Антонина Желязкова: Манипулацията "Време разделно" навършва 30 години

Антонина Желязкова

© Надежда Чипева, Капитал

Антонина ЖелязковаАнтонина Желязкова е историк, османист. Директор е на Международния център за изследване на малцинствата и междукултурните взаимодействия. Тя е автор на метода "Спешната антропология", разработен при изучаване на конфликти на Балканите. Преди 1989 г. Антонина Желязкова става активен член на Русенския екологичен комитет и на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството. През 1988 г. тя изнася доклад, с който оборва тезата за масовата насилствена ислямизация на населението в Родопите. "Дневник" препечатва интервюто й пред Юлиана Методиева в "Маргиналия"

Проф. Антонина Желязкова, в навечерието на т. нар. възродителен процес през 1982 г., а и в неговия ход 1984-1989 г., вашите научни занимания като историк османист са били изцяло съсредоточени върху документалното разбулване на историческите мистификации за насилственото налагане на исляма на Балканите и в България в частност. Първата ви книга – "Разпространение на исляма в западнобалканските земи под османска власт ХV-ХVIII в." – е била свалена през 1986 г. на шпалти от печатницата на издателството на БАН и конфискувана от тогавашния Комитет по цензурата. Можете ли ли да ни разкажете повече детайли за атмосферата на последните години на комунизма?


- Не би било честно да се самолаская, че в академичната си дейност съм имала опасен замисъл да изобличавам мистификациите и партийната пропаганда. В онези години бях млада, политически незряла, както повечето от нас. Бях обаче многообещаващ изследовател, имах талант за учен и по това време проф. Николай Генчев ме нарече "детето чудо на балканистиката". Това е ласкателно, но попаднах в една великолепна среда от учени в БАН, сред които да развия своя потенциал – Вера Мутафчиева, Страшимир Димитров, Веселин Трайков, Марта Бур, Мария Киселинчева, Мария Калицин, Надя Данова, Михаила Стайнова и много други. Произхождам от семейство на учени, интелектуалци, където важаха преди всичко две основни правила – толерантност към другите и различно мислещите – на първо място; на второ, но по строгост в семейството, на първо място, беше абсолютната научна коректност и стигматизиране на плагиатството, на безпринципния прочит на архиви, документи и текстове, пълно отхвърляне на възможността да постъпиш научно безчестно поради политически причини, още по-малко за пари. До днес никога не съм нарушавала семейните принципи, каквито и митове да витаят около мен.


В този смисъл, когато се заех да подпомогна Малина Томова, сценарист на "Гори, гори, огънче", както и режисьора Румяна Петкова, за да преодолеят спънките в художествените съвети на игралното кино от 1982 г. нататък, съвсем педантично, с всичките знания, които имах, без академично писане и напълно популярно разказах на 2-3 страници какво се е случвало с българите мюсюлмани, с помаците от 1968 до 1974/8 г., а и много преди това. Получи се доста силен публицистичен текст. В българското общество почти нищо не се знаеше за насилията над помаците, а който знаеше, мълчеше по закона "омерта".
Самата аз се смаях от ефекта на тези няколко страници, които се разнасяха и преписваха като апокриф в средите на кинодейците, писателите и други интелигентски гилдии. Възможностите да се започне работа по заснемането на "Гори, гори, огънче" съвсем изчезнаха в края на 1984 г., когато започнаха насилията и над турците. По това време вече се занимавах с писането на моята първа книга "Разпространение на исляма в западнобалканските земи под османска власт ХV-ХVIII в.". С помощта на моите учители, основно проф. Страшимир Димитров, се борех, за да работя с редакторите на издателството на БАН, без да правя компромиси. В буквалния смисъл се борех за всяка дума и фраза, затова работихме много дълго в подготвителния период. Бях съкрушена, когато все пак стигнах до печатницата през 1985 г. и в един хубав ден ме известиха, че една вечер книгата ми е свалена от "група официални лица" от печатарските машини на шпалти, че са иззети ръкописите и всичкото това е неизвестно къде (беше в касите на Комитета по печата, цензурата). Книгата "внезапно" се намери и беше отпечатана едва в началото на 1990 г., като никой не ми обясни защо е изчезнала преди години, нито защо се появи в този момент. Днес тази книга е библиографска рядкост. Оксфордското издателство искаше в началото на 90-те да я преведе и отпечата на английски, но аз отказах, защото вече я намирах за недостатъчно добра, имах намерение да я редактирам и допълня. Намирах много недостатъци и академични непълноти в нея, знаех много повече и си задавах въпроса – все пак не съм ли направила някакви терминологични компромиси, когато редакторите ми извиваха ръцете за всяка дума. Никога обаче не ми остана време, за да преработвам вече написан текст.


Изведнъж получих като екстра прекрасното време от 1986 до края на 1989 г. да дисидентствам, напълно омерзена от насилията над турците и отнемането на личната ми свобода на словото, колкото си искам. Например правех редовни сводки сред колегите в института какво се случва със "Солидарност" в Полша. Имам роднини и приятели там, та получавах новини не само от BBC и "Дойче веле", но и автентични от тях. Професорите Мито Исусов и Страшимир Димитров се опасяваха, че след прибирането на книгата ми от цензорите е възможно да бъда уволнена или репресирана по някакъв начин. Тъй като властите не ме пускаха никъде в чужбина, те бързо по техни пътища успяха да ми организират няколкомесечна специализация в безобидните Москва и Ленинград. Не исках да пътувам, защото имах малко дете, а и вече имахме група около Желев, но те ме избутаха към самолета буквално за дни още през април 1986, за да ме опазят. Научих много в Русия, от колегите в техните институти за изследване на Изтока, както и по балканистика и славистика. Четях денонощно в богатите им библиотеки и натрупах още много знания. Там прочетох много книги за исляма, за Близкия и Далечния изток, за Турция, които в нашите библиотеки бяха в засекретените фондове и за мен бяха недостъпни. Освен това естествено се свързах с руски дисиденти от моите академични среди и сред писателите и кинотворците и това направи бягството ми поносимо. Получавах писма от България не по пощата, а само пренасяни от познати и приятели – никак не се доверявахме на пощите. С основание, след като четох в комисията по досиетата… Когато се върнах, скандалът беше заглъхнал, аз дори и не питах за съдбата на моята похитена книга. Опитах се да я забравя. Проф. Димитров ми каза, че трябва да разбера (с цел оцеляване), че "за властите съм деструктивен елемент и нито ще пътувам в мечтания от мен Лондон, нито ще ме публикуват, а да кротувам поне известно време". Много противоречиви са мненията в нашата гилдия за Страшимир Димитров и Мито Исусов, но на мен те ми спасяваха не живота, а бъдещето като учен. За мен беше важно да осмисля прехождането си от глезения статут на "детето чудо на балканистиката" в реалното ми позициониране в системата като "деструктивен елемент".


Как беше посрещнат докладът ви в Приморско през 1988 г. /"Дневник" препечатва и доклада със съкращения/, в който отново говорите за фалшифицирания източник на Антон Дончев за книгата "Време разделно" и мегапродукцията "Време разделно"?


- През 1985 г. бях на една от школите за млади историци в Приморско (които впрочем също се организираха под натиска и егидата на Мито Исусов с помощта на Митко Луджев), където усетих духа на свободата. Там беше като оазис и можеше да се говори историческа, а и политическа истина. Затова се заех с подробно проучване, като си спомних за ефекта от страниците, написани за художествените съвети на киното по повод "Гори, гори, огънче", за да напиша вече академичен и абсолютно верен исторически текст за "насилствената ислямизация на българите от Родопите".


Текстът, с който отидох на школата през 1988 г., предизвика потрес и възторжени вълнения. Не само моето изследване беше важно. Като че ли се бяхме наговорили, но силни текстове прочетоха Желю Желев, Димитър Луджев, Мито Исусов и други колеги: за сталинските репресии, за пренаписването на историята поради индоктринации, за затворените архиви, за ефектите от "перестройката" и т.н. Очевидно службите са очаквали от мен някакъв съсипителен текст по повод т. нар. възродителен процес, защото бяха командировали една-две аспирантки от Института по етнография, които да ми опонират. Проблемът беше, че внезапно Мито Исусов забеляза как всичките ни дебати се водят при включени микрофони, които ние въобще не сме поръчвали. Нямахме никаква нужда от микрофони. Втурна се към някаква почти невидима врата на склад и пред смаяните ни погледи се появиха трима-четирима в костюми, които записваха всичките ни дебати с някаква техника. Разтурихме заседанието, но проф. Исусов беше притеснен. Помоли ни с Желю да заминем веднага от Приморско, защото очакваше този път да има арести. Потеглихме с колата на Желев заедно с Евелина Келбечева, а тя ни отведе в Пловдив, където останахме ден-два в дома на родителите й, за да изчакаме проблемът да заглъхне. Когато се прибрахме в София, нещата се бяха развили в лоша за нас посока.


Министърът на вътрешните работи се беше обадил на председателя на академията Ангел Балевски и разпоредил: Ние градим с години пропаганда по възстановяването на имената на мюсюлманите и турците, а някаква ваша учена дамичка руши. Да я уволните! Не ме уволниха – от една страна, поради уважение към баща ми, академик Любомир Желязков, но и поради ясната защита от страна на академик Николай Тодоров. Може да звучи невероятно, но той беше казал пред академиците в онези времена: "Това управление няма да се задържи още дълго, нека да не слагаме срамно петно върху академията, че репресираме учени". Това ми предостави възможност през юни 1989 г., когато беше голямото прогонване на турците, да прочета пред колегите си в Института по балканистика моето отворено писмо в защита на турците и да им се извиня за злощастията, които им причиняват българските репресивни власти. Писмото беше излъчено по "Дойче веле" и "Свободна Европа".


Изненадвате ли се, че 30 години по-късно този филм събра най-много зрители?


- Не се изненадах. Все пак аз съм социален антрополог през последните 20 години. Доста добре се ориентирам за хората, които участват в подобни игри, и особено накрая, в последните класации, за да наложат своя избор. Онези от нас, които с удоволствие изгледаха част от филмите от стотицата – не участват в популистки гласувания по принцип. Намирам все пак за чудесна идеята на БНТ, защото видях, че младите хора – синовете и снахите ми, студентите ми, с удоволствие гледаха "старото кино". Бих подкрепила идеята да се направи подобно състезание за документални и анимационни филми, дори и само за да успеем да видим ленти, които са потънали в забрава.


Уточнявам, че в категорията "Най-добър филм" с "Време разделно" се състезаваха "Козият рог" и "Оркестър без име". В подобна класация през 2000 година зрителския приз грабна "Оркестър без име"…


- Логично е да спечели "Време разделно", както и "Козият рог", защото днешната наша реалност е абсолютното "време разделно" и сме на ръба. Парадоксално е, но през 1988 г., при подобно състезание, "Време разделно" нямаше да спечели зрителския вот.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (338)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1587 Неутрално

  Айдееееее, и туканка тази се изпльоска. Вчера интервю с нея се разнасяше и из Фейса. Тя прави манипулацията. Филмът си е автентичен до последната секунда. Аман от неоосманисти и псевдо-либерали, които упорито и системно налагат термина "османско ПРИСЪСТВИЕ", вместо реалното "османско иго". Това е подмяна на историята от квази-учени.

 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1022 Весело

  Спокойно, антонина! Нашите продажни политици отдавана са спазарили Родопите срещу съгласие на Турция за приемането ни в НАТО! Скопо ще си го получат! Политиката на национално предателство продължава на най-високо ниво, и без твоите финансово подплатени напъни!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 4. 4 Профил на deepblue
  deepblue
  Рейтинг: 1956 Неутрално

  Султаните покръстват.
  Генералните секретари прекръстват.

  След всички решения които сте взели през живота си ,сте решили да ми прочетете коментара.
 5. 5 Профил на Коки
  Коки
  Рейтинг: 576 Неутрално

  Доста спорни и трудно доказуеми тези...

 6. 6 Профил на pariah
  pariah
  Рейтинг: 1195 Неутрално

  Много жалко четиво е това интервю.
  Много жалко четиво е и дневник тази сутрин, пускайки две идентични теми по въпроса.

  - A witty saying proves nothing. Voltaire
 7. 7 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 942 Неутрално

  "Антонина Желязкова: Манипулацията "Време разделно" навършва 30 години"

  Манипулация, манипулация ама мат'ряла си я обича.
  Какво да сториш - любов.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 8. 8 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  Точно под тая статия -Резонен въпрос, кой, до колко и как финансира медиите в България. Освен "Америка за България", коИ други спонсори има това издание, за да публикува статии, подобни на"гласът на турция"?

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 9. 9 Профил на citoplast
  citoplast
  Рейтинг: 1248 Неутрално

  "Научих много в Русия, от колегите в техните институти за изследване на Изтока, както и по балканистика и славистика."

  С това трябваше да почнеш бе антонинке, за да не губиш времето на хората да те четат до края!

  Имало едно време ссср...
 10. 10 Профил на malart
  malart
  Рейтинг: 784 Неутрално

  Значи излямизацията излиза, че е била доброволна с цел изгода и добруване, така ли?

  malart.blog.bg
 11. 11 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1018 Неутрално

  До коментар [#1] от "Читател":

  Интересното е, че термина "робство" не идва от от нашето наранено его, а от доктрината на самия ислям.

  ---------------------
  .Свещената война против даден народ от неверници се прекратява юридически, когато той приеме исляма. Ако обаче неверниците упорстват и бъдат победени от мюсюлманите, с тях се постъпва в зависимост от това дали са езичници или хора на Завета (кафир китаби) – християни и евреи. За езичниците изборите са само два: смърт или приемане на исляма, докато за „хората на Завета“ има и трети избор – запазване на живота (в повечето случаи и имотите) и религията, при условие да се приеме своего робски статус с редица ограничения на правата и унижения. По такъв начин покорените получават закрила за живота и имуществото си и стават поданици на ислямската държава в категорията на т. нар.“ зимми“. Зимми са длъжни по възможност да се обособят в отделни квартали под управление на собствени старейшини и духовни ръководители. На битово и религиозно ниво те се ръководят от собствени правила, а в углавни и обществени дела, както и при сделки с мюсюлмани са подвластни на Ислямския Закон (Шериат). Бракове с вярващи жени и притежание на роби-мюсюлмани се забранява. В облеклото „зимми“ трябва да се отличава с носенето на особен пояс (зуннар) и жълта наметка (гияр). Те не могат да яздят кон, а само магарета и мулета, в обществени събрания не могат да заемат почетни места, длъжни са първи да приветстват мюсюлманина при среща и почтително да му правят път. Те не могат да строят домове, по високи от тези на вярващите. На „зимми“ се забранява да извършват публични действия, които могат да скандализират мюсюлманите: да пият вино, да бият църковни клепала (камбаните са забранени), или да четат гръмогласно свещени книги. Старите църкви и синагоги могат да останат (тези, които не са разрушени, или превърнати в джамии – повечето), като нови е забранено да се строят. Ако, след специално разрешение от най-високо място и като изключение се построи църква, тя не може да е по-висока от мюсюлманин, яхнал кон. (така например забраната за строеж на църкви, започва да отпада в Турция в началото на XIX, като строеж е можело да се започне със специален султански ферман, върху основите на стара църква, като сградата трябвало да се покрие на 40-ден от началото). Основното задължение на „зимми“ било плащането на специалния поголовен данък джизие****, плащан от всеки пълнолетен мъж в умствено здраве, като сумата е в зависимост от годишния доход. Земите на „зимми“ стават собственост на ислямската държава, като им се предоставят в наследствено владение, при условие плащането на особен поземлен данък (хараджа)…
  -------------------------------

  Апокалипсисът апокалиптичен
 12. 12 Профил на Ghost
  Ghost
  Рейтинг: 1078 Любопитно

  Моля някой да ми обясни, какво е внушението, което трябва да получа от материалите, свързани с Антонина Желязкова...???

  Форумът е в будна кома...
 13. 13 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 902 Весело

  Трябват не препирни във форума, а проучвания и меродавни доказателства защо и как българското население в Родопите е "тръгнало" да се покръства....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 14. 14 Профил на Ристьо
  Ристьо
  Рейтинг: 627 Неутрално

  [quote#0:"Дневник"] Антонина Желязкова: Манипулацията "Време разделно" навършва 30 години [/quote]

  винаги съм се питал....

  как при този жесток ред при комунистите ,

  смазване на всякакво мислене-различно от правилното...

  след 10.11.89 се пръкнаха толкова предатели...

  явно самите комунисти дълбоко в себе си са били анти..........

  въпр. е Какво АНТИ ???

 15. 15 Профил на Ден
  Ден
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Пускайте следващата статия, в която поредния мастит доцент дисидент изобличава Ботев и Левски като дребни мошеници.

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 17. 17 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  Тая антонина я финансират немски фондации и/или работодатели! Това ли е цената за получаваните €врофондове?Турцизирането на България и токъсването на територии? Май да! Освен ВЕИ-тата и "независимата" до неефективност съдебан система, майка на корупцията по всички етажи на обществото! Освен 1-4 реактор на Козлодуй, затворени пред жестоките искания на ЕС! Прекалено висока цена! + даването на топъл прием на управници, НЕборещи се с корупцията!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 18. 18 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2124 Неутрално

  Интересно когато наслагвани с времето твърдения, които започват да приличат на истина, се разрушават, колко сериозна е съпротивата. Много повече вярвам на научните данни , отколкото на натрапени твърдения. В този смисъл първото място на поръчковия филм "Време разделно" / много добре направен филм, с много пари и добри актьори/ е показателен за мисленето на участниците в допитването.

 19. 19 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2943 Неутрално

  Историкът на ДПС пак е изпълзял...

 20. 20 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1557 Любопитно

  Ето го разковничето : "Научих много в Русия, от колегите в техните институти за изследване на Изтока, както и по балканистика и славистика."
  Ако ще е срещу България - значи е от Русия
  Все пак Македонска филология се учи в 2 държави - Македония , разбира се, и ............. Русия

  15.02.1989 - 07.02.2018
 21. 21 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1557 Неутрално

  [quote#17:"Бойко Борисов+Серге натикаха държавните пари в КТБ"]Тая антонина я финансират немски фондации и/или работодатели! [/quote]

  Опитай пак: "Научих много в Русия, от колегите в техните институти за изследване на Изтока, както и по балканистика и славистика."

  15.02.1989 - 07.02.2018
 22. 22 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 697 Гневно

  При положение че на няколкостотин километра от нас режат глави на друговерци, и то предимно християни, не разбирам защо това писание се публикува, писна ми от активни борци
  Да не би госпожата да иска да ни каже, че и фолклора: даваш ли даваш балканджи йово е манипулация!

 23. 23 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1557 Неутрално

  До коментар [#22] от "ban":

  Госпожата е силно свързана с ДПС, ти какво очакваш. Сараите през ден получават заповеди от Русия , тя самата е обучена там........ нищо ново под слънцето.

  15.02.1989 - 07.02.2018
 24. 24 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#12] от "Yasur":


  [quote#12:"Yasur"]Моля някой да ми обясни, какво е внушението, което трябва да получа от материалите, свързани с Антонина Желязкова...???[/quote]
  Няма пък...

 25. 25 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 458 Неутрално

  И аз мисля че е манипулация. На българските историци от соца хич не им вярвам. Леекичко изнасилваха историята за да внушават какви ли не неистини. И успяха на всичко отгоре хуубаво да баламосат народа.

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 26. 26 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 809 Гневно

  Тази историчка, да прочете писанията не на български летописци, а на чужденци, като се започне от посланници на Венецианската държава от 1500г., та до кланетата от Априлското въстание, които намират отзвук чак в далечните САЩ.
  Да предадеш вярата си е допустимо (т.е. да я смениш), но да предадеш народната памет е отказ от съзнание.
  Тази и Близнашки, както и доста други, предадоха народната памент за някакви си хиляди левове.
  Като се сетим, че Исус Христос е продаден за 30 сребърника от Юда на римляните, то се вижда че тази, Близнашки и подобните им са надминали Юда - учителя си.
  Всичко ще си дойде на мястото, когато Турция отвори архива си, който и досега не е публичен, ако че са минали 700 години.
  Дори документите по делото за Левски са още ДЪРЖАВНА тайна в Турция.
  А предатели е имало, има и ще има.

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 27. 27 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3169 Неутрално

  Ааа..., значи и за потурчването са ни излъгали! И Вазов в "Под игото" и Ботев също. А Левски направо си е бил един професионален лъжец и манипулатор. А "арменския геноцид" е една световна конспирация и манипулация. Браво на професорката. Без нея как щяхме да знаем какъв прогрес и благоденствие са ни донесли османците. Хвала!

 28. 28 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  Тая статиа тук, е все едно аз да публикувам в някое американско издание, за зверствата на американските войски, при присъдеиняването на Тексас!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 29. 29 Профил на Митев
  Митев
  Рейтинг: 1477 Неутрално

  Активен член на Русенския екологичен комитет се превежда като добре проверен и назначен за дисидент комунист.

 30. 30 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 809 Неутрално

  До коментар [#25] от "oporna_to4ka":

  Е щом ти подкрепяш тази псевдо-българка и историчка, ясно е че тезата й е лъжа.

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 32. 32 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 809 Неутрално

  До коментар [#29] от "Митев":

  Оказа се, че членовете на този комитет, до един се уредиха по времето на БСП/ДПС - начело с другарката Нешка Робева, която успя да издълбае дъното с Бареков.

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 33. 33 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2943 Неутрално

  До коментар [#17] от "Бойко Борисов+Серге натикаха държавните пари в КТБ":


  [quote#17:"Бойко Борисов+Серге натикаха държавните пари в КТБ"]Тая антонина я финансират немски фондации и/или работодатели! Това ли е цената за получаваните €врофондове?[/quote]Стига си лъгал!Какви еврофондове те гонят?!Немски фондации сонсорират такива индивиди.Само,че немски ама с турски пари.

 34. 34 Профил на Ден
  Ден
  Рейтинг: 515 Неутрално

  [quote#20:"Путинофил-русофоб за 3 рубли на пост!"]Ето го разковничето [/quote]
  Разковничето както винаги е в парите.
  Направи справка, кой финансира въпросната госпожа,
  и кои са спонсорите на медиите, които публикуват нейните "трудове".

 35. 35 Профил на Ген. Колев
  Ген. Колев
  Рейтинг: 498 Гневно

  Дьонмето си е дьонме, ренегат....то семката му такава предателска, безродна....без значение откъде ще му сипват в копанката. Сървеменна Анкара много добре знае как се мотивират разни псевдо "учени" историчари, минавайки през Берлин, Лондон или Ню Йорк, та да лъскат имиджа на варварската Отоманска империя и да я представят пред света като върха на едновремешната цивилизация, досущ както някои го правят в полза на Северноазиатската Сатрапия. Демек да сме имали честта, че сме поживявали разкошно под сянката на Падишаха. Ще отрече ли тази другарка кланетата из Родопите по време на масовата ислямизация само през 1668-1670 г., само тогава дори??? Ми то кофи с мастило са изписани по темата, съвременници, хронисти, черен отпечатък от тогава е останал в народната памет, та споменът за това се предава от поколение на поколение, нима ще отрече тази (beep) и стотиците народни песни запечатали ужасите и мъките от това време??? Имаше една преди няколко години дето "научно" ни разясняваше и мита за "Батак", та явно добро захлебване се очертава по линия на разни ''османисти", а това е опасно, много опасно......който владее (преиначава) миналото, той ще владее и бъдещето.....а копнежите на днешна отоманизираща се Турция едва ли са тайна за някого.
  Понякога ми домилява за методите на комитите от ВМРО от преди 100-ина г. по отношение не тези наши "сънародници"....

 36. 36 Профил на КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  Рейтинг: 835 Любопитно

  Кака, колко ти шарят от Д(П)С за тези пасквили?

  Глупостта е дар божи, но с него не трябва да се злоупотребява. /Ото фон Бисмарк/
 37. 37 Профил на slq84014722
  slq84014722
  Рейтинг: 1051 Неутрално

  Уважаеми журналисти и журналистки, не ви ли се повдига като се гледате в огледалото, след като сте хвърлили тази гнус срещу един от най-хубавите български филми?

 38. 38 Профил на Ристьо
  Ристьо
  Рейтинг: 627 Весело

  [quote#31:"ironhorse"]Срам за Дневник е, че дава трибуна на такива жалки твари ![/quote]

  защо да е срам ???

  приличат си

 39. 39 Профил на Ден
  Ден
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Освобождението на България от турската тирания, благодарение на Русия е големият трън в очите на новите ни господари.
  На всяка цена трябва да прекъснат и омаскарят тази връзка,
  но не смеят да го направят директно, защото българите ще скочат.
  Затова го правят в типичния си стил - бавно, мазно и подло.

  Следващата им стъпка ще бъде да докарат "учени", които ще твърдят, че бомбите-играчки, които са пускали над София през 44-та са пускани от руски самолети, маскирани като американски .

 40. 40 Профил на gdobranov
  gdobranov
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Каквото и да се говори - стига човек да се поразходи из по-страничните и закътани родопски селца и картинката веднага му става ясна. Какво е било и как е било. Няма село и махала в Родопите, в което старите хора да нямат история за разказване - история за хора, които не са искали да се помохамеданчват и съответно са били гонени и убивани за това. Интересно откъде тези хора, които почти нямат досег с цивилизацията, а още по-малко са политически ангажирани, ще разполагат с тези истории и в чии интерес биха започнали да си ги измислят? Иначе е ясно, че помохамеданчването е било в самото начало, след което българи, турци и помаци са съжителствали в мир в продължение на векове, че и до ден днешен. Или поне до началото на дейността на ДПС...

 41. 41 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 745 Неутрално

  Аз не мога да кажа дали е точно така. Защото е ясно, че сме "поробени" агресивно, но " роби" в общия смисъл на това понятие не сме били. Робите са лишени от всякакви пара, а ние ставаме насила поданици на империя, които обаче имат сходни права с останалите, като само в религиозната област нямаме равни права, но ни се разрешява накрая Екзархия, училища на нашия език и етнически се запазваме компактни. Реално роби не сме били, а сме били включени насила в чужда империя. Насилието на мюсюлманския елемент го е имало, и това го посочва Симеон Радев, който се ражда , а и Ресен дълго време остава в империята. При покоряването ни е имало насилие, но вековете допреди стотина години бяхя само с насилие и то повсеместно. Аз съм на мнение, че т.н. възродителен процес е добро нещо, и намали драстично/и пречупи/ турския етнос и национализъм. Отделно ние спазвахме същия закон за имената, като тогава действащия в Турция. Лошото е, че процеса не се доведе докрай, но на края Турция, а и всички го спряха и лошото е, че в тъпата си мечта да станем 10 милиона бай тошо прие и засели роми от Гърция и Влашко. Това е положението. А киното си е кино- там всичко се оказа позволено. За съжаление

 42. 42 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2943 Весело

  До коментар [#18] от "stedim":


  [quote#18:"stedim"] Много повече вярвам на научните данни , отколкото на натрапени твърдения. В този смисъл първото място на поръчковия филм "Време разделно" / много добре направен филм, с много пари и добри актьори/ е показателен за мисленето на участниците в допитването. [/quote]Има ис историческа памет.Много хора имат родова памет за това,което се е случвало с техните прадядовци.Включително и в моя род.та хората си спомнят.За това ли трябва да ги съдите?!И е истина,че е имало и ислямизация,която е била доброволна .Както е истина,че в определени области Османската Империя е правела целенасочена и в доста случаи насилствена ислямизация,защото е смятала,че тези райони са важни от стратегическо значение и е трябвало да са верни са султана.И ли си мислите,че точно в триъгълника Шумен-Варна-Силистра заселването с турци е случайно или ислямизацията в Родопите и проходите в Пиринско.Имало е целенасочена политика на Османската Империя и тя е ставала и со кротце и со кютек.И внимавайте,де не плюете паметта на своите деди.Утре и еничари ще кажете,че не е имало.Според вас еничарите доброволно ли са приемали исляма и турско съзнание?!

 43. 43 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2943 Неутрално

  До коментар [#25] от "oporna_to4ka":


  [quote#25:"oporna_to4ka"]И аз мисля че е манипулация. [/quote]Що не питаш баба си или дядо си,например за онова време.Остави историците-роднините си питай!

 44. 44 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 809 Гневно

  От прочетените коментари имам надежда за нас Българите!
  Споделяме еднакви мисли с форумци, които по принцип ги имам за симпатизанти на БСП/НДСВ ....

  Явно има теми, които ни обединяват въпреки политическите ни пристрастия и една от тях е историческата памет на Народа ни за 500 г. робството, осигурено с любезното съдействие на Османската империя.
  Искам да кажа, че аз не мразя турците нито като народ, нито като друговерци. Напротив имам добри познаства с тях.
  Левски го е казал - Османската имперска власт еднакво мачка и редовите турци и робите-християни.
  А на тази гювендия (понеже е експерт османиска да си преведе думата) и пожелавам да отиде в Сирия и Ирак, където сега властва Ислямска държава и да види с очите си как се отнасят християните НЕ, въобще с хората без оглед на религия как ги колят само защото оспорват властта им.

  Ей таквиз трябва да ги пращат там със самолет, лично ще и платя билета.
  Ще е еднопосочен, защото докато види и нейната глава ще хвръкне в името на мирния ислям и Джихада.

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 45. 45
  theanalyser
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 46. 46 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  [quote#29:"Митев"]Активен член на Русенския екологичен комитет се превежда като добре проверен и назначен за дисидент комунист.[/quote]
  Много точно казано...

 47. 47 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  "А когато турците заели българската земя ненадейно, те погазили и изгорили черквите, манастирите, царските и архиерейските дворци. В това време хората бягали от турския страх и ужас само да запазят своя живот и в това люто време загинали ония царски истории и кондики за българските патриарси и архиереи и на много светци житията и службите. И днес няма тия летописни книги, които са били пространно написани за нашия народ и за българските царе.
  Аз прочетох много и премного книги и много време търсих прилежно, но никак не можах да намеря. В много ръкописи и печатни истории по малко, рядко и накратко се намира. Някой си Маврубир, латинец, превел от гръцки една кратка история за българските царе, но съвсем кратко — едва се намериха техните имена и кой след кого е царувал. Самият този Маврубир е написал: „Така казват гърците поради завистта и ненавистта, която имали към българите. Не са описали храбрите постъпки и славните дела на българския народ и царе, накратко и противното писали, както им било удобно, за да не се срамуват, че българите много пъти са ги побеждавали и са взимали от тях данък.“ От този Маврубир и от много други истории събрах за много време същественото, по-разпространих и съставих тази историйка. При все че се намира в много книги по малко и накратко писано за българите, но не може всеки човек да има тия книги, да ги чете и да ги помни, затова разсъдих и събрах всичко в едно."
  Паисий Хилендарски
  "История славянобългарска"

 48. 48 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 909 Неутрално

  Като имам предвид как русофилията и историите за "освободителката" Русия се ширят ВЪПРЕКИ безспорните факти и документи за обратното, никак не се учудвам на повечето от горните коментари ... интересно как ИСТИНАТА се приема за родоотстъпничество и предателство ... клеймото "изменник на родината" още действа !!!

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 49. 49 Профил на Ристьо
  Ристьо
  Рейтинг: 627 Неутрално

  [quote#39:"Слав"]Освобождението на България от турската тирания, благодарение на Русия е големият трън в очите на новите ни господари.
  На всяка цена трябва да прекъснат и омаскарят тази връзка,
  но не смеят да го направят директно,


  защото българите ще скочат. [/quote]

  "Българите НЕ могат да Скачат"

  не тръгвай по готови парадигми ..подвеждат

  Освобождение НЕ е имало , просто подмяна на Ездачите..

  население , което чака някой да го освободи 500 год....

  дочаква новия поробител

 50. 50 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2943 Неутрално

  До коментар [#32] от "ironhorse":


  [quote#32:"ironhorse"]Оказа се, че членовете на този комитет, до един се уредиха по времето на БСП/ДПС - начело с другарката Нешка Робева, която успя да издълбае дъното с Бареков. [/quote]В онази си реч,дето все я включват в песни за "материала" на Тодор Живков,той казва "Днес,навсякъде има мат'рял за митингова демокрация.Аз ако бях по-млад щях също да съм навън и да протестирам" Та той е бил стар,но пък не им пречи да са пратили други като внедрени "демократи" .

 51. 51 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 809 Неутрално

  До коментар [#39] от "Слав":

  Престани и ти.
  Прочети Сан-Стефанския мирен договор (има го публикуван) и ще видиш, че в него въобще не става дума за освобождение и възстановяване на Българската държава, а за ОКУПИРАНИ територии под юрисдикцията на ОСМАНСКАТА империя, но управлявани от ПРОТЕКТОРАТ осъществяван от Руската империя.

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 52. 52 Профил на michael
  michael
  Рейтинг: 853 Неутрално

  винаги ми е било чудно нещо още от дете, когато ни водиха в църквата в Батак и ни показаха кладенеца дето го копали хората вътре, за да пият вода, но се напълнил с кръвта им:
  как с нокти са прокопали онзи гранитен дебел под, как така в паниката, че отвън напират да ги изколят са го изкопали в правилен кръг и отвесни прави стени и защо тези стени бяха чисти, тоест чист чакъл и почва би трябвало да са доста ръждиво кафяви ако е било пълно с кръв

  Cogito ergo sum :)
 53. 53 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Ердогане пак ли кампания почваш?
  Минусите кацват още преди да си написал нещо, все едно сме в Турция...

 54. 54 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2943 Неутрално

  До коментар [#39] от "Слав":


  [quote#39:"Слав"]Освобождението на България от турската тирания, благодарение на Русия е големият трън в очите на новите ни господари. [/quote]Това,разбира се е глупост.Не забравяй какво казва Левски -"Който ни освободи-той ще ни пороби!" Русия не освобождава,тя си гони своите стратегически цели към проливите.Аз като добруджанец,например дължа на Русия това,че моята баба и дядо са родени в държавата Румъния,защото точно любимата ти Русия дава Северна Добруджа на Румъния за компенсация,че анексира Бесарабия.Така,че айде не намесвай Русия и не я наричай освободителка.

 55. 55 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2943 Неутрално

  До коментар [#41] от "grayeagle":


  [quote#41:"grayeagle"], но " роби" в общия смисъл на това понятие не сме били. [/quote]Не колективно като народ-съгласен съм,Но е истина,че цели села са били отвеждани в робство и продаван на пазар за роби,какъвто е имало в Истанбул.

 56. 56 Профил на stanislavski_him
  stanislavski_him
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#11] от "Bulgarische Motoren Werke":
  Ако имах съответната власт ,щях да резолирам:
  "Браво! Да се разпространи по всички медии!"Подпис...
  +++++++++++++......++++++++++

 57. 57 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Абе форумът (не всичко де), вчера падахте на колене пред Ботев, днес пред султана.
  Много е ветровито нещо, сигурно затова толкова често си сменяте посоките...

 58. 58 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2943 Неутрално

  До коментар [#51] от "ironhorse":


  [quote#51:"ironhorse"]Престани и ти.
  Прочети Сан-Стефанския мирен договор (има го публикуван) и ще видиш, че в него въобще не става дума за освобождение и възстановяване на Българската държава, а за ОКУПИРАНИ територии под юрисдикцията на ОСМАНСКАТА империя, но управлявани от ПРОТЕКТОРАТ осъществяван от Руската империя. [/quote]Русия възприема кампаниите на Балканите като етапи от нейната експанзия към Проливите.Както осъществява експанзията към Кавказ.

 59. 59 Профил на Максим
  Максим
  Рейтинг: 707 Гневно

  До коментар [#8] от "Бойко Борисов+Серге натикаха държавните пари в КТБ":

  Че то Мърика за Бг е достатъчна - все пак втората сила в НАТО е Турция, щатите си им подпират неоосманската доктрина нон-стоп... Справка - примерно - Косово...

  Sic transit gloria mundi...
 60. 60 Профил на ban
  ban
  Рейтинг: 697 Неутрално

  До коментар [#44] от "ironhorse":

  ++++++

 61. 61 Профил на bgpainter
  bgpainter
  Рейтинг: 1431 Любопитно

  Много съм скептична към кадрите на БАН.
  И продължавам да съм скептична.

  Жената е покана за щастие
 62. 62 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 840 Неутрално

  Истински учен и специалист и честен човек. За съжаление не може същото да се каже за мнозинството от колегите й от социалните и исторически катедри в Булгария...

 63. 63 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 853 Неутрално

  доста арогантно и себеласкаещо интервю.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 64. 64 Профил на xflood
  xflood
  Рейтинг: 1085 Разстроено

  Най- ме е яд, че по тия важни исторически въпроси би трябвало да има единно, стабилно становище, със солидни доказателства, и солидна подкрепа от мнозинството учени и зад всичко това да стои държавата.
  Поне така стоят нещата в Европейските държави с развита култура.
  Омръзна ми да ме клатушкат между крайности, що се отнася по този въпрос.
  Но така е, България е материализация на "орел, рак и щука".
  Мисля, че това трябва да е новия ни девиз, вместо "Съединението прави силата".
  В културно отношение България е нищо повече от Африка на Европа, буквално.

  Fail with honour then succeed by fraud
 65. 65 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1354 Неутрално

  [quote#12:"Yasur"]Моля някой да ми обясни, какво е внушението, което трябва да получа от материалите, свързани с Антонина Желязкова...??[/quote]

  Че сме били манипулирани по време на комунизма. И че манипулациите все още продължават.
  Че за да си изградим мнение и виждане по някои върпоси, винаги трябва да се стремим да проучим различните им и често противоречиви страни; да отсяваме изобилната информация и да се стараем да намираме първоизточници. С една дума - да престанем да вярваме сляпо на всяка дума, която прочетем или чуем в медиите.

 66. 66 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1510 Неутрално

  [quote#21:"Путинофил-русофоб за 3 рубли на пост!"]Опитай пак: "Научих много в Русия, от колегите в техните институти за изследване на Изтока, както и по балканистика и славистика." [/quote]


  А прочете ли коя година е било това?
  Жокер, преди повече от 20г. е.
  Иначе, тази лелка я чух за първи път преди около 5 години, не си спомням по какъв повод беше, ама пак нещо защитаваше турците, плюеше възродителния процес и обясняваше колко добре са си живеели българите при султана и как никой не ги е карал да си сменят вярата, те по свое желание го правели... гнусна работа, общо взето...

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 67. 67 Профил на enero
  enero
  Рейтинг: 404 Неутрално

  Леле,какъв вой!?Каква мъъъка!
  Сакън, някой да не предложи ДУГА гледна точка, освен наливаното с фуния в главата от Партията Майка.
  С години ви промиваха мозъците във вашата територия и сега трууудно се допуска ДРУГО мнение.
  Може да не е права. Но ми стана симпатична само от националистическите ви оплюнчвания!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  .
 68. 68 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3169 Неутрално

  [quote#33:"yanne"]Немски фондации сонсорират такива индивиди.[/quote]

  Някой тука разправяше, че и проектът "Боко" бил финансиран от немски фондации. Първо не му обърнах внимание, ама да не вземе да се окаже вярно?

 69. 69 Профил на aytep
  aytep
  Рейтинг: 460 Любопитно

  Мога да кажа единствено, че бях неприятно шокирана и потресена от избора на 'филм на българите', ако въобще може да се говори за един филм изобщо!

  Яба-даба-ду
 70. 70 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Ранна сутрешна молитва от някое минаре, я в Истанбул, я някъде в Термания, Англия или където и да е там.
  Ама тук почвата не е благоприятна.
  Сори...

 71. 71 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар № 69 от "aytep":
  Ако живееше в онези времена, разделни - шокът щеше да е неизмеримо по-голям...

 72. 72 Профил на piterd
  piterd
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Филма "Време разделно" е много по дълбок от аналитичните възможности на г-жата. И се харесва, не защото "манипулира" историческата истина за покръстването ( данните все още са скрити в Ватикана, Султански архиви и вероятно в Руски царски архиви), а защото се обръща към нещо дълбоко заложено в гените на Бълг-ари-на. Силната любов към свободата. В империята е било норма да се взема данък "военна повинност" (еничари). Превръщането им в безродници (защитници на империята) и отнемането на свободата им, е и основния цивилизационен сблъсък в цялата човешка история до ден днешен. Корените на тези процеси са най ярко и най древно започнали по нашите земи.
  Останалото вече е коментирано по горе.

 73. 73 Профил на WC1
  WC1
  Рейтинг: 519 Неутрално

  Строго научно и царуването на Тодор Живков си беше народна демокрация. В архивите остава филтрирана информация, от която историците черпят информация за историята. Няма и корупция, защото няма заведени дела и няма осъдени. Това ще остане в архивите.

  ATX
 74. 74 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  До коментар [#33] от "yanne": възможността да лъжете оставам на вас А антонина съм чувал по "дойче веле" докато го слушах, но ной-често в началото съм я чувал там в началото на 90-те. Там застъпваше същите тези, за "горкото турско национално малцинство", че помаци няма, а всички мщслюмани са турци. Едва ли "дойче веле" е финансирана с турски пари.

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 75. 75 Профил на stanislavski_him
  stanislavski_him
  Рейтинг: 233 Неутрално

  И тъй като ,не мога да съм безучастен ,ще допълня още..
  В родното ми село има местност ,която се казва "Карапазарли"
  Народната памет казва ,че там е имало пазар на роби ,пазар като пазар на добитък,идва търговецът и ти оглежда зъбите,краката, ръцете,после те кара да скачаш и т.н. и т.н.Робите са били голи за да се видят евентуални дефекти по телата....Жителите на селото са избягали от насилствените потурчвания в Родопите и са се заселили в равнината .Та това е положението другарко Антонино...Истината трябва се знае и историята да се помни!

 76. 76 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3169 Неутрално

  [quote#41:"grayeagle"] ние ставаме насила поданици на империя, които обаче имат сходни права с останалите, като само в религиозната област нямаме равни права[/quote]

  Не е вярно! "Гяурите" не са имали правата на "правоверните". Затова е истина, че има и хора приели исляма доброволно, от изгода. Както внуците им ставаха комунисти по тоталитарно време.

 77. 77 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4326 Неутрално

  Х 0000 2015

  Истина е, а не манипулация.
  Исторически, образователен и просветителски факт,
  известен като "Нов Завет".

  Наистина: обединително, но и "Време разделно".
  В контекста на "Контра нов завет",
  в продължение на четиринадесет столетия,
  а не само на 30 години от изтворяване на някакво удобно за марксистки тоталитаризъм тоталитарно изкуство...
  критикувано с цел реанимация.

  Всеки Божи ден човек научава по нещо и избира какво да (не) прави.

  Всеки ден е в един или друг съществен смисъл време разделно... или Единяващо. Индивидуално, но и за общества от хора.

  www.sluntse.com
  Вечните книги
  Християнска етика

  The Timetables of History, by Bernard Grun

  "Антонина Желязкова: Манипулацията "Време разделно" навършва 30 години"

 78. 78 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  [quote#69:"aytep"] ако въобще може да се говори за един филм изобщо[/quote]

  Съгласен. А относно това интервю - да манипулираха ни (или поне се опитваха) по време на соца. Не мога да се съглася само, че всичко направено по онова време е плод на манипулация и партийна пропаганда. Просто не е истина.

 79. 79 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Специално за тези с минусите:
  Гледайте си "Великолепният век" тогава вместо "Време разделно".
  Ама не забравяйте, че жените в харема може да са ви роднини.
  И да не са се озовали по своя воля там.
  А иначе ислямът е толерантна религия...
  Ама страшно толерантна.
  Ислямска държава в Сирия и Ирак го доказва отново...

 80. 80 Профил на stanislavski_him
  stanislavski_him
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#64] от "#fff":
  "Омръзна ми да ме клатушкат между крайности, що се отнася по този въпрос. "
  Но така е, България е материализация на "орел, рак и щука".
  Мисля, че това трябва да е новия ни девиз, вместо "Съединението прави силата". "
  Нали целта на тези които плащат е точно тази -да се посее съмнението,да се манипулира историята в контекста на съвременната политика.

 81. 81 Профил на dustman
  dustman
  Рейтинг: 573 Неутрално

  Ама нещо хич не ми харесва това активно мероприятие, ама хич!

  Другарката Желязкова проверяване ли е от Комисията по Досиетата?

  Ceterum censeo Carthaginem esse delendam
 82. 82 Профил на georgi nikolov
  georgi nikolov
  Рейтинг: 743 Неутрално

  Не мога да разбера как ерудирани форумци, изключвам идеологизаните фанатици и троловете, те челяд хранят защо се фокусират върху личноста на госпожата. Атакувайте тезите й.
  Безспорно битува мнението и въпреки че не съм го гледал, както и филма Аспарух за да избягна внушенията на пропагандата, "Време разделно" приемам че е съвършен бг филм. Продукт на партийна поръчка. За разлика от поета, аз не смятам,че тя е (Партията с главно П) права дори и когато греши.
  По темата, мнения бол и ето едно което приемам безусловно.
  "Не е било владичество по европейските стандарти. Затрити са всички български царствени линии. От друга страна чисто робовладелско общество не е имало. Какво значение?! Българите са оцеляли Кото нация, език и вероизповедание 500 години. И после за няколко десетки години създадоха пак държава. Това е важното."

 83. 83 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар № 82 от "kastor":
  Всичко е важно, kastor.
  Опитват се да ни подменят, да ни пренапишат историята.
  Все едно, че сме държава на 13, а не на 1300 години.
  Не трябва да се мълчи за такива неща.
  Това, че някой си написал нещо в някаква книжка не може да изтрие паметта на хората.
  И такъв филм български турци няма, българи са.
  Но от Турция с години им набиваха друго в главата.
  А сега ти говоря за толерантност.
  Така, че - нали имаше един лаф - не ме гледай какво ти говоря, гледай какво правя.

 84. 84 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2032 Неутрално

  Госпожата е намерила своята "ниша", сред мастити академици, сама потомък на такива, и чурулика, как е била гонена и репресирана и "заточена", в Москва и Ленинград!😂 По причини, неясни и на нея до сега!😰 За мен, тя е олицетворение на съвременните Кириак Стефчовци, облечена с властта, да манипулира общественото съзнание, без дори да се замисля за последствията от това.👿

 85. 85 Профил на Радио Плутон
  Радио Плутон
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Имам познати ливански християни, за които този филм е легенда и са го търсили с години - със субтитри на някакъв език, за да го изгледат.

 86. 86 Профил на zegi
  zegi
  Рейтинг: 801 Весело

  [quote#6:"Dr. G."]Много жалко четиво е това интервю. [/quote]
  Изглежда покрай събития в Гърмен и Орландовци кака Тони е минала на принципа "Умре циганката дет ма фалеше , та дай да са пофаля сама". Как не и станА неудобно само.

 87. 87 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1947 Весело

  То и Иван Хаджийски в книгата си Бит и душевност на българският народ достига до явно предателство на българският свободолюбив дух. Там той описва как Капитан Дядо Никола, искал свобода за българите, е убит в лозята над Габрово от 200 души българи, предвождани от бащата на Цанко Дюстабанов. Те считали Дядо Никола за предател и душманин на султана, още повече в джоба му дрънкали руски пари. Преди да пишете патриотарски душеизлияния, прочете 5-10 книги по тематиката и ще ви се отще да се произнасяте по тази тематика!

  Но исторически погледнато Османското владичество е било пагубно за развитието на България, понеже Османската Империя е била проспала индустриалната революция и е била много изостанала. Това се е отразили зле на България. Но сега не бива да се пали пожара на закъснелия национализъм и шовинизъм. Случаят отдавна е приключил.

  А книгите на Иван Хаджийски и на авторката следва да бъдат публично забранени и изгорени пред Народната Библиотека. Както и Османският архив на Народната Библиотека, в който има доклад на Ловечкия турски шеф на заптиетата с описание на доклада на свещениконом Кръстъо. Добре че малко хора знаят за Османският Архив ...

  Нека разярените минуси почнат сега!


  Нещо може да бъде много явно,
  Но да се махне щом е досадно!

  Основен принцип на манипулацията и пропагандата.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 88. 88 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4326 Любопитно

  МОЧА имени Ленина

  За компартийния тоталитаризъм
  най-важно искуство е киното.

  Какви са Вашите дивиденти досега от 30 годишното
  ком. парт. тот. искуство "Време разделно"?

  Прогнозни дивиденти, за следващите 30?

  До коментар [#79] от "theanalyser":

  Гледайте си "Великолепният век" тогава вместо "Време разделно".

 89. 89 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  " - Даваш ли, даваш, Балканджи Йово,
  хубава Яна на турска вяра?
  - Море, войводо, глава си давам,
  Яна не давам на турска вяра! "
  Народна песен

 90. 90 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар № 88 от "dnevnikar":
  За дивидентите се обърнете към някой друг.
  Може да питате примерно Близнашки
  Аз съм просто българин и няма да си сменя държавата или вярата заради такива.

 91. 91 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Още от времето й в БХК Антонина Желязкова ми бе направила страхотно впечатление. В един от класовете ми в Америка имахме за четене неин текст, анализиращ защо българският етнически модел бе успешен, за разлика от югославския. Онзиден анализът й по циганският въпрос също бе впечатляващ.

  Зачетох първите 2-тина хейтърски коментари: само лични обиди, и то съвсем произволни. Явно българите никога не са искали да научат истинската си история. Всеки опит за дебат по темата бива отхвърлян първосигнално и по путинистки: който не ми казва нещата, които харесвам, е национален предател.

  Най-интресното е, че всички почти знаем колко манипулирана бе историята от комунистите, но някакси много хора си мислят, че комунистите са изманипулирали само по-новата история, а онази от времето на Османското владичество не са я пипали.

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 92. 92 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Ох, аз пък не бях обърнал внимание за връзката с БХК.

  Сега ми се поизясниха нещата...

 93. 93 Профил на bgpainter
  bgpainter
  Рейтинг: 1431 Любопитно

  До коментар [#66] от "Barcelina #Je suis la libertad":

  Доброволната смяна на вярвата е все едно убеден левскар да стане цесекар и обратното. Или пък фен на Барса да мине към феновете на Реал.

  Абсурд.

  Жената е покана за щастие
 94. 94 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1947 Неутрално

  До коментар [#91] от "stupid_american":


  +++++

  Подкрепям Ви! Просто мозъците на хората са промити от вековна пропаганда. В Америка има History Channel, в Германия - ZDF Info, които дават възможност на будните граждани да се запознаят с истинската история. В България това липсва, а и се разпореждат псевдоисторици като псевдопрофесор Божидат Димитров, които разнасят псведознания - откровенни лъжи!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 95. 95 Профил на bgpainter
  bgpainter
  Рейтинг: 1431 Любопитно

  До коментар [#91] от "stupid_american":

  В Югославия работата я свърши популацията на албанците и това са анализи още от царско време, когато в САЩ са живели още в колибите - преди ПСВ.

  А тая леля не ми я фали, защото тука във форума може да има и леви и десни, но по българският, турският и циганският въпрос и леви и десни са единодушни.

  Жената е покана за щастие
 96. 96 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#29] от "Митев":


  [quote#29:"Митев"]Активен член на Русенския екологичен комитет се превежда като добре проверен и назначен за дисидент комунист.[/quote]

  Митяф, гледай си футбола, бате. От теб не очакваме много, но недей се занимава с хора, чиито качества няма да достигнеш и хиляда години да живееш, клеветник долен. Готов ли си да заложиш мизераблото си съществуване, че госпожата е "назначен за дисидент комунист"? Поредната ти порция неинформирани тъпотии, почиващи единствено на простоватите генерализации, с които си обясняваш света като за себе си...по-тъй простичко.

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 97. 97 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 853 Неутрално

  [quote#82:"kastor"]защо се фокусират върху личноста на госпожата[/quote]

  ми защото госпожата омесва тезите си с обилен себепанегирик. иначе някои от нас дори имат въпросната антикварна рядкост, "първата й книга"...

  בני אתה אני היום ילדתיך
 98. 98 Профил на xflood
  xflood
  Рейтинг: 1085 Любопитно

  До коментар [#80] от "stanislavski_him":

  Така е, но къде е държавата тук? Държавата, която трябва да застане зад обоснованата теория по един такъв важен въпрос?

  Fail with honour then succeed by fraud
 99. 99 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  ДПС активира спящите си клетки... Избори идат, трябва да стягат редиците...
  Да очаквам ли ответни действия от Патриотичния фронт, или да си гледам работата?

 100. 100 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2943 Неутрално

  До коментар [#92] от "theanalyser":


  [quote#92:"theanalyser"]Ох, аз пък не бях обърнал внимание за връзката с БХК.

  Сега ми се поизясниха нещата... [/quote]Между другото-сега слушам Дарик.Сутрешния им блок се е превърнал в нещо като Грантов Блок,в който почти само представители на разни фондации леят помия към всичко.Там почти всяка сутрин е гост чедо на червената номенклатура,което днес е демократ.Днес е сина на Владимир Левчев.Между другото,кампанията срещу "Време разделно" е паралелна с тази срещу паметника на Самуил.И се вижда особено силно застъпена в определени медии.Дневник е един от тях.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK