Доц. Росен Цонев: Нови граници на мрежата "Натура" е равнозначно на заявка за излизане от ЕС

Доц. Росен Цонев: Нови граници на мрежата "Натура" е равнозначно на заявка за излизане от ЕС

© Личен архивВ основата на скандала "Калиакра" стои едно решение на Европейския съд на ЕС, който задължи България да възстанови унищожените степи и коридори за миграция на птици, като демонтира ветрогенератори и голф игрище, защото българското правителство ги е разрешило незаконно. Ако България не се съобрази със съда, първоначалната глоба може да е 1.5 млн. евро, а всекидневната - 20 хил. евро, до отстраняване на нарушенията. От еврокомисията са дали срок на страната ни до края на септември да приеме план за управление на защитената територия с мерки за предотвратяване на увреждането й.


Вместо обсъждане и спешно приемане на плана, за да не се стигне до глоби, дневният ред за решаването на проблема беше подменен и разводнен: след слухове, че забраняват земеделие и риболов в Добруджа, местни излязоха на протест, обвиниха експерти от БАН и учени от Софийския университет в некомпетентност, пристрастност, регионалните власти и отговорните институции в лицето на МОСВ заговориха за манипулиране на данни, погрешно картиране, за неверни данни при определянето и картирането на зоните за екологичната мрежа "Натура 2000". Прокуратурата също заяви, че има неоправдано завишаване на площта на зоните, и насочи отговорността към бившия министър Джевдет Чакъров.


Министър Нено Димов заяви публично, че "трябва да бъдат намерени международно признати експерти, които да преразглеждат зоните от "Натура 2000", според него това ще помогне страната ни да не търпи санкции от Европейския съюз.
В същото време процедурите за определяне и одобрение на зоните, които да влязат в "Натура 2000", са разписани точно и ясно в закона – те се предлагат именно от международно признати учени, одобряват се веднъж от експерти на МОСВ и втори път от експерти в Брюксел.


"Дневник" потърси един от обвинените експерти, доц. д-р Росен Цонев – преподавател по защитени територии от Биологическия факултет в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той е единственият българин, участвал в разработването на Червена книга за хабитатите. Координатор е за България и автор в Червения списък на сухоземните и сладководните местообитания в Европа.


Г-н Цонев, бихте ли описали стъпка по стъпка каква беше процедурата по определяне на зоните, които да влязат в европейската мрежа "Натура 2000"?


– Защитените зони по Директивата за хабитатите и птиците, включително по казуса "Калиакра", са картирани за 25 милиона лева в периода 2011-2013 г. от "Консорциум Натура", финансирано по оперативна програма "Околна среда". Трябва да подчертая, че аз и още няколко колеги поради някои принципни различия с управляващия този проект го напуснахме в самото начало и не съм участвал в това картиране. Преди това в периода 2003-2007 г. бяха предложени териториите, които да влязат в мрежата "Натура 2000", с проекти, координирани и от Българско дружество за защита на птиците и "Зелени Балкани", с участие на експерти на свободна практика от институтите на БАН, Националния природонаучен музей, Биологическия факултет на Софийския университет, дирекциите на природните паркове, регионални музеи и много други.


Предложенията за мрежата са изпратени от правителството на Сергей Станишев за прецизиране от БАН - вече официално за проект от 700 000 лв. БАН предлага още защитени зони за хабитати - Крушето, Изворо, Любаш, Таушан тепе и др.


Тази проектомрежа за хабитатите е минала през процедурата "Биогеографски семинар на ЕС" през юни 2008 г. в Сибиу, Румъния, където е разглеждана нейната адекватност и достатъчност вид по вид, хабитат по хабитат. В този семинар са участвали и представители на научната общност, и на министерството на околната среда, и на неправителствените организации, присъствали са и независими експерти, поканени от Европейската комисия и от нейния научен орган "European Topic Center".


Като резултат от този семинар Европейската комисия е поискалa от България обявяване на още зони: за вълк, поточен рак, гори от космат дъб, черен бор... Работата по отразяване на решенията на биогеографския семинар е възложена на БАН. От там експертите са предложили нови зони - разширение на Средни Родопи, Чирпански височини, Конунски дол при Кнежа, добавени са части от акваторията на Дунав за риби и други.


През декември 2008 г. Европейската комисия приема мрежата "Натура 2000" в този обхват и граници с уговорката да се добавят нови зони спрямо решенията на биогеографския семинар.


Мрежата за птици е приета от комисията с искане за обявяване на "Рила-буфер" – т.нар. Ниска Рила е искане от ЕК и за зоната на хабитати. Тези две зони още не са обявени от правителството и вече сме на съдебно дело за "Рила-буфер" за птиците. Очаква се скоро да има и дело за хабитатите. Наскоро ЕК обяви като проблем за България, че по зоните за хабитати няма заповеди за обявяване.


Как ще коментирате намеренията на министър Нено Димов тепърва да се прави ново определяне на обхвата и границите на зоните от "Натура 2000" от независими експерти с мотива, че предходното не е качествено направено?


– Според мен това е равнозначно на заявка за излизане от Европейския съюз. Може да се сравни със ситуация, в която искаме да върнем смъртното наказание.


Възможни ли са промени в границите на мрежата "Натура" в момента?


– Всякакви промени в границите на зоните, обосновани с икономически мотиви, както настояват кметовете в региона, няма да бъдат приети от Европейската комисия, защото противоречат на основните правила на Директивата за хабитатите.


Българският език е официален в ЕК и твърденията – включително на главния прокурор, за неправилен превод на Директивата в България всъщност са твърдения, че българите не знаят български.


Как ще отговорите на обвиненията, че експертите и учените, зонирали "Натура 2000", не са си свършили работата в Калиакра и това налага ново независимо зониране и картиране?


– Миналата година завърши проект Red List Assessment of European Habitats, в който аз бях избран да разработя частта за континенталните степи на европейско ниво. Ако всички експерти в Европа са гласували доверие на българин за определяне на един хабитат, каква е логиката да се викат външни или независими експерти в момента?


Освен това мотивите за такова ново картиране, т.е. че мрежата е приета от ЕК неправилно и че България е заблудила Европейската комисия с тези зони, няма да бъдат приети от ЕК. Защото вече нашите защитени зони по "Натура" са издържали цялата сложна и дълга процедура по одобряване на предложените от България зони на ЕС. Комисията има много сложни правила и това е обида и унижение за българската биологична наука.


Излиза, че ние нямаме експерти, на които държавата и обществото вярват, при условие че българските ботаници и зоолози работят равноправно с останалите такива в европейски страни във всички европейски проекти, свързани с "Натура 2000". Български еколози и биолози например консултират държавите - кандидат-членки на ЕС, като Босна и Херцеговина, Турция, Черна гора и др.


Президентът на Европейската асоциация на учените експерти по хабитати и растителност - European Vegetation Survey - проф. Милан Хитри е работил на терен на Калиакра и е установил 85 вида на 100 кв.м - лично, през май 2011 г. Може да бъде потърсен за мнение за ценността на тези степи и доколко адекватно е съществуването на защитена зона там.


През 2015 г. работна група от експерти от Франция, Италия, Испания, Швеция и Холандия също посети района на Калиакра, имам дори тяхна снимка в резерват "Калиакра".


Може ли да обясните защо урбанизирани зони като летище и гробище попадат в някои от защитените зони?


– Директивата за хабитатите не се интересува какво се води една територия по националното ни законодателство, например по Закона за устройство на териториите, а дали е реално местообитание или местообитание на видове.


Много антропогенно създадени хабитати като ниви, лозя, градини, дори селища и гробища са местообитания на видове. Това обаче не спира традиционните дейности там.


Могат да бъдат наложени някакви ограничения - например за употреба на инсектициди, запазване на единични хралупати дървета, екстензивна обработка, за което има и компенсаторни механизми в програмата за развитие на селските райони. И хората в Топола спокойно могат да погребват близките си. Това никъде не е забранено. А самолетите на летището в Балчик ще си летят и за в бъдеще, както са летели тия десет години, откакто съществува мрежата "Натура 2000".


Гробището на село Топола не е в слоя 62С0 понто-сарматски степи към проекта за плана за управление. Но явно МОСВ не е използвало случайно или целенасочено този слой, когато е издало заповедта за степите, защото там фигурира - т.е. пак от болната на здравата глава се прехвърля проблемът. В плана това гробище е отразено като антропогенни тревни съобщества (създадени при силно човешко въздействие) - т.е. не е предмет на опазване като "хабитат степу". А това дали и какъв хабитат е на видове - гризачи, птици, насекоми, които могат трайно или временно да пребивават в него, това е въпрос, който колегите зоолози могат да изяснят.

Коментари (44)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Радослав Атанасов
  Радослав Атанасов
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Ясно и аргументитано.

  Неволята учи.
 2. 2 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2661 Неутрално

  – Според мен това е равнозначно на заявка за излизане от Европейския съюз. Може да се сравни със ситуация, в която искаме да върнем смъртното наказание.

  Възможни ли са промени в границите на мрежата "Натура" в момента?

  – Всякакви промени в границите на зоните, обосновани с икономически мотиви, както настояват кметовете в региона, няма да бъдат приети от Европейската комисия, защото противоречат на основните правила на Директивата за хабитатите.

  Българският език е официален в ЕК и твърденията – включително на главният прокурор за неправилен превод на Директивата в България, всъщност е твърдение, че българите не знаят български."Доста сериозно звучи Доцент Цонев.Явно този път няма да мине по познатия начин - Наш'те - Ваш'те - разберете се там на местно ниво да няма сърдити.

 3. 3 Профил на Batezuzi
  Batezuzi
  Рейтинг: 666 Неутрално

  Ей, затова трябваше да влезем в ЕС. Питали са ни, обсъждали са казусите. Идвали са различни учени и са взети решения. Дали са възможни грешки? Сигурно. Но да са мислили овреме, а не сега да ни обесняват косвено, че то ние тука в България усвояваме едни пари ама в същност резултатите от проектите са верни само докато ни изнасят. Е, сега ни го припомниха.

 4. 4 Профил на Deinio
  Deinio
  Рейтинг: 454 Неутрално

  Излизането от ЕС е напълно възможен сценарий след приключването на плащанията по различни програми.

 5. 5 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5743 Неутрално

  Борисов и Нено Димов пак нагазиха в блатото.
  ГЕРБ скоро ще,трябва да се прекръсти на Граждани за Мутренско Развитие на България ...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 6. 6 Профил на гражданин
  гражданин
  Рейтинг: 539 Неутрално

  И като гледам как лъжат за Натурата, си представям какво става в здравеопазването, армията и полицията, където няма неправителствени организации да пускат сигнали до ЕК за далаверите!?

 7. 7 Профил на zegi
  zegi
  Рейтинг: 588 Неутрално

  Цинично , назидателно и високомерно. Според този зелен тутманик излиза , че в ЕС сме влезли не заради по-добро общество и по-добър стандарт и живот на хората, а заради размножаването на гаргите.
  Е това вече е потресаващо "В плана това гробище е отразено като антропогенни тревни съобщества" - сигурно е защитена зона по опазване на хабитата на прешленестите червеи. Колкото повече погребения , толко по-добре за хабитата.

 8. 8 Профил на zegi
  zegi
  Рейтинг: 588 Неутрално

  " Всякакви промени в границите на зоните, обосновани с икономически мотиви, както настояват кметовете в региона, няма да бъдат приети от Европейската комисия, защото противоречат на основните правила на Директивата за хабитатите."

  Ето много нагледен пример за един от основните проблеми , пред които е изправен Европейския съюз. Имало някаква "директива" и точка. Селяните, които живеят там нямат думата , какво да правят с бащините си земи. Така се действа в русия при Путин другарче, така не се прави в Европейския съюз.

 9. 9 Профил на espresso
  espresso
  Рейтинг: 284 Неутрално

  И на мен ми е неприятно, когато има светофар, ама на - съобразявам се с общите правила.

  ГЕРБ - Граждани... Европейско... Развитие... - баси тъпия виц.
 10. 10 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 743 Неутрално

  Чудесна, Аргументирана, Обективна статия, НО
  обърнете внимание на правописните грешки!
  Фалшива новина е ѝ ПРЕМЪЛЧАНАТА новина!
  Преди 1-2 дена всички медии дадоха новина за
  изказването на Унгария за Сорос, само няколко
  сайта я премълчахте! Защо ли!?
  Сега по Вишински ми сложете клеймото
  "Враг на народа" и без АРГУМЕНТИ до стената(триене)!

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 11. 11 Профил на nologo
  nologo
  Рейтинг: 247 Неутрално

  Цинично , назидателно и високомерно. Според този зелен тутманик излиза , че в ЕС сме влезли не заради по-добро общество и по-добър стандарт и живот на хората, а заради размножаването на гаргите. Е това вече е потресаващо "В плана това гробище е отразено като антропогенни тревни съобщества" - сигурно е защитена зона по опазване на хабитата на прешленестите червеи. Колкото повече погребения , толко по-добре за хабитата.
  —цитат от коментар 7 на zegi


  Аз смятам, че в ЕС сме влезли заради по-добро общество и по-добър стандарт на хората, но не виждам защо това изключва:
  1. Наличието на правила, които да се спазват, а не когато на някой мутро-олигарх му са "настъпани" интересите да носим от 9 кладенеца вода как да променим законодателството в негова полза.
  2. Наличието на запазена околна среда, която е компонент от добрия стандарт на живот за съвременния човек. Защото добрия стандарт на живот не е само да ти е пълен тумбака ....

 12. 12 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3893 Неутрално

  Ако пътувате по пътя за дуранкулак, особено след Балчик ще разберете къде ги боли българските червени мутрафони - никъде в българия няма такава концентрация от ветрогенератори, и все в частта в близост до морето, или участъка на Виа Понтика
  И всички тролчета викат и реват срещу ВЕИ-тата, доколкото това е политика на ЕК, но като матросовци с голи гърди са готови да бранят ветрогенераторите - нито един да не бъде демонтира! НИТО ЕДИН!

 13. 13 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3893 Неутрално

  Ако пътувате по пътя за дуранкулак, особено след Балчик ще разберете къде ги боли българските червени мутрафони - никъде в българия няма такава концентрация от ветрогенератори, и все в частта в близост до морето, или участъка на Виа Понтика
  И всички тролчета викат и реват срещу ВЕИ-тата, доколкото това е политика на ЕК, но като матросовци с голи гърди са готови да бранят ветрогенераторите - нито един да не бъде демонтира! НИТО ЕДИН!

 14. 14 Профил на alextan
  alextan
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Целият вой на местните бизнесмени е, че ще загубят пари - дори и да има компесаторни плащания, те няма да са кой знае колко високи.
  Примерно бай Иван вика - аз имам 20 дка близо до морето, можех да им сменя статута, да построя едни бетонни коптори и да ги продам на руснаци и бедни англичани за 10 млн. печалба, както направи Пешо, а сега кво - ще си имам един пущинак.
  ЕС вика - добре ще ви компенсираме - ама за земеделска земя, щото тя по принцип си се ползва за паша, така че ще ти плащаме по 10 000 на година.
  Т.е. бленуваните 10 млн. бай Иван ще ги получава като компенсация в следващите 1000 години.
  Да не говорим, че много от тези земи са подарък от държавата на бежанци българи от Северна Добруджа ( на мой приятел така на бабата и дядото са им дали 100 дка до Каварна).

 15. 15 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7904 Неутрално

  " Ако всички експерти в Европа са гласували доверие на българин за определяне на един хабитат, каква е логиката да се викат външни или независими експерти в момента?"
  Мафията се надява, че нещо може да се замете, така че да си построят хотелите, да останат перките и голф игрищата.

 16. 16 Профил на 彼得。斯托亚诺夫
  彼得。斯托亚诺夫
  Рейтинг: 488 Неутрално

  точно заради този тип мислене/действия на доцента се появява естествена неприрязън към еу. като на байчето от топола и околността му заговориш на бюрократски български (и да, българите не разбираме бюрократски еу български - то си друг език), отвращаваш го. и като дойде някой зИлен от 2000 км лично да провери колко гущери има в бащината ти нива, и после очертае една дебела червена линия и ти каже, че вече не можеш да я копаш, щото гущерите, разбираш ли, имат предимство пред изхранването на децата ти, на драго сърце искаш да излезеш от еу. макар че еу е най-хубавото нещо, което се е случвало на бг след 1878 г , но таквиз зИлени са способни да осе*ат и най-хубавата идея.

  -- 子曰:[人能弘道,非道弘人]卫灵公15:28
 17. 17 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 1059 Любопитно

  "Ако България не се съобрази със съда, първоначалната глоба може да е 1.5 млн. евро, а всекидневната - 20 хил. евро, до отстраняване на нарушенията."

  Интересно все пак, дали в съдебното решение е използван изразът "демонтиране на ветрогенератори"? В една от предните статии бе споменато, че в друга страна от ЕС вече е имало такъв случай на демонтаж - дали има повече данни по случая? Били ли са демонтирани всички ветрогенератори в съответния район или само част от тях? Били ли са платени неустойки и т.н.

 18. 18 Профил на zegi
  zegi
  Рейтинг: 588 Неутрално

  До коментар [#11] от "nologo":

  1. Наличието на правила, които да се спазват, а не когато на някой мутро-олигарх му са "настъпани" интересите да носим от 9 кладенеца вода как да променим законодателството в негова полза.
  —цитат от коментар 11 на nologo


  И кои са точно правилата, дето трябва да се спазват. Че някакви малоумници са определили съществуващо гробище или летище като защитена зона за животни и растения. Хайде холан .И я прочети малко по-задълбочено текста.

  "Защитените зони по Директивата за хабитатите и птиците, включително по казуса "Калиакра", са картирани за 25 милиона лева в периода 2011-2013 г. от "Коносорциум Натура", финансирано по оперативна програма "Околна среда".

  Как са картирали като защитени зони и гробища и летища и перки и голф-игрища, които вече са си били там. А, да и срещу 25 млн лева .Ето къде е ключа от бараката. И как преди да се изготвят карти, може да се знае къде какво да се прави. И друго: " това е обида и унижение за българската биологична наука." Аууу, обидил се. Унигжили го. Цоцнали 25 милиончета и направили глупост. Би трябвало да се засрами. Ама пък кой ли в България го притежава това качество.

 19. 19 Профил на espresso
  espresso
  Рейтинг: 284 Неутрално

  точно заради този тип мислене/действия на доцента се появява естествена неприрязън към еу.
  —цитат от коментар 16 на 彼得。斯托亚诺夫


  може би байчото от Топола трябва да си потърка очичките и да забележи, че пътчето дето води към голф-клубчето е асфалтирано с европейски парички. От Варна чак до Румъния. Иначе голфърите надали ще се друсат с по разбития асфалт, кърпен веднъж на избори.
  И за перките - ако не бяха ЕС да държат на възобновяеми източници, те са неизгодни. Всеки пушещ ТЕЦ, особено пък без пречистваща инсталация, дава в пъти по-евтин ток. И така нататък.
  Но някак байчото се мисли за много хитър и че ако заплаши да си тръгне от заведението, някой ще тръгне да го спира и да му се моли. Проблемът е, че ако България тръгне да излиза от ЕС, европейците може да не я спират много отчаяно.

  ГЕРБ - Граждани... Европейско... Развитие... - баси тъпия виц.
 20. 20 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3893 Неутрално

  ...Целият вой на местните бизнесмени е, че ще загубят пари - дори и да има компесаторни плащания, те няма да са кой знае колко високи.Примерно бай Иван вика - аз имам 20 дка близо до морето, можех да им сменя статута, да построя едни бетонни коптори и да ги продам на руснаци и бедни англичани за 10 млн. печалба, както направи Пешо, а сега кво - ще си имам един пущинак.ЕС вика ....
  —цитат от коментар 14 на alextan

  А защо ЕК трябва да ни навиква? Какви са тези странни идеи в равнината, в селскостопански терени, без инфраструктура, без необходимата канализация да се строят 6-7 етажни блокове? (между другото "бедните" англичани си купуват селски къщи, а не апартаменти сред полето).
  И ако беше само до протестите на бай Иван бъди сигурен, че никой нямаше да го чуе, нито в бВ да го кани на седянка.

 21. 21 Профил на patrokalche
  patrokalche
  Рейтинг: 369 Весело

  Е, айде стига с тази мъка! Направете Натура 2000 от 34% 100% и да се свършва. Те така или иначе хората напуснаха държавата, нека поне стане джунгла.

 22. 22 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2995 Гневно

  Нашите мутри искат да лапат европейски пари ,но да не спазват европейските закони. Излъгаха селяните и ги изкараха на протест срещу ЕС, точно както „мъжагите “ от ИДИЛ изкарват жени и деца на първа линия. Гнусна работа!

 23. 23 Профил на falcone
  falcone
  Рейтинг: 1464 Неутрално

  Целият рев не е заради хората с "бащините ниви" (което при реституция със свидетели също си е спорно). Ревът идва от тези дето са купили по хиляда бащини ниви и са ги приготвили за застрояване.

 24. 24 Профил на zegi
  zegi
  Рейтинг: 588 Неутрално

  До коментар [#22] от "hodounski":

  Излъгаха селяните и ги изкараха на протест срещу ЕС, .... Гнусна работа
  —цитат от коментар 22 на hodounski

  Че е гнусна , гнусна е. Я все пак прочети, кой ги е излъгал. Зелени Балкани, учени от БАН, неправителствени организации и прочие се събрали на семинар, /обучават се демек, айде обменят мнения и идеи/ и бум директива , еврокомисията нарежда . Няма мърдане. Нивата на Бай Иван от с. Топола, ливадата на чичо Пенко от Крушето и т.н. , раз и все едно става на друг. Не може да я коси оре , полива , бори с плевелите и инсектите или води овцете на паша. Или може, ама само , ако му рАзреши някой учЕн от БАН . А него някой да го е питал преди това?
  "Тази проектомрежа за хабитатите е минала през процедурата "Биогеографски семинар на ЕС" през юни 2008 г. в Сибиу, Румъния, където е разглеждана нейната адекватност и достатъчност вид по вид, хабитат по хабитат. В този семинар са участвали и представители на научната общност, и на министерството на околната среда, и на неправителствените организации, присъствали са и независими експерти, поканени от Европейската комисия и от нейния научен орган "European Topic Center"."
  с уговорката да се добавят нови зони спрямо решенията на биогеографския семинар.

  "Мрежата за птици е приета от комисията с искане за обявяване на "Рила-буфер" – т.нар. Ниска Рила е искане от ЕК и за зоната на хабитати. Тези две зони още не са обявени от правителството и вече сме на съдебно дело за "Рила-буфер" за птиците. Очаква се скоро да има и дело за хабитатите. Наскоро ЕК обяви като проблем за България, че по зоните за хабитати няма заповеди за обявяване." 25. 25 Профил на nologo
  nologo
  Рейтинг: 247 Неутрално

  До коментар [#22] от "hodounski":
  —цитат от коментар 24 на zegi

  [quote]Че е гнусна , гнусна е. Я все пак прочети, кой ги е излъгал. Зелени Балкани, учени от БАН, неправителствени организации и прочие се събрали на семинар, /обучават се демек, айде обменят мнения и идеи/ и бум директива , еврокомисията нарежда .[/quote]

  Ама нещо ти май много избирателно четеш! Ама нали трябва да се внушава "Този Лош, Лош ЕС".
  Първо: Все някой трябва да ги определи тези зони, нашето МОСВ е решило да ги възложи на БАН и някои неправителствени организации. В това, че им е платено срещу тези им услуги, не виждам нищо лошо. И ако сумата от 25 милиона ти се струва много, се опитай да си представиш какво значи да се обиколи 1/3 от България в рамките на 2-3 години, да се изследва, каквото там се изследва, да се нопределят заплахите и мерките за защита. Като разделиш сумата на няколкото хиляди души които са го правили няма да звучи чак толкова много, нали така.
  Второ: МОСВ се е съгласило ВЕЧЕ зоните да бъдат в тези рамки и това, че от това негово съгласие произтичат ангажименти на страната за последващи дейтвия е било ясно от самото начало, така че да не се правят на ощипани госпожици.
  Трето: цялата тази дандания не е заради на баЙ Пешо нивата от 5 декара, А ЗАРАДИ АПЕТИТНИТЕ ЗАМЕНКИ, КЪДЕТО ЩЕ СЕ ЛЕЕ БЕТОН, ЩЕ СЕ СЕКАТ ГОРИ И ПР.
  Четвърто: Човекът горе ясно обяснява, че има терени, в които се извършва човешка дейтност и са попаднали в НАТУРА 2000 и там ще продължава да се извършва такава, с някои ограничения - бай Пешо няма да може да ръси пестициди като обезумял... да кажем. Така че, недей се пени много за гробищата, щото явно четеш избирателно.

 26. 26 Профил на iceman_bg
  iceman_bg
  Рейтинг: 340 Весело

  Браво на доц. Росен Цонев! Много ясна и аргументирана позиция! Гледах негово интервю по телевизията и пак се представи чудесно!

  Случаят е ясен и прост.
  1. Зоните по Натура са одобрени от учени, държавт служители от МОСВ и накрая от Европейската комисия.
  2. В зоните трябва да се обявят на хората публично и публично да се обяви какво може и какво не може да се прави. Почти навсякъде земеделието и животновъдство са разрешени, както и жилищното строителство. Но инвестиционните проекти са ограничени в някои области.
  3. Българските власти не са обявили зоните и ограничения за инвестиции. Българските власти дори са разрешили, на определени олигарси и едър бизнес, да строят голф игрище и ветропаркове, в нарушение с целта на зоните. Познатата далавера и корупция плюс некадърност на държавни органи.
  4. Сезирана е ЕК, европейският съд е осъдил България за нарушения, разрешени от държавни чиновници. Даден е срок за отстраняване.
  5. Същите чиновници и политици се опитват да преметнат съда и Европа, да запазят нарушаващите бизнеспроекти, да излъжат населението.

  На аргументи на учени и съд се отговаря с Бойковски номера: нарежда проверка бостан по бостан, нива по нива .... Селски номера.

  Накратко, наблюдавате филма Милиционерите и господарите им олигарси срещу учените биолози и съда.

 27. 27 Профил на patrokalche
  patrokalche
  Рейтинг: 369 Гневно

  Някой от вас изобщо чел ли е Натура 2000, вие знаете ли какви безумия има там? Рано рано разкроиха мрежата, без допитване, без кампания без никаква информация за обикновенния гражданин що е това и има ли то почва у нас.

  Заградиха всичко, а сега, тук с рекет, там с натиск се вадят територии от Натура, които изобщо не е трябвало да са там. После ми говорете, че Натура не е мафия и схема за злоупотреби и корупция в България.

 28. 28 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 340 Неутрално

  "В плана това гробище е отразено като антропогенни тревни съобщества (създадени при силно човешко въздействие) - т.е. не е предмет на опазване като "хабитат степу". А това дали и какъв хабитат е на видове - гризачи, птици, насекоми, които могат трайно или временно да пребивават в него, това е въпрос, който колегите зоолози могат да изяснят."

  Аха. Нищо не разбрах! Човекът успя да ме убеди колко съм тъпа и нищо не разбирам от антропогенни, хабитати и пребиваващи там инсекти. Поне съм спокойна, че колегите зоолози ще изяснят въпроса!

  Мърфи е оптимист!
 29. 29 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 340 Неутрално

  До коментар [#25] от "nologo":
  След като оперативна програма е финансирала този проект с 25М, значи го има някъде разписан черно на бяло. Ако имаш линк, пусни ми го да ми спестиш ровенето. Искам да се запозная с това четиво!

  Мърфи е оптимист!
 30. 30 Профил на nologo
  nologo
  Рейтинг: 247 Неутрално

  До коментар [#29] от "султана глаушева":

  Най-подробната информация, която успях да открия (като обикновен потребител) е тази.
  http://www5.moew.government.bg/?page_id=45627
  и тази
  http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/KNOP/Presentation/7.kartirane_kn_opos.pdf
  Предполагам, че из разните му там оперативни програми има и финансови отчети.

 31. 31 Профил на Mel Vi
  Mel Vi
  Рейтинг: 290 Неутрално

  Верно, някой от коментиращите тук зачел ли се е в Натура 2000? Щото аз съм чела безумията, описани в това твърде странно четиво.
  За протокола-
  Твърдо съм "ЗА" премахването на всякакви мутри от региона, ако ветрогенераторите са поставени в противоречие на българското законодателство да се премахнат веднага.
  На доцента бих искала да кажа, че четящите тук също сме учили ботаника и са ни преподавали светилата на България. За съжаление и екология сме учили. Така че сме наясно с материята.
  Не е необходимо да се изкривяват данни, в зависимост от личната изгода, доцент Цонев!

 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 33. 33 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2523 Неутрално

  До коментар [#7] от "zegi":

  "излиза , че в ЕС сме влезли не заради по-добро общество и по-добър стандарт и живот на хората, а заради размножаването на гаргите. "

  Не сме "влизали", а ни приеха, и то под условия: спазване на Договора на европейската общност и предпазна клауза (по "Вътрешен ред и правосъдие" ).
  Второ, не ни е виновен ЕС затова, че сме прости и глупави - ни нивите (обработваема земеделска земя) не беше декларирана вярно (от там и по-ниски евро субсидии). ЕК от сателитни снимки ни увеличи земеделската земя с почти 15%. Същото важи и за резерватите и хабитатите. Дори и за програмата "селски туризъм", част от парите на която бяха "усвоени" от вятърничави и други тарикатски партийни протежета.

  И не е невъзможно да се промени евродиректива, но дадените обещания трябва да се спазват. Специално за Калиакра, предупреждението от ЕК, че се надхвърлят (в пъти) опрделените площи за ветрогенератори, е от 2008 г., ама ни земеделски комисии (реституиращи измислени земи), ни продажни кметове и нотариуси (признаващи незаконни сделки), ни алчни вятърничави инвеститори чуха предупреждението. Чуха го продажни политици ... за да усвоят едни 25 млн. лв. (уж за каротекиране) .... зад гърба на хората. Сега след дъж качулка се търси решение.

 34. 34 Профил на alextan
  alextan
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#29] от "султана глаушева":

  Заповядай, има цял сайт за Натура:
  http://natura2000.moew.government.bg/

 35. 35 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 340 Неутрално

  До коментар [#34] от "alextan":
  До коментар [#30] от "nologo":
  Благодаря, момчета. Живи и здрави!

  Мърфи е оптимист!
 36. 36 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2523 Любопитно

  До коментар [#31] от "Mel Vi":

  "Щото аз съм чела безумията, описани в това твърде странно четиво."

  И що не се възразили ... пред Съда!? Защото това "странно четиво" е с ранг на нормативен акт и е изготвяно в продължение на седем, даже осем години - от 2000 г. до 2008 г., когато е утвърдено от ЕК.
  Например, директивата за "правата краставица" падна само за три месеца след съдебни решения в Поргугалия и протести в Южна Франция.

 37. 37 Профил на Stoyan Ivanov
  Stoyan Ivanov
  Рейтинг: 284 Весело

  Оакали сте се, драги ми доценте. И няма защо да цупиш устнички обидено, когато ви казват, че от "голямата ви работа" яко вони. Уви, не само във вашите гащи.
  И хич не ми обяснявайте, че защитавате природата от "мутрите". Бомбите, които заложихте поради некомпатентност, претупване на работата, алчност и елементарно "усвоителство", тепърва има да гърмят. А вие ги залагахте под благия и невъзмутим поглед на същите тези, които разрешиха и ветрогенераторите, и другите свинщини, а и лично участваха в заменките. Помните ли, драги ми нацупен доценте, в много сърдечна колаборация бяха най-върлите мафиоти с най-кресливите "зелени".
  И още са. Сте.

 38. 38 Профил на пустиняк
  пустиняк
  Рейтинг: 586 Неутрално

  Хубаво е, че се разшумя за процедурите по които се случват нещата за да не ни плашат с "зеления охтопод" и "екомафията". Стана ясно кой какво прави! Сега разбирам много неща и за Пирин и Струма. Крадецът вика - "дръжте крадецът"

  Чайка - вожд и учител на Цацаров & Гешев. Не съм ЗА пРезидента а ПРОТИВ мафията и беззаконието да управляват в България!
 39. 39 Профил на Toni Ivanov
  Toni Ivanov
  Рейтинг: 2268 Неутрално

  Целта на тази шумотевица на правителството е,че те не искат да развалят ветрогенераторите на някои свои хора. Другото е, че държавата е разрешила строителството на ветрогенераторите и ако сега се съборят,този който е разрешил може да бъде съден от собствениците на ветрогенераторите и сега правитеството върти гъза,но онази работа вече им е влезнала...Те няма да развалят ветрогенераторите,а простият народ ще плаща глобите...

 40. 40 Профил на Иван К.
  Иван К.
  Рейтинг: 284 Неутрално

  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm

  Тоя нека ми обясни , как натура 2000 у нас обхваща почти два пъти повече територия от средният за ЕС , ние имаме 34 процента , а за ЕС е 18 . И не ми обяснявайте как сме богата на флора и фауна страна , защото Франция е още по богата , но там процента е 14.

 41. 41 Профил на Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Рейтинг: 1052 Неутрално

  Абееее ....... на тия зелени дет са отвътре червени аз вяра неам . На правителството на СтаниШеф хептен , а на банкянския върти сучи г[email protected] з , освен да се посмея друго не правя . Останалото е доста сериозна проблематика свързана с кинти и то не малко на хора от енергийния сектор , а както знаем те са обвързани с Россия и политиката и за унищожение на всичко българско . Така че ..... без камане и дръве нема как да минем .

  Русофилите живеят в ЕС и посмъртно не биха живяли или пратили децата си в Русия. Обаче прoдават България на Русия. Неграмотност и Шизофрения?
 42. 42 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3195 Неутрално

  Ми що трябва да има нови граници? Каквито и да са границите и където и да са, винаги ще има недоволни. И винаги ще има нарушители. Защото тук пари се трупат основно на гърба и за сметка на природата. Всъщност само на гърба на природата. Не съм чул някой да е забогатял с акъл и честен труд. Всъщност напълно безразлично е къде ще са местата на Натура. Навсякъде, където има земя, може да има и природа. Важното е тези места да са надеждно защштени. Което при впечатляващия брой на хашлаците е трудна, даже невъзможна работа.

 43. 43 Профил на todor6104
  todor6104
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Някой може ли да каже защо процента от територията на България, която влиза в НАТУРА 2000 е 4-5 пъти по-голям от този в Германия, 3 пъти по-голям от Австрия и Франция и е най-голям от целия ЕС?
  Всичко това е за да може шайката около Тома Белев да определя кой да прави бизнес на 40% от територията на БГ.
  Вижте какво правят отрочетата на г-н Белев на територията на ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ Батлъбоаз на брега на язовир Голям Беглик(Васил Коларов). От 23.08 до 27.08 се провежда Беглика фест. На феста присъстват над 3000 човека, през цялото време се вдига денонощен шум но щом е за "еко" нужди всичко е позволено, без значение че е на територията на ЗМ и Натура 2000.

 44. 44 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1261 Неутрално

  Някой може ли да каже защо процента от територията на България, която влиза в НАТУРА 2000 е 4-5 пъти по-голям от този в Германия, 3 пъти по-голям от Австрия и Франция
  —цитат от коментар 43 на todor6104
  Ето тук е заровено кучето. Как така Дания, която има висока екологична култура е вкарала едва 8% от територията си в НАТУРА 2000, а България - цели 34%? Данните ги има тук: http://www.investor.bg/evropa/334/a/bylgariia-e-v-top-3-v-es-po-dial-na-zashtitenite-teritorii-ot-natura-2000--238001/

  Не съм фен на перките (те трябва да бъдат ограничени по друга причина - а именно защото се издържат в резултат на субсидии), но факт е, че въпросните територии се обявяват за защитени СЛЕД издаването на разрешителни за строеж. Имаме случай на това лявата ръка да не знае какво прави дясната. Кой е трябвало да се осведоми за тези разрешения? Според мен нашите еколози са усвоили еврогрантовете, но са си свършили работата по български - палачорски, с недомислици и откровени грешки.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK