Д-р Владимир Сотиров, психиатър: Хората сме склонни към зависимости и това не е болест

Д-р Сотиров пред аудиторията на "Ко?Ноп: да поговорим за марихуаната".

© Видка Атанасова

Д-р Сотиров пред аудиторията на "Ко?Ноп: да поговорим за марихуаната".Аз вярвам, че ако нещо съществува, значи има някаква причина то да съществува. Нищо, което съществува естествено и независимо от нас, не може да бъде отричано и забранявано. Също така вярвам, че всяко нещо, което съществува, може да бъде изследвано, опознавано и използвано по добър или по лош за хората начин. Въпросът е как ще се употребява.


Така започна лекцията си психиатърът д-р Владимир Сотиров на семинара "Ко?Ноп", посветен на идеята за легализиране на марихуаната, който се проведе в края на юни в София. В презентацията си специалистът засегна темата за употребата и злоупотребата с наркотични вещества и обясни как подхожда в собствената си практика. "Дневник" допълни лекцията му и въпросите на публиката и със свои въпроси.


Д-р Сотиров е завършил медицина в Медицинския университет – София през 1995 г. От 1996 г. до 2002 е работил в Държавна психиатрична болница "Св. Иван Рилски". Има специалност по психиатрия от 2001 г. и допълнителни специализации по когнитивно-поведенческа психотерапия и психосоциална рехабилитация. От 2001 до 2005 г. е ръководител на демонстрационен проект към Националната програма за психично здраве. Член е на Българската психиатрична асоциация и бивш председател на Софийското психиатрично общество.
Д-р Сотиров, в лекцията си казахте, че както има вреда, така може да има и полза от различните наркотични вещества в зависимост от начина на употреба. Как се отразява продължителният прием на тези вещества на психиката?


- Това е много експертен въпрос и изисква голям опит и участие в изследвания. Аз не съм експерт по зависимости, а експерт по отношенията между хората. Това, което мога да кажа със сигурност, е, че лекарите, независимо какви изследвания съществуват в посока на негативното влияние на веществата върху човешкия мозък, не бива да си позволяват да забраняват, т.е. да застават зад позицията на отричане на субстанция, която има потенциала и да помага на хората. Защото това е нашата професионална роля – да използваме всичко възможно, което може да бъде полезно и да облекчи страданието на пациентите ни.


Законът у нас казва, че всяка употреба на забранено вещество или непредписано от лекар е злоупотреба. Дефиницията на Световната здравна организация обаче е различна – според нея фактът, че начинът на употреба на дадено вещество не се одобрява от друго лице или от обществото, не е сам по себе си основание за диагностициране на злоупотреба. Трябва да има реални негативни последици от тази употреба, за да бъде квалифицирана като злоупотреба. А заключението, че има вредна употреба предполага, че има и невредна, т.е. полезна употреба на същите тези вещества. С други думи, това, което се диагностицира, не е ефектът на веществото, а начинът, по който то се употребява.


Лекарите, включително и аз, ежедневно предписваме психотропни субстанции, включително наркотични вещества като лекарства. Използваме ги по начина, който влиза в дефиницията на полезната употреба, която укрепва здравето. Това са различни транквилизатори – най-вече бензодиазепини, които имат силен потенциал да формират зависимост и пристрастяване. Това са различни психостимуланти – производни на амфетамина например, но най-вече различни опиоидни аналгетици. Всички те имат специален режим на предписване със зелени и жълти рецепти. Тоест употребата им е регламентирана с правила, даже може би прекалено много, но така или иначе съществуват правилата, които превръщат предписването на наркотичните, силно действащи и упойващи вещества в добра практика, която се използва, за да се подобри здравето на хората. 


Аз самият възприемам изключително спокойно на информация, свързана с употреба на марихуана или дори на синтетични вещества, с които част от моите пациенти злоупотребяват и към които са зависими. Немалка част от пациентите взимат силно действащи и наркотични вещества под формата на медикаменти от десетилетия, защото преди продажбата им не беше така стриктно регулирана както сега – продаваха се свободно по аптеките.


Зависимостта не е ли проблем, който трябва да се адресира и да се бори дори насилствено?


- Злоупотребата има потенциала да увреди здравето, но аз никога не поставям терапевтични задачи, докато моите пациенти сами не кажат, че усещат зависимостта като проблем и че имат нужда да спрат, но не знаят как. Ако направят такава заявка за каквото и да било – цигари, марихуана, бензодиазепини, аз съм насреща като партньор в опитите и провалите или чрез насочването им към друг, по-тясно квалифициран специалист.


Мое етично задължение е да ги попитам дали знаят какви са възможните негативни последици от продължаващата употреба на тези вещества, дали са наясно с рисковете. Ако пациентът е наясно и ми каже, че има нужда от нова доза диазепам например, аз ще му го изпиша, защото не мога да взема решението за спиране вместо него, това е въпрос на личен избор. Не настоявам и за повече информация относно злоупотребата, защото това може да се усети като насилие и заплаха за пациента, а моята професионална задача в никакъв случай не е да притеснявам и насилвам пациентите си да се доверяват и разкриват в по-голяма степен, отколкото са готови сами да направят това.


Всеки човек трябва да стигне сам до идеята, че иска да направи нещо със зависимостта си, че иска да я преодолее , да се промени и да развие себе си в друга посока. Тогава аз мога да му партнирам, но не по-рано.


А има ли как да се отърсим окончателно от зависимостите? Казват, че бивш наркоман няма...


- Не, пълното избавяне от зависимостите по принцип не е възможно, не можем да съществуваме напълно независимо и да бъдем самодостатъчни, т.е. без обвъзразонст и във взаимна зависимост с хората и света, който ни обкръжава.


Истината е, че можем да развием зависимост към абсолютно всичко. Има зависимост към хора, има зависимост към места, към храни, към вещества. Също и към марихуаната като поведение на пушене и към състоянието на психиката, което употребата й причинява.


Във всички тези случаи става въпрос за чисто психологическа зависимост. Хората сме склонни да се пристрастяваме към какво ли не и това не е болестно състояние, а просто естествена склонност на психиката. Ние се раждаме зависими и в хода на живота постепенно се отърсваме от част от тези зависимости, но никога не ставаме напълно независими. Много често ние се справяме с една зависимост, като я заместваме с друга, по-малко ограничаваща.


В какъв момент пациентите ви казват, че искат да спрат? Как е конкретно с марихуаната?


- Обикновено е тогава, когато това доведе до усложнения в междуличностните им отношения и не толкова заради някакви въздействия върху физическото им здраве, за каквито при марихуаната специално изобщо не съм чувал. Най-често е когато възникнат сериозни проблеми със значимите хора. Те обикновено са свързани с принципен сблъсък за употребата на марихуана, тъй като има хора които са трайно, силно, устойчиво негативно настроени и разбирайки, че техен близък, най-вече дете, системно употребява марихуана, това води до значимо покачване на напрежението в отношенията, тежки конфликти и силно влошаване на качеството на живот на всички членове на семейството.


При подрастващите, разбира се, отказът обикновено се случва под натиска на родителите. При възрастните проблемите най-често са свързани с отхвърляне от колегите, от обществото като цяло и необходимостта да пазиш в тайна това поведение, а това създава сериозни затруднения и разход на много психична енергия.


Това се налага заради средата. Като цяло хората в България са много консервативни и нетолерантни и всеки човек, който има поведение отвъд общоприетите норми рискува да бъде дисквалифициран и маргинализиран.


Това особеност на българската среда ли е, или е така навсякъде все още?


- Не, не е само в България, но е характерно за затвореното общество с провинциална култура, каквато е и българското. Такова общество се опитва да оцелее чрез капсулиране, чрез изолиране и всеки контакт с външния свят се и всяка промяна на нормите и статуквото се преживява като заплаха.


Отварянето към света, пътуването, срещите с нови хора, посещаването на нови места, сблъсъкът с други възгледи и норми, светогледи, помагат много да се отворят общностите към ценностите на света и да се промени провинциалната, затворена и параноидно заредена култура към по-космополитна – по-отворена, по-дружелюбна и толерантна към различието. Не казвам, че това веднага ще ни се случи, но така или иначе това е пътят на малките общности към нормализацията. Стига членовете им да имат и финансовата възможност да си позволят да пътуват – нещо, което за голяма част от българите, уви, не може да се каже.


Как протича процесът, веднъж след като е взето решението да се спре?


- Обикновено аз обсъждам с тези пациенти възможността да започнат системно консултиране с по-тясно квалифициран специалист, защото аз рядко се наемам с тези случаи, освен ако не става дума за зависимост от транквилизатори. В тези случаи правим схеми за постепенното им намаляване, което трябва да е много бавно и внимателно. Също така правим опити да заместваме с някакъв друг препарат, който е по-малко вреден. Или пък сменяме концепцията – от системна употреба към епизодична, т.е. не се спира радикално, завинаги и окончателно лекарството, а остава възможността да бъде употребявано в конкретни ситуации и тогава с пациента обсъждаме подробно кои са тези ситуации.  


За тютюнопушенето казват, че за да се спре, трябва да е рязко.


- Не е вярно, за всеки човек действа различен метод. За едни това е по-подходящо, за други – постепенното редуциране и отлагането на времето между две цигари, или пък пушенето на цигарите до половина.


Затова казах и в лекцията си, че добрата практика предполага индивидуален подход, който предполага да се изследват конкретните възможностите и ресурси на пациента и да се адаптират клиничните насоки към индивидуалните особености на всеки конкретен случай. Най-важното за добрата практика е, че тя е ориентирана към нуждите на хората, а не към нуждите на лекарите или на администрацията, че тя е съобразена с индивидуалните им особености и зачита човешките им права и свободи. Освен това тя е организирана с правила, а не е хаотична и подчинена на импулси, които често дори не осъзнаваме. Тя предполага овладяване на тези импулси чрез процес на осъзнаване и придържане към норми и правила, които обаче не са абсолютни и ригидни, а позволяват адаптиране и прекрояване според особеностите на всеки отделен случай.


Накрая пациентът сам открива кой е неговият начин, а ние трябва просто да сме до него и да сме подкрепа особено в провалите, защото те така или иначе са задължителни. По никакъв начин не трябва да си позволяваме да санкционираме провалите и да го упрекваме за тях, а напротив – да го окуражаваме.


Може ли канабисът да бъде използван като терапия във вашата практика?


- Аз съм имал пациенти с хронични психози, например с шизофрения, които са прибягвали до използването на марихуана, защото са терапевтично резистентни и не са се повлиявали от лечението с конвенционални средства. Знаете, че шизофренията е практически нелечимо заболяване и чрез лекарствата, с които съвременната психиатрия разполага, е възможно само частично, в една или друга степен да се повлиява на симптомите. Тоест, не можем да говорим за излекуване на болестта, а само за облекчаване на симптомите.


Част от терапевтично резистентните пациенти – тези, които са достатъчно автономни, добре функциониращи, осъзнати и добре самоорганизирани като личности, търсят алтернативни решения и рано или късно стигат до информацията, че марихуаната има потенциал да помага за облекчаване на някои от симптомите на болестта.


Това, което аз правя в такива случаи е да ги съпътствам и подпомагам морално в усилието им да търсят решение, да им партнирам емоционално при тези опити като следя дали се повлияват, дали ефектът не е вреден за тях, или пък се подобряват. В интерес на истината не съм наблюдавал досега нито едното, нито другото – нито влошаване, нито подобряване на състоянието. Като цяло обаче съветвам пациентите си с психози да се въздържат от употребата на марихуана, докато не се сдобием с надеждни клинични насоки и указания за добра практика в използването на марихуаната като лекарство.


Вероятно за някои пациенти употребата на марихуана ще е рисково, но за други няма да бъде, както е в общия случай и това не може да бъде предпоставка за отричането и забрана, а е предпоставка за стриктна регламентация. Ние като лекари сме длъжни да се ограмотяваме, да минаваме тренинги, за да можем след това да просвещаваме и своите пациенти, така че те да взимат информирани решения.


А има ли достатъчно такава информация и възможности да учите?


- Не, разбира се, защото това е забранена територия. Няма кой да организира курсове на тема как да предписваме по безопасен начин марихуана на пациентите си, за кои пациенти тя носи висок риск за отключване на някакви поведенчески или психични усложнения и за кои пациенти е безопасно. Как да се организира такова обучение, при положение че то е безпредметно в една среда, която забранява притежанието на това вещество. 


Има мит, че употребата на марихуана може да отключи шизофрения. Има ли истина в него?


- Шизофренията е заболяване, което продължава да е мистерия. Има много спекулации за причините за шизофрения. Смята се, че в основата си тя е резултат от някаква наследствена предразположеност, която може да се отключи от изключително голямо разнообразие неспецифични фактори на околната среда. Вероятно и психотропни вещества могат да отключат тази предразположеност, но ако я няма наследствената обремененост, никак не е научно обосновано да се говори за такава закономерност.


Ако с пушенето на марихуана възникне психоза, то трябва да се търсят и други фактори, които могат да я обяснят. Марихуаната сама по себе си не може да предизвика развиването на психотични процеси.

Коментари (31)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Γαλλα
  Γαλλα
  Рейтинг: 1341 Любопитно

  За колко ли време се оформят расти, като на доктора...???

  Писна ми от цирк, на път съм да умрЪ от смях...
 2. 2 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2487 Любопитно

  Има хора зависими от храна.Ще забраним ли храната?

 3. 3 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1074 Весело

  До коментар [#1] от "Γαλλα":

  Просто е независим от фризьори....

 4. 4 Профил на Колаборационист
  Колаборационист
  Рейтинг: 907 Любопитно

  Още един пирон в ковчега на квадратните ограничени тикви...
  В щатите легализират марихуаната, защото законодатели са тези, които са съвременници на фестивалите от 70-те и след това ....
  Познайте ние кога ще го направим...

  Всички ТРЯБВА неумолимо да наказваме невежеството на администрацията и духовенството !
 5. 5 Профил на wintersmith
  wintersmith
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Много свободна интерпретация на понятието "зависимост", докторе, така ли пише в МКБ-10 или замесихте и други източници, според както Ви изнася?

 6. 6 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1162 Неутрално

  Свободните хора са по-здрави.Добър доктор!

 7. 7 Профил на wintersmith
  wintersmith
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Свободните хора са НЕзависимите хора. Объркан доктор.

 8. 8 Профил на kimche
  kimche
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Много сухо докторе

  В България властва беззаконието!
 9. 9 Профил на Дива Селянка
  Дива Селянка
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Прав е доктора.И а3 съм 3ависима.

 10. 10 Профил на bai_ui
  bai_ui
  Рейтинг: 434 Весело

  Влиза пациент при лекар:
  -Име?!
  -Иван
  Лекараят отваря голяма книга и почва да прелиства. Прелиства, прелиства, върщта се назад, продължава да прелиства, като многозначително повдига вежди, в пордължение на около 10 минути. След което вдига поглед и казва:
  - Ами.......... това е положението Иване.

  Докторе, докторе - както я описвате и изживявате модерната медицина - ще ви таковаме и доктурлъка.

 11. 11 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1162 Весело

  [quote#7:"wintersmith"]Свободните хора са НЕзависимите хора. Объркан доктор.[/quote]
  И така може да се каже.Независими,неспазващи ограниченията.Както Владимир Буковски го е казал."Пушачите са хора независими.Режимът ги преследва като политически некоректни.Когато всички казват че едно нещо е вредно,а ти го правиш,това е първата проява на политическа некоректност.Значи си способен и на други такива!" Да се забрани!

 12. 12 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 701 Неутрално

  Честно да си призная,зависима съм от шоколад и сладки работи,както и от цигарите.

  Tony
 13. 13 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1234 Неутрално

  Не се поддавайте на зависимости.
  А ако сте,освободете се!
  Възможно е!

 14. 14 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1341 Весело

  Когато един човек иска да спре марихуаната, той просто я спира.
  Когато иска да спре алкохол или цигари...
  НЕма такава драма на света...

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 15. 15 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1341 Весело

  До коментар [#1] от "Γαλλα":

  Това не са расти.
  Той просто си е къдрав

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 16. 16 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2154 Неутрално

  Аз съм съгласна, че всеки трябва да има избор какви субстанции да приема, щом му харесва, но нека сам да поеме лечението от последствията от тези зависимости.
  Не виждам защо зависимите от алкохола и наркоманите трябва да се лекуват за сметка на обществени средства, които трябва да отиват за пациенти, които нямат никаква вина за заболяванията си.

 17. 17 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1234 Неутрално

  [quote#12:"Free person"]Честно да си призная,зависима съм от шоколад и сладки работи,както и от цигарите.[/quote]

  Ако искаш да се откажеш от цигарите - спри ги нацяло, а не както препоръчва доктора, защото само с намаляване на броя им доникъде няма да стигнеш. Що се отнася до шоколада - за да намалиш количеството - увеличи качеството, т.е. свикни да ядеш само качествен шоколад с много високо съдържание на какао. Тогава само едно блокче от 10-15гр ще задоволи желанието ти за шоколад. Защо трябва да е качествен - за да съдържа САМО какаова маса, какаово масло, какао и малко захар (без хидрогенирани мазнини, краве, палмово или друго масло от животински произход, млеко и.т.н.)

 18. 18 Профил на pvmailbg
  pvmailbg
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Докторе, има една хубава книга на Ги Корно за зависимостите <Най-доброто в нас>....... Според мен е престъпно да наблюдавате пациент, който павка марихуана и да го чакате да проумее, че е станал зависим, но всъщност тогава той вече не е ваш пациент.

 19. 19 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1234 Неутрално

  Този доктор е наговорил доста общи, неинформирани и подвеждащи приказки. Например, от години се говори за някои гени и невротрансмитери у пациенти с пристрастявания, а той ни убеждава, че всичко било 'естествена склонност на психиката'. Не желаел да налага на болните пълното прекратяване на транквилизаторите, а всъщност именно доктори като него с лека ръка въвежат пациентите в този вид 'терапия', вместо да проучат факторите, които са причинили съответното състояние, уж изискващо психотропни медикаменти. Доста депресивни, тревожни и други подобни състояния биха се повлияли дори само от промяна в диетата и двигателния режим, вместо да се изписват автоматично лекарства. Но това е най-лесният път, както за лекарите, така и за пациентите, които се осланят на чудодейната химия, а не желаят да положат малко услилия, за да подобрят психичното си здраве.

 20. 20 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1234 Неутрално

  [quote#18:"pvmailbg"]но всъщност тогава той вече не е ваш пациент.[/quote]

  Ето тук се крие ключът към (психиатричната) барака!

  Има голям конфликт на интереси при психиатрите. Този тук не се занимава с лекуване на пристрастяванията, а само с тяхното влияние върху живота и взаимоотношенията на зависимите - много удобно и доходоносно, нали.

  Преди стотина години наркотичните средства не са били забранени и е можело да се купят в която и да е аптека. Използвали са ги предимно като болкоуспокояващи, но естествено, пациентите бързо са разбирали и за тяхното странично действие върху психиката, и много от тях са ставали зависими. Хора на изкуството са използвали опиума, например, като творчески стимулатор (Кокто цял живот е бил зависим, докато Пикасо навреме се е бил отказал от този навик).
  По случайност вчера започнах да чета Confessions of an English Opium-Eater, от Thomas De Quincey, в която книга преди 200 години той е документирал въздействието на опиума.

 21. 21 Профил на agent_orange
  agent_orange
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#16] от "pamela":

  Ти осъзнаваш ли колко малко са заболяванията( или нуждата от медицинска намеса), за които не носиш персонална вина?! Лична вина за да си докараш болест, най-общо казано, може би има в почти всичко. И обществото е еволюирало някога до такава степен, че да знае, че когато има болест, трябва и лечение. Така повече хора са доволни и най-вече, ако имаш хардкор капиталистически мироглед, по-малко хора са в тежест на обществото, като не са болни. И така социалният проблем е в по-малък мащаб. А, и не на последно място-в момента да не си мислиш, че паричките ти отиват за тяхното лечение, щото такъв момент няма.
  Сега по-ясно ли ти е защо някоя и друга стотинка от данъците ти е логично да отива и за такива групи хора?
  И ми е супер интересно, защо ти и хората с такова виждане не сте толкова критични към многократно по-голямата сума, която отива за борба с тоя проблем чрез репресии, което води до преяли полицаи, политици и често се стига до провалени животи на нормални хора, не заради зависимостта им, а заради закона. И в крайна смета употребата не се намалява, даже напротив, просто защото по-този начин няма как да стане.
  Не сте и толкова критични, може би че данъците ни/ви хрантутят цяло едно по-тъмно малцинство в България. Важното е да има там няква група, наречена наркомани, та да има виновни, нали...

 22. 22 Профил на emilm13
  emilm13
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Поредните констатации, без елементарни знания за причините!

 23. 23 Профил на tak40309320
  tak40309320
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Минус за Ангелина Генова и да си ходи в манастира, за който си мечтае.

  има хора с много профили, има и профили които се ползват от много хора
 24. 24 Профил на Ангелина Генова
  Ангелина Генова
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#23] от "tak40309320":

  Защо точно манастир?

 25. 25 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2154 Неутрално

  [quote#21:"agent_orange"]Важното е да има там няква група, наречена наркомани, та да има виновни, нали...[/quote]
  А, не съм казала, че са ми виновни, решението си е тяхно и аз не го оспорвам. Да си носят и последствията тогава.
  Наистина много фактори могат да докарат заболявания. За някои от тях хората дори и не подозират. Но за тези, за които със сигурност е известно, че водят до заболявания (тютюнопушене, алкохолизъм, наркомания) едва ли може да се каже, пристрастените не са били наясно с вредното им въздействие.

 26. 26 Профил на ramones79
  ramones79
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Много хора са се опитали да се упражнят "компетентно".
  Само искам да им кажа, че познавам лично доктора и е отличен лекар, с изключително висока квалификация, а освен това е и прекрасен човек и които имат радостта да го познават - знаят това.

 27. 27 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1234 Весело

  [quote#23:"tak40309320"]Минус за Ангелина Генова и да си ходи в манастира, за който си мечтае.[/quote]

  Не знам дали има манастири, които отглеждат коноп, но със сигурност има такива, които произвеждат чудесно вино, грапа и известната трапистка белгийска бира - не биха били лошо място да се попадне, нали?

 28. 28 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1234 Неутрално

  До коментар [#26] от "ramones79":

  Разбира се, че не сме компетентни по отношение на характера и професионалните качества на Владимир Сотиров - ние само коментираме изказванията му в това интервю.

  Не го приемай толкова лично.

 29. 29 Профил на P.S.
  P.S.
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Това с постепенното отказване от цигари е изцяло погрешно като подход, независимо от индивидуалните различия. Учудвам се, че психиатър може да твърди, че това е ок. Пушенето е вид наркомания и поддържането на "разредено " пушене само те кара да агонизираш по-дълго.

 30. 30 Профил на tak40309320
  tak40309320
  Рейтинг: 221 Неутрално

  [quote#24:"Ангелина Генова"]До коментар [#23] от "tak40309320":

  Защо точно манастир?[/quote]

  Извинявам се, заподозрях непоносимост към наркотици.
  (Освен това имам алергия към психиатри и статията просто отключи нещо.)
  Извинения.

  има хора с много профили, има и профили които се ползват от много хора
 31. 31 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1234 Неутрално

  [quote#30:"tak40309320"]Освен това имам алергия към психиатри[/quote]

  Това е една професия, която ще изчезне в бъдеще и функциите и' ще бъдат поети и изпълнявани наистина ефективно от невронауките.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK