Съдия Мирослава Тодорова: Свободата на медиите се оказа тясно обвързана с независимостта на съда

Мирослава Тодорова

© Дневник

Мирослава ТодороваСъдия Мирослава Тодорова от Софийския градски съд, известна със своята критична позиция към политическата намеса и зависимостите в съдебната система, осъди държавата в Страсбург. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) постанови, че е нарушено правото й а свободно изразяване на мнение. Като председател на Съюза на съдиите в България (ССБ) преди години съдия Тодорова понесе тежки удари - беше уволнена от Висшия съдебен съвет (ВСС), а след като съдът я възстанови, беше отново наказана. Въпреки качествената й работа през годините беше оставяна без задължителната оценка, личните данни на семейството й умишлено бяха оставени да изтекат в публичното пространство. Съдия Тодорова се противопоставяше на нападките срещу съдии от страна на управлението на ГЕРБ и дори заведе дело за клевета срещу Цветан Цветанов в качеството му на министър на вътрешните работи.


Десет години след наказателната акция на ВСС срещу Вас спечелихте дело в Страсбург. Съдът не предожи ли на държавата да се споразумеете, преди да се произнесе? Защо не получихте извинение от управляващите?


- Както и във всеки друг случай, така и в този, по правилата за дейността му Европейският съд за правата на човека (ЕСПЧ) предложи на правителството да се споразумее с жалбоподателя, т.е. с мен, но правителството не предприе такива стъпки. Мисля, че и тази позиция, и липсата на равносметка от правителството са логически съответни на цялата красноречива сама по себе си описана в решението история на настъпателните и агресивни опити на управляващите да подчинят съда и да го превърнат в придатък за реализиране на партийни цели. Овладяването на съда компрометира разделението на властите, свежда го до декоративна фасада, зад която реалните отношения между властите не са онези, които са посочени в Конституцията.
Поначало дейността на държавата по изпълнение на решенията на ЕСПЧ не е удовлетворителна и тук не изключвам отговорността на българския съд за част от нарушенията. Неколкократно Комитетът на министрите на Съвета на Европа приемаше междинни резолюции с констатацията, че България отказва да изпълни решения на ЕСПЧ. От една страна, това говори за институционална култура, която е склонна да омаловажава човека и неговите права.Свидетелство за тази нагласа е и случаят, по който през последната година двукратно си позволих да въвлека обществото и министъра на правосъдието - за отказ да бъде изпълнен съдебен акт от звено към Министерството на правосъдието за конвоиране на задържан на погребението на майка му въпреки осъждането на държавата от ЕСПЧ за сходен случай и въпреки медийното отразяване на определението на съда за разрешеното конвоиране ден преди погребението. След оповестяването на новото нарушение на правото на зачитане на личния живот на затворника, който не можа да присъства на траурния ритуал на майка си, и активността на съда са били променени правилата за конвоиране. Но това не е достатъчно същите органи, които не изпълниха съдебен акт и нарушиха основно човешко право на зачитане на личния живот, да не допуснат ново нарушение на други основни права и да не изпълнят друг влязъл в сила съдебен акт с различни указания. Изисква се работа с държавните служители - юридически ограмотяваща, която е предпоставка за промяна на манталитета, културата и нагласата "формално да се отбие номерът".


Това, което казвам, е общият контекст, в който са извършени нарушенията, установени по моето дело от ЕСПЧ. Но моят случай има и друга специфика. Решението показва, че имаме проблем не само с безразличието на институциите и недостатъчната последователност за премахване на причините за нарушенията на човешките права, но и с това, че е възможна целенасочена злоупотреба с власт за въздействие върху съдия, т.е. върху тази власт, която е призвана да даде защита на гражданите срещу всеки произвол, включително когато произволът идва от страна на държавата.


Историята на демократичния преход показва трайна тенденция управляващите да се опитват да подчинят съда. Политиците се сещат, че независимостта на съда е върховна ценност в правовата държава едва когато са в опозиция. Допускам, че именно това е причина да не бъде предложено споразумение и да се оказва дългогодишна упорита съпротива от политическите власти за такава реформа на съда, която да гарантира независимостта му от изпълнителната власт, прокуратурата и центровете на паралелна власт. За тяхното влияние върху ВСС имаше свидетелства от председатели на софийски съдилища след приключване на мандатите им. Тези твърдения така и не бяха проверени. В този смисъл не липсата на извинение, а липсата на истинска равносметка за случилото се и неговото правно значение според ЕСПЧ, за съжаление, напълно кореспондира с продължаващата упорита тенденция за държане на съда в подчинена позиция. Част от средствата са тези, които са отбелязани в решението.


Осъдихте държавата за погазена свобода на изразяване - това не е ли уникално дело: да се запушва устата на съдия. Звучи по-логично да се запушва устата на журналист. Щом на съдии у нас се запушва устата, каква е диагнозата за властта, упражнявана от ГЕРБ почти 12 години?


- ЕСПЧ признава за първи път, че българската държава е нарушила правото на свободно изразяване на съдия по общественозначим въпрос за независимостта на съда, което е нарушение по чл. 10 ЕКПЧ; за дискриминиране на съдия при упражняване на това право поради активно участие в Съюза на съдиите в България (ССБ) - нарушение по чл. 14 ЕКПЧ; и за използване на законни средства за постигане на паралегални цели - нарушение на чл. 18 ЕКПЧ.


Наистина това е тежка диагноза за състоянието на държавността. Трите десетилетия демократичен преход показват, че държавата срещна тежки затруднения за създаване на действителни гаранции за независимостта на съда и за свободата на словото. Това е така навярно поради факта, че тези две ценности са в основата на пълноценното демократично функциониране на всички останали компоненти на правовата държава.


Свободата на медиите у нас се оказа тясно обвързана с независимостта на съда. Въпросът за независимостта на съда и за управлението и отговорността на прокуратурата, в частност на главния прокурор, се превърнаха в големия политически въпрос. Съпротивата на политическите власти да се откажат от влиянието си върху съда доведе до това, че независимостта му в значителна степен е възможна, когато съществуват реални свободни медии, които достатъчно компетентно, отговорно и издръжливо информират и дебатират по тази тема и така въвличат обществото, повишават неговата информираност и способност да настоява за промяна. Получи се така, че съдът, т.е. същинската съдебна власт, навярно заради дългогодишното й омаловажаване и неглижиране от другите власти, заради публичното поругаване и овладяване чрез влиянието на партиите и прокуратурата във ВСС, продължава да разчита на институциите на гражданското общество.


В този ред на мисли изглежда еднакво възможна опасността да "бъдат запушени устата" и на журналист, и на съдия, който изразява становище за компрометирания модел на разделение на властите. Същевременно устата на съдиите "се запушва" и със създаването на впечатление от страна на кадровия органи и на изявени представители на политически партии, че съдиите трябва да се въздържат от този дебат. Решението на ЕСПЧ опровергава смисъла на подобна позиция.


Знаем от опита и на други държави в преход от тоталитарно към политически плуралистично управление или пък с проблеми с мафията, т.е. с навлизане на престъпността в държавната власт, че в такива времена на конституционни кризи, обществени сътресения и радикални социални трансформации активната роля на съдиите е от съществено значение за утвърждаване демократичния ред. В решението Lopez Lone и др. срещу Хондурас на Интерамериканския съд по правата на човека се казва, че в моменти на тежки кризи на демокрацията нормите, които обикновено ограничават участието на съдиите в обществения живот, не са приложими към действията им в защита на правовия ред.


В развитите демокрации лидерството на съдиите в дебатите за правосъдието и съдебната власт изобщо не се поставят под съмнение, напротив другите власти създават предпоставки за това съдът да бъде ефективно чут. Както казва председателят на Върховния съд на Великобритания през 2015 г., съдиите не могат да очакват другите да направят необходимото за защита на съдебната власт и правосъдната система. Изискват се активни действия от страна на съдиите.


Това решение на ЕСПЧ доказва ли зависимостта на тогавашното мнозинството във Висшия съдебен съвет от бившия премиер Бойко Борисов и неговия бивш вътрешен министър Цветан Цветанов? Вторият впрочем драстично смени отношението си към съдебната власт, след като мина през съда като подсъдим, днес дори е готов да закрива рожбата си - специализирания наказателен съд.


- ЕСПЧ изброява поредица от факти за периода, в който високопоставени представители на изпълнителната власт се изказваха по неприключили съдебни производства, нарушаваха презумпцията за невиновност, изразяваха становища как следва да приключат съдебни процеси, публично нападаха съдии. Имаше случай, в който полицейска операция по задържане беше озаглавена на името на съдия, който беше изменил мярката за неотклонение "задържане под стража" в по-лека на обвиняем. ССБ и аз като председател на управителния му орган многократно изразявахме публично позиции срещу този подход. Стигна се дотам, че поискахме професионална експертиза от Европейската асоциация на съдиите за състоянието на независимостта на съдебната власт. Заключението беше, че министърът на правосъдието нарушава принципа за върховенството на правото. Бяха направени тежки констатации и за липсата на прозрачност в дейността на ВСС, по-специално при назначенията и повишенията, като беше отчетено нежеланието на кадровия орган на съдебната власт да излезе публично в подкрепа на необоснованите атаки срещу съда на представителите на правителството.


Последва изборът на г-жа Владимира Янева за председател на Софийския градски съд, който се определяше в медиите като предизвестен не поради доказани от нея качества при администрирането на съда, защото до този момент тя не беше взела отношение по нито един въпрос, свързан с функционирането на съдебната власт, а защото беше изнесена информация, че е близка семейна приятелка на министъра на вътрешните работи. ССБ реагира срещу този избор и поиска оставките на членовете на кадровия орган. По това време министърът на вътрешните работи ме нарече "най-големия ни критик". Заради отправени срещу мен клеветнически твърдения аз заведох наказателно дело от частен характер.


Това е само схематично и далеч неизчерпателно маркиране на обстоятелствата, в които започнаха и се развиха дисциплинарните производства срещу мен. ЕСПЧ разглежда дисциплинарните процедури тъкмо в контекста на изброените обстоятелства и стига до извода, че дисциплинарните производства не са преследвали законоустановената си цел, а са представлявали акт на отмъщение заради критиката ми към Висшия съдебен съвет и изпълнителната власт. Акт, който е годен да сплаши съдиите и да ги възпре от участие в обществения дебат за модела на управление на съдебната власт и за гаранциите за нейната независимост от политически, икономически или криминални фактори.


Съдът казва, че критичните позиции, изразени от мен в качеството ми на представител на ССБ, изглежда са предизвикали реакция от ВСС и правителството. Цитира се едно от решенията на Върховния административен съд във връзка с последвалото ми уволнение, че в този момент ССБ и други неправителствени организации чрез множеството критични позиции са упражнявали форма на граждански контрол върху дейността на ВСС, който възприел това "едва ли не като обявена война". Всички тези събития като цяло - "военната ситуация", изключителната строгост на ВСС по отношение на мен и синхронът за започване на дисциплинарните процедури, тяхното развитие и завършек с изявления и действия на представителите на правителството в логическата им и хронологическа взаимовръзка, е основание за ЕСПЧ да приеме наличие на причинно-следствена връзка между дисциплинарните ми наказания и критичната ми позиция срещу изпълнителната власт и зависимостта от нея на ВСС.


По отношение на промяната на отношението на г-н Цветанов важи вече казаното, че за независимостта на съда политиците се сещат, когато са в опозиция и не са част от т. нар. оперативна власт (тази с директни правомощия за упражняване на принуда, т.е. правителството и прокуратурата).


Не поискахте обезщетение, което е много благородно към данъкоплатците, но не смятате ли, че конкретните отговорни за осъдителните решения в Страсбург реално дължат плащане на вредите, които причиняват?


- Нямам никакво съмнение, че гражданите с нарушени права трябва да търсят и да получават справедливо парично удовлетворение. Освен че е защита, която им е дължима, това е важен дисциплиниращ държавните власти фактор. Отделен въпрос е, че този фактор ще бъде истински ефективен, когато държавата започне да предявява регресни искове срещу виновните длъжностни лица от законодателната и изпълнителната власт. В моя случай положението обаче е различно.


От една страна, считам, че не е редно българските граждани да бъдат увредени два пъти - и поради нарушаването на конституционните принципи за разделение на властите и на независимостта на съда, които са причина за нарушенията на моите основни права, и поради това, че следва да плащат обезщетение за компрометираната държавна власт.


Има и нещо друго. Делото ми в ЕСПЧ е завадено преди всичко като работа за държавата. Важно е да стане ясно, че отстоявам правата си като част от борбата за кауза. На това положение не може да повлияе дисциплинарното ми наказване с удръжки от заплатата, с понижаване в длъжност или уволнение. Същевременно защитата ми за отстояване на тази кауза не се нуждае от парична стойност. Защитата ми е реализирана пълноценно с признаване от ЕСПЧ на извършените срещу мен нарушения.


Това решение на друго, по-високо ниво, поставя въпросите за реформа на ВСС, така че да бъде неутрализирана неговата склонност да се вслушва или да внимава за конюнктурните домогвания на властта. Все повече се стеснява възможността на политическите власти да не признават кой е големият политически проблем.


Съдиите бойкотирахте преди дни избора на нови членове във ВСС. Задава се и нов парламент, в който мнозинството вероятно ще е решено да прави драстични промени в съдебната власт. Каква според Вас е първата правилна стъпка за ограничаване на зависимосттите в кадровия орган на съдебната власт?


- Изисква се продължаване на започнатата реформа на модела на ВСС с разделянето на администрирането на съдилищата от това на прокуратурата. Прокурорите, които поради естеството на работата си трябва да са близо до изпълнителната власт, за да е ефективна борбата с престъпността, според международните стандарти нямат място нито в избора на председатели на върховни съдилища, нито в изработване и внедряването на електронно-информационна система за съдебните дела, нито в обучението на съдиите. Съдиите имат място в Прокурорската колегия, тъй като това се налага като противотежест на съществуващото правно положение повдигането на обвинението от прокуратурата да е нейно суверенно правомощие, което не подлежи на съдебен контрол, включително при започване на съдебната фаза на наказателния процес след внасяне на обвинителния акт. Подобна организация на обвинителната функция изисква в правната уредба да бъдат предвидени разумни механизми за оценка на качеството на обвинението, които да го превръщат в значимо обстоятелство за кариерата на прокурорите и следователите.


Предвиждането на такива адекватни кариерни механизми ще действа дисциплиниращо и ще способства за утвърждаване на ясна ценностна професионална йерархия. Същевременно се изисква промяна в структурата и състава на прокурорската колегия, така че тя да бъде превърната в ефективен инструмент за обществен контрол върху функционирането на институцията, като се постигне ясното принципно отграничаване на процеса на кадрово управление, дисциплиниране и обучение на прокурорите и следователите (различно от това на съдиите) и се гарантира функционалната автономност на редовите прокурори от горестоящите прокурори при работа по конкретни дела. Новият състав и структура на Прокурорската колегия ще даде възможност да се предвиди и нов състав и структура на Съдийската колегия, така че да се създаде мнозинство на съдиите, избрани от съдии. Това е основна гаранция за независимостта на съда, позната в демократичните държави, които са възприели модела за администриране на съдебната власт от съдебни съвети, и е повтаряща се препоръка от органите на Съвета на Европа от повече от десет години.


Освен това номинирането на кандидатите за членове на двете колегии на ВСС, избирани от Народното събрание, следва да се провежда така, че да бъде гарантирана неговата прозрачност и убедителност, т.е. да бъдат избирани не юристи, които за първи път вземат отношение по проблемите на съдебната власт, а хора с биография и професионален опит, от които може действително да бъде проверена компетентността им умело и почтено да администрират съдилища и прокуратури. Изисква се и създаване на процедура за разследване на главния прокурор, която да гарантира максимална безпристрастност и независимост на разследващите органи и да създава в обществото доверие в убедителността и ефективността на процеса. Нито една от тези промени сама по себе си не би била достатъчна, изисква се да се разработят комплексно, тъй като само цялостното им нормативно уреждане и точно прилагане може да доведе до положителен и убедителен резултат.


Кое е уникалното в решението по Вашия казус, как накратко бихте синтезирали посланието на Съда в Страсбург към българските управляващи?


- В решението за първи път се признава нарушение на чл. 18 ЕКПЧ по българско дело. Това е много важно и с конкретната си констатация, че Висшият съдебен съвет, инспекторатът към него и Върховният административен съд са злоупотребили с власт, като са допуснали дисциплинарните процедури срещу мен да не преследват законоустановените си цели, а да се употребяват като инструмент за сплашване, възпиране и отмъщение.


Важно е обаче и поради това, че в решението се извеждат критерии, по които може да се "дешифрира" и да се разобличава привидната, декоративната законност, зад която в действителност се упражнява злоупотреба с власт и държавен тормоз, нарушаващ човешки права. В ситуация като нашата, когато институциите не успяват да разсеят съмненията за завладени институции и изградени мрежи от процедурни привидности, решението окуражава и разширява възможностите за защита на всеки увреден.

Ключови думи към статията:

Коментари (66)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Гербер ДайБългарист ДеСеБар
  Гербер ДайБългарист ДеСеБар
  Рейтинг: 335 Неутрално

  Пак ли Пеевски ви е виновен?

 2. 2 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2717 Неутрално

  Ако беше казала "свободата на словото" - да,но "свободата на медиите"!

 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 4. 4 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4114 Неутрално

  До коментар [#1] от "Гербер ДайБългарист ДеСеБар":

  "Пак ли Пеевски ви е виновен?"

  Що не го издигнахте за президент, вероятно той не е поискал...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 8. 8 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1386 Неутрално

  Разчистване на азиатските Авгиеви Обори е наложително. Поздравления на съдия Мирослава Тодорова!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 9. 9 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 3153 Неутрално

  Въпреки качествената й работа през годините беше оставяна без задължителната оценка
  ____________
  Пожелавам на Съдия Мирослава Тодорова всички ГЕРБ и ДПС креатури за началници в държавния апарат, които са тероризирали хора с ниски оценки за работа, само защото не лижат з@@@ци на калинките да се сблъскат със закона на само в ЕСПЧ а и у нас, съда трябва да се изчисти от посредствени инсталации на бездария погазващи права на по-умни от тях!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 11. 11 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1918 Разстроено

  За съжаление тази драматична и трагична зависимост е факт от много години!!!

 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 13. 13 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 3153 Весело

  Пак ли Пеевски ви е виновен?
  —цитат от коментар 1 на Гербер ДайБългарист ДеСеБар


  Абе Баце като се качи на власт обеща да вкара в затвора Доган и да разчисти Съд и МС а после какво стана, забрави какво е казал и също така това се хареса и СДС калинките които
  започнаха да му кацат за министри като мухи на @@@@!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 15. 15 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2989 Неутрално

  "Независимостта" на съда зависи от това, кой ще плати повече и кой може да прискрипе съдиите и прокурорите по-силно.
  А свобода на медиите в България ИМА !
  Независимо в какво се опитват да ви убеждават.

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 17. 17 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1779 Неутрално

  Реклама на гнили ябълки.
  Какво пък, вече всеки сам избира какво да консумира...

 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 20. 20 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1856 Неутрално

  Съвета на Европа, респективно Съда в Страсбург, остана последния бастион на комунизма в Европа, не знам защо България а и други държави продължава да членува в тази организация!?

 21. 21 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3133 Неутрално

  Съдия Тодорова е права за реформите , само едно не е коментирала -милиционерския манталитет на прокурорите и част от съдиите.

 22. 22 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2969 Любопитно

  Имаме нужда от такива хора , който да издържат всичко това....Какво правим с тези който вършат всичко това - ВСС , главен прокурор ?? Те трябва да бъдат контролирани от някой , който има обществено доверие . Контролирани не за всичко , а за онези СКАНДАЛНИ неща в разрез с обществения интерес.. А, работи ли парламентарната република ??? По малко парламентарна ли ще стане държавата ,ако дадем конституционно определи неща на президента ?? Той се избира с гласовете на хората , а УЖ независимите власти се избират по други странни методи !!? Ако президента е главнокомандващ ..., защо военният министър да не се посочва от него ? Може ли президент да се крие информация на разузнаването ? Тези постове са директно мажоритарни .., защото иначе могат да станат елемент на пазарлъци и квоти ...Принципа - на никого цялата власт !

 23. 23 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3133 Весело

  До коментар [#17] от "НеКой":


  Реклама на гнили ябълки.Какво пък, вече всеки сам избира какво да консумира...
  —цитат от коментар 17 на НеКой


  Кои са хубавите ябълки ? Каскета ,Цв.Цв. или продворната журналистка от канал 3 / Беновка май беше/?

 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 25. 25 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2920 Неутрално

  Оценката на съиите не се ли дава по протоколно свършена работа, или който не си върши работата се обявява мъченик на политиците?

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 29 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 1143 Неутрално

  Свобода и независимост са две различни понятия. Стига сте ги бъркали.
  Няма независим човек, защото всеки персонално е зависим поне от собствения си морал.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 30. 30 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 5155 Любопитно

  До коментар [#4] от "Norman Granz":

  Вие що не издигнахте Черепа, пардон, господин Божков?

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 31. 31 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 5155 Любопитно

  Свобода и независимост са две различни понятия. Стига сте ги бъркали.Няма независим човек, защото всеки персонално е зависим поне от собствения си морал.
  —цитат от коментар 29 на olexander


  Мне, ако си достатъчно умен и красив, никаква зависимост от морал нямаш.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 34. 34 Профил на Боян Баянов
  Боян Баянов
  Рейтинг: 1768 Неутрално

  Най-репресирана от режима на Борисов, беше журналистката Беновска:

  „Илиана Беновска, чрез регионалното софийско радио К2 е получила 203 651,60 лева.
  Най-щедри към Илиана Беновска са били от Министерството на икономиката –
  по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” Беновска е отличена със 114 981,60 лева;
  по Програмата за развитие на селските райони – с 45 792 лева;
  по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – с 24 000 лева;
  по оперативна програма „Региони в растеж” – с 11 016 лева;
  по оперативна програма „Околна среда” – със 7 862 лева.“,
  19.02.2019 г. - clubz.bg/79669-pravitelstvoto_e_razdalo_otnovo_milioni_levove_na_elektronnite_medii

 35. 35 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 5155 Любопитно

  Съдия Тодорова е права за реформите , само едно не е коментирала -милиционерския манталитет на прокурорите и част от съдиите.
  —цитат от коментар 21 на hodounski


  Типичен пример за милиционерски манталитет е съдия Лозан Панов.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 36. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 37. 37 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 5155 Любопитно

  До коментар [#23] от "hodounski":

  Придворни журналисти? А Бенатова и Шикерова какви са?

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 39. 39 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7876 Неутрално

  "независимостта му в значителна степен е възможна, когато съществуват реални свободни медии, които достатъчно компетентно, отговорно и издръжливо информират и дебатират по тази тема и така въвличат обществото, повишават неговата информираност и способност да настоява за промяна."
  В България журналисти лесно се купуват и продават, особено бездарниците. които са станали журналисти, само защото са послушни и пишат , каквото трябва.

 40. 40 Профил на hrx16647690
  hrx16647690
  Рейтинг: 896 Неутрално

  Най-щедри към Илиана Беновска са били...
  —цитат от коментар 34 на Боян Баянов


  Това което Господ ѝ е взел
  и Министерството на икономиката не може да ѝ го възстанови!


  До коментар [#34] от "Боян Баянов":

 41. 41 Профил на kaiser
  kaiser
  Рейтинг: 2171 Неутрално

  Нека да си направи собствена свободна медия.

  ДБ ВЪРНАХА ДПС И БСП В УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
 42. 42 Профил на hrx16647690
  hrx16647690
  Рейтинг: 896 Неутрално

  Типичен пример за милиционерски манталитет е съдия Лозан Панов.
  —цитат от коментар 35 на Alarmstufe Rot


  Най-после да се спомене и за Лозан Панов.
  За цял ден няма една статия за него. Днес за Алек Болдуин писаха повече,
  отколкото за подкрепения от Спонсора на ДБ.

  До коментар [#35] от "Alarmstufe Rot":

 43. 43 Профил на Полковник Паликъщов
  Полковник Паликъщов
  Рейтинг: 3904 Любопитно

  Свободата на медиите се оказа тясно обвързана с независимостта на съда
  _________________________________________________

  Да, г-жа Тодорова, понеже няма подтискани медии (масове се публикуват пропагандни статии, а никоя медия не е притискана) то съдът е напълно независим?

  ДБ: Време е да спечелим България
 44. 44 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4114 Неутрално

  До коментар [#23] от "hodounski":

  “Кои са хубавите ябълки ? Каскета …”

  Той е най-хубавата. Гладка и валчеста.

  Като стана дума, след като отърва България от руските шпиони и вкара де що олигарх имаше зад решетките, Каскетя се е запретнал да издири злодея, който го засне как си чати с Мата Pi ar Sevi Хари по време на парламентарния контрол.

  НЯМА МАЙТАП!! Който не вярва, да чете тук:

  https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/prokuraturata-razsledva-avtora-na-snimkite-na-geshev-pi-ar-sevi-boiko

  Понякога животът е по-абсурден и от Не!новините… 😎

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 45. 45 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4114 Неутрално

  До коментар [#34] от "Боян Баянов":

  "Най-репресирана от режима на Борисов, беше журналистката Беновска:

  „Илиана Беновска, чрез регионалното софийско радио К2 е получила 203 651,60 лева."

  А за Маги Бадер - някакви пършиви 5 бона, и то от Иван Пилето... :(

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 46. 46 Профил на Умен и красив но не умнокрасив
  Умен и красив но не умнокрасив
  Рейтинг: 744 Неутрално

  Реклама на гнили ябълки.Какво пък, вече всеки сам избира какво да консумира...
  —цитат от коментар 17 на НеКой


  Викаш, сега свинята като отслабна, вече можеш да му го поемаш целия 🤣

  No Pain No Gain
 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 48. 48 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 5161 Неутрално

  До коментар [#31] от "Alarmstufe Rot":

  "Мне, ако си достатъчно умен и красив, никаква зависимост от морал нямаш."

  А пък ако си достатъчно тъп и грозен, морал не ти трябва! Типичен гербер! :-)

 49. 49 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 5161 Любопитно

  [quote#35:"Alarmstufe Rot"][/quote]

  "Типичен пример за милиционерски манталитет е съдия Лозан Панов."

  Нима? А герберското протеже Каскет Гешев, който е завършил "образованието" си в симеоновската милЮционерска школа с какъв манталитет е?

 50. 50 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4114 Неутрално

  До коментар [#49] от "vassilun":

  "Нима? А герберското протеже Каскет Гешев..."

  Не си струва.

  С човек, който може да нарече Лозан Панов "милиционер", е невъзможно да се води рационален спор, нито дори ежедневен разговор на взаимно разбираем език.

  Аз отдавна го игнорирам и те съветвам да направиш същото.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 51. 51 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 5161 Неутрално

  До коментар [#50] от "Norman Granz":

  "Аз отдавна го игнорирам и те съветвам да направиш същото."

  Петък ранен следобед, нямам много работа и ми е малко скучно! :-)

 52. 52 Профил на oua58686497
  oua58686497
  Рейтинг: 615 Неутрално

  Г-жа Тодорова що не си гледа съдийството , пак започала да критикува тоя и оня?
  Пак няма да смогне да си свърши работата от изявления по медиите.

 53. 53 Профил на oua58686497
  oua58686497
  Рейтинг: 615 Неутрално

  До коментар [#34] от "Боян Баянов":"Най-репресирана от режима на Борисов, беше журналистката Беновска:„Илиана Беновска, чрез регионалното софийско радио К2 е получила 203 651,60 лева."А за Маги Бадер - някакви пършиви 5 бона, и то от Иван Пилето... :(
  —цитат от коментар 45 на Norman Granz


  За Беновска 200 000 лв , а за един селски нужник за 5 000 лв, пари няма.

 54. 54 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1876 Весело

  Достатъчно е да кажеш :"Георги Илиев" и всичко, което каже тази злополучна скандална "емблема" на съдийското съсловие придобива истинския си оттенък.
  Да напомня- самите съдии извадиха на показ "червивите ябълки" и всуе се пънат Бойкикев и сие да представят този заслужаващ адмирации факт като черно дело на ВСС под влияние на прокуратурата

 55. 55 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3294 Неутрално

  До коментар [#4] от "Norman Granz":

  Пеевски не става!Много е слаб!Мирчев е нашия човек в тия гладни Радев години!

 56. 56 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1876 Весело

  До коментар [#50] от "Norman Granz":

  "С човек, който може да нарече Лозан Панов "милиционер", е невъзможно да се води рационален спор, "

  Що бе?
  В смисъл, що ще се води спор.
  В "Опасен чар" подреждането на сватбата беше "роднина -милиционер, роднина-милиционер и т.н...."
  В инициативния комитет за сватосване на Панов с "Дондуков 2" са "...юрист-адвокат, юрист-адвокат и т.н.".
  Тоест, "спорът" се свежда до това, кои от участниците в пародията ще бъдат роднини и кои- милиционери.
  Според мен, това е без значение.
  Поради което и спорът е безсмислен.

 57. 57 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1096 Весело

  До коментар [#50] от "Norman Granz":"С човек, който може да нарече Лозан Панов "милиционер", е невъзможно да се води рационален спор, "Що бе?В смисъл, що ще се води спор.В "Опасен чар" подреждането на сватбата беше "роднина -милиционер, роднина-милиционер и т.н...." В инициативния комитет за сватосване на Панов с "Дондуков 2" са "...юрист-адвокат, юрист-адвокат и т.н.".Тоест, "спорът" се свежда до това, кои от участниците в пародията ще бъдат роднини и кои- милиционери.Според мен, това е без значение.Поради което и спорът е безсмислен.
  —цитат от коментар 56 на Дон Кихот


  Язък за готиният ти ник😀!

  Само аПЦолютен тъпанар мо'е сравнява бъзика "роднина'милицЮнер" с (предполагаемият) списък на инициативния комитет на Лозан Панов "юрист'адвокат...и т.н."

  Видиш ли, малоумний ми съфорумнико, Лозан Панов е юрист. ***УНИКАЛЕН-за туй по нататък😀. И е естествено юристи да са в неговия инициативен комитет😀

  ***Защо наричам Лозан Панов "УНИКАЛЕН"?

  По две причини:

  1. Още като кандидат за председател на ВКС той е бил "блъснат" НА ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА до Южния Парк, но откаран вОвреме в Пирогов в тежко състояние-и оживява😀!

  2. Той е ЕДИНСТВЕНИЯТ потребител на Мерцедес (и то не к'ЪФ да е Мерцедес а такЪФ на НСО) на който бурмите в колелата на колата му се "саморазвинтили" в мормално пътуване по нормални шосета😀😀😀!

  Нещо против да го нарека "уникален"?!?😀
  До коментар [#56] от "Дон Кихот":

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 58. 58 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4573 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Свобода за Съдия Мирослава!
  Хвала и Слава.

  Заслужава Свобода от корумпийска направа,
  ущетяваща и държавата България.

  Предложение корект:
  Зависимостите на медиите се оказаха обвързани с зависимости
  смутни, на хаос без ред, на съд, Съд по Закон независим?

  "Съдия Мирослава Тодорова:

  Свободата на медиите се оказа тясно обвързана
  с независимостта на съда"

 59. 59 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1876 Весело

  До коментар [#57] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":

  "Видиш ли, малоумний ми съфорумнико, Лозан Панов е юрист. ***УНИКАЛЕН-за туй по нататък😀. И е естествено юристи да са в неговия инициативен комитет"

  Естествено!
  Юристи, но и адвокати....(отделно от юристите, които пък някой срамежливо се стеснява да нарече "съдии" ???!).
  Но всичко се връзва, когато си спомним, че причината в България да няма осъден нито един крупен престъпник е наличието на съдийско-адвокатска мафия.
  С щурмови отряд, наречен "адвокати на мафията".
  Което плътно ни приближава до социалистическата мафия от "Опасен чар" с нейните "роднина-милиционер".
  Действително, уникален филм, така че няма лошо в пародията му да участват и уникални...милиционери.

 60. 60 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4573 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Прав сте, уважаеми МОШЕ ТОЛКОЗ.
  Без надежда, че Дон Тролот вдева.

  Истинският "Дон Кихот" е Лозан Панов.

  Така пак стигаме до извода заключение:
  НАРОДЕ???

  До коментар [#57] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":
  До коментар [#50] от "Norman Granz":"
  С човек, който може да нарече Лозан Панов "милиционер", е невъзможно да се води рационален спор, "Що бе?В смисъл, що ще се води спор.В "Опасен чар" подреждането на сватбата беше "роднина -милиционер, роднина-милиционер и т.н...." В инициативния комитет за сватосване на Панов с "Дондуков 2" са "...юрист-адвокат, юрист-адвокат и т.н.".Тоест, "спорът" се свежда до това, кои от участниците в пародията ще бъдат роднини и кои- милиционери.Според мен, това е без значение.Поради което и спорът е безсмислен.
  —цитат от коментар 56 на Дон Кихот

  Язък за готиният ти ник😀!

  Само аПЦолютен тъпанар мо'е сравнява бъзика "роднина'милицЮнер" с (предполагаемият) списък на инициативния комитет на Лозан Панов "юрист'адвокат...и т.н."

  Видиш ли, малоумний ми съфорумнико, Лозан Панов е юрист. ***УНИКАЛЕН-за туй по нататък😀. И е естествено юристи да са в неговия инициативен комитет😀

  ***Защо наричам Лозан Панов "УНИКАЛЕН"?

  По две причини:

  1. Още като кандидат за председател на ВКС той е бил "блъснат" НА ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА до Южния Парк, но откаран вОвреме в Пирогов в тежко състояние-и оживява😀!

  2. Той е ЕДИНСТВЕНИЯТ потребител на Мерцедес (и то не к'ЪФ да е Мерцедес а такЪФ на НСО) на който бурмите в колелата на колата му се "саморазвинтили" в мормално пътуване по нормални шосета😀😀😀!

  Нещо против да го нарека "уникален"?!?😀
  До коментар [#56] от "Дон Кихот":

 61. 61 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4573 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Прав сте, уважаеми МОШЕ ТОЛКОЗ.
  Без надежда, че Дон Тролот вдева.

  Истинският "Дон Кихот" е Лозан Панов.

  Така пак стигаме до извода заключение:
  НАРОДЕ???

  До коментар [#57] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":
  До коментар [#50] от "Norman Granz":"
  С човек, който може да нарече Лозан Панов "милиционер", е невъзможно да се води рационален спор, "Що бе?В смисъл, що ще се води спор.В "Опасен чар" подреждането на сватбата беше "роднина -милиционер, роднина-милиционер и т.н...." В инициативния комитет за сватосване на Панов с "Дондуков 2" са "...юрист-адвокат, юрист-адвокат и т.н.".Тоест, "спорът" се свежда до това, кои от участниците в пародията ще бъдат роднини и кои- милиционери.Според мен, това е без значение.Поради което и спорът е безсмислен.
  —цитат от коментар 56 на Дон Кихот

  Язък за готиният ти ник😀!

  Само аПЦолютен тъпанар мо'е сравнява бъзика "роднина'милицЮнер" с (предполагаемият) списък на инициативния комитет на Лозан Панов "юрист'адвокат...и т.н."

  Видиш ли, малоумний ми съфорумнико, Лозан Панов е юрист. ***УНИКАЛЕН-за туй по нататък😀. И е естествено юристи да са в неговия инициативен комитет😀

  ***Защо наричам Лозан Панов "УНИКАЛЕН"?

  По две причини:

  1. Още като кандидат за председател на ВКС той е бил "блъснат" НА ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА до Южния Парк, но откаран вОвреме в Пирогов в тежко състояние-и оживява😀!

  2. Той е ЕДИНСТВЕНИЯТ потребител на Мерцедес (и то не к'ЪФ да е Мерцедес а такЪФ на НСО) на който бурмите в колелата на колата му се "саморазвинтили" в мормално пътуване по нормални шосета😀😀😀!

  Нещо против да го нарека "уникален"?!?😀
  До коментар [#56] от "Дон Кихот":

 62. 62 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3133 Любопитно

  До коментар [#35] от "Alarmstufe Rot":

  Л.Панов завършил СУ, стажувал във Виена, избран в конкурс с много качествен съперник за преседател на КС и показа на журналистите СМС от Барба Ганьос. Къде видя милиционерщина? Аз виждам ерудиран ,честен и независим човек , пълен антипод на магнаурците и убитаците.

 63. 63 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 5155 Любопитно

  До коментар [#62] от "hodounski":

  Забрави ли, че Панов е назначение на сараите?

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 64. 64 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3133 Неутрално

  До коментар [#63] от "Alarmstufe Rot":

  Ако това наистина е така ,значи сараите и подчинените им/ ББ/ са много тъпи

 65. 65 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 5155 Любопитно

  До коментар [#64] от "hodounski":

  Как стигна до този невероятно логичен извод?

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 66. 66 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3133 Неутрално

  До коментар [#65] от "Alarmstufe Rot":

  Просто е , те търсят зависими хора ,а Панов определено не е такъв.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK