Опит от Норвегия: Основната идея на помирението е, че всеки има втори шанс

Гри Телум и Мона Хамерфийлд, помирителни комисии, Норвегия

© Георги Кожухаров

Гри Телум и Мона Хамерфийлд, помирителни комисии, НорвегияГри Телум и Мона Хамерфийлд са помирители и обучители на помирители в Националната служба за разрешаване на конфликти (National Mediation Service) в Норвегия (агенция към Министерството на правосъдието с 22 регионални подразделения - помирителни комисии). Хамерфийлд е ръководител на помирителна комисия в северна Норвегия (гр. Будьо (Bodø), а Телум е от помирителна комисия от югоизточната част на страната (гр. Елверум (Elverum). В края на март те посетиха България по покана на сдружение Общество "Правосъдие и помирение". Основната му цел по устав е да установява и популяризира ценностите на възстановителното правосъдие в България.

Визитата на двете норвежки беше по проект на Норвежкия финансов механизъм за българско-норвежко сътрудничество в областта на помирителните дейности. Те проведоха тази форма на първоначално обучение, което правят в Норвегия на помирителите. Обучаваните от българска страна са социални работници, полицай от Детска педагогическа стая, учител/обществен възпитател, председател на местна комисия за борба с противообществените прояви и юристи (съдии, прокурор, адвокати). На 14 и 15 май те отново ще посетят България за втората част на обучението.


Гри е била детска учителка, а Мона е икономист по образование и е работила дълго в бизнеса с горива. Започват да се занимават с помирителните комисии доброволно, докато това не се превръща в основната им работа.


Казват, че помирители могат да са хлебари, учители. Забранено е единствено за полицаи и адвокати. В разговора с Гри и Мона те наричат помирителната дейност медиация, защото това е английският превод, който се е утвърдил. Но всъщност става въпрос за дейността на помирителните комисии. В Норвегия съществува и медиация, която се предлага в съда.
Какви са случаите, с които се занимавате?


Телум: В Норвегия в помирителните комисии пристигат близо 80 % от случаите. Ние ги получаваме от прокуратурата или по желание на страните. Близо 20 % от казусите са граждански. Разглеждаме случаи на малки кражби от магазини до случаи на домашно насилие, но повече от случаите са свързани с насилие - физическо и психическо, както и вандализъм.


Хамерфийлд: В нашата комисия статистиката се оглавява от случаи на насилие. Предимно между млади мъже, но има и казуси на мъже и жени. Възрастта на нашите "клиенти" е между 15 и 40 години.


Помирителните комисии част ли са от някоя институция или са самостоятелни?


Телум: Когато започна формирането на комисиите през 90-те, по специално 1993 година, ние бяхме самостоятелни. През 2004 година, комисиите минаха под шапката на Министерството на правосъдието. Ние сме млада институция, която всяка година подобрява своята работа. Всички други институции имат история трупана стотици години назад.


Може ли да кажете малко повече, след като един случай попадне във вашата комисия, какво става след това, каква точно е работата ви?


Хамерфийлд: Първата стъпка е подготвителна - да разговаряме с извършителя и жертвата и да разберем дали те искат да преминат през процедурата, какво точно искат да уточнят, каква е тяхната цел и мотивация.


Телум: В голяма част от случаите, които ние получаваме, не се стига до медиация, защото участниците отказват. Те искат обикновено наказание.


Хамерфийлд: Ако се съгласят на медиация и след като тя бъде проведена, като в нея може да участват един или двама медиатори, страните подписват споразумение.


Телум: Много важно при случаите с медиация, е че участниците решават как да разрешат случая. Това не трябва да се прави от самите медиатори. Най-важната цел е възстановителното правосъдие - да се поправи причинената вреда. Много често най-важният въпрос е какви са нуждите на жертвата. Какво пострадалият иска, за да се поправи това, което му е причинено. Какво може да направи извършителят, за да се чувства жертвата отново сигурна.


Може ли да дадете пример за по-сложен случай, който сте разглеждали? Когато извършителят не иска да направи това, от което жертвата се нуждае или му е трудно.


Хамерфийлд: Извършителят трябва да съжалява. Трябва да иска и да може да даде обяснение защо е постъпил така. Трябва да може да се извини. Трябва изначално да иска да се изправи пред жертвата. Ако това не е налице, не може да има помирение.


Телум: Процедурата е доброволна. Затова може да приемеш първоначално да участваш, а след това да се оттеглиш, ако мислиш, че нарушителят не съжалява достатъчно, че не може да направи достатъчно, че да поправи нещата. Тогава случаят се връща при прокурорите, които подхождат по обичайния начин и търсят наказание.


Трябва ли обществото да е съзряло по някакъв начин, за да може да използва медиацията?


Телум: Ние бяхме късметлии, защото когато започнахме, съвпаднаха няколко щастливи събития - добро състояние на икономиката и много силни личности на правилните позиции, с добри и алтернативни идеи. Водещите политици не бяха фокусирани върху това да търсят по-строго и тежко наказание, а искаха да променят тази част от системата. Те искаха по-загрижено и човешко отношение към хората, които извършват престъпление или влизат в конфликти.


Хамерфийлд: Също нещо много съществено, е че политиците искаха да не пращат децата в затвора. По това време минималната възраст на децата, които извършват престъпление беше 14. Сега е 15 години. Те не искаха да има криминално проявени деца.


Телум: Може би е прекалено специфично, но през 1979 година министърът на правосъдието предложи много алтернативни мерки за реформа. След много тежък публичен дебат, тя напусна поста, защото идеите й не срещнаха разбиране. Именно тя акцентираше върху медиацията като способ, както и на идеята за обществено полезен труд - също като алтернативна мярка за деца, извършили престъпление. Тогава обаче системата в Норвегия не беше достатъчно зряла за такива алтернативни мерки.


След напускането на министъра, тя вече беше посяла нейните идеи и в крайна сметка мисленето на политиците след нея беше променено и те възприеха всички нейни идеи. Днес почти всяко нейно предложение се прилага.


Ситуцията с мигрантската криза отразява ли се на вашата работа. Имате ли случаи, свързани с бежанци?


Телум: Все още не сме се занимавали с подобни случаи, но ги очакваме. За съжаление, има данни, че граждани стават все по-агресивни в отношението си към мигрантите. Започват да се страхуват, че те ще им вземат работата, жените. Норвежката система е основана на идеята, че всички си имаме доверие, че се доверяваме на институциите. Някои дори ни определят като наивни.


Тук е точно обратното. Почти никой не вярва на никого.


Телум: Ние също така вярваме много в съдебната система.


Тук близо 90 % не вярват на съда. И идеята за наказанието е, че извършителят трябва да страда, той няма право на втори шанс...


Хамерфийлд: Основата на възстановителното правосъдие, е че всеки може да получи втори шанс. Ако не се вярва в това, няма как да се прилага нито медиацията, нито възстановителното правосъдие.


Имате ли някакви наблюдения от ситуацията в България?


Телум: Адвокатите и съдиите, с които се срещнахме бяха много ентусиазирани и позитивни. Но те са много специална група. Те са много по устремени да знаят, отколкото ние, когато започнахме нашето обучение


Хамерфийлд: Срещнахме млади, умни и гладни за знания хора.


Телум: Да. Но ни казаха, че няма да е лесно, нещата да станат практика.


Хамерфийлд: Нашата роля не е да критикуваме системата. Не я познаваме. Но всяка държава трябва да ползва повече медиация. Защото ние виждаме резултатите. Това е добра възможност за обществото да израстне.


Казахте, че все повече хората се ожесточават срещу бежанците. Имате ли случаи на реч на омразата или на престъпление от омраза, основана на такъв признак.


Телум: Все още не.


Хамерфийлд: Имали сме расистки случаи. Както и на такива от центровете за приемане на бежанците.


Телум: Все още нямаме конкретни случаи на противопоставяне между норвежци и бежанци, но за съжаление, ги очакваме. Защото, както казах, все повече норвежците се ядосват на мигрантите. Защото обикновените граждани плащат данъци и виждат как парите отиват към бежанците. Някаква част от норвежкото обществото мисли и говори по този начин, но все още не е имало реални конфронтации. Може би няма и да има. Но сме нащрек и сме наясно, че такава опасност има. И работим по това да го предотвратим.


Как?


Телум: Не само ние, също така, но и полицията. Към всеки приемен център за бежанци има образователна програма. Полицаите и ние говорим с мигрантите, но и с хората в дадена общност за конфликтите, за това как да говорят помежду си и например какво е позволено в Норвегия.


Каква е ролята на възстановителното правосъдие в тези времена на повишена терористична опасност?


Телум: Възстановителното правосъдие има роля, разбира се. В Норвегия предпочитаме да мислим в посока как да включим всички. Защото, когато става дума за тероризъм, той се разраства, заради хора, които се чувстват аутсайдери и неприети. Но това е трудна работа.


Хамерфийлд: Полицаите обръщат специално внимание на младите. Така че те да не се окажат изолирани и да бъдат привлечени от по-особена среда.


Казахте, че сте към Министерството на правосъдието. Имате ли самостоятелен бюджет?


Телум: Имаме собствен бюджет. Но медиаторите получават символично заплащане за работата, която извършват. Но всъщност най-доброто заплащане, и това с Мона, сме го изпитали е удовлетворението след добра медиация. Това задоволително чувство може да се получи в близо 80 % от случаите. След тях си като замаян.


Колко време отнема, за да се случи една добра медиация - страните да се разберат?


Телум: Забравих да спомена, че е безплатно за страните. Иначе е доста бързо - когато получим случай от прокуратурата, го регистрираме още същият ден или най-късно на следващия ден. И после го пращаме към медиаторите и те трябва да се свържат със страните в рамките на една седмица. Като срещата обикновено се насрочва в рамките на две или три седмици. Бързо е и това е един от основните ни принципи - да има бърза реакция. Приоритет са ни най-младите - на 18 или под тази възраст.


Повечето случаи, с които се занимаваме са такива, за които се предвижда глоба. Но българската и норвежката система са много различни и има много нарушения, за които се предвижда административно наказание.

Коментари (26)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2005 Неутрално

  в нашата страна помирението е трудно постижимо ,особено на пътя

 2. 2 Профил на mayfield
  mayfield
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Имало и нормални хора.

  Дипломата е едно от алибитата на простаците!
 3. 3 Профил на Долен лев педал
  Долен лев педал
  Рейтинг: 213 Любопитно

  След като сте толкова толерантни в Норвегия, и давате на всеки втори шанс,освободете Брайвик от затвора!

  Когато един глупак върши нещо,от което се срамува,той винаги твърди,че това е негов дълг.
 4. 4 Профил на Ал Бънди
  Ал Бънди
  Рейтинг: 478 Неутрално

  [quote#3:"Краде ми се мили мой!"]След като сте толкова толерантни в Норвегия, и давате на всеки втори шанс,освободете Брайвик от затвора! [/quote]

  След 21 години вероятно ще го освободят и ще получи втори шанс, ако успее да убеди властите, че се е разкаял.

  В България правосъдието и общественото развитие е все още на животинския принцип. око за око, зъб за зъб! подобно отношение обач ене само не намалява като цяло насилието, а напротив завърта го в един опорочен кръг от който няма излизане!

 5. 5 Профил на latsy
  latsy
  Рейтинг: 470 Неутрално

  "..помирители могат да са хлебари, учители. Забранено е единствено за полицаи и адвокати". Това в България е невалидно.

 6. 6 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 418 Неутрално

  [quote#3:"Краде ми се мили мой!"]След като сте толкова толерантни в Норвегия, и давате на всеки втори шанс,освободете Брайвик от затвора![/quote]
  Не мога да прикрия възхищението си от вас отдел Агитация и Пропаганда - Винаги намирате начин някаква дяволия да боднете!

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 7. 7 Профил на Ал Бънди
  Ал Бънди
  Рейтинг: 478 Неутрално

  [quote#1:"edin drug"]в нашата страна помирението е трудно постижимо ,особено на пътя [/quote]

  Трудно е, защото в нашата страна човек за човек е вълк, а социализма опорочи идеята за равноправие между хората.


 8. 8 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1533 Неутрално

  [quote#4:"Ал Бънди"]След 21 години вероятно ще го освободят и ще получи втори шанс, ако успее да убеди властите, че се е разкаял. [/quote]
  Разбира се,че се е разкаял, ти съмняваш ли се?вЕрвайте ми!

  В Русия съм! В Русия съм!
 9. 9 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 880 Неутрално

  Хамерфийлд: Извършителят трябва да съжалява. Трябва да иска и да може да даде обяснение защо е постъпил така. Трябва да може да се извини. Трябва изначално да иска да се изправи пред жертвата. Ако това не е налице, не може да има помирение.
  -------------------------
  Точно така.
  Хайдев сега обратно в Норвегия.
  След 50-100 години в ЕС (ако просъществува дотогава) заповядайте пак.

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 10. 10 Профил на полувишис
  полувишис
  Рейтинг: 264 Неутрално

  на българските комунета им беше даден втори шанс след 89-та.
  докараха ни Беров и мутри.

  даден им беше трети шанс с Виденов.
  докараха ни хиперинфлация и масова бедност.

  даден им беше четвърти шанс с Цагъ и тройната коалиция.
  докараха ни доганците, КТБ и Пеевски, заменките и милиардни измами с еврофондове.

  даден им беше пети шанс (или си го дадоха сами) с Олигарски.
  докараха ни 4 млрд. пряк дълг и поредната криза.

  викам след опитите за помирение с българските комунета, да пристъпим с отнемането на българското им гражданство. все пак съветските граждани е редно да си живеят в съветския съюз... а не в България.

  http://labs.capital.bg/201601/agentite-dnes
 11. 11 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 1833 Неутрално

  Тия норвежки женуря нищо не разбират! У на с "медиацията" е в ръцете на възможно най-главния "медиатор", Цацаров!
  Между ОПГ-тата и Суверена, цари "мир, сигурност и спокойствие"!
  Да си бегат у Норвегията и да не ни мътят сигурността! Калпазанки такива!😎

 12. 12 Профил на kat39496771
  kat39496771
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Тия двете лелки, защо не разкажат, как след като цената на петрола падна 3 пъти...цените на горивата останаха същите, а всичко останало(от недвижимост до храни) поскъпна с около 20% в Норвегия.

 13. 13 Профил на Georgi Yordanov
  Georgi Yordanov
  Рейтинг: 633 Неутрално

  Според мен - доста цивилизовано!!!
  ... в крайн асметка, хора сме - комуникацията е главна отличителна челта, разум и.... най-вече - всички са/сме грешни, ВАЖНО Е - ИМА ГРЕШКА, ДА ИМА И ПРОШКА!

  Да правим каквото трябва, пък да става каквото ще!
 14. 14 Профил на zenola
  zenola
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Това са чудесни .... думи. Имам доста близки приятели, които живеят в Норвегия и твърдят, че цялата тази толерантност е само демонстративна. Под повърхноста и норвежците са просто хора.
  Но така се възпитават - да са вежливи, тихи и усмихнати, винаги, всичко тяхно да е най-хубаво и добро, да не се критикува и недоволства.

 15. 15 Профил на Ал Бънди
  Ал Бънди
  Рейтинг: 478 Неутрално

  [quote#8:"Веселин Дечев (десидент)"]Разбира се,че се е разкаял, ти съмняваш ли се?вЕрвайте ми! [/quote]

  Ако го затвориш в една клетка и не се занимаваш с него вероятно няма да се разкае, ако обаче затворът е място за превъзпитание, където държавата активно се занимава със затворниците, може и да се случи!

  Не е случайно, че Норвегия въпреки либералния си режим, е държавата с най-малко престъпност в Европа, а държавите където се държат със затворниците, като със зверове страдат от престъпност! Ако лошото отношение към престъпниците имаше ефект Ислямска държава щеше да е най-мирната държава на света, защото там всяко провинение се наказва с мъчения и смърт!

 16. 16 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Ганю и медиация 😁

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 17. 17 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 2794 Неутрално

  Май отново сме готови да се подхлъзнем в крайност. Помиренията са възможни при дребни прегрешения, при наличие на разкаяние и готовност за прошка. Вие пак генерализирахте нещата и заговорихте за затвори и престъпления. Не може да няма разлика между изпущане на нервите, нарушение на правилника за движение и умишлено престъпление, завършило с убийство.
  Тези лели обаче бяха вкарани в капан от въпросите за бежанците и отговориха по "брюкселски". Проявиха загриженост, че сънародниците им набират гняв срещу "бежанците", но дума не казаха за действията на присадените.

  Еретик
 18. 18 Профил на bramasole
  bramasole
  Рейтинг: 3396 Неутрално

  Двете дами със сигурност са последователки на идеите на проф. Нилс Кристи за разглеждане на проблема в плоскостта "помирение - опрощение", не и в "наказание - присъда". За дребните кражби и домашното насилие може и да са прави. Навярно от идеалистична гледна точка разбиранията им са на изключително високо ниво, но как биха го обяснили на пострадалите от тежки престъпления, примерно.
  Съгласна съм, че би следвало да се дава възможност за превъзпитание на изтърпяващите присъдите си, за професионалната им и образователна квалификация; за това, че всеки има право на втори шанс в живота. Но да се разглеждат нарушители на закона, тяхното заслужено наказание, единствено като медиация и извършителят да съжалява... сигурно не съм достатъчно интелигентна за това ниво на размисъл.

  "На народите с къса памет преходите са им много дълги." Тони Филипов, д-р
 19. 19 Профил на Consumer
  Consumer
  Рейтинг: 1522 Весело

  До коментар [#7] от "Ал Бънди":

  В мат'ряла е проблема, особено по региона контрастът е силен

  Every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want
 20. 20 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1183 Неутрално

  До коментар [#14] от "zenola":

  Вярно е. Имат в Скандинавия така наречения Закон на Янте. И на мен ми прави впечатление, че на повърхността са едни, а в действителност си мислят съвсем друго.

  И се опиват от мисълта колко са добри, загрижени, великодушни, толерантни... всъщност колко са... по-високо от останалите, по-морални... Не всички са такива, но повечето са.

 21. 21 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1394 Любопитно

  Извършителят трябва да съжалява. Трябва да иска и да може да даде обяснение защо е постъпил така. Трябва да може да се извини.
  ************************

  А също така и да даде честна дума, че повече няма да прави така...
  Баси идиотщината...

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 22. 22 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1394 Гневно

  все повече хората се ожесточават срещу бежанците. Имате ли случаи на реч на омразата или на престъпление от омраза, основана на такъв признак.

  Телум: Все още не.

  Хамерфийлд: Имали сме расистки случаи.
  **************************

  А случаи на бежанци (или други мигранти) които да са извършвали престъпления срещу норвежци? Или това не се брои? Може един арабин да изнасили 20 норвежки, ама не може някой да иска въпросният да бъде изгонен от държавата, нали?

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 23. 23 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1394 Любопитно

  [quote#18:"Bramasole"]идеите на проф. Нилс Кристи за разглеждане на проблема в плоскостта "помирение - опрощение", не и в "наказание - присъда"[/quote]

  Преди две-три години Дневник бяха пуснали обширно интервю с проф. Кристи, много интересно и поучително. Само че, неговите идеи са приложими в цивилизовано западно общество, няма как да го приложиш към прииждащите диваци, които разбират само от грубата сила и приемат добротата и толерантността за слабост, от която трябва да се възползват и на която на всяка цена да се наложат.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 24. 24 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2076 Любопитно

  [quote#3:"Краде ми се мили мой!"]След като сте толкова толерантни в Норвегия, и давате на всеки втори шанс,освободете Брайвик от затвора! [/quote]
  Ми чети статията поне до средата де. Там си пише, че трябва освен разкаяние от прегрешилия, да има и съгласие от жертвата че нещата са оправени. Та ако този възкреси жертвите, и те му подпишат ще си ходи, иначе ще си отлежава золумите по законите...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 25. 25 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2076 Неутрално

  [quote#22:"Умерена джихадистка с канибалски наклонности"] Може един арабин да изнасили 20 норвежки, ама не може някой да иска въпросният да бъде изгонен от държавата, нали? [/quote]
  И защо да го изгонят, като логичната развръзка е да бъде осъден и да си излежи изнасилванията... Баси, Иванчо пръднал в час, учителката за наказание вместо да го изпита и да го "разходи" по учебника, тя взела че го изгонила на чист въздух... Ми крайно време е българите да се поучим поне от вицовете си.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 26. 26 Профил на znaesht
  znaesht
  Рейтинг: 539 Неутрално

  [quote#12:"kat39496771"]Тия двете лелки, защо не разкажат, как след като цената на петрола падна 3 пъти...цените на горивата останаха същите, а всичко останало(от недвижимост до храни) поскъпна с около 20% в Норвегия.[/quote]

  Тия "лелки" нищо не са длъжни да ти казват. Занимават се с това в което виждат смисъл и там имат какво да казват. Другото го казват на изборите в една от най-уредените и демократични страни в света. Темата за цените ,ако те вълнува почети малко повече или завърши ,някакво икономическо образвание и може да ти го обяснят. Е има страни като Путлеристан, Иран, Венецуела, Либия, Саудитска Арабия и др. зависещи напълно от енергиините си ресурси, в които "лидерите" радваха раята си с "евтин" бензин .... до някое време само че. Норвежците не са толкова умни!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK