Дора Петкова: Ситуацията с ромите – всичко е на ръба

Дора Петкова

Дора ПетковаПрепубликуваме интервюто на Марин Бодаков с Дора Петкова от сайта Тоест". Петкова е експерт по развитие на гражданското общество и политиките за социално включване. Социолог по образование, тя работи професионално като консултант и ръководител на проекти по национални и международни програми, насочени към ромската общност. Член е на Етичната комисия на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори". Работи и в Германия, община Хам. В интервюто си тя разказва за здравните медиатори - онези, които работят на "предната линия"в ромските квартали, убеждават хората да се спазват ограничителните мерки, носят лекарства, сноват между общината и гетото, помагат... Представя и как минава денят на един от тях - Мануш от с. Глава, община Червен бряг.


Да започнем с въпроса, с който приключихме разговора с проф. Ивайло Търнев: как стигнахме дотук? Как дефинирате отношението на централните и общинските власти към ромските общности и техните квартали преди началото на карантината?


- От няколко години работя пряко с местните власти в различни български общини във връзка с политиките за социално включване. Правя уговорката, разбира се, че нямам поглед върху всички общини. До момента съм наблюдавала три типа отношение - дискриминативно, формално/имитационно и неподправено социално отговорно поведение.
Коя е най-масовата реакция?


- От векове някои ромски общности са изключени от обществото ни. Повечето, но не всички, живеят в обособени, отдалечени, изолирани гета, квартали, махали - и това не е по тяхно желание. От географското разделение се стига и до по-дълбокото - на "ние" и "те", на "наши" и "чужди". Да, така ще бъде, докато децата ни не започнат да играят и учат заедно, докато не започне някаква дегетоизация, докато в учебниците не се преподава история на ромите, докато безразлично приемаме обръщението между младежи "мръсен циганин", "мангал" и т.н. за нещо нормално, докато допускаме политици да обиждат с езика на омразата, а прокурори и съдии да ги оправдават.


Много роми в България работят, плащат данъците си, квалифицират се, образоват децата си, студентите се увеличават всяка година. Но има и социално изключени групи, които трудно оцеляват - и така е от години. Социалното приобщаване на маргинализираните групи и наблюдението на процесите на изключване присъстват в редица документи и стратегии, но на практика рядко попадат във фокуса както на местните, така и на националните институции. Няма представителни и актуални данни колко точно са маргинализираните, социално изключени групи у нас и къде се намират на географската карта, каква точно е тяхната специфика. Затова бедността и изключването у нас се унаследяват.


За съжаление, все още значителна част от общините предпочитат удобно да не забелязват проблемите на ромските квартали, да не се занимават и да не планират никакви или почти никакви подобрения, особено по въпросите на жилищната политика и жилищните условия - регулирането на земята, узаконяването на домовете, подобряването на инфраструктурата. В общинските планове за интеграция повече мерки се предвиждат в областта на образованието, здравеопазването. Има махали и квартали или части от тях, в които условията за живот са сравними с тези в най-бедните страни по света.


Тук бих искала да поясня, че въпросите, свързани с жилищната политика и незаконното строителство, са доста сложни и в някои случаи изискват освен желание за промяна, и средства, с каквито общините не разполагат. Ако искаме подобрение, е необходимо да се предприемат мерки на национално ниво - промени в законодателството, да се улеснят процедурите за узаконяване, да се реши проблемът с адресните регистрации, да се облекчи работата на местната власт и ромите, които искат и имат възможност да си плащат данъците, да имат собственост, да живеят в законни жилища. Поставям за пореден път въпроса за жилищната политика, защото той е пряко свързан с общественото здраве и със създалата се извънредна обстановка.


Ситуацията на социално изключените групи е динамична и неясна, те живеят върху земя извън регулация, в незаконни постройки, някои - без адресна регистрация, без ток и вода, без здравни осигуровки, отдалечени от самите ромски квартали; някои пътуват и често сменят местоживеенето си, търсейки препитание и работа. Живеят в паянтови постройки или бараки, дори в землянки, семействата са многодетни, хората са неграмотни или с ниско образование, наблюдават се повече ранни бременности и раждания, има хора без лични документи, децата не посещават детска градина, а понякога и училище, възрастните са безработни. С тези хора не желае да общува никой - нито институциите, а понякога и останалите роми от общността, от квартала.


Моят кратък отговор на въпроса Ви защо се стигна дотук, е следният: защото не приемаме ромските квартали като част от цялото - от нашия град, от нашата община; защото не приемаме ромите като наши съграждани, като равноправни граждани на страната ни. Защото не осъзнаваме, че ние всички сме един организъм.


Струва ми се, че коронавирусът е само катализатор за видимостта на кризата в гетата?


- Националните и местните институции добре познават проблемите в ромските квартали и в същото време дават препоръки, неадекватни и неизпълними за хората, които нямат вода, живеят много по-нагъсто, а понякога в близост до сметища, заедно с бездомните кучета. След обявяването на извънредното положение описаните проблеми започнаха да изплуват на повърхността един по един. Повечето от тях бяха идентифицирани от здравните медиатори, подпомагани от активни хора от общността, които на много места са единствените, работещи на терен ежедневно - както по време на епидемията, така и преди нея.


Липсата на вода по време на епидемия е огромен проблем, посланията на здравните власти и институции да се спазва хигиена и да се мият често ръцете звучат неадекватно за хората, които от години живеят без вода. С наближаването на лятото там, където няма вода, има риск да възникне и епидемия от хепатит А. Такива места насред махалите и кварталите има доста, например в Николаево, Луковит, Царево, Ябланица, махали в Ловеч, Казанлък, селата около Карлово - Певците, Христо Г. Даново, Розино и много други.


Продължавам с боклука и сметосъбирането - в махалите и кварталите от години няма достатъчно контейнери, боклуците преливат, образуват се нерегламентирани сметища, които не се почистват нито от местната власт, нито от живеещите там. Като добавим липсата на асфалт и уличните кучета, които разнасят боклука, за каква хигиена изобщо можем да говорим?

Адресните регистрации: затруднява се поставянето под карантина на контактните лица, чиято адресна регистрация по лична карта не съвпада с реалния адрес.


Този проблем лъсна във "Факултета" и "Филиповци". Затруднява се обхващането именно на най-маргинализираните семейства при раздаването на продукти от първа необходимост - храни, дезинфектанти и т.н. Те не са в традиционните списъци на социалните институции за помощи именно защото често нямат адресни регистрации по местоживеене, а има и хора без лични карти. Обикновено това са млади многодетни семейства, изключени за пореден път от системата. Засилва се обедняването на децата - получаваме сигнали за гладуващи бебета и деца именно от социално изключените групи.


Следващ проблем е увеличаващата се безработица на доскоро работещите у нас и в чужбина, особено на тези в сивата икономика. Както и липсата на здравни осигуровки - всички знаем, че около 70% от хората в уязвимо положение нямат здравни осигуровки. Промененият преди 5 години Закон за здравното осигуряване, според който осигуровки са дължими за 5 години назад, за много хора води до отказ или отлагане на посещение при лекар.


Не ми се мисли и какво ще стане с образованието на децата от такива семейства...


Това са само част от нерешените проблеми, които би трябвало да светнат като червена лампа, да накарат местни и национални власти дълбоко да се замислят и да започнат да действат. Защото ако не се притесняват за ромите, то би трябвало да се притеснят за себе си. Ако Общината си свърши работата поне за хигиената в квартала, то това ще е по-добре и за живеещите в центъра; ако има по-малко болни в махалите, това ще е добре и за другите. Логиката е напълно ясна.


Наблюдавате ли днес расистки реакции - и в институциите, и на терен? И как могат те да бъдат типологизирани?


- Затварянето на кварталите "Филиповци" и "Факултета" в София са дискриминативни действия, плод на нерешените дългогодишни проблеми, на неглижиране и безсилие. Вече е подадена жалба в Комисията за защита от дискриминация и аз подкрепям този акт. Не разбирам защо цяла България беше уведомена колко са болните във "Факултета", "Филиповци", "Буковлък", пещерския квартал "Луковица", а не ни информират за болните в софийските квартали "Младост", "Люлин", "Лозенец", в идеалния център. Пред тях дали ще има КПП-та?


Свидетели сме на доста непоследователни действия и послания, които объркват гражданите, но въпреки това бях приятно изненадана, когато чух и призиви да не се посочват болните с пръст, да не се стигматизират отделните групи. Това беше разумно, обнадеждаващо, демократично послание. Но уви - за кратко. КПП-та бяха поставени в много ромски квартали още при първите завърнали се от чужбина заради неспазването на дисциплината. Много от ромите се съгласиха с тези мерки. Здравните медиатори, образователните медиатори, активните хора от общностите - всички те съдействаха на полицията, районните здравни инспекции, общините. И ще продължават да го правят.С огромните усилия на хора от общността, здравни медиатори, добронамерени полицейски служители, представители на районните здравни инспекции като че ли напрежението към момента е овладяно. Но вниманието трябва да е изключително изострено, защото всичко е на ръба. А както и проф. Търнев посочи, заедно с вируса настъпва обедняването. Здравните медиатори все по-често повтарят, че "гладът е по-силен от страха". При тези обстоятелства, отворим ли кутията на Пандора, няма връщане назад.


Кои са проявите на дискриминация и нарушаване на права във "Факултета" според хората от общността и здравните медиатори, с които контактувате?


- Работодатели освободиха или оставиха в неплатен отпуск хора от квартала само защото живеят там. Не се допускат хора да излизат извън "Факултета", до хранителни магазини и аптеки в съседство. В квартал с население от 30 000 души дали са достатъчно хранителните магазини и аптеките на неговата територия? Има и оплаквания, че полицията проявява лошо отношение към хората. Здравните медиатори там са три жени, които работят ежедневно под стрес и напрежение, въпреки че се страхуват. Ресурсът от хора на терен не е достатъчен.


Добре е, че в такива моменти общността се мобилизира, самоорганизира, самоподпомага и някак успява да се справи. Все още. Навсякъде има дарителски акции в ромските махали - най-вече от роми роднини в чужбина. Солидарността с обедняващите е факт, но това е така само защото общността добре познава глада и мизерията. А може би и защото знаят, че на някои хора просто няма кой друг да помогне!


Разкажете ни за конкретен здравен мeдиатор. Как минава един негов ден?


- Ще ви разкажа за Мануш. Той е от село Глава, община Червен бряг, и е здравен медиатор от миналата година. Споделя, че е на терен още от първия ден на извънредното положение. В селото живеят около 600 души, повечето от които социално слаби и без здравни осигуровки, нямат и социални помощи. Казва, че е на разположение на хората 24 часа. Обикаля и помага на общността от селата Радомирци, Реселец, Ракита, Горник, където бедността е още по-голяма. Вода от ВиК тук няма, но хората са се приспособили както могат и имат сонди и герани. Е, не е ясно какво е качеството на тази вода


Мануш е отдаден на работата си. Семейството му - също. Разказва ни за една трагедия, която сполетяла селото. На 31 март момче на 18 години, в 12-ти клас, помага на възрастна съседка да си осигури дърва за огрев. Качва се на дърво, за да отсече клон - и пада. Счупва си гръбначния стълб. В софийска болница за операция и поставяне на импланти искат 6800 лв., което е непосилно за бедното четиричленно семейство. Всички в селото уважават дванайсетокласника, той е добро момче, помага на хората. Цялото село дарява средства. Мануш ръководи акцията: дарява почти цялата си минимална заплата, средства дават и много хора от общността - семействата на 11 негови съученици, пенсионери, общински съветници, земеделски производители, евангелската църква. За три дни парите са събрани. Операцията е успешна, но не е ясно дали и кога момчето ще стъпи на крака. Нуждае се от средства за рехабилитация. Днес заварих Мануш пред Общината с молба за еднократна помощ за семейството.


Мануш от с. Глава

© Тоест

Мануш от с. Глава


После денят му продължава - обхожда карантинирани, 150 души са се върнали от чужбина, а и още ще се връщат. Информира, разяснява, попълва документи, купува лекарства на хората от селата, защото там няма аптека. Общината му е гласувала пълно доверие.


Мануш разказва, че в началото ромите отричали съществуването на коронавируса. Не всички спазвали указанията. От няколко дни обаче е различно - усеща се страх заради заразените в Плевен. Рядко се излиза от вкъщи. Парковете и градинките са празни. Мануш получи предпазни средства от Националната мрежа на здравните медиатори, но в аптеките в Червен бряг няма маски, спирт и дезинфектанти. В обществените сгради не пускат пенсионерите без маски. Мануш им дава от своите, колкото има.


Мануш се притеснява най-много от глада.. За селата казва, че там хората са забравени от Бога. Дори и да са имали работа, тя е била в сивата икономика. Тук още няма помощи и хората са от онези, дето ги няма в списъците. Дето са невидими, но живи.


Сигурно не знаете, но на ромски името Мануш означава "човек".


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (167)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5374 Неутрално

    Да е жив и здрав мануш НО той не е еталонът на ром в съвременна България. Една бяла врана не променя вредните и опасни навици и житейски принципи на този етнос, който с нищо не допринася за общото благо на обществото.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4377 Неутрално

    За съжаление "ромите" на Балканите са в кастата на "недокосваемите" (лош мой превод на untouchables - тези които не бива да докосваш). Не зная защо, но пред очите ми са блоковете до моста към летището в квартал "Дружба" където по време на соца бяха настанени цигански (тогава така се водеха административно) семейства. Трудно е да се откъснеш от една традиция и култура в която си бил потопен от прадеди, а и исторически отношенията от отоманския период не са били от най-симпатичните. Тъжно, но факт. Бих искал да помогна, но не като м и се натяква и ми се "натрива носът", а с едно приобщаващо изразено желание за отваряне на дискусия, не хвърляне на обвинения.

  3. 3 Профил на lz2
    lz2
    Рейтинг: 3058 Неутрално

    "С равнодушие слушаме обръщенията "мръсен циганин", "мангал" и т.н...."

    Статията е едно вменяване на вина на българите, че циганите въобще не искат да спазват каквито и да е норми! Значи ние сме виновни, че те крадат, че те ходят мръсни, че те не спазват карантината и въобще за всички техни безобразия! А, че ги храним с нашите данъци-ни дума!

    ПравописА е поле за изява на неграмотните!
  4. 4 Профил на historama
    historama
    Рейтинг: 3960 Неутрално

    Имаше една инициатива на Съвета на Европа за десетилетието на ромската интеграция, и България получи милиони по тази инициатива. Специално заради това десетилетие от затвора измъкнаха Цветелин Кънчев, и заедно със своето Евророма набързо ги "усвои". За управляващият ДС елит "усвояването" е най-важно, и там ТЕ са много ефективни.

  5. 5 Профил на Веселин Дечев
    Веселин Дечев
    Рейтинг: 1642 Любопитно

    те живеят върху земя извън регулация, в незаконни постройки,
    ...
    И кой е виновен?

    В Русия съм! В Русия съм!
  6. 6 Профил на plamen_b
    plamen_b
    Рейтинг: 1952 Неутрално

    Интересно, как се променя процентът на ромите сред българското население като цяло и сред по-младите конкретно през последните 30 години? Чуваме и виждаме, че раждаемостта сред тях е по-голяма, но не знам нивото на емиграция какво е спрямо останалото население. Интередно също как се променя нивото на образованието (като се започне от обикновената грамотност). Интуитивно, като че ли пада, но не знам дали това мое чувство се дължи на фактите.

    Така или иначе, ромите са все по-голяма част от българските граждани по света. Не можем да ги отделим и забравим. Дали ни е грижа кой ще плаща пенсионните вноски в България или с какво око ще гледат на българите в чужбина, проблемите на българските роми са проблеми и на всички български граждани.


  7. 7
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

  8. 8 Профил на plamen_b
    plamen_b
    Рейтинг: 1952 Неутрално

    До коментар [#5] от "Веселин Дечев":

    Основният въпрос в случая даже не е "кой е виновен?", а "какво да се направи?"

  9. 9 Профил на ivangabrovo
    ivangabrovo
    Рейтинг: 717 Неутрално

    Не се задава въпросът защо този етнос е толкова склонен към деградация; не съм срещал изследвания по тази тема.
    Контрол на популацията и налагане на ред - това са първите най-общо определени мерки, които трябва да се вземат спрямо циганите в България. Както обикновено, закъсняваме с повече от 20 години.

  10. 10 Профил на truly
    truly
    Рейтинг: 940 Неутрално

    "... регулирането на земята, узаконяването на домовете, подобряването на инфраструктурата."
    Мисля да си харесам общински терен и да си построя къщичка върху него. Явно не е незаконно.

  11. 11 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 3618 Любопитно

    "Повечето, но не всички, живеят в обособени, отдалечени, изолирани гета, квартали, махали - и това не е по тяхно желание. От географското разделение се стига и до по-дълбокото - на "ние" и "те", на "наши" и "чужди". Да, така ще бъде, докато децата ни не започнат да играят и учат заедно, докато не започне някаква дегетоизация, докато в учебниците не се преподава история на ромите"
    ============
    Пак ни будалкат. Някой от вас да е учил в училище история на арменците?

    Еретик
  12. 12 Профил на Веселин Дечев
    Веселин Дечев
    Рейтинг: 1642 Неутрално

    КПП-та бяха поставени в много ромски квартали още при първите завърнали се от чужбина заради неспазването на дисциплината.
    ...
    И кой е виновен за неспазване на дисциплината?
    Мадагаскарците?

    В Русия съм! В Русия съм!
  13. 13 Профил на Веселин Дечев
    Веселин Дечев
    Рейтинг: 1642 Весело

    В квартал с население от 30 000 души дали са достатъчно хранителните магазини и аптеките на неговата територия?
    ...
    Що пък да не са достатъчни?
    Заявете твърдение, че не са да ви дадем на съд за лъжа!

    В Русия съм! В Русия съм!
  14. 14 Профил на Веселин Дечев
    Веселин Дечев
    Рейтинг: 1642 Весело

    В квартал с население от 30 000 души дали са достатъчно хранителните магазини и аптеките на неговата територия?
    ...
    Що пък да не са достатъчни?
    Заявете твърдение, че не са да ви дадем на съд за лъжа!

    В Русия съм! В Русия съм!
  15. 15 Профил на Веселин Дечев
    Веселин Дечев
    Рейтинг: 1642 Весело

    момче на 18 години, в 12-ти клас, помага на възрастна съседка да си осигури дърва за огрев. Качва се на дърво, за да отсече клон
    ...
    Има ли надлежно разрешение за сеч?
    Или то това са пидробности? 😁

    В Русия съм! В Русия съм!
  16. 16 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 3304 Неутрално

    Интересно, винаги борците срещу дискриминацията делят нацията на роми и българи? Защо веднъж не я разделиха на спазващи закона (включително и ЗУТ) и на не спазващи? Или поне на плащащи ток, вода, осигуровки .... и на неплащащи. На ходили на училище поне до 8 клас и на не ходили. Та за да има някой права то първо го научи да спазва правила.

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  17. 17 Профил на Веселин Дечев
    Веселин Дечев
    Рейтинг: 1642 Любопитно

    До коментар [#7] от "Читател":

    "Това са бъдещите господари на България"

    Глупости. То за,да си господар се иска поне минимален акъл. Дори на кокошка да си господар пак се иска акъл!

    В Русия съм! В Русия съм!
  18. 18 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 3304 Неутрално

    До коментар [#11] от "Костадин Иванов":

    https://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=130&WorkID=3324&Level=3

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  19. 19 Профил на Веселин Дечев
    Веселин Дечев
    Рейтинг: 1642 Любопитно

    До коментар [#8] от "plamen_b":

    "Основният въпрос в случая даже не е "кой е виновен?", а "какво да се направи?""

    Напротив!
    Първо трябва да се откруе причината(вината и виновните) и да се отстранят!

    В Русия съм! В Русия съм!
  20. 20 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4327 Неутрално

    "Всичок било на ръба"?!


    На това му се казва, провокативно мнение...

    Топ 3 на най-младите приватизатори в България при по-мащабните сделки: №1 Д. Пеееевски, №2 К. Нинова, №3 И. Прокопиев
  21. 21 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 3618 Неутрално

    До коментар [#18] от "дерибеев":

    "Арменци" на Яворов е художествено произведение и се изучава по литература в 10 клас по новата програма.
    Когато едните приберат от градината бронзовия бюст на Яворов, другите го възстановяват.

    Еретик
  22. 22 Профил на lpi31580057
    lpi31580057
    Рейтинг: 1159 Неутрално

    "От географското разделение се стига и до по-дълбокото - на "ние" и "те", на "наши" и "чужди". "

    може да извади циганина от гетото, но не можеш да извадиш гетото от циганина. да перефразирам попуярният израз

  23. 23 Профил на mirohero
    mirohero
    Рейтинг: 1038 Неутрално

    Начи, като прочетох "експерт по развитие на гражданското общество и политиките за социално включване" и дотам бях :) :)
    В САЩ се наблюдава интересния феномен, където смъртността сред черните е 4-5 пъти по-висока от коронавирусът. Щот са дебели. Този път обаче никой не успя да вмени вина на белите колониалисти, понеже изборът /или генетичния малшанс/ да си дебел в днешно време не е насилствен. Имат пари - плюскат пържено пилешко и бъргери, вместо салата и семки, и бам - надебелели.
    Та и с ромите в Европа и частност България е така. 30+ години след прехода, с един куп закони и програми за интеграция, и не са се "интегрирали". Ами другите 20 годишни как се интегрираха, а тези не успяха? Щот не мисля, че някой живеещ в Люлин 315 или Обеля е кой знае колко по-облагодетелстван. 30 години време е цяло едно поколение.
    Поредната кака на "интеграционен" грант, и поредното медийно отпечатване по грантска линия. Ей, ще измрете от болести, докато ги мъдрите тези либерлани тъпотии.

  24. 24 Профил на venci4
    venci4
    Рейтинг: 1443 Неутрално

    Затваряте гетата, и вътре да си правят каквото им се иска на воля..

    Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
  25. 25 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4327 Весело

    След около 2 млрд. "усвоени" от знайни и незнайни НПО-и, интеграцията на ромите била доникъде? Ами дайте пълния списък на всички, усвоявали транш след транш?

    Топ 3 на най-младите приватизатори в България при по-мащабните сделки: №1 Д. Пеееевски, №2 К. Нинова, №3 И. Прокопиев
  26. 26 Профил на pimpf
    pimpf
    Рейтинг: 284 Разстроено

    Мен би ми било неудобно да ме снимат на този фон и да се правя, че ме е грижа за хората, които нямат вода и ток... Некакси ми се струва доста лицемерно. Да не говорим, че голяма част от нещата, които споделя, не отговорят на историческата действителност. Явно бързо забравиха запалените блокове, в които ги настаниха... Изнесоха и дограмата. Другото е, когато видиш разни НПО-та с какви средтства разполагат за офиси и служебни коли. А бе...

  27. 27 Профил на Коце Слаев
    Коце Слаев
    Рейтинг: 287 Неутрално

    ... има дЪрво - има интеграция.

    "Миналото е понятно за нас само в светлината на настоящето и можем напълно да разберем настоящето само в светлината на миналото." - E. H. Carr
  28. 28 Профил на БМЗ
    БМЗ
    Рейтинг: 1358 Любопитно

    "...Изглежда вероятно циганите да произхождат от тези части от индийското общество, вече оформено в първите столетия от новата ера, които трайно са извън сложната му структура. Най-низшите касти - разклоненията на чандала (или пария), докосването до които е осквернително, вероятно са прародителите на днешните цигани. "Местоживеенето на чандала трябва да бъде извън селището... имуществото [им] трябва да бъде само кучета и магарета... украшенията им трябва да са от желязо, а те трябва постоянно да чергарстват... а браковете им - само с подобни на тях..." (Закони на Ману, Х, 51-56).
    Към V в., изглежда, започва разселението на циганите и дългият им път към Европа. Приблизително в периода VI-VIII в. се обособява и ранният цигански език. По същото време, най-рано през VIII в., ги намираме в Централна Мала Азия, в областите Фригия и Ликаония, като атингани. Малко преди това масивна група цигани се насочва на север, към Кавказ. Втора група заселва Сирия и Палестина, а оттам по-късно поема през Египет към западните покрайнини на Северна Африка.
    Атинганите във Византия веднага се набиват на очи (вж. "Извори"). Макар и християни, те са приемани повече като религиозна секта или като занаятчийска кооперация, отколкото като отделен етнос, което е в традициите на византийското общество - религиозните въпроси там са от изключителна важност. Трудно ще е да намерим някакви съществени отлики между атинганите и днешните балкански цигани. Те живеят "по своите си обичаи", занимават се с гадателство, разселват се, често са гонени, смятани са за нечисти (до които е нередно да се докоснеш, откъдето, според средновековната етимология, е и етнонима атингани). Понеже се занимават с магии, ги сближават с вредоносните демони. Просията е обичайният им начин за търсене на прехрана. В твърде чести исторически периоди атинганите във Византия са подлагани на гонения, осъждани са по религиозни причини на смърт и разни мъчения.
    Така наречените византийски цигани "ром" през следващите векове ще заселят Балканите, Централна и Западна Европа.
    ===================================================
    "[Император Никифор I Геник (802-811)] беше горещ приятел . . . на атинганите, които живеят из Фригия и Ликаония [съседни области в Централна Мала Азия], близо до родните му места. Той с радост ги използваше за различни гадания и церемонии. Когато патрикият Вардан въстана срещу него, императорът ги извика при себе си и с помощта на техните магии подчини метежника . . . Атинганите се разселваха по време на неговото царуване, необезпокоявани живееха по своите обичаи и с нечестивите си суеверия развалиха вярата на мнозина от по-глупавите . . .
    [Император Михаил I Рангаве (811-813)], движен от богоугодна ревностност, въз основа на официалните оплаквания на Никифор, пресветия патриарх, и на други благочестиви люде, беше взел решение да наложи смъртно наказание на манихеите, и на павликяните, и на атинганите, които живеят във Фригия и Ликаония. Под влияние на други лоши съветници обаче той се отметна под предлог, че [еретиците] са се покаяли - нещо невъзможно при степента на техните заблуди . . .
    [Императорът] конфискува имуществото на атинганите и ги прати на заточение чрез Лъв, стратега на тема Анатоликон [Централна Мала Азия]."

    Из Летописи на Теофан Изповедник (ок. 760-818)
    "Ако [насън] видиш... атингани - смятай го все едно си видял демони."
    Из Гадателна книга на сънищата на Патриарх Никифор (806-815)

    Апокалипсисът апокалиптичен
  29. 29 Профил на B52
    B52
    Рейтинг: 1540 Неутрално

    Расизмът - колкото и да не е лицеприятно - е силно вкоренен сред “арийските” чистокръвни българи; форумните разбирачи, които вече са се изходили са само доказателство за това...
    Жената пише много разумно и умерено, но чуваемост няма.
    Затварянето на очите пред огромните проблеми които само ще нарастват заради гетоизирането на циганите е удобно, но само засилва напрежението, което един ден няма нищо добро да донесе на страната ни!

    He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
  30. 30 Профил на tsvetko_51
    tsvetko_51
    Рейтинг: 2166 Неутрално

    До коментар [#5] от "Веселин Дечев":Основният въпрос в случая даже не е "кой е виновен?", а "какво да се направи?"
    —цитат от коментар 8 на plamen_b


    Съгласен съм с вас.
    Това не е въпрос "дали" а от кога и как. С отлагане нищо не се решава и ще става още по-трудно, най малкото защото расте и броя на циганите.
    Може да се сърдим, че ние (най-общо казано) плащаме, макар че това не се отнася до всички 'чисти' българи, защото има и доста бълагри които ползват средства от различните социални програми и институции. Сърденето няма как а помогне, тези хора живеят тук, сред нас от много години и ние нямаме друга възможност освен реална интеграция, която включва образование, професионални ориентирани програми, задължително разпръскване на образувалите е гета, за да стане възможно колкото може повече от тях да се включат в нормалния живот.
    Другия вариант е да го караме както е в момента - едни да ги ползват като плашило ( партии с уж патриотична насоченост), други като електорален материал и периодично да избухват кризи по всякакви битови и криминални поводи.

  31. 31 Профил на hodounski
    hodounski
    Рейтинг: 3366 Неутрално

    До коментар [#3] от "lz2":

    Виновни сме . Особено фъндъка . Не ги пипат за нищо ,защото гласуват за ГЕРБ. ,, Десните" роми са ваша отговрност

  32. 32 Профил на НеКой
    НеКой
    Рейтинг: 1698 Неутрално

    От векове някои ромски общности са изключени от обществото ни...

    Самоизключени, Петкова, бъди точна.

    Абе тоя Марин Бодаков не беше ли поет?
    Или поет се става само по линия на известността и журналистическиа издателска кариера в България. Добре де, изведстен поет, останалото си е признание в обществото.

    Колкото до тази сърцераздирателна писаница, да си я чете Кънев, на мен ми стана ясна от първото изречение, не мога да си причинявам такива страдания...

  33. 33 Профил на pgf32650177
    pgf32650177
    Рейтинг: 81 Неутрално

    В България няма малцинства по ЗАКОН!
    Всички сме равни в България,но и никой няма право на ПРИВИЛЕГИИ,както искат някои хора...
    Няма да мине номера....

    В Конституцията на Република България се казва:
    Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
    (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

  34. 34 Профил на samoedin
    samoedin
    Рейтинг: 3995 Любопитно

    Мога да кажа от своя страна едно нещо към всичко, описано в статията. В последните години, когато обществото ни се позамогна поне малко, видях, че доста цигани, които искат да живеят цивилизовано и да станат като всички нас, го направиха и то доста успешно ! Е, не са " едно към едно" с всички останали етноси, но въпреки това живеят, учат, работят и се държат наистина добре ! За себе си направих извод, че не многобройните им организации, програми, субсидии и кресливи застъпници нямат кой знае какъв ефект и не помогнаха с нещо, а единствено съвсем нормалните и естествени процеси в живота като повишаване на жизнения стандарт и възможността, но и желанието да живееш нормално, дадоха истински и трайни резултати за мнозина от тях ! А за другите, които искат да си живеят, както е описано в статията, е, там всичко си тече като от време оно ! Разбира се, има и такива, които искат, но по ред причини не могат, но смятам, че за тях рано или късно ще се открие възможност да го направят ! С или без Мануш !

  35. 35 Профил на Умнокрасив
    Умнокрасив
    Рейтинг: 799 Неутрално

    До коментар [#32] от "НеКой":

    Сън не си спал да идеш на работа и да започнеш да тролиш.

    No Pain No Gain
  36. 36 Профил на pgf32650177
    pgf32650177
    Рейтинг: 81 Неутрално


    [quote]... така ще бъде, докато децата ни не започнат да играят и учат заедно [/quote]

    В много училища има циганчета.
    Но можеш ли да видиш цигани да живеят извън гета?
    За целия си живот съм видял 1(едно) семейство турски цигани,които не се брояха за роми,а за турци и работеха като всички други,да живеят в блок с българи...

  37. 37 Профил на pgf32650177
    pgf32650177
    Рейтинг: 81 Неутрално

    ...Качва се на дърво, за да отсече клон - и пада. Счупва си гръбначния стълб....

    Явно образованието пак се е провалило щом до 12 клас не са го научили на поговорката:

    Не режи клона ,на който седиш.

  38. 38 Профил на Митко
    Митко
    Рейтинг: 747 Неутрално

    Не че не съм знаел, че циганите не стават.

    Но наскоро ми се наложи да общувам с етноса заради възрастните ми родители. Даже за 2 месеца поради липса на друг човек взех една циганка с препоръка от българи (която твърдеше, че е туркиня), с мъж българин, да обслужва родителите ми. Имам във всяка стая камера. Казах й че всичко се записва...

    Плащах й щедро само и само да не мрънка, че ми беше важно два месеца да имам малко спокойствие.

    Най-основното им качество, не е че са много, ама много мързеливи, не е че много, ама много лъжат, не е че крадат всичко - сапуни, бонбони, празни флакони, пари, семейни ценности, не е и това, че са много нагли - гледа в камерата и краде пред нея. Най-важното им качество, че са изключително зли същества. Зли са в червата си. Нямат никакви задръжки да погубят добронамерени към тях хора, ако могат да забогатеят дори малко.

    Имам го документирано на камерите ми и се чудя филм ли да правя, да ги съдя ли или и двете.

    99,99% от циганите не стават. И да не кажете, че съм расист, 66,66% от българите също не стават за нищо.

    "горко ми! загинах! защото съм човек с нечисти уста, и живея сред народ с нечисти уста" Исая 6:5
  39. 39 Профил на pgf32650177
    pgf32650177
    Рейтинг: 81 Неутрално

    ...От векове някои ромски общности са изключени от обществото ни.

    Това е само лично мнение на авторката,което не отговаря на истината и сама си противоречи с останалата част на статията.
    Това просто е поръчково внушение и нищо повече.

    А ако беше вярно отдавна щяха да са измрели от глад или да са се преселили някъде другаде.
    В България имат лични документи и получават всякакви помощи.
    Явно тук намират и достатъчно средства за препитание и се размножават добре ,съдейки по нарастващия брой...

  40. 40 Профил на pgf32650177
    pgf32650177
    Рейтинг: 81 Неутрално

    До коментар [#38] от "Митко":

    Не си прав ,80% не ставате...

  41. 41 Профил на Митко
    Митко
    Рейтинг: 747 Неутрално

    До коментар [#40] от "pgf32650177":

    А па вие руснаците сте почти като циганите!

    "горко ми! загинах! защото съм човек с нечисти уста, и живея сред народ с нечисти уста" Исая 6:5
  42. 42 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5374 Неутрално

    До коментар [#25] от "hamiltonf":

    Мисля че са повече.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  43. 43 Профил на majorman
    majorman
    Рейтинг: 772 Неутрално

    Социалната интеграция е двустранен процес. Т.е. ако малцинствата нямат желание да променят начина си на живот, никаква сила не може да ги накара.

    И няма нужда българското общество да се сочи с пръст и обвинява в нетолерантност. Преди 2007 Германия ни обвиняваше, че не правим достатъчно по интеграцията, но оттогава не забелязвам Германия или Скандинавските държави да са постигнали някакви успехи по интеграцията на ромите, пристигащи от България и Румъния.

    We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
  44. 44 Профил на deacon
    deacon
    Рейтинг: 338 Неутрално

    След около 2 млрд. "усвоени" от знайни и незнайни НПО-и, интеграцията на ромите била доникъде? Ами дайте пълния списък на всички, усвоявали транш след транш?
    —цитат от коментар 25 на hamiltonf


    За 10 (ДЕСЕТ) ставаше въпрос.

  45. 45 Профил на pamela
    pamela
    Рейтинг: 1506 Неутрално

    "От векове някои ромски общности са изключени от обществото ни. Повечето, но не всички, живеят в обособени, отдалечени, изолирани гета, квартали, махали - и това не е по тяхно желание."
    *
    Не е съвсем вярно. В наши дни никой не спрян ако иска да живее в друг квартал и да си купи/наеме жилище. Това обаче няма как да стане след като общността се е самоизолирала в гетата и нехае за образование и квалификация.
    И понеже интеграцията е двустранен процес и интегрираните трябва да извървят своя път, което те в по-голямата си част не желаят да сторят.
    Интересно защо във всичките тези статии вината се търси единствено във властите и мнозинството. Всъщност управляващите не правят нищо повече и за останалия народ и въпреки това повечето някак си се оправят.
    А, и след като се твърди, че нашите цигани са се интегрирали и работят в западните държави, защо тогава доста от тях се върнаха в България след началото на извънредните мерки? Много вероятно е да са работели на черно и без да плащат данъци.

  46. 46 Профил на Molossian
    Molossian
    Рейтинг: 1346 Неутрално

    "Много роми в България работят, плащат данъците си, квалифицират се, образоват децата си, студентите се увеличават всяка година. "...
    Колко много точно - 5%, 10%, максимум 15%.
    И какво значи "роми"?
    Това е само част от циганското "многообразие".

    Panta rhei....
  47. 47 Профил на our12595545
    our12595545
    Рейтинг: 676 Неутрално

    До коментар [#29] от "B52":

    Хаха, значи ако не си съгласен определен етнос да се ползва с привилегии, вкл. огромни парични помощи, значи си расист така ли? Аз трябва да изплащам заем 25 години за жилище в широк център, а на циганите да се дава без пари, защото не им се живее в крайните квартали на общинска земя?

  48. 48 Профил на Molossian
    Molossian
    Рейтинг: 1346 Неутрално

    Отново дискриминация:
    'е въпросите, свързани с жилищната политика и незаконното строителство, са доста сложни и в някои случаи изискват освен желание за промяна, и средства, с каквито общините не разполагат. "

    Моите взаимоотношения, а не само моите, но и на огромната част от нециганиете е ясна и проста:
    Плащам си данъците и общинските такси срещу което получавам някакви услуги от общината.
    Отделно, по никакъв начин не ангажирам общината и държавата с моите желания къде точно да живея и как да живея - този въпрос си го решавам самостоятелно и за моя сметка.
    Та по тази логика, защо някаква част от обществото трябва да разполага със средствата, събрани от такива като мен?
    Защо общината трябва да плаща за изграждането и узаконяването на постройки на една част от обществото?
    Откъде накъде.
    Това не е ли дискриминация?

    Panta rhei....
  49. 49 Профил на vankata1
    vankata1
    Рейтинг: 1082 Неутрално

    Много си прав, само желанието да се замогнеш и да живееш като другите, които са се замогнали, довежда до положителната промяна за ромите. На времето в блока в София, във входа имахме две ромски семейства. И двете бяха с желание да работят като българите и да ги настигнат по социален статус. Единият караше частно такси, дъщеря му се обличаше много добре, учеше старателно и заработи в МакДоналдс, после завърши висше. Другият държеше сергия за цветя в центъра на София, до Народната Библиотека. Направи си пълен ремонт на апартамента, е малко в по-ориенталски стил, но всичко чисто, с фаянс.
    Най-голям шанс за успех в описаната медиаторска работа имат роми, които са били мотивирани и са успели в живота и то законно. Те напълно разбират проблема, с който се борят, знаят езика и могат да спечелят доверието на ромите. Освен това, личният пример убеждава най-силно. Основното не е помощта за най-бедните, а е мотивирането на голям брой от общността за успех в живота чрез приемане на общоприетите в обществото порядки и съревнование с българчетата от училищната скамейка.
    Избавлението на давещия се е в ръцете на самия давещ се! Всеки, който е направил незаконна постройка, може да иде в общината и да кандидатства за узаконяването и. И българин, и ром. Трябва да приеме събарянето и така, както всеки друг би го приел и да почне отначало, по законния начин.

  50. 50 Профил на log_on
    log_on
    Рейтинг: 792 Неутрално

    До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":

    То и пенсионерите не са полезни никому,но си ги къткаме и обгрижваме.В момента даже сме затворени именно заради тях.

  51. 51 Профил на 2.5
    2.5
    Рейтинг: 3726 Неутрално

    "Тук бих искала да поясня, че въпросите, свързани с жилищната политика и незаконното строителство, са доста сложни и в някои случаи изискват освен желание за промяна, и средства, с каквито общините не разполагат. Ако искаме подобрение, е необходимо да се предприемат мерки на национално ниво - промени в законодателството, да се улеснят процедурите за узаконяване, да се реши проблемът с адресните регистрации, да се облекчи работата на местната власт и ромите, които искат и имат възможност да си плащат данъците, да имат собственост, да живеят в законни жилища. Поставям за пореден път въпроса за жилищната политика, защото той е пряко свързан с общественото здраве и със създалата се извънредна обстановка."

    Тази буца предлага, с данъците да се субсидират жилищни програми за мургавите?!
    През 80те съм виждал циганин, който в Младост 1 до тогавашния РУМ беше избил парапета на балкона за да си вкара коня в хола.
    Такива на специалистки като тази имат нужда да бъдат въдворени да живеят с мангустите и да се превърнат в реални медиатори - не някакви НПО боклуци!

    I Want To Believe
  52. 52 Профил на olexander
    olexander
    Рейтинг: 1261 Неутрално

    Стратегията за ромката интегращия е коцептуално сбъркана. Тя почива на утопичната представа за мултикултуризъм, която е ялова и неосъществима подобно на комунизмът.
    Никой няма да отрече, че в гетата има проблеми - и социални, и образователни, и криминални. Интегрирането ще е успешно, когато самата общост осъзнае проблемите си и започне активно да работи по решението им. Това е логичната постановка, която може да донесе успех.

    Вместо това разните интеграционни специалисти се фиксират във вторичните проблеми и вменяват на хората извън гетата вина за проблемите вътре. Дори е смешно да се коментират твърденията, че интеграцията се проваля, защото "мангал" било обидна дума. Във Франция "фриц" все още се използва като обида, пък това не е довело до маргинализиране на немците, нали?

    Втори важен момент, който се неглижира от разбирачите на интеграцията е "расовата" нетърпимост с обратен знак, която вирее в гетата. Мръсен българин и гяур са срещани обръщения. Вместо да се поработи в тази насока, вината отнове се насочва извън гетото - дори във форума е пълно с разни индивиди, които обясняват че бъргарите били "ганьовци" и космати нетолерантни балканци... защо? Защот не били толерантни към циганите. Използвам "циганин" не за да обидя някого, а защото е "роми" е наименование на само една част от тях.

    Толерантността е двустранно нещо - за да я има трябва малцинството да поиска да се впише в мнозинството, а не нмозинството да приема маргинализацияна на малцинството. Винаги, когато се заковори по тази тема се задава един осебено показателен въпрос, на който никой специалист по ромска интеграция не отговаря - защо проблемите са само с циганите, а не с арминци, евреи, каракачани дори, румънци, сърби и какви ли ни други малцинствени групи в България. Дори сирийците, които не са толкова малко у нас, не се сблъскват с отявлен расизъм, въпреки двадесетгодишното поставяне на равенство между арабите и тероризмът. Айде, те са "бели".. но в България няма расистко отношение и към азиатците??? Ами турците? Колко българи ходят на почивка в Турция и се радват на комшиите? Защо тоя тъмен субект Ганьо така се е фиксирал точно в циганите? Негов ли е проблемът или на сачите роми?

    Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
  53. 53 Профил на dgd
    dgd
    Рейтинг: 1848 Неутрално

    Жената пише много разумно и умерено, но чуваемост няма.
    —цитат от коментар 29 на B52


    Аз пък вместо да чета сълзливо-лигави съчинения, прочетох - и наистина се разстроих - за поредния случай на насилие от страна на млади неразбрани роми над възрастен човек - в село Трилистник. Няма и месец.
    Да , ситуацията е на ръба. На ръба на търпението заради пребитите, изнасилени и ограбени от цигани безпомощни възрастни хора. И чадърите над тях от страна на самозабравилите се нпо-та.
    И на дребните продажни и глуповати душици, смятащи, че нпо-тата са коректив на властта.
    Дори не си заслужава да мразиш хора като Кънев и десетките грантоеди, забравили отдавна какво е достойнство и мисъл за хората. За съжаление и презрение сте.

    muncho: "Няма защо да се отричат очевидните и статистически доказани факти, че мнозинството жени не стават за шофьори"
  54. 54 Профил на dosetliv
    dosetliv
    Рейтинг: 1187 Неутрално

    Кахърна история по грантова линия от плевенските села. Другият път наверно ше ни пуснат и кахърна история от бургаските села
    https://www.24chasa.bg/region/article/8498301

  55. 55 Профил на Noise
    Noise
    Рейтинг: 1218 Неутрално

    Авторката да си зададе въпроса що от всички малцинства, само с циганите се получава така.

    Sutor, Ne Supra Crepidam!
  56. 56
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

  57. 57 Профил на olexander
    olexander
    Рейтинг: 1261 Неутрално

    До коментар [#50] от "log_on":

    Простите хора са най-безполезни, а както виждам от теб при тях няма пенсионна и предпенсионна възраст.

    Хубаво , че ме подсети за карантината - "Корона кючек" пенсионери ли го играха, а? Огнищата на заразата къде са? Карантината на пристигнали от чужбина къде не се спазваше? Сигурно според теб в пенсионерските клубове...

    Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
  58. 58 Профил на nigel
    nigel
    Рейтинг: 1034 Неутрално

    те живеят върху земя извън регулация, в незаконни постройки,...И кой е виновен?
    —цитат от коментар 5 на Веселин Дечев


    Нека опита някой българин да си построи къща на общински терен в центъра на София (имам предвид например по "Константин Величков") - колко бързо ще му се появят общинските служители с глобата, булдозера и сметката за събарянето. А там си има поне две кварталчета цигански къщи, построени без никакъв документ за собственост, проект, разрешение за строеж и всичко останало. После циганите били онеправданите !

  59. 59 Профил на log_on
    log_on
    Рейтинг: 792 Неутрално

    До коментар [#50] от "log_on":Простите хора са най-безполезни, а както виждам от теб при тях няма пенсионна и предпенсионна възраст.Хубаво , че ме подсети за карантината - "Корона кючек" пенсионери ли го играха, а? Огнищата на заразата къде са? Карантината на пристигнали от чужбина къде не се спазваше? Сигурно според теб в пенсионерските клубове...
    —цитат от коментар 57 на olexander


    От този вирус умират само старци и хронично болни с по няколко болести. Де факто природата се самообновява.Стадото се чисти от мършата. Милиони си ходят на работа и са дупе до дупе там,но тях вирус не ги лови,но щом някой играл кючèк е заразил вселената. Мноооого удобно извинение за репресии.

  60. 60 Профил на vik
    vik
    Рейтинг: 472 Неутрално

    Расизмът - колкото и да не е лицеприятно - е силно вкоренен сред “арийските” чистокръвни българи; форумните разбирачи, които вече са се изходили са само доказателство за това...Жената пише много разумно и умерено, но чуваемост няма.Затварянето на очите пред огромните проблеми които само ще нарастват заради гетоизирането на циганите е удобно, но само засилва напрежението, което един ден няма нищо добро да донесе на страната ни!
    —цитат от коментар 29 на B52


    Да наричаш всички българи расисти само по себе си си е чист расизм

    Реално погледнато проблема е в хора като Вас, които живеят дълеко от гетата и тяхните проблеми но обичат да ръсят обвинения наляво и надясно, без ясно да разбират кое работи и кое не, и най-малкото да дават идеи за конкретни решения.

    Само едно е пределно ясно - насила проблема няма да си отиде. А за да стане това трябва и циганите да го искат...

    'progressives' is the politically correct word for communists
  61. 61 Профил на log_on
    log_on
    Рейтинг: 792 Неутрално

    До коментар [#56] от "dgd":

    Не ми вменявай помислите си.Аз което го мисля го казвам.

  62. 62 Профил на nigel
    nigel
    Рейтинг: 1034 Неутрално

    "От географското разделение се стига и до по-дълбокото - на "ние" и "те", на "наши" и "чужди". "може да извади циганина от гетото, но не можеш да извадиш гетото от циганина. да перефразирам попуярният израз
    —цитат от коментар 22 на lpi31580057


    Абе то може и второто, но реда трябва да е друг - самият циганин да реши да излезе от гетото, тогава и гетото ще излезе от него. Има и такива цигани, макар да не са много. Те изричат думата "мангал" почти с омраза, докато българите когато изобщо я използват е по-скоро презрително.

  63. 63 Профил на log_on
    log_on
    Рейтинг: 792 Неутрално

    [quote#60:"vik"][/quote]

    Относно думата гето -та има ли по-големи гета от блоковите гета и квартали по градовете.Там буквално си дишат във врата цели семейства/често по 3 поколения/ с куп случàйни хора на по 10 см. растояние.Денонощно. Целогодишно. Цял живот.

  64. 64
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

  65. 65 Профил на Eд
    Рейтинг: 542 Неутрално

    До коментар [#3] от "lz2":

    Добре бе, кога ще разберете елементарната концепция: Не всички са еднакви! Като кажеш "ти си мръсен циганин", казваш на човека, че е мръсен, заради цвета на кожата си, или това къде е роден. ЕЛЕМЕНТАРНО Е. Хората са мръсни, защото са мръсни хора, не защото са цигани. После точно такива като тебе ми обясняват за толерантността на българина. Очаквам класики като "никъде другаде не ги наричат роми", "те си говорят на мангал", и "как няма да говоря така за тях, те как говорят за нас" и пр.

  66. 66 Профил на nigel
    nigel
    Рейтинг: 1034 Неутрално

    ...А, и след като се твърди, че нашите цигани са се интегрирали и работят в западните държави, защо тогава доста от тях се върнаха в България след началото на извънредните мерки? Много вероятно е да са работели на черно и без да плащат данъци.
    —цитат от коментар 45 на pamela


    Много от тях са упражнявали и една известна професия която не е приложима когато улиците са празни, а в транспорта пътниците гледат да са на разстояние един от друг.

  67. 67 Профил на Ех мъко модераторска
    Ех мъко модераторска
    Рейтинг: Неутрално

    . Тъжно, но факт. Бих искал да помогна, но не като м и се натяква и ми се "натрива носът", а с едно приобщаващо изразено желание за отваряне на дискусия, не хвърляне на обвинения.
    —цитат от коментар 2 на daskal1


    Тоест. лъжеш, че би искал да помогнеш. Какво ти се "натяква" - фактът, че в България има крещящ расизъм ли? Гузен негонен бягра, твойта работа.

  68. 68 Профил на nigel
    nigel
    Рейтинг: 1034 Любопитно

    До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":То и пенсионерите не са полезни никому,но си ги къткаме и обгрижваме.В момента даже сме затворени именно заради тях.
    —цитат от коментар 50 на log_on


    Вие май сте пропуснал в началното училище онази приказка за внука който започнал да дяла копанка за баща си когато видял как хранят дядо му.

  69. 69 Профил на vik
    vik
    Рейтинг: 472 Неутрално

    [quote#60:"vik"]
    —цитат от коментар 63 на log_on
    Относно думата гето -та има ли по-големи гета от блоковите гета и квартали по градовете.Там буквално си дишат във врата цели семейства/често по 3 поколения/ с куп случàйни хора на по 10 см. растояние.Денонощно. Целогодишно. Цял живот.[/quote]

    По темата колега, по темата.

    'progressives' is the politically correct word for communists
  70. 70 Профил на Ех мъко модераторска
    Ех мъко модераторска
    Рейтинг: Неутрално

    "докато безразлично приемаме обръщението между младежи "мръсен циганин", "мангал"

    Ей тва е наистина нещо, абсолютно ежедневно. И нека сме наясно, че българинът не иска да се откаже от него. Българинът не желае да проявява човешко отношение към циганите - това е в основата на циганския проблем. Защото да се лишиш от това дребно удоволствие да обиждаш на "циганин" е прекалено трудно за нашего брата. Ами ... кво да кажем - културни особености.

  71. 71 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5374 Неутрално

    До коментар [#50] от "log_on":

    Ти твойте уби ли ги ?

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  72. 72 Профил на vik
    vik
    Рейтинг: 472 Неутрално

    ...Иначе, често "аргументацията" на типичния фашизиран българин е "що не отидеш в гетото да ги видиш". Е, ами ей тази дама е отишла, ма пак не й вярвате.
    —цитат от коментар 64 на Ех мъко модераторска


    А каква е аргументацията на авторката? Те са 'жервти', подтиснати и отхвърлени от обществото? Това са полувинчати аргументи. Нормалния човек си задава въпроса защо се е стигнало до там, какви са поводите и причините, какви са последствията. Какво работи и какво не.

    А не просто да хвърля обивнения.

    А колкото до това дали е ходила в гетото - може и да е отишла, снимала се е колко е загрижена за да може да напише статия след това. Такива с лопата да ги ринеш. Аз искам да видя реални решения базирани на опит и подходящи изследвания за бит, култура, социялни и икономически изводи, възможни прични поводи и решения. Пишенето на статии е равно на нищоправене

    'progressives' is the politically correct word for communists
  73. 73
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

  74. 74 Профил на log_on
    log_on
    Рейтинг: 792 Неутрално

    [quote#68:"nigel"][/quote]

    Нищо не съм пропуснал. Днешните дедета ги подхвърлят по случайни места наречени старчески домове. Точно там ги намира ''вируса''. И ги освобождава от мъките им. И всичко това защото много са ценени от децата си,нали?

  75. 75 Профил на Ех мъко модераторска
    Ех мъко модераторска
    Рейтинг: Неутрално

    А каква е аргументацията на авторката? Те са 'жервти', подтиснати и отхвърлени от обществото?
    —цитат от коментар 72 на vik


    Можете ли конкретно да оспорите нещо, казано от нея. Щото аз в ей тоя цитат, който съм дал, не виждам абсолютно нищо невярно:

    "От векове някои ромски общности са изключени от обществото ни. Повечето, но не всички, живеят в обособени, отдалечени, изолирани гета, квартали, махали - и това не е по тяхно желание. От географското разделение се стига и до по-дълбокото - на "ние" и "те", на "наши" и "чужди". Да, така ще бъде, докато децата ни не започнат да играят и учат заедно, докато не започне някаква дегетоизация, докато в учебниците не се преподава история на ромите, докато безразлично приемаме обръщението между младежи "мръсен циганин", "мангал" и т.н. за нещо нормално, докато допускаме политици да обиждат с езика на омразата, а прокурори и съдии да ги оправдават."

  76. 76
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

  77. 77 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7938 Неутрално

    Ромите така и не разбраха, че като част от българското общество са като всички български граждани. Трябва да се грижат за себе си и децата си, а не да чакат някой да го прави, вместо тях. Освен това , законите и правилата се отнасят и за тях, затова трябва да ги спазват, не постоянно да се оплакват, че са дискриминирани.

  78. 78 Профил на log_on
    log_on
    Рейтинг: 792 Неутрално

    [quote#66:"nigel"][/quote]

    От тази професия се възползват най-вече нецигански клиенти. Интересно защо.Сигурно защото са много гнусливи,защото живеят много цивилизовано и са възпитани като лордове. Смешни сте.

  79. 79 Профил на Манчо
    Манчо
    Рейтинг: 995 Неутрално

    От векове някои ромски общности са изключени от обществото ни.
    ------------------------------------------------------------------
    Истината е диаметрално противоположна. От векове някои ромски общности не желаят да се включат в обществото ни.
    Доказателство - няма български ром, на когото да е отказана интеграция, стига да я е поискал. Броят на напълно интегрираните роми у нас е голям.

    Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
  80. 80 Профил на Ех мъко модераторска
    Ех мъко модераторска
    Рейтинг: Неутрално

    А, и след като се твърди, че нашите цигани са се интегрирали и работят в западните държави, защо тогава доста от тях се върнаха в България след началото на извънредните мерки? Много вероятно е да са работели на черно и без да плащат данъци.
    —цитат от коментар 45 на pamela


    Първо, проблемът с работата на черно е главно вина на работодателя, а не на работника, който обикновено действа спрямо желанията на работодателя. Направо е шокиращо, че дори и в тва си намерихте повод да дискриминирате и стеротипизирате.

    Второ, много по-вероятното е да са се върнали, понеже са останали без работа. Икономиката в Европа е затворена, помните ли?

  81. 81 Профил на log_on
    log_on
    Рейтинг: 792 Неутрално

    [quote#69:"vik"][/quote]

    Именно по темата съм. Филиповци било гето ,но един блок не било гето. Даже и с кучетата си спят в едно легло в тези блокове.Това даже прадядовците по селата не са правили някога. Знаели са къде е мястото на човека,къде на животното.

  82. 82 Профил на olexander
    olexander
    Рейтинг: 1261 Весело

    До коментар [#73] от "Ех мъко модераторска":
    Щом ти си вярващ мулти-култи, моля те сподели ми постулатите на вярата си.
    Ако приемем, че аз съм антиваксър ще ме приемеш, ако аз съм плоскоземец ще ме приемеш, ако аз съм маоист ще ме приемеш, ако аз съм сталинист ще ме приемеш, ако аз съм лгбт(к) ще ме приемеш, ако аз съм марсиански мароканец ще ме приемеш... но ако не съм мултикилти или (Въй!) окосмен балканец - няма... Що така, колега! Нали и епилираните либерали са се родили с косми?

    (знам си урока и отново ще подчертая, че изказа ми, макар емоционален и цветущ няма за цел да обижда никого. Просто иронизирам някои форумни изказвания)
    Нямам ни най-малка амбиция да се превръщам в "Мъката на моди"

    Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
  83. 83 Профил на pamela
    pamela
    Рейтинг: 1506 Весело

    До коментар [#73] от "Ех мъко модераторска":

    Щото мнозинството никога не е признало своята огромна, истирическа вина - много по-голяма от тази на циганите.
    —цитат от коментар 73 на Ех мъко модераторска


    Цъ! Всякакви манипулации да ми се вмени каквато и да е вина не минават. При социализЪма ромите имаха привилегии при постъпване в университет. Колко от тях завършиха тогава висше? Много малко. Държавата им даваше по-големи жилища в същите блокове, където живеехме и ние. С тях по време на промените имахме равен старт: еднакви ниски заплати, жилища в панелни блокове и толкова... Тогава къде ми е историческата вина, че не мога да се сетя за такава?
    В България на всички деца е усигурен достъп до безплатно средно образование, а на ромите в университетите се дават и целеви стипендии. Колко деца от мнозинството със скромни доходи учат и работят?
    А, и още нещо. Изговориха се много приказки за интеграция, включване и т.н. Някой замислил ли се е, че ромите може би са щастливи по този начин? Така са свикнали, така са живели и предците им: безгрижно, без мисъл за следващия ден, пък каквото дойде. Просия, дребни кражби... Оплакват се от мизерия, та дано държавата им отпусне някой лев повече. Защо да се бъхтят по цял ден?
    Няма как държавата да е отговорна за възрастни работоспособни индивиди.

  84. 84 Профил на vik
    vik
    Рейтинг: 472 Неутрално

    [quote#75:"Ех мъко модераторска"][/quote]
    >Можете ли конкретно да оспорите нещо, казано от нея. Щото аз в ей тоя цитат, който съм дал, не виждам абсолютно нищо невярно:

    Добре    >"От векове някои ромски общности са изключени от обществото ни.

    Векове? Гетата се създадоха след демокрацията


    >. От географското разделение се стига и до по-дълбокото - на "ние" и "те", на "наши" и "чужди".

    Географското резделения дели 'София'и провинцията на ние и вие? Това си е съвсем нормален социален феномен

    >Да, така ще бъде, докато децата ни не започнат да играят и учат заедно, докато не започне някаква дегетоизация,

    Те и сега учат заедно. Справка - училището на сина ми.

    > докато в учебниците не се преподава история на ромите,

    Съгласен. Нека обективно да се напише история им. От къде и как, за бит и култура, за цености и успехи.

    > докато безразлично приемаме обръщението между младежи "мръсен циганин", "мангал" и т.н. за нещо нормално, докато допускаме политици да обиждат с езика на омразата, а прокурори и съдии да ги оправдават."

    Децата са много директни. Ти си дебел, ти цайсат, ти ...... След това хората ставаме по толеранти. Е някой си остават маймуни. А други стават леваци. Живота е пъстър

    'progressives' is the politically correct word for communists
  85. 85 Профил на log_on
    log_on
    Рейтинг: 792 Неутрално

    До коментар [#73] от "Ех мъко модераторска":
    —цитат от коментар 83 на pamela


    Защо трябва да са в университет. За да дембелеят после един живот по служби и да не работят нищо,но пък на топло,мързеливо и осигурено от тези надолу по хранителната верига. Ако не са ромите напр. ти би се удавила в собствената си мръсотия отдавна. И го правят срещу минимум пари.

  86. 86 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5374 Неутрално

    До коментар [#81] от "log_on":

    https://webcafe.bg/onya-deto-ne-go-triyat/1889532754-prikazka-za-kukata.html

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  87. 87 Профил на olexander
    olexander
    Рейтинг: 1261 Неутрално

    До коментар [#70] от "Ех мъко модераторска":

    Або колега, гогато ти ме обиждаш на дебилен "герберист" това не е ли дискриминация по два показателя: евентуално медицинка диагноза и поритическа ориентация... пък ако сложим и намека ти че съм хетеро "мачо" може да добавим и още две: по сексуална ориентация и по расов признак (мачо много латино ми звучи!)

    Виждаш ли, че не си никакъм либерал, приятелю. Сам не спазваш морала, който четеш на друтгите. За това нещо си има дума: лицемер.

    Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
  88. 88 Профил на pamela
    pamela
    Рейтинг: 1506 Весело

    Гетата се създадоха след демокрацията.
    —цитат от коментар 84 на vik

    Вярно, обаче по естествен път, а не като целенасочена държавна политика. Първоначално целта беше омешване на населението и някакъв вид интеграция, след като на практика настанените в тези квартали нямаха никакъв шанс да се изнесат защото при социализЪма намаше нормален пазар на жилища. Каквото ти дадат, това е! Но след промените хората имаха избор и от българите почти няма останали там.
    Този феномен е познат от много държави: когато в един квартал се настанят хора, неспазващи правилата, неподдържащи хигиена, вдигащи шум и извършващи кражби и грабежи, то тогава другите граждани постепенно се изнасят. Някой може ли да ги обвинява в дискриминация?

  89. 89 Профил на log_on
    log_on
    Рейтинг: 792 Неутрално

    До коментар [#81] от "log_on":https://webcafe.bg/onya-deto-ne-go-triyat/1889532754-prikazka-za-kukata.html
    —цитат от коментар 86 на КМЕТ В СЯНКА


    Ами това си е баш българска ''екстра''. Направи сметка как българите си възпитават децата и съответната благодарност след време. Аз циганин в старчески дом не съм видяла. Също не съм видяла изхвърлен да е до кофа с боклук да мре от благодарните наследници/дори да допуснем,че този циганин цял живот се е препитавал от кофите/.

  90. 90 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5374 Неутрално

    До коментар [#89] от "log_on":

    Това драга е по повод ТВОЕТО отношение към старите хора. Дано и ти научиш нещо от тази , явно непозната до момента, за теб приказка.
    Не каза как елиминира и се отърва от твоите старци вкъщи !?!?!

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  91. 91 Профил на rdj39650196
    rdj39650196
    Рейтинг: 0 Неутрално

    До коментар [#51] от "2.5":

    По българските закони не можеш да узакониш незаконно построена сграда!

    Единствено може да се събори.

    Незаконните гета не се събарят,което доказва ,че държавата не спазва собствените си закони и дискриминира всички спазващи законите,а привилигирова всички ,които не ги спазват...

  92. 92 Профил на rdj39650196
    rdj39650196
    Рейтинг: 0 Неутрално

    До коментар [#88] от "pamela":

    В редица европейски държави няма гета и никога няма да има.

    Държавите там имат воля и прилагат законите.

    Следователно България не е нито европейска,нито държава,а е разграден двор ,в който си прави каквото пожелае и нищо повече.

  93. 93 Профил на log_on
    log_on
    Рейтинг: 792 Неутрално

    [quote#88:"pamela"][/quote]

    Реално погледно и българи от българи бягат.От панелните гета с невротизирани,мърляви,шумни,кучкари,коткарки и т.н. българи, всеки докопал се до пари отмах си купува къща,прави си къща било в съседни уредени села,било в затворен тип селища отатък околовръстното /това за София/. И оформят друга класа.

  94. 94 Профил на log_on
    log_on
    Рейтинг: 792 Неутрално

    До коментар [#90] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Не съм аз тази ,която да се грижа за оцеляване на старците в БГ. Пък и сте прекалено много. Спрямо работещите.Та вируса си знае работата.

  95. 95
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

  96. 96 Профил на dgd
    dgd
    Рейтинг: 1848 Весело

    Аз циганин в старчески дом не съм видяла
    —цитат от коментар 89 на log_on


    Няма и да видиш. Циганите са известни с голямата си обич и грижи към старците и децата :) :) :)

    muncho: "Няма защо да се отричат очевидните и статистически доказани факти, че мнозинството жени не стават за шофьори"
  97. 97 Профил на log_on
    log_on
    Рейтинг: 792 Неутрално

    До коментар [#50] от "log_on":Ти твойте уби ли ги ?
    —цитат от коментар 71 на КМЕТ В СЯНКА


    Напротив. Не аз съм убила някой. Бюджетниците и пенсионерите избиха всички.

    В Консолидирания Държавен Бюджет за 2020г. е предвидена:
    1)
    - сумата от НАД 10.7 МИЛИАРДА лв. общо за заплати и осигуровки на БЮДЖЕТНИЦИТЕ
    2)
    - сумата от ПО-МАЛКО от 10.6 МИЛИАРДА лв. за ПЕНСИИ


    От НСИ започват да виждат, че по-скоро ще има спад на средствата за заплати и осигуровки за БЮДЖЕТНИЦИТЕ и затова под формата на загриженост за ПЕНСИИТЕ искат гаранции, че няма да бъдат уволнени десетки хиляди БЮДЖЕТНИЦИ...


    Та какво ви пречат циганите не разбирам. Или все се прехвърля проблема от болната на здравата глава.

  98. 98 Профил на Мусаши
    Мусаши
    Рейтинг: 1303 Неутрално

    Интересно, как се променя процентът на ромите сред българското население като цяло и сред по-младите конкретно през последните 30 години? Чуваме и виждаме, че раждаемостта сред тях е по-голяма, но не знам нивото на емиграция какво е спрямо останалото население. Интередно също как се променя нивото на образованието (като се започне от обикновената грамотност). Интуитивно, като че ли пада, но не знам дали това мое чувство се дължи на фактите.Така или иначе, ромите са все по-голяма част от българските граждани по света. Не можем да ги отделим и забравим. Дали ни е грижа кой ще плаща пенсионните вноски в България или с какво око ще гледат на българите в чужбина, проблемите на българските роми са проблеми и на всички български граждани.
    —цитат от коментар 6 на plamen_b


    Най-ясно се вижда по резултатите от тестовете Пиза.Всяка година резултатите са все по-ниски. С изключение на София.И това не е,защото софиянчета са по-умни от останалите деца,а защото процентът цигани ученици е малък в София в сравнение с другите региони.
    Резултатите на национално ниво ще продължават да падат и ще се правят умозаключения как нивото на образование пада,а в действителност се увеличават учениците цигани.

  99. 99
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

  100. 100 Профил на log_on
    log_on
    Рейтинг: 792 Неутрално

    [quote#98:"Мусаши"][/quote]

    Тези тестове не са гаранция за нищо.Може да си с осми клас и да си човек. Може да си студент в Германия от паралийска къща и друсалник,плюс социопат-убиец.Като последния случай с убиеца на Милен Цветков.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK