Даниел Вълчев: Не ме слагайте в ролята на морален съдник по казуса с Петър Илиев

Даниел Вълчев: Не ме слагайте в ролята на морален съдник по казуса с Петър Илиев

© Надежда Чипева, КапиталСигналите за плагиатство срещу преподавателя в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и предлаган за кандидат за министър на правосъдието, а след това и на вътрешните работи и силов вицепремиер в правителство на "Има такъв народ" Петър Илиев стигнаха до етичната комисия. Те са допуснати за разглеждане, но няма срок за произнасяне на комисията. Проверка на "Дневник" установи, че в книгата на Илиев "Компетенцията на Народното събрание", издадена през 2015 г., има множество дословно копирани пасажи без цитиране от доктората "Парламентарен контрол" на преподавателя в СУ доц. Наталия Киселова, защитен през 2008 г. "Капитал" и "Дневник" потърсиха декана на Юридическия факултет (ЮФ) проф. Даниел Вълчев за позицията на ръководството и отговори на някои от актуалните въпроси по казуса.


Доц. Киселова е повдигнала въпроса с книгата на Петър Илиев още през 2015 г. Според преподаватели в университета за случая се е знаело както в катедрата по конституционно право, така и в другите катедри на Юридическия факултет. Въпреки това никой от ръководството на факултета не се е ангажирал с въпроса. Как бихте коментирали това?


- Нека отделим спорното от безспорното. Това, което е безспорно, е, че има твърдение от страна на наши колеги, че преди 6 години е било установено, че има съответствие между книга на колегата Илиев и книга на колегата Киселова и че този въпрос е бил разискван в катедрата по конституционно право. Мои колеги споделиха, че това е точно така. Да кажем, че Юридическият факултет е знаел, според мен е неправилно, тъй като аз говорих с проф. Сашо Пенов, който по това време е бил декан на факултета, и той каза, че до него към онзи момент не е имало никакъв сигнал с подобно съдържание. Аз не знам и някой да твърди такова нещо.
Възможно е на лично основание хора от различни катедри да са били запознати с казуса, но така или иначе институционално към онзи момент ръководството на факултета не е било сезирано. Оттук насетне това, което колегата Киселова казва, е, че по някакви причини тя не е формализирала тези свои претенции. В момента, както знаете, има няколко сигнала към комисията по академична етика, която не е към факултета, а е към университета. Ние имаме свой представител в нея, в лицето на доц. Боряна Мусева, която също потвърди, че подобни сигнали са постъпили.


А сега коментарът на фактите. Хубаво ли е да се плагиатства? Не, не е хубаво. Към онзи момент не мога да направя точна снимка на законодателството, което е третирало този въпрос, но както тогава, така и сега се носи наказателна отговорност при някои от случаите. Към онзи момент компетентен орган не е бил сезиран, така че допускам, че твърденията на колегата Илиев, че по въпроса има давност, могат да се окажат верни. Това трябва да се провери. Що се отнася до това какво ще следва оттук насетне, то зависи какви са изводите на комисията.


Ще обясня защо това не е толкова просто, колкото може би изглежда на пръв поглед. По принцип се вижда, че е преписвано. Когато се установява плагиатство, трябва да се установи идентичност на текстовете или поне доста голяма близост между тях. Това без съмнение ще бъде направено.


Второто, което трябва да се установи, е дали въпросът е за пресъздаване на текст, който е авторски, или за текст, който се отнася до факти. Например, ако вие напишете, че Народното събрание се състои от 240 депутати, и аз кажа същото, това очевидно не е плагиатство. И на трето място, без да искам нищо лошо да кажа, трябва да се види дали текстът на колегата Киселова изобщо е авторски. Дали това са точно нейните мисли с оригинални тези и аргументи. Ако това се установи, ще може да се направи извод за това, което следва.


Ясно искам да кажа, че това, което се прокрадна тук-там в медиите, че едва ли не това е някаква голяма мистификация и някой нещо е прикривал в ЮФ, не е вярно и може лесно да се установи. Колегата Киселова ми се обади преди 10 дни (разговорът с Вълчев "Дневник" и "Капитал" проведоха на 16 август - бел. ред.).


Тук няма никаква причина да има нещо скрито-прикрито по простата причина, че това не е хубаво, не е добър знак за един университет да не се дава гласност на такива случаи. Аз бих посъветвал всички колеги, които за в бъдеще, не дай си Боже, имат такъв случай, просто съвсем ясно, открито и категорично да си следват съответните процедури.


Получихме сигнали и за други случаи на академично плагиатство. Какви са вашите наблюдения?


- Единна академична среда в България много отдавна няма. Академичната среда в СУ е една, дори в неговите отделни факултети. Съвсем друга вероятно е в Шуменския или Великотърновския университет, или Бургаския свободен университет. Това, което мога да кажа, че да има случаи на плагиатство става все по-трудно по простата причина, че светът върви към дигитализация. В много университети, в това число и в нашия, когато даваме на студентите да пишат курсови работи, има съответни програми, които лесно откриват такива неща. Това, което ние правим в момента, е дигитализация на библиотеката на факултета. Ако всичко върви наред, надявам се догодина да имаме дигитализирана голяма част от нашата библиотека. Тогава всеки колега, който има нов труд, в момента, в който този труд се дигитализира, много лесно ще може да се сравнява със съществуващите текстове.


Имайте предвид, че плагиатството не е просто да копираш нещо. В повечето случаи става въпрос за много прецизна преценка. Между другото, само да припомня, че факултетът и университетът може да има някакво отношение само тогава, когато съответната научна единица е в рамките на някаква процедура. Доколкото аз знам, книгата на колегата Илиев не е неговата докторска дисертация. Тя не е и издадена от СУ. В момента децентрализацията в научното творчество е толкова голяма, че всъщност не знам дали ние можем да знаем за всички научни изяви на един или друг човек.


В средата на юли Академичният съвет на СУ окончателно прие Вътрешните правила за извършване на проверка за плагиатство. Преди това как е бил прилаган Законът за висшето образование, според който членовете на академичния състав се освобождават "при доказано по установения ред плагиатство"?


- Не се притеснявайте, ред ще бъде намерен. Въпросът е, че до момента такова деяние не е установено. Нека все пак да кажем ясно: аз не съм адвокат нито на колегата Илиев, нито на колегата Киселова. Все пак трябва да имаме предвид, че независимо дали един човек ни харесва в своите прояви, в това число и в своите публични прояви, да не забравяме, че никой не е извършил едно деяние, докато това не е доказано. Досега не съм се изправял пред подобни казуси. Но да кажа пак: не мисля, че това е честа практика в СУ, такива случаи, доколкото разбрах от свои колеги, е имало, имало е различни процедури, които са се развивали.


Дали в правилника има или няма подробно разписан ред не е проблем, защото освобождаването от академична длъжност става по реда на закона за академичните длъжности, респективно в съчетание с Кодекса на труда. Ако такова освобождаване бъде обжалвано, съдът ще гледа законите. Нека изчакаме да видим какво ще се случи. Не е хубаво да обявяваме някого за виновен, преди това да е установено.


От този случай ние трябва да направим някакви изводи, които според мен са следните:


Първо, да бъде ясно, че ние живеем в един прозрачен свят и когато човек прави нещо, той трябва да бъде с ясното съзнание, че ще трябва сега или след известно време да носи отговорност за постъпките си. На много хора в България това още не им е ясно. Не казвам, че случаят е такъв и че някой е извършил нещо лошо. Но това винаги трябва да го имаме предвид.Второ, когато човек излиза в публична позиция, той трябва да се подготви, че ще бъде гледан под лупа. Това също е правилно. Друг е въпросът, че в в България отиваме с една идея отвъд това и започваме да гледаме дали в 7 клас е върнал книгите си в библиотеката и т.н. Като оставим това преиграване, което е характерно за всички балкански държави, мисля, че е ясно.


И третото: все пак Юридическият факултет на СУ е създаден в края на 19 век. Него го е имало преди нас и, да се надяваме, ще го има и след нас. Така че всички ние, като правим или говорим нещо, особено в една като цяло изнервена публична среда, трябва да си даваме сметка как това влияе върху всички други, които са във факултета, в това число и студентите, и преподавателите, и служителите.


Ако въпросът, че доц. Киселова е била окуражена да не разпространява казуса от членове на катедрата по конституционно право, бъде повдигнат към вас, бихте ли изследвали случая?


- Допускам, че колегите ми ще кажат, че откакто съм декан от 2 г. не е имало случай някой да повдигне въпрос, а аз да се направя, че не чувам. Може да не реагирам по начина, по който на тях им се иска, но хората са различни и имат различни виждания.


Аз например, ще ви кажа съвсем честно, че съм леко учуден, че човек на такава възраст като доц. Киселова и в такава позиция се е изплашила от това, че някой й е казал нещо. И моят ръководител на катедра много неща ми е казвал, но така или иначе, когато съм считал, че съм прав, съм отивал и по-нататък. Но и нея не съдя. Не знам какво й е било. Не бива отвън да се съди лекомислено. В крайна сметка така, както казва тези неща сега, съвсем спокойно е можела да ги каже и тогава, според мен.


В крайна сметка или се борим за истината, или не се борим. Истината не е ситуационна в крайна сметка.


Ако все пак повдигне въпроса, бихте ли предприели действия ?


- Това са все хипотетични въпроси. А ако доц. Киселова е преписала от колега? Искате ли сега този въпрос да изследваме. Ако се повдигне въпроса. Като бъде повдигнат тогава ще го обсъждаме.


Петър Илиев има участие с текст в сборника "Правовата държава в България. Актуални проблеми в областта на конституционното правосъдие и съдебната власт", на който сте съставител заедно с Мартин Белов. Какви са впечатленията ви от Илиев като учен?


- Този сборник е по проект на фондация "Конрад Аденауер" и той е добър, защото идеята е да се концептуализира малко ролята на Конституционния съд. Твърде слабо познавам колегата Петър Илиев, за да имам каквото и да е отношение към него. В Юридическия факултет има около 100 преподаватели.


Ясно е, че нямам някакво специално отношение нито към него, нито към колегата Киселова, нито към когото и да било. За този сборник той е дал една статия.


А вие как разбрахте за случая и твърденията за плагиатство?


- За случая разбрах първо по медиите, след това ми се обади Наталия Киселова и след това ми се обади Боряна Мусева.


Имате ли някакво обяснение защо никой не е реагирал още тогава?


- Нямам никаква представа. Питайте Наталия Киселова.


А тя като е говорила с Вас споделила ли Ви е нещо повече?


- Има някакво недоразумение. Ако дойдете на Факултетен съвет ще видите колко сложни хора има, колко сложни характери - всеки със своето виждане и самочувствие. Аз не съм им ротен командир да им казвам. В крайна сметка така е решила и така е направила. Не мисля, че е направила нещо добро като си е замълчала, но в крайна сметка човек не може от името на другите да преценява една ситуация, в която самият той не е бил. Това е много лесно да се направи отвън и след години.


А с Петър Илиев говорил ли сте след този случай?


- Не. Той не ме е търсил и аз също не съм го търсил.


Канен ли сте за арбитър в етичната комисия, която проверява случая?


- Не.


А бихте ли приели?


- Това са хипотетични въпроси. Трябва да помисля не за друго, а защото, ако след това има процедура във факултета дали няма да има някакъв проблем с това - да имаме вече някакво мнение, а след това да съм в административно качество. Иначе защо да не бих приел?


Гледахте ли интервюто на Петър Илиев по "Нова телевизия" ?


- Гледах го.


Какво смятате за него и приемате ли за допустимо поведението му в качеството му на преподавател в Юридическия факултет?


- Аз съм бил в публичния живот и в някаква степен продължавам, макар и в друга битност, да бъда в публичния живот на страната. За тези години съм научил едно нещо - че хората, които публично излизат и гласовито защитават крайни морални позиции най-накрая се оказва, че не са много морални. Винаги съм се въздържал от това да давам крайни морални оценки на хората.


Ясно е какво впечатление направи колегата Илиев с това интервю и то не се нуждае от специално обяснение, но пък от друга страна винаги трябва да имаме предвид, че никога не знаеш на един човек какво му е било в този момент. Нека не бъдем толкова крайни. По-важното според мен е да видим голямата картина, а тя според мен е следната.


В България по някаква причина ние не успяваме да намерим най-малкото общо кратно между своите различни лични, групови, политически, социални и т.н. нагласи. А когато не успяваме да намерим това най-малко общо кратно много трудно успяваме да гледаме в една посока и по тази причина и нашите управления са не много потентни и нямат много голяма мощ. За съжаление, и егото, за което се говори напоследък, и различни интереси може би, и характерови особености на хората, пречат. Един по един уж не сме лоши хора, но като започнем да правим някаква обща работа обикновено не ни се получава.


Ако идеята е, че никой няма право да се кандидатира за никакъв в тази държава, това не е добра идея. Навремето баща ми по повод на дядо ми, който беше шивач, казваше, че човек трябва да си знае разкрача, защото когато направи по-голяма крачка има опасност панталоните му да се цепнат. Така че трябва да сме малко по-предпазливи.


Не ме слагайте в ролята на морален съдник. Това не ми е специфична и предпочитана роля. При г-н Илиев процедурата ще се развие и оттам нататък каквото трябва ще се предприеме и то ще стане, независимо дали го говорим или не. Друг е въпросът за проблемите на висшето образование.


Какви са те в момента?


- Истината, според мен е, че университетът, който всички ние познаваме и в който професорът излиза и разказва на студентите неща, които те не знаят, гледат го в захлас, този тип университет, който години наред е съчетавал елита на нацията с народа и е бил или в опозиция на властта, или властта го е ухажвала, за да я подкрепи - този университет е на път да изчезне. Защото той исторически се е крепял върху точно тези две идеи - първо, единството на нацията през науката - просвещенския идеал за учения. И второ - университетите са били монополисти по отношение на библиотеките т.е. големите библиотеки са били в университетите.


Това, което стана през последните тридесетина години, с интернет, различните възможности за мобилност, то университетът и на това основание вече е компрометиран, защото аз няма какво да кажа на моите студенти, което те от никъде другаде да не могат да намерят. Това, което аз мога да им кажа обаче, е различно. Мога да им кажа технологията и да ги водя по пътя - как ще различавате спорно от безспорно, истина от неистина, относимо и неотносимо и т.н.


И последното, което е много важно, е, че всъщност новият студент вече не се интересува кое е истина и кое не е, а кое е полезно и кое не. Ето това е проблемът. Оттук нататък университетското образование е в коренно различна среда.


Софийският университет исторически е бил "Университетът" - единственият в България. Когато моята дъщеря кандидатстваше, тя казваше "Софийския университет", а сега в момента нашите студенти му казват "Софийския" - т.е. той е вече един от голямата поредица. Но това все пак е едно специфично място на одухотвореност и затова мен ме боли, когато се повдигат такива въпроси. Излиза, че това не само не е специално място, а някакво място с посредствени хора, които си мятат някакви документи и нещо не могат да се разберат, няма ред и т.н. Искам да ви уверя, че от моя гледна точка, това не е така. Специално за юридическото образование има друг тип особености и основното е, че се нароиха много факултети. В момента има 9 юридически факултета, те бяха и повече. Знаете за случая и с дипломи, издадени от Академията на МВР.


В момента, ако държим на сериозно юридическо образование, трябва да уеднаквим входа и изхода, защото нямаме съизмеримост. Въпреки че миналата година доста ни критикуваха, че заради пандемията не направихме кандидатстудентски изпити, но приемът по матура и по диплома се оказа едно добро решение от гледна точка на това, че се видя кой кой е. Едно е да кандидатстваш в Софийския университет с изпит, който винаги е бил много труден, а друго - да кандидатстваш в други факултети, където питат кога е живял Хан Аспарух и се влиза по точки. В момента в юридическите факултети няма и единен изход - има държавни изпити, но те се организират от всеки ректор. Това е един много голям проблем.


Според мен, в регулираните професии, изходът трябва да бъде единен, както е например в Германия - държавният изпит се организира от държавата и тя слага единна летва. Това сме говорили вече с четирима министри и да видим дали нещо ще се промени. Липсата на такъв изход доведе до това, че всички големи гилдии в юридическите професии имат свои много тежки изпити - за съдия, прокурор и т.н.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (113)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2561 Неутрално

  Какво се учудвате? Така са научени от вожда им Тодор Живков - да плагиатстват. Той "написа" и издаде,(а всъщност други му написаха),десетки томове съчинения,за които впрочем получи доколкото си спомням над сто хиляди лева хонорари! Много пара за онова време.

 2. 2 Профил на hasmokar
  hasmokar
  Рейтинг: 821 Неутрално

  Дайте думата на баба Гицка, баста теа паркетни субекти.

 3. 3 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 861 Неутрално

  Дълго излияние, с което се опитва, като плужек да излезе от ситуацията.
  Всички знаели, само добрите декани НЕ!!!
  Петър Илиев е момче на мафията, а всички от ЮФ на СУ са превили гръб, барабар с Вълчев.
  Защо е момче на мафията ... ми защото през кантората му се управляват пари в офшорки от Барбадос... що за кантопа е това с 6 счетоводители ...
  И даже той не е возъка в схемата, а е бушон ...
  Мозъкът е почетния ни консул на Антигуа и Барбуда ... проф Иван Тодоров. През него вече се стига до онези с многото мръсни пари.

  Това е !!!

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 4. 4 Профил на doctor.no
  doctor.no
  Рейтинг: 912 Неутрално

  Интересно е каква ли е причината авторът преди няколко месеце да изкупи от търговската мрежа всички екземпляри от произведението си

 5. 5 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3192 Весело

  До коментар [#3] от "ironhorse":

  Един път да се съглася с теб.

 6. 6 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1494 Неутрално

  "колегите ми ще кажат, че откакто съм декан от 2 г. не е имало случай някой да повдигне въпрос, а аз да се направя, че не чувам."

  За аматьор в нечуването се справя забележително добре, като гледам интервюто. Не бива да скромничи.

 7. 7 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3986 Весело

  " Аз съм бил в публичния живот и в някаква степен продължавам, макар и в друга битност, да бъда в публичния живот на страната. За тези години съм научил едно нещо - че хората, които публично излизат и гласовито защитават крайни морални позиции най-накрая се оказва, че не са много морални. Винаги съм се въздържал от това да давам крайни морални оценки на хората."

  А хората, които не заемат ясна позиция срещу кресльовци и агресивни типове, които лъснаха пред цялото ни общество, имат също силен дефицит на нравственост, породен от страха да не навредят на репутацията и кариерното си развитие в някое топло местенце, в случая в академичните среди на СУ........

 8. 8 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1494 Неутрално

  Майната му на Даниел Вълчев. Едно амбициозно влечуго повече, едно по-малко - какво толкова.
  За Софийския университет ме е яд. Имах някакви илюзии.

 9. 9 Профил на doctor.no
  doctor.no
  Рейтинг: 912 Неутрално

  До коментар [#3] от "ironhorse":

  Даааа, така е. И като си представим за кои постове беше гласен
  - мин на правосъдието
  - мин председател
  - мин на ВР и вицепремиер по сигурността
  Това си е все едно Делян Пеевски шеф на ДАНС

 10. 10 Профил на MilliVanilli
  MilliVanilli
  Рейтинг: 2332 Неутрално

  До коментар [#6] от "еспресо":

  Какъв аматьор? Та той е политик от класа. Би бил чудесен министър-председател

  Сам съм, други няма...
 11. 11 Профил на vkiril
  vkiril
  Рейтинг: 265 Неутрално

  Човекът-тефлон - нищо не се лепи по него.
  Всички са прави, той нищо не е чувал. И да е чувал - то е били в лично качество - значи нищо не е чувал...
  Абе давай да раздигаме седянката!

 12. 12 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3569 Неутрално

  “Когато се установява плагиатство, трябва да се установи идентичност на текстовете или поне доста голяма близост между тях. Това без съмнение ще бъде направено.”

  А може да е просто съвпадение. Да кажем, че мислите на доц. Киселова и на напористото младо масонче са текли в една и съща посока и съвсем случайно са облечени в едни и същи думи, и така ... на няколко десетки страници... Толкова ли и невъзможно?!

  Чел съм някъде, че през времената на Наполеон III френските стражари са имали един безспорен начин за установяване на прелюбодейство: като хванат двамата - гол мъж и гола жена - един върху друг, прекарват палката между телата им и ако се закачи накъде по средата, налице е immisio penis in vaginae, т.е. актът е консумиран. Ако мине свободно, може да се предположи, че мъжът просто е полегнал върху жената, щото е бил уморен и е решил да си почине...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 13. 13 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2528 Неутрално

  С мекошавия си коментар, Вълчев е готов да изкара крадеца герой!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 14. 14 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3391 Неутрално

  Дълго излияние, с което се опитва, като плужек да излезе от ситуацията.Всички знаели, само добрите декани НЕ!!!Петър Илиев е момче на мафията, а всички от ЮФ на СУ са превили гръб, барабар с Вълчев.Защо е момче на мафията ... ми защото през кантората му се управляват пари в офшорки от Барбадос... що за кантопа е това с 6 счетоводители ...И даже той не е возъка в схемата, а е бушон ...Мозъкът е почетния ни консул на Антигуа и Барбуда ... проф Иван Тодоров. През него вече се стига до онези с многото мръсни пари.Това е !!!
  —цитат от коментар 3 на ironhorse


  ++++

  Може и да си преувеличил, но не много. Отдавна се опитват да ни пробутат Петър Илиев на висок пост. Може и да са си повярвали, че щом успяха една Мутра да ни пробутат за премиер, защо не и друга, даже малко по-образована?
  Само че що за нация сме, членове на елитен клуб като ЕС, щом успяват да ни пробутват подобни кримита за лидери? По-различни ли сме от афганците, на които им подариха супер армия, да ги прегазят банда от полудиви талибан-козари?

 15. 15 Профил на 1107
  1107
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Всички знаят, че огромната част от така наречените докторати са абсолютно безмислени и само про форма, колкото някой да се обяви за "доктор" и "хабилитиран", за да прави "кариера". Тоя наглец със голвм гръб не е нищо по-различно. Фактите, че ръководството на факултета само гледа да замаже тази позорна история, показва че те само искат да продължат с установената практика. Ще има още десетки, стотици, хиляди "петър илиевци". Те са основата на висшето образовани и на цялата "държава".
  На боце докторската степен да не е по-хубава?!?

 16. 16 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3986 Весело

  " Второто, което трябва да се установи, е дали въпросът е за пресъздаване на текст, който е авторски, или за текст, който се отнася до факти. Например, ако вие напишете, че Народното събрание се състои от 240 депутати, и аз кажа същото, това очевидно не е плагиатство. "

  Очевидно ! Само дето в този случай никой няма да се оплаква от плагиатство, защото не смята, че той е родил пръв идеята, че НС се състои от 240 депутати у нас, нито че слънцето изгрява от изток, например ! Когато, обаче, дословно копираш чужд авторски труд, говорим именно за плагиатство, но Вълчев нещо не иска да си го причини - това да заеме ясна позиция срещу момчето, което помага на едни кръгове у нас да инвестират едни пари в едни офшорни зони с благотворителна цел, напълно безкористно......

 17. 17 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3569 Неутрално

  До коментар [#14] от "pontius_glarus":

  "Отдавна се опитват да ни пробутат Петър Илиев на висок пост. Може и да са си повярвали, че щом успяха една Мутра да ни пробутат за премиер, защо не и друга..."

  Мутра (шофьор-гавазин на Румен Николов-Пашата) за премиер и мутра (шофьор-гавазин на Мето Илиенски) за министър на вътрешните работи.

  Тя тука някакъв си преписвач и "почетен консул" на офшорна зона, за когото властите във въпросната офшорна зона не са и чували...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 18. 18 Профил на makemydayy
  makemydayy
  Рейтинг: 1043 Неутрално

  Даниел Вълчев: Не ме слагайте в ролята на морален съдник по казуса с Петър Илиев.
  Щото съм хлъзгав,мазен и хитър червей.
  И тоя ни възпитава младежта.
  Уффф...
  Алоооу,СУ ,къде ги копаете все такива червеи???

 19. 19 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2417 Неутрално

  "колегите ми ще кажат, че откакто съм декан от 2 г. не е имало случай някой да повдигне въпрос, а аз да се направя, че не чувам."За аматьор в нечуването се справя забележително добре, като гледам интервюто. Не бива да скромничи.
  —цитат от коментар 6 на еспресо


  Не е аматьор в нечуването, а висок професионалист.
  Той изреди университети с проблем, стигна до Бургас, а ловко прескочи най-големия скандал – Ректорът на ВарненскияТех Университет!
  Този Ректор бе порицан, доказан плагиат, но той реши, че е достоен да продължи И ректорската, И преподавателската си работа!
  Не съм проверявал как завърши този гьонсуратлък нататък!
  Ни чул, ни видял Дани "Вълчето"!

 20. 20 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2532 Неутрално

  Първото падение на ЮФ беше отказът да именуват зала на името на най-четения си колега - покойния Кристиян Таков. Второто - с поръчковите изказвания по адрес на конвенцията срещу домашното насилие, известна като Истанбулска конвенция. Тогава Вълчев и други познати академични лица от ЮФ станаха част от хибридната акция на ГРУ.

 21. 21 Профил на makemydayy
  makemydayy
  Рейтинг: 1043 Неутрално

  "По принцип се вижда, че е преписвано. "
  Що за израз използува т.н. "професор" Вълчев??
  Перверзно Извърта нещата до степен на непонятност.
  Сякаш не може да каже естественото:
  "Вижда се,че е преписвано".
  В сравнение с тоя лигльо-професоре Янаки Стоилов е титан....
  А за Янаки имах най-долно мнение.

 22. 22 Профил на makemydayy
  makemydayy
  Рейтинг: 1043 Неутрално

  Първото падение на ЮФ беше отказът да именуват зала на името на най-четения си колега - покойния Кристиян Таков. Второто - с поръчковите изказвания по адрес на конвенцията срещу домашното насилие, известна като Истанбулска конвенция. Тогава Вълчев и други познати академични лица от ЮФ станаха част от хибридната акция на ГРУ.
  —цитат от коментар 20 на cinik


  +++++++++++++++
  Таков спасяваше честта на ЮФ.
  Очевидно тя е била погребана заедно с него.😭😭😭😭😭😭

 23. 23 Профил на conservamus
  conservamus
  Рейтинг: 863 Неутрално

  Ако още малко биваме обляни от интелигентни хора с обтекаеми морални ценности, има риск да си припомним какво доведе фактически Бойко навремето - не простонародният му език, ами обещанието за някаква морална позиция, макар и еднокнижна. Такава разбрахме че няма, но пред тази хлъзгавост на Вълчев, някак си предпочитам Бойко...

 24. 24 Профил на conservamus
  conservamus
  Рейтинг: 863 Неутрално


  До коментар [#20] от "cinik":

  За Кристиян Таков - да, за конвенцията - не в този си вид, понеже е също толкова обтекаема като въпросният Вълчев. Стига да сте чел пояснителният и документ, разбира се.

 25. 25 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6095 Неутрално

  До коментар [#1] от "deaf":

  Точно! Но това не е патент на бай Тошо.
  Преди време някой цитира в Парламента Монтескьо, а някакви чугуни около Корнелия репликираха, че това го бил казал Ленин...

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 26. 26 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1631 Неутрално

  Прав е дрОгаря вълчев - няма как с тази биография да е морален съдник на когото и да било!

 27. 27 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2239 Неутрално

  Петър Илиев бил плагиат. Може и така да е. Петър Илиев в момента е никой. В същото време, Кирил Петков нагло излъга и продължава да лъже. Кирил Петков, в нарушение на Конституцията продължава да е министър. И към днешна дата, лилавите носители на нов морал, продължават да клеймят първия и самоотвержено да защитават втория. Всеки да си прави изводите.

 28. 28 Профил на makemydayy
  makemydayy
  Рейтинг: 1043 Неутрално

  Странно....
  На снимката професоре Вълчев е целият в бяло,при положение,че напълно се е овъргалял в лайната...
  .

 29. 29 Профил на conservamus
  conservamus
  Рейтинг: 863 Неутрално

  До коментар [#16] от "samoedin":

  нещо повече, позицията на Вълчев е направо защитна за Илиев - човек остава с впечатлението, че Киселова е също толкова виновна, колкото Илиев затова, че е написала труда си. Все едно някой да ти каже - “ никой не може да знае твоите златни накити, дали наистина са били твои, преди да бъдат откраднати; “ Един вид, всички са маскари.

 30. 30 Профил на Аз
  Аз
  Рейтинг: 540 Неутрално

  Вълчев говори като адвокат на Илиев - не яросно но все пак го защитава, преиначава, опитва да оправдае, обеснява...
  Малко ме хваща гнус.

 31. 31 Профил на conservamus
  conservamus
  Рейтинг: 863 Неутрално

  До коментар [#27] от "uvtest":

  Действащ почетен Консул на офшорен рай не е никой, струва ми се.

 32. 32 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2417 Неутрално

  Промъква се мнение на Вълчев:
  -Ами ако Киселова е плагиатствала?????
  Трябва и нея да проверим!
  Ами ако е изяла децата си?
  Много нагло Вълчев!
  Толкова ли Ви е страх от онзи?

 33. 33 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1494 Неутрално

  Промъква се мнение на Вълчев:-Ами ако Киселова е плагиатствала?????Трябва и нея да проверим!Ами ако е изяла децата си?Много нагло Вълчев!Толкова ли Ви е страх от онзи?
  —цитат от коментар 32 на Alexander97


  Ами ако Вълчев е плагиатствал някога и затова не иска да се раздухва скандалът, да не вземе Илиев да отговори?

  Професорът нали знае, че ако продължава да си прави оглушки, ще се появят и такива въпроси.

 34. 34 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7572 Неутрално

  Много добре лавира. Не се знае утре , какво ще се случи, трябва да внимава.

 35. 35 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3569 Неутрално

  До коментар [#32] от "Alexander97":

  "Промъква се мнение на Вълчев:
  -Ами ако Киселова е плагиатствала?????"

  Нищо не е изключено.

  Може по някакъв начин да е разбрала какво смята да напише след време и подло да го е написала преди него, за да го злепостави.

  Дума по дума.

  Не й е чист косъмът на тази Киселова.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 36. 36 Профил на Митко
  Митко
  Рейтинг: 825 Неутрално

  Самият факт, че Даниел Вълчев е декан обяснява всичко.

  "горко ми! загинах! защото съм човек с нечисти уста, и живея сред народ с нечисти уста" Исая 6:5
 37. 37 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2896 Весело

  До коментар [#13] от "Рим":

  Само накрая не каза ,,Хайде да разтуряме седянката "

 38. 38 Профил на doctor.no
  doctor.no
  Рейтинг: 912 Неутрално

  До коментар [#35] от "Norman Granz":

  Илиев все пак е добър адвокат и ще ни разкрие, че всъщност той не е авторът на книгата, а секретарката му, която я е издала под псевдоним - случайно съвпадащ с неговото име.
  Едва тази година той е открил това съвпадение и е оценил, че би могло да го злепостави.

  И ето на, враговете му го оправдаха и с най-гнусни инсинуации му попречиха да раздаде познанията и опита си за благото на Родината.

 39. 39 Профил на Nelumbo
  Nelumbo
  Рейтинг: 709 Неутрално

  Ехааа, Вълчев винаги излиза сух от водата.

  А Илиев преписва и издава книга - т.е. целта е и печалба. А не само надуване на биографията.

 40. 40 Профил на orchis
  orchis
  Рейтинг: 325 Неутрално

  А има ли вече резултати от "процедурата". Тази теза, че щом няма официална жалба, значи нищо не се е случило, е точно в стилистиката на 80те. Всички административни органи могат, а отскоро са и длъжни, да се самосезират. Университетът би следвало да брани със зъби и нокти научните трудове, иначе е точно една седянка.

 41. 41 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1422 Неутрално

  За Илиев и историята с плагиатството няма много какво да се коментира - в интервюто всичко се видя. Даже е странно, че уж добър адвокат, така си изпусна нервите - но това е за негова сетка.
  Интересното е около Вълчев, който наистина адвокатски се опитва да мине през проблема. Иначе, той определено не е глупав човек и останалата част от думите по отношение на СУ и особено за ЮФ имат място и е редно да се вземат предвид.
  Иначе дали си Пеевски и Данчо ментата или уважаван юрист все тази - законите по които НИЕ ще живеем, ще ги 'коват' първите двама - не знам на някой харесва ли му подобна ситуация.

 42. 42 Профил на majorman
  majorman
  Рейтинг: 1093 Любопитно

  Ще обясня защо това не е толкова просто, колкото може би изглежда на пръв поглед. По принцип се вижда, че е преписвано. Когато се установява плагиатство, трябва да се установи идентичност на текстовете или поне доста голяма близост между тях.
  --------------------

  Ами на мен това ми изглежда просто. Началните учителки могат да хванат кога е преписвано на контролно, но доценти, доктори и професори -не?! Даже трябвало комисия да правят, та да преценят - съвпадат ли двата текста или не!

  We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
 43. 43 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 1477 Неутрално

  До коментар [#39] от "Nelumbo":

  "Към онзи момент не мога да направя точна снимка на законодателството, което е третирало този въпрос"

  Декан на ЮФ към СУ го казва това. Няма по голямо светило в държавата. Това е върхът на върхът на юридическата наука у нас. Това ли е сух?
  А намеците, че трябвало да се установи дали това са нейни мисли или и тя ги е преписала отнякъде? Един от малкото смислени хора в управлението от последните години се изкъка на физиономията си по най безсрамен начин. Като Филип Димитров преди година две (вече не помня и по какъв повод беше). Докога ще се излагате, бе хора?

 44. 44 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 1477 Неутрално

  До коментар [#15] от "1107":

  Неслучайно образование от бяла държава тежи повече от диплома от СУ.

 45. 45 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 1477 Неутрално

  До коментар [#24] от "conservamus":

  "Стига да сте чел пояснителният и документ, разбира се."

  Какъв пояснителен документ, достатъчно е да прочетеш глава първа чл. 1 т. б :

  "... и да насърчава действителна равнопоставеност между жените и мъжете, включително чрез овластяване на жените;"

  Насърчаване на равнопоставеност чрез неравнопоставеност....... добре ли е? И не в някой пояснителен документ а в самата сърцевина - цели и задачи на конвенцията.

 46. 46 Профил на ggot
  ggot
  Рейтинг: 1322 Неутрално

  До коментар [#1] от "deaf":

  2015 г. министър на образованието е Тодор Танев от квотата на Реформаторския блок и негови заместници са Денков и Кастрева.

 47. 47 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1097 Неутрално

  Като се прочете казаното от този морално деградирал тип, човек може да се замисли - А бе какво им е на дипломите на тези от ЮЗУ или милиионерското в Симеоново? Не е ли редно да се издават дипломи за висше образование и от сержантското в Стрелча?

 48. 48 Профил на ggot
  ggot
  Рейтинг: 1322 Неутрално

  "Ще обясня защо това не е толкова просто, колкото може би изглежда на пръв поглед. По принцип се вижда, че е преписвано. Когато се установява плагиатство, трябва да се установи идентичност на текстовете или поне доста голяма близост между тях. Това без съмнение ще бъде направено."

  Още не са наясно, дали това са текстове написани от Киселова или и тя е преписвала от някъде и после от същата книга и Илиев

 49. 49 Профил на 67
  67
  Рейтинг: 12 Неутрално

  Уважаемият декан говори гладко, но как може да не знае, че по света отдавна има компютърни програми, които автоматично преглеждат текстовете и установяват наличието или не на плагиат? Всички университети, по-уважавани от СУ, разполагат с тях. Тези програми се ползват и от самите автори, защото човек може неволно да повтори дословно фраза или пасаж, които са го впечатлили. Да не говорим за това, как се пишат текстове в епохата на копи-пейст, в която живеем. Когато компютърната програма установи, че текстът е копиран и залепен от друго място - за всеки става ясно, че има плагиат. Това - отделно от етичните комисии, наказателния кодекс и прочее. В цивилизованите държави уличените в плагиат подават оставка, без да чакат решение от етичната комисия или съда. До съдебни решения се стига, само когато плагиатът носи парични доходи от авторски и лицензионни възнаграждения.

 50. 50 Профил на ggot
  ggot
  Рейтинг: 1322 Неутрално

  До коментар [#49] от "67":

  А ако някой се разрови в книгите на членовете от етичната комисия, какво ли ще открие? Затова ще мълчат, докато не видят резултатите от следващите избори

 51. 51 Профил на Nelumbo
  Nelumbo
  Рейтинг: 709 Неутрално

  До коментар [#43] от "George Svinarov":

  На едно мнение сме. Хайде, ще го кажа по друг начин - Вълчев си измива ръцете по пилатовски в ситуацията.
  Колкото до дипломите на СУ - преди 12-13 години се озовах на работа в една югоизточна азиатска държава. Там се признаваха без проблем само дипломите на СУ и на моето висше училище!

 52. 52 Профил на Atanas Yankov
  Atanas Yankov
  Рейтинг: 766 Неутрално

  2021
  Първа стъпка , комисията ще поиска книгата ,Безспорния няма да я предостави, комисията няма да я намери ..
  2022
  Втора стъпка....
  2023
  Трета стъпка...
  2024
  Четвърта стъпка.... комисията ще намери пропуск и ще се върне на стъпка 2

 53. 53 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1634 Неутрално

  До коментар [#46] от "ggot":

  Кво общо има министъра на образованието бе?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 54. 54 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 1477 Неутрално

  До коментар [#51] от "Nelumbo":

  "На едно мнение сме. Хайде, ще го кажа по друг начин - Вълчев си измива ръцете по пилатовски в ситуацията."

  Мисълта ми беше, че само се опитва да "излезе сух от водата" и да си "измие ръцете по пилатовски".
  Толкова е прозрачен в тези си опити, че и стринга Гюрга вижда за какво става дума.
  Да, дипломата от СУ е най добрата..... измежду българските дипломи. В момента в който я наредиш до някоя от "бяла" държава и олеква. Някой спомена в коментарите за софтуерно следене за преписване. Това там е практика от доста години (поне 15 по мои данни). СУ е някак в каменната ера и затова дипломата му няма тази стойност която би трябвало. Знаеш ли например какво е завършул Карадайъ? ФМИ към СУ. След като си учил в СУ, би трябвало да си наясно какво значи това. Дали с учене го е завършил или със знания според теб? И после стойността на диплома от ФМИ рязко спада.

 55. 55 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 1477 Неутрално

  До коментар [#53] от "Darth Plagueis":

  "Кво общо има министъра на образованието бе?"

  Явява се шеф на шефа (ректора на СУ) на шефа (декана) на ЮФ.

 56. 56 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1097 Неутрално

  Не е хич зле да се проверят плащанията на фирмата на преписвача, наемани ли са на граждански договори членове на катедрата, факултета или техни близки.

 57. 57 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2299 Неутрално

  И тоя е в кюпа. Балканско тарикатче с титла

 58. 58 Профил на !D !калпав е новия вид Дневник!
  !D !калпав е новия вид Дневник!
  Рейтинг: 1014 Весело

  Ами проф. Вълчев ясно артикулира целия срив в 'Университета',защо Киселова си е замълчала и защо 80 % от всички в обичания наш СУ ще си траят.ЗАЩОТО масово се пишат без идейни докторати,реферати и всякакви защити.Рядко се произвежда интелектуаленпродукт камо ли значима идея и гарантирано темата се ПОДАВА от ръководителя,тя никога не излиза от желанието да кажеш нешо свое.
  Но като се настървиш титла...-Целта оправдава средствата/ето и тази мислъл използваме до половина,за да ни ползва когато трябва./

 59. 59 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1155 Неутрално

  Новината е, че доцент Киселова може да е потенциален плагият и затова нека да си ... Прилича на шантаж ...

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 60. 60 Профил на hik131059121
  hik131059121
  Рейтинг: 257 Неутрално

  Този мазньоч само дето не каза че Киселова е преписала от Илиев. Какво да очакваме за българската правна система при такива декани? Повече като Илиев, разбира се.

 61. 61 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 943 Весело

  Даниел Вълчев: Не ме слагайте в ролята на морален съдник по казуса с Петър Илиев.......... Къв морален съдник , ти си безгръбначно същество.......

 62. 62 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4271 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Авторът Кумчо Вълчев сега се задвижи да реагира ;) без видима причина.

  А авторът с палат в Барбадос набеждаван от ИЖК за плагиат...

  По принцип, умен инвеститорски акшън, легален.
  Купуваш обратно акции, сток или стока, каквито пуснал си на пазаря.
  Така държиш цената висока.
  Пазаря гледа "купуват!" и мисли: ценна е стока.

  Защо точно тогава...
  Получил хонорарче за барбадосване в Карибски морета.
  Той си знае

  До коментар [#4] от "doctor.no":

  Интересно е каква ли е причината
  авторът преди няколко месеце
  да изкупи от търговската мрежа всички екземпляри
  от произведението си

 63. 63 Профил на Vladislav Sotirov
  Vladislav Sotirov
  Рейтинг: 38 Неутрално

  До коментар [#51] от "Nelumbo":

  Е, те това е! В ЮГОИЗТОЧНА азиатска държава се признават дипломите пр СУ. Това че не се признават от работодатели в Париж и Берлин, не е важно.

 64. 64 Профил на whyman
  whyman
  Рейтинг: 241 Неутрално

  Да позная ли сега - всичко ще се замръчка и потъне в дън земя?

 65. 65 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4271 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Не.
  Вълчо изрично се закле, че ни лук ял, ни мирисал е.
  Не познава случая отбилзо.

  Само косвено, заобиколно

  До коментар [#59] от "Сатана Ликующий":

  Новината е, че доцент Киселова може да е потенциален плагият и затова нека да си ... Прилича на шантаж ...

 66. 66 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4271 Неутрално

  UNITED EU UNION

  "Не ме слагайте в ролята на морален съдник"

  Май сам се бута... от роля неволя ;)
  # транслейшан:
  Не ми бутайте на декана стола!

 67. 67 Профил на rta48522758
  rta48522758
  Рейтинг: 265 Неутрално

  До коментар [#8] от "еспресо":

  Щях да пиша ,че Дани В.е просто един хитър лисан,но след този ясен ,точен и искрен коментар,предпочетох да Ви поздравя.

 68. 68 Профил на rta48522758
  rta48522758
  Рейтинг: 265 Неутрално

  До коментар [#27] от "uvtest":

  Тебе ,за какво те е излъгал К.Петков?Да не си искал да теглиш милионен кредит от ББР срещу апартамент в Шумен?

 69. 69 Профил на kimaf
  kimaf
  Рейтинг: 309 Неутрално

  Г-н Вълчев, Вие четете ли закони?
  Сигнали за плагиатство на приключили процедури се подават
  до Комисията по етика на МОН, където си има всичко и процедури срокове,
  заложени в закона. Подаването на сигнал до университетската комисия по етика
  представлява нарушение на ЗРАСРБ!
  Подайте сигнала до комисията по етика на МОН!

  Наистина няма такава държава.
  Войнстващ правен нихилизъм насред ЮФ на СУ?

 70. 70 Профил на Nelumbo
  Nelumbo
  Рейтинг: 709 Неутрално

  До коментар [#63] от "Vladislav Sotirov":

  Държавата е Сингапур.
  И никъде не твърдя ,, че не се признават от работодатели в Париж и Берлин, не е важно"

 71. 71 Профил на m.konstantinov
  m.konstantinov
  Рейтинг: 345 Неутрално

  Колеги, ми влезте в НАЦИД, де. Дисертацията на Илиев (2012) и книгата му (2015) са с едно и също заглавие. Дисертацията е 601 стр. и 667 литерарутни източника. Според мен това е тежка графомания, без да съм специалист по право. Остава да видим дали е успял да си прибере дисертацията от библиотеките. Ако да, то - евалла. И какво толкова се чудят, дали е плагиатствано? Да качат в интернет всички документи и да пускат плагиат-чекъра.

  Иначе ще е жалко, ако се окаже, че всички в този факултет са уязвими по някакви причини. Овъртолени в разни черва, имам предвид. Дано не съм прав!

  Ваксинирайте се и не плагиатствайте!

 72. 72 Профил на v.surovina
  v.surovina
  Рейтинг: 350 Неутрално

  Не бихме те сложили в ролята на морален съдник, драги, успокой се.

  Видно е че ти липсва морал, липсва ти и чувство за справедливост, тъй че няма как да отсъдиш нищо правилно.

  Впрочем, ясен си още от 2007, когато каза, че е време да раздигаме седянката.

  Единственото, което не става ясно е, какво още правиш като преподавател и декан на ЮФ.

  Подай си оставката и заминавай за Барбадос.

 73. 73 Профил на pro_bono
  pro_bono
  Рейтинг: 982 Неутрално

  Затова Петър Илиев е там където е , и няма дори да помирище власт!

 74. 74 Профил на bramasole
  bramasole
  Рейтинг: 3337 Неутрално

  Някой да е очаквал Даниел Вълчев да изрази мнение по този казус? Той знае как да говори дълго, без да казва нищо. Още от НДСВ, през ДБГ... сега партиен член ли е или се изказва така по навик, профилактично?

  "Най-големият враг на познанието не е невежеството, а илюзията за познание." Стивън Хокинг
 75. 75 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 1907 Неутрално

  Тоя професор всеки път когато говори от 100 думи 90 са плява. Мисълта му е празна така както и речта му.

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 76. 76 Профил на t5eyes
  t5eyes
  Рейтинг: 738 Неутрално

  факта, че СУ не предприемат действие доказва че и те са преписвачи и нямат морал
  това мекушаво слагаческо изказване потвърждава факта на ОПГ-преписвачи-прикривачи

  свят, спри да се кланяш на богинята Кали
 77. 77 Профил на Ebeneezer Goode
  Ebeneezer Goode
  Рейтинг: 578 Любопитно

  До коментар [#27] от "uvtest":

  Това коментар по темата ли беше или много ти се пръцкаще? По-добре ли ти е на коремчето сега?

  Кирил Петков стана баща на ГЕРБ. Щото ви такова май'гата.
  А от това как квичите, на нормалния човек му става още по-драго.

  Schrödinger's cat walks into a bar. And doesn't
 78. 78 Профил на Nelumbo
  Nelumbo
  Рейтинг: 709 Весело

  До коментар [#71] от "m.konstantinov":

  Бря, впечатляващ обем научни мисли е написал Илиев. С 601 стр. на дисертацията направо плаче за ,,голям доктор".

 79. 79 Профил на Ebeneezer Goode
  Ebeneezer Goode
  Рейтинг: 578 Неутрално

  LOL.
  Първо изречение: "Нека отделим спорното от безспорното."
  Второ изречение: ... (бля бля бля) ...
  Трето изреченое: "Мои колеги споделиха, че това е точно така."

  Кое е безспорното на последното? Кои колеги и кое е "точно така"?

  Schrödinger's cat walks into a bar. And doesn't
 80. 80 Профил на Ebeneezer Goode
  Ebeneezer Goode
  Рейтинг: 578 Весело

  До коментар [#78] от "Nelumbo":

  Допускам, че дори не си е чел докторантурата. Поне не всичките 601 страници.
  Няколко напористи студентчета с мерак да станат асистенти сигурно са сбирали от където им падне.

  Може би затова я е изкупил - решил я да я прочете, но да чете по-бързо е купил всички екземпляри.

  Абе аз му гледах интервюто на това момче. Преди да си отвори устата, само от стойката и погледа му си личеше, че се нуждае от психиатрична помощ.

  Schrödinger's cat walks into a bar. And doesn't
 81. 81 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4223 Весело

  Мнозина се възмущават от меко казано "уклончивите" отговори на проф. Вълчев. Честно казано, разглеждайки сложната му позиция като декан на Юридическия Факултет, и аз бих бил така уклончив. Все пак, работи се с една колекция от индивидуалисти с високо самочувствие, защитени от закона за академичните степени и звания, както и от процеса на управлението на кадрите, ако може така да се нарече. Веднъж одобрен, един асистент е вече част от защитените и периодичните атестации са илюзия. На Академичен Съвет или Комисия по Етиката винаги ще се формират коалиции и клики, това е реалността на поведение в този занаят. Не напразно моите американски колеги са кръстили управлението на преподавателското тяло "да пасеш котки". :-)

 82. 82 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2435 Неутрално

  Дани, ти не можеш да бъдеш морален съдник, защото постът вече е зает от Данчо Ментата от дупасъ. По този и по всички други казуси.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 83. 83 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4223 Любопитно

  До коментар [#3] от "ironhorse":

  Дали става въпрос за Иван Тодоров, доцент в Благоеврградския и професор в Библиотекарския или друг такъв? Май само той е почетен консул на караибски държави от типа на Антигуа, че и почетен гражданин на град Колумбия в Южна Каролина (дарил човекът) като специализант.
  https://georg-tod.com/bg/team/иван-тодоров/

 84. 84 Профил на army
  army
  Рейтинг: 562 Неутрално

  Дали ще е морален съдник или не той си знае. Важното в случая е, че има плагиатсване в писане на дипломна работа за придобиване на дадена степен. Следвали от това да се отнемат на Петър Илиев всички придобити степени на база тази работа и дали изобщо ще помислят да направят нещо такова?

 85. 85 Профил на az_medikyt
  az_medikyt
  Рейтинг: 300 Неутрално

  Потулили са историята. И този мазник също го прави.

 86. 86 Профил на gg2
  gg2
  Рейтинг: 247 Неутрално

  Трябва да си много изперкал да защитаваш очевидното плагиатство в този случай. Дървеният филосов Вълчев реално погледното казва на студентите си че е ок да копират като първолаци "факти" от колегите си. Вълчев, като ще ми се правите на много умни с измислени титли не е ли редно да си напишете документчетата със свои думи?

 87. 87 Профил на Птоломей Едно
  Птоломей Едно
  Рейтинг: 620 Неутрално

  Много по-срамно е, че царския ибрик е декан, отколкото, че някакъв арогантен дебил е преписвал...

  люта цензура се шири в Дневник, прокопи пак се точи на властта
 88. 88 Профил на mengo
  mengo
  Рейтинг: 501 Неутрално

  Какво псувате, оставка веднага за тоя подлизурко.

 89. 89 Профил на Sioux
  Sioux
  Рейтинг: 11 Неутрално

  "Второто, което трябва да се установи, е дали въпросът е за пресъздаване на текст, който е авторски, или за текст, който се отнася до факти."

  Не може да се делят "текст, който е авторски" и "текст, който се отнася до факти". Ако професор по медицина напише учебник за устройството на кръвоносната система, неговият текст ще се състои от поднасяне на факти - факти за артериите, факти за вените, факти за кръвообращението. Това, че един автор поднася общоизвестни факти, не означава, че текстът му не е авторски, и не означава, че всеки може да копира цели пасажи и цели страници от този текст, да ги сложи в своя книга, и да ги представи за свои текстове.

  Същото важи за противопоставянето "предаване на чужди тези" и "излагане на оригинални тези". Аз мога да напиша книга за теорията на Маркс за принадената стойност, и цялата книга може да се състои от предъвкване и смилане на определена част от "Капиталът", без нито една моя оригинална теза. Това не означава, че текстът ми няма да се третира като авторски текст. Не може друг автор да представи в своя книга абсолютно идентично изложение на теорията на Маркс, с абсолютно същите думи, и да мине с номера "пишем еднакво, защото и двамата представяме една и съща теория и четем едно и също произведение".

  Това дали Киселова също е плагиат (ако това се намеква) няма връзка с въпроса дали Илиев е плагиат. Ако и Киселова е плагиат, имаме два отделни случая на плагиатство, а не смекчаване на вината на Илиев.

  "Твърденията на колегата Илиев, че по въпроса има давност, могат да се окажат верни" И какво ако се окажат верни? Един декан на ЮФ не може да се държи като адвокат, който следи дали клиентът му може да се измъкне поради давност. Деканът трябва да си чете правилника на СУ и да се интересува от давността в правилника на СУ. А там давност няма. Установи ли се плагиатство, плагиатът моментално изхвърча от СУ на основание чл. 58, ал. 1, т. 4 от Закона за висшето образование - "Членовете на академичния състав се освобождават от длъжност със заповед на ректора (...) при доказано по установения ред плагиатство в научните трудове".

 90. 90 Профил на conservamus
  conservamus
  Рейтинг: 863 Неутрално

  До коментар [#81] от "daskal1":

  Добре де, даскале, ако е наистина толкова трудно на котките, пасяни от този толкова мъдър по твоите думи декан, защо да е по-лесно в началното училище? Преписваш - единица и толкова. Толкова ли са затормозени от интелекта си тез пасящи котки, че са неспособни на едно просто действие? Ако да - по-добре да назначават начални учителки за декани, а пък деканите - за начални учители. Да им уври главата, сред малчуганите, да видим как ще трябва да им обяснят с думи прости защо Петърчо може да краде близалката на Марийка, и да накажат за това... Иванчо.

 91. 91 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1111 Неутрално

  Отговорите на плужъкът Вълчев потвърждават за всеки, който може да чете подтекста, че П. Илиев е плагиат. Но те казват и едно от двете (1) плагиатството в ЮФ широко разпространено или (2) по-добре да изкараме всички преподаватели в ЮФ потенциални пхлагиати, за да защитим П. Илиев.
  И в двата случая, плужъкът Вълчев хоказва готовност да прежали реномето на своя факултет и дори на СУ, но да спаси Петър Илиев. Никаква сянка от морал в интелектуалния хоризонт на "проф." Вълчев. Неслучайно той купуваше вили на Лазурния бряг и Нова Зеландия тогава, когато НДСВ Симеон каканижеше за нов морал в политиката и нулева толерантност към корупцията.

 92. 92 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4223 Неутрално

  До коментар [#90] от "conservamus":

  Трудно е на "пастира" защото котките имат доста голяма независимост и са защитени от закона, не можеш да ги уволниш така лесно както някои предлагат. После, в българската система си декан за 4 години, най-много два мандата ако те изберат именно "котките". Ако не те изберат, ставаш и ти "котка" и започва един интересен живот. Да не мислите че от други съображения доц. Киселова си е замълчала? Останалите "котки" могат да и стъжнят живота и в катедрата, и във факултета, а и за доходни консултантски договори навън...

 93. 93 Профил на the.accordionist
  the.accordionist
  Рейтинг: 8 Гневно

  "А ако доц. Киселова е преписала от колега?"

  А защо тя да не е военен престъпник също? Срам е да се правят такива инсинуации за когото и да е, а най-малко за вероятната жертва в случая.

 94. 94 Профил на bramasole
  bramasole
  Рейтинг: 3337 Неутрално

  До коментар [#71] от "m.konstantinov":

  "Остава да видим дали е успял да си прибере дисертацията от библиотеките."

  Според групата "Правна лудост" "Компетенцията на Народното събрание” на Петър Илиев е изтеглена от пазара, липсва дори един екземпляр в изд-во "Нова звезда", а в Нар. библиотека няма нито едно нейно физическо копие, въпреки разпоредбите на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.
  Много ми допадна изказването на Тошко Йорданов в парламента" "Според нас човек, откраднал интелектуална собственост, не може да бъде български министър." Не може да бъде и университетски преподавател, не ли.

  "Най-големият враг на познанието не е невежеството, а илюзията за познание." Стивън Хокинг
 95. 95 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2417 Неутрално

  До коментар [#89] от "Sioux":

  "Твърденията на колегата Илиев, че по въпроса има давност, могат да се окажат верни"

  Специалността ми е далеко от правото, но има ли закон, по който кражбата се покрива от давност? Плагиатството си е кражба на чужд труд.

  Освен герберските, но не коментираме това в момента!

 96. 96 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 2002 Неутрално

  Заради такива като въпросният господин нивото на СУ отиде в канала.

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 97. 97 Профил на Sioux
  Sioux
  Рейтинг: 11 Неутрално

  Специалността ми е далеко от правото, но има ли закон, по който кражбата се покрива от давност? Плагиатството си е кражба на чужд труд.Освен герберските, но не коментираме това в момента!
  —цитат от коментар 95 на Alexander97


  Надявам се, че е ясно, че за давността аз цитирам Вълчев. Предполагам, че той има предвид давността за предявяване на граждански иск от засегнатото лице. Все едно, в случая Вълчев говори в качеството на декан на ЮФ, и в това си качество трябва да го интересуват правилата на институцията, в която работи, а според тези правила давност за плагиатство няма и плагиатът подлежи на санкция - освобождаване от длъжност.

 98. 98 Профил на nxl27679751
  nxl27679751
  Рейтинг: 761 Разстроено

  Прегледах форума, колкото по-хейтърски постове има, толкова по-голяма подръжка са получили. Към проф. Даниел Вълчев изпитвам уважение като съчетание от ерудиция, интелигентност, толерантност и чувство за хумор. Отвартен си мисля за удоволствието, с което сънародниците ни цапат малкото цености, които имаме. Това е пътят да се превърнем в нация от простаци.

 99. 99
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 100. 100 Профил на konservator.bg
  konservator.bg
  Рейтинг: 539 Неутрално

  Този е от онези, които ни оправяха за 800 дни и след това свика "седянката" с Орешарски – поредния морален съдник от новите лица, които не са от СТАТУКВОТО!

  Ако има дискусия за нещо, за което не сте достатъчно запознати, устоявайте на желанието да се включите.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK