Михаил Шиндаров: Част от нас имат нужда от Христос колкото риба от велосипед

Михаил Шиндаров: Част от нас имат нужда от Христос колкото риба от велосипед


За тежестта и смисъла на ежедневните спорове и вълнения винаги имаме една висока летва за съизмерване през Страстната седмица. С тази идея "Дневник" потърси философа Михаил Шиндаров, чиито духоосвободителни богословски лекции в софийската черквица "Покров Богородичен" са знак за започнало ново българско Възраждане (по израза на Деян Кюранов).


И тъй като страстите тази година се разпалиха по рано, още в средата на Великия пост, помолихме го да коментира най-напред "подгряващото събитие" - събора на богомилите във Велики Преслав. Проявата предизвика искрено огорчение и възмущение у Варненския митрополит Йоан, който направи телевизионно обръщение по случая.


Г-н Шиндаров, как могат да се обяснят чувствата на владиката на хората, които се питат какъв е проблемът?
- Далеч съм от мисълта да тълкувам посланието на Негово Високопреосвещенство Варненски и Преславски Йоан. Не мога обаче да подмина някои негови особености, които ме зарадваха по християнски и които се срещат сравнително рядко в архиерейски послания, посветени на някакво бедствие, революция или окултен форум, сполетели съответната епархия. В посланието личи често позабравян християнски дух или, по-точно, Духът, който отличава християните от другите вярващи.


 • Преди всичко Негово Високопреосвещенство се обръща към християните – за останалите едно пастирско послание не би и имало смисъл.


  Посланието напомня на християните, че имат грижа за оставащите отвъд пределите на Църквата "че Христос умря за нас още когато бяхме грешни"(Рим. 5:8).


  Напомня също така, че в известен смисъл сме техни длъжници, защото "бъдете всякога готови с кротост и боязън да отговаряте всекиму, който иска от вас сметка за вашата надежда (1 Петр. 3:15) и защото заради нас името Божие се хули между езичниците (Рим. 2:24).


  Че сме им длъжни и в молитвите си, за да се обърнат и да ходят в истината и да бъдат живи (вж. Иезек. 33:11).


  Най-сетне, че тези молитви не бива да звучат като проклятие и пожелание Бог да ги вкара в правия път. "Ето, стоя пред вратата и хлопам: ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене" (Откр. 3:20). Господ не разбива вратите на съвестта ни за наше добро. Не ни прави насила добри и праведни.Има и още нещо. Христос се е молил за разпъващите Го. Вярвам че тази молитва на едно от Лицата на Троицата е възприета от единната Й воля; че Бог е изминал синергетичния, самопонижаващ път на прошката към враговете Си; че сега очаква те да изминат своята синергична част от пътя на покаянието. Чест и слава на тези, които го сторят, защото "на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници" (Лук. 15:7).


И все пак - защо поп Богомил, Петър Дънов и Вангелия Гущерова са съмнителни "учители"? Баба Ванга мнозина я наричат светица?


- Бих ги нарекъл по-скоро несъмнени лъжеучители, макар само поп Богомил и Петър Дънов да са създали учения и да са проявявали социална активност. Може би най-характерното за учението на съвременните им последователи е тяхната поразителна всеядност и безпринципност.


Първоначално "бялото братство" на Дънов се идентифицира и самоидентифицира като "теософия", така че предисторията му е свързана с основаването на Теософското дружество през 1875 г. и дейността на Ани Безант, Елена Блаватска, Елена Рьорих и Рудолф Щайнер. По-късно може би най-известният български философ Димитър Михалчев определя теософията, "обогатена" вече с учението за кармата и реинкарнацията, като "пантеистична метафизика" или по-съвременно казано - естествена мистика. Още по-съвременно – става дума за неопаганизъм, рожба на развитото социалистическо общество у нас.


Ето и други гледни точки. Ричард Рорти нарича прагматизма "романтичен утилитаризъм" и това напълно подхожда за случая, макар че много дъновисти, окултисти и астролози сигурно биха се възпротивили да бъдат наричани прагматисти. Всичко, което им върши някаква работа и обещава тайнствено очарование - от питагорейската хармония на сферите до детайлите в медицината - бива възприето съвършено безкритично, но опитайте само да им предложите да защитават сериозно някакви свои принципи! Този еклектизъм прави почти безпредметен всеки разговор с тях.


Идеята е не да се изясни определена тема, а да се създаде около нея атмосфера на нездрава възбуда, смущение и съмнения. "Истина ли каза Бог" (Бит. 3:3), рече змията на Ева, очевидно подбуждана не от изследователски интерес. Бихте могли да разговаряте с часове върху християнското учение (което за някои от тях е високо ценено), докато стане ясно, че сте имали предвид съвършено различни неща. Напомнят пчелички с обикалянето си по различни растения, с тази разлика, че събират информация за собствена употреба и спасение, което си представят като развъплъщаване, спасение от другите, дори от Бога, и в крайна сметка – от личността си.


Не мога да се въздържа да не цитирам думите на Неврокопски митр. Натанаил, когото веднъж запитах трябва ли да отговарям винаги когато ме питат. Той каза: "Ще запиташ също: Защо питаш, за да изпълниш ли?", и ако отговорът звучи като: "Ами така, интересувам се", въобще не се чувствай длъжен да отговаряш."


"Обаче, ако някой иска да се препира, ние нямаме такъв обичай" (1 Кор. 11:16).


С поп Богомил и Петър Дънов положението е по-ясно за християните. Първият е отлъчен в началото на XIII в., а вторият - на 7 юли 1922 г., като това се отнася и до всички споделящи техните възгледи.


Тук ми се налага малко пояснение, тъй като представата за анатемата като за вид църковно проклятие, призоваващо Божия гняв и всякакъв род беди върху главата на отлъчения, е твърде разпространена. В действителност чрез анатемата Църквата просто разграничава собственото си учение от това на отлъчения и като следствие прекъсва литургийното и молитвено общение с него. Вярно е, че с това тя го предава на Божия съд, но същевременно не предопределя присъдата на този съд. В една секуларна държава отлъченият би могъл да продължа да проповядва това, което е проповядвал, но благодарение на анатемата Църквата може да каже, че това не е нейното учение.


Случаят с Ванга е друг. Широко е разпространена представата, че тя може да предрича още нестанали събития и също да отгатва някои фрагменти на миналото. Какво би могла да има против това Църквата? Лично аз винаги съм чувствал нещо непочтено в това да надзъртам в собственото си бъдеще. Може би защото това е невъзможно, без да се ограничи нечия свобода – моята или чуждата. Но защо Църквата е против? Строго погледнато, възможността за предвиждане на бъдещето се натъква на твърде проста дилема: или предсказването на бъдещето, заедно с всичките му детайли, е възможно - но тогава във вселената, която обитаваме, не е възможна никаква свобода: човешка, демонична и дори Божията; или в света има свобода, която може да го променя, но тогава никакви предсказания не могат да бъдат докрай сигурни.


Сега нещата могат да бъдат наречени със собствените им имена. Църквата е против Ванга и против всякакъв род оракули, защото уважава свободата. В едно от стъпалата на прочутата си "Лествица" св. Йоан Лествичник казва: "Демоните виждат по-далеч вече станали събития и ги нашепват като откровения на предсказвачите. Но дори лекарите могат да предскажат смъртта на болния." Сега бихме могли да кажем същото и за метеоролозите. Но никой разумен човек не очаква от тях това, което някои очакват от астролозите. За Църквата човешката свобода, заедно с разума, са неотнимаем дар от Бога, който превръща човека в Божи образ и подобие. Свободата на творението е неприкосновена дори за самия Бог, защото Той му дарува от собствената Си свобода – дори до степен да бъде разпънат на кръст от творението си. А старозаветните пророци? Не са ли предсказвали бъдещето? Не. Те не са предсказвали събития с неотменима сигурност. Само са известявали Божията воля на божия народ под условието неговата свобода. Библейската история изобилства с примери за това как предсказваното бъдеще е било променяно в резултат на решенията на човешката свобода и покаяние. Дори Бог, или поне православният Бог, не предопределя бъдещето, а само го предзнае по силата на това, че за Него цялото време е изтекло и всички събития са едновременно дадени заедно със свободата, която ги е предизвикала.


Митрополитът специално обърна внимание, че предизвикателството бе отправено по време на Великия пост. Какво не са съобразили организаторите?


- Организаторите на окултния форум са се съобразили може би повече, отколкото предполагаме. Не би трябвало да се забравя, че традиционното богомилство не е имало вкус към съборите. Богомилите са живели в малки общини, предвождани от "духовен ръководител" - "дядо". Затова съм склонен да подозирам, че насроченият събор е по-скоро на съвременните им последователи, оплодени от духа на"ню ейдж" движението. Поради това към казаното от Негово Високопреосвещенство бих добавил предположението за елементарно подражание на предстоящия Всеправославен събор – нещо като консолидация на силите на окултното. Като лишено от собствена същност злото винаги е паразитирало върху доброто и е наподобявало неговите форми. Все някой може да се излъже, нали става дума за събор.


С наближаването на Възкресение сигурно пак ще чуем коментари за наплива от "великденски християни" в храмовете. От какво са недоволни свещениците?


- Преди всичко от полупияните тълпи, които идват на Великден, за да си запалят свещ "за късмет" (църковната магия е най-силна), и го тачат като традиционен български празник. От техните уста може да се чуе и за "Българския Великден" без капка подозрение, че става дума за може би най-печалната схизма в църковната ни история.


По подобен повод един познат свещеник разказваше подочута фраза: "Колкото пъти отида на Църква, все орехова шума ми дават."


Как гледате на новите европейски изпитания? Проблем ли е за идентичността на християнска Европа приемането на мигранти от Близкия Изток и Африка?


- Това е преди всичко изпитание за християнските традиции на Европа, от които тя се стреми всячески да се откаже. Пяната на едно разлагащо се християнство – както казва Бернанос по подобен повод. Косвено това е изпитание и за секуларните права и свободи, които не позволяват даже да се формулира адекватно проблемът. Векове наред, да не кажем хилядолетия, и ислямът, и християнството са се чувствали всеки на мястото си, без да се появи идеята, че християнството е отживяло времето си, а ислямът да се втурне на масово преселение в земния рай на свободата, братството и равенството. В този смисъл е деградирал дори и ислямът.


На ловците на бежанци по границата какъв съвет бихте дали?


- За от разлика обикновения лов, ловът на себеподобни - независимо дали става дума за избягали престъпници, роби, хора от друга етническа общност или вероизповедание – винаги е предлагал особени преживявания. Особено ако тази практика е декорирана с националните символи и "осветена" от нещо като православна идеология. Ловуващият изпитва обичайните за лова чувства, но и нещо като патриотични подбуди, пък и му става някак "православно".


Кога Бог е безсилен да помогне?


- Благодаря за въпроса. Когато не Му разрешаваме да ни помогне. Вече припомних случая, в който Христос седи на вратата и хлопа, за да Го пуснат да вечеря със стопаните. Струва ми се, че тук отново има място за този стих. Християнската молитва, дори християнската молба, имат някои характерни особености. Тя не настоява за изпълнението на определено желание, а предоставя въпроса на съда на любовта. "Отче Мой, ако не може Ме отмина тая чаша, без да я изпия, нека бъде Твоята воля" (Мат. 26:42).


Уви, някои няма да отворят на Христос. Няма да Му отворят тези, които предпочитат да вечерят сами във вечността; които не предпочитат да обитават свят на любов и молитва, а детерминистична вселена, населена с богове, които се надяват да манипулират с помощта на теургии, магии и прецизни калкулации. Те имат нужда от живота на Троицата и от саможертвата на Христос, колкото риба от велосипед.

Коментари (183)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на alighieri
  alighieri
  Рейтинг: 404 Неутрално
 2. 2 Профил на tokkay
  tokkay
  Рейтинг: 744 Неутрално

  Крадците и мошениците най-силно славословят измислените си богове.

  No Pain No Gain
 3. 3 Профил на clutch
  clutch
  Рейтинг: 672 Любопитно

  До коментар [#1] от "alighieri":
  Защо?
  Защото човека казва истини за ЧОВЕКЪТ?
  Заради реалният поглед върху отдавна скъсаната връзка между ВЯРАТА, хората и религиозната институция?
  Заради "неделно-празничните" християни, за които показното черкуване и следване на религиозните канонични празници е новият прочит на средновековният метод на продажба на индулгенции?
  Заради липсата на ежедневно следване на Христовото учение, но за сметка на това отново показното черкуване по големите празници?
  Заради пълната замяна на вяра в изначалното добро у човека с ПР-ските похвати на запалената свещ, боядисаните яйца, козунака и агнешкото в неделя?
  Не ни е удобно да сме християни през седмицата, виж- в неделя може, нали?
  Християнската религия е религия на избора: или си добър към всички постоянно, или не си. Няма вариации, няма платено изкупление, няма "може да съм лош, но спазвам църковните празници, дарявам на църквата и си купувам опрощение".
  Същината отдавна се е превърнала в ритуалност, в показна смиреност и поредното говеене след Възкресението.
  Щото пък може и да се окаже вярно, що да не играем на сигурно, просто ката, за всеки случай.

  Бил съм крайно груб към идиотите? Хъм, имам и разрешително за оръжие :)
 4. 4 Профил на ivodobrinov
  ivodobrinov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Смехории и блудкавини

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 5. 5 Профил на clutch
  clutch
  Рейтинг: 672 Неутрално

  За уточнение: Аз лично не вярвам в бог и смятам, че религията вече е изиграла ролята си в човешкото развитие.
  Моралът и етиката, на която учат повечето от големите религии-ето в това вярвам.
  Другото е "да блъскаме чела о пода на храма, че може и да са прави свещенослужителите"

  Бил съм крайно груб към идиотите? Хъм, имам и разрешително за оръжие :)
 6. 6 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1357 Неутрално

  До коментар [#1] от "alighieri":

  Защо, от напън да си представиш света по друг начин ли?

  Не ще да е било от грозни изрази и сцени защото такива няма.

  Изчетох цялото интервю.

  Демонстрира догма, но по-стабилна и в някаква степен дори по-отворена от житейските философии на доста мои познати.

  Разбирайте го както искате

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 7. 7 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1357 Неутрално

  До коментар [#5] от "clutch":

  Ама то това винаги е било валидно за вероятно всяка една религия (не ги познавам всичките).

  Повечето имат в основата си съвсем практични и полезни идеи.

  Както с всеки инструмент изобретен от човека винаги се намират такива, които да го използват за лични цели и в ущърб на другите.

  Прочее, не мисля, че религията по принцип някога ще загуби смисъла си.

  Хора всякакви - не може всички да са аналитични и логични или артистични и т.н., а съвсем отделно човек се променя с времето и дори да е бил много аналитичен и логичен в един момент има голяма вероятност да се сблъска с екзистенциален проблем за справянето с който да се наложи да се обърне към свръхестественото.

  Не казвам, че на всички ще се случи.

  Но виждайки го около себе си с годните няма как да не го отчета,

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 8. 8 Профил на Stavrogin
  Stavrogin
  Рейтинг: 782 Неутрално

  човекът говори за свобода, не очаквам някой от робите населяващи тази земя дори да се опитат да вникнат в това за което става дума....дай му на бгееца - Ванга, Тошо, Царя, Бойко и ....културата на Нешка

  Отишло едно джудже при Веско Маринов за автограф и му казало: „Г-н Маринов, пораснах с вашите песни“.
 9. 9 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1598 Неутрално

  Всички вярващи в разни идоли, богове и религии, много държат да ни убедят, че всички трябва да вярваме в религиозните им глупости и, че те са някак по-извисени духовно от останалите. Ще им припомня за Ислямска държава, ислямския тероризъм, Кръстоносните походи, "Светата" Инквизиция, налагането на християнството сред индианците в Америка и много, много други престъпления срещу човечеството, извършвани в името на религиите. В името на религиите на тия "духовно извисени" вярващи, са избити повече хора отколкото в името на всичко останало. Авторът защо не пробва да обясни смирението на един кръстоносец от кръстоносните походи или на един ислямистки атентатор?!?!?!

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 10. 10 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1357 Неутрално

  До коментар [#8] от "Stavrogin":

  Това изказване не е много неутрално всъщност, а самата наличност на постинги като #3 и #6 го опровергават на количествена база...някои явно го прочитат и се опитват да вникнат в него...колко надълбоко е друг въпрос.

  Аз не бих отхвърлил с лека ръка и дъновистите, впрочем.

  Там не съм напълно склонен да се съглася с Михаил Шиндаров.

  Но и не мога да споря просто защото не познавам достатъчно дъновисти и учението им за да мога да обобщавам.

  Той звучи като някой, който може, но аз все пак си имам едно наум.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 11. 11 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2090 Неутрално

  Добре е да се вникне в казаното. Дори и да не си съгласен с него. А на този, на когото му се повръща - клавиатурата е пред него.

 12. 12 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1598 Неутрално

  [quote#8:"Stavrogin"]човекът говори за свобода,[/quote]

  Свобода в стоманената рамка на религиозната ДОГМА ! Нещо като свобода в рамките на затворническата килия. Напълно свободен си да правиш каквото си поискаш в нея.

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 13. 13 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1357 Неутрално

  До коментар [#9] от "quatro_4x3":

  Съжалявам, но правите невярно твърдение и човекът в това интервю всъщност го илюстрира чудесно.

  Прочетете около

  "Господ не разбива вратите на съвестта ни за наше добро. Не ни прави насила добри и праведни."

  Аз не съм религиозен, но съм отворен за всякакви идеи, вкл. и тези на Християнството.

  Казаното от в интервюто за мен има смисъл и приложение.

  Казаното от вас е извадено от контекст и типичен пример за онова, което наричам "религиозно анти-религиозни".

  Вие слагате под един знаменател хора като този тук в статията и Светата Инквизиция.

  Това е толкова глупаво колкото и да сложите под един знаменател кварталния месар и Джак Изкормвача защото и двамата ползват ножове.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 14. 14 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1357 Неутрално

  До коментар [#12] от "quatro_4x3":

  Няма абсолютна свобода. Не и в рамките на обществото.

  Всички социални норми са граница.

  Това, че ходите с дрехи е граница.

  Това, че не убивате, който ви дразни е граница.

  Човек не може да съществува без граници.

  Къде точно са тези граници е въпрос, на който няма един верен отговор. Или ако има не е намерен още.

  Без да искам да Ви засегна, струва ми се, че не е изключено този човек в рамките на своята догма да е по-свободен от Вас.

  Без това да е реклама за религията. Неговата догма може да не работи добре за вас и обратното, но от това не следва, че самата догма е лоша.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 15. 15 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1598 Неутрално

  До коментар [#13] от "Боби Колев":

  Общочовешките ценности и добродетели не се нуждаят от вярата в богове, идоли и религии. Достатъчно е да живеем с тях.

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 16. 16 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1357 Неутрално

  До коментар [#15] от "quatro_4x3":

  Това е догма , защото приема верността на Вашите собствени разбирания и изключва възможността на други.

  Граничи с Шовинизъм.

  Аз познавам доста вярващи хора, които са далеч по-малко крайни в разбиранията си и осъждането на другите, които не са като тях.

  Което пък идва да покаже, че проблемът не е в догмата/религията - било тя Християнство, Ислям или дори Комунизъм (това е малко крайно, но защо пък не), а в начина на интерпретирането им.

  Съвсем не всички вярващи държат да Ви натрапят разбиранията си и далеч не всички атеисти или учени следват нормите на общочовешките ценности и добродетели.

  Така, че по-леко с изказванията, които Ви разграничават от "всички вярващи в разни идоли, богове и религии".

  Иначе просто ставате един от тях

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 17. 17 Профил на CAHDOKAH
  CAHDOKAH
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Народ без вяра не е народ! Само невежите хора са атеисти, колкото повече знае човек, толкова повече се убеждава, че светът не е създаден случайно! По-абсурдно звучи теорията, че светът се е създал сам от нищото, отколкото факта, че тук е намесена една космическа сила наречена Бог! Но човешкият мозък не е толкова съвършен, че да може да узнае тайните на сътворението. Ако не беше така, то човека би бил равен на Твореца!
  Глупави са изказвания от вида"Не съм чел Библията, но това което пише в нея не е вярно."

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Истината има много врагове, а лъжата-много приятели.
 18. 18 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1357 Неутрално

  До коментар [#17] от "ХАСАН":

  Всъщност статистиката, поне от САЩ (където религията е много по-силна от Европа), е, че най-много атеисти има сред вишистите:

  http://www.pewforum.org/2012/10/09/nones-on-the-rise-demographics/

  Аргументът, че Вселената не може да съществува случайно е неиздържан и несериозен, защото може да се приложи със същия успех за много други, вкл. и противоречиви твърдения.

  Иначе с духа на написаното съм съгласен.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 19. 19 Профил на Fazer
  Fazer
  Рейтинг: 506 Весело

  [quote#17:"ХАСАН"]Само невежите хора са атеисти,[/quote]

  Затова в страните с най-голяма беднота и без/с минимален достъп до обучение, са и най-големите вярващи (независимо от регилията, някои племенни нации още поддържащи праисторически практики и ритуали).

 20. 20 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1598 Неутрално

  [quote#16:"Боби Колев"]Граничи с Шовинизъм. [/quote]

  Какъв шовинизъм?! Просто твърдя, че за да бъдеш свестен човек, не е нужно да вярваш в глупостите за богове и т. н. ,които са в основата на религиите. Ще спомена само, че историята е пълна със силно религиозни ИЗРОДИ, от всички религии.

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 21. 21 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#20] от "quatro_4x3":

  ми тя историята е пълна и с невярващи изроди.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 22. 22 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#7] от "Боби Колев":

  И защо смятате,че човек в тежък момент трябва да търси опора в свръхестественото?Аз имах такъв момент преди 1 година и половина-3 месеца лежах по болници,без да могат лекарите да ми помогнат.Не съм се уповавал на божие чудо,а сменях лекарите,докато накрая един успя да ми помогне,може би в последният възможен момент като ме оперира.След това болестта се възобнови и дори и този лекар вече не можеше да ми помогне.Тогава изчетох стотици статии в Интернет относно моята болест и открих лечение.Обърнах се към науката и тя ми спаси живота,а не някакъв измислен бог,врачка или други подобни.

 23. 23 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#21] от "abdelhaqq":

  изроди всякакви, но за максимална изродщина трябва твърда вяра, не задължително религия, може и комунизъм

  Birds of a feather flock together.
 24. 24 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#17] от "ХАСАН":

  Аз твърдя,че познавам Библията по-добре от 90 процента от вярващите и твърдя,че повечето от написаното в нея са митове,откровени лъжи/особено Новият завет/или действителни събития,интепретирани от авторите по изгоден за тях начин.И докато Старият завет по същество е история на евреите и техният бог и митовете им,то християнството си е откровена лъжа,измислена от апостол Павел и наложена от император Константин като официална религия на Римската империя.

 25. 25 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 616 Неутрално

  аз определено нямам нужда да вярвам в богове
  искрено съчувствам на нуждаещите се. ще се моля за тях

  Birds of a feather flock together.
 26. 26 Профил на emilm13
  emilm13
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Доста еднопосочна статия. Авторът, както повечето "богослови" не различава Учение дадено от Учители и религията изградена от това учение. Само ако проследите цитатите ще забележите, че са от дейността на Апостолите и само един на Христос (и то от Откровението на Иоан).
  Проблемът е, че от Христовото учение е останало много малко в християнската религия, която ап. Павел напълва с еврейщини. Опитът на Патриарх Евтимий за изчистване е също забравен!

 27. 27 Профил на emilm13
  emilm13
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#25] от "Realistic Cock":
  Един от водещите атеист Волтер, казва: "Много лесно се живее без Бог, но много трудно се умира без Него!" Така че имаш време. В "Бхагавад Гита" е казано: "Дори секунда преди смъртта да познаеш Бог, не си живял напразо".

 28. 28 Профил на emilm13
  emilm13
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#24] от "mushashi":
  Библията (вкл. Новия завет) е написана (както и всички Свещени книги) на три нива. Ако познавате първото ниво, т.е. повествованието (фабулата, историческата фактология) все още нищо не знаете. Фактът, че считате Стария завет за по-достоверен от Новия показва, че не сте разбрали нищо!

 29. 29 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1598 Неутрално

  [quote#21:"abdelhaqq"]ми тя историята е пълна и с невярващи изроди.[/quote]

  Така е. Не виждам противоречие. Но нали религията правела хората по-добри, а се оказва, че някои ги прави по-зли.

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 30. 30 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#26] от "emilm13":

  Точно обратното е-учението на Исус си е еврейско,а апостол Павел го изопачава като общочовешко.Един факт в подкрепа на моето твърдение е,че братът на Исус-Яков оглавява последователите на учението на брат си след смъртта му.Въпреки че не му е бил ученик.И Яков се моли всеки ден в храма в Ерусалим до смъртта си след 30 години.Толкова е набожен,че го наричат Яков Благочестивият.А ако смяташ,че евреите ще допуснат някой,който не е привърженик на юдаизма,да се моли в храма и то 30 години всеки ден,значи изобщо не познаваш евреите и вярата им.

 31. 31 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#28] от "emilm13":
  Хахаха.Какво толкова има да се разбира-истинското учение на Исус няма нищо общо с представеното ни в Евангелията,които са написани поне 40 години след смъртта му.Исус във всяко действие строго се е придържал към юдаизма.Имал е противоречия с първосвещениците,но като във всяка религия и в юдаизма е имало различни течения.И всеки е смятал,че неговото тълкуване е най-правилното.

 32. 32 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#31] от "mushashi":

  въпросът е ако смятаме така, откъде черпим тази информация.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 33. 33 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#29] от "quatro_4x3":

  да, така е, не споря. въпросът е обаче ако религията (каквото и да значи това, колкото и да е условно, защото религиите са много различни), прави някои хора по-добри, а някои религиозни хора са много зли, дали може да кажем, че "религията прави изроди".

  בני אתה אני היום ילדתיך
 34. 34 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1408 Неутрално

  До коментар [#24] от "mushashi":
  християнството си е откровена лъжа,измислена от апостол Павел
  ............
  Сега разбирам, защо сума ти и народ, начело с Петър и Павел, са рискували живота си, за да разпространят Словото Божие.
  Правило им е кеф да лъжат народа, нямали са друга работа и вместо да си гледат кефа като теб нпр. са тръгнали от град на град да мамят простолюдието.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 35. 35 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#32] от "abdelhaqq":
  "Евангелски сказания"от Зенон Косидовски.Дава отговор на всички въпроси относно личността на Исус и учението му.

 36. 36 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#35] от "mushashi":

  да, така си и помислих, така звучи въпросът обаче е по-далеч стигащ - ако кажем "текстът на НЗ не е достоверен източник относно живота и учението на Исус, истината е другаде", откъде сме взели това твърдение.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 37. 37 Профил на emilm13
  emilm13
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#31] от "mushashi":
  Най-лесни се плюе по непонятното! Издигайки собственото си невежество в култ, доста хора "ослепяват" за очевадното! Христос казва: "Който има уши - ще чуе, който има очи - ще види!" А ма и това е алегорично, защото Вие нито сте глух, нито сляп, но нито сте видели, нито сте чул!

 38. 38 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1598 Неутрално

  [quote#33:"abdelhaqq"]да, така е, не споря. въпросът е обаче ако религията (каквото и да значи това, колкото и да е условно, защото религиите са много различни), прави някои хора по-добри, а някои религиозни хора са много зли, дали може да кажем, че "религията прави изроди".[/quote]

  Не прави от изродите хора.

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 39. 39 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  До коментар [#38] от "quatro_4x3":

  ето, обаче, от "някои изроди прави хора". и сега какво да кажем за "религията".

  בני אתה אני היום ילדתיך
 40. 40 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#34] от "СДС":

  Когато си евреинът Савел и отидеш друг град или област ,те посрещат по един начин,когато вече си апостол Павел по друг.Когато заявиш на робите,бедните,болните че Исус е умрял на кръстта,за да изкупи греховете им и че може да са най-нещастните в този живот,но тяхно е царството Небесно,то вероятността тези хора да те гледат с възхищение и да ти помагат,е много,много голяма.

 41. 41 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1408 Любопитно

  До коментар [#35] от "mushashi":
  "Евангелски сказания"от Зенон Косидовски.Дава отговор на всички въпроси относно личността на Исус и учението му.
  .................
  Тази книга е издадена за първи път в СССР !
  "Сказания евангелистов" Москва, Политиздат 1977 г. Бя промит мозък трябва да си, а "мусаши"?
  Авторът е поляк, който до 1951 г е живял в САЩ, но се връща. Бил е известен поет преди войната. И понеже няма работа, започва да пише книги от сорта на горната.
  Не само е бил емигрант, не само е с немски произход, не само е бил офицер от полската ( бяла) армия, но и поет. За да му дадат шанс за публикация, комунистите са искали от него да си продаде душата. За награда публикуват книгата най-напред на руски, не на полски.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 42. 42 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#36] от "abdelhaqq":
  Аз вярвам в науката,в нищо друго.Има си научни изследвания,в които са изследвани както евангелията,така и живота на Исус съобразно познанията за живота в Юдея и Галилея по това,съ образно с юдаизма и така нататък.И изводите са едни и същи-Исус е евреин,строго придържащ се към юдаизма.И че идеята за общочовешкият Спасител се развива от апостол Павел.Мога да дам много примери в подкрепа на твърдението
  Един от тези аргументи е за брата на Исус-Яков.Вие като евреин най-добре знаете дали изобщо биха допуснали евреите човек,неизповядващ юдаизма до храма в Ерусалим.Камо ли пък да се моли всеки ден там.А не вярвам някой да е познавал по-добре Исус от брат му.

 43. 43 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1408 Любопитно

  До коментар [#40] от "mushashi":
  вероятността тези хора да те гледат с възхищение и да ти помагат,е много,много голяма.
  .............
  Саул е бил по рождение римски гражданин, абсолвент е на античен Оксфор/Кеймбридж и е бил държавен чиновник с много голяма власт. Гонел е християните като яребици, ту за кеф, ту за спортна форма, ту по заповед на императора.
  Уважение е имал навсякъде по света. Той е римски гражданин. Затова Нерон не го разпва, а именно го обезглавява и е погребан с почести. Гробът е открит, дататите съвпадат, дори един професор от Регенсбург направи реконструкция на лицето му. Големи глупости плющиш, явно си по съветско му информиран. Диалектиката как е, напредва ли?

  nemo malus felix, minime corruptor.
 44. 44 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#41] от "СДС":
  И какво като е издадена книгата в СССР?Отхвърлете с аргументи фактите,които се съдържат в нея.Промит мозък можеш да наричаш себе си,а не мен.

 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 46. 46 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1598 Неутрално

  [quote#39:"abdelhaqq"]ето, обаче, от "някои изроди прави хора". и сега какво да кажем за "религията".[/quote]

  Не мога да разбера какво си написал. Напиши го поне граматически правилно!

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 47. 47 Профил на ruby
  ruby
  Рейтинг: 229 Весело

  Варненският митрополит да си признае на кого е тази кола:

  http://www.dunavmost.bg/Bulgaria/Photo/47934-ot-varnenskata-mitropoliya-si-dzhitkat-s-nisan-gtr

 48. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 49. 49 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1408 Весело

  До коментар [#48] от "mushashi":
  .Затова отговарям...
  ............
  Хехе, на комунист вяра нямам. Дрънкай си колкото искаш.
  За по будните, пускам линк за автора, препоръчан от теб. Фактите са налице, нека всеки сам си прави изводите.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Zenon_Kosidowski
  Самият факт, че "Евангелски сказания" са преведени на СССР-ейски езици, веднага и само на тях ( руски, български, молдовски, унгарски, чешки и тн.), говори публикация с цел вътрешна употреба - за затворените в лагера на "Светлото бъдеще".

  nemo malus felix, minime corruptor.
 50. 50
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 52. 52 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1391 Любопитно

  Какво е за нас Бог?
  .."А вижте как постъпваме ние с Него. Одобряваме всички Негови дела, възхваляваме всички Негови дела с пламенен възторг — на думи; и в същото време убиваме някоя муха, която, както и всичко останало, е негово дело и следователно обект на нашите неудържими възхвали. И не само убиваме мухата, ами вършим това с безкрайно раздразнение, дори с ненавист, със злобна отмъстителност; и гледаме на нея с отвращение, погнуса и презрение, въпреки че само преди малко сме я одобрявали, хвалили и славословили. Ние сме я хвалили, обръщайки се към нейния Творец, а сега с постъпката си оскърбяваме Твореца. Възхвалите ни са били нечестни, а постъпката ни — честна; едното е било користно лицемерие, другото — искрен порив".

 53. 53
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 54. 54
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 55. 55 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1408 Любопитно

  До коментар [#54] от "mushashi":
  Какв любов стриу от теб. "А очите му, добри, добри..."
  Книгата не случайно е смъкната от продажба в Полша след 1989 г. Поезията на автора се преиздава, "научните" му разбработки - нет. Призната е официално за пропагадно четиво на съветската номенклатура.
  Продукт на комунизма, хайде накека така да преформулирам изказването си. Съгласен?
  Имаш още време, вместо да се задоволяваш с 1 книга, вземи вникни в аргументацията на други източници, сравни, помисли и тогава си изграждай мнение, което да защитаваш.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 56. 56 Профил на kumcho___valcho
  kumcho___valcho
  Рейтинг: 527 Неутрално

  До коментар [#30] от "mushashi":
  Много повърхностна логика. Апостол Павел също е ходел в храма, когато е бил в Ерусалим, както и християните от местната църква. И защо смяташ, че останалите юдеи толкова лесно могат да попречат на местните християни да се събират в храма, при положение че те също са евреи и освен това твърдят, че те са истинските наследници на вярата на Авраам и съгласно пророчествата са последвали Месията?

 57. 57 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#56] от "kumcho___valcho":

  Апостол Павел едва не е убит в Ерусалим от юдейските почитатели на Исус,защото е изопачил учението му.Та се наложило да го спасяват римските войници,защото е бил римски гражданин.След това не стъпва в Ерусалим до края на живота си.
  Що се отнася до евреите,последователи на Исус естествено е,че са били допускани в храма ,защото са били правоверни евреи/ако може да се използва тази дума от исляма/.След смъртта на Исус църквата му се разделя на две течения-последователите на истинското му учение,оглавявани от брат му Яков и това на измисленият образ на Исус,оглавявано от Павел.Първите си остават в рамките на юдаизма,а вторите създават новата религия-християнство.

 58. 58 Профил на kumcho___valcho
  kumcho___valcho
  Рейтинг: 527 Неутрално

  До коментар [#42] от "mushashi":
  [quote#42:"mushashi"]Един от тези аргументи е за брата на Исус-Яков.Вие като евреин най-добре знаете дали изобщо биха допуснали евреите човек,неизповядващ юдаизма до храма в Ерусалим.[/quote]
  Ами представи си хората от църквата в Ерусалим постоянно са ходели в храма, дори в началото не са имали друго място за събиране. Апостол Павел при всяко посещение също е ходел в храма и дори е правел публични проповеди, а първосвещениците са го обвинили, че води там със себе си и езичници

 59. 59 Профил на Margarita Sandeva
  Margarita Sandeva
  Рейтинг: 229 Неутрално

  До коментар [#9] от "quatro_4x3":

  Не приписвай човешките престъпления и отстъплението от Православието на самото Православие! Нито насилието, нито Инквизицията,(макар че е свършила добра работа срещу катарите), са благословени от нашият Бог! Не бъркай греха със самото изповядване на християнството.

 60. 60 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#56] от "kumcho___valcho":

  Според изследванията историческият Исус е бил евреин,строго придържащ се към юдаизма.Смята се,че е принадлежал към еврейската секта на есеите.Наскоро бяха открити свитъци в Кумран със записки на есеите и учението им много напомня на това на Исус.Разликата е че Исус се е смятал за Месията,който ще спаси евреите от робство.А под Месия се е разбирал точно спасител на евреите,а не някакъв общочовешки Спасител.Не случайно и Понтий Пилат го осъжда на смърт чрез разпъване-за престъпления против Рим.Според Старият завет Месията трябвало да е роден във Витлеем,да е потомък на Давид и да влезе в Ерусалим на магаре в навечерието на празника Пасха.И Исус твърди че е роден във Витлеем,въпреки че е от Назарет,изкарва се потомък на Давид чрез баща си Йосиф и влиза на магаре в Ерусалим в навечерието на Пасха.И изобщо не се е обявявал за божи син,или това е било в смисъл,че всички евреи са божи чада.Всичките ученици са му били евреи,не е помогнал на нито един неевреин.Когато са го помолили да помогне на болният син на една самарянка е казал:"Бог ме е изп ратил да помагам на неговите чада,а не на кучетата."Кучета евреите са наричали всички неевреи.Но това е друга тема.

 61. 61
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 62. 62 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#58] от "kumcho___valcho":

  Какво неясно има?Това което казвате подкрепя моята теза.Павел преиначава учението на Исус и затова за малко не го убиват.А останалите в Ерусалим последователи на Исус се придържат към юдаизма и никой не ги закача.

 63. 63 Профил на kumcho___valcho
  kumcho___valcho
  Рейтинг: 527 Неутрално

  До коментар [#57] от "mushashi":
  [quote#57:"mushashi"]Апостол Павел едва не е убит в Ерусалим от юдейските почитатели на Исус,защото е изопачил учението му.[/quote]
  Пълни глупости. При положение, че Новият Завет е единственият източник на тези събития не зная откъде си го измисляш това. Единствените, които могат имат правомощия да му направят нещо, е свещеническата прослойка, която го обвинява, че със себе си води езичници в храма.
  [quote#57:"mushashi"]След смъртта на Исус църквата му се разделя на две течения-последователите на истинското му учение,оглавявани от брат му Яков и това на измисленият образ на Исус,оглавявано от Павел.Първите си остават в рамките на юдаизма,а вторите създават новата религия-християнство.[/quote]
  Нещо не си личи от Новия Завет останалите апостоли от църквата в Ерусалим (като Петър, Йоан и т.н.) да проповядват друго течение. Напротив всички признават на апостол Павел, че е най-добрият мисионер сред езичниците и вземат пример от него, като дори Петър признава грешката си, че е лицемерничел, като пред юдеите е гледал да не дружи с неевреи.
  Явно си се филмирал с някакви глупости по Нешънъл Джиографик, които сами си признават, че те са организацията, която най-активно лансира тези по-алтернативни разбирания, без да претендират, че са непременно верни. Не забравяй, че няма никакви други източници от тази епоха за учението на апостолите освен книгите от Новия Завет, по голямата част от който не е писана от апостол Павел.

 64. 64 Профил на kumcho___valcho
  kumcho___valcho
  Рейтинг: 527 Неутрално

  До коментар [#62] от "mushashi":
  [quote#62:"mushashi"]А останалите в Ерусалим последователи на Исус се придържат към юдаизма и никой не ги закача.[/quote]
  Юдейската религиозната върхушка не закача и апостол Павел , докато не довежда със себе си неевреи.

 65. 65 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#63] от "kumcho___valcho":
  Самият Павел казва,че едва не е убит в Ерусалим.А що се отнася до твърдението,че само първосвещениците са имали право да го убият,по-голяма глупост не бях чувал.Та те самите са ставали често жертва на други евреи.Прочети кои са били сикариите.Те нямат връзка с темата,но са избивали римляни и всеки,който им е помагал.Включително свещеници от храма.Приписа им много голяма власт на свещениците каквато не са имали.
  Що се отнася до Петър-как си представяш най-близкият ученик на Исус ,който е гласен за негов наследник да признае някой,който никога не е срещал Исус като Павел,за по-ревностен християнин.Това са измислици,написани от привърженици на Павел.Не случайно Петър е обвинен,че три пъти се бил отрекъл от Исус.Отново лъжа с цел да бъде принизен и осмян.Не е имало за какво да се отрича от Исус,защото римляните не са преследвали последователите му.Даже са позволили да му вземат тялото след смъртта.

 66. 66 Профил на gauss
  gauss
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Това, което ме поразява при религиите, е че всяка една трета от човечеството (или да кажем една ента) абсолютно убедено смята останалите части от него, изповядващи други религии, за заблудени, може би прости и глупави, може би даже извратени.
  За мен това е достатъчно доказателство за неистинността на всяка от тях.
  Ако за някого това не е убедително, да добавим, че като правило никой не си избира религията - в огромния процент от случаите тя се наследява.

 67. 67 Профил на kumcho___valcho
  kumcho___valcho
  Рейтинг: 527 Неутрално

  До коментар [#60] от "mushashi":
  [quote#60:"mushashi"]Според изследванията историческият Исус е бил евреин,строго придържащ се към юдаизма.[/quote]
  Освен свободни съчинения по Нешънъл Джиографик не виждам какви изследвания може да има, при положение че няма други ранни данни за учението освен Новия Завет
  [quote#60:"mushashi"]Смята се,че е принадлежал към еврейската секта на есеите.Наскоро бяха открити свитъци в Кумран със записки на есеите[/quote]
  Свитъците са открити много отдавна (1947) и са много ценни, защото съдържат ръкописи на Стария Завет и доказват, че Стария Завет, разпространяван през следващите векове е много близък до този от ръкописите. Това че някой наскоро е решил да се "сети", че Христос е есей е друга тема. Есеите, както и останалите религиозни общности тогава, са изчислявали и смятали, че настъпва времето, когат ще дойде Месията.
  Останалото, което си писал са си твои непълни тълкувания на Новия Завет. И произволно приемане и неприемане на факти от Новия Завет. Ти откъде можеш да знаеш къде е роден Христос, при положение че НЗ е единственият изтчоник на тази информация

 68. 68 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2062 Любопитно

  До коментар [#14] от "Боби Колев":

  Баланс. Вярната дума е "баланс", а не "граница". Границата е стационарна, а света си е в движение, та точно баланса позволява да компенсираме движението му, без да паднем. Когато на човек му е трябвало да се справи с един развиващ се свят без развито познание, е измислил религиите, като балансьор (в който се трупат придобитите знания и опит), но когато едни религиозни хора са решили да превърнат религиите (без значение коя религия) в основа на света и са създали граница, зад която не трябва да се преминава (света да се обяснява само с това в религията), то променящият се свят ги е извадил от равновесието и ги е съборил заедно с религията им. Исторически видимо е...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 69. 69 Профил на kumcho___valcho
  kumcho___valcho
  Рейтинг: 527 Неутрално

  До коментар [#65] от "mushashi":
  Всичко, което знаем за разбиранията на Петър е от НЗ, така че не може избирателно да си приемаш нещо, а друго не - или приемаш твърденията там или приемаш, че нищо не знаеш за него

 70. 70 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7741 Неутрално

  "Христос умря за нас още когато бяхме грешни"
  И сега сме грешни, повече от тогава. Напразна ли е била саможертвата на Христос?

 71. 71 Профил на Margarita Sandeva
  Margarita Sandeva
  Рейтинг: 229 Любопитно

  До коментар [#24] от "mushashi": Седнали едни хора и измислили Новия завет! Така проповядваха КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ агитатори, дето подменяха тотално Православието в главите на българите с комунистическата атеистична идеология!
  Как си представяш че една лъжа може да живее повече от две хиляди години? Мъчениците умираха за една лъжа? Исус Христос не е живял, умрял и възкръснал?
  Никого не убеждавам, най-малко тия, дето не са усетили и за миг Божията благодат!
  Такива мога само да съжалявам!

 72. 72 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7741 Неутрално

  " Христос умря за нас още когато бяхме грешни"
  И сега сме грешни, повече от тогава. Напразна ли е била саможертвата на Христос ?

 73. 73 Профил на stoyanst
  stoyanst
  Рейтинг: 519 Неутрално

  Човек няма нужда от религии, за да е морален и етичен. Моралът и етиката са качества, които принадлежат на Човека. Религиите по-скоро узурпират тия качества, откъсват ги от човека и после "великодушно" му ги поднасят, все едно те са техни "управители". Повечето религии, включително и християнството, развяват тези качества като свое знаме и ги ползват като инструмент, за да постигат користните си цели, преди всичко включващи контрол и управление на масите...

 74. 74 Профил на Margarita Sandeva
  Margarita Sandeva
  Рейтинг: 229 Неутрално

  До коментар [#24] от "mushashi":

  Де го сега император Константин? Къде е Римската империя? Как си обясняваш като атеист живото Християнство? Не ми излизай с номера, че вярващите са прости а атеистите - умни и учени! Плоски аргументи не приемам.

 75. 75 Профил на Margarita Sandeva
  Margarita Sandeva
  Рейтинг: 229 Весело

  До коментар [#25] от "Realistic Cock":

  На Кого ще се молиш?

 76. 76 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#71] от "sandeva":

  Исус е живял и е умрял разпънат на кръста.А във възкръсването му си вярвай щом искаш.Само не ме карай и аз да вярвам на това нещо-има свобода на вероизповеданието.А тази свобода включва и атеизма.Аз вярвам в науката и теорията на еволюцията.Ти ако искаш вярвай и в татко Барба,твоя си работа.

 77. 77 Профил на gauss
  gauss
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#74] от "sandeva":

  "Как си обясняваш като атеист живото Християнство?"
  Както си обяснявам живия ислямизъм, живия индуизъм и т.н.
  За един атеист това е съвършено естествено. Много по-интересно е как един християнин си обяснява другите религии. Би ли обяснила?

 78. 78 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#74] от "sandeva":
  Естествено,че вярващите са прости.Или лицемери-нарочно твърдят,че са много набожни.Трето обяснение няма.

 79. 79 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#69] от "kumcho___valcho":

  Тези твърдения се правят въз основа на известните факти от живота на Исус и учениците му.Никой от тях не е написал"Моята борба",за да покаже възгледите си или е давал интервюта.Естествено е да има много предположения.Но и косвените доказателства дават достатъчно яснота.

 80. 80 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#75] от "sandeva":

  няма значение

  Birds of a feather flock together.
 81. 81 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#67] от "kumcho___valcho":

  Данните са си много ясни,друг въпрос е,че не искаш да ги приемеш.Как си представяш един евреин от малък възпитаван в юдаизма,чийто ученици са само евреи,който общува само с евреи и помага на такива,в един момент да почне да проповядва,че Бог е на всички хора по света,а не само на евреите.И евреите да знаят за тези му проповеди и да го посрещнат с лаврови клонки и да му викат:"Осанна" като влиза в Ерусалим.Как си го представяш това нещо?

 82. 82 Профил на Margarita Sandeva
  Margarita Sandeva
  Рейтинг: 229 Весело

  До коментар [#40] от "mushashi":
  Абе, другарю, ти нормален ли си? Кой ще си посвети живота на една лъжа? Ти ще претърпиш ли мъчения, гонения и смърт за да "да те гледат с възхищение и да ти помагат"...?

 83. 83 Профил на doxen
  doxen
  Рейтинг: 474 Неутрално
 84. 84 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#82] от "sandeva":
  Другари ще кажеш на тия,дето заедно се молите в черквата.Ако е намек,че съм комунист по-рано описах какво е претърпяло моето семейство от комунистите.И ще псувам всеки,който ме обяви за комунист.Разбра ли ме пача?

 85. 85 Профил на Margarita Sandeva
  Margarita Sandeva
  Рейтинг: 229 Весело


  До коментар [#51] от "mushashi":
  Тия от "Нешънал Джиографик" са типични атеисти, на които всичко им е ясно, и за които науката е бог! Ама, че колкото и да напредва не дава отговор на фундаменталните въпроси за живота и смъртта, няма значение! Вярно, науката отваря нови и нови въпроси, полезна е, но няма отговори! По всеки проблем има взаимно отричащи се теории! А пък Истината е една!

 86. 86 Профил на kumcho___valcho
  kumcho___valcho
  Рейтинг: 527 Неутрално

  До коментар [#79] от "mushashi":
  [quote#79:"mushashi"]Тези твърдения се правят въз основа на известните факти от живота на Исус и учениците му.[/quote]
  Известните факти са от НЗ, така че не може хем да се позоваваш на НЗ, хем да си решаваш кои факти да приемаш. Пък ти какво предполагаш или си представяш е отделен въпрос, но това вече не са факти.
  [quote#81:"mushashi"]Как си представяш един евреин от малък възпитаван в юдаизма...в един момент да почне да проповядва,че Бог е на всички хора по света[/quote]
  Ами няма нужда да си го представям, защото единственият ранен източник за Иисус твърди, че е заръчал на учениците си да тръгнат по света и да направят точно това

 87. 87 Профил на Margarita Sandeva
  Margarita Sandeva
  Рейтинг: 229 Неутрално

  До коментар [#84] от "mushashi":

  Нямаш отговор нали, другарю? Чуй сега какво е казал Солженицин за атеизма и сам реши дали си комунист! - ""Светът никога не е виждал толкова организирано, военизирано и радикално злонамерено безбожие като това, което е практикувано от марксизма. Главната движеща сила във философската система на Маркс и Ленин е омразата към Бога; тази омраза е в сърцето на марксистко-ленинската психология и е много по-опасна от всички техни икономически и политически програми. Войнстващият атеизъм не е просто случайна или маловажна част от идеологията на комунизма; атеизмът не е следствие от комунизма, а е негов фундамент. Ето на този фундамент е стъпило здраво нашето общество и никой не е в състояние да го поклати от там".

 88. 88 Профил на bellend
  bellend
  Рейтинг: 595 Неутрално

  До коментар [#42] от "mushashi":

  "Аз вярвам в науката"

  Ами тогава сте наясно относно произхода на вселената. Big Bang (не ситкомът) е резултат от introduction of a singularity от някого/нещо/Бог/Създател. Вселената има начало (преди около 13.7 млрд год.) и това се приема от науката като неоспорим факт. Колкото до Създател/създаване/пр.:

  http://www.wnd.com/2014/03/physicist-big-bang-breakthrough-confirms-creation/

  Мнения на физици, астрофизици и пр.:

  http://www.godandscience.org/apologetics/quotes.html

  Достра сте изостанал, науката извървя пълен цикъл от отричане на Бог/Създател до признаване на създаване.

 89. 89 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1357 Неутрално

  До коментар [#20] от "quatro_4x3":

  Историята познава много повече изроди, които изобщо не се свързват с религии.

  Да не говорим за всички онези пък, за които нищо не знаете, но са били религиозни и са свършили много добри неща.

  Много възможно някоя от бабите или пра-бабите Ви например.

  За моята мога да твърдя със сигурност, защото го помня.

  За пореден път - твърденията Ви са необосновани и да, шовинистични.

  Не е в религията и религиозните проблемът, така, както не е в оръжията проблемът за това, че се намират такива, дето правят разстрели в САЩ.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 90. 90 Профил на Margarita Sandeva
  Margarita Sandeva
  Рейтинг: 229 Неутрално

  До коментар [#77] от "gauss":

  Обяснявам:
  "Традиционните религии не утвърждават пряко Злото като зло. Тяхната стратегия е обратна: да подменят Доброто. Да представят Злото като добро. Как? Чрез най-впечатляващите подобия на Доброто. Чрез всички истини на света – освен Истината. Чрез всички мъдрости на света – освен Премъдростта. Чрез всички възможни “пътища към Бога” – освен Пътят. Чрез всички възможни светлини – освен Светлината.
  Различните духовни пътища уж водят към Бога, но те не стигат във Него, нито в Истината и Живота. Стигат в обратното: лъжата, смъртта, преизподнята. Как тогава да ги обединим с Пътя-Христос и да ги наречем общо “пътища”?
  Как да обединим Пътя-Християнство с различните подменящи Го религии, които са създадени нарочно за боготърсачите – но не за да ги упътят в Бога, а да им попречат да Го достигнат?"

 91. 91 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1357 Неутрално

  До коментар [#22] от "mushashi":

  Първо, съвсем не твърдя, че трябва. И не съм го казвал.

  Твърдя, че виждам хора около мен, които го правят и разбирам защо го правят.

  Изрично подчертах, всъщност, че не твърдя, че всички трябва да са така, но явно сте развил способност да четете избирателно онова, което ще Ви помогне

  Което си има и хубавите страни, разбира се.

  Второ, собственият Ви опит никак не изключва моя такъв.

  Да не говорим, че има прекалено много проблеми за които науката няма решение и го знае.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 92. 92 Профил на bellend
  bellend
  Рейтинг: 595 Неутрално

  Още мнения на учени за създаване/Създател/пр:

  http://www.simpletoremember.com/articles/a/science-quotes/

 93. 93 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#86] от "kumcho___valcho":

  Единственият източник е написан поне 40 години след смъртта на Исус.От хора,които нито са виждали Исус,нито са срещали някои от учениците му.Така че нека приемем,че не е чак толкова достоверен.Абстрахирайки се от него и използвайки познанията си,които имате за епохата и за същността на юдаизма си отговорете на въпросите,които ви зададох.И сам ще стигнете до отговора.

 94. 94 Профил на kumcho___valcho
  kumcho___valcho
  Рейтинг: 527 Неутрално

  До коментар [#62] от "mushashi":
  Между другото не зная как споменаваш Яков и в същото време твърдиш, че юдеите не закачали християните в Ерусалим. Точно за него има данни, че макар и всички да са признавали благочестието му, религиозната върхушка го убива. Разбира се, преди него са убили Стефан и други изявени дейци на местната църква.
  А това, че не спират местните християни да посещават храма, е защото те като евреи имат това право и традиция и реално няма в какво нарушение да ги обвинят. Освен това първосвещениците не могат да консолидират цялата власт, защото по това време има няколко религиозни течения и можеш да видиш как ап. Павел използва разногласията им, когато го обвиняват, че води езичници в храма. Разбира се, от време на време религиозната върхушка получава възможност да се разправи с християнските водачи и не се спират дори и за Яков.

 95. 95 Профил на bellend
  bellend
  Рейтинг: 595 Неутрално

  До коментар [#73] от "stoyanst":

  "Човек няма нужда от религии, за да е морален и етичен. Моралът и етиката са качества, които принадлежат на Човека. Религиите по-скоро узурпират тия качества..."

  Моралът и етиката имат началото си В религиите (Десетте Божи заповеди и пр.). Това са АБСОЛЮТНИ морални начала. Ако изхвърлите религията, остава моралният релативизъм, тъй любим на ляволибералите. От него до моралното разложение разстоянието е едно-две поколения (Европа/САЩ от 60-те досега).


 96. 96
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 97. 97 Профил на Margarita Sandeva
  Margarita Sandeva
  Рейтинг: 229 Любопитно

  До коментар [#42] от "mushashi": Нали вярваш в науката?
  "Като физик, тоест човек, посветил целия си живот на абсолютно прозаична наука – изследването на материята, никой не може да ме нарече фантазьор. Изучавал съм атома и мога да кажа, че няма материя сама по себе си! Цялата материя е възникнала и съществува само благодарение на силата, която привежда в движение частиците и задържа тази малка слънчева система на атома заедно.
  Ние трябва да приемем, че зад тази енергия стои дух, притежаващ разум и самосъзнание. Този разум се явява матрицата на цялата материя.“ - Макс Планк – основател на квантовата физика


 98. 98 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 782 Неутрално

  До коментар [#95] от "bellend":

  Е ти изби рибата с това твърдение.Моралът бил в десетте божи заповеди.Ами нали точно Мойсей, след като ги написва ,избива цялото семейство на брат си Арон.И нарушава основната заповед:"Не убивай".Техният създател не спазва заповедите,ти ги даваш за морални принципи.

 99. 99 Профил на bellend
  bellend
  Рейтинг: 595 Неутрално

  Мойсей е човек. Очевидно не всеки човек е способен да спазва абсолютни морални начала. Което не принизява началата, а човека.

 100. 100 Профил на Margarita Sandeva
  Margarita Sandeva
  Рейтинг: 229 Неутрално

  До коментар [#96] от "mushashi":

  Виждам че много си любезен, само че всеки комунист е атеист,(като теб)!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK