Проф. Анастас Герджиков: Големият срив в качеството на висшето образование идва от това, че приемаме всички

Анастас Герджиков

© Анелия Николова

Анастас ГерджиковСпоред ректора на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Анастас Герджиков държавата трябва да продължи да намалява субсидирания прием на студенти в университетите. "Дневник" разговаря с проф. Герджиков за бъдещите реформи в управлението на университетите, за заплащането на преподавателите и за идеята най-старото висше училище у нас да разкрие филиал в Бургас.


При положение че в последните години местата в университетите са повече от кандидатите и има надпревара за студенти, ще успеете ли да наберете студенти в новия филиал в Бургас, който Софийският университет възнамерява да разкрие?


- Не зная. Съветът на ректорите от няколко години осъзнава необходимостта да се спре разкриването на филиали и специалности в направления, които не са традиционни за университетите, и затова гласува да се въведе мораториум върху разкриването на специалности в нови направления и на филиали. Аз самият подкрепих това гласуване. Мораториумът вероятно ще залегне в измененията на закона за висше образование, които се подготвят в момента. При гласуването някои от ректорите отбелязаха, че това не е съвсем справедливо, защото се забранява разкриването на нови филиали, но не се премахват съществуващите, поради което се оказва, че университетите, които вече са разкрили филиали, ги запазват, а тези, които не са, няма да имат право.
В случай че някой малък университет без капацитет вече е разкрил такова звено, ще има филиал; в случай че някой голям университет не е разкрил – той няма да има филиал. Поради това колегите ми настояха да се направи опит за разкриване на такъв филиал в Бургас – след като кметът на града сам предлага това, очевидно регионът има нужда. Затова наши колеги от няколко факултета са откликнали на тази молба.


В Съвета на ректорите гласувах срещу разкриването на нови филиали, а при гласуването за филиал на Софийския университет в Бургас се въздържах. Но не мога да възразя срещу аргумента защо малък университет без капацитет има филиал и ние не го закриваме, а сега ще въведем мораториум, включително и за големи университети с капацитет.


Нужно ли е тогава държавата да закрие неефективните филиали на университетите?


- Може би думата не е неефективни, но според мен и с филиалите трябва да се подходи както със специалности и професионалните направления. По начина, по който се ограничава броят на приеманите студенти в направления с ниско качество според комплексната оценка на Министерския съвет, трябва да се ограничи и в такива филиали, докато накрая се види, че те просто не трябва да съществуват.


От няколко години държавата намалява субсидирания от бюджета прием на студенти, но все още в университетите има места и след четвърто класиране.


- В университетите в страната имаше 70 хил. места, когато завършващите бяха 110 хил. После завършващите паднаха наполовина, а броят на местата в университетите оставаше същият. Преди три-четири години Министерството на образованието и науката (МОН) започна тази изключително правилна политика на намаляване на местата, където качеството е по-ниско. То се измерва ежегодно.


Сега нещата са доста по-добри от преди, но все още не сме достигнали желаната цел. Предполагам, че са нужни още три години, за да сведем броя на местата до такова число, че кандидатите да са поне двама за едно място. Това е възможно и е нужно, защото най-големият срив в качеството на висшето образование идва от това, че приемаме всички поради големия брой места и малкия брой кандидати. Трябва да стане обратното.


Тоест според вас не са необходими други мерки освен поетапно намаляване на приема.


- Това е най-важната мярка, надявам се МОН да продължи да я прилага въпреки трудностите и съпротивата.


Кои според вас са другите причини за лошото качество на висшето образование? Освен тази, че университетите приемат всички кандидати.


- Има много причини и не знам дали можем да ги изброим в едно интервю. Най-сериозната е тази, която споменах, тъй като масовизацията доведе до срив още през 90-те години. А при намаляването заради демографската криза на броя на кандидатите нещата станаха още по-тежки. Приемаме всички, поради което качеството пада още на входа. Но има много други причини. Някои от тях са материални - при липса на оборудване, при липса на средства за възнаграждения очевидно качеството няма да е високо. Всеки, които желае да работи със сериозно оборудване, например в природните науки, ще отиде в чужбина, защото тук невинаги можем да му го предложим.


Сериозна причина е ниската публикационна активност в сериозни научни списания на повечето университети, а също и в хуманитарните и социалните науки във всички университети. Има и методически проблеми - в някои от случаите става дума за остарели форми на преподаване. Надявам се, че Софийският университет е този, който най-често модернизира начините на преподаване. Но има и много други причини.


Ваши колеги искат в проектобюджета за 2019 г. да има повече средства за увеличение на заплатите на преподавателите. Софийският университет споделя ли това искане?


- Това е безспорно. Нужни са допълнителни средства за висше образование – не само за увеличаване на възнагражденията, които са по-ниски от тези на завършващите студенти. Когато завършиш Софийския университет, започваш работа със средна стартова заплата, по-висока от тази на професор с 30 години стаж. Това не е нормално. В същото време са необходими средства за апаратура, инфраструктура и оборудване, защото много от науките не могат да функционират без това – без такива условия не можем нито да правим научни изследвания, нито да предложим качествено образование.


В същото време обаче разбирам позицията на министъра на финансите, че не могат да се увеличават средствата в една система, която не е реформирана. През последните години ние реформираме системата - първо, субсидията вече не е само според броя на студентите, но и според качеството; второ, намаляваме местата. Виждайки тази реформа, министърът на финансите е предложил увеличение на бюджета за образование за следващата година с 10%.


Това са 40 млн. лева, които не са никак малко за тази система. Те, разбира се, са недостатъчни - смятам, че за висше образование трябва да се отделят три пъти повече пари, но виждам, че той изпълни ангажимента си, когато започна реформата, държавата да започне да дава повече средства. Надявам се, че този ангажимент ще продължи и занапред. Тогава ще се случи това, което вече започва да се случва – средства ще се увеличават за системата, но не за всички поравно.


Университетите с високо качество в дадено професионално направление ще бъдат стимулирани все повече, а тези, които дават ниско качество, няма да бъдат. Това вече се видя тази година. Подходът е много добър и ще реформира цялата система, но за съжаление ще е много тежко за някои университети, в които цели направления и дори факултети няма да могат да функционират. Това в един малък университет се превръща в социален проблем.


В един момент, когато се закрие специалност заради ниско качество и след намален прием, това ще е добре за системата, но хората, които преподават там, ще трябва да си търсят работа в друг университет. Това е тежък социален проблем и от три години повтаряме, че трябва да се помисли по този въпрос – дали ще направим една карта на специалностите във всички университети в страната, така че тези хора да могат да се прехвърлят от един в друг с по-високо качество, ако отговарят на дадени изисквания, или ще подготвим някакви социални пакети, с които да ги компенсираме, че ще загубят работата си.


Министърът на образованието и науката иска ректорите да подписват договор за управление с него, в който ще се задължават университетите да изпълняват обществено значими задачи.


- Това е възможно. Не знам дали точно това е подходът, но някаква отговорност на ректорите пред държавата трябва да има. Защото, ако един ректор не изпълнява програмата, с която е бил избран, в момента само Общото събрание на университета може да го санкционира. И обратно, ако той си изпълнява програмата, но Общото събрание реши, че не го харесва, може да го смени.


В единия случай той не я изпълнява, но остава, понеже Общото събрание по някаква причина го поддържа, а в другия случай той реформира университета и го води напред, но събранието решава, че не го харесва и го сменя. Това се опитва да предотврати министърът – досега не е намерена най-добрата правна форма, подозирам, че може и да не се намери, но аз подкрепям това. Мисля, че така трябва да бъде. Трябва да има някакъв начин да има отчетност и пред министерството, което в случая представлява обществения интерес.


Нужни ли са повече правомощия на ректорите за сметка на колективните органи на управление? Тоест някаква форма на по-голяма самостоятелност при вземането на решения.


- Не знам. От една страна, когато един ректор е подготвил подходяща програма, бил е избран и след това се опитва да я изпълнява, но някой от колективните органи на управление – най-често Академичният съвет, спъва това с гласуването си, тогава очевидно той не е виновен, че не изпълнява тази програма.


От друга страна, прехвърлянето на правомощия от Академичния съвет към ректора също не е безопасно. Затова съм раздвоен и не мога да кажа как трябва да се постъпи. Не е редно Общото събрание да избере кандидат за ректор въз основа на една платформа, която след това той да не може да изпълни заради това, че Академичният съвет гласува срещу отделни нейни точки. От друга страна, да се отнемат правомощия от колективния орган и се дадат на ректора, ми се струва опасно.


Коментираните сега промени вероятно ще засягат университетите, но не и академиите. Нужна ли е намеса в тяхната автономия на фона на скандалите в Българската академия на науките (БАН) заради отделянето на института по метеорология?


- Не мога да преценя. Софийският университет е традиционен партньор на БАН. С едно изключение, във всички центрове за върхови постижения и центрове за компетентности ние сме партньори. Това партньорство започна от долу нагоре, нашите колеги работят непрекъснато заедно. БАН има сериозен потенциал. Не мога да давам съвети как е най-добре да се реформира.


Държавата иска квота за млади учени в ръководните органи на университетите и вече отпуска пари за допълнителни възнаграждения за тях, за да бъдат стимулирани да останат в университетите.


- Подкрепям и двете мерки. Първо, трябват повече средства за млади учени, включително за възнаграждения, защото те са два пъти по-ниски от средната заплата на студента, завършил току-що Софийския университет и започващ друга работа. Това отблъсква от академична кариера. Още по-съгласен съм за другото.


Поне от 20 години питам защо в Общото събрание на университетите по закон 70% са хабилитирани, 15% са студенти, а за нехабилитираните остават между 0 и 15%, което обикновено значи 5 или 10% от събранието, макар че обикновено нехабилитираните преподаватели са половината от академичния състав. Това е единствената група, която не е представена достатъчно в Общото събрание. Трябва да се увеличи квотата на нехабилитираните преподаватели.


Какво предвижда новата концепция на студентската телевизия "Алма матер"?


- Концепцията бе приета от Управителния съвет на телевизията; в нея няма нищо изненадващо и особено ново. По-важното е как тя ще се изпълнява, защото добрите намерения са едно, а изпълнението - друго.


Кой ще я изпълнява? За временно изпълняващ длъжността директор бе назначен актьорът Башар Рахал.


- Той остава директор на телевизията. Не сме обявявали конкурс, въпреки че концепцията е готова и приета от Управителния съвет. Не съм и сигурен, че директорът трябва да бъде на постоянен трудов договор. По-скоро си представям нещо като договор за управление. За мен истинският проблем е дали ще намерим средствата, защото имаме много мащабни идеи.


Започваме в цялата страна подбор на студенти, които да станат водещи, сценаристи, режисьори и продуценти на предавания, за да превърнем телевизията в национална. Целта ни е студентите да правят тази телевизия, тя да бъде студентска телевизия. Като прибавим и това, че една академична, студентска телевизия ще бъде не само оригинална и новаторска, а и независима от политически и икономически интереси, ми се струва, че тя ще привлече голяма аудитория и не може да не успее.

Ключови думи към статията:

Коментари (89)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Тони КОСТОВ
  Тони КОСТОВ
  Рейтинг: 898 Неутрално

  Ами не ги приемайте всички ! Просто е !

 2. 2 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3226 Неутрално

  Еми не ги приемайте, професоре, на какво заприлича СУ в последните години. Аз съм кандидатствал 1989 г., беше истинско изпитание да се влезе там, но оттогава....

  пп. Има обаче и едно допълнение - ако СУ не приеме всички, които може, ще трябва да поосвободи част от излишния персонал, щото едно е да имаш 6000 студента, друго - 4500. Ето в тази част - реформите, за да стане СУ отново атрактивно място, съвсем не съм сигурен, че проф. Герджиков ще се справи.

 3. 3 Профил на lout66
  lout66
  Рейтинг: 762 Неутрално

  Проблема не е че приемате всички, а това че всеки идиот които е приет завършва.

 4. 4 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 1761 Весело

  Основният проблем не е, че приемате всички, а че завършват всички. По мое време в МЕИ при годишен прием 1600 души завършихме 240 души.
  Всъщност решението е много просто - премахване на финасираната държавна поръчка и замяната й с целево финансиране на студенти - стипендии, заеми и т.н.

  "Големият проблем на цитатите в интернет е, че повечето хора вярват в тяхната автентичност." Иван Вазов
 5. 5 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 2924 Весело

  То проблема е и , че в Долно нанагорнище има университет а в съседното село дето даже не е на картата - филиал ...

 6. 6 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2210 Неутрално

  големия брой университети разсипва икономически страната и създава невъзвращенци ,недоволни от държавата неграмотни същества ,които не могат да се реализират нито тук , нито навън ,защото просто нямат основни познания , редно е да се въведат критерии навсякъде за прием и обучение и контрол над това ,както в средното образование и критерии за успеваемост на завършилите ,субсидията да се плаща на извършена дейност и то успешна ,а не предварително и на калпак , така конкуренцията ще е реална ,а университетите малко и качествени , не е тайна ,че медицинските университети и болници се субсидират с повече пари ,отколкото първичната помощ ,която произвежда 50 милиона прегледа ,а университетите произвеждат кадри за чужбина ,които нямат никакво значение за държавата и хората платили с данъците си тяхното безплатно обучение ,а в същото време над половината осигурени са лишени от каквато и да е медицинска помощ по малки населени места ,защото просто няма желаещи от завършилите държавна поръчка да работят там ,на това трябва да се сложи край .

 7. 7 Профил на hasmokar
  hasmokar
  Рейтинг: 850 Неутрално

  Не е сребролюбец, като другите ?!

 8. 8 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 1761 Весело

  До коментар [#6] от "edin drug":

  Какво означава "невъзвращенец""? Да не би да е човек, който не вярва в победата на марксистко-ленинската идеология и пролетарския интернационализъм?
  Нека червените другари с куфарчетата, които се хвалят, че са работодатели и капиталисти, да научат 2 неща:
  1. Да плащат редовно и добре.
  2.Да понаучат бизнес етика, а не начини за изнудване.
  След това може да говорим за останалото.

  "Големият проблем на цитатите в интернет е, че повечето хора вярват в тяхната автентичност." Иван Вазов
 9. 9 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1542 Неутрално

  Друг голям проблем е, че преподавателите са откъснати от това, което изисква пазарът на труда.

 10. 10 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 1761 Весело

  До коментар [#6] от "edin drug":

  Колкото за малките населени места, в белите страни са го решили много лесно - образованието е платеноАко искаш да учиш, вземаш заем, който ти се опростява с 10 годишен договор за работа на определено място.

  "Големият проблем на цитатите в интернет е, че повечето хора вярват в тяхната автентичност." Иван Вазов
 11. 11 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2312 Неутрално

  Бях чел за приемането и учебния процес, до завършването, в Оксфорд и Кембридж.
  До колкото си спомням, приемът беше след тест за нивото на знания, определящи и обема на необходимия обем на допълнителни дисциплини, необходими за избраните специалности.
  Следваше списък с дисциплини, по които да положиш изпити. Изпит се взема с "взел"! Отлично представилите се получавали поощрение - почерпка, със бренди, от личните запаси на професора! Ако, професорът не е доволен от нивото на знания, те връща с насоки за попълването им. И се насрочва нова дата. Най-важният момент е, в края, при завършването. Независимо от "специалността" , която си следвал, заставаш пред изпитна комисия, съставена от всички преподаватели, целият академичен състав на съответния колеж! И всеки от тях има право да ти задава въпроси!
  Поправителен няма! Ако не издържиш, минаваш, отново, целият цикъл на обучение!!!

 12. 12 Профил на ivangabrovo
  ivangabrovo
  Рейтинг: 717 Неутрално

  Без истинска коренна реформа в образованието бъдещето на нацията и държавата не е добро - заден двор на Европа и дори Турция. Жалкото е, че няма критична маса интелектуалци способни да мобилизират обществото за сериозни реформи, част от които далеч не доброволни.

 13. 13 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1223 Неутрално

  в белите страни са го решили много лесно - образованието е платеноАко искаш да учиш, вземаш заем, който ти се опростява с 10 годишен договор за работа на определено място.
  —цитат от коментар 10 на mitko11


  Да, ама у нас вече няма фирми, които да имат 10-годишен хоризонт. Да не говорим, че няма такава индустрия, на коята да ѝ трябват толкова много висшисти...

 14. 14 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 733 Неутрално

  .... Всъщност решението е много просто - премахване на финасираната държавна поръчка и замяната й с целево финансиране на студенти - стипендии, заеми и т.н.
  —цитат от коментар 4 на mitko11


  Г-н Герджиков, има нещо фундаментално, университетското образование е елитарно, затова е висше. Защо не свободен достъп, само че всеки да си направи добре сметката дали е необходимо да инвестира в образование, или в нещо друго? Лошото е, че тогава много от университетите ще отпаднат.

 15. 15 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1747 Неутрално

  Не професоре, не е за това, а защото преподавателския състав кротко си живурка в 60тте години на миалия век, получава си заплатките и си кюта. Няма как да имаш качествено образование като плащаш на асистентие по 800 лева. Няма как студентите на тоя човек работят на 4 часа и вземат 2 пъти повече. Сметай какви са асистентите. Причината не е че много хора влизат, а че много излизат. Магаре да вържеш, ще завърши ВИШО. И изобщо... абе мани бегай

 16. 16 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 334 Неутрално

  При сегашната държавна политика по-лошо ще става. И за студентите, и за преподавателите. Липсата на реформи в държавата най-много личи в образованието и вътрешния ред и сигурност.

 17. 17 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 1761 Весело

  До коментар [#14] от "historama":

  Това е истинска ерес. Вие искате да съкратят всички преподаватели по научен комунизъм, които сега преподават маркетинг и мениджмънт......
  Кой тогава ще прави конференции в СУ за делото на Людмила Живкова?

  "Големият проблем на цитатите в интернет е, че повечето хора вярват в тяхната автентичност." Иван Вазов
 18. 18 Профил на PETZL
  PETZL
  Рейтинг: 557 Неутрално

  Виновни сте Вие, тикви загубени. България се напълни с професори и акадвмици. Маймуни нещастни. Алчна пасмина. Бройки Ви трябват, заради дотациите. 😟😞

  99,9% от всички хора, умрели от рак, приживе са яли краставици.
 19. 19 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1652 Неутрално

  Проблемът не е, че приемате всички, а че раздавате дипломи на всички, които си платят. Същото като с шофьорските книжки

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 20. 20 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Не е проблем, че ВУЗ-овете приемат всички, а че оставят ВСИЧКИ ДА ЗАВЪРШАТ!!!

 21. 21 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ онзи същия
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ онзи същия
  Рейтинг: 261 Неутрално

  Основният проблем не е, че приемате всички, а че завършват всички. По мое време в МЕИ при годишен прием 1600 души завършихме 240 души. Всъщност решението е много просто - премахване на финасираната държавна поръчка и замяната й с целево финансиране на студенти - стипендии, заеми и т.н.
  —цитат от коментар 4 на mitko11


  В кои години е имало 1600 души годишен прием? Демек първокурсници? Да нямаш предвид кандидат'студентите?

  По мое време (64) на ЯКИЯ приемен изпит в ИСИ (беше на две дати, в най голямата аудитория) се явявихме под 1000 души, приеха към 200 и кусур. Напълнихме към половината от същата голяма аудитория. Не мога да кажа колко завършваха, но едва ли са били само 15 %, както го описваш в МЕИ.

  В "бялата ми" държава завърших в единствения (тогава) ТУ-скромно провинциално ВУЗче, не в столицата и не в Тел Авив (ама с 4 или нобелиста в реалните науки. На новодошлите (като мен) имаше "намаления" само в първата година-приемаха всеки който е бил сстудент някъде. На тези от Източна Европа (сиромасите) държавата плащаше яката такса и даваше стипендия (за най сиромасите като мен-и общежитие) колкото да ти покрие храната и уебните помагала. Това цигари, развлечения, дрехи-ХОДИ ДА БАЧКАШ следобед/вечер/през уикенда!!! "Западняците" си плащаха всичко от джоба. Ама даваха увеличена стипендия за добри постижения (не само резултати от изпитите а и активно участие в разни академични дейности, като помощни уроци на по новодошлите, по слаби студенти, или като помощник асистенти).

  Местните тряябваше да минат ЯКИ приемни изпити и после ги приемаха според една класация-комбинирана от резултатите на приемните изпити, оценките в гимназиалната диплома и психометричен тест. В който ако имаш по ниска оценка от един минимум-просто НЕ те допускат до приемен изпит. Няма привилегии, освен една ниска квота (под 5 %) за синове на преподаватели в Техниона. Плащаха си от джоба таксата. Изключения бяха тези на които армията им субсидираше следването, но това беше най качествения материал- (почти всички) офицери с 1-2 г' свръхсрочна служба предимно в бойни части, и с договор да прослужат още 2-3-4 г' след завършването.

  Ученето беше много интензивно, изпитите бяха ЯКИ, и "шкартото" от Източна Европа (факири преписвачи) отпадаха още първата година. А от третата година почваха "задирванията" от "търсачи на таланти" от голями частни фирми и държавни/общесствени институции. Даваха не лоша допълнителна стипендия като заем, които трябва да върнеш ако не завършиш "ви'ШУто", или не проработиш някакъв срок при спонсорите. Ама зевзеците ползвали тези стипендии понякога им правеха "сечено"-закачваха до тяхните обяви в "Студентския дом" и фишове от началните си заплатите. Които като правило бяха по ниски от заплатите в частния сектор.

  По тази причина аз се отказах от такава стипендия. Ама бачках "чаастична работа" по професията от третата година и печелех не зле. Та с натрупания ДОКАЗАН опит началната ми заплата като вече дипломиран (и лицензиран) инженер беше двойно по висока от средната в бранжа (+ служебна кола, щото бачках извън града).

  Резултатите са ясни-качествено образование произвеждащо качествени вишисти, които пък допринасят в напредъка на държавата.
  До коментар [#4] от "mitko11":

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 22. 22 Профил на Angel Ignatov
  Angel Ignatov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Големият срив идва от безобразно безхаберие на всички нива. И вината не трябва да се хвърля на "лошия материал" дето влиза масово в университета. Хонорарът за един академичен час в СУ е 4 ЛЕВА. Как може професор Герджиков да допусне и търпи такова обидно заплашане на преподавателския труд? Не може да се говори за никакво образование, камо ли за реформи, докато преподавател в СУ, а и в който и да е друг университет получава за час 2 евро, с които и кафе не може да си купи

 23. 23 Профил на mpd35571118
  mpd35571118
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Когато говорим за висшето образование някак забравяме, че процесът на обучаване на студентите върви ръка за ръка с научна академична дейност. Тази симбиоза се забелязва без изключение във всички образователни организации от топ 1000 независимо от държавата. В България има едно, според мен, порочно разделение между университетите и БАН, което пречи на всички. Хората от БАН не преподават, но консумират огромен финансов и човешки ресурс, без контакт с университетите. На други места по света такъв феномен няма. Студентите постепенно са включвани в научната дейност на своите преподаватели и усвояват знания и умения директно от конкретните проекти, които не са измислени специално за тях. Та, както всичко при нас, което не работи добре, и при висшето образование проблемите са системни. Не са от демографията, нито от бедност, нито от качеството на децата. Качествата на тези, които вземат решенията, пишат правилата и разпределят ресурсите са причината.

 24. 24 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 442 Разстроено

  Нямате избор, професоре. Вече не сте институция, която е важна и поставя условия, и с която да се съобразяват. И кучето ми може да завърши висше.

 25. 25 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 1088 Неутрално

  До коментар [#23] от "mpd35571118":

  Една добра лаборатория в областта на естествените науки струва колкото цял университет. Затова българската наука, с малки изключения, е епигонстваща - дава продукция с потвърдителен характер. А образованието пада, щото професорите станаха много.

 26. 26 Профил на Voiko
  Voiko
  Рейтинг: 987 Неутрално

  Така е, щом няма достатъчно кандидат-студенти.

 27. 27 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1483 Неутрално

  Абе професорче, я коментирай случката в УНСС-то за фалшивия изпит - "който излезе, получава тройка"...
  Шефчето на УНСС Статев подкрепи професорката, а мин. на образованието подкрепи Статев. Всичко друго си мълчи....
  Това не е ли част от вашия срив

 28. 28 Профил на DS
  DS
  Рейтинг: 574 Неутрално

  Парите следват ученика...........

  Както „Дневник” се бори с БСП, така „Работническо дело” не се е борило с капитализма"
 29. 29 Профил на eddie3141
  eddie3141
  Рейтинг: 8 Гневно

  А-а-а, не! Няма да кажа, че Ат. Герджиков е глупак. Имам уважение и прочетох само заглавието, а то е СВЩЕНА глупост.
  Истинската причина е, че ИЗКАРВАТЕ всички!

 30. 30 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 802 Неутрално

  До коментар [#4] от "mitko11":

  "Всъщност решението е много просто - премахване на финасираната държавна поръчка и замяната й с целево финансиране на студенти - стипендии, заеми и т.н."

  Абсолютно не съм съгласен. То и сега е подобно - парите следват студента. Е, вместо на него се дават директно на университета. Идеята беше - студентите ще изберат най-доброто образование за парите. Да, ама не. Оказва се, че масово отиват там, където най-лесно им дават дипломи. Изглежда още не сме дорасли до тази система. Всъщност не само ние. В Англия, откъдето я взехме мненията също са повече от противоречиви. Парите трябва да се дават на университетите за качество. Само, че не случайно повечето от университетите не са съгласни. Познайте защо!

 31. 31 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 802 Неутрално

  До коментар [#9] от "4ort":

  "Друг голям проблем е, че преподавателите са откъснати от това, което изисква пазарът на труда."

  А какво изисква пазарът на труда? Ето, аз, например съм ректор и отивам в дадена фирма и я питам - от какви точно специалисти ще имате нужда след 5-6 години, за да почнем да ги готвим още при влизането в университета. Можете ли сега да ми дадете възможните отговори на бизнесмена?

 32. 32 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 834 Неутрално

  Без сериозни реформи не става. СУ все още конкурентен заради името си и традициите и толкова. Има още няколко ВУЗа, които са на ниво, всичко друго е ПУЦ.

  На не малко места по света обучението е безплатно и неимоверно по-качествено, затова и не малака част от младежта е друм навън. В България има само няколко предимства да е учи, все още сравнително качественото образование в някои специалности, по-евтините квартири и купон за децата (последното значително по-трудно осъществимо в чужбина).

  У-тетите може да оцелеят като започнат по преподават на чужд език, вдигнат качеството, промени се отношението на самите преподаватели към студентите (такива изроди имаше, че ако направят навън такава магария излитат) и без редуциране на печатниците на дипломи няма да стане.

  Отделно, но ще има вой, да запо1чне да се резва субсидията за небъдни специалности (там който иска да учи да си плаща).

 33. 33 Профил на john_3volta
  john_3volta
  Рейтинг: 864 Неутрално

  Не е проблемът че приемате всички, а че не обучавате почти никого!

 34. 34 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 802 Неутрално

  До коментар [#32] от "olimpipanov":

  "На не малко места по света обучението е безплатно"

  Никъде в света образованието не е и не може да бъде безплатно - все някой плаща. Например в Англия сумата, която отива за обучението на един студент за инженерна или научна специалност е около 35 000 лв (за англичанин,;за хора извън Европа е около два пъти повече). Тя се поделя от държавата и самия студент. В САЩ тази сума е повече от 50000 лв на година. Част от нея също може да се поеме от държавата или щата. Ако университетът е щатски сумата за студентите от самия щат е много по-малка отколкото ако е от друг щат или чужбиа,.
  В България общата сума (студент + държавна субсидия) за подобни специалности е 3000 лв преко сила. Сравнявайки сумите, мисля, че вашето твърдение за по-евтино и по-качествено образование от това в България не е вярно. Всъщност можете ли да ми посочите такива страни и да кажете колко е годишната издръжка за обучението на един студент (субсидия + такси).

 35. 35 Профил на dokker
  dokker
  Рейтинг: 388 Гневно

  "Софийският университет е този, който най-често модернизира начините на преподаване".

  Наскоро бях В СУ и се върнах 30 години назад в спомените си. Във ВМГИ ( не мога да го нарека университет) изпитът по инженерна графика (чертане) е с туш върху паус. Нито дума за чертожен софтуер. Така беше и през 1998 г. Даже преподавателката е същата, но вече професор. Методите за изследване на геоложка основа, които се преподават, са само такива, до които е стигнал преподавателят и може да ги обясни членоразделно. Нито дума за GPRS.
  Е, как за едно място да се борят повече от едно лице ?
  Имам поглед и върху частни университети и такива в чужбина, но полемиката ще се измести в посока клубна принадлежност и сексуална интерпретация. Както във всеки форум след десетото мнение.

 36. 36 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5872 Неутрално

  И даваме дипломи на тези, които си плащат...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 37. 37 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2453 Неутрално

  Парите следват ученика...........
  —цитат от коментар 28 на DS


  Това е скандално и е първопричина, за която трябва да благодарим подходящо на Дани Вълчето и обилно на всичките му роднини по женска линия!
  За четири лева няма да получиш никаква услуга в каквато и да е област, а това е хонорарът на лекторите!
  Дори в училищата хон. час се плаща по-високо!!!
  Горе е споменато за уродливо-многобройните НОВИ УНИВЕРСИТЕТИ!
  Сега кой ще намали слабите и излишните уни?
  Кой ще отнеме фалшивите докторски степени, като се започне от Д-Р БОЦКО, доказан монолингвист, но цитирал трудове на чужди езици?
  Или онзи нахал във Варненския ТУ – мошеник и плагиат, преписвал труда си от чужди източници?
  Бъркотията, забъркана от НДСВ и непипната от БСП и ГЕРБ, СЕ НУЖДАЕ ОТ РЕСТАРТ на цялата система на образованието – основно, средно, висше!
  Мазните приказки на ректора на СУ само потвърждават затваряне на очите пред истинските проблеми!
  За това трябва смелост и капацитет!
  Инак младите ще бягат да учат към Европа и Щатите, а после ги чакай да се върнат!

 38. 38 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2453 Неутрално

  Моралът!
  Моралът е съсипан през 45-годишното мачкане на българина.
  Да. Случва се и в Германия и в Чехия, дори в Испания да се промъкне докторантура-фалшификат, но тези хора сами подават оставка и им се отнема степента!
  Някой тук да е чул за подобен случай?
  Няма и да чуем!
  Шуробаджанащината вилнее на всякакво ниво, но най-много в системата на хабилитациите.

 39. 39 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 714 Весело

  Ниското качество на "вишуту" иде от там че места за студенти са повече оте абитурентите. Но нали всеки наш другар трябваше да стане професор...

 40. 40 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2877 Неутрално

  То няма лошо, че приемате всички.

  Проблемът е, че правите така че всички да завършат :)

 41. 41 Профил на Punka
  Punka
  Рейтинг: 8 Неутрално

  СУ да не е НАТФИЗ ? нещо да са се объркали двете Заведения

  Всичко което може да се яде, e обект на властта
 42. 42 Профил на nodjinn
  nodjinn
  Рейтинг: 469 Неутрално

  Не е проблемът, че приемате всички. Френското висше образование СЪЩО приема всички, обаче при нас фунията е обърната - по-трудно се влиза, след това трябва да си медицински идиот, за да не завършиш. Там е обратното - влиза почти всеки, който пожелае, но завършват само най-учещите и можещите. Затова там ако студентът мисли, че няма да успее да издържи докрая, въобще не се и захваща.

 43. 43 Профил на Storm Rider
  Storm Rider
  Рейтинг: 393 Неутрално

  Проблемът е от две страни - държавната политика и занижените критерии на ВУЗ-овете. Първо - наистина се приемат сульо и пульо само и само да се изпълни квотата за специалността. Ако не, отпада държавното финансиране за неизпълнената част, което е най-големият ужас за всеки ВУЗ... По тази причина в някои специалности приемат всеки, който покаже че знае от коя страна се държи химикалката. Не е задължително да може да я използва..... Определянето на самите бройки за различните специалности буди сериозни съмнения... Тук логиката е следната: "Щом сме дали разрешение да се открие университет в с. Пиперков чифлик, трябва да му осигурим дейността, нали..."
  Другият проблем е, че всеки олигофрен който бива приет за студент, задължително завършва, дори и да е неграмотен като ром-каруцар. Това явление опира до атестацията на преподаватели и специалности и косвено отново е свързано с държавното финансиране..
  В крайна сметка, държавните пари, давани за количество, водят до пълно разложение и инфлация на образованието. Решението е държавата да се изтегли от директното финансиране и да договори с банките частично гарантирани безлихвени студентски кредити с дълъг срок на погасяване. Банките ще финансират университетите, а студентите ще връщат полека-лека през годините. Такива схеми работят в цивилизования свят. Освен това са и доста по-евтини за държавата, тъй-като тя поема само лихвите и частична гаранция, вместо цялата сума. Неприятното на подобна организация е, че университетът в Пиперков чифлик ще трябва да заключи дюкяна...

 44. 44 Профил на patilanskomeze
  patilanskomeze
  Рейтинг: 334 Неутрално

  До коментар [#6] от "edin drug":Колкото за малките населени места, в белите страни са го решили много лесно - образованието е платеноАко искаш да учиш, вземаш заем, който ти се опростява с 10 годишен договор за работа на определено място.
  —цитат от коментар 10 на mitko11


  Това са полу-черните страни като Британия и САЩ. Баш в белите страни е или безплатно или евтино.

 45. 45 Профил на patilanskomeze
  patilanskomeze
  Рейтинг: 334 Неутрално

  Трябва ударение върху качествени студенти от Украйна, Молдова, Грузия и други братски страни които са по-зле от нас, плюс Южна Америка, плюс не-арабски страни от третия свят, примерно суб-Сахарна Африка и Южна Азия.
  Студентите от Молдова и Гватемала които са отличници, получават право на лесно гражданство, или поне постоянно жителство.
  Афиканци и азиати да дойдат в България, да получат образование признато в първия свят, и после чрез тези студенти България да има връзка с тези държави, да прави собствени политически и ивестиционни коридори.
  След едно-две поколение да се окаже че когато Европа има нужда от минерали от Нигерия и примерно Индонезия--там министри вече са станали хора завършили в Софийския и НБУ. А не в Пекин или Владивосток.
  И така България ще има свои лостове за влияние върху политиката на континенти.

 46. 46 Профил на bpcorp
  bpcorp
  Рейтинг: 723 Неутрално

  Към проблемите може и да добавите факта, че много от младите отиват да учат в чужбина (било със стипендиа, било с подкрепа на родителите).

 47. 47 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7498 Неутрално

  Ами не ги приемайте. И закрийте половината университети.

 48. 48 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1069 Неутрално

  Афиканци и азиати да дойдат в България, да получат образование признато в първия свят, и после чрез тези студенти България да има връзка с тези държави, да прави собствени политически и ивестиционни коридори...
  —цитат от коментар 45 на patilanskomeze


  Ха-ха-ха. Само това липсваше, да се открият университети за всякакви от Молдова до Гватемала, за да получават дипломи от ЕС и гражданство. Кой от тези които си изброил, ще предпочете да остане в България вместо да отиде в Западна Европа?

  Между другото и сега има наши възпитаници от Ангола, Мозамбик, Сирия, Ирак, Перу, Никарагуа, Виетнам или пък палестинци. Най-много да са пуснали нещо от рода на коридор за хашиш срещу амфетамин или части за бойни машини.

 49. 49 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1069 Неутрално

  От момента в който се въведе принципът "Парите следват студента", който не е приет, той не е завършил.

 50. 50 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 733 Неутрално

  .... Вие искате да съкратят всички преподаватели по научен комунизъм, които сега преподават маркетинг и мениджмънт......Кой тогава ще прави конференции в СУ за делото на Людмила Живкова?
  —цитат от коментар 17 на mitko11

  Само по научен комунизъм ли?
  Нека господин А. Герджиков да ни обясни, защо в Европа, а и по света никой не еб@ва нашия елит по история? Дали не защото нашата история продължава да е на идеологически основи, да ръсят глупости за патриотизъм през 14 в., признателност за освобождението, за турско робство, за славянство през 7 в.?
  И затова ли нашите историци излизат и се правят на велики единствено по нашите ТВ-та, и изобщо не ги чуваме по международните форуми?

 51. 51 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 834 Неутрално

  До коментар [#34] от "grajdanin1":

  Ама верно ли ? Все някой плаща масрафа, но в доста страни обучението е безплатно за студента, а държавата си е направила сметката, че е по-добре да има клафицирани хора отколкото (тъмнозелена) паплач.

  Но тава става с яки данъци, отговорен капитал, а не като мутромилиционерланд с десятък и самозабравили се дерибеи "бизнесмени".

 52. 52 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 733 Неутрално

  До коментар [#14] от "historama":

  Сещам се за медицинските университети - държавата субсидира медицинското образование, а завършилите го след това карат няколко години докато малко се специализират, и след това веднага гледат за ангажименти на Запад от Сърбия. Нищо лошо, но какво им пречи те да си платят образованието?

 53. 53 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 733 Неутрално
  ...Но тава става с яки данъци, отговорен капитал, а не като мутромилиционерланд с десятък и самозабравили се дерибеи "бизнесмени".
  —цитат от коментар 51 на olimpipanov


  Но не става и с мутромилиционери-професори, библиотекари-ченгета с ордени, и философи-хидромелиоратори, охранявани от НСО

 54. 54 Профил на gigabyte
  gigabyte
  Рейтинг: 476 Неутрално

  До коментар [#15] от "uq":

  Професорите обикалят като разпрани от университет на университет, за да правят пари. Същото го правят и асистентите. Преподавателите вземат сравнително малко пари на едно място, обаче местата са няколко. - Пари за публикации никой не дава, едва ли всеки ще се бръкне с 300 щатски долара, за едната слава. Това е част от тъжната истина за българското ВИШЕ образование.

  master
 55. 55 Профил на k3l
  k3l
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Проблема не е че приемате всички, а това че всеки идиот които е приет завършва.
  —цитат от коментар 3 на lout66


  Едно време (преди 1945) в първи курс за се записвали, но във втори са продължавали около 10-15% от всички записани. Това е проблема, че за да получават субсидия университетите искат студенти т.е. всички записани продължават и завършват.

 56. 56 Профил на nodjinn
  nodjinn
  Рейтинг: 469 Гневно

  А, нямали материална база. Нима? Ами да светна уважаемия ректор, в един от факултетите Ви (хайде да не уточнявам кой) примерно има модерна машина. Купена с европейски пари, между другото. Знаете ли, че за да я използват учените ПЛАЩАТ на самия университет, защото я били хабели?!? Обичайно плащат с пари от спечелени проекти. Кой изрод го измисли това или ще твърдим, че е без наше знание? Знаете ли, че примерно ползването на определени апарати/уреди се търгува срещу "включи еди-кого си в статията", и, включително "махни този човек от статията, щото ме дразни" (става дума за реален автор, полагал труд). Известно ли Ви е до каква степен всичко е разхайтено, шуробаджаначесто и безотговорно? Мили хора, преди на СУ да се дават каквито и да е пари там трябва да се мине с ОГНЕХВЪРГАЧКА. За качество ще ми говори :(

 57. 57 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 389 Неутрално

  Навремето ни прекарваха през иглени уши,за да ни приемат, а сега обратното.Много от нас оставаха извън ВУЗ заради многото приети по разни параграфи като деца на АБПФК, деца на работници и трудови селяни, деца от малцинсвени групи и т.н. Така ние оставахме навън с петици, а някои от гореизброените влизаха с тройки. Моето мнение е всички да бъдат приемани и след това да се види кой става за наука и кой не. За тази цел обаче трябва ВУЗ-овете да имат много високи изисквания към постиженията на студентите, което далеч не е истина,

 58. 58 Профил на velvoofell
  velvoofell
  Рейтинг: 408 Неутрално

  И в Германия има специалности със свободен прием, но не всеки завършва, дори първата година. Предметите, които се учат в училище не могат да са критерий за интересите и възможностите. В чуждите университети, където има прием, правят интервюта, изпит върху предварително дадена библиография (не много голяма) - с две думи, опитват се да установят има ли някой там вътре. Ама тук как да установят, като са кухи лейки самите преподаватели.

 59. 59 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 1991 Весело

  Ами не ги приемайте всички ! Просто е !
  —цитат от коментар 1 на Тони КОСТОВ


  Кой ще ни даде парииии?
  https://www.youtube.com/watch?v=9oByFBpMgcA

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 60. 60 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 1991 Весело

  И всичко пак опира до търсене и предлагане. Явно предлагането (на специалисти от СУ) е повече от търсенето.

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 61. 61 Профил на Софианец
  Софианец
  Рейтинг: 523 Неутрално

  Проблема е още в основата - средното образование. На нищо не ги учат. Не знаят таблицата за умножение. Питайте един завършил средно образование сега - колко е 8 по 7 - не знае. Знае 7 по 8. Точка.

 62. 62 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 1991 Весело

  До коментар [#32] от "olimpipanov":"На не малко места по света обучението е безплатно"Никъде в света образованието не е и не може да бъде безплатно - все някой плаща. Например в Англия сумата, която отива за обучението на един студент за инженерна или научна специалност е около 35 000 лв (за англичанин,;за хора извън Европа е около два пъти повече). Тя се поделя от държавата и самия студент. В САЩ тази сума е повече от 50000 лв на година. Част от нея също може да се поеме от държавата или щата. Ако университетът е щатски сумата за студентите от самия щат е много по-малка отколкото ако е от друг щат или чужбиа,.В България общата сума (студент + държавна субсидия) за подобни специалности е 3000 лв преко сила. Сравнявайки сумите, мисля, че вашето твърдение за по-евтино и по-качествено образование от това в България не е вярно. Всъщност можете ли да ми посочите такива страни и да кажете колко е годишната издръжка за обучението на един студент (субсидия + такси).
  —цитат от коментар 34 на grajdanin1


  Не само това. В Америка ако имаш добър успех и влезеш в държавен колеж стипендията ти покрива разноските за следването (без храна и спане), който го мързи... дупе да му е яко и да плаща... Може и студентски заем да вземе ама като завършиш колежа се оказва (след 2 -3 години когато лихвата започне да удря здраво, щото не можеш да банкрутираш студентски заем) че си платил за къща а пък къщата я няма. А тези безплатни социалистически обяди и уравниловки водят до изкривяване на пазара и накрая до едно голямо нищо.

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 63. 63 Профил на vtv64
  vtv64
  Рейтинг: 279 Неутрално
 64. 64 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 661 Неутрално

  До коментар [#50] от "historama":

  повечето историци са завършили СУ. Мистерия е какво са учили там.
  Такива като др. Първанов

 65. 65 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4079 Неутрално

  "Проф. Анастас Герджиков: Големият срив в качеството на висшето образование идва от това, че приемаме всички"

  Заглавието е достатъчно красноречиво!!!!

 66. 66 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 1126 Неутрално

  Как беше по време на комунизма.
  - Учи мама, за да не работиш.

 67. 67 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2485 Неутрално

  Ми като няма хора, да приемат магарета. Сигурен съм, че ще станат по-добри професионалисти.

 68. 68 Профил на nsa17624486
  nsa17624486
  Рейтинг: 1070 Весело

  Професор до професор в растящи проценти, в СУ вече няма асистенти...

 69. 69 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1213 Неутрално

  Щом може контрабандистът-пожарникарче-сикаджииче да е доктор хонорис кауза на бившия пернишки университет ПУТКА, а Лъчо мозъка да твори докторантура на тема предимствата на онлайн услугите в СУ, значи всичко е възможно.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 70. 70 Профил на dorn
  dorn
  Рейтинг: 1812 Гневно

  Глупак или манипулатор. Че защо да не приемаш всички, нали има изпити. Още след първия семестър може числото на студентите да спадне драстично. И не ми говори за срив защото цялата академична пасмина се храни от тоя срив.

 71. 71 Профил на dorn
  dorn
  Рейтинг: 1812 Весело

  До коментар [#50] от "historama":повечето историци са завършили СУ. Мистерия е какво са учили там.Такива като др. Първанов
  —цитат от коментар 64 на Партийна секретарка


  Значи ли това че завършилите ВТУ са учили правилните неща.

 72. 72 Профил на patilanskomeze
  patilanskomeze
  Рейтинг: 334 Неутрално

  [quote#48:"gianni"][/quote]

  Еми колега, според мен ето така се прави: "data last year showed 58 world leaders have been educated at British universities, more than any other country. Not only are they a vital source of soft power, but universities also bring in £26bn to the UK economy each year thanks – directly and indirectly – to international students."
  https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/nov/06/international-students-britain-universities-immigration-policy

  А ето така не се прави: "Аз съм хитър и саркастичен балканец и ги разбирам работите и нема па инвестирам в бъдещи връзки щото сичко е ясно".

 73. 73 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2210 Неутрално

  До коментар [#8] от "mitko11":Невъзвращенец значи човек учил и ползвал 26 год нашите данъци за напълно безплатно обучение на всички нива ,много често дори качествено ,не е плащал нито лев данъци и не е работил нито ден безвъзмездно за държавата и обществото ,които са го гледали ,осигурявали са го здравно и беплатно са го хранили ,учили и привилегировали ,за разлика от обикновен данъкоплатец ,на когото са изземвали 75% от доходите ,за да се издържат такива ,които накрая се фръцват ,колко е лошо тук и отиват на запад ,че там било уредено и заплатата висока ,ама след 20 г като се разболее ,пак идва тук да се лекува ,пак на нашите прогнили системи и пак за наша сметка ,от парите и данъците ни от нас ,не от тях ,и пак недоволни от нашата държава ,за която пак нищо не е правил ,всеки 5 ти българин е така и е редно да се сложи ред в привилегиите и особено в здравната система ,не може едни да плащат години ,а ползващите да са 3 пъти повече ,а данъците им навън ,тук само разходите за тях!

 74. 74 Профил на Вилдирас Владиленов
  Вилдирас Владиленов
  Рейтинг: 2609 Неутрално

  за сметка на това си имаме професори дето изучават извънземните цивилизации :)

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 75. 75 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3542 Весело

  А приемате всички, защото заплатите зависят от бройката!
  Ето тази зависимост премахнете.
  После лесно можете да сложите бариера за тъпите и некадърните....
  Е да, ама ...."Ранъта праи борбътъ", както казваше един "професор" по борба от времето на соца!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 76. 76 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3542 Неутрално

  повечето историци са завършили СУ. Мистерия е какво са учили там.Такива като др. Първанов
  —цитат от коментар 64 на Партийна секретарка

  Значи ли това че завършилите ВТУ са учили правилните неща.
  —цитат от коментар 71 на dorn


  Хвани едните па удари другите!
  Всичко опира до качеството на образованието!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 77. 77 Профил на Tuta Nota
  Tuta Nota
  Рейтинг: 279 Весело

  Ми ша ги приемат я, нали за пари става въпрос!!! С този демографски срив оправия няма да има: или ще затварят учебни заведения, или ще печатат дипломи здрави срещу 500 лв. Е това ако не е обезценка на образованието.

  Life is Sunshine, Lollipops And Rainbows!!!
 78. 78 Профил на rainbou1
  rainbou1
  Рейтинг: 1108 Неутрално

  Професоре, и да намаляте, и да не намаляте, нищо няма да направите - населението е намаляващо, остаряващо и процента на тези по-тъмните, дето не могат да си напишат 2 пъти името с еднакъв брой букви, ще стигне скоро 20-25%. Трябваше още преди много години да се въведе, че броя на свободните места са процент от изкаралите матура (макар че и тая система я опорочихме), а на преподавателите, които излязат извън борда, да им се дадеше една пенсия. Ама друго е да се правят магистрали и ремонти и да се бием в гърдите колко сме велики - ама скоро по тези магистрали няма да има кой да пътува...

 79. 79 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1419 Неутрално

  До коментар [#21] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ онзи същия":

  Винаги е интересно да се научи от първа ръка как е по света, по-точно как е в напредналия свят, който се движи от Разума. Още повече от страната, превърнала пустинята във високо развита държава.
  Тук никога не може това да се случи, защото няма как държавата като цяло да е мафиотско-шуробаджанашка и водена от първични инстинкти, а образованието й да е рационално организирано.

 80. 80 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1419 Неутрално

  И в продължение на предишния ми пост:
  Ние все се опитваме (а дали наистина се опитваме) на парче да оправяме нещата. Каквото и да правят в СУ, няма как той да се превърне в оазис в пустинята. Даже и цялото висше образование няма как да стане реформиран оазис, защото преди него има средно образование. А видяхме в Биг брадъра как една млада жена, която не е от малцинствата, която сигурно следва или даже е завършила висше образование не можа да каже колко е 8 по 9. Да, аз го гледах и го видях със собствените си очи и даже не припаднах, Вече съм обръгнала.
  Та да се върна на темата - нищо не може да бъде реформирано, докато не се сменят принципите на мафиотско-шуробаджанашката грабежна система, в която сме обвити като в пашкул.

 81. 81 Профил на zlo38528262
  zlo38528262
  Рейтинг: 601 Неутрално

  Проблемът не е че приемате всички, а че няма сито и диплома вземат почти всички, които сте приели.

 82. 82 Профил на zlo38528262
  zlo38528262
  Рейтинг: 601 Неутрално

  До коментар [#79] от "Мондиана":

  Ти пък що мислиш, че в Израел няма шуро-баджанаци и мафиоти? Те обаче са мотивирани от съседите - ако оставят държавата на самотек, много бърже ще свършат. Освен това сме наясно, че няма друга нация с толкова нобелови лауреати. Не че там няма тъпи, визирам ония с лимбите, дето са на държавна субсидия, обаче има и умни хора, които управляват.

 83. 83 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1419 Неутрално

  До коментар [#82] от "zlo38528262":

  Куца ти логиката, учи се в прогимнзаията, а би трябвало да се учи и в гимназията. Есетествено, че навсякъде има всичко, но дяволът е в размера и в процентното съотношение. Толкова е просто...
  Но хубаво е, че впоменаваш нобеловите лауреати. В науката те процентно са най-много сред евреите май.

 84. 84 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1478 Неутрално

  До коментар [#3] от "lout66":


  Проблема не е че приемате всички, а това че всеки идиот които е приет завършва.
  —цитат от коментар 3 на lout66


  И аз мисля, че Герджиков казва само едната част от роблема, а другата по-голямата е, че за си получават парите от държавата на какпак за всеки наличен студент, преподавателите си затварят очите и пускат наред.
  Затова трябва да се смени системата - държавта да дава средства само за необходимите специалности на само на заведения, които имат т.н. висок рейтинг. На качеството на образованието да се отдаде необходимото значение, като на държавна служба се приемат с предимство хора завършили универитети с висок рейтинг, това ще се отрази и в другите фирми и нещата ще си дойдат на място.
  Е, ако Гоце иска да си наеме за помощник някой от великия пернишки универрситет - няма лошо.

 85. 85 Профил на Чубакът
  Чубакът
  Рейтинг: 282 Неутрално

  Трябва ударение върху качествени студенти от Украйна, Молдова, Грузия и други братски страни които са по-зле от нас, плюс Южна Америка, плюс не-арабски страни от третия свят, примерно суб-Сахарна Африка и Южна Азия.Студентите от Молдова и Гватемала които са отличници, получават право на лесно гражданство, или поне постоянно жителство.Афиканци и азиати да дойдат в България, да получат образование признато в първия свят, и после чрез тези студенти България да има връзка с тези държави, да прави собствени политически и ивестиционни коридори. След едно-две поколение да се окаже че когато Европа има нужда от минерали от Нигерия и примерно Индонезия--там министри вече са станали хора завършили в Софийския и НБУ. А не в Пекин или Владивосток. И така България ще има свои лостове за влияние върху политиката на континенти.
  —цитат от коментар 45 на patilanskomeze


  Такова е положението ни с Виетнам, Етиопия и още няколко светкавично развиващи се огромни пазара и в момента. Във Виетнам има обучени в България кадри в централната банка и висшата администрация. Въпросът е правим ли нещо, за да използваме тези позиции и да лобираме за навлизане на българския бизнес в тези пазари. Риторичен въпрос, между другото.

  "The nation which can prefer disgrace to danger is prepared for a master and deserves one." || Economic Left: -3.75 || Social Authoritarian: 1.38
 86. 86 Профил на herol
  herol
  Рейтинг: 15 Неутрално

  До коментар [#45] от "patilanskomeze":
  Това е факт в момента във Виетнам. Повечето от управляващите са завършили в България и отношението им към България е доста положително.
  Имам бизнес партньор в Лондон, виетнамец с който разговаряхме по темата и той потвърждава мнението Ви.
  С такива добри отношение може лесно да се води приятелска политика и бизнес в бъдеще.

 87. 87 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1652 Неутрално

  До коментар [#1] от "Тони КОСТОВ":Ми не е просто. Според вас и според реформата, описана от проф. Герджиков скоро ще бъде закрит факултетът по физика на СУ например. А това ще намали драстично ценността на висшето образование.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 88. 88 Профил на hotentot
  hotentot
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#87] от "Gopeто":

  Не съм убеден, че и сега съществува факултет по физика в СУ?! Там вече се приемали без конкурс и без такси.

 89. 89 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1652 Неутрално

  До коментар [#88] от "hotentot":Съществува. Няма интерес, обаче. Това е и причината за приема, за който говорите. За таксата не съм сигурен дали няма, но и да има е по-скоро символична. Това има и добра страна. Там ходят тези, които наистина искат да учат физика.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK