Ивайло Калфин: Държавната политика за интеграция на ромите не е успешна, трябва много повече ангажираност

Ивайло Калфин: Държавната политика за интеграция на ромите не е успешна, трябва много повече ангажираност

© Георги КожухаровСоциалният министър Ивайло Калфин е и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Потърсихме го за коментар по основните проблеми в ромската общност, излезли за пореден път на дневен ред покрай конфликта в Гърмен.


Наскоро завърши Десетилетието на ромското включване - инициатива, в която държавата обеща да полага целенасочени и системни усилия за интеграция на ромите. Десет години по-късно сме свидетели на гета, където хората възпроизвеждат мизерията върху следващите поколения и сякаш нищо не се случи. Защо?


-          Случиха се неща, ако погледнем статистиката, ще видим, че немалко неща са се случили през последните десет години. Обаче не се случи този видим поврат, промяна, която всички очакваха. И проблемите в ромската общност продължиха да се задълбочават.
Проблемите са много и въпросът е, че това, което липсва, е една действително цялостна и целенасочена политика, приоритетна, за включване на ромите. Макар че бих дори разширил обхвата – ромите не са проблем на държавата сами по себе си, проблемът е бедността в държавата. Бедността между ромите е много по-висока, има си обяснение - ниската грамотност е по-висока, образованието, въобще всички социални проблеми в тази общност са по-изострени. Но не бих слагал всички под една шапка, познавам роми, които работят здраво, изучават си децата и са много добри членове на обществото. Както и познавам хора, които имат подобни на проблемите, приписвани на ромската общност.


Факт е обаче, че между ромите има много повече проблеми, свързани основно с бедността. И това, което видяхме в Гърмен, ме е страх, че освен че очевидно може да се случи навсякъде в страната, то е и симптом, а не е локален проблем.


Симптом за какво?


-          Симптом за растящо напрежение, което е резултат на съвсем различен мироглед от това, което си представяме в центъра на София.


Казахте, че позитивната статистика някак си не се отразява на хората. Защо?


-          Не, не точно статистиката, можем да разказваме много позитивна статистика. За последните 10 години например 220 000 роми са се включили в програми или са започнали работа, има програми за настаняване, при които на около 9000 души е било помогнато да бъдат настанени и така нататък. Мога да продължа много.


Проблемът е, че не са обърнати тенденциите, а те са много негативни. Една много тревожна статистика например е за отпадащите деца от училище – около 23 на сто от ромските деца отпадат, като при етническите българчета този процент е 5.3.


Така че политиките ромите да са по-образовани, да живеят в по-добри условия, да се включват повече в обществото, да развиват културата си, очевидно не са успешни и там проблемите са още по-големи.


Ако трябва да обобщя – има множество направени неща, множество статистики, които някой ще извади, за да каже колко много е направила държавата. Но всъщност негативните тенденции са се задълбочили, което за мен означава, че програмата не е успешна.


И липсва на практика целенасочена политика?


-          Достатъчно активна такава няма. Има стратегии, планове, отчети. Не бих казал, че имаме една безгрижна държава, която не прави нищо, но просто тя трябва да бъде много по-активна. Липсва достатъчна политическа амбиция и мотивация този въпрос приоритетно да се постави и да се решава. Той не е приятен политически.


Стигмата към ромите е много голяма, негативното отношение. И каквото и да направиш за тази общност, среща сериозна съпротива в някои кръгове.


Трябва да разберем, че когато има проблем в обществото, той е на всички. Не е само на тази или онази група от хора или село, то е на цялото общество. И пак заради бедността имаме и другия проблем – каквото и да направиш, то се гледа много внимателно да не би някой от ромски произход да е получил нещо повече от всички останали. И веднага се почват разкази за едни хрантутници на гърба на държавата.


Това го виждаме и в медиите, ще ме извините. Сега например се показват едни огромни къщи във варненското Игнатиево и се почват разкази как тези хора точат социални помощи и държавата. Специално направихме проверка и тези хора не са социално слаби и не получават социални помощи. А даже и да получаваха всички възможни социални помощи и детски добавки, пак нямаше как да построят подобни къщи. Но веднага се казва: "Аха тези злоупотребяват с фондовете на държавата."


Къде се къса връзката между институциите, които правят отделните политики, засягащи ромската общност?


-          Ще се скъса нещо, което го има. Когато го няма, трудно може да се скъса. Всяко министерство си работи в неговата си област. Съветът, на който съм председател, трябва да прави политики, да ги отчита, да вижда постигнатото и ненаправеното. А той е сведен до представянето на едни програми и отчети. Той не може да замени държавните институции, но трябва да набелязва конкретни политики с ясни отговорности и ангажименти.


И съм твърдо решен да направя сериозни промени в работата на този съвет. След две заседания, на които присъствах, съм убеден, че трябва промяна. Първо, съветът е изключително широк, без да е напълно ясна представителността на всички участници в него.


От друга страна, държавните институции, които участват, всъщност не са ангажирани, техните представители, обикновено служители с неособено висок ранг в съответното ведомство, идват като слушатели или докладчици по някаква тема. Неправителствените организации пък намират поле за изява.


И от цялото говорене нищо не следва. Не се поемат ангажименти, не се взимат конкретни решения. Затова се къса и връзката между отделните политики.


Какво конкретно и стъпка по стъпка трябва да се направи, за да започне това обръщане на тенденциите, което все още и според вас го няма?


-          Вече споменах, че ще се опитаме да направим тази реформа в съвета. И политиката за излизане от проблемите да идва доста по-активно от държавата.


Големите проблеми всъщност идват от ниското образование, ниската квалификация и това води до маргинализирането от най-ранна възраст. Тук трябва да се вложат всички усилия, даже битовите проблеми са на втори план.


Всъщност проблемът вече е със съвсем ранното отношение към децата. Ако оставиш детето до седем години да не научи език, да няма навици и се опиташ да го вкараш в учебната система едва на седем години, то бързо ще спре да ходи. Въпросът е как да вкараме децата в детските градини. Ходенето на детска градина пък ще намали сериозно отпадането от училище. Защото, отивайки направо в първи клас, някои от ромските деца не знаят и български език. И докато наваксват, губят мотивацията си да продължат.


И тук пак съм по-скоро привърженик на метода на убеждаването, тъй като в годините се е доказало, че репресивните мерки не работят. Ето например миналата година за 5000 деца са спирани месечните помощи, но очевидно това не е повлияло много на семействата.


Така че дори съвсем законната принуда просто не е ефективна. Друг е мирогледът, ценностите. Дали ни харесва или не е друг въпрос, но нали идеята е политиката да е ефективна.


Всички къщи да бутнем, всички помощи да спрем – това няма да реши проблема.


Ето сега например в Гърмен ще бъдат бутнати незаконните постройки и какво ще стане – ще отидат в гората, ще огладнеят и ще са заплаха за същите тези жители на местното село Марчево.


В същото време например дори усвоените балкони на хората са незаконни. Колко хотели са построени на брега на морето? Но се вглеждаме само в ромските гета.


Може би много хора ще ми се разсърдят и ще кажат, че какъвто е законът за всички, такъв трябва да е и за ромите и те са длъжни да си учат децата. Съгласен съм, само че това не работи. И държавата трябва да има своята роля, да се намеси и да коригира проблема. Това не става с показване на мускули и императивното: "Ето го закона, прочети го и го спазвай."


За мен ключът решаването на проблемите да е от вътре, да се работи с хора в общността, а не с репресивни мерки. С подкрепата на хората в общността.


Има добри практики, не е нужно да започваме от нулата. Ето например има 170 здравни медиатори, които и според конкретна статистика допринасят изключително много и има видим ефект за намаляване на проблемите като ранната бременност, на тежки заразни болести като ХИВ-СПИН, туберкулоза и др. Има и трудови медиатори, които сега се назначават. Те обаче работят на близка до минималната заплата и са много натоварени. И съм абсолютно съгласен с призивите да им се увеличи бюджетът. Трябва да се създаде и някаква координация между различните медиатори, които влизат в махалите. Това е начинът да влезеш в тези общности.


Така че, ако някой ме пита за какво трябва да се дадат пари, бих казал – за увеличаване на медиаторите, построяване на детски градини близо до общността и завишаване сериозно контрола и стимули върху училищата, за да няма фалшиви ученици с фалшив учебен материал.


Но виждаме, че от страна на "обикновените българи" сякаш има все по-малка търпимост. Какво може да се направи при това положение?


-          Обществото трябва да разбере, че се действа с различен подход, защото в ромската общност има сериозен проблем и той не може да бъде решен по друг начин. Страхувам се обаче, че отиваме все по-далеч от това разбиране, обществото става абсолютно нетолерантно, когато става дума за каквито и да било специфични мерки по отношение на ромската общност.


Пак се връщам на проблемът с бедността – тя е причината за увеличаване на тази нетърпимост. Масово българинът мисли, че не е на мястото си, не е оценен, че светът е черен. И това рефлектира върху всеки, за когото се смята, че получава повече привилегии. Това не би се случило с някого, който няма проблем да си купи храна, лекарства, да изучи децата си.


Друг механизъм е показване на добрите примери на добри, активни роми, работещи. Да, факт и проблем е, че не е рейтингово да се говори добре за ромите, не печели доверие. Затова и проблемите се замитат под килима и остава само празното антиговорене, от което не следва нищо.


Но наистина трябва да се разбере, че днес се влагат едни пари за ромската общност, защото утре това ще струва дори още по-скъпо. И то не само като пари. Става въпрос за начин на живот, сигурност, всекидневие, стандарт, и то не на ромите, а на цялото общество.


Говорихте за ценностите на тази общност. Все повече в гетата забелязваме присъствие на евангелски църкви например, които променят стереотипите. Вакуумът на места се запълва дори от радикален ислям. Къде е ролята на традиционните вероизповедания в България в този случай?


-          Традиционните вероизповедания действително трябва да се намесят много по-активно. И няма лошо и държавата да ги подпомогне. Защото, когато не влязат традиционните религии, се получава благодатна почва и за различни крайности.

Коментари (29)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на hlngr
  hlngr
  Рейтинг: 240 Неутрално

  Това значи ли по-големи финансови потоци по тази линия?

 2. 2 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Който иска да се направи на готин "започва да интегрира циганите", както Калфин в момента. Популизъм и баламосване е тази интеграция. Що никой не се захваща да интегрира арменците примерно? Щото арменците имат желание да са част от обществото. Всички граждани сме равни и да се "ангажира" държавата с някой от нас не е справедливо.

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 3. 3 Профил на Grizacha ot Razgrad
  Grizacha ot Razgrad
  Рейтинг: 605 Гневно

  Господа политици,вземете ги тези роми в домовете си и започнете да ги интегрирате,водете ги в парламента и навсякъде да са с вас.Тогава ми говорете за интеграция.

 4. 4 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1187 Неутрално

  Интеграцията, е двустранен процес, на сила нищо не става. Най- добре е да заминават на някъде извън България и да не се връщат.

 5. 5 Профил на Коки
  Коки
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Напротив! Не трябва! Трябва повече ЗАДЪЛЖЕНИЯ (като всички нас) и по-малко ПРАВА и КОМПРОМИСИ (като всички нас)!

 6. 6 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 688 Неутрално

  [quote#4:"442"]Най- добре е да заминават на някъде извън България и да не се връщат.
  [/quote]
  Няма да заминат. Няма да ги пуснат. Иначе кой ще гласува за боклуците тук?

  Др. Калфин съобщи, че държавната политика за интеграция не била успешна.
  Др. Калфин, кажете ми едно успешно нещо, предприето от бившите комунисти е ДС ченгета? Фалитът на банките ли?

 7. 7 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1094 Неутрално

  Развийте икономиката,или поне я оставете да се развива,оттам ще дойдат работни места.
  Ще има и за циганите.
  Така ще се оправят нещата.Не с помощи и снизходително отношение.

 8. 8 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2664 Неутрално

  М-да...! Ангажираност трябва! Основно от страна на манговците, не се става така лесно човек...!

  Бивш tww09306483.
 9. 9 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3614 Неутрално

  Повече пари демек - за циганските барони; сиромасите - кучета ги яли. То и към българите политиката е същата. Плюс раздори по етнически признак, за да им е уютно на всякаквите мутри, а така и на управляващите.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 10. 10 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3614 Неутрално

  [#4] сериозно ли смяташ, че така всичко ще се оправи?
  Проблемът не са циганите, проблем е олигархията, от най дребните тарторчета, до горе в държавната машина.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 11. 11 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2068 Неутрално

  В какъв смисъл бе другар и не трябва ли ангажираността да е взаимна.

 12. 12 Профил на TAU
  TAU
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Животът в гетото се е превърнал в еднопосочна улица – влезеш ли веднъж в него, няма излизане. Калфин казва, че изходът оттам „не става с показване на мускули и императивното: "Ето го закона, прочети го и го спазвай." Но няма ли закон, няма държава. Защото територията на държавата не се определя просто от граничната бразда и пирамидите. Границата й се простира дотам, докъдето достигат нейните закони.

  Затова България днес е като съдрана карта – огромни дупки зеят навсякъде в нея. Чуждите страни не започват от другата страна на границата. Днес чужди територии са пръснати навред в България – това са местата, на които законът не действа.

  И тук не говорим само за гетото. Заобикалянето на закона е навсякъде. Всеки, който може - от митничаря и граничния полицай до депутатите, медиите, бизнес, съд, прокуратура, следствие и пр. – си затваря очите за закона и прави далавери за лична сметка. А това означава, че днешна България е чужда територия – страна, в която българските закони не важат.

  Затова всеки, който призовава да се прави компромис със закона, предава България. Всяко заобикаляне на закона е превземане на страната отвътре.

  Законът е в основата – всичко останало се гради върху него. Законът е гравитацията, която подрежда социалния свят. Нима гравитацията се отнася по един начин към слона и по друг към мравката? Законът е силовото поле, което дава посока, въвежда ред и задава рамките. Затова всякакви социални политики трябва да тръгват от него. Не може неспазването на закона да се превръща в основа на социална политика, не може със заобикалянето му да се решават социални проблеми.

 13. 13 Профил на TAU
  TAU
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Съществува един общ подход за решаването на такъв тип социални проблеми и изобщо на проблеми, свързани с промяна на поведението на големи групи от хора, който е доказал своята ефективност във времето. Той е съчетание от безкомпромисно налагане на закона и провеждане на съответните политики. Законът осигурява необходимия натиск за движение в желаната посока, социалните политики начертават маршрута за излизане от гетото.

  Този общ подход може да бъде добре илюстриран с пример от физиката.

  Представете си херметично затворен цилиндър с бутало и газ в него. Започваме да изтласкваме буталото и да свиваме газа. Плътността, температурата и налягането се увеличават, съпротивлението нараства и необходимата за тласкането на буталото сила става все по-голяма. В един момент, при достатъчно голям първоначален обем и достатъчно силно свиване на буталото, цилиндърът ще се пръсне.

  Пробиваме отвор в противоположния край на цилиндъра и пак изтласкваме буталото – газът започва да излита през отвора, съпротивлението намалява и ние тласкаме буталото по-лесно. Пробиваме два, три и повече отвори – газът излиза още по-бързо, съпротивлението му намалява, намалява и силата, необходима за изтласкването на буталото.

  Буталото и създавания от него натиск е репресията на закона - той ни изтласква от нежелания тип поведение и постъпки. И трябва да го прави неумолимо и безкомпромисно, като свиващото се бутало. При ситуация без изход, съпротивата на хората и налягането/напрежението в социалния цилиндър се вдига отвъд пределите на неговата здравина и той се пръска със силен социален взрив.

  Затова едновременно с репресията на закона, се осигурява „изход”. Това е създаването на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни жизнени перспективи за хората. Те трябва да имат „социален изход” от „репресивния цилиндър”, да имат път, по който да напуснат и да избягат от натиска, създаден от закона, налагащ безкомпромисно правилата.

  Тези изходи са социално приемливи, определят се от възприетите от обществото ценности, идеали и цели. Създаваме такива перспективи, които утвърждават нашите ценности и съдействат за материализирането на идеалите и постигане на целите ни – справедливо общество, качествена среда, ефективна дейност, сплотена нация, която е единство от разнообразни индивиди, етноси, религии и пр.

  В случая с циганите: постоянният натиск от неумолимото прилагане на закона – никакви отстъпки за ток, вода, паша на конете в чужди ливади, обиране на чужди ниви, кражби по домовете, женене на малки момичета и пр. – да се съчетава с перспективи за самоизхранване (раздаване на общинска и държавна земя за обработване), качествено образование (обвързване на помощите не само с посещаемостта, но и с успеха на децата при едновременен свиреп контрол върху отсъствията и оценките на учениците).

  Това да бъде придружено от общински, окръжни, областни и национални конкурси за изява на децата, също и международни и пр. състезания по танци, фолклор, спорт, наука и пр., така че родителите и представителите на тази общност да започнат да се гордеят със своите деца, да започнат сами да се борят за техните успехи и да бъдат мотивирани сами да ги насърчават да учат и постигат успехи.

  Нататък, програми за затворниците – за усвояване на занаят и получаване на образование (с намаляване на присъдата за тези, които работят и учат – но изпитите да бъдат реални, а не фиктивни, така че да се напрегнат, ако искат образование или занаят); след затвора разни фирми да получават облекчения за тяхното наемане – може да са и държавни и общински фирми – строителство на пътища и пр.);

  И през цялото време зад рамото на социалните политики и практики трябва да наднича репресивната мощ на безкомпромисно налагания закон. За всички български граждани, не само за циганите.

 14. 14 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7363 Неутрално

  Това за ангажираността да го кажат на ромите.Те ангажименти не поемат и имат само права.

 15. 15 Профил на Stoyan Guglev
  Stoyan Guglev
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Много расисти в тоя форум, бе! Не знам като изгоните циганите ... някъде, кой ще събира боклука, кой ще бере картофи, рози, кой ще бере дърва. Жалко е да слагате всички цигани под общ знаменател...

 16. 16 Профил на Stoyan Guglev
  Stoyan Guglev
  Рейтинг: 8 Неутрално

  И още нещо за социалните придобивки. Българите се възползват от много по-големи като стойност такива - само да спомена фалшивите проблемни бременности, които източват огромни средства, както и възможността да изкараш 12 месеца, вместо 4, на борсата и да взимаш едни прилични суми, когато си напуснал по собствено желание и след това работиш десетина дни на друго място и бъдеш съкратен...

 17. 17 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1094 Весело

  До коментар [#15] от "sladur":

  ....кой ще бере желязо,джобове,помощи всякакви....

 18. 18 Профил на bramasole
  bramasole
  Рейтинг: 3242 Неутрално

  Много лесно Калфин се дистанцира от проблема и говори като наблюдател. Как така ще коментира с "трябва" - министър, кандидат-президент, евродепутат... как така циганите не са включени в неговите програми или такива просто не е имало... да, добър ученик на ментора си Гоце.

  "Най-големият враг на познанието не е невежеството, а илюзията за познание." Стивън Хокинг
 19. 19 Профил на Klatikurti
  Klatikurti
  Рейтинг: 455 Неутрално

  Успешната интеграция би започнала едва тогава, когато б*клуците като този комунист и всички ДС агенти бъдат отстранени от властта в България.

  "Досадникът е човек, който ни лишава от самотата ни, без да ни предостави компания." Хосе Ортега и Гасет
 20. 20 Профил на mils5656
  mils5656
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Бог високо, цар далеко, а Калфин хабер си няма от решаването на ромския проблем ! И за да не губя време направо ще го улесня с предложенията които ще имат ефект в случая :
  1) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
  2) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК
  3) ГРАЖДАНСКИ БРАК СЛЕД НАВЪРШВАНЕ НА ПЪЛНОЛЕТИЕ
  4) ЗАБРАНА ЗА СЕКС И РАЖДАНЕ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ - ЗА НАРУШИТЕЛИТЕ -5-10 ГОДИНИ ЗАТВОР И ДАВАНЕТО НА ДЕТЕТО НА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ
  5) НА СОЦИАЛНОСЛАБИТЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ, ББЕЗ ДОХОДИ, БЕЗ ПРИЛИЧНИ БИТОВИ УСЛОВИЯ- СОЦИАЛНИТЕ ДА ИМ РАЗРЕШАВАТ САМО ЕДНО ДЕТЕ И ДА ГИ ОБРАЗОВАТ КАК ДА ИЗПОЛЗВАТ СРЕДСТВА ПРОТИВ НЕЖЕЛАНА БРЕМЕННОСТ ИНАЧЕ СТЕРИЛИЗАЦИЯ
  6) ДА СЕ СТИМУЛИРАТ МАЙКИТЕ С 2-3 И 4 ДЕЦА АКО СА С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МОГАТ ДОБРЕ ДА СИ ВЪЗПИТАТ ДЕЦАТА
  7) ДА НЕСЕ ДОПУСКА МНОГОДЕТНОСТ ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ - само размножават мизерията и престъпността !
  Това като начало , но трябва да се напишат в закон или наредба !

 21. 21 Профил на Венцеслав Йонков
  Венцеслав Йонков
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Направете държавни кооперативи, в които участващите ще дадат съгласието си предварително за до идвестна степен трудовашка доза трудова, лична,образователна и обществена дисциплина.

 22. 22 Профил на Skydiver
  Skydiver
  Рейтинг: 683 Неутрално

  "Това не би се случило с някого, който няма проблем да си купи храна, лекарства, да изучи децата си."

  За съжаление дори в този иначе реалистичен поглед Калфин има много високо мнение за българската толерантност. Познавам голямо количество хора които живеят приемливо или добре, мислят иначе рационално, а като стане дума за ромите обясняват как били невъзможни за интегриране и трябва едва ли не да ги затворим в резерват-зоологическа градина.

 23. 23 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 480 Неутрално

  При цялото ми уважение към Калфин, това си е пак частично и повърхностно изложение. Истината е, че политиците и обществото като цяло подминава проблема. Планът на Първанов за "десетилетие на ромското включване" се оказа ялов именно поради повърхностното отношение! Никой не си е дал труда да пита самите цигани(това не е обидно прозвище!). Не ги е питал искат ли интеграция. Никой не е събрал дори техните образовани представители на разговор по същество. Никой не е събрал на едно място за сериозен разговор тяхното мешаре - нещо като съвет на старейшините и съд! Никой не е притиснал босовете на тяхната престъпност. А някой да е поставил въпроса пред лидерите на циганските партии? Освен Сидеров никой не е говорил публично за нелицеприятните истини за реалното положение. А българското общество направило ли е едно обществено допитване или анкета, инициативен комитет за конференция на специалисти от разни сектори и просто граждани? Държавата , покорна на ЕС и упашена от всевъзможни защитници на правата, превърна циганите в привилегирована каста и станахме основен развъдник на тези племена. Въпреки приказките, държавите от ЕС не ги искат и прехвърлятцялата отговорност и тежест на нас! Африканците си ги търсят из морето, приемат всички от там, Азия и и островни държави, но нашите цигани - НЕ, те били наш проблем и отговорност! А ние само си мълчим и траем, да не ни обвинят, че сме ксенофоби, расисти и прочие. Само унгарският премиер Орбан смело говори по много "неудобни " въпроси.
  Борисов веднъж каза нещо семпло, но вярно в едно изречение - в смисъл, че основният проблем е в образованието. Много хора го казват и преди него, но напредък няма! Нужни са твърди мерки, но без система, без ясен план и последователност, няма да се реши въпросът! "Сите българи заедно" е добре да се напънат, да обмислят и решат какво да се прави и да свършат работа - нещо наистина и докрай! Касае се за съдбата на България и българския народ! Заплахата е реална , непосредствена и ужасна - ЦИГАНИЗАЦИЯ и край на българщината на територията!

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 24. 24 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2208 Неутрално

  Докато се занимавате с нежелаещите да се интегрират, интегрираните българи се изнасят да се интегрират успешно в други страни. Защото имат желание и полагат усилия.

 25. 25 Профил на drake
  drake
  Рейтинг: 768 Неутрално

  Преди време бях гледал интервю с Джаред Даймънд. И той обясняваше защо хората са опитомили конете, а не зебрите. Зебрите според него имат буен нрав и не подлежат на опитомяване. Същото е и с циганите. 1001 социални програми да има нищо няма да се промени само Калфин си мечтае за някакво социално инжинерство , което с магическа пръчка ще направи циганите нещо по-различно от това което са. Никой не е успял да ги опитоми , камо ли разкапваща се държава като нашата. Просто факт. Ако някой може да го обори.

 26. 26 Профил на zelenogorski
  zelenogorski
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Само като прочете човек "десетилетие на ромското включване" ще разбере, че оттова нищо сериозно не може да се очаква! Що за български език? И какво означава този израз? Какво е това включване, как, къде, пък и за десет години!? Празни приказки! Мижи да те лажим!

 27. 27 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3026 Неутрално

  Да.а.а!
  Бедността ражда пороци и подпомага тяхното разрастване.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 28. 28 Профил на dj x2805
  dj x2805
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Липсва конктретна политика ПО ПОЧТИ ВСЕКИ ВЪПРОС, който е важен! Липсва политика за задържсане на младите хора тук, липсва политика за ограничаване на крежбите по всички пера (при социалното подпомагане имало ДОБРИ идеи, но били замразени да не ядосват избирателите) и т.н. Така че си опичайте акъла и се стегнете. Знаем. че не Ви се прави нищо... Поне преведете съответните закони 1 към 1 от чужбина... И ГИ СПАЗВАЙТЕ!

  www.soundcloud.com/x2805
 29. 29 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 1870 Неутрално

  Интегриране означава да спазват законите на страната в която живеят, не наливане на пари в джобовете на циганските босове.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK