Мария Дерменджиева, Момчил Методиев: Без лустрация кастовата система на ДС се възпроизвежда

Момчил Методиев и Мария Дерменджиева

© Юлия Лазарова

Момчил Методиев и Мария ДерменджиеваПреди дни излезе книгата "Държавна сигурност – предимство по наследство. Професионални биографии на водещи офицери", издадена от "Сиела". Изследването на Мария Дерменджиева и Момчил Методиев е част от поредицата на Института за изследване на близкото минало "Минало несвършено".


И двамата автори са участвали в съставянето на документални сборници, публикувани от Комисията по досиетата. Момчил Методиев е написал книгите "Между вярата и компромиса. Българската православна църква и комунистическата държава, 1944 - 1989", "Машина за легитимност. Ролята на държавна сигурност в комунистическата държава". Главен редактор е на "Християнство и култура".


Мария Дерменджиева е журналист, преводач и изследовател, магистър по национална сигурност и отбрана.
"Дневник" представи книгата и разговаря по този повод с авторите.


Каква дискусия си заслужава да се води по повод Държавна сигурност?


Момчил Методиев: Основната характеристика на ДС е произволът. Можела е да си играе със съдбите на хората, без да допитва до никого – не само да ги разработва, но и да ги репресира – от предаване на съд до спиране на кариерата, лишаване от жителство и много други. И тези репресии не са били контролирани от друга институция. Това е една от основните разлики със съвременните служби. Втората характеристика на ДС е, че е кастова система – влизането в нея става с препоръка от партийното ръководство или от самите офицери от службите. Т.е. назначеният дължи своята лоялност на този, който го е назначил. Днес не знаем как се назначават новите служители в специалните служби. Ако това отново става с препоръки, това възпроизвежда кланове и кръгове. Затова и според мен разговорът днес трябва да бъде не само за началниците на службите, но и за това как се назначават нови хора в тях. И това да става по начин, чрез който те да бъдат лоялни на институцията и на държавата, а не на конкретен човек, който ги е препоръчал. Ако това назначение става с изпит, с проверка на знанията, лоялността им ще бъде към държавата.


Това е важно както за цялата администрация, така и за специалните служби, които и сега дават най-големите заплати, което предполага, че са сред привлекателните работодатели.


Откога датира интересът ви към темата за Държавна сигурност?


Мария Дерменджиева: Започнах да чета архивите веднага щом ги отвориха, защото беше интересно да се проследят дълго скриваните тайни. Важно беше да се провери доколко е вярно това, което ни внушаваха "героите" на нашата книга – водещи офицери от ДС, че те са професионалисти и са работили в интерес на националната сигурност.


Момчил Методиев: Може да се обобщи, че принципът за гарантиране на верността чрез произхода, общо взето, работи. Владимир Костов е видимо изключение.


Казвате "някои, научили чужд език, стават звезди", но цитирате разузнавачи от съветския КГБ и източногерманската ЩАЗИ, които се изказват презрително за българските си колеги.


М. Методиев: Голяма част от бившите разузнавачи много обичат да се позовават на Маркус Волф как хвалел българското разузнаване в мемоарите си. Прерових книгата му, освен това, което цитирам, не съм видял друго – той казва, че българите са известни с това, че се занимават с "мокри поръчки", не се изказва никак ласкаво. Никъде не споменава българските разузнавачи като позитивни примери.


Разузнаването, в което работят назначени според партийната си лоялност офицери, компенсира липсата на професионализъм чрез своите секретни сътрудници. През 70-те Културно-историческото разузнаване започва да рекрутира активно сътрудници от хуманитарната интелигенция. През 80-те – новата мода е научно-техническото направление. Резултатът е, че в края на 80-те има армия от сътрудници на разузнаването, която през 90-те години влияе на начина, по който обществеността се отнася към разузнаването. С други думи, българското разузнаване се превръща във фактор вътре в страната вместо в чужбина.


Кое е по-разпространено – доброволно се съгласяват да станат агенти или след принуда?


М. Дерменджиева: Това не личи от кадровите дела. Чели сме и много дела на агенти. В мнозинството си предлаганите за вербовка се съгласяват с голямо желание. Не сме попадали на сериозна съпротива. Въпросът е, че съпротивата рядко се документира. Но има и дела, в които водещият офицер пише рапорти до ръководството, че агентът клинчи, не сътрудничи и го предлага за отчисляване. Това означава, че в по-късните години и натискът не е бил толкова силен.


М. Методиев: ДС предлага кариера и това е ясно на всеки. Не се казва в прав текст, но е ясно. Ако кариерата не интересува човека, той не се захваща. Но още в предварителното проучване им е било ясно кой ще се хване и кой не. Затова че няма документирани драматични ситуации, причината не е, че офицерите са гениални, а агентите – слабоволеви. Просто предварително е било ясно кой ще приеме.


М. Дерменджиева: Интересно ни беше също и каква е мотивацията на офицерите в ДС. Дали при второто поколение става въпрос за идеология. Според нас за идеализъм вече не може да се говори. Основният мотив са привилегиите, които дава ДС, и усещането за принадлежност към "авангарда на БКП". Това е изключително затворена система, в която се влиза най-вече с протекции. Тези хора основателно смятат, че знаят много повече от останалите граждани в държавата. И тази информираност е допълнителен плюс към по-големите заплати и привилегиите.


М. Методиев: Заплатите са поне три пъти по-високи от средните в страната. В комунизма се казваше, че "взимат по две заплати". Дълго време не разбирах какво означава това, сега ми стана ясно – взимат заплата за длъжност и за военно звание. Заплатата за звание в ДС е по-висока от тази в милицията. А в системата на вътрешното министерство почти няма случай милиционер да отиде в ДС. Което обяснява защо милиционерите нямат много ласкаво мнение за ДС.


Упорито се внушаваше колко е голяма разликата между разузнаването и политическата полиция. Вярно ли е? Има ли преливане между службите?


М. Методиев: Има разлика – за разузнаването трябват много по-дебели връзки. Това е най-привилегированата структура. Влизат най-подбраните според принципа за лоялност чрез произхода. Дори най-големите началници предпочитат да изпратят синовете си в разузнаването – Григор Шопов например. Това е разликата.


М. Дерменджиева: Първо главно управление (разузнаването) има отделен оперативен отчет. Т.е. другите управления нямат представа какво се прави там. Да, това е най-високата каста и стои леко встрани.


Иначе особена разлика дали си в Шесто управление или в някое от другите контраразузнавателни поделения няма, това много добре личи по време на т.нар. възродителен процес, когато за работа по турско направление са впрегнати служители от всички управления на ДС, включително и разузнаването.

Мария Дерменджиева

© Юлия Лазарова

Мария Дерменджиева


Културно-историческото разузнаване български патент ли е, или е по съветски модел?


М.Методиев: Не знам дали има подобна отделна структура в КГБ. Но в края на 60-те години Емил Александров изготвя план как да се развива това направление. Обяснява как то трябва да навлезе в нови сектори и да използва нови прикрития, говори за проникване във факултетите на висшите учебни заведения, в обществени организации. В началото идеята е разузнаването да търси нови сътрудници, а след това тази нова структура съвпада с идеите на Людмила Живкова и започва да ги обслужва.


М. Дерменджиева: Отличителното за ДС към края на режима, по време на перестройката в Съветския съюз, е, че за разлика от другите страни от източния блок тя засилва влиянието си, увеличава щата, извършва директни репресии. Никъде другаде в края на режима не са си позволили такива мащабни репресии, каквито се осъществяват тук по време на насилствената асимилация на турците.


М. Методиев: По принцип тоталитарните лидери нямат нужда от легитимност. По времето на перестройката КГБ е силен, но Горбачов търси публична легитимност. А при Тодор Живков тази легитимност е спадаща, доколкото я има, и е ясно на всички, че има криза и недоволство. В този контекст решението е засилване на ДС и мобилизиране на обществото за реализирането на една безумна идея – т.нар. възродителен процес.


М. Дерменджиева: ДС е антимеритократична система, в която няма кариерно израстване поради заслуги. Единствените офицери, които се издигат в йерархията заради постигнати "успехи", са активните участници в т.нар. възродителен процес. Те са награждавани и повишавани. Парадоксалното е, че когато комунистическият режим падна, точно тези хора излязоха на преден план и станаха "реформаторите" на сектора за сигурност.


Имало ли е турци офицери в ДС?


М. Методиев: Не сме срещали турски имена на офицери от ДС, нито данни за етническия произход на кадровия състав.


В справките офицерите са квалифицирани по партийна принадлежност – членове на БКП, ДКМС, БЗНС, безпартийни. Огромното мнозинство са членове на БКП или на ДКМС. Като куриоз през 1972 г. се споменава, че от цялата ДС има един офицер от БЗНС. През 1973 г. в графата БЗНС стои нула.

Момчил Методиев

© Юлия Лазарова

Момчил Методиев


А безпартийни офицери имало ли е?


М. Методиев: Твърде ограничен брой, най-вероятно става въпрос за млади хора, на ниски нива.


За какво ще бъде следващата ви книга?


М. Методиев: Работим по проект за границата с работно заглавие "Българската стена". Има огромна документация, но много хаотична.


Има ли нужда от промени в закона за досиетата?


М. Дерменджиева: За изследователите е много важно да се разреши обявяването на принадлежност към ДС на починали лица.


Трябваше ли да има лустрация?


М. Дерменджиева: Да, трябваше да има лустрация още в началото на промените, защото само оповестяването на сътрудниците можеше да разкъса мрежите, които впоследствие станаха още по-силни. Ако това се беше случило, сега само историците щяха да се занимават с досиета и ДС.


М. Методиев: Работата над тази книга утвърди и у мен това убеждение. Защото антимеритократичната кастова система се възпроизвежда. Това е важен проблем за държавната администрация. Не съм сигурен, че лустрацията трябва да важи за изборни постове, стига кандидатите да са проверени и обществото да знае за кого гласува. Но за администрацията това е важно.

Коментари (70)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 6005 Неутрално

  Аз лустрацията я разбирам като съд,присъда и затвор.

  [email protected]
 2. 2 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 3764 Неутрално

  Те докато се наканят да я проведат тази лустрация, засегнатите от нея няма да им пука, защото ще са под дълбоко и вечно прикритие.

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 3. 3 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2901 Неутрално

  Браво! Много точно описание. Развенчаха приказките ,че ченгетата работели за държавата.Работели са за привилегии и пари.Момчета за мокри поръчки.

 4. 4 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2592 Неутрално

  Реално за какви касти в ДС говорим след като най-привилегирована каста беше тази на тайното общество които бяха вербувани за двойни агенти на САЩ още през 80-те години с натиска на мириканската лимонка Горбачёв ?
  Тази каста на ДС най-бързо забогатя в годините на прехода и бяха недосегаеми защото имаха пълната подкрепа на чуждите посолства и участваха в много криминални деяния срещу България!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 5. 5 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2901 Неутрално

  До коментар [#1] от "karabastun":

  Лустрация значи осветяване.Достатъчна е морална присъда, но у нас те са най-търсените събеседници по тъпите радиа и телевизии.Гестапото дава акъл наляво и надясно.

 6. 6 Профил на lynyrdS
  lynyrdS
  Рейтинг: 489 Неутрално

  Не може...Българският народ е добър и търпелив... вярва на сълзите на Луканов и плаче с него... и се умилява от патоса на разузнавача във Венеция и изключителния му патриотизъм..

 7. 7 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2901 Любопитно

  До коментар [#4] от "comandante vs либерални ентусиасти&корпократи":

  Спред теб рубладжии няма?

 8. 8 Профил на Долен лев педал
  Долен лев педал
  Рейтинг: 225 Разстроено

  А така!
  Сега ще изкарате,че Цветан Плевнелиев,Младен Борисов,Делян Цацаров и Сотир Пеевски са рожби на ДС!
  И ще убиете,всичките ми детски мечти!

  Когато един глупак върши нещо,от което се срамува,той винаги твърди,че това е негов дълг.
 9. 9 Профил на popovski31
  popovski31
  Рейтинг: 1399 Любопитно

  "Единствените офицери, които се издигат в йерархията заради постигнати "успехи", са активните участници в т.нар. възродителен процес. Те са награждавани и повишавани. Парадоксалното е, че когато комунистическият режим падна, точно тези хора излязоха на преден план и станаха "реформаторите" на сектора за сигурност."


  Защо никой не споменава имена?!Кои са тези хора?Никой няма полза от половинчати изкази...Ако искат да се пребори ДС,трябва да се казват имената и събитията...

 10. 10 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 6005 Неутрално

  До коментар [#5] от "hodounski":

  [quote#5:"hodounski"]Достатъчна е морална присъда,[/quote]
  Значи т..шак е това! Още много глупости ни чакат с такава лустрация.

  [email protected]
 11. 11 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1020 Неутрално

  Агент Буда
  Агент Гоце
  Агент Павел
  Агент Сава

 12. 12 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1877 Неутрално

  До коментар [#11] от "stenli1":

  Агент "Буда" няма! Вие си го измислихте!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 13. 13 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3960 Неутрално

  Проблемите на България идват от преплитането на ДС и КГБ; след падането на Берлинската стена голяма част от структурите на двете организации, в миналото предназначени да бранят "завоеванията на социализма", бяха приватизирани и подчинени на частни, чисто икономически интереси. Отработените от Кинтекс канали за трафик на каптагон, оръжие, реекспорт на нефт и т.н. не бяха разбити, а просто започнаха да обслужват първоначално тясна прослойка около върхушката на БСП, която впоследствие, с клиничната смърт на гостоприемника, се еманципира и завладя практически цялата икономика на държавата.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 14. 14 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1020 Неутрално

  До коментар [#12] от "lz2":

  Агент Буда има. Даже съответния офицер, после Буда го е направил зам шеф в ДАНС

 15. 15 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3413 Неутрално

  Тя си възпроизвежда и управлява България.Кой да я направи тази лустрация,като се вижда,че този които влезе във властта и се облажи с нейните прелести не ще да бърка в раната.Тези които искат да променят нещо нямат нито икономически,нито политически,правни или финансови лостове защото винаги са малцинство именно заради ДС.

 16. 16 Профил на Неделчо Атанасов
  Неделчо Атанасов
  Рейтинг: 388 Неутрално

  "Не съм сигурен, че лустрацията трябва да важи за изборни постове, стига кандидатите да са проверени и обществото да знае за кого гласува. Но за администрацията това е важно. "

  Да, това е най-важно. Ние гласуваме, избираме парламент,правителство, президент, а администрацията в държавните органи остава същата - зависима от задкулисието, от руски или турски пети колони. Очакваме реформи и се възмущаваме, че не стават и отново искаме избори и така безкрай. А първата реформа , която ще открие пътя за останалите трябва да бъде - тотална лустрация в служби, правоохранителни органи, министерства и т.н.

 17. 17 Профил на Simeon Stankov
  Simeon Stankov
  Рейтинг: 225 Разстроено

  Предлагам като за начало, на всички агенти да им се ЗАБРАНИ държавната охрана !?!
  В последствие, природата си знае работата ...

 18. 18 Профил на Ристьо
  Ристьо
  Рейтинг: 605 Весело

  ДС ще дава хляб на писачите и "костюмите "...

  поне още Два пъти по 27 години , докато умре и последния глу***к който не си гледа хладилника ,
  а се "храни" от телевизора със Зрелища

  оказахме се в серкмето всички , време ни е да го приемем и за започнем да с иотваряме Очиет..какво има в хладилинка ни!!

  притчите за ДС не са напълнили ничия банкова сметка!

  Лустрация се провежда по технологията за Чаушеско ...

 19. 19 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1020 Любопитно

  https://www.24chasa.bg/Article/2488612

  Създателят на "Буда" Младен Георгиев напусна ДАНС

 20. 20 Профил на Ристьо
  Ристьо
  Рейтинг: 605 Весело

  [quote#17:"Simeon Stankov"]Предлагам като за начало, на всички агенти да им се ЗАБРАНИ държавната охрана !?!
  В последствие, природата си знае работата ...[/quote]


  Природата Почти си свърши работата....
  те измряха , но имат потомство....
  а такива като теб.......с предложениея и плакати са най-добрата "хранителна среда" за потомците им..

  докато има оФце..винаги ще има Вълци

 21. 21 Профил на dimov_a
  dimov_a
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Колкото по - късно толкова и по трудно. Метастазите са навсякъде. Най-противното е че сега от позицията на недосегаемостта си с мазна насмешка буквално ни се подиграват, укоряват, поучават.... В Германия, лустрацията за кадрите на ЩАЗИ е удълженадо 2019г. Хората знаят, че тези хора нямат място на ръководни длъжности в публичния сектор.

 22. 22 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1877 Неутрално

  [quote#14:"stenli1"]Агент Буда има. Даже съответния офицер, после Буда го е направил зам шеф в ДАНС[/quote]
  Вземи да пишеш фантастика.

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 23. 23 Профил на С С К
  С С К
  Рейтинг: 652 Неутрално

  До коментар [#13] от "Norman Granz":


  [quote#13:"Norman Granz"]тработените от Кинтекс канали за трафик на каптагон, оръжие, реекспорт на нефт и т.н. не бяха разбити, а просто започнаха да обслужват първоначално тясна прослойка около върхушката на БСП, която впоследствие, с клиничната смърт на гостоприемника, се еманципира и завладя практически цялата икономика на държавата. [/quote]
  Абслютно вярно! По-точно не може да се напише!
  "дори и аз"(шеговито разбира се). ++++++++++

  По-добре да си здрав и богат,отколкото беден и болен.
 24. 24 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2364 Неутрално

  "Да, трябваше да има лустрация още в началото на промените, защото само оповестяването на сътрудниците можеше да разкъса мрежите, които впоследствие станаха още по-силни. Ако това се беше случило, сега само историците щяха да се занимават с досиета и ДС."

  Все още трябва да има лустрация! Но правилна е забележката, че "станаха по-силни", защото са си същите кадри на БКП, пребоядисали се във всички цветове на дъгата и продължаващи да дърпат конците на куклите. Те са сценаристи, режисьори и кукловоди на марионетките наречени "политици"!

 25. 25 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1020 Неутрално

  До коментар [#22] от "lz2":

  Психиатрите сигурно имат наименование за това състояние, в което се отрича действителноста

 26. 26 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1088 Неутрално

  Пълно отваряне на всички досиета даже и на починалите и Пълна лустрация !

  "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
 27. 27 Профил на Ристьо
  Ристьо
  Рейтинг: 605 Неутрално

  [quote#25:"stenli1"]Психиатрите сигурно имат наименование за това състояние, в което се отрича действителноста[/quote]

  в психологията за подобен вид дефицити има диагноза :

  нарича се когнитивен дисонанс..но ви касае и Двамата

 28. 28 Профил на Майндърбайндър
  Майндърбайндър
  Рейтинг: 825 Любопитно

  Кой да я направи лустрацията? ДС е превзела 4-те власти,а на изборните длъжности,мат'рялът избира нейните кадри.

  СЛЕД ГЕРБ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА.
 29. 29 Профил на popovski31
  popovski31
  Рейтинг: 1399 Любопитно

  [quote#21:"dimov_a"] В Германия, лустрацията за кадрите на ЩАЗИ е удълженадо 2019г. Хората знаят, че тези хора нямат място на ръководни длъжности в публичния сектор. [/quote]


  Но ние сме "по-умни" от германците...Хората от ДС са били "професионалисти","работили" са за "интересите" на страната.Как да затрием такъв потенциал?!

 30. 30 Профил на Ристьо
  Ристьо
  Рейтинг: 605 Весело

  [quote#28:"Майндърбайндър"]Кой да я направи лустрацията?[/quote]

  Над портата на Парламента пише..Кой Прави Лустрациите...
  Бедните и Гладните

  ДС не може да се самолустрира...ДС Няма Зор

 31. 31 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1020 Неутрално

  До коментар [#27] от "Вестник без Цензура":

  На по-голям " дисонанс", като това да защитаваш мутра с криминално минало и настояще, здраве му кажи

 32. 32 Профил на Ристьо
  Ристьо
  Рейтинг: 605 Любопитно

  [quote#31:"stenli1"]На по-голям " дисонанс", като това да защитаваш мутра с криминално минало и настояще, здраве му кажи[/quote]

  той не го защитава ..толкова може главата му
  ти защо се връзваш..очевидно си като него
  ...........

 33. 33 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2901 Любопитно

  До коментар [#10] от "karabastun":

  Дай пример каква присъда заслужава подлецът писал доноси за колегите си? Или този ,който се е продал за рубли и обвинява демокрацията за всички беди ,които ни докараха ДС и рубладжиите.

 34. 34 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1366 Гневно

  До коментар [#3] от "hodounski":


  [quote#3:"hodounski"] Развенчаха приказките ,че ченгетата работели за държавата.Работели са за привилегии и пари[/quote]
  200 % съм сигурен , че я знаеш тази огромна ъглова кооперация на пъпа на София ! Тя бе известна , че в нея живеят САМО офицери и висши служители в ДС !
  https://www.google.bg/maps/@42.6986708,23.3347648,3a,75y,297.69h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sWl5Orei9ahuD00ftSqBD3A!2e0!7i13312!8i6656?hl=bg

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 35. 35 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 946 Неутрално

  Мария Дерменджиева е човек на Господин Трактора. Небезизвестния подривник, заедно с " журналиста" Дачков. Така че, едно наум. ДС си е за забрана и лустрация, но Държанките на дс вече се размножиха и свикнаха на хранилки. Това също е почти дс. Едно наум при такива.

 36. 36 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1520 Неутрално

  Моментът за лустрация е изтърван. Пипалата на издънките на ДС са навсякъде, а народът е изпаднал в летаргия. Няма кой да направи тази лустрция.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 37. 37 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5690 Неутрално

  ДС ни е налазила отдавна и се е окопала, та не знам кой може да се захване, но и да успее с лустрацията.

 38. 38 Профил на caoxxx
  caoxxx
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Минаха почти 30 години!
  Стига вече с тези кухи брътвежи.
  Дерменджиева, осъзнай се. Погледни в огледалото, вече не си на 25. Много отдавна.
  По външния ти вид си личи, че не искаш да го повярваш.
  Спрете да живеете в черно-белите спомени и паралелна реалност.
  Пишете си мемоари, пишете по форуми, пишете каквото си щете.
  Но не досаждайте с болните си фантазии

 39. 39 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7623 Неутрално

  В България да им отнемат правото да заемат държавни постове и да им проверят имуществото и фирмите щеше да свърши работа.А те даже убийците от лагерите не можаха да осъдят.

 40. 40 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1362 Неутрално

  Комисията за досиетата нищо не върши. Напротив, тя помага на БКП и БСП! Защото обществото се насъсква срещу агентурния апарат на ДС. А те са пионки. Цялата организация е създадена от БКП и от Политбюро. Има цял апарат от хора с униформи, които режисират действията на представлението. Има поне 8 огромни отдела, има отвлечени и убити хора. Оповестяват се уж имена на офицери. А трябва целият апарат да се оповести и ... накаже. И да се започне от ЦК, Политбюро, министри, зам. Министри, началници отдели, служители ... А така се замазва ролята на БКП и цялото внимание се насочва към агентите.
  Отделна тема са членовете на БКП, партийните секретари, градските, районнните комитети на БКП и обитателите на Цитаделата в Центъра на София. Те носят пряка и неизвиняема отговорност за издевателствата в онези 45 - години - фалити на България, затворени граници убийства на бегълци, репресии, тормоз на българските граждани. И ако членството в партия не е престъпление, то възниква следващият въпрос!
  А той е прост и страшен! Престъпление е да организираш лагери-затвори и да тероризираш и убиваш българи в тях. Какво казва по този въпрос комисията по досиетата. Нищо не казва! А там е имало директори, надзиратели, охрана. Има убити.
  Комисията по досиетата е машина за замъгляване на престъпленията на комунизма. Обаче няма хора с кураж да създадат КОМИСИЯ НА ИСТИНАТА! ЦЯЛАТА ИСТИНА!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 41. 41 Профил на antislav antonoff
  antislav antonoff
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Късно е вече за лустрация. Закъсняхме с четвърт век и те опоскаха държавата. Превърнаха я в зверилник и се изкачиха до върха на хранителната верига.Възпитаха още една генерация чекисти,лумпени и примитиви,ушиха байрака и туриха знака: "Територия-наша. Сдес всех нада гаварят как нами"!
  Да,ама не! Не сте познали "друзя".На тази изстрадала земя,живота е труден,тежък и изпълнен с повратности.Не ми се ще да ровя костите на никого,,,,,,,,но тези с които искахте да стресирате хората и да ги държите в сляпо подчинение,отдавна не виждат слънцето. Мишата,Льонята,Серьожата,Димата,Андрюхата,Альошата и стотици още знайни и незнайни хайти на Прехода,отдавна спят под тревата. Останаха ви само Митята,Сашата,Пашата и Мамашата. С последната трябва да сте наясно вече,какво точно я очаква.Споходи ли я злата участ да колабира.......с нефта газа и кюмюря,бягайте ребята. Бягайте и не се обръщайте назад!!!!

 42. 42 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 719 Гневно

  [quote#6:"lynyrdS"]Българският народ е[/quote]
  КОЙ си ТИ да даваш оценка на Българският Народ!!!???

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 43. 43 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 824 Неутрално

  [quote#3:"hodounski"]Момчета за мокри поръчки. [/quote]
  Най-вече за мокри поръчки.
  Просто убийци.
  Да си припомним колко се "самоубиха" в сараите.

 44. 44 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 824 Неутрално

  [quote#39:"Роси"]А те даже убийците от лагерите не можаха да осъдят. [/quote]
  и издигнаха децата им до високи публични постове. Напр. др. Бокова. Докато брат й си пие виното (вината) с мезе.

 45. 45 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1442 Неутрално

  Ако тези двамата интервюираните ми обеснят как Пеевски да бъде лустриран, ще им дам орден Стара Планина.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 46. 46 Профил на pro_bono
  pro_bono
  Рейтинг: 1180 Неутрално

  Всички БКП-та произведоха ченгета,
  и разберете лустрация няма да има
  нито сега,нито догодина!

 47. 47 Профил на ЛУСТРАЦИЯ
  ЛУСТРАЦИЯ
  Рейтинг: 388 Гневно

  До коментар [#2] от "дедо Андро":На тях отдавна не им пука.

 48. 48 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 808 Неутрално

  [quote#0:"интервюто"]Голяма част от бившите разузнавачи много обичат да се позовават на Маркус Волф как хвалел българското разузнаване [/quote]
  -А президентът Роналд Рейгън:
  ,,Генерал Иван Иванов- Иванич, бивш зам.- шеф на контраpазузнаването / ІІ ГУ на ДС/, проговори за пръв път пред в. “ШОУ”, макар и с уговорката да бъде пестелив на думи. Той е вечен “шпионин” според традициите на времето от преди 1989 г., и поради тази причина е убеден, че не бива да е съвсем откровен. Особено пък пред журналисти.

  - Ген. Иванов, виждам, че и вие сте възмутен от опашките по РПУ-тата?
  - Мила госпожице, сега пред РПУ-тата има страховити опашки за лични документи. Хората си запазват номера и отиват по тъмно. Знаете ли какво беше през 1975 -1976 г.? Тогава паспортите бяха с дълъг “срок на годност”. Но и тогава имаше опашки, само че по паспортно- визовата част. По време на Рамазана турските граждани се “разпростираха” на 25 км от границата. С оглед на по-бързото им преминаване, което беше шашнало туристите и държавата, ние, единствени от соцлагера, обработвахме документите им за не повече от 20 секунди.

  - Е, как е ставало това чудо?
  - Ами на лентите за влизане и излизане ние единствени от соцстраните издавахме експресни входни визи по границата. Специална система показваше 35 дни преди това откъде точно да се влиза в интерес на пътникопотока, а също тя беше заредена и с данни дали даден човек е терорист, контрабандист и т. н.

  - Тази система сега би могла да ни е от полза?
  - През 1986 г. я продадохме на една велика страна.

  - Америка?
  - Да, тогава на кормилото беше Роналд Рейгън. В интерес на истината той изпрати поздравително писмо до Тодор Живков , че се борим чудесно с контрабандата и тероризма, с наркотрафика. И не само по нашите пунктове, но и чрез наши хора в Турция. Ние най-много разфасовахме возила за забранени стоки. Най-интересното бе,

  че по наше време не беше хванат нито един българин с наркотик.

  Нито един!

  Ние първи от контраразузнаването разрешихме на германци, французи, холандци да влязат като следователи в наши затвори. Интересът бе голям, защото заловихме големи количества хероин, хашиш, кокаин за Западна Европа. Така бяхме направили системата, че в България нищо не оставаше. Имахме безпрецедентен случай тогава в Западна Германия. В провинция Висбаден един техен специалист се опита да ни обучава и ни говори .... 8 часа. Е, видя, че не сме патки. Ние знаехме повече от тях. Хванахме т. нар. гълтачи, които преследваше цяла Европа. Това бяха 10 пасажери по авиолинията Лагос – София-Варшава.

  Един от тях бе облечен като войник в шинел. Караха папагали. Минаха на рентген, естествено. Оказа се, това са едни и същи лица, влизали многократно в България с различни паспорти и под разни самоличности. Хванахме почти две кила наркотик в капсули. Случаят е малко смешен, но и тъжен, защото можеше да свърши летално. Дрогата беше разпределена в капсули за запек и хапчета за разстройство.

  - Как ги засякохте, след като толкова пъти са минавали границата с този полет?
  - Авиаторите и стюардесите забелязали, че те нищо не ядат и вода дори не пият през целия полет. Един обаче не издържа и отиде до тоалетната. Тогава събрахме всичко от нея. Той беше от Нигерия. Дадохме го на полицията.

  - Защо си отидохте всички стари кадри след промените през 90-те г.?
  - У нас властваше теорията на Дълес от 1945 г.- събаряне на комунизма чрез развращаване на населението, което днес е факт. “Моята цел в живота бе унищожаването на комунизма. В това ме убеждаваше моята съпруга Раиса, която имаше това убеждение преди мен...”- с тези шокиращи моменти от реч на перестройчика Горбачов ни запознаха колегите от Анкара. Той ги е произнесъл в тамошния Американски университет. Когато се сдобихме с тях, бяхме отстранени през 1990 г. от ген. Семерджиев по поръка на БСП-стратега Александър Лилов. Който знаеше за какво става въпрос, не остана на работа. Съвещанието за махането ни бе скандално. Накараха ни да напуснем работа с молби за пенсии.

  - След като сте били запознати с теорията на Дълес вероятно сте наясно защо страната ни натрупа дългове по времето на Луканов....
  - Да, Горбачов забрани търговията с братушките, а Луканов пое финансите на държавата и създаде задграничните дружества. После двамата с ексшефа на БНБ Тодор Вълчев раздадоха лицензи на 100 банки, последвани от разоряващи пирамиди! Така

  бе отнет шансът на българина да купи имоти чрез масовата приватизация.

  Оказва се, че всичко това, случайно или не, е заложено още в плановете на легендарния шеф на ЦРУ Алън Дълес, впоследствие и на Горби.

  “Когато лично опознах Запада, моето решение стана необратимо, - казва Горбачов. - Трябваше да премахна цялото ръководство на КПСС и СССР. Ръководствата на всички социалистически страни, вкл. и на България като най-верен сателит." Ето ви отговора за странния поглед на Живков, когато го махнаха от властта и започнаха да го съдят. Той знаеше за тази реч. Преди всичко Яковлев и Шеварднадзе имат голяма заслуга за поражението на комунизма. "Обаче ще възникне голямо затруднение по пътя на мира и благоденствието. Това е комунизмът в Китай- казва Горбачов.- Не плаках, защото постигнах главното – унищожаването му в Европа”.

  - В цялата си реч Горбачов не споменава думите преустройство и демократичен социализъм, както ни го представяха у нас?
  - Да, по-откровен е Александър Яковлев, съветски агент, известен като “номер едно” с голямо влияние в ЦРУ. Той казва пред свидетели: “Трябваше да влезем и да разрушим отвътре системата!”. Думите му наподобяват казаното от Алън Дълес: “Ще завършим войната. Ще хвърлим всичко, което имаме. Всичкото злато, цялата материална мощ за обработката и оглупяването на хората там. Човешкият мозък, съзнание, подлежат на изменение. Посявайки хаос, ще подменим ценностите им с фалшиви и ще ги накараме да вярват в тях, като намерим единомишленици в самата Русия. От литературата, изкуството и театрите ще изкореним социалната им същност. Всичко ще изобразява секса, култа към насилието, садизма, предателството, безнравствеността, а в управлението на държавата ще създадем хаос. Ще насаждаме корупцията, безпринципността, подкупите. Честността и порядъчността ще се осмиват и ще останат отживелица. Нахалството, наглостта, лъжата, измамата, пиянството, наркоманията, животинският страх един от друг. Всичко това ще култивираме ловко и незабележимо. Ще скъсаме духовните корени. Ще опошляваме и унищожаваме народната нравственост, поколение след поколение. Ще атакуваме младежта. Ще ги направим циници и космополити. Ето така ще направим”.

  Най-интересното е, че след демокрацията докладът за икономически растеж от 1990 г. на Ричард Ран и Джефри Ът предвижда население у нас от 5 млн. души. На въпроса какво ще стане с другите 2 млн. Ран отговаря: “Едни ще умрат, други ще заминат в чужбина”. Ако е предвиждал сегашната криза, значи е или ясновидец, или гений, или някои негови хора дърпат конците на света.

  - Вие сте доста добър анализатор, кажете защо се срина селското ни стопанство.
  - Смятам, че като сателит на СССР трябваше да бъдем посечени с нашите 600 кг жито от декар. Хлябът пак поскъпвал, моля ви се! Няма никаква логика. Ние имахме и най-чистото мляко, от 6 млн. прасета останаха 1 млн. 2200 предприятия бяха разграбени. Виждате, че и Румъния ни изпревари. Да сте чували там за мутри. Престъпността я овладя зловещата “Секуритате”, но си свърши работата.

  Четири хиляди души уволни ген. Семерджиев от службите, още 6 хил. - Соколов. На практика службите бяха обезглавени. После назначиха милиционери – до един, е, как да има разкрития. Знаете ли какво ни казаха на съвещанието, когато ни накараха да си подадем молбите? Лилов и Луканов какво ни казаха, знаете ли: “Спасявайте Партията в името на гражданския мир!”. Тогава ни изгониха от КПП-тата и се развихри контрабандата, след 1990 г. научнотехническото ни разузнаване спечели 4 млрд. лв. само от електроника, изнасяхме я в Америка и Япония!''

 49. 49 Профил на bgpatriot
  bgpatriot
  Рейтинг: 666 Неутрално

  [quote#33:"hodounski"]Дай пример каква присъда заслужава подлецът писал доноси за колегите си?[/quote]не го оправдавам, но Много по важно е друго -
  КАКВО ДА ПРАВИМ С ХОРАТА, НАКАРАЛИ СЪС ЗАПЛАХИ ГОРНИЯ ДА ПИШЕ ДОНОСИ!
  Защото ако си честен кажи - ако те привикат в ДС и ти кажат - или на лагар (където може и да те пребият и да те пъхнат в камъкотрошачката) или донасяй. И дори само ти намекнат: "иначе никаква кариера за теб и децата ти"! кажи си!
  Позната на родителите ми, дъщеря на "царски офицер" деликатно им призна, че са я накарали да донася включително и срещу тях, а в замяна обещали помощ за детето й - следване, работа!

 50. 50 Профил на osho
  osho
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Чудя се аз...какви са тези изследователи, които не знаят как се назначават хора в ДС и как точно е ставала вербовката. Това са неща, които се проверяват. Все още има живи агенти, с които могат да бъдат проведени разговори и да се научи от първа ръка.
  Доколко са им обективни изводите, направени само на база четене на архивите..?!

 51. 51 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2380 Неутрално


  " С други думи, българското разузнаване се превръща във фактор вътре в страната, вместо в чужбина "


  АБСОЛЮТНО ВЯРНО !!!
  Антон Тодоров преди да напише книгата си " Задкулисието " е прехвърлил планини от документи и архиви . По въпроса за разузнаването г- н Тодоров пише в какво окаяно състояние е било разузнаването по времето на соца . Нашите не са знаели езикът на страната, която разузнават ...?!?! Тодоров цитира ИМЕНА, ЗВАНИЯ И ДЛЪЖНОСТИ на радузнавачите ни в Англия, Испания, Италия, Австрия и ГФР ... Пълен погром !!! Излиза, че дори съответните служби, ако са си отворили касите и трезорите с най- дълбоко пазените тайни и са поканили нашите да взимат това, което им трябва, нашите НЕ СА БИЛИ ГРАМОТНИ И НЕ СА ЗНАЕЛИ КАКВО ДА ВЗЕМАТ ... !!!
  Който не ми вярва, нека си направи труда да прочете книгата на Антон Тодоров и ще се хване за главата !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 52. 52 Профил на Веселин Николов
  Веселин Николов
  Рейтинг: 497 Неутрално

  В момента чета книгата, което ще продължи дълго предвид факта, че е близо 1000 страници. Ако очаквате някакви разкрития за разузнавателни и контраразузнавателни мероприятия през онзи период, забравете. Книгата е сух сборник от биографии, справки и кариерно развитие на ръководителите от системата на ДС, нещо от типа "Кой кой е".

 53. 53 Профил на Коки
  Коки
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Нищо не се е променило за тези 25 години "преход"....комунетата са собственици на всичко в "държавата" ни, а се опитват да откраднат и душите ни....

 54. 54 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 808 Неутрално

  [quote#52:"comtec"]Книгата е сух сборник от биографии, справки и кариерно развитие на ръководителите от системата на ДС, нещо от типа "Кой кой е". [/quote]
  -Интеревсно е, кой плаща за да се напишат и издават такива книги, като тази?- Хонорари, печат, реклама и пр..???

 55. 55 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 808 Неутрално

  [quote#50:"osho"]Доколко са им обективни изводите, направени само на база четене на архивите..?! [/quote]
  -Ами колкото можеш да станеш майстор Шеф Главен готвач, ако само си чел готварската книга и не си влизал в кухня.

 56. 56 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1445 Неутрално

  До коментар [#13] от "Norman Granz":


  [quote#13:"Norman Granz"]Проблемите на България идват от преплитането на ДС и КГБ; след падането на Берлинската стена голяма част от структурите на двете организации, в миналото предназначени да бранят "завоеванията на социализма"[/quote]

  Според мен те са си преплетени по рождение. Та нали веднага след 44-а година, КГБ инструктори работят с МВР и създаването на ДС. Информацията и архивните дела са филмирани и изпращани в Москва и от години наши изследователи се опитват да ги изискват обратно, защото маса дела са унищожение в годините след 89-а.

 57. 57 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1362 Неутрално

  БКП и нейната ДС наистина трябва да се разследват до основи.
  Обаче на мен ми се струва че ни отвличат вниманието с ДС и Турското владичество от актуални събития - грабежа на КТБ, съдебната реформа, бедността в България!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 58. 58 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2380 Неутрално

  До коментар [#9] от "popovski31":

  " Ако искат да се преброи ДС трябва да се казват имената, събитията ... "


  Е, да, ама не искат ! А, не искат, защото по върховете на политиката и т. н. " бизнес ", тези от ДС са, вероятно 90% или всичките 100% ... !
  Кой е луд да реже клона на който седи, ето защо преди няколко дни ПГ на БСП поиска ликвидиране на комисията по досиетата !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 59. 59 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2380 Неутрално

  До коментар [#45] от "Darcas":

  " Ако тези двамата, интервюираните ми обяснят как Пеевски да бъде лустриран ... "


  Пеевски няма нужда от лустрация, а от ефективно действаща прокуратура ! Ако сме в правосъден борд, подобно на валутния, Пеевски и много други ще напълнят затворите ! Ето защо на екс-министър Иванов му беше казано да прави каквото иска, но ДА НЕ ПИПА ПРОКУРАТУРАТА !!! Нали се досещаш, че, ако има една функционираща правосъдна система, някои хора от силовите групировки ( СИК, ВИС-2 и други ) ще трябва МОМЕНТАЛНО да избягат в ЮАР, а не да режат лентички и да препращат есемеси ... ?!

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 60. 60 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2221 Неутрално

  " Днес не знаем как се назначават новите служители в специалните служби. Ако това отново става с препоръки, това възпроизвежда кланове и кръгове.”

  Ако за толкова години авторите не са разбрали, че съсловнокастовият принцип на подбор е неизкорним сред фуражките, то какво са разследвали?! Куките са го практикували още преди 9 септември, така че комунистите просто са го доразвили...

  I Want To Believe
 61. 61 Профил на ddemi
  ddemi
  Рейтинг: 442 Неутрално

  [quote#1:"karabastun"]съд,присъда и затвор[/quote]
  а също дървета и въжета с диаметър 1,5 см

 62. 62 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 728 Неутрално

  Вече и с лустрация пропорционалната система на избор на парламент ще довърши държавата. На кой му пука за лустрация,ако вече е с достатъчно пари да си има държавата за охранител. Или някой смята че един закон,написан от момчетата за всичко на олигархията ще напише нещо страховито?Че то вече има толкова специализирани органи срещу корупцията,че ако имаше по един в затвора за всеки орган,то корупционери извън затвора нямаше да има.

 63. 63 Профил на Soldier of Fortune
  Soldier of Fortune
  Рейтинг: 455 Неутрално

  Еди Грифин/Edward Griffin/ "The Truth About Communism / Истината за комунизма“ : О ригинални кадри от върлуването на комунизма на Изток-водещ и говорител през целия филм е не кой да е, а Роналд Рейгън.Като президент именно на Рейгън дължим края на комунистическата епоха в нашата част от света. Без него шансовете за бъдещето на децата ни щяха да са съвсем други. Приятно гледане...Естествено – с оглед на заглавието – акцентът е поставен върху съглашателската мижитурщина пред лицето на мощните левичарски пети колони на Москва в Америка и Европа, на лекомисленото допускане на агентите на Коминтерна в центровете на западния свят.
  ► ☺https://www.youtube.com/watch?v=8YVCjpbeLRs

 64. 64 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 2492 Весело

  Браво дневник! Най-сетне решиха въпроса с бота с минусите! Не било толкова трудно нали?

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 65. 65 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2083 Неутрално

  Фундаментално интервю. Добре, че има такива изследователи, които разкриват кирливите ризи на тази толкова прехвалена организация, наречена ДС.
  Бих препоръчал на авторите да издадат отделен труд за ролята на ДС в свалянето на Тодор Живков от власт, защото тези хора в момента се опитват да убедят обществото, че той е свален от някакви външни реакционни сили, които са искали да реставрират капитализма у нас (отделен е въпросът, че тъкмо те станаха най-големите капиталисти впоследствие). Дори КГБ да е имал роля в свалянето на Живков, авторите и изпълнителите на преврата са изцяло българи.

 66. 66 Профил на osho
  osho
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#65] от "volarok":

  Точно тези изследователи няма да ти свършат работа..Заровили се и преписали архивите в книга. Няма анализ, няма свидетелства, няма опит за вникване в събитията и причинно-следствените връзки, няма оценка на времето, няма факти от първа ръка, няма анализ на документи. За да се издаде трудът, за който говориш, трябва сериозни хора, които могат да търсят и да работят с данни, да са обективни и да вложат много повече усилия и научен капацитет, особено в разбирането на обществено-политическите процеси. Тези двамцата не са такива. Вервай ми!

 67. 67 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2083 Неутрално

  До коментар [#66] от "osho":

  Сигурно си прав. Вероятно все още се чака натрупването на критично количество информация, вероятно архивите все още не са достатъчно проучени, а и все още има живи доста свидетели и най-вече автори на десетоноемврийския преврат, които оказват някакво давление, така че ще почакаме още известно време. Посоката обаче е зададена и тя е ясна. Връщане назад няма.

 68. 68 Профил на osho
  osho
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#67] от "volarok":

  Ще почакаме, да. Докато всички, които помнят системата или са работили за нея, си отидат и няма кой да ти каже какво е ставало, нито пък да извади лични архиви...Има-няма 20-тина години и ще си останем с единия архив само!

 69. 69 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2083 Неутрално

  До коментар [#68] от "osho":

  У нас и в Русия съпротивата на комунистическите служби срещу разбиването на статуквото е най-голяма, затова сме и най-зле по отношение на олигархията, кражбите от обществените фондове и престъпността. При тях дори старите чекисти са направо във властта, докато у нас дърпат конците отзад.
  Навсякъде другаде имаше една или друга форма на лустрация, с изключение на Бългаия и Русия. У нас може би няма да я доживеем, но пък те взеха вече сами да се дънят и да сдават багажа. Вероятно тази година ще наблюдаваме последен напън на Библиотекарско-сарайския клуб да влезе във властта, като изтласкат Борисов оттам. Той от своя страна няма силите и капацитета да им отреже тези мераци, та ако не му помогнат отвън, ще бъде ферично.

 70. 70 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1088 Неутрално

  От всички посткомунистически страни само във България няма лустрация и за това сме на това дередже.

  "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK