Христо Иванов, служебен министър на правосъдието: Съпротива ще има, но промените са неотложни

Христо Иванов, заместник министър-председател и министър на правосъдието в служебния кабинет

© Юлия Лазарова

Христо Иванов, заместник министър-председател и министър на правосъдието в служебния кабинетМиналата седмица Министерството на правосъдието представи актуализирания вариант на Стратегията за реформа на съдебната система.


Съпротива ще има, но политическите лидери, ако имат наистина чувство за отговорност, както всекидневно се кълнат, трябва да осигурят консенсуса за това така нужно национално усилие - за установяване на върховенството на закона и чисти държавни институции, призовава министър Христо Иванов. И оставя  на следващото правителство готова конкретна програма за действия, която то може да приеме или отхвърли.


Но министърът предупреждава: Ако на 15 декември нямаме ясен и кохерентен план за промени в управлението на съдебната система, подкрепен със силен парламентарен консенсус, рискуваме лошо начало на диалога между новото правителство и новата Европейска комисия. И още по-силно свличане на България в ролята на страна-парий в ЕС, която зорлем се самоизтласква към периферията. 
Защо според Вас е необходим международен одит за прокуратурата и какви промени предвиждате за нея?


- Необходимостта произтича от логиката на Стратегията. А логиката на Стратегията е проста: да направим съда реално независим, прокуратурата – ефективна, и да въведем добро управление на цялата съдебна система.


По отношение на прокуратурата  предвиждаме значителен комплекс от мерки, който цели да реформира нейната институционална структура, така че тя наистина да заработи както трябва. Става дума за въвеждане на изцяло нов бюджетен модел (ръководили сме се от примера на планиране и отчитане на работата в прокуратурата на Англия и Уелс), при който работата е обвързана с ясни ежегодни приоритети и дейността на всяка отделна структура става прозрачна и отчетна на гражданите по места.


Също толкова важно е въвеждането на реални атестации, за разлика от сегашните, при които наистина се отчита спецификата на прокурорската роля. Преоценката на обема на т.нар. надзор за законност ще спести залитания в квази-политически роли, като опитите за намеса в регулирането на цените на тока и ще икономиса много ресурси. Самото разделяне на ВСС на две колегии ще има ефект колкото да елиминира една институционална предпоставка за външно влияние върху съда, толкова и да изясни модела на управление на прокуратурата, като за първи път обособи специализиран колегиален орган, който да взима най-важните решения.


Как може да се постигне всичко това?


- Всичко това трябва да се случи не кампанийно, а на основата, от една страна, на нова национална наказателна политика, която да разработи основните цели, или иначе казано, да формулира "мисията" на прокуратурата и следствените органи, така и на редица изследвания, които да ни дадат липсващите нюанси в диагностиката. И също – да артикулират гледната точка на прокурорите, защото те рядко правят това по своя инициатива.


По същество, става дума за постепенното формулиране на цялостен проект за модернизация на държавното обвинение. Подобна инициатива изисква не само познаване на българския закон и опит, но и международните стандарти и добри практики, както и – това е много важно – да стъпва на постиженията на модерния мениджмънт, организационната психология и други дисциплини, за които рядко чуваме в контекста на съдебната власт.


Въпросната международна експертиза е само част от пакета изследвания, които трябва да обосноват конкретните мерки, в направленията, за които говоря и на база на които да можем най-сетне да започнем безкрайно отлагания разговор за реалното състояние на прокуратурата – спокойно, на база на данни.


Международната експертиза трябва да компенсира сериозната вътрешна липса на теоретични разработки относно организационния модел и стандартите на прокурорската институция.


Като много по-задълбочена от обичайната "сонда", тя трябва да отговори и на периодичните оплаквания от страна на прокуратурата, че външните експерти, които идват в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка на ЕК, не прекарват достатъчно време тук и не могат да вникнат в дълбочина.


Изключително важно ще бъде подобна експертиза да даде балансиран отговор по темата за наличието на политическо и друго неправомерно влияние в работата на прокуратурата и от нейна страна, като въпросът не е дали го има – то е констатирано и от самата прокуратура -  а да се посочат конкретните му механизми. Тук участието на авторитетни евпорейски експерти, първо, ще донесе опит от демокрации, които имат много по дълга практика от ежедневното демаркиране на границите между правосъдието и политиката и, второ, ще помогнат да преодолеем неизбежните вътрешни свади, които почват веднага при засягане на подобни теми.


Статусът  на главния прокурор занимава обществото, но се обсъжда под сурдинка - Вашето мнение?


- Стратегията не се фокусира върху статуса на главния прокурор, както мнозина вероятно са очаквали. Същевременно трябва да се знае, че една институция и нейното ръководство са система, нещо като уравнение. Която от двете страни да промениш – променяш крайния резултат. Но когато подходиш към институцията, ти всъщност можеш да постигнеш много по-значителна промяна, отколкото просто като промениш положението на един човек, бил той и толкова овластен, колкото е главният прокурор у нас.


На второ място – около темата за главния прокурор има едно от най-силните политически табута. Решихме да почнем "от долу" – от там, където всъщност може да се постигне много повече, без да се предизвика често ирационалната съпротива, която блокира всякаква реформа вече десетилетия.      


Казвате, че разделението на Висшия съдебен съвет (ВСС) на две не означава  автоматичното прекратяване на мандата на настоящия му състав. В същото време обаче приемате, че разделянето на съвета е необходимост, която следва от международни ангажименти, по които България е страна. Означава ли това спoред Вас, че неспазването на тези ангажименти е търпимо още две години?


- Разделянето на ВСС следва  както от международните стандарти, така и от многократните констатации за наличието на политически и други влияния в съвета и неговият провал в основната му функция – да брани независимостта на съда. Докладите на Европейската комисия  от 2007 г. насам  отразяват неефективността на администриране на съдебната власт.


Дори от чисто организационна гледна точка – съдът е хоризонтална институция, прокуратурата вертикална: как можем да очакваме да имаме единен механизъм за тяхното управление?!


Разделението на две колегии цели да осигури основната гаранция за независим съд: решенията за съдиите да се вземат от орган, в който мнозинство имат съдии, избрани от съдии, но наред с това ще избистри управлението на прокуратурата и ще осигури по-ясна отговорност и в двете отношения.
Продължаването на сегашната ситуация наистина е нетърпимо.


Как ще стане разделянето на ВСС при наличието на парламентарната квота?


- Когато казах, че разделянето на две колегии не влече по необходимост предсрочно разпускане на ВСС, имах предвид, че съветът може да се подели и в рамките на настоящия си личен състав: освен професионалната квота , поделя се и парламентарната квота и частите й се придават съответно съм съдийската и към прокурорската колегия, осигурявайки необходимата гаранция срещу капсулиране.


Казах това и защото наистина не съм привърженик на предсрочните "разгонвания" на ВСС – никое от тях не доведе до добро, а само задълбочаваше политическата подчиненост на съвета. Споменах и че, в крайна сметка, ако има политическо решение за това, поделянето може да влезе в сила за следващия съвет: да изчакаме година или две е доста, но на фона на поредния безсрочен блокаж на реформата, защото няколко души се боят за креслата си, е направо пролетна ваканция.   


Очаквате ли с организираното от ВСС обсъждане на стратегията от магистрати да се стигне до бламиране на предложенията - такава беше позицията на Българската съдийска асоциация, Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите?


- Стратегията не може да не бъде подложена на широко обсъждане, особено сред магистратите. И точно в техните среди ще има противопоставяне. От една страна, в годините на полу-реформи, имитации и злоупотреби, се е натрупало напълно разбираемо недоверие. Неговото изчистване е въпрос на много време. Ще има и среди със съвсем конкретни интереси подобни реформи да не се случат.


Един от основните вектори на реформата е издигането ролята на съдийските събрания и, съответно, намаляване тежестта на председателите. От една страна, това се прави, за да се възстанови автентичният егалитарен модел на съдилищата. От друга, поради обстоятелството, че в съда корупцията и неправомерното влияние в огромна степен разчитат именно на йерархичните взаимоотношения: фактът, че огромният брой скандали в съдебната вляст е свързан все с назначенията на председатели, показва определен "нездрав" интерес към тези позиции. Интересно е, че ВСС се обърна именно към административните ръководители да организират изразяването на становища от магистратите.


Важно е да се имат предвид няколко неща. България трябва да излъчи много ясен политически и експертен сигнал, че има конкретен план, който отговаря на дългогодишните критики на ЕК и на обществото ни като цяло: неефективност, корупция и политически влияния. И това трябва да се случи до 15 декември 2014 г.


Становища, които просто казват, че (тези) реформи не трябва да се случват, но не посочват адекватна алтернатива или пък се застъпват за още една порция семинари, воаяжи до Испания или Бавария и вътрешни преструктурирания на енигматични отдели в администрацията, ще изложат страната на сериозните последици от липсата на план за реформи пред един все по-ясно очертаващ се като решителен доклад на ЕК. Трябва да разберем, че сериозните реформи са политическа неизбежност и да поемем отговорността да водим зрял и конструктивен разговор как да ги направим.


Стратегията дава своя ясен и конкретен отговор на тези критики. Докато съм министър, ще работя по инкорпорирането в нея на всички добри и конструктивни идеи. На 15 декември, моят наследник ще трябва да вземе политическо решение, от което ще зависи много. Моята задача е да има добра основа.


И последно, много ясно трябва да се почертае, че реформата е съдебна, но не е от интерес само за магистратите. На адрес [email protected] всички граждани са добре дошли да дадат своите коментари. Казах на ВСС, че когато от магистрати чуем, че предложенията са твърде много, а от много граждани – че са прекалено малко, ще знаем, че сме някъде около точката на възможния компромис.


Какво ще се случи според вас, ако актуализираната визия за реформа в системата последва съдбата на предшественицата й?


- След няколкогодишна стагнация и все по-видимо изоставане от Румъния, ако на 15 декември нямаме ясен и кохерентен план, подкрепен със силен парламентарен консенсус, рискуваме лошо начало на диалога между новото правителство и новата Европейска комисия и още по-силно свличане в ролята на страна-парий в ЕС, която зорлем се самоизтласква към периферията и си затваря вратите към Шенген.


Обричаме се и на поредното отлагане на така нужното национално усилие за установяване на върховенство на закона и изграждане на чисти и подчинени на обществения интерес институции.


Излагаме се и на все по-сериозните рискове, които произтичат от конфликтите по границите ни: всяко от тези огнища е източник на криминализация и вълни от корупция.  


Виждате ли ясни ангажименти от политическите сили, че са готови да припознаят посоката на реформа, която сте задали?


- Реформата е неизбежна! И това се разбира от все повече хора в правосъдния естаблишмънт и по върховете на политическите партии. Надявам се, че постепенно, но скоро, ще има и адекватни външни проявления на този процес.


Интервюто е взето съвместно с вестник "Капитал"

Коментари (49)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на mtmvb1111
  mtmvb1111
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Този нещо се заформя като любимец на Раданкънавците

  Смехът по оста Кънев - Кунева тепърва предстои.... Още преди свадбата ще е ясно , че булката не е честна и младоженецът е калпав....

  Руското влияние убива България! "Дневник" също....
 2. 2 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 3021 Неутрално

  [quote#1:"mtmvb"]Този нещо[/quote]
  ...не следва правата вяра. Баце друго рече, май.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 3. 3 Профил на manu_chao
  manu_chao
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Съпротивата идва по оста Боце-Доган-#Кой

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 4. 4 Профил на today
  today
  Рейтинг: 758 Неутрално

  Искам този министър да остане и в следващия кабинет. И външния, и вътрешния, и Цанова, и военния.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 5. 5 Профил на sto67nes
  sto67nes
  Рейтинг: 1240 Неутрално

  Крайно време е да му запука на някой и да се случи тази реформа....,ама дали им стиска...

  Не питай управника,защо е простак,попитай себе си,защо е управник!
 6. 6 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2677 Неутрално

  Ами тя съпротивата е поведе вече Боко.

 7. 7 Профил на arnautsky
  arnautsky
  Рейтинг: 823 Любопитно

  Пръв противник вече е Боко.

  Keep it cool, keep it funny, keep on changing the world.
 8. 8 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 989 Весело

  Браво на министър Христо Иванов. Надявам се да продължи да работи и в редовното правителство!

 9. 9 Профил на Green Day
  Green Day
  Рейтинг: 578 Весело

  Правосъдния естаблишмънт! Този просто ми направи деня!

 10. 10 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 3021 Неутрално

  Блажени са вярващите. Боко дали ще го иска?

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 11. 11 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Без пряк контрол от страна на институционално реформираната система на собствено политиката, а в този нов Дух и с Общество - равнопоставен участник в нея - Реформата /сама по себе/ на съдебната ни система, е невъзможна...
  У нас масово не се познават целите на желаната Промяна и технологията за тяхното постигане и реализиране в практиката...

 12. 12 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 726 Неутрално

  Днес+:

  ГЕРБ отрязаха "България без цензура"

  17.10.2014 15.10

  *************
  Медиапул:

  ГЕРБ прекрати преговорите с ББЦ като "безпредметни"
  Формацията на Бареков предложи да "спаси" Борисов от "рекета" на Реформаторския блок
  15:17 | 17.10.2014 | 2629 прочитания

  **************
  Дневник:
  Ние си спинкаме.. не ни изнася...15:30

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 13. 13 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7033 Неутрално

  "Ако на 15 декември нямаме ясен и кохерентен план за промени в управлението на съдебната система, подкрепен със силен парламентарен консенсус, рискуваме лошо начало на диалога между новото правителство и новата Европейска комисия."
  Явно на Борисов това му е последната грижа.Първата му грижа е тегленето на 5-6 млрд. заем и продължаването на проекти, от които може яко да се краде.

 14. 14 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1291 Весело

  А Баце каза, че реформа в съдебната система нема да има и от Европейската Комисия ще му набият канчето докато не смени плочата.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 15. 15 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 3021 Весело

  [quote#12:"The Core"]Ние си спинкаме[/quote]
  Е, стига сега. Петък следобяд-ден на майстора.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 16. 16 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1292 Неутрално

  Действайте, щото скоро Шенген няма да има....

 17. 17 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 726 Весело

  До коментар [#15] от "Николай Колев":

  Удобно, да...
  Хем не ни изнася, хем другите са по-бързи от нас...
  Ама ние пък сме по "устати"...
  Ей-сегинка ще изльоскаме пак една бомбастика, а този ще го изтрием от форума....

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 18. 18 Профил на спейс мен
  спейс мен
  Рейтинг: 418 Весело

  "И още по-силно свличане на България в ролята на страна-парий в ЕС, която зорлем се самоизтласква към периферията."

  Още колко години ще ни трябват, преди да се събудим и осъзнаем, че (почти) всичко сами си го правим?

  Да си тъп, необразован, заблуден и лишен от критично мислене в XXI век е въпрос на избор.
 19. 19 Профил на Дрън Брън
  Дрън Брън
  Рейтинг: 367 Весело

  До коментар [#12] от "The Core":

  Дневник са като Радан Кънев, само че малко над фейса му

 20. 20 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 989 Весело

  [quote#13:"rosiraycheva50._"]Явно на Борисов това му е последната грижа.[/quote]
  [quote#14:"Танас"]А Баце каза, че реформа в съдебната система нема да има[/quote]Едно си тъмно сините костови ТРОЛетарии знаят, едно си баят.

  Цитирам Петър Москов от пресконференцията след преговорите с ГЕРБ:

  "Наистина със сериозна радост ще кажа, че един от важните за нас въпроси, този за утвърждаване на закоността, който включва в себе си много широк ктъг от въпроси, сред които реформата в съдебната система, ние ПОСТИГНАХМЕ РАЗБИРАНЕ, СЪГЛАСИЕ и практически НЯМАМЕ РАЗМИНАВАНЕ нито в частта от програмата на ГЕРБ, нито в предложенията, които РБ изразява в програмата си!"

 21. 21 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  И трябва да продължи в бъдеще , с изменения на Конституцията - и ИЗБОРИ от всички граждани на ГРАДСКИТЕ, поне , ПРОКУРОРИ и СЪДИИ..!!!!!
  И след 4 години - нови избори , а не вечна несмяняемост !!!
  А това предполага ОТЧЕТ ,прозрачен , пред ВСИЧКИ - колко кримита са в пандиза, колко бели якички, колко чиновници и т .н.. На всеки 4 години ..И след това , ако е работил - може и да му се издига кандидатурата за "сенатор" - депутат- като в Америка !!!

  BIG AL
 22. 22 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1292 Неутрално

  До коментар [#21] от "BIG AL":

  Съгласен...

 23. 23 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#20] от "BlueWater":
  Така де само, че преговорите не се водят от Вожда не ли или трите грации са само за декор ?
  Баце си го дума едно към едно а сега требе други да му чистят акУто.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 24. 24 Профил на Планинар
  Планинар
  Рейтинг: 480 Гневно

  Водили сме над 20 преписки в прокуратурата. С изключение на Вървховна административна прокуратура (ВАП) всички други прокуратури се оказаха ужасяващо податливи на политически и корупционен натиск, и често ефектът им е да узаконят и най-безобразните престъпления срещу планините ни.

  Наш дълг е да опазим планините и за нашите внуци!
 25. 25 Профил на adenauer
  adenauer
  Рейтинг: 521 Гневно

  Само и единствено Германският модел за декомунизация на обществото на всички нива на управление в държавата ,Лустрация на повече от 550 хил. комунистически и агентурни ДС престъпника :За цялата съдебна система тези агенти и клатикурци са повече от 16 хил.:Националлизация на всичко ,което са взели под и над масата .Всичките от тези прависти разбойници са милионери в зеллено.И като завършек -Народен съд по Германски модел .Цялата тази процедура на декомунизация и лустрация трябва задължително да се проведе с участието и методологията на Германския опит ,като държава с най-голям опит в разбиването на ядрата на комунистическата чума и като държава образец за подражание в морала,справедливоста и хуманноста.

 26. 26 Профил на GRUBO
  GRUBO
  Рейтинг: 511 Неутрално

  Добре функционираща и ефективно работеща съдебна система са крайъгълния камък на демокрацията. Надявам се г-н Христо Иванов да бъде избран за министър или поне зам. министър в следващото правителство, за да довърши започнатото.

 27. 27 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Цитата :"Стратегията не може да не бъде подложена на широко обсъждане, особено сред магистратите."
  Нито тясно ,нито широко обсъждане е необходимо.Трябва да се прави всичко на точно на пук на корумпетата–мафистрати.
  Тъпо е да се обсъжда с вълците как да се поддържа реда в кошарата..

 28. 28 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1198 Неутрално
 29. 29 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1234 Любопитно

  [quote#25:"adenauer"]Само и единствено Германският модел за декомунизация на обществото на всички нива на управление в държавата ,Лустрация на повече от 550 хил. комунистически и агентурни ДС престъпника :За цялата съдебна система тези агенти и клатикурци са повече от 16 хил.:Националлизация на всичко ,което са взели под и над масата .[/quote]
  Дрън-дрън. КОЙ ще проведе тази промяна? Не останаха свестни хора на територията. Ако мислиш, че Корпорация "КОЙ" ще вземе да реже клона, на който седи, в голяма заблуда си. НЯМА ДВИЖЕЩА СИЛА, която да поведе промените. Както нямаше и ДРУГА движеща сила през 1989г, освен ДС и комунистическата номенклатура, защото народ от овце не прави общество. А тъкмо това е нужно, за да се тръгне срещу вече твърде разклонилата се и твърде силна мафия, която си има държава, има си и демокрация, има си и роби, които не могат да си представят, че могат да живеят без мъчителите си...

 30. 30 Профил на obektiven_new
  obektiven_new
  Рейтинг: 472 Неутрално

  Е, поне на един министър да му стиска да говори за реални реформи! И следващия трябва да е такъв иначе отиваме все по-в канала.

 31. 31 Профил на dr_t
  dr_t
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Въпросът е, какви са детайлите или просто са нахвърлени точки по план, а друг да ги разработва...

 32. 32 Профил на m_todorov
  m_todorov
  Рейтинг: 543 Неутрално

  До коментар [#14] от "Танас":

  Те вече 7 години ни набиват канчето, на мен не ми се чакат още 10, докато Баце реши, че не му се работи премиер. А на вас?

 33. 33 Профил на m_todorov
  m_todorov
  Рейтинг: 543 Неутрално

  До коментар [#20] от "BlueWater":

  Това го казва друг, не Баце. Баце е известен с това, че за 1 ден си сменя 5 пъти мнението. Така, че по-нестабилен политически субект от него няма. Мутра да ти води реформите...Боже, тролове платени.

 34. 34 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#32] от "m_todorov":
  И на мен не ми се чака даже ден повече.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 35. 35 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 838 Неутрално

  Абе министър-адвокат Иванов плати ли си най- накрая членския внос или още се ослушва?
  Ако не е, нека да се заеме сериозно, че наказанието изтича. Ако иска, разбира се, да упражнява адвокатската си професия.
  Ми така е, колеги. Морал трябва да има. Щом Радан Кънев може да плаща, значи и г-н адв. Иванов и той може да плаща! А членски внос плаща дори символа на синята идея, уважаваният от всички г-н адв. Тодор Батков

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 36. 36 Профил на Tony
  Tony
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Първият министър на правосъдието, който е реформатор не само на думи, но и на дела. През последния месец три безпрецедентни примера за прозрачност: оповести предварително условията за предстоящите конкурси за нотариуси и частни съдебни изпълнителни, а на конкурса за български съдия в съда в Страсбург беше проведен изпит при открити врата. Проектът за стратегия е много сериозен документ и заради горепосочените конкретни действия вярвам, че именно Иванов и неговият екип са хората, които могат да реализират посочените в него реформи.
  Скоро Радан Кънев нарече министъра "момче за отстрел" - ако остане на поста си и в новото правителство и започне стъпка по стъпка да реализира идеите си, ще трябва да бъде охраняван много сериозно от "правосъдния естаблишмънт".
  Ама наистина, кажете ми, кога съдии са били изпитвани пред медиите? Мислите ли, че ще му простят, ако го въведе като практика за всички конкурси и особено за тези за влизане в системата?

 37. 37 Профил на waterfall
  waterfall
  Рейтинг: 872 Неутрално

  Както е казвал Сталин "Кадрите правят всичко" - неприятно е да бъде цитиран, но тук изречението е много на място. Каква рИформа с хора, барикадирани с дипломи. Дипломите не могат да се преразглеждат, нали? Как ще се отсее качество в това море от юридически дипломи, със заети длъжности, позиции? Може ли да има инспекторат, който да проверява детайлно всички дела, за да установи къде се работи наистина професионално и къде - не?

 38. 38 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 1584 Неутрално

  [quote#29:"alexsilver"]НЯМА ДВИЖЕЩА СИЛА, която да поведе промените.[/quote]


  Има! И тя се казва РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 39. 39 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 838 Разстроено

  Колеги! Най-важното е реформи да има, а в Реформаторския блок да се рефирмират няколкото нереформирани апартамента. Например на оня - Лукарски... Срамна работа, да иска оставката на жена си във Фейсбук...

 40. 40 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  НАЙ-ПОСЛЕ СЛЕД 25 ГОДИНИ доживяхме нормален министър на правосъдието!

  Благодаря от името на всички подържащи каузата му!

 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 42. 42 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  До коментар [#41] от "voltaire":

  Аре стига си се гледал в огледалото рано сутрин...

 43. 43 Профил на hellwitch
  hellwitch
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Много силен министър. Трябва да му се молят да остане и да я реализира тази реформа

 44. 44 Профил на pozicia
  pozicia
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#43] от "hellwitch":

  Имах негативно отношение при назначаването му! Действително, това момче ме изненада приятно! Още повече с действията си за промяна на съдебната система! Той трябва да остане министър, независимо коя партия е на власт! И има нужда от подкрепата на всички мислещи хора, независимо от несъгласието което се очаква от корумпипаните прокурори, следователи и съдии! Да му пожелаем успех и лично аз го подкрепям!

 45. 45 Профил на just
  just
  Рейтинг: 623 Неутрално

  До коментар [#8] от "BlueWater":

  Добри намерения, само ако може една лустрация да мушне и нещата ще изглеждат доста по-добре.

 46. 46 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3812 Неутрално

  Браво.

  Под действащия Върховен и Най-общ закон Конституция
  съдебната власт е независима, но не и независима крепост.

  Закони на обикновено Народно събрание прибавят съществена конкретика към Върховния закон
  (възможно в бъдеще по-добра от досегашната)
  както по отношение на независимата държавна Съдебна власт,
  така и по отношение на държавната изпълнителна,
  вкл. Министерство на правосъдието, вкл. по отношение на
  (държавни и частни) съдебни изпълнители (на решения на независимата държавна Съдебна власт).

  Такава програмна Стратегия законово е възможно да се осъществи
  без съществени промени на Конституцията (чрез Велико народно събрание).

  Стига да има достатъчно "политическа воля".

  "Миналата седмица Министерството на правосъдието представи актуализирания вариант на Стратегията за реформа на съдебната система.

  Съпротива ще има, но политическите лидери, ако имат наистина чувство за отговорност, както всекидневно се кълнат, трябва да осигурят консенсуса за това така нужно национално усилие - за установяване на върховенството на закона и чисти държавни институции, призовава министър Христо Иванов. И оставя на следващото правителство готова конкретна програма за действия, която то може да приеме или отхвърли.

  Но министърът предупреждава: Ако на 15 декември нямаме ясен и кохерентен план за промени в управлението на съдебната система, подкрепен със силен парламентарен консенсус, рискуваме лошо начало на диалога между новото правителство и новата Европейска комисия. И още по-силно свличане на България в ролята на страна-парий в ЕС, която зорлем се самоизтласква към периферията."

 47. 47 Профил на mort
  mort
  Рейтинг: 234 Неутрално

  Този човек създава надежда, че нещо може да се промени. Дано се задържи на този пост или поне да консултира в бъдеще. Ще следя неговите мнения. От римско време се знае, че без работеща съдебна система една държава не може да се развива в каквато и да била посока.

 48. 48 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3812 Любопитно

  Що е Прокуратура и има ли почва...

  Основа 1 са разпоредбите на основният и Върховен Закон Конституция
  (на РБ - и/или равносилно действащи международни закони)
  Която повелява прокуратурата да защитатва законните права
  на физически и юридически лица, на гражданите и държавата.

  Прокуратурата е специално оправомощен държавен орган:

  (1) Следствен (разследващ) - извършващ самостоятелни
  разследвания и/или с помощта на независими Следователи,
  заради Главната си законна роля на:
  (2) Защитник адвокат на лица или страни срещу престъпване на Закона ;
  с отговорности и права също на
  (3) Обвинител срещу лица уличени в престъпване на Закона.

  В рамките на предписания от Закона ред,
  прокурорско разследване, защита и/или обвинение
  се инициира от прокуратурата (самосезиране)
  или при жалба (или друг сигнал) за предполагаемо
  извършено или извършвано престъпление.

  "- Всичко това трябва да се случи не кампанийно,
  а на основата, от една страна, на нова национална наказателна политика, която да разработи основните цели, или иначе казано, да формулира "мисията" на прокуратурата и следствените органи, така и на редица изследвания, които да ни дадат липсващите нюанси в диагностиката.

  И също – да артикулират гледната точка на прокурорите,
  защото те рядко правят това по своя инициатива.

  По същество, става дума за постепенното формулиране на цялостен проект за модернизация на държавното обвинение.

  Подобна инициатива изисква не само познаване на българския закон и опит,

  но и международните стандарти и добри практики, както и – това е много важно – да стъпва на постиженията на модерния мениджмънт, организационната психология и други дисциплини, за които рядко чуваме в контекста на съдебната власт."

 49. 49 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3812 Неутрално

  Кадрите на Сталин правели всичко.

  Диктаторът наказвал престъпните,
  но в качеството си на болшинство те надделяли
  и попиляли тленните му материалистически останки.
  Такивато на Ленин сохранили.

  Понякога кадрите генерирали чудовищни идеи.

  Няма кадър - няма проблем?

  До коментар [#37] от "waterfall":

  Както е казвал Сталин "Кадрите правят всичко"...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK