Пламен Бобоков: Посочени сме от Пеевски, защото е решил да си открадне "Монбат"

Пламен Бобоков: Посочени сме от Пеевски, защото е решил да си открадне "Монбат"

© Надежда Чипева, Капитал



През юни съветът на директорите на "Монбат" АД избира международната адвокатска кантора "Волф Тайс" да проведе независима проверка на съответствието на "Монбат" и "Монбат Рисайклинг" ЕАД с изискванията по опазване на околната среда при рециклирането на оловно-киселинни акумулаторни батерии, както и да направи общ преглед на данъчните рискове, свързани с дейностите по управление на отпадъците. След като докладът на кантората бе разпространен публично, "Дневник" потърси за коментар Пламен Бобоков. Той е обвиняем заедно с брат си Атанас и още няколко души, сред които и бившият зам.-министър на околната среда и водите Красимир Живков, за участие в организирана престъпна група за незаконен внос на отпадъци. Атанас Бобоков все още е в ареста. Отделно срещу Пламен Бобоков тече и друго разследване - за търговия с влияние, по което бе обвинен и секретарят на президента Пламен Узунов. "Дневник" разговаря с него преди седмица и в интервюто не е коментирано съобщението на прокуратурата от 29 септември за нови открити отпадъци, които тя свързва с това дело.


Какво показват заключенията от доклада на "Волф Тайс"?


- "Волф Тайс" разследват вътрешнокорпоративни процедури и правят независими проверки дали са изпълнени изискванията на закона, дали процедурите са спазени и дали са налице всички необходими документи. Решението за одита бе взето по инициатива на миноритарнните акционери (бел.ред. - в "Монбат" делът на Бобокови е около 50%, имат чужди и местни партньори - над 20% дял има дружество на ЕБВР и CEECAT Capital, а от българските - пенсионни фондове като "Доверие" и "Алианц"). Целта беше да се види дали "Монбат" има нещо общо с всички разпространени фалшиви новини за връзка с вноса на отпадъци от Италия и дали се спазват изискванията на закона по утилизация на оловната скрап. Одитът продължи 3 месеца и излезе с ясно заключение - всички европейски и национални закони, регламенти, директиви и т.н. са спазени. Всички необходими лицензи и разрешителни се притежават от "Монбат" и "Монбат Рисайклинг". Всички документи по процедури за внос, транзит, преработка и по предаване на отпадъците са налични. Регистрирани са някакви незначителни отклонения в порядъка на под процент.




В какво се изразяват тези отклонения?


- Например не е 2000 тона, а 1995 тона. Но няма лоши новини. Лошите новини са само за прокуратурата и скоро това ще се докаже. "Монбат" е сериозна публична компания, която няма нищо общо с общоприетото в България разбиране за едноличен търговец. Брат ми беше изпълнителен директор през последните 5 години, но решенията не се вземат самостоятелно или еднолично.


От 14 години аз не съм се занимавал с нищо в "Монбат". Това, разбира се, прокуратурата отказва да признае, макар че всички точно това казват, а и документите несъмнено го доказват. Откакто излязох от "Г. М. Димитров" (следственият арест се намира на този адрес - бел. ред.), реших да направя проверка, защото всичко случващо се с нас беше шокиращо, изненадващо и абсолютно нереално.


Освен за акционерите и партньорите за какво ще използвате информацията от доклада?


- Ще има нови процедури, които ще въведем. Например за контролиране на окончателното утилизиране на отпадъците, ако говорим за трети дружества. Според Закона за управление на отпадъците трябва третото лице, получаващо отпадъка за крайно оползотворяване или депониране, да притежава необходимите лицензи и да има договор между дружествата, тоест между "Монбат" и "Монбат Рисайклинг" и това трето дружество. Никъде в закона не е казано, че "Монбат" трябва да проверява какво оборудване има другата компания. Това е работа на министерството и на държавните органи.


Като социално отговорна компания "Монбат" е твърдо решена всички нейни обеми, които са предадени и не са били оползотворени от третите страни, да бъдат обратно иззети и за сметка на "Монбат" да бъдат оползотворени по начин, удовлетворяващ изискванията на закона. Работим по няколко варианта как това да стане. Всякакви внушения, че ние сме извършили някакви нарушения или престъпления, са долна лъжа. За три месеца тази разследваща адвокатска компания е установила това, което прокуратурата би трябвало да е установила отдавна. Най вероятно прокуратурата знае всичко това, но не й изнася, защото знае, че сме поръчани и се преследват съвсем други цели.


Едно от категоричните заключения е, че преработката на RDF или битов отпадък е несъвместимо с технологичните мощности на "Монбат" и "Монбат Рисайклинг" и те никога не са имали нищо общо с този сегмент на управление на отпадъците. Така че първият мит за вноса на отпадъци от Италия и всички тези широко разгласявани от прокуратурата твърдения, снимки и филмчета с контейнери и как Бобокови са в основата на внос на боклуци и отпадъци от Италия са откровена лъжа.


Ако искате, аз мога да ви кажа кой внася боклуци в България.


Искаме. Интересува ни дали сте открили някаква друга връзка и други хора, извън публичните регистри?


- По моя информация, всички, които внасят боклуци за изгаряне, имат директна връзка с управляващите. Няма нито един случаен, който да внася боклуци в България, да ги гори и да прибира пари за тази работа. Такъв няма.


В тази малка държава нищо не може да се скрие. Колкото и да си мислиш, че можеш да се скриеш, дали ще се криеш в бункерите на хотел "Берлин", в "Банкя" или в "Бояна", няма скриване. Всичко излиза наяве рано или късно.


А какви отпадъци внася "Монбат" и какви са обемите?


- "Монбат" внася отпадъци, а не боклуци. Хубаво е хората да го запомнят. За производството на акумулатори "Монбат" има нужда от внос на олово и оловни сплави, поради това внася скрап и оловни отпадъци за преработка. Това е единственото, което внасяме, и то струва много скъпо - цената е между 1000 и 1500 евро на тон, в зависимост от цената на борсата в Лондон. Важно е да обясня, че не само не получаваме пари, а плащаме за това. Общо взето, трябва да обясняваме, че е ден, а не нощ. Внасяли сме по два списъка - зелен (неопасните отпадъци) и жълт (за опасните). Внесените обеми за 5 години по двата списъка са 48 000 тона вместо посочените от прокуратурата 186 000 тона (по обвинението на прокуратурата - бел. ред.).


Но това е част от механизма за масово втълпяване. Всички знаят, че прокуратурата работи тясно с медиите на Пеевски. Те са нейните официози и се започва едно гръмогласно разпространяване на лъжи.


Ние сме посочени като мишена. Казали са: "Ей, тия Бобокови ги смачкайте" и се
започва да се рови. "За Италия имат някакво предприятие..." Ами да, всъщност имаме лицензирано предприятие за събиране и преработка на отпадъци. Такива имаме в Сърбия, в Румъния и в България. Две са основни мантри на прокуратурата срещу нас - замърсяване на околната среда и извършването на финансови престъпления.


По повод на втората хората донякъде са склонни да вярват, защото са свикнали, че богатите хора у нас забогатяват единствено по нечестен начин. За щастие мога да ги оборя и им докажа, че в България има немалко хора, които са забогатели, защото са смели, интелигентни и могат да ръководят бизнеса си, защото са работливи и работят от сутрин до вечер, не спят и виждат децата си два, три пъти в месеца. Това е зад завесата и никой не го вижда. Стане ли дума за богати хора, някак си или трябва някой да му е помогнал, нещо да му е дал, или задължително е свързано с някаква голяма измама.


Ако се върнем година назад и някой ми беше казал, че прокуратурата ще постъпи така - абсурд да повярвам. Аз даже не съм подозирал до каква степен е превзета държавата. Все съм си мислел, че нещата не са чак толкова страшни. Защото в България обикновено всички обичат да преувеличават. Но истината се оказа брутална.


Пламен Бобоков

За съжаление наистина по-голямата част от бизнеса в България е въз основа на измама - като започнеш от кръговете на бай Ахмед и стигнеш до кръговете на бате Бойко. И, разбира се, двамата са като невръстни дечица в сравнение с хиперолигарха Пеевски. Като стана дума за олигархия и масовата й употреба за щяло и нещяло от главния прокурор, единственият човек в България, който изцяло се вписва в модерното определение за олигарх, е Делян Пеевски - той е абсолютен рекордьор.


Но прокуратурата ви разследва и за преработването на отпадъци в България?


- Ако се върнем на мантрата за големите финансови измами на Бобокови. Всички разбраха, че има два вида отпадък - полиетиленов сепаратор и оловна шлака. За оловната шлака няма нито дума, защото се утилизира както трябва и няма никакви проблеми. Основното, за което се рови в Червен бряг и на други места, е полиетиленов сепаратор. Годишно полиетиленовият сепаратор, който ние генерираме, е 350 тона при средна цена 120 евро. Това са 44 000 евро годишно. Той се дава на трети лица за преработка на т.нар. лицензирани компании. Проблемът идва оттам, че тези лицензирани компании не са го преработили по предвидения в закона начин. Нито "Монбат", нито аз и брат ми сме имали някакъв финансов интерес. "Монбат" е с 330 млн. приходи от продажби и около 60 млн. брутна печалба. На фона на това 44 000 евро годишен разход за утилизация е пренебрежимо малко.


Прокуратурата заля информационно хората с това какви страшни икономии сме направили заради разликите с цената в Германия. Общо разликата от 280 долара прави нетна разлика на година около 100 000 евро. Това е разликата - ако го преработим в Германия, ще платим с толкова повече. Този размер е в пъти под материалните прагове на същественост и не представлява структурно разходно предимство, което да има съществено отражение върху печалбата на групата и, меко казано, е смехотворно. Има дребни, пренебрежимо малки нарушения, които в никакъв случай не са престъпления и нямат нищо общо с умисъл и престъпни групи.


Случващото се спрямо нас обаче категорично е заговор. Ние сме посочени и организираната държавна машина за терор, насилие заедно с организираната медийна група за масово втълпяване работят в пълен синхрон.


А от кого сте посочени и защо?


- Моята информация е, че сме посочени от Пеевски, защото е решил да си открадне "Монбат". Той вече е превзел "Елбат" - основният конкурент на "Монбат" в преработката на оловна скрап. (бел. ред. - предприятие в Долна баня). Дори знам датата, на която сме поръчани. Разследването за внос на италиански боклуци е започнало през ноември 2019-та, ние сме поръчани на 4 февруари, а на 28 май 2020 година вече сме арестувани.


Защо тогава? Свързвате ли го с нещо?


- Не, с нищо. Просто знам датата, на която сме поръчани. След като можеш да унищожиш една банка и публично да я окрадеш, какъв е проблемът да окрадеш едно публично предприятие? Никакъв!


Чисто егоистично погледнато, като инвеститори и основни акционери нямаме какъвто и да било интерес от нередности в работата на компанията. Защото целта на един реален бизнес, какъвто е нашият, е той да се разраства и в даден момент да бъде продаден, слят или друго - има различни сценарии. Затова компанията трябва да е абсолютно перфектна и сме я поддържали именно такава през годините. Нашата цел и идея е просто да вземем повече. Защото, когато си чист, имаш добри практики и безупречна репутация, вземаш повече за създаденото от теб. Тоест тук имаме не само морална, но и добра материална мотивация. Ние сме индустриалци, като в мината - работиш от сутрин до вечер, имаш кредити и разширяваш бизнеса, напук на средата откриваш нови заводи, нови работни места, искаш да го направиш така, както се прави по света. Нямаме нищо общо с олигархия, която жадуват да ни пришият.

Пламен Бобоков: Посочени сме от Пеевски, защото е решил да си открадне "Монбат"

© Надежда Чипева, Капитал


Може ли 28 години да създаваш бизнес и работни места и да имаш присъствие в 74 държави на 4 континента и накрая да те приберат в "Г. М. Димитров" по нечий сценарий, за да лежиш вече 120 дни, какъвто в момента е случаят с брат ми. Знаете ли защо ги задържат там? За да бъдат извършени с тях процесуално-следствени действия. С брат ми за тези 120 дни са извършени едва две такива, като второто е корекция на първото - и присъединяване на още един член към т.нар. банда - Васил Коцев, срещу когото има разследване от 2017 г. и всичко се знае, всичко е описано и няма какво да се правят на откриватели в спецпрокуратурата.


А защо сте спрели да депонирате отпадъци в Германия?


- Не знам. Този въпрос трябва да зададете на брат ми, защото аз просто съм бил член на борда и като такъв само съм се радвал на успехите на компанията. Със сигурност не е било поради финансов интерес, както се опитват да втълпят. Прокуратурата придава най-голяма тежест на свидетелските показания. От около стотина свидетелски показания обаче приблизително 95% твърдят, че мен не ме познават и никога не са ме виждали, а 5% заявяват, че ме познават, но нямам нищо общо с този бизнес.


Когато става дума за братя Бобокови, трябва да изясним, че това е обществено наложен израз, защото винаги сме вървели заедно, но все пак братя Бобокови са отделни хора, нали. Този механизъм на автоматизиране, доста примитивен и елементарен, е всъщност удобно ползван от спецпрокуратурата по отношение на действията им спрямо нас. В показанията няма такова нещо като братя Бобокови.


А смятате ли, че атаката срещу вас има нещо общо с разследването срещу Васил Божков?


- Хмм... добър въпрос. Имаше опити да се внуши и такова нещо. Имаше и една идея, която се въртеше в главите на някои хора. Чувал съм за нея - за някакви заговори, за някакви сваляния на правителства и т.н. Истината е, че атаката е срещу нашия бизнес.


Имало ли е опит за предложение да продадете бизнеса си, преди да бъдете арестувани?


- Имаше контакт след атаката срещу нас, но източникът беше твърде несериозен и не мога да твърдя, че е било реално. Смятам, че организаторът на всичко това е размислил още на първата седмица. Опитът на всяка цена, още два пъти, да бъда вкаран обратно в ареста показва, че са размислили и че няма никакъв смисъл да разговарят с нас.


Механизмът на превземане на публична компания е чрез цената на акциите. Колкото по-големи скандали има, толкова по-ниска става цената на акциите и толкова по-лесно може да се купи компанията. Категорично сме били поръчани, и то заради компанията. Първо си мислех, че е някаква грешка. Продължавах съвсем наивно да вярвам, че това не може да бъде истина.


Другото, което тези бандити и престъпници правят, е, че когато тръгнат да организират нещо подобно, те гледат от собствената си камбанария. Бруталното влетяване, всички тези неспирни обиски, целеше намиране на допълнителни доказателства, защото всичко, което тиражират в общественото пространство като обвинение, впоследствие може да претърпи много промени, както и се случи. А самите те много добре знаят, че всичко, което твърдят и прокламират, е пълна лъжа, защото сигналите от италианските служби до България и разследването, което тече в Италия, нямат и не са имали нищо общо с "Монбат".


Всъщност знаете ли, че тихомълком прокуратурата промени първоначалното обвинение към нас и вече това за незаконен внос на отпадъци отпадна? Убеден съм, че не. Защото за разлика от шумния ни арест и набедяване за това удобно и упорито се мълчи.


А с кого има връзка? Какво се разследва в Италия?


- Знам, но не искам да споделя - нека и нашата уважаема прокуратура да свърши нещо реално. А не знаейки, че нямаме нищо общо с казуса, да е впрегнала целия си ресурс в търсене на всякакви начини да ни компрометира и набеди - ако може търговия с влияние, ако може с археологически обекти, ако може с каквото се сетите въобще.


Възможно ли е да са попаднали на ваши контакти с Пламен Узунов, преди прокуратурата да действа?


- Е, всичко е възможно. Не го изключвам. Би трябвало да бъдат разпитани членовете на тези специални три-четирибуквени организации, които се занимават с наблюдение, разузнаване и т.н.


Вие казахте, че сам сте предал телефоните си. Със сигурност ли комуникацията е вадена от това, което има в телефона?


- Да. С изключение на едно съобщение до президента, което не е от този телефон. И те се усетиха и млъкнаха. В този телефон аз нямам координати на президента. Казах го ясно и точно. Разбира се, това впоследствие ще се докаже. Информацията се вади избирателно услужливо - вадят това, което им трябва, и се мъчат да втълпят линия, която ги обслужва в стъкмистиката. Нито тогава, нито днес каквото и да е от информацията в този телефон не ме притеснява.


Но колко съм бил наивен. Аз не можех да допусна, че прокуратурата е в служба на поръчки.


Имало ли е други разговори и комуникации, които ви притеснява, че може да бъдат извадени срещу вас?


- Ако съм имал, щях ли да си дам кодовете? Аз реших, че е станала грешка. Ако знаех, че има такова желание за злоупотреба със закон от органите, които би трябвало най-много да го съблюдават, а вместо това брутално го нарушават и погазват, никога не бих дал нищо - нито телефони, нито кодове.


Повече нищо на държавни органи с такива ръководители по никакъв начин не бих предал. Адски много съжалявам. Съжалявам, че съм бил съвестен гражданин.


Вие показахте един есемес с Борисов. Имате ли и други, които прокуратурата или пък вие можете да покажете в някакъв момент?


- Ами да покажат, ако искат. Нямам спомен. Това са записи от бекъп или iCloud. Не си мислете, че си пазя всички записи и разговори, които съм водил.


В случаите на общуване с Пламен Узунов от откъслечните разговори, които бяха публикувани, според вас има ли все пак нещо, което е близко до търговия с влияние?


- Категорично не. Ти даваш мнение за някого, който те е впечатлил с качества, знаейки, че във външно министерство има огромен проблем с кадри. Минават процедури, отива за одобрение в Министерския съвет, оттам в президентството и т.н. Това, че си споделил своето мнение за качествата на някого, означава само, че насочваш вниманието им към него, воден от идеята, че този човек може да представи държавата достойно. Един посланик не може да решава нито сделки, нито да влиза в някакви по-задълбочени взаимоотношения.


И да се върнем на Пламен Узунов - общуването с държавни служители забранено ли е? Приемете го като общуване с интелигентен и информиран човек. Президентската институция няма чак толкова много правомощия, както знаете. Това, което Пламен Узунов ми е изпратил за Либия, всъщност го знам много по-добре от него. Ако искам да разбера нещо за Либия, ще ми докладват директно от там.


Сега общувате ли с Пламен Узунов?


- А това престъпление ли е, не мога да разбера?!


А с Красимир Живков говорили ли сте и каква е неговата роля?


- Красимир Живков съм го виждал преди 4 или 5 години при официално посещение в Узбекистан. Никога не съм говорил с него и не съм го познавал. Не познавам Айгюл Еминов. Засякохме се в съда. Не познавам и шефа на РИОСВ в Плевен. И той не ме познава, никога не сме се виждали. Дори не знаех как се казва. И това е престъпна група!? Този, който последно са присъединили, Васил Коцев, също не го познавам. Познавам Миховски, защото е син на един от моите добри приятели. Познавам също и Васил Богданов - неколкократно съм препоръчвал на брат ми да го уволни през годините. Богданов беше изключително груб и арогантен със служителите - нещо, което аз не понасям и не толерирам. Разбира се, сега брат ми съжалява, че не ме е послушал, но това, че си оставил някого на работа, вместо да го уволниш, не означава, че трябва да лежиш на "Г. М. Димитров".


Познавате ли Делян Пеевски?


- Не, този човечец не го познавам.


Виждайки какво се случи с Божков и бизнеса му, какво прогнозирате за себе си и за "Монбат"?


- Истината е, че ни хванаха абсолютно неподготвени, но въпреки това не намериха нищо, защото при нас всичко е прозрачно. Няма пачки, няма пистолети, няма яхти и самолети. Но пък, както вече разбрах, мога да очаквам всичко. Безгранична е човешката алчност, фантазия, комплекси, чувство за безнаказаност и самозабрава.


Защо да не направят и държавна акумулаторна компания, после ще си я приватизират? Да има държавна компания за увеселение, министерство на удоволствието... всичко мога да очаквам.


Какви са следващите ви стъпки?


- Ще защитим правата си във всички институции във и извън България, неограничено. Защото щетите, които са ни нанесени, са страшни. Излязохме от борда на директорите на "Монбат". Можете ли да си представите?! От дружеството, което сами сме създали от някакви 200 000 акумулатора годишно до 3 млн. броя. С толкова много усилия. И вместо да гледаме с чест и удоволствие на всичко, което сме свършили за тези почти 30 години, изведнъж трябва да се крием. Трябва да се скрием, за да опазим дружеството си, понеже сме обвиняеми. Това е много тежко и всяка финансова институция се притеснява, чисто репутационно. Финансовият свят си има правила и те са много консервативни. Дори не става въпрос за това дали някой вярва или не на обвиненията.


Всички са наясно, че нашата държава се ръководи от мафията. Целият свят го разбра - че мафията контролира прокуратура, изпълнителна власт и част от съдебната власт. Много хора ни подкрепят.


Но ако се върнем година назад и някой ми беше казал, че прокуратурата ще постъпи така - абсурд да повярвам. Аз даже не съм подозирал до каква степен е превзета държавата. Все съм си мислел, че нещата не са чак толкова страшни. Защото в България обикновено всички обичат да преувеличават. Но истината се оказа брутална.


Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK