Юлиан Попов: Въглищата си отиват, важно е България да има стратегия за изтеглянето им

Юлиан Попов: Въглищата си отиват, важно е България да има стратегия за изтеглянето им


Наскоро EurActiv публикува своя класация на 40-те най-влиятелни личности в европейската енергийна политика. Юлиан Попов е класиран в нея на 24-о място, а освен това е сред първите личности в политиките за енергийна ефективност – като 25 номер отново от общо 40 имена, наред с комисаря по енергетиката, вицепрезидента на Европейската комисия, Ангела Меркел.


Попов е бивш министър на околната среда от служебното правителство, един от основателите на Нов български университет, журналист и писател. В момента Юлиан Попов се занимава активно с енергетиката, ръководи борда на Европейският институт за ефективност на сградите (BPIE).


Г-н Попов, на какви конкретни ваши дейности се дължи мястото ви в тези две енергийни класации на EurActiv?
– Трудно ми е да кажа. Двете класации на агенцията EurActiv са изработени с алгоритъм, който включва комбинация от позиции в организации, медийни цитирания, участия във форуми, интервюта с различни институции и други параметри, които не са ми известни.


Според мен по-интересното в класациите е почти пълното отсъствие на хора от новите страни - членки на Европейския съюз, което означава, че трябва да бъдем много по-активни на международната енергийна сцена.


България има репутацията на енергийно най-неефективната страна в Европейския съюз. Оправдан ли е този възглед?


– Оправдан е. България употребява годишно енергия на човек, която е равна на около 2.5 тона петрол. Италия употребява същото количество енергия на човек, а е една от най-развитите европейски икономики. Германия, страна, на която с основание гледаме като на една от най-развитите индустрии в света, употребява 3.5 тона. В същото време енергийната им консумацията пада независимо от икономическия растеж.


Мисля, че би било разумно да си поставим за цел през 2030 г. икономиката ни да се намира някъде между днешните равнища на Италия и Германия, без да повишаваме енергийното си потребление. Това би означавало просто да изградим модерна икономика.


"Енергийна ефективност" в България се свързва най-вече с програмата за саниране на сгради. Какво е вашето определение за енергийната ефективност, какво значи това, обърнато в политики, икономика и ежедневие за хората?


– Енергийната ефективност може да се определя по различни начини. Може би най-простият би бил "количество енергия, която използваме за определен продукт или услуга". Колкото по-малко енергия използваме, за да е топла или светла стаята, за да изминем 100 километра или произведем един тон тухли, толкова по-енергийно ефективни сме. Друго определение на енергийната ефективност, лансирано от Международната енергийна агенция, е "първото гориво". Идеята е енергийната ефективност да се разглежда като гориво, като енергиен източник.


Как обаче обръщаме това разбиране в политики и икономика е по-сложен въпрос, защото инвестициите в енергийна ефективност обикновено са значителни, възвращаемостта понякога е бавна, ползите са комплексни, трудно изчислими и облагодетелстват много различни хора или институции, които не са готови да се включат в първоначалното финансиране. Освен това хората свикват с определени неща – крушки, коли, машини или прозорци, и никак не искат да се разделят с тях.


Затова ни е необходима внимателна държавна намеса, която да тласне развитието на пазара за повишаване на енергийната ефективност, а после внимателно да се оттегли от него. Не е зле и да въведем в България идеята за търгуване на енергийно спестяваме по начина, по който търгуваме ток или газ.


Как реално може да се обвърже енергийната ефективност с овладяване на проблема с мръсния въздух у нас? Възможно ли е това в България, където замърсяването на въздуха е много сериозен проблем?


– Енергийната ефективност и мръсният въздух имат пряка връзка. Неефективното изгаряне има нисък ефект, тоест при него горим повече, и мърсим повече. По-ефективната кола е по-чиста. По-ефективната печка изгаря значително по-малко дърва от високо ефективната. А енергийно ефективната сграда има нужда от значително по-малко енергия, за да се отоплява.


С разрастващата се електрификация на отоплението, което е модерната тенденция, замърсяването на въздуха от отопление може на практика да се ликвидира. Затова пътят към чистия градски въздух минава преди всичко, макар и не само, през енергийната ефективност.


Това е напълно възможно в България и се прави. Трябва обаче още много. Чистотата на въздуха трябва да се включи ясно в ползите от санирането, включително и подмяната на отоплителните системи, ясно да се изчисли, оцени и сподели с хората. Мисля, че тогава те ще го подкрепят.


Освен намаляването на сметките за отопление и подобряване на състоянието на въздуха какви други ползи може да донесе една дългосрочна програма за повишаване на енергийната ефективност?


– Изключително много. Освен по-ниските разходи за отопление и подобряване на качеството на въздуха навън, хората получават топлинен комфорт и значително по-чист въздух вътре в помещенията.


Чистият въздух вътре и вън намалява белодробните и други заболявания, а това се отразява положително на здравето и качеството на живот и намалява разходите за здравеопазване. Стимулира се бизнеса, особено малките и средни предприятия. Развива се производството – изолационните и строителните материали обикновено се произвеждат в страната, не се внасят. Увеличава се енергийната сигурност на страната, която става по-малко зависима от внос на енергия. Увеличава се стабилността на електроенергийната система, защото внезапните промени в температурата навън не водят до рязко увеличаване на потреблението на електроенергия. Намаляват се въглеродните емисии. Откриват се работни места. Това са само част от ползите.


Една амбициозна и предвидима национална програма за енергийна ефективност е в състояние да промени икономиката и живота на хората.


Виждате ли воля у политиците и реално действащи политики в посока енергийна ефективност в България в последните години?


– Да. Идеята за енергийната ефективност на сградния фонд беше изключително амбициозно прокарвана от президента Росен Плевнелиев, както по времето, когато беше регионален министър, така и като президент. Екатерина Захариева, в различни позиции, положи огромни усилия, за да се развие програмата за енергийна ефективност на сградите. Лиляна Павлова, Томислав Дончев, Йорданка Фандъкова и много други индивидуално и като институции полагат огромни усилия.


Министърът на енергетиката и енергийният регулатор също играят важна роля чрез въвеждане на относителна яснота и пазарни принципи в енергетиката. За съжаление не се чуват гласовете на министрите на социалните грижи, здравеопазването и финансите. Техните ресори имат ясна полза от повишаване на енергийната ефективност.


Политическите усилия са подложени на честа критика. Причините са две. Първо, България не успява да наложи ясна енергийна стратегия, споделена от повечето партии, в която централно място да заеме енергийната ефективност. Другата причина е, че подобна политика е много трудно да се наложи и няма страна в Европейския съюз, в която сградният фонд да се санира безпроблемно. Но не бива да разчитаме само на политици и да се вглеждаме само в сградите. Бизнесът направи и продължава да прави много за енергийната ефективност в България. Отделните граждани или семейства също допринасят много. Разбира се, липсва относително обществено съгласие по този въпрос, но това не е нещо ново.


Голяма част от въглищните централи у нас използват физически и морално остарели технологии. Освен че замърсяват, те са и неефективни. Бихте ли коментирали бъдещето на въглищата и мястото им в енергийната система на страната ни?


– Въглищата си отиват. Те са силни замърсители и произвеждат значително количество въглеродни емисии, които ние се стремим да намалим. Те стават и все по-неконкурентоспособни спрямо новите енергийни технологии.


Важно е да имаме стратегия за изтеглянето им от енергийната система. Това трябва да е процес, който е добре планиран и разумно финансиран. Необходимо е също да се намали системния разход при затварянето на въглищните централи.


Разумно би било например да се обсъди "Марица-зток" не просто да бъде затворен, а постепенно да се преобрази в нов тип енергиен център, в който постепенното извеждане от употреба на стари мощности да се заменя с чисти енергийни източници. Ако застелете Маришкия лигнитен басейн, който надали може да се използва някога за селско стопанство, със соларни панели, те ще произвеждат приблизително толкова електроенергия, каквото е средното вътрешно потребление на цяла България. "Марица-изток" разполага и с електропреносна инфраструктура, квалифицирана работна ръка.


Можем ли да черпим опит за енергийна ефективност на някои от съседите ни на Балканите - държави, с които имаме сходно минало, и се предполага, че опитът може да се споделя ефективно?


– Можем да черпим опит от всеки, защото грешките и провалите на другите са добър урок. Румъния и Гърция имат интересни програми за енергийна ефективност на сградите. Но онова, което е направено в България е може би най-полезният урок. То обаче трябва да се изследва много по-задълбочено. Не бива просто да санираме 10 сгради и после още 10, и още 100.
Задълбоченото изучаване на резултатите от първите 10 ще ни помогнат много за следващите.


Затова аз бих посъветвал правителството да отдели една немалка част от средствата за санирането на сгради за изследвания, за амбициозни пилотни проекти, за обучение, развитие на нови технологии и за информация. Много медии ще критикуват подобен подход, защото ще им е по-лесно да кажат, че правителството прахосва пари, но това е правилният подход. Необходимо е не просто да се санират блокове, а да се създаде разрастващ се пазар за подобряване на ефективността на сградите и за прилагане на все по-нови технологии.


Кои европейски практики трябва да следваме в енергийната ефективност?


– Няма страна с перфектна програма за енергийна ефективност на сградите. Опитът на Германия в енергийната ефективност на сградите е много ценен, но според мен е много скъп. Англия с така наречената "зелена сделка" (Green Deal) разработи много интересна система, но тя не работи.


Холандия разви схема за тип панелно саниране, при която изолацията на сградите се подготвя отделно и после се полага върху сградата, подобно на принципа на панелното строителство. На тази система (Energiesprong) залагат големи надежди, но тя може да не проработи в България. Добре е да въведем принципа на постоянно подобряване на българската практика и да се стремим всеки етап на санирането на сградите да има по-висок стандарт от предишния.


Трябва ли българското правителство да подкрепи по-амбициозни европейски цели за енергийна ефективност за 2030 г.?


– Според мен да. България може да подкрепи дори и най-амбициозната цел, която се обсъжда в момента, от 40% повишаване на енергийната ефективност. Като енергийно най-неефективната страна в Европейския съюз по-амбициозни цели не само ще ни помогнат да излезем от тази позиция, но ще са и много по-лесни за постигане. По-лесно е да свалиш 30 килограма, ако тежиш 120, отколкото, ако тежиш 80.


Възможно ли е в България да се изградят сгради с почти нулево потребление на енергия? Скъпи ли са за страна като нашата?


– Напълно е възможно. Освен това сградите с почти нулево потребление на енергия (nZEB) стават изискване за всички нови обществени сгради от 2018 г. и за всички останали от 2020 г. Тяхното изграждане не е значително по-скъпо, а енергийният им разход е много по-нисък. Добре е следващият етап на програмата за енергийна ефективност на сградите да включи пилотни проекти за саниране с подобен стандарт. Това ще развие уменията за изграждане на тези сгради в България и когато стандартът влезе в сила, не само ще сме готови да го приложим, но и българският строителен бизнес ще бъде международно по-конкурентоспособен.


Как оценявате досега действието на програмата за саниране на сгради в България?


– Оценявам я като дръзка първа стъпка, която задвижи едно много тежко колело. Важното сега е тя да продължи, но с намаляващ дял на държавната помощ, с по-високи енергийни стандарти, с по-широко участие на общини, бизнес, граждани и финансови институции. Необходим е и много сериозен анализ на всеки резултат.


Какво според вас може да се подобри в нея, за да е по-ефективна тя?


– Наскоро Европейският институт за ефективност на сградите (BPIE), чийто борд ръководя, заедно с българския ни партньор ЕнЕфект и с подкрепата на Европейската климатична фондация направихме анализ на българската програма за саниране на сградите. В общи линии препоръките са, че в следващата фаза трябва да се въвлекат по-сериозно бизнесът и финансовите институции, да се осигури аналитичната подкрепа на един или няколко института за ефективност на сградите, които да изучават техническите им характеристики, финансовите инструменти и политиките.


Ще е разумно да се приложи принципът на саниране стъпка по стъпка. Това ще рече всяка сграда да има пълен амбициозен проект, който да включва и бъдеща интеграция на възобновяеми енергийни източници, след което този проект трябва да се разбие на части и да се изпълнява част по част в зависимост от наличното финансиране. Така всяка сграда ще може постепенно да стане значително по-независима от външно енергийно снабдяване.


Управляващите планират в следващите години по тази програма да се изисква съфинансиране от собствениците на сгради. Това ще отблъсне ли допълнително хората?


– Зависи от всичко, за което говорихме досега. Ако по националните телевизии текат няколко сериозни програми, които дебатират експертно ефективността на сградите, ако бизнесът и изследователските институти наистина се ангажират в тази дейност, ако бъде постигнат рамков консенсус между политическите партии, намаленото финансиране няма да отблъсне хората, може дори да ги привлече.


За да си представим обратната страна на медала, бихте ли дали пример за фрапираща енергийна неефективност в България или Европа?


– Неефективността е относително нещо. Онова, което е неефективно днес, вероятно е било ефективно преди време. В края на 19-и век въглищните електроцентрали са работели с ефективност 4%, днес работят с 40%.


Ще ви дам три други примера, за които си струва да се замислим дали не може да направим нещо: употребата на крушки с нажежаема жичка, горенето на дърва в традиционна печка и преяждането с месо.


Съвременното светодиодно осветление употребява до десет пъти по-малко енергия от традиционното осветление и смяната им се изплаща за година-две. Около 10-15% от електричеството, което употребяваме, отива за осветление. Тоест подмяната на крушките в страната може да затвори една средна електроцентрала.


Пернишките печки горят дърва с ефективност около 30% и силно замърсяват въздуха. Високо-ефективните печки горят с ефективност около 90% и замърсяват значително по-малко. Що се отнася до месото, за да получите 1000 калории телешко, ви трябват около 8000 калории растителна храна. Растителните калории, които са необходими за едно кюфте, са достатъчни, за да осигурят храна за един човек за един ден. Когато се натъпчете с повече месо, отколкото ви трябва, се държите 3 пъти по-неефективно от една пернишка печка, запалена, когато температурата навън е 20 градуса.

Ключови думи към статията:

Коментари (44)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на zo
  zo
  Рейтинг: 737 Неутрално

  Е щом до там стигнахме Юлиан Попов да хвали Лилето, Дончев и Фандък-нещото...

  ITV: Saudi Arabia Uncovered https://www.youtube.com/watch?v=NLtLeK7YLGY
 2. 2 Профил на Smoke
  Smoke
  Рейтинг: 789 Весело

  Вземи си въглища - чиста работа!

 3. 3 Профил на пустиняк
  пустиняк
  Рейтинг: 629 Весело

  Дааа... Каменната ера не е отминала защото са се свършили камъните...

  Чайка - вожд и учител на Цацаров & Гешев. Не съм ЗА пРезидента а ПРОТИВ мафията и беззаконието да управляват в България!
 4. 4 Профил на prirodata
  prirodata
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Това е да можеш да разтягаш лакардии. Как няма да е на 20-то място. Нищо конкретно, плюс много лъжи.

 5. 5 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 2902 Весело

  Сакън , "Кой" ще компенсира Ковачки !?

 6. 6 Профил на Zizu
  Zizu
  Рейтинг: 1173 Весело

  Това е тук до 1 година: http://ecat.com/

  Машини прости, народ неук.
 7. 7 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1683 Неутрално

  Все пак господинът има ли някаква конкретна ИНЖЕНЕРНА дейност? Проектирал някаква централа, ръководил някаква фирма? Някак си много като евробюрократ ми звучи, красиви заоблени приказки но конкретиката малко. Не знам как се отнася Кунева към конкуренцията но като стил много и прилича, може да си опита късмета в ДБГ.

  Иначе за класациите, той и Дянков беше нагоре в някаква класация. Пък оплеска първият си бюджет та му го връщаха от Брюксел да го оправя. Затова попитах за конкретният практически опит.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 8. 8 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1866 Любопитно

  [quote#7:"Fred"]Все пак господинът има ли някаква конкретна ИНЖЕНЕРНА дейност? Проектирал някаква централа, ръководил някаква фирма?[/quote]
  Да управляваш държава или общество, не е като да управляваш фирма или да проектираш централа. Хората са нещо като "проклети частици", които се държат нелогично и няма как да ги изгониш от държавата на улицата (както би постъпила всяка фирма), нито може да ги изключиш от проекта (както проектантите не влагат излишни материали)...
  Именно в това се провалят технократите, когато се опитат да управляват системи, изградени около човешки същества. По същия начин се провалят хора, силни в точните науки, когато се сблъскат с управление на хора. Именно заради това, икономиката не е лесна като математиката или физиката.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 9. 9 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1866 Весело

  Примерно, е напълно прав за топлоизолациите, кюмбетата на твърдо гориво дето я имат 20-30% КПД я не, и за енергоспестяващите лампи е прав, обаче Баба си купува от евтините крушки щото вижда стотинките на касата, и си топли кухничката с по един-два камиона дърва през зимата, щото "климатика" не топли (няма достатъчно лъчиста енергия като кюмбето и стои "студен"...
  Примерно голяма част от покупките на енергоспестяващи ел.уреди, идват от ..."съседката си купиха такова и аз да не съм по-назад от нея", а не защото сметката за тока ще е малко по-ниска за дълго време. Каза му се психология и не подлежи на убеждение чрез технически факти и класическа логика.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 10. 10 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1683 Весело

  [quote#8:"gost22"]Да управляваш държава или общество, не е като да управляваш фирма или да проектираш централа.[/quote]
  Готов си за съветник на ББ, много ще му се издигнеш в очите с това изказване

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 11. 11 Профил на Търпана
  Търпана
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Този виден "енергетик" защо не настоява българските закони да бъдат променение, така че всеки да може бързо и лесно да си СЛОЖИ СЛЪНчЕВ ПАНЕЛ НА ПОКРИВА И ДВУПОСОчЕН ЕЛЕКТРОМЕР", и да продава излишната енергия на ЕРП-нцата?! Май защото лапането от ВЕИ-тата е само за избраните, а не за бай Пешо с 200 лев пенсия.

  Помнете ГОРЯНИТЕ! Въоръжената борба на стотици хиляди българи срещу комунизма, 1945 - 1954!
 12. 12 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 800 Неутрално

  Сетих се за софийската топлофикация Стимулирана ли е тя да е енергийно ефективна, а и самото предприятие с какво стимулира своите потребители за по-ефективно потребление на топлото?

 13. 13 Профил на pipon
  pipon
  Рейтинг: 419 Неутрално

  Този '' експерт'' (най обикновен чиновник бръщолевещ общи приказки) манипулира ,лобира и обещава манна небесна ,обаче действителността е съвсем друга
  В Германия програмата за енергийна ефективност се превръща в огромен тотален провал с катастрофални последици
  Моля , изгледайте при възможност цялата поредица , а ДНЕВНИК нека бъде обективен и да изложи и другата гледна точка с участието на истински експерти по темата !
  Приятно гледане :
  https://www.youtube.com/watch?v=qEBulAm02AI
  https://www.youtube.com/watch?v=e3NCV6hWXKc
  https://www.youtube.com/watch?v=3HC_3vEf3WY
  https://www.youtube.com/watch?v=V7wUFsfLCss

 14. 14 Профил на Уточнител
  Уточнител
  Рейтинг: 628 Неутрално

  ЗА СВЕДЕНИЕ НА НЕЗНАЕЩИТЕ

  Марица–Изток е засега ЕДИНСТВЕНОТО ни енергийно богатство.Имаме запаси за 100 г напред! Двете т. нар. "американски" централи отдавна имат Зелен европейски сертификат и не отделят никакви вредности (освен въгл диоксид, както при всяко горене) - като отпадъчен продукт произвеждат, едната - гипс, а другата - тор. Замърсява само държавната Марица-Изток 2, която от 20 г не се реновира според новите технологии, а съзнатерно се източва (вс година загуби от 10-15 млн лв).Това не дава мира на враговете, които искат 100% енергийна зависимост за страната

  истината е по-важна от честта на Великая Россия
 15. 15 Профил на Уточнител
  Уточнител
  Рейтинг: 628 Неутрално

  мНОГО НЕВЕЖИ ГОСТИ - СПЕЦИАЛИСТИ, С НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

  истината е по-важна от честта на Великая Россия
 16. 16 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1316 Весело

  До коментар [#3] от "пустиняк":

  Ти и желязната и бронзовата са отминали, ама излгедите да спрем да ползваме жилезо и бакър клонят към нула... пък на тях си градим съвременното общество, та толкоз за аналогиите...

 17. 17 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1866 Неутрално

  [quote#10:"Fred"]Готов си за съветник на ББ, много ще му се издигнеш в очите с това изказване [/quote]
  Нищо подобно, просто има огромен брой исторически факти, които подкрепят тезата ми. Няма технократ, който да е велик политик. Има велики инженери, има велики политици, но никога не съвпадат. Примерно Нютон, като се опарил с едни акции (пирамида от първите), бил казал: „Мога да пресмятам движенията на небесните тела, но не и лудостта на хората.”
  Просто така работи машинката, едни разбират от техника, други разбират от човешката емоция... и някои си го признават.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 18. 18 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 742 Неутрално

  До коментар [#13] от "pipon":

  Благодаря! Наистина си струва да се изгледат клиповете, чиито линкове сте предоставили.

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 19. 19 Профил на асен георгиев
  асен георгиев
  Рейтинг: 822 Разстроено

  в германия меркел ханъм им такова мамата със спирането на атомните електроцентрали - енергията от възобновяеми източници е в пъти по-скъпо - скочиха им сметките между 15 и 30%. сега свинята ще спре топлоцентралите, а тези около германия ще продължават да си работят. другата глупост - купуваш електромобил и ти дават 4000 евро. поредното стимулиране ей така, за да изглежда напредничава. господ да я убие тая мазна свиня!

 20. 20 Профил на radetzky
  radetzky
  Рейтинг: 217 Неутрално

  "-Трябва ли българското правителство да подкрепи по-амбициозни европейски цели за енергийна ефективност за 2030 г.?

  – Според мен да. България може да подкрепи дори и най-амбициозната цел, която се обсъжда в момента, от 40% повишаване на енергийната ефективност"

  Сакън, спрете се с това пренавиване за тези цели. Заради такова пренавиване с целите накаря соларните панели ни излязоха през носа, а зелена енергия стана мръсна дума в България.

  Завършил с пълно отличие специалната супер-свръх секретна школа по тролене към КГБ, черен пояс 19и дан по ММА специалност супер-ре-контра-квази-дез-информация
 21. 21 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 800 Неутрално

  [quote#13:"pipon"]В Германия програмата за енергийна ефективност се превръща в огромен тотален провал с катастрофални последици [/quote]
  германската програма освен "стиропор" включва и много други неща - напр. соларни и фотоволтаични панели, както и двупосочни електромери и т.н.
  Да не говорим, че програмата на ГЕРБ за оползотворяване на евросубсидиите за енергийна ефективност отива повече за проектите за санира, и по-малко за "стиропора".

 22. 22 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 800 Неутрално

  аз съм си изолирал апартамента със стиропор (110 кв.м., за съжаление само моя апартамент), разходи 3500лв. Вече е по-комфортен, проблемните точки с конденз изчезнаха, имам икономии от отопление, според мен около 15-20%. Нещо по-елементарно, и много ефективно - ако таваните на помещението са бетонните плочи изолирайте ги с гипскартон (стават много по-красиви), и поръчайте си тройни стъклопакети за дограмата. Просто при външната изолация със стиропор забравяме доста големите загуби от прозорците.

 23. 23 Профил на реалист
  реалист
  Рейтинг: 332 Неутрално

  Авторът ни сравнява с Италия и Германия, едни индустриални колоси. Защо не ни сравни със Сърбия, Албания, Чехия, Полша, Румъния. Всичко е много точно, ама Не е! По- голяма ефективност, значи по- малко производство на енергия, по-малко продадени количества енергия, по-ниски печалби на енергоразпределението, което е частно и ще увеличи цената на преноса, за запазване на ефективност. Значително ще се увеличи цената на тока или топлината, което няма да промени много разходите на потребителя, които зависят от съотношението, цена /потребление. Единствения изход е ВЕИ. И сега сме на ръба от такива действия, имаме излишък от ток, но с висока себестойност и няма търсене. Няма правителство, което да се реши на такава стъпка, Реална Енергийна Ефективност. Това ще доведе до затваряне на електростанции и свързаните с тях мини и безработица на хиляди миньори и електропроизводители. Да не говорим, че ефективност значи и липсата на " тройни и други Шлемове" и скрити далавери на Енерг. мафия в тоя ненаситен бранш.

 24. 24 Профил на xcheffo
  xcheffo
  Рейтинг: 262 Весело

  [quote#6:"Zizu"]Това е тук до 1 година[/quote]
  Няма да се наложи, защото всички ще сме на браунов газ и фотосинтеза. До 6 месеца. Или 9, ако корпорациите се опитат да ни попречат.

 25. 25 Профил на kapitalcho
  kapitalcho
  Рейтинг: 427 Неутрално

  До коментар [#10] от "Fred":


  [quote#10:"Fred"]Готов си за съветник на ББ, много ще му се издигнеш в очите с това изказване[/quote]
  Защо го обиждаш така ?
  Имайки предвид с какви калинки се е обградил Тиквони,трябва наистина да имаш страхотни качества за калинка,че да ставаш за него.
  До коментар [#8] от "gost22":


  [quote#8:"gost22"]Да управляваш държава или общество, не е като да управляваш фирма или да проектираш централа. [/quote]
  Ако имаш бизнес опи(адекватен такъв),имаш 80 % от необходимте качества да управляваш държава т.е как да я направиш ефективна и производителна за минимално количество ресурси.
  И да,няма да е голям почитатетел на раздаването на социалки,високи данъци и огромни регулации т.е това което спъва икономиката-и голяма част ще трябва да бачкат и да се образоват
  [quote#8:"gost22"]Именно в това се провалят технократите, когато се опитат да управляват системи, изградени около човешки същества. [/quote]
  Защо намесваш в едно ниво един капиталист/предприемач,който има реален опит в икономиката с един технократ,който в най добрия случай има опит само в университета ?..............а повечето нямат никакъв-те може да са страхотни физици,химици,философи,общественици..............но нямат никакъв реален опит в икономиката.........затова голяма част от тях ги клони към соца.
  До коментар [#17] от "gost22":


  [quote#17:"gost22"]Примерно Нютон, като се опарил с едни акции (пирамида от първите), бил казал: „Мога да пресмятам движенията на небесните тела, но не и лудостта на хората.”[/quote]
  Пропускаш най очевидното.
  Нютон се е справял повече от чудесно в областта си(Физиката),но си е нямал ни най малка на идея от Икономика ,предприемачество и инвестиране.
  Последното го наказва нагледно когато губи купища пари в South Bubble ,откъдето и е цитата който цитираш.
  Същата работа и с Айнщайн-страхотен в областта си,но в икономиката..........
  От друга страна,Форд би се справил повече от добре-защото знае как функционира икономиката(да създадеш от нищо нещо и да направиш цяла империя-това е доста забелижително).

 26. 26 Профил на реалист
  реалист
  Рейтинг: 332 Неутрално

  До коментар [#11] от "Търпана":
  Ами защото е Капитализъм, т.е. "произвеждаш, продаваш, купуваш". Ролята на "произвеждаш и продаваш" е Капиталиста , а ти си клиента- купуваш. Ако започнеш и да произвеждаш се нарушава равновесието, кой ще купува? Енергията не е обикновена стока. Не може, за сега , да се съхранява. Свръхпроизводството е гибелно. Топлинните ЕЦ-ли вкл. АЕЦ, колкото по малко са натоварени, работят с по-ниска рентабилност и произвеждат по-скъпа енергия, като има праг, под който централата произвежда само загуби, да не говорим за мините към тях- хиляди души. АЕЦ-а работи или не , щом е зареден реактора, непрекъснато разходва горивото, а то е скъпо и проблемно. А в индустрията трябва растеж. Т.е. равномерна и оптимална, дори с тенденция нагоре, консумация- евтин ток. Между ВЕИ източниците и топлинните централи има голяма разлика и антагонизъм. При ВЕИ-ци, енергията е възобновяема, от природата, те само я преобразуват в ток и работят автоматично. Ако спре централата загубите са значително по малки. Какво ще стане със свръхскъпите топлинни централи и техния персонал , а с хилядите миньори, а с Атомката ? В Германия цената на енергията от ВЕИ е паднала под нулата. Това значи, че ВЕИ-тата въртят без товар, пари няма и става голям скандал и проблем.

 27. 27 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1521 Неутрално

  [quote#23:"реалист"]Защо не ни сравни със Сърбия, Албания, Чехия, Полша, Румъния.[/quote]

  Щот му толкоз акъла.

  По енергиен харч на калпак България си е баш у нормата. Най - големите извращения са в Люксембург , Финландия и Естония (последната явно заради Електронното Гласуване)
  Много интересно явление е, че южните страни харчат по - малко от северните. Аз туй не мога си го обясня - треба некой учЕн капацитет да го разтълкува -
  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:F7_EU28_ENERGY_PER_CAPITA_1990-2000-2013.png

 28. 28 Профил на polux
  polux
  Рейтинг: 374 Неутрално

  У нас в градовете все още се допуска битово отопление на въглища....

  Нещо недопустимо в цивилизованите градове е комин на къща да пуши с бял канцерогенен пушек в прозорците на околните кооперации.

  У нас обаче на никого не му прави впечатление, че зиме цели квартали пушат в бяло, превръщайки софийската мъгла в най-отровната на света...

 29. 29 Профил на molon.labe
  molon.labe
  Рейтинг: 380 Неутрално

  Г-н Попов, на какви конкретни ваши дейности се дължи мястото ви в тези две енергийни класации на EurActiv?
  – Трудно ми е да кажа. Двете класации на агенцията EurActiv са изработени с алгоритъм, който включва комбинация от позиции в организации, медийни цитирания, участия във форуми, интервюта с различни институции и други параметри, които не са ми известни....

  Ноооооо, най-вече активна русофобска позиция! Ако упорито плюеш срещу Русия, в един момент големите батки те забелязват и айде наградка...

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 30. 30 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1363 Неутрално

  До коментар [#7] от "Fred":Гусподинът си вади ляба с писане на дълги лакърдии в които г-н сорос иска да ни каже нещо.

 31. 31 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1866 Неутрално

  [quote#20:"radetzky"]Сакън, спрете се с това пренавиване за тези цели. Заради такова пренавиване с целите накаря[/quote]
  Проблема не е в целите, а в корупцията около постигането им. Същите цели можеха да бъдат постигнати без такива щети за обществото, но андрешковщината ни пречи да се усетим. Ако бяха оставили хората на мира, соларите щяха постепенно да се появят навсякъде без гарантирано изкупуване по завишени цени.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 32. 32 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1866 Неутрално

  [quote#23:"реалист"]Това ще доведе до затваряне на електростанции и свързаните с тях мини и безработица на хиляди миньори и електропроизводители.[/quote]
  Че то вече затвориха доста електроцентрали, а миньорите ги дават по новините или като се бият за кило кренвирши, или като не излизат от галериите... та няма да е голяма загуба. Отделно, че технологиите около газифицирането позволяват коренна промяна на схемите с централното парно и топла вода. Да ама не, щото корупцията е яка, а за доене от държавата останаха малко сектори... Малко БДЖ, малко енергетика, малко във финансовите шашми, инфраструктурата май я издоиха (или поне я разпределиха и няма място за нови играчи)... Сега остава да острижат собствениците на жилища щото имат за стригане...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 33. 33 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 734 Неутрално

  Лаладжия на н-та степен. А горното изказало, че икономиката не е лесна като математиката и физиката е вицът на годината

 34. 34 Профил на Lisanova Lisanova
  Lisanova Lisanova
  Рейтинг: 1002 Неутрално

  Колко много хора са отделили време да четат самозванеца!

 35. 35 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1363 Неутрално

  До коментар [#34] от "jelev_jelqzko":Какво говориш ! Я го потърси в гугъл да видиш що за птица е !

 36. 36 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1683 Неутрално

  [quote#29:"molon.labe"]Двете класации на агенцията EurActiv са изработени с алгоритъм, който включва комбинация от позиции в организации, медийни цитирания, участия във форуми, интервюта с различни институции и други параметри, които не са ми известни.... [/quote]
  Нали ви казах, типичен лаладжия. Усвоил определено евро фразеология и кара по шаблона. Кунева но в панталон.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 37. 37 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 465 Неутрално

  Аз нищо не разбирам от енергетика и не мога да преценя дали за централите е прав. Но виждам, че сериозно се е увлякъл, започнал е да гледа в чинията ми и да пресмята калориите на кюфтето ми, което изобщо не е работа за енергиен специалист. Всъщност изобщо не е работа на който и да е политик да казва какво трябва да ядем. Хората не сме роботи, че да ни мерят с един и същ аршин.
  Един основател на университет би трябвало поне да е чувал притчата за обущаря, картината и обувките.

 38. 38 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 1350 Неутрално

  Ю. П. е епигонстващ еко-политик и лобист на небългарски интереси. Въглищата се заменят не със соларни панели, а с ядрени електроцентрали и природен газ от надежден източник.

 39. 39 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1332 Весело

  Юлиан Попов си отива, България и въглищата остават!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 40. 40 Профил на kenedy
  kenedy
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Нищо не се спомена за "Топлофикация". Още колко години ще я има?

 41. 41 Профил на bbalinov
  bbalinov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Отказването от въглищните централи, които заемат като дял 39,5% , от атомната енергетика 33,5% изисква алтернатива, която не може да бъде напълно реализирана от ВЕИ, поради необходимостта от 24 часово непрекъснато подаване на ел.енергия, което поради слънцегреенето, непостоянния поток на ветрове чрез ВЕИ не е алтернативен източник в пълна степен. Пре нощта се изисква акумулиране на енергията, която за бизнеса и домакинствата все още е много скъп процес при сегашните технологии. Алтернативата от газови централи пък поставя въпроса за собствени източници, които се очакват като потенциал от Черноморския регион, но с неясна перспектива и цена, поради разработване на концесии от чужди фирми. Намаляването на емисии от парникови газове и след 21-вата Парижка среща за климате изисква от България в близките 5 години да се преориентира от въглищно към друго по-малко замърсяващо електропроизводство. Кратките срокове предполагат период в които зависимостта от вносни суровини ще се увеличава, а и поради ениргийната зависимост на страната от такива източници. Санирането е важен процес, но сега при приети за саниране 300 сгради са реализирани 160. Сградния фонд на България възлиза според НСИ на 3 927 769 стаи на жилищата. При 3 млн. пенсионери, отказването то държавно подпомагане при санирането на стари сгради би довело до невъзможност реализацията му за тези хора. Лед осветлението икономисва 88% от ел.енергия, но много малко домакинства са запознати с възможностите му. Унищожаването на горите за огрев вместо за акумулиране на въглероден двуокис трябва да се санкционира строго, защото горите изпълняват и редица други природни услуги, без които човечеството трудно би могло да съществува, като излъчване на кислород в атмосферата. Бъдещето е на умните домове, проектирани с почти нулево нетно потребление на енергия, електромобили с пробег поне на 600 км. в рамките на пределите на страната, изградена инфраструктура за ел.зарядни станции с период на зареждане от 15-30 мин., отказ от внос и продажба на стари автомобили, увеличение на ел.транспорта във всичките му направления- метро, тролеи и трамвай и ел.мотриси в ж.п. транспорта.

 42. 42 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1866 Любопитно

  [quote#41:"bbalinov"] При 3 млн. пенсионери, отказването то държавно подпомагане при санирането на стари сгради би довело до невъзможност реализацията му за тези хора. Лед осветлението икономисва 88% от ел.енергия, но много малко домакинства са запознати с възможностите му. [/quote]
  Нормално е "данък простотия" (незнание+незаинтересованост) да е висок. Селата са пълни със самотно живеещи възрастни хора, които всеки от тях всяка зима отоплява неефективно своята си кухничка. Вие лично, колко пъти сте виждали двама или трима самотноживеещи да се съберат в една къща и да си намалят разходите за отопление с две трети всеки (вместо за три къщи, да платят дървата само за една)? А да сте виждали по градовете, самотно живеещи пенсионери, дето нямат пари да поддържат имотите си (камо ли да ги санират) да се съберат в един апартамент, а свободните да ги дават под наем и да си добавят наема към пенсиите? Елементарно и лесно, защото нито нещо трябва да се купува, нито нещо скъпо трябва да се променя, а ще спечелят всички, обаче нали трябва да се плаща "данък простотия"...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 43. 43 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 1002 Неутрално

  "Въглищата си отиват. Те са силни замърсители и произвеждат значително количество въглеродни емисии, които ние се стремим да намалим. Те стават и все по-неконкурентоспособни спрямо новите енергийни технологии."

  У нас обаче са конкурентоспособни в електроенергетиката. Специално енергията от ТЕЦ "Марица-Изток 2" е с изключително ниска себестойност - в това отношение отстъпва само на АЕЦ "Козлодуй". Дори и цената на квотите за емисии да се увеличи няколко пъти, източномаришките въглища ще продължат да са конкурентоспособни. И има значение също, че сравнително ниските цени на електроенергията у нас (най-ниските в целия ЕС) имат стимулираща роля за икономиката ни.

  Глобално погледнато, от всички фосилни горива въглищата са с най-големи запаси - около десетина пъти по-големи в сравнение с нефта и природния газ, взети заедно. И по принцип има технологии за използване на въглища без емисии на СО2 - скъпи наистина, но може би ще станат изгодни в далечното бъдеще. Така че е рано да се каже, че въглищата си отиват. Вярно, тяхното значение сега намалява - но най-вероятно те ще продължат да бъдат важен фактор в енергетиката поне още 1000 години (а у нас специално - поне още 100-150 години).

 44. 44 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3978 Неутрално

  Разумно би било например да се обсъди "Марица-зток" не просто да бъде затворен, а постепенно да се преобрази в нов тип енергиен център, в който постепенното извеждане от употреба на стари мощности да се заменя с чисти енергийни източници. Ако застелете Маришкия лигнитен басейн, който надали може да се използва някога за селско стопанство, със соларни панели, те ще произвеждат приблизително толкова електроенергия, каквото е средното вътрешно потребление на цяла България. "Марица-изток" разполага и с електропреносна инфраструктура, квалифицирана работна ръка.

  Авторът казва ,че само от слънчеви панели монтирани на Маришкият лигнитен басеин, който се е превърнал в буквалният смисъл в пустиня и за нищо друго не може да се ползва, ще се произвежда електроенергия много повече от тази , която сега се произвежда от въглищата на същия лигнитен басеин. Безумието да се копаят въглища и да превръщаме райските селца и обработваеми плодородни ниви в пустиня трябва да спре незабавно. Къде са природозащитните организации в България? България може изцяло да се самозадоволява с електроенергия произведена от слънчеви панели, а само през нощта да ползва електроенергия от ВЕИ.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK