Мариана Тодорова, футуролог: Човекът е готов да се превърне в Бог

Марияна Тодорова

© Личен архив

Марияна ТодороваФутурологията (от латински futurum - бъдеще и гръцки "логос" - учение) е изследване на вероятните, възможните и предпочитани събития в бъдещето, както и на гледните точки, и дори митове, които стоят в основата на подобни очаквания. Дефинира се като понятие през 1943 г. от немския социолог Флетхайм и обозначава нов дял от познанието, който включва различен ракурс към теорията за вероятността, отправена към бъдещето.


За тази научна дисциплина "Дневник" разговаря с д-р Мариана Тодорова, футуролог, главен асистент в Института за изследване на обществата и знанието, БАН.  


Откога футурологията се развива в България?
- Футурологията анализира източниците, моделите и причините за стабилността (предвидимостта) и промяната (очаквана и неочаквана) като с това приоритетно цели да развива и усъвършенства средствата за прогнозиране и картографиране на алтернативните ходове на бъдещето. Тя борави с научно обосновани твърдения за очакваните възможни, вероятни, желани и нежелани вариации и трансформации на настоящето в бъдеще, било то социално или природно. 


Възходът на футурологията в световен мащаб е след Втората световна война, но още през 70-те години в нея възникват кризисни процеси, защото голяма част от нейните прогнози не се реализират. В България през 70-те и 80-те години също започват да се правят различни прогнози, много от тях за развитието на България до 2000 година – Икономическият институт на БАН прави прогноза за икономическото развитие на страната до 2000 година; Институтът по култура изготвя прогноза за развитие на културата до 2000 година и т.н.. Има дори прогнози от рода на "Развитие на Благоевградски окръг до 2000 година". Тогава това се е превърнало в своеобразна научна мода. Но всички подобни прогнози се сриват главоломно след 1989 г., защото са били мислени само през парадигмата на плановата икономика и комунизма.


Връщате се от конференция на футуролозите в САЩ, на която сте представила своя "контрафактичен" метод, който показва как несбъднали се неща (слухове и хипотези) влияят на хората, колкото и случилите се. Разкажете повече за това.


- Контрафактичният анализ е познат в изследване предимно на миналото. Обикновено се задава въпросът: "Какво би се случило, ако…?" и се предпоставя някаква хипотеза: например - ако Хитлер беше победил във Втората Световна Война или ако Кенеди не беше застрелян. След това се описва ретро сценарий как би се развила историята, ако това събитие се беше случило и какви биха били последствията.


Аз се опитвам да превърна контрафактичния анализ в прогностичен инструмент. Търся факти от миналото, които днес се интерпретират по друг начин, изобретяват се наново и се превръщат в контрафакти – обратни на факта условни твърдения. Това най-често се случва с пропагандна и идеологическа цел - например за пресъздаване на национализма. Всички знаем как БЮРМ (Македония) ползва факти от историята на България и Гърция, променени така, че да й помогнат да конструира собствена национална идея. Много често те са неистинни и необективни, но са приемани точно за такива и така променят реалността, защото за македонския народ те са легитимни. В САЩ използвах този метод, за да обясня отношенията между Русия и Украйна. Считам, че ако потърсим такива нови интерпретации на фактите, можем да правим и прогнози какво ще се случи в бъдеще. Заслужава си да се замислим например върху това доколко казусът с Крим прилича на историята на Приднестровието, Молдова и да направим прогноза, би ли се повторила случката с Крим.


Другият аспект, в който разглеждам контрафактите, е как слухове, клюки и хипотези се приемат за действителни и влияят върху реалността дори по-силно от истинските факти. Случаят с КТБ е емблематичен за това. А СМС и имейл атаките за ПИБ бяха напълно в състояние да я доведат до фалит, без да има обективни причини за това. За това в такива ситуации, най-ефективният инструмент е отговорните институции бързо и навременно да опровергаят слуха.


Правителството във Великобритания, вероятно, за да не разгневи поддръжниците си, дълго време плахо опровергаваше тезите на Найджъл Фараж за това, че като паднат ограниченията на пазара на труда, българи и румънци ще залеят страната и ще унищожат социалната й система (напълно конструиран факт). Това превърна партията на Фараж във водеща, а членството на Великобритания в ЕС е разколебано поради проповядването на подобни неевропейски принципи.


По какви методи, начини се гледа в бъдещето? До кои науки се допира футурологията, за да прогнозира в различните сфери?


- Футурологията е интердисциплинарна наука. За да се обхване сложността на реалността се ползват методи от икономиката, математиката, логиката, физиката (специален интерес има към квантовата физика), политологията, социологията, статистиката и др. Прогнозите се правят и с логико-интуитивни (качествени), и със статистически (количествени) инструменти. Ако прогнозата е да речем за медицина или фармацевтика е необходимо и това специфично познание.


Какви са геополитическите прогнози според футурологията в световен мащаб?


- На конференцията в Орландо имаше няколко доклада по темата. Китай и Югоизточна Азия ще продължават да бъдат във възход, макар че Китай вече среща множество проблеми. За Евросъюза като цяло прогнозите не са особено оптимистични - добре ще бъдат само страните в Еврозоната. САЩ ще продължава да се справя добре, но това не е достатъчно условие да бъдат водещата суперсила. Позитивни изненади се очакват от някои страни в Африка и Латинска Америка, ако предприемат мерки за преодоляване на бедността, корупцията и др.


Повечето геополитически фуруролози в Орландо очертаха по-мрачни перспективи за Япония, Русия и Близкия Изток. Разбира се, по различни причини - за Япония, защото въпреки огромните инвестирани средства изостава в науката и иновациите; за Русия, защото ще загуби привилегированата си позиция на енергиен доставчик за Европа (паралелно се разработват нови технологии за добив на енергия, предвижда се и краткосрочно бъдеще на шистовия газ в някои от Европейските страни; за Близкия Изток - поради военните конфликти. Като потенциално най-опасно място се счита Южна Азия. Бъдещето на света се определя като полицентрично - съвместното съществуване на няколко суперсили, а не доминирането на една.


Предвижда се отслабване на ролята на националната държава и обособяването на огромни мегаполиси и мощни мегарегиони. По-слабата държава предполага възникването на хаотични процеси, които компрометират схващането на демокрацията като най-добрата обществената организация. Паралелно с това в световен мащаб ще нараства неравенството. Проучвания в над 100 страни по света показват, че над 70% от хората в тях смятат системата за несправедлива и неработеща. Това частично обяснява, защо през последното десетилетие по света е имало повече протести от всички случили се протести в историята на човечеството.


Всички тези явления ни казват, че можем да очакваме нарастването на популизма, национализма (като реакция на отслабването на националната държава) и ксенофобията (заради глобализацията, миграцията, която ще се засили и от климатичната миграция).


А какво следва за България - енергетика, геополитика, околна среда, климат?...


- Ако трябва да направя дългия прогностичен разказ къс, бих казала, че да оставиш съществуващите системи (социални, политически и икономически) без контрол и развитие по инерция е много по-опасно от това да не създаваш и развиваш системи. В момента се намираме в порочен омагьосан кръг, в който самите системи взаимно се блокират. Липсата на доверие в институциите прави техните решения нелегитимни за обществото. Същевременно отлагането на реформи в образование, здравеопазване, социална система заради ниското доверие води до затлачване и деградация.


Трябва да има национални цели, които да не зависят от конкретната политическа принадлежност на управляващото правителство, което ще доведе до устойчивост. Трябва и да има надскачане на дребнавото политиканство, чиято единствена цел е не доброто управление, а задържането на власт. Не вярвам толкова в промяната на политическия елит, колкото в израстването на гражданското общество като силен коректив.


На конференцията са присъствали писатели фантасти. До каква степен си сътрудничите с тях?


- Фантастите са много важни за футурологията. Те могат да си позволят свобода на съзнание, която е недопустима за науката. Именно тази свобода и неограниченост прави често пъти фантастите по-успешни прогностици от самите футуролози. Контактът с фантастите може да помогне на футуролзите да се освободят от излишните научни догми.


Научната фантастика от близкото минало вече се е превърнала в реалност. Възможно ли е съвременната научна фантастика да се превърне в реалност? Готов ли е човекът да се превърне в Бог (киборги, аватари, свръхчовеци, суперинтелекти, постчовеци, безсмъртни...) и да приеме/поеме последиците и негативите от това?


- Готов е. Любопитството и жаждата за прогрес винаги са изпреварвали етичния кодекс. На конференцията в Орландо имаше няколко доклада за "рушащото знание". За научни разработки, направени с ясното съзнание, че са вредни. Беше даден пример с учен, който е създал нова нелечима форма на H5N1 (птичи грип), сравним с Испанския грип, унищожил милиони в Европа в началото на 20 век. Не може да се спре насила развитието на науката. Дори вирусът да е заключен при най-строги мерки за сигурност в лабораторията, мозъкът на неговия изобретател е свободен. Може обаче да се повишава моралната отговорност чрез образование, публични дебати и дискусии.


След колко време според вас ще се превърнем в киборги и след колко време ще видим извънземни?


- Прогнозите са в няколко посоки – подобряване и разширяване на възможностите на човешкото тяло и интелект, обобщено в концепцията за "posthumanist" (стадият отвъд хуманоидното) и достигане на безсмъртието - "transhumanist". От множеството дискусии по темата, мога да направя извода, че няма да има само една същност и един вид "постчовеци", както и единствен път за достигане на безсмъртието.


Вече съществува практиката в различни части от човешкото тяло да се имплантират чипове с различни цели. Има успешни от медицинска гледна точка решения за борба с болестта на Паркиносн, именно чрез вграждане на чип в мозъка. Както е известно той е и информационен носител. На него може да се зарежда - "upload", информация, но може и да се изтегля - "download" информация. Това може да бъде една от възможностите за разширяване на капацитета на човешкото съзнание чрез директно "наливане на информация". Процесът хипотетично може да се развива и в другата посока, тоест цялото съзнание да бъде "свалено" във виртуална среда и да "заживее" вечно в нея. Това е вид постигане на безсмъртие.


Някои хора вече са киборги. Британският учен Кевин Уоруик, с когото се запознах през 2009 г. в Лондон, е направил следния експеримент със себе си и съпругата си: двамата имплантирали чипове в ръцете си, с които да осъществяват комуникация от далечно разстояние. Експериментът завършил с извода, че и двамата усещат, когато другият поиска да "предаде" информация. Тоест, човешкият мозък и физика като цяло имат по-голям капацитет от този, който използваме сега и могат да доразвият нов тип сетива. Някои сърдечно болни хора в САЩ имат пейсмейкъри с wireless устройство, което позволява на лекарите оналайн да регулират дейността му. Наскоро чухме, че състоянието на Шумахер също ще бъде подобрено чрез чип в мозъка.


Други коментирани начини за постигане на безсмъртието са чрез усъвършенстване на биологичните тела или чрез създаване на роботи или аватари (наша изцяло аналогична 3D виртуална същност), в които да бъде "заредено и прехвърлено" съзнанието ни. Хоризонтът за това беше даден в рамките на 20-50 години.


Контактът с извънземни е предвиден дори за по-скоро - 10-20 години. Подозирам, че НАСА и други институции имат повече информация, но още търсят формата, под която да я поднесат. Но не бих искала да приближавам границата с конспиративните теории.


Според футурологията какво е бъдещето на образованието?


- Това са огромни дискусии. Тук мога само накратко да щрихирам основните тенденции. Образованието се променя в посока на работа с индивидуалния талант и личните способности. Ще се отделя повече време за научването на търсенето на необходимата информация с правилното интерпретиране и анализиране. Ще се ограничи изучаването на фундаментално знание, което сега е достъпно с едно кликване, за да се "освободи място" за креативността. Ще се акцентира върху придобиването на знание от социалните медии и интернет чрез дистанционни форми на обучение. Чрез този тип образование се счита, че би могло да се намали и неравенството, защото всеки би могъл сравнително евтино да се самообразова. Това ще бъде форма на индивидуализирано (самообучително) знание, което от своя страна ще повиши значението на неформалното знание (придобито извън традиционните институции). В учебните заведения ще се въвеждат виртуалните форми (пример: виртуални химически и физични лаборатории) и игровизацията (пример: научаване на уроци по история чрез стратегическа игра).


Според футурологията какво е бъдещето на религиите?


Бъдещето на религията може да открием в един сложен сбор от най-добрите практики на всички сега съществуващите религии. Глобализира се човечеството и е логично да се приеме, че ще се глобализират и религиите. Вече виждаме например източноправославни християни, които практикуват будистка медитация, а в целия свят се празнува Свети Валентин. 


В личния си живот използвате ли футурологията, за да предвиждате своите ходове напред?


Може би само, когато касае кариерното ми развитие. Извън това смятам, че красотата на живота е бедата на футурологията - хората са ирационални, а не малка част от събитията са непервдими. И това е есенцията на сегашния живот. Пълната предвидимост би инструментарилизира живота и същността на хората би се променила. В този смисъл, аз също съм спонтанна и не калкулирам отношенията към хората.

Ключови думи към статията:

Коментари (102)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Митко Василев
  Митко Василев
  Рейтинг: 628 Весело

  След "футуролог" спрях да чета. Преди време видях един такъв по телевизията и ...

  това, че казваш даден факт, не означава, че непременно го харесваш. въпреки че за 95% от аудиторията значи точно това
 2. 2 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1433 Неутрално

  Добре де, за здраво стъпил човек на земята с поне малко нещо в мозъка не е ли пълно куку някой да си дава 50-на години да надгражда човешката възможност с чипове?!

  Човешкото знание за това как работи цялата система човек е на ужасно примитивно ниво.

  Не ви трябва да отидете по-далече от местната поликлиника за да го видите.

  Или ако си мислите, че Вашата поликлиника не е показателна си спомнете за Стив Джобс - човекът, който би могъл да си купи някоя средно голяма европейска държава, но не можа да купи живота си.

  Просто защото науката е много много назад с материала.

  Всички тези чипове в мозъка са буквално опити да се наместват кокали с шутове.

  А до 50 години ще има киборги колкото за 10-на години беше реализиран изкуствен интелект след бума през 50-те.

  И колкото беше направена за 5 години ваксина за СПИН.

  Пълни дивотии!

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 3. 3 Профил на amity
  amity
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Не мисля, че с подобни материали правите нещо друго, освен да заблуждавате хората. Времето на благодатта изтича и скоро всякакви сатанински измами ще приключат. За съжаление всеки, който не се е подготвил и е отделен от Бога, ще изгуби всичко, което е вярвал, че има, но най-вече вечния си живот. Навлизаме във време, подобно на Ноевото: всякакви извращения, приумици, ГМО и т.н. А Господ каза:

  Матей 24: 37. И като бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.
  38. Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега,
  39. и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.

  Йоан 3:30. Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам.
 4. 4 Профил на drake
  drake
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Четейки интервюто си мисля, че на редакцията вече и липсва министър Георгиева съдейки по "високото ниво на екзатния дискурс". Иначе "контрафактичният" метод не е никаква новост. Идва от английското "counterfactual" за онези ,които се чудят каква е думата, а на български си става дума за алтернативна история: какви би станало ако примерно България бе участвала на победилата страна в Първата Световна Война. Иначе Нийл Фъргюсън редактира цяла книга " Виртуална История" по този въпрос. А иначе: бъдещето е непредсказуемо слава богу и футурулогията просто е добър начин човек да си попътува , да научи интересни факти и да си прекара весело на чужда сметка. Но нищо повече. Прогрес от футуролози не чакайте.

 5. 5 Профил на victor troska
  victor troska
  Рейтинг: 636 Неутрално

  ох, конгрес по футурулогия. тъкмо се бях наточил за блюмби и винтовка антипапа - то какво излезе...

  Ако имате 5 лева, Костов може да открадне от вас 6 лева.Костов е откраднал целия свят 5 пъти, като два от тях от самия себе си.
 6. 6 Профил на КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  Рейтинг: 749 Неутрално

  А като гледам снимката, привидно нищо и нема на жената.

  Глупостта е дар божи, но с него не трябва да се злоупотребява. /Ото фон Бисмарк/
 7. 7 Профил на Stavrogin
  Stavrogin
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Толкова глупости накуп отдавна не бях чел

  Отишло едно джудже при Веско Маринов за автограф и му казало: „Г-н Маринов, пораснах с вашите песни“.
 8. 8 Профил на КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  Рейтинг: 749 Любопитно

  [quote#7:"Stavrogin"]Толкова глупости накуп отдавна не бях чел[/quote]

  Ма ти верно ли изчете сичката тая боза?

  Глупостта е дар божи, но с него не трябва да се злоупотребява. /Ото фон Бисмарк/
 9. 9 Профил на S.P.Q.R.
  S.P.Q.R.
  Рейтинг: 374 Любопитно

  мда, затова се харчат парите в БАН.

  zenrus.ru
 10. 10 Профил на drake
  drake
  Рейтинг: 740 Неутрално

  До коментар [#6] от "КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ":

  Това е защото гледаш в снимката, а не гледаш в бъдещето. И не си си сложил чип и не се готвиш да ставаш Бог.

 11. 11 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Футурологията е точната наука за Г"Е"РБ.

  Целта е - да се превърне в Бог.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 12. 12 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1321 Весело

  До коментар [#6] от "КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ":
  Това е протежето на Гоце. Инак нямаше да е във феодалната крепост БАН. Освен това е главен акционер в проекта АБВ:
  "Новата любимка на Първанов в президентството е 31-годишната Мариана Тодорова от Ботевград. На „Дондуков” 2 се шушука, че служителката в президентството се държала като първа дама и взимала важни държавнически решения. Тя дори си позволявала да се обръща към него с галеното „Жоро” Държавният глава стигнал дотам в доверието си към своята служителка, че поверил в ръцете на Тодорова новия си политически проект АБВ. Тя взе активно участие при учредяването, като се въртеше постоянно около Първанов в НДК. "

  nemo malus felix, minime corruptor.
 13. 13 Профил на townboy
  townboy
  Рейтинг: 524 Весело

  Е за такава нА'ука не бях чувал ха ха ха

  Too much цензура Баце.
 14. 14 Профил на rachonka
  rachonka
  Рейтинг: 374 Весело

  Такива неща ми идват в повече преди първото кафе....единственият футуролог, който си заслужава, е песента на Щурците

 15. 15 Профил на oex13531876
  oex13531876
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Следвайте логиката. Футурологията често се дъни. И се радвайте на хубавите неща докато още ги има.

 16. 16 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2606 Весело

  Горните сте в положението на онази жена, която присъствала на демонстрацията на първия парен локомотив. Първо крещяла:
  -Няма да тръгне, няма да тръгне!
  а след това:
  -Няма да спре! Няма да спре!
  Всякакъв спор е излишен- светът се развива в бясно темпо.
  Сегашната действителност е предсказана от писателите-фантасти през педесетте и шестдесетте години!

 17. 17 Профил на drake
  drake
  Рейтинг: 740 Неутрално

  До коментар [#12] от "СДС":

  Сега разбирам коя е дамата и къде работи. Ясно, този институт е бивш институт по марксизъм , който е сменил етикета и оттам почват щуротиите, които прочетохме. Скоро ще има и доклад: Ванга-първият български футуролог.
  Иначе моделите за предсказване са си сериозни , но там е замесена теория на хаоса и други неща , от които тази дама си няма и хал хабер. Нищо де, добре че ни каза , че се чудех защо тази дама се появява тук и какво иска да ни каже.

 18. 18 Профил на Горбачов
  Горбачов
  Рейтинг: 583 Неутрално
 19. 19 Профил на errata
  errata
  Рейтинг: 956 Неутрално

  Дневник, поразтърсете се малко. Малцина са останали, но все още има физици, химици, представители на точните науки не на световно, а на над световно ниво в БАН. Защо все на хуманистика ви избива.

  "Да, България"
 20. 20 Профил на drake
  drake
  Рейтинг: 740 Неутрално

  До коментар [#14] от "rachonka":

  Естествено. Класика. Написана е от Валди Тотев.

 21. 21 Профил на clutch
  clutch
  Рейтинг: 636 Весело

  Прочетох до половината и се замислих.....дали пък не съм объркал сайта?
  Футурулози от Долно Уйно, излизали пет пъти за по три дена, направили си "селфи" пред айфеловата кула и мъдро разказващи пред хоремака "Начииии, я като бех у парижот...'
  ".....Може би само, когато касае кариерното ми развитие. Извън това смятам, че красотата на живота е бедата на футурологията - хората са ирационални, а не малка част от събитията са непервдими. И това е есенцията на сегашния живот. Пълната предвидимост би инструментарилизира живота и същността на хората би се променила. В този смисъл, аз също съм спонтанна и не калкулирам отношенията към хората......." ами пръднах мощно

  Бил съм крайно груб към идиотите? Хъм, имам и разрешително за оръжие :)
 22. 22 Профил на Цензуриран от антибългари.
  Цензуриран от антибългари.
  Рейтинг: 479 Весело

  Напънах се диагонално да го прочета...
  Ся кво да ви река...има службички, местенца и даже както се вижда - "науки" с които човек добре може да си живурка на гърба на другите.
  Значи горните излияния може да ги рече и човек, който не е "футуролог" ами просто клони към съответната политическа ориентация.

 23. 23 Профил на Цензуриран от антибългари.
  Цензуриран от антибългари.
  Рейтинг: 479 Весело

  Забрайх да засегна черешката на тортата - така желаното безсмъртие на чуека (за кой точно чуек ли кои по-конкретно хора не се споменува)

  Еми няма да я бъде тая и въобще не се надявайте. Ако да сте футуролози.

 24. 24 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2396 Весело

  До коментар [#20] от "drake":
  "Последният милиционер
  над Омир слънчево ридае..."


  [quote#17:"drake"]разбирам коя е дамата[/quote]
  Достена Лаверн на АБВ-то.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 25. 25 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1433 Неутрално

  До коментар [#16] от "Alexander97":

  Дрън-дрън. Писателите през 50-те са предсказали практически всичко освен Обамакеър. Тя ги завари неподготвени , щото си мислеха, че само републиканците могат да им смучат парите.

  И като си говориме за предсказания всичко това е предсказано в Библията.

  Също от Нострадамус, Ванга и не на последно място Баба Лампа от катедрата по Електроника в МЕИ-София. Впрочем и доайен на българската електроника, но това е друга тема.

  Не се срамувам да кажа, че изчетох целия материал.

  Започва що-годе нормално за отвореното съзнание, но към средата с големи червени букви вече пише БЕГААААЙЙЙЙ!

  И това няма нищо общо с науката и прогреса, които се стремят към предсказуемост , повтаряемост и в крайна фаза контрол над процесите.

  Аз не веднъж съм се хващал, че недооценявам прогреса. По темата за извънземните съм предпазлив - ми що пък да ги няма?! Стига да не ги търсиме под дърво и камък какво пречи да ги има?!

  Масовите застъпници на теориите за извънземни, обаче, много ми приличат на масовите застъпници на исляма, протестантските или кои да е други крайни религии: те просто виждат знаци навсякъде.

  Никакви чипове няма да ги оправят такива за съжаление.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 26. 26 Профил на zidane
  zidane
  Рейтинг: 681 Весело

  хм, аз изчетох статията два пъти даже, щото първия път не повярвах на очите си... имах впечатление, че чета нещо от ерата на людмила живкова.
  и какво да кажа - сега двойно съжалявам! започвам да прилагам "Контрафактичният анализ" - ееех, ако не я бях чел...

 27. 27 Профил на Ridiculous Върнете стария сайт!
  Ridiculous Върнете стария сайт!
  Рейтинг: 772 Любопитно

  До коментар [#1] от "Митко Василев":

  Аз пък след заглавието спрях да чета. Как може за заглавие да се сложи една толкова явна неистина?

 28. 28 Профил на д-р Петроff
  д-р Петроff
  Рейтинг: 479 Неутрално

  "Фантастите са много важни за футурологията." бих казал и фантазиите.

  ПРАВИ КАКВОТО ТРЯБВА ЗА ДА НЕ СТАВА КАКВОТО СИ ИСКАТ
 29. 29 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 496 Неутрално

  Ако,ако...ако не беше потънала Атлантида, ако преди битката при Ватерло не беше валял дъжд...Братя Стругацки много добре го обясняват в книгата си "Трудно е да бъдеш бог".

 30. 30 Профил на мики маус
  мики маус
  Рейтинг: 1545 Неутрално
 31. 31 Профил на Кирето
  Кирето
  Рейтинг: 1264 Весело

  Прочетох я. Насилих се и я прочетох цялата.
  Като един любител на фантастиката / литературната/, бих казал, че мацката не знае какво говори и за какво иде реч...

  Научих "God Save the Queen".........е, струва си....
 32. 32 Профил на nemisemisli
  nemisemisli
  Рейтинг: 498 Неутрално

  До коментар [#2] от "Боби Колев":

  За съжаление това, че в БГ нещата са на примитивно ниво не означава, че във водещи лаборатории това е също така.
  Истината е, че се разчита в голяма степен на Супер Компютрите. Напредването на науката в тази област дава възможност за симулации, които доскоро не са били възможни - от там идва и голяма цаст от напредъка.
  Новите материали и така нататък.
  Също така по отношение на киборгите - дори в момента 80% от човешкото тяло може да бъде сменено с механични части. Доколкото знам червата, черният дроб, мозъка и още малко органи не могат да бъдат пдменени към днешна дата - това разбира се бързо ще бъде наваксано в следващите години.

  Не казвам, че го подкрепям, но това е пътят, който както казва и жената "хората са ирационални". Ако имаш възможност да си позволиш да живееш още 100 години благодарение на сменяеми органи дали няма да го направиш? Попитай възрастен човек ако има възможност да се движи като двайсетгодишен дали няма да иска да живее оше и ще видиш искрата в очите му.

 33. 33 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1367 Весело

  Да живее Оруел, най-великият футуролог на 20-и век!

  Икономиката икономична, светът светски, апокалипсисът апокалиптичен
 34. 34 Профил на futurama
  futurama
  Рейтинг: 262 Неутрално

  Футорологията си е съвсем валидно занимание, но се особено прецизно, като повечето социални науки. Всичко, което Тодорова говори е вярно, в смисъл, че има такива течения, като трансхуманизмът сега е най-популярен, но и най-наивен. Бих се обзаложил, че Пейдж и Брин са трансхуманисти, макар и да не го признават директно, но си личи по действията им. Тази мода е доста популярна сред техните кръгове. Всъщност един от основните кукувци на трансхуманизма, Рей Кърцуайл, беше нает в Гугъл. Той е популярен с изключително откачени теории на тема изкуствен интелект, mind uploading и освен това пие по сто хапчета на ден за да удължава живота си (май ги беше намалил на 80 последно). Скорошният тъп филм Transcendence с Джони Деп беше по тази тема. Обещай на хората чудеса и безсмъртие и те ще те следват неотклонно. Тествано е още преди хиляди години.

  Футуролозите почти винаги грешат, но някои поне се опитват сериозно да мислят за бъдещето, за разлика от разни хора с очевидни психични отклонения, чели твърде много киберпънк.

 35. 35 Профил на Ridiculous Върнете стария сайт!
  Ridiculous Върнете стария сайт!
  Рейтинг: 772 Неутрално

  До коментар [#31] от "Кирето":

  Да ти кажа, възхищавам ти се. Аз много исках, но не можах да се насиля.

 36. 36 Профил на zo_za
  zo_za
  Рейтинг: 217 Весело

  -Какво щеше да стане ако баба ти беше мъж?
  -Ами... щях да ѝ казвам дядо!

 37. 37 Профил на millton
  millton
  Рейтинг: 512 Неутрално

  Достоверността на научните изследвания е доста по-голяма от всичките конспиративни теории, виждания на ясновидци и магове, тъй като са далеч от категоричността или емоциалността (обусловени от слухове, обстоятелства или собствени убеждения)...
  Същото важи и при даване на оценка за нещо или някого...

 38. 38 Профил на nemisemisli
  nemisemisli
  Рейтинг: 498 Неутрално

  До коментар [#16] от "Alexander97":

  Мнението ти доказва, правилото - мнозинствто бива увличано от течението и остава неподготвено за новите неща в живота - малцина са тези, които ги създават.
  Направо не мога да разбера как предвид всичките неща които са написани в книгите и ползваме днес коментиращите по-горе не приемат като една макар и относителна бъдеща прогноза описаното от БАН.

  Факт е, че всички абосолтно всички компании в технологичният сектор работят с хора като тази жена, за да са наясно какво трябва да правят с продуктите си.

 39. 39 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2606 Неутрално

  До коментар [#38] от "smart":
  Известно е, че човечеството се придвижва от около 5% елит.
  Можем само да се посмеем на горните 95, които нищо не правят, а са върли консуматори на прогреса, предсказан и от Жюл Верн и от фантастите на ХХ в.

 40. 40 Профил на Стеганография
  Стеганография
  Рейтинг: Неутрално

  Много интересно четиво!

  American beer is like sex in a canoe ~ a bit too close to water
 41. 41 Профил на nemisemisli
  nemisemisli
  Рейтинг: 498 Неутрално

  Не бих искал да обиждам никой, но в крайна сметка живеем в свят в който ползваме много продукти и услуги написани в книгите на фантасти, които най-вероятно 50% ог коментаторите горе са ги чели, а останалите гледали във филми като Пришелеца и други подобни.
  Жалко за момичето, че се е постарала да даде толкова обстойно интервю. Това кото ме радва е факта, че такива хора има и те работят в България и е имала пари за посещение на конференция в САЩ.
  От друга страна коментаторите по-горе ме натъжават защото имах позната, която се занимаваше в БАН с изследавне на изолационни плочки, които служат при космическите совалки. Момичето живееше в мазе на БАН и коато 2005 година станаха наводненията вещите и плуваха в мазето....тя в момента работи в НАСА....ако искаме и Марияна да замине за друга държава подобни на горните коментари ще я насърчат - удбеден съм

 42. 42 Профил на lo_ridah
  lo_ridah
  Рейтинг: 737 Весело
 43. 43 Профил на gLalev
  gLalev
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Също толкова научно обоснован и точен в прогнозите си разговор може да чуем и в местната кръчма точно след 2 бири време. Та ние още не сме измислили сигурен метод на познаем дали ще вали или няма да вали утре, а пък сме тръгнали да предсказваме развитието на геополитиката, икономиката, технологията и религията с десетилетия напред.

 44. 44 Профил на angevins
  angevins
  Рейтинг: 1308 Неутрално

  Не е нужно да си завършил футурология в Харвард за да прецениш, че както се развиват нещата сега. Бъдещето няма да е по различно от това , което показа във филма Елизиум.

  ...ЕвОлЮцИЯ а Не РеВоЛюЦиЯ...
 45. 45 Профил на zidane
  zidane
  Рейтинг: 681 Весело

  [quote#12:"СДС"]Това е протежето на Гоце. [/quote]

  [quote#41:"smart"]и е имала пари за посещение на конференция в САЩ. [/quote]

 46. 46 Профил на nemisemisli
  nemisemisli
  Рейтинг: 498 Неутрално

  До коментар [#44] от "angevins":

  За да направиш филм като Елизиум и другите подобни се изисква точно подхода, който ползва футурологията

 47. 47 Профил на Frank Zappa
  Frank Zappa
  Рейтинг: 1106 Неутрално

  Възпитан съм да бъда толерантен към хорските заблуди, но все пак горещо препоръчвам на г-жа Тодорова да прочете няколко пъти "Черният лебед" на Талеб!!!

  Докато го прави може да си търси някаква по-смислена работа, за която може да взема по-малко пари, но поне ще може наистина да се чувства обществено полезна...

  Кандидат за член на ПП Четвърти километър
 48. 48 Профил на futurama
  futurama
  Рейтинг: 262 Неутрално

  До коментар [#41] от "smart":

  До коментар [#41] от "smart":

  Бъкминстър Фулър говори за това. Че като се случи нещо, което до онзи ден е било немислимо, хората го приемат все едно не е нищо и едва ли не са го очаквали да стане всеки момент и то става новото нормално положение на нещата.

  Донякъде сходна идея с концепцията за future shock на Алвин Тофлър, според която бързите промени стресират хората и ги отчуждават от вечно променящото се днес. Това е очевидно при възрастните хора, които не възприемат изобщо новите технологии. Държат се като телепортирани от миналото.

  Преди време гледах една реч на някакъв невротичен тип, който твърдеше, че има едва ли не конспирация срещу прогреса именно за да се спасят хората от future shock, щото нещата на Жул Верн и другите от неговото време се сбъднали, но не и фантастиката от преди 50 години (очевидно подбирайки избирателно примерите) и хленчеше за летящи коли. Една жена в публиката му каза "смартфонът не е по-малко впечатляващ от летящата кола", а онзи се изсмя. Сигурно щеше да се изсмее и ако имахме летящи коли, но не се беше случила IT революция. Поне си призна, че не разбира от технологии.

 49. 49 Профил на bretschneider
  bretschneider
  Рейтинг: 594 Весело

  До коментар [#12] от "СДС":

  Както ве пееше в една народна песен "Дърт козел млада върба лющеше" Пфахахахахахаха!

 50. 50 Профил на nemisemisli
  nemisemisli
  Рейтинг: 498 Неутрално

  До коментар [#48] от "futurama":
  Удачен пример е Тофлър, не бях се сетил - и Третата вълна е типичен пример за социални икономическо предсказание...но пак да кажа - щастлив съм, че виждам такива балгари като далата интервю. Надявам се да работи в България или ЗА България.

  Истината е, че хора като нея в Скандинавия, Япония и Сингапур (сигурно има и друго, но в момента не се сещам) преди 40 години са настроили икономиката и обществените системи така, че тези страни да имат икономически комфорт днес (и това не е само поради наличието на ресурси в Скандинавия конкретно)

 51. 51 Профил на futurama
  futurama
  Рейтинг: 262 Неутрално

  Ето за тези, които твърдят, че бъдещето не може да се предвижда:

  http://www.youtube.com/watch?v=aajlLeTgrEg
  http://www.youtube.com/watch?v=OIRZebE8O84

 52. 52 Профил на bretschneider
  bretschneider
  Рейтинг: 594 Неутрално

  До коментар [#51] от "futurama":

  +++++ Мноо силен!

  Напомня ми на Жак Фреско

 53. 53 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2826 Весело

  [quote#2:"Боби Колев"]Всички тези чипове в мозъка са буквално опити да се наместват кокали с шутове.[/quote]
  Според теорията на вероятностите, ако насипем в една торба всички части на една машина и ги растръскваме, то има шанс тези части така да се подредят, че да извадим от торбата напълно сглобена машина.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 54. 54 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2826 Неутрално

  [quote#37:"millton"]Достоверността на научните изследвания е доста по-голяма от всичките конспиративни теории, виждания на ясновидци и магове, тъй като са далеч от категоричността или емоциалността (обусловени от слухове, обстоятелства или собствени убеждения)... [/quote]
  Но тази липса на емционалност и пълна категоричност съвсем не значи, че логиката на заключенията не може да бъде грешно построена и така да ни доведе до грешни и дори противоположни на реалността заключения. Примери за това има колкото щеш.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 55. 55 Профил на tam17540965
  tam17540965
  Рейтинг: 636 Весело

  ....а пътя, опнат като нерв ,
  в опитомената галактика....

  http://www.youtube.com/watch?v=ljR9IxvQZgE

 56. 56 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#3] от "amity":

  А това с чиповете, каква подготовка е за номерчето на животното (белега на звяра), който би следвало да се поставя именно на дясната ръка или челото (главата). Вече няколко пъти се прави подобен опит в щатите, добре, че християнските общини са достатъчно силни за да ги блокират.
  Иначе, както винаги съм казвал - бъдещето носи бъдеще!

 57. 57 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2992 Неутрално

  По-скоро човекът отново ще се превърне в маймуна.

 58. 58 Профил на errata
  errata
  Рейтинг: 956 Весело

  [quote#53:"Храбър"]Според теорията на вероятностите, ако насипем в една торба всички части на една машина и ги растръскваме, то има шанс тези части така да се подредят, че да извадим от торбата напълно сглобена машина. [/quote]

  Тази вероятност е толкова малка, че на практика си е една кръгла нула.

  "Да, България"
 59. 59 Профил на Петър Николов
  Петър Николов
  Рейтинг: 475 Неутрално

  Колко глупости само. "Може обаче да се повишава моралната отговорност чрез образование, публични дебати и дискусии." - де да ставаше с образование и дискусии. За моралната отговорност се иска възпитание от дете, пък доста диктатори са били прекрасно образовани и са умеели да дискутират.
  "тоест цялото съзнание да бъде "свалено" във виртуална среда и да "заживее" вечно в нея. Това е вид постигане на безсмъртие." - Не мога да не падна от смях. Кой може да гарантира, че ще бъде свалено цялото съзнание и че това съзнание ще бъда аз. Имам чувството, че учените, занимаващи се с трансхуманизам са пълни идиоти.
  "Контактът с извънземни е предвиден дори за по-скоро - 10-20 години." - че контакти с извънземни имаме от зората на човечеството. Дяволът говори още в райската градина с Адам и Ева, а и до днес се свързва с всякакви вещици и екстрасенси.
  "Глобализира се човечеството и е логично да се приеме, че ще се глобализират и религиите." - Т.е. дори тези религии, които смятат насилието за добро ще бъдат част от една манджа с грозде, която накрая ще наречем съвършена Нямам думи.
  "Вече виждаме например източноправославни християни, които практикуват будистка медитация" - такова животно нема. Или си православен, или практикуваш медитация. Кръстени християни не могат да се покланят на хиндуистки божества и да се наричат православни после.
  "а в целия свят се празнува Свети Валентин. "- няма нищо религиозно в празника при сегашното практикуване. Хиляди хора вършат грях в името на един свят човек. Това не ги прави религиозни.

 60. 60 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2826 Неутрално

  [quote#56:"anarhochristian"]А това с чиповете, каква подготовка е за номерчето на животното (белега на звяра), който би следвало да се поставя именно на дясната ръка или челото (главата). Вече няколко пъти се прави подобен опит в щатите, добре, че християнските общини са достатъчно силни за да ги блокират. [/quote]
  Според "Свидетелите на Йехова", кръвта изпълнява ролята точно на този чип за Бог. Според информацията в кръвта Бог можел да различи всеки един и чрез нея той можел да издигне от мъртвите всеки индивид без значение кога е живял. Това е и причината тези свидетели да не желаят кръвопреливане.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 61. 61 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2826 Неутрално

  [quote#58:"errata"]Тази вероятност е толкова малка, че на практика си е една кръгла нула.[/quote]
  Но все пак съществува!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 62. 62 Профил на Кирето
  Кирето
  Рейтинг: 1264 Любопитно

  До коментар [#56] от "anarhochristian":

  Бъдещето може и да те върне в миналото...

  П.П. Между другото интересен ник.
  Знам за анархокомунисти, анархокапиталисти, анархосиндикалисти, анархоколективизъм, даже и за анархофеминизъм и зелен анархизъм, но не съм и чувал за анархохристиянизъм....

  Научих "God Save the Queen".........е, струва си....
 63. 63
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 64. 64 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1321 Весело

  До коментар [#49] от "buiko":
  Както ве пееше в една народна песен "Дърт козел млада върба лющеше" Пфахахахахахаха!
  ..........
  Или пък от друга народна песен:
  "Сос уста си ляба вади она...".
  Една мини - левински, само че си седи на уютно в БАН, пие си кафенцето, заплатката върви и чат-патката гоцева или чата-пат до САЩ на конференцийка за сметка на данъкоплатеца и се усмихва чаровно като червено на метеното го...но.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 65. 65 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 1980 Неутрално

  "В личния си живот използвате ли футурологията, за да предвиждате своите ходове напред?
  Може би само, когато касае кариерното ми развитие. Извън това смятам, че красотата на живота е бедата на футурологията - хората са ирационални, а не малка част от събитията са непервдими.”

  Toва казва предостатъчно. Да са живи иу здрави футуролозите от БАН, преживяха Дянков, вече са готови да преживеят и господ...

  I Want To Believe
 66. 66 Профил на futurama
  futurama
  Рейтинг: 262 Неутрално

  До коментар [#2] от "Боби Колев":

  Имаш предвид такива киборги ли:

  http://www.youtube.com/watch?v=CDsNZJTWw0w#t=1005

  Ти сигурно си от хората, които си мислят, че сме в 90те със смартфони в джобовете.

 67. 67 Профил на Frank Zappa
  Frank Zappa
  Рейтинг: 1106 Неутрално

  До коментар [#51] от "futurama":

  Бъдещето можем само да си го ПРЕДСТАВЯМЕ.

  Има хора, чийто ПРЕДСТАВИ съвършено случайно съвпадат с това, което се случва в бъдещето.

  За да предвидиш какво ще се случи в бъдеще трябва да знаеш какви нови открития ще се направят (като лазара и компютъра например), защото те променят света. Ако знаеш какви открития ще се направят значи, че вече си ги открил...

  За да можеш да изчислиш как и колко силно трябва да удариш една топка за билярд, така че след 26-тото чукване някоя от другите топки да влезе в джоба трябва в изчислението ти да вземеш предвид и движението на последния електрон във селената. Ток става дома за неудошивени предмети, които се търкалят в една равнина!

  А, какво се случва, ако говорим за хора със собствена воля, които си щъкат и правят каквото си искат???

  Кандидат за член на ПП Четвърти километър
 68. 68 Профил на futurama
  futurama
  Рейтинг: 262 Неутрално

  До коментар [#67] от "Frank Zappa":

  Обикновено се говори за близкото бъдеще. Ясно е, че далечното не може да се предскаже. Но за следващите 20-25 години е възможно да се предскаже със задоволителна точност. Проблемът е, че много футуролози обичат да преместват неща от далечното бъдеще в по-близкото, като справянето със стареенето, примерно. Сегашната истерия около автономните коли е такъв пример. Очаква се, че едва ли не през 20те години ще пенсионираме шофьорите на таксита, но тези коли едва ли ще се оправят в градовете в близко бъдеще. Интересно е да се отбележи, че преди няколко години идеята за подобни коли беше нещо от фантастичните филми, а днес вече се обсъждат регулации.

 69. 69 Профил на futurama
  futurama
  Рейтинг: 262 Неутрално

  До коментар [#67] от "Frank Zappa":

  Сещам се за едно супер грешно предсказание от миналото десетилетие. Очакваше се сега да живеем в енергийна криза, предизвикана от петролен пик. А вместо това САЩ гони енергийна независимост и се очертава да се превърне в голям износител на енергия. Светът щеше да е твърде скучен, ако знаехме всичко, което ще се случи.

 70. 70 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3905 Неутрално

  Не виждам нищо смешно и невъзможно от статията.
  Преди 20 30 години интернет беше посрещнат с подобно недоверие и обявен за дяволско изобретение. Истина е че ние хората притежаваме огромен хъс за познания .

  klimentm
 71. 71 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 583 Неутрално

  [quote#53:"Храбър"]Според теорията на вероятностите, ако насипем в една торба всички части на една машина и ги растръскваме, то има шанс тези части така да се подредят, че да извадим от торбата напълно сглобена машина. [/quote]

  Според същата теория, вероятността да се случи това е невероятно малка, нещо като невероятностния двигател в "Пътеводителя..." на Дъглас Адамс (където той се базика точно с тази теория.
  Всъщност вероятността за самоподредба не само, че противоречи на втория принцип/закон на термодинамиката, а и поради ничтожността от случаемост. може да сприеме като косвено доказателство за друга една теория - тази на интелигентния дизайн.

 72. 72 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#59] от "Петър Николов":

  +++

 73. 73 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#60] от "Храбър":

  А според християните, Бог не гледа на лице, камо ли на плът или някой от свързаните с нея елементи. Също така, Той и от паветата по "Дондуков", може да направи човеци. (Не коментирам качеството на човеците от така използвания материал).
  Така, че елементаризма и принизяването на Божествеността с нейната вечност, съвършенност, безкрайност и всеобхватност до такава, която да има нужда от индикатори за разпознаване си е същата проба блед футуризъм, какъвто виждаме при авторката. Християнството, като учение е много по-сложно комплексно и в крайна сметка необхватно, разкриващо се всекиму хем еднакво, хем различно според спецификата на неговите разбирания и възприятия. И аналогията му с различни древни или модерни култове при сравнение, може да се прави само при изключително повърхностен анализ. Но за по-задълбочен трябват доста познания. Когато бях лапе с малко акъл и опит, много критикувах християнството. Колкото повече четях (аз например съм голям фен на научната фантастика, качественото фентъзи, философията и класиката), толкова повече се убеждавах в правотата на Христовото учение и накрая осмисляне, покаяние, кръщение и напред с кръста на гръб!

 74. 74 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#62] от "Кирето":

  "П.П. Между другото интересен ник.
  Знам за анархокомунисти, анархокапиталисти, анархосиндикалисти, анархоколективизъм, даже и за анархофеминизъм и зелен анархизъм, но не съм и чувал за анархохристиянизъм...."
  God works in mysterious ways!
  http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_anarchism

 75. 75 Профил на futurama
  futurama
  Рейтинг: 262 Неутрално

  До коментар [#59] от "Петър Николов":

  Предсказанието за извънземните е резултат на това, че през следващите 20 години ще бъде въведена в експлоатация сериозна машинария, както в космоса (James Webb, TESS), така и на Земята (European Extremely Large Telescope и Square Kilometre Array).

  Ако с това не засечем нещо, значи по-добре да извадят извънземните от съвременната култура. Аз съм от скептично настроените.

 76. 76 Профил на Петър Николов
  Петър Николов
  Рейтинг: 475 Неутрално

  До коментар [#75] от "futurama":
  Благодаря за сведенията. Аз съм слушал за една лекция от Ева Божурова, която е калкулирала шансовете да има разумен живот на разстояние близките ...... милиона светлинни години. Шансовете били абсурдни. Предпочитам да не се занимавам с глупости и се чудя на акъла на политиците и учените, които трошат десетки милиони за такава апаратура.
  Относно близките срещи от третия вид. Четох за една организация, която цитира 95 случая на хора, срещали извънземни (включително с елементи на отвличане). Тези 95 човека твърдят, че след призоваване на Христос на помощ, извънземните изчезвали. Редица изследвания откриват честа заболеваемост от психо- болести сред хората, срещали извънземни (най-вероятно демони).
  Това са моите мисли по темата.

 77. 77 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#76] от "Петър Николов":

  Мога да добавя към списъка два случая с мои познати.
  Както и два лични случая на близки срещи от трети вид с демони, при екзорсизъм. Те, че не са земни, не са. Но за това пък какви интересни представители на извънземни цивилизации са тези, които бягат като от огън само при споменаването на името на Исус Христос (Иисус или Йешуа или Джизъс, няма значение, пак бягат завалийките), лично проверено!
  Та след всичко това, когато някой започне да ми обяснява как такива неща не може да има и няма как да се случат, просто се усмихвам. Как да докажеш с материални средства духовни събития!

 78. 78 Профил на Mark Twain
  Mark Twain
  Рейтинг: 428 Любопитно

  Какво толкова се чудите? Щом има историци, нормално е да има и футуролози. Бедата е там, че колкото не слушаме какво ни казват историците, толкова ни дреме и какво казват футуролозите...

  "Мисленето е най-тежката работа и това, вероятно, е причината толкова малко хора да я вършат." Хенри Форд
 79. 79 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3905 Неутрално

  До коментар [#77] от "anarhochristian":

  ОК с извънземните е ясно какво обаче за другите неща от статията? Например чипове за комуникация и прочие?

  klimentm
 80. 80 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 831 Неутрално

  Познавам трима българи в САЩ, които са доста известни в областта си. Работят с клетъчни култури. Един от тях прави гръклян. Ако по някаква причина гръкляна се вади (рак или физическо нараняване, например), техниците изработват на 3D принтер хрущяла и нашенеца посажда на него стволови клетки от самия пациент. Така той може да диша и преглъща нормално. Сега се работи усилено над възможността 3D принтера да прави и хрущяла от стволови клетки. В смисъл, не сме много далече от магазина за човешки резервни части... А относно заглавието - който вярва в Бога, знае много добре, че като творение Божие каквото човек твори, е творение Божие! Само дето никога няма да имаме Силата и Славата Му...

 81. 81 Профил на Петър Николов
  Петър Николов
  Рейтинг: 475 Неутрално

  До коментар [#80] от "charlesdegaulle":
  [quote#80:"charlesdegaulle"]който вярва в Бога, знае много добре, че като творение Божие каквото човек твори, е творение Божие![/quote]
  С разликата, че човек твори (според свободната си воля) и грехове, които не са Божие творение.

 82. 82 Профил на Кирето
  Кирето
  Рейтинг: 1264 Весело

  До коментар [#74] от "anarhochristian":

  Мдааа, прав си за пътищата Божи...
  То анархизма е като една необработена нива, каквото метнеш все прихваща.... всякакъв анархизъм покълва...
  Няма лошо, бъди здрав.
  П.П. Който на младини не се е увличал по анархизма, все едно не е имал младини. Но после трябва да стане десен...

  Научих "God Save the Queen".........е, струва си....
 83. 83 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 831 Неутрално

  До коментар [#81] от "Петър Николов":

  Да, така е! Затова пиша "твори", а не "прави"... В смисъл, че греховете се правят според свободната воля, не се творят!

 84. 84 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1433 Неутрално

  До коментар [#32] от "smart":

  Още веднъж глупости на търкалета.

  Човекът още не може да създаде жив организъм.

  Фундаментално му е неясно кое движи човека.

  Може да ползва протези тук-таме, т.е. неща без които така или иначе би могло, просто по-трудно (макар че и това е субективно). Може да извади вреден елемент и да направи физическа корекция - общо взето хирурзите са единствените истински доктори правещи нещо, което природата не може да направи бързо сама.

  Обаче да замени ефективно системи за живот?!

  Никакви суперкомпютри няма да помогнат, както не можаха и да помогнат за разработката на изкуствен интелект.

  Едно 5 годишно дете все още може много по-бързо и по-качествено да разпознае образ от снимка завъртяна на произволен ъгъл и нагъната по произволен начин.

  Суперкомпютър настроен ЕДИНСТВЕНО за тази задача има шанс.

  Но не и ако трябва веднага след това да отговори на въпроса "ти какво обядва сутринта?", който въпрос не затруднява 3 годишната ми щерка по никой начин.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 85. 85 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1433 Неутрално

  До коментар [#66] от "futurama":

  Че не сте ли със смартфонове в джобовете?!

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 86. 86 Профил на futurama
  futurama
  Рейтинг: 262 Неутрално

  До коментар [#84] от "Боби Колев":

  Имах предвид, че нещата доста са напреднали. От интервюто глупости са (в смисъл все още не е ясно дали изобщо е възможно) създаване на синтетичен разум и mind uploading, но и жената не е футуролог в областта на технологиите, а само цитираше думите на нейните колеги.

  Импланти в момента се разработват всякакви, но предимно с терапевтична цел (стимулиране на мозъка при различни заболявания), изкуствени очи, а кохлеарен имплант има от едно време. Правят се разработки и за импланти, които да възстановяват/разширяват паметта, но те са по-далечни. Разработват се протези, контролирани от мозъка (като видеото, което показах).

  Така че зависи каква ти е дефиницията за киборг. Ако просто е поемане на биологични функции от машини, то вече имаме киборги. Ако е в смисъла на подобрение на човешките възможности, то е още рано, но бих се обзаложил, че до средата на века ще има човек, който доброволно се отказва от биологичен орган, ретина или друго, за да получи предимствата на импланта (някои твърдят че успехите на Писториус се дължат на протезите му и на практика е измамник). То и сега има едни такива глупави ентусиасти, наричани грайндъри, които си имплантират разни неща по телата, примерно магнити в пръстите за да усещат електромагнитните полета.

  Първите човешки подобрения обаче няма да дойдат от ИТ, а от биотехнологиите. Примерно сега се тестват лекарства за мускулна дистрофия при възрастните. Лесно може да си представим как това навлиза и сред фитнес ентусиастите. Първото подобно се очаква през 2016та да е на пазара и ще последват други. Има и голям интерес в подобрение на когнитивните способности с така наречените nootropics. Там пак разни ентусиасти експериментират със себе си, готвейки буламачи от химикали в кухнята.

 87. 87 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#79] от "klimentm":

  За чиповете посочих по-горе. В християнските среди се счита, че белега (номера) на звяра, онзи дето е 666 и е име на човек, ще представлява чип интегриран под някакъв претекст, например лична карта, уж за справяне с престъпността и тероризма, но всъщност ще представлява поклонение на личност, учение, фалшив бог, нова религия или каквото е там. При нацизма и комунизма са били много близо до подобен начин на мислене. Затова им викат малките антихристи.
  Иначе в чипа, като елемент на компютърната техника, наследник на транзистора и внук на лампата, няма нищо лошо. Християните не са против развитието на науката, а против човеконенавистните форми на нейното прилагане. Затова масово ще ги видиш в протестите срещу евгениката и нейната философия, еволюционните догми, който са свързани с евгениката, а от там с расизма и ксенофобията, срещу авторитаризма и тоталитаризма, срещу нарастващото световно неравенство и т.н.

 88. 88 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1433 Неутрално

  До коментар [#86] от "futurama":

  Абе хайде сериозно бе, човек!

  Те не могат да сменят едно просто сърце, дето има елементарни двигателни функции, ще ми сменят нерви, та и изкуствени очи ще правят...това няма да доживеем да го видим нито ние , нито внуците ни.

  Като си говориш колко са напреднали нещата: в 18-ти век се е считало за изключително напредничаво да се надрусаш здраво с опиати, та да ти се прочисти мисълта и да натвориш гениалности - концепция очевидно популярна и до днес.

  Грижата за човека е напреднала в много отношения за сметка на изоставане в редица други. Никой стандартен доктор тук на Запад не ти казва да оставиш работата с която се занимаваш и да си смениш режима на живот - казват ти да пиеш хапчета.
  Лекуват симптома, а не причината.

  С което не искам да отрека напредъка на науката.

  Но е толкова далече от заместване на нерви, очи и съществени органи, колкото и досега.

  Отново за пример давам Стив Джобс.

  Пък те научните работници нека си работят - 99% е на халост, но 1% все пак е по-добре от нищо.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 89. 89 Профил на Петър Николов
  Петър Николов
  Рейтинг: 475 Неутрално

  До коментар [#79] от "klimentm":
  До коментар [#87] от "anarhochristian":
  Точната дума в Откровението е харагма- начертание (мисля си, че това не изключва възможността и да е чип), т.е. най-вероятно QR code или RFID, или ... кой знае? Технологията не е толкова важна. Важното е, че антихристът ще желае лична почит и приемането на този знак ще е безвъзвратно (без възможност за връщане към Бога и към нормално човешко съществуване).
  Иначе, в САЩ вече хората си имплантират чипове с благовидни поводи (постоянна защита от похищение или моментална реакция при падане на пулса, кръвна захар...). Лесно мога да си представя лекотата на приемане на всякакви ограничения в свободата на консуматорското общество, стига само да му гарантират потреблението на блага и спокойно вегетиране

 90. 90 Профил на futurama
  futurama
  Рейтинг: 262 Неутрално

  До коментар [#89] от "Петър Николов":

  Аз съм сериозен и говоря за неща, които наистина смятам, че ще се случат в близките 20 години. Отскоро вече има човек с имплантирано 'око'

  http://nypost.com/2014/04/23/blind-man-gets-sight-with-surgically-implanted-bionic-eye/

  Това е едва първи резултат от множество подобни проекти

  http://www.technologyreview.com/news/508041/vision-restoring-implants-that-fit-inside-the-eye/

  http://www.technologyreview.com/news/511466/microchip-restores-vision/

  И понеже това са компютри, няма причина да не смятам, че ще се развиват със скоростта на компютърни технологии. Както се чете в една от статиите, докато са имплантирали този човек вече се работи върху следващия модел. Стига да няма проблеми с био интерфейса, духът е пуснат бутилката. За внуците ти съм сигурен, че ще са виждали сляп човек само на старите ленти или в Третия свят.

  По отношение на отглежданите в лаборатория органи също има значителен напредък. Всъщност регенеративната медицина е едно от най-бързо развиващите се полета в момента. Там едва ли не ежеседмично има новини. Вече има и туптяща сърдечна тъкан:

  http://www.ibtimes.com/lab-grown-heart-mouse-organ-stem-cells-used-create-beating-human-heart-tissue-video-1386929

  А чернодробна тъкан вече се ползва за тестване на лекарства. До изграждането на цял орган има време, но със сигурност внуците ти ще могат да се възползват. От 15 години слушаме колко революционни са разчитането на човешкия геном и стволовите клетки и все нищо не излиза. Е, революцията започва сега.

  Според някои футуристи следващата ера в технологиите ще е на биологията, или по скоро на брака по сметка между биологията и ИТ и това е лесно обяснимо, предвид графики като тази:

  http://www.genome.gov/images/content/cost_per_genome2.jpg

 91. 91 Профил на futurama
  futurama
  Рейтинг: 262 Неутрално

  До коментар [#88] от "Боби Колев":

  Като се замися, готов съм да се обзаложа и за това, че до 2020 ще има имплантиран в животно цял функционален орган, отгледан в лаборатория.

 92. 92 Профил на Петър Николов
  Петър Николов
  Рейтинг: 475 Неутрално

  До коментар [#90] от "futurama":
  Никога не съм твърдял, че технологиите ще спрат да се развиват. Даже мисля, че немалко от споменатите от Вас неща ще бъдат полезни и практични (струва ми се, че няма никакви нравствени проблеми при използването на изкуствено сърце, око или черен дроб). Аз твърдя само това - трябва да пазим Божиите заповеди в процеса на технологичното развитие.

 93. 93 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 3104 Неутрално

  До коментар [#78] от "Mark Twain":
  Малко странно ми прозвуча използвания в статията ..неологизъм "контрафактен анализ" за нещо,известно като алтернативна история(още от времената на Тойнби).
  п.п.Между впрочем Марк,живях известно време на улицата ,където се намира твоята къща,превърната в дом музей.

 94. 94 Профил на perro
  perro
  Рейтинг: 1046 Неутрално

  Хептен изгубихте връзка с реалността...

  perro -si yankees - no
 95. 95 Профил на veydar
  veydar
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Интелигентна жена, много интересни неща казва, жалко за глупавите коментари,

 96. 96 Профил на tak40309320
  tak40309320
  Рейтинг: 217 Любопитно

  Ще правя ли секс с тази жена?

  Моля, футурологичен коментар.

  има хора с много профили, има и профили които се ползват от много хора
 97. 97 Профил на pke481099023
  pke481099023
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Не говори добре за едно "интервю" да започва със напълно същите фрази като резюмето за дисертационната защита на авторката. Предполагам, че и по-нататък има голямо припокриване.

  Иначе има някои добре описани елементи, които илюстрират това, накъде вървят някои модерни сциентични лудости. Самото заглавие на текста е твърде показателно.

 98. 98 Профил на heatseeker
  heatseeker
  Рейтинг: 1316 Весело

  Ето защо ми липсва - донякъде - Средновековието. За такова изявление тогава директно ситуираха субекта връз кладата...

  Свобода за Надежда Савченко!
 99. 99 Профил на Медий
  Медий
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Явно госпожичката е трансхюманистка, а тях ги знам кой им е бог, въпреки че говорят за човек като за бог, всъщност си имат един Бог, който не е човек.
  А иначе в Библията също е написано, че човек, ще се оподоби на Бог, но не по пътя на богът на въпросните трансхюманисти, чрез чипове и други външни интеревенции.

  I'm addicted to the truth.
 100. 100 Профил на bryghtlyght
  bryghtlyght
  Рейтинг: 1662 Неутрално

  Авторката твърди, че футурологията боравела с научно обосновани твърдения, но това веднага се опровергава както от заглавието, така и от представените ни обекти на изследване. Въпреки че пътьом споменава и други области, примерите върху които се спира и които е представила и на конференция, са от областта на психологията, социологията, политологията и в най-добрият случай, историята. Тя е паднала жертва и на нерядко срещана тенденция, за място под слънцето на академичния човек – безсмислено да раздробява дисциплините на все по-малки части, за да си учреди свое малко научно царство. Отнася се до менторите й, не до нея самата, поради младостта, което все още не й позволява да е фактор и основоположник, а все още е в позиция само да следва напътствия. Това донякъде я оневинява. Какво да прави, като така се е случило да се роди в един объркан свят? Ако е интелигентна, не се съмнявам, че един ден ще осъзнае в какво се е забъркала и ще го отхвърли.

  Ако наречем въпросната футурология с истинските имена на науките, които я формират, ние трябва да отбележим, че те са силно идеологизирани области, все още много далеч от пълноценния научен метод. В процеса на разпадане на практическия комунизъм, той претърпя модификации, основната от които е културалният марксизъм. Както виждаме и в случая, претенциите за научност на историческия материализъм, така настойчиво втълпявани ни в едно не толкова далечно минало, не са изоставени и са претърпели своите модификации, за да приютят останките тук и там, все още пощадени от времето, след грандиозния генерален колапс на комунистическата доктрина. Днес академията поглъща с пълни шепи подобни, според нея, ляво ориентирани сурогати. Добави към това и комплексите на човек, който е наясно, че няма много общо с науката и точно затова неумело подхвърля наукообразни термини, за да не би да събуди съмнения в своята многоученост и така да осигури авторитетност на изказаните тези. Нашата девойка започва своя път, но тя има ярки примери за следване като например една Джулиа Кристева. И, ако можем да отминем това, че мнозина в аудиторията, присвивайки се, скриват усмивките си в шепи, когато Кристева, с неуверения си английски, се обявява като „ние французите“ по време на лекцията си, то посмешището, в което се превърна, след като стана герой на книги, изобличаващи некомпетентия й научен снобизъм, няма как да не накърнява фатално претенциите й за академична валидност. Това е нашият най-виден, световно признат, интелектуалец (в България обикновено използваме мъжки род означаваме и жените, и мъжете, занимаващи се с умствен труд), който всъщност се оказва, не бил българин, а французин. Не е голямо извинение, че и други, пробутани от Ролан Бар, и те същите хубавци, щом засричат термини от физиката, която някои имат за модерна. Ако има друг световно известен, това е Кристо, ама и той отказва да говори на български, не че английският, който говори е за в работа.

  В контекста на разговора бих искал да отбележа две много големи слабости не само доколкото се отнасят до предсказването на събития, но изобщо характеризиращи идеологията на съвременния човек.

  Първият проблем е объркването, което съществува в обществото за отношението между технология и наука. Науката и технологията са две съвършено независими паралелно съществуващи активности. Цел на науката са откритията, свързани със същността на природата. Научните открития като правило нямат пряко практическо приложение и истинският учен никога не отделя време да обмисля подобни приложения. Вярно е, че има немалко учени, които патентират някои от достиженията си, но това е поради извъннаучни причини. Припокриването между теория и практика за същностния учен не е не само цел, но не е и в периферията на интересите му. Той се интересува от фундаментите на битието, от законите, които движат природните явления. Неговата роля е идеологическа. Той се грижи за усъвършенстване на светогледа на обществото и в този смисъл ролята му е глобална. Технологът, от друга страна, прилага като правило емпирични методи, изцяло предвидими, които не произхождат от никакви теории. Формулите и данните, които инженерът ползва са в многотомни справочници, но повечето никак не са изведени от теории, а произтичат от практически опит. Така работникът с 30 години стаж край електролитната вана слага в джоба си и най-учения инженер, дошъл да го командва. Ето защо, неправилно е да се дават като примери за развитие на науката, тривиални, предвидими технологични достижения като компютрите, интернета, да не говорим за постиженията в медицината. Стийв Джобс не е учен. Той даже няма и завършено образование. Постиженията му са предимно в маркетинга. Бил Гейтс, и той не е учен, и той няма завършено образование, и това, което притежава не е негова заслуга. И при Зукърбърг, и при който искате още, нещата са подобни. Такива като Бил Гейтс биват единствено използвани. Той строи огромен център в университета в Кеймбридж, но няма абсолютно никакво влияние, когато става въпрос за същностите в науката. Така и Georg von Holtzbrinck Publishing Group е използвана да закърпи положението, когато Macmillan Publishing Group почва да затъва финансово. Други обаче определят научната партийна линия и Holtzbrinck, въпреки, че са собственици на холдинга, рискуват да бъдат разорени, ако настояват да се отклонят от силово налаганата партийна линия в науката (за истинската наука става въпрос – физика, химия, изобщо за природните науки). В същата обслужваща роля са и Kavli Foundation, и Perimeter Institute, и Edge Foundation и whatnot.

  Вторият проблем е научната фантастика, която, когато е удобно, се представя единствено като забавление. В много случаи обаче, тя се представя като автентичен предиктор на технологичното бъдеще. И в този разговор бяха споменати и Жул Верн, и Артър Кларк. Това, че имало подобни примери на сбъднали се технологични предсказания някак удобно пробутва и възможността безумия като онези, епигонствани от филма Limitless, днес представени ни в Lucy. Ако беше поезия, филм на ужасите, комедия, а даже costume drama, поднесеното ни в Lucy наистина би било безобидно развлечение за след вечеря. Проблемът е, че Lucy някои разглеждат като нещо, което наистина би било възможно някъде в бъдещето, точно както на Кларк и Верн предвидимите спекулации, видели един ден свят. Ето, тук, честният интелектуалец трябва да сложи чертата и да каже категорично – не, свят, подобен на този, който ни рисува Luci, основан на това, че едно плюс едно може и да не е две, е абсолютно невъзможен. Героинята (бившата жена на главния герой) в Limitless прочела за няколко дни, след като глътнала хапчето, книгата на Brian Greenе „The Elegant Universe“ и даже я била разбрала. Ако обаче това е така, ако героинята наистина е „разбрала“ въпросната книга, то тя непременно е трябвало да заключи, че това е непоносима глупост, която никога не би трябвало да бъде публикувана, камо ли да бъде цитирана като изискваща някакъв специален интелект в sci-fi movie. Тук говорим не за някакви измислени герои, представени ни единствено за забавление. Тук става дума за интелектуална диверсия чрез конкретен автор и книга, издигнати като интелектуален абсолют за нищо неподозиращата публика.

  Ненаучността на заниманията, които пбсъжданата авторка провежда в заведение като БАН, което по самата си същност трябва да е антагонистично на подобни занимания, личи, както казах, още в заглавието. За да сме последователни при дефинирането на Бог, то той трябва да е омнипотентен, което означава, че трябва да съдържа в себе си и невъзможността да съществува. Това обаче вкарва във вътрешно противоречие самата концепция за Бог, което е недопустимо в науката. Същността на Бог е по-скоро психологическа. Тя е патерица, на която да се облегне слабият, уплашеният от смъртта тленен индивид. Църквата е по-скоро социално средища, къде можеш да срещнеш половинката си и да се отдадеш на воля на неизбежните си човешки заблуди. Тя има място в живота ни, но няма нищо общо с науката. Църквата е самата еманация на противоречие с науката. Когато разсъждаваме по този въпрос, не трябва да ни заблуждава фактът, че в миналото църквата е разтваряла крило над онези, които се занимават с наука. Самите им постижения обаче са се появили тъкмо в противовес на схоластиката, на попщината. Нютон е забравен като мистик, но е актуален и днес като учен. Колкото двете дейности – наука и религия – се държат отделно една от друга, толкова по-голяма услуга ще се направи и на двете.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK