Д-р Тонка Върлева: Бременните трябва да се изследват за СПИН, за да предпазят детето си

Д-р Тонка Върлева

© Цветелина Орешкова, Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"

Д-р Тонка ВърлеваОколо 200 са новорегистрираните носители на ХИВ всяка година в страната ни. Такава е тенденцията за последните няколко години без големи изменения. Общо броят на регистрираните у нас сега е близо 2000, но на фона на много наши съседки и страни в Източна Европа е незначителен.


Заслугата нивата да се задържат ниски е на Програмата за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, която работи от 2004 г. насам. Част от програмата са безплатните кабинети за консултация и изследвания (КАБКИС), традиционните антиСПИН кампании през лятото, акциите на моблините екипи в цялата страна. Рядко се намира, (или поне рядко се чува за) държавна структура, която си върши работата. Но точно тази може да подкрепи изражението на усилията си и със статистика. "Дневник" разговаря с директора на програмата д-р Тонка Върлева, която е на ръководния пост от самото начало.


Д-р Върлева, Програмата за превенция и контрол на ХИВ/СПИН действа вече 10 години. Какво постигнахте за този период? 
- За да бъде една национална програма успешна, особенно за социално-значимо заболяване като СПИН, е необходимо да има лесен достъп до услугите за превенция, диагностика и лечение. Това заболяване се предава по три начина (по полов и кръвен път и от майка на дете) сред няколко високорискови групи и е свързано с голяма стигма сред обществото, затова за тях е важно изследването да е анонимно и безплатно. На този принцип сме изградили 19-те кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ и СПИН,17-те мобилни кабинета, специализираните клиники за мониторинг и лечение на болните, също и 35 здравно-социални центъра за работа с уязвимите групи в цялата страна.  


За мен като директор на тази програма огромен успех е изграденият през годините човешки капацитет, работата в екип, създадените мрежи от неправителствени организации, които са обучени да работят на терен и да предоставят услуги сред най-уязвимите групи. В здравно-превантивните дейности по програмата са включени екипите на над 50 неправителствени организации, 28-те Регионални здравни инспекции, които отговарят за епидемиологичния надзор на ХИВ на местно ниво и 21 общини, които изпълняват местни стратегии и осигуряват подкрепяща среда.


Разбира се, най-големият успех е, че въпреки съществуващата стигма и дискриминация, достигнахме до хиляди хора от най-уязвимите групи. Всяка година се увеличава броят на лицата, които са изследвани за ХИВ и са узнали своя резултат и традиционно през последните няколко години около 65% от новорегистрираните са открити в нашите кабинети и чрез сътрудничещите ни организации. Според мен се вижда, че инвестицията в превенция, особено сред тези групи, е работеща и трябва да бъде приоритет. 


Какви средства се отделят за програмата? Достатъчни ли са? 


- От 2008 г. е в сила Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции, според която Министерство на здравеопазването отделя финасови средства за осигуряване на безплатно изследване за ХИВ, безплатна трикомпонентна антиретровирусна терапия за всички хора живеещи с ХИВ/СПИН, безплатен мониторинг на терапията, както и специфична антиретровирусна профилактика на вертикалната трансмисия майка-дете. 


През 2013 г. от държавния бюджет са отделени над 12 милиона лева за закупуване на 23 медикамента – 8 897 352 лв., за диагностикуми – 3 276 902 лв., както и за осигуряване на болнично лечение и амбулаторно проследяване – 508 140 лв. През 2014 г. от бюджета на МЗ се предвиждат около 15 милиона лева, като са включени и три нови медикамента. 


Вече десет години държавното финансиране в борбата срещу СПИН се допълва и с донорски средства от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария чрез една от най-мащабните здравни програми у нас - "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН". Фондът е финансова институция с ясни финансови критерии и индикатори за оценка на програмата, като за целия програмен период страната ни е получавала високи оценки. Обаче финансирането по програмата приключва тази година. 


Тази програма е изцяло превантивна. Нейният фокус е върху най-уязвимите групи: инжекционно употребяващи наркотици, гей мъжете, лишените от свобода, проституиращите, младите хора в риск, представителите на ромската общност. Здравните и социални услуги, които се предлагат на тези групи следват всички международни стандарти и препоръки. 


България е страна с ниско разпространение на ХИВ сред общото население – два пъти по-малко от средното за Европейския съюз, като през 2012 г. средната честота на новите случаи за страните от ЕС е 5.9 на 100 хиляди, а за България е 2.1 на 100 хил. Не сме допуснали епидемия от СПИН единствено благодарение на финансирането от Глобалния фонд, изградените центрове и съвместната работа с граждански организации. 


Какви тенденции проличават в статистиката през годините?  


-  Новорегистрираните от началото на годината са 133, като за същия период миналата година са били 134. Така че тенденцията като цяло е стабилна - с по около 200 случая на година - и очакваме така да се задържи и до края на тази година. Но това са динамични стойности и колкото по-дълбоко се работи с уязвимите общности, толкова повече случаи се откриват - това са хора, които не осъзнават риска, ако никой не им обърне внимание. 


Допреди няколко години основната уязвима група в България бяха хората, употребяващи наркотици. Благодарение на това, че финансирахме дейността на 10 неправителствени организации, които се занимават с превенция сред инжекционно-потребяващите, успяхме да ги намалим от 46% през 2008 г. до 12% през 2013 г., т.е. четири пъти. Това, което в момента тепърва започва да се прави в Гърция (където, за сравнение, честота е 10.3 на 100 хил.) – мобилни кабинети и програма за обмен на игли и спринцовки, ние сме го започнали още 1996 г. - в началото в четири региона, след това в още десет. 


В същото време от 2009 г. започнахме да работим по-активно в пет града с хомо- и бисексуалната общност. Сега това е основната рискова група с 41% от новорегистрираните. През последните години се очертава тенденция броят на новорегистрираните мъже да е почти четири пъти по-голям от броят на новорегистрираните жени, като по-голямата част от тях са мъже, които имат сексуални контакти с мъже. 


Д-р Тонка Върлева: Бременните трябва да се изследват за СПИН, за да предпазят детето си

© Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"


Друга благоприятна тенденция е, че преди 2-3 години младите хора до 29 г. бяха над 50% от новорегистрираните, но тази година делът им спада до 29%. Заедно с това обаче през последните три години се появиха случаи и с доста ниска възрастова граница – при инжекционна употреба на наркотици има заразени и под 18 години. Още една тенденция, която наблюдаваме през последните години, е, че се увеличава делът на българските граждани, които са пребивавали дългосрочно в чужбина и се завръщат в България позитивни за ХИВ.


В София концентрацията на случаи е най-голяма, което е нормално. Тук са най-големите рискови групи, имаме най-много мобилни кабинети и работещи на терен, освен това заради конфиденциалност, много хора предпочитат да дойдат тук да се изследват, а не в своето населено място. Имаме и пациенти, които живеят в София, но ходят да получават лечението си в Пловдив или Варна заради страха от стигмата. 


Част от усилията ни е и това да привлечем бременните жени да се изследват. Ако една жена е бременна и се открие, че е ХИВ-позитивна, може да предпази детето си от педаване на вируса, ако веднага започне терапия. С добра профилактика шансът да се роди здраво дете е 95%, затова правим всичко възможно да изследваме бременните и това е политиката на здравното министерство и изобщо на Програмата за превенция на ХИВ/СПИН в последните години. Имахме 12 бременни серопозитивни жени, които родиха преди 3-4 години, и още няколко оттогава досега - само едно от бебетата се роди ХИВ-позитивно. Затова е изключително важно бременните да се изследват и профилактиката наистина работи.


За да се запазят тези резултати на всички е ясно, че дейностите трябва да продължат, като се определят ясно отговорностите не само на Министерство на здравеопазването, а и на другите ангажирани държавни и общински институции.


Казахте, че финансирането от Глобалния фонд спира от догодина. Как ще се справите след това, има ли риск да спре превенцията и да се вдигнат нивата на инфектираните?


- Има риск за епидемия, само ако дейностите, които в момента се реализират, по някаква причина спрат. Превенцията просто трябва да продължи.  


Анти-СПИН програмата на Глобалния фонд е много мащабна. Във втората фаза (от последните две години) имаме спестени средства по различни пера и сме направили всичко възможно да я удължим за още една година. Има такъв механизъм на фонда, при който те няма да ни отпуснат повече средства, но програмата ще може да продължи в същия формат за още една година, което ще приложим и ние през 2015 г. 


Това обаче ще са пари само за дейностите на неправителствените организации. За всичко останало държавата трябва да си поеме разхода, включително за диагностикуми, апаратура и лечение. Целта занапред ще е просто да продължи работата на изградената мрежа от кабинети и центрове, която дава резултат. За съжаление в България това, което сме изградили много лесно го разрушаваме и после трудно го възстановяваме.


Надяваме се, че няма да има проблем. Това, което е тревожно, е, че ситуацията в региона не е благоприятна. Държави като Русия и Украйна се намират в реална епидемия от СПИН. Имаме увеличаване на броя на ХИВ-позитивните лица, употребяващи наркотици в Гърция и Румъния. И заради това фондът пренасочва средства към по-рисковите държави, а ние не сме сред тях - всъщност при нас е успех, че изобщо сме получили средства по това направление. 


Фондът има строги критерии за отпускане на средства и от България като членка на ЕС се изисква да започне сама да си покрива разходите по тази програма – ако не от бюджета на здравното министрество, то от това на труда и социалната политика, или на правосъдието в местата за лишаване от свобода, на образованието – за въвеждане на здравно и сексуално образование в училищата и т.н. СПИН не е само здравен проблем.


Министерството на здравеопазването, колкото и да е критикувано по различни въпроси, по отношение на СПИН отделя средства и здравните проблеми на тези хора са решени, бих казала, поне на 90%. Обаче те се нуждаят и от социални услуги, и от образование. Здравето е функция и на социалната политика, и на икономическата и на демографската, особено когато касае социално-значими заболявания като това. В новата Национална стратегия за превенция и контрол на ХИВ/СПИН за периода 2016-2020 година ще се разпишат ясно отговорностите на всички ведомства и агенции, които имат отношение към проблема. 


Каква подкрепа се осигурява за серопозитивните и болните от СПИН в България в момента? Какво е тяхното качество и продължителност на живот? 

- Всички ХИВ-позитивни лица, незивисимо дали са здравноосигурени, или не, се ползват от универсален достъп до грижи и съвременно лечение - такава е политиката на Министерството на здравеопазването. Пациентите могат да се регистрират по избор в някое от специализираните лечебни заведения за ХИВ в София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Плевен, където да се следи състоянието им и да получават терапия.


Към края на юни 2014 г. в тези специализирани отделения са регистрирани общо 922 пациенти, от които 692 получават антиретровирусна терапия. За да получават лечение, пациентите трябва да отговарят на определени показатели и то не може да се прилага преди Т4 клетките да са достигнали определени стойности (например CD4 под 350 или сега вече под 500 единици). Има случаи, при които това не се случва 4-5 години след откриването на вируса, затова пациентите остават на мониторинг. 


Успоредно с медицинското наблюдение и лечението, ХИВ-позитивните лица и техните близки могат да получат и психосоциална подкрепа от четири неправителствени организации в София, Пловдив и Варна, чиято дейност също се финансира от Програмата. 


Д-р Тонка Върлева: Бременните трябва да се изследват за СПИН, за да предпазят детето си

© Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"


Годишно лечението на един пациент, живеещ с ХИВ, струва между 10 000 и 15 000 лева. Ако предпазим дори само един човек от инфектиране с ХИВ/СПИН в следващите години, обществото ще спести между 300 и 400 хиляди лева за лечението му, без това да включва разходите за престой в болница, транспорт, социални услуги и натоварването за семейството. С други думи - всеки лев, даден за превенция на разпространението на ХИВ, в последствие се възвръща стократно, затова превенцията е изключително важна и трябва да стане водеща политика в здравеопазването.


Доколко е ефективно лечението?


- Ние сме въвели трикомпонентната антиретровирусна терапия още през 1998 г. и оттогава хората, които се лекуват удължават живота си максимално. Един от първите ХИВ-позитивни хора в България – регистриран през 1987 г. – започна терапията веднага щом тя стана достъпна и все още е жив и води нормален и качествен живот благодарение на нея и на собствената си стриктност да се придържа към нея. В световен мащаб има хора, които живеят повече от 25 години с вируса и това може да се види и в България. 


За качеството на лечението говори и фактът, че 89% от пациентите започнали лечение през 2007 г. са живи и продължават да се лекуват. Това показва, че ХИВ може да се приеме като хронично заболяване, с което да се води нормален живот, ако са налични своевременно диагностициране и навременно започване на лечение и придържане към режима. 


Но истината е, че много зависи от начина на живот на хората. Има една група, която не се придържа към терапията и продължава да злоупотребява с алкохол или наркотици - при тях няма необходимия ефект от лечението и съответно продължителността на живота е много по-малка. Средно годишно между 65 и 70 инфектирани с ХИВ лица заболяват от СПИН. Едно от най-честите СПИН индикаторни заболявания е туберкулозата – каквато се развива при средно около 30% от болните, затова винаги препоръчваме на хората с диагностицирана туберкулоза да се изследват и за СПИН.  


Как протича лятната кампания тази година?  


- Много добре върви – за малко повече от месец близо 3 400 души се изследваха в мобилните кабинети. Това, което различава тази кампания от миналогодишната е, че освен по Черноморието и във всички областни градове, тази година мобилните екипи посетиха и много села и оживени места като басейни около различни зимни курорти. Ключовата дума беше мобилност. В рамките на кампанията някои от неправителствените организации ще влязат и в ромските махали.


В София специално очакваме наплив след 15 септември, когато приключи ваканцията и повечето хора се завърнат на работа, а учениците на училище. Тази година се движим в много широки граници – изследвали са се хора и на 17 и на 64 години.

Ключови думи към статията:

Коментари (22)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на grand funk railroad
  grand funk railroad
  Рейтинг: 1165 Неутрално

  В нормалните държави, този въпрос е решен съвсем просто - със закон и въпросната кръвна проба е задължителна при бременните. Никой няма право да вреди на здравето на друг човек, включително на детето си.
  Да не говорим, че в тези страни, обществото е еволюирало до степен да не стигматизира серопозитивните.

  Parmi ceux qui n'ont rien à dire les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
 2. 2 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  "България е страна с ниско разпространение на ХИВ сред общото население – два пъти по-малко от средното за Европейския съюз, като през 2012 г. средната честота на новите случаи за страните от ЕС е 5.9 на 100 хиляди, а за България е 2.1 на 100 хил. "
  Това е една истински положителна новина.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 3. 3 Профил на rainbou1
  rainbou1
  Рейтинг: 1045 Любопитно

  Не мога да разбера как в 21-ви век особено на територията на Европа, където се дава кръв за какво ли не, човек да не знае дали не е заразен от СПИН, сифилис и други такива неща.
  Прави се една всеобща кампания, вижда се кои са болни и се започва терапия с тях.
  В същото време, ако са заразили някой, започва наказателно преследване, защото знам за такива случаи.

 4. 4 Профил на e.coli
  e.coli
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До # 1. Простете ми невежеството, в кои страни СЪС ЗАКОН се задължават всички бременни да се изследват за ХИВ??? Бихте ли назовал поне една от ЕС?

 5. 5 Профил на Георги Славчев
  Георги Славчев
  Рейтинг: 297 Неутрално

  Госпожо Върлева, похвална е дейността, която извършвате, но има една малка подробност и тя е, че СПИН не е болест.СПИН е следствие от други заболявания и за да се излекува болния трябва да се лекува основното заболяване.Съществуването на вирус на СПИН е предположение, за което няма научни доказателства.Изследвайте който и когато си искайте, но не бива да твърдите, че бременна жена може да зарази плода, който носи със нещо , което съществува хипотетично.

 6. 6 Профил на e.coli
  e.coli
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Много мъка има по нашите географски ширини. И то основно от невежество. Да се изписва ХИВ/СПИН е тъпота, особено от специалист. Но да се отрича съществуването на ХИВ вируса, това чупи глупомера. Да беше открит от група съветски учени - да се усъмниш, ама Нобеловият комитет ряпа не яде. #5, да не сте Бг резидент в Северна Корея?

 7. 7 Профил на senser
  senser
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Добре де, а не е ли по-правилно, вместо бременните, да се изследват тези, които имат намерение да стават родители (и мъжт и жената, разбира се).
  След като жената вече е бременна, изследването с какво ще помогне - може ли да се предпази плодът от зараза?

  simple mind
 8. 8 Профил на Соколов
  Соколов
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Има няколко известни "манекенки" където ръсят СПИН наред и навред из столичния "елит". Само гледайте какво ще стане до няколко години в София.

 9. 9 Профил на nocomnet
  nocomnet
  Рейтинг: 339 Неутрално

  До коментар [#7] от "senser":

  Да, може. Прочети пак съответния въпрос и отговор.

 10. 10 Профил на alabalko
  alabalko
  Рейтинг: 1530 Неутрално

  В Германия осъдиха на затвор за телесна повреда бившата певица на No Angels, защото беше спала с мъж, знаейки че вече е СПИН - позитивна

 11. 11 Профил на e.coli
  e.coli
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Менталната полюция написана под #1 инкасира позитивни отзиви от други ментално затормозени. Написана е само с тази цел. Колко безсрамно. Пенсионери forewer!!!

 12. 12 Профил на dinko
  dinko
  Рейтинг: 637 Неутрално

  Честно казано не разбирам защо всяка жена трябва да се изследва. Ако си нормално, вярно момиче с дългогодишен партньор защо трябва да те принуждават? Ако има съмнения за партньора да е кръшкал... тогава той трябва да се иизследва а не пост фактум момичето. Друг въпрос - бремените да се изследват в интерес на детето??? И ако са заразени какво, аборт ли? И логично, според мен трябваа да се говори и обучава за превенция и сексуална култура, а не толкова изследвания. Най-добре като си правиш кръвни изследвания по процедура винаги да те тестват и за ХИВ/СПИН без да плащаш нищо, все пак това е в интрес на държавата и обществото.

 13. 13 Профил на berry
  berry
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#12] от "UK graduate":

  Някак оставам с впечатлението, че не сте прочели статията, защото там изрично се споменава, че има медикаменти за бременни жени, които дават 95% шанс за раждане на здраво дете. Дори става дума за лекуваните през годините... Що се отнася до това кой бил верен и така нататък, ех, ако във всяка връзка се знаеше кога някой изневерява. А и да се знае, някои хора предпочитат да се самозалъгват и пак няма да се преглеждат. Относно превенцията има няколко изречения за работа с хора от рискови групии успех сред употребяващите наркотици, въпреки че е отделено повече внимание на тестването и лечението. И тъй като явно за Вас сексуалната култура е от най-голямо значение, мога да Ви уверя, че има множество програми и събития в училищата, които се занимават с този въпрос.

  Изобщо, такивамитиработи, само да вземе човек да прочете нещо след заглавието.

 14. 14 Профил на senser
  senser
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#9] от "borisuser":

  Да, така е. Пропуснал съм го в статията:

  Ако една жена е бременна и се открие, че е ХИВ-позитивна, може да предпази детето си от педаване на вируса, ако веднага започне терапия. С добра профилактика шансът да се роди здраво дете е 95%

  simple mind
 15. 15 Профил на lacrima
  lacrima
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Много подвеждащо заглавие и очевидно подведени коментари.
  Изследването за ХИВ се поема от НЗОК и е сред първите изследвания, които се правят БЕЗПЛАТНО на бременната в момента, в който влезе в женската консултация, редом с хепатит Б и сифилис.
  Единствената особеност е, че бременната може да откаже тест за ХИВ (а за хепатит и сифилис не може).

 16. 16 Профил на svet23
  svet23
  Рейтинг: 516 Неутрално

  Ех Тони Тони малко си поостаряла но си си все същата.

 17. 17 Профил на innlov
  innlov
  Рейтинг: 409 Весело

  До коментар [#16] от "svet23":

  Нали!? А скоро беше като колежка за outreach ..

 18. 18 Профил на grand funk railroad
  grand funk railroad
  Рейтинг: 1165 Неутрално

  До коментар [#4] от "syntax":
  [quote#4:"syntax"]Бихте ли назовал поне една от ЕС?[/quote]

  Франция.

  Parmi ceux qui n'ont rien à dire les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 20. 20 Профил на 16bit
  16bit
  Рейтинг: 579 Неутрално

  Не трябва да се подценява тази болест, ама никак.

 21. 21 Профил на daria_vip
  daria_vip
  Рейтинг: 524 Неутрално

  СПИН-ът е последствие от атаката над имунологичният комплекс на човека от специфичен щам на Човешки имуно висус -HIV който разрушава способността на имунният комплекс като инфектира клетките му правейки адаптативният,придобит и вроденият наследен имунитет за реация неадекватни на всякакви патогени стимули атакуващи тялото от околната среда
  т.е
  С течение на времето заразените имунни клетки ДЕФЕКТИРАТ
  Колкото по голяма пропорция в имунният комплекс дефектни толкова по близо до Симдром на Придобита от Имуновирус Имунна Недостатъчност -СПИН
  Лечението на вирусът е невъзможно!!!Ограничаването на повредат аму обаче е възможна т.е поти нормално съществуване на болни от вируса .Предаването на вирусът от е е кръвно полов път +спринцовки + течностти като слюнка и тн
  Майка заразена на дете - 100 % сигурно
  Дали детето бързо ще развие СПИН е друг въпрос .
  Зависи!
  От много фактори.

 22. 22 Профил на greeneyes
  greeneyes
  Рейтинг: 3002 Неутрално

  [quote#21:"seola"]Лечението на вирусът е невъзможно!!![/quote]
  Ако знаеш каква манджа си забъркал?! Три пъти прочетох коментара ти и три пъти ми се замота главата. Хора, не се излагайте виртуално!

  Пазете се от доносника vesolr
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK