Шампанско за всички: социалните обещания на партиите

Шампанско за всички: социалните обещания на партиите

© Валентина ПетроваБСП е най-щедра на сергията на предизборните обещания в социалната сфера преди изборите на 2 април, ДПС е най-лаконична, а "Възраждане" - екзотична. На фона на обявения наскоро от служебното правителство курс към свиване на държавните разходи и критики към всички разходни мерки, одобрени от 46, 47 и 48 Народно събрание, кандидатите за следващия парламент залагат на широки социални програми.

Част от намеренията на партиите съвпадат. ГЕРБ и "Продължаваме промяната - Демократична България" се дублират в желанието си да бъдат облекчени условията за осиновяване, както и в борбата с домашното насилие и нуждата от намаляване на бюрокрацията при получаване на социални помощи. Сходни са намеренията им за реформа на категоризирането на труда. Новата коалиция и БСП искат повишаване на "вдовишката добавка" към пенсията до 30%. Трите споменати политически сили и "Български възход" са за увеличение на пенсиите, като не дават подробности с каква формула за преизчисление. Има и предложения, които не се срещат сред останалите платформи, като например идеята на БСП за нулев данък върху доходите от труд до навършване на 26 години или безплатни лекарства за всички деца до 14 г. и възрастни над 75 г.

Само "Възраждане" поставя темата за реформиране на осигурителната система, чиито приходи вече са едва половината от разходите, но без да уточнява как. Предлага и семейно подоходно облагане, за което БСП също се е изказвала положително, но без да присъства в програмата ѝ сега.


Това показва преглед на предизборните платформи на формациите, участвали в последния парламент. Част от тях остават непроменени от последната кампания преди изборите на 2 октомври 2022 г.


ГЕРБ с още по-смела заявка и работа за възрастните


Партията на Бойко Борисов дава смели заявки, но с условности. Бившият социален министър Деница Сачева обещава, че при достигане на Брутния вътрешен продукт (БВП) до 240 млрд. лева в следващите 4 г., минималната заплата ще стане 1500 лева, средната - 3000 лева, а средната пенсия ще се повиши до 1200 лева.
По данни на НСИ размерът на БВП през 2022 г. е 165.3 млрд. лева. Понастоящем минималната заплата е 780 лева. Средната заплата за последното тримесечие на миналата година е 1879 лева, а средната пенсия за февруари е 664 лева. Това означава, че при пълен управленски мандат, изпълнен от ГЕРБ, партията си представя икономиката да нарасне с 45%, минималната заплата - с 90%, средната - с 60%, а средната пенсия - с 80%.


Настоящата заявка е дори по-смела от тази преди последните избори, когато бе посочено, че ако програмата на ГЕРБ бъде изпълнена, в края на мандата БВП ще е 110 млрд. евро.


Партията поема редица ангажименти, сред които изцяло нови Кодекс на труда и Закон за насърчаване на заетостта, изменения на Семейния кодекс с цел разширяване подкрепата на осиновителите. Обещана е цифрова трансформация на пазара на труда, програма за заетост за безработни родители, отглеждащи деца с увреждания. Предлага се и програма 60/40 за младежи, които след завършване на училище или университет да останат да работят в България за период от 12 месеца, като държавата да поеме 60% от осигурителният им доход, а работодателят да има задължение да запази заетостта за период от още 12 месеца.


В частта, посветена на борбата с безработицата (която е на исторически най-ниски стойности в момента), е планирано активиране на трайно икономически неактивните, както и промяна в регламента за изплащане на парични обезщетения при безработица - с намаляващ размер след 4-ия месец престой без работа.


ГЕРБ акцентира и върху т. нар. сребърна икономика - за работещи на възраст над 55 години. Предвидени са стимули за работодатели и работещи в пенсионна или предпенсионна възраст за включване в алтернативни и/или иновативни форми на организация на труда, предприемачество, обучения по дигитални умения и др. Планирано е внедряване на модели и системи за управление на различията в поколенията и осигуряване на трансфер на знания и умения между тях, както и създаване на единен портал за пенсионираните специалисти в различни области с цел използване на тяхната експертиза и потенциал от страна на бизнеса.


Посочена е още нуждата от цялостна реформа на системата за професионално обучение и квалификация на възрастните и ученето през целия живот.


От ГЕРБ смятат, че е нужно продължаване на плавното увеличаване на изискуемите възраст и стаж за придобиване право на пенсия, което е заложено в Кодекса за социално осигуряване. Предлага се въвеждане на възможности самоосигуряващите се доброволно да се осигуряват в частни схеми срещу безработица, както и въвеждане на стимули за доброволно пенсионно осигуряване в частни схеми.


А когато вече няма как да се работи, ГЕРБ е заложила осигуряване на подкрепа за активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве. Сред тях е организиране на балнеолечение за възрастни хора, покриване на разходи за изработване на очила и зъбни протези.


За новата коалиция в центъра е човекът, който трябва да бъде подкрепен


Програмата на новата коалиция беше очаквана с интерес, тъй като до този момент "Демократична България" демонстрираше умереност, когато се заговори за социални разходи, докато в последния парламент "Продължаваме промяната" навлезе до такава степен в запазената територия на БСП, че се наложи лидерът Корнелия Нинова да припомня коя е "лявата" партия в България.


Новата коалиция е конкретна когато става дума за минимална заплата, която да достига 50% от средната брутна заплата в страната или 910 лева за 2024 г. Такъв текст беше приет в последните дни на 48-ия парламент. Смята още, че максималният осигурителен доход, който по инициатива на двете партии бе вдигнат до 3400 лева, също трябва да се определя по автоматична формула, определена след консултации с всички заинтересовани страни.


В предизборната платформа на обединението е записано, че основен фокус е поставен върху върху инвестициите в образование и продължаващо обучение за по-добра реализация в бързо променящия се пазар на труда.

"В центъра стои човекът, който трябва да бъде подкрепен, за да реализира собствените си житейски планове и да се грижи пълноценно за себе си, семейството и близките си. Всеки трябва да получи подкрепа за адаптация към бързо променящата се среда и условия на труд чрез професионална, социална и културна интеграция", пише обединението.


Сред изброените приоритети при управление на страната са:


• Подкрепа на семейството и родителите, които трябва да са в центъра на социалната политика на държавата;
• По-големи данъчни облекчения за млади семейства с деца;
• Продължаване на увеличението на пенсиите за достойни и спокойни старини на българите, сравними с тези на пенсионерите в другите европейски страни; Увеличаване на процента, с който се изчислява т.нар. вдовишка добавка до 30%. Сега тя е 26.5% от пенсията или от сбора на пенсиите, получавани от починалия съпруг/а.
• Промяна в системата на ТЕЛК, която да гарантира справедлива оценка на нуждите, индивидуална подкрепа за всяко лице с увреждания и намаляване на злоупотребите;
• Намаляване на бюрокрацията и необходимостта от хартиени бележки при получаване на социални помощи;
• Осигуряване на равен достъп до висококачествени социални услуги според потребностите на жителите на всяка област в България;
• Подобряване на системите за защита от домашно насилие и изграждане на национална информационна система за случаите на домашно насилие;
• Реформа в системата на осиновяването, която да осигури справедлива защита на всички участници в процеса.


След като правителството "Петков" направи детските ясли и градини безплатни за родителите, сега заявката е да бъдат осигурени места в тях за всички желаещи чрез финансиране на строителството на нови във всички общини с недостиг, както и предлагане на повече услуги, подпомагащи отглеждането на деца.


Фокус е поставен върху включването на неактивни и безработни младежи под 30 г. чрез програми, насочени към конкретни групи, за включване в заетост, образование или обучение.


Предвидено е приемане на измененията в Закона за защита от домашното насилие и изграждане на предвидената в тях национална информационна система за случаите на домашно насилие. Законът не бе приет от 48-ото Народно събрание.


Лаконично от ДПС


В лаконичната предизборна програма на ДПС е посочено, че заедност в социален план е взаимодействие между различните групи в обществото - етнически, религиозни, социални. Партията предлага антикризисна програма, защитаваща доходите на хората. Без да навлиза в детайли.


"Възраждане" ще се бори с хедонизма


Програма на "Възраждане" не може да бъде открита в официалния сайт на партията. Там е публикувана платформа за управление от 2021 г., за която е посочено, че се доразвива. В нея конкретни ангажименти за социални мерки няма, като се срещат отделни общо звучащи намерения като: "социално подпомагане трябва да получават само тези, за които е доказано невъзможно да получават доходи със собствен труд", или "да се въведе семейно подоходно облагане, идеологически отпор на хедонизма, да се поощрят младежите да създават семейства в подходяща възраст".


В програмата на "Възраждане" преди изборите на 2 октомври 2022 г. бе записано, че е важен процесът на подпомагане на раждаемостта само на онези граждани на България, които са вписани в социално-обществената система и допринасят за развитието на страната чрез труда си. Това ще стане, като детските добавки се увеличат драстично и се дават на всяко дете, но само като право да бъдат приспадани от дължимите от родителите му данъци.


Според партията сега съществуващата пенсионна и социално-осигурителна система трябва да бъде реконструирана из основи. Гаранция за полезността на пенсионното и здравното осигуряване щяла да бъде неговата доброволност. Пенсионната система трябва да премине към индивидуални партиди.


Конкретно и щедро от БСП


БСП планира стъпки към достоен живот, както и "социален щит" за младите, работещите, безработните, пенсионерите и уязвимите чрез обещание за раздаване на конкретни суми.


За младите БСП предлага:
• Еднократна помощ при раждане: за първо дете - 600 лв., за второ дете - 1200 лв., за трето дете - 1700 лв., за всяко следващо - 300 лв.;
• Еднократна помощ в размер на 7000 лв. за всяко второ и трето дете на родители, които са осигурени минимум 24 месеца назад;
• Обезщетение за майчинството през втората година в размер на минималната работна заплата;
• Увеличаване размера на еднократната помощ за майки студентки на 7000 лв.;
• Нулев данък върху доходите от труд до навършване на 26 години;
• Безплатни лекарства за всички деца до 14 г. възраст.


За безработните:
• Увеличение на дневното обезщетение за безработица (минималното и максималното) съобразно ръста на минималната заплата (60%) и максималния осигурителен доход (60%) ;
• Увеличение на средствата по Националния план за действие по заетостта с 10%.


За пенсионерите:
• Осигуряване на по-високи доходи за пенсионерите чрез преизчисляване на всички пенсии;
• Увеличение на т.нар. вдовишки добавки от 26.5% на 30% или повече;
• Увеличение на добавка от Учителския пенсионен фонд от 0.33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на ранна учителска пенсия на 0.5 на сто;
• Безплатни лекарства за хората над 75-годишна възраст (или за пенсионерите).


БСП обещава още създаване на държавни социални предприятия и финансиране на предприятия за хора с увреждания, законодателство в защита на хората с увреждания за гарантиране правото на труд и достоен живот. От 10 до 25 декември 2023 г. пък планира изплащане на еднократна помощ от 100 лева за хора с увреждания.


"Български възход" мисли за работниците от енергийните компании


"Български възход" дава заявка да работи в защита на българското семейство и традиционните ценности, но същевременно хармонизиране на националната култура с уважение към културите в света. Партията на Стефан Янев, която на изборите през октомври 2022 г. получи подкрепа в секции, гласували в миналото за партията "Лидер" на енергийния бос Христо Ковачки, е отделила място в програмата си на съдбата на работниците от енергийните компании, свързани с въгледобива.


Приоритетите на партията са:

  • Активен социален диалог, изграждане на ефективна система за социална сигурност, борба с бедността, стимулиране на социалната и трудовата активност на хората в жизнения им цикъл, разработване на регионални демографски политики, стимулиране на раждаемостта, финансово стимулиране и данъчни облекчения за семейства с две и повече деца и на самотни родители.
  • Изготвяне и приемане на законодателство за дългосрочната грижа и цялостно подобряване на социалните услуги.
  • Формиране на фокусни групи, които да осигуряват допълнителна информация за обществени нагласи и да дават препоръки при разработване, промяна и реализация на политиките.
  • Разработване на механизъм за регулярна актуализация на пенсиите. Осигуряване на минимално равнище на защита от бедност без допускане на трайна зависимост от помощи. Преговори с ЕС за въвеждане на единна европейска пенсия на територията на съюза.
  • Осигуряване на адекватно обучение и квалификация на освободените служители във връзка с климатичната трансформация, както и на отпадналите вследствие на автоматизацията и роботизацията, а така също и на трайно безработни и обезкуражени, и включването им в пазара на труда. Учене, повишаване на квалификацията и развитие през целия живот.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK