Добрил Иванов, генетик и биоинформатик: Намаляването на калориите в хранителния режим може да забави стареенето

Д-р Добрил Иванов

© Личен архив

Д-р Добрил ИвановОстаряването винаги е било едно от най-големите притеснения на хората и винаги са търсели решения като "извора на младостта". Науката е по-близо отвсякога до откриването му, но освен това темата за дълголетието и здравословния начин на живот добива все по-голямо значение за съвременните хора - като контрапункт на културата на застоялия живот пред компютрите, постоянния стрес, полуфабрикатите и фаст фууд.


"Дневник" разговаря по тези въпроси с бионформатика д-р Добрил Иванов. Той е изследовател в Европейския институт по биоинформатика в Кеймбридж, където изучава ролята и причините за патогенните молекулярни и клетъчни промени, които водят до стареене. Защитил е магистратура по генетика и молекулярна биология в Софийски университет и в Медицинската академия. През 2007 г. печели конкурс и впоследствие защитава докторантура по биоинформатика в университета в Кардиф, Уелс, изготвяйки сравнителен анализ на придобити и наследствени мутации в 17 човешки тумор-супресорни гени. След това работи като научен сътрудник по биоинформатика и статистическа генетика в университета в Кардиф, докато не започва работа в престижния Европейски институт по биоинфрматика.


Д-р Добрил Иванов анализира биологични данни, използвайки математически, статистически и компютърни модели, свързани със стареенето като цяло, използвайки моделни организми като дрозофила (плодова мушица). В сътрудничество с Юниверсити Колидж, Лондон и Института Макс Планк по биология на стареенето се опитва да разкрие механизмите, чрез които може да се удължи продължителността на човешкия живот, както и периода, в който човек е здрав и пълноценен. Неотдавна сборният екип оповести едно от значимите си открития в тази посока - приемането на литий в малки дози има потенциала да удължи живота с 16% или повече от 12 години.
Д-р Иванов, как си обяснявате притеснението на хората от остаряването и вечното им търсене на "извора на младостта"?


- Не съм сигурен дали хората се притесняват точно от остаряването или от последствията, които то предизвиква. Такива са намаляването на физическите и умствени способности и съпътстващите стареенето болести - кардиоваскуларни, ракови, старческа деменция, Алцхаймер и много други. Направените генетични, епидемиологични и други научни изследвания показват, че стареенето е един от главните фактори които оказват влияние върху редица болести.


В последните години може би се прокрадва известна промяна, или поне така ми се иска, в централната парадигма на лечението на различните видове заболявания. След като стареенето е важен фактор за тези заболявания, можем ли да повлияем директно върху процеса на стареене и това да доведе до цялостна промяна или елиминиране на съпътстващите го заболявания. За реализация на този подход трябва да познаваме молекулярните механизми които причиняват стареенето.


В този смисъл може би човечеството като цяло трябва да обръща внимание и да се грижи по-добре за възрастните хора. Все пак старите хора и в частност дълголетниците са ключът, който би спомогнал да открехнем тези тайни.


От различни научни изследвания знаем, че потомци на дълголетници са по-склонни да живеят по-дълго. Дали това се дължи по-скоро на средата която тези хора споделят, или по-скоро на определени наследствени генетични елементи (промени в генетичния код, като мутации и др.), засега е трудно да се каже. Малък на брой епидемиологични изследвания показват, че различните наследствени генетични елементи оказват около 25-30% влияние върху продължителността на живота, както и че този процент нараства във влияние с напредването на възрастта.


Какви са най-лошите и неизбежни черти на стареенето? Има ли нещо универсално в старостта или протича индивидуално при различните хора?


- Повечето научни изследвания се отнасят към средно статистическия човек и има известно разнообразие как протича стареенето при различните хора. За да можем да направим такова сравнение, трябва да имаме относително независим метод за измерване на стареенето. Хронологичната възраст е една такава мерна единица, но тя не дава достатъчно информация дали някои процеси или самото стареене в определени хора се извършва по-бавно или по-бързо.


В последните няколко години проф. Стийв Хорват от Калифорнийския университет в Лос Анджелис създаде метод, с който може много точно да се определи възрастта на хората, и който е базиран на разшифроването на метилирането в само 353 ДНК динуклеотиди. Всъщност, този метод по-скоро показва биологичната възраст, отколкото хронологичната. Разработването на такива методи ще може скоро да покаже дали едни хора стареят по-бавно от други, или просто имат по-голяма продължителност на живота.


Когато говоря за стареене, много често ми задават въпроса има ли смисъл да се удължава живота на хората, ако това ще доведе до увеличение на периода на слабост или годините, в които сме болни. В този смисъл интересна хипотеза бе изказана от проф. Джеймс Фрайс, която впоследствие се и потвърди чрез епидемилогични изследвания - че с постепенното удължение на продължителността на живота, ще има компресия на заболеваемостта, т.е. хората ще боледуват по-кратко и главно в края на своя живот. Следователно, ако повлияем върху стареенето, ще можем да удължим годините, с добро качество на живот.


Какво представляват вашите научни изследвания? Кои са най-важните открития и изводи за старостта, до които сте достигнали до момента?


- Надявам се, че моите научни постижения тепърва предстоят. В интерес на истината се чувствам доста привилегирован - занимавам се с това което винаги съм искал да работя, имах възможността за добро образование и подкрепата на моето семейство. Винаги ми е било мечта да се занимавам с биология на стареенето - още от детска възраст. По онова време нямаше много информация, или по-скоро нямаше достатъчно разгадани биологически механизми защо стареем.


Аз започнах като молекулярен биолог, работейки в лаборатория по генетика. Но с течение на времето данните които генерирахме започнаха да се увеличават многократно, и започнаха да се търсят специалисти, които могат да обработват тези данни и да намират биологически смисъл в тях. Ето защо сега работя в областта на биоинформатиката в Европейския институт по биоинформатика в Кеймбридж. В основни линии се опитваме да разкрием механизмите, чрез които се осъществява стареенето, което може да спомогне не само да се удължи живота, но и най-вече да се удължи периода, през който сме здрави.


За изследванията си използвам моделни организми като плодовите мушици. Въпреки че дрозофилите се смятат за "прости" организми, те са много добър модел за установяване как работят различни биологични процеси. Голямо количество от нашите знания за различни биологични процеси идват именно от експерименти с тези малки мушици. Те имат много добре диференцирани органи и в еволюционен план много от биологичните и биохимични процеси, които се извършват при хората, са много подобни и при дрозофилите и освен това имат сходен на брой гени, много с аналогични функции.


Върху какво работите в момента?


- В момента разработвам метод, с който да можем да разложим отделните компоненти от съвкупността от белези на организма, които се асоциират със стареенето, без практически това да се извършва в лабораторни условия. Той се базира на използването на промяната на РНК на отделни гени в клетките. Идеята е да използваме статистически модели, и с известна доза увереност да предскажем има ли специфични фенотипни характеристики, които се асоциират със стареенето.


Има доста научни изследвания които показват, че отделни такива характеристики, като например резистентността към различни видове стрес, включително оксидиращ стрес, репродуктивни способности, резистентност към гладуване и др., оказват влияние или имат отношение към стареенето. Този метод може да се приложи не само към стареенето, но и към различни видове заболявания и би могъл да ни даде една по-добра представа за молекулярните механизми, отговорни за тези процеси.


Докъде е стигнала науката в търсенето на "извора на младостта"? Той съществува ли изобщо според вас?


- Науката в областта на стареенето напредва с бързи темпове. Съвсем доскоро се смяташе че стареенето е прекалено комплексно явление и е изключително трудно да му се повлияе. Изумително, даже и невероятно е, че промяната на единични гени в моделни организми водят до увеличаване на продължителността на живот им от 50% до в някои случай 100%. Тук не става въпрос за един или два гена, а за множество и то в различни молекулярни пътища, отговорни за различни биологични процеси.


В някои от тези случаи знаем до известна степен как точно става това. Поне при дрозофилите, а и при други моделни организми, са налице два биологични пътя, които следят за потока на хранителни вещества и играят важна роля при стареенето. Фактът, че модификацията на гени в тези биологични и биохимични пътища, повлиява по един и същ или поне много подобен начин върху стареенето при отделните изследвани организми показва, че ефектът на тези гени е много вероятно да е еволюционно запазен и в хората.


От изследвания на моделни организми знаем, че намаляването на приема на калории, а също така и съотношението на аминокиселини в режима на хранене, забавя процесите на стареене и способства за здравословен живот. Намаляването на приема на калории благоприятства на почти всички тествани моделни организми. Не става въпрос за диети или гладуване, а да не се поемат повече калории от необходимите за организма и те да се набавят от разнообразна храна.


От друга страна, нашето последно научно изследване показа, че лекарство, което е широко използвано за третиране на биполярно разстройство - литиев хлорид, увеличава не само продължителността на живота при дрозофилите, но и техния здравословен живот. Откритието беше публикувано този април в престижното научно списание Cell Reports. Не само това, ние допълнително успяхме да покажем биологичния механизъм, по който се осъществява това. В допълнение, изследване в голяма извадка от японска популация показва, че концентрацията на литий в питейната вода намалява смъртността от всички видове изследвани рискови фактори.


В момента в САЩ се подготвя нов клиничен експеримент с метформин - лекарство което се приема при захарен диабет тип 2. Метформинът удължава живота при моделни организми като кръгли червеи, плъхове и мишки. И за рапамицина - друго лекарство, което пък се използва за потискане на имунната система при трансплантация на органи, също бе показано, че удължава живота при редица моделни организми. Това са само малка част от многото големи крачки, които науката за стареене направи в последните години.


Разбира се, лекарствата, които изброих, не трябва в никакъв случай да се приемат без лекарско предписание и без необходимост. Засега тези лекарства са тествани само в моделни организми и не знаем дали имат такъв ефект при хората. Някои от тях имат и доста негативни странични ефекти.


Дали съществува "изворът на младостта"? Това е въпрос, който няма еднозначен отговор. Научните изследвания досега показват, че стареенето е комплексен проблем и най-вероятно няма да може да се намери единичен "извор на младостта", тъй като има много фактори, които оказват влияние. Но ако погледнем в исторически план - да кажем в началото на миналия век, хората са умирали доста често от инфекциозни заболявания и не са имали достатъчни познания, за да се справят с този проблем, но с откриването на антибиотиците, тези проблеми до известна степен се решават.


Така че в науката се правят огромни крачки и въпреки че засега не виждам как може да се намери един "извор на младостта", това не означава, че не съществува. Даже и при толкова изследван моделен организъм, какъвто е дрозофилата, около 1/3 от всички гени нямат известна засега функция. Малко е вероятно, но е възможно и да има гени или други генетични елементи, които имат важно отношение към стареенето, и които да дадат нов тласък напред.


Как ви се струват по-крайните теории (например на Обри де Грей), че чрез генетични модификации или други технологични решения не след дълго хората ще могат да живеят в пъти повече отколкото сега или дори вечно?


- Имам голямо уважение към д-р Де Грей. Въпреки че може да се струва екстравагантен на мнозина, той до известна степен популяризира науката за стареенето. Аз съм на мнение, че човек понякога трябва да гледа отвъд постижимото в момента и да е отворен към други идеи. Само така можем да постигнем напредък. Все пак, ако всички се занимаваме с едно и също нещо, нямаше да има кой знае какъв напредък в науката или медицината.


Ако опознаем молекулярните механизми, чрез които става стареенето, това би разкрило различни механизми чрез които може да се въздейства. Дали това може да стане с лекарства, хранителни добавки или генетични манипулации, ефектът на молекулярно или клетъчно ниво е много подобен или един и същ. И както вече споменах - науката се движи с много бързи темпове.


Дали здравословния живот като цяло е задължително условие за дълголетие и пълноценни старини, или има и други важни фактори? Каква според вас е рецептата?


- Засега здравословният начин на живот е голяма предпоставка за по-продължителен и здравословен живот на старини. Избягването на различни видове стрес, повече спорт, избягването на цигарите, поемането на по-малко алкохол, приемането по възможност на разнообразна храна, избягването на полуфабрикати и поемането на по-малко прости захари са част от нещата които могат да спомогнат за продължителен живот.


Може би едно от най-интересните скорошни открития в областта на стареенето е, че приемането на по-малко количество калории като цяло благоприятства на организма (главно изследванията са при моделни организми, но има и известни данни, че благоприятства и при хората). Отново да повторя, че не става въпрос за диети или гладуване, а по-скоро да не се поемат повече калории от необходимото, както и те да идват от по-разнообразна храна.


При възрастните хора е много важно теглото да се поддържа по-постоянно. Това е лесно казано, но по-трудно изпълнимо. Хората обичат да си похапват. В момента доста учени работят по въпроса, за намиране на лекарства или хранителни добавки които да имитират благоприятния ефект на намаленото количество калории.


От друга страна, изследвания при столетници показват, че не всички от тях са водели абсолютно здравословен начин на живот. Генетичните изследвания показват, че в голяма степен столетниците доживяват до преклонна възраст поради липсата на генетични елементи, които повишават риска от различни болести, но също така и могат по-лесно да се справят с различни заболявания.


Друг е въпросът дали тези малцина биха могли да доживеят и до още по-дълбока старост ако бяха водили по-здравословен начин на живот.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (31)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Долен лев педал
  Долен лев педал
  Рейтинг: 217 Любопитно

  А ако нацяло спреш да ядеш, ще живееш 2000 години!

  Когато един глупак върши нещо,от което се срамува,той винаги твърди,че това е негов дълг.
 2. 2 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2296 Неутрално

  Този откри топлата вода !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 3. 3 Профил на m_todorov
  m_todorov
  Рейтинг: 504 Весело

  Значи ако приемаш калорийния си минимум за деня не само няма да си дебел и ще намалиш риска от сърдечни заболявания, ами може и да живееш по-дълго. Сега остава хората да свикнат и с идеята, че месото не е полезно и влади горанката може да ни взима парите за пенсии.

 4. 4 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 881 Весело

  Ако спреш да ядеш изцяло, няма никога да остарееш, защото ще умреш след месец.......

  Чудно защо в държавите, където масово карат на калориен минимум, мрат 10-15-20 години по-рано от дебелите и болните....


  [quote#3:"m_todorov"]Сега остава хората да свикнат и с идеята, че месото не е полезно[/quote]

  Верно? И кой авторитетен университет, в резултат на сериозно изследване, го твърди това?

  Знанието е сила, информацията - власт
 5. 5 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Много интересно изследване в биоинформатиката.Радвам се,че има български учен,нагърбил се с такъв сериозен комплексен дял от биологията.
  Стремежът към дълголетие е да овладееш и приемеш един умерен начин на живот,без да стигаш до крайни ограничения.

  Tony
 6. 6 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2028 Весело

  Ама много трябва да се внимава с намаляването на калориите защото има риск както от много,така и много малко.И в двата случаи може да спрем стареенето като останем вечно млади.

 7. 7 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 881 Неутрално

  "От друга страна, изследвания при столетници показват, че не всички от тях са водели абсолютно здравословен начин на живот."

  По-точно показват, че абсолютното мнозинство от столетниците въобще не са и чували за "здравословен начин на живот", ами са набивали месо, пили алкохол, пушили цигари и не само......

  Знанието е сила, информацията - власт
 8. 8 Профил на полувишис
  полувишис
  Рейтинг: 269 Неутрално

  прав е генетикът. в съветските концлагери от времената на Ленин и Сталин, е имало мнооооого столетници. които в крепко здраве са работели в уранови мини, или нечовешки условия на Сибир и крайбрейжието до Новая Земля. между другото, Новая Земля трябва да бъде върната на Холандия. Русия само временно ползва големи територии извън Московието

  http://labs.capital.bg/201601/agentite-dnes
 9. 9 Профил на robotrop
  robotrop
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Остаряването винаги е било едно от най-големите притеснения на хората и винаги са търсели решения като "извора на младостта".

  ***

  Не точно. Подмладяването е временно. Хората (не всички, но доста) искат да живеят вечно, дори да не са млади.

  [quote#8:"полувишис"]Новая Земля трябва да бъде върната на Холандия. Русия само временно ползва големи територии извън Московието[/quote]

  На това лекарите му викат обсесия. Статията е за Добрил Иванов, калориите и стареенето. Занеси си спама в някоя статия за Русия, моля!

 10. 10 Профил на m_todorov
  m_todorov
  Рейтинг: 504 Неутрално

  До коментар [#4] от "pag":

  Твърде много изследвания има по въпроса от твърде много авторитети. Гугъл е на един клик разстояние, а невежеството вече не е извинение

 11. 11 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1727 Неутрално

  Calorie restriction засега е единственият научно доказан метод за удължаване на живота. Има стотици изследвания по въпроса. Друг е въпросът, че не е ясно какъв е оптималният брой калории. Също не е ясно дали не може да се постигне същия ефект с временно намаляване на калориите (intermittent fasting).

  Въобще, на този етап знаем прекалено малко за процесите на стареене. Но хората работят по въпроса.

 12. 12 Профил на m_todorov
  m_todorov
  Рейтинг: 504 Неутрално

  До коментар [#11] от "Николай Николов":

  Оптималният брой калории не е ли този, от които нито дебелееш, нито слабееш, взимайки предвид личните характеристики на всеки?

 13. 13 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1727 Неутрално

  [quote#12:"m_todorov"]Оптималният брой калории не е ли този, от които нито дебелееш, нито слабееш, взимайки предвид личните характеристики на всеки?[/quote]Никой няма идея колко точно е оптималния брой калории. Както и оптималното тегло. To be on the safe side - гледай да са по-малко.

 14. 14 Профил на the_axel
  the_axel
  Рейтинг: 273 Неутрално

  Хората тряба да живеят пълноценно и да умират здрави !

 15. 15 Профил на usero
  usero
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Излишната храна, която товари организма с преработката ѝ, както и с чистенето на токсините, които поглъщаш с нея, създава проблеми и това сигурно може да го каже всеки доктор от 15 век, макар и с по-малко думи. И би компенсирал количеството им, като добави и излишната вода, която е толкова препоръчвана напоследък.

 16. 16 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2429 Неутрално

  До коментар [#7] от "pag":

  Всички гледат диетите и цигарите ,а най-важен е душевният мир. Обърни внимание ,че литият е лекарсво за биполярно разстройство. До по-голяма възраст доживяват щастливите хора.Злобата и завистта морят не обекта ,а субекта.

 17. 17 Профил на bramasole
  bramasole
  Рейтинг: 3131 Неутрално

  Напълно съм съгласна с Hodounska. Който успее да намери равновесие между душевното си спокойствие и стреса в работата и в живота въобще, е благословен!
  Правилото, че дозата прави лекарството отрова или лечение, е валидна във всички сфери. Особено важи за хранителния режим по принцип.

  "Най-големият враг на познанието не е невежеството, а илюзията за познание." Стивън Хокинг
 18. 18 Профил на m_todorov
  m_todorov
  Рейтинг: 504 Неутрално

  До коментар [#13] от "Николай Николов":

  Е, то зависи от целите. Но ако искаш да си държиш едно здравословно тегло си приемаш минимума калории всеки ден и нито дебелееш, нито слабееш. Аз си го изчислявам с онлайн калкулатори, които са приблизително доста верни поне в моя случай.

 19. 19 Профил на mr.lottalove.
  mr.lottalove.
  Рейтинг: 1158 Неутрално

  До коментар [#17] от "Bramasole":

  Съгласен съм с доктора- не приемай повече калории , отколкото изразходваш и се храни разнообразно.
  Активният живот и спорт правят диетите излишни.
  Да не говорим за глупави вегански теории.

  Капка добро настроение всеки ден е задължително.
  Добрите намерения създават добра аура.

  В моя чуден свят всеки сън е толкова реален!
 20. 20 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 881 Весело

  [quote#13:"Николай Николов"]Никой няма идея колко точно е оптималния брой калории. Както и оптималното тегло. [/quote]

  Естествено, няма как с едни и същи калории да се хранят един двуметров мъж години и едно миньонче от 1.55 м.
  А и оптималното тегло на един и същи човек е различно за различните възрасти...

  Знанието е сила, информацията - власт
 21. 21 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 881 Весело

  [quote#16:"hodounski"]а най-важен е душевният мир[/quote]

  Абсолютно съм съгласен.

  Знанието е сила, информацията - власт
 22. 22 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2429 Весело

  До коментар [#17] от "Bramasole":

  Мойта рецепта е-всяка вечер по една чаша бира и едно хапче „майната му“

 23. 23 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 786 Весело

  и секс......като част от душевния мир

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 24. 24 Профил на mr.lottalove.
  mr.lottalove.
  Рейтинг: 1158 Весело

  До коментар [#21] от "pag":

  Познавам едно миньонче, кинта и петдесе, яде два пъти колкото мен,а не съм от дребничките!

  Всичко е въпрос на основна обмяна и на движение.
  И настроение!

  В моя чуден свят всеки сън е толкова реален!
 25. 25 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 842 Весело

  НОИ препоръчва яденето на много и с мазнини храна (никакви пенсии на дълголетници! ).
  МФ препоръчва засиленото консумиране на алкохол и цигари (оттам идват акцизите).
  Аптеките препоръчват стрес в големи дози (анти депресантите трябва да се продават все пак).
  Всички вкупом са категорично против спорта и двигателната активност, понеже спортните пособия са доста скъпи и отклоняват излишно и без това оскъдните средства на донорите на горните институции.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 26. 26 Профил на bramasole
  bramasole
  Рейтинг: 3131 Весело

  До коментар [#19] от "mr.lottalove.":
  До коментар [#22] от "hodounski":

  Доброто настроение се постига и с хапчето на Hodounska , и с чувството на хумор дори в трудни моменти. От известно време си внушавам, че философията на Мърфи /"Усмихвайте се - утре ще е по-зле от днес!"/ не би следвало да е общовалидна. Надявам се Рогатият да не се намеси и да ме увери в гения на Мърфи.

  "Най-големият враг на познанието не е невежеството, а илюзията за познание." Стивън Хокинг
 27. 27 Профил на jakodim
  jakodim
  Рейтинг: 217 Весело

  Радвайте се на Живота, защото той няма никакъв смисъл! У.Алън

 28. 28 Профил на Meister Eckhart
  Meister Eckhart
  Рейтинг: 860 Любопитно

  Прав е човек.

  Дебел старец няма!

  the devil is in the data
 29. 29 Профил на bramasole
  bramasole
  Рейтинг: 3131 Весело

  До коментар [#22] от "hodounski":

  Прочетох преди малко, че тази бира била за хора, които харесват необичайните вкусове... ама чак пък толкова необичайно, мерси...
  http://www.economic.bg/bg/news/6/avstralijtsi-aromatizirat-bira-s-povrashtano-ot-kit.html

  "Най-големият враг на познанието не е невежеството, а илюзията за познание." Стивън Хокинг
 30. 30 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2429 Весело

  Има и бира с лимон. Същата работа.

 31. 31 Профил на peterbio
  peterbio
  Рейтинг: 217 Неутрално

  При цялото ми уважение към колегата Д-р Иванов, документираните положителни ефекти на energy restriction върху продължителността на живота се отнасят основно за мухи, червеи и отчасти - за мишки. При висшите бозайници като маймуна и човек няма достатъчно данни, че намаления прием на калории увеличава годините живот - нещо, което е споменато чак в края ная статията. Дневник - моля корегирайте си заглавието като например "Намаляването на калориите в хранителния режим при лабораторни животни може да забави стареенето".

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK