Моника Писанкънева, съорганизатор на "София прайд": За истинска толерантност са нужни лидерство и промени в училище

Моника Писанкънева, Фондация "Ресурсен център - Билитис", организатор на София прайд

© Георги Кожухаров

Моника Писанкънева, Фондация "Ресурсен център - Билитис", организатор на София прайдМоника Писанкънева е активист във Фондация "Ресурсен център - Билитис" и един от организаторите на "София прайд". Тази година събитието беше подкрепено от над 1000 души. Разговаряме с нея за декларацията, подкрепена от 12 организации и две партии, с която се иска въвеждането на образователно съдържание в училище, насочено към намаляване на дискриминацията спрямо ЛГБТИ ученици.


Тази година акцент на "София прайд" беше декларацията за недискриминация на ЛГБТИ ученици в училище. Разкажете малко повече за документа?


- Всяка година се стремим да има конкретно послание, което да стигне до институциите и до политическите партии. Тази година акцентът е върху по-голяма толерантност и разбиране в училище към ЛГБТИ.
Декларацията прилича на план за действие, като покрива всички сфери, в които трябва да се работи - интегриране на ЛГБТИ, противопоставяне на училищния тормоз, достъп до информация и подкрепа за ЛГБТИ ученици и учители, образователни институции като безопасни и приобщаващи, повишаване на видимостта. Ако младите хора растат с по-голяма видимост на различията, смятаме, че обществото като цяло ще бъде по-толерантно и възприемащо тези различия, като част от нормите.  


Каква подкрепа получи декларацията?


- Декларацията е подкрепена от 12 организации и две политически партии - Зелените и ДЕОС. За съжаление все още нито една от управляващите партии не я е подкрепила, но Радослав Стоянов от БХК и Лора Новакова от Ресурсен център Билитис се срещнаха в Брюскел в седмицата преди прайда  с евродепутати от трите основни политически сили - ГЕРБ, БСП и ДПС. И при трите срещи е бил поет ангажимент от евродепутатите да предоставят контакти с представители на техните партии, които работят по социални въпроси. Ще се радваме това да е началото на диалог, който да се пренесе и на национално ниво.


Досегашният ни опит сочи, че ние някак по-лесно разговаряме с евродепутати, а когато искаме да разговаряме с българските институции и с политическите партии на местно ниво, това става много трудно.


Как решихте това да е акцент на тазгодишния прайд?


- Конкретният повод е скорошно проучване на Европейската агенция по основните права, която изтъква много висок процент на ЛГБТИ хора, които са били дискриминирани или са се чувствали некомфортно, докато са били в училище. В България 71 % от анкетираните са се чувствали некомфортно в училище, а 96% са ставали са свидетели на обидни реплики и нападки спрямо хомосексуални и трансджендър хора.


В училището се формират нагласи и разбирания. Българското образование засега запазва пълно мълчание по въпросите за сексуалната ориентация и половата идентичност, както и изразяването на пола. Сексуалната ориентация съвсем бегло се споменава в съдържанието на предмети като психология и човек и общество, но би могло много по-задълбочено да се говори по тези теми във философските дисциплини в средния курс. Доколко адекватно ще се говори за ЛГБТИ хората и техните права, зависи от разбиранията на самия учител и неговата мотивация да въведе темата.


Т.е. по-скоро никой не говори за това с децата в училище?


- За съжаление нашите сведения са, че по темата се говори в много малко училища, където преподавателите имат възможност за обмен с чуждестранни институции, където са по-отворени към международни практики в образованието. Това са предимно училища в най-големите градове. Така се получава, че за лесбийките, гей мъжете, трансджендър и интерсекс хората се говори единствено на улицата и в интернет. Най-често това говорене е обидно и стереотипно, с негативни квалификации.


Това е и основата, върху която младите хора формират своите нагласи към тези уязвими групи. Ето защо, негативните стереотипи се репродуцират във всяко поколение. Средата остава скрито и открито хомофобна


Как може въвеждането на образователно съдържание да промени това?


- Образователната система би могла да допринесе от една страна чрез въвеждане на адекватно съдържание в учебните предмети. От друга страна чрез подобряване на вътрешно училищните практики за противопоставяне на насилието. Защото в българските училища насилието е много голям проблем, то не е насочено единствено към ЛБГТИ, а по-скоро към всички млади хора, които притежават някакво различие. Или по някаква причина не са харесвани от съучениците си са обект на системен тормоз. Много често сред тях са ЛГБТИ хора, те по принцип крият своята идентичност и това ги прави по-уязвими и по-некомукативни, по-затворени. Съответно това ги маргинализира още повече от техните съученици.


Подобен феномен има и спрямо учителите. Не се сещам за открити хомосексуални учители в българското училище, за които да се говори позитивно. Обикновено разкриването на един учител е риск да загуби работата си. Това допълнително допринася за репродуциране на стереотипите.


В момента провеждаме проучване чрез дълбочинни интервюта с ЛГБТИ ученици. Търсим да интервюираме и учители. Целта е да разберем техните преживявания в столични училища. Това. което чуваме, е че в училище учениците нямат към кого да се обърнат с доверие. Нито към педагогическия съветник, нито към директора ЛГБТИ учениците се обръщат свободно, за да споделят свои преживявания, свързани с тормоз или негативно отношение, основаващи се на хомофобия или трансфобия. Това е общият случай, като изключенията са малко.


Тъй като има случаи на хомофобско и трансфобско отношение от страна на преподаватели, от училищната администрация, което се изразява във вербални коментари, един млад човек, чувайки такъв коментар, се затваря, свива, не се чувства комфортно да сподели, ако е бил насилван или заплашван.


Има ли добри примери ?


- Да, има. В едно училище младежите много разчитаха на училищния психолог, който е отворен към темата. Но това не е масовият пример, в много училища педагогическият съветник не дава никакви индикации, че е готов да подкрепи ЛГБТИ учениците. Младите ЛГБТИ хора имат нужда от подкрепа, за да не се страхуват да бъдат каквито са. В същото време държанието на училищната администрация, която трябва да има грижа към тяхната закрила е по-скоро неутрално, неглижиращо въпроса.


Все едно този въпрос не съществува. При мои посещения в училища в ролята ми на оценител на проекти (нещо, което правя като част от професионалните си ангажименти), съм задавала целенасочено въпроса, "как работите с ЛГБТИ учениците?" и съм чувала коментари от директори: "слава Богу нямаме много такива", което е много потресаващо. Дори да е един, този ученик има нужда от подкрепа и адекватно третиране. Вероятно зад този отговор всъщност се крият много такива ученици, които обаче остават невидими и затворени.


Затова е много важно учителите и училищните администрации да бъдат окуражени да говорят адекватно по темите. Това разбира се е свързано с промяна и в квалификацията им.


Какво може да бъде образователното съдържание?


- Един пример е да бъде въведена задължително квалификация по човешки права. И разговор за различните малцинствени групи, които са уязвими. Много от активистите са запознати с т.нар. norm critical approach - подход на критика към нормите, който в Западна Европа се прилага все по-широко като принцип в образователните  институции. Този подход създава пространство в училищната среда за критично отношение към традиционните норми и към стереотипите, които маргинализират определени групи. Традициите идват от други епохи, когато разбиранията за това как трябва да изглежда обществото са били различни. Много от традиционните норми са открито дискриминиращи. Този подход у нас не  се прилага и не е известен.


Подобни теми е добре да бъдат въведени в курсовете за допълнителна квалификация на учителите.  Сред активистите за ЛГБТИ права има хора с експертен потенциал, които могат да помогнат на Министерството на образованието за въвеждането на такива теми.


Обръщал ли се някой към вас по тази тема?


- За съжаление до момента не сме били използвани. Тази година Радослав Стоянов от БХК и аз подадохме кандидатури за консултативна комисия към министерството на образованието, която трябва да обсъжда образователното съдържание. Никой не ни се обади. Нямаше дори отказ. Ние няма да се откажем толкова лесно, а ще продължим да работим в тази насока.


Имали ли сте вече разговори с Министерството на образованието във връзка с декларацията?


- Да, все още те са в начална фаза.


Имате ли предишен опит по проекти, свързани с въвеждането на тези теми в образованието?


- Преди три години имаше проект в 10 страни на Европейския съюз, финансиран от Европейската комисия и воден от Датския институт по човешки права (правителствена организация), в който партньор стана българската организация на лесбийки, бисексуални и транс-жени Билитис, в чийто борд участвам, и тогава преведохме на български помагала, изготвени от Датския институт, които са за работа в училищата по въпросите на човешките права на ЛГБТИ хората. Те могат да се прилагат от учителите по абсолютно всички учебни предмети, отнасяха се за начина, по който учителите разговарят с учениците, за да се избягва стереотипното говорене. Да речем дори въпросът, зададен към едно момче: "имаш ли си приятелка?" автоматично изключва възможността той да има интимен приятел. Тези помагала повишават чувствителността на учителите към тези изключително трудни теми и им дават подготовка да говорят компетентно и да не говорят дискриминиращо. Въпросът е учителят да се научи да говори инклузивно, да има предвид, че в класната стая са най-различни хора, да не се дискриминират не само на база сексуална ориентация и полова идентичност, но на база религия, етнос и други признаци.


Ние тогава качихме помагалата на сайт, който беше свободно достъпен и информирахме министерството на образованието, като ги помолихме за съдействие за разпространението им. Дори само да ги информираме, че тези помагала ги има и който желае да може да ги ползва. Също така част от проекта беше да се обучат в Копенхаген четирима учители от две пилотни училища, които да въведат тези помагала в своите часове. Тук срещнахме доста голяма трудност - свързахме се с десет училища, между които имаше елитни и с не толкова висок имидж. Получихме девет отказа. Само едно се съгласи веднага и това беше училище с преобладаващо ромски ученици. Директорът вече имаше голям опит в работа с неправителствени организации в областта на човешките права - беше отворен и чувствителен към темата и нямаше пречка да се работи там.


В другото училище, което се включи след дълги преговори с директорката имахме подкрепата на ресурсни учители, които са психолози, интересуваха се от темата и искаха да работят по нея. Първоначално директорката категорично не се съгласи. Според нея трябваше да има разрешение на родителите. Ние не искахме да въвеждаме външни специалисти или външно съдържание; това е все едно да се иска разрешение от родителите, за да се преподава на учениците Питагоровата теорема. В крайна сметка постигнахме съгласие да се работи в училището, но без заснемане или видео записи от уроците. Останалите училища, с които се свързахме отказаха, с коментар че те нямат такива ученици в тяхното училище и че за тях проблемът не съществува. Ситуацията е доста притеснителна, очевидно е, че училищните администрации опазват като крепост училището от навлизане на тези съвременни теории за равнопоставеността  и равното третиране на хората с различна сексуална ориентация и полова идентичност.

Как се развиваше през годините общуването ви с различните институции по организирането на прайда?


- По отношение комуникацията със Столична община няма особени промени. Всяка година имаме спор за маршрута, тази година натискът в добър смисъл, който БХК оказа, даде резултат и не се наложи да правим отстъпки от маршрута. Всяка година ние се борим за запазване на предложения от организаторите маршрут. Съгласувателното писмо, което трябва да получим от общината, не беше готово два дни преди събитието, което ни създаде много трудности. Не че не сме подали заявлението преди три месеца, но нещата се отлагат до последния момент, може би за да се види каква е обстановката в София и дали може да се проведе безпроблемно. Всяка година отправяме покана към кмета на София да изрази своята публична подкрепа, провеждали сме и индивидуални срещи, в които сме получавали коментара, че обществото още не е готово и едно нейно появяване на прайда, щяло да се възприеме много остро и агресивно и ще създаде още по-голямо разделение.


Защо е важно кметът да изрази публична позиция?


- За нас това означава, че българските институции и в конкретния случай местната власт, утвърждават общоевропейския стандарт на защита и опазване на човешките права и се придържат към този дневен ред - че човешките права са безусловна ценност и коментарът, че това ще създаде още повече агресия не е достатъчно основателен. Политическото лидерство и приемането на такива стъпки - подкрепа на маргинални групи, които се възприемат много противоречиво, тази политическа позиция ще доведе до постепенна промяна в обществените нагласи. В цял свят промяната тръгва и отгоре, а не само отдолу. Защото нас ни съветват да работим отдолу нагоре. Ние го правим от 20 години, ако няма политическа воля за промяна, може да отнеме и 100 години. За съпоставка, във всички бивши социалистически страни, в които вече има закони за фактическо съжителство на двойки от същия пол (Чехия, Словения, Хърватия и др.) инициативата идва от политици, които активно подкрепят човешките права.

Аргументът, че ние българите сме християни и не можем да приемем този тип граждански права, не е основателен. Много примери има за религиозни общества, в които защитата на човешките права на маргинални групи, неприемани от религията, е на много високо ниво.


На ниво Европейски съюз политиките за подкрепа на равнопоставеността на ЛГБТИ хората все повече вземат надмощие над другите, подкрепящи традиционните норми, които изключват многообразието. За нас, активистите на София прайд, е много странно да чуваме аргументи от типа, че България е нещо различно. А и защо трябва да бъдем в разрез с общоевропейските тенденции? Ние трябва да решим и това е политическо решение - дали искаме да се развиваме като Берлин или като Бейрут. В коя посока вървим? Ако вървим в посока Берлин - използвам го като синоним на столица на многообразието - е необходимо политическо лидерство и много промени в образователни програми, социални политики, както и в някои закони. Например у нас все още няма закон за престъпления от омраза, който да признава наличието на хомофобски и трансфобски мотиви. Да не говорим, че не е уредено признаването на семействата на еднополовите двойки. Един закон за фактическо съжителство, без значение от пола на партньорите, би свършил добра работа. Аргументът, че българското общество е консервативно, е един популистки мит. По статистика България е една от страните с по-голям брой хетеросексуални двойки, които живеят без брак, отколкото такива, които желаят да сключат брак. Това е точно обратният признак на традиционно общество. Ще бъде добре да говорим по-открито за нещата, които се случват в реалността и да се научим да ги приемаме. Да се опитаме да обвържем политиките с многообразието, което реално се случва. В момента политиките изостават от нуждите на обществото и това се отчита не само в сферата на защита на човешките права.


Какво за последната година се е променило в самата общност и в отношението към нея?


Положителни неща ми е трудно да откроя. Самата общност все още е много пасивна и не се включва с готовност в прайда. В прайда, както и в други държави, има много хетеросексуални, които подкрепят и са убедени, че това е добра кауза, но самата ЛГБТИ общност все още предпочита да остане скрита, тъй като страхът от отнемане на някои права при по-голяма публичност, преобладава. ЛГБТИ хората у нас, които крият своята полова идентичност или сексуална ориентация се сливат с останалите, но всеки който проявява видимо различие и открито и свободно говори, се е сблъсквал с най-различни пречки. На първо място те идват от семействата, много от младите ЛГБТИ хора не са открити пред тях. Когато техните близки разберат, отношенията към тях се променя и животът им става кошмар. Това е преобладавашият случай.


Позитивна промяна е приетата декларация, по-разширяващата се подкрепа в неправителствения сектор, а и двете политически сили, които застанаха зад документа. ДЕОС дойдоха дори със своите партийни символи на шествието, Зелените също ни подкрепиха за пореден път с публична реч. Това е крачка напред, защото това не са просто хора, които идват анонимно и казват после, че са били на прайда. Чували сме това от представители на ГЕРБ и БСП. Те идват в качеството  на граждани, но не и от името на своята политическа партия. Време е управляващите партии да престанат да неглижират правата на ЛГБТИ хората и да застанат публично в наша подкрепа.


За нас прайдът не е парад все още. Той е политически протест и начин да привлечем вниманието към все още липсващите моменти в законодателството и липсата на политическа и обществена подкрепа. От моя гледна точка ще бъде хубаво да бъдем като парадът в Берлин или в Прага, където има едно изключително многообразие и празненство на улицата, но все още сме далеч от това положение.

Ключови думи към статията:

Коментари (271)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на naiden_pravdev
  naiden_pravdev
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Хомосексуализмът е противоестествен.

 2. 2 Профил на dragozow
  dragozow
  Рейтинг: 782 Неутрално

  Естествено че не е естествено. Никой не им забранява, но те държат да се покажат пред децата ни.

  Сложете бутон "редактирай" на собствените комeнтари.
 3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4759 Неутрално

  Отегчително дълга и определено безинтересна статия. Изглежда въпросите са писани от човека който е писал и отговорите. Доста ниска летва и доста високи претенции ! Много ми се иска към всяка статия на фондация да се прилагат и източниците на финансиране а така също и паричните потоци за последните 5 финансови години !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 4. 4 Профил на stierlitz
  stierlitz
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Цитат: "Тази година акцентът е върху по-голяма толерантност и разбиране в училище към ЛГБТИ."
  Ами това ви остана - да доунищожите нацията.

 5. 5 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2349 Весело

  Даа, колкото по-рано се култивира семето, толкова повече плод ще дава. Знаят ги тези неща разните ОРГАНИзации, но пък не им е останало нищо от културата на общуване, нито пък са способни да дават плодове. Просто нямат семена...

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 6. 6 Профил на Thermobee
  Thermobee
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  1.Вече протягат мръсни ръчички и към децата ни. Това вече не е кълчотене в центъра на София за час-два, а отровна откровена пропаганда.

  2.Какво е Интерсекс?

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Не на ислямската инвазия в Европа!
 7. 7 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 923 Весело

  До коментар [#3] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Вашето искане е дискриминационно!
  Не трябва да питате за пари

 8. 8 Профил на dragozow
  dragozow
  Рейтинг: 782 Неутрално

  Статиите за гейовете в Дневник се появяват много странно от нищото и много искате да ги покажете. Тези организации не са нищо повече от перачи на пари. Познавам двама от Хелзинкския комитет, които се показват непрекъснато по телевизията, не са нищо повече от дърдорковци, търсещи някаква популярност да ги показват. Много искат да кажат "Аз съм гей", но ходят с охрана по парадите за да не ги бият.

  Сложете бутон "редактирай" на собствените комeнтари.
 9. 9 Профил на За да останат ХОРА в България.
  За да останат ХОРА в България.
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Вече съм убеден, че Дневник за съжаление се ИЗДЪРЖА от педерас...ки пари, и грандове за промиване на мозъците ни..

  КАК една статия в ПРОТИВ тази гнус не прочетох - едно интервю с някой НЕобратен..

  ЖАЛКО - бяхте наистина прекрасна медия преди години..


 10. 10 Профил на За да останат ХОРА в България.
  За да останат ХОРА в България.
  Рейтинг: 727 Неутрално

  "Първоначално директорката категорично не се съгласи. Според нея трябваше да има разрешение на родителите. Ние не искахме да въвеждаме външни специалисти или външно съдържание; това е все едно да се иска разрешение от родителите, за да се преподава на учениците Питагоровата теорема. "

  Разбирате ли колко са нагли и гнусни - искат да преподават ХОМОСЕКСУАЛИЗЪМ на децата , БЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ..

 11. 11 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 923 Разстроено

  До коментар [#9] от "bestbuy":

  И аз това се питам. А изтърват страхотен пазар!
  Ако по тази тема вземат интервю от митрополит дядо Николай Пловдивски, ще имат под статията поне 300 коментара. Не искам да смятам колко импресии ще генерират, а от там приходи.
  Пък после си говорим за пазарна икономика...

 12. 12 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 948 Весело

  Дневник, не ви ли писна да натрапвате темата?
  Според мен правите мечешка услуга на Л, Г, Б, Т и И.
  Доскоро изобщо не им обръщах внимание, сега само като чуя думата "прайд", почва да ми се повръща. А "Лъвицата Елза" беше сред любимите ми книги като дете, тъй че не ще да е заради лъвовете.
  Айде стига, де?

  Доброто е заразно
 13. 13 Профил на bullgar
  bullgar
  Рейтинг: 540 Неутрално

  Още едно подаръче от Америка за България...ей не спират да работят за добруването ни

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 14. 14 Профил на Chubachubs
  Chubachubs
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Училищата са си добре и нямат нужда от реформа в тази насока.

 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 16. 16 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1280 Разстроено

  За да опазим човешкия живот на планетата, трябва да не допускаме гейовете до училищата и децата.

 17. 17 Профил на SSmart
  SSmart
  Рейтинг: 1418 Любопитно

  До коментар [#6] от "Thermobee":

  И аз това питам:
  Какво е интерсекс?!?!?!

 18. 18 Профил на pastor
  pastor
  Рейтинг: 726 Разстроено

  До коментар [#17] от "SSmart":

  Междурасов секс! Преди всичко между черни и бели!
  Това обаче е в сферата на расизма!
  Утре могат да поискат да приемем като нормално секса с животни!

  pastor
 19. 19 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1391 Гневно

  "- Образователната система би могла да допринесе от една страна чрез въвеждане на адекватно съдържание в учебните предмети."

  Хайде като за начало да се започне с елементарната полова просвета, а именно кога е най-безопасно да се започне, за какво служат презервативите, как да се отнасяме към партньора и въпросите за елементарната хигиена на секса като такъв и предпазването отполовопреносими болести, пък чак след това да стигнем до девиациите.
  Може ли?
  Щото повечето родители са категорично против в училище изобщо да се говори за секс, дори за нормалния хетеро секс, камо ли за отклоненията от него.
  Разберете най-накрая с агресивно налагане на присъствие, можете само да настроите хората срещу себе си.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 20. 20 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1114 Неутрално

  Стоите на 100 метра минимум от училищата иначе не отговарям за себе си.

 21. 21 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 1688 Неутрално

  “В момента провеждаме проучване чрез дълбочинни интервюта с ЛГБТИ ученици.”

  Toва звучи малко, като дълбоководни...
  Така и не видях да я питат, откъде идват мангизите!

  I Want To Believe
 22. 22 Профил на SSmart
  SSmart
  Рейтинг: 1418 Неутрално

  До коментар [#18] от "pastor":

  Не се връзва! Взе да ми се струва,че става въпрос за хермафродити??!?!?!?

 23. 23 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1404 Любопитно

  [quote#6:"Thermobee"]Какво е Интерсекс? [/quote]

  Интерсексуалните са така наречените хермафродити. През последните години измислиха тази думичка "интерсексуални", щото хермафродит била обидна. Някъде бях чела, че в Германия се раждат около 500 такива деца годишно, не знам дали в България водят статистика. Преди време, по усмотрение на родителите, още при раждането се отстраняваха излишните полови органи, което често води до психични проблеми на детето, когато порастне и се окаже, че са му отстранени грешните органи. Затова в наши дни се изчаква до пубертета, за да се види дали детето клони да е момче или момиче и тогава се оперира. Такива деца наистина стрещат доста проблеми в училище при ползване на тоалетните, съблекалните, етс.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 24. 24 Профил на SSmart
  SSmart
  Рейтинг: 1418 Неутрално

  До коментар [#23] от "Barcelina #Je suis la libertad":
  Да , благодаря!

 25. 25 Профил на goce7
  goce7
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Моника Писанкънева е: "През 1997-1998 г. специализира "Gay and Lesbian Studies" в Амстердам със стипендия на "ТЕМPUS". С връщането си прави лесбийска секция към Българската гейорганизация "Джемини". В момента е хоноруван лектор в Нов български университет, където води курс "Сексуални идентичности в постмодерното общество". източник в.СЕГА Жената е "професионална" лесбийка. Ще издава и нова книга, така че, участието и организирането на подобен род манифестация - гей парад, е сериозна реклама за нея и привлича финанси към фондацията, която предствалява. Звучи много компетентно и хуманно и даже невинно! Въпросът е, колко деца ще станат хомосексуалисти, ако това се представя като алтернатива и то в училищата? Защото, завоалирано под формата на "толерантност", се превръща в алтернатива, а това вече става заразно. Обърканите глави или бизнеса или парите са едно, но статистиката за брой сексуални контакти, продължителност на живота, болести, шизофрения и опити за самоубийства при хомосексуалистите е жестока. Статистика, която е правена именно в "толерантните" общества, включително западна Европа и Америка, а не в България, където уж сме нетолерантни. Истината е, че хомосексуализмът е противоестествен и колкото повече се рекламира като "нещо нормално" - печели повече симпатизанти и последователи и от там расте и жестоката статистика. Превръща се в зараза!

 26. 26 Профил на goce7
  goce7
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Ииии.., не знам как да се обърна към интервюираната, г-ца, г-жа, гейка, но, мисля че трябва да говорите за възпитание и обучение на децата в училищата, когато сама си родите такива. Бих искал и да Ви напомня, че ако майка Ви беше гей, сега Вас нямаше да ви има. Представяте ли си, просто живота без Вас?

 27. 27 Профил на Valeria
  Valeria
  Рейтинг: 830 Гневно

  Хубавото е, че колкото и да се напъват да ни докарат до абсолютната лудост в Хамерика - родители да определят 3 и половина годишното си момченце като момиченце, да му сменят името и да го обличат във фусти, а тъпите американски медии да правят хвалебствено тв предаване за това - НЯМА ДА ИМ СЕ ПОЛУЧИ.

  Колеги, моля погледнете докъде се мъчат да ни докарат:

  https://www.youtube.com/watch?v=Sy_z_xpGEBY  Разбрахте ли, мис Писанкънева? Не ви се получава - нито сега, нито след 100 години! Не пипайте децата ни, че ще стане много, ама МНОГО лошо!

  https://goo.gl/8NG90J
 28. 28 Профил на xflood
  xflood
  Рейтинг: 1065 Гневно

  ДОЛУ РЪЦЕТЕ ОТ ДЕЦАТА!

  Fail with honour then succeed by fraud
 29. 29 Профил на xflood
  xflood
  Рейтинг: 1065 Неутрално

  До коментар [#9] от "bestbuy":

  Как ще пуснат статия против хомосексуализма??
  Приятелю, ти следиш ли какво става из западните медии?
  Да имаш късмета да кажеш нещо срещу хомосексуализма, па било и просто, че не го одобряваш и не е нормално, и биваш разпнат!!
  ДНЕВНИК, като един (уж) про-европейски вестник просто следва модните тенденции.
  Да си хетеросексуален е толкова демоде и антисоциално! Това е новата тенденция!

  Fail with honour then succeed by fraud
 30. 30 Профил на Булаир
  Булаир
  Рейтинг: 701 Неутрално

  Дневник, след като интервюто с въпросната госпожа е от изключителна важност за вас (вие си знаете защо), поне да си бяхте направили труда да разшифровате това "ЛГБТИ" ... Не всички сме толкова начетени, ерудирани, интелигентни, отворени ... и т.н.

 31. 31 Профил на Соросоиден Соросоидофоб
  Соросоиден Соросоидофоб
  Рейтинг: 506 Гневно

  Първо питам каква работа имат ЛГБТИ в училищата? Малко е сега деградацията там, та и децата на мъжеложство да обучават. НЕ!
  После, ще отбележа, че въпреки доста либералната аудитория на "Дневник", тия напъни на ЛГБТИ не минават и тук (мнението е на база коментарите по-горе).
  После, защо ЛГБТИ парадират със сексуалността си и зорлем се превръщат в малцинство? Живейте си живота бе хора, никой не ви пречи да си правите каквото искате. Вярно, отвратително е това, което правите по улиците и е недопустимо това, което искате да правите в училищата, но друго нищо не ви е забранено. Стига сте парадирали, настройвате дори най-либералната част от обществото против себе си!

  Цензурата в "Дневник" е по-зловеща от комунистическата и фашистката цензури взети заедно!
 32. 32 Профил на osho
  osho
  Рейтинг: 450 Весело

  Когато Писанкънева роди дете через мъж, може да заповяда и да участва в образованието на поколенията в ценности. Много е възможно хормоналният водовъртеж дотогава да и оправи нейните собствени ценности. Знаеш ли...!

 33. 33 Профил на Соросоиден Соросоидофоб
  Соросоиден Соросоидофоб
  Рейтинг: 506 Неутрално

  [quote#17:"SSmart"]Какво е интерсекс?!?!?! [/quote]
  Ако го обясня със стандартната дума, може би ще получа бан, за това ще го обясня така - нещо с белезите на Хермес и Афродита едновременно.

  Цензурата в "Дневник" е по-зловеща от комунистическата и фашистката цензури взети заедно!
 34. 34 Профил на achkoal
  achkoal
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Аз бях физически слаб, като дете, поради което ме обиждаха. Сега мисля да основа асоциация на слаботелесните и да правим демонстрации с-у дискриминацията на слабите хора. Минимум 80% от тях са били обиждани и повече от 95% са се чувствали некомфортно в училище. Това е недопустимо. Призовавам всеки, който е бил обиждан или се е чувствал некомфортно, порати някое свое различие с останалите, да направи същото. Така ще си имаме демонстрации 365 дни в годината и то по няколко на ден. Горещо препоръчвам на хората със сексуални фетиши, да се задействат и да покажат на света, че всеки трябва да ги приеме и да ги уважава, дори да им се възхищава.

 35. 35 Профил на Dimitar Pehlivanov
  Dimitar Pehlivanov
  Рейтинг: 450 Неутрално

  "...Защо е важно кметът да изрази публична позиция?
  - За нас това означава, че българските институции и в конкретния случай местната власт, утвърждават общоевропейския стандарт на защита и опазване на човешките права..."

  не знам защо тази госпожа очаква кметът на София да й стане активист?

 36. 37 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1672 Неутрално

  [quote#8:"dragozow"]Статиите за гейовете в Дневник се появяват много странно от нищото[/quote]

  Бе не е много странно и не е ептен от нищото - http://davidduke.com/jewish-supremacists-homosexuality-and-divide-and-conquer/

 37. 38 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 783 Неутрално

  абе тея плакати
  по центъра на София на
  хомосексуалисти да се прегръщат
  направо ме отвращават. това е реклама
  на хомосексуализма, не на равноправието.
  как деца могат да гледат такива неща.
  абсурд.
  направо оня ден щях с един камък да счупя витрината
  на един такъв плакат.
  бива бива ма тея прекалиха.

 38. 39 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1547 Неутрално

  [quote#34:"achkoal"]Аз бях физически слаб, като дете, поради което ме обиждаха. Сега мисля да основа асоциация на слаботелесните и да правим демонстрации с-у дискриминацията на слабите хора. Минимум 80% от тях са били обиждани и повече от 95% са се чувствали некомфортно в училище. [/quote]И това го приемаш като нормално - "биха ме и бяха прави"? Що за робски манталитет?

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 39. 40 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1547 Неутрално

  Толерантността към различието (каквото и да е то) следва да се възпитава в училище. Ненапразно на Запад децата със специални потребности не биват сегрегирани в отделни училища (каквато е традицията у нас). Децата трябва от малки да се учат, че всички сме различни - по интелект, етническа принадлежност и, да, и по сексуална ориентация. Това, че 99% сме хетеро не променя факта, че ги има и единия процент сексуално различни - те също са хора и имат също толкова право на лично достойнство, както и ние.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 40. 41 Профил на pariah
  pariah
  Рейтинг: 1202 Гневно

  Дори няма да чета текста, предвид скандалното заглавие.
  Какъв софия прайд, какви пет лева и как не ви е срам да намесвате децата!!!
  И Дневник публикува тези свинщини!
  Позор!
  България има хилядолетна история, култура и обичаи и ако в някакви други части на света са приели, че ще толерират всички възможни претенции на педерасите, то тук, в България, НЕ Е МЯСТОТО за същото!

  - A witty saying proves nothing. Voltaire
 41. 42 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1547 Неутрално

  Толерантността определено трябва да се възпитава в училище. Ето видео от един училищен експеримент през 70-те в САЩ: http://u.pw/1CyAh2A

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 42. 43 Профил на georgievp
  georgievp
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Не зная откъде се финансира фондацията на Писанкънева, но имам обосновано предположение.

  За БХК зная, че в края на м.г. са имали по депозитни сметки ок. 550 (петстотин и петдесет) хиляди лева!!! За една тодина наличността по депозитните им сметки се е увеличила с над 100 (сто) хиляди лева!!!

 43. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 44. 45 Профил на georgievp
  georgievp
  Рейтинг: 450 Неутрално

  А дали и тази г-жа (г-ца?) е ...... Щото хваща око. Не зная как би реагирала на един поздрав, пък да я завториш и затретиш - дали няма да смени ориентацията?

 45. 46 Профил на georgievp
  georgievp
  Рейтинг: 450 Неутрално

  А дали и тази г-жа (г-ца?) е ...... Щото хваща око. Не зная как би реагирала на един поздрав, пък да я завториш и затретиш - дали няма да смени ориентацията?

 46. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 47. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 48. 49 Профил на goce7
  goce7
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Хомосексуалисти, ако разчитаме на вас, няма да има кого да учим - няма да има деца!
  Ще казвате как да възпитаваме и учим децата си, когато родите такива.
  Не се опитвайте и да ми обяснявате, че нетолерантността е и към децата с увреждане и с възрастните такива. Нямате нищо общо!
  Те имат ТЕЛК, освидетелствани са, че имат нужда от помощ, а вашият най-голям проблем е, че не си признавате нуждата от помощ. Не само това, но когато искате да се намърдате в училищата, вие представяте проблемът си като алттернатива.
  Живейте си както искате, но не налагайте проблемът си като като възможност, като естествено нещо, като алтернатива!
  Хомосексуализмът е противоестествен и опасен!
  https://sites.google.com/site/petervilkov/mitove-za-homoseksualizma

 49. 50 Профил на Соросоиден Соросоидофоб
  Соросоиден Соросоидофоб
  Рейтинг: 506 Неутрално

  [quote#40:"Николай Николов"]Толерантността към различието[/quote]

  Имам един познат дето е хитлерист и обича да се бие, един ФБ приятел - африкански канибал, един от Пазарджик, дето е джихадист и един ром от катуна до квартала ми, дето забремени дъщеря си на 13 годишна възраст...
  Давайте и те да влезнат в училищата и да учим на толерантност към тях.

  Апропо, аз съм православен християнин. Защо вие, вечно толерантни не сте толерантни към моето вероизповедание и постоянно дискриминирате моята религия и моите чувства?

  Цензурата в "Дневник" е по-зловеща от комунистическата и фашистката цензури взети заедно!
 50. 51 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1011 Неутрално

  Предлагам г-жата и всичките парадиращи да ги пратим в Анадола. Там да си организират.

 51. 52 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1547 Неутрално

  [quote#50:"с фашистки наклонности"]Имам един познат дето е хитлерист и обича да се бие, един ФБ приятел - африкански канибал, един от Пазарджик, дето е джихадист и един ром от катуна до квартала ми, дето забремени дъщеря си на 13 годишна възраст... [/quote]Кажи ми кои са приятелите ти за да ти кажа кой си. Примерът с канибала или онзи дето забременил малолетната си дъщеря са нелепи защото става дума за неща, които са противозаконни не само у нас, но и на Запад. Но не е незаконно ако два малолетни гея изпитват влечение един към друг.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 52. 53 Профил на Соросоиден Соросоидофоб
  Соросоиден Соросоидофоб
  Рейтинг: 506 Неутрално

  [quote#52:"Николай Николов"]два малолетни гея[/quote]

  Ееее, лица под 14 годишна възраст, дето още не са им се развили половите белези и както казват хората "не им е порастнало косъмче", как ще кажеш дали са стрейт, гей, зоо, некро или каквото и да е сексуал?
  В една медия видях снимка на бебе на "София Прайд", сигурно и бебето е гей-бебе? Разбирам някой да се е родил "интерсексуален", ама да казваш едно бебе или дете, дето хал-хабер си няма от сексуалност що за -сексуалист е, си е направо безумие.
  Апропо, ромите дето се забременяват на 13 правят също толкова незаконно нещо, ако "два малолетни гея" (много ме кефи тоя лаф) консумират влечението си един към друг.

  [quote#52:"Николай Николов"]Кажи ми кои са приятелите ти за да ти кажа кой си.[/quote]
  Аз съм човек с много и всякакви приятели. От всички континенти, с всички полит.възгледи и религии. Не смятам, че е нужно да описвам всичките си приятели и познати, особено, когато ти давам ПРИМЕР за несъстоятелността на тезата ти.

  Апропо, не ми отговори за дискриминацията на база религиозен признак, понеже тая история тук е обидна, както за православните, така и за евангелистите, а също така и за мюсюлманите.

  И накрая. Хомосексуализмът е декриминализиран у нас още през1968 година. От тогава, ЛГБТИ имат същите права както и хетеро-гражданите. Безумие, гавра и дискриминация на 99% от населението е тези хора да искат ПРИВИЛЕГИИ на база сексуалността си.

  Цензурата в "Дневник" е по-зловеща от комунистическата и фашистката цензури взети заедно!
 53. 54 Профил на mrtoyaga
  mrtoyaga
  Рейтинг: 449 Неутрално

  До коментар [#53] от "Либерален монархокомунист с фашистки наклонности":

  Еее, Вие били ли сте "под 14 години" някога? А за акселерация чували ли сте? А за това, че благодарение на интернет и на хората, дето не могат да си държат езика зад зъбите, в мръсния речник на 10-годишните почти няма бели петна?

  А ако някой се притеснява как ще се преподава тази материя на малолетни, напразно е. Има начини и подходи, разработени за всяка възраст от съответните специалисти. Имайте малко вяра в специалистите, като стана въпрос за тях, де.

  По-добре ли ще е да се държат в неведение децата - точно преди да се разбеснеят хормоните им?

 54. 55 Профил на Соросоиден Соросоидофоб
  Соросоиден Соросоидофоб
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#54] от "mrtoyaga":

  Е, на нас никой не ни е преподавал такова нещо, както и на родителите ни и на техните родители и на тези преди тях. И нали не сме станали някакви чудовища или асексуални фригиди?

  Цензурата в "Дневник" е по-зловеща от комунистическата и фашистката цензури взети заедно!
 55. 56 Профил на Соросоиден Соросоидофоб
  Соросоиден Соросоидофоб
  Рейтинг: 506 Неутрално

  А и цялата Мара понеже е втасала в образованието ни, та сега и часове по гей-култура да правят. Стига бе хора. Прекалява се с тия неща.

  Цензурата в "Дневник" е по-зловеща от комунистическата и фашистката цензури взети заедно!
 56. 57 Профил на Ivan Ivanov
  Ivan Ivanov
  Рейтинг: 229 Гневно

  Я бързо да се внесе проект за нов учебен предмет - Педерастология

 57. 58 Профил на Боян Цветков
  Боян Цветков
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Дневник, докога ще предлагате на аудиторията си само и единствено хомофашистката гледна точка?

  http://hrp.bg/?p=152

  "You look into the sky and see His arms of love reaching out for you His arms of love and grace and you know you need Him" Kutless - Your Touch
 58. 59 Профил на Vassco
  Vassco
  Рейтинг: 533 Неутрално

  До коментар [#1] от "naiden_pravdev":

  Абе и аз го написах това преди десетина дена и ме бамнаха за 1 седмица! Хайде после да ходят да ми разправят Дневник колко независими били! Който дава парите, той диктува ... статиите! Цензура, като в тошово време!

 59. 60 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 782 Неутрално

  Цялата дандания е с цел да се усвоят пари,дадени незнайно от кого.Щели да обучават децата да не обиждат гейовете?И как ще накараш едно дете да не обижда друго?Сигурно ще дойде някоя облечена като мъж лелка или женствен чичко и калпазаните на класа сигурно ще се впечатлят ,и ще спрат да обиждат женствените си съученици?Някой вярва ли го това?

 60. 61 Профил на ssdd
  ssdd
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Тоя пост ма кара да ....... извършва естествено отделяне на газ със задните си части.
  Възпитавай те ги в училище колкото искате, аз в къщи ще му обясня що те то Педерас, Циганин, Мангал, Лезбиика и какво предстваляват и що за стока са.

 61. 62 Профил на Mark
  Mark
  Рейтинг: 464 Неутрално

  Вулгарност и малодушие - това мога да кажа на професионалните платени коментатори, радетелите на "патриархални" ценности и чисто и просто зли душици, коментиращи под такъв тип статии. Ако всички хора по света бяха като вас, най-вероятно все още щяхме да бъдем на нивото на развитие на Ислямска държава. За вас всичко ново, нетрадиционно и нетипично е лошо и стъпва на и без това смачканото ви от мизерията его. Хубавото е, че светът прогресира и разумът засега надделява, но не винаги. В момента, в който такива като вас се домогнат до властови позиции, настъпва мрак за всички (справка - Русия, Иран, България и пр.)

 62. 63 Профил на Цайко
  Цайко
  Рейтинг: 1004 Неутрално

  Дали госпожата е възрастна лезбийка, само питам, щото съм толерантен. А дали има деца. (първото не пречи на второто).

 63. 64 Профил на gozambo
  gozambo
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Ха, така! В къщи ще учите децата, че да си гей не е нормално, в училище ще го учат, че е нормално. Да промиват мозъците на децата и да ги подготвят за педерасти.

 64. 65 Профил на Mark
  Mark
  Рейтинг: 464 Весело

  [quote#64:"gozambo"]Да промиват мозъците на децата и да ги подготвят за педерасти. [/quote]
  Щом ги "подготвят", най-вероятно ги изпитват - нали дотам стига логиката ви? Сигурно си представяте как протича и самият изпит.

 65. 66 Профил на Maradona
  Maradona
  Рейтинг: 511 Неутрално

  Моника Писанкънева, съорганизатор на "София прайд": За истинска толерантност са нужни лидерство и промени в училище

  Ай, нема нужда!

 66. 67 Профил на Булаир
  Булаир
  Рейтинг: 701 Неутрално

  Абе, тези всичките, които са надали рев за нови часове в училище, наясно ли са ДАЛИ ИМА "ПРОЗОРЕЦ" за подобни експерименти ???
  ... Ако ще въвеждаме "ГЕЙология" и "Религия" трябва да резнем от нещо друго - например часовете по литература (да речем Йовков, вече не е актуален) ... или математиката (Питагоровата теорема е нетолерантна спрямо свободата да избираш) ... или историята (там пък нямаме светли примери за гей-толерантност) ...

 67. 68 Профил на magistrat
  magistrat
  Рейтинг: 751 Неутрално

  На Моника и пащат за тези тезиси , но тя не казва колко ЛГБТИ ученици са участвали в Прайда, смесвайки се с 1000-а хомосексуалисти и лезбийки.

 68. 69 Профил на vladivlad
  vladivlad
  Рейтинг: 560 Неутрално

  Тази (използвам думата, защото нямам идея как се самоопределя Писанкънева) луда ли е да сравнява Питагоровата теорема с откровената пропаганда на хомосексуализъм в училище???

  Do or do not. There is no try. Yoda
 69. 70 Профил на satanail13
  satanail13
  Рейтинг: 609 Неутрално

  До коментар [#1] от "naiden_pravdev":

  е и?

  Марс е изконна Американска територия!
 70. 71 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1547 Любопитно

  [quote#53:"Либерален монархокомунист с фашистки наклонности"]Апропо, не ми отговори за дискриминацията на база религиозен признак, понеже тая история тук е обидна, както за православните, така и за евангелистите, а също така и за мюсюлманите.[/quote]Каква дискриминация? Ти изобщо разбираш ли значението на тази дума? Кой ти е забранил да бъдеш православен?

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 71. 72 Профил на satanail13
  satanail13
  Рейтинг: 609 Неутрално

  До коментар [#4] от "stierlitz":

  Нация която може да бъде унищожена от ЛГБТИ групи е обречена и без ЛГБТИ. Така че предлагам да се отдадем на секс и похот без предразсъдъци и задръжки тъй като това няма да промени нищо.

  Марс е изконна Американска територия!
 72. 73 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1547 Любопитно

  [quote#53:"Либерален монархокомунист с фашистки наклонности"]В една медия видях снимка на бебе на "София Прайд", сигурно и бебето е гей-бебе? [/quote]Нищо не си разбрал. На този парад са били и не малко "нормални", които проявяват своята солидарност с ЛГБТ. Западните посланници, които подкрепиха парада да не би да са и те всичките ЛГБТ? Обама да не е и той гей? Щот поздравява ЛГБТ с празника им: https://www.whitehouse.gov/lgbt

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 73. 74 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1547 Неутрално

  [quote#4:"stierlitz"]ще доунищожите нацията.[/quote]Най-мощната страна в света - САЩ - е и страната в която ЛГБТ имат най-много права. Други страни в които ЛГБТ имат силни права са Германия, Холандия, Великобритания, Скандинавските страни. А сред страните в които нямат права са Иран, Русия, Казахстан, Белорус. Забелязваш ли връзката? Застрашени от затриване съвсем не са "педераските" страни, а тези дето се "правят на мъже".

  Обяснението е просто - по-либералните страни дават свобода на гражданите си да строят живота си и не им се месят за глупости. Хората там имат по-голяма възможност за развитие и, съвсем естествено, тези страни са и по-богати.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 74. 75 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 561 Неутрално

  [quote#44:"georgievp"]А дали и тази г-жа (г-ца?) е ...... Щото хваща око. Не зная как би реагирала на един поздрав, пък да я завториш и затретиш - дали няма да смени ориентацията?[/quote]

  Сори, мъжки. От "другия" отбор е

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
 75. 76 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 561 Неутрално

  [quote#74:"Николай Николов"]Най-мощната страна в света - САЩ - е и страната в която ЛГБТ имат най-много права. [/quote]

  Фалшива дихтомия, САЩ са били най-могъщата страна в света много преди на някой дори да му хрумне да иска гей-бракове и паради. Този либерализъм и материалния прогрес не са в каузална връзка.

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
 76. 77 Профил на drake
  drake
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#74] от "Николай Николов":

  Не искам да се бъркам в глупави спорове за поръчкови статии , и без това цялата работа е само за това едни хора да усвоят едни пари. Но аргументът : развитите страни са развити защото видите ли давали индивидуални права на определени сексуални малцинства подлежи на оценка. Примерно: Сингапур толерира ли тези малцинства? Или Южна Корея?

 77. 78 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 941 Неутрално

  Професионална лесбийка !!!! Това нещо като жиголо ли е? Щом изкарва пари като такава....значи е вид проституция!
  До къде паднахте.....Дневник или по-добре дневник.Да давате трибуна на такъв индивид!
  Жалка картинка!!!

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 78. 79 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2595 Неутрално

  За истинска толерантност Е нужно ЛГБТ съсловието да не смятат другите за унтерменш.
  Да се спре натякването че ЛГБТ са по-добри в изкуството, че са по-интелигентни и прочие; да се спре искането ЛГБТ да имат повече права, чрез квоти за училище, работа и т.н. - да си от ЛГБТ примерно не ти дава С# умения за програмиране. И когато от ЛГБТ се откажат от исканията да са по-равни и се откажат от идеологията си че са по-равни - тогава ще има толерантност като между човек и човек, и между хора и хора.

 79. 80 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 941 Неутрално

  До коментар [#69] от "vladivlad":

  Не е достатъчно...просто педераст!

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 80. 81 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2595 Весело

  До коментар [#6] от "Thermobee":

  Интерсекс предполагам е междурасов секс - примерно между евреин и арабка - или там другите ЛГБТ опции.

 81. 82 Профил на Yomega
  Yomega
  Рейтинг: 712 Неутрално

  До коментар [#1] от "naiden_pravdev":

  Не е, защото се среща доста често в природата, не само при човеците, така че по-правилно е да се каже, че е аномалия.

 82. 83 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 941 Неутрално

  Позамислих се по темата. Некрофилите и те ли ще поискат да участват във възпитанието на децата? Ами воайорите чикиджии? А садистие и мазохистите?
  Моника да си лапа пурата или кавото там си лапа...нейнаси работа. Само дане го прави на обществени места и по-далеко или най-добре МНОГО далеко от училищата,че като почнат хората да вдигат кръвно и мониките ще бягат на 4 крака!!!!!

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 83. 84 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1289 Неутрално

  те се кефят на "отзвука" , призовавам разумните колеги от форума да игнорират този тип статии, нека си ги пускат и да си ги четат и коментират сами

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 84. 85 Профил на drake
  drake
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#78] от "Без соц":

  Не си троши нервите. Тук цялата работа е за пари. Идеята с тези статии е по-дълбока и трябва да знаеш интелетуалната история. Навремето марксистите са смятали ,че капитализмът ще се разруши от само себе си по икономически причини. Но не е станало. Тогава са се появили т.н франкфуртски марксисти. Има един много известен немски философ Маркузе. Маркузе е вярвал ,че за да подрони западната цивилизация трябва да се атакуват общоприетите културни и социални норми и то чрез инфилтриране на самите институции ,които ги поддържат. Е, оттам тръгват всичките тези работи за които се говори в тази статия . Затова и каката приказва за т.н. подход за критикуване на нормите. Това общо взето е да караш децата да се съмняват във валидността на общоприети конвенции , които всеки от нас научава в семейството си. Ей затова въпросната дама ги иска тези часове. Макар че по нейната логика циганите са много напред с материала защото отдавна са отхвърлили буржоазния предразсъдък човек да не се жени за първата си братовчедка и да и прави дете на 12 години. Така че не си троши нервите: хората правят бизнес ние само си чупим клавиатурите.

 85. 86 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1247 Неутрално

  какво означава "трансджендър хора" ?
  Най-добре да се въведе в училище час по секс, в който хомосексуални мъже и жени да се забавляват с децата, ако може още с 10 г., за да знаят за какво става дума и да са толерантни.
  ТЕЗИ ХОРА ДРОГИРАТ ЛИ СЕ И ЗАЩО НИ ПРАВЯТ СЪПРИЧАСТНИ С БЕЗУМИЯТА СИ??????

 86. 87 Профил на drake
  drake
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#84] от "stg":

  Много добра идея между другото.

 87. 88 Профил на keen
  keen
  Рейтинг: 1052 Неутрално

  Търпях ги доста време, но напоследък усещам, че все повече съм привърженик на преследването на педерастите и лесбийките като криминални престъпници.
  Говоря за демонстративната извратеност на тези хора - крайно отблъскваща е.

  Където и да натиснеш в ГЕРБ, излиза ГНОЙ.
 88. 89 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1547 Неутрално

  [quote#77:"drake"]развитите страни са развити защото видите ли давали индивидуални права на определени сексуални малцинства подлежи на оценка. Примерно: Сингапур толерира ли тези малцинства? Или Южна Корея?[/quote]Всяко правило има изключения - които го потвърждават. В болшинството развити страни ЛГБТ имат по-големи права отколкото в България. Става дума за над 30 държави. И обратното е вярно - в държавите по-бедни от България ЛГБТ имат по-малко права.

  В случая Вие виждате 2 дървета, но не успявате да видите гората.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 89. 90 Профил на mrtoyaga
  mrtoyaga
  Рейтинг: 449 Неутрално

  До коментар [#55] от "Либерален монархокомунист с фашистки наклонности":

  Тъй де, щото никой не ни е преподавал, затуй по нашенско вилнее такваз тъма безпросветна.

  Нали уж всички са загрижени за репродуктивното здраве на нацията, а когато стане дума за сексуално възпитание - "няма нужда", моля ти се. Толкова сложни и важни неща се случват в емоционален и психо-сексуален план при подрастващите, ама не - нас не са ни учили на нищо, децата сега - те защо пък да се учат? Друго си е улицата да им излее една кофа с помия и предразсъдъци в главите - и да се оправя кой както може.

 90. 91 Профил на mrtoyaga
  mrtoyaga
  Рейтинг: 449 Весело

  До коментар [#86] от "daam":

  Така ли си представяш да изглежда сексуалната просвета?
  Боожее...

 91. 92 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1547 Неутрално

  [quote#77:"drake"]развитите страни са развити защото видите ли давали индивидуални права на определени сексуални малцинства подлежи на оценка.[/quote]Другото, което не схващате е, че в случая не става дума само за ЛГБТ, а за толератността по принцип. Отношението към ЛГБТ е просто лакмус за толерантността на едно общество към различните. Страните, които са нетолерантни към ЛГБТ обикновено са нетолерантни и към други малцинства (етнически, религиозни и т.н.). Та именно тази обща нетолерантност е, която сваля КПД-то на едно общество и го прави по-бедно.

  За разлика от тях, по-богатите страни не се опитват да ограничават гражданите си за глупости и енергията на обществото не се потиска от безсмислени ограничения.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 92. 93 Профил на civis_eu_sum
  civis_eu_sum
  Рейтинг: 561 Неутрално

  [quote#89:"Николай Николов"]Всяко правило има изключения - които го потвърждават. В болшинството развити страни ЛГБТ имат по-големи права отколкото в България. Става дума за над 30 държави. И обратното е вярно - в държавите по-бедни от България ЛГБТ имат по-малко права. [/quote]

  Извъртате истината. Тези държави са били развити и проспериращи МНОГО преди гей-въпросите да стигнат до масмедиите и публичноо пространство. Няма съществена връзка между това ЛГБТ итн да променят обществото и идеята за брак и материалния просперитет в същото общество. Ако искате да спорите, че от етична гледна точка трябва да им се дадат съответните права, това е едно, ако твърдите че тези права трябва да се дадат за да просперираме е съвсем друго /и невярно./

  ЕС не е пансион за социално слаби от третия свят, нито благотворителна организация.
 93. 94 Профил на mrtoyaga
  mrtoyaga
  Рейтинг: 449 Неутрално

  До коментар [#82] от "Yomega":

  Даже е още по-коректно да се каже, че НОРМАЛНО хомосексуалните се срещат в дадена популация с такава и такава честота.

  НОРМАТА, от друга страна, т.е. преобладаващата част от индивидите в една популация, е да са с хетеросексуална ориентация и поведение. Оттам нататък е НОРМАЛНО да се среща (с определена честота) отклонението от НОРМАТА във всякакви вариации на сексуална ориентация, поведение и идентичност. Самата честота на поява на индивиди с отклонение от нормата е относително постоянна във времето и се определя и поддържа от разнообразни механизми... чиято природа подлежи на изясняване.

 94. 95 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1547 Неутрално

  [quote#85:"drake"]Тук цялата работа е за пари. [/quote]По тази логика всичко е за пари - демокрацията, свободата и т.н. Протестите, които свалиха Виденов (и благодарение на които България тръгна в западна посока) и те бяха за пари - ако не беше мизерията хората нямаше да протестират.

  За мен опира до КПД. То, всъщност, Маркс го е казал - побеждава обществения ред, който води до по-голямо КПД. Затова на Запад са станали по-толерантни. Не защото са по принцип по-добри от нас, а защото толерантността води до по-високо КПД и рано или късно побеждава. И у нас ще победи - въпрос е на време. Време през което ще имаме по-ниско КПД, т.е. ще бъдем по-бедни. Така, че - да, става дума за пари.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 95. 96 Профил на mrtoyaga
  mrtoyaga
  Рейтинг: 449 Неутрално

  До коментар [#88] от "keen":

  Личният вкус и пристрастия не са основание да бъдат превърнати в закон.

  Някой може да не харесва възпълни хора и да му се струва отблъскаща мисълта за... хм... възпроизводството им. Друг пък може да не понася слаботелесни, или мустакати, или - каквото друго ти дойде наум.

  Туй, че на теб нещо не ти се нрави, не значи, че всеки е длъжен да застане мирно и да ти отдаде чест.

 96. 97 Профил на georgievp
  georgievp
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#89] от "Николай Николов":

  А имате ли представа как е в Турция? Останал съм с впечатлението е "междумъжките" контакти се толерират. А "междуженските"?

 97. 98 Профил на goce7
  goce7
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Толкова онеправдани хора има в цивилизованият свят и толкова фондации защитаващи интересите им. Толерантност та толерантност! Точно хомосексуалистите ли ще обучават децата на толерантност? Много удобна дума за широка ПР акция и реклама по целият свят. Четох статия - в Америка глобили 135 000 долара семейство сладкари, че отказали да направят торта за гей сватба.Тази медия не е единствената в която интервюират тази жена. Кой поръчва, кой плаща ..... знае ли се?
  Като огромна, добре финансирана секта сте.

 98. 99 Профил на drake
  drake
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#92] от "Николай Николов":

  Аргументът ви е неточен в две отношения, в които вие избягвате да коментирате. Поставям въпросите пак:
  1) Толератността ли е функция на икономическото развитие или икономическото развитие води до толерантност? Перифразирам друг участник, каквата посоката на причинността?
  2) Щом твърдите че толерантността е универсална как бихте коментирали примери ,които оборват вашия аргумент? Посочвам: Сингапур, Южна Корея, а в Европа е Полша.

  Теориите ви за Маркс няма да коментирам тъй като не сте посочили дали говорите за периода на т.н млад Маркс или зрелия Маркс. Отделно, че намирам теориите му за глупави, но това е мое право. Ако вие намирате нещо полезно посочете ми съответния източник , естеството на тезата си и доказателствата , които прилагате.

 99. 100 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1547 Неутрално

  [quote#93:"civis_eu_sum"]Тези държави са били развити и проспериращи МНОГО преди гей-въпросите да стигнат до масмедиите. Няма съществена връзка с материалния просперитет в същото общество. [/quote]Не схващате. По-толерантните общества имат по-високо КПД - т.е. развиват се по-бързо. И преди 50 години Западните страни са били по-толерантни от тогавашна България - и, респективно, са се развивали по-бързо. Преди 100 години - също. Та именно за толерантността по принцип иде реч. Толерантността към ЛГБТ е просто едно от нейните проявления.

  С времето разликите в КПД-то породени от толерантността водят до количествени натрупвания. То е като лихвата. По-високата лихва върху определен депозит с времето прави въпросния депозит да изглежда много по-голям от друг оставен на по-ниска лихва. Та нашият депозит просто се олихвява на по-ниска лихва.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK