Велизар Шаламанов: Най-голямата вреда от хибридната война е разделянето на българското общество

Велизар Шаламанов

© Анелия Николова

Велизар ШаламановВелизар Шаламанов е бил офицер от Българската армия. От 1998 до 2001 г. е заместник-министър на отбраната.Бил е директор по сътрудничество с нациите в Агенцията на НАТО и директор по сътрудничество с потребителите в обединената Агенция за комуникации и информация на НАТО. От 6 август до 7 ноември 2014 г. е министър на отбраната в служебното правителство на Георги Близнашки.


Какви са проблемите на въоръжените сили, които трябва да реши политическото ръководство, какво то прави и не прави?


- Основният проблем, който трябва да бъде решен, е на основата на приетия вече план за повишаване на разходите за отбрана да бъде направена финансова рамка, и то не само до 2024 г., а за период, в който ще приключи цялостното превъоръжаване. Мисля, че 2030 г. е реалистичен срок. Превъоръжаването трябваше да започне още 2004-2005 след приемането ни в НАТО. Забавянето доведе до проблемите, с които се сблъсква сега Министерството на отбраната - състоянието на техниката и липсата на оперативна съвместимост на тази техника, и в още по-голяма степен напускането на личния състав. Решаването на многото свързани проблеми започва от ясната финансова рамка и на ясна национална програма за превъоръжаване. Около това ще се подредят и решенията в другите свързани области.
Какво мислите за плановете на министър Каракачанов да прави нещо като доброволна армия?


- Има възел от проблеми и той трябва да започне да се разплита оттам, откъдето ще се създадат възможности за решаване, един по един. За мен основното предизвикателство е превъоръжаване по стандарти на НАТО за постигане на оперативна съвместимост, за да могат наши формирования да станат част от структурите на силите на НАТО, за да можем и да домакинстваме на многонационални формирования. Основата на решаването на тези проблеми е ясна финансова рамка, която най-вероятно ще бъде от порядъка на 10 млрд. лв. за 10-11 години. Така ще може да се развие програма за преподготовка, привличане на нови хора, ротацията им в сили на НАТО и ЕС, ще се реши въпросът за ангажиране на нашата индустрия за създаване на способности не само за нашата армия, но и за НАТО за излизане съвместно със съюзнически компании на нови пазари. Ще се реши въпросът и с добра професионализация на ядрото на армията, след което може да се постави въпросът и за структури за подготовка на младежи, за подготовка на населението. Трябва да има здраво ядро на професионалната армия. Както и бившият премиер Иван Костов посочи на конференция миналата седмица, здравото ядро на армията е здравата основа за посрещане на предизвикателствата на хибридните заплахи, включително и киберзаплахите. Без целенасочена инвестиция в здраво професионално ядро на армията ние не можем да решим нито един от другите проблеми.


Казахте "хибридни заплахи", мислите ли, че има обръщане на общественото мнение, преминаване към антиатлантическо говорене, обръщане към Русия в резултат на "хибридните новини", ако наречем така дезинформацията?


- Това показват изследвания, представени от проф. Янцислав Янакиев, че от 2013 г. започва тренд на спадаща подкрепа към НАТО, към евроатлантическите съюзници и нарастваща подкрепа за по-тясно сътрудничество с Русия. Такива тенденции могат да бъдат обяснени само с недостатъчна работа за разясняване на ролята на България в НАТО, ползите за сигурността на България, за икономическото развитие, за ролята на НАТО и ЕС за това България да се развива като нормална европейска страна. От друга страна, доста сериозни ресурси се хвърлят за развитие на специално отношение към Русия, което се свързва с някакви мащабни енергийни проекти, от които България се очаква много да спечели, а ние знаем, че засега само губи. Най-голямата вреда от тези хибридни въздействия е разделянето на българското общество. Ако наистина има хора, които са толкова загрижени за Русия, не й помагат, като подкрепят отдалечаването на България от ценностите на Европа, тъй като рано или късно Русия трябва да приеме европейските ценности, за да се развива - това е най-сериозният парадокс.


Какво може да направи властта срещу хибридната война, дезинформацията?


- Мога да ви кажа какво прави НАТО, последните 8 години съм работил там. Първо НАТО създаде дирекция за новите предизвикателства към сигурността, където има структури за енергийна сигурност и киберзащита. След това създаде още една нова дирекция за разузнаване и сигурност, която има аналитичен център за разкриване на хибридните заплахи и повишаване на осведомеността и разбирането на тези заплахи. В 8 страни в Източна Европа, включително в България, се създадоха структурни звена за интеграция на силите на НАТО, така наречените NFIU, те работят и по това да бъдат разкрити механизмите на хибридните заплахи, тъй като те са заплаха за устойчивостта на страната. Създаде се център за изследване на хибридните рискове, който е съвместен между НАТО и ЕС, в Хелзинки. Европейският съюз също работи интензивно в тази посока, двата съюза имат стратегии за противодействие на хибридните заплахи. България като страна - член на ЕС и НАТО, би следвало първо активно да се възползва от тези инструменти, да създаде отчетлива Национална стратегия за адресиране на хибридни заплахи, да създаде координационен център по тези въпроси.


Според аналитичното звено за сигурност в НАТО това, което отличава България, е корупцията. Русия използва корупцията като начин за въздействие...


- Смисълът на хибридната война е, че потенциалната противостояща страна се възползва от нашите слабости. Ако приемем, че корупцията е една от тях, това е покана към този, който иска да ни въздейства с цел да ни обезсили. Това означава, че център за координация на противодействие на хибридни действия и хибридни заплахи трябва да адресира и този въпрос в сътрудничество с вече изградените структури в тази област. Не казвам, че трябва да се прави нов орган за борба с корупцията. Най-важното в киберотбраната, в противодействието на хибридните заплахи е събирането, споделянето на информация със съюзниците, обработването й, за да се получи ясна картина за нанасяните щети и за набелязване на конкретни действия на компетентни органи, които да пресекат негативни въздействия, да пресекат експлоатация на нашите уязвимости, както и да набележат мерки за повишаване на нашата устойчивост. Това включва и повишаване на устойчивостта на нашата система за взимане на решения и намаляване на корупционните въздействия, на корупционните рискове.


Предстои да завърши, някога, процедурата за купуване на нови тип многоцелеви изтребител за армията ни. Защо се провалиха предишните опити и какъв е рискът сега?


- Много точно задавате въпроса, тъй като в проекта за инвестиционен разход има раздел "рискове" и това, което ме притеснява, е, че там не са откроени рисковете, поради които са се провалили предишните опити. Опитите за подмяна на нашите бойни самолети, да бъдат съвместими в рамките на НАТО, започнаха преди много години и до ден днешен такова решение няма. Провалиха се и опитите за модернизация на МиГ-29 в сътрудничество с Германия. Рисковете са свързани с това, че първо няма пълна яснота за целите на този проект. Ако целите се ограничават до това да имаме достатъчно самолети за изпълняване на мирновременната задача по въздушно патрулиране, е едно. Ако целите са да придобием способност за напълно интегрирана в структурите на НАТО способност за противовъздушна отбрана и създаване на въздушна мощ, е друго.


Ако имаме яснота как бързо, освобождавайки се от стара и несъвместима техника, да намалим разходите за експлоатация с цел да акумулираме необходимия ресурс за по-бързо превъоръжаване, ако ние можем да използваме инструментите на НАТО за подготовка, за помощ при въздушно патрулиране в преходния период, то тогава много от рисковете, които не са споменати, могат да бъдат избегнати. Неотчитането на тези рискове ни води към подход, който е остарял, много скъп и много бавен. Когато сложен проект е много скъп и дори не знаем цялата цена, когато се реализира бавно и има проблеми в управлението поради недостиг на ресурси и поради неговата уязвимост на външни въздействия, които не желаят проекта да се осъществи, то шансът за успех не е голям.


Какво имате предвид "външни въздействия"?


- Колкото повече се забави придобиването на нов многоцелеви изтребител, толкова повече ще продължи използването на МиГ-29 и Су-25, от което Русия има финансов интерес. От друга страна, това практически откъсва България и военновъздушните сили от участие в съвместни действия със страни от НАТО поради липса на съвместимост и това е от интерес на страни, които са извън ЕС и НАТО.


Като служебен министър през 2014 г. направихте преглед на всички проекти за модернизация в армията...


- Да, това беше едно от първите неща, които възложих да бъдат направени под ръководството на инспектората с участието на проектните екипи и на потребителите, тъй като за мен беше важно не просто да се отчете, че някакви средства са изразходвани законно, а какви са придобитите способности и тези, които използват тези способности, как ги оценяват. Тогава установихме, че от повече от 20 проекта, които бяха анализирани, една част са прекратени без никакъв резултат, други са достигнали резултат, който не се оценява добре от тези, които го ползват, или не са предвидени средства за поддръжка, за експлоатация и всъщност това, което е придобито, не може да се използва. Друга група от проекти не са могли да започнат поради недостатъци в проектните предложения. Точно в този анализ ние идентифицирахме рисковете, които са довели до разходване на над 2 млрд. за 10 години, без да бъде постигнато очакваното и без да се имат предвид основните изисквания на Българската армия за придобиване на бойни способности. На основата на този анализ и на решенията на НАТО от Уелс изготвихме Национална програма "България в НАТО и европейската отбрана", която беше приета от правителството като стратегия за превъоръжаване и която всъщност отговаряше на въпроса как трябва да бъде организирано превъоръжаването на армията, така че да бъдат избегнати рисковете от последните десетина години. Тази програма даваше и много ясна финансова рамка в контекста на ангажимента за постигане на 2% от БВП за отбрана. За съжаление парламентарното правителство счете, че тя е много амбициозна, отмени я, замени я с друга програма, която вече не беше достатъчно конкретна, не беше ориентирана към постигане на измерими резултати, вследствие на което процесът се разпадна до стартиране на един или друг проект или по-скоро до опити без ясен финансов план, без ясни приоритети, без ясна система за управление, без чисти условия за участие на българската отбранителна индустрия. Видяхме, че проектът за многоцелеви изтребител се провали, за боен кораб се провали, за бронирана машина чак сега влиза, 4 години по-късно, за радарите, който беше почти готов да тръгне в резултат на съвместно изследване с НАТО, така и въобще не беше придвижен, а той е ключов. Други проекти, свързани с киберотбраната, за развитие на системата за управление, така че тя да бъде интегрирана в НАТО при развръщане на сили на наша територия или на наши сили на територията на друга страна от НАТО, така и не получиха внимание.


Нужна ни е национална програма с ресурсна рамка, ясен обхват и приоритети, добро управление на база най-добри практики в НАТО и ЕС, вкл. активно използване на агенциите на двата съюза. Важно е програмата да е синхронизирана с планирането на отбраната в НАТО и ЕС. Това не означава, че не са нужни предложените проекти, а че подходът за тяхната реализация носи много рискове и няма ясна визия как се превъоръжаваме за ефективна армия в НАТО и ЕС за 21 век. Може би някои хора не виждат тези проблеми, но за съжаление, без да ги решим, ще платим висока цена – не само в левове.

Коментари (48)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на danvan
  danvan
  Рейтинг: 550 Разстроено

  За това разделение Кремъл работи усърдно и харчи маса пари ...

  Българите са малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
 2. 2 Профил на danvan
  danvan
  Рейтинг: 550 Разстроено

  Разделяй и владей ...

  Българите са малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
 3. 3 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6084 Неутрално

  Ами това е основната цел на хибридчиците. Да ни разделят.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 4. 4 Профил на danvan
  danvan
  Рейтинг: 550 Неутрално

  Популизмът, умело раздухваната соц носталгия и клетия патриотизъм помагат много за процеса на разделение, както и хибридните фалшиви новини за Европа ... Това от една страна ... от другата имаме намаляващото образование на населението и резултата е налице

  Българите са малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
 5. 5 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1812 Неутрално

  Българското общество е разделено от 1919 г., когато Москва вкарва болшевишкият вирус в Отечеството!
  От тогава обществото ни няма и вероятно няма да намери покой и единение за да постигаме националните си цели!!!
  Проклети да са комунетата!!!

 6. 6 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Според мен е добре, че има разделение - не искам да имам нищо общо с национални предатели като местните русофили.

  The best way to predict the future is to invent it.
 7. 7 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4282 Неутрално

  До коментар [#5] от "selqnin":
  "Българското общество е разделено от 1919 г., когато Москва вкарва болшевишкият вирус в Отечеството!"

  Прав си, но това разделение е на политическа основа. На национална основа разделението на българското общество е между русофили и българофили патриоти , осъзнали истинската цел на Русия да ни погуби като държава и да ни включи в нейните предели като руска задунайска провинция. Това разделение е от преди 140 години.
  Русофилите са разделени между такива , които са повярвали в освободителната мисия на Русия и я считат за благодетелка на България и национални предатели , които са се подали на съблазанта на парите , подкупени са и откровено служат на руските интереси в ущърб на българските интереси.

 8. 8 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1284 Гневно

  Няма Български патриот който да е русофил, русофоб или нещо друго и различно от българофил. Никой от Възрожденците ни не е бил русо-нещо-си. Те са мечтали за независима, самостоятелна и силна България. Този който ни освободи, той и ще ни пороби - пророчески думи на Велик Възрожденец. А на родните мурзилки и други русоробски душици в парламента и ивън него, като оня тиквеник депутатин който обижда Българите и пише от Крим че западняците били идиоти, и другите дето са станали по-кресливи от истерички, бих им казал следното. Свещ трябва да палите самозабравила се паплач, свещ за тази демокрация и ценности срещу които толкова много крещите и говорите, щото само те ви защитават. Събуди ли се истинския Български патриотизъм и родолюбие, ще се разправи с подлогите на враждебните за БГ сили по-много нецивилизован начин - ще ви окичи като мартеници по дръвчета.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 9. 9 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7498 Неутрално

  Ние сме разделени, откакто са ни "освободили" през 1944 година. Оттогава има равни и по-равни, превилигировани и ощетени. И това ще продължава, докато има платени руски мекерета, за които Русия е по-скъпа от България.

 10. 10 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 988 Неутрално

  Русия е дървена патица! По която вие стреляте. Русия е оправдание! За ГРАБЕЖ! Многомилиарден! В €н€рг€Пиката! "Намаляване зависимостта от Русия" е иделаното оправдание за узаконен грабеж от ВЕИ-та за 1,5 млрд лв на година! За НЕДОПУСТИМА-спред ЕК-държавна помощ по дългосрочните договори с Марица 1 и 3-американки и офшорни. Русия е редтекст да се крепи мъртвоо НАТО! Да даваме залудо пари за мисии в Ирак и Афганистан! Над 1,2 млрд лв до сега! Пари, които можеха да отидат за превъоръжаване или опазване на гранциата от мигранти. "Руската запалха" е иделано оправдание за правене на многомилиардни овенни разходи за закупуване на СТАРО въоръжение. Ф16, потругалски, 2 пъти бракуван и веднъж подаряван! Само така! Балъци се ловят на гола кукичка! САЩ са в постепен залез. Не им се дава по 1 млрд $ за бази в Българи, както дават на Гърция! Пък и защо да дават толкова, каот плащат на интернет тролове, медии, и лобисти-АОНСУ-вци! "Руската запалха" е повод да търпим НЕизгодни концесии за вода и злато. "Руската запалха" е повод бизнеса да си обезцени дълговете наполовина с приемане на еврото. А сметката-да я плати населението! Като обеднее двойно! Каквото и да си говорим, става въпрос за ПАРИ! И малко за балъъци, голи кукички и лобисти!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 11. 11 Профил на Panda
  Panda
  Рейтинг: 437 Неутрално

  Шаламанов първо да декларира защо е толкова привързан към идеята България да купи точно старите португалски F-16 (а не примерно F-18, Еurofighter или Gripen) и защо неговият приятел и протеже Тодор Тагарев подмени критериите за оценка при конкурса за изтребител!

 12. 12 Профил на Vorknkx
  Vorknkx
  Рейтинг: 310 Неутрално

  Днешните "русофили" дори не са автентични такива. Те са просто комплексирани хора мразещи запада, а "русофилията" им е просто пълнеж.

  За мен последният истински русофил в България е бил Иван Вазов.

 13. 13 Профил на Родолюбец
  Родолюбец
  Рейтинг: 756 Весело

  Българското общество е разделено от 1919 г., когато Москва вкарва болшевишкият вирус в Отечеството!От тогава обществото ни няма и вероятно няма да намери покой и единение за да постигаме националните си цели!!!Проклети да са комунетата!!!
  —цитат от коментар 5 на selqnin


  Няма разделение на обществото, дотолкова, доколкото националните предатели никога и никъде не са част от което и да е общество. Русофилите не са българи по дух и съзнание. Те са слуги на поредния руски сатрап. И въпреки че целуват ръце и скутове, въпреки че насащдат руските интереси в България, дори от матушката им получават високомерно презрение.
  Пример:
  Срещата на кремвирша с цигарения митрополит.

  61. Ниkoй въ Бългapckoтo Княжecтвo нe мoжe ни дa kупувa, нитo дa пpoдaвa чeлoвeчeckи cъщecтвa. Вcekoй poбъ oт kakъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcka тepитopия.
 14. 14 Профил на Ватник
  Ватник
  Рейтинг: 838 Неутрално

  Русофилите не са българи. Те винаги са поставяли на първо място руският интерес. Какви българи са това?

  Every cradle is a grave.
 15. 15 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 502 Неутрално

  "Русия оцелява чрез пропаганда."

  Кремъл води пропагандна война срещу България и света, за да оцелее режима. “Горещите” войни има, за да се даде повод за пропагандата, а няма пропаганда, защото се водят войни. Така оцеляват диктаторските режими по цял свят.
  Хибридната война превръща журналистиката в пропаганда. Това е разрушително за журналистиката, защото лишава медиите от възможността да дават информация на хората, а те сами да правят собствените си изводи.
  Цел на пропагандната (хибридна) война, която води Русия срещу света, е:
  -да причини хаос в системите за взимане на решения и управлението на противника,
  -да манипулира общественото мнение (глобално, регионално, национално),
  -да обезпечи ефективното функциониране на руската пропаганда в световното информационно пространство.
  С други думи: да насади политическа митология.
  Това става чрез традиционните и социални медии. Самите пропагандисти не крият, че в „мирно време” не са работили с пълна сила. През 2011 година главната редакторка на държавния канал Russia Today, който работи за западната аудитория, Маргарита Симонян, откровено обясни смисъла на съществуването на нейната медия: „Когато няма война, тя като че ли не е нужна. Но когато има война, това е направо критично. Но не можеш да създаваш армията една седмица преди началото на войната”.
  Дитаторските режими вече не оцеляват чрез война. Оцеляват чрез пропаганда. Пропагандата работи с врагове, които обикновено са малцинства, и успехи, които обикновено са военни -спечелени, а преди това разпалени, локални войни с по-слаб противник. Има война, за да има пропаганда, а няма пропаганда, защото се води война.
  Малцинството, което играе ролята на изкупителна жертва за Путин, са „либерастите“ и „Гейропа“ като цяло.
  Владимир Путин успя да изгради телецентрична държава, в която всички обществени институции от църквата до армията бяха подменени със съответната телевизионна картинка. Но той до голяма степен наследи послушните медии от предшествениците си, които искаха да възпитат у хората еднакви възгледи, и за целта създадоха огромна пропагандна машина – тъкмо по мярка на идващия диктатор.

  Какви са основните пропагандни тези на руската манипулация?

  Кремъл си дал сметка, че програмираното пропадане на Русия никога няма да спре, след като всичките й съседи последователно били привлечени (или купени) от един икономически – ЕС, и един военен съюз – НАТО, насочени срещу нея.
  Западните сили от XVIII век прилагали спрямо Русия „позорна политика на обсада“.
  Англо-саксонската агресия срещу Русия приела формата на финансова и икономическа война.
  Москва очаквала и въоръжена агресия от страна на Запада, затова развива своето селско стопанство, превъоръжава армията си и подсилва своите стратегически съюзи като БРИКС и Евразийския съюз.
  На тези очевидни глупости и лъжи вярват четири групи хора:
  -носталгиците по комунизма;
  -любителите на конспиративни теории;
  -убедените, че „всички са маскари“;
  -търсачите на „алтернативни гледни точки“.
  Първите три групи са почти безнадеждно загубени за истината. Лъжите на хибридната пропаганда обаче могат и трябва да бъдат разобличени пред четвъртата група. Тя е съставена предимно от млади хора без достатъчно жизнен опит, но с искрен стремеж към свобода и справедливост. Този естествен стремеж ги води до странни заключения. Например, че мнозинството руснаци одобряват лидера си, защото той споделя техните принципи и защитава техните интереси, а не заради тоталната пропаганда на режима и силовата разправа с всеки потенциален конкурент. Или че американският протекционизъм и икономически егоцентризъм са гибелни за света, но руският авторитаризъм не е нищо повече от народписхология. И т.н.
  Но руската хибридна пропаганда се концентрира най-вече върху безкритичния и безусловен пацифизъм на младите. Естествено, по-голямата част от хората не искат да воюват. Но има една малка част лоши хора, които искат. Затова войните никога не спират. И когато лошите хора решат да воюват, „аксиомата за ненасилие“ не работи. Едностранният пацифизъм се превръща в покана за агресия. Да, трябва да се забрани използването на въоръжена сила при разрешаването на спорове между личности и нации. Да, войната трябва да бъде поставена извън закона в името на човечеството. А режимите, които предизвикват войните? А правителствата, които употребяват насилие върху собствените си граждани? Те не трябва ли да бъдат поставени извън закона? Не можеш да се противопоставяш на употребата на сила срещу въоръжени противници, и да я одобряваш срещу невъоръжени. Или поне не трябва. Иначе влизаш в хибридните сценарии.

  Най-ефикасно на хибридната война може да се противодейства чрез „аналитична грамотност“ . Тя има 6 правила:
  1 . ПОЗНАВАЙ СЕБЕ СИ – тоест, не гледай и не чети само новини, с които си съгласен
  2. ПОЗНАВАЙ ИЗТОЧНИКА – дали организацията, разпространяваща дадена информация, преследва политически цели. Ако е частна медия, дали хората зад нея имат явни политически пристрастия?
  3.ПОЗНАВАЙ ЖУРНАЛИСТИТЕ – журналистите, които специализират в определен вид репортажи, например въпросите на националната сигурност, са по-достоверни гласове по тези въпроси в сравнение с тези, които се занимават с всички
  4. ОЦЕНЯВАЙ ИЗТОЧНИЦИТЕ.
  5. НЕ БЪРЗАЙ – живеем в ерата на сензационните новини. Във времето на все по-малко четящи хора основна цел на медиите е да печелят повече читатели. Това често пъти води до подвеждащи заглавия, които правят от събитията сензации.
  6. НЕ СТАВАЙ ЧАСТ ОТ ПРОБЛЕМА. Това значи да помислиш, преди да споделиш даден материал в социалните мрежи .
  Това е трудно, но не непостижимо. И като че ли е единственото възможно решение. Никой не може да ни спаси от собствената ни глупост."
  Калин Манолов

 16. 16 Профил на Voiko
  Voiko
  Рейтинг: 987 Неутрално

  Пълни измишльотини. Празни приказки от начало до край. Само че срещу тази въображаема "хибридна'' война се подготвя гореща война.

 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 18. 18 Профил на Родолюбец
  Родолюбец
  Рейтинг: 756 Неутрално

  До коментар [#15] от "objektivist96":

  +++++++++++

  61. Ниkoй въ Бългapckoтo Княжecтвo нe мoжe ни дa kупувa, нитo дa пpoдaвa чeлoвeчeckи cъщecтвa. Вcekoй poбъ oт kakъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcka тepитopия.
 19. 19 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1284 Неутрално

  До коментар [#11] от "Panda":

  Ама още ли има тука неразбрали че Ф-18 е палубен самолет? Само Автралия и Канада до колкото знам имат вариант за сухоземни летища, при това те са платили за преработката на самолета.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 20. 20 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1284 Неутрално

  До коментар [#17] от "Judjuk":

  Каква АЕЦ Белене те е подгонила тебе. България има излишъци от енергия. За какво ти е още? А и в световен мащаб големите централи замират. Строят се вече по-малки но по-гъвкави газови такива които са и по-близко до консуматорите, като по този начин се избягват две неща: 1) загуби при пренос на ел. енергия на големи разстояния; 2) газовите централи с ново поколение турбини имат опростени процедури за старт/стоп което им дава предимство част от турбините да спират през нощта когато консумацията е малка и на сутринта да бъдат стартирани ( гъвкавост ). Ти май още живееш в миналия век, давай да бичим тука нон-стоп ел. енергия.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 21. 21 Профил на Panda
  Panda
  Рейтинг: 437 Неутрално

  До коментар [#11] от "Panda":Ама още ли има тука неразбрали че Ф-18 е палубен самолет? Само Автралия и Канада до колкото знам имат вариант за сухоземни летища, при това те са платили за преработката на самолета.
  —цитат от коментар 19 на tsyrvulan

  Не отклонявай темата - Шаламанов, Тагарев, Цветанов, Ненчев и Плевнелиев са хората които лобират за старите португалски кошници.
  Тук не става въпрос за подмяната на руската техника а за лобирането за една определена фирма.
  Защо ли?
  А F-18 са на въоръжение и в Испания, Швейцария и Финландия примерно.
  Без преработка и не от "палуби".

 22. 22 Профил на Сахаров
  Сахаров
  Рейтинг: 447 Неутрално

  Няма Български патриот който да е русофил, русофоб или нещо друго и различно от българофил. Никой от Възрожденците ни не е бил русо-нещо-си. Те са мечтали за независима, самостоятелна и силна България. Този който ни освободи, той и ще ни пороби - пророчески думи на Велик Възрожденец. А на родните мурзилки и други русоробски душици в парламента и ивън него, като оня тиквеник депутатин който обижда Българите и пише от Крим че западняците били идиоти, и другите дето са станали по-кресливи от истерички, бих им казал следното. Свещ трябва да палите самозабравила се паплач, свещ за тази демокрация и ценности срещу които толкова много крещите и говорите, щото само те ви защитават. Събуди ли се истинския Български патриотизъм и родолюбие, ще се разправи с подлогите на враждебните за БГ сили по-много нецивилизован начин - ще ви окичи като мартеници по дръвчета.
  —цитат от коментар 8 на tsyrvulan


  Само една малка корекция... не възрожденци, а революционери. Възрожденци русофили има много

  I shave with Occam's razor
 23. 23 Профил на Гарван
  Гарван
  Рейтинг: 743 Весело

  До коментар [#11] от "Panda":Ама още ли има тука неразбрали че Ф-18 е палубен самолет? Само Автралия и Канада до колкото знам имат вариант за сухоземни летища, при това те са платили за преработката на самолета.
  —цитат от коментар 19 на tsyrvulan


  Тези в Швейцария, Финландия и Испания варианти за какви летища са по твоята класификация? Може би мокроземни или водни летища?

 24. 24 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1284 Неутрално

  До коментар [#21] от "Panda":

  Няма начин Ф-18 да не е бил преработен за нуждите на авиацията вместо на флота, защото този самолет е създаден за палубен изтребител. А преработването се плаща, независимо дали ни харесва или не. Не знам кой за какво лобира, в статията не се споменава определен тип хвърчило което БГ да закупи. Говори се за превъоръжаването като цяло и за хибридните руски атаки. Не съм специалист по бойни самолети, за това мнението ми не е меродавно. От лична гледна точка, като потребител, винаги бих предпочел новото ако мога да си го позволя пред употребяваното. Но все пак това е въпрос на бюджет.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 25. 25 Профил на Dima Gromov
  Dima Gromov
  Рейтинг: 225 Неутрално

  абе виждам работил си дълги години в нато,ама виждам и резултата от похарчените милиони,че и дирекция за анти-хибридна война.Ами супер си вършите работата,резултатите са на лице,само не разбрах коректива на контролните органи,къде е ?Кой поема отговорността за реултатитеЗа една турска база"инджерлик" и едни ракети руски питам?

 26. 26 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5872 Неутрално

  Както му се вижда от В. Шаламанов - армията ни е тотално пробита от корупция, лобита и хибридни атаки и проектите и до един са провал (не само за самолетите)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 27. 27 Профил на меншевик
  меншевик
  Рейтинг: 334 Неутрално

  Това интервю на един доказан експерт в областта на сигурността показва по крещящ начин как от царо включително насетне всички български правителства работят за унищожаването на българската армия. Директно. Включително и "десния" бай-муй.

  Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ: Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет
 28. 28 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1284 Неутрално

  До коментар [#26] от "penetrating":

  Само армията ли, ами че БГ от години можеше да се свърже с други източници на газ ако се беше изградила интерконекторна връзка с Румъния. Ама нейсе, ГъзПром плащаше и майцепродавците в парламента саботираха. Както навремето Мтел, които бяха монополист на пазара и чак след като обществото започна да задава много неудобни въпроси, се пристъпи бавно и мудно към търг за втори мобилен оператор. В случая, Мтел беше печеливш от липсата на конкуренция и имаше интерес това да се задържи колкото се може по-дълго. С ГъзПром е същото.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 29. 29 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Глупости. Обществото не се разделя заради хибридите, то си е разделено априори.

  Българите не умеем да живеем като общество. Погледнете една етажна собственост и после да говорим за каквото и да е.

  Всеки се дели, цепи, разграничава... Разделението про/анти Русия е само едно от многото... и като цяло не най-важното. По - важно е да решим искаме ли въобще държава? Щото според мен 90% от хората реално не искат или поне не работят/живеят в тази посока. Не е ли по-добре да гасим лампата и да затваряме вратата...

 30. 30 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До коментар [#27] от "меншевик":

  Съзнателно ли изпусна Костовото управление? Можеш ли да цитираш, какво точно направи ТО за повишаване на боеспособността на БА?

  Истината е, че всички управления, без изключение, гледат на БА като на шепа послушен електорат. Толкоз.

 31. 31 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2485 Неутрално

  До коментар [#20] от "tsyrvulan":

  Притеснявам се, че излизаме извън темата. Тя не е за Белене, а за 10 млд лв за военен бюджет. Сума съпоставима със стойността на централата. Дали си струва да бъде изхарчена при условие, че пари няма? И при условие, че това не е за отбрана, а за включване в световна касапница, която ще доведе до апокалипсис.

 32. 32 Профил на меншевик
  меншевик
  Рейтинг: 334 Неутрално

  До коментар [#30] от "niakoi_si":

  Абсолютно съзнателно изпуснах управлението на Костов. За това защото за пръв път след 1990 година се стартира крупна реформа, имаща за цел да се премине от абсолютно неадекватния модер на наборна армия от съветски тип към професионална кадрова армия от натовски тип и се предприе курс към присъединяване към НАТО.

  Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ: Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет
 33. 33 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1284 Неутрално

  До коментар [#31] от "Judjuk":

  Отбраната не е печеливш сектор, ако беше обратното щеше да е в ръцете на фирми. Аз не се притеснявам от сумата, дори смятам че е недостатъчна за да се окомплектоват въоръжените сили. Притеснявам се по какъв начин ще бъдат изхарчени, щото БГ политиците през годините са доказали че харчат национални средства неефективно и безотчетно.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 34. 34 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 733 Неутрално

  Шаламанов първо да декларира защо е толкова привързан към идеята България да купи точно старите португалски F-16 (а не примерно F-18, Еurofighter или Gripen) ...
  —цитат от коментар 11 на Panda

  Какъв е Шаламанов, че трябва да декларира причината за предпочитанията си? Не трябва ли точно Шкембе войвода да декларира желанието си да ремонтира таралясниците в Русия? И как си представя Шкембе войвода съвместни мисии на Миг 29 заедно с рафал, или някой Ф-16 или 18? Кои са тези нещастни летци, които ще бъдат задължавани да летят с летящите ковчези?
  Не е наша работа да си даваме мнението (предпочитанията), тревожното е, че вече повече от 10 години нещата се смотават, отлагат, харчим милиони за данък Русия, и имаме ВВС генерали, но не и изтребители.


 35. 35 Профил на Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Ние сами обезглавихме армията си със главнокомандващ резидент на РИСИ.
  При тава палажение армия не нада. Воурожение е непричом.
  Наш главнокомандващ сдался преварително.

  Президент Плевнелиев - Трудно мога да не споделя своето дълбоко унижение като дясномислещ човек от ръководството на "Демократична България" да влезе в съюз на балотажа с Мая Манолова. Не трябва да дават оставки, а да си изберат Манолова за шеф
 36. 36 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 733 Неутрално

  Започвам да си мисля, че ще е много по-удачно за преговорите за изтребители да се привлекат финансисти, а не военни. На всички е известно, че най-удачните варианти ще са Ф-16, Юрофайтър, Рафал (Ф-35 никой няма да ни даде, дори и да имаме парите)

 37. 37 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1284 Неутрално

  До коментар [#36] от "historama":

  Нито Ф-18, той дори и не се произвежда. А според мен избора е предрешен и това е цялата причина за рестартирането не процедурата, въпреки че Грипен беше одобрен. Ще се купят стари Ф-16 от израел или друга държава с 10 до 15 годишен ресурс и толкоз. При това ще видиш че БГ ще плати повече от Хърватска с някакви много префърцунени и измислени врътки. Комисионните пич, комисионните играят изключителна роля що се отнася до изразходването на обществени средства, както на общинско така и на държавно ниво.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 38. 38 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2702 Неутрално

  Единственото което е направил е КОРУПЦИЯ. По стара либерална традиция ще крещим най -много против нея !

 39. 39 Профил на ali_ibn_isa
  ali_ibn_isa
  Рейтинг: 993 Неутрално

  С толкова много русофилистици врагове не са ни нужни.
  Още повече, основната заплаха за България и СЕГА и в исторически план идва от рассиянската Сатрапия и турско-османското недоразумение. И още повече, че руският и турският фюрер са се гушнали здраво.
  Сегашната ни псевдо-държавност е въпрос НЕ на активна отбрана и възпиране, а на исторически паритет и равновесие на силите между Расия, Турция и Запада. Решаващият фактор в това уравнение е точно Европа и като цяло Запада. Във всеки един момент на отслабване на европейският фактор е следвала трагедия за България. Никакви изтребители няма да ни спасят щом политиците са ни предатели - напразно хвърлени пари.

 40. 40 Профил на xefgo
  xefgo
  Рейтинг: 544 Неутрално

  Русия е доказаният ни външен враг, но най-големият е българската "пета колона" - известна със своята безкрайна продажност .....или с жаргона "червени боклуци". Това е крадлива пасмина от безродници с безкрайно дребни душици готови по всяко време да продадат България за своя изгода. За тях няма европейски ценности, за тях въобще не съществуват ценности извън робските - такъв им е генетичният код, на помияри!

 41. 41 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1056 Неутрално

  "Основният проблем, който трябва да бъде решен, е на основата на приетия вече план за повишаване на разходите за отбрана да бъде направена финансова рамка"

  ... т.е. проблемът за него е да се вземат колкото се може повече пари, а за какво ще се ползват, какви стратегически цели трябва да се постигнт, в каква рамка на национа безопаснот да се включат...

  Мисля, че можеше да спра четенето още на изречението "Велизар Шаламанов е бил офицер от Българската армия." ...

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 42. 42 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 842 Неутрално

  тия 10 млрд са недостатъчни за модернизацията...28г нито лев за модернизация и сега били 'много' ми все едно да ти се развалят повечето зъби в устата понеже не си посещавал зъболекаря когато трябва и да се сърдиш че ще ти вземе 2-3000 лв накуп...

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 43. 43 Профил на miltaka
  miltaka
  Рейтинг: 218 Неутрално

  На всички хора, които се интересуват им е ясно, че мръсните руски пияници правят всичко възможно, на всички нива-за да разделят и владеят! Не само в Бг, а и в ЕС, САЩ, Африка и навсякъде където мръсните кунки на Путкин стигат!!! Парадоскалното е, че вместо да се грижи за благоденствието на народа си и развитието на руската икономика-със сигурността на приодите от продажба на енергоресурс- Путкян и върхушката от олигарси изсмукват като паразити милиарди долари от ръцете на руския народ за да богатеят все повече!! Всички са врагове, всички искат руската кочина на колене ( което е ненужно, тя и така си е на колене) -всичко се прави с цел да се отвлича вниманието на средно-статистическия руски пияндурник и превръщането му в путинско зомби!!! В цялата тази бъркотия обаче, се вижда много добре как определени палячовци сред българските "политици" откровено се хвърлят в защита на руската политика и "ценности" !! Например Перхидроления пендел и неговите гювендии от яТака са се поставили в надушено положение на руското посолство и яростно се борят за добруването на Путляр!! Мошеника Марешки скоро беше напазаруван и също е в руския отбор, БСП са отдавнашни предатели и са ясни на всички....така че ясно е, че отново БЪЛГАРСКИЯ интерес и сигурност ще бъдат предадени!! Ако не се закупи изцяло западна техника, значи отново някой ни е продал за комисионна!! Никой не иска руска техника, защото е пълен боклук!!!!!

 44. 44 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4346 Неутрално

  ТАСС 0.2

  Подробностите настрана...
  агентът е работил за Агенции.
  Колега, значи ;)

  "Велизар Шаламанов е бил офицер от Българската армия.
  От 1998 до 2001 г. е заместник-министър на отбраната.

  Бил е директор по сътрудничество с нациите в Агенцията на НАТО
  и директор по сътрудничество с потребителите в обединената
  Агенция за комуникации и информация на НАТО"

 45. 45 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1419 Неутрално

  Не само корупцията е големият проблем, а простотията, непознаването на историята, изобщо лошото образование. Даже си мисля, че ако едно по-добро образование обхване по-голяма част от обществото, ще се справим по-добре и с корупцията.
  За съжаление за третия проблем, а именно надмощието на първичността над разума, което вероятно е обусловено от националния характер, едва ли може да се направи много. Даже и с образование, защото съм го наблюдавала в иначе много умни хора.

 46. 46 Профил на dolna4erti4ka
  dolna4erti4ka
  Рейтинг: 868 Неутрално

  Велич,жив и здрав бъди.Познаваме се още от МГ Пловдив.Дано има повече българи като теб да са стъпили здраво на земята и да не се полъгват по лъжите на путито.

 47. 47 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1503 Неутрално

  Хибридната война на Русия разделя българското общество защото настройва най долната и продажна част от него срещу останалите, и срещу европейските интереси на България.
  Русия си пазарува тук партии, бизнеси и обикновени хора. Чрез тези "покупки" тя се опитва да упражнява всякакъв контрол, включително и социален. Един прост пример:
  Ако, да кажем, не харесвате Русия и сте нарочен от някого, може и да не си намерите работа лесно - откровено зависимите фирми няма да ви наемат, или ще ви наемат да ви гърчат, а на тези, които са извън контролирания от русофилите кръг, могат да бъдат изпратени компромати за вас.

  Този пример е приложим за всяка област - от личния, до обществения живот и бизнеса.

  Накратко - една часто от обществото бива напазарувана и се хвърля във война за ресурси и контрол срещу останалата. В тази война няма правила.

  Оттук и омразата и разделението.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 48. 48 Профил на Чубакът
  Чубакът
  Рейтинг: 282 Неутрално

  До коментар [#47] от "Боян Таксиров":

  Пълни глупости.

  Най-много омраза и разделение в обществото идва от т.нар. „прогресивни“ кръгове, които са върли евроатлантици, но все с комсомолски патос. Аз например не мисля, че България има нужда от НАТО и е напълно възможно сами да си гарантираме сигурността с подходящо реформирани и ефективни служби. Но ако това го кажа публично, автоматично ще ми се лепне етикета „русофил“, „хибриден“ или „комунист“. Дори да имам 150 разумни аргумента, с които да си защитя тезата и изобщо да не съм нито комунист, нито какъвто и да било -фил.

  Същите тези „прогресивни“ се чудят кой паметник да съборят, за какво да обвинят Путин, на кое да кажат „соц“, колко пъти на ден да кажат „ватенки“, „пияници“ и „комуняги“, по какъв начин да докажат, че 2 милиона души от населението - пенсионерите - не стават за нищо, са глупави и некадърни, а пък в крайна сметка не дават едно предложение, което да ни доближи повече до заветната Европа. Същата тази смрад после излиза и плющи точно тези глупости, които си нанизал, и още 30000 човека като теб ги повтарят като папагали.

  Та като говориш за разделение, вземи помисли малко по-обхватно. Изредените простотии в коментарите по-горе по нищо не се различават от тролските помии за „еврогейците“ и третия пол. От двете политкасти, цепещи България - русофили и русофоби - русофобите са далеч, ама далеч по-големи хейтъри и скочубри.

  И между другото Шаламанов е бивш член на БКП, при това върл. Абсолютен чантаджия без никакъв пряк поглед върху проблемите на армията. Точно тоя професионален бояджия да се изявява като атлантик е направо смешно. На всичкото отгоре и под крилото на Да, България.

  "The nation which can prefer disgrace to danger is prepared for a master and deserves one." || Economic Left: -3.75 || Social Authoritarian: 1.38
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK