Сребърна икономика, по-малко държава, осигуряване по желание: партиите за пенсионната реформа

Най-конкретни са заявките на ГЕРБ и "Демократична България", които обещават средната пенсия да достигне 500 евро "в края на мандата" (ГЕРБ) и над 1000 лева "още преди края на това десетилетие" ("Демократична България")

© Цветелина Белутова, Капитал

Най-конкретни са заявките на ГЕРБ и "Демократична България", които обещават средната пенсия да достигне 500 евро "в края на мандата" (ГЕРБ) и над 1000 лева "още преди края на това десетилетие" ("Демократична България")Отказ от сега прилагания солидарен пенсионен модел ("Възраждане"), преизчисляване на всички пенсии (БСП), премахване на разликата между старите и новите пенсии ("Продължаваме промяната"), преразглеждане на т. нар. категории труд (ГЕРБ), увеличаване на вноската във втория стълб за сметка на първия ("Демократична България"), ръст на пенсиите, по-бърз от инфлацията (ДПС) - това са част от заявките на партиите за пенсионни реформи, залегнали в предизборните им програми.


Преди предсрочните парламентарни избори на 2 октомври политическите сили отделят различно място в платформите си на реформирането на системата, която определя живота на около една трета от гласоподавателите днес, и на двете трети в извънпенсионна възраст - в бъдеще.


Ще има ли правителство: резултатът от предсрочните избори
Ще има ли правителство: резултатът от предсрочните избори


Най-конкретни са заявките на ГЕРБ и "Демократична България", които обещават средната пенсия да достигне 500 евро "в края на мандата" (ГЕРБ) и над 1000 лева "още преди края на това десетилетие" ("Демократична България").
Най-крайна пък е "Възраждане", която обявява сегашния пенсионен модел за "пирамидална схема", конструирана по "престъпен начин", и смята, че създателите й са за затвора. Партията на Костадин Костадинов предлага отказ от сегашния солидарен модел и преминаване към осигуряване на доброволен принцип и в индивидуални партиди.

Част от намеренията съвпадат. И "Продължаваме промяната", и БСП предлагат да се повишат плащанията към пенсионираните учители от техния фонд с конкретен процент, а ГЕРБ има предложение в същата посока, но с по-обща формулировка. "Продължаваме промяната" и БСП имат общо виждане и за увеличение на т. нар. вдовишки пенсии. "Промяната" и ГЕРБ открояват в програмите си нуждата от преосмисляне на категориите труд и правилата, по които работещите в тежките професии се пенсионират. Намеренията за развитието на капиталови схеми обединяват ГЕРБ, "Демократична България" и "Има такъв народ".


Идеите на "Продължаваме промяната"


Водачът на доскорошната четворна коалиция "Продължаваме промяната" организира предизборната си кампания около посланието, че при нейното по-кратко от година управление пенсиите са се увеличили повече, отколкото при 12-годишното управление на ГЕРБ. Партията на Кирил Петков и Асен Василев дава и заявка, че при изборна победа тази политика ще продължи, докато условията на живот за българските пенсионери не станат сравними с тези на пенсионерите в другите европейски страни.


Това ще стане чрез:

 • осигуряване на справедливост и устойчивост в размера на пенсиите, така че никой да не бъде ощетен от формула въпреки стажа си
 • недопускане в бъдеще на разлика между старите и новите пенсии чрез промяна на "Швейцарското правило", като пенсиите се индексират автоматично и адекватно на икономическата обстановка
 • размерите на всички пенсии, несвързани с трудова дейност, се повишат
 • увеличаване на процента, с който се изчислява т.нар. вдовишка добавка до 30%. Сега тя е 26.5% от пенсията на починалия съпруг
 • увеличаване на добавката от Учителския пенсионен фонд, която се изплаща на пенсионирани учители, от 0.33% на 0.50%
 • извеждане на всички плащания, несвързани с трудова дейност, към системата на социалното подпомагане
 • анализ и реформа на категориите на труд, отразявайки действителните условия на труд
 • реформа на грижата за възрастните хора чрез отделен бюджет като част от осигурителната система или от социалното подпомагане и контрол върху доставчиците на услуги
 • устойчивост на повишаващите се разходи за пенсии и социални добавки чрез ефективна бюджетна политика без допълнителни държавни заеми.


ГЕРБ залага на сребърната икономика


В програмата на ГЕРБ се набляга на т. нар. сребърна икономика, прицелена към гласоподавателите в предпенсионна възраст. Обещават се политики за удължаване на трудовия живот чрез алтернативни форми на заетост, обучения и трансфер на знания и умения между поколенията. Партията на Бойко Борисов замисля и създаването на единен портал за пенсионираните специалисти в различни области с цел използване на тяхната експертиза и потенциал от страна на бизнеса.


В плана за пенсионна реформа ГЕРБ потвърждава, че ако дойде на власт, ще продължи плавното увеличаване на изискването за възраст и стаж за придобиване право на пенсия. Това е заложено в законодателството при кабинета "Борисов 2" през 2016 г. В програмата на останалите партии темата не се коментира, от което следва, че те също не поставят преразглеждането й на дискусия.


Партията на Бойко Борисов отбелязва, че предвижда годишно осъвременяване на пенсиите и увеличаване на средния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. Не се правят уточнения, тоест вероятно се залага на прилаганото от години швейцарско правило (което сред политическите им опоненти единствено "Продължаваме промяната" се готви да ревизира). По това правило пенсиите се индексират веднъж годишно с половината от ръста на инфлацията и на осигурителния доход.


Програмата на ГЕРБ включва още:
• Подкрепа за хората в предпенсионна възраст с дълги прекъсвания в трудовата кариера, които да натрупат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия
• Повишаване адекватността на пенсиите, несвързани с трудова дейност
• Пенсията да съответства на реалния принос
• Преразглеждане на режима на пенсиониране на т.нар. категорийни работници
• Годишно актуализиране размерите на основните нормативни параметри на държавното обществено осигуряване по съвместно разработен със социалните партньори механизъм
• Преразглеждане начина за определяне на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при непълен осигурителен стаж
• Активно използване на средствата от Учителския пенсионен фонд за облекчаване последствията от демографските промени върху образователната система
• Въвеждане на стимули за доброволно пенсионно осигуряване в частни схеми.


"Демократична България" ще намалява трансфера от държавата


"Демократична България" е извела пенсионната система отделно от социалните политики в програмата си и е най-подробна в изложение на вижданията си. Залага се на принципа, че пенсионната система е длъжна да осигури прилични доходи на българските граждани, когато остареят и прекратят своята трудова дейност. Единствено "Демократична България" говори в програмата си за намаляване на допълнително отделяните от държавния бюджет средства за дофинансиране на пенсиите - сега делът на трансфера за допълване на дупката в бюджета на общественото осигуряване е около 5 на сто от БВП годишно. Останалите политически сили (но не всички) единствено признават нуждата социалните плащания да бъдат изведени извън бюджета на общественото осигуряване. Подобно смесване беше допуснато при управлението на ГЕРБ, когато ковид добавката се прибавяше автоматично към пенсията. Това предизвика голямо недоволство у пенсионерите, а и политически спорове, когато пандемията утихна и дойде времето да бъде преосмислена.


Демократична България ще работи за:

 • ясно обвързване на размера на пенсията с платените осигурителни вноски, стимулиране на работещите да изискват да бъдат осигурявани върху реалните им доходи
 • право на избор за начина на осигуряване, постоянна кампания за повишаване на финансовата култура на гражданите
 • мотивиране на българите зад граница при навършване на пенсионна възраст да се върнат в България
 • укрепване на отделните стълбове на пенсионната система - Сребърния фонд, частните пенсионни фондове и паневропейските пенсионни фондове
 • осигуряване на свежи средства за Сребърния фонд чрез заделяне от бюджетния излишък и от печалбите на държавните дружества по време на благоприятна конюнктура, и чрез листването на 10-20% от капитала на всички държавни компании на фондовата борса
 • постепенно увеличаване на вноските във втория стълб на осигурителната система от сегашните 5% от облагаемия доход, без това да повишава общата осигурителна тежест
 • повишаване на максималния месечен размер на необлагаемите вноски на работодателя в третия стълб от 60 на 120 лева
 • активен принос към максимално бързото изграждане на системата на паневропейски фондове, чрез която да се увеличи конкуренцията във втория и третия стълб.
Кажете едно "Добре е!" - как партиите се борят за гласа на днешните и бъдещите пенсионери
Кажете едно "Добре е!" - как партиите се борят за гласа на днешните и бъдещите пенсионери

Платформата на БСП: безплатни лекарства, повече за учители и вдовици


БСП, както и "Продължаваме промяната", организира предизборната си кампания около успехите на предишното управление при увеличаването на пенсиите и приноса на левицата за това.


Като първа точка в предизборната й програма в частта за пенсиите е записано, че партията ще работи за
осигуряване на по-високи доходи за пенсионерите чрез преизчисляване на всички пенсии (обхваща близо 1.3 милиона пенсионери). Това всъщност вече е свършено при управлението на четворната коалиция и ще влезе в сила ден преди изборите - 1 октомври.


Другите точки в програмата на левицата са:

 • увеличение на т.нар. вдовишки добавки на 30% или повече
 • увеличение на добавка от Учителския пенсионен фонд от 0.33 на сто на 0.5 на сто
 • безплатни лекарства за хората над 75-годишна възраст (или за пенсионерите).


ДПС е за ръст на пенсиите, по-бърз от инфлацията


ДПС е публикувало само програмна декларация. В нея движението схематично изброява само три точки, свързани с пенсионната реформа:

 • стабилизиране на пенсионната система
 • изпреварващо инфлацията увеличаване на пенсиите
 • запазване помощите за пенсионерите.


"Има такъв народ" ще актуализира пенсиите всеки мандат


Най-нестабилният коалиционен партньор в последното редовно управление - "Има такъв народ", се обявява най-общо за "актуализация на пенсиите всеки мандат" без конкретни параметри, по които ще става това. Партията на Слави Трифонов обещава, че ако влезе във властта, ще започне пенсионна реформа в първите две години от мандата, а основните й цели са намаляване на дефицита, неравенствата в условията на пенсиониране и злоупотребите. Пожелателно е добавено, че ще има по-добро управление на капиталовия фонд (2, 3, 4 стълб) с цел повишена реална доходност и повече прозрачност на управлението му.


Програмата на "Има такъв народ" предвижда и финансова подкрепа за хората с ниски доходи, като се осигури жизнен минимум над прага на бедността за пенсионерите с доход под 70% от минималната работна заплата. Сега минималната заплата е 710 лв., 70% от нея са 497 лв., а прагът на бедността е 413 лв.


"Възраждане" е за осигуряване по желание


"В момента социалноосигурителната система е конструирана по престъпен начин. Организаторите на подобна пирамидална схема във всеки друг сектор биха попаднали под ударите на закона. Социалноосигурителната система е превърната в схема за трансфер на блага от работещите към непроизвеждащите социални слоеве, в замяна на концентрирания електорален вот, с който те възпроизвеждат статуквото." Това се казва в програмата на партия "Възраждане", която е най-крайна в предложенията си за реформи.


Според партията на Костадин Костадинов сегашната социалноосигурителна система трябва да бъде реконструирана изоснови. Според "Възраждане" участието в пенсионната система не трябва да е задължително, а напротив - да е само възможност. Именно принципът на доброволност според политическата сила ще гарантира полезността на пенсионното и здравното осигуряване.


Ако "Възраждане" спечели изборите и управлява самостоятелно, както възнамерява, пенсионното осигуряване ще премине към индивидуални партиди, които ще могат да се наследяват. Сумите в тях ще се изчислят според осигурителния стаж и направените досега вноски от бъдещите пенсионери. Държавата пък ще поеме отговорност за хората, чиито осигурителни суми е изконсумирала. В програмата не се споменава дали хората, които не искат да участват в тази система, ще си получат внесените досега пари обратно. Не се разбира и как ще преживяват онези, които не са се осигурявали по различни причини (например поради увреждане, продължителна безработица и т.н.)


От записаното в програмата се разбира, че въпреки премахването на солидарния първи стълб съществуването на втория и третия (които според сегашния модел добавят личния принос към пенсията) се запазва. Регламентът за дейността им обаче подлежи на "сериозно преразглеждане."


"Български възход" не е публикувала програма.


Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK