Дамян Дамянов, директор на Югозападно държавно предприятие: Нарушенията в горите се дължат на местни зависимости

Дамян Дамянов - директор ЮГЗДП

© Анелия Николова

Дамян Дамянов - директор ЮГЗДПНад 70 на сто от държавните горски територии в България попадат в Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП). Този богат природен ресурс обхваща територията на седем области: Благоевград, Кюстендил, София-град, София-област, Пазарджик, Перник и Ловеч. За работата и опазването на тези гори, както и за проблемите, свързани със сечите, сивия сектор, ефекта от нови мерки като електронния билет и електронните търгове, разговаряме с директора на предприятието Дамян Дамянов в Седмицата на гората.


Хората са много чувствителни, когато става дума за сечи в горите. Проблемът е сериозен и явно системата трудно овладява незаконните сечи. Вашето предприятие какво прави в тази посока и има ли ефект?


- Проблемът със сечите винаги е главен, защото сечището е като операционна - няма красива операционна, няма красиви сечища. Логиката на стопанисването на гората е, че единственото "лекарство" е сечта. Имаме традиционно качествени специалисти и добри наредби за сечите, като за разлика от доста страни в Европа нямаме т.нар. голи сечи, които налагат последващо залесяване.
Всички сечи, заложени в планове и проекти, целят приоритетно естествено възобновяване на горите. Изключение от правилото са т.нар принудителни сечи, сантираните сечи, както и сечите на тополи, които са промишлени култури.


Тук обаче говорим само за законната сеч, това е важно да се уточни...


– Незаконната сеч не е толкова голямо число, което да е притеснително. Това, което официално законно се сече в България, е около 40% от прираста. Годишно се сече около 7 млн. куб.м, а прирастът на горите достига 16 млн. куб.


Политиката на министерството и на предприятието респективно е непрекъснато подобряване на дисциплината при извършване на сечите. Работим и за подобряване на познанията и квалификацията на персонала. Преди около 3 години се въведоха и електронните билети за експедиция на дървесина. След това се въведе изискването за GPS на товарните автомобили.


Да припомним каква беше целта на тези нововъведения и как бяха приети от хората в сектора?


– Целта на електронните билети е да има реална проследяемост на дървесината от сечището до ползвателя. След това се въведоха и GPS устройства за товарните автомобили, с които още се засили контролът върху движението на дървесина. И от тази година се въведоха и електронни дневници в складовете на преработвателите. Отделно имаме вече трета година пластмасови пластини, които са с уникални идентификационни номера, за да няма повтаряемост и всяка секция ценна строителна дървесина да носи съответен номер.


Вижда ли се вече реален ефект от тези мерки?


– Реалният ефект се вижда, защото отчетът сега сочи повишаване на прихода, а той не идва от повече добита дървесина. Ползването на дървесината е планово и не го увеличаваме. Повишеният приход идва от увеличение на реално продадената и заплатена дървесина, докато сивият сектор намалява.


Колко процента е т.нар. сив сектор?


– Аз мисля, че при нас (ЮЗДП) сивият сектор не е повече от 10%. Той е при транспортирането, и то в местата, които са най-отдалечени и бедни, където е по-трудно за проверки. Кюстендилско, Трънско, Благоевградско например. Основно става дума за дърва за населението, там имаме най-вече проблеми.


Подобряването на резултатите във всяко от териториалните поделения означава, че все повече се свива сивият сектор. Освен всичко друго налагаме много силна преса и върху нашите служители.


По какъв начин оказвате този контрол на служителите?


- Става дума за оперативни проверки с нашите мобилни звена на всеки сигнал, откъдето и да е той - в рамките на 30 - 40 минути звената реагират и се извършва проверка на терен. Всичко това не спира сивия сектор, но на 90% е ликвидиран проблемът на наша територия. Действително има какво още да се желае.


90% не е малък процент...


– Отговорно казвам, че това е така, защото сега правихме анализ на незаконната дървесина, която е задържана - тя е чувствително по-малко в сравнение с 2017 г.


Незаконният транспорт е едната страна на този сив сектор. Другата е чистата кражба, която се извършва в 3-4 териториални поделения. Имахме проблеми в Петрич, Дупница, Ихтиман, Самоков, Разлог. Направихме анализ и установихме, че в тези райони ние не осигуряваме достатъчно количество дърва за огрев за населението.


Дамян Дамянов - директор ЮГЗДП

© Анелия Николова

Дамян Дамянов - директор ЮГЗДП


Какво е решението?


- Миналата година направихме среща с кметове, полиция, пожарна и други контролни институции. Завишихме значително кубатурата, която да отива като дърва за огрев за населението, и като цяло тези нарушения спряха.


В Разлог имаме друг проблем - там основно се бракониерства иглолистна дървесина, която е с дължина 1.20 м и отива в цеховете за изработване на детайли. Там проблемът е сериозен, защото трябва да се упражни контрол върху преработвателите, за да се елиминира факторът пазар.


Трудно ли е да се овладее този проблем?


- Въпреки че е забранено, ползването на незаконна дървесина е трудно доказуемо. Направихме няколко съвместни акции с регионалните дирекции по горите и един-два цеха бяха затворени за определено време. Част от хората са известни, има такива с по 30 - 40 акта. Някои от тях ги привлякохме като работници в стопанствата и нещата се нормализираха за 7-8 месеца.


Често се говори за политическия натиск. Има ли такъв в горската система?


- По-скоро, бих казал, има зависимости на местно ниво, които объркват правилната организация на работа. Практиката показва, че голяма част от пропуските в нашата работа и нарушенията, които констатираме, се дължат точно на такива местни зависимости. Дори да има опити за оказване на някакво влияние, всичко е въпрос на лично решение.


Има ли много такива случаи на местни зависимости?


- Не много. Повечето служители в ЮЗДП са съвестни и компетентни хора, които си обичат професията. Много е важна и ролята на директорите на стопанствата. Миналата година освободих директора на горското стопанство в София, защото 3 месеца не отиде да види какво става в гората над Сеславци – небезизвестен случай. Там след наша рутинна проверка установихме потресаващи неща.


Успявате ли да окажете ефективен контрол върху директорите?


- Трудно. Това е една от причините да има голяма динамика при директорите на стопанства. Директорите трябва да имат обективна представа за това какво става в обектите, където се добива дървесина и обектите, където се залесява. Ако един директор е професионално отговорен, освен че трябва да има лична интерпретация, трябва да има и авторитет и да води хората напред. В момента, в който започнат сигнали от гражданското общество и директорът не предприеме мерки, значи и той е част от схемата и в този случай идва заповед за освобождаването му. Това вече е чисто морално решение, защото на фона на заплащането в държавата мога да кажа, че нашите служители са със сравнително добро заплащане.


Има ли директори, които извършват финансови злоупотреби?


- От всички извършени одитни доклади имаме установени пропуски, но финансови злоупотреби като цяло няма. Лоша практика - това е при местни зависимости - най-често е неправомерното възстановяване на гаранциите на фирмите при некоректно изпълнение на договорите за дърводобив или залесяване.


Каква е целта на въвеждането на електронните търгове за продажба на дървесина?


- Ние започнахме електронните търгове заедно с колегите от Габрово преди 2 години, но процентът на използването им при нас е най-висок. Над 35% от търговете за продажба на дървесина са електронни.


Целта им е първо да облекчат бизнеса. При досегашните процедури, за да участваш в търга, трябва да изготвиш един куп документи и трябва да отидеш или при нашата централа в Благоевград или във всяко горско стопанство, а можеш да не спечелиш търга. При електронния търг всичко е онлайн – изпраща се платежно нареждане, че е платена гаранция за участие, сканират се 2 декларации и не е нужно да се присъства. Обявява се дата и част и търгът може да се наблюдава от цялата страна онлайн. Търгът се вижда, но не се знае кой играе, а това изнервя много от фирмите и става причината да не са съгласни с електронното им провеждане. Досегашната практика бе безконфликтна. Колегите са частни фирми, които работят всеки ден заедно и на търговете могат да се видят. Сядат да разпределят баницата и търгът е предрешен, дори тайно да се провежда.


Защо не печели, който предлага най-висока цена?


- Няма такава цена. Тези фирми се разбират и всичките печелят търговете на основната обявена цена. Второ, голяма част от фирмите не могат да се договарят, защото те са много малки играчи на пазара. Всъщност идеята на електронните търгове е, първо, да се облекчи участието, второ, при тях никой да не може да ти каже "няма да играеш".


Дамян Дамянов, директор на Югозападно държавно предприятие: Нарушенията в горите се дължат на местни зависимости

© Юлия Лазарова


Това е по-добре и за конкуренцията?


- Да, конкуренцията се увеличава чувствително, защото може да играе не само фирмата от Сатовча, но и фирма от Стара Загора примерно, както става вече.


Може ли така да се избегнат зависимости?


- Да, третата и най-основна цел е с електронния търг да няма никакви зависимости, от никого. Сървърът е във фирмата "Информационно обслужване", която се ползва и за изборите. Аз съм оторизирал 15 служители, които имат електронен подпис и имат достъп за проверка на документите, и друг никой няма достъп. След като търгът приключи, компютърът веднага издава протокол.


А какъв беше основният мотив на фирми да искат спиране на електронните търгове?


- Основният мотив беше, че това не е "прозрачен" търг, защото не знаели срещу кого играят. Но това не е мотив. Няколко пъти усъвършенствахме системата. Все още има влияние качеството и бързината на интернет, поради което ние временно я спряхме, докато отстраним и този проблем.


Дамян Дамянов, директор на Югозападно държавно предприятие: Нарушенията в горите се дължат на местни зависимости

© Тихомира Методиева, WWF


Защо толкова много иглолистни гори изсъхват?


- Има много фактори. Имаме перфектно създадени култури преди 50 - 60 години за борба с ерозията, които са си свършили работата. Най-лесният за разсадниково производство и залесяване е бил навремето белият бор, но е засаждан с голяма гъстота. Ако сега се залесява с около 250 - 300 фиданки на декар, старите схеми са били с над хиляда фиданки на декар! Залесени са 17-18 милиона декара, благодарение на което виждаме тази зелена България. Но е пропуснат периодът, в който трябваше да бъдат отгледани гъстите култури и да се създаде нормална хранителна база за тези дървета, които остават. Най-вече нямаше пазар за такива количества дървесина.


А засушаването?


- Да, на много места причината е прекомерното засушаване. Основното е, че ние сме създали култури на неподходящи места, защото на 500 м н.в. на дъба това засушаване няма да му влияе, а е залесявано с бял бор. Ясно е, че не може да има бял бор на 500 м н.в.


Често става дума и за масови нападения на корояд, ще има ли и тази година такива?


- Тази година целта е да се движим почти паралелно с развитието на корояда и да следим състоянието на горите. Нападне ли корояд едно дърво, се забелязва пожълтяване на короната. Щом се установи такова дърво, веднага трябва да бъде изчистено. В противен случай, събираме само умрялата дървесина след излитането на насекомите.


Дамян Дамянов, директор на Югозападно държавно предприятие: Нарушенията в горите се дължат на местни зависимости

© null


Вие казахте, че в момента се сече повече, отколкото се засажда. Редно ли е това?


- Обвиненията на хората са, че горските секат, а не залесяват. Навремето са се залесявали по над 200 - 300 хиляди декара годишно, но тогава имаше и голи сечи. И след като в България от 2000 г. решихме да променим правилника за сечите, сега се сече така, че гората да се изрежда постепенно, като с това създаваме условия да тръгне естественият подраст. Затова вече няма освободени голи площи, които да бъдат залесявани.


За оголените площи, които изсичаме в съхнещите култури, имаме договор с Института за гората да направят методика, която да оценява темпа на естествено възобновяване на тези площи. Има места, където тръгват естествените широколистни видове, но има места, където не тръгват. Там приоритетно ще се залесява само с широколистни видове, а където месторастенето позволява, може да има и иглолистни видове.


Предвиждаме и закупуване на машина за контейнерно производство на фиданки, която с останалите разсадници ще покрие догодина напълно необходимостта от фиданки. С това предстои по-сериозно залесяване. Напролет започваме да залесяваме около 200 - 300 декара на местата, където беше големият пожар миналата година над Кресна.


Възможно ли е да се ограничи законната сеч?


- Не бих казал, че трябва да се ограничава, защото тя е малък процент от ежегодния прираст на гората. Правилният начин на управление на гората е балансирано ползване. Ако на 1 хектар гората годишно нараства с 5 кубика, ние в момента сечем около 2 кубика. Тоест гората расте близо 3 пъти повече от това, което ние ползваме. Освен това в други държави интензивността, с която се извеждат сечите, е два пъти по-голяма от тази, с която ние работим. Когато се сече с ниска интензивност, не може да се ползва модерна техника, докато в цял свят хората работят с харвестъри.


Как могат да се овладеят ерозията и свлачищата?


- Преди 2 години обособихме едни т.нар. защитни гори. Това са всички гори, които са около речни корита, около пътни артерии или са в такива зони, където би могло да има ерозия. Там се водят максимално внимателни сечи. Отделно над 1.5 милиона от фонд "Инвестиции", който ние формираме, ще отидат за проектиране и ремонт на съществуващи баражи, а в горско стопанство Първомай ще строим и нови баражи.


Еколозите често алармират за загуба на биоразнообразие в горите? Има ли такава опасност?


- Миналата година обособихме 22 500 хектара, които кръстихме гори във фаза на старост. Така почти всяко горско стопанство има процент от територията, в която няма да се извършват никакви сечи и никакви залесявания, а горите се оставят на естествените биологични процеси. В отделни сертифицирани стопанства и зоните от "Натура 2000" вече се запазват и местообитания, където задължително се оставят паднали и стари дървета, за да се съхрани биоразнообразието.


В момента приключваме със сертификацията по ISO и се подготвя сертификация по FSC, която ще обхваща всички гори в цялото предприятие.


Какво става с една гора, след като е сертифицирана?


- Сертифицирането на една гора налага по-строг контрол, но и по-сериозни изисквания спрямо нас като стопани на гората и спрямо фирмите, които извършват дърводобив. Например работникът в гората трябва да има каска, трябва да има защитно облекло, трябва да използва изправна техниката. Това много затруднява нашата работа, защото се изискват средства, усилия, обучение, но пък е за добро в крайна сметка. Има заводи и фабрики в България, които работят изцяло и само със сертифицирана дървесина, защото вече свободният пазар налага това и ги мотивира.


В защитените територии и в парковете работите ли?


- Ние работим в природните паркове, на нашата територия са три – "Витоша", "Рилски манастир" и "Беласица". Имаме ограничения за обработване на площи в ловното стопанство, за да се запазват тревните екосистеми и пасищата, а сечите са с още по-малка интензивност. Освен това досега сме инвестирали над 100 000 лева в паркова инфраструктура – беседки, мостове, кътове, обозначителни и информационни табели.


Как се справяте със случаите на незаконна сеч на Витоша?


- Оказа се, че е много трудно да накараме фирмите да спазват правилата, и решихме всички дейности в южната част на Витоша да извършваме със собствени работници. Спряхме фирмите, които работят там, и вече трета година нямаме нарушения.


Има ли проблем с АТВ-та в природните и националните паркове?


- Проблеми има, особено на Витоша. Първо, че е опасно АТВ-тата да минават по пътеките, второ, те, като минат, особено в калното дъждовно време, алеите стават непроходими. Обозначения със забрани за преминаване има, но не могат двама рейнджъри и двама горски да спрат 10 души с АТВ-та. Но трябва да има и адекватно отношение към проблема. Не можем да спрем АТВ-тата, без да учредим горски територии, които да отговарят на техните изисквания, и да ги обозначим като полигони, които те могат да ползват.


А разбитите горски пътища проблем ли са?


- Строим в момента много нови пътища 3 и 4 категория, които са с трошенокаменните настилка. Подновяваме горската техника, миналата година купихме багери и булдозери, сега ще купим и самосвали и ще започнем самостоятелно да поддържаме тези пътища, които са 5-6 категория, където няма трошенокаменна настилка.

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK