Антоан Аржаковски, френски историк: Путин инструментализира всичко, включително Църквата, в своя полза

Антоан Аржаковски, френски историк: Путин инструментализира всичко, включително Църквата, в своя полза

© ПорталЗа религиозните измерения на руско-украинската криза с френския историк Антоан Аржаковски* разговаря Юлия Талева.


"Дневник" препечатва интервюто от портала "Култура". Заглавието е на "Дневник". 


Пълният текст е поместен в сп. "Християнство и култура", 101 брой
В анализите си на руско-украинския конфликт често изтъквате неговите религиозни фактори, както и ролята на християните за мирния процес. Какви са религиозните измерения на кризата?


- Религиозното измерение на руско-украинската криза според мен се явява на три равнища. Първото равнище е църковно-институционално, което е очевидно. Имам предвид това, че в началото на 90-те г. на ХХ в., с разпадането на Съветския съюз и независимостта на Украйна, Московската патриаршия не дава автономия на Украинската православна църква, явно смятайки, че последната не е достатъчно зряла, за да бъде автокефална. Това предизвиква схизма с формацията на патриарха на Киев, която е предпоставка за политическата схизма. А после патриарх Кирил заявява, че Крим трябва да бъде част от Русия и подкрепя президента Путин, възстановявайки каноничната власт на Руската църква върху Крим. Така че се забелязва как настоящия политически разрив е бил обусловен от религиозен разрив. Тук се изправяме пред проблема за даването на автокефалия, който, както знаете, е сред въпросите за Всеправославния събор. Това е първото равнище.


Второто равнище е историческо. Състои се в това, че всяка от страните има свой собствен прочит на историята. Тезата на руските историци като Карамзин е: "Ние сме единствените наследници на Киевска Рус". Същото твърдят украинските историографи като Грушевски: "Ние, украинците, сме единствените и истински наследници на Киевска Рус". Украинските историци не са доосмислили ролята на св. Александър Невски, неговата тактика на сближаване с татарите.


От своя страна руските историци пропускат факта, че Киевска Рус се разпростира до Галич, Волиния и част от Белорусия поне до XVI–XVII в. Те смятат, че тамошното население е било от поляци, нямащи нищо общо с наследството на Киевска Рус, което е погрешно. Така че всяка страна се e стреми да си присвои изключително наследството на Киев. Нещо познато за Франция, тъй като ние сме били в подобно положение спрямо германците. След смъртта на Карл Велики и разделението на империята през 843 г. французите и германците са си съперничили в претенциите да са единствени наследници на Свещената римско-германска империя. За нейните истински наследници се обявяват и кралете от династията на Капетингите, и германските и австрийските императори и историческата нишка на съперничеството свършва с две световни войни. Разрешението идва със създаването на Европейския съюз, който е могъл да се изгради именно благодарение на преосмислянето и осъзнаването на общата история, на утвърждаването на нейните важни дати в европейската историческа памет.


Това е основата на европейската идентичност. Аналогични процеси протичат в момента в Украйна и в Русия. Това е второто ниво, на което част от отговорността се пада на религията. И княз Александър Невски, и княз Ярослав Мъдри са православни светци, но за мене най-важният пример за святост и мъдрост от историята на Киевска Рус е този на светите братя Борис и Глеб. Те не просто са загинали като мъченици за вярата, те са страстотерпци, умрели за общото благо, за обществения мир и ред. Да поемеш жестокостта върху себе си по примера на Христос в името на общия мир като висша ценност – ето това се е загубило в хода на историята.


А третото равнище на религиозното измерение всъщност надхвърля рамките на руско-украинския конфликт и се отнася изобщо до европейската цивилизация. Някои религии са по-благосклонни към модернизма, други виждат опасност в него. Православната църква обикновено твърди, че модернизмът е опасен. И в известен смисъл има право да го твърди. Защото всички катаклизми в историята ни от ХХ в. насам – климатичните катастрофи, ядрените катастрофи, световните войни – са плод на модерността. Затова и не става дума да клеймим консервативно настроеното православие срещу модернистите, които се борят за правата на човека. Но същевременно тези модернисти и борци за човешки права защитават и положителни ценности като свободата на съвестта, правовата държава, демокрацията. Това е конфликт, който сме замели под килима, без да го разрешим от 1989 г., от края на Студената война. Слушахме американци като Хънтингтън да ни предупреждават, че навлизаме в шока на цивилизациите, но не поставихме сериозно икуменическия въпрос, който според мен е основен: как да се помирят православният и католико-протестантският подход пред големите предизвикателства на съвременния свят. Когато Путин съумява да убеди Виктор Орбан или Марин льо Пен да го подкрепят в кампанията срещу Украйна, той се опира на идеята: "Ние носим силата на традицията, ние сме гаранцията за съхраняването на ценностите от заплахите на модерния свят".


Как обяснявате съучастието на Путин и йерархията на Руската църква в това противоборство със Запада, срещу чийто модел Путин противопоставя евразийската идея, която в същността си е твърде далеч от православието?


- Относно Путин всичко е много просто. Той е може би най-богатият човек в Русия, натрупал е огромно състояние – тези факти са добре документирани от проф. Карън Дауиша, в тях няма и сянка от съмнение. Той пази властта и богатствата си, инструментализирайки всичко, включително Църквата, в своя полза.


По-сложен въпрос е защо Руската православна църква влиза в логиката на евразийската доктрина, противопоставена на Запада. Но си мисля, че ако Църквата в нещо е отчасти права, то е в твърденията, че Западът е в духовна криза.


"Уверявате ни, че Западът е богат, справедлив, прекрасен и т.н., но ние сме изпатили от Запада от 90-те години насам, знаем как у нас се настаняват западни компании, как ни налагат правилата си, как оттам прииждат разни евангелизатори, без да зачитат собствените ни традиции и вяра. Убеждавате ни в културния възход на Запада, а вижте какви хора печелят "Евровизия", не знаем мъже ли са, или жени; легализирате еднополовите бракове и евтаназията – всичко това е срещу нашите ценности". Църквата има право да твърди това. Проблемът е, че отстоявайки ценностите си като висши, тя предлага връщане в Средновековието.


Наблюдава се някаква идеализация на Средновековието. В Руската църква има кръгове, които дори говорят за канонизация на Иван Грозни. Силно се идеализира и личността на Николай II, за когото много твърдения не отговарят на истината и който беше канонизиран.


Обяснявали сте неведнъж, че след разпадането на СССР руският народ търси основите на идентичността си в старата автократична форма на царизма и неговата връзка с православието. Не се ли дължи в голяма степен на това и трудната декомунизация в православните страни – на остатъците от византийския модел на симфония между държава и Църква?


- Ако в момента преподавам усилено Евсевий Кесарийски, то е защото той е родоначалникът на концепцията за византийската симфония и защото искам да покажа неговите недостатъци. Моята теза е, че и днес Православната църква още се опира на Евсевий Кесарийски, за да изгражда отношенията си със света. Евсевий Кесарийски е смятан за значим православен епископ, за бащата на църковната история, но четейки внимателно неговото "Похвално слово за Константин", ще открием влиянието на неоплатонизма.


Наистина Евсевий е участвал в Никейския събор през 325 г., но няколко месеца преди това, на Антиохийския събор, е защитавал Арий, подкрепял е арианството. Затова твърдя, че тезата за византийската симфония, теоретизирана от Евсевий Кесарийски, не е християнска. Това разделение на душата и тялото, като императорът се грижи за тялото, а патриархът за душата, не е християнско схващане, защото християните не делят тялото и душата. Те смятат, напротив, че процесът на въплъщението е процес на синтез на тялото и душата. Сещам се за "Левиатан", филма на руския режисьор Звягинцев, по-точно за разговора между управника и епископа. Епископът казва: "Прави каквото искаш. Ти управляваш, ти имаш власт над тялото. За мене това не се отнася. Аз се занимавам само с душите". С това разделение епископът оправдава бруталното и жестоко действие на управника.


Тъкмо това прави Евсевий, когато оправдава бруталното действие на Константин, когато позволява да се инструментализира Църквата в негова полза. Убеден съм, че православните днес носят отговорността да признаят недостатъците на своя богословско-политически възглед. Руските емигранти във Франция, чиито трудове съм изследвал, Бердяев, Булгаков и т.н., са се стремили да представят на Запад учението за иконата и преди всичко да покажат, че православието е излязло от периода на цезаропапизма. Че навлизаме в нов период, който трябва да изграждаме и осмисляме. Това не означава да се претопим в днешната боледуваща демокрация, към която и те са били критични през 30-те години на миналия век. Ала те са разбирали, че демокрацията има положителни страни и трябва да се изнамери модел, който да съхрани най-ценното от източната система на Евсевий Кесарийски, а именно, че нашият земен ред е призван да се уподоби на небесния ред – нещо, което модерният свят е забравил – и същевременно да се запази най-доброто от западната идея за основните ценности, които съединяват тялото с душата: това са свободата (на съвестта), равенството и братството.


Тези европейски ценности защитават днес украинците, които определят своята революция като революция на достойнството. Те отхвърлят автократичната логика, която стреля по мирно демонстриращите студенти. Трябва да търсим синтез между Източна и Западна Европа с най-доброто от нашите политически традиции. Западна Европа се нуждае от това българите, поляците, украинците, руснаците да внесат една по-духовна богословско-политическа визия. А те, от своя страна, трябва да приемат, че правото е нещо основополагащо за изграждането на мирна държава. Истина е, че правната култура на православието е много слаба.


Антоан Аржаковски е френски историк, потомък на православни емигранти. Роден е през 1966 г. Защитава докторат във Висшето училище за социални науки в Париж на тема "Поколението на религиозните мислители от руската емиграция. Изданието "Путь" (1925–1940)". Между 1989 и 2002 г. работи като дипломат във френското Министерство на външните работи. Бил е директор на френския Университетски колеж в Москва, аташе по сътрудничеството в образованието в Киев и заместник-директор на Френския институт в Украйна. През 2004 г. основава Института за икуменически науки в рамките на Католическия университет в Лвов и до днес е член на неговия административен съвет. От 2011 г. е един от ръководителите на изследователския отдел "Общество, свобода, мир" в Бернардинския колеж в Париж. Инициатор е на откритата там през 2013 г. нова учебна дисциплина "Етическа и религиозна култура" с подкрепата на представителите на различните вероизповедания във Франция. Автор е на многобройни трудове за историята на православната мисъл, бил е лектор в различни европейски и американски университети. Сред последните му книги са: Русия-Украйна – от война към мир? (Russie-Ukraine, de la guerre à la paix?, Paris, Parole et Silence, 2014), Какво е православие? (Qu’est-ce que l’orthodoxie?, 2013).


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (72)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 2 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 1807 Неутрално

  Така е с Диктаторите,всички са им подчинени в държавата,а самите диктатори са дълбоко учудени,защо извън държавата им ги наричат диктатори.Диктатора никога не може да проумее,че е диктатор,той е убеден,че всичко каквото прави е за доброто на Държавата и затова е естествено всички да му се подчиняват.

 3. 3 Профил на adam1966
  adam1966
  Рейтинг: 561 Неутрално

  ..Всяко нещо си има край...само с повсеместно инструментализиране няма да стане..трябва и развитие на икономиката , управлението ..

 4. 4 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 732 Весело

  Прекалено много известни изследователи са се хванали да изследват Путин.Всеки в своята си област,със своите си аршини,и като че ли още не успяват да му скроят образ по мярка.Направо е забавно.

 5. 5 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 5216 Неутрално

  ПУТИН се обзавежда със СОБСТВЕНА ЦЪРКВА

  ЦЪРКВА на която е и ГОСПОД и ПЪРВОЖРЕЦ

  Традиционната такава е само придатък

 6. 6 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 732 Весело

  Снощи съпругата ми нямаше сапунка,та си беше пуснала някакво "историческо" пропагандно филмче за Хитлер,сапунко-подобно,разбира се.Та там,в това филмче,вече се опитват да внушат че Хитлер е бил евреин,тъй като не можело да се докаже със сигурност,че не е.

 7. 7 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 948 Неутрално

  Истина е, че Путин похарчи огромни пари за РПЦ, и оттам се стараят, ноооо ... няма как Средновековие !

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 8. 8 Профил на citoplast
  citoplast
  Рейтинг: 1254 Неутрално

  На всички е ясно, че путин използва православието както за външнополитически цели така и за вътрешно зомбиране на собствения си народ. Няма как църква която е пропита с агенти на кгб и други силови структури да води самостоятелни действия и да не се съобразява с върхушката.

  http://www.etoidaskoro.com/105310861074108010851080/72

  Имало едно време ссср...
 9. 9 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3933 Неутрално

  Всичко това показва единствено изключително ниската степен на културно и социално развитие на руската нация.

  Много бих желал да видя как някакъв такъв бивш дребен гангстер успява да създаде подобен култ към личността си в Швеция, Франция или Англия. Там, в най-добрия (за себе си) случай, той би могъл да създаде партия-еднодневка, с която да обере някакъв протестен вот сред социалния fringe, но в никакъв случай да се докопа до властта, още по-малко до абсолютната власт.

  Но ... една нация, която допреди 15 години се гъзуреше срещу телевизора, за да попива "целебните лъчи" от сеансите на Кашпировски, е повече от благодатна почва за всякакви Путинци, Распутинци и други подобни шмекери.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 10. 10 Профил на SSmart
  SSmart
  Рейтинг: 1287 Весело

  Слагаме вместо Украйна БЮРМ и вместо Русия България и почти всичко в исторически план каквото е казал полския потомък ще е вярно за нашите си балкански работи!

 11. 11 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3607 Неутрално

  [quote#9:"Norman Granz"]Но ... една нация, която допреди 15 години се гъзуреше срещу телевизора, за да попива "целебните лъчи" от сеансите на Кашпировски[/quote]
  15 години са много . сега е по лесно . позата е същата , посоката нова . достатъчно е да "анализираш " злото путин , фалит на русия , и си вземаш хонорара . заразата е по масова от кашпировски , парите са за единици , това пък е общото ......

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 12. 12 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4204 Весело

  Интересно този не споменава нищо за проблемите на България с Русия.
  Това трябва да е в следствие стоенето толкова време в наведено положение с поглед отправен към западна Европа.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 13. 13 Профил на Freedom of Speech
  Freedom of Speech
  Рейтинг: 672 Неутрално

  То и наш Бойкин натам е тръгнал - видите ли как ласкае Началника, как отчетата го хвалят, хвалят...

  Езикът е машина и не бива да се допуска пружините й да скърцат.
 14. 14 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3627 Неутрално

  Какъвто и ще да е Путин, винаги ще им е враг, защото Русия им пречи на световното господство. Скоро и с Китай ще стане така и президентът им ще бъде демонизиран.

 15. 15 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4204 Неутрално

  [quote#11:"deribeev"]достатъчно е да "анализираш " злото путин , фалит на русия , и си вземаш хонорара . [/quote]
  Защо това мурзилките се правите, че не разбирате защо хората толкова ненавиждат Русия?
  Колкото и да се опитвате, не можете да изтриете спомените на хората от арогантното поведение на руснаците и Русия.
  За разлика от вас обикновените хора не са платени. Те просто изразяват мнението си мой човек!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 16. 16 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3933 Неутрално

  [quote#14:"Judjuk"]Скоро и с Китай ще стане така[/quote]

  Дудук, Китай ОТДАВНА е много по-сериозна световна сила от Русия. За какво, според теб, Путин се подмазва на китайския "брат" и му навира неканен г*за си? Китай е толкова по-силен от Русия, че може безнаказано да диктува всякакви условия на джуджето - например, да изгради "Сила Сибири" със собствени средства, преди китайците да го УВЕДОМЯТ на какви цени биха кандисали за му купуват въпросния г*з.

  Същевременно Китай държи извънредно много на търговските си отношения с напредналия свят - ЕС, САЩ - и никакви умилквания на Путин не могат да променят този факт.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 17. 17 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3607 Неутрално

  [quote#15:"Храбър"]За разлика от вас обикновените хора не са платени. Те просто изразяват мнението си мой човек![/quote]
  и изразявайки мнение , пък било то и безплатно , отричате въобще правото на различно мнение . виж се как започваш , с вербална агресия която в малкото гладко нещо в теб е .... сила на мисълта и връх на аргументите . което е забавно

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 18. 18 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 3074 Весело

  Неотдавна мужиците се питаха дали да издигнат пред Лубянка паметник на техния кръстител великия киевски княз Владимир I Святославич. По онова време дилемата пред руските племена е била източно православие или ислям. Главната причина за приемане на православието била забраната на алкохола в исляма. Паметни са думите на княз Владимир. " "Руси есть веселие пити, не можем без того быти". Точка.

 19. 19 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3933 Неутрално

  [quote#14:"Judjuk"]Русия им пречи на световното господство.[/quote]

  БВП на Русия - 1.2 трилиона.

  БВП на TTIP - 35 трилиона.

  Как Русия "пречи" на световното господство на развития Запад - единствено една мурзилка може да си въобрази.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 23. 23 Профил на alteration
  alteration
  Рейтинг: 450 Неутрално

  "Путин инструментализира всичко, включително Църквата, в своя полза"
  Много е точно. Това е автократизъм от "по-модерен" тип-не унищожаваш - приобщаваш.Използваш чужди камъни за своя си градеж.Но и този "модернизъм"не променя същността-допотопно разбиране за държава и управление.

 24. 24 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4204 Весело

  До коментар [#20] от "vizral":
  Аз говорех за хората, които не харесват на "дерибеев", а ти ме наричаш болшевик.
  Очевидно твоето съзнание е обременено. Не моето.

  п.п. Просташките ти маниери демонстрират по-скоро твоя манталитет.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 25. 25 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Цезаро-пъпизмът не е православна доктрина, а западна. Затова се и казва така и символизира не властта на цезаря, а сливането на светската в папската власт в Рим. Всъщност това е много късен термин и се появява в борбата на католицизмът с протестантството, православието няма отношение към него.
  Нито във Византия в миналото, нито в новата история светската и църковна власт не са били в добри отношения, църквата винаги е била в конфликт и преследвана от държавата.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 27. 27 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4204 Неутрално

  [quote#17:"deribeev"]и изразявайки мнение , пък било то и безплатно , отричате въобще правото на различно мнение . виж се как започваш[/quote]
  По-скоро ти започна така. Виж какво си писал в твоя пост.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 28. 28 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3933 Неутрално

  [quote#25:"др. Иванов"]Цезаро-пъпизмът[/quote]

  Какво означава това, старшина? Че са ти направили цезарево сечение до пъпа?

  Вчера един доброжелател те посъветва да събираш стотинките от монетните автомати и да не се занимаваш с по-сложна мисловна дейност.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 29. 29 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4204 Неутрално

  [quote#26:"vizral"]Човека до колкото виждам изразява мнение.[/quote]
  Ти видя ли му мнението?
  Видя ли обидите и измислените обвинения, с които се е нахвърлил, та си тръгнал да го защитаваш?
  Това неговото не е изразяване на мнение. то е целенасочена обида и заблуда на четящите.....Каквото между другото правиш и ти.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 30. 30 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3933 Неутрално

  До коментар [#29] от "Храбър":

  Колега, чудя ти се защо спориш с този трол? В подобни "дебати" не се ражда истината, само си хабиш нервите. Чукни му удивителната и го прескачай.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 31. 31 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 2280 Неутрално

  [quote#25:"др. Иванов"]Нито във Византия в миналото, нито в новата история светската и църковна власт не са били в добри отношения, църквата винаги е била в конфликт и преследвана от държавата. [/quote]
  Това от коя книжка на др-во георги Кирков го прочете? Именно в източноправославното християнство връзката църква-държава е особено силна, за разлика от католицизма например. Папата и досега си има отделна територия-държава, именно защото през вековете католоцизмът като религия е бил значително отдалечен от светската власт. Да не ти споменавам за конфликтите между известни в историята папски управления и държавни глави в Западна Европа.

 32. 32 Профил на grand funk railroad
  grand funk railroad
  Рейтинг: 1159 Неутрално

  "Наблюдава се някаква идеализация на Средновековието."

  Руският народ не е мръднал оттам.

  Parmi ceux qui n'ont rien à dire les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 34. 34 Профил на grand funk railroad
  grand funk railroad
  Рейтинг: 1159 Неутрално

  До коментар [#25] от "др. Иванов":
  [quote#25:"др. Иванов"] църквата винаги е била в конфликт и преследвана от държавата.[/quote]

  Би ли ми дал един пример за България, до съветската окупация, когато църквата е била преследвана.

  Parmi ceux qui n'ont rien à dire les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
 35. 35 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4204 Неутрално

  [quote#34:"grand funk railroad"]Би ли ми дал един пример за България, до съветската окупация, когато църквата е била преследвана. [/quote]
  Атентата в Света София!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 36. 36 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 886 Весело

  Интересни коментари на тема Църква и Путин ама доста далече от практиката....
  Поредният DRANG nach OSTEN на Западняците водени в случая от САЩ, среща съпротивата на Изтока, както десетки пъти преди това в последните 1000 години... Православната църква на Русия просто застава зад интересите на руските хора и в този DRANG nach OSTEN..... ще мине и ще отмине.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 37. 37
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 39. 39 Профил на др. Иванов
  др. Иванов
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Бих дал много примери за гоненията срещу църквата преди девети, ако не беше общоизвестен факт, за който пише още Иречек. За разлика от интелектуалстващите пишман революционери и политици същият пише в дневника си (още тогава, не след десетилетия), че каквото и да се говорило от партийните водачи в Народното събрание, депутатите винаги гласували каквото кажели хората на руския цар, защото знаели кой ги е освободил, а когато хората на царя си хванали пътя гласували за това, което кажели екзарсите. От там е и дивата омраза на политиците към Църквата.
  Конкретен пример:
  Стамболов нарежда да се арестува Великотърновския митрополит с още двама епископи и защото това му било недостатъчно наредил да се прекарат оковани през цяло Търново. Било сторено, но когато те слизат от файтона митрополита си подава ръката на полицейският началник, който коленичи и я целува, което вбесява Стамболов, който иска да покаже на Църквата кой управлява страната.

  Царската доктрина е да се направи всичко и да не се даде възможност на българската църква да си върне патриаршеското достойнство, което да я издигне до съперник на династията.
  Между другото малко хора знаят, че последните 200 години преди революцията Русия няма патриарх, като титлата се отнема не от татари или кръстоносци, а от безбожните руски царе, които като цяло винаги са преследвали църквата. И в Русия, както и в България, патриаршеското достойнство е върнато от комунистите.
  За съжаление гоненията срещу църквата са били държавна политика в православните държави винаги, почти няма цар, император или крал, който да не е искал да се прослави с отсечена глава на патриарх, а избитите от властта църковни служители да стотици пъти повече от убитите от еретици и неверници.

  Комунист - реформатор, реформатор - милиционер, милиционер - агент, в един и същи строй!
 40. 40 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1594 Неутрално

  При всички случаи интересно интервю, провокиращо размисли.
  Не се бях замисляла дълбоко, че "Западна Европа се нуждае от това българите, поляците, украинците, руснаците да внесат една по-духовна богословско-политическа визия". В българския случай това е невъзможно в ситуацията, в която се намира православната ни църква, потънала предимно в задоволяване на собственото си угодство и вътрешни ежби. За каква богословско-политическа визия можем да говорим?!

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 41. 41 Профил на alteration
  alteration
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Към Хавай/5/: Ти чакай да видиш когато изкарат нашичките на публичната сцена. БПЦ засега е "резерв", в един момент ще я изкарат.Агентите на Москва от самата "глава"започват!

 42. 42 Профил на alteration
  alteration
  Рейтинг: 450 Неутрално

  В основата трябва да се постави въпросът "какъв е Путин"? Ето ви цитат от книга на В.Суворов:

  "Разликата между Русия и Съветския съюз е в целите ..... През 1923 година М. Н. Тухачевски, който вече се бил прочул с масовото изтребване на мирно население в Централна Русия, Северен Кавказ, Урал, Сибир и Полша, теоретично обосновал целта .... — „да си осигурим свободно прилагане на насилието .... . Всяка завладяна от нас територия става след завладяването й вече съветска територия, където ще се осъществява властта ....."
  Та какъв е Путин,руски и ли съветски; както виждате важно е да се знае.

 43. 43 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 2096 Неутрално

  [quote#3:"adam1966"]само с повсеместно инструментализиране няма да стане..[/quote]

  Ще стане, ще стане!
  С това овчедушно подчинение и СИН (Синдром на Интелектуална Недостатъчност) са на път да се "сурнат" по севернокорейското нанадолнище.

  Химн на плажа!?!?!? Тези са ИДИОТИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ!!!

  Да направим този клип ХИТ в мрежата. Туризъм по путински!!!

 44. 44 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 2096 Неутрално

  [quote#32:"grand funk railroad"]Руският народ не е мръднал оттам.[/quote]

  Интелектуално са дори малко преди Средновековието!

 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 48. 48 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 2096 Неутрално

  [quote#46:"vizral"]интелектуално отношение си на ниво амеба-чехълче. [/quote]

  Съдейки по граматично-стилистичните особености на драсканиците ти, това 75 да не би да е личното ти IQ ?

 49. 49
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 50. 50 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 2096 Неутрално

  [quote#49:"vizral"]Проститутко НПОшка[/quote]

  Отделих прекалено много внимание на един зле възпитан, необразован комплексар.

 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 52. 52 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 2280 Неутрално

  [quote#40:"Jessika"]В българския случай това е невъзможно в ситуацията, в която се намира православната ни църква, потънала предимно в задоволяване на собственото си угодство и вътрешни ежби. [/quote]
  За съжаление това състояние на българската църква не е от вчера. То има своите дълбоки корени, още от времето след Руско-турската война 1877 година. След низвергаването на Антим I, Йосиф печели изборите за нов екзарх само с един глас и неговият противник Григорий от Русчук и владиците от Северна България не приемат този резултат. Този конфликт е отражение на политическите настроения и борби. Който не вярва, нека прочете дебатите в Народното събрание, касаещи църковния конфликт. Тези църковни борби продължават десетилетия и показват, че в българската църква има дълбоки противоречия, породени от усилията на светската власт да се меси и използва църквата за собствени цели. Смесването на прерогативите на светска и духовна власт датират още от Средновековието, но тогава поне църквата успешно е използвана за защита на българските национални интереси. Княз Борис І например заменя езическите религии с християнската, за да ни обедини като нация. А Калоян приема Унията пак с цел защита на българските национални интереси. За разлика от средновековна България, по време на Третата българска държава църквата е маргинилизирана. За времето след 1944 да не говорим. Българската църква в последните 70 години претърпя огромни духовни поражения. Комунистическата идеология и практика си изиграха своята роля за това. Като последица - църквата не показва никаква вътрешна енергия и желание да бъде морален пример и двигател за духовно изцерение на деградиращото българско общество. Разликата с другите източноевропйски страни в това отношение е огромна.

 53. 53 Профил на marrad
  marrad
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#22] от "vizral":

  ''...княз Владимир е покръстил Киевска рус през 988 година. Тогава исляма е бил на арабския полуостров и северна Африка.Та в Европа тогава едва ли са знаели какво е ислям.''

  В началото на осми век арабите прилапват сегашните Португалия и ( почти цялата ) Испания. Това е В Европа, нали?
  През 888 - Сицилия. И тя май е В Европа.
  През 922 Волжка България - и тя в Европа, че и бая близо до Киевската Рус - приема исляма.
  ПС. Прочети някой и др. мой коментар преди да ме свържеш с НПОтата.

 54. 54 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  "Така че се забелязва как настоящия политически разрив е бил обусловен от религиозен разрив."

  Тази констатация на Аржаковски е много точна - и тя показва една възможност за България да играе положителна роля в този конфликт. Защото в Киевска Рус възприемането на християнската цивилизация и началото на литературата са станали под влияние на България. И ако Украйна и Русия в днешно време спорят кой е наследникът в цивилизационно отношение на Киевска Рус, ние бихме могли да имаме родителски авторитет и отново да проявим положително влияние, ако имаме сили за това. Освен това сме в идеално положение да реализираме препоръката на Аржаковски за синтез между Западна и Източна Европа с най-доброто от съответните традиции.

 55. 55 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4596 Неутрално

  "С.Белковский
  ― Поскольку все-таки Путин человек скорее понятий, чем закона и в этом смысле он абсолютно русский человек, поскольку в русском человеке благодать превалирует над законом, а понятие – это криминализированная версия благодати…
  С.Белковский
  ― Во всяком случае, с его собственной точки зрения, он опирается на поддержку 85-87%%населения, он легитимен, то есть его нельзя упрекнуть в том, что он фальсифицировал результат, то есть можно, но неочевидно можно.Он опирается на войска, то есть на людей, которые ничего не получилиот приватизации, но при этом несли основное бремя удержания стабильности в этой стране. Он является последним фактором, сдерживающим ненависть большинства народа к меньшинству, и если он перестает ее сдерживать, то большинство порвет меньшинство, поэтому он не боится этих дворцовых переворотов. Он боится, и его административные шаги особенно в направлении федеральной службы охраны и денацификации деятельности спецслужб об том свидетельствуют."

  Ехото на Москва.

  klimentm
 56. 56
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 57. 57 Профил на marrad
  marrad
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#56] от "vizral":

  ''Знам че си го написал ей така да плюеш по Русия.''

  Спри с писането на глупости! Не случайно ти препоръчах да прочетеш и други мои коментари преди да почнеш да лепиш етикети! А ти ако си мислиш, че ще защитиш Русия с писането на откровени безмислици - жестоко се лъжеш!

 58. 58 Профил на emilm13
  emilm13
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#18] от "Lemmy":
  Всички сте болни от "демокрация"! Ако се зачетете в историята ще намерите десетки диктатори работили изцяло в полза на народите си, а за крадливи демокрации няма да ви давам пример, за да не ви обидя! Стига с този шаблон "демокрация - диктатура"! Проблемът не е в названията, а в ЛИЧНОСТИТЕ носители на властта! Вижте най-големите социални постижения в Европа - всички тръгват от Хитлер - това демокрация ли е, или диктатура?!

 59. 59 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 5216 Неутрално

  [quote#58:"emilm13"]а за крадливи демокрации няма да ви давам пример, за да не ви обидя! [/quote]
  Я ни дай примери и ни обиди
  Корейската народно ДЕМОКРАТИЧНА република
  ДЕМОКРАТИЧНА република Конго
  Германската ДЕМОКРАТИЧНА република
  Колкото по-душманска е една ДИКТАТУРА
  Толкова повече си мре да се кичи с епитети
  ДЕМОКРАТИЧНА и НАРОДНА
  Айде не нас тези непохватни и несръчни опити
  да се преиначават нещата

 60. 60 Профил на alteration
  alteration
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Към №45(12:31): Ще ти кажа какво е "турлю-гювеч". Миш-маш; самогон.В твоята Русия по някакъв извънземен,невероятен,на земятя непознат начин съжителстват в пълна "хармония"три в основата си несъвместими неща.Не просто съжителстват,те са "градеж" на сегашната държава. Идеализъм( Патриарх до Президент стои); материализъм( Президентът е болшевик-комунист); чрез приемането на сериозно на баба ти ванга и всякакви други джуни в метафизика и вещерство вярват.Това са трите абсолютно недопираеми точки.Други светове.Несъществуващи един за друг светове.Този турлю гювеч говори за изключително ниско умствено и интелектуално ниво.Говори че такава държава,с такива хора е невъзможна.Ще има експлозия-просто няма друг начин.

 61. 61 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 3074 Весело

  До коментар [#22] от "vizral":

  Две години по-рано, червена пачавро кирлива, през 986 волжските българи (именно те!) предлагат на княз Владимир исляма, но когато той разбира за забраната на алкохола отвръща с фразата «Руси есть веселие пити...», надлежно записана в хрониките на Нестор. Какъв удар за червената "патриотична" сган - волжските българи били мюсулмани! Набийте си някои прости исторически факти в пролетарските манерки, че си излагате срамотиите на показ като мърша в мавзолей.

 62. 62 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 3074 Неутрално

  До коментар [#58] от "emilm13":

  Думата "демокрация" не съм употребявал. Нито "диктатура". Не знам какво си чел, но може да е от боклука дето пушиш.

 63. 63 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3896 Неутрално

  Без институционалните измерения на религията Ленин
  анализ Не е възможен.

  "В анализите си на руско-украинския конфликт често изтъквате неговите религиозни фактори, както и ролята на християните за мирния процес.

  Какви са религиозните измерения на кризата?

  - Религиозното измерение на руско-украинската криза според мен се явява на три равнища.

  Първото равнище е църковно-институционално, което е очевидно.

  Имам предвид това, че в началото на 90-те г. на ХХ в., с разпадането на Съветския съюз и независимостта на Украйна, Московската патриаршия не дава автономия на Украинската православна църква................................................................."

 64. 64 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3896 Неутрално

  уточнение

  Сред най-крадливите социализми са Компартийните.

  Обикновено са достатъчно... лукави,
  за да се пропагандират като Социалистически.

  Не като Компартийни (ачик Еднопартийни диктатури)
  Не като Демократични (твърде Aнгажиращо).

  Пример:

  КП "на" СССР. Фактически "над".

  Социалистически лагер (под Компартийни диктатури).

  Г "Демократическа" Р беше изключение
  (в Соцлагер... на КПСС... над СССР и над... Соцлагера).

  До коментар [#59] от "Hawaii":
  а за крадливи демокрации няма да ви давам пример, за да не ви обидя! - цитат на коментар #58 от “emilm13”

  Я ни дай примери и ни обиди

  Корейската народно ДЕМОКРАТИЧНА република
  ДЕМОКРАТИЧНА република Конго
  Германската ДЕМОКРАТИЧНА република
  Колкото по-душманска е една ДИКТАТУРА
  Толкова повече си мре да се кичи с епитети
  ДЕМОКРАТИЧНА и НАРОДНА

  Айде не нас тези непохватни и несръчни опити
  да се преиначават нещата

 65. 65 Профил на finpoint
  finpoint
  Рейтинг: 229 Неутрално

  дневник.бг не пада по долу. Как Русия пречи на България да се развива?

 66. 66 Профил на finpoint
  finpoint
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Украйна се отделя от СССР с $0.00 външен дълг в началото на 90те години, докато Русия изплаща дълговете на Съветския Съюз
  над $100 милярда / billion $ dollars/ .
  Кризата не е институционална или религиозна а Икономическа.
  П.С. кризата в България е въпрос на време и то не много.

 67. 67 Профил на finpoint
  finpoint
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Ukraine gross foreign debt of $129 billion on July 1 2012, reaching 74% of GDP, the National Bank of Ukraine (NBU)

 68. 68 Профил на gozambo
  gozambo
  Рейтинг: 3282 Неутрално

  "Проблемът е, че отстоявайки ценностите си като висши, тя предлага връщане в Средновековието."


  Проблемът е, че трябва да им се намери кусур, та макар и неверен.

 69. 69 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 3818 Неутрално

  Другарят патриарх от КГБ Гундяев да обясни на благочестивите си верни как така подкрепя и представя за покровител на църквата човек, който дори в личния си живот не живее според християнския морал - разведен и с любовница и който тъне в разкош за милиони. А за обществения да не говорим - вече десетки хиляди са убитите и осакатените в Украйна заради подкрепяната от него агресия.

 70. 70 Профил на Pontif New Dnevnik SUCK
  Pontif New Dnevnik SUCK
  Рейтинг: 2098 Неутрално

  На кой му пука за тези дегенерати руснаците. До преди 20 години взривяваха църкви и манастири сега се оказаха най-големите защитници на религията. Руснака е като плъх. За да оцелее ще изяде и децата си. До вчера маршируваха и с пяна на уста се обявяваха за материалистичен идеализъм. Сега пак маршируват и с пяна на уста се обявяват за православни. Всичко това е за да оцелеят. Утре ако ги подхване друг диктатор ще се кълнат че са марсианци. Това е мутирал безграбначен народ. Хора които от Крепостни селяни са станали Съветски граждани ... което е горе долу същото.
  Дано Украинците да се откопчат от тези лунатици и да си оправят държавата.

  California Über Alles
 71. 71 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#53] от "marrad":

  Не спори с малоумници. Ако сеориш с пасето, само ше се омъжете с лайна. Разликата е, че на прасето му харесва.

  chavo64
 72. 72
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK