Михаил Екимджиев: Мораториумът на царските имоти е противоправен, реституцията се решава от българския съд

Михаил Екимджиев

© Личен архив

Михаил ЕкимджиевРешението на Страсбургския съд, което излезе на 7 септември, означава, че мораториумът върху разпореждането на Симеон Сакскобургготски с върнатите му имоти е противоправен, а реституцията на имуществото се решава от българските съдилища. Така обясни двата акцента в решението на Европейския съд за правата на човека /ЕСПЧ/ адвокат Михаил Екимджиев, пълномощник на Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария Луиза по жалбите им пред Страсбургския съд срещу мораториума и срещу решенията на Върховния касационен съд, с които хижата Саръгьол и къщата Ситняково (на Боровец) бяха присъдени на държавата.


Решението на ЕСПЧ обявява мораториума, наложен от парламента през 2009 г. с идея да действа "до приемането на закон", какъвто и досега не е приет, за противоречащ на Европейската конвенция за правата на човека, защото нарушава право на собственост заради възпрпятстване на търговска дейност в Рилските гори, върнати на Сакскобургготски и Мария Луиза.


Що се отнася до реституцията на имотите, ЕСПЧ препраща към мотивите на българския съд, като отчита, че решенията за Саръгьол и Ситняково са произнесени по време, когато българските съдилища са възприемали решението на Конституционния съд от 1998 г., което отмени одържавяването от 1947 г. на царските имоти, като акт, който не води пряко до реституция. След решението на КС от 2020 г. обаче ВКС присъди Царска Бистрица на семейството в противовес на произнасянията до този момент на долните инстанции. По същия начин и Софийският апелативен съд обяви през 2021 г. двореца Врана за собственост на Симеон Сакскобургготски. Делата за Врана и за Рилските гори са все още висящи. А чифликът Кричим въобще не беше реституиран. Хижата Саръгьол и къщата Ситняково са вече руини, тъй като държавата, въпреки че спечели окончателно делата, така и не започна да ги стопанисва.
Държавата в лицето на Министерството на правосъдието и Симеон Сакскобургготски имат три месеца срок за обжалване на решението на седемчленния състав на ЕСПЧ пред Голямата камара на съда, която се състои от 17 съдии. А след това в шестмесечен срок - да постигнат споразумение за обезщетение за възпрепятстваната от мораториума търговска дейност в Рилските гори.


Акцентите са на редакцията.


Кой е най-същественият извод според вас от решението на ЕСПЧ по казуса с царските имоти?


- Решението потвърди категоричната ми теза, моята и на юристите, запознати с Европейската конвенция за правата на човека и с правните стандарти на Европейския съд в Страсбург, че мораторимът, наложен през 2009 г. с решение на Народното събрание, който и до момента, в продължение на почти 12 години, не е отменен, е брутално нарушение на Европейската конвенция - както на правото на собственост, така и на правото на достъп до съд, тъй като съгласно практиката на българските съдилища актове на парламента не подлежат на съдебен контрол от гледна точка на тяхната законност, продължителност, непропорционалност.


Тоест отново през решение на Европейския съд постигаме защита на конституционни права, които българският Конституционен съд за съжаление прз 2010 г. отказа да защити въпреки че беше сезиран от тогавашния омбудсман. Но конституционните ни съдии тогава приеха, че нямат право да се произнасят за конституционосъобразност на решенията на парламента, а само по законите. Нещо, което бе въпрос на конформистко тълкуване на конституцията.


Какви конкретни нарушения на правото на собственост открива Европейският съд в резултат на мораториума?


- Независимо от това дали имат или нямат право на реституция царските наследници, съдът, оценявайки факта, че царското семейство е било въведено във владение на имотите, например Рилските гори, и не само са във владение, но са получени по закон разрешение и план за добив на дървесина, то този мораториум в продължение на 12 години е попречил да бъдат реализирани техните легитимни очаквания за добив в съответствие с изискванията на българското право.
И заради това съдът намира - само по отношение на тази дейност за дърводобива, нарушение на право на осбственост, което е нарушение на протокол 1 на ЕСПЧ.


А за другите имоти защо не се произнася?


- За другите имоти съдът не анализира този въпрос, защото няма данни те да са били разработвани за търговска дейност, в смисъл да бъдат отдавани под наем като хотели или резиденции. Само за Царска Бистрица се знаеше, че са продавани билети за посетители, тоест имало е минималистична търговска дейност, която мораториумът не е възпрпепятствал съществено.


За нарушението, свързано с търговската дейност по отношение на горите, съдът дава възможност в 6-месечен срок да се споразумеят страните, то е свързано само с вредите от невъзможността за търговска експлоатация на Рилските гори.


Каква сума би била получена, ако беше осъществявана търговска дейност с горите?


- Разполагаме с лесотехническа експертиза от края на 2018 г., според която само до тази дата сумата възлиза над 2 млн. лв. Така че въпросът не е за подценяване от имуществена гледна точка.


А по отношение на реституцията на имотите какво казва ЕСПЧ, коментарите са различни?


- Попаднаха ми медийни интерпретации, че съдът в Страсбург е потвърдил правилността и законността на решенията на ВКС по делата за Ситняково и Саръгьол, с които имотите са отнети от царското семейство, и че това едва ли не означавало, че реституцията на царските имоти противоречала на Европейската конвенция, и Страсбургският съд потвърдил правилността на ренационализацията, осъществена на тези имоти от българския Касационен съд.


За да ви обясня какво казва съдът, трябва да ви кажа какви бяха оплакванията на адвокатите на царя от решенията на третата и последна инстанция - ВКС, за Саръгьол и Ситняково.


Основните оплаквания бяха свързани с това, че Върховният съд не е направил собствен анализ на статута на интендантството (на което име са нотариалните актове на имотите - бел. ред.), а пряко се е доверил на изводите на ВКС по делото Кричим (2012 г., първото решение на ВКС по дело за царски имот - бел. ред). Което е нарушение на принципа на непосредственост при събирането на доказателства. Беше поискана комплексна експертиза, която, сравнявайки статута на подобни на българското интендантство институции в Европа, да даде заключение дали интендантството е публично-правна, държавна структура, респективно дали имотите, придобивани от него, са държавни, или обратно - това е институт, обслужващ царското семейство. Това искане беше отхвърлено от всички инстанции, включително от Върховния съд. И бяха безкритично приети мотивите по делото Кричим.


Затова ние твърдяхме, че делото е решено, без да са изложени убедителни мотиви. Тоест нашите оплаквания бяха свързани с процедурни нарушения. И Страсбург, както обичайно прави, припомня, че не е четвърта инстанция и че не може да се произнася, освен ако решенията са откровено произволни, и че все пак решенията по делата Ситняково и Саръгьол са мотивирани.


Страсбургският съд казва, че "не е готов" - този израз е употребен в решението, да се намеси с оценка на мотивите - какво означава това?


- Забележете, че съдът посочва, че решенията за Саръгьол и Ситняково са взети в ситуация, в която е доминирало разбирането, че решението на Конституционния съд от 1998 г. (което отмени одържавяването на имотите от 1947 г. - бел. ред.) има само декларативно значение и не води до реституция. И че това разбиране е преодоляно с новото решение на КС от 2020 г., което вече е отразено в окончаелното решение на ВКС за Царска Бистрица.


Тоест това, което казва Страсбургският съд, е, че въпросът за реституцията е от изключителната компетентност на националния съд. На няколко места не случайно съдът казва, че той няма да се произнесе дали царската фамилия има или няма право на реституция, а се доверява на изводите на националния съд. Както по отношение на изводите, направени по делата за Саръгьол и Ситняково, така и на противоположните изводи, направени от ВКС по казуса за Царска Бистрица, присъъждайки този имот на Симеон Саксобурготски след новото решение на КС (от 2020 г. - бел. ред.)


Тоест неверни са твърденията, че Страсбургският съд е оценил като незаконна реституцията на царските имоти. Той казва, че това е въпрос, който националните съдилища ще решат. Веднъж са го решили по един начин за Саръгьол и Ситняково по тогава действащата правна уредба, по друг начин - за Царска Бистрица след новото решение на КС. Съдът не взема страна, той не критикува нито мотивите, с които са уважени исковете на държавата по първите дела, нито решението по делото за "Царска Бистрица" в полза на Сакскобургготски, оценявайки еволюцията в разбирането на казуса след новото решение на КС. Съдът само казва, че и в единия, и в другия случай националният съд е изложил мотиви, които ЕСПЧ "не е готов" да ревизира.


Дворецът парк Врана. През юли т.г. Софийският апелативен съд реши: Врана е собственост на царското семейство, следва ВКС.

© Юлия Лазарова

Дворецът парк Врана. През юли т.г. Софийският апелативен съд реши: Врана е собственост на царското семейство, следва ВКС.


Какво следва оттук нататък?


- В тримесечен срок решението подлежи на обжалване пред Голямата камара на ЕСПЧ. Но такъв въпрос все още не сме обмисляли. Ако до 7 декември т.г. не бъде обжалвано, следва 6-месечен срок, в който страните имат възможност да постигнат споразумение, което да бъде одобрено от Страсбургския съд и така тази сага да приключи по цивилизован начин.


В противен случай след изтичането на този срок жалбоподателите г-н Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария Луиза ще формулират своите претенции, които ще бъдат базирани на актуализирания вариант на лесотехническата експертиза, за която споменах.


Аз проследих репортерски през годините делата за царските имоти и конкретно от първа до последна инстанция делото Кричим, видях как ВКС не само не обсъди, но направо игнорира почти половината представени от царските наследници аргументи. А в същото време държавата не представи и един документ, от който да е видно, че е участвала в покупката на земята или в строежа на тези имоти. Защо Европейският съд не коментира това?


- Защото не е негова работа. Многократно, включително и в това решение, Страсбургският съд преповтаря едно клише, което винаги се появява в неговите мотиви при подобни казуси. Той казва: Ние не сме четвърта инстанция. Ние не можем да ревизираме и да заместим националния съд в неговото вътрешно убеждение и в начина, по който то е формирано при непосредствено събиране на доказателства.


Припомням, че от 1 август т.г. влезе в сила Протокол 15 на ЕСПЧ, в който изрично е посочена субсдиарната роля на контрола, който ЕСПЧ осъществява спрямо решенията на местните власти. Тоест още веднъж е подчертано, че правата на човека по Европейската конвенция се защитават преди всичко от националните юрисдикции. И след това от ЕСПЧ. Това означава, че само когато решенията на националния съд са явно произволни, тогава ЕСПЧ се намесва.


А кога са произволни?


- Когато нямат мотиви например. Тогава ЕСПЧ би се намесил. Но не и когато са спорни, каквито са - съгласявам се с вас, решенията и за Кричим, и за Ситняково и Саръгьол.


Неслучайно в решението на Страсбургския съд се забелязва изключителна предпазливост, обмисляна, гледана сякаш под лупа, е всяка дума. Това е така, за да не могат изводите на ЕСПЧ в това решение да бъдат интерпретирани тенденциозно по висящите дела за Врана и Рилскте гори. Затова ЕСПЧ, фигуративно казано, бяга като дявол от тамян по отношение на изводи и оценки за това дали решенията както за Саръгьол и Ситняково (в полза на държавата), от една страна, така и за "Царска Бистрица"(/в полза на Симеон Саккобургготски), от друга страна, са правилни от гледна точка на конвенцията. Това е изключителен прерогатив на националния съд. И затова, за разлика от някои коментари в български медии, съдът не е оценил дали връщането на царските имоти съответства или не съответства на конвенцията.


Съдът казва: решенията на българските съдилища са мотивирани, не са очевидно произволни, което да налага наша намеса, и след като това е така, ние по тези конкретни дела нямаме причина да се намесим. Без да казва правилни или неправилни са решенията.


Един въпрос извън решението: Защо се стигна дотук Страсбург да решава български исторически въпрос? Как стана така, че стогодишни имоти, които всички български правителства са сочели за лични на царете, включително и отечественофронтовското след 9 септември 1944 г., изведнъж при демокрацията се оказаха за първи път оспорени и вкарани в безкрайна съдебна сага?


- Стигна се дотук в резултат на политика на реваншизъм, провеждана от бившия бодигард на г-н Симеон Сакскобургготски и неговите ортаци в парламента, наричащи се кой знае защо патриоти.


Решението на ЕСПЧ е добър повод, от една страна, и от дистанцията на времето - все пак г-н Сакскобургготски не е във властта от 12 години, да се стигне най-сетне до една разумна, балансирана и трезва политическа, правна и морална оценка на неговите роля и управление в най-новата българска история. Нямаме нужда нито от месианския възторг при неговото посрещане, нито от обругаването и демонизирането на наследниците на българската царска династия. Тя е част от българската история и всяка цивилизована държава цени и пази своите исторически символи и реликви.


И може би и затова 10 години повтарям, че най-разумно и цивилизвано е казусът с царските имоти да приключи със споразумение, подобно на спора между бившия крал на Гърция Константин и гръцката държава.


Но ЕСПЧ казва в решението, че не може да се прави паралел с гръцкия случай?


- Не може да се прави паралел само по един аспект: в делото на крал Констанин го няма този страничен шум, който се появява в нашия казус от неясното третиране на интендантството, а е прието почти без спор, че имотите са придобити лично. Но по отношение на възможностте за споразумение, паралелът е уместен и приложим.


Обобщете кратко кое според вас ще остане най-смущаващото или най-неприемливото от гледна точка на правото в тази дългогодишна сага?


- Най-неприемливото от гледна точка на върховенството на правото в правовата държава е, че държавата върна имоти на царското семейство, като някои, например двореца и парка Врана, още през 1999 г. бяха реституирани от кмета Софиянски, още преди влизането в управлението на Сакскобургготски. И не само върна, но въведе във владение, издаде констативни нотариални актове, взема данъци, направени бяха подобрения и ремонти. Минават години и изведнъж същата държава решава да ги вземе обратно. Такива ходове са характерни за страни от третия свят, не за европейска правова държава.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (32)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3653 Неутрално

  Царските имоти по нотариално актове са върнати без оспорване. Сега, крадлив дедо иска имотите на интендантството. Има огромна разлика.

 2. 2 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1690 Неутрално

  Без значение какво мисля за Симеон Борисов и действията му, България е правова държава и НЕ трябва да се толерира произвола.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 3. 3 Профил на pernikforbg
  pernikforbg
  Рейтинг: 256 Неутрално

  За пари Екимджиев ще е готов да защитава и убиеца на майка му! За съжаление комунистите са били изключително толерантни към царското семейство заради хуманиста Сталин, който е оценил забраната за изпращане на български войски на Източния франт, което са искали дебилите Филов и Цанков!

 4. 4 Профил на filofob
  filofob
  Рейтинг: 1424 Неутрално

  Странно, преди Екимджиев беше отказал да ги представлява пред ЕСПЧ! А сега виждам, че той е адвокатът на Сакса.
  Но формално правно е прав. Защото този метод на решаване отгоре може да се използва и в други случаи срещу хора, които са неудобни за властта.
  Иначе, самото решение не е особено ощетяващо България. Чашата е наполовина пълна или празна в зависимост от гледната точка. Ставало е дума, че откакто пак му взеха Ситняково нищо смислено не е направено с резиденцията и тя се руши. Така, че може би ще е под-добре да си я задържи. А за сечта в Рила има си начини да се ограничи и дори спре, ако се след за спазването на съществуващите закони. Което всъщност е и становището на ЕСПЧ.

 5. 5 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 1872 Неутрално

  Царските имоти по нотариално актове са върнати без оспорване. Сега, крадлив дедо иска имотите на интендантството. Има огромна разлика.
  —цитат от коментар 1 на Vlado Nikolov


  А тези имоти не са били лична собственост на монарха!

  Но както си написал Симеон е доста алчен да заграби колкото се може повече имоти!

 6. 6 Профил на saz391051887
  saz391051887
  Рейтинг: 672 Неутрално

  достъпът на тия наглеци, т.н. 'царско семейство' до каквото и да било на българска територия, е по същество политическо решение (и трябва да им бъде забранен). тея не са граждани, нито български, нито никакви, на тази противна порода цялата идея за равни пред закона граждани им е чужда (зер нали са 'царско') и не заслужават да се отнасят към тях като към граждани с каквито и да било права. вън!

 7. 7 Профил на saz391051887
  saz391051887
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#4] от "filofob":

  всичко свързано с тези хора е въпрос на политическо решение, така е по цял свят. да бъдат третирани като прости граждани е шизоидно. цялата им претенция за тези имоти - и за всичко - идва от това, че не са нормални граждани.

 8. 8 Профил на saz391051887
  saz391051887
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#2] от "Боян Таксиров":

  българия не е правова държава за хората като нас, но ей сега за тая нагла пасмина ще се окаже правова. ти да видиш няма да защитавам правата на това ужасно племе 'царското семейство' щото така било по белия свят. нищо свързано с царските семейства никога не е върпсо на нищо друго освен на политка. та въпросът е - искаме ли я тая напаст тук?

 9. 9 Профил на filofob
  filofob
  Рейтинг: 1424 Неутрално

  До коментар [#7] от "saz391051887":

  Какво ще рече политическо решение? Къде остават правните норми, спазването им, правосъдието. Опазването на минималните стандарти за правата на човека? Утре като политическо решение(тоест извън съдебен контрол-извън КС) може да се прокара мораториум върху ползването на собственост от страна врагове на управлението.
  С крадлив дядо можеш да се разправиш с правни средства-ако изобщо имат капацитет за това де. Не с потъпкване на Конституцията и основополагащи принципи като залегналите в ЕКПЧ.

 10. 10 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1753 Неутрално

  За хората Симеон беше Симеончо, сега е Крадлив дедо. Кой е виновен за това? Народът ли? Народът, който му повярва и повери управлението на страната в ръцете му? Симеон излъга общественото доверие. Дойде като спасител, а остана като претендент за имоти и като осъждащ държавата си. Може да са му законни имотите, но това че ги предпочете пред народната любов, си е за негова сметка. Всеки има право да се бори за имотите си, но царят (може да не е настоящ, но е бивш цар на България) трябва да милее преди всичко за страната си, ако се чувства цар. Народът ни е крив, но е и щедър и всеотдаен, и ако Симеон беше също така всеотдаен към държавата, народът сам щеше да настоява царят да си върне имотите. Не става въпрос за закон, а за морал. Бившият цар не е обикновен гражданин — той има дълг към народа и държавата. Морален дълг.

 11. 11 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7292 Неутрално

  Да плащат тези, дето докараха Кобурготски и го сложиха начело на държавата. Той нищо нямаше да иска, накрая поиска всичко. А около него и тези, дето ги прати Кирил от Лондон.

 12. 12 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 1483 Неутрално

  В Конституцията ни не се казва нищо за крале, царе и т.н. и претенции за притежание и съответно за реституция на имоти назначени за временно ползване към институция, която отдавна не съществува в България. Общо взето уважаемият съд, който е издал противоконституционно решение, да вземе да се само осъди на 20 години строг тъмничен затвор!

  мурзилка
 13. 13 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1690 Неутрално

  До коментар [#8] от "saz391051887":

  За мутренската върхушка ние сме просто "матриял", добитък за работа и разплод, и те си мислят, че могат да правят с нас, каквото си поискат - да ни крадат, да ни програмират, да ни поробват, да се гаврят с нас....

  да ама НЕ!

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 14. 14 Профил на saz391051887
  saz391051887
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#11] от "Роси":

  плащаме и ще плащаме ние - и на кобурга, и на тия дето го докараха.

 15. 15 Профил на chetiasht
  chetiasht
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Трябва да се чете решението, защото адв. Екимджиев го чете както дяволът Евангелието, вероятно за да не признае, че е загубил делото в най-важната му част. ЕСПЧ разглежда в пар. 176-191 от решението дали царят и сестра му имат право на собственост върху Саръгьол и Ситняково или легитимно очакване да я придобият и казва, че нямат и не са имали. Дали производството е справедливо е отделен въпрос, разгледан в следващите параграфи. За това дали мораториумът нарушава някакви имуществени права, има нарушение САМО по отношение на ескплоатацията на горите, въпреки че оплакванията на жалбоподателите и адвокатите им се простират до ефекта на мораториума върху ползването и рапореждането на Врана, Царска Бистрица, Саръгьол, Ситняково, Баня и т.н. И още нещо - адв. Екимджиев няма право да иска разглеждане на делото пред Голяма камара, защото оплакванията му са обявени за недопустими. Затова пък държавата има такова право, предстои да разберем дали ще го упражни.

 16. 16 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 1483 Неутрално

  До коментар [#10] от "Fiji":

  "като осъждащ държавата си"

  Неговата държава? България? Кога си я е купил, че да е негова? Ако не беше туй дребно нящо в текста, коментарът щеше да има и от мен положителна оценка, но сега се въздържам.

  мурзилка
 17. 17 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 1483 Неутрално  А да, всъщност малко така и адвоката. Едва ли ще се натъжа, ако го прочета по стълбовете на електроснабдяването.

  мурзилка
 18. 18 Профил на DonKey Hot
  DonKey Hot
  Рейтинг: 1524 Любопитно

  До коментар [#2] от "Боян Таксиров":
  България е правова държава -това сериозно ли?!
  и от кога това?!

  ум море, глава шамандура
 19. 19 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1690 Неутрално

  До коментар [#18] от "DonKey Hot":

  Добре, България се води правова държава и това трябва да ни напомня да защитаваме закона и правовите механизми. Това означава да защитаваме нашите собствени права и свобода.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 20. 20 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1753 Неутрално

  До коментар [#16] от "Маршалов":

  Негова, в смисъл че ѝ е бил цар. Баща му и дядо му също. И се предполага, че ще я чувства винаги като своя държава. Би трябвало да я е носил през всичките години на изгнание в сърцето си кото неговата България.

 21. 21 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 1483 Неутрално

  До коментар [#20] от "Fiji":

  Ами да се върне в 1943г. Сега просто е друго време и някои неща са непреносими, преходни, примерно царстването не може да се пренесе в страна в която монархизма е отменен. Били са, сега не са, за разлика от различни непреходни обстоятелства.

  мурзилка
 22. 22 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 1483 Неутрално

  До коментар [#20] от "Fiji":

  П.П Нищо не може да чувства, ако става въпрос за осланя е на спомени, съм уверен че мадридският мошеник няма такива. Твърде малък е бил, докато е...се е водел принц на България. Мадридският мошеник никога не е ставал, не е бил коронясван за цар!

  мурзилка
 23. 23 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 1106 Неутрално

  За пари Екимджиев ще е готов да защитава и убиеца на майка му! За съжаление комунистите са били изключително толерантни към царското семейство заради хуманиста Сталин, който е оценил забраната за изпращане на български войски на Източния франт, което са искали дебилите Филов и Цанков!
  —цитат от коментар 3 на pernikforbg


  Този Якимджиев не защитаваше ли страстно и някакви строителни мошеници от Израел, дето не си плащаха на подизпълнителите, а после ревяха как смеели да си искат парите и че българския съд си позволява да съди израелците.
  Бяха пуснали филмче в Тубата.

 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 25. 25 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1607 Неутрално
 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 28. 28 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2761 Неутрално

  Проектът Суперборовец беше спрян след неуспешното заграбване на горите. Сега Екимджиев ще възстанови мераците да се разфасова Рила. Монархическите имоти в много републики не са реституирани въобще. Затова ЕСПЧ се дистанцира.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 29. 29 Профил на 911
  911
  Рейтинг: 694 Неутрално

  Лъжлив дядо, дето уж не за имоти се беше върнал. Нищо не искал, нямало да търси... Лъжа до лъжа, но - в дървеното пардесю никой нищо няма да занесе. Да го знае и той, и синовете му, и дъщеря му.

 30. 30 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1607 Весело

  Пак добре, че не е направил и имения в Щатите........( от гледна точка на реституцията,де...).

 31. 31 Профил на antoni
  antoni
  Рейтинг: 275 Неутрално

  КОМУНИСТИТЕ ЧРЕЗ ИВАН КОСТОВ ОГРАБИХА ХОТЕЛИ ЗА МИЛИОНИ И МАГАЗИНИ В СОФИЯ СЪЩО ЗА МИЛИОНИ
  СНИМАЙТЕ ДАРИНА ПАВЛОВА КАК ХАРЧИ ПАРИТЕ ОГРАБЕНИ ОТ МЪЖЪТ И БАНДИТА ИЛИЯ ПАВЛОВ-СОБСТВЕНИК НА ИМОТИ И ПАРИ ХИЛИ ПЪТИ ПО ВЕЧИ ОТ ИМОТИТЕ НА НАШИТЕ ЦАРЕ

 32. 32 Профил на Krasimir Georgiev
  Krasimir Georgiev
  Рейтинг: 21 Разстроено

  На Симеон не му трябват дворци и имоти ,защото те са свързани с грижи и разходи. На него му трябва кеш и аз съм сигурен,че така ще направят ,че да си го получи,защото си изпълни задачата-да разбие опозицията ,да премахне двуполюсния модел, както се изразяваше той.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK