Майя Грекова: В обществото има разделение – до противопоставяне – по етнически произход

Проф. д-р Майя Грекова

© Дневник

Проф. д-р Майя ГрековаНеотдавна излезе книгата "Какво е сбъркано с политиките за "интеграция на ромите в България"?" от Майя Грекова. Авторът е проф. д-р по социология, дългогодишен преподавател, удостоена е с почетния знак на Софийския университет "Св. Климент Охридски" като "водещ изследовател в полето на социологията на социалните общности в България и учен, получил международно признание". Автор е на 18 монографии и учебници, съставител на шест сборника и антологии, има публикувани над 60 научни статии и студии в престижни национални и международни научни издания. "Дневник" й изпрати въпроси по повод новата книга.


Защо поставяте в кавички "интеграция на ромите" във Вашата книга?


- Защото така се назовава държавната политика: "за интеграция на ромите в българското общество" или "за интеграция на ромите". Но и защото така заявяваната политика при така разбираната интеграция НА ромите В българското общество, няма как да доведе до значима промяна в съществуващото състояние на обществото. А то е разделение – до противопоставяне – по етнически произход. В книгата аз аргументирам друго разбиране за интеграция в контекста на съществуващите етнически малцинства и в частност – на ромското малцинство. Цитирам: българското общество е дезинтегрирано, доколкото в него има голям брой хора, които са изолирани и в неравностойна позиция поради своя етнически произход; необходима е интеграция на българското общество чрез преодоляване на значимостта на етническия произход като фактор, определящ човешките взаимодействия и отношения, като фактор, предопределящ индивидуалната биография, като основание за групова изолация. Ако и когато се реализира така разбиран процес на интеграция, той може да се приеме за завършен, когато етническото разделение престане да съществува в българското общество – но не защото "всички сме станали еднакви", "забравили сме етническия си произход", а защото етническият произход вече не предопределя начина, по който се отнасяме един към друг, не предопределя индивидуалната биография на българските граждани.
Какви са причините да не дават резултат стратегиите и програмите за интеграция на ромите? Само политиците и чиновниците ли са отговорни?


- Както сме свикнали да казваме, причините са комплексни. Но в тази книга фокусът е общата държавна политика и секторните политики в приоритетните области образование и жилищни условия, заявявани и отчитани в множество документи от 1999 г. насам. Защото смятам, че отговорността на политиците е ключова, ако искаме да се промени съществуващото състояние на противопоставяне между българи и роми в българското общество. От една страна, държавната политика задава рамката на една подобна промяна чрез съответните стратегии и програми. От друга страна, политиците в публичните си изказвания и послания предават своите виждания за съдържателните измерения на тази промяна. Т.е. носят двойна отговорност. А чиновниците носят отговорност за качеството на произвежданите документи.


Когато документите казват "интеграцията на ромите" е приоритет на българската държава (оставям настрана качеството на тези документи), а изказванията на политиците (и по-общо – публичното говорене) препотвърждават съществуващите негативни предразсъдъци за ромите, трудно може да се очаква заявената държавна политика за интеграция да промени съществуващото положение.


Една от управляващите партии – ВМРО, настоява да се приеме "концепция срещу циганизацията". Познавате ли предложенията, какво мислите за това?


- Да, познавам представената от министър Каракачанов "Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос в Република България и мерките за реализацията им". Тя се основава на неприемливи за мен предпоставки и предлага нарушаващи правата на човека мерки. В нея е записано: "Промяната следва да се изрази в насочване на усилията за осигуряване спазването на принципите на правовата държава чрез еднакво третиране на всички български граждани, т.е. премахване на генезиса на проблема, чието решаване се иска. Ефективността на промяната ще се изрази в преодоляване на противопоставянето между българските граждани, породено от усещането за привилегированото положение, с което се ползват част от лицата от цигански (ромски) произход в България." Т.е. тази концепция вижда проблема в това, че е налице "усещане" за привилегировано положение на "част от лицата от циганския (ромски) произход в България; а "усещането" е следствие от провежданата от държавата политика на интеграция, която привилегирова "несоциализираната част от българските граждани от циганския (ромския) етнос". А аз съм дефинирала проблема така, цитирам: В България (но не само) днес има голяма група хора, които поради своя етнически произход живеят изолирано, в периферията на обществото и на населените места, в квартали с лоша или без предполагаемата инфраструктура, в незаконни и/или неподходящи за живеене сгради; които в голямата си част са бедни, безработни, необразовани или с ниско образование; част от които се женят/омъжват рано и имат много деца; сред които заболеваемостта е висока, а продължителността на живота е значително по-ниска от средната за страната. Както, надявам се, е ясно, подобна "концепция срещу циганизацията" няма нищо общо с критиката срещу държавната интеграционна политика, която провеждам в книгата си.


На какво според Вас се дължат предразсъдъците към ромите, за които често се мисли като за еднородна маса без изключения? Предават ли се тези представи и на младите? Какво мислят студентите по социология за това?


- Предразсъдъците към ромите не са от вчера, не са и от последните 30 години, не са следствие от демократизацията на българското (и което и да е) общество. Както много пъти съм казвала и аргументирала, демократизацията на обществото направи възможно да се проблематизира разделението на обществото като следствие от тези предразсъдъци. Но предразсъдъци, възпроизвеждани десетилетия в контекста на различни политически режими, няма как да се преодолеят лесно и бързо. Ромите са различни, както са различни и българите и която и друга определяна и/или самоопределяща се като "етническа група" в модерната държава. Вярно е обаче, че колкото по-затворен и отделен от другите е всекидневният живот на подобна група, толкова повече в нея се поддържат сходни практики, които различават членовете й от другите.


Да, предразсъдъците се предават и на младите днес. Студентите по социология, с които до скоро активно общувах като преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски", в голяма степен овладяват способността да мислят, вместо да заучават готово знание. А способността да мисля, за мен винаги е означавала да поставям въпроси, да търся отговори, т.е. тя винаги е критично отношение към действителността.


Разпространено е мнението, че за ромите се харчат твърде много пари и че така се облагодетелстват неправителствени организации. Вярно ли е?


- Това мнение не просто е разпространено, то все повече се утвърждава като доминиращо публичния дискурс. Но нека разделя въпроса Ви: първият въпрос е вярно ли е, че за ромите се харчат много пари? – Не, не е вярно. Дори парите, които се отчитат като похарчени "за ромите", както показва и прегледът на "(административни) мониторингови доклади" по Националния план за действие по инициативата Десетилетие на ромското включване (2005-2015) и по Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), фактически са по програми, проекти, дейности, които не са пряко и/или единствено "за ромите". И ако някой си представя, че по тях на ромите се раздават "пари на калпак", ще трябва да го разочаровам – нищо подобно не се случва. С което не твърдя, че няма проекти и дейности и съответно средства, които са изразходвани нецелесъобразно. Но това не е предмет на анализа ми в книгата.


Вторият въпрос е, вярно ли е, че от парите "за ромите" се облагодетелстват неправителствени организации? Този въпрос също не е предмет на анализа ми в книгата, но мнението ми е: НПО, чиито дейности са насочени към подобряване на достъпа на уязвими групи и конкретно на представители на ромски общности до социални услуги, няма как да не получават средства за извършване на своята дейност, включително и като заплащане на труда на ангажираните с реализацията й. И още, като правило, дейностите на тези НПО компенсират липсата на интерес от страна на държавни и местни институции към проблемите на уязвимите групи. С което не твърдя, че няма и НПО, които по-скоро усвояват средства, отколкото извършват смислена работа на терен. Мисля обаче, че това не е учудващо на фона на симулирането на интеграционна дейност на държавно равнище.

Коментари (151)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на NIKE
  NIKE
  Рейтинг: 488 Неутрално

  "В обществото има разделение – до противопоставяне – по етнически произход"

  Причината са етническите партии!!!!!!!!!

 2. 2 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 648 Неутрално

  "Интеграция на ромите"... я да помислим малко.

  Има два вида интеграция - доброволна и насилствена. Насилствена беше по комунизма и май като цяло успешна. Но в днешно време демокрацията не го позволява.
  Доброволна - ами ОЧЕВАДНО е, че ромите доброволно не искат да се интегрират и саботират този процес.

  И какво правим тогаз? Правим научни трудове на темата и пишем книжки? Хрантутим Хелзинкски комитети и прочие "полезни" НПО-та?

 3. 3 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2520 Неутрално

  Тая лъже като дърт циганин. Няма никакво противопоставяне. Днес циганите са повече интегрирани отколкото през соца,за яд на "политиците" Борисов и псевдо-патриотите. Далавери и тайфата му плюс Борисов са тези,които се опитват да нахъсат българи срещу цигани,но не им се получава.

 4. 4 Профил на rsw37525595
  rsw37525595
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Предразсъдъците към ромите не са паднали от небето- за да има предразсъдъци, си има и причини. И да, не трябва предразсъдъците и отношението да са еднакви към всички роми. Както при останалите етноси, и при тях има различни хора. Лично наблюдавах малка случка пред един магазин- циганка влезе в магазина и възпитано, дори притеснено попита може ли да вземе изхвърлените кашони отпред. Сравнете това с изродите , които убиват човек , за да вземат 5 лева.

 5. 5 Профил на zxe00613919
  zxe00613919
  Рейтинг: 749 Неутрално

  Противопоставянето е повсеместно: по етноси, религии (липса на религиозни убеждения), социални дадености, махленски изяви, политическа ориентация, тълкуването на исторически събития, отношение към опазването на околната среда, международни партньорства.
  Пълно противопоставяне на всички нива.
  Омразата формира средата, а средата е такава, каквито са обитаващите я човеци.
  Навсякъде лъха на самоизяждане, отмъщение, агресия и отрицание.

 6. 6 Профил на krummm
  krummm
  Рейтинг: 554 Неутрално

  Причина е липсата на етнически партии, каквито има на много места, специално в Румъния, Сърбия, Македония.

 7. 7 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1548 Неутрално

  Когато парите , отпускани за интеграция на ромите се използват по "предназначение " , а не отиват в %дълбоки " и "бездънни " джобове на "интеграцията " - резултатите биха били на лице , или поне отчасти , що се касае до младата генерация ! Колкото до " интеграцията " по време на соца - тя е виновна за сегашното състояние !
  За заселването. Основен приоритет в политиката на БКП спрямо циганския етнос е решаването на проблема с чергарството и заселването в постоянни жилища. За дългосрочното решаване на този проблем на 17 октомври 1957 г. Министерски съвет приема Постановление №1216 „За решаване въпроса с циганското малцинство в България”, с което се забранява чергарството (скитничеството), характерно за голяма част от ромското малцинство. В него е подчертано: „Задължават се изпълнителните комитети на окръжните, околийските, градските и селските народни съвети, в чиито райони живеят, да издирят онези от тях, които не се занимават с общественополезен труд и да вземат мерки за настаняването им на работа в държавните и други обществени предприятия, в селските и горски стопанства и други”. Според А. Пашова тези мерки имат дискриминационен характер спрямо ромския етнос. Те нарушават начина им на живот, нанасят удар върху етнокултурната им специфика и целят психическа, културна и социална асимилация. Но този закон не важи само за циганите. Скитничеството е забранено за всички граждани на Народна Република България (НРБ). Защо тези закони да са специално насочени към циганския етнос и да дискриминират точно него, след като важат с еднаква сила за всички?

 8. 8 Профил на Tzar Vova Josei-ki
  Tzar Vova Josei-ki
  Рейтинг: 538 Неутрално

  Имаше един виц за Лорд, учещ на английски (или интегриращ😉) - Шоп!
  И какво се случва накрая?
  "Елате да си вземете Шопа! - Лордо!", гласяло съобщението от Лорда!
  ............
  Та и тука! Да не стане така, че циганите да "интегрират" българите към себе си!

 9. 9 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 492 Любопитно

  "... че е налице "усещане" за привилегировано положение на "част от лицата от циганския (ромски) произход в България; а "усещането" е следствие от провежданата от държавата политика на интеграция, която привилегирова "несоциализираната част от българските граждани от циганския (ромския) етнос"."
  =============================================================================
  Е,какво не е вярно? Усещането или политиката на интеграция?

 10. 10 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3692 Неутрално

  Поредната алабалистика. Как да го интегрираш, като не иска да ходи на училище? Едвам срича и говори български?! На 16 г имат по три - четири деца, а девиза им е "Държавата е длъжна да ми дава пари за децата!". Масово отказват ниско платена работа около МРЗ, защото парите не стигат, а нямат необходимия ценз за по-платени длъжности. Пренебрегват постоянно задълженията си, но за правата си, опищяват остатъка. И най-важното, за тях се грижат десетки НПО! Сакън да не се наруши рахатлъка на богоизбраните! Е, има и изключения, но са малко.

 11. 11 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1548 Неутрално

  Циганите или ромите! Тази загадъчна общност има ся-каш магическата способност да оцелява във времето. В продължение на столе-тия ромското население, обособило се по „кръстопътищата на историята“ (по израза на френския учен Жан-Пиер Лиежоа), успява да се съхрани въпреки сто-тиците нормативни актове в Западна и Централна Европа, насочени към уни-щожението им, въпреки периодичните усилия за асимилация и изключване на тези хора от значими сфери на обществения живот, включително и в рамките на мощната Османска империя. Те не се претопяват сред мюсюлманския милет и през най-трудните периоди от съществуването на нейните поданици.Според някои ромски интелектуалци една от тайните на оцеляването на ромите през вековете се корени в способността им за съжителство с други на-роди и нации, без претенции за своя държава, която би ограничила чувството им за свобода (M. Kopтиаде, С. Савчев, Й. Нунев, В. Чапразов). Те притежават дарбата да се адаптират към другите, да научат техния език, да усвоят основни-те кодове на културата им, но едновременно с това и да запазват своите древни обичаи и традиции, да отстояват своята уникалност и автентичност. Неслучай-но турският историк и пътешественик Евлия Челеби, живял през ХVII в., пише за тях: „Румелийските цигани празнували заедно с неверниците злощастния празник на червените яйца, заедно с мюсюлманите – празника на жертвоприно-шението, а заедно с евреите – празника на тръстиката, без да приемат нито едно от вероизповеданията. Поради това при тяхното погребение нашите имами не четат молитви, а при Кривата порта има дадено едно отделно място за гробище на циганите“ (Евлия Челеби, 1972: 111)

 12. 12 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1691 Неутрално

  И аз съм част от това противопоставяне!
  Противопоставям се на онези които
  -живеят извън закона
  -не работят
  не плащат данъци и осигуровки
  -не пращат децата си на училище
  -не ваксинират децата си!
  ПРОТИВОПОСТАВЯМ ИМ СЕ!!!

 13. 13 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2842 Неутрално

  Грешите уважаема!
  Противостоянието не е на основа етнос, а на основа работещи, против търтеи.

 14. 14 Профил на yellow_hater
  yellow_hater
  Рейтинг: 274 Неутрално

  До коментар [#13] от "atmanpg":

  Важното е българите да са "фашисти", "расисти" и всякакви "-исти".
  Остави хората да си изработят парите.

 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 16. 16 Профил на waterfall
  waterfall
  Рейтинг: 869 Неутрално

  Здрасти. Колко етноса има в България ?Как може да се обобщава по такъв начин и да се говори за "етническо противопоставяне"? Думите създават неща, както се казва. Има само едно противопоставяне в България - между корумпирани и некорупмирани, между отговорни и безотговорни, между честни хора и мошеници. Ако ако политическата класа не говори едно, а върши друго, ако има ясни правила, прилагани безпристрастно и умно отгоре до долу, ако всички граждани са реално равни пред закона, ако няма демагогия, ако има национални ценности, отстоявани на всички нива с грижа и отговорност и т.н. - въздухът, които всички дишаме, ще бъде доста по-чист.

 17. 17 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1548 Неутрално

  АВТОБИОГРАФИИ
  Любовта при нас не е познавала мюсюлмани и християни
  Панди и Шадия Батели, р. 1928 и 1930 г. (семейство)
  П. Б. Роден съм тук, в село Дарда. Баща ми е бил емигрант от четиринадесет годишен в Америка. Там е бил баща ми и е работил няколко години. Върнал се тук и се оженил за Лефтера (майка ми), а после я изтеглил и нея там. Отишъл си пак в Америка, защото по това време е била криза и безработица тук — 1931—1932 година. След това не е намерил работа в Америка и се върнал обратно тук, купувайки от един дарданин мястото, където сме сега. Не е имало нищо на това място, имам и снимки на мястото и после направил кафе-бар. По това време Дарда е било туристическо село и се е харесвало от богатите навремето заради климата. Работил е тук през лятото, а в Тирана купил друго кафене и го кръстил „Дарда". Зимата работел там, а лятото — тук. След това се сменила системата и са ни взели заведението за лагер на профсъюзите. След сменянето на системата имота дойде пак в моите ръце. Аз завърших първоначало и средно образование. Работех като горски техник, а след това задочно учих педагогика. Свързах се с Шадия, жена ми, с която днеска съм тук. Любовта при нас не е познавала мюсюлмани и християни

 18. 18 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1851 Неутрално

  В обществото дето аз живея няма разделение. Изхвърлихме си циганите, който идват от гетата, а местните ни 300 циганина даже и те участваха в протестите против такива индивиди от гетата, защото работят, учат, къпят се по 2 пъти на ден искат трудови договори, когато почват работа и половината работят на машини. На 15-и вече няма ни един на банкомата.

 19. 19 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1626 Неутрално

  Либелрални бози, значи и ние трябва да спрем да спазваме законите като циганите за да се интегрират те.
  Или ние всъщност към тях.
  Българите са 85-90 % от всички, какви противопоставяния вижда тая леля?
  Останалите трябва да се съобразяват с нас.
  Точка.

 20. 20 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3390 Любопитно

  До коментар [#15] от "LiberalToTheBones":

  Т. Е. Бели цигани срещу мургави цигани. Всяко противопоставяне е плод на расистката реторика
  =======
  И от три десетилетия без милиметър промяна....

  Bukalemun
 21. 21 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 1923 Любопитно

  Грешите уважаема!Противостоянието не е на основа етнос, а на основа работещи, против търтеи.
  —цитат от коментар 13 на atmanpg


  А защо политици като Каракачанов не говорят против търтеи, против крадци, против измамници, против корупционери, а против цигани?

 22. 22 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1626 Неутрално

  До коментар [#21] от "plamen_b":

  Защото крадците, измамниците, а и убийците и изнасилвачите са основно от този етнос. Разбра ли сега?

 23. 23 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1548 Неутрално

  Публикувано във факти.бг: През пролетта на 1946 г. в София е създадена „Единна общокултурнопросветна организация на циганските малцинства“ под председателството на Шакир Пашов. Започва издаването и на вестник за циганското малцинство списван на техния език. Същата година Шакир Пашов е избран за народен представител, което го прави и първият циганин в парламента. Последвалата сталинизация в Източна Европа се отразява и на циганската общност.

  Този период се изразява в подозрителност към всички различия, водещи до ограничаване на правата на етническите общности. На първо място е извършена репресия над най-значимия циганин по това време Шакир Пашов. Първоначално е изключен от редиците на БКП, а в последствие е изпратен в лагера на остров Белене. Промяната засяга и вестника, който спира да се издава. Друго доказателство за промяна е изселването на част от турското малцинство през 1950-1951 г. В изселническата вълна взимат участие и турчеещи се български цигани.

  Точният им броя трудно би могъл да се определи, но се приема, че става въпрос за около 5000 души. Те стават и причина през 1951 г. турските власти да затворят границата, с което да се спре процеса на изселване. След смъртта на Сталин и най-вече след Априлския пленум от 1956 г. се наблюдава постепенно „размразяване“ на отношението към циганската общност.

  1956 – 1989 г. – 33 годишната интеграция в социалистическото общество

  След прословутия Априлски пленум започва и същинската интеграция на циганите в българското общество, наричано тогава с термина приобщаване. Новото ръководство на БКП начело с Тодор Живков, започва кампания за интеграция на етническите общности, в това число и циганите, която има за цел постепенната им асимилация и създаване на единна „българска социалистическа нация“. Това е период, през който се провежда политика за приобщаване на циганите към „социалистическия начин на живот“, чрез издигане на техния бит и култура.

 24. 24 Профил на zxe00613919
  zxe00613919
  Рейтинг: 749 Неутрално

  Мразят се: чалгаджии и метали, кучкари и не-кучкари, прави и обратни, богати и бедни, отличници и двойкаджии, добри шофьори и супер добри шьофьори, всеки мрази всичко живо и смята, че неговоте тъпи изцепки са важни, а на другите - не.

 25. 25 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1851 Неутрално

  До коментар [#22] от "НеКой":

  От този етнос са защото има гета. Хубавото е, че половината се ометоха в Европа и продължават. Те са основните ни емигранти. Забрави, че и 99% от така наречените български проститутки са от този етнос.

 26. 26 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1626 Неутрално

  До коментар [#20] от "eti mehter":

  Ети, кажи ти за противопоставянето на белите турци срещу черните турци в Турция.
  Анадолците срещу гражданите накратко.
  Защо не коментираш при вас какво е, а с нашите цигани се занимаваш.
  Гоните сирийците, разбрах, това иначе е добър ход.
  И за нас естествено.

 27. 27 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1626 Неутрално

  До коментар [#25] от "Да вярваме на истината":

  М иима гета, защото този етнос ги създава.
  Както и негрите в САЩ, както и латиносите в Южна Америка.
  КОлтурни особености, какво да се прави...

 28. 28 Профил на yellow_hater
  yellow_hater
  Рейтинг: 274 Неутрално

  До коментар [#10] от "Vlado Nikolov":

  Ставал съм свидетел на ситуации, далеч от МРЗ.
  В полицията имат програма за интегриране на циганите - взимат от махалите неосъждани цигани, обучават ги и стават полицаи (кои стават за тази работа, кои - не).
  Ходиха на място, в "Столипиново" и "Шекер"-а и им предлагаха работа за по 1100 - 1300 лв. (за тия пари работят само IT-тата в Пловдив). А те отказваха. Това стана преди 2-3 години.
  Работа, на 2 или 3 смени, в многото заводи край Пловдив, за тия пари. Дори българите, които от години бачкат там, не взимат такива пари.
  За каква интеграция говорим?

 29. 29 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2842 Неутрално

  А защо политици като Каракачанов не говорят против търтеи, против крадци, против измамници, против корупционери, а против цигани?
  —цитат от коментар 21 на plamen_b


  Предполагам, че не възприемат работещите и спазващите закона като цигани.
  Но най-добре питайте самия Каракачанов.

 30. 30 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1851 Неутрално

  До коментар [#26] от "НеКой":

  Ти пък. То в Турция си има етническа война. С кюрдите. Миналата седмица пак убиха турски войници за които писаха. А пък за колко не пишат. 2000-2200 турски войници според турското министерство на отбраната загиват на година.

 31. 31 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1166 Неутрално

  В обществото имало противопоставяне - ами разбира се, не може едни да плащат, а други да плюскат, а едни трети да ни навират пръст в лицето и да ни казват, че трябва да сме "толерантни"!

 32. 32 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1626 Неутрално

  До коментар [#30] от "Да вярваме на истината":

  Това е отделно, то не е спирало. Пак в Анадола основно.
  Но другото върви сега и то с бързи темпове, Анадолът се обезлюдява постепенно, а Ердоган губи фенове.

 33. 33 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 1923 Любопитно

  И аз съм част от това противопоставяне!Противопоставям се на онези които -живеят извън закона-не работятне плащат данъци и осигуровки-не пращат децата си на училище-не ваксинират децата си!ПРОТИВОПОСТАВЯМ ИМ СЕ!!!
  —цитат от коментар 12 на selqnin


  Всички им се противопоставяме... може би, освен тези които прегазват закона.

  Статията е за друго, обаче. Тя е за расизма, за отъждествяването на всичко лошо с една раса. Можете ли да се противопоставите на всичко отвратително в нашето общество, без да го свързвате с цвета на кожата?

 34. 34 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 1851 Неутрално

  До коментар [#32] от "НеКой":

  Турция е "нация" от над 100 етноса Много далече от нацията са още въпреки, че веят байраци навред. Естествено щом Истанбул е 18 милиона значи 1/4 живеят в Истанбул.

 35. 35 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2504 Гневно

  Отново вината се вменява едностранно на етническите българи...
  Аз бих попитал авторката - кой, къде, как забрани достъпа на ромските деца до образование? Кой, къде, как забрани достъпа на възрастни роми до програми за професионална квалификация? Нима ромите са лишени от здравно обслужване? От социални помощи? Нима някой, някъде, някога е дискриминирал ром, който спазва цивилизованите правила за поведение? Нима някой ром е лишен от правото да работи , защото е ром, а не защото му липсва квалификация? Нима етническите български турци, арменци, евреи, араби и пр. граждани от небългарски произход имат такива проблеми с интеграцията си в обществото при същите тези условия?
  Ако при наличието на всички тези факти, доказващи етническата отвореност на българското общество, значителна част от ромите така и не се интегрират - кой носи отговорността за ситуацията - ромите или останалите, напълно интегрирани български граждани? Кой?

  Мараба, С-ДС доносници!
 36. 36 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1548 Неутрално


  Социалистическият период

  Преди 9 септември 1944 г., циганите в България масово са били занаятчии и са обикаляли страната, за да продават продукцията си – също като каракачаните, те не са живеели в даден град или село. В зависимост от клона (калдераши, йерлии, влашки) циганите са се занимавали с калайджийство, дървообработка и други занаяти. С идването на комунистите начело, подобен вид свободно пътуващо, и съответно трудно за контролиране население, естествено бива ограничено.Създават се принудително гетата !

 37. 37 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1626 Неутрално

  До коментар [#34] от "Да вярваме на истината":

  Къде ги пише тези етноси?
  Турция не признава други етноси освен турския.

 38. 38 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3390 Любопитно

  До коментар [#31] от "Лео":

  Според една дефиниция. ....който в бг слуша чалга и върти гюбеци , е цаганин ....
  Има ли такова нещо?

  Bukalemun
 39. 39 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1548 Неутрално  Но както и да е. През годините съм имал досег със значителен брой цигани, които са работливи и/или учат. Работил съм по строежи с колеги-цигани, една година преподавах в училище с около 30% от децата бидейки от това малцинство, давах частни уроци в кв. „Христо Ботев“ в София, имам приятели, съседи и познати, с които заедно работим и излизаме за различни каузи, които засягат цялото общество. Познавам много цигански семейства, които работят здраво, имат свой собствен бизнес (бил той кафене, автомонтьорски склад, магазин, фризьорски салон или нещо друго) и дават мило и драго децата им да са добре облечени, нахранени и изучени. Все повече цигани избират да учат средно и висше образование, а абсолютно всеки един от тях, който е завършил висше образование не е беден.
  p20153.png
  Относителен дял на работещите лица по образование, риск от бедност и етническа принадлежност (%). Източник: НСИ / Институт за пазарна икономика

  Къде тогава е проблемът? Очевидно е, че когато циганите работят и учат, те се интегрират прекрасно в българското общество и са истински родолюбци. И това не е от вчера и днес, свидетелство за което е и снимката на Варненската циганска рота, участвала в Балканската и Междусъюзническите войни и била се храбро за общата ни родина.
  14690910_10207154257884082_8234154962160194929_n.jpg
  Снимка от „Илюстрация Светлина“ от октомври 1913 г. – тези войници са минали през Балканската и Междусъюзническата войни.

  Според мен проблемът е в така нареченият „расизъм на ниските очаквания“ преди и днес, както и в погрешната политика на Народна Република България, която решава насилствено да урбанизира големи групи от населението на страната, включително циганите.

 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 41. 41 Профил на Светозар Христов
  Светозар Христов
  Рейтинг: 447 Неутрално

  Имайте предвид, че тази жена е активист на Български Хелзинкски Комитет. Не знам защо е пропусната тази важна подробност.

 42. 42 Профил на zxe00613919
  zxe00613919
  Рейтинг: 749 Неутрално

  Скинари мразят мигранти, големите патриоти мразят европейците, малките патриоти мразят бабички по границите, русофоби мразят русофили и обратно, а православните мразят всички останали. Който не стреля във въздуха, не е мъжкар. Накрая силно мразещите отиват на избори и се ражда "рожбата" на тяхната омраза. После мразят, плюят и псуват "рожбата", но никога не намразват себе си. А "рожбата" подклажда тяхната омраза, за да им ангажира съзнанието и отклонява вниманието.
  Мразещите, загубили представа за време и пространство, нещастни за цял живот, остаряват, умират и изгниват под знамето на омразата.

 43. 43 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2504 Неутрално

  Можете ли да се противопоставите на всичко отвратително в нашето общество, без да го свързвате с цвета на кожата?
  —цитат от коментар 33 на plamen_b


  Въпросът Ви е обиден за събеседника! И води до противопоставяне, а не към интеграция!
  От собствено име заявявам - не мога да се примиря с каквито и да е прояви на беззаконие! Без оглед на етнося, цвета на кожата и пр!И ако утре моят съсед, етнически българин, магически се претвори в човек с поведението и манталитета на неинтегриран ром, отношението ми към него ще е точно такова, каквото е и към неитегрираните роми. Неинтегрирано!

  Мараба, С-ДС доносници!
 44. 44 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2504 Весело

  Скинари мразят мигранти, големите патриоти мразят европейците, малките патриоти мразят бабички по границите, русофоби мразят русофили и обратно, а православните мразят всички останали. Който не стреля във въздуха, не е мъжкар. Накрая силно мразещите отиват на избори и се ражда "рожбата" на тяхната омраза. После мразят, плюят и псуват "рожбата", но никога не намразват себе си. А "рожбата" подклажда тяхната омраза, за да им ангажира съзнанието и отклонява вниманието. Мразещите, загубили представа за време и пространство, нещастни за цял живот, остаряват, умират и изгниват под знамето на омразата.
  —цитат от коментар 42 на zxe00613919


  Поздравления, Вашата изява несъмнено е изтъкана от много, много любов към ближния;)

  Мараба, С-ДС доносници!
 45. 45 Профил на Ridiculous Върнете стария сайт!
  Ridiculous Върнете стария сайт!
  Рейтинг: 789 Любопитно

  Разбира се, че има дискриминация по етнически признак. Забелязвате ли, че никой не обвинява ромите за кражбата на данни от НАП, но за кражбата на череши, всеки първо за тях си мисли :-)
  И тъй - интеграцията ще настъпи, когато заподозрем ромите, че са хакнали някоя база данни.

 46. 46 Профил на Мизийски
  Мизийски
  Рейтинг: 472 Неутрално

  Министър-председателят на България призна пред медиите, че 92% от престъпленията у нас се вършат от роми.
  Този факт означава, че ако няма цигани, то България ще се превърне в държавата с най-ниска престъпност на планетата.
  Е, как да я караме?!

  Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината; напротив, изобличавайте ги. Защото за онова, което нечестивците скришом вършат, срамно е и да се говори (Еф. 5:11-12).
 47. 47 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1548 Неутрално

  До коментар [#39] от "doroteus":Кой ги урбанизира бре, лъжец?Те сами идват и правят незаконни гета в градовете и не работят.В същото време раждат, просят и крадат.В гетата няма свестни цигани, те са в квартали или в отделни къщи.Стига сте лъгали.
  —цитат от коментар 40 на НеКой


  Малко четеш и се интересуваш от документи ! ХЕЙТЪРСТВОТО ти е приоритет ! Когато ти и такива "Фоби " като теб си изберат друг обект за да "фаобстват " нещата биха се подредили , поне отчасти ! Не може потомствен ДОНОСНИК , който кой знае защо смятате за прав , да ми пише ПРОГРАМИ , пък било то и за роми /цигани / ! Не може в страна от ЕС да има откровено "антиромски " партии в едно с РУСОФИЛСКИ ОРГАНИЦЗАЦИИ !

 48. 48 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 1923 Неутрално

  До коментар [#21] от "plamen_b":Защото крадците, измамниците, а и убийците и изнасилвачите са основно от този етнос. Разбра ли сега?
  —цитат от коментар 22 на НеКой


  Като се замисля за най-голямите крадци и измамници в България... От кой етнос са Арабаджиеви, примерно? От кой етнос са наркодилърите по Черноморието ни? От кой етнос са Пеевски и Цветан Василев? От кой етнос бе покойния Илия Павлов?

  Бихте ли искали всички от нашия етнос да се отъждествяват с крадци и измамници понеже имаме и такива? Още от раждането ни? И до смъртта ни?

  Но дори и това не е толкова важно. Важното е бъдещето на България. Точно от тази гледна точка, не виждам някаква полза да отъждествявам крадците и измамниците с ромите, както това прави Каракачанов. Защото това само увеличава процента на крадците и измамниците между тях. А за България е важно той да намалява. Понеже процентът на българското население от този етнос се увеличава, а аз не искам процентът на крадците и измамниците в България да се увеличава. Просто!

 49. 49 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2938 Весело

  Ромче пита баща си:
  - Тате, какво е демокрация?
  - Ние да ядем и пием, а белите да бачкат и плащат.
  - Белите не се ли сърдят?
  - Сърдят се, но това вече е расизъм.

 50. 50 Профил на Сенчеста фигура
  Сенчеста фигура
  Рейтинг: 268 Любопитно

  Една жена мине ли 30-те и ако не прилича на човек, започва да се слага в една група с всякакви талибани и грешки на природата. Онези пещерняци, които нападат военни, деца и старци не са нито уязвими, нито социално слаби. Ще повтарям това всеки ден.

  В Дневник.бг има точно 1 русофил, но с над 300 профила. Щраквайте му редовно ! и да пътува. „Дойче Веле" е педерастка необективна медия, а Дневник.бг вече цензурира без аргументи. Това е обидно и е противоположното на свобода на словото.
 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 52. 52 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 1923 Гневно

  А защо политици като Каракачанов не говорят против търтеи, против крадци, против измамници, против корупционери, а против цигани?
  —цитат от коментар 21 на plamen_b

  Предполагам, че не възприемат работещите и спазващите закона като цигани.
  —цитат от коментар 29 на atmanpg


  Това е проблема! Защото едно дете твърде бързо научава от кой етнос е. А аз искам повече от циганчетата да работят и да спазват закона, не да си мислят че това за тях е непостижимо, понеже популисти като Каракачанов натрапват на цялата страна расистки стереотипи!

 53. 53 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Циганска престъпност има, но това не означава, че всички цигани са престъпници. Така го разбират самите цигани и с право протестират, недоразбрали играта на думи. 1. Джебчийство. Има цели фамилии, които се занимават с обучение и експлоатация на джебчийките.2. Организирана просия -практикува се у нас и в чужбина. 3. Кражби на самотни беззащитни обикновено възрастни хора. Типичното циганско тук е изнасилване, изтезаване и убийство за незначителна сума. 4. Побой, така за "спорта" - жесток и безпричинен побой на непознати хора, разчитайки на помощ от "глутницата за бързо реагиране". Бити са по този начин лекари, учители, полицаи, военни, случайни хора направили забележка(в автобус например). 5. Кражби на селскостопанска продукция, сечене на гора. Ето това е "циганската престъпност", която много рядко се извършва по подобен начин от други етноси.

 54. 54 Профил на Сенчеста фигура
  Сенчеста фигура
  Рейтинг: 268 Любопитно

  Защо никъде няма гето от бели хора?

  В Дневник.бг има точно 1 русофил, но с над 300 профила. Щраквайте му редовно ! и да пътува. „Дойче Веле" е педерастка необективна медия, а Дневник.бг вече цензурира без аргументи. Това е обидно и е противоположното на свобода на словото.
 55. 55 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Не случайно циганите нямат държава. Когато им се отдели някаква територия, дори с построени мезонети(в Пловдив преди 10 години), те набързо я превръщат в гето, продават каквото може, горят паркет, дограма, засипват района с боклуци и почват да реват колко са зле и че било мръсно, децата боледували и т.н. Същия пример с блок 20 в Ямбол, виетнамски общежития, Факултето и много други места. Решението е емиграция на запад, докато все още са малък процент от населението. У нас са около 20% и сме най-бедните в ЕС. Другото е поканата от Индия да си ги прибере, но там те не искат. Те не желаят и не могат да живеят сред себеподобни. Когато в едно село станат мнозинство не могат да се понасят и се изнасят на друго място където пак да са малцинство.

 56. 56 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5865 Неутрално

  За да ги интегрираме трябва да ги откъснем от средата им и от "културните им особености"
  Ами сега?

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 57. 57 Профил на Сенчеста фигура
  Сенчеста фигура
  Рейтинг: 268 Любопитно

  Да си го кажем направо: дискриминация винаги ще има и трябва да има. Грозните и болните хора не трябва да се възпроизвеждат и да създават болни деца. При белите човеци дискриминацията е по-силна, затова обществото ни е цивилизовано и е под контрол, а от циганите се възпроизвеждат всички и правят по 8 деца и в гетата вилнеят всякакви болести, психопатии, умствени забавяния и циганите не могат да направят цивилизация, защото са извън контрол. Те от векове лъжат, крадат, убиват, изнасилват... Редно е да получат същото отношение, а не да ги търпим вечно.

  В Дневник.бг има точно 1 русофил, но с над 300 профила. Щраквайте му редовно ! и да пътува. „Дойче Веле" е педерастка необективна медия, а Дневник.бг вече цензурира без аргументи. Това е обидно и е противоположното на свобода на словото.
 58. 58 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  От това, че е ограбена КТБ(примерно) за 3,5млрд. на всеки българин е намалена пенсията или заплатата с 10лв. да речем, което не се забелязва(по скоро е хипотетично и не дразни лично), но да ти влизат в имота, да ти крадат имущество няколко пъти годишно, да ти крадат продукция от нивата, лозето, да пребиват теб и децата ти за 5лв. , да им слушаш денонощните сватби е вече прекалено. Като прибавим джепчийството и социалните помощи които вземат незаслужено и др. по-маловажни неща става нетърпимо.

 59. 59 Профил на Сенчеста фигура
  Сенчеста фигура
  Рейтинг: 268 Любопитно

  Между другото, еволюцията работи бавно в продължение на хиляди и дори милиони години. Циганите няма да станат човеци след 1, 2 или 5 поколения на интеграция. Те са си съсипвали генетиката от векове и най-хуманно ще е да изгният в затворите. Много от тях вече са там.

  В Дневник.бг има точно 1 русофил, но с над 300 профила. Щраквайте му редовно ! и да пътува. „Дойче Веле" е педерастка необективна медия, а Дневник.бг вече цензурира без аргументи. Това е обидно и е противоположното на свобода на словото.
 60. 60 Профил на vespasian0303
  vespasian0303
  Рейтинг: 222 Неутрално

  Забавно, но и тъжно е, че обикновено хората, които се изказват по тези теми и “защитават” малцинствата имат минимален досег с въпросния етнос. Контактите им с тях се ограничават до някое посещение в махалата, естествено отразено от медиите, където погалват някое малко циганче по главата и му казват как трябва да учи, за да сполучи.

  С други думи тези хора са дървени философи. Самите те живеят в комфортен дом с “бялата” си социална среда и с комфортната административна позицийка.

 61. 61 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Грозните и болните хора не трябва да се възпроизвеждат и да създават болни деца.
  —цитат от коментар 57 на Сенчеста фигура

  Тук не бих се съгласил. Как ще забраниш на "грозен" човек да има деца? От грозни родители се раждат красиви деца и обратното. Болни деца се раждат и от напълно здрави родители и от болни родители се раждат здрави деца. Това си е нещо по-лошо от расизма - евгеника.

 62. 62 Профил на Сенчеста фигура
  Сенчеста фигура
  Рейтинг: 268 Любопитно

  [quote#61:"Пламен Данаилов"][/quote]

  Евгениката е бъдещето. Никола Тесла е казал, че през 2100 г. ще е повсеместна. При белите човеци има избирателност на възпроизвеждането и затова сме цивилизовани, а от циганите се възпроизвеждат всички с 8 и 9 деца и затова живеят в мизерия.

  В Дневник.бг има точно 1 русофил, но с над 300 профила. Щраквайте му редовно ! и да пътува. „Дойче Веле" е педерастка необективна медия, а Дневник.бг вече цензурира без аргументи. Това е обидно и е противоположното на свобода на словото.
 63. 63 Профил на КретенКилър
  КретенКилър
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Предразсъдъците към ромите не са паднали от небето- за да има предразсъдъци, си има и причини.
  —цитат от коментар 4 на rsw37525595


  Ей тва е може би най-порочното мислене; майката на всички проблеми. Горе-долу може да оправдае всякакво гнусно деяние, щото "си има причини".

  "Цял свят мрази евреите, сигурно си има причини"
  "Бащата биел майката, ама то ... сигурно си има причини"
  "Тая я изнасилили. Е, сигурно си има причини"

  "Умнокрасиви": термин, използван от руското посолство
 64. 64 Профил на Славейко
  Славейко
  Рейтинг: 286 Неутрално

  До коментар [#8] от "gak37608125":

  "да си земете шопО"

 65. 65
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 66. 66 Профил на КретенКилър
  КретенКилър
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Забавно, но и тъжно е, че обикновено хората, които се изказват по тези теми и “защитават” малцинствата имат минимален досег с въпросния етнос.
  —цитат от коментар 60 на vespasian0303


  Що така решихте?

  А, да, сетих се: щото ви е удобно да го вярвате.

  "Умнокрасиви": термин, използван от руското посолство
 67. 67 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#62] от "Сенчеста фигура":

  Какъв закон да се измисли и кой ще определя кой е грозен и кой красив. Може някоя комисия теб да изкара грозен, а Васил(Азис) красив. Белият човек може да прави само автоевгеника като се жени и създава деца от себеподобни. Погледни обаче какво става у нас и особено на запад. Смесени бракове с араби, чернокожи, вече и с жълти(Найо Тицин). При сегашното политическо състояние в света евгениката като официална държавна политика е невъзможна.

 68. 68 Профил на Сенчеста фигура
  Сенчеста фигура
  Рейтинг: 268 Весело

  [quote#65:"КретенКилър"][/quote]

  КретенКилър, ти си особено заблуден и объркан тип.

  В Дневник.бг има точно 1 русофил, но с над 300 профила. Щраквайте му редовно ! и да пътува. „Дойче Веле" е педерастка необективна медия, а Дневник.бг вече цензурира без аргументи. Това е обидно и е противоположното на свобода на словото.
 69. 69 Профил на Tzar Vova Josei-ki
  Tzar Vova Josei-ki
  Рейтинг: 538 Неутрално

  До коментар [#64] от "Славейко":

  ++

 70. 70 Профил на Сенчеста фигура
  Сенчеста фигура
  Рейтинг: 268 Весело

  До коментар [#62] от "Сенчеста фигура":Какъв закон да се измисли и кой ще определя кой е грозен и кой красив. Може някоя комисия теб да изкара грозен, а Васил(Азис) красив. Белият човек може да прави само автоевгеника като се жени и създава деца от себеподобни. Погледни обаче какво става у нас и особено на запад. Смесени бракове с араби, чернокожи, вече и с жълти(Найо Тицин). При сегашното политическо състояние в света евгениката като официална държавна политика е невъзможна.
  —цитат от коментар 67 на Пламен Данаилов


  Абсолютни глупости и лъжи. Красивите лица са симетрични и без заболявания, нормалният ръст за жена е между 168 м и 1,80 м и с нормален индекс на телесна маса, а нормалната възраст за възпроизвеждане е до 30 години. Това е нормата за красота и здраве, а ти ака искаш прави деца на сомалийки, бангладешки или на китайски селянки. Животът си е твой, само дето децата ти няма да приличат на човеци.

  В Дневник.бг има точно 1 русофил, но с над 300 профила. Щраквайте му редовно ! и да пътува. „Дойче Веле" е педерастка необективна медия, а Дневник.бг вече цензурира без аргументи. Това е обидно и е противоположното на свобода на словото.
 71. 71 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Всички цигани , които са се интегрирали успешно, са го направили по собствено желание и с доста труд и усилия.
  Всички познаваме такива цигани и ги приемаме за добри членове на обществото и ГРАЖДАНИ. Подчертавам последното !

  И ОБРАТНОТО- ОГРОМНАТА ЧÀСТ ОТ ЦИГАНИТЕ НЕ ИСКАТ ДА ПОЛАГАТ УСИЛИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ.

  Те се задоволяват с малко- да берат метал, хартия, стъкло от казаните за боклук, да изкарат днес 20 лева , да чистят мазета, да пренасят старите мебели и да хвърлят боклуците на всеки, който им плати.

  Това им стига , нямат по- високи изисквания, музиката свири, малките играят кючек, нито учат, нито работят, растат нови и нови самоволно и доброволно декласирали се индивиди.

  Не плащат сметки, данъци, осигуровки и т.н., лежат на гърба на социалната държава и се оплакват колко са зле.

  Истината е , че това е ТЕХНИЯТ избор !

  Тези хора не са ГРАЖДАНИ , защо държавата трябва да се отнася с тях като с нейни граждани ?

  Все едно аз да не мога да се подписвам, но да искам Софийският университет да ми даде диплома .

  Гражданството , гражданските права , са ЗАВОЕВАНИЕ, ДОСТИЖЕНИЕ И НАГРАДА , за тези, които са ги ЗАСЛУЖИЛИ ! Гражданите полагат усилия .

  Те не са МИЛОСТИНЯ , както си представят НПО- тата на тази госпожа !

 72. 72 Профил на КретенКилър
  КретенКилър
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#62] от "Сенчеста фигура":Какъв закон да се измисли и кой ще определя кой е грозен и кой красив. Може някоя комисия теб да изкара грозен, а Васил(Азис) красив. Белият човек може да прави само автоевгеника като се жени и създава деца от себеподобни. Погледни обаче какво става у нас и особено на запад. Смесени бракове с араби, чернокожи, вече и с жълти(Найо Тицин). При сегашното политическо състояние в света евгениката като официална държавна политика е невъзможна.
  —цитат от коментар 67 на Пламен Данаилов

  Между другото, еволюцията работи бавно в продължение на хиляди и дори милиони години. Циганите няма да станат човеци след 1, 2 или 5 поколения на интеграция. Те са си съсипвали генетиката от векове и най-хуманно ще е да изгният в затворите. Много от тях вече са там.
  —цитат от коментар 59 на Сенчеста фигура


  Фашизмът сред ганьовците винаги е бил широко разпространен от както се помня (годините на Перестройката). Уж в училище ни говореха как фашистите са най-големите врагове, пък вече някакси Хитлер не изглеждаше толкова страшен и си имаше отявлени фенове. Обаче в днешно време този фашизъм все да става някакси по-агресивен, изказан с тона на последна инстанция, без никакво покритие, разбира се.

  Предполагам интернетът създава у тези говорещи тотални глупости хора да се чувстват по-уверени, виждайки, че не са сами.

  Това самочувствие и гордост, с което се изказват анти-човешки тези, отречени от историята, е доста тревожно, особено като се има предвид, че това всичко се чете от млади ганьовчета, които растат с идеята, че това е нормата.

  "Умнокрасиви": термин, използван от руското посолство
 73. 73 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  [quote#65:"КретенКилър"]
  —цитат от коментар 68 на Сенчеста фигура
  КретенКилър, ти си особено заблуден и объркан тип. [/quote]

  Ще те баносат !

  Само на тях им е позволено да хулят и обиждат !

  Другите ни трият !

 74. 74 Профил на КретенКилър
  КретенКилър
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Всички цигани , които са се интегрирали успешно, са го направили по собствено желание и с доста труд и усилия.
  —цитат от коментар 71 на faeton.


  Именно, така е. Докато за българите не трябват никакви усилия, за да се интегрираш в обществото. Поредното доказателство за наличието на крещяща дискриминация спрямо циганите.

  "Умнокрасиви": термин, използван от руското посолство
 75. 75 Профил на Сенчеста фигура
  Сенчеста фигура
  Рейтинг: 268 Весело

  Най ми е смешно, когато някой громи дискриминацията и расизма, а черните и жълтите просто не могат да пият мляко и житен алкохол, ДНК-то им не е ,,изравнено" и интегрирано от кухите лейки на социолозите.

  В Дневник.бг има точно 1 русофил, но с над 300 профила. Щраквайте му редовно ! и да пътува. „Дойче Веле" е педерастка необективна медия, а Дневник.бг вече цензурира без аргументи. Това е обидно и е противоположното на свобода на словото.
 76. 76
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 77. 77 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1574 Неутрално

  Когато законите важат за всички етноси еднакво, няма да има значение кой от кой етнос е. Според мен трябва да има и роми полицаи, следователи, прокурори и съдии. Не може ромите да са държани в умишлена изолация от всякакви публични длъжности, те от своя страна да се капсулират и да живеят 2 века назад и да искаме решение на проблема. Няма да стане.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 78. 78 Профил на Сенчеста фигура
  Сенчеста фигура
  Рейтинг: 268 Любопитно

  Много са теориите за произхода на човека и за расите, но според главната човекът се е появил в Африка, преминал е през Азия и е станал бял в Европа, тоест ние, белите човеци, сме най-новият клон на еволюцията, а азиатците и черните са по-стари...като питекантропите. Нито един социолог не говори за генетика, това е табу за тези бетонни глави.

  В Дневник.бг има точно 1 русофил, но с над 300 профила. Щраквайте му редовно ! и да пътува. „Дойче Веле" е педерастка необективна медия, а Дневник.бг вече цензурира без аргументи. Това е обидно и е противоположното на свобода на словото.
 79. 79
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 80. 80 Профил на Сенчеста фигура
  Сенчеста фигура
  Рейтинг: 268 Любопитно

  Ако някой попита тази ,,професорка" с вид на стара мома, вероятно ще каже, че белият човек трябва да интегрира и 1,3 милиарда черни в Африка и 1 милиард черни в Пакистан, Бангладеш и половината Индия, Хаити и т.н. , защото не само индианците в тукашните гета са ,,уязвими и социално слаби".

  В Дневник.бг има точно 1 русофил, но с над 300 профила. Щраквайте му редовно ! и да пътува. „Дойче Веле" е педерастка необективна медия, а Дневник.бг вече цензурира без аргументи. Това е обидно и е противоположното на свобода на словото.
 81. 81 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2504 Любопитно

  за българите не трябват никакви усилия, за да се интегрираш в обществото.
  —цитат от коментар 74 на КретенКилър


  Уауууу - значи на едно българско дете не са нужни никакви усилия, за да се образова, да покрие изискванията, които се предявяват пред един смислен гражданин? Родителите му не полагат никакви усилия, за да възпитат, образоват, осигурят детето си? Значи няма българи, които не се справят с тези препятствия? Или има? И обществото, останалите българи ли носят основната вина за нечий неуспех в сложния процес на обществена интеграция, изискващ сериозни волеви усилия, за да бъде постигнат? Или оня, които не е успял волево да се изгради като съзнателен член на обществото? И тези наши неуспешни сънародници се превръщат в....роми? В роми ли се превръщат етническите българи, които не са се оказали способни да се интегрират успешно в обществото? Като роми ли се държат хилядите наши сънародници, осъдени на наистина изключително трудна интеграция поради малшанса да се родят с недъг?
  Хайде да не прекаляваме с кретениите, а, недоучено/недоинтегрирани сънароднико!

  Мараба, С-ДС доносници!
 82. 82 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2504 Любопитно

  Бихте ли искали всички от нашия етнос да се отъждествяват с крадци и измамници понеже имаме и такива? Още от раждането ни? И до смъртта ни?
  —цитат от коментар 48 на plamen_b


  Защо неглижирате факта, че немалка част от етническите българи отлично знаят, че не всички цигани са престъпници? Че има напълно интегрирани цигани в обществото ни / и % им е удивително висок, съпоставено с икономическото състояние на държавата!/?
  Защо бягате от разумен разговор по същество, а търсите конфронтационните точки? Защо вменявате вина?
  Защо? Ще се осмелите ли да обясните?

  Мараба, С-ДС доносници!
 83. 83 Профил на КретенКилър
  КретенКилър
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Уауууу - значи на едно българско дете не са нужни никакви усилия, за да се образова, да покрие изискванията, които се предявяват пред един смислен гражданин?
  —цитат от коментар 81 на Манчо


  Ами ..., не, разбира се. Има ли някое БГ дете, на което да не му дадат да завърши, щото е слаб ученик. Всички се бутат. Да завършиш училище в България в днешно време не предсатвлява някакво усилие.

  "Умнокрасиви": термин, използван от руското посолство
 84. 84 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  [quote#74:"КретенКилър"][/quote]

  " Докато за българите не трябват никакви усилия, за да се интегрираш в обществото. Поредното доказателство за наличието на крещяща дискриминация спрямо циганите. "

  Не обвинявай другите за неудачите и жалкото положение на племето ти.
  Не крий неуспехите на етноса ти зад расизъм и дискриминация .

  Светът се бори за успех, твоите съплеменници не ходят на училище, понеже се женят на 13- 14 години.

  Никакъв расизъм и сегрегация няма тук . И никакви НПО- та няма да ви помогнат !

 85. 85 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2504 Неутрално

  Да завършиш училище в България в днешно време не предсатвлява някакво усилие.
  —цитат от коментар 83 на КретенКилър


  Като оставим настрана очеивидния идиотизъм на горното, редно да се запитаме защо ромите не полагат това никакво усилие? Нали е никакво? Нали осигурява безусилна интеграция? Или критериите, които се прилагат спрямо ромските деца в училище са свръхзавишени, та да не могат да завършат и да се интегрират?

  Мараба, С-ДС доносници!
 86. 86
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 87. 87 Профил на Сенчеста фигура
  Сенчеста фигура
  Рейтинг: 268 Любопитно

  Един ромлянин с айкю 60, дори да направи деца на жена с айкю 90, децата им също да правят деца на жени с айкю 90 и повече, чак след 8 и повече поколения може да се появят деца с нормален коефициент на интелигентност между 90 и 110, но такива неща са невъзможни при ромляните, било евгеника.

  В Дневник.бг има точно 1 русофил, но с над 300 профила. Щраквайте му редовно ! и да пътува. „Дойче Веле" е педерастка необективна медия, а Дневник.бг вече цензурира без аргументи. Това е обидно и е противоположното на свобода на словото.
 88. 88 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2504 Любопитно

  рече путинофилското паленце Ненадчо, забравяйки, че малко преди това е пледирал, че има много българи, които не слагали циганите под общ знаменател.
  —цитат от коментар 86 на КретенКилър


  Очевидно е, че в темата коментираме неинтегрираните цигани, ама откъде ли един Кретен може да осъзнае това в своята безпомощност да отвърне на смислен аргумент?

  Мараба, С-ДС доносници!
 89. 89 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3390 Любопитно

  До коментар [#51] от "doroteus":

  30-04-2012 | Златко
  ========
  Това мнение се доближава най много до самата реалност.....

  Но по принцип , статии на тази тематика са повече вредни ....отколкото да допринасят за нещо позитивно ....
  Получава се жалката картинка на едни скачени съдове.....
  От една страна ....подпухващия бг патриотизъм. ...а от друга, всичко не българско...........циганите. ..после турците. ...трети май са евреите .... четвъри сърбите .....и т.н....
  Власи ,арменци , каракачани и останалите са в 'чакалнята' на следващите цели ....
  Но първодивизионния състав засега е предостатъчен като матриал за употреба.

  Bukalemun
 90. 90 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3692 Неутрално

  До коментар [#28] от "yellow_hater":

  Като взимат по 1000 лв помощи, без да работят, защо да блъскат на смени? Отделно, каквото откраднат.

 91. 91 Профил на КретенКилър
  КретенКилър
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Очевидно е, че в темата коментираме неинтегрираните цигани
  —цитат от коментар 88 на Манчо


  Не, не е очевидно. Коментираме всякакви неща, далеч неограничаващи се до това какво на теб ти се иска да наложиш като тема постфактум, щото за пореден път "логиката" ти те доведе до противоречие със собствените си думи.

  "Умнокрасиви": термин, използван от руското посолство
 92. 92 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2504 Весело

  Не, не е очевидно.
  —цитат от коментар 91 на КретенКилър


  Така е, за хора с агресивно демонстрирана мозъчна недостатъчност не е очевидно. Изказвам съболезнования по този повод!

  Мараба, С-ДС доносници!
 93. 93 Профил на Георги Славчев
  Георги Славчев
  Рейтинг: 283 Неутрално

  "В книгата аз аргументирам друго разбиране за интеграция в контекста на съществуващите етнически малцинства и в частност – на ромското малцинство."
  Госпожа Грекова, би трябвало да знаете, че всичко започва от словото. Думата "малцинство" е термин, който дезинтегрира. В РБ малцинства няма. Като начало интелектуалните нищожества, самоопределили се за елит на нацията, трябва да научат книжовния български език и да се запознаят с документите, които държавата е подписала. Освен това преди да започне да интегрира който и да е, "елита" трябва първо себе си да интегрира в бг обществото. Една част от обществото е заето с някаква трудова дейност, а друга е оставена на произвола на съдбата. Без трудова заетост и съответстващо заплащане интеграцията е невъзможна. Известно е, че безработицата е неразделна част на капитализма, прикрит зад термина демокрация, но за да се облагороди донякъде е необходимо да се раздели със съществуването на безработни човешки същества. Народа ни е казал - "За лудо работи, за лудо не стой".

  "дейностите на тези НПО компенсират липсата на интерес от страна на държавни и местни институции към проблемите на уязвимите групи"
  Стига бе Майя, не ти ли идва на ум, че е по лесно при "липса на интерес"да се сменят чиновниците, които представляват тези институции. Тогава НПО стават излишни и се икономисват средства за ромската интеграция. И десетките книги, които ще напишете " водещите" изследователи, стават излишни, ако проумеете елементарното - трудова заетост за родителите, безплатни детски градини за всички деца и всичко това обвързано със действително задължително образование, не само на книга.
 94. 94 Профил на Георги Славчев
  Георги Славчев
  Рейтинг: 283 Неутрално

  "В книгата аз аргументирам друго разбиране за интеграция в контекста на съществуващите етнически малцинства и в частност – на ромското малцинство."
  Госпожа Грекова, би трябвало да знаете, че всичко започва от словото. Думата "малцинство" е термин, който дезинтегрира. В РБ малцинства няма. Като начало интелектуалните нищожества, самоопределили се за елит на нацията, трябва да научат книжовния български език и да се запознаят с документите, които държавата е подписала. Освен това преди да започне да интегрира който и да е, "елита" трябва първо себе си да интегрира в бг обществото. Една част от обществото е заето с някаква трудова дейност, а друга е оставена на произвола на съдбата. Без трудова заетост и съответстващо заплащане интеграцията е невъзможна. Известно е, че безработицата е неразделна част на капитализма, прикрит зад термина демокрация, но за да се облагороди донякъде е необходимо да се раздели със съществуването на безработни човешки същества. Народа ни е казал - "За лудо работи, за лудо не стой".

  "дейностите на тези НПО компенсират липсата на интерес от страна на държавни и местни институции към проблемите на уязвимите групи"
  Стига бе Майя, не ти ли идва на ум, че е по лесно при "липса на интерес"да се сменят чиновниците, които представляват тези институции. Тогава НПО стават излишни и се икономисват средства за ромската интеграция. И десетките книги, които ще напишете " водещите" изследователи, стават излишни, ако проумеете елементарното - трудова заетост за родителите, безплатни детски градини за всички деца и всичко това обвързано със действително задължително образование, не само на книга.
 95. 95 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Извън темата , ама що за мотив даа си напишеш името МаЙя , а не просто Мая ?

  Чисто фонетично няма никаква разлика .

  Освен желанието за някаква фалшива и изкуствена оригиналност.

 96. 96 Профил на КретенКилър
  КретенКилър
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Така е, за хора с агресивно демонстрирана мозъчна недостатъчност не е очевидно. Изказвам съболезнования по този повод!
  —цитат от коментар 92 на Манчо


  А така, браво! Мина ли ти?

  "Умнокрасиви": термин, използван от руското посолство
 97. 97 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2802 Неутрално

  Както и преди съм писала единственият начин за интеграция е децата на неполагащите грижи за тях да се отнемат и настаняват в приемни семейства или пансиони, където задължително да се обучават до средно образование или овладяване на професия. На по-надарените да им се осигурят стипендии за университети и колежи.
  Освен това да се създадат връзки на училищата с потенциални работодатели за настаняване на работа след завършване на образованието.
  Всякакви други приказки за доброволна интеграция и финансиране на скъпи проекти със съмнителни резултати са машини за усвояване на едни пари от НПО-та. Интеграцията трябва да е държавна политика и тя трябва да бъде налагана с всички законни средства, защото иначе всичките пари за интеграция отиват на вятъра.

 98. 98 Профил на Сенчеста фигура
  Сенчеста фигура
  Рейтинг: 268 Любопитно

  Как да интегрираш маса, която през цялата си история е била без писменост и език? Как? Дори сега циганите масово са неграмотни. Явно проблемът не е средата.

  В Дневник.бг има точно 1 русофил, но с над 300 профила. Щраквайте му редовно ! и да пътува. „Дойче Веле" е педерастка необективна медия, а Дневник.бг вече цензурира без аргументи. Това е обидно и е противоположното на свобода на словото.
 99. 99
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 100. 100 Профил на КретенКилър
  КретенКилър
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Интеграцията трябва да е държавна политика и тя трябва да бъде налагана с всички законни средства,
  —цитат от коментар 97 на pamela


  Това, което вие предлагате, обаче, е незаконно (отнемането на деца на етнически принцип).

  Мерките ви са на границата на фашизма, ама от другата срана, демек, преминали са я.

  "Умнокрасиви": термин, използван от руското посолство
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK