Мими Виткова: Здравната система се върти в параграф 22

Мими Виткова: Здравната система се върти в параграф 22

© ДневникМими Виткова в момента ръководи здравноосигурителен фонд и е председател на Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване. Тя е била министър на здравеопазването в кабинета на Жан Виденов между 1995 г. и 1997 г. Тя участва в сформираните от Министерството на здравеопазването пет работни групи, които обсъждат представените през септември идеи за здравна реформа и промяна на здравноосигурителния модел.


Сериозна част от намеренията на министерството минават през проекта или за пълна демонополизация на здравната каса и прехвърляне към частните здравни фондове на управлението на здравната вноска от 8 на сто или за допълнително събиране на задължителна здравна застраховка, обявена с "работна" стойност от 12 лв. на човек. "Дневник" потърси Виткова за коментар как текат разговорите и на какъв етап е реформата:


Участвали сте във всички пет работни групи, в почти всичките им заседания, всеки ден. Какви са впечатленията ви от дискусиите?
- Начинът, по който се подхожда, е, меко казано, несериозен, за да спестя по-груби квалификации. Здравната система се върти в параграф 22, а властта иска да се съсредоточим единствено и само върху парите.


По време на тези дискусии няма разговор за сериозни проблеми, които остро засягат и здравето, и живота на хората, които не се решават с пари. Те не зависят от пари, а от контрол, от правила и по-добра администрация.


Разговорите не вървят в плоскостта – дайте да видим какви са проблемите и как да ги решаваме. Нищо подобно не се обсъжда. Ако се прокрадне подобен елемент, темата бива оставяна да заглъхне.


Защото сякаш няма желание да се промени друго. Не че не може, но няма желание. За това трябва управленска и воля, и компетентност в тези, които трябва да взимат решенията.


Затова всичко върви в плоскостта на това как да сменим финансовия модел. Защото някой е решил, че това е панацеята.


Тогава какви са ви очакванията за изхода от тези заседания?


- Когато има грешно условие на задачата, не може да има вярно решение. Грешното условие е, че всеки от оглавяващите работните групи – служители и експерти на Министерството на здравеопазването, започва заседанието с четене на заповедта на министъра – кой от двата модела да изберем или да предложим трети. За промени единствено и само в осигурителния модел. Това е грешното условие.


Събра се немалко потенциал – и експертен, и времеви. Можеше да се видят всички проблеми, да се откроят онези, които не искат пари за решаването им. Да видим пари необходими ли са допълнително, колко и как да ги управляваме.


Е как да решим необходими ли са пари и колко, като никакъв анализ не беше представен? Никакъв. Когато над 20 години в осигурителната система няма нито един актюерски разчет кое колко струва.


Всичко трябва да се остойности, за различните дейности да се сметне стойността като време за работа, квалификация, апаратура, да се прави разлика с други подобни лечения. И да се стимулира новото, ефективното, ако то е по-добро. Всичко това трябва да се проиграва непрекъснато. Медицината се развива, а ние нямаме една съвременна стойност.


Няма данни как са образувани цените на клиничните пътеки, какво влиза в тях, защо са в пъти разлика в различните болници. И никой не пое конкретни ангажименти със срокове.


Как може без всякаква база и финансови разчети, да предприемаш такива революционни стъпки, такива сериозни решения, не се взимат по такъв несериозен начин. Как се очаква от нас да вземем каквито и да било решения.


И не е само липсата на информация за средствата. Ето имате големия проблем с огромния брой хоспитализации, по който показател България е на челните места в Европа. В групата за доболнична помощ поставих точно този въпрос. Поисках да видим откъде идват най-многото насочвания за прием в болница. Няма данни. Кажете какво е това – само повтаряме колко са много, но защо са толкова никой не знаел.


Като поставяте въпроса, какво ви се отговаря?


- Че няма данни. В становищата си и двете асоциации на застрахователите казваме точно това – намираме се далеч от идеята за каквато и да е демонополизация.


Да се намерят повече пари за системата не е задължително да минава през увеличение на вноската за хората. Държавата е поела ангажимент да финансира две трети от населението, а внася една трета от парите. Тя ще бъде ли равностоен участник в системата. Ако не е възможно, да спре да отговаря за вноските на служителите с високи доходи – държавни служители, полиция, министерство на отбрана, съд.


При няколко хиляди лева заплати защо държавата да плаща и вноските на тези хора, взимайки от данъците на хората, които сами си покриват здравните разходи?


Има ли поне разчети колко реално ще струва, за да се осъществят планираните промени, да има демонополизация и да бъдат включени застрахователите?


- Също няма. Част от парите задължително ще трябва да са за администрация. При първия модел дори парите за здраве реално ще намалеят. Предвижда се вноската да не бъде пипана, явно някой е изчислил, че парите стигат. Признава се, да речем, че лошо се управляват и затова ще ги дадат за управление на частните здравни застрахователи. В същото време явно никой не мисли, че от тези 8 на сто вноска, като влязат застрахователите да я управляват, трябва да се вземат пари, за да се създадат два фонда.


Единият трябва да е гаранционен, за да се гарантира плащането дори и при фалит на застраховател. А другият – за изравняване на риска в зависимост от това кой застраховател какви пациенти осигурява, с какви болести и т.н. Ясно трябва да знаем, че от тези 8 на сто ще има административни разходи. Ако сега тези пари не стигат, допълнително ще вземем от тях.


Другият модел пък казва, че парите не са достатъчни. Някой някъде е сметнал, че не стигат 860 милиона, ние не разбрахме защо са точно толкова. И да се съберат с 12 лв. вноска от всеки. За тази година общите разходи за здраве са около 8 милиарда, а близо половината от тях са от джоба на хората. И никой не казва как ще намалим тези преки плащания, как с 860 милиона ще покрием близо 4 милиарда?


Все пак в момента има цени на клиничните пътеки. Как се е стигнало до тях? Как са сметнати сега?


- Когато попитах в комисията по болнична помощ какво се договаря всяка година с рамковия договор, как се определя къде да се дадат повече средства, къде по-малко, ми беше отговорено, че това е търговия.


Можете да попитате надзорниците на здравната каса как се решават парите за пътеките. Но мисля, че никой не може да ме опровергае, че сумите са доста произволно определени. Дори в публични изказвания членове на надзора са признавали, че когато някой от специалистите по определени специалности много гръмко се оплаче, подаде искане до надзорния съвет, цената се коригира. Който не се оплаква – така си седят стойностите.


Даже при представянето на моделите ясно се каза, че има надценени и подценени клинични пътеки. Това е признание, че не са използвани изобщо обективни критерии при определянето на цените.


Има как да се излезе от това, стига да има желание. Надявам се всяка болница има разчети кое колко й струва по клиничните пътеки. Не е сложно да им се изискат данните, като може болниците да се разделят на общински, областни, частни. Да се постави условие информацията да се предостави по определен стандарт, типово - точка по точка. Така лесно ще се направи съпоставка, анализи и ще се намери отговор как да се образува средна цена на клиничната пътека.


И тогава вече могат да се правят анализи къде и защо се губят пари, как да търсим отговори и решения. Няма как да стане иначе.


Казвате, че има редица проблеми, които не се нуждаят от допълнително средства. Дайте примери?


- Има колкото искате. В момента изобщо не се знае какво покрива касата и какво не – не го знаем нито ние, нито пациентите. А творчеството да се взимат пари е толкова широко в момента. Колекционирам най-фрапиращите заявки, за които се иска допълнително заплащане от доброволната застраховка на хората при нас.
Случвало ни се е пациенти да идват със сметки от болницата, в които се искат пари и за клечки за уши.


От вчера имам конкретна фактура за пациент с оперирани гласни връзки по клинична пътека, за която манипулация от него, съответно от нас, се иска да плати анестезията. Тази анестезия включена ли е в пътеката, може ли да се допусне, че подобна операция може да мине без анестезия? Всеки ден са подобни случаи. Затова искаме ясно да се изясни какво точно и как се покрива от касата.


Как с промяна в модела на финансиране ще решим например и тежкия дефицит на кадри извън големите градове. Ръководител на областна болница ми е признавал, че от всичките му акушер-гинеколози един може да извършва оперативна дейност. И говорим за областна болница. Тя разполага само с един нефролог, който отговаря за хемодиализата и който не си е на мястото, създава опасност за стотици пациенти. Няма цели направления в медицината – 60 са патоанатомите в цялата страна. Тези неща не се решават с пари, а с управленски решения.


Продължавам – защо всеки трябва да си купува апаратура, на по пет метра скенер до скенер? И няма кой да работи на тях. Няма изисквания и сертификати, никакви гаранции за владеене на определена методика за боравене с апаратурата. Купува си някой някакъв апарат, инсталира го в кабинет и почва да работи. Но може ли, разбира ли, доколко достоверни са резултатите, дали правилно са разчетени. Това няма явно никакво значение, няма контрол, няма изисквания, критерии.


И в хода на тези разговори го поставиха експертите, не аз – експерти от съответните области, академици. Въртим обороти на изследвания, които са с неизяснена достоверност и често могат да се окажат фатални. Имаме случай на ехография, направена по време на профилактика, уж нищо не е открито и след месец – огромен карцином на гърдата. Какво е видял този лекар преди месец.


Представяте ли си, че никой не знае колко такива хора оперират и на практика няма отговор направените изследвания достоверни ли са.


Вземете и лекарствената политика, политиката за медицинските изделия – те най-много натоварват бюджета на хората, оттам са най-големите директни плащания. Никой не знае реалната, производствената цена на медицинските изделия, никой не знае какви са надценките, кой какви комисиони е взимал. Същото е и при лекарствата – в една болница аспиринът е 0.30 лв., в друга 1.30 лв. Как става това?


Всичко това финансова реформа ли иска? Не. Но никой явно не желае да влиза в тези проблеми и да им търси решенията.


От всичко това излиза, че за месец и половина резултатът не е особено голям, така ли?


- Експертните групи могат да са от полза и да се произнесат едва когато се представи нещо задълбочено. Министерството освен да каже какви промени иска, да каже и какви проблеми е видяло, на какво стъпват предложенията, да даде аргументи, обосновка. Да каже – ето ви данните, от които направихме изводите си. Тогава да потърси съвет на прав път ли е.


Експертите трябва да имат база. Поисках да чуя аргументите на работната група, подготвила двата проекта. Не се получи, никой не знае кой е направил тези проекти, откъде ги е извадил и на базата на какви данни.


Извикал си външни експерти, ами срещни ги с твоите, да се видят и да разговарят. Нямаше такова нещо.


Да не казвам, че ако министерството държеше особено на мнението на тези хора, които събра, можеше поне веднъж да удостои заседанията с присъствието ако не на министър, поне на някой от неговите заместници. Никой от тях не дойде.

Коментари (39)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2725 Неутрално

  Тази червена мумия, защо я извадиха от нафталина...?!?

  Бивш tww09306483.
 2. 2 Профил на ПИК е велик
  ПИК е велик
  Рейтинг: 751 Разстроено

  Здравната ни система се грижи пенсионната да не фалира

  Спечелихме битка, но не и войната!
 3. 3 Профил на THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  Рейтинг: 488 Разстроено

  За съжаление цялата дискусия ще тръгне в посока не какво е казано в интервюто, а кой го казва.

  #killwhitey
 4. 4 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2725 Неутрално

  До коментар [#3] от "THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT":

  Нали знаеш, какво трябва да правиш, когато комунист ти каже: Добър ден...!?!

  Бивш tww09306483.
 5. 5 Профил на nibelung2
  nibelung2
  Рейтинг: 284 Весело

  тази червена бр...ма, да си ги приказва сказките на червените бабички в клубовете.

 6. 6 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5406 Неутрално

  С този коментар става ясно, че доста неща не са сметнати още и пари само се наливат в нереформирана система с идеята да се откраднат по "законен начин". Междувременно излиза, че всеки българин плаща средно два пъти повече пари от вноските за здраве. Това го няма никъде в нормалните страни.
  И ако днес имаме единици здравни емигранти, то утре те ще са много повече...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 7. 7 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4144 Неутрално

  Мими-ту, и тя "виден експерт" от Големия фалит...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 8. 8 Профил на ralita68
  ralita68
  Рейтинг: 505 Неутрално

  До коментар [#3] от "THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT":

  Винаги гледам първо кой говори! И половината от текста вече ми е ясен.

 9. 9 Профил на motochristo
  motochristo
  Рейтинг: 801 Разстроено

  Мими Виткова в момента ръководи здравноосигурителен фонд и е председател на Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване.

  Страна с интерес. Мнението не е обективно. Дневник, много зле.

  Гласуваш за прасе - получаваш кочина.
 10. 10 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 3118 Неутрално

  Така е. И още по-зле ще става.

  В съвременните демократични общества консенсус се постига много трудно.

  До 5-10 години големите държави могат да блокират напълно. По-малките, с размера на Македония примерно, все още може и да се управляват.

  Примерно ЕС последните години да е взел някакво "сериозно" решение. Само дребни неща, дето не "обиждат" и не "засягат" никой.

 11. 11 Профил на Ще върнем България в Европа
  Ще върнем България в Европа
  Рейтинг: 1934 Неутрално

  Това е нашата Мими при която държавата нямаше герб, но имаше апарати за обдишване. Здравна реформатока - Най-велика!

 12. 12 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2894 Неутрално

  Държавата е поела ангажимент да финансира две трети от населението, а внася една трета от парите. Тя ще бъде ли равностоен участник в системата. Ако не е възможно, да спре да отговаря за вноските на служителите с високи доходи – държавни служители, полиция, министерство на отбрана, съд.
  *
  Има логика в горното. Плюс това освобождаването от здравни осигуровки за пенсионерите не трябва да е поголовно, защото има пенсионери с високи пенсии и с допълнителни доходи от наеми и ренти. Редно е те да плащат осигуровки, а не само работещите, които може да са с по-ниски доходи, а и издържат семейства.
  За високоплатените служители - също.

 13. 13 Профил на victor_victim
  victor_victim
  Рейтинг: 370 Неутрално

  До коментар [#3] от "THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT":
  Смяташ, че не е важно, така ли?
  Виткова е рецидив за Дневник. Това е притеснително. Веднъж, да кажем са се объркали?!?
  Втори път - едва ли?
  За Дневник няма друг експерт освен "червената мумия".
  Това нормално ли е?
  Не е. Защото е само една гледна точка. На провален политик и министър на здравеопазваенто, също правален!

 14. 14 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1779 Неутрално

  ТАЗИ и подобните и НЯМАТ ПРАВО да се изказват по никой обществен проблем!!!
  ВИДЯХМЕ КАКВО МОГАТ И :"НЕ, БЛАГОДАРЯ"!!!

 15. 15 Профил на Ордар Варвар, Дебил Дебылич now
  Ордар Варвар, Дебил Дебылич now
  Рейтинг: 1177 Неутрално

  "Когато над 20 години в осигурителната система няма нито един актюерски разчет кое колко струва."

  А преди 20-тина години разчетите се актуализираха седмично, след това ежедневно и накрая по няколко пъти всеки ден. Тая устатка я помним добре, както и управлението по Виденовото време.

  През последните 4000 години не е опитомено нито едно ново животно.
 16. 16 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 982 Неутрално

  До коментар [#1] от "tww09306483":

  Защото им се ще а и защо да не го осъществят - власт и здравна "реформа " СЕМАШКО ! Тя като беше министър - какво направи ????И другарката Рада Аргирова също ???

 17. 17 Профил на bramasole
  bramasole
  Рейтинг: 3394 Неутрално

  Въпреки че др. Виткова се изживява като съвременна капиталистка, по-добре да не се изявява в публичното пространство, защото нормалните хора помнят нейното участие в кабинета Виденов.
  Относно здравния "Параграф 22", може би би звучал така - Който поиска реформи в здравната система, е с напълно здрав разум, но бива "отлюспван" от разпределението на парите и смятан за луд от управляващите.

  "На народите с къса памет преходите са им много дълги." Тони Филипов, д-р
 18. 18 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2478 Неутрално

  Правителството на Жан имаше огромни успехи в областта на банковото дело, икономиката, износа на зърно. За постиженията в здравеопазването нямам ясен спомен.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 19. 19 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2664 Неутрално

  До коментар [#6] от "penetrating":

  Ещом министър на Виденов ти е критерий,че и страна по въпроса...

 20. 20 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2664 Неутрално

  До коментар [#1] от "tww09306483":

  Защото Градски,е шеф на фонд Доверие.Ти знаеш чий е този фонд.

 21. 21 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2619 Неутрално

  Тази червена мумия, защо я извадиха от нафталина...?!?
  —цитат от коментар 1 на tww09306483


  Защото може да каже две изречения на кръст за разлика от сините шамани и отлетелите герберски калинки.

 22. 22 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2619 Весело

  До коментар [#4] от "tww09306483":

  "Нали знаеш, какво трябва да правиш, когато комунист ти каже: Добър ден...!?!"

  В случая, слънцето е изгряло, но в мъглата герберска други се опитват да пИчелят.
  Освен това Мими Виткова изразява мнението на част от "честните частни" здравни застрахователи. И в интерес на истината, светогледът ѝ силно се промени от времето, когато плащаше с "парите на другите" в сравнение със сега, когато плаща с парите на застрахователното дружество. Еле пък, когато "честно частно" дружество "Болница" АД откаже договор за "жълти стотинки" с нейното застрахователно дружество - клиентите питат защо ни осигурявате "касапски нож" вместо скалпел.

 23. 23 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2619 Любопитно

  До коментар [#13] от "victor_victim":

  "Това нормално ли е?"

  Ти кой искаш да чуеш? Счетоводителите от Свищов Кирил Ананиев и Владко бездомника? "Тежката артилерия" от Русе? Или Лъчо Мозъка, личния гинеколог на Баце? Или прост-съюзниците Пламен Димитров и Димитър Манолов?
  Защото собствениците/управителите на успешни "честни частни" болници не щат да се изявяват в медиите - щели били да направят нерегламентирана реклама на търговско дружество и … уйде "свободната конкуренция" с глоби от КЗК.
  С тая защита на конкуренцията се докарахме в публичното пространство да се изявяват хванати от кол и въже НПО-шки.

 24. 24 Профил на THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#13] от "victor_victim":

  Смятам, че всеки истински опит да се решават големите проблеми в здравната система е по-важен от това кой ги посочва. Другарката Виткова твърди, че се имитира желание за реформа/решаване на проблемите. При това е достатъчно конкретно, за да може да бъде оборена с факти, ако такива има. Фрагментираната информация в медиите и това, което знам от реалният живот ме кара да споделям повечето съмнения относно желанието, капацитета и мотивите на управляващите.
  Нямам никакви симпатии към другарката Виткова - през 1997 бях студент и съм викал "Мими във затвора" по централните улици на София, но това не означава, че в интервюто няма болезнени истини за ситуацията в момента.

  #killwhitey
 25. 25 Профил на Toni Ivanov
  Toni Ivanov
  Рейтинг: 2589 Неутрално

  На кой още не му е ясно,че Герб не смятат да правят никакви реформи,а само увеличаване на данъците и крадене на пари. Те това го могат.

 26. 26 Профил на it4
  it4
  Рейтинг: 549 Неутрално

  До коментар [#9] от "motochristo":

  ами нали трябва да се чуят всички гледни точки, затова е обсъждане, а не каквото наложат Ананиев и Горанов, още повече ,че тя е страна, която трябва да плаща за неуточнени и премълчавани неща които искат да им вменят...

 27. 27 Профил на osho
  osho
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Мими Виткова може да е червена, не знам какво си, но:

  1. има административен опит като бивш министър
  2. има административен опит от другата страна - на частните застрахователи
  3. на всичкото отгоре е и лекар
  4. сигурно все някога е била и пациент

  Т.е. - има експертиза от всички нива в тази система и има смелостта
  да излезе и да каже кое не е наред в "реформата Ананиев" от позицята си
  на участник в обсъжданията. А че Ананиев върши глупости вече се твърди и от други. Айде стига с това предефинирано заклеймяване от Жанвиденово време.

  Какво стана, когато обществениците към Фонда за лечение за деца
  се разприказваха със същия кураж за безобразията вътре? Отстраниха ги и накрая направо закриха гражданската квота, за да не мъти повече водата на "експертите". Затова аз лично не бих си запушвал ушите, когато Виткова сега бие барабана.

 28. 28 Профил на motochristo
  motochristo
  Рейтинг: 801 Неутрално

  До коментар [#26] от "it4":

  Четохте ли интервюто?

  Гласуваш за прасе - получаваш кочина.
 29. 29 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7399 Неутрално

  Ами жената ръководи Здравноосигурителен фонд, не е като държавните пари да се пилеят безотговорно.

 30. 30 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2287 Неутрално

  До коментар [#27] от "osho":

  Най ми е интересно, какво и пречепе на Мими Виткова да я направи тази пуста реформа по правилния начин докато бешпе министър ?. Или ако не я направи, поне да я почне или поне да обяви какво смята за правилно ?. Излиза Мими и вика "на мен нищо не ми е ясно" ами хубаво, ние какво да направим ?. Или класизеското червено заклинание "няма нужда от пари". Е как ше накарате младите доктори да работя на майната си без да им плашате по-добре, ще им върнете разпределението ли ?!?

 31. 31 Профил на victor_victim
  victor_victim
  Рейтинг: 370 Неутрално

  До коментар [#23] от "wanderer":


  До коментар [#24] от "THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT":

  Не е достатъчно да си викал, защото от това нищо не е последвало. Важното е да си последователен и да знаеш какво искаш. Виткова очевадно не е в затвора. Даже напротив, все още е публична личност и такива като теб се интересуват от мнението й. Други разни из форума й противопоставят разни калинки и пр. недоразумеиня, защото на техния фон тя изкглеждала умна и можела да върже 2 лафа.
  Аз пък познавам млади и образовани експерти в областта на здравния мениджмънт, на които никой не дава думата.

 32. 32 Профил на victor_victim
  victor_victim
  Рейтинг: 370 Неутрално

  До коментар [#27] от "osho":

  Ами по твоята логика да си викнем и Жан, той също има експертиза, дори е преподавател. Гумен Речев никога не е преставал да е експерт....
  Пази, Боже!

 33. 33 Профил на motochristo
  motochristo
  Рейтинг: 801 Неутрално

  До коментар [#24] от "THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT":

  Да се посочат болезнените истини не е трудно за средно грамотен човек с интернет.
  Решенията обаче са доста по-боленени, особено, ако няма предложения какво трябва да се прави систематично.
  В интервюто не видях нито една стратегическа идея, а само подмятания напосоки, които са в изгода на представляваната от нея институция.

  ПП За протестите 97 - евала. И аз бях. И точно тези, срещу които протестирахме сега ни дават хабер как трябва да се живее. И пак са в грешка.

  Гласуваш за прасе - получаваш кочина.
 34. 34 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1609 Неутрално

  Другарката Виткова , която зачука здравеопазването при Виденов още когато му беше министър на здравеопазването ще ви обяснява как се правело здравеопазване.
  Само един цитата 'Няма цели направления в медицината – 60 са патоанатомите в цялата страна. Тези неща не се решават с пари, а с управленски решения' : край на глупавото изказване.
  Ето затова, другарко , хиляди лекари си стегнаха и стягат куфарите за Запада -щото не се решавало с пари ,а с управленски решения - тоест със заповеди на комунетата да се работи за без пари и да не се бяга в чужбина. Ама нищо не може да направите, ще им хванете топките на лекарите , а за вас идва апокалипсиса, така както сте си го поръчали.

  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
 35. 35 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5406 Весело

  До коментар [#19] от "yanne":

  Бъркате министри и критеии. Освен това аз не отхвърлям умни тези и предложения само заради приносителят им, както и не приемам глупави такива...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 36. 36 Профил на Джони Глупавия
  Джони Глупавия
  Рейтинг: 268 Неутрално

  дневник твърдо се превръща в поредния комунистически парцал...

 37. 37 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 759 Неутрално

  Мими Виткова не знае какво е параграф 22: "Аз съм луд и поради това искам да ме освободите от военна служба."-" Щом искаш да те освободят, да те уволнят от воненна служба, значи не си луд. Параграф 22"; "защо да бомбардираме Сиена. Той е мирен град."- " Точно затова! Няма кой да отвърне на удара ни. Ще си хвърлим бомбите и ще се върнем! Параграф 22. " Виткова не знае също, хал хабер си няма от стойност, устойностяване и пазар. Всичко щяла да устойности? Пълен абсурд. Стойността се определя от средната цена на вложения обществен труд, а цената е паричен израз на стойността. Права е, че трябва да се излезе от осигурителния модел в здравеопазването в сегашния му вид за задължителности и псевдопазар. Където има задължителност има грабежи, корупция и никаква ефективност. Здравеопазването обаче, най- вече , освен всичко друго е социална дейност. Не можеш да оставиш някого да умре ей така, на улицата, защото няма пари и осигуровка! Затова трябва да има бюджетно финансиран, безплатен сектор в системата и частен: кешов, осигурителен, доброволен, свободно пазарен сектор! Държавата трябва да реши колко здравни заведения може бюджетно да си позволи, за да осигури най- високи стандарти и най- висико заплащане на труда на здравния персонал. Частно- пазарния сектор няма защо да го мислят. Той се регулира според търсенето и предлагането. Ако искам ще се осигурявам, ако не ща ще си плащам от джоба, ТАМ В ЧАСТНО ФУНКЦИОНИРАЩИТЕ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ. ТУК, ЗАКОНОТВОРЦИТЕ ПЪРВО МИСЛЯТ ЗА СОБСТВЕНИЯ СИ ДЖОБ, ЗА КОМИСИОННИТЕ ОТ ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ФИРМИ, ЗА КОМИСИОННИТЕ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ, А ВТОРО ПРОСТО НЯМА! Е-т ни майката по всички параграфи и в същото време се мъчат да ни убеждават, че друг начин няма! Ай сиктир!

 38. 38 Профил на dr.web
  dr.web
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Според моето скромно мнение: парите са си пари, пазарът си е пазар, търговията си е търговия, но не бива да се намесват там, където все още съществува дефицит на управленски решения (за да не се превърне в синдром на придобит дефицит на управленски решения), защото именно той води и до дефицит на кадри в същия този сектор, до текущество на кадри, до произволно формиране на цени и стойности на медицински услуги и дейности.

 39. 39 Профил на jvr26585378
  jvr26585378
  Рейтинг: 320 Неутрално

  Номер 37 - абсолютно точен анализ на "здравеопазването" тук....в БГ....Поздравления..!!!!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK