Михаил Екимджиев: ЕК забеляза криминалния лобизъм, превърнат в национален спорт

Михаил Екимджиев

© Дневник

Михаил Екимджиев"Дневник" разговаря с адвокат Михаил Екимджиев за първия годишен доклад за върховенството на закона в Европейския съюз, който беше обявен днес.


След Механизма за сътрудничество и проверка, който не отпада, и първият доклад за върховенството на закона в ЕС посочи известните от години проблеми с безотчетността на главния прокурор, ниското доверие в независимостта на правосъдната система, ниското качество на почти 40% от законодателството. Оптимистично ли е за българските граждани, че Европейската комисия е забелязала тези проблеми?


- Обнадеждаващо е, не бързам да кажа оптимистично. Има известен нюанс. Свидетели сме на един качествено нов механизъм, който за разлика от първоначалния, който действаше само за България и Румъния и беше базиран изключително на технически въпроси, за първи път се фокусира върху ценностите.
Несъмнено, базисна ценност на демократичното общество е върховенството на закона. Но тук, за разлика от предходните доклади, има един по-различен ракурс. Най-общо докладът може да бъде обобщен така: хроника на изгубеното време и хроника на завладяната държава.


Има и някои съвършено нови нюанси. Например въпросът за качеството на законодателството, но не толкова калпавото, профанското, а онова софистицираното, продукт на черното, краминалното лобиране. То е продукт на мозъчни тръстове, които съставят норми, действащи стратегически в ущърб на обществения интерес и в частен интерес.


На фона на всичкото безобразие, което се случва в България с върховенството на правото, въпросът за лобизма беше останал някак си в сянка през последните години. А той се оказва изключително важен и трябва да бъде припомнен, защото политиката на нашата държава по отношение на лобизма е изключително лицемерна.


Под предлог да не се въвеждат порочни, аморални практики на официалното лобиране, каквито съществуват по цял свят, в България не са въведени никакви правила за официалното лобиране, никакви регламенти за прозрачност. Затова дивият, черният, криминалния лобизъм се е превърнал в национален спорт.


Съвсем конкретно в доклада е посочено как абсолютно нелогично от нормотворческа техника и законодателна логика най-често в преходните и заключителните разпоредби на закони, уреждащи материя, която няма нищо общо с тези лобистки текстове, най-често между първо и второ четене се появяват ни в клин, ни в ръкав текстове, уреждащи съвършено различна материя, които не са били поставяни на обществено обсъждане. И по този начин се осъществява това сенчесто законодателство. За което нашите съдии нямат рефлекса, нямат културата да отказват да спазват текстове от закони, които откровено противоречат на конституция, на международни договори, на правни принципи.


В този доклад са посочени и изключително високите и непосилни в някои случаи държавни такси за достъп до съда, липсата на електронно правораздаване, с изключение на призоваването.


Изрично се споменава "Апартаментгейт" и затварянето на очите от антикорупционната комисия.


- Това е част от проблем, който е многократно констатиран. Създават се множество репресивни органи с огромни правомощия на самите институции и особено на техните ръководители и впоследствие се оказва, че резултатът от тяхната дейност е твърде съмнителен от гледна точка на обществения интерес. Първо няма достатъчно приключили дела с влезли в сила присъди за политици и представители на управляващите на достатъчно високи нива.


Под съмнение е поставена ефективността на комисията с дългото име - КПКОНПИ. Поставени са доста въпроси във връзка с т. нар. гражданска конфискация. И от личен опит мога за спомена, че по отношение на дейността на комисията се очакват и решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, които биха били една допълнителна оценка на този тип дейност. Защото в България, за разлика от европейските правозащитни стандарти, няма стремеж за търсене на причинно-следствена връзка между извършеното престъпление и конфискуваното имущество.


А когато се опира до гражданска конфискация, нещата стават съвсем неудържими. Защото в начините на установяване на стойността на придобитото имущество, в практиката на комисията и съдилищата няма никаква логика, няма ясни критерии и това се очертава като тежък правозащитен проблем.


Какъв знак ни дава Брюксел?


- Този доклад дава нова насока и тя е ясна - че ЕК ще наблюдава спазването на ценностите в Европейския съюз. Защото не бива да се забравя, че за разлика от всички други съюзи ЕС е единственият, който възниква не само на базата на икономически интереси, а и на споделени ценности, изкристализирали от античността, през Средновековието, Ренесанса, през Реформацията, за да се стигне до днес. И действително стремежът е Европейският съюз да бъде организация от държави, които се съобразяват с тези ценности. Затова беше декларирано, че спазването на върховенството на закона ще бъде обвързано с отпускането на европейски средства.


Допускате ли, че е възможно този доклад да доведе до спиране на еврофондове за България?


- Европейският съюз, за добро или лошо, не е Съветският съюз. Там решенията не се вземат еднолично, не са толкова твърди, категорични. Те са продукт на дълго, демократично обсъждане. Именно заради това понякога цялата система за функциониране на ЕС изглежда доста бавна, бюрократична, неефективна. Но в края на краищата всяка инертна система, веднъж задвижена, работи. И това се видя както в кризата с бежанците преди десетина години, така и с изпитанието Covid-19.


Така че, да, смятам, че може да се стигне и до спиране или намаляване на финансирането на такъв тип хулиганстващи държави, в каквато, за съжаление, се превръща и България заедно с Полша и Унгария, срещу които вече текат наказателни процедури. Решенията се вземат трудно, но това е нова процедура и там очевидно ще се върви на принципа на пробата и грешката, както и на неизбежните компромиси, защото това е политиката - изкуство на компромиса. Когато данъкоплатците в Западна Европа разберат, че са ограбвани, могат да упражнят натиск върху своите политически лидери да вземат решения на европейско ниво.


Дори това да се случи и правителството да подаде оставка, това няма да повлияе на главния прокурор, който е в центъра на критиките на този доклад. Дори Съюзът на съдиите призова ВСС да започне процедура за неговото отстраняване. Какво трябва да се случи, за да се задейства някакъв демократичен мехънизъм и спрямо този висш представител на съдебната власт?


- Част от въпроса Ви е реторичен. Във фокуса на една от критиките за правния статус на фигурата на главния прокурор е това, че е изключително трудно по демократичен път процедурно той да бъде заставен да напусне или да бъде отстранен дори при очевидни престъпления или нарушения от негова страна. Има напластявании с години зависимости при формирането на Висшия съдебен съвет, от който зависи инициативата за вземане на такова решение. И когато се добавят изискванията за квалифицирано мнозинство за вземането на тези решения, се вижда, че натискът трябва да е изключително силен.


Но знаете ли какво ме обнадеждава? Всички мислещи хора знаят, че Гешев беше едно политическо назначение. Характерно за тези назначения е, че могат да бъдат политически отзовани. Тоест задкулисните кукловоди, които поставиха Гешев, ако в един момент бъдат принудени да се оттгелят или самосъхранително да предприемат някакви мерки, те ще го накарат да подаде оставка. Разбира се, това под натиска и на нашите протести, и на Европа.


Този доклад ще влее ли енергия в протестите, като се има предвид, че управляващите обявиха, че докладът е много хубав и всичко е точно?


- Първо, аз се надявам истинските журналисти и медии да дадат едно автентично тълкуване на доклада. Неизбежната последица от него ще е съпротивата на европейските граждани техните данъци да отиват в едно корумпирано, бандитско управление. Този натиск ще бъде все по-осезаем от страна на държавите с протестантска култура, които са известни със стремежа си към спестовност, с прозрачност при харченето на всеки евроцент. А това е вече национална култура на една значителна част от Европа, особено Северна Европа, скандинавските държави.


Разбира се, че протестите трябва да продължат. Чудесно е навременно е искането на Съюза на съдиите за оставка на Иван Гешев.


Ще използвам повода да призова Висшия адвокатски съвет или по-активните адвокатски колегии, каквито са тези в Пловдив, във Варна, в София, да започнат стъпаловидна стачка - първо със символични действия, после с отказ от явяване пред специализираните наказателни съдилища. Ако и това не доведе до резултат, тогава да се търси вариант за общ бойкот от страна на адвокатите на всички дела от общ характер с участие на прокурори, чрез което да се покаже, че адвокатурата като институция и отделните адвокати не искат да бъдат съучастници в придаването на формална легитимност на саморазправата на прокуратурата с хора с бизнес в полза на "Осемте джуджета", на Пеевски или на някой друг.


Смятам, че моралните качества, които всеки адвокат по закон трябва да притежава, са достатъчно легитимно основание за една такава позиция. За мен е много интересно какво би се получило, ако наказателното правораздаване по най-тежките дела бъде блокирано за неопределено време. Това ще бъде сериозен стимул за натиск по отвошение на главния прокурор и елиминирането на това престъпно управление на прокуратурата в обществен интерес, в интерес на правосъдието и на българските граждани.


Пловдивската адвокатска колегия винаги е била много критична и активна. Готова ли е да даде началото на такъв процес?


- Не бих могъл да говоря от името й. Но бях изключително впечатлен от нейната активност и авангардност. За разлика от инертността и колебливостта на Висшия адвокатски съвет.


Но след като съдиите си позволиха да направят това при техния консерватизъм, при това, че сега ще бъдат разпнати от жълто-кафявите медии, затова че са се намесили. Въпреки че за всеки юрист е ясно, че според международните стандарти и етични правила, както и според практиката на съда в Страсбург и съда на ЕС - всеки съдия и особено ръководителите на съдилищата, не само могат, но имат професионален и морален дълг да вземат отношение по правозащитни проблеми и по правонарушения, които кореспондират с обществения интерес от предоляването им. Това е първа категорична стъпка от една значителна група български съдии към преодоляване на това малодушно мълчание, прикривано като независимост или като консерватизъм.


Това е истинското поведение на един съдия в обстановка, в която върховенството на правото всекидневно бива потъпквано от юридически неандерталци и пигмеи.

Ключови думи към статията:

Коментари (21)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1812 Весело

  Сигурно ЕС е забелязал криминалния лобизъм на адвокатите съдещи България в ЕСПЧ.
  И Франция го забеляза.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 2. 2 Профил на proventuss
  proventuss
  Рейтинг: 987 Неутрално

  "Адв. Екимджиев: Да гласуваме за Мая Манолова и да спрем диктатурата на Пеевски и Борисов"
  No comment.

  Лигата на необикновените почтени джентълмени.
 3. 3 Профил на Smart Bulgarian
  Smart Bulgarian
  Рейтинг: 8 Неутрално

  "Адв. Екимджиев: Да гласуваме за Мая Манолова и да спрем диктатурата на Пеевски и Борисов"No comment.
  —цитат от коментар 2 на proventuss


  Времето показа, че е бил прав човекът. Мая Манолова е за предпочитане пред всеки кандидат от ГЕРБ.

 4. 4 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3759 Весело

  Криминалния лобизъм естествено го забеляза неподготвеното адвокатче..(
  Жалка, платена история...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 6. 6 Профил на Георги Христов
  Георги Христов
  Рейтинг: 650 Неутрално

  Не мога да отрека че: "юридически неандерталци и пигмеи" е едно от най-точните определения които съм чувал за шайката намърдала се във властта!

 7. 7 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1812 Весело

  [quote#3:"hxf53675840"][/quote]

  Ми щом я предпочиташ, давай гласувай.
  Гъбка червенушка.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 8. 8 Профил на proventuss
  proventuss
  Рейтинг: 987 Неутрално

  До коментар [#3] от "hxf53675840":

  https://kanal3.bg/news/comments/67803-Kak-raboti-mredzata-ot-medii%2C-NPO-ta-i-partii
  Разбиващо!

  Лигата на необикновените почтени джентълмени.
 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 10 Профил на Smart Bulgarian
  Smart Bulgarian
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#8] от "proventuss":

  Нима имаш илюзии, че ще тръгна да ти чета линка, само щото си му сложил етикет "Разбиващо"?

 11. 11 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1812 Неутрално

  От непредубедената журналистка: "След Механизма за сътрудничество и проверка, който НЕ ОТПАДА, ...."

  Ми какъв механизъм ще отпадне като е станал перманентен и за всички.
  'Питам те нещо, ти ми отговори което искам.'

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 12. 12 Профил на sashkavas
  sashkavas
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Абе пич трвата ли нещо не ти е наред или си още снощен или и двете. Какво четеш или това го видя врачката на използваната ти тоалетна хартия ... или просто си кажи честно че за кинти и мама ще очерниш

 13. 13 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2300 Весело

  "Адв. Екимджиев: Да гласуваме за Мая Манолова и да спрем диктатурата на Пеевски и Борисов"No comment.
  —цитат от коментар 2 на proventuss


  Мутрии, мутри, човекът пише за доклада мутрите го поучават за кой трябвало да гласува...
  Отивате си. Остават ви броени месеци във властта.
  Знаем, че това усещане ви вбесява, но за радост или за съжаление, няма кой да ви помогне.

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 14. 14 Профил на sashkavas
  sashkavas
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#13] от "Рим":

  И като се събуди ?

 15. 15 Профил на z_axis
  z_axis
  Рейтинг: 715 Неутрално

  "Въпреки че за всеки юрист е ясно, че според международните стандарти и етични правила, както и според практиката на съда в Страсбург и съда на ЕС - всеки съдия и особено ръководителите на съдилищата, не само могат, но имат професионален и морален дълг да вземат отношение по правозащитни проблеми и по правонарушения"


  Напротив, точно съдиите и ръководителите на съдилища НЯМАТ абсолютно НИКАКВО право да вземат отношение по либерастките опорни точки. Трябва да са безпристрастни и да спазват закона. А адвокатите са от най-големите шарлатани и каквото и да кажат е в защита на плащания.

 16. 16 Профил на z_axis
  z_axis
  Рейтинг: 715 Неутрално

  До коментар [#8] от "proventuss":

  https://kanal3.bg/news/comments/67803-Kak-raboti-mredzata-ot-medii,-NPO-ta-i-partii
  Разбиващо!

  Всички знаем как действа октоподът от НПО, “свободни" медии и "независими" журналисти, но в линка са показани много добре с имена и кой какъв е.

 17. 17 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 866 Гневно

  Абе, Якимджиев, кажи нещо за Калпакчийчето -ваш човек и "независимия" съдя дето пусна предсрочно убиеца от Австралия. Пиян и дрогиран, заклал двама български младежи пред църквата Св. Неделя.
  Кажи къде и срещу какво покрихте това австралийско животно бе, борец за съдебна справедливост.

 18. 18 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1228 Весело

  До коментар [#11] от "zz_s":

  Не, новият механизъм е за всички страни членки. Но той е по-различен от действащия и специално създаден за България и Румъния такъв.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 19. 19 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 594 Неутрално

  До коментар [#1] от "zz_s":

  да...

  този е баснословно тъп...
  но това не е основната му слабост...
  този е и безпримерно нагъл...
  но това някак се връзва и с дейнстта с която се занимава и с областта в която я упражнява...
  проблем е, че с медийните си изяви е толкова отвратително лицемерен...

  да правиш бизнес с правата на човека в една евтина схема, да кешираш избрани човешки драми по "запазена" за теб европейска съдебна писта е едно, но да минаваш по медиите и да раздаваш оценки за ... корупция е просто отвъд всичко

  толкова е просто - нека да излезе статистика, на колко адвоката се гледат дела в ЕСПЧ, и да се направи "европейски анализ"...
  като си толкоз у л..., да идеш на прощада и да викаш срещу корупцията, да даваш акъл из медиите, изобщо да се туряш у очите на хората, трябва да си баснословно тъп, неприлично нагъл и невероятен лицемер...


  Je suis дани кирилов
 20. 20 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2159 Неутрално

  Аз знам и произхода на спортистите - червен

 21. 21 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2221 Неутрално

  Според казаното , всеки би се сетил за кого и кои става дума в течение на десетилетия , така , че да се критикува истината е знак за приемане на " криминалния лобизъм "......И без толкова финес , би могло да се индентифицира Мафията от плът и кръв !

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK