Юлиана Николова: Резолюцията показа остър дефицит на политици-демократи в България

Юлиана Николова: Резолюцията показа остър дефицит на политици-демократи в България

© П.КарабоевЮлиана Николова е директор на неправителствената Фондация "Център за модернизиране на политики", бивш зам.-министър и бивш кандидат за вицепрезидент на България. Ръководила е дирекция "Европейска интеграция и връзки с международните финансови институции" към Министерски съвет, била е секретар на Съвета по европейска интеграция към премиера и член на основния екип за преговори с Европейския съюз. Разговаряме за това какво точно е резолюцията на Европейския парламент за България и не се ли натрупаха твърде много емоции около този документ.


Да започнем с това - какво се случи с тази резолюция от гледна точка на Европейския парламент?


- Изслушаха еврокомисарите, изслушаха Съвета на ЕС и, по повод на решенията, които вече са налице, оформиха една резолюция. Тя първо беше приета в комисията LIBE и след това бе предложена за гласуване в пленарна зала.
Заслужава особено отбелязване фактът, че се призовава Европейската комисия да продължи мониторинга за България. Съобщението за продължаването е на самата Еврокомисия, но фактът, че такъв текст попада в резолюцията - а Европарламентът вече се произнесе с препоръка той да бъде прекратен - означава, че Еврокомисията е убедила евродепутатите, че този Механизъм за сътрудничество и проверка (МСП) трябва да продължи да действа за България, докато не се изработи някакъв по-строг механиъм.


Тезата на евродепутата от ГЕРБ Андрей Ковачев е, че механизъм няма, защото няма да има повече доклади?


- Няма да има публични доклади. Да припомним, че при създаването на МСП се каза, че заключението, че целите са постигнати, става с решение на Европейската комисия. Предишният ѝ председател Жан-Клод Юнкер каза, че няма да прави повече доклади, защото България е постигнала голям напредък, но не предложи отпадане на механизма. (бел.ред. - точният израз на Юнкер бе, че "отбелязаният от България напредък понастоящем е достатъчен, за да се обмисли прекратяването на действието" на МСП).


Решението е само на Комисията след консултации с Европарламента, който каза "да", и Съвета на ЕС, който не каза нищо, но знаем, че там има поне две държави, които са против. Тези две държави искат два положителни доклада за България, а ние нямаме такива.


Еврокомисар Вера Йоурова на няколко пъти през последните седмици каза, че мониторингът остава, докато българските власти изпълнят поетите ангажименти.


- Да, и изглежда, че някои от поетите от правителството ангажименти не са много публични. Защото от това, което четем, ние сме изпълнили всичко. Но тя казва, че не е точно така. В Доклада за върховенство на закона за пръв път се прави публично достояние приносът на правителството и официалните власти. А евродепутатите се позовават на този доклад в резолюцията си.


Случилото се не е нещо уникално - резолюции вече имаше за Полша и Унгария. На дебатите през януари се яви лично премиерът Виктор Орбан и взимаше лично отношение по всичко, което се казваше там. Малта направи същото миналата година. България не изпрати никого. Каква процедура беше използвана?


- У нас не се говори каква е тази процедура, по която се правят всякакви резолюции и деклараци. А това е важно.


Говорим за Член 132, параграф 2 (бел ред. - виж пълния му текст в дъното на текста) от Правилника за дейността на Европейския парламент - резолюции по повод изявления на Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския съвет. Т.е. изявленията в залата на двамата еврокомисари Вера Йоурова и Дидие Рейндерс, имащи отношение към Доклада за върховенство на закона, плюс това на германския зам.-министър по европейските въпроси Михаел Рот, представляващ председателството на Съвета на ЕС - за това какво пише за България в доклада.


Вярно, че преди това комисията LIBE вече се беше събрала и подготвила проект за резолюцията. Но ако погледнем по-широко тази резолюция, тя в много голяма степен повтаря доклада за върховенство на закона.


И не е "антибългарски заговор" от леви, зелени, комунисти?


- Това е безумно. Ако казваме, че докладът на Еврокомисията е обективен, можем ли да кажем, че резолюцията е необективна?


Имам предвид обаче, че LIBE е една комисия, която работи предимно с правата на човека и гражданските свободи. По този повод тя е в много тесни отношения със Съвета на Европа, Европейския съд за правата на човека, както и резолюциите на отделните органи на Съвета на Европа. Ден преди публикуването на Доклада за върховенството на закона имаше две резолюции на Съвета на министрите на Съвета на Европа, в които се казва, че България не спазва две решения. Едното е още от началото на века за регистрирането на ОМО "Илинден", а второто е за полицеското насилие.


И е нормално ОМО "Илинден" да попадне в резолюцията, макар и в бележка под линия?


- Съвсем естествено е тези препоръки да попаднат в резолюцията. Няма нищо по-естествено от това. Защо не е антинационално решението на Съвета на Европа, но е антинационално, когато влезе в резолюция на Европейския парламент? Която освен това не е законодателна, а просто прави констатация.


Когато се казва, че така се оклеветявала България, трябва да се посочат кои конкретно са тези факти. Има разлика между доклада на Европейската комисия и резолюцията и това е в начина на изразяване. Защото Комисията много внимава да е политически неутрална и експертно подсигурена отвсякъде. Това прави доклада за върховенство на закона твърде беззъб. В него няма никакви препоръки.


Което, впрочем, не попречи български евродепутат от ЕНП да каже, че България щяла да изпълни всички препоръки от доклада и поради това нямало нужда от резолюцията на ЕК. Какво по-точно да изпълни?


Евродепутатът Андрей Новаков започна изказването си в пленарната зала на Европейския парламент с думите, че както и да завърши този дебат, той ще опетни името на България. Това е позиция и на ГРЕБ, повтаряна и след това, с която се поставя под въпрос изобщо смисълът от дебата и резолюцията. Наложи се в края Михаел Рот да му напомня, че това изобщо не е така.


- Това не е ли същият депутат, който завърши изказването си с думите "България над всичко!"?


Да, същият.


- Той вероятно е забравил, че über alles e израз, свързан със съвсем друго усещане, с управление, което е режим, а не демокрация. Това в никакъв начин не е опетняващ дебат.


Юлиана Николова: Резолюцията показа остър дефицит на политици-демократи в България

© П.Карабоев


Засегнахте появата на трите дела за ОМО "Илинден". Една от тезите на евродепутати от ГЕРБ е, че изобщо не е работа на Европейския парламент да се занимава с теми като тази - както и за политическата агитация на майчин език или за Истанбулската конвенция - защото те са изцяло от вътрешна работа на България, на нейните закони, правосъдие и политици. Така ли е?


- Всякак може да се тълкува, но аз смятам, че не е така. Вижте това, което е записано в резолюцията - и не само тук - за Истанбулската конвенция или за "дискриминацията срещу лица, основана на тяхната сексуална ориентация или полова идентичност".


Ние имаме конституционен проблем. В Конституцията ни подробно е изброено на какви основания не се допуска дискриминация в България и сексуалната ориентация не е между тях. Това е проблем на правото. Защото има много директиви, които посочват и този принцип на дискриминация, но ние отговаряме, че нашата Конституция не дава. Само че след като по съответния ред е приет Договорът за присъединяване на България към ЕС, той има по-високо правно значение от Конституцията и там трябва да направим, каквото е възможно. Това не е нов проблем, той стои там още от 2000 година.


Говоренето отново за ОМО "Илинден" става особено в светлината на българо-македонските отношения и категоричното нежелание македонци да говорят за македонско малцинство в България. Но реалността е, че никой не може да забрани на хората да се чувстват, както искат. Това е въпрос на идентичност. Можеш да се чувстваш, както искаш.


Искате да кажете, че е възможно някой отвън да каже на България да промени това?


- Да. Член 2 на Договора за ЕС ясно говори за "зачитане правата на малцинствата". (бел.ред. - виж пълния му текст в дъното на интервюто)


Как се стигна до това докладът на Комисията да се определя като "положителен и обективен", а резолюцията - като зле съставена?


- В доклада на Еврокомисията се казва: "Все още е необходимо да бъдат постигнати стабилни резултати по отношение на окончателните присъди по дела за корупция по високите етажи на властта." В резолюцията на Европарламента пише, че "изразява загриженост във връзка с продължаващата липса на разследвания за
корупция по високите етажи, които да водят до осезаеми резултати". Каква е разликата?


И на мен не ми се искаше да се стига дотук, защото България неминуемо става център на внимание. Не че досега сме имали някакъв особено висок престиж в борбата с корупцията. Знаете, че това е проблем за присъединяването ни към Шенген и че това остана последната пречка за премахване на Механизма за наблюдение и сътрудничество.


По-добре е от всички тези документи и доклади да извлечем какво правим, каква е ясната ни цел.


Например?


- Вижте как в резолюцията се казва, че е взето предвид предложението премиерът да подаде оставка, когато се свика Велико народно събрание. Само че в същата резолюция е казано и следното: подчертава, че всяка конституционна реформа следва да бъде предмет на задълбочен и приобщаващ дебат и да се основава на подходящи консултации с всички заинтересовани страни, особено с гражданското общество, както и да бъде приета с най-широкия възможен консенсус.


Ако прегледаме как са правени в България конституционни промени - особено тези за съдебната власт - ще видите, че непрекъснато правим крачка напред, крачка назад, после пак крачка напред... В зависимост какво пишело в някой доклад. В зависимост от това какъв проект изпълняваме и кой в момента има идея каква да е промяната. А това е преди всичко професионален разговор в професионалната общност и между нея и обществото и управляващите. Не е "Ей сега ще попълним едни кутийки".


Което напомня, че този път в Доклада за върховенство на закона няма никакви препоръки.


- Да, затова е хубаво, че в доклада на Еврокомисията няма препоръки. Надявам се, че те ще се появят в позицията за Европейския семестър. В тази от 2020 г. е записано, че там все още не правят препоръки за върховенство на закона, защото са в Механизма за сътрудничество и проверка.


Няма лошо в Европа да попаднеш под прожектора, въпросът е под кой прожектор попадаш. Точно под този управляващите би трябвало да не вкарват България.


- Но това не се случва за пръв път. Ние сме под този прожектор, просто не е имало резолюция. Не е добре да има резолюция на ЕП, но там не за пръв път се обсъжда България.


Има ли прекалено много емоции в България покрай тази резолюция.


- Да, както обикновено. Имаше заклемявания, манипулации... Но каквото и да констатира докладът, работата ни чака нас, независимо кой е на власт. Няма да дойде някой отвън и да го свърши.


Любопитно е как управляващите казват критично, че тази резолюция вече често ще се цитира и използва срещу България, а те самите ѝ отделиха в България толкова внимание, че я направиха по-значима, отколкото тя е.


- Така е, това е препоръчителен документ.


Юлиана Николова: Резолюцията показа остър дефицит на политици-демократи в България

© П.Карабоев


Потвърждават ли тези политически страсти дълбокия проблем с кризата на парламентаризма и нормалния дебат в България?


- Да, липсва на култура на дебата, оставена е пропагандата, включително в медиите, да върши тази работа. Изключително голям е дефицитът на политици, които имат чувство към политиката, притежават вроден - ако искате - усет към правата и свободите, имат демократична нагласа. Трябва да се разбере, че когато отнемаш на някого правото да се самоидентифицира, нарушаваш негово основно право. Не просто решаваш някакъв национален проблем.


Спомняте ли си, че в началото на прехода хората ходеха с малки транзистори и слушалки, за да слушат дебатите във Великото народно събрание, това бяха политически дебати, а сега случващото се в парламента е скучно и безинтересно. В началото на 90-те години правителството изобщо не работеше така. Водила съм си стенографски записки и от тях се вижда как обсъждане на проект за закон - примерно, за администрацията - представлява 3-часов дебат между министрите. Сега просто изчитат точка по точка дневния ред, приема се или не се приема и се продължава напред.


Някой може да ви опонира, че така е било в зората на демокрацията и това е изживян период?


- Не е така. Въпросът е, че в партиите от всички парламентарни групи имаше хора с репутация и достойнство, юристите особено.


Доста се коментира двойствената позиция на Европейската народна партия около резолюцията. Евродепутатът Роберта Мецола, която внесе (отхвърлените) поправки от името на ЕНП, само минути преди дебата в пленарна зала изрично посочи България сред страните, нарушаващи принципи и ценности на ЕС. Манфред Вебер предлага такива критерии за спиране достъпа до еврофондове, че все едно са писани за България. Означава ли това, че за ЕНП подкрепата за Бойко Борисов е малък тактически ход в една много по-важна битка - за новия бюджет на ЕС, за антикризисния фонд, за Зелената сделка, за имигрантския пакт...?


- ЕНП не е щастлива със себе си, след като направи този реверанс към управляващите в България. Особено като се има предвид, че ЕНП ще гласува Механизъм за върховенство на закона, който първо ще удари България. Да, те решават някакъв друг, по-висок интерес. Вижте, че сме в средата на октомври, а прегворите за новия бюджет на ЕС са замразени, нямаме пакет регламенти за фондовете... Да не говорим, че няма разбирателство за възстановителния фонд, а той ни трябва сега, веднага. Това безспорно са по-важни неща.


Коментира се, че критериите за спиране на еврофондове ще станат по-широки, включително оценка за качеството на демокрацията, т.е. и такива неща като как в Българи се пишат и прокарват закони?


- Да, едва сега Европейската комисия вписа в доклада си това, което ние наблюдаваме от 5-6 години - чрез преходни и заключителни разпоредби на един закон да се предизвикват дълбоки промени и цели на други закони, без тези разпоредби да имат каквото и да е общо с тях. Възприе се едно становище - и донякъде със съучастието на Конституционния съд - че парламентът може да прави каквото си ниска, независимо какво пише в законите. Но това противоречи на демокрацията. Това е странно разбиране за разделението на властите.


ОИСР имаха данни за това през 2016-2018 г. каква част от проектозаконите идват от правителството и каква - от депутатите. За скандинавски страни правителствената "квота" достигаше 100%, в България е едва около 30%, т.е. 70% от проектозакони и регулации се внасят от всякакви депутати.


Бойко Борисов, ГЕРБ и министри казват, че те са едва ли не последната надежда на България. Наистина ли няма критична маса от хора, разбиращи добре как функционира Европейския съюз и демокрацията изобщо?


- Такива хора, слава Богу, има. Не са много. За съжаление не ги ценят особено. Но ме тревожи това, че "масата" на юристите много олекна. Някак си бие отбой. Все повече пада качеството на правното образование в България, отсъстват ярки лидери на правото в България.


Освен това е много важно на какви цели служи правото и за какво конкретно употебяват познанията си хората, които знаят как функционира ЕС?


- О, да. Но проблемът е още по-дълбок. Имаме дефицит на ценностно равнище, на нивото, което се оформя в семейството.


-------------


Член 132, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент


"При включването на изявление, последвано от разисквания, в дневния си ред, Парламентът решава дали разискванията да приключат с резолюция. Това не се прави, ако на същата или на следващата месечна сесия е предвидено да бъде разгледан доклад по същия въпрос, освен ако поради изключителни причини председателят предложи друго. Ако Парламентът реши да приключи разискванията с резолюция, комисия, политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, могат да внесат предложение за резолюция."


Конституция на Република България


Чл. 6.
2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.


Консолидиран текст на Договора за Европейския Съюз


Член 2
Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите-членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете.

Коментари (51)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1165 Неутрално

  Мъкааа мъка. Политици няма, щото хората с идеи се прегазват много качествено още в зародиш. Но пък виж, на строители много го докарваме.

 2. 2 Профил на Не на бездарната модерация
  Не на бездарната модерация
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Всеки про-европейски и интелигентен човек вижда, че ГЕРБ влачи към дъното цялото българско общество, поверявайки ПР-а и пропагандата си на кафевите, анти-европейски и нео-наци ориентирани медии и личности. Поради простата причина, че само долни помияри биха се навили да пропагандират "за" ГЕРБ. Нормален човек няма да го направи.

 3. 3 Профил на Не на бездарната модерация
  Не на бездарната модерация
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Забелязвате ли как истината е изчезнала тотално от риториката на властта и е отстъпила изцяло място на пропагандата.

  Протестит са "платени", докладът за България е "ласкав", Христо бил съдружник с Маджо, а сега най-новата пропагандна дъвка е, че резолюцията за България е основно за ИК и ОМО Илинден.

  Вместо, примерно, дискурсът да е: какво се обърка, защо имаме нужда от рестарт, защо я има тази резолюция, кое в нея не е вярно?

  Знайни и незнайни публични фигури и интернет тролове са впрегнати да разпространяват опорните точки на властта по всякакви канали. Хора като Мишо Константинов, извикани да говорят за изборния кодекс (който е пак излагация на ГЕРБ), вземат най-нахално думата по темата "ресолюция" и започват да плющят една по една опорните точки на властта.

  Положението е много страшно, а ГЕРБ са анти-европейска и безотговорна партия, всички средства на която в момента са да брани един-единствен човек от народното недоволство и правосъдието. Маските на уж про-европейски чиновници като Габриел, Майдел и Андрейчовците падат бързо и лъсват лицата на отчаяни службогонци и зависими пионки без собствено мнение.

 4. 4 Профил на mils5656
  mils5656
  Рейтинг: 426 Неутрално

  ЕС започва да ме убеждава все повече че е най-неефективната организация на граждани и държави . Трудно взима решения , а проблемите ги замита под килима или ги бори с наблюдения, мониторинги и добри пожелания за отстраняването им ! Затова страните членки от Източна Европа като видяха беззъбото Европейско председателство зпочнаха лека полека да го неглижират и за се връщат към старите комунистическо мафиотски практики и мутренски манталитет. Особено това важи за Унгария , Полша , Румъния за малко и най -вече за България като ние все повече се доближаваме до диктатурите в Беларус и Северна Корея ...Защото имаме народ без права и малцинства с права та страната ни е еврпейското гето ... Но какво им пука на управляващите или на евродепутатите ? А на Меркел даже и харесва да я таковат с 200 !

 5. 5 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3770 Неутрално

  Едва ли някой от цвилещите тролове ще си даде труда да прочете цялото дълго интервю, в което са обяснени на достъпен език забележките на Комисията и Парламента към България.

  Тези забележки се припокриват или буквално съвпадат, но докато докладът на Комисията според Барба Ганьовци бил “ласкав”, резолюцията на Парламента била плод на комунистическо-троцкистко-болшевишко-либерастки заговор срещу България на три морета и пет ракии.

  Щото не е важно какво пише в един официален документ на европейските институции, важно е как Тома Биков, Петю Блъсков и Нидялко ще го разтълкуват пред тролетариата.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 6. 6 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 2127 Неутрално

  Юлиана Николова е директор на неправителствената Фондация "Център за модернизиране на политики", бивш зам.-министър и бивш кандидат за вицепрезидент на България.
  ______________________________________

  Кой стои зад фондацията и кой я финансира?

  НПО затова ги създават, да ни бутат в грешни посоки!

 7. 7 Профил на Bornagain
  Bornagain
  Рейтинг: 444 Неутрално

  Демокрацията напоследък се превърна в нещо абсурдно - непрекъснато се повтарят едни неистини, да не кажа друго, в които задължително трябва да се вярва, щото така се изказват разни НПО -та - как била "подривана", как имала "врагове", все едно Китай бомбардира Югославия, как бедността, която поражда всъщност била благосъстояние, ама трябвало да изчакаме още 100 ина години, как автократите - олигарси от САЩ всъщност били демократи, как военния рекет за непрекъснати покупки на западно оръжие бил по желание на "демократичната общност" , как всеки ден някой мислел как да съсипе демократичните страни, а военното присъствие на Запада по целия свят става все по застрашително, как постоянното финансиране и организиране на вътрешни проблеми в страните извън желязната хватка на Запада било "демократични протести" и т.н.

  Свободата, Санчо...
 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 9 Профил на AllLivesMatter
  AllLivesMatter
  Рейтинг: 550 Неутрално

  Опорките: който е против протестите е про герб, анти-ЕС. Който е за демокрацията да се решава на избори и плурализма е не интелигентен. Който вижда жалкия опит за изнудване на ЕС пари срещу 'каквото каже ЕС' е същия като модел СССР - вижда конспирации.

  'progressives' is the politically correct word for communists
 10. 10 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1692 Неутрално

  За съжаление съм съгласен с констатацията!

 11. 11 Профил на Stoyko Tsochev
  Stoyko Tsochev
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Койт' не скача е червен, СДС, САДРА СЪ.... 🤣🤣🤣

 12. 12 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3770 Неутрално

  До коментар [#8] от "ck":

  “Тиквата се издъни с тази проститутка, която го е снимала гол както спи.”

  Това не е издънка.

  Издънка е, ако се уригне на официална вечеря или се яви пред Меркел с разкопчан цип на панталона.

  Това е ПРОБИВ В НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.

  Зщото въпросната проститутка не го е снимала за спомен, да си го закачи на стената в будоара.

  Тя е действала по нечие поръчение. На поръчителя са му трябвали компрометиращи материали (компромат) за премиера на държава-член на НАТО и ЕС, за да го държи в зависимост и да направлява действията му в своя изгода.

  Премиерът прекрасно знае коя е жената. Вероятно се досеща и кой я е пратил. И не желае да разследва случая, макар да разполага с целия ресурс на държавата.

  Защото ПОРЪЧИТЕЛЯТ Е НАД ДЪРЖАВАТА, той е извън законите и не подлежи на контрол от държавните институции.

  Естествено, този колосален скандал, който разтърси държавата из основи, ще бъде оставен да заглъхне с идиотското обяснение “Радев ме поръча на прекрасната госпожа”.

  Затова тази кула от карти, тази прогнила конструкция трябва да рухне.

  И никакви 50 лева, раздадени на пенсионери за купуване на на гласовете им, не променят този факт.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 13. 13 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 769 Неутрално

  До коментар [#4] от "mils5656":
  Европейският съюз не се ангажира да бъде съдия на борещи се групи
  в отделните държави членки. Логиката на западните демокрации е: всяка страна членка, когато е загубила устойчивост трябва сама да се стабилизира и изправи. Другото е износ на политики, както страните от Варшвския договор заклеймиха през 1968 г. Чехословакия, а ние влязохме там с танкове. ЕС не е СССР.

 14. 14 Профил на Не на бездарната модерация
  Не на бездарната модерация
  Рейтинг: 8 Неутрално

  [quote#9:"vik"]Опорките: който е против протестите е про герб, анти-ЕС./quote]

  За Анти-ЕС не знам, но за про-ГЕРБ се подразбира. Щом си против протестите, значи си за оставането на това правителство, следователни си про-ГЕРБ.

 15. 15 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 636 Весело

  още повече от същото
  без спирка

  прогресивните сили с дебилитета си наистина са решили да докарат стабилитет с Барисов-4
  няма лошо

  Je suis дани кирилов
 16. 16 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3770 Неутрално

  Днес имам множество излизания и срещи в града, затова напускам форума, като ви оставям едно забавно клипче:
  https://youtu.be/BrpxK3FL76c
  Приятно гледане.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 17. 17 Профил на AllLivesMatter
  AllLivesMatter
  Рейтинг: 550 Неутрално

  До коментар [#14] от "Не на бездарната модерация":

  Хахахаха

  'progressives' is the politically correct word for communists
 18. 18 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2326 Неутрално

  Левите сили у нас , тепърва ще берат горчивите плодове на резолюцията,на която така се радват.Защото българският избирател се е наслушал на приказки за корупция и няма да се впечатли,че и ЕП говори за нея.Хич обаче няма да се зарадва като разбере,че тия които се борят за гласа му ,искат да му натресат Стамбулската,еднополови бракове,повече права на ромите и признаване на македонско малцинство.

 19. 19 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 2996 Неутрално

  Радан и Елена поискаха ЕС давдигне юмрук и да извика "Мутри, вън!".
  Получиха ОМО, ЛГБТИ, ИК и сега някои мътни обяснения /"- Всякак може да се тълкува, но аз смятам, че не е така."/ .
  Като се канят да управляват, няма защо да се фукат с някаква хибридна форма на мониторинг, дето не било точно това.
  Вече и Нинова не е доволна от станалото.

  Еретик
 20. 20 Профил на Не на бездарната модерация
  Не на бездарната модерация
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Левите сили у нас , тепърва ще берат горчивите плодове на резолюцията,на която така се радват.Защото българският избирател се е наслушал на приказки за корупция и няма да се впечатли,че и ЕП говори за нея.Хич обаче няма да се зарадва като разбере,че тия които се борят за гласа му ,искат да му натресат Стамбулската,еднополови бракове,повече права на ромите и признаване на македонско малцинство.
  —цитат от коментар 18 на uvtest


  Ми крайно време е да разберете, че пътят за Европа минава през всичко това, дето си го изредил и дето кремълските помияри се опитвате да плашите хората с него. Нали уж сте граждани за европейско развитие? Европейско, ма друг път.

  А иначе, това, че се опитвате да направите тия теми централни, и знайни и незнайни помияри, от кафеви публични личности, до лайняни интернет тролчета като теб, е съвсем друг въпрос.

 21. 21 Профил на vesolr
  vesolr
  Рейтинг: 2529 Неутрално

  До коментар [#14] от "Не на бездарната модерация":

  Това не е точно така. Може да си против протестите и да си против ГЕРБ.

  От клеветника https://goo.gl/QdmktQ
 22. 22 Профил на Не на бездарната модерация
  Не на бездарната модерация
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#14] от "Не на бездарната модерация":Това не е точно така. Може да си против протестите и да си против ГЕРБ.
  —цитат от коментар 21 на vesolr


  Възможно е, но не се случва на практика. Защото хората, които са против протестие, никога не изразяват и желание за оставка на правителството. Аз поне не съм видял такъв човек тук. А да твърдиш, че не искаш оставка на ГЕРБ, но си против ГЕРБ е нелепо.

 23. 23 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4190 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Дефицит на какви да е правилни...
  Особено ясно след декларацията на политика ветеран Сашо Йорданов,
  че протестърите са лумпени простаци.
  Заначи само той умен убав класово осъзнат... контрапротестър.

  В сущности, постави в цела една неудобна светлина партийна линия против: умнокрасиви протестъри по улици и площади...
  и от БСП опозиращи с Нинова... на барикади,
  и умнокрасив пРезидента...
  подобните контри в Европарламента.

  Сал Сашо политкоректен??

  "Юлиана Николова: Резолюцията показа остър дефицит на политици-демократи
  в България"

 24. 24 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2198 Неутрално

  ...неправителствената Фондация "Център за модернизиране на политики"!! Но комент, както се казва!

 25. 25 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4190 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  ВМРО се бори за признаване на угнетени македонски малцинства.
  Не се ли?

  До коментар [#18] от "uvtest":

  Левите сили у нас , тепърва ще берат горчивите плодове на резолюцията,на която така се радват.Защото българският избирател се е наслушал на приказки за корупция и няма да се впечатли,че и ЕП говори за нея.Хич обаче няма да се зарадва като разбере,че тия които се борят за гласа му ,искат да му натресат Стамбулската,еднополови бракове,повече права на ромите и

  признаване на македонско малцинство.

 26. 26 Профил на Не на бездарната модерация
  Не на бездарната модерация
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ...неправителствената Фондация "Център за модернизиране на политики"!! Но комент, както се казва!
  —цитат от коментар 24 на Stargate


  Всичко пак ти е ясно, без да знаеш нищо, нъл тъй. Типично за пишман-консерваторите. Могат единствено да функционират чрез клишета, стереотипи и шаблони, че инак трябва да се мисли.

 27. 27 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2198 Неутрално

  До коментар [#22] от "Не на бездарната модерация":

  Възможно е, но не се случва на практика. Защото хората, които са против протестие, никога не изразяват и желание за оставка на правителството. Аз поне не съм видял такъв човек тук. А да твърдиш, че не искаш оставка на ГЕРБ, но си против ГЕРБ е нелепо.
  —цитат от коментар 22 на Не на бездарната модерация


  Другари, като ви знаем вие какви сте пишмандемократи, по-добре Бойко!

 28. 28 Профил на Не на бездарната модерация
  Не на бездарната модерация
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Другари, като ви знаем вие какви сте пишмандемократи, по-добре Бойко!
  —цитат от коментар 27 на Stargate


  Разбира се. Не се и съмнявам, че това е "логиката" и на останалите, дето "не са за ГЕРБ".

 29. 29 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 2061 Неутрално

  [quote#22:"Не на бездарната модерация"][/quote]

  Трябва пак да ви се каже, че досега нито веднъж не сте дали вярна оценка на ситуацията в страната, което прави и действията ви изначално сбъркани.
  Ще ревете пак на изборите.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 30. 30 Профил на Не на бездарната модерация
  Не на бездарната модерация
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Трябва пак да ви се каже, че досега нито веднъж не сте дали вярна оценка на ситуацията в страната, което прави и действията ви изначално сбъркани.
  —цитат от коментар 29 на zz_s


  Кои сме "ние"?

 31. 31 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 2061 Неутрално

  "- Това не е ли същият депутат, който завърши изказването си с думите "България над всичко!"?"

  Гнусно е да търсиш фашистки аналогии в това изказване.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 32. 32 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 2061 Неутрално

  "- Това не е ли същият депутат, който завърши изказването си с думите "България над всичко!"?"

  Гнусно е да търсиш фашистки аналогии в това изказване.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 34. 34 Профил на Не на бездарната модерация
  Не на бездарната модерация
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#3] от "Не на бездарната модерация":Да, забелязваме! Вие сте нагледен пример, типично Гьобелсова пропаганда!
  —цитат от коментар 33 на Boriana Gecheva


  Аз изредих конкретно моите примери за вашата гьобелска пропаганда. Къде са твоите за моята?

 35. 35 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 2061 Неутрално

  [quote#30:"Не на бездарната модерация"][/quote]

  И аз това питам. За сега ви виждам като леви червени радикали, загърнали се за маскировка с нещо прозрачно синкаво с което не можете да докарате даже лилавия цвят.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 36. 36 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4190 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Демокрацията винаги е била широко понятие.
  Зле определено, расплывчато, размито. Сложно.
  Затова. Допуска в слободия абсурди.

  Но от историята знаем: има прости строеве.
  Елегантни конструкции.
  С просто на глед, но свръхпределно умно лице на върха.
  Имало е и има.
  Сещате са

  До коментар [#7] от "Bornagain":

  Демокрацията напоследък се превърна в нещо абсурдно...

 37. 37 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 835 Неутрално

  Истина е. Има само фалшиви депутати-крадци

 38. 38 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4190 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Знаем ви комунистите така че...естествено.

  Вечен Застрахователен принцип на Демокрацията:
  Всеки управленец слуга на Народ се амортизира
  след максимум 2 мандата, критично, антидемократично.

  Просто не помните кога партия столетница излишна стана.
  Стана, призна "всите излишни станахме" и се разкара

  До коментар [#27] от "Stargate":

  Другари, като ви знаем вие какви сте пишмандемократи, по-добре Бойко!

 39. 39 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4190 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Права сте Диаря.
  "НПО" значи не паразитна организация.
  Финансирана на доброволни начала, от метежници.
  Грешна посока.

  До коментар [#6] от "Dariya Koleva":

  Юлиана Николова е директор на неправителствената Фондация "Център за модернизиране на политики", бивш зам.-министър и бивш кандидат за вицепрезидент на България.
  ______________________________________

  Кой стои зад фондацията и кой я финансира?

  НПО затова ги създават, да ни бутат в грешни посоки!

 40. 40 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2198 Неутрално

  До коментар [#38] от "dnevnikar":

  UNITED EU UNIONЗнаем ви комунистите така че...естествено.
  —цитат от коментар 38 на dnevnikar


  Какво знаете?!? Вие сте толкова заблудени, че дори левите либерали,коалирали се със зелените ви литкат, че са десни и вие им вярвате. Знаели били!

 41. 41 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2194 Неутрално

  Юлиана Николова: Резолюцията показа остър дефицит на политици-демократи в България...
  —цитат от коментар 0 на Статия


  Абсолют точно заключение!
  Причината за това унизително положение се крие в управляващата клика!
  България се управлява от комунистически мутри, които за беда са зависими от крайни националисти-ксенофоби!
  Няма по-лоша формула за управление от тази!
  Добрата новина е, че народът вече оттегля подкрепата си и от едните и от другите.

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 42. 42 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1174 Неутрално

  "за Истанбулската конвенция или за "дискриминацията срещу лица, основана на тяхната сексуална ориентация или полова идентичност".

  Ние имаме конституционен проблем. В Конституцията ни подробно е изброено на какви основания не се допуска дискриминация в България и сексуалната ориентация не е между тях. Това е проблем на правото. Защото има много директиви, които посочват и този принцип на дискриминация, но ние отговаряме, че нашата Конституция не дава. "

  Да, Конституцията не защитава от дискриминация въз основа на "сексуална ориентация или полова идентичност". Законът за защита от дискриминация обаче, не допуска дискриминация по признак сексуална ориентация. Иначе, директиви да иска човек. Директивата за кривите краставици също не е отразена в Конституцията, но никой не реве за проблема. За проблем обаче квичат марксистите точно заради посочения в чл. 4, ал. 3 от Конвенцията "Gender identity", неправилно преведен от госпожата като полова идентичност. Джендър идентичност или социо-пол, не е полова идентичност. Половата идентичност е понятие уточняващо сексуалната ориентация. Джендър идентичността според Съвета на Европа:
  "Джендър идентичност означава социо-пола, към който лицата чувстват, че принадлежат, който може да е или да не е еднакъв с биологичния пол, към който спадат по рождение. Това се отнася до вътрешно-дълбокото усещане на всеки човек за своя джендър (социо-пол) и включва личното чувство за тяло и други начини за изразяване, като дрехи, реч и маниери."

  https://www.coe.int/bg/web/compass/gender

  И тук възниква проблема, който болшевиките се опитват да скрият.
  Признаем ли с ИК джендър идентичността за признак за дискриминация, се отваря вратичката за всички 50-60 джендър разновидности да заобикалят законите. Примерно, за брака, за пенсионирането, за назначаване на конкурсни длъжности и т.н.
  Защото ще излезе, че ако биологичен мъж се декларира като жена, не може да му се откаже нито брак с друг мъж, нито ранно пенсиониране като жена, защото ще е дискриминация по джендър идентичност.
  Достатъчно е само да се ратифицира ИК и това става факт, дори без да се променя националното законодателство, понеже в ЗЗоД, Чл. 4. (1) е посочено, че е забранена всякаква дискриминация, основана "на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна." А ИК е договор...

  Ако някой привърженик на ИК може да ме обори, нека заповяда.

 43. 43 Профил на Анти Шишковци
  Анти Шишковци
  Рейтинг: 427 Неутрално

  Не вярно!
  Вижте ръководството на ГЕРБ и министрите, които между другото, повечето са назначения на ШИШИ. Ами парламента? Скоро в техните редици ще се влее титанът на мисълта - Слави .....

 44. 44 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2252 Неутрално

  Сега ще лажем и ще мажем. На английски се казва "damage control".

  Заглавие в Дневник: "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" Е ГОТОВА ДА УПРАВЛЯВА С БСП" (ЛЪЖИТЕ БЯХА ДОТУК)
 45. 45 Профил на реалист
  реалист
  Рейтинг: 332 Неутрално

  До коментар [#12] от "Norman Granz":
  Горе-долу, добре Сте го казал, "Затова тази кула от карти, тази прогнила конструкция трябва да рухне", но май никога, вече няма да се сбъдне у нас, че и в по-голямата част от ЕС, докато го има "ПОРЪЧИТЕЛЯТ Е НАД ДЪРЖАВАТА, той е извън законите и не подлежи на контрол от държавните институции". А, такъв го има, малко или повече, и в Европа, и в либералния Свят. Неограниченият либерализъм води до обезсилване и обезличаване на Държавните институции. И, това е целта на "Този над Държавите".

 46. 46 Профил на Александър
  Александър
  Рейтинг: 0 Весело

  Какво означава да си демократ в днешно време ?
  Да си радикално ляв неомарксист.
  Да се бориш за отворени граници и еднополова любов.
  Радвам се, че в България има дефицит от тия индивиди.
  Е поне тук във форума си имаме Стюпито и той ни е достатъчен.

 47. 47 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4280 Неутрално

  До коментар [#12] от "Norman Granz":

  Така е. Пенсионерът, който по съвместителство е и пРезидент, въпреки 50-те лева от Борисов, продължава да иска оставката му.

 48. 48 Профил на trial_jezz
  trial_jezz
  Рейтинг: 553 Неутрално

  До коментар [#22] от "Не на бездарната модерация":

  Против ГЕРБ съм - ей ме на за пример. Море като се сетя, че такива ка'о горното са "алтернативата"...

  “Those who love peace must learn to organize as effectively as those who love war.” ― Martin Luther King Jr.
 49. 49 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2704 Неутрално

  Радан и Елена попаднаха в ситуацията "Каква я мислехме, каква стана". Отидоха за вълна и се връщат остригани.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 50. 50 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7291 Неутрално

  Кадър от времето на Иван Костов. Сравнете я с днешните калинки и ще разберете, защо сме все последни.

 51. 51 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2193 Неутрално

  До коментар [#2] от "Не на бездарната модерация":

  Точно ГЕРБ не води обществото към пропаста , но е пълно с червени помияри ,които правят всичко възможно да саботират държавата и обществото ,както са тръгнали нещата , ще се стигне до крайности ,комунистите няма да могат да докопат кокала ,дори със Слави .

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK