Мария Шаркова, адвокат: Платформи като "Хелп карма" налагат усещането за паралелна здравна система

Адвокат Мария Шаркова

© Личен архив

Адвокат Мария ШарковаАдвокат Мария Шаркова е специалист по медицинско право. "Дневник" й изпрати въпроси във връзка с разследването на Би Ти Ви за платформата "Хелп карма", което постави конкретни въпроси за това как се разпределят парите на дарителите и как функционира подобен тип инициативи. От медията обещават още части на разследването, а в понеделник, 9 ноември, от платформата разпространиха позиция, в която твърдят, че репортажите на Би Ти Ви са били манипулативни.


Кое ви се струва най-смущаващо в изнесените данни в разследването на Би Ти Ви за дарителската платформа "Хелп карма"?


- Аз трудно бих могла да посоча нещо, което не е смущаващо. Но нека се съсредоточа повече върху тези проблеми и въпроси, които попадат в моята експертиза и бих могла да анализирам.
След репортажите прегледах няколко произволно избрани кампании за медицински случаи и установих, че по голяма част от тях не става ясно както за какво точно се събират средства, така и за какво точно са изплатени конкретни суми и как се доказват направените разходи. Тук бих искала да отбележа, че регламентът за защита на личните данните не може да служи за параван и оправдание за липса на прозрачност. След като ползваш публични средства, си длъжен да оповестиш по видим начин разходите си. (В позицията си от "Хелп карма" твърдят, че не са предоставили платежни документи, защото се съдържат лични данни, банкови сметки и др. - бел. ред.)


Медицинската помощ в България се финансира по няколко механизма - в основната си част се заплаща от Националната здравноосигурителна каза (НЗОК), както и от бюджета на Министерството на здравеопазването или този на Министерството на труда и социалната политика (за лица, които нямат доходи или имущество, за да заплатят оказаната им медицинска помощ).


Направи ми впечатление (и не за първи път, защото съм попадала на техни кампании и преди репортажите), че информацията, която се предоставя по конкретна кампания, не съдържа точни и ясни данни за диагнозата, предстоящото лечение, каква част от това лечение се заплаща по посочените по-горе механизми и за каква част се събират дарения. По някои кампании се посочва, че човекът има нужда от лечение (без никаква конкретизация), не се сочи точната диагноза, не се виждат офертите от съответните лечебни заведения, няма конкретна, ясна и подробна информация за планираното лечение и причините за събиране на средства (например не се заплаща от НЗОК, има отказ от НЗОК за заплащане, заплаща се само частично дадено лечение, каква сума не достига и прочее).


Няма никакви данни също така дали бенефициентите по кампаниите са кандидатствали пред НЗОК по предвидените механизми за финансиране на лечение в чужбина, когато се касае за кампании с тази цел.
Например в една от кампаниите, информация за която беше излъчена и в самия репортаж (детето е болно от спинална мускулна атрофия, а майка му, Ралица Енева, е служителка на фондацията - бел. ред.), детето получава лечение с определено лекарство, защото е включено в клинично изпитване в САЩ, като се посочва, че се събират средства за съпътстващи разходи като пътни, престой, както и провеждане на допълнителни изследвания. Информацията тук е подвеждаща и недостатъчна, защото при провеждане на клинични изпитвания спонсорът заплаща всички разходи на участниците, включително съпътстващите. Не се заплащат от пациента също така и провежданите изследвания, които са част от протокола на изпитването.


Логично беше тази платформа да изиска точна информация, предоставена от спонсора на изпитването, какво не се поема в конкретния случай за конкретното дете и едва тогава да позволи набирането на средства. Ако пък става дума за личен избор на близките да осъществяват конкретни изследвания извън клиничното изпитване именно в САЩ, да е ясно защо е необходимо това, има ли други алтернативи и защо не са избрани. Едва тогава дарителят ще е напълно наясно за какво точно дарява.


Между другото този лекарствен продукт по споменатата кампания вече е наличен и се прилага в България безплатно, но детето продължава да се лекува в САЩ. Тези важни въпроси не са уточнени и не знам дали причината за това е, че майката на детето също така е член на управителния съвет на "Хелп карма".


Първите реакции отсъдиха, че става въпрос по-скоро за морален проблем, отколкото за някакъв друг. Какво според вас показа разследването?


- В България няма ясни правила, уреждащи функционирането на подобни дарителски платформи, и сега се забеляза, че това е сериозен проблем. В конкретния случай платформата функционира като фондация в обществена полза, която се регламентира от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и която на практика е изпълнила задълженията си да представи годишен доклад за дейността си (колкото и да е анемичен той) и да публикува годишен финансов отчет (ГФО) за съответните години.


Идеята на тази публичност е дарителите да се осведомяват за дейността на организацията, но изглежда, че и самите дарители са пасивни. Един анализ на публикуваните данни щеше да подскаже на много хора, че има нещо нередно. Вероятно повечето дарители дори не са си представяли, че може да се злоупотреби с доверието им.


Оказа се също така, че журналистите четат тези отчети и доклади и ги анализират по-добре от органите, които трябва да упражняват контрол върху дейността на подобни организации. Ако тези органи си бяха свършили работата своевременно, преди година-две, сега вредите върху целия сектор нямаше да са в този размер. Изглежда, че не само дарителските платформи заместват ролята на държавата, но и разследващите журналисти го правят.


Над 20 организации написаха в отворено писмо, че до казуса с "Хелп карма" се е стигнало заради разрушаването на работещи механизми като закриването на фонда за лечение на деца. Какъв е вашият коментар?


- Напълно съм съгласна и подкрепям всяка дума в това писмо.


Моят опит като адвокат в тази област, а и опитът на колегите, които също работят в тази сфера, е, че пациентите все повече прибягват до дарителски акции, защото се оказва, че това е по-бързият начин за събиране на средства. Липсва пълна прозрачност за дейността на НЗОК по разглеждане на заявления за лечение на български граждани в чужбина, особено след премахване на Обществения съвет, който работеше към закрития вече Фонд за лечение на деца.


Нямаме обективни данни за сроковете, в които се разглеждат заявленията за финансово подпомагане, но аз съм се сблъсквала с фрапиращи забавяния. Например по един от случаите на пациент със злокачествено заболяване на кръвта управителят на НЗОК се произнесе месеци след подаване на заявлението. Съдът дори посочи в мотивите си, че процедурата по разглеждане на искането е продължила "прекомерно дълго въпреки ясното на административния орган действително здравословно състояние на жалбоподателя и значението на забавата при събиране на изискуемата информация за възможността за ефективно лечение".


Освен непрозрачните и бавни процедури съществува и друг проблем.


Много пациенти търсят средства за заплащане на разходи за лечение, които не могат да се заплатят по нито един съществуващ механизъм. Например за различни медицински изделия за пациенти с хронични заболявания (тъй като често се "полагат" едни и същи изделия на хора със сходни диагнози без оглед на индивидуалните им нужди). Мога да посоча още диетичните и лечебни храни за някои заболявания. Съвсем скоро спечелих дело срещу НЗОК за отказ от осигуряване на специална храна за болно от рядка болест момиче, което беше навършило 18 г. и така беше "излязло" от обхвата на съществуващия механизъм за осигуряване на безплатна храна. Мога да дам пример и с отказ за осигуряване на персонализирана поддържаща терапия за дете с мозъчен тумор въпреки доказателствата и направените в чужбина изследвания, които потвърждават, че това е най-правилната терапия точно за този пациент. Просто конвейерът е страшен.


Така че това, които не спира да ме смущава, е обстоятелството, че тези платформи възпитават хората да виждат в дарителството една паралелна здравноосигурителна система и да търсят помощта на дарителите като основен начин за справяне с проблема. Така обаче се възпитават институциите да продължават да работят все така бавно, при липса на прозрачност, при тежък бюрократизъм и не в услуга на пациента. Изглежда, че при "Хелп карма" неработещите институции направо са били полезни за развитието на дейността им. Дарителството трябва да е съчетано с активност, иначе ние приспиваме съвестта си и заедно с нея и институциите, които трябва да работят.


Какво се случи след закриването на фонда за лечение на деца?


- Добре е да обясним първо, че принципно не е добре в държавата да съществуват специални фондове за финансиране на едно или друго лечение, особено в случаите, когато говорим за деца, които са здравно осигурени, и при наличието на механизми за осигуряване на достъп до трансгранично здравно обслужване. Съществуването на специални фондове, чието добро функциониране зависи от субективните умения на даден ръководител, не осигуряват стабилност и създават риск от настъпване на срив по субективни причини, като се и случи с ЦФЛД.


Закриването му се предхождаше от един тежък период, в който постепенно ролята на най-важния орган - Обществения съвет - беше заличена и подменена. Преди акцията с арестите на неговите служители и поставяне на началото на края на този орган фондът (през 2015 г.) е заплатил около 6 млн. лева за лечение на деца в чужбина. За първата половина на 2020 г. разходът на НЗОК за лечение на деца в чужбина е малко над 500 хил. лева. Не съм сигурна, че това се дължи на рязък спад на нуждаещите се от такова лечение.


По принцип държавата не е длъжна да осигури безплатно лечение за всички свои граждани и за всичко, от което имат нужда. Няма как да се случи това при увеличаващи се нужди, оскъпяване на медицинската помощ заради нови технологии и въвеждане на иновативни терапии. Дори Европейският съд за правата на човека (ЕСПЧ) подчертава в свои решения, че преценката на държавите кои медицински дейности да финансират при наличие на ограничени ресурси е изцяло в тяхната компетентност.


Според ЕСПЧ той не може да прецени вместо държавите - страни по конвенцията, как следва да се разпределят наличните средства в здравеопазването, за да се удовлетворят различните нужди на техните граждани. Следователно отказът от финансиране на дадено скъпоструващо лечение не води непременно до извода, че е нарушено правото на живот на пациента.


Това, което обаче е важно да се осигури, са адекватни и работещи механизми и ясен и предвидим процес при вземането на решения. Тогава дарителските кампании ще подпомагат конкретни нужди, без да се налага хората да разчитат по всяко време на тях, за да спасят живота си или да осигурят нормално съществуване на хронично болните си близки.


Аз самата съм възмутена и силно обезпокоена от разкритията за тази платформа, но това по никакъв начин няма да ме накара да спра да дарявам своето време и средства за хората, които се нуждаят от това. Необходимо е да вложим много енергия в осъществяване на контрол върху институциите, чиито задължения не могат и не бива да бъдат замествани от дарителски платформи. Както и да знаем, че дарителството не е само натискане на бутон и изпращане на пари по кампания. Има много начини и много читави организации, чрез които да помогнем на уязвимите сред нас.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (38)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3033 Любопитно

  Ми и частните кабинети на доктори, които до обяд са в някоя държавна болница, а следобяд са в тях, налагат усещането за паралелна здравна система....

  [email protected]
 2. 2 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1086 Неутрално

  Точно така е - липсата на нормална здравна система води до паралелни такива, до "избор на екип", който ние здравно-осигурените си плащаме кеш, и до пълен разпад на т.нар. здравна система по време на епидемия. Линейки не идват, болници не приемат болни с инсулт - всеки да мре поединично.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 3. 3 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1086 Неутрално

  До коментар [#1] от "karabastun":

  а много често частните кабинети и клиники ползват държавния ресурс. Справка - ВМА и предишния и началник.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 4. 4 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 880 Неутрално

  Ако делкаха парите с БТВ, под формата на рекламни договори всичко щеше да е цветя и рози.
  От екрана щяха да се леят хвалебствени и сърцераздирателни репортажи за спасени деца и възрастни.
  Предполагам, че скоро някой от тия дето дърпат конците на Хелпкармаджийте ще поправи грешката и "смелите" и "честни" журналисти от БТВ ще почнат да се правят на ударени.

 5. 5 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3816 Неутрално

  Страхотен специалист в своята сфера е Мария Шаркова! Поздравления!

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 6. 6 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3673 Неутрално

  По - скоро, успешно цицат много пари за сметка на болните.

 7. 7 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2062 Неутрално

  Авторитетно и аргументирано становище на адв. Шаркова тук и в "120 минути". Поздравления! Експертизата не ѝ пречи да изрази лично отношение, което не омаловажава професионалното.
  Подкрепям напълно.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 8. 8 Профил на taratanki
  taratanki
  Рейтинг: 1350 Неутрално

  До коментар [#5] от "hamiltonf":

  оставям с впечатлението, че е единствената с този тип право.

 9. 9 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1454 Неутрално

  Съгласен съм по принцип с мнението на адвокат Мария Шаркова що се отнася до дарителството за лечение . Тя обаче не коментира казуса - спонсорство на концерти за около 20 000 евро , организирани от "триото " , Бойкикев , Манолова и сие .

 10. 10 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1454 Неутрално

  Съгласен съм по принцип с мнението на адвокат Мария Шаркова що се отнася до дарителството за лечение . Тя обаче не коментира казуса - спонсорство на концерти за около 20 000 евро , организирани от "триото " , Бойкикев , Манолова и сие .
  —цитат от коментар 9 на doroteus


  „На 27.09 ще бъдем заедно с всички артисти, предприемачи, общественици, интелектуалци и активни граждани, които са лицето на България през света и които не се страхуват да застанат с лицата си срещу безобразното управление на страната. Хората, които оставят позитивната следа след себе си, които са светлият пример за своите сънародници и съмишленици. Хора, които са успешни въпреки държавата. За активно гражданско общество, за граждански контрол и общонационално обединение в името на бъдещето на България! Поканете всички ваши близки и приятели тази неделя 27.09 от 16.00ч на Орлов мост!

  копирано от: https://debati.bg/miting-kontsert-na-mladite-koito-iskat-badeshte-bez-segashnite-upravlyavashti-obnovena/

 11. 11 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3816 Неутрално

  До коментар [#8] от "taratanki":

  Не е, естествено, но не са и много. Между другото Шаркова направи на мат и маскара една своя колежка, която се е набутала на държавната ясла, показа и публично колко е некадърна.

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 12. 12 Профил на Асен Градинаров
  Асен Градинаров
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Точно така е - липсата на нормална здравна система води до паралелни такива, до "избор на екип", който ние здравно-осигурените си плащаме кеш, и до пълен разпад на т.нар. здравна система по време на епидемия. Линейки не идват, болници не приемат болни с инсулт - всеки да мре поединично.
  —цитат от коментар 2 на Пипера е много лют


  Ама тази система не беше ли създадена от партията на другарите Костов и Семерджиев - ДСБ / ДеБъ, същата, която вие величаете като по-по-най и която се опитвате да ни пробутвате, че да ни оправела и икономиката, и съдебната система? Нещо си противоречите ли или ни казвате, че те досега винаги са се ос**али, ама сега вече като ни зареформират, ще цъфнем и вържем едновременно?

 13. 13 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7240 Неутрално

  Така е, когато държавата не си изпълнява задълженията, а остава друг да ги изпълнява.

 14. 14 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 1884 Неутрално

  Чакайте, къде видяхте паралелна здравна система? Да, фондацията събира пари за лечение на деца...... я покажете едно дете лекувано с техни пари??? От вчера задавам този въпрос, защо не покажат поне един случай на преведени пари за лечение. Дали са 15 млн????? но къде и за какво??? Да покажат Иванчо на 5 г от Обеля 18 или Хюсеинчо от село трандафорово. Няма ли, а 15 млн къде са?
  Преди от Фонда за лечение на деца виждахме- ХХХ лв влизат в г-н Еди кой си за самолетните билети, ХХХХ лв в г-жа Еди коя си за квартира в Париж....
  А тук, освен концерт на Орлов мост?

  Русия- проказата на планетата Земя.
 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 16. 16 Профил на proventuss
  proventuss
  Рейтинг: 1008 Разстроено

  Не искам да звуча безсърдечно, но почти всички, за които "Хелп Карма" събира дарения са палиативно болни, т.е. каквото и лечение да се приложи, рано или късно те ще умрат. От "Хелп Карма" доста умело манипулират дарителите с измамното усещане, че след лечението с пациентите ще се случи чудо, просто такива чудеса не се случват.
  За съжаление. А надеждата е най-котиращият се продукт в света и точно такива тарикати се възползват най-безсрамно от това.

  Лигата на необикновените почтени джентълмени.
 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 18. 18 Профил на goofy
  goofy
  Рейтинг: 340 Неутрално

  Адмирации за позицията на адвокат Шаркова. На няколко пъти е наблегнала в интервюто на основният проблем: основната вина не е в Хелп Карма, а в нефункциониращите ни институции и нашето абсолютно примирие с този факт.

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 22. 22 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 1003 Неутрално

  До коментар [#1] от "karabastun":

  Има и по-лошо. Лекари работят в държавни болници, като такса за преглед се събира в трицифрени суми от всеки. Дели се с болницата по неясен критерий. Представете си софтуерна фирма, произвеждаща ноу-хоу продукт. Обаче някои от програмистите, до обяд работят във фирмата, а следобяд предлагат продукта на частно.

 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 27. 27 Профил на papunqk
  papunqk
  Рейтинг: 928 Неутрално

  Както и да е, но не само усещането, но и реално вече нищо няма да дарявам. Имах такова подозрение, но не очаквах такъв мащаб и такава наглост! Отвратен съм и то завинаги!

 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 30. 30
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 31. 31 Профил на sylvester
  sylvester
  Рейтинг: 487 Неутрално

  Добро обяснение на казуса с дарителската агенция. Благодаря на адвокатката, както и на Дневник, че са я потърсили

 32. 32 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 489 Неутрално

  " усещането за паралелна здравна система"

  Така е, когато законите не са читави , а и не се спазват

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 33. 33 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2818 Весело

  "Медицинската помощ в България се финансира по няколко механизма - в основната си част се заплаща от Националната здравноосигурителна каза (НЗОК), както и от бюджета на Министерството на здравеопазването или този на Министерството на труда и социалната политика (за лица, които нямат доходи или имущество, за да заплатят оказаната им медицинска помощ)."

  Това е някакъв соц романтизъм. Политкоректният текст с оглед направените реформи е: ПАЗАРЪТ на здравни УСЛУГИ в България реализира ПЕЧАЛБА по няколко механизма - изгодни ДОГОВОРИ с НЗОК; ДОГОВОРИ за директно субсидиране от бюджетна организация (Министерство на здравеопазването за националните специализирани болници; Министерство на отбраната за ВМА; Министерство на образованието за университетските болници); ДОГОВОРИ за "вертикална интеграция" с производители и търговци на лекарства (включително паралелен износ на лекарства); ДОГОВОРИ с МТСГ за монополизиране на пазара за точно определени медицински изделия (слухови апарати, инвалидни колички) и не на последно място ДОГОВОРКИ с "предприемчиви граждани" - от "прост" болничен за празниците през "прост рекет" (избор на екип без дори екипът да е наличен) до тапия за първа степен инвалидност за пожизнено освобождаване от осигуровки и получаване на 30% данъчни облекчения, включително безплатно паркиране където падне на инвалидния шофьор.
  А Ковид19 е "манна небесна" за "построяването на магистрала" - три пътечки в едната посока, три в обратната и винетки/тол такси под формата на антигенни тестове/ПСР тестове. Само требе да се усъвершенства ДОГОВОРНИЯ механизъм от управителните съвети на търговските дружества "Болница".

  "това по никакъв начин няма да ме накара да спра да дарявам своето време и средства за хората, които се нуждаят от това."
  Не разбрах - каква е формата на дарение? Как дарените са разбрали Вашата воля на дарител? Как обществото е разбрало, че дарените са били подпомогнати точно с Вашето дарение вместо средствата да са в резултат на "пране на пари", наркотици или друг иновативен начин на измама?

 34. 34 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2818 Весело

  До коментар [#31] от "sylvester":

  "Добро обяснение на казуса с дарителската агенция."

  Не са "дарителски агенции" - нищо не даряват. Те са скъпо платени посредници/брокери с висока комисионна. Нещо като брокерите на недвижими имоти - 3% от продавача, 3% от купувача плюс разноските за всяко действие без първоначалния оглед, но без да носят отговорност за качеството/недостатъците на имота/лечението.

 35. 35 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4153 Неутрално

  Х 0000 2020

  Да, "карма" налага усещане за счетоводителски преопределено бъдеще
  лихварски длъжник на минало.

  Преди 2020 години Исус Христос обяви Нов завет.
  Прощават ти се греховете, но занапред не греши.

  Един Бог е съдията.
  Вечен.

  "Мария Шаркова, адвокат: Платформи като "Хелп карма"
  налагат усещането за паралелна здравна система",
  от Лора Филева

 36. 36 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4153 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Можгем да си напредставим, но затова ли ви плащаме?
  Да всявате паника!?

  До коментар [#22] от "Lazarus":
  До коментар [#1] от "karabastun":

  "Има и по-лошо. Лекари работят в държавни болници, като такса за преглед
  се събира в трицифрени суми от всеки. Дели се с болницата по неясен критерий.

  Представете си софтуерна фирма, произвеждаща ноу-хоу продукт.
  Обаче някои от програмистите, до обяд работят във фирмата,
  а следобяд предлагат продукта на частно."

 37. 37 Профил на who cares
  who cares
  Рейтинг: 449 Неутрално

  ... хм... в България очевидно всичко се подменя, фалшифицира и изопачава. На първо място, с цялото ми уважение към адвокат Шаркова, ама такова животно като "медицинско право" няма. Това е все едно да представят някого като шофьор на автомобил "Дачия" (например). Ама това е бял кахър. Следва факта, че заплата, хонорар и тъ.нъ. се декларират в НАП. Нападжиите се напъват да гледат касови апарати и складове, ама на никой, хич не му е направило впечатление, че Славчо еди кой си се разписва срещу 80 хил. А пък другите "програмисти" без пари, ама сигурно и те купуват хляб и сол. Та никой ли не се запита, ами те, аджеба на програма за фотосинтеза ли са? ... и още много има. Попадал съм на кампании, откровенно шарлатански, как сульо, пульо, Атанас и аз, за рождения ден на пульо, събират ... по 10 долара, които Атанас, а после и аз ще дарим за лечение на ухапване от медуза... и накрая нещо сериозно. Въобще не мога да си преставя какъв темерут трябва да си, за да се размотаваш из земното кълбо по скъпи хотели, ресторанти и самолети, и в същото време да набираш средства за своето дете, които после като член на борда ще си раздадеш на теб.

 38. 38 Профил на stefan_b
  stefan_b
  Рейтинг: 262 Неутрално

  Ама тази система не беше ли създадена от партията на другарите Костов и Семерджиев
  —цитат от коментар 12 на Асен Градинаров


  От 20-ина години Костов не е на власт. Другите имаха достатъчно време да променят системата, ако искат.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK