Павлина Върбанова, която знае kak se pishe

Павлина Върбанова

© Анелия Николова

Павлина ВърбановаНяма спор – интернет е свободна територия, която позволява на всеки да публикува и да бъде чут. Затова езикът и начинът на изразяване също трябва да останат свободни, а всеки сам да направи своя избор дали да спазва правилата и доколко да се съобразява с тях. Но от друга страна, ако съвсем ги пренебрегнем, тогава по-трудно ще бъдем разбрани. Такава е позицията на Павлина Върбанова, която преди месец пусна първия сайт, посветен на българския правопис – kaksepishe.com.


Ако все още не сте попадали на сайта и нямате впечатления от автора му, веднага отхвърлете всякакви възможни предположения, че той се прави в сух, академичен и неразбираем стил, който утежнява допълнително и без друго сложните правила на българския език. Тъкмо обратното – на kaksepishe.com ще откриете обяснения за езикови въпроси, свързани с ежедневието, и за реални правописни затруднения на интернет потребителите. Павлина Върбанова може да ви даде отговор на въпроса допустимо ли е вече да пожелаете на някого "да има хубав ден", или трябва да се придържаме към традиционно българското "Приятен ден!".Идеята за сайта kaksepishe.com ми хрумна преди година – на 13 май 2011 г., споделя създателката му. И понеже датата е с фаталното число, тя си помислила, че или ще излезе нещо от нея, или тотално ще се провали. "Известно време оставих идеята да узрява в главата ми, след това я споделих със семейството си и с двама приятели – Ани и Мишел. Всички те ме насърчиха и казаха, че идеята е чудесна и би станал полезен сайт, какъвто липсва в онлайн пространството. След това се свързах с Милен Петрински, който технически реализира "Как се пише?".
Надявам се след време да се появят и други сайтове с надеждна информация за българския език, защото това е, което липсва – нормите да бъдат обяснени достъпно, ясно кратко, но и с проверена информация", смята Павлина Върбанова.Защо kaksepishe.com


Използването на правилната форма и по-близкото придържане към правилата ще ни помогнат написаното от нас да бъде бързо възприето и по-добре осъзнато, което днес е много важно, смята Павлина Върбанова.


Тя обяснява решението си да създаде сайта, просто и единствено с желанието си да
бъде полезна на всички пишещи българи. Създателката на "Как се пише?" вече 17 години работи като коректор и редактор и освен това наскоро е защитила докторат по история на българския език. Винаги съм имала афинитет към научни занимания и по някакъв начин тези мои познания в научната област и опитът ми с реални текстове се съчетаха в едно, разказва Павлина Върбанова.


Първите си пояснения по правопис и пунктуация на българския език тя публикува в личния си блог и въз основа на опита си от него, а по-късно и от сайта "Как се пише?", уверено твърди, че е мит широко разпространеното схващане, че българите са зарязали всякакъв правопис и всякаква пунктуация и не се стремят да се изразяват правилно.


Има хора, които държат да са точно разбрани,


и доста от тях ми задават въпроси с искреното желание да узнаят какви са правилата и как да ги прилагат. За съжаление обаче, в интернет има много малко надеждни места, където тази информация да е проверена, истинска, достоверна, смята създателката на kaksepishe.com.


Затова според нея е задължително да има онлайн версия на официалния правописен речник на БАН. Понякога една конкретна дума може да ни затрудни и единици са тези, които биха отишли в библиотеките, за да сверят правописа, смята филоложката.


Противно на моите очаквания, тя споделя, че не заклеймява грешките, а напротив – търси причините за тях. Според нея е много по-полезно да се знае защо хората се изразяват по определен начин. Още повече че дори и тя се препъва в някои от правилата на българския правопис – например тези за слятото, полуслятото и разделното писане. Аз все още се чувствам неуверена в някои случаи и тогава не само че проверявам, но и ми се налага да вземам решения, когато въпросът не е изчерпателно обяснен от езиковедите от БАН, обяснява Павлина. Според нея от Института за български език би трябвало да дават и предписания по онези въпроси и неясноти, които съпътстват навлизането на чужди думи и промените, настъпващи в живата реч.


Питам я какво мисли за идеята за специален закон, който да защитава българския език. От един закон има смисъл, когато може да бъде спазван, както е при данъците – ако не могат да се събират, по-добре е да не се налагат, отговаря специалистката. Според нея, ако въобще бъде създаден такъв закон, то той би трябвало да има много ограничена сфера на прилагане и само да регламентира употребата на българския книжовен език в държавната администрация, в съдебната система, в училищата. Но да се препоръчва употреба на български думи вместо навлизащи напоследък чужди – това е кауза пердута, това не може да се контролира и ограничи по никакъв начин, убедена е филоложката.


Павлина Върбанова има доста либерално отношение и към чуждите думи, които все повече навлизат в българския, и цитира уважавания от нея езиковед доц. Борислав Георгиев, който отбелязва, че по отношение на чуждите думи ние, българите, редовно използваме военна лексика – защита, инвазия, нашествие...


Павлина Върбанова, която знае kak se pishe

© Красимир Юскеселиев


Навлизането на чуждите думи е съвсем естествен езиков процес


и това би трябвало да се осъзнае и да не ни плаши, смята създателката на kaksepishe.com и припомня, че чуждици има още от началото на съществуването на писмената българска реч. В старобългарския е имало доста гръцки думи, които са останали непреведени в първоначалните Кирило-Методиеви преводи на светите книги, защото не са имали съответствия на български. По-късно книжовниците от Преславското средище са "предприели мерки" и са се постарали да ги заменят със славянски. Макар в голяма степен да са успели, думи като архангел или икона са продължили да се използват, обяснява Павлина Върбанова. И днес според нея употребата на чуждиците съвсем не е необоснована. Много английски думи идват със свое специфично значение и често носят допълнителна отсянка – нещо, което ги прави специални в определени ситуации. В областта на високите технологии например е невъзможно да не се използват английски думи. Въпреки това не бива да се прекалява, защото когато се мине границата, става натрапващо и дразнещо, смята филоложката.


Тя обаче твърди, че английското влияние в българската реч далеч не се изчерпва с отделни думи и вече се пренасят цели езикови модели. И няма как да е иначе, защото много хора не просто владеят този език, а го използват активно всекидневно. Изразът "Имайте хубав ден!" вместо "Приятен ден!" е един от примерите за това влияние, въпреки че някои хора може би все още се стъписват, когато го чуят.


Крайно време е обаче да се осъзнае, че езиковата норма е исторически променлива. Правилата не стоят едни и същи и не се запазват в някаква капсула завинаги. Затова не бива да се допуска такова състояние на книжовните норми, при което живата реч да се отдалечи много от правилата. Живата реч винаги ще върви пред нормата, но в даден момент нормата трябва да съкрати това разстояние, смята Павлина Върбанова.


Пълният и краткият член при съществителните и прилагателните имена от мъжки род според нея е един от най-ярките и болезнени примери в това отношение.


Павлина Върбанова, която знае kak se pishe

© Велко Ангелов


Аз съм един от противниците на пълния член,


признава създателката на kaksepishe.com, защото той отдавна не е нужен. Българският език е надживял пълния член, него го няма в естествената българска реч, обяснява позицията си тя. И докато за много хора владеенето на правилото за пълния и краткия член е индикатор за грамотност, тя го разглежда като ненужно затруднение.


Нашият свят е прагматичен, а това правило е крайно непрагматично и съм убедена, че в един момент прагматичността ще надделее. Филоложката обаче има и граматическа защита за позицията си. Според нея в този си вид правилото за пълния член реално не служи за нищо. В женски и среден род чудесно се справяме и без такова разграничение на подлога и допълнението или обстоятелството, защото има словоред, с помощта на който могат да се определят вършителят и потърпевшият.


В усвояването на това правило се влага енергия, която би могла да бъде използвана за нещо по-съществено, смята Павлина Върбанова и признава, че се надява, ако доживее до дълбока старост, да го види отменено.


С исторически граматични процеси тя обяснява и пренебрегването на формите "кого", "когото" и заменянето им с "кой", "който". Такива грешки в много случаи могат да бъдат обяснени и обосновани и да покажат в каква посока се развива езикът, смята експертката. Според нея точно в този случай езикът очевидно отхвърля падежните форми. Често се допускат грешки и по отношение на бройната форма – тя трябва да се употребява само при съществителните от мъжки род, и то при тези, които означават предмети. В старанието си обаче да са изрядни, доста хора я използват също при имената за лица и казват "десет ученика" вместо правилното "десет ученици", обяснява Павлина Върбанова.


Тя има и доста практична позиция за преподаването на български език в училище. Според нея в обучението са заложени твърде много академични знания, които са ненужни за децата и само ги затормозяват. От четиригодишния си опит като преподавател преди години е на мнение, че е напълно излишно в основния курс да се учи например за съставно именно сказуемо и съставно глаголно сказуемо.


Има много по-близки до децата правила, които те могат да усвоят на тази възраст, като например да се учат и да се упражняват за това как се пише в интернет, смята авторката на kaksepishe.com. Според нея децата трябва да се запознаят в училище с това какво е блог, новинарски сайт, социална мрежа и с начините за комуникация в тях.


Не бива единствено да се вайкаме колко неграмотен или неадекватен е начинът ни на изказ в интернет, а да направим нещо, за да не бъде така. Освен да пишат съчинения разсъждения, есета и преразкази, децата трябва да имат реална представа за "жанровете" в интернет, смята Павлина Върбанова.


Самата тя признава, че при неформални контакти в интернет също пренебрегва някои правописни правила, като използването на главни букви например. При писане в Скайп бих оправдала и липсата на препинателни знаци, защото в забързаното ежедневие наистина се изискват усилия и време, за да натиснем определен клавиш. Затова е добре да бъдем грамотни, но и прагматични, смята филоложката.


Идеята за сайта kaksepishe.com ми хрумна преди година – на 13 май 2011 г., споделя създателката му. И понеже датата е с фаталното число, тя си помислила, че или ще излезе нещо от нея, или тотално ще се провали. "Известно време оставих идеята да узрява в главата ми, след това я споделих със семейството си и с двама приятели – Ани и Мишел. Всички те ме насърчиха и казаха, че идеята е чудесна и би станал полезен сайт, какъвто липсва в онлайн пространството. След това се свързах с Милен Петрински, който технически реализира "Как се пише?".
Надявам се след време да се появят и други сайтове с надеждна информация за българския език, защото това е, което липсва – нормите да бъдат обяснени достъпно, ясно кратко, но и с проверена информация", смята Павлина Върбанова.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (64)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на bta
  bta
  Рейтинг: 1438 Неутрално
 2. 2 Профил на ХФБ
  ХФБ
  Рейтинг: 520 Неутрално

  Моля ви, авторите на сайта, ако четете това, направете различие между връзките на сайта и обикновения текст.

  За да знам къде мога да кликна, трябва да преместя курсора върху всеки един елемент. Не е много удобно.

  Поздравления за идеята и успех!

 3. 3 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1438 Неутрално

  Много полезен сайт!

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 4. 4 Профил на Ристьо
  Ристьо
  Рейтинг: 635 Весело

  Защо kaksepishe.com ????????
  ..............


  Нужен е : kakdapoumneya.com

  колективният правопис не е нахранил никого (или почти никого)

  нито е извел държава на челните места в класирането

  познавам люде с по две висши образования които са на дънота.....

  а сигурно пишат на литературен БГ език

  глупостта не се лекува с правопис

 5. 5 Профил на paco31
  paco31
  Рейтинг: 405 Неутрално

  Наскоро си бях в България и по пътя от летището гледам един ван с голям надпис, буквално "ФАЙН ФУУД КЕТЪРИНГ". Замислих се:
  Българите могат да го прочетат, но не могат да го разберат.
  Английски говорящите могат да го разберат, но не могат да го прочетат. Към кого точно е адресиран този надпис???
  Та това не е еволюция на езика, а чиста проба простотия на квадрат.

 6. 6 Профил на Фомалхаут
  Фомалхаут
  Рейтинг: 406 Неутрално

  Навлизането на чуждите думи е съвсем естествен езиков процес - КОГАТО ЛИПСВА ОРГАНИЗИРАНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ. Турските и гръцки думи, навлезли през турското робство, са изместени от книжовния език чрез организирано въздействие върху езика. Турските имена на градове и села също са сменени в основни линии, турски фамилии са сменени с български (славянски). Обаче дойде време в България да царуват либерастите (различно от либералите) и всичко неправилно и грозно стана правилно!

 7. 7 Профил на tolex
  tolex
  Рейтинг: 1381 Весело

  Поздравления за идеята!

  Езикът е сила, която може да даде много предимства, но и много поводи за размисъл. Например, когато виждам 4, вместо Ч или 6 вместо Ш. Опитвам се да свиквам с тези нови тенденции, но някакси не успявам напълно.

  С огромно умиление се сещам за този ден в детството ми, за училището, за моите учители...

  Честит празник на всички, които уважават книжовността!

 8. 8 Профил на anonimen
  anonimen
  Рейтинг: 634 Неутрално

  До коментар [#4] от "old_buyer":

  Този сайт никой няма да го посещава.

 9. 9 Профил на Ристьо
  Ристьо
  Рейтинг: 635 Весело

  [quote#8:"anonimen"]Този сайт никой няма да го посещава.[/quote]
  +++
  сигурно си прав

 10. 10 Профил на skiper
  skiper
  Рейтинг: 462 Неутрално

  чуждиците и простотията в писането навлязоха основно заради медиите в Чалгария

 11. 11 Профил на gallnare
  gallnare
  Рейтинг: 1565 Любопитно

  С колежката-филоложка мислим почти еднакво (по въпроса за пълния член - не).
  Сайтът е полезен - всеки от нас в даден момент има езикови съмнения, защото езикът е жива система и понякога ни се изплъзва.

  Благодаря на Павлина за неотдавнашната консултация с ключова дума "Ватикан".

  Препоръка (не заяждане) към Дневник: намерете начин да мотивирате или дори направо да задължите журналистите и преводачите си да пишат грамотно. Сайтът kaksepishe.com е добро помагало за по-сериозни съмнения.

 12. 12 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 3639 Неутрално

  До коментар [#5] от "paco31":

  Пълно е с такива. Считат, че като пишат, говорят на английски или изписват английски думи на кирилица (при наличие на съответни аналози на родния език) са по-модерни, по-актуални, по-висша класа, а е точно обратното. Национален комплекс за малоценност. Който явно съществува от векове, щом Паисий е отправил онзи въпрос...

 13. 13 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1415 Неутрално

  Българският език трябва да умее и да се защитава от чуждиците.Да се нала,а не подлагаЗа тази цел са неразбираемите думи,за чужденеца или нашенеца позабравил зад граница думички.А тези неразбираеми думи приобщават може да са дълговечни,ако се възприемат от всички ,а може и да са еднодневки.Това е интернет общуването. А книжовният български , е Главният път.

 14. 14 Профил на mlmirow
  mlmirow
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Само защо е против пълните членове не разбрах...

 15. 15 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 764 Неутрално

  Има нужда от такъв сайт, браво. Дано се развие, ще ми е интересно да видя рубрика с грешна и правилна граматика и т.н.

  Такъв справочник на правописа на един клик разстояние може да подобри положението с правописа много повече от който и да е закон.

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 16. 16 Профил на plumpschi
  plumpschi
  Рейтинг: 1229 Неутрално

  "Аз съм един от противниците на пълния член"

  Аз пък съм един от застъпниците на пълният член! По тази логика дай да почваме само на английски, защото са прости правилата. Но ще си пишем само с кирилица, за екзотика.

 17. 17 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2607 Неутрално

  [quote#4:"old_buyer"]познавам люде с по две висши образования които са на дънота.....а сигурно пишат на литературен БГ език глупостта не се лекува с правопис [/quote]Това е по-скоро правило в в България - учените да са на дъното, а тези с две висши образования да са задължително на дъното (и аз в това число). Простаците винаги успяват да разкрият учения, който пише правилно и да го мачкат за удоволствие! Да му го връщат за всичките си нереализирани амбиции, за които единствено учените са виновни. Дали учените са глупави ? Ами да! Мислят си, че с образованието си могат да заобиколят заверата на връзките. Не и тук!!!
  Честит празник на ... учените !

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 18. 18 Профил на Karla BAN Hanneman XIII
  Karla BAN Hanneman XIII
  Рейтинг: 723 Неутрално

  Много полезен сайт , браво!
  Напуснах България 13-годишна и пиша на българки така , както го говоря , тоест неправилно. Едно такова помагало ще ми е от голяма полза.

  п.п. И аз съм против пълният член

  Не ГЕРБ - българският народ пречи на Костов. - цитат на коментар #40 от “dodge_ram”
 19. 19 Профил на salvador
  salvador
  Рейтинг: 749 Неутрално

  До коментар [#4] от "old_buyer":

  Но като видя как си написал даден текст си правя изводи и колкото и пари да имаш си оставаш с правопис на второкласник, а това определено не ти носи позитиви.Ако не си забелязал, децата през 90-те години на миналия век пишат масово множественото число с "Й", като "чиний" , а за пълен и кратук член дори не могат да запомнят простото правили с въпросите Кой? и Кого?.
  Виж, ако за теб е по-важно да си богат единствено финансово, а душевно да си беден - въпрос на личен избор, но не го вменявай на другите, че е правилен.
  Честит Празник!!!

  Комунистите са опасни за нашето здраве!!!
 20. 20 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 764 Весело

  До коментар [#14] от "mlmirow":

  така де, в мъжки род кратък член бива ли

  Обяснила го е подробно - това правило няма "добавена стойност", т.е. незаменима граматическа функция

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 21. 21 Профил на aron25
  aron25
  Рейтинг: 1438 Весело

  [quote#14:"mlmirow"]Само защо е против пълните членове[/quote]
  Завижда ..

 22. 22 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 764 Весело

  [quote#18:"Karla Bartoli"]И аз съм против пълният член[/quote]

  Пропуснала си златен шанс - в горното изречение няма нужда от него

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 23. 23 Профил на Марин
  Марин
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Думата "поща" ще замени "имейл" само когато обикновената поща изчезне, т.е. когато спре да се ползва. Дотогава ще ползваме чуждицата имейл и няма да превключваме и пишем на латиница email.
  Хаха, всъщност и "поща" е чуждица

  ... потим ... не за славата ... създава изкуство!
 24. 24 Профил на Павел Лазаров
  Павел Лазаров
  Рейтинг: 518 Весело

  Поздравления, Павлина!

  Навсякъде, където има проблем, има нещо прекалено голямо.
 25. 25 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 764 Весело

  [quote#17:"bajTan"]Дали учените са глупави ? [/quote]

  Учен човек, ама прост - това е златна мисъл, която съм чул от стари хора.

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 26. 26 Профил на Karla BAN Hanneman XIII
  Karla BAN Hanneman XIII
  Рейтинг: 723 Весело

  До коментар [#22] от "bibian":

  Нарочно беше

  Не ГЕРБ - българският народ пречи на Костов. - цитат на коментар #40 от “dodge_ram”
 27. 27 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#16] от "plumpschi":
  [quote#16:"plumpschi"]Аз пък съм един от застъпниците на пълният член! [/quote]
  Извинявай, не се заяждам, но в случая е непълен член "на пълния член".
  А, според мен всеки има нужда да провери правописа понякога. Аз, лично, ще използвам сайта.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 28. 28 Профил на aron25
  aron25
  Рейтинг: 1438 Неутрално

  [quote#11:"Мария"]Благодар на Павлина за неотдавнашната консултация с ключова дума "Ватикан".
  [/quote]
  Винаги се допитвам до блога на Павлина. Важно е. Просто такива хора са необходими всеки ден, всеки час, за да се научим да пишем правилно, ако наистина го желаем
  http://pavlinav.wordpress.com/%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8/#comment-2433

 29. 29 Профил на Dehumanizer
  Dehumanizer
  Рейтинг: 1438 Неутрално

  Ценен сайт. Благодаря на сътворилите го.

  «Высокоэффективная экономика при отсутствии реальных политических и гражданских свобод - хрустальная российская мечта.»
 30. 30 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 764 Неутрално

  [quote#17:"bajTan"] а тези с две висши образования да са задължително на дъното[/quote]

  Аз имам обяснение на този феномен и мисля, че е закономерно: в БГ е по-трудно да си намериш работа по специалността, отколкото да завършиш второ висше.

  Храня големи резерви към хора с две висши. Има и щастливи изключения дори с 3 - познавам страхотен инженер с физика от СУ и кинорежисура от ВИТИЗ, завършени преди повече от 40 години и вече на преклонна възраст.

  Но в по-ново време феноменът две висши в БГ стана масов и се дължи на главно на две причини
  - девалвация на образованието
  - безработица и чудене с какво да си запълниш времето

  Работодателите трябва добре да си помислят и много внимателно да интервюират такива хора. Много вероятно е за нищо да не стават.

  Познавам аптекарка и юристка Не знам като фармацевт как е, но като юрист бягай далече.

  Не трябва да се обобщава, но трябва много да се внимава.

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 31. 31 Профил на cinnabar
  cinnabar
  Рейтинг: 467 Неутрално

  Браво. Най-после филолог, който да признае и приеме, че езикът се променя!

 32. 32 Профил на eli_t
  eli_t
  Рейтинг: 408 Неутрално

  Преди около една година разбрах за блога на тази дама - с удоволствие чета всички постове. Според мен са изключително полезни и най-важното - написани са разбираемо, така че да можеш да приложиш прочетеното/наученото

  eli_t
 33. 33 Профил на Джигара
  Джигара
  Рейтинг: 477 Неутрално

  Азъ пъкъ си падамъ малко консерва. И ако бѣхъ единъ диктаторъ (или понѣ единъ Бойко Борисовъ), щѣхъ да върна съ законъ стария правъписъ.
  Вижъ подписа ми

  За истинския български правописъ - http://ivanchevski.grazhdani.eu/
 34. 34 Профил на Thoth
  Thoth
  Рейтинг: 635 Неутрално

  Тези, които имат нужда, няма да посетят сайта. Срещата със себе си е страшничко преживяване. Инстинктите ще ги спрат.
  ---
  Преди време бяха запечатали един магазин до нас, заради незиплатени кредити и т.н. На вратата имаше залепена хартиена лентичка от съдия-изпълнител, с печат и предупреждаващ текст: "...нарошителите ще бъдат...". И всеки път като минавах оттам, ме обземаше неистово желание - да срещна автора и да му нАроша спокойствието с няколко неудобни вАпроса. Уви, няма го никакАв. Или просто много добре са а слял с тАлпата.

  “Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful.” - Seneca
 35. 35 Профил на Тиберий Баръмов
  Тиберий Баръмов
  Рейтинг: 523 Весело

  До коментар [#33] от "Джигара":

  Добритѣ стари времена не се връщатъ толкова лесно. Можемъ само да се надѣваме, че промяната ще бѫде со кротце, со благо. : ]

 36. 36 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1210 Весело

  .....която знае kak se pishe.....
  -------------------------
  А аз по-често чета в нета: ...пи6е

 37. 37 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4215 Неутрално

  До коментар [#5] от "paco31":
  На мен също ми прави впечатление това (бих го нарекъл) чуждопоклонничество. В ума на този тип хора явно е голяма каша. Хем са претенциозни, хем нямат необходимата култура за покритието и.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 38. 38 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4215 Неутрално

  [quote#36:"xmm"]А аз по-често чета в нета: ...пи6е[/quote]
  Пи6е, 6и6е, пе4е, 4ове4е, пове4е, 6и64е....и други подобни. Този непрекъснат стремеж към опроствяване понякога се превръща в главоблъсканица и съвсем не води до опростяване за "4етящия".

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 39. 39 Профил на anonimen
  anonimen
  Рейтинг: 634 Неутрално

  До коментар [#27] от "led_zep.23":

  А трябваше. Такива хора трябва да се наказват.

 40. 40 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#39] от "anonimen":
  Ти, сериозно ли говориш? Никога ли не правиш грешки?

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 41. 41 Профил на anonimen
  anonimen
  Рейтинг: 634 Неутрално

  До коментар [#40] от "led_zep.23":

  Непрекъснато.

 42. 42 Профил на Ослик, суслик, паукан
  Ослик, суслик, паукан
  Рейтинг: 621 Неутрално

  Безсмислен аргумент против пълния член - бил само индикатор за грамотност. По-скоро неспособността да се ползва правилно е индикатор за неграмотност.

  Ако не намирате разликата между двете твърдения, нищо чудно, че не разбирате пълния член. Някои хора са по-груби. Но тъй като ги мързи да да се оттърсят от това, предпочитат да налагат грубостта си на другите, обвинявайки ги в снобизъм.

  I had a dream, Joe
 43. 43 Профил на Ослик, суслик, паукан
  Ослик, суслик, паукан
  Рейтинг: 621 Неутрално

  Иначе подкрепям сайта!

  I had a dream, Joe
 44. 44 Профил на nea
  nea
  Рейтинг: 618 Неутрално
 45. 45 Профил на fallon_fallon
  fallon_fallon
  Рейтинг: 465 Неутрално

  Да живее пълният член! Не знам какво не му харесвате и не разбирате. Баба ми, която е учителка, ми го обясни още в 5-ти клас и оттогава не съм го бъркала.

  Най-добре да се разделят часовете по български език и литература в училище, за да се наблегне сериозно на правописа и граматиката. Никога няма да забравя как в 10 клас имахме само 3 часа по 40 минути посветени на българския език за цяла една учебна година.

  "All good things are difficult to achieve; and bad things are very easy to get."
 46. 46 Профил на Ослик, суслик, паукан
  Ослик, суслик, паукан
  Рейтинг: 621 Неутрално

  [quote#16:"plumpschi"]По тази логика дай да почваме само на английски.[/quote]


  Именно. "Радетелите" за опростяване ("че вижте колко е просто в английския" не могат и да си представят как многократно по-сложен, богат и нюансиран е английският отвъд базисните им познания.

  Че и кой с базисни познания има правото да се изказва по подобни въпроси?

  I had a dream, Joe
 47. 47 Профил на asyast
  asyast
  Рейтинг: 5 Весело

  езикът еволюира както вси4ко останало

 48. 48 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2293 Неутрално

  Много ми харесва блогът на Павлина, особено статиите за историята на българския език.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 49. 49 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2293 Неутрално

  [quote#45:"fallon_fallon"]Да живее пълният член! Не знам какво не му харесвате и не разбирате. Баба ми, която е учителка, ми го обясни още в 5-ти клас и оттогава не съм го бъркала. [/quote]
  И аз го разбирам, но го смятам за ненужен.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 50. 50 Профил на Mylène Jampanoï
  Mylène Jampanoï
  Рейтинг: 1044 Неутрално

  [quote#22:"bibian"]И аз съм против пълният член- цитат на коментар #18 от “Karla Bartoli”


  Пропуснала си златен шанс - в горното изречение няма нужда от него [/quote]

  The Man Who Mistook His Wife for a Hat
 51. 51 Профил на pc_none
  pc_none
  Рейтинг: 574 Любопитно

  Ясно! Мацката е против пълния член - явно и харесва дългия член...

 52. 52 Профил на cinnabar
  cinnabar
  Рейтинг: 467 Неутрално

  До коментар [#34] от "NnT":

  Е, прояви малко фантазия Били са в рошаво настроение, нарекли са ги нарошители...

 53. 53 Профил на unustamatu
  unustamatu
  Рейтинг: 233 Неутрално

  [quote#14:"mlmirow"]

  Само защо е против пълните членове не разбрах... [/quote]
  Тя не е против пълните членове, а против синтактичното правило за писане на пълен и кратък член, което правило е абсолютен идиотизъм.

  http://unustamatubg.wordpress.com/
 54. 54 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 1438 Неутрално

  Stiga s tazi kiriliza be!
  Skoro shte otpadne po edin ili drug nachin!

  Не цъфтиш ли като цвете, гниеш като бурен.
 55. 55 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 968 Любопитно

  Едно просто правило за краткия член, което кой знае защо никъде не се посочва:

  "След предлог пълен член не може да има".

  Но кой знае защо маса хора точно това правят.
  Пример: "в гърбът", "на стадионът" и т.н...

 56. 56 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 968 Любопитно

  [quote#51:"pc_none"]Ясно! Мацката е против пълния член[/quote]

  Явно и харесва празния член...

 57. 57 Профил на unustamatu
  unustamatu
  Рейтинг: 233 Неутрално

  [quote#55:"aldy"]

  Едно просто правило за краткия член, което кой знае защо никъде не се посочва:

  "След предлог пълен член не може да има".

  Но кой знае защо маса хора точно това правят. [/quote]
  Аз например знам защо - защото правилото за пълния член е изкуствена глупост, която не може да има нищо общо с българския език.

  http://unustamatubg.wordpress.com/
 58. 58 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1455 Неутрално

  До коментар [#57] от "unustamatu":

  Пълният член колкото и да е глупост, толкова и не е, защото при прочит цветът на речта става друг. А при мерената е още по-необходим.

  Така всекиму своето, но и необходимото. Правила да, но не и ограничения.

  Те са само за институциите.

 59. 59 Профил на unustamatu
  unustamatu
  Рейтинг: 233 Неутрално

  [quote#58:"convince"]Пълният член колкото и да е глупост, толкова и не е, защото при прочит цветът на речта става друг. А при мерената е още по-необходим. [/quote]
  Повтарям, не става дума за пълния член, а за правилото, според което той трябва да се пише винаги и само в именителен падеж.

  http://unustamatubg.wordpress.com/
 60. 60 Профил на Бил Тамусен
  Бил Тамусен
  Рейтинг: 593 Неутрално

  Не се глупирайте, вземете Буквара за 1. клас на „Просвета“. Друго не Ви трябва.

 61. 61 Профил на ISTORIK
  ISTORIK
  Рейтинг: 1288 Неутрално

  Разпространението на граматични нарушения не е оправдание за премахването на граматическите правила.

  Правилата са създадени, за да се спазват. А не – за да НЕ се спазват.

  Ако някой не ги е научил умишлено и/или не ги спазва умишлено, в очите на всички останали, които ги спазват, изглежда граматически неграмотен. Колкото и грамотен, знаещ и можещ да е той в друга област или – в други области.

  Граматичните правила не са създадени, за да може един да изглежда грамотен, а друг – неграмотен. Идеята е всички да ги владеят и всички да ги спазват. За да може всички да са грамотни и най-важното – да могат да се разбират еднозначно помежду си.

  Ако някой не ги спазва поради незнание, непознаването на граматическите правила не може да се използва като аргумент за тяхното неспазване. (Ignorantia non est argumentum. Незнанието не е аргумент. – казали са го още древните римляни.) Именно поради тази причина разпространението на граматични нарушения не е оправдание за премахването на някое от граматическите правила.

  Който иска да БЪДЕ или поне – да ИЗГЛЕЖДА – грамотен в нечии други очи, трябва да залегне над граматическите правила и да ги научи. Ако не е завършил училище, да завърши, а после – ако иска, да продължи с българска филология в университета, да си наеме частен учител или сам да заляга над учебниците по граматика! Начини – много, само да има желание.

  Ако мислиш за 1 година напред, посей ориз, ако мислиш за 10 години напред, засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай населението!!!
 62. 62 Профил на ISTORIK
  ISTORIK
  Рейтинг: 1288 Неутрално

  Правилото за пълния член НЕ е „излишно„, не „поддържа константната бройка на граматичните правила в българския език„, НЕ е „опит да се измени езикът„ и НЕ „води до излишни усложнения„ за „целокупния български народ„. Защо?

  Който не е мислил, когато са му преподавали в училище (и в университета) граматиката на съвременния български КНИЖОВЕН език, ще трябва дълго да мисли, преди да каже или да напише всяко едно свое изречение. Който е мислил навреме, няма нужда да се замисля, преди да каже или да напише нещо.

  Правилото за пълния член в никакъв случай НЕ е „едно тъпо правило„. Тъпи са всички онези, които не могат да го схванат – било от мързел, било от леност на ума, било поради забавено умствено развитие или – от келешлък. Правилото за пълния член НЕ е „извращение с антибългарска насоченост„, то НЕ е „против природата на българския език„.

  Извращение с антибългарска насоченост е наглостта да пишеш така, както ти е кеф, без да се съобразяваш с книжовните норми и с опитите на отсрещния (четящият те или слушащият те) да те разбере. (Казано на политически коректен език, това се нарича „погрешна комуникационна стратегия„.)

  „Границите на моя език са и граници на моя свят.„ Тоест, ако някой говори и пише като дебил, най-вероятно той е… точно такъв.

  Ако мислиш за 1 година напред, посей ориз, ако мислиш за 10 години напред, засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай населението!!!
 63. 63 Профил на ISTORIK
  ISTORIK
  Рейтинг: 1288 Неутрално

  Прилагането на правилото за пълния член говори за степента на грамотност на човека и за неговата езикова дисциплина. И дори – за начина му на мислене. И не е толкова съществено, че правилото е било създадено изкуствено преди много години (почти 180 г.), както специално изтъкват в мотивите си противниците му. След като отдавна е посочен елементарният механизъм с използване на местоимението „той„, за да се провери как трябва да се членува дадено съществително или прилагателно име от мъжки род ед. ч. в изречението, този механизъм просто трябва да се овладее, за да може да се прилага.

  Не бива да се забравя, че за националния книжовен език най-важна характеристика са граматичните правила, нормите. Ако те, под влияние на недостатъчната грамотност на някои, бъдат отменени, тогава изобщо няма да може да се говори за наличие на книжовен език. Това е най-важното като логика и ако щете – като философия на разглеждания проблем.

  Колкото до правилото, всеки човек, който е ходил на училище и е прочел двадесетина книги, го прилага автоматично, без изобщо да се замисля. А онези, които грешат в употребата на пълния и краткия член, винаги допускат и куп други правописни грешки, така че те не биха станали по-грамотни от премахването на това (или – на кое да е друго) правило.

  Проблемът с правилното поставяне на пълен или кратък член в момента е породен не от нещо друго, а – от невъзможността на голяма част от носителите на българския език да определят коя от думите в изречението е подлогът, както – и от незнанието им що е то подлог въобще.

  Ако мислиш за 1 година напред, посей ориз, ако мислиш за 10 години напред, засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай населението!!!
 64. 64 Профил на ISTORIK
  ISTORIK
  Рейтинг: 1288 Неутрално

  Какъв е изводът от тази дискусия?

  Всеки език с течение на времето се опростява до максимално възможния вариант към определен момент. Опростяването на езика е възможно – до някакви определени (разумни!) граници. Махането на пълния член обаче прескача тези граници; той трябва да остане. Той е важна част от богатството на нашия език.

  Неспазването на правилата, на законите, на книжовноезиковите норми води до деградация и на отделната личност, и на нацията, и на държавността.

  Аргументите ПРОТИВ наличието на правилото за пълния член (-ът/-ят) в българския език са псевдолингвистични и безумни. Засега слуховете за смъртта на пълния член са силно преувеличени. И скоро няма да ни се наложи да му кажем: „Збогом!„ (по думите на един бивш министЕр на кОлтурата).

  Дали е така обаче и с нарастващата неграмотност на българите?

  Трябва да се повишават грамотността, правописът и правоговорът на целокупното българско население. Трябва да се засили обучението по български език в училище и в университета,а не – да се предлага за решение формулата „Няма граматични правила, няма неграмотни, няма проблем!„.

  Наистина българският език е един от най-трудните за научаване езици. Но това в никакъв случай не е негов недостатък, а напротив – голямо предимство е, именно – заради богатството на изразни средства, налични в него.

  Наличието на пълен и кратък член в българския език е и въпрос на памет за историческия развой на езика. Тоест, освен логическо, наличието в нашия книжовен език на кратък и пълен член има и комуникационно, и културно, и историческо значение.

  Ако мислиш за 1 година напред, посей ориз, ако мислиш за 10 години напред, засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - образовай населението!!!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK