Доц. Христо Христев: Антикорупционната комисия е заплаха за правовата държава

Доц. Христо Христев

© Анелия Николова

Доц. Христо Христев"Дневник" потърси мнението на юристи по повод проведените консултации на "Продължаваме промяната", "Демократична България", "Има такъв народ" и БСП за реформата в съдебната система. Четирите партии са решени да закрият специализираните съд и прокуратура, да сменят главния прокурор Иван Гешев, да орежат функциите му в Закона за съдебната власт, които не са записани в конституцията, да реформират Висшия съдебен съвет, да разделят на две антикорупционната комисия (КПКОНПИ) и да освободят председателя й Сотир Цацаров.


Предлагаме Ви коментара на доц. д-р Христо Христев, преподавател по право на ЕС в СУ "Св. Климент Охридски".


Партиите на промяната показаха единодушие за решаването на множество проблеми в съдебната система, като се съобразят с препоръките на Венецианската комисия и съда в Страсбург (ЕСПЧ). От изявленията им може да се очаква, че парламентът този път би закрил спецправосъдието и би се захванал с орязване на функциите на главния прокурор с промени в Закона за съдебната власт. Какво мислите за такъв ход?
- Мисля, че закриването на специализираните съд и прокуратура в сегашния им вид е необходимо и закъсняло решение. Както при тяхното създаване, така и при форматирането на други специализирани правохранителни органи, например окрупняването на преди съществувалите специални правоохранителни служби в ДАНС, бяха малко или повече рецепирани познати от други държави решения, свързани с концентриране на противодействието на организираната престъпност или корупцията в подобни специализирани звена. За съжаление, практиката от развитие на дейността им на наша почва илюстрира не само невъзможност да бъдат постигнати по-ефективни резултати в противодействието на тези форми на престъпност, поради които съответните специални звена бяха създадени. Тя се плъзна по-посока на превръщането на специализираните юрисдикции и правоохранителни органи в нови инструменти за репресия, в бухалка за разправа с неудобните на политическото, икономическо и съдебно статукво, което владееше страната ни през изминалите години.


В частност в работата на специализираните съд и прокуратура станахме свидетели на изключителни притеснителни случаи на произволно и избирателно прилагане на наказателното законодателство в угода на силните на деня, което е несъвместимо със съществуването на правова държава в България. Така че, струва ми се, за преодоляването на кризисните тенденции в развитието на правовата държава у нас е важно час по-скоро експериментът със специализираните съд и прокуратура да бъде прекратен, като наказателното преследване се върне в една ясна, кохерентна и взаимосвързана рамка, в която имаме достатъчно гаранции за зачитане на основните права на лицата, спрямо които се предприемат действия на наказателно преследване. Оттам нататък, може би е добро решение да се мисли и за обособяване на специализирани звена и състави в рамките на прокуратурата и съдилищата, които разглеждат някои от тези тежки и специфични деяния, които до момента бяха част от предмета на работа на специализираните съд и прокуратура.


Що се отнася до необходимостта от ограничаване правомощията на главния прокурор, създаването на реален контрол и гаранции за избягване на произвол в работата му, това също е въпрос, по които отдавна очакваме адекватни и резултатни решения. Независимо от едни или други промени, които бяха направени през изминалите 10 години, категорично смятам, че дефицитите на българската правна уредба, които правят главния прокурор всевластен и недосегаем господар на наказателното преследване, констатирани от ЕСПЧ в решението "Колеви срещу България", продължават да стоят. За това говорят много ясно и становищата на Венецианската комисия. Така че, преосмислянето на фигурата и правомощията на главния прокурор извън всякакво съмнение е един от основните и най-тежки въпроси, който стои пред очертаващото се ново управление, ако действително иска да докаже, че не само на думи, но на дела, ще бъде управление на промяната.


Партиите изглеждат твърдо решени да освободят главния прокурор Иван Гешев. Кирил Петков от "Продължаваме промяната" дори изрази надежда, че ще "подаде оставка, за да не се занимават с него". Добре ли е да се мисли за персонална смяна, преди да е променена глава "Съдебна власт" в конституцията?


- Очевидно в досегашната си работа г-н Гешев създаде доста поводи да му бъде искана оставката. Така че, поредното искане не мисля, че е някаква изненада. Но и не мисля, че подходът към ситуацията с проблемите в прокуратурата трябва да бъде в логиката: "моля подайте си оставката, за да не се занимаваме с Вас". Ако г-н Гешев е допуснал нарушения на задълженията си, които предполагат неговото предсрочно освобождаване, това трябва да бъде релевирано и установено по предвидения за това ред. Ако този ред има недостатъци и слабости, трябва да се мисли за неговото изменение и създаването на достатъчно гаранции, че който и да е главен прокурор, той няма да е недосегаем, и съдебната система и българската държава няма да бъдат в невъзможност, да гарантират законността и върховенството на правото, ако се достигне до ситуация, при която един или друг конкретен човек, заемащ тази длъжност, злоупотребява с правомощията си и допуска произвол.


Категорично смятам също, че независимо от всички особености на г-н Гешев, проблемът в прокуратурата не е персонален, а структурно-институционален. Начинът, по който е уредена прокуратурата в конституцията от 1991 година, централизираният и йерархизиран, основан на единоначалие, модел на държавното обвинение, или моделът на съветска прокуратура, както го нарича Венецианската комисия, съчетан с институционалната култура, която цари в тази институция, предопредели да стигнем до тук, където сме днес.


Затова за мен въпросът не е толкова в оставката на г-н Гешев, колкото в осмислянето на цялостния проблем, който имаме с уредбата на прокуратурата, в преосмислянето на нейния модел и в създаването на такава нова формула, която не позволява един човек, който и да е той, да държи ключовете на наказателното производство. Ако няма воля и съгласие за ясна договореност по този въпрос, не виждам каква точно промяна ще донесе новото управление.


Антикорупционната комисия е другият фокус. Добро решение ли е разделянето й на две и смяната на ръководството й?


- Т.нар. антикорупционна комисия или Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) е една от аномалиите на българския правоохранителен инструментариум, за да не кажа, че в досегашната си работа тя се очерта като една от основните заплахи пред съществуването на пълноценна правова държава в България. Тя е и много красноречив пример как водени от предполагаемо добри намерения, създаваме нови структури и санкционни механизми, дилетантски, по поредния проект, на крак, преписвайки от тук и там, без да сме способни да погледнем напред във времето и да видим, как едно или друго подобно решение, което излиза извън обичайните рамки на наказателното или административното санкционно въздействие, може да работи на практика.


За мен категорично в сегашния си вид и със сегашната си правна уредба антикорупционната комисия не може да продължи да съществува, без да генерира тежки и продължаващи нарушения на редица основни права, гарантирани на българските граждани по нашата конституция, по Европейската конвенция за правата на човека и в рамките на правния ред на ЕС. И тук отново не става въпрос просто за това какъв е моментният персонален състав на комисията, а за сгрешена и порочна правно-институционална формула, на която тя се основава.


Затова смятам, че преосмислянето на модела на КПКОНПИ е повече от наложително. В перспективата на една такава реформа обаче за мен не стои просто въпросът дали ще създадем една, две или три нови структури, дали ще бъдат назначени стойностни хора за ръководители на тези структри. Стои въпросът да се откажем например от перверзното решение да налагаме квазинаказателни мерки като перфидно привързваме санкционното въздействие за гражданския процес, за да ограничим възможностите за защита на субектите, спрямо които налагаме предвидените санкционни мерки. Стои въпросът какво повече ни дава някакъв нов специален орган спрямо прокуратурата, ДАНС или НАП.


Защото естественото място на противодействието на корупцията или на противодействието на избягването на законното протичане на правните отношения, което води до генериране на скрити приходи и имущество, които не са предмет на предвиденото в законодателството облагане, е съответно в прокуратурата, ДАНС или НАП. И ако поради една или друга причина, нещо в прократурата, ДАНС или НАП не е наред и те не работят ефективно, да търсим решение на тези проблеми, а не да създаваме нови франкенщайнови правоохранителни творения.


Крие ли рискове поемането на конкретни ангажименти в коалиционното споразумение? Например после да се окажат неосъществими.


- Поемането на конкретни ангажимент сигурно крие рискове от бъдещи разочарования, но намирам, че е изцяло в логиката на приближаването ни до един цивилизован европейски порядък на политически отношения и управление, формирането на коалиция за управление да почива на ясно завени основни цели, принципи и ангажименти към обществото. За мен това е ключово като подход, за да се върне доверието на българските граждани в публичните институции и смисъла на управление чрез демократични избори.


Разбира се, за да си върнем доверието в демократичната политика, поеманите ангажименти трябва да бъдат осъществявани, а не само заявявани.


Кои са най-важните първи стъпки според Вас?


- Според мен, за да почива на здрава основа, това, което се очертава като коалиционно управление и претендира да променя реално страната ни, то трябва да стъпи на ясна и недвусмислена договореност кои са ключовите мерки на реформи в материята на правосъдието и вътрешния ред и как те се осъществяват. Както конкретни мерки и конкретен календар на действие. Още преди да започне каквото и да е управление. Защото иначе рискът центробежните сили и скритите интереси и фактори да забавят, затруднят и блокират реформите в сферата на правосъдието и вътрешните работи е много голям.


В тази връзка като първи стъпки в полето на оздравяване на правосъдието и гарантиране пълноценното функциониране на правовата държава в България, според мен трябва като част от споразумението, на което ще се основава бъдещото управление, да бъде ясно определено как новото мнозинство ще гарантира пресичане на кризисните тенденции в съдебната власт, как ще бъде укрепена независимостта на съда, как ще бъде преодоляно овладяването на редица съдилища, включително някои от най-значимите съдебни органи, от една добре организирана и гъвкава мрежа на съдебната номенклатура, изградена през последните 10-15 години. Защото проблемите в съдебната система съвсем не се ограничават до главния прокурор и това, което се случва в прокуратурата.


Право на Европейския съюз. Наказателноправни въпроси
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

Очевидно е, че преговарящите формации са далеч от необходимото мнозинство за промени в конституцията. Реалистичното и ефективно отношение към действителността предполага оттам нататък добре да се помисли какво може да бъде постигнато чрез промени в законодателната уредба на съдебната власт, най-вече по отношение реда на формиране на ВСС, така че да се преодолее проблема с пращането на политически емисари в него, да се засили и гарантира ефективния характер на съдийското самоуправление, да се реагира на проблема със "съдебното началничество", т.е. вмешателството на административните ръководители в работата на съдиите.


Необходими са също внимателно подготвени, но ефективни промени в правната уредба на конкурсите за назначаване на магистрати, атестирането, командироването на магистрати и дисциплинирана отговорност, защото слабостите и недостатъците на уредбата в тези пунктове, позволява на добре обиграните представители на съдебната номенклатура да овладеят и контролират редица звена на съдебната власт.


Бих искал също да обърна внимание на нещо, което струва ми се до момента, остава малко встрани. Въпросът за необходимите промени в уредбата на правосъдието не може да се разглежда отделно и изолирано от състоянието на апарата за вътрешна сигурност и специализираните правоохранителни органи. Например от въпросът за състоянието на разследващия апарат или работата на специалните структури за сигурност. Там има много проблеми, на които може да се реагира решително и сравнително бързо с обикновени законодателни изменения.


И не трябва да имаме никакви илюзии, че каквито и чудодейни формули на нова уредба на съда и прокуратурата или на специални органи за противодействие на корупцията да бъдат измислени, ние можем да обърнем тенденцията на задълбочаване на кризата на законността и правовата държава в България, без реална реформа на органите за вътрешна сигурност. Не трябва да има и никакви илюзии, че такава реформа ще се случи, с връщането на добре познати кадри от миналото.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (43)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3232 Неутрално

  “КПКОНПИ е една от аномалиите на българския правоохранителен инструментариум, за да не кажа, че в досегашната си работа тя се очерта като една от основните заплахи пред съществуването на пълноценна правова държава в България.”

  Още със самото й създаване, и особено след тихомълком приетите законови “корекции” за статута и правомощията й, стана ясно, че “комисията” е един репресивен орган за разправа с посочени (набедени) като неудобни или опасни за режима на Сарая или подизпълнителите от Зайчарника.

  Механизмът е пределно прост: комисията се самосезира по анонимка в някоя от медиите, контролирани от Делян Пеевски или Петю Блъсков, и съсипва живота на жертвата, още преди Каскетурата да се е задействала да почне разследване.

  Предвид практически нулевата ефективност на Гешев и поверената му институция, наказателното производство срещу набелязания за опраскване може никога да не приключи, или дори да не започне, но през цялото време той остава с блокирани активи, лично имущество и съсипан живот.

  Т.е. имаме една шпицкоманда за сплашване, която не работи според буквата и духа на закона, а на принципа на добермана: ДРЪЖ! - и той държи.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 2. 2 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2364 Неутрално

  “... Мисля, че закриването на специализираните съд и прокуратура в сегашния им вид е необходимо и закъсняло решение..."
  —цитат от коментар 0 на Статия


  Правосъдният министър на Радев обаче твърди, че закриването на специализираното правосъдие "би било грешка"! Според това лице спуснато от президентството, достатъчно е само едно напудряне...

  Това май е първият опит за директна намеса на руския резидент в решенията и договореностите постигнати от четирите формации, една от които е закриване на спецправосъдието!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 4 Профил на Полковник Паликъщов
  Полковник Паликъщов
  Рейтинг: 5832 Любопитно

  Как няма да е заплаха антикорупционната комисия?

  Каква правова държава би било, ако на олигарси им запорират имущество за милиони, а те горките не могат нищо са направят!

  ДБ: Време е да спечелим България
 5. 5 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3738 Неутрално

  До коментар [#4] от "Полковник Паликъщов":

  Това може да стане и със съдебно решение.

 6. 6 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2044 Неутрално

  Прави впечатление последно време, че незаконно забогателите червени олигарси и купените от тях партийни лидери и анализатори, пренасят основния огън върху КПКОМПИ. И, докато в началото говореха за нейното реорганизиране, сега вече желанието им е, тя тотално да се закрие, за да могат на спокойствие да си харчат заграбените от народа богатства.

 7. 7 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3232 Неутрално

  До коментар [#6] от "uvtest":

  "...за да могат на спокойствие да си харчат заграбените от народа богатства."

  Тези ли:

  https://gospodari.com/wp-content/uploads/2020/07/Boyko-Chekmedje-01.jpg

  Те са отдавна изнесени в Ливан...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 8. 8 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2523 Неутрално

  Прави впечатление последно време, че незаконно забогателите червени олигарси и купените от тях партийни лидери и анализатори, пренасят основния огън върху КПКОМПИ. И, докато в началото говореха за нейното реорганизиране, сега вече желанието им е, тя тотално да се закрие, за да могат на спокойствие да си харчат заграбените от народа богатства.
  —цитат от коментар 6 на uvtest


  КОМПИР да е предприела нещо срещу Доган, Пеевски, Борисов, Ковачки, Домусчиеви .... ?? .... ето затова трябва да бъде закрита, защото е бухалка срещу едни, а за други е напълно сляпа.

 9. 9 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2044 Неутрално

  До коментар [#8] от "Alex Ivanov":

  Добре си наизустил тази опорка. И, за да ти докажа, че е опорка-можеш ли да посочиш, кое имущество на Боко трябва да бъде запорирано от комисията.

 10. 10 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3232 Неутрално

  До коментар [#8] от "Alex Ivanov":

  "КОМПИР да е предприела нещо срещу Доган, Пеевски, Борисов, Ковачки, Домусчиеви .... ??"

  Колкото генерал-лейтенант Бойко Методиев Борисов, в качеството си на главен секретар на МВР, предприе нещо срещо ургонизираната престъпна група СИК.

  Напротив - той впрегна държавата срещу конкурентната групировка ВИС-2, разчиствайки терена за своите.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 11. 11 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 1239 Неутрално

  Ама разбира се, че е репресивен орган. Как така ще запорират 200 млн на честни олигарси?!? Това е недопустимо!

 12. 12 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2523 Неутрално

  До коментар [#8] от "Alex Ivanov":Добре си наизустил тази опорка. И, за да ти докажа, че е опорка-можеш ли да посочиш, кое имущество на Боко трябва да бъде запорирано от комисията.
  —цитат от коментар 9 на uvtest


  Ми не, не е опорка, това са фактите. КОМПИР напълно сляп за цитираните.

 13. 13 Профил на zhoo
  zhoo
  Рейтинг: 61 Неутрално

  човека говори умно и обосновано, но има ли кой да го чуе?

 14. 14 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2044 Неутрално

  До коментар [#12] от "Alex Ivanov":

  "Ми не, не е опорка, това са фактите. КОМПИР напълно сляп за цитираните."

  Факти, защото така са ви дресирали да пишете. Пак питам, кое имущество на Боко искаш да бъде запорирано, за да кажеш, че комисията е обективна?

 15. 15 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1328 Неутрално

  Аз се чудя на хората, които се впечатляват от едни, по същество измислени числа. Още от преди цацата, но особена сега под негово вещо ръководство се хвърлят във въздуха едни милиони, дето те са "спасили" от лошите. И какво става, понеже неговото протеже, каскета, не може да събере годни доказателства, не само отпадат запорите и обвненията, ами ние всички, които пълним искаме или не хазната ( ДДС - работи) , плащаме и глобите за неравомерните действия на тази двойка. Отделно заделяме по някой лев и за доста щедрите им заплат ( може ли без тях) бонуси.
  Накрая няма защо да се питаме кой е балъка, нали така?
  И не съм адвокат на задържаните и със запорирани пари видимо неприятни и крадящи ни хора, ама има ли 1 (един) осъден от тези баш майсторите. да не говорим за чстата вода ненапита (по гешев), законотвореца и почетен депутата, награден по закона Магнитски прасчо.

 16. 16 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1478 Неутрално

  Напълно е излишна тази комисия. Ако има влязла в сила присъда за корупция, която е потвърдена на всички инстанции, тогава може да тръгне процедура за отнемане на имущество, за което е доказано по неоспорим начин, че е придобито чрез престъпление. Всичко останало е противоправно и противоконституционно.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 17. 17 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 842 Неутрално

  Пари и имучества могат да се запорират при текущо разследване, но следва незабавно да се освобождават ако последва оправдателна присъда. Питайте г.н Прокопиев. И нека все пак разберем в какво е била обвинена съпругата на Васил Божков, за какво е била 8 месеца в ареста и защо досега няма заведено дело срешу нея. Няма да питам къде е ритонът и зашо бе закрит ценен музей в София с артефакти отпреди Новата Ера. За да са складирани в кашони в НИМ ли ....

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 18. 18 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3232 Неутрално

  До коментар [#16] от "Darkman":

  "Всичко останало е противоправно и противоконституционно."

  Точно!

  Отнемането на имущество ПРЕДИ започването на каквито и да било наказателни производства представлява ПРЕЗУМПЦИЯ ЗА ВИНОВНОСТ, т.е. нарушение не просто на закона и правата на жертвата, а цивилизационни норми, които западният свят е изграждал с векове.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 19. 19 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 786 Любопитно

  това този със спидъсците и деветосептемврийски плам в очите ли е?🤔

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 20. 20 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 786 Весело

  компир било заплаха за правовата държава, а този комсомолец ....
  https://www.dunavmost.com/novini/prepodavatel-ot-su-si-vodi-spisak-na-poddrazhnitsi-na-borisov

  ах гиди демократино...😁

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22 Профил на izoblichitel
  izoblichitel
  Рейтинг: 623 Неутрално

  точно така, заграбеното от червени синове не трябва да се пипа и разни комуняшки тролове правилно като матросов защитават заграбеното още от коментар но.1

  Octavian е антикомунист и се смее на номенклатурната имитация на псевдо опозоция от чичкови червенотиквеничета и комсомолската й редакция и цензори.
 23. 23 Профил на Dark Avenger alias Дечо Пора
  Dark Avenger alias Дечо Пора
  Рейтинг: 1567 Неутрално

  Коалиционерите, дори и да искат (дали някой от тях могат, е друг въпрос!), нямат необходимото парламентарно мнозинство, за да променят конституцията, а точно там е заложено умрялото куче !
  Очакванията ми за една реална промяна са минимални !

  Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein
 24. 24 Профил на balkantourist
  balkantourist
  Рейтинг: 1091 Неутрално

  Повтарянето на либералните мантри неспира.

 25. 25 Профил на naiven
  naiven
  Рейтинг: 21 Неутрално

  Ето и платеното доцентче ........ карат на серии.... първо министъра после продължават разни експертчета по правене на нищо ......човека дато е платил чака резултати а тия фигуранти се опитват да заслужат парите си само с имитация на действия ......

 26. 26 Профил на Dimo Dimov
  Dimo Dimov
  Рейтинг: 327 Неутрално

  Ама разбира се, че е репресивен орган. Как така ще запорират 200 млн на честни олигарси?!? Това е недопустимо!
  —цитат от коментар 11 на moreee


  Подобни глупости щяха да са смешни, ако не бяха жалки и тъжни. Много тролове или наивници (или пък малоумници) повтарят мантрата, че видиш ли КПКОНПИ била запорирала имущество и сметки на Иво Прокопиев, защото той (видиш ли) бил олигарх. И както винаги подобни странни "коментатори" забравят да направят дори елементарно разбиване и математичско сравнение:

  (1.) Преди да се тревожи за 200 милиона на Иво Прокопиев, прокуратурата (специални или обикновени лицемери, няма значение) и КПКОНПИ защо не се разтревожи ефективно за: 4 милиаарда от КТБ, 2 милиарда в аванс и без конкурс, 700 милиона проспани от Горанов, 350 милиона дадени за удълбочаване на плавателния канал до пристанището на Доган (без конкурс) и др.

  (2.) Медиите на Прокопиев са нещо като "опозиция". На Прокопиев никой не му "пази гърба" и все пак за толкова години няма нито един реален компрометиращ факт около Прокопиев. Прокопиев не е бил финансов министър или лицемер... т.е. премиер. Прокопиев не е говорил глупости в прайм тайма на 3-те най-популярни български телевизии и не се е влюбвал в Мата Хари. Прокопиев не си е счупил краката и особено гръбнака да построи за 2+ милиарда частта от руско-турски газов поток и после да твърди че с него България ще постигне "енергийна независимост" удобно премълчавайки това че 80% (или 90%) резервирани за Газпром.

 27. 27 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1683 Неутрално

  човека говори умно и обосновано, но има ли кой да го чуе?
  —цитат от коментар 13 на zhoo


  За "протокола " - "Дневник " не трябваше толкова скоро да си ЦАПА СТРАНИЦИТЕ с това лице :
  ""За протокола искам само да кажа, че си водя списък на всички гербави подлизурковци, които подпляскват на всички безумия на Борисов и се подиграват на хората, които реагират на войнстващото тържество на баналната простащина, което управлението на този човек представлява. Драги люде, няма да ви забравим."

  Този пост силно възмути фейсбук. Авторът е Христо Христев, представил се е като адвокат, работещ в Юридическия факултет на Софийския университет. Преди това бил съветник на министър на правосъдието и на служебния премиер Георги Близнашки. Та този човек правел списък на гербери.

  Доцент в СУ прави списък на симпатизиращи на Борисов, заканва им се

  Последваха възмутени коментари:

  Марийка Непукисова Марийкина
  Аз съм изумена и втрещена! Ето защо,тия хора не трябва да бъдат допускани, да управляват!

  Roumen Popov
  Не само не трябва да бъдат допускани да управляват, а трябва да им се потърси отговорност за всичките нарушения на закона последния месец.

  Reni Kostova
  А автобиографиите за кадрите на Нов народен съд при него ли се събират или първо има списък?

  Светлето Серафимова
  Твърде меко е определението "демократичен болшевизъм"!

  Ivo Maev
  Този човек ръководеше навремето Българска социалистическа младеж, та старите рефлекси го движат несъмнено.

  Svetoslav Bojilov
  Този пост на Hristev Hristo е емоционална грешка, на човек който не е нито водач на протеста, нито политическо лице, а университетски преподавател . Самият той доколкото видях е изтрил този пост. Грешка е че съм го харесал също.

  Rossitza Kamenova
  Университетски преподавател? И на какво учи неукрепналите умове тоя умник? На съставяне на списъци и саморазправа с хората, които имат различно от неговото мнение?! Та той е обществено опасен!

  Marina Novacheva
  Страшно е, че изобщо има подобно мнение, публично написано, призоваващо към ДСизъм...

  Станислав Станев
  Заради Дайнов отдавна имам мнение, че трябва да има някакъв кодекс за поведение на университетските преподаватели и механизъм за прилагането му. При Христев нещата май са стигнали измеренията на Дайнов.

  Lyudmila Stoyanova
  Това е духът на революцията, ще падат глави на гилотината.

  Stanimir Boychev
  Може ли да го докладваме този пост, това е директна заплаха, все едно сме след 9.09, ужасно е! Нищо не са забравили тези хора!!!

  Следват още много коментари в същия дух, но Христев вече е изтрил поста. Според сайта на университета той е доцент, доктор по право на ЕС, учил във Франция.Бил е зам.-председател от 2007 до 2009 г. на Млади европейски социалисти,международен секретар на Българска социалистическа младеж, после член на "Да, България", но вече е напуснал. За сметка на това е редовен автор в сайта ТерминалНО на Ивет Добромирова, пиарката на Васил Божков.

  Доц. Христев не е единственият, който плаши с отмъщение. Подобно изказване направи при блокадата на магистрала "Марица" адв. Николай Хаджигенов от Отровното трио пред полицаите: “Така или иначе ние ще победим. Може би няма да е днеска, може би няма да е утре, но ще победим! След това ще се върнем за вас, за всички вас"... "Напълно фашистко/комунистическо изказване", го нарече тогава Владимир Каролев.

 28. 28 Профил на
  Рейтинг: 1186 Неутрално

  До коментар [#12] от "Alex Ivanov":"Ми не, не е опорка, това са фактите. КОМПИР напълно сляп за цитираните."Факти, защото така са ви дресирали да пишете. Пак питам, кое имущество на Боко искаш да бъде запорирано, за да кажеш, че комисията е обективна?
  —цитат от коментар 14 на uvtest


  Може да се започне с титуляра на правата на собственост върху Мол Марково тепе в Пловдив. Дълбоко е законспириран, но вървят едни слухове, заслужаващи проверка. Ако са верни - ето ви имущество, за което питате.

  Около този казус има и други моменти за изясняване, вкл. как беше използвана община Пловдив за отчуждаване имоти на собственици, върху които молът беше застроен. Доста нарушения на закона имаше покрай този процес.

 29. 29 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2867 Неутрално

  Всякак съм чувал да се подмазват на олигарсите,но не съм очаквал,че ще ги наричат "Правова държава" ...

 30. 30 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2867 Неутрално

  До коментар [#5] от "Vlado Nikolov":

  Ами,то и сега става със съдебно решение.

 31. 31 Профил на
  Рейтинг: 1186 Неутрално

  Агитката се прави на разсеяна и глупава.

  ГЕРБ имаше стратегия за овладяване на държавата. Малко глупава, но обширно и детайлно разработена, и методично изпълнявана. Вярно, не съм я чел, но следях прилагането и.

  Основен раздел в нея беше контролът на финансите. Съзнавали са, че управлението им ще предизвика протести, затова опитаха да поставят в зависимост олигарсите. Всичките, с всички методи, за които се бяха досетили. С разбойниците беше лесно. Вербуваха ги и станаха техни. По-трудно им беше с легалния бизнес. Затова удариха с държавните органи непокорните и независимите. Превантивно, да не им идва на ум да подкрепят с пари протестиращи.

  За ГЕРБ държавата е корпорация и си въоразяваха, че контролът върху парите им осигурява контрол върху държавата. Това беше основната им грешка.

  Сега я повтаря ПП ПП, затова ГЕРБавите стратези си въобразяват, че играта ще се води по правила, в които те са се постарали да бъдат най-силни.


 32. 32 Профил на nniikkii
  nniikkii
  Рейтинг: 473 Неутрално

  Христев, кога ще действаш по Списъка?

 33. 33 Профил на strymski
  strymski
  Рейтинг: 868 Неутрално


  - Очевидно в досегашната си работа г-н Гешев създаде доста поводи да му бъде искана оставката. Така че, поредното искане не мисля, че е някаква изненада. Но и не мисля, че подходът към ситуацията с проблемите в прокуратурата трябва да бъде в логиката: "моля подайте си оставката, за да не се занимаваме с Вас". Ако г-н Гешев е допуснал нарушения на задълженията си, които предполагат неговото предсрочно освобождаване, това трябва да бъде релевирано и установено по предвидения за това ред. Ако този ред има недостатъци и слабости, трябва да се мисли за неговото изменение и създаването на достатъчно гаранции, че който и да е главен прокурор, той няма да е недосегаем, и съдебната система и българската държава няма да бъдат в невъзможност, да гарантират законността и върховенството на правото, ако се достигне до ситуация, при която един или друг конкретен човек, заемащ тази длъжност, злоупотребява с правомощията си и допуска произвол.

  Категорично смятам също, че независимо от всички особености на г-н Гешев, проблемът в прокуратурата не е персонален, а структурно-институционален. Начинът, по който е уредена прокуратурата в конституцията от 1991 година, централизираният и йерархизиран, основан на единоначалие, модел на държавното обвинение, или моделът на съветска прокуратура, както го нарича Венецианската комисия, съчетан с институционалната култура, която цари в тази институция, предопредели да стигнем до тук, където сме днес“
  ———————

  Ето това е големият въпрос в българската съдебна система. Проблем с личността на главния прокурор нямаше да има , ако системата функционира както би трябвало да бъде.

  Гешев въобще нямаше да бъде допуснат до този изключително важен пост , при условие , че няма пробиви в целия процес — от номиниране до прилагане и избор.
  Конструкцията на този съдебен модел очевидно позволява пропуски и логично тези слабости , които се използват от опг-то , тровят справедливостта.
  А хората искат именно справедливост.

 34. 34 Профил на oliverstone
  oliverstone
  Рейтинг: 448 Неутрално

  Поредното прокси на Прокопиев, дегезирано като университетски преподавател по право.
  Същия като кандидат-премиера на ИТН.
  От къде ги намират такива "специалисти"!
  Да закрием специалиризаните съдилища, КПКОНПИ и Прокопи да си отдъхне най-накрая.
  А покрай него Божков, Баневи, Стайков, Василев, Бобокови, Арабаждиеви и т.н. "невинни" мултимилионери, приватизатори и пр. все наши хора.
  На тези им дай да закриват, но едно дело срещу прост шанаджия не знаят как се работи и как се събират доказателства. После ще гледаме римейк на 90 - те, но тези синковци ще са на поредния грант и в поредното НПО, в центъра на София, така че въобще няма да им пука.

 35. 35 Профил на smehur_co
  smehur_co
  Рейтинг: 555 Неутрално

  Така трябва... изчагъртване на Герб, на ДПС и на семката им до девето коляно.
  Както при покръстването - безкомпромисно действие!

  Вяра. Надежда. Любов.
 36. 36 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7181 Неутрално

  "Антикорупционната комисия е заплаха за правовата държава"...особено с Цацаров начело.

 37. 37 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4596 Неутрално

  Доц. Христо Христев: Антикорупционната комисия е заплаха за правовата държава
  ***
  ПовЕрвахме му!

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 38. 38 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4596 Неутрално

  Поредният български принос в световната практика - ще борим корупцията със закриване на антикорупционната комисия.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 39. 39 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 795 Гневно

  Право в емоциите на Цацата и ко. ВЪН ПЕЕВСКИ и слуги от държавата!

 40. 40 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4596 Неутрално

  Колко удобно авторът, както и дежурните клакьори, забравят да споменат, че специализираните органи бяха създадени по настояване на ЕС.
  ЕС вече е от лошите ли, друзьями?

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 41. 41 Профил на
  Рейтинг: 1186 Неутрално

  Поредният български принос в световната практика - ще борим корупцията със закриване на антикорупционната комисия.
  —цитат от коментар 38 на Alarmstufe Rot


  Разминаването между форма и съдържание е основна храктеристика на стария модел на управление. Затова обществото изпадна в потрес при инициативата на ГЕРБ да прави Конституция - в най-добрия случай щеше да е като роман на Христо Калчев.

 42. 42 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4596 Неутрално

  До коментар [#41] от " ":

  Конституцията на Радев повече ли се харесва на обществото?

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 43. 43 Профил на
  Рейтинг: 1186 Неутрално

  До коментар [#41] от " ":Конституцията на Радев повече ли се харесва на обществото?
  —цитат от коментар 42 на Alarmstufe Rot


  Ако имате проекта, публикувайте го.
  Не може обществото да коментира и харесва нещо, което го няма.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK