Красимира Филипова, заместник-министър на правосъдието: Затворниците ще могат да искат от съда компенсация за лоши условия

Заместник-министър на правосъдието Красимира Филипова

© Анелия Николова

Заместник-министър на правосъдието Красимира ФилиповаПрез март 2015 година Комитетът за предотвратяване на наказанията излезе с остро становище срещу България, в което се посочват проблемите в местата за лишаване от свобода у нас - лошите материални условия, унизителното третиране на затворниците, пренаселеността. Освен това срещу България има и пилотното решение "Нешков и други срещу България", постановено от Европейския съд по правата на човека, с което се даде срок до 1 декември тази година за изработване на превантивно и компенсаторно средство за защита, както и за подобряване на стандартите в местата за лишаване от свобода. Бившият заместник-министър на правосъдието Андрей Янкулов, който отговаряше за затворите, и неговият екип положиха огромни усилия и изработиха план за справяне с проблемите. За пръв път от 20 години Комитетът за предотвратяване на изтезанията даде положителна оценка за България. Разговаряме с наследника на Янкулов на поста - Красимира Филипова. Тя също като него идва от прокуратурата.


През март 2015 година Комитетът за предотвратяване на наказанията излезе с остро становище срещу България, в което се посочват проблемите в местата за лишаване от свобода у нас - лошите материални условия, унизителното третиране на затворниците, пренаселеността. Предишното ръководство на министерството предприе сериозни мерки в тази насока. Каква е ситуацията към момента?

- След доклада на комитета е изготвен план за справяне с тези проблеми, който се следва. Във връзка с материално-битовите условия са започнали ремонти в редица места за лишаване от свобода, някои вече са приключени и са видни резултатите от тази дейност. В началото на тази година се откри изцяло обновеният корпус на затвора в Стара Загора. Преди това се откри затворническото общежитие от закрит тип "Разделна" към затвора във Варна, то също е изцяло обновено и отговаря на европейските стандарти. Преди това има редица други ремонти - учебният център в Плевен, в Бойчиновци. Започна ремонт и в затвора в Пазарджик. Основното постижение, което се надявам да стане факт до края на юни или началото на юли, е предстоящото откриване на изцяло нов затвор, то е общежитие от закрит тип, което ще бъде в Дебелт към затвора в Бургас.
То ще бъде чисто ново и в него ще могат да се настанят над 400 лишени от свобода. За пръв път от 26 години ще бъде открит нов затвор. Това става със съдействието на Норвежкия финансов механизъм. Средствата, отпускани от държавата, са били и са изключително занижени. Тази година има малко увеличение на предвидените размери за бюджета, свързано с липсата на санитарни възли в затворите в Сливен, Бургас и във Варна. Където предстои изграждане във всяка килия на санитарен възел, което трябва да стане до 1 декември. Обявени са процедури за обществени поръчки, за да бъдат извършени ремонтите. Извършените и предстоящите ремонти ни дават надежда, че можем да осигурим на лишените от свобода минималния стандарт от 4 квадратни метра площ, който се изисква съгласно стандартите на Комитета против изтезанията. Това е минималното.


За да се стигне дотам европейските институции да излизат с такива доклади и да има пилотни решения, значи, че нещата са стигнали до крайния предел. Отвъд него - в случай на неизпълнение и на невземане на мерки, би се разрушило доверието в българската държава и като европейски партньор, и в нейните възможности да осигури минимални условия на лишените от свобода.


Какво друго включва разработения план?
- С оглед максималното използване на човешкия ресурс в местата за лишаване от свобода са започнали действия, които са осъществени на редица места, по създаване на следствени арести към затворите. Там, където е възможно, арестните помещения няма да бъдат отделно. Това ще гарантира много по-добри условия, а от друга страна, ще има възможност за по-гъвкаво използване на служителите. Преди време беше открит поредният такъв арест към затвора в Ловеч.


Вашият предшественик Андрей Янкулов заяви преди време пред "Дневник", че се предвиждат и законови изменения. Какво се случва с тази идея?


- Разбира се, материално-битовите условия са една част от поетите ангажименти. За да може да се гарантират правата на лишените от свобода, трябва да се предприемат сериозни законодателни изменения. Миналата година е била сформирана работна група, която е изготвила проект за промени в Закона за изпълнението на наказанията. Той бе подложен на допълнително обсъждане. Остава със съвета по законодателство да отстраним някои технически и други неясноти. Надявам се в скоро време промените да бъдат приети от кабинета, за да може мерките, които предвиждаме за материално-битовите условия, да бъдат съчетани със законови изменения.


Защо?


- Защото, ако българската държава не е осигурила минималните стандарти за площ, а законовите изменения са влезели в сила, всеки лишен от свобода ще може да предяви съответен иск, че не са му осигурени такива условия. Това ще бъде разписано в закона. Според сега действащото законодателство въвеждането на тази възможност беше отложено за януари 2019 година. Но ние предвиждаме с настоящите изменения това задължение на държавата да бъде имплементирано още тази година.


Този закон предполага една по-гъвкава система за първоначалното настаняване на лишените от свобода, така че един от водещите критерии да става и въз основа на материалните условия.


За да може след това началникът на затвора или на главна дирекция "Изпълнение на наказанията" да преценяват там, където има пренаселване, да може да се отреагира с преместване на лишените от свобода.


Какви са другите промени?


- Други важни моменти от закона са, че вече ще има превантивно и компенсаторно средство, както изисква решението "Нешков срещу България". Превантивното средство е възможността за директен достъп на лишените от свобода до съд - административните съдилища, които ще разглеждат искове на лишени от свобода, които считат, че не са им гарантирани минималните стандарти в местата за лишаване от свобода. Тези искове ще бъдат насочени срещу началника на съответния затвор. Предвижда се задължително участие на лишения от свобода в тези производства. Съдът ще може да дава задължителни предписания и ако се констатира, че е нарушено дадено право, веднага да се предприемат действия - например да се премести затворникът, да му бъде осигурено нещо, от което е лишен.


По отношение на компенсаторното средство се предвижда възможност след изтърпяване на наказанието лишаване от свобода лицата да могат да сезират с искове съдилищата по реда на закона за отговорността на държавата за вреди и да получат компенсация, че са пребивавали в условия, които не отговарят на минималните изисквания. Ще има презумпция, че когато се установи, че лицето е пребивавало при недобри условия и в нарушения на основните права, автоматично лицето ще има право и на съответно обезщетение.
Това са промените, разработени от работната група, които бяха доразвити. С този закон се предвижда премахването на комисията, която съществува във всеки затвор и която се занимава с предложенията за промяна на режима и за условното предсрочно освобождаване. Досега, без да има съответно предложение от тази комисия, няма как лишеният от свобода сам да поиска да бъде предсрочно освободен. Сега това се премахва и вече може чрез началника на затвор и когато едно лице придобие формалните основания, да подаде иск до съответния окръжен съд.


И този съд ще разгледа цялостното му поведение от изтърпяването на наказанието или от момента, когато е придобил формално основание наказанието му да бъде преразгледано, за да се прецени дали лицето да бъде предсрочно освободено. Това е решителна стъпка напред, тъй като с премахването на тези комисии ще се премахнат възможностите за оказване на някакъв натиск. Ще подобри и взаимоотношенията между лишените от свобода и администрацията, тъй като те вече няма по никакъв начин да бъдат поставени в някакви зависимости. Това са, разбира се, изменения, които вървят заедно с промени в НК, НПК.


Наложително е в един момент държавата да реагира срещу положения, които не отговарят на международните стандарти.


Това вероятно ще повлияе и на представата, която се е наложила у нас, за това какво е наказанието - че то трябва да е страдание, да има лишения.


- Надяваме се, че самото общество ще осъзнае какво е значението на изпълнението на наказанието лишаване от свобода и как да бъдат осъществени неговите цели. Едно лице, което е лишено от свобода, е лишено от възможността да се придвижва в пространството, но не и от други негови основни права. Трябва да бъдат организирани такива дейности, които да позволяват превъзпитанието, които да направят престоят им смислен - да бъде насочен към обучение, културни мероприятия и случаите, когато може да се осигури подходяща работа. Това е една от целите на наказанието, а не просто настаняването на някого без концепция как ще протече този престой. Трябва да се работи върху това да се ограничи в максимална степен рискът от рецидив.


Колко горе-долу ще струва всичко това?


- Около 15 млн. лв. В нея се включва всички места за лишаване от свобода и наложителните ремонти там. Част от тях са по линията на Норвежкия механизъм, други средства са от бюджета. Правителството в началото на март отпусна допълнително три милиона. През годините са били ограничени възможностите на държавата. В настоящия момент също не са кой знае колко по-добре. С това, което има, и в рамките на допустимото се полагат усилия да се изпълнят предвидените мерки.


Какво е положението в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"? През годините работещите там излизаха на протести.


- Значително се е влошило поради факта на извършеното съкращение в размер на 10%. Не се разполага с достатъчно служители в местата за лишаване на свобода, което се отразява на ефективността на работа. Необходими са ни още нови бройки, за да покрием необходимостите. Поискали сме това да се предвиди в бюджетите за следващите три години. Липсата на достатъчно служители затруднява контрола върху лишените от свобода и създава възможности за нарушение в дисциплината. Следва да се има предвид, че възнагражденията в този сектор не са високи, което прави тези работни места не много атрактивни.


Има проблеми при открити конкурси и проблем с желаещите тази работа. До октомври 2015 година не са провеждани системно конкурси. Ръководството се старае да осигурява ритмичното провеждане на конкурси, за да може свободните места да бъдат заемани. Хората, които работят с лишените от свобода, работят при същите условия като затворниците. Постигането на по-добри материални условия ще допринесе за по-добри условия на труд на надзорно-охранителния състав, ще допринесе и за повишаване на дисциплината. Когато си при по-добри условия, се очаква по-нормално поведение и между самите лишени от свобода. Поставянето на лишените от свобода задължително в лоши и тежки условия няма нищо общо с идеята за наказанието и по никакъв начин не трябва да бъде толерирано. Трябва да се обяснява на обществото какви действия предприема държавата, за да осигури по-добри условия и дейности на лишените от свобода.

Коментари (14)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Само в бъдеще време са обещанията,а затворите са наистина в трагично състояние,надзирателите са в комбина със затворници с възможности.

  Tony
 2. 2 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2229 Неутрално

  Лоши битови,ами като се страхува властта да строи затвори,така ще е.

 3. 3 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 918 Неутрално

  Имаше един виц преди години:
  Живков и Станко Тодоров на посешение във ВУЗ.Да се увеличи порциона с 5 лв заповядва Тато и всички ръкопляскат и се радват.В съседният град има затвор....посещават и затвора.Да се увеличи порциона с 10лв изцепва се пак Тато.Станко гледа умно и пита "ама кактака на студентите с 5лв а на затворниците с 10?"
  Ние с тебе станко студенти няма да станем ...ама затворници....

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 4. 4 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1059 Гневно

  Как не ви е срам! Наближава момента, когато цялата политическа СГАН ще си отиде на мястото, та сте се присетили за "лоши условия". А условията за НЕзатворниците, поставени под постоянен грабеж, корупция тровене, мамене? Ние на кого да се жалваме, а?

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 5. 5 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2638 Неутрално

  “По отношение на компенсаторното средство се предвижда възможност след изтърпяване на наказанието лишаване от свобода лицата да могат да сезират с искове съдилищата по реда на закона за отговорността на държавата за вреди и да получат компенсация, че са пребивавали в условия, които не отговарят на минималните изисквания.”

  В Щатите лишаване от свобода е много доходен бизнес. Някои от местата се стопанисват и управляват от частни компании. Може би не е лоша идея и тук да се помисли в тази посока. Хем ако има искове, няма след това да се плащат с пари от данъкоплатеца.

  I Want To Believe
 6. 6 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1257 Неутрално

  Крайно време е да се разреши създаването на частни затвори за платежоспособни престъпници!!!

 7. 7 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8675 Неутрално

  Ами то вече, който не е поискал, той не е осъдил държавата. А ние всички вкупом плащаме. Ще плащаме, като не знаем , кого избираме.

 8. 8 Профил на Косьо Генчев
  Косьо Генчев
  Рейтинг: 1019 Любопитно

  Нещо пак правата на престъпниците ли сме нарушили?!
  'Ма нали и те са хора - я да въведат задължителен "Ол Инклузив" и шведски маси за закуска.
  И да има хора, хооора в затворите, за да може престъпниците да попаднат на тях и да станат човеци!
  'Баси глупостите, с които ни занимават!!!

 9. 9 Профил на mils5656
  mils5656
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Министърке ,като си толкова грижовна за правата на престъпниците, прати ги на море в Гърция, че дано да не се оплакват ! КАТО НЕ МОЖЕТЕ НОРМАЛНИТЕ ХОРА ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ТО ПОНЕ ВИКАШ ЗА УРОДИТЕ ДА СЕ ПОГРИЖИМ ! ЕЙ, ПРЕСТЪПНИК ДА СИ В ТАЗИ ДЪРЖАВА !

 10. 10 Профил на slaveyko
  slaveyko
  Рейтинг: 253 Неутрално

  А от кого да иска компенсации обществото за поразиите, нанесени му от затворниците? Те уж са наказани за престъпване на нормите на обществото, а се оказва, че обществото е наказано да им осигури условия по-добри от тези, които са имали в къщи! Че и да плаща заплати на такива като зам.министърката, която се прави на загрижена, но на чужд (нашия!) гръб! Що не се поучи от американските затвори, където бачкат до попукване, бият ги безмилостно, а и ги трепят чат-пат. Нали те са най-големите демократи? Да се учим от тях!

 11. 11 Профил на Peter Stoychev
  Peter Stoychev
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Нека всички престъпниците да се наградят и с орден за особени заслуги пред държавата!

 12. 12 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1559 Неутрално

  [quote#9:"mils5656"]КАТО НЕ МОЖЕТЕ НОРМАЛНИТЕ ХОРА ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ТО ПОНЕ ВИКАШ ЗА УРОДИТЕ ДА СЕ ПОГРИЖИМ ![/quote]
  Нормалните хора са на свобода и имат избор дали да се преместят, дали да променят дохода си, да променят нещо в живота си, дори да променят системата... абе имат свобода да избират и да правят нещата да се случват. Виж, при затворниците, избора е строго ограничен и нямат реалната възможност да променят сами нещата. Та точно това им е наказанието — ограничение на възможността за избор за определено време. Е, как мислиш, като им е ограничен избора, а средата е мизерна, "какво" ще излезе от затвора като му изтече присъдата, а?

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 13. 13 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1559 Любопитно

  Трябва да сме щедри, още повече, че "най-много сълзи са пролети заради сбъднати молитви". Нови затвори с ограничен контакт на персонала до затворниците и засилено наблюдение... със съответните нови схеми за контрол и управление на риска (разбирай край на внесените от вън мобилни телефони, прахчета и куп още забранени "дреболии", с лесна възможност за наблюдение и на персонала (за да не се изкушава да прави разни платени услуги на затворниците) и стой та гледай...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 14. 14 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 790 Неутрално

  Каква компенсация биха могли да получат затворниците за НЕЧОВЕШКИТЕ УНИЖЕНИЯ, НА КОИТО СА БИЛИ ПОДЛОЖЕНИ в затвора в Белене. Това, което беше показано по телевизора не би могъл да преживее нито един ЧОВЕК! Дори да не се самоубият, хората подложени на подобни унижения си остават инвалиди до последния си ден! Не компенсация! Оставка на цялото правителство, затваряне на затворите- зверилници и разпределяне на затворниците по нормалните затвори на Европа, докато не се извършат съответните преустройства на затворите и превръщането им в места за психична рехабилитация и превъзпитание, за придобиване на занаяти и ресоциализация. Нали "ЧОВЕК- ЗВУЧИ ГОРДО"!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK