Проф. Анастас Герджиков, ректор: Местата в университетите трябва да бъдат намалени, но държавното финансиране - не

От ноември 2015 г. проф. Анастас Герджиков е ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски", където преподава от 1991 г. От 2008 г. е професор по антична и средновековна литература.

© Анелия Николова

От ноември 2015 г. проф. Анастас Герджиков е ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски", където преподава от 1991 г. От 2008 г. е професор по антична и средновековна литература.След като миналата година субсидираният от държава прием в университетите бе намален, но част от местата останаха незаети, т.г. най-голямото висше учебно заведение у нас - Софийският университет "Св. Климент Охридски", съобщи, че има повече кандидат-студенти и по-високи балове след първото класиране. "Дневник" разговаря с неговия ректор проф. Анастас Герджиков за държавното финансиране, качеството на висшето образование, както и за отказа на Сметната палата да завери финансовия отчет на университета за 2016 г.


Проф. Герджиков, макар и в Софийския университет тази година да има повече кандидати, тенденция от последните години е студентите да намаляват, входът в университетите да е по-лесен, т.е. с по-ниски оценки, но техните ръководства сякаш трудно приемат мерките за намаляване на субсидираните от държавата места и финансирането според качеството на образованието. Нужно ли е да продължи намаляването на държавното финансиране, за да се повиши качеството?


- Ситуацията преди три години бе такава - поради демографската криза и възможностите за следване навън кандидатите намаляваха. В продължение на 20 г. местата вместо да се намаляват, се увеличаваха, тъй като Министерството на образованието и науката (МОН) утвърждаваше предложенията на университетите. Така стигнахме до парадоксалната ситуация - места за над 100 хил. кандидати да се запазят, когато кандидатите паднат под 50 хил. Така конкуренцията между кандидатите, както и тяхното качество, намаляваха, но ректорите се съпротивляваха да се направи промяна. С новите стратегия и закон, които вече се прилагат, приемът в направленията с най-ниско качество се намали. Това се прави вече трета година и дава плодове - първо, качеството на студентите се повишава и второ, макар и демографски нещата да не са се променили, тази година в Софийския университет кандидатите са със 730 повече, което е с над 10%. За първи път от 15 години кандидатите ни се увеличават, което е в резултат на тази политика, както и на това, че разкриваме две нови атрактивни специалности и че улеснихме кандидатите с онлайн платформа.
Към този момент доколко държавното финансиране за университетите зависи от качеството? Как всъщност се мери качеството на обучението?


- Докато бе главен секретар на министерството, сегашният министър на образованието Красимир Вълчев има голяма заслуга за това реформата да се създаде и отстоява. Той и сега я движи напред много сериозно и ние сме му много благодарни за това. За първи път в последните три години парите между университетите се разпределят не само според броя студенти, но и според качеството, което се измерва по критерии, определени в постановление на Министерския съвет. Моето лично мнение е, че това можеше да стане по-решително и с по-бързи стъпки, но се видя, че министър Вълчев е прав. В момента около 25% от средствата зависят от качеството, а останалите - от броя на студентите. Дори и тази бавна промяна донесе затруднения на някои от по-малките университети, сред които тези в Северна България. В такива университети се бе случило нещо, което не е трябвало - за да получат държавно финансиране, те са увеличавали броя на местата в специалности, в преподаването на които не са много добри. Но в същото време вината не е тяхна, тъй като държавата е стимулирала това в продължение на 20 години, като е давала парите само според броя на студентите. Тези университети нямат вина, че са се нагодили спрямо държавната политика и сега не можем да им кажем: "Затваряйте цели факултети". Министър Вълчев се оказа прав, че е нужен плавен подход. Сега ми се струва, че реформата дава плодове; университетите се адаптират; тези, които имат най-големи затруднения, ще бъдат улеснени със средства, отделени за това, че те са регионално значими. Струва ми се, че реформата ще донесе резултат - това донякъде се случи в средното образование и почти не се е случвало в други системи. Мисля, че не можем да не сме доволни. Ректорите, макар и да им е трудно, си дават сметка за това, че на техните наследници ще е по-лесно, защото системата се оздравява. Да, трябва да се намали броят на местата, тъй като кандидат-студентите са по-малко, но не трябва да се намалява финансирането, защото то е на много ниско ниво. Трябва да запазим финансирането, но да намалим приема. Тогава ще можем да разпределяме повече средства според качеството, а не според броя на студентите.


Каква е държавната субсидия за един студент в Софийския университет?


- Субсидията се определя по сложен механизъм - има базов норматив, който е 693 лв. и е два пъти по-нисък от издръжката на един ученик; той се умножава по три различни коефициента - първо, според направлението коефициентът може да е едно или девет; вторият коефициент е свързан с качеството и реализация на пазара на труда; има и допълнителни коефициенти. В направленията, свързани с подготовката на учители, коефициентите ще бъдат малко увеличени, тъй като са приоритетни. При приоритетните специалности трябва да има стимули и за университетите, и за студентите - за университетите трябва да има повече пари, а за студентите - по-високи стипендии.


Има критики, че нивото за вход в Софийския университет е ниско, особено след като кандидатстудентските изпити по български език и литература и по история са тестове. Вдига ли се нивото по време на обучението в университета и какво е то на изхода?


- Най-напред не е вярно, че новият формат на изпита понижава нивото. Промяната на кандидатстудентските изпити беше, за да се доближат до формата на държавните зрелостни изпити. Държавните зрелостни изпити винаги са били много добри с това, че могат да станат общия вход за висшите училища. Отстоявах това не заради средното образование, а заради висшето - когато има общи критерии за кандидат-студентите е добре, тъй като няма опасност в университет А да приемаме с общ бал 30, а в университет Б - с 12. Малки разлики може да има, но не може да има грандиозни разлики. В момента приемаме с оценките от държавните зрелостни изпити не защото децата са намалели, а защото видяхме, че държавните зрелостни изпити започват да отговарят на нашите изисквания. Там, където провеждаме конкурси, се опиваме да направим формата подобен на държавните зрелостни изпити - това не намалява трудността на изпита; на първо класиране сега се видя, че резултатите са добри, а качествата на кандидатите се увеличават. Има университети, които приемат много хора на входа и всички те завършват. В Софийския университет това никога не се е случвало. Ще ви дам за пример моята специалност, макар че там случаят е малко краен - приемаме 16-17 човека, след първи курс остават 5, а накрая завършва един. Другите отпадат, защото не са издържали трудното следване, свързано с изучаването на много и трудни езици. Това е така и в други специалности. Защо трябва изкуствено да се поддържа броят на студентите до четвърти курс? При нас това никога не се е случвало.


Ще останат ли незаети места в Софийския университет след трето класиране, както миналата година?


- Към момента не мога да прогнозирам. Децата не кандидатстват само в един университет. Мога да кажа, че след като сме имали 730 кандидати повече е много вероятно след трите класирания да имаме по-малко незаети места. Една от причините кандидатите да са повече е една от новите специалности - "Графичен дизайн", която привлече толкова сериозни кандидати, че минималният бал на момичетата е равен на максималния.


Какво ще направите, за да привличате нови студенти?


- Освен новите специалности получихме акредитация на средата за дистанционно обучение (б.а.- положителна оценка, която позволява на университета да предлага такова) това е нещо като институционална акредитация за дистанционно обучение. В състояние сме да предложим нещо на световно ниво в тази форма на обучение, при което и преподавателите са подобрили капацитета си, и сме купили необходимото оборудване. Не става дума да качиш едни лекции в интернет. Става дума за това да предлагаш модерни методи, които понякога надхвърлят като качество редовното обучение - има и контакт с преподавателя, и интерактивни възможности. Надявам се в следващите години това да привлече много чужди студенти. Имаме договори по "Еразъм" с 500 университета, което позволява на нашите студенти да видят какво е обучението в други страни. Благодарение на министерството имаме и проект "Студентски практики", при който студентите могат да натрупат опит при бъдещите си работодатели.


Планирате ли увеличаване на таксите?


- Таксите не бяха променяни осем години и затова последните две години бяха увеличени с малко. Първият път имаше известна реакция, тъй като дълго време бяха едни и същи и кандидат-студентите смятаха, че това може да продължи завинаги. В други университети обаче вече ги бяха увеличавали и нашите такси изоставаха, макар че сме на първо място в рейтинговата система. Така че предпочитам с малки стъпки да ги увеличаваме.


Парламентът прие на първо четене единни минимални критерии за професори, доценти и главни асистенти. Има критики, че в последните години са хабилитирани прекалено много хора.


- Професорите и доцентите не са прекалено много. Но това, че в последните години те са се увеличили по-рязко, показва, че нещо в новия закон е позволило това - да се снижат критериите и така по-лесно да се получава съответната длъжност. Бях от тези, които най-много подкрепяха структурите на Висшата атестационна комисия (ВАК) да бъдат заменени със самостоятелност на университетите в това отношение. Във ВАК имаше три нива и колкото по-нагоре продължаваше една процедура, толкова по-голяма власт имаше съответното ниво и толкова по-малко компетентни хора в него. Проблемът е, че още тогава трябваше да се каже на университетите, че хабилираните лица трябва да покриват поне един минимум от критерии. Това не бе направено и през последните години явно нивото в някои университети е било по-ниско. Затова трябва да се въведат единни национални критерии, които да са минимални. Оттам нататък в университети като нашия ще има допълнителни критерии. Сигурен съм, че и в момента критериите във Физическия факултет например са далеч по-високи от бъдещите минимални критерии.


Успявате ли да подготвите нови кадри, които да преподават в университета? Защитават ли докторантите?


- Трудно. В някои професионални направления защитават 100% от докторантите, в други - около 70%, което не ни удовлетворява много, защото в тези хора са инвестирани пари и усилията на преподавателите. Притеснява ме това, че имаме малко кандидати за докторантури и малко кандидати за асистентски места. Причината е заплащането. При докторантурите стипендията е 450 лв., каквато бе и преди девет години, а в този период минималната работна заплата се е увеличила от 220 на 460 лв. Следователно в момента всеки човек без никакво образование, когато започне да работи, получава 10 лв. повече от докторантите. Заплати от 650 лв. няма как да привлекат тук най-добрите експерти за асистенти - в направления като "Информационни технологии" се конкурираме с фирми, които предлагат 4-5 хил. лв. заплата. Това е противоестествен подбор - ако продължаваме така вместо да подбираме най-добрите, ще подбираме тези, които не са си намерили работа другаде. Това трябва незабавно да се преустанови - нужни са целеви мерки младите хора да получават повече средства. Доколкото разбирам, и министърът на образованието и науката, и министърът на финансите подкрепят това.


Ще има ли тази подкрепа някакъв числов измерител като увеличение на възнагражденията за докторанти и млади преподаватели?


- Надявам се. Както разбирам, това ще бъде инициатива на министър Вълчев, която среща широка подкрепа от страна на ректорите. Дори да няма други увеличения за парите във висшето образование, поне за младите трябва да има целеви средства. Иначе наистина не можем да заменим предишното поколение с талантливи млади колеги.


Докъде стигна проверката за допълнителните възнаграждения в университета?


- В момента текат две проверки по сигнал на двама студенти - едната е на Главна дирекция "Национална полиция", другата - на Агенцията за държавна финансова инспекция. Двамата студенти изразяват съмнение в това доколко са законосъобразни допълнителните възнаграждения на служителите. Ще докажем и пред двете институции, които ни проверяват - заплатите се формират от две части – основна заплата и допълнителни възнаграждения, регламентирани в Кодекса на труда. Допълнителните възнаграждения включват такива за трудов стаж, за докторска степен, за участия в проекти, за извънреден труд, за часове над норматива. Има десетки нормативни основания, които ни задължават да изплатим допълнителния труд на хората. Няма как да наречем тези задължителни за нас плащания нито бонуси, нито 13-а заплата.


Сметната палата отказа да завери финансовия отчет на Софийския университет за м.г. с мотив, че не се дава вярна и честна информация за неговото финансово състояние, тъй като няма адекватни контролни процедури. Какво е реалното финансово състояние и какъв е контролът?


През последните пет години одитите на Сметната палата показаха редица слабости на счетоводната политика и счетоводната отчетност на Софийския университет "Св. Климент Охридски". По тази причина одиторите на Сметната палата не са заверявали финансовите отчети на Софийския университет или са го заверявали с резерви. В Софийския университет има близо петдесет вътрешни разпоредители с бюджет в общо 16 факултета и три департамента. Установихме пропуски в работата на множество звена, които събират и предоставят счетоводни данни. От началото на 2016 г. бяха предприети редица мерки за подобряване на работата на счетоводния отдел, за въвеждане на адекватни контролни процедури за предотвратяване и разкриване на извършването на финансови нарушения, както и за преодоляване на констатацията на Сметната палата от последните години за разминаване между счетоводния отчет на Софийския университет, оборотните ведомости на отделните звена и резултатите от инвентаризацията. От няколко седмици вече функционира новата електронна система, свързваща звената на Университета с централното счетоводство, така че да се получава незабавна и достоверна информация. Направихме преглед на всички звена, дейности и системи, в които има изоставане и недостатъци. Ще продължим с решителни мерки за подобряване на финансовата дисциплина и за изпълнение на препоръките на Сметната палата.

Коментари (48)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1439 Неутрално

  И при тея няма дъно, все не им стигат. Ама, че децата на матряла отдавна не учат по българските училища, ... нЕма значение, държавата трЕбе а дава, матряла също.

 2. 2 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 685 Неутрално

  Всеки магазинер, чистач, строител, шивач... с минимум 5 висши по психология, маркетинг, социология, журналистика и публична администрация.... :-)

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 3. 3 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2674 Неутрално

  за да бъде приет да учи висше образование някой ,той трябва да има осигурена работа по специалността ,стига вкарваха сулю и пулю ,не доучили селяни ,на които не им се работи нищо и да учат празни науки като право , икономика ,мениджмънт ,и тем подобни глупости , които нямат никаква реализация , напълно празно обучение ,плащано от данъкоплатеца ,в това същото време няма медицински кадри ,сестри ,парамедици , няма доктори , няма специалисти в ИТ направленията ,няма в селското стопанство ,в икономиката ,хората направиха фабрики ,заводи , стоят без работници ,защото всички хукнали мило и драго да стават безработни висшисти ,мама и тати плащат ,детето да учи ,за да не работи ,на това трябва да се сложи край ,ако от завършващите университета по държавна поръчки над 50% в последните 3 години не се реализират в областта на това ,което са учили ,да връщат парите на държавата и да се закрива съответното направление ,няма смисъл да се отделят толкова много пари за да се срива икономиката без кадри ,а ние да създаваме безплатно подготвени специалисти за запада ,докато държавата пропадне напълно .

 4. 4 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 980 Весело

  До коментар [#3] от "edin drug":

  На това едно време не казваха ли държавно планово стопанство? Тогава май имаше и разпределение.

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 5. 5 Профил на espresso
  espresso
  Рейтинг: 308 Неутрално

  Това интервю ли е или текст на университетските ПиАри, пуснат през ваканцията? Сериозно питам.
  1. От публикации в Дневник се вижда, че главният финансист на СУ е имал 90к бонус миналата година, а финансовият отчет не е заверен от Сметната палата. За какво го възнаграждават, за добре свършена работа ли? И докато сме на темата, "допълнителните възнаграждения" са именно допълнителни - ако са няколко пъти повече от заплатата, нищо допълнително няма в тях, както и да им вика професорът.
  2. Като няма пари, защо СУ плаща в брой за малки китни вилички на Южното Черноморие (според Сметната палата)? Оттук въпросът - ако имат повече пари, за какво ще ги използват? За още вилички ли? Сигурно има и други неща, просто това съм запомнил от доклада.
  3. Минах наскоро през Университетската библиотека - ами тя не е мръднала, откакто аз бях студент. Хартиени картончета, дървени банки, почти никакви нови книги, никакви учебни пособия онлайн за студенти (освен някой асистент ентусиаст на Фейсбук, без бонуси разбира се), никакъв достъп до онлайн четива и бази данни.

  И общо взето впечатлението ми беше, че докато ректорът и компанията му се интересува повече от бонуси и вилички, а не от библиотеката, няма да се мръдне много напред. На паркинга ясно си личеше кои са колите на хората с бонусите и кои на кротките даскали. Мерцедес джип - Рено Клио на 20 г. - джип Лексус - ръждясал Голф. Тягостна работа.

  ГЕРБ - Граждани... Европейско... Развитие... - баси тъпия виц.
 6. 6 Профил на Matematiks
  Matematiks
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#4] от "baba_zozolana":

  Да и да ...
  Имаше и разпределение,което в момента е малко пресилено.... но все пак колегата е прав.
  Продали две ниви и пратили Гинка да става примерно Социоложка.... на кое ма Мимееееее ?!? Тя български не може да говори,до вчера е ходила в тоалетната на двора ама пък като завърши и през това време са и раздали няколко десетки полови органа по Студенски град и са я возили на Панамера.... вече Гинка е от голЕмото дубрутру и не говори с теб, ти си от плебса, тя само с патриции се разправя ,щото има ВишО и ходи в Плаза Денс център, раииш и !

  Това е положението към момента

 7. 7 Профил на Matematiks
  Matematiks
  Рейтинг: 225 Неутрално

  След което Гинчето вече видна социоложка почва да кандидатства по големите компании със съвсем друго направление и професия.
  След три години с лек педераслък, умерено курварство , топене на колегите си, правене мили очички на шева и практиката с половите органи от Студенски, вече се е издигнала в Събджект Метър Експерт, като я питаш какво работи вече ти казва, миии Нещо с Ексел...
  Закупила е партмент в Манстирски ливади и нова колица и гледа отгоре.

  С лопата да ги ринеш такива, всеки ден ги гледам в Бизнес ПАрк-а ....

 8. 8 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 1195 Неутрално

  Да се субсидират от държавата само специалности, от които имаме нужда. За целта е нужен ежегодишен анализ на търсенето и списъкът да се променя на 2-3 години. Психологии, географии и т.н. да са без издръжка, други може и на пълна издръжка, като част от сумата може да се плаща от студента, под формата на кредит от държавата, който да се опрощава, при работа по специалността определен брой години. Напр. лекар, работил пет години в държавна болница-50%. Лекар, работил в затънтен край -90%. Цифрите са произволни, може да се включат други места-Бърза помощ и т.н.
  Същото с учители, мед. сестри, инженери и т.н.

  *ПЦК-Проста Цинкова Кофа. Просто кофа.
 9. 9 Профил на Stanko
  Stanko
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Този как има уста да иска нещо, когато е затънал до ушите в ... доказани нередности. Наглец.

 10. 10 Профил на Stanko
  Stanko
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Това интервю ли е или текст на университетските ПиАри, пуснат през ваканцията? Сериозно питам.
  —цитат от коментар 5 на espresso
  Една от причините огромните кражби и неуредици в СУ да не се разследват е, че ръководни кадри на университета са обвързани с всички държавни органи. Кой ли не професор се изреди да бъде министър или зам. министър. За връзката с медиите изобщо да не почваме. Във Велико Търново например им наложиха една хигиенизираща програма. Не, че имаше голям ефект, ама все пак ги стегна.

 11. 11 Профил на ЙЕИ
  ЙЕИ
  Рейтинг: 543 Неутрално

  А пък ние мислим точно обратното :-)
  Държавната ясла трябва да изчезне. Да се организира като във всички други държави фонд за отпускане на заеми за обучение в университет.
  Искаш да учиш, пиели са те някъде, не можеш сам да си платиш - отиваш във фонда. Фондът има направления за които отпуска заеми.
  Вземаш заем - отиваш да работиш в чужбина - плащаш си заемът.
  Оставаш да работиш в България - 10 години плащаш осигуровки и данъци - опрощава ти се заемът.

 12. 12 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3101 Неутрално

  До коментар [#11] от "ЙЕИ":

  Точно! Трябва да има заеми за обучение и да си плащат всичко.Тогава ще изискват повече и ще бързат да си намерят работа ,а не да произвеждаме социолози , психолози и администратори на кило.

 13. 13 Профил на Stanko
  Stanko
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#12] от "hodounski":

  Глупости. И сега е пълно с университети, където си плащаш цялата сума. Плащат и не стъпват, а ти смяташ, че изискват. Другото са магистратурите в СУ - плащат, за да си купят дипломата и ако няма лекции се радват. Т.е. никой не пшаща, за да получи образование, а диплома, с която да се уреди.

 14. 14 Профил на ЙЕИ
  ЙЕИ
  Рейтинг: 543 Неутрално

  До коментар [#13] от "Стоян":

  Затова тия де плащат за образование отиват да учат в чужбина.
  А моят син като поискл сметка че не може така да се преподава, му казали че ти да не би да плащаш нещо за да изискваш
  За безпари толкова :-(

 15. 15 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3101 Неутрално

  До коментар [#13] от "Стоян":

  Може би такъв ни е манталитета-да се скатаваме и да лъжем ,дори себе си.

 16. 16 Профил на newgenerations
  newgenerations
  Рейтинг: 668 Разстроено

  Хем намалили местата, хем са върнали "платена" форма на обучение, каквато нямаше от години....и пак специалности, за които само до скоро се изискваше отличен успех, днес приемат с матури или добър/среден. СУ има нужда от кадрови промени, един хубав одит и от последствия за нарушителите, както и за тези, които са стояли със скръстени ръце. Същата работа както във висшите ешелони на всяка власт- безнаказаност, безхаберие и разхищения. Казавам го от личен опит и наблюдения.

 17. 17 Профил на newgenerations
  newgenerations
  Рейтинг: 668 Разстроено

  До коментар [#3] от "edin drug":

  Точно науките, които сте изброили имат сериозна реализация и са основни :) Има професии, които винаги са необходими, има и такива, при които за даден период възниква голямо търсене- и в двата случая е въпрос на преценка на възможностите и на желание да се развиваш в дадена посока. А не да учиш "Психология" /или каквото и да е друго/ само защото е "модерно" или ИТ, само защото си чул , че плащат добре .

 18. 18 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 823 Неутрално

  не знам дали случайно или преднамерено, от глупост или злоба, но напоследък публично СУ се позиционира доста зле. на фона на откровено корумпираните отчети, които все по-трудно покриват нередностите, да се пледира за запазване на финансирането, но намаляването на местата, и да се слушат оплакванията защо "няма качествени преподаватели, респ. докторанти" е изказване на ръба на арогантността. докато съм бил докторант, съм работил на още сто места, за да осигуря препитанието на семейството си, само и само за да мога да правя онова, което обичам. но границата на толерантността не може да бъде безкрайно разтягана чрез насилването й в името на "академичната ценност", която същият този СУ много рядко успява да удържи. създава се усещане за "двоезичност", както казва възрожденският български език.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 19. 19 Профил на Stanko
  Stanko
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#13] от "Стоян":Затова тия де плащат за образование отиват да учат в чужбина.А моят син като поискл сметка че не може така да се преподава, му казали че ти да не би да плащаш нещо за да изисквашЗа безпари толкова :-(
  —цитат от коментар 14 на ЙЕИ


  Къде в България е безплатно висшето образование, моля? Да не говорим за десетките частни университети у нас.

 20. 20 Профил на Димка Гочева
  Димка Гочева
  Рейтинг: 446 Неутрално

  не знам дали случайно или преднамерено, от глупост или злоба, но напоследък публично СУ се позиционира доста зле.
  —цитат от коментар 18 на abdelhaqq


  Да, напоследък СУ бива позициониран доста зле от слугинските медии. Или иначе казано, срещу най-стария и най-големия наш университет се води от черна по-черна пиар кампания.

  И не е случайно, а е преднамерено. Защото догодина университетът ще има 130-годишен юбилей, а също така през първата половина на следващата година страната ще има отговорни европейски ангажименти.

  Само че с какво правителство? С правителство, което поставя абсолютен отрицателен рекорд по включеност в него на хабилитирани преподаватели за периода от Освобождението до днес.
  От възстановяването на Третото българско царство до ден-днешен средната образователна квалификация на управляващите - и в Народното събрание, и в Министерския съвет никога не е била толкова ниска.
  Направете справка колко професори и доценти, научни работници и изследователи, колко хора с научни степени и звания е имало във всяко едно правителство през последните 140 години, колко хабилитирани преподаватели и авторитетни наши учени са били председатели на НС.

  Абсолютното дъно на необразоваността е постигнато със сегашните управляващи.
  И с по-предишния, и с още по-предишния им управленски екип.

  Затова се води война и срещу най-стария и най-големия наш университет, и срещу центровете, в които се правеше нещо като опит да се приютява културата.

  Заради 130-годишния юбилей и заради шестмесечното европредседателство догодина.
  Управляващите се срамуват, че не са и няма как да бъдат на висотата, която изисква и едното, и другото.

  димка гочева
 21. 21 Профил на Димка Гочева
  Димка Гочева
  Рейтинг: 446 Неутрално

  За някои от бомбастичните лъжи, които се тиражират напоследък, може да се направи
  справка за секунди относно размера на възнагражденията, които се получават в държавните университети и мястото на СУ сред тях:

  Вижте публикацията по-долу:
  http://www.dnes.bg/obrazovanie/2017/06/20/klasaciia-po-zaplati-1-e-iu-to-unss-na-8-miasto-su-16-to.344939

  Сред 33 държавни университети в България най-висока е средната брутна работна заплата в Икономическия университет във Варна - 2061 лева, като тя е повече от два пъти по-висока от най-ниската, която е в Минно-геоложкия университет /МГУ/ в София - 860 лева.

  Данните за средните брутни работни заплати в държавните висши училища са към декември 2016 г. и те са включени в сравнителния анализ за състоянието на държавните университети, направен и представен от Синдиката "Висше образование и наука" към КНСБ.

  Според данните на второ място е Медицинският университет в София със средна брутна работна заплата от 1995 лева, следван от Медицинския университет във Варна - със 1849 лева, и от Медицинския университет в Пловдив - с 1585 средна брутна работна заплата.

  По този показател УНСС е на осмо място с 1342 лева, а Софийският университет "Св. Климент Охридски" е на 16 място - със 1193 лева средна брутна работна заплата.

  Анализът показва, че в четири от държавните висши училища средната заплата е под 1000 лева, което се отчита като крайно негативна тенденция за сектора на висшето образование. С най-ниски доходи са работещите в МГУ - 860 лева, в Химикотехнологичния и металургичен университет /ХТМУ/ - 892 лева, в Университета за архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/ - 966 лева, и във Висшето строително училище /ВСУ/ "Любен Каравелов" - 980 лева.

  Около две трети от държавните висши училища плащат допълнителни възнаграждения за придобитата образователно-научна степен "Доктор" около средното за бранша - 262,50 лева. На първо място по този показател е УНСС с 550 лева за докторска степен, следван от Стопанската академия в Свищов с 400 лева. На последното място по допълнителни възнаграждения за степента "Доктор" са Националната художествена академия и Тракийският университет - със 180 лева.

  В Софийския университет за степента "доктор" се получават допълнителните 240 лева.

  Анализът сочи, че около една трета от държавните университети плащат близки до средния размер допълнителни трудови възнаграждения за придобитата научна степен "Доктор на науките", който е 484 лева за бранша. В "топ 3" на най-високите допълнителни трудови възнаграждения се нареждат УНСС с 850 лева, Стопанската академия в Свищов с 650 лева, Университетът "Проф. Асен Златаров" с 630 лева. В "дъното" на класацията са Висшето строително училище "Любен Каравелов" с 310 лева, както ХТМУ и УАСГ с 300 лева.

  Въз основа на групирането на 33-те държавни висши училища по ключовите показатели - брой на студенти, брой на преподаватели и по средна брутна работна заплата, анализът формира четири основни "типа" университети, пише БНТ.

  Първият от тях е за университетите с относително малко преподаватели, но обучаващи голям брой студенти срещу високо заплащане. В тази категория са УНСС, Пловдивският университет, Югозападният университет и Икономическият университет във Варна.

  Вторият "тип" висши държавни училища се характеризират с относително много студенти, обучавани от голям брой преподаватели, но с относително ниско заплащане. Сред тях са Софийският университет и Техническият университет в София.

  Третият "тип" са държавните висши училища с малко студенти, обучавани от малко преподаватели, но при високо заплащане. В тази категория попадат Медицинските университети в България.

  Всички останали държавни университети са в четвъртия "тип" висши училища, които са с малко студенти и с малко преподаватели, но те са с относително средно или ниско ниво за заплащането, сочи анализът на КНСБ.

  Изследването обхваща 33 държавни висши училища в България, като не включва трите военни университета у нас, както и 14-те частни висши училища. В него не са включени също Академията на МВР и БАН.

  От участвалите в изследването държавни висши училища с най-много студенти е Софийският университет - с 20 958 студенти, а с най-малко е Висшето строително училище "Любен Каравелов" - с 415 студенти. На второ място по брой на обучавани студенти е УНСС - с 16 869 студенти, като след него са Пловдивският университет с 14 090 студенти и Техническият университет в София с 10 984 студенти.

  По публикацията работи: Венцислава Вельова

  Прочети още на: http://www.dnes.bg/obrazovanie/2017/06/20/klasaciia-po-zaplati-1-e-iu-to-unss-na-8-miasto-su-16-to.344939

  димка гочева
 22. 22 Профил на Димка Гочева
  Димка Гочева
  Рейтинг: 446 Неутрално

  Както е посочено по-горе, към края на миналата година "Софийският университет "Св. Климент Охридски" е на 16 място - със 1193 лева средна брутна работна заплата".

  Това е брутната заплата. Като се вземат данъците и осигуровките, заплатата не само на доцентите, но и на професорите с голям докторат в СУ, става по-малка от минималната работна заплата в Гърция.

  Но истинската трагедия, както е посочил и г-н Ректорът, е размерът на докторантската стипендия, която вече повече от година е по-ниска от минималната работна заплата у нас и три пъти по-ниска от м.р.з. в Гърция с всичките ѝ кризи, икономии и прочие.

  Прословутите "бонуси", за които ни завиждат, са посочени коректно в публикацията по-горе и в много други, които възпроизведоха данните.

  За степента "доктор" в СУ се получава трудово възнаграждение, което е
  45 % от минималната работна заплата, а в НБУ то е
  200%. Има разлика, нали?

  Управляващите ни готвят много мил подарък. Не само на нас, но и на всички работещи у нас.

  Г-жа Менда Стоянова, г-н Валери Симеонов, куп мастити работодатели интензивно напоследък предлагат: да се отнемат допълнителните възнаграждения за придобит трудов стаж.

  В нашия университет те са по 1.2% за всяка трудова година.

  И какво, ще ограбят с по няколкостотин лева заплатите на преподавателите, които
  са работили в продължение на десетилетия в университета, за да направят
  доходите им не просто по-ниски, но почти наполовина на минималната работна заплата в Гърция, ли?

  С такива управляващи такава следваща година ни чака - юбилейна за университета.

  Заради това също е черният пиар.

  димка гочева
 23. 23 Профил на espresso
  espresso
  Рейтинг: 308 Неутрално

  Хайде сега още една конспиративна теория - понеже идвал юбилей на СУ, финансовият му отчет не бил заверен.
  Никой не оспорва, че правителството е полуграмотно, нито пък че качествените преподаватели са платени под квалификацията им. Въпросът е как държавните пари да стигнат до читавите хора, без да бъдат откраднати по трасето. Без да отидат за допълнителни възнаграждения, държавни поръчки, вили по Черноморието, счетоводители, финансисти, меринджеи и пр. Явно в СУ има групичка хитри хора, които са овладяли системата. Няма смисъл да се наливат пари, защото ще отидат пак при тях, а те и сега си живеят добре.

  ГЕРБ - Граждани... Европейско... Развитие... - баси тъпия виц.
 24. 24 Профил на Stanko
  Stanko
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Госпожо Гочева, да сме добронамерени и да приемем, че сте сред малкото в СУ, които не крадат. Един вид "бяла лястовичка". Защо обаче си мълчите и си налягате парцалите, когато знаете за огромни кражби и нередности, които се случват във вашия Философски факултет? Защо си мълчите за преподавателите, които не се явяват на работа с месеци обаче си взимат заплатата? Защо си мълчите, когато се "усвояват" пари по проекти? Защо си мълчите, когато докторанти защитават тези, с които не биха се дипломирали в по-елитните училища в София. Споделете, моля, този ректор ли подкрепихте на общото събрание? Бихте ли си качила тук копие от фиша за заплата, за да видим как е по-ниска от минималната в Гърция? Като отговорите на тези въпроси и ще разберете защо са ви толкова ниски заплатите и защо обществото не ви уважава.

 25. 25 Профил на espresso
  espresso
  Рейтинг: 308 Неутрално

  Ето и данните в Дневник - 35 к. за главния финансист за 2016 за "работа по проекти". Да си беше направил отчета за Сметната палата, вместо да работи по научни проекти. (http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/07/04/3001140_zaradi_dopulnitelni_vuznagrajdeniia_na_slujiteli/ ). Подло е да се смесват левчетата за учените заради стаж с хилядарките за администрацията. Просто е подло.
  Или да ожалваш наистина мизерните суми за докторанти, а да не попиташ собствения си ректор защо е нужно да купува вила в Черноморец миналата година. Или да развиваш конспиративни теории за заговор срещу СУ, а да не зададеш въпрос защо университетът не си иска парите от наематели на неговите имоти (жокер .- да не би да плащат на ръка на ректора и компания?). (https://offnews.bg/obshtestvo/drastichni-finansovi-narushenia-v-su-smetnata-palata-otkaza-da-zaveri-660696.html )
  Жалка работа, във всеки смисъл на думата.

  ГЕРБ - Граждани... Европейско... Развитие... - баси тъпия виц.
 26. 26 Профил на Димка Гочева
  Димка Гочева
  Рейтинг: 446 Неутрално

  Хайде сега още една конспиративна теория - понеже идвал юбилей на СУ, финансовият му отчет не бил заверен. Никой не оспорва, че правителството е полуграмотно, нито пък че качествените преподаватели са платени под квалификацията им.
  —цитат от коментар 23 на espresso


  1. Финансовият отчет не е заверен не за първи път. Той не се заверява винаги, когато на власт са тези управляващи. Припомнете си какви врели-некипели се говореха и пишеха през есента на 2015 г. като част от черния пиар тогава срещу предишния г-н Ректор.
  2. Има проблем и той е в самостоятелността на факултетите. Такава ни е традицията. Нашият университет исторически се е оформил като федерация от почти напълно автономни факултети. Факултетите са и първостепенни бюджетни разпоредители. Бюджетът на целия университет е съвкупност от над 50 бюджета.
  Затова някои декани са по-силни от всички в ректорското ръководство, взети заедно.
  3. Но в това отношение също има напредък:
  влизам в университетския интранет с парола и гледам в рубриката Новини, че има едно ново подменю:
  Информация от СЕБРА.
  Цъкам там и гледам
  Обхват на публикуваната ежедневна информация за плащанията в СЕБРА
  ПМС № 299 от 14.11.2016 г.

  Та, постановлението на МС е от средата на ноември миналата година, а от началото на декември има за всеки ден,
  да, наистина за всеки работен ден
  всекидневна информация за това какви пари и за какво влизат и излизат от университета.
  Отчетите там са всеки ден. Е, за всеки час не може, нали?

  димка гочева
 27. 27 Профил на Димка Гочева
  Димка Гочева
  Рейтинг: 446 Неутрално

  Хайде сега още една конспиративна теория - понеже идвал юбилей на СУ, финансовият му отчет не бил заверен. Никой не оспорва, че правителството е полуграмотно, нито пък че качествените преподаватели са платени под квалификацията им.
  —цитат от коментар 23 на espresso


  1. Финансовият отчет не е заверен не за първи път. Той не се заверява винаги, когато на власт са тези управляващи. Припомнете си какви врели-некипели се говореха и пишеха през есента на 2015 г. като част от черния пиар тогава срещу предишния г-н Ректор.
  2. Има проблем и той е в самостоятелността на факултетите. Такава ни е традицията. Нашият университет исторически се е оформил като федерация от почти напълно автономни факултети. Факултетите са и първостепенни бюджетни разпоредители. Бюджетът на целия университет е съвкупност от над 50 бюджета.
  Затова някои декани са по-силни от всички в ректорското ръководство, взети заедно.
  3. Но в това отношение също има напредък:
  влизам в университетския интранет с парола и гледам в рубриката Новини, че има едно ново подменю:
  Информация от СЕБРА.
  Цъкам там и гледам
  Обхват на публикуваната ежедневна информация за плащанията в СЕБРА
  ПМС № 299 от 14.11.2016 г.

  Та, постановлението на МС е от средата на ноември миналата година, а от началото на декември има за всеки ден,
  да, наистина за всеки работен ден
  всекидневна информация за това какви пари и за какво влизат и излизат от университета.
  Отчетите там са всеки ден. Е, за всеки час не може, нали?

  димка гочева
 28. 28 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 823 Неутрално

  До коментар [#20] от "Димка Гочева":

  колега, това е твърде конспиративна теория. какво общо имат юбилея и европредседателството с дупките в отчета на СУ? искате да кажете, че такива пробойни няма, а от Сметната палата си измислят?

  בני אתה אני היום ילדתיך
 29. 29 Профил на Димка Гочева
  Димка Гочева
  Рейтинг: 446 Неутрално

  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Minimum_wage_statistics/bg

  Госпожо Гочева, да сме добронамерени и да приемем, че сте сред малкото в СУ, които не крадат. Един вид "бяла лястовичка". Защо обаче си мълчите и си налягате парцалите, когато знаете за огромни кражби и нередности, които се случват във вашия Философски факултет? Защо си мълчите за преподавателите, които не се явяват на работа с месеци обаче си взимат заплатата? Защо си мълчите, когато се "усвояват" пари по проекти? Защо си мълчите, когато докторанти защитават тези, с които не биха се дипломирали в по-елитните училища в София. Споделете, моля, този ректор ли подкрепихте на общото събрание? Бихте ли си качила тук копие от фиша за заплата, за да видим как е по-ниска от минималната в Гърция? Като отговорите на тези въпроси и ще разберете защо са ви толкова ниски заплатите и защо обществото не ви уважава.
  —цитат от коментар 24 на Стоян


  1. Вижте какво казва Евростат:
  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Minimum_wage_statistics/bg

  Сами направете сметка: нетната заплата, да повторя - нетната, а не брутната - дори на професорите в СУ достига ли минималната в Гърция?

  Да, достига я, но само ако получават допълнително трудово възнаграждение за степен "доктор на науките". Ако са само доктори, възнагражденията на един професор доктор в СУ (основното + допълнителното за научна степен "доктор") не достигат м.р.з. в Гърция.

  2. Не съм от тези, които си мълчат и си налягат парцалите. Преди време пишех статии, които са събрани в две книжки по проблемите на висшето образование у нас.
  Напоследък имам три блога. Единият от тях е за това, за което няма как да си мълча и да си налягам парцалите. Потърсете в търсачките, ще ги намерите и трите.

  3. Дали съм гласувала на Общото събрание за този г-н Ректор?
  Аз не съм член на Общото събрание. Ако действително познавахте университета, щяхте да знаете, че в Общото събрание не участват всички, а малка част от преподавателите и още по-малка част от студентите и докторантите.

  Точно защото не съм си мълчала и не съм си налягала парцалите никога във ФФ, не ме избират за делегат на Общото събрание.
  Но ако бях член - тогава, да, щях да гласувам за този г-н Ректор.

  димка гочева
 30. 30 Профил на Димка Гочева
  Димка Гочева
  Рейтинг: 446 Неутрално

  До коментар [#20] от "Димка Гочева":колега, това е твърде конспиративна теория. какво общо имат юбилея и европредседателството с дупките в отчета на СУ? искате да кажете, че такива пробойни няма, а от Сметната палата си измислят?
  —цитат от коментар 28 на abdelhaqq


  Нали знаете приказката за лъжливото овчарче, колега?
  Като си спомня какви глупости се говореха и преди по медиите относно
  причините за незаверяване на предишен отчет, как да им повярвам сега?
  Вие може и да сте забравил, но аз не съм:
  http://dimkasdiary.blogspot.bg/2015/11/blog-post_6.html

  димка гочева
 31. 31 Профил на espresso
  espresso
  Рейтинг: 308 Неутрално

  [quote#26:"Димка Гочева"][/quote]

  - СЕБРА съществува поне от 10 години, може би и повече.
  - да разбирам ли, че според Вас Сметната палата си е измислила нарушенията поради политически мотиви? Или че нарушенията са реални, но не трябва да ни притесняват, защото и правителството е калпаво?

  ГЕРБ - Граждани... Европейско... Развитие... - баси тъпия виц.
 32. 32 Профил на newgenerations
  newgenerations
  Рейтинг: 668 Неутрално

  До коментар [#20] от "Димка Гочева":

  Г-жо Гочева /не знам научната ви степен и титла, за да се обърна с нев/, права сте относно самостоятелността на факултетите, но и аз имам впечатления от един факултет и мога да кажа, че не просто не става въпрос за черен ПР, а напротив- от години се премълчават и се подминават купища нарушения и безумия от всякакъв характер. И това впечатление не е само мое.

 33. 33 Профил на Димка Гочева
  Димка Гочева
  Рейтинг: 446 Неутрално

  [quote#26:"Димка Гочева"]
  —цитат от коментар 31 на espresso
  - СЕБРА съществува поне от 10 години, може би и повече. - да разбирам ли, че според Вас Сметната палата си е измислила нарушенията поради политически мотиви? Или че нарушенията са реални, но не трябва да ни притесняват, защото и правителството е калпаво?[/quote]

  1. СЕБРА е въведена в СУ миналата година.
  2. По-горе имате линк, на който можете да си припомните какви бяха "провиненията", в които бяхме обвинявани преди. Сметната палата е бухалка на управляващите, тогава когато на власт са тези управляващи.
  Какви точно нарушения има, кои са реални и кои са измислени, това ни предстои да научим през есента. Аз чета протоколите на Академичния съвет, които са дословни. От тях разбрах за един проблем, обсъждан през пролетта. За останалото не мога да гадая.
  Като най-недоказуемо изглежда остойностяването на софтуеъра, което осчетоводяване оспорва Сметната палата.
  Компютри и техника знаете ли кога за последен път масово са купувани в университета?
  По времето на тройната коалиция.
  Поостаряха оттогава и софтуеърът, и хардуеърът на всички.

  димка гочева
 34. 34 Профил на xamctep
  xamctep
  Рейтинг: 442 Весело

  До коментар [#20] от "Димка Гочева":

  Стига, бе! Конспирация?! :)

 35. 35 Профил на espresso
  espresso
  Рейтинг: 308 Неутрално

  [quote#33:"Димка Гочева"][/quote]

  - СЕБРА може би е въведена в СУ миналата година - допускам, че Вашият интранет е по-достоверен от Сметната палата. Но е трябвало да бъде въведен, както във всички институции с публично финансиране, преди десетина година. Това исках да кажа.
  - за останалото - хайде да не смесваме нещата. Ректорът използва морални аргументи, за да настоява за повече пари. Когато се обръща внимание, че в СУ пари се изразходват за бонуси и вили, отговорът е "ама всичко е по закон". Ами тогава да си получава финансирането по закон и да не се прави на морален авторитет.
  - също толкова грозно е да смесва бонусите за администрацията, за които пищят студентите, с жълтите допълнителни стотинки за даскалите. Студентите изрично казват, че проблем не са преподавателите, а администрацията.
  - и последно - в името на спора допускам, че не сте от протежетата на ректора. В такъв случай най-добре би било да искате помощ от добронамерените граждани, за да разровите натрупаната мръсотия, а не да помагате на хитрите хора, овладели системата, да се крият зад гърба на даскали и студенти.

  ГЕРБ - Граждани... Европейско... Развитие... - баси тъпия виц.
 36. 36 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2674 Неутрално

  До коментар [#11] от "ЙЕИ":

  в нормалните държави от нивото на България има по 4-6 университета , тук комунистическите династии си откриха над 90, точно от къде ще намерят кадри ,кой ще ги запълва ,да не говорим за някакво качество ,единственото хубаво е ,че в медицинските профили има много студенти от чужбина ,та става далавера голяма , един път държавата ги субсидира да произвеждат за чужбина доктори ,втори път учим половината маймуни на света да приказват български , ама поне си плащат за това ,а трети път ,усвоят повече пари на държавата ,от колкото се дават за първична извънболнична помощ ,тоест финансирането на здравеопазването е по малко от това на медицинските университети в страната , чудим се защо е огромна смъртността ,защо 2-3 милиона българи нямат пряк достъп до доктор и защо по градовете през половината година няма нито един работещ специалист на разположение ,ами за това ,защото се финансира не здравеопазване ,а обучението и спонсорирането на всеки желаещ ,който след 26 години издръжка от държавата ,плащане на всички екстри и осигуровки ни обяснява как имал права и не бил доволен от държавата и ниското заплащане ,затова отива на запад да работи и там да си плаща данъците ,а ние тук дърпаме сополи без доктори и мед кадри дори в линейките ,щото нямало пари за тях ,нямало пари за здравеопазване ,ами няма ,като спонсорираш някой селянин с 200000 евра и той отиде в чужбина как да има, а на работещите доктори на първа линия дават по 1 лев нощен труд и 700 лв заплата ,кой ще остане тук ,сбъркана система .

 37. 37 Профил на rumen5252
  rumen5252
  Рейтинг: 420 Неутрално

  До коментар [#32] от "newgenerations":

  Дамата е "Д-р" (преди да напусна България това бе "Кандидат на науките"), доцентка във Философския факултет на СУ. Не че съм имал съмнителното удоволствие да я познавам, всичко това го има в Интернет.
  Както се казва: "Всяко идиотско деяние може да намери философско оправдание". Та въпросната дама с всички сили иска да прокара няколко тези:
  1. "Всички са маскари, и ние не сме най-големите. Вижте Боко и т.н."
  2. "Има пъклен заговор срещу СУ от правителството на България, ЕС, УСА, Китай и марсианците."
  3. "Ректорът е светец" (хайде бе, господин Ректоре, подхвърли я някоя премийка, я бонусче, не се стискай, виж как съм застанала да те браня на амбразурата, затова си пиша името директно).
  4. "Аз не съм бъркала в меда, САКЪН!!!"
  Преди да знам за кого се отнася и с каква специалност е, бих я попитал: а като положението в СУ със заплатите е толкова лошо (сравнено с Гърция) защо още сте в СУ? А не сте в Гърция, или друга бяла страна? Но с безполезна специалност като философия отговорът е ясен - не я искат никъде.

 38. 38 Профил на rumen5252
  rumen5252
  Рейтинг: 420 Неутрално

  До коментар [#32] от "newgenerations":

  Ако искате да научите повече за дамата:
  http://phls.uni-sofia.bg/article/662 #tab737
  Това е публична информация, така че не разкривам никакви тайни.
  Когато исках да науча повече за научната продукция на дамата:
  http://phls.uni-sofia.bg/article/662 #tab738
  изненада (всъщност липса на изненада): там няма НИщО.
  Търсих и в Google Scholar Citations, плаках и се молих, но там не познават такава дама.

 39. 39 Профил на Димка Гочева
  Димка Гочева
  Рейтинг: 446 Неутрално

  До коментар [#32] от "newgenerations":Ако искате да научите повече за дамата:http://phls.uni-sofia.bg/article/662 #tab737Това е публична информация, така че не разкривам никакви тайни.Когато исках да науча повече за научната продукция на дамата:http://phls.uni-sofia.bg/article/662 #tab738изненада (всъщност липса на изненада): там няма НИщО. Търсих и в Google Scholar Citations, плаках и се молих, но там не познават такава дама.
  —цитат от коментар 38 на rumen5252


  Да, на някои катедрени и факултетни сайтове информацията се дублира, а на други трудно се открива:

  file:///C:/Users/Niki/Downloads/Dimka_G_G%20(4).pdf

  https://aristotlesofia.files.wordpress.com/2016/01/dimka-cv-engl.pdf

  димка гочева
 40. 40 Профил на vojvoda
  vojvoda
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Отново ще напомня,

  всички университети, болници, съд, градини, училища, полиции, пожарни , поделения на военните трябва да се ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ УПРАВЛЯВАТ ОТ икономисти- мениджъри.

  Не е оправдано държавата да инвестира маса пари в образование на лекари, юристи, военни да стигнат до ЕДНО ВИСОКО НИВО НА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В СВОЯТА И ОБЛАСТ И ДА ГО ЗАБИЕМ В АДМИНИСТРАЦИЯТА на съответното учреждение.

  Аз като данъкоплатец това не го одобрявам.

 41. 41 Профил на Димка Гочева
  Димка Гочева
  Рейтинг: 446 Неутрално

  [quote#36:"edin drug"]До коментар [#11] от "ЙЕИ":в нормалните държави от нивото на България има по 4-6 университета , тук комунистическите династии си откриха над 90, точно от къде ще намерят кадри ,кой ще ги запълва ,да не говорим за някакво качество ,единственото хубаво е ,че в медицинските профили има много студенти от чужбина ,та става далавера голяма , един път държавата ги субсидира да произвеждат за чужбина доктори ,втори път учим половината маймуни на света да приказват български , ама поне си плащат за това ,а трети път ,усвоят повече пари на държавата ,от колкото се дават за първична извънболнична помощ ,тоест финансирането на здравеопазването е по малко от това на медицинските университети в страната , чудим се защо е огромна смъртността
  ===
  Край на цитата.

  И черният пиар срещу медицинските университети се забелязва, Вие бъдете рахат.

  1. Черният пиар особено срещу Медицинския университет в София е очеизваден. Защото в касите му има 100 милиона и защото се е изкачил с няколкостотин места напред в най-престижните световни рейтингови системи с най-проверени и неоспорвани методологии.
  2. Медицинските университети в цялата страна привличат много чуждестранни студенти.
  3. Има огромна разлика между високото качество на преподаването в медицинските университети и скандално ниското заплащане на труда на лекарите, заради което хиляди от тях емигрираха.
  4. В много болници не само в страната, но даже и в София вече няма специалисти в областите на човешкото здраве, в които има най-висока заболеваемост и/или в които профилактиката е най-наложителна .

  Причините за това са две:

  1. Обидно ниското заплащане.

  2. Изключително грозната и агресивна кампания за охулване и демонизиране на лекарското съсловие, която водиха слугинските медии по време на първия мандат на сегашните управляващи.

  Да не би да сте забравили как г-н Цв. Цв. чете от трибуната на Народното събрание
  запис от подслушан разговор на гинеколози, спасили едно малолетно момиченце след помятане на плод с изключително рядко уродство?

  А кампанията след това, която продължи две-три години, по времето на целия им първи мандат, и в която на предната линия на демонизаторите застанаха
  екзекуторите от сутрешния блок на биТиВи?

  Затова сега да речем в болниците в Стара Загора и Бургас няма лекари пулмолози, а в половината софийски многопрофилни няма гинеколози за най-рутинни профилактични прегледи.

  Тази беда, която донесоха сегашните управляващи на страната с прогонването на половината от лекарското съсловие навън, ще тежи още четвърт век на всички.

  А колкото и каквито черни пиар да организират чрез слугинските си медии,
  ще останат в историята като управляващите,
  които са били на абсолютното дъно на необразоваността и са били воини
  на презрението
  срещу учителите, лекарите и университетските преподаватели у нас.

  С това ще останат в аналите: най-необразованите от Освобождението насам,
  отличаващи се от всички останали само с едно -
  с най-агресивните и злостни действия срещу най-необходимите обществени групи:
  гилдиите на лечителите и на просветителите.

  Това по сутрешните блокове на телевизиите няма да бъде допуснато да бъде
  казано никога, но така ще остане в народната памет.

  димка гочева
 42. 42 Профил на espresso
  espresso
  Рейтинг: 308 Неутрално

  с най-агресивните и злостни действия срещу най-необходимите обществени групи:гилдиите на лечителите и на просветителите.Това по сутрешните блокове на телевизиите няма да бъде допуснато да бъдеказано никога, но така ще остане в народната памет.
  —цитат от коментар 41 на Димка Гочева


  Ректорът и хитрите хора в СУ може би са били от гилдията на просветителите. Всичко се случва. Отдавна вече са от гилдията на оядените чиновници. Не ги смесвайте с почтените преподаватели и учители. Така обиждате достойни хора.

  ГЕРБ - Граждани... Европейско... Развитие... - баси тъпия виц.
 43. 43 Профил на Denis Stoyanov
  Denis Stoyanov
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Или просто трябва да се закрият едно 70% от всички университети и с останалите пари да се модернизират останалите 30% и да имат дори и най-малка връзка с бизнеса и какви кадри всъщност трябват. От кол и въже влизат да учат и после работят като сервитьори/ки само защото някой от 50/60 годишните родители казал че трябва да имаш висше задължително... Най-куриозния случай във фирмата ни беше един индивид който караше магистърска степен по Икономика мисля че във Винс-а и го питахме (един от клишетата въпроси) - Как/къде се виждаш след 2 години? Отговора беше пиколо... С почти сълзи на очите (от смях който успяхме да задържим) успяхме да го питаме защо. Отговора беше - Заради бакшиша...

 44. 44 Профил на Димка Гочева
  Димка Гочева
  Рейтинг: 446 Неутрално

  Последно от мен и излизам от този разговор и от форум, овладян от анонимни клеветници.

  Всеки университетски преподавател и служител, може би и докторантите, може да влезе с паролата си в интранет на нашия почти 130-годишен университет и по цял ден да чете всякакви протоколи и документи.

  Протоколите от заседанията на Академичния съвет са дословни.
  Първо се публикуват решенията, за да имат всички експресна информация, после - и протоколите мот-а-мо.

  Финансовият отчет за 2016 г. е обсъждан на заседание на АС на 17 май, на което са присъствали, както обикновено, не само членовете на АС, но и десетки други членове на академичната общност . Разбира се, в този случай и главният счетоводител, и главният мениджър, избран с конкурс миналата година, заместник-ректори, секретари на структури и прочие.
  Почти 70 души са присъствали, задавали са въпроси. Различни хора са отговаряли.

  Гласуват само членовете на Академичния съвет, останалите присъстващи могат да участват в дискусиите с всякакви въпроси и изказвания, но не гласуват.

  Финансовият отчет за 2016 г. на най-стария и най-големия наш университет е приет с 38 гласа "за", нито един глас "против",
  и четирима са се въздържали.

  Два месеца по-късно излиза "новината", че сметната Палата за пореден път и т.н...
  Точно по времето, когато се обявява класирането и записването на новоприетите студенти.

  И това ако не е черен пиар, здраве му кажи.

  Но историята се пише не от поръчковите чиновници и не от анонимните клеветници по форумите, нито от ефимерните образи, създавани от телевизиите.

  Нали знаете, че няма нищо по-старо от вчерашния вестник?

  Асфалтът по магистралите вече се напука, но в паметта на децата и внуците на хилядите лекари, прогонени в чужбина от сегашните управляващи и на хилядите унижавани учители и университетски преподаватели, тези събития няма да се напукат.

  димка гочева
 45. 45 Профил на espresso
  espresso
  Рейтинг: 308 Неутрално

  Голям патос, голямо чудо. Желая Ви приятна почивка в новата университетска вила в Черноморец. Заслужена е.

  ГЕРБ - Граждани... Европейско... Развитие... - баси тъпия виц.
 46. 46 Профил на nsa17624486
  nsa17624486
  Рейтинг: 2256 Весело

  Малко бивши ченгета има в СУ! Трябва да се назначат още!

 47. 47 Профил на rumen5252
  rumen5252
  Рейтинг: 420 Неутрално

  До коментар [#39] от "Димка Гочева":

  Видях Вашите публикации, по-точно катастрофална липса на публикации. На Вашата възраст и с Вашите титли Вие би трябвало да имате поне 20 - 30 книги, и да имате Н-фактор поне 10. А Вие се излагате с някакви си преводи и т.н. Ако в България, и още повече в СУ такива като Вас стават доценти, просто трябва да ви спрат финансирането изобщо. Вие сте пълен провал като учен.

 48. 48 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4123 Неутрално

  Виш ИИ Маркс имени Лелина

  Повече рахат рахат за савецки апарат?

  "Проф. Анастас Герджиков, ректор: Местата в университетите трябва да бъдат намалени, но държавното финансиране - не"

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK