Д-р Велина Докторова за клиничните проучвания в България и фалшивите новини в медицината

Д-р Велина Докторова

Д-р Велина Докторова



За младите български лекари има едно широко общо впечатление - че ги няма тук, а са някъде в чужбина. Това е вярно за около половината от завършващите випуска по медицина всяка година, но останалите остават и поемат грижата за българските пациенти. Достъпни ли са за тях откритията и напредъка в медицината, участват ли в развитието на здравните технологии, липсва ли им нещо, за да се развиват... Тези и още въпроси зададохме на един млад лекар от Пловдив - д-р Велина Докторова.


Д-р Докторова е докторант в Клиниката по кардиология в най-голямата болница в страната - УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив, след като през 2014 г. е завършила с отличие Медицинския университет-Пловдив. Сравнително кратко време след дипломирането си започнала специализацията си по кардиология в Отделението по инвазивна кардиология към болницата. Решението точно за тази специалност взела в края на четвърти курс, когато се сблъскала отблизо с тази дисциплина и я припознала като най-перспективното направление за своето научно развитие.


Д-р Докторова, в каква посока се движи кардиологията и какви цели са си поставили учените на фона на растящия брой на пациенти с болести на сърдечно-съдовата система?




- Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за заболеваемост и смъртност в световен мащаб. Тази тенденция ще се задържи и в бъдеще, поради няколко демографски фактора като увеличаващата се продължителност на живота и застаряването на населението. Честотата на сърдечно-съдовите инциденти показва спад в голяма част от Европа, с изключение на Централната и Източната част, а България е първенец в негативната статистика. Популационният растеж и промяната на епидемиологията на сърдечно-съдовите заболявания са глобална заплаха за общественото здраве, но също и възможност за развитие на иновативни терапевтични стратегии.


Голям напредък в областта на кардиологията през последните няколко години бе утвърждаването и разширяването на индикациите за приложение на новите орални антикоагуланти като профилактика на тромбоемболични усложнения при пациенти с аритмии. Наблюдаваме сериозно развитие в осмислянето на редица заболявания, нови схващания за поведение при артериална хипертония и дислипидемия.


Освен значимия фармакологичен напредък е важно да отбележим и технологичните иновации, сред които водеща е ролята на компютърната томография като метод за диагностициране на исхемична болест, както и еволюцията в лечението на аортната стеноза с TAVI протезиране.


Какво е значението на научните публикации за лекарите и пациентите в България? Доколко научните открития и клиничните проучвания са достъпни и се взимат под внимание у нас?


- Клиничната практика се базира основно на доказателства, изведени от провеждани клинични проучвания, които имат широко разпространение и достъпност. На базата на резултатите от научните изследвания се получават индикации и одобрение от регулаторните органи за приложение на даден медикамент или устройство.


Клиничните изпитвания имат различни нива на доказателственост и информативност, защото имат и един голям недостатък: те представляват изкуствено създадена среда на добре подбрана и проследявана група болни, която се отличава значително от реалната клинична практика. Неограниченият достъп до тези данни трябва да четем критично и да имплентираме само най-доброто при лечението на нашите пациенти, без да забравяме индивидуалния подход към тях.


Д-р Велина Докторова за клиничните проучвания в България и фалшивите новини в медицината

С актуалната тема за фалшивите новини може ли да се каже, че съществуват и фалшиви новини в науката? Как ги разпознавате и каква вреда могат да нанесат?


- Обикновено авторите се насърчават да изпълняват приетите високи стандарти в областта на академичното писане, а група експерти контролират разпространението на научните данни, за да се гарантира, че няма да се публикуват неоправдани твърдения и неприемливи интерпретации, и така че да се предоставя надеждна информация.


За съжаление, масовото публикуване най-вече в електронни научни списания, като че ли води до отклонение от нормите за отговори на значими изследователски въпроси и професионално изпълнени експерименти. Това до голяма степен създава риск за напредъка в научното познание и неговия бъдещ потенциал, но пък ограничаването на свободно писане би могло да доведе до задушаване на иновациите в експериментирането. В крайна сметка отговорността е както върху критиците и рецензентите, така и върху избора, който ще направи читателя, добре подготвен, или не.


Какви умения трябва да притежават младите лекари, за да посрещат предизвикателствата на технологичния и изследователския напредък в медицината?


- Пациентите ни имат все по-свободен достъп до медицинска информация и стават все по-взискателни към нас. Това, наред с бързите темпове на технологични иновации и изследователски напредък, води до необходимостта от добро и непрекъснато следдипломно обучение, проследяване на най-новите тенденции и приложението им в
клиничната практика. Неизменно това е свързано не само с професионалните ни задължения, но също и с някои личностни характеристики като желание, етика, амбиция и отдаденост към най-хуманната професия.


Какво е необходимо България да стане по-атрактивна за привличането на нови клинични проучвания?


- Потенциалът на клиничните проучвания е голям и е от изключителна важност да се разработят по-добри стратегии за развитие на този отрасъл в България. Приемането на стандарти за добра клинична практика и установяването на норми за провеждане на проучвания по универсален начин позволява масовото им
навлизане и в нашата страна.


Въпреки добрата ни позиция на глобалния пазар за клинични проучвания, бихме могли да привлечем повече инвеститори с работа в определени насоки, например подобряване на капацитета и участието на центровете; достъпа на пациентите до такива проучвания и най-вече изграждането на центрове в университетските болници за провеждане на клинични тестове от специално обучен медицински персонал.


Има ли достатъчно капацитет от кадри и знания за това?


- В България са представени добре почти всички големи световни фирми за клинични проучвания и се правят сериозни инвестиции от страна на фармацевтичната индустрия, което обуславя и добрата ни позиция по този показател в световен мащаб.


Една от основните причини за това са добре квалифицираните български лекари. Важно е въпреки това да се подготвят и кадри, насочени тясно към подготовката, планирането и извършването на клинични изпитвания, тъй като целият процес е съпътстван от значителна по обем документация.


Ще останете ли да работите в България като лекар? Какво трябва да се промени за да се спре "изтичането" на медицински кадри?


- Дефицитът на лекари във всички специалности в България вече се усеща и липсата на адекватно заплащане в цялата система на здравеопазването е огромна част от този проблем. Приемането на новата наредба за специализации бе позитивна стъпка в тази насока, но е необходима цялостна реформа, за да се очаква промяна в мотивацията на младите лекари и нагласата им за търсене на по-добра реализация в други страни.


Необходимо е да се увеличат местата за специализации в университетските болници, да се създаде ефективна програма за задължително продължаващо медицинско обучение и да се подобри качеството на програмите за специализация.


Като оставим настрана тези организационни проблеми, нека все пак си припомни, че сами сме избрали пътя на медицината като наша професия с готовността и пълното съзнание да жертваме времето и личния си живот в името на това да изпълним призванието си да бъдем лекари.

Коментари (25)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1322 Неутрално

  Тази лекарка разбива много опорни точки.

 2. 2 Профил на gesand
  gesand
  Рейтинг: 305 Неутрално

  Това интервю устно или писмено е взето? Защото никой лекар не говори така в реалния живот: "Неограниченият достъп до тези данни трябва да четем критично и да имплентираме само най-доброто при лечението на нашите пациенти, без да забравяме индивидуалния подход към тях.", освен ако не изнася презентация.

  Също така много ми хареса "Популационният растеж и промяната на епидемиологията на сърдечно-съдовите заболявания са глобална заплаха за общественото здраве, но също и възможност за развитие на иновативни терапевтични стратегии." Т.е. няма да правим профилактика, ще ги чакаме да се тръшнат и ще им правим иновативни (и скъпи, разбира се) терапевтични стратегии. Никъде не прочетох и дума за профилактика, а това са 90% от медицината... Явно докторантът доктор Докторова е доста комерсиално ориентирана.

  “When small men begin to cast big shadows, it means that the sun is about to set”, Lin Yutang
 3. 3 Профил на 1452
  1452
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Айде стига злоба. И какво толкова лошо има, ако интервюто е взето писмено?

  Адмирации за младата лекарка, че е решила да остане и да специализира в България! Успех и желая!

 4. 4 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 885 Неутрално

  Клиничните проучвания се изпълняват по сценарий написан от големите фармацевтични фирми. Използва се възможността за корупция в болниците, сравнително ниското заплащане на лекарите и никакво или почти никакво заплащане на пациентите използвани за целите на проучванията. Ролята на лекарите е да попълват формуляри включващи данни за ефектите и страничните ефекти на тестваните медикаменти. Те нямат достъп до окончателните резултати от проучванията. Никакво творчество; никаква фантазия; никакво място за иновационни идеи. Най- порочното в практиката на клинични проучвания е, че договорите за проучванията се сключват от съответните болници (директор, икономически директор) одобряват се от специална етична комисия, а паричните постъпления от фирмите потъват най- вече в личните сметки на 2- 3 души!!! По времето на социализма също се правеха многобройни клинични проучвания, но парите постъпваха по сметките на медицинските университети. С тези пари се купуваше нова медицинска апаратура, нови медикаменти и оборудване на клинични лаборатории; инвестираха се в собствени научни разработки. Лекарите участващи в подобни клинични проучвания получаваха премиални в края на годината равни на едномесечна работна заплата. Крайно време е т.нар. "КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА МЕДИКАМЕНТИ" в болниците да бъдат ревизирани, а постъпленията от тях в частните сметки на лекарите да бъдат разследвани.

 5. 5 Профил на Atrium
  Atrium
  Рейтинг: 301 Неутрално

  До коментар [#2] от "gesand":
  Като студент по медицина ще ти обясна следното - за много заболявания има различни профилактични програми в Германия, където уча, например ежегодна колоскопия след 50-годишна възраст, но въпреки доказаните ѝ ползи, едва под 20% от случаите на рака на дебелото черво биват навремено разкрити. Така че за успеха на една профилактична кампания е нужно и разбиране за заплхата от заболяването от страна на населението, а то в България масово липсва. ;)

 6. 6 Профил на ultrasur
  ultrasur
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#4] от "bobhunter": горната половина на мнението описва точно нещата, но комунистическата му част също е за ревизиране.

 7. 7 Профил на 12345
  12345
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Разплаках се от това интервю. Били оставали в България "за да поемат грижата за българските пациенти". Били направили жертва по този начин... И нито дума за смазващата корупция сред лекарите. Тях и НАП не смее да ги проверява.

 8. 8 Профил на sweeper
  sweeper
  Рейтинг: 404 Разстроено

  Помпозният наукообразен диалект в интервюто е естествен за младите специалисти, стремящи се към кариера. Ще й мине, надявам се , на д-р Докторова :) По-лошото е, че т.н. система на здравеопазване се е напълно изродила в безогледна търговско-спекулативна практика, което напълно деморализира както лекарското съсловие, така и пациентите. Проблемът не е само български - "здравната" индустрия е определено най-голямата от всички икономически сфери в световен мащаб още от 70-те години на миналия век. Просто у нас играта се играе грубо и без много превземки, пък и се отразява директно на собствения ни зад*ик, та е по-осезаемо и болезнено.

 9. 9 Профил на filofob
  filofob
  Рейтинг: 1483 Неутрално

  Браво на младата дама, че е останала и се е добрала до специализация в, може би, най-желаната и конкурентна медицинска специалност в България. И то не толкова, защото има поле за развитие, а защото инвазивната кардиология е сред най-добре заплатените по пътеките. Поради тази причина кардиолозите не бягат много на запад. А пък злите езици твърдят, че да се добереш до точно тази специализация не става само със знания......
  Следващия път ще се радвам на интервю със специализант по такива вече екзотични и не престижни специалности, като анестезиология, педиатрия, патология.....
  Щото накрая ще се окажем с много високо квалифицирани кардиолози, а няма да има кой да се грижи за недоносените бебета или да изследва пробите.

 10. 10 Профил на Noal
  Noal
  Рейтинг: 509 Неутрално

  До коментар [#4] от "bobhunter":

  Искаш партийно назначения директор да ги открадне?

  Стига глупости, който върши работата той да взима пари.
  И сега между 20 и 40 процента от парите за клинични проучвания отиват за болницата

 11. 11 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1442 Неутрално

  Аз разбрах, че имало епидемия от сърдечно-съдови заболявания. Не знам брат, ти си знаеш

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 12. 12 Профил на gesand
  gesand
  Рейтинг: 305 Любопитно

  До коментар [#5] от "Atrium":

  Като дипломиран лекар ще Ви обясня следното: информирането на населението е неотменна и изключително важна част от повечето профилактични мерки. Това, за което говорите, се нарича скрининг, и също е вид профилактика на болестите, но профилактиката далеч не се изчерпва с това. Също цитираните данни за скрининга на колоректалния карцином в Германия са много добри. Имайки предвид броя на населението над 50 години там, около 20% навреме открити случаи сигурно са десетки хиляди хора. Всеки спасен човешки живот е важен (надявам се поне на това да Ви учат там). А в България този процент едва ли е повече от един...

  “When small men begin to cast big shadows, it means that the sun is about to set”, Lin Yutang
 13. 13 Профил на osl19549478
  osl19549478
  Рейтинг: 551 Неутрално

  До коментар [#4] от "bobhunter":

  Бях си обещал да не пиша повече никакви коментари и да правя трафик тук, но заради вас ще направя изключение.

  Това, което сте написал е достра изкривено и крайно. Явно имате някаква бегла представа за кл. проучвания, но по-скоро май нещо са ви оставили "зад борда" и сте озлобен.

  "Никакво творчество; никаква фантазия; никакво място за иновационни идеи. "
  Последният, който можеше да прави това, когато лекарството вече се прилага на живи хора беше Д-р Менгеле при нацитата. Слава Богу, че в наши дни лекарите следват стриктно предварително одобрен протокол.

  Никъде в цял свят не се плаща на болни пациенти за това, че участват в проучване, освен възстановяване на разходите им. Не е етично. Обратното би означавало, че "осребряват" заболяването си.

  Проучванията по соца нямат нищо общо със сегашните. Освен това и сега болниците печелят не малко, включително и под формата на скъпа апаратура.

  И поговорете с някой пациент да ви каже, кое би предпочел - да участва в проучване или да го пуснат по пътека и да получава стандартни грижи за заболяването си.

  За лекарите няма какво да говорим. Познавам такива, които признават, че не са в Германия само заради проучванията, които се правят и при нас.

  НЕ НА ЦЕНЗУРАТА ВЪВ ФОРУМА !!! Освен това новият дизайн на Дневник е скапан !!!
 14. 14 Профил на hipocrat20060
  hipocrat20060
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Бих повярвал на приказките за високи морални принципи на младата колежка, ако същата се беше насочила към области на медицината като общата медицина, педиатрия, анестезиология и др подобни. А тази кукла е налазила най-доходоносните дисциплини - инвазивната кардиология и проучванията. Месечните доходи там са петтцифрени, а специално за проучванията - понякога дори и в евро. Така че хайде не на нас, обръгналите на какво ли не семейни лекари, моля!

 15. 15 Профил на Maldy
  Maldy
  Рейтинг: 85 Неутрално

  До коментар [#4] от "bobhunter":

  Написаното от Вас са пълни глупости подплатени с теории на конспирацията.

 16. 16 Профил на carmello
  carmello
  Рейтинг: 722 Неутрално

  Бих повярвал на приказките за високи морални принципи на младата колежка, ако същата се беше насочила към области на медицината като общата медицина, педиатрия, анестезиология и др подобни. А тази кукла е налазила най-доходоносните дисциплини - инвазивната кардиология и проучванията. Месечните доходи там са петтцифрени, а специално за проучванията - понякога дори и в евро. Така че хайде не на нас, обръгналите на какво ли не семейни лекари, моля!
  —цитат от коментар 14 на hipocrat20060


  е, налазила пък сега - момичето е завършило с отличие, какво искате - да стане ДжПи в Берковица ли ?

  между другото, точно пък вие да се оплаквате - в едно малко градче (примерно 3000 души) има по 1-2 ма джпита, които взимат доста добри пари, а от личният ми опит преглеждат хора с кашлица, на които изписват широкоспектърен антибиотик, а за всичко друго си измиват ръцете пращайки пациентите в София

 17. 17 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7623 Неутрално

  Учените бягат, защото пари за наука тука няма.

 18. 18 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1259 Неутрално

  До коментар [#14] от "hipocrat20060":''тази кукла е налазила най-доходоносните дисциплини - инвазивната кардиология и проучванията. Месечните доходи там са петтцифрени,...''

  И е всеизвестно, че масово се слагат стентове, като вид ''профилактика''.

 19. 19 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1747 Неутрално

  Българските пациенти са пушечно месо за клинични изследвания на големите световни фармацевтични компании. Много лекари направиха много пари от тях за сметка на нищо неподозиращите пациенти. В една недоразвита държава като България, в която понятието 'информирано съгласие' се изкривява до неузнаваемост, клиничните изследвания на експериментални лекарства трябва да се забранят незабавно.

 20. 20 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1747 Неутрално

  Тази Докторова още нищо не е публикувала. Надявам се бъдещето да е нейно. Иначе е хубавица, не отричам.

 21. 21 Профил на dimgeorgiev
  dimgeorgiev
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Дано момичето не прочете глупостите изписани от самоуверени автодидакти. Наброските относно клиничините проучвания са пълен цирк, колеги вие нямате понятие как става едно проучване и колко усилия изисква. Всички мастурбират ментално над баснословните хонорари, но всъщност това си е една почтена и благородна професия, вече не и толкова доходоносна

 22. 22 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1718 Неутрално

  Учените бягат, защото пари за наука тука няма.
  —цитат от коментар 17 на Роси
  Роси, ти сигурно изкарваш целия си ден във форума и са ми добре познати автоматичните ти оплаквания. За БАН действително няма пари и в значителна степен това е напълно оправдано щото там наука почти не се прави.

  Но при клиничните изследвания ситуацията е друга - там парите ги дават частни фирми и точно за тях има страшно добри пари. Знам за какво говоря понеже работя за една от най-големите фармацевтични компании - плащаме огромни суми на болници и лекари (но не в БГ).

  Моето мнение е, че при клиничните изследвания пак не си изиграваме картите добре. Това е индустрия за милиарди и може да вкарва повече пари в страната дори и от ИТ индустрията. Но у нас, за съжаление, медицинските ВУЗ-ове не са на особено добро ниво по отношение на научните изследвания. От там и специалистите ни не са кой знае на какво ниво. Пак казвам - говоря не изобщо по отношение не медицината (мисля, че нашите специалисти са като цяло ОК), а по отношение на клиничните изследвания понеже те изискват по-специфичен набор от умения (статистика, епидемиология и т.н.). Ако за нещо държавата е виновна е, че не е поставила стриктни изисквания за доценти и професори. Такива би следвало да стават само хора публикували като първи автори в журнали с импакт фактор. Много малък процент от преподавателите в нашите ВУЗ-ове имат такъв опит в науката.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 23. 23 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1718 Неутрално

  клиничните изследвания на експериментални лекарства трябва да се забранят незабавно.
  —цитат от коментар 19 на galapagas
  Знаеш ли, че у нас, за съжаление, се правят много по-малко клиничини изследвания отколкото, да речем, в ЮК?

  Майката на бившата ми съпруга заболя от рак на панкреаса, който е почти нелечим. В ЮК имаше 10-тина клинични изследвания, които набираха пациенти с това заболяване, а у нас - нито едно. А за повечето такива пациенти експерименталната терапия е едиственият шанс да изкарат още някоя година живот.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 24. 24 Профил на hipocrat20060
  hipocrat20060
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Дано момичето не прочете глупостите изписани от самоуверени автодидакти. Наброските относно клиничините проучвания са пълен цирк, колеги вие нямате понятие как става едно проучване и колко усилия изисква. Всички мастурбират ментално над баснословните хонорари, но всъщност това си е една почтена и благородна професия, вече не и толкова доходоносна
  —цитат от коментар 21 на dimgeorgiev


  И що тогава всички се натискат за пустите му недоходоносни проучвания, чудя се просто!

 25. 25 Профил на Rex
  Rex
  Рейтинг: 306 Неутрално

  До коментар [#4] от "bobhunter":Бях си обещал да не пиша повече никакви коментари и да правя трафик тук, но заради вас ще направя изключение.Това, което сте написал е достра изкривено и крайно. Явно имате някаква бегла представа за кл. проучвания, но по-скоро май нещо са ви оставили "зад борда" и сте озлобен. "Никакво творчество; никаква фантазия; никакво място за иновационни идеи. "Последният, който можеше да прави това, когато лекарството вече се прилага на живи хора беше Д-р Менгеле при нацитата. Слава Богу, че в наши дни лекарите следват стриктно предварително одобрен протокол.Никъде в цял свят не се плаща на болни пациенти за това, че участват в проучване, освен възстановяване на разходите им. Не е етично. Обратното би означавало, че "осребряват" заболяването си.Проучванията по соца нямат нищо общо със сегашните. Освен това и сега болниците печелят не малко, включително и под формата на скъпа апаратура.И поговорете с някой пациент да ви каже, кое би предпочел - да участва в проучване или да го пуснат по пътека и да получава стандартни грижи за заболяването си.За лекарите няма какво да говорим. Познавам такива, които признават, че не са в Германия само заради проучванията, които се правят и при нас.
  —цитат от коментар 13 на osl19549478


  Много добре ви го е написал номер четири, ама на вас истината не ви изнася.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK