Атанас Пеканов: Има риск за евросредства от Плана за възстановяване, ако не си свършим работата

Атанас Пеканов: Има риск за евросредства от Плана за възстановяване, ако не си свършим работата

© Юлия ЛазароваНа 15 октомври служебното правителство изпрати на Европейската комисия План за възстановяване и устойчивост, с който трябва да се излезе от кризата и да се модернизира българската икономика до края на 2026 г. В него има десетки проекти с предвидени за тях инвестиции, както и политики, включително по върховенството на правото, борбата с корупцията и отговорността на главния прокурор. Докато Европейската комисия започва обсъждането на българския план, разговаряме за него с вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов.


Г-н вицепремиер, нека уточним още в самото начало - Механизмът за възстановяване и устойчивост не е списък от някакви пожелания за възстановяване на икономиката след пандемията и модернизирането на България, а е акт, правно обвързващ българската държава. Това е съвсем конкретен ангажимент за действия, инвестиции, реформи и пари от бюджета на България, нали?


- Така е. Механизмът (той е по-популярен като План за възстановяване и устойчивост - бел. ред.) е уникален нов инструмент в отговор на пандемията и икономическата криза. Той отговаря на една дългосрочна дискусия, която водехме между икономисти, мислещи как Европа да се справя по-добре с кризи. Дискусията, която водехме, е за това трябва ли европейските пари да бъдат строго обвързани с различни реформи.
Дълго време имаше гледна точка, че това не е нужно, защото страните в ЕС трябва да разберат, че така или иначе трябва да правят реформите. Но аз виждам сегашния подход като правилния - да се обвържем с това, че в следващите години ще правим нужните стъпки и в замяна на това да получаваме средства за важни проекти.


Тук е важно името - "за възстановяване и устойчивост". Възстановяване е за по-краткосрочния стимул към икономиката - сериозна част от програмата за икономическа трансформация ще отиде относително бързо към бизнеса.

Но по-голямата част от плана - и така е и в другите страни - е за устойчивост, т.е. как да направим икономиките и обществата ни по-устойчиви предвид две големи предизвикателства, каквито са зеленият преход и цифровизацията.


Голямата част от проектите се рамкират в тези приоритети, а такова беше и желанието ни - да повишим амбициите в тези две сфери.


Поради тази причина в плана са записани конкретни проекти и инвестиции, както и конкретни реформи, срещу които няма записани средства по обясними причини. Какви са те?


- В плана има 57 инвестиционни проекта. Те варират между образование, здравеопазване, енергетика, цифровизация, местно развитие... Във всеки от 12-те компонента има и реформи - общо 46 на брой. Ние допълнихме предишната версия на плана с 13 нови реформи, които смятаме за много важни.


Ще дам няколко примера. Реформа за законови изменения, насърчаващи присъединяването на ВЕИ към електропреносната мрежа, за споделяне на енергията между съседни имоти - нещо, насърчаващо зеления преход. Друга реформа е свързана с електромобилността, трета е за насърчаване на предприемачеството...


Всички тези реформи трябва да се случват в стъпки чрез законодателни промени. Важно е да се каже веднага, че за определени реформи не сме задали с какъв конкретен закон ще бъдат приети, тъй като това е прерогатив на бъдещ парламент. Тоест трябва да допуснем малко гъвкавост, да не връзваме ръцете на бъдещи управляващи и парламенти, за да могат правят в зададените насоки необходимите стъпки.

Същото е и за върховенството на закона - тема, по която сме търпели критика години наред. Тук в много кратък срок се опитахме да отговорим колкото може повече на зададени от европейските институции приоритети. Те (институциите - бел. ред.) не ни дават конкретна насока как да ги решим - в крайна сметка това са решения от национален интерес, които само ние можем да вземем. Смятам, че успяхме буквално в последните седмици доста сериозно да надградим тази част за върховенството на закона.


Много трудно и важно е да обясни, че се търси фин баланс между това колко може да обещае един служебен кабинет. Смятахме например, че не е правилно служебно правителство да обещава неща, изискващи промени в конституцията. Относително ограничени сме в това, което можем да заложим. От друга страна, искаме да заложим колкото се може повече важни реформи, които смятам, че наистина България дълги години е пренебрегвала. Всяка година получаваме доклад [на Европейската комисия] за върховенството на закона и в него няколко теми са повдигнати, а смятаме, че успяхме да отправим предложения, които - ако се реализират - да отговорят на тези проблеми.


Върховенството на закона е записано и в Европейския семестър (рамка за координация на икономическите политики в Европейския съюз и възможност на страните от ЕС да обсъждат икономическите и бюджетните си планове и да следят напредъка в определени моменти от годината - бел. ред.), в условията за кандидатстване за членство в еврозоната... Това е материя, която в известна степен е извън правомощията на правителството поради конституционни причини. Но все пак с плана не оставяте и много място за импровизации на тези, които идват на власт след вас, нали?


- Търсим баланс, задаваме неща, които трябва да се правят. Предприемане на стъпки за отчетността и отговорността на главния прокурор - нещо, за което сме критикувани от години. Действия за обществените поръчки, при които много голяма част се раздават без конкурентна процедура - 29% при средно 6% показател за ЕС, изключително притеснителен показател.


Споделям притесненията на европейските институции, че с този голям ресурс (само безвъзмездните средства за България по плана са близо 6.6 млрд. евро - бел. ред.) не можем да си позволим да продължаваме с това. Поради тази причина сме задали в следващите години да се стигне в България средноевропейското равнище. Това минава и през професионализация на възложителите на поръчки, градене на административен капацитет, намаляване на инхаус процедурите...


Но при правораздавателната реформа сте зависими от съвсем друга власт, от Висшия съдебен съвет. Защо записахте ангажимент в плана второто тримесечие на 2022 г. като срок за реализиране на тази реформа, което изглежда в момента абсолютно непостижимо?


- Това не е ключовият момент. В предстоящите технически разговори с Европейската комисия ще решим дали ще се изпълни реално във второто или в последното тримесечие на годината. Важното е какво ще се направи в България. Тук подкрепям предложенията на Министерството на правосъдието - да се даде възможност прокурори и следователи да разследват главния прокурор, да се гарантира кариерната им независимост по време на този процес - не могат да бъдат освободени в хода на този процес и се гарантира кариерното им развитие след приключването му. Все посоки, в които България е била критикувана.


В Плана не всичко е разписано детайлно именно защото в крайна сметка това ще са стъпки, решени от парламента.В края на юли представих тогавашната версия на плана и ясно заявих на парламентарните партии, че искам да чуя от тях мнение по две теми: върховенство на закона и енергетика.

За съжаление имаше голяма фиксация върху инвестиционните проекти и защо няма пари за едно или друго. Не бих казал, че се стигна до сериозни предложения от тези партии, какъвто трябваше да бъде според мен правилният подход.


В крайна сметка стигнахме до момент, в който трябваше да подадем плана на Европейската комисия и тези проблеми да се разрешат.


Имаше други два казуса за върховенството на закона, които са надградени, така че да носят реформи в следващите години. Първият е за повишаване предсказуемостта на законодателните процедури - оценка на въздействието на всякакви предложени закони, общественото им обсъждане, намаляване възможностите за промени между двете четения и за вкарването им през преходни и заключителни разпоредби. Второто е засилване капацитета на различните антикорупционни органи.


Атанас Пеканов: Има риск за евросредства от Плана за възстановяване, ако не си свършим работата

© Юлия Лазарова


Всъщност процесът продължава - предложихте проекта за българския План, но следва разглеждане от Европейската комисия, както и в комитет на Съвета на ЕС. Това ще отнеме месеци - обичайното е между 6-8 седмици срок за комисията и през това време продължава комуникацията с българското правителство...


- Точно така, ще мине известно време и докато Съвета на ЕС ги одобри. Именно в тази насока опитахме да отговорим за върховенство на закона и енергетиката на голяма част от запитванията и притесненията на европейските институции. Предстоят технически преговори доколко реалистично е това да се случи.


Имайте предвид, че поради забавянето заради уникалната политическа ситуация и политическа несигурност, през лятото се промениха първоначално заложените дати, включително за реформи, които трябваше да се случат още тази година. Но те няма как да се случат поради очевидната липса на работещ парламент.


Означава ли това, че - технически погледнато - няма как да получим авансовите средства от около 1.6 млрд. лв. тази година?


- Работим за това да получим средствата възможно най-скоро. Ако може, още тази година. Но всичко зависи от преговорите по споменатите две теми.


Предвидените средства не могат да се използват за друго - за подкрепа на бизнеса или пенсии, както понякога се спекулира. Не, по план те трябва да отидат за описаните проекти.


Защо бързахте да внесете плана с поемане от България на конкретни ангажименти и срокове при отсъствие на действащ парламент? Защо не изчакахте още няколко седмици политиците да се уморят да правят избори, да създадат стабилен парламент и правителство? Това засяга в някаква степен и легитимността на подобни действия от страна на служебно правителство.


- През лятото няколко пъти казах, че е по-добре България да има стабилно редовно правителство. Но за съжаление политическите партии не намериха решение, а ние не бива да рискуваме изпълнението на плана, на всички тези проекти и реформи, които трябва да се случат до средата на 2026 г.


Времето тече и стигаме до момент, в който планът трябва да бъде подаден, такова беше и желанието на бизнеса, те поискаха безвъзмездната помощ да дойде възможно най-бързо и да се използва от тях за инвестиции. Такова е мнението и на различни министерства. За някои от проектите 5 години не е много време за реализиране.


Затова беше важно с подаването на плана в Брюксел да фиксираме голямата част от проектите и да останат за изговаряне в официалните преговори на големи теми като върховенство на закона и енергетиката. По всички други да започне подготовката на тръжни процедури, обществени поръчки, насоки за кандидатстване, разговори с бизнеса и профсъюзите как да се реализират всички тези неща... Не трябва заради годината, в която за съжаление политическите партии не можаха да намерят решение на това как трябва да изглежда едно стабилно управление, да бъдат рискувани и средствата за изпълнението на тези проекти и реформи.


В предадения в петък план отстранихте ли по някакъв начин съмненията, че в пролетната му версия имаше предрешени инвестиции за "наши хора"?


- Преработихме около 50% от проектите...


А отпаднаха ли цели проекти?


- Да, отпаднаха два-три проекта. Но преработихме същността на други. Например изграждането на индустриални зони вече ще става с участието на европейски партньори в лицето на Европейската инвестиционна банка, която ще може да контролира целия този процес. Същото стана с програмата за икономическа трансформация, където има грантови финансови инструменти, управлявани също с европейски институции, но не е фиксирано още кои точно ще са те - такива са Европейската инвестиционна банка, Европейският инвестиционен фонд... Това е важен механизъм отвън да се упражнява контрол, така че средствата да се използват по възможно най-добрия начин.


Атанас Пеканов: Има риск за евросредства от Плана за възстановяване, ако не си свършим работата

© Юлия Лазарова


Важен е механизмът за финансиране - как точно ще се случва всичко? Ако Министерството на финансите ще прави авансовите плащания и Еврокомисията по-късно ще ги възстановява, това предполага в бюджет 2022 да има специално разчетено такова перо?


- Различно е по различните проекти, специфично е в отделните министерства. Те в крайна сметка подготвят проектите, а финансовото министерство трябва да следи изпълнението на описаните цели по тримесечия, включително реформите или отделни стъпки по тях. Европейската комисия потвърждава това и тогава стават плащанията.


Голяма част от плащанията ще са за приключени проекти с нещо измеримо, построено, проведени обучения, изградена инфраструктура, модернизирана структура или предприятие.


А ако определени проекти не се изпълнят докрай или изобщо не са започвани, ако има отстъпление от поети ангажименти, има ли риск българските разходи по цялото направление, в което са те, да не бъдат признати от Европейската комисия или Съвета на ЕС?


- Има рискове към отделни 6-месечни плащания (два пъти в годината се преглежда в Брюксел изпълнението на ангажиментите - бел. ред.). Част от тях няма да бъдат изплатени, ако нещо не е направено. И това според мен е правилно - такъв трябва да е механизмът. Парите се дават за смислени неща, постигане на резултати, движение напред.


Затова е много фин балансът между това да си поставим амбициозни резултати, но не и невъзможни и нереалистични. Не забравяйте, че говорим за уникален инструмент, никога в Европа не е правено подобно нещо - общ европейски отговор на кризата. В бъдеще ще бъдат напаснати регулациите, разбира се, ще има променящи се условия, променящо се търсене за различни инвестиции - да кажем, за изграждане на ВЕИ по покривите на компании и частни къщи. Но технологиите и средата се променят и може да последват корекции.


Да поговорим за конкретен пример от плана. В частта "Иновативна България" при "Образование и умения" е записана "Инвестиция 3: Обучения за цифрови умения и изграждане на национална онлайн платформа за обучение на възрастни". За нея са предвидени почти половин милиард лева, включително за мрежа от 750 дигитални клуба (само за тях са планирани над 87 млн. лв.). Какво точно ще представлява тези мрежа - държавата ще изгражда интернет клубове? Дадена ли е на бизнеса възможност да вземе предвидените цифрови ваучери и да решава сам при кого да обучава персонала си според специфичните нужди?


- България не се справя много добре с цифровизацията, а тя е една от главните възможности за реализация в XXI век. Проектът цели разработване на голяма платформа - с онлайн и физическа част - с ново съдържание, напаснато както към сегашния век, така и към реалностите в страната. Клубовете са физическата част. Решението е, че не е достатъчно само онлайн решение, което да си пуснеш на компютъра вкъщи, а и да има обучение на място.


Министерството на образованието е носител на този проект. В неговата компетенция е да определи сертифицирането кой да бъде обучаващ. Там имат мнение кой може и кой не.


Бизнесът ще проверява в списък със сертифицирани и да си избере най-удобната за него компания, но някои негови фаворити може да не са там?


- Това е обект на допълнителни разговори. Нищо не е предопределено. При реализацията на проекта смятам, че всичко ще може да бъде изговорено и да се намери приемливо решение.


Какви са lашите планове след края на служебния кабинет? Виждате ли се като евентуален кандидат за министър в правителство с участието на "Продължаваöе промяната"?


- По принцип съм тръгнал по една по-академична кариера през последните години, преподавам в икономическия университет във Виена. Не съм мислил за промяна. Взел съм временна и многf важна и отговорна позиция в отговор на поканата от президента Румен Радев. Не съм имал досега помисли да се присъединявам към текущ политически проект.


Очаквате оферта, за да имате помисли, или...


- Не. Казвал съм много пъти, че за мен е важно не някакво съзвездие, а политиките зад него, програмата. Още не съм видял програма на проекта "Продължаваме промяната". Не мога да се обвържа с какъвто и да е проект, за който не е ясно какви политики ще предлага.


През годините като макроикономист съм говорил, че в България не е правено достатъчно за адресиране на социалните неравенства, дисбалансите в страната между развитието на столицата и недостатъчно развитие на регионите, проблеми в данъчната и социалната сфера, за доста консервативната ни фискална политика... Това са възгледите ми и мога "да мисля" само когато чуя, че други имат такава споделена визия.


Изброеното звучи малко като "леви политики с десни средства"?


- О, не бих казал.


Накрая - оптимист ли сте след тази изключително необичайна политическа година за България?


- Сблъсках се с много проблеми и е важно да не ги прикриваме. За върховенство на закона, критиките за корупцията, за неизвършените реформи и стратегии в енергетиката и много други. В много министерства години наред не е изграждан капацитет. Много е важно всяко ведомство по всяка тема или въпрос за решаване да има подробен доклад от истински експерти, за да можем да взимаме правилните решения.


В изминалите месеци се срещнах и с много страхотни амбициозни хора, някои от тях завърнали се от чужбина, искащи България да се развива по-добре. В тях именно виждам надеждата, че страната може да бъде много по-добра и че всички неща, заложени в плана, ще се изпълняват в следващите години, че ще има хора, които ще следят за това. Надявам се това да е визията за страната - да е много по-успешна България.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (65)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 2061 Неутрално

  Да си взимат мизерните подаяния, стига ни да ни оставят на мира да си произвеждаме ток от ТЕЦ. Ако махнат малоумните квоти ще печелим много повече от износ на ток, отколкото от смешния им джендър план.

 2. 2 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 927 Весело

  Ами свършете си работата, дечко, че да си имате евросредства.

 3. 3 Профил на skitnik75
  skitnik75
  Рейтинг: 532 Неутрално

  Ами свършете си я. Полша как си я свърши? Толкова сте некомпетентни, че днес агент "Майстора" от стратегическия съвет към президента и Първан Симеонов от Галъп, собственост на Андрей Райчев, чиято дъщеря Ружа Райчева е в листите на ИТН (преставете си колко са обективни Галъп), на един глас призовават Радев да спечели на първи тур (разбирай да играят флашки), закото на втори тур явно няма шансове.
  Чакам новите прогнози на Галъп, които да подготвят почвата - Радев одобрение 51%. На който му се чете координирана хибридка:
  https://faktor.bg/bg/articles/novini-balgariya-parvan-simeonov-rumen-radev-mozhe-da-bade-izbran-oshte-na-parvi-tur-za-prezident
  http://epicenter.bg/article/Prof--Aleksandar-Marinov--Pobeda-na-Radev-na-parvi-tur-e-postizhima-zadacha/262865/11/0

 4. 4 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1691 Гневно

  "Добър ден"
  "Добре дошъл в реалността"!!!
  Добре, че им остава малко на тези ...

 5. 5 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2982 Неутрално

  Да си взимат мизерните подаяния, стига ни да ни оставят на мира да си произвеждаме ток от ТЕЦ. Ако махнат малоумните квоти ще печелим много повече от износ на ток, отколкото от смешния им джендър план.
  —цитат от коментар 1 на zxp53317185


  Става въпрос,че тока не е достатъчен и по-високи цени ще спрат растежа на ток.
  А няма изгледат ЕС да даде даром 20 милиарда за АЕЦ за да печелим пак от износ на ток.

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 6. 6 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1340 Неутрално

  Изтрябвали са ни тия брюкселски КРЕДИТИ дето трябва да се ползват само по зададената рамка от гретенизъм, джендъризъм и социализъм. Крехката ни икономика се крепи на евтиното електричество от ТЕЦ и АЕЦ - тия комунета като Пеканов силно настояват да сме я направили на парчета понеже така била поискала Урсула.

 7. 7 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 1144 Неутрално

  Типичен плановик. Левундер отвсякъде е Пеканов.

 8. 8 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2314 Неутрално

  До коментар [#6] от "jazzdevil":
  "Крехката ни икономика се крепи на евтиното електричество от ТЕЦ и АЕЦ"

  Икономиката ни не се крепи на евтино електричество. Произвеждаме цветни метали, но отдавна не сме големи износители на метали, на карбамид и изобщо тежка индустрия.

  подпис
 9. 9 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2314 Неутрално

  До коментар [#6] от "jazzdevil":
  "Крехката ни икономика се крепи на евтиното електричество от ТЕЦ и АЕЦ"

  Не икономиката а битът се крепи на ток на ниски цени. Битовите консуматори ще се променят с по-малко инвестиции от индустрията.

  подпис
 10. 10 Профил на Аз
  Аз
  Рейтинг: 510 Неутрално

  Оформя се една класическа схема: Пеканов и екипа му предадоха плана, следващото правителство може да има различни виждания, но ще трябва да го следва, по някое време ще кривне и няма да го изпълни - едните и другите ще викат другите са виновни - в резултат всички ние ще плащаме/връщаме.

 11. 11 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1204 Неутрално

  Никакви европейски пари не ни трябват, само подхранват мафията у нас. С "усвоените" европейски пари през предишните периоди еднокнижника, сараите и присъдружните им "бизнесмени" завладяха и изкупиха 2/3 от държавата, нямаме никаква нужда да получим още от същото. Въпреки многото европейски пари хората не почнаха да живеят по-добре, само няколкостотин мафиоти се облажиха.

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 12. 12 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1773 Неутрално

  Пеканов е тотална щета, както и останалите министри на Радев. Половин година му трябваха да редактира готов план, а сега пак дава заден. Не е изобщо учудващо, след като това момченце няма никакво си-ви зад гърба си, а единствено ходило тук-там нещо да учи. Този младеж не е забил и един пирон през живота си и изведнъж му се поверяват милиарди левове. Гарантирано от Радев (за когото важи същото).

 13. 13 Профил на МиГ-29
  МиГ-29
  Рейтинг: 1029 Неутрално

  АМИ СВЪРШЕТЕ СИ РАБОТАТА ТОГАВА !!!

 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 15. 15 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2314 Неутрално

  Идеята с дести средства да се провеждат леви политики е брилянтна идея, защото бизнесът не работи без десни инструменти а гражданите живеят по-добре при леви политика.

  подпис
 16. 16 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2314 Неутрално

  Пресен пример.
  С фалшивите нощувки на ученици са откраднати много пари. Целта е социална политика. До тук добре със социалните цели. Бедата е в липса на десни инструменти - няма конкуренция при опрадаляне на фирмата изпълнител, няма контрол, няма наказание за нарушителите.

  подпис
 17. 17 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2840 Неутрално

  "- България не се справя много добре с цифровизацията, а тя е една от главните възможности за реализация в XXI век. Проектът цели разработване на голяма платформа - с онлайн и физическа част - с ново съдържание, напаснато както към сегашния век, така и към реалностите в страната. Клубовете са физическата част. Решението е, че не е достатъчно само онлайн решение, което да си пуснеш на компютъра вкъщи, а и да има обучение на място."

  какви обучения? като направиш електронните услуги удобни и полезни всички ще хукнат натам. ей целия народ цъка вайбър, фейсбук и тикток. като е направено добре, ще се щрака.

 18. 18 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2314 Весело

  До коментар [#14] от "МиГ-29":
  "Тоя младеж кой го назначи?
  Вижда се че не може да свърши работата. Нямаха ли някой по кадърен?"

  Имаше дори двама Божков и Пеевски, но намесата на САЩ с техният списък ни лишиха от ценни кадри.

  подпис
 19. 19 Профил на Viva la tsar Asen i tsar Kiro
  Viva la tsar Asen i tsar Kiro
  Рейтинг: 1572 Неутрално

  Подготвя ни, защото знае какво ще стане.

 20. 20 Профил на Камен
  Камен
  Рейтинг: 1107 Неутрално

  "Инвестиция 3: Обучения за цифрови умения и изграждане на национална онлайн платформа за обучение на възрастни". За нея са предвидени почти половин милиард лева (!)
  Тук половин, там един, все за коя от коя по-полезни инициативи, които разбира се, ще бъдат дадени на правилните хора да ги изпълняват. Зере бентлитата от предишния период на европейски средства одъртяха вече, излязоха нови модели, та трябва да се сменят.

 21. 21 Профил на Тони КОСТОВ
  Тони КОСТОВ
  Рейтинг: 859 Неутрално

  Предварителните оправдания са лош знак.

 22. 22 Профил на Boris Gaganelov
  Boris Gaganelov
  Рейтинг: 483 Неутрално

  "- България не се справя много добре с цифровизацията, а тя е една от главните възможности за реализация в XXI век. Проектът цели разработване на голяма платформа - с онлайн и физическа част - с ново съдържание, напаснато както към сегашния век, така и към реалностите в страната. Клубовете са физическата част. Решението е, че не е достатъчно само онлайн решение, което да си пуснеш на компютъра вкъщи, а и да има обучение на място." какви обучения? като направиш електронните услуги удобни и полезни всички ще хукнат натам. ей целия народ цъка вайбър, фейсбук и тикток. като е направено добре, ще се щрака.
  —цитат от коментар 17 на karatista


  Демонстрирате много ограничено мислене.

  Не става въпрос за услуги, а за достъп до информация, хардуер, умения и know-how.

  Едно е да седиш и да "цъкаш" тик ток, друго е да седнеш и да вдигнеш един web back-end и една native апликация.

  Цъкането на ТикТок не генерира нищо за теб самия.

 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 24. 24 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 1144 Неутрално

  До коментар [#23] от "Българин Бг":

  Просто действа като типична "брюкселска зелка".

 25. 25 Профил на 44bond_street
  44bond_street
  Рейтинг: 728 Неутрално

  Мизерни подаяния ли? Нали точно на тях ще лежат антиваксърите-любители на локдаун почивки, спонсорирани от помощи.
  Това се казва неблагодарност 🤔

 26. 26 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 3967 Неутрално

  "Лесните " пари от ЕС свършиха

 27. 27 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 3967 Неутрално

  "Лесните " пари от ЕС свършиха

 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 30. 30 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 3967 Любопитно

  До коментар [#1] от "zxp53317185":

  Без парите на ЕС и свободен достъп на пазарите и парите от нас емигрантите/свободен достъп до пазара на труда/ ни е спукана работата.

 31. 31 Профил на Тирбушон
  Тирбушон
  Рейтинг: 251 Неутрално

  Ама ако работата е да се оправдавате с предишните и да създавате внушения без никакви доказателства ще се справите горе -долу. Ако трябва да направите нещо смислено - няма шанс

  Накрая всичко ще бъде наред, ако нещо не е наред, това просто не е края
 32. 32 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 3967 Неутрално

  До коментар [#2] от "znaya":
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Едно е ясно и то е, че Брюксел ще иска силен контрол и вече няма дава милиарди ей-така.Герберите/плюс депесарите/ направиха всичко възможно, за да ни гледат с лошо око като най-корумпираната държава на ЕС.

 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 34. 34 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 3967 Неутрално

  До коментар [#6] от "jazzdevil":

  Тука не става дума за кредити, а за грантове.Четете по-внимателно!

 35. 35 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2840 Неутрално

  До коментар [#22] от "Boris Gaganelov":

  "Едно е да седиш и да "цъкаш" тик ток, друго е да седнеш и да вдигнеш един web back-end и една native апликация."

  всеки ученик може да "вдигне" някакъв lamp стек примерно, фатката е да направиш платформата - апликация и бекенд, толкова лесно за ползване като най-популярните приложение. това е висшия пилотаж. по принцип колкото по-умна е мрежата, толкова по-просто устройство ти трябва, за да ползваш услугите и. и обратно.

 36. 36 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 2061 Неутрално

  До коментар [#30] от "bat_plamen":

  Така де, ние сме си част от ЕС, само ако може без комунизма под формата на разни планировки, джендъри и затоплизъм.
  Ако ще помагат- да помагат, ако не поне да не пречат.

 37. 37
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 39. 39 Профил на bruno__dante
  bruno__dante
  Рейтинг: 1109 Весело

  Тоя младеж кой го назначи?Вижда се че не може да свърши работата. Нямаха ли някой по кадърен?
  —цитат от коментар 14 на МиГ-29


  според тебе кой го назначи?

 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 42. 42 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7240 Неутрално

  "За върховенство на закона, критиките за корупцията, за неизвършените реформи и стратегии в енергетиката и много други. В много министерства години наред не е изграждан капацитет. Много е важно всяко ведомство по всяка тема или въпрос за решаване да има подробен доклад от истински експерти, за да можем да взимаме правилните решения."
  Е, това е работил Боко 12 години, т.е. нищо и половина.

 43. 43 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1691 Гневно

  До коментар [#14] от "МиГ-29":

  пРезидента Ви, назначи и този и онзи, който ликвидира остатъците от здравеопазването и онези, които вече втори месец не могат да извадят от плитчините един заседнал кораб....!
  Пълна скръб!!!

 44. 44 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7240 Неутрално

  До коментар [#43] от "selqnin":

  Абе, как Иван Костов и след 20 години е виновен, а управлява само 4 години, а Боко до вчера, след дванадесетгодишно управление, за нищо не е виновен. Него изобщо имало ли го е?

 45. 45 Профил на oua58686497
  oua58686497
  Рейтинг: 666 Неутрално

  що се карате на младоците.
  Политиците дават поръчката младоците работят.
  Да ,лошо е когато младоците им харесва това което искат политиците.
  Лошо е и когато младоците предлагат и политоците понеже са некадърни се съгласяват с младоците.
  Планът беше съгласуван и само трябваше да се внесе.
  Младоцжите се правят на итересни ако може да стане на тяхата.Т.е да има пари за тях . Ами казаха ви "за дасклали"пари няма.
  Безобразие , на каква комп.грамотост ще уччìш бабите и дядовците?
  И то за 500 милки.
  Само това като пример е безобразие. Тия нямат парите за нищо.
  Има ли още някой да им вярва а да гласува за тия.
  Ахмаци. Защо спряхте строежите?
  Ми направете стр. фирми и строете като не харесвате тези фирми.
  Това веè е лигавщина.
  И не само. Тия са за затвор.

 46. 46 Профил на ial
  ial
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Любим интериор за всеки министър - принтер отдясно...

  Иначе интересно колко много тролове са налазили статията...

 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 48. 48 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1642 Неутрално

  Средствата по ПВР логично са обвързани с правосъдието, борбата с корупцията и контрола над главния прокурор. Повече Брюксел няма да ни дава милиони, които да отиват по разни чекмеджета. Но това няма да попречи на собственика на най-пълното чекмедже да манипулира лековерните, че на него Европа е давала пари, а на „умниците” — не.

 49. 49 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 862 Весело

  Идеята с дести средства да се провеждат леви политики е брилянтна идея, защото бизнесът не работи без десни инструменти а гражданите живеят по-добре при леви политика.
  —цитат от коментар 15 на Иван K


  Мдаааа- аслъ!

  С трици- маймуни да ловиш- също е брилянтна идея.

  Защото маймуните не ядат трици, а ловците на маймуни живеят по- добре с маймуни.

  Или нещо такова. Квото ти разбра от моя "пример"- на такова разбрах и аз- от твоя.

  От пъ@дня- боя не става.

  Ако една мярка постигне леви цели- значи тази мярка е била лява. Независимо какво говори ПетковАсен.

  Внушението към нашия голям, но имтелигентен народ, е: Бизнесът ще работи яко (с десните мерки), а ние ще ви дадем на вас- заработените от бизнеса пари (лява цел).

  Новият Робин Худ (преди него бяха Ленин, Брежнев и дрогара Живков).

  Аре пак сполука- баси късметя! 😂😂😂😂

  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 50. 50
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 52. 52
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 53. 53 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3046 Неутрално

  До коментар [#15] от "Иван K":

  Идеята с десни средства леви резултати,е простонкомунистически лозУнг в нов формат-"всеки да дава според възможностите,а да получава според потребностите" Въпросът е,че всеки има по-големи потребмости т възможности.Затова поредния лозУмг на Кире е просто лъжа за наивници.

 54. 54
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 55. 55 Профил на Thomas Anderson
  Thomas Anderson
  Рейтинг: 308 Неутрално

  Подготвя ни, защото знае какво ще стане.
  —цитат от коментар 19 на скоро на екран ИЗЧЕГЪРТВАЧИТЕ III


  Абсолютно!!! Или ще преведат жълти центове (аз залагам на 30-40%)

  Sugar - The Bitter Truth http://www.uctv.tv/search-details.aspx?showID=16717
 56. 56
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 57. 57 Профил на dlagnikov
  dlagnikov
  Рейтинг: 789 Неутрално

  "В много министерства години наред не е изграждан капацитет"
  Пеканов пече този план 5 месеца.Б-ия последна в ЕС представи плана си.Авансовата сума, включена в актуализирания бюджет, няма да бъде получена, т.е. зейва дупка в бюджета.А дали европейската комисия ще го одобри е под въпрос.Явно и в министерството на Пеканов липсва капацитет.

 58. 58 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 862 Неутрално

  До коментар [#15] от "Иван K":Идеята с десни средства леви резултати,е простонкомунистически лозУнг в нов формат-"всеки да дава според възможностите,а да получава според потребностите" Въпросът е,че всеки има по-големи потребмости т възможности.Затова поредния лозУмг на Кире е просто лъжа за наивници.
  —цитат от коментар 53 на wre501051215


  Точно.

  Ноември ще броим шараните.

  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 59. 59 Профил на koevip
  koevip
  Рейтинг: 39 Неутрално

  Г-н Пеканов,
  Едно е да искаш, друго е да можеш, а съвсем различно е да го направиш.
  От Вас досега само ПРИКАЗКИ, ЩЕ, ЩЕ И САМО ЩЕ-та.
  Направете го! Изминаха повече от 6 месеца откакто сте на власт!!!

 60. 60
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 61. 61
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 62. 62
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 63. 63 Профил на Kamen Iliev
  Kamen Iliev
  Рейтинг: 41 Неутрално

  Опасенията на хората са, че и този план е с качество като всичко друго и вместо да са подбрани смислени проекти, отново всичко е т.нар. българска работа.

 64. 64 Профил на Question Mark
  Question Mark
  Рейтинг: 692 Неутрално

  как да не е по темата?

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.


  За да видите коментара кликнете тук.


  Пълен текст на коментара:
  Търсих информация "Кой е Атанас Пеканов" , и освен невероятната за 30 годишен, визитка, не намерих нищо относно:
  - Защо е роден в Гърция?
  - Кои са родителите му и техните визитки?
  - Кой го предложи на Радев, откъде дойде името му ?
  Ще съм любопитен ако някой знае..

 65. 65 Профил на xso16686927
  xso16686927
  Рейтинг: 649 Неутрално

  "Пеканов, даде ви се възможност да внесете по-добър план от този на ГЕРБ, вие заедно с другите некадърници на Фигурант Радев първо го променихте, после видяхте, че промените ви са калпави, после върнахте основния план на ГЕРБ като го накичихте с нови бездарни промени и най-накрая, когато вече няма никакъв реален ефект, го внесохте. Г-да аутсайдери, вие прецакахте България и ще си платите с популистките си глави, а фюрерът ви и неговият политически проект ПП вече са пътници."

  Много точен коментар, който беше скрит от "модераторчето" тук.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK