Иван Искров, БНБ: Съдбата на КТБ зависи от политическо решение

Иван Искров, управител на БНБ

© Анелия Николова

Иван Искров, управител на БНБИзбори 2022

Три месеца след затварянето на КТБ управителят на Българската народна банка Иван Искров обяснява в интервю за "Денят започва" на БНТ възможностите за изход от ситуацията. "Дневник" публикува пълния текст на разговора.


Г-н Искров, позволете ми в началото да Ви благодаря за съгласието Ви да говорите по тази  толкова наелектризираща тема КТБ и за това, че давате само и единствено интервю за БНТ.  Благодаря Ви!


- Благодаря и аз за Вашето посещение в тази изключително сериозна институция, тъй като Централната банка няма как да обикаля всички сутрешни студия и да отговаря на всеки един и на всяко едно твърдение. А избрахме вас, тъй като вие сте Българската национална телевизия. Иначе гледаме да са равнопоставени медиите и неслучайно работим през интернет страницата си.
Позволете ми, г-н Искров, да започнем, обаче, това интервю с този любим въпрос за банкерите -  вярно ли е, че парите обичат тишината?


- Ами, вярно е и също така много добре отговаря на една теза на една председателка на една банка от  90-те години. Ако си спомняте, тя беше казала: "Как най-лесно се убива банка и муха? – ами, с вестник". Така че колкото повече се шуми около банките, без значение дали става въпрос за  Щатите, за Европа, за Япония или за която е да е друга държава, в това число и България, това се отразява на поведението на техните клиенти, което в никакъв случай не е в полза на  икономическия растеж на държавите.


Позволете ми да Ви върна три месеца назад, когато поставихте КТБ под специален надзор. На  практика затворихте банката. Защо се случи това?


- Благодаря Ви, тъй като в ежедневните дебати като че ли се забравя как започнаха нещата. Всъщност, много правилно се сещате, че на 20 юни след масирано теглене на депозити по независещи от Централната банка, подчертавам – независещи от БНБ причини, Корпоративна търговска банка изпадна в неликвидност и по обяд, беше петък – 20 юни,  ръководството на банката депозира искане за поставяне на банката под специален надзор за да  бъдат защитени.


По същия начин се процедира и с дъщерната й банка "Креди Агрикол-България", вече преименувана на ТБ "Виктория", чието ръководство по-късно, някъде към края на работното време също депозира писмо, заявявайки че във връзка с паниката около банката-майка и при нях  има изключително много нареждания, които те не биха могли да посрещнат и затова и те помолиха за поставяне на банката под специален надзор.


Разбира се, Централната банка, всички ние тук, които работим, включително и моя милост, много добре съзнаваме какво е значението на голяма системна банка за икономиката. И поради тази причина от първата минута започнахме своите консултации с правителството и с основните парламентарно предствени сили в 42-то Народно  събрание, така щото да намерим приемливо решение за възможно най-скоро отваряне на банката с оглед на осигуряване на нормална работа на десетките фирми, болници, общини, граждани и  други депозанти и клиенти на банката.


Така че, от самото начало Централната банка осъзнава  ролята на банковия сектор и в частност – на засегнатите две банки.


А вярвате ли, г-н Искров, че тези три месеца тогава ще бъдат достатъчни за решаване на кризата?  Защо тогава не направихте надзора в максималния срок както сега направихте тази седмица?


- Ами не е необходимо. Законодателят, когато е приемал закона за кредитните институции, очевидно е знаел, че това е един много сложен процес. Той не може да бъде решен за три дена,  както се изказа един бивш служител на Централната банка преди известно време. Има законови  процедури, които трябва да бъдат следвани, и затова е предвидил 6 месеца. Ние винаги сме се  надявали и работим за да се случат по-бързо нещата.


Друг е въпросът, че много от процесите се забавиха по независещи от нас причини. Например, Вие знаете, че с подкрепата на парламентарно представените сили в 42-то Народно събрание ние и правителството разработихме различни варианти за отваряне под някаква форма на КТБ.


Първоначално идеята  беше да се одържави, за да може много бързо да се отвори, но след като видяхме, че има изключително висока несигурност по отношение на активите на КТБ след 10-дневната проверка на  одиторите, тогава предложихме добре известния на Запад вариант – разделяне на добра и лоша  банка, така щото всички вложители, клиенти без изключение подчертавам, да имат достъп до своите сметки от 21 юли, само месец след като се случи особеният надзор… специалният надзор,  прощавайте.


Така или иначе, по независещи от нас причини, отново, колкото и да не им харесва на политиците да го казвам – винаги ще го казвам това нещо от тук нататък,  не намерихме  политическа подкрепа, за да се случи това нещо и Вие знаете, че след заседанието при президента на 14 юли самият той съобщи, че няма единодушие и БНБ ще си продължи стриктно по сега действащия закон.


Понеже казахте "политиците", Вие знаете, че най-силното алиби имат политиците когато казват  "банковия надзор в БНБ е този, който трябва да се грижи за доброто или лошо състояние на дена  частна банка".


- И е така, и не е така. Тъй като те са абсолютно прави когато казват, че банковият надзор и Централната банка са независими институции, те отговарят за надзора върху платежни системи, върху банковата система и ред други операции. В случая, обаче, не става дума за банков надзор. В  случая става въпрос за преструктуриране на една изпаднала в тежко състояние търговска банка и  нейната по-малка дъщерна банка. Така както се случи в цяла Западна Европа без изключение, между другото, както се случи в Съединените щати.


Няма как да избягат от своята отговорност политиците, тъй като това наистина не е отговорност на Централната банка. Най-отговорно, като управител на Централната банка, и Вашите записи се пазят, предполагам поне сто години, заявявам, че Корпоративна търговска банка не може да бъде отворена само с усилията на БНБ. А не защото БНБ не иска. Това не беше възможно никъде в света.


Обръщам Ви внимание, примерно  със затрудненията на няколко банки в Щатите. Тогава Конгресът, въпреки всемогъщият  Федерален резерв на САЩ, конгресът се наложи да приема специални решения, специални  програми, заедно с администрацията на президента Буш. Обръщам внимание, че почти целият  банков сектор на Ирландия изпадна в много тежка ситуация и беше преструктуриран на добри и  лоши банки. Отново, Централната банка играеше техническа роля, но парламентът и  правителствата извършиха съответните законодателни решения.


Обръщам внимание, че това се  случи в ред добре развити страни. Две трети от банковия сектор на Обединеното кралство  Великобритания все още е национализиран – също с решение на парламента и правителството, а  не на Bank of England. Същото се случи с тотални, много силни имена в банковата история на  Европа. Спомняте ли си Fortis bank в Бенелюкс? Най-голямата банка във Франция и Белгия -  Dexia? Също разделени на добри и лоши банки. Това се случи със законодателна инициатива, тъй  като в противен случай няма как да се процедира. И много са …


В най-развитата страна в Европа,  най-големият ипотечен кредитор Hypo Real Estate. Спомняте ли си, че една от най-големите й банки Bayerische Landesbank си продаде банката в България MKB Union bank не заради друго, а защото  беше спасена от немското правителство и трябваше да връща пари?


Добре, ако позволите по-личен въпрос …


- Така че, нека само да обърна внимание – това не е надзорен въпрос вече.


Да. Може би ще имаме повод да се върнем към работата на банковия надзор, особено с новините,  свързани с прокуратурата и отказа да бъде отстранен г-н Гунев, но това – след малко… Ако  позволите, един по-личен въпрос – имате ли Вие, г-н Искров, самият Вие, депозити в КТБ?  


- Това са лични въпроси, но тъй като аз съм управител на Централната банка, никога не съм бягал  от отговор на въпроса къде си сдържа парите по принцип управителя. През годините винаги съм  казвал и сега го казвам: управителят на Централната банка винаги си е държал парите в банкови  депозити като, така, най-защитен инструмент и винаги в български банки.


А конкретно в случая,  тъй като в социалните мрежи видях някакви манипулации, ескам пак да заявя, вече, между другото,  публично обявих и сега го казвам, че никога не съм имал взаимоотношения с Корпоративна  търговска банка или Търговска банка "Виктория", нито съм държал депозити.


Разбирасе, че този въпрос е личен, но Ви питам защото много лични неща станаха обществени -  политици, депутати…


- Нали правите разлика между лични неща и твърдения за лични неща?


Разбира се, че е така. Но…


- Ако питате мен, току-що е твърдяла в някаква телевизия г-жа Беновска, че съм се возил в  самолети, частни, на г-н Василев. Ето, използвам случая през вас, чрез вас, да стигне до ушите на всички ваши зрители – Иван Искров никога не се е возил в частни самолети. Единствените три нерегулярни полета, в които през целия си публичен живот съм участвал, са били държавните  самолети на правителството като член на държавни делегации.


Да. Разбира се, твърди се какво ли не, включително и за размера на Вашата месечна заплата, но  въпросът е друг – дали ще съдите тези които Ви казват…


- Това също са митове. Целият управителен съвет не взима в рамките на месеца такава заплата. Това умишлено се прави отново да се нагнети…


Говорите за сумата 80 000 лева месечно…


- … отново да се нагнети, така, отрицателно мнение спрямо Централната банка и да не се дискутират реалните за обществото проблеми.


Да… Ами тъкмо това да Ви питам тогава – тези политици, които в момента твърдят, че сте зависим,  че ви плащат, смятате ли да ги съдите наистина, както се заканихте, така, епистоларно през  седмицата?


- Аз не само се …


- Включително дойде обвинението от Белград, новият епитет, който Ви лепнаха онзи ден.  Марионетка ви нарече г-н Цветан Василев…


- Вижте, не искам да коментирам обвиняеми лица. В случая по-добре г-н Василев да каже какво е правил с парите на вложителите и как евентуално ще ги връща. Така че не ме карайте да коментирам такива …


Никога не съм бил ничия марионетка. Всичките ми действия са публични и са  подчинени на закона. Нека да се кажат конкретни факти, конкретни действия, които издават, така дори и намек за марионетност и тогава ще ги коментирам.


А що се касае до други клеветници, аз съм толерантен човек по принцип, но когато вече някакви граници се преминат, както премина бившият министър на културата, кандидат-депутат г-н Рашидов, да, вече съм предприел съответните стъпки и друг е въпросът, че адвокатът ми не може да го издири, за да му връчи някои  документи. Може би ще трябва да го пратя на някой от митингите, на които ходи г-н Рашидов. И  това е защото се чувствам обиден не само аз, а се чувствам обиден за нацията ни когато един бивш министър на културата, не на какво да е, не на енергетика, не на селско стопанство, а министър на културата пада толкова ниско да разпространява клевети.


Понеже заговорихте за г-н Рашидов, той … (не се чува),  че много драматично…


- Не, не. Не желая да говоря за никой. Просто Вие споменахте, че съм завел дело и затова! Иначе,  спазвам принцип от дете. Моите майка и татко, които отдавна не са измежду живите, мир на праха  им, така са ме възпитали – никога да не коментирам, още по-малко да обиждам конкретни хора. И  Вие сигурно сте го забелязали. Вече години съм на тази позиция – много, много рядко пред крайни  обстоятелства се е налагало…


Добре, наистина ли вярвате, г-н Искров, че политиците са виновни за това, което се случва сега?


- Аз не искам да казвам кой е виновен и кой не е. Аз знам какво е правил Иван Искров, какво е  правил Управителният съвет на Централната банка, какви решения сме предлагали и знам кой какви решения подкрепи или не подкрепи. А иначе, не бих желал да влизам в ролята на обвинител  или  пък да изказвам някакви благодарности.


Това, което искам да кажа е, че без политическо  решение по въпроса КТБ няма и не може да има отваряне на банката. Единственият все по-теоретичен за нас вариант е сегашните акционери да дойдат, да изсипят една торба пари в размер на 6 милиарда и половина, да ги преведат по сметките в Централната банка. Съответно да попълнят капитала след завършване на оценката и ние да отворим банката.


Но вие самите знаете,  че и един изключително сериозен акционер с добър имидж, чиито имидж ние се опитваме да пазим   – това е Държавният резервен фонд на Султаната Оман, от самото начало та и до назначаването на специалния им консултант EPIC от Виена, те също говорят за държавна помощ. Това също няма как да мине без решение на правителството, подкрепено със съответните правомощия и решения на Народното събрание.


Тоест, мислите ви вече за какви срещи предстоят след датата 5 октомври когато ще има избори,  когато ще има ново правителство?


- Мислим за всичко. И не само мислим, но го оповестяваме публично на страницата си в Интернет. Пак казах, друг е въпросът дали пък вие като медии, говоря не конкретно Вашата медия,  българските медии достатъчно внимание обръщате на тези прессъобщения, но направих си труда да направя една справка преди да започнем интервюто. От 20 юни до сега сме публикували 27 прессъобщения, от които 22 са прессъобщенията, касаещи работа на квестори, КТБ, "Виктория",  решения на Управителния съвет и т.н. Така че всичко е оповестено и аз не виждам причина отново да го преповтарям. Ако искате, бих могъл да направя едно малко summary, обобщение.


Всъщност, да – за работата на квесторите. Какво установиха те? Защото пък, Вие знаете, много от  упреците и критиките към действията на ръководството на БНБ са тъкмо в това, че се лута в  търсенето на решение, че не взема генерална позиция.


- БНБ никога не се е лутала в търсенето на решение. Отново казвам – БНБ от самото начало, в  консултация с Европейската комисия и правителството на Република България по това време предложи вариант на решение. След като политиците не намериха в остра предизборна конфронтация тогава желание да подкрепят такова предложение, ние продължихме по реда,  който е стриктно описан в Закона за кредитните институции. Ние не можем да надскачаме закона. Не можем да правим нещо различно, което е описано в закона. А то е това, което се прави от  квесторите.


Защо се забавихте (тъй като това са упреците, нали, доколкото разбирам от въпроса  Ви)? Ами забавиха се квесторите по независещи от тях причини. Нима забравихте, че ние (и  нашето прессъобщение седи все още на български и на английски в Интернет страницата от 11-ти се чете от цял свят, 11 юли)… Ние, когато обявихме резултатите от междинния одит, проверката на активите и пасивите, изрично казахме, че одиторите не можаха да си свършат работата поради липса ли непълна информация по кредитен портфейл от порядъка на 3, 5 милиарда лева! Над 60 %  от кредитния портфейл.


За да ме разберат Вашите зрители, бих могъл да Ви дам един пример. Представете си, че си продавате къщата. Каните ме да купя къщата. Искате да купя къщата, обаче в същото време от пет стаи сте заключили три и не ме допускате да ги огледам, не ми давате  нотариален акт, не ми давате скица на имота. Е, как мога да направя оценка на къщата ви и да  вляза в сделка с Вас! Горе-долу така се случи с квесторите.


Така че, те бяха изправени пред  ситуация да търсят допълнителен човешки ресурс, включително и правен, и през целият август да  се опитат да възстановят липсващата част от кредитния портфейл, която да може да бъде оценена от одиторите и до 20 октомври, следващия месец, да имаме крайната одитна оценка. Това  са реалните факти и не знам защо т.нар. експерти, обикалящи сутрешните студия и даващи  интервюта винаги забравят.


А какво казват квесторите, г-н Искров? Вярно ли е, че много голям процент, близо 90 процента от  кредитополучателите на КТБ са свързани лица?


- Ами аз не искам да влизам в конкретни цифри, тъй като докладът, ето го пред мен, той е публичен, така че Вашите зрители биха могли да влязат и да го прочетат целия в интернет страницата. Разбира се, изчистен е от онази информация, която представлява банкова тайна – отделни фирми, лица и т.н. Така или иначе това, което те са написали, говори за такива явления в Корпоративна търговска банка и съответно те не са случайни хора, те са добри професионалисти и след като са го написали си носят отговорност за написаното.


Да. Сега с оглед на всичко, за което говорим, отново правя крачка назад, за да Ви попитам и да направим генерално обобщение. Какво казват експертите? Или оздравяване, независимо дали с държавно финансиране, с държавна помощ на банката, или отнемане на лиценза, тоест обявяване на фалит, приключва съществуването на тази банка. Кое е по-разумно според Вас с днешна дата?


- Българската народна банка и нейният управител, в частност, винаги, от първия ден е считала, че голяма системна банка като Корпоративна търговска банка, с толкова много клиенти, чиито пари са блокирани, трябва по най-бързия начин да бъде оздравена. Неслучайно работихме и съботи и недели в продължение на цял месец, имахме припаднали момичета на компютрите. Неслучайно Вашите колеги от другите медии снимаха влизащи и излизащи тук банкери, народни представители, други експерти, и в съботни и неделни дни, около централната сграда.


Така или иначе това не се случи. Дали ще се случи – това също не зависи от Централната банка, а зависи от разговорите между заявилите желанието си за оздравяване акционери, представлявани от ЕПИК и българското финансово министерство. Съответно, зависи дали ще се получи парламентарна подкрепа за евентуално положително становище на българското правителство. Ако те не получат такава подкрепа, очевидно е, че не Централната банка може да взима решения как да се разпорежда с парите на данъкоплатците.


Разбира се, това е възможно решение и това е добро решение за всички вложители. Но във всички случаи, използвам Вашето интервю за да напомня отново, не трябва да има никакви притеснения между застрахованите вложители, тъй като може да се забавиха нещата по независещи от нас и от Фонда за гарантиране на влоговете причини, но те са гарантирани и те ще получат своите пари. Но дори в този случай да се стигне до отнемане на лиценз, изплащане на гарантираните депозити, което винаги сме считали, че е най-лошият вариант, но пак казвам – не зависи от Централната банка, отново ще има намеса и произнасяне на политическите сили, които ще влязат в 43-то Народно събрание.


Защо? Защото всички ние знаем, че в крайна сметка това е ангажимент на държавата и държавата ще допълни тези около 1,6 млрд. лева, които са необходими, над събраните вноски във Фонда, за да се изплатят всички гарантирани депозити. Така че хората трябва да бъдат спокойни.


Понеже навлизаме в конкретика, тъкмо за вложителите, които, впрочем, тук под прозорците на Вашия кабинет знаете, че протестират, това смущава ли Ви, само в скоби да питам?


- Не е приятно, но е нечестно. Тъй като този, а името се знае, който ги организира, ги води на неправилното място. Не пред Централната банка трябва да протестират, а трябва да протестират там, пред сградите на тези, които доведоха до тези събития и тези, които попречиха банката бързо да бъде отворена. А, че е неприятно е неприятно, разбира се.


А по тази конкретика, която сега разделя обществото, дали сте готови да компенсирате хората с пълния размер на депозитите или пък гарантираните до 196 хиляди. Какво е Вашето мнение за това?


- Това не е въпросът. Предходният Ви въпрос коментирах и това не е въпрос, на който може да отговори Централната банка. Политическата воля над заложеното от закона се изразява и ще се изрази политическите сили, които ще бъдат избрани от нас в 43-то Народно събрание. Това, което казва сега действащият закон е, че при отнемане на лиценз Фондът за гарантиране на влоговете в 20-дневен срок трябва да избере банка, чрез която да изплати всички гарантирани депозити до 196 хиляди лева.


Сега, тук използвам случая, между другото, тъй като има много недобронамерени, пак казвам "експерти", включително и някои експертни съвети, които се появиха, и които твърдят, че имало много инструменти и БНБ не си вършела работата и можела да отвори банката, използвам случая да кажа, че един от инструментите, за които говорят, например замяна на негарантираната част над 196 хиляди лева с някакви акции или финансови инструменти и така нататък, това е невъзможно по сегашното действащо законодателство.


Ако те считат, че това може да се случи би трябвало да напишат писмо до управителя, аз ще го направя веднага публично и да кажат: "Господин управител, не сте прав, на основание член еди-кой си от еди-кой си закон бихте могли да замените например депозита на Вежди Рашидов с акции".  Това е невъзможно да бъде извършено от Българска народна банка, както е невъзможно Българска народна банка да предостави ликвидност, с която да отвори тази банка. Това също е една, и от незнание, пък ако щете – умишлена лъжа, която се разпространява именно, за да идват хората пред БНБ, да не ходят на друго място.


Понеже няколко пъти, господин Искров, казахте  43-то Народно събрание, изкушавам се да Ви попитам с облекчение ли го очаквате да дойде? Дали ще изпреварите събитията или ще изчакате депутатите от следващото Народно събрание да Ви освободят от поста?


- Очаквам с облекчение 43-то Народно събрание до толкова доколкото цялото общество се нуждае от успокоение. И се надявам 43-то Народно събрание да и хората, които изберем там, да бъдат малко по-разумни от тези, които бяха в 42-то.


А ако Ви освободят от поста?


- А що се касае до поста на управител, това дали ще си подам оставката или не, това е личен въпрос, който зависи от мен и аз винаги съм казвал, че зная да нося отговорност. Ако преценя, че не искам да нося отговорност, искам да спя по-спокойно, да бъда по-свободен, да не нося отговорностите на обществото, ще Ви информирам всички Вас чрез мотивирано писмо.


Що се касае до, бих казал, изцепките на някои кандидат-депутати, заканващи се на управителя, че ще го сменят, бих искал да им кажа, че тези неща са много ясно уредени в Закона за Българска народна банка. Препоръчвам им да го прочетат и нещо повече, да прочетат и седящия над него закон, това е Законът за функциониране. Казва се Treaty on the Functioning of the European Union. Да го прочетат и да видят там как се освобождава управител и какви са последствията.


Така че това е въпрос, който към момента не искам да дискутирам. По-скоро искам да съсредоточим всички свои усилия и аз декларирам, че ще бъда тук до решаване на въпроса КТБ, тъй като искам да се намери най-доброто решение и аз и моите заместници, и другите членове на управителния съвет, и директорите, които работят тук ежедневно, многочасово, да се намери най-доброто решение за групата КТБ и нейните клиенти.


Да, но само до преди три месеца самият Вие имахте безупречна репутация, а и нещо много важно – банковата система също така. Как се чувствате сега? Имате ли притеснения, че сте предадени от Ваши бивши приятели, банкери, финансисти, политици, депутати?


- Вижте, аз не съм наивен човек, за да се чувствам много защитен или много предаден от някой. Това, което мога да Ви кажа спокойно, гледайки Ви в очите и седейки пред Вас, е, че не се притеснявам за нищо свършено от мен и от тази банка през тези 11 години. Правили сме всичко възможно, за да може всички вие, 7 милиона и половина българи, да спите спокойно и доказахме, че се справяме добре. Не може заради една случка с една по-особена банка, както я нарече един висш държавен представител, да се зачеркне всичко. Да изхвърлим и бебетата с мръсната вода, както има една поговорка.


Не забравяйте, че светът мина през една изключително тежка криза. България беше силно засегната от тази криза. Спомнете си паниката от края на 2008 година след фалита на "Лемън Брадърс" и бързите реакции на Българската народна банка тогава, за да се успокои пазара, за да се успокоят хората. Спомнете си тежката криза, през която мина и все още минава Европа. Нищо не се случи. Спомнете си заклинанията на ред институции, в това число и на един бивш вицепремиер, как утре ще се разпадне еврото, как гръцките банки ще фалират и така нататък. И нищо не се случи.


Мислите ли, че всички тези резултати се случиха без и независимо от труда на всички тези хора, които работят в Българската народна банка? Забравете за управителя! Но тези десетки хора, които работят тук! Така че нека да не генерализираме заради случката КТБ. Горд съм с това, което прави Централната банка.


И едно изречение за състоянието на банковия сектор, тъй като и в момента разбирам, че се интересувате. КТБ е изолиран случай. Казвам го за десети път поне. Банковият сектор, с изключая на юни, когато между 20-ти и 29-ти беше абсолютно изкуствено създадено напрежение, за което допринесоха много и медиите, и политиците, между другото, с техните непремерени изказвания, спомняте си нашите изявления всички медийни и политически фактори да се въздържат от крайни изказвания…


Затова направиха и законова корекция.


- Така… Не си спомням за каква законова корекция говорите. Но тогава абсолютно изкуствено беше нагнетено напрежение към българския банков сектор и към конкретни банки. За щастие нещата се разминаха и още от юли ние виждаме едно възстановяване на доверието и отново нарастване на депозитите. В предварителните данни, които аз мога като управител да ги знам два-три дена преди Вас, защото все пак се обработват, за да бъдат публикувани, ще видите, още следващата седмица, че драстично нарастват депозитите в банковата система и през август с над 1 млрд. лева. Така че системата работи.


Банките, ако страдат от нещо, то е от липсата на добри проекти, които да финансират. И затова Ви моля и Вас, и чрез Вас и колегите Ви и от другите медии, бъдете внимателни, особено когато каните различни "експерти", които плашат хората постоянно, продавачи на страх. Нека да не си създаваме излишни проблеми, от които нямаме никаква нужда.


Започнах този разговор, господин Искров, с думите, че без съмнение това е една от най-електризиращите обществото теми за КТБ. Нека така да го завършим този разговор и с думите на главния прокурор господин Цацаров казани в нашето предаване, че всъщност КТБ е имала много ювелири и той се надява те най-сетне да бъдат показани, да станат известни. Знаете ли ги Вие, тъкмо като човек, който има информация пред всички? Кои са ювелирите на тази операция?


- Аз знам много неща. Знаете, че управителят е един от добре информираните хора в България. Виждам ги аз като главния прокурор. И аз виждам тези ювелири всеки ден в сутрешните студия и някои от тях във вестниците, но не бих желал да влизам в конкретика още повече, че главният прокурор винаги разполага с методите на дознанието, на досъдебното производство, така че той има повече информация и нямам причина да се съмнявам в това, което е казал. Вероятно ще излязат интересни неща по-нататък.


Само накрая, притеснения имате ли, че Еврокомисията ще започне наказателна процедура срещу България?


- Това не е в компетенциите на Централната банка. Кога да се плащат депозитите, това имате предвид, нали?


Да, да.


- Ако имате някакви въпроси, би трябвало да ги зададете на колегата, председателят на Фонда за гарантиране на влоговете. Това, което мога да кажа и вече е казано в писмото от мен и господин Порожанов до генералния директор на "Вътрешен пазар", качено е в интернет страницата, ние ясно сме обяснили какво е нашето законодателство. А това, че му пречи едно лице в комисията, има друго виждане, нека го обосноват, нека седнем да дискутираме. Ако пък не се разбере  комисията със страната, няма нищо страшно. Затова има съд в Люксембург, който решава кой е крив и кой е прав. Ако се реши, че те са прави, тогава пак ще кажа -  43-то Народно събрание и следващото правителство ще има възможността да поправи Закона за гарантиране на влоговете.


Но към днешна дата това, което искам да се знае, за да не се притесняват хората и безсмислено да пишат писма, да протестират и т.н., законодателството е ясно – Фондът за гарантиране на влоговете започва да изплаща гарантираната част в 20-дневен срок, след отнемане на лиценза на търговска банка. Дали това ще се случи с Корпоративна търговска банка и нейната банка "Виктория" е много рано да се каже. Имаме заявени желания от страна на сегашните акционери. Дай Боже да са сериозни, ние ще ги подкрепим. Има политици, пак казвам, които ще се произнесат дали да има държавни помощ или – не и чак тогава ще се реши.


Господин Искров, благодаря Ви за това интервю.


- Благодаря Ви и аз. Приятен ден!


Всичко, което трябва да знаете за:
Избори 2022

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK