"Отворено обещество" за изборите: По-скоро хаос в организацията, отколкото манипулация

"Отворено обещество" за изборите: По-скоро хаос в организацията, отколкото манипулация

© Красимир ЮскеселиевНаблюдаваме по-скоро хаос в организацията на изборния процес, отколкото манипулация на изборните резултати. Това е изводът на Институт "Отворено общество", които съвместно в "Прозрачност без граници" са провели наблюдение на изборния процес в 133 секции в цялата страна и сред 44 755 души, които са упражнили правото си на глас. Те са констатирали, че общият брой на регистрираните нарушения е по-малък, отколкото на вота през 2009 г., намалява и делът на нарушенията, свързани с купуване на гласове и контролиран вот, но пък нараства броят на организационните нарушения.


Досега за сериозни проблеми в изборния ден сигнализираха и други български и чужди наблюдатели. ЦИК пък забави обявяването на окончателните резултати от двата вота в неделя с почти 36 часа.


В 94% от случаите на нарушения пък те са от такъв характер, че не може да се определи в полза на коя партия или кандидат е извършено. Само в 6% от регистрираните нарушения може да бъде определен бенефициент – тоест кандидат, който да се възползва от нарушението.
Нарушенията са концентрирани основно в София и Югозападна България, а голям брой секции са с над 15 процента недействителни бюлетини, като има дори и такива, в които те са над 50 на сто.


Организационните нарушения


В наблюдаваните от екипа секции са регистрирани 81 нарушения на изборния процес, докато през 2009 те са били 126, се казва още в доклада. Това е намаляване на относителния дял на нарушенията с около 35 процента, но пък се увеличава броят на секциите, в които такива се извършват – от 37.3 на сто през 2009 до 44.4% в неделя.


"В съпоставителен план приблизително един път и половина се е увеличил делът на организационните нарушения, най-вече за сметка на сигналите за купуване на гласове и другите форми на контролиран вот ", отчитат от института.


Наблюдателите са изчислили също така, че в различните часови периоди от деня обаче се наблюдават различни типове нарушения. В часовете преди обед, особено при отварянето на изборните секции и началото на изборния ден са регистрирани много, но дребни организационни нарушения. Само в един случай е регистрирано даване на сума от член на СИК на избирател пред секцията, което поражда съмнение за купуване на вота. В часовия пояс от 12.30 ч. до 16.00 ч. организационните нарушения намаляват, за сметка на опитите за контролиране на вота и на незаконната агитация.


В тези нарушения влизат и забрана в някои секции да се гласува след 19:00 ч., въпреки че ЦИК удължи изборния ден с час, както и това, че в други избирателите са гласували и след 21:00 ч.


Подобно на парламентарните избори през 2009 г., най-често срещаното нарушение е закъснение или неявяване на председател, секретар или член/членове на изборна секция 9,9%, посочват още от "Отворено общество". В това отношение се наблюдава положителна тенденция спрямо 2009 г., когато закъсненията са били 25.2%, т.е. приблизително три пъти повече. Във всички случаи, това нарушение е довело до забавяне при отварянето на секцията. Отваряне на секцията при фактическа липса на кворум в СИК обаче не се наблюдава. Следващото по честота нарушение е присъствието на повече от двама застъпници за една партия в дадена секция (8,6%). Има само един сигнал за даване на пари на избирател непосредствено пред входа на секция, което може да се разглежда като купуване на глас.


Анализ на нарушенията по региони


показва, че има концентрация на такива в Югозападна България – по-малко секции, но повече нарушения. В Североизточна България се наблюдава точно обратния феномен – значително по-малък дял на нарушенията, отколкото е делът на секциите.


Концентрацията на нарушения е изключително висока в град София, където в 62,5% от секциите има регистрирано поне едно нарушение през изборния ден. В другите градове от страната нарушения са регистрирани в 28,8% от секциите, а в селата нарушения има в 25% от секциите.


Наблюдателите са разгледали и връзката между нарушенията и големината на избирателната секция и са констатирали, че в най-малките секции има най-малко нарушения. Делът на секциите, в които има поне едно нарушение обаче при тях и при секциите с големина от 521 до 700 души е най-голям. В сравнение с 2009 г., средният брой нарушения намалява в двете групи на малките секции, но се увеличава в групата на най-големите секции. За разлика от парламентарните избори през 2009 г., когато организационните нарушения бяха съсредоточени в най-големите секции, а контролираният вот се наблюдаваше в средните по големина секции, по време на тези избори не се наблюдава зависимост между типа на нарушението и размера на изборната секция.


Таблица 1. Дялове на секциите с нарушения и без нарушения и среден брой на нарушенията в секция, регистрирани при наблюдението


брой на избирателите в секция
 
Секции без нарушения
 
Секции с поне едно нарушение
 
Среден брой нарушения
 
до 520 регистрирани
 
65.7%
 
34.3%
 
1.5
 
от 521 до 700
 
65.7%
 
34.3%
 
1.8
 
от 701 до 847
 
85.3%
 
14.7%
 
2.8
 
847 и повече
 
72.4%
 
27.6%
 
3.0
 


Сред основните изводи от изследването е, че в 94% от случаите на регистрирани от наблюдателите нарушения, то е от такъв характер, че не може да се определи в полза на коя партия е извършено. В този случай е важно да се подчертае, че голяма част от нарушенията са непреднамерени и се дължат на административната некомпетентност на СИК (непознаване на закона) или на пренебрегване на законовите процедури, с цел да се съкрати времето за гласуване на един избирател и обработката на изборните резултати.


В доклада са изброени най-съществените нарушения, с които са се сблъскали наблюдатели. Сред тях са влизане на втори човек в тъмната стаичка заедно с гласуващия, включително и председател на СИК., предизборна агитация на турски език, снимане на бюлетините с мобилен телефон, неправомерно дописване на лице с двойно гражданство в списъка за местния вот, член на комисия дава 50 лв. на избирател на входа на тъмната стаичка, а автомобили на известен холдинг за внос и продажба на техника докарват групи от застъпници в секцията, както и броене на бюлетините след полунощ.


Недействителните бюлетините


Съгласно предварителната методология за наблюдението, като "друга форма на контролиран вот" следваше да бъдат записани всички случаи, в които е регистриран над 3% дял на недействителните бюлетини. Поради изключително високия среден дял на невалидните бюлетини за страната (6,7%) и факта, че в някои случаи това е форма на протест на избирателите, а не нарушение, данните за невалидните бюлетини в настоящия доклад са обобщени отделно от данните за нарушенията. Делът на недействителните бюлетини е най-висок в Североизточна и в Южна централна България, а най-нисък в Югозападна България, се казва още в доклада.


В рамките на изследването са регистрирани 9,8% секции с над 15% недействителни бюлетини, като в 6 от тях (представляващи 4,5% от общия брой на секциите в извадката) делът на недействителните бюлетини надхвърля 30%, което само по себе си е сериозно предизвикателство към механизма за провеждане на местните и президентските избори през 2011. Тези секции са посочени в низходящ ред в следната таблица:


Таблица 5. Списък на секции от наблюдаваната извадка, в които делът на недействителните бюлетини е повече от 15%


Област
 
Населено място
 
Номер на секция
 
% недействителни бюлетини
 
Кърджали
 
гр. Кърджали
 
6
 
54.6%
 
Кърджали
 
с. Боровица
 
9
 
40.8%
 
Варна
 
гр. Варна
 
287
 
39.8%
 
Разград
 
с. Брестовене
 
2
 
32.8%
 
Шумен
 
с.Бяла река
 
3
 
30.5%
 
Стара Загора
 
гр. Чирпан
 
6
 
30.3%
 
Силистра
 
с. Брадваре
 
171
 
25.0%
 
Бургас
 
с. Климаш
 
17
 
23.8%
 
Варна
 
с. Рояк
 
11
 
19.3%
 
Пловдив
 
с. Устина
 
32
 
19.0%
 
Плевен
 
гр. Кнежа
 
12
 
18.9%
 
Шумен
 
с. Крайгорци
 
8
 
17.0%
 
Хасково
 
гр. Димитровград
 
57
 
16.8%
 


В заключение от "Отворено общество" заявяват, че нарушения в изборния ден се наблюдават в изключително висок дял от секциите в страната, но въпреки това става дума по-скоро за процедурни и организационни нарушения, които се дължат на административната некомпетентност на СИК или на пренебрегване на законовите процедури. Важен е фактът, че едва в 6% от случаите става дума за ясен бенефициент на нарушението и обикновено това е свързано с неформална агитация в секцията или прекалено голям брой застъпници от дадена политическа сила.


Според тях голямото съвпадение между резултатите от тяхното преброяване и данни на ЦИК в изборния ден сочи, че няма значима подмяна на вота на избирателите посредством вторична и нерегламентирана намеса в изборните протоколи.

Коментари (5)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на chara
  chara
  Рейтинг: 572 Разстроено
 2. 2 Профил на Режисьор на Дублажа
  Режисьор на Дублажа
  Рейтинг: 726 Неутрално

  по принцип това общество е отворено отзад. да ме прощавате.

  Обществото на бъдещето: робство без господари. "Н.Давила"
 3. 3 Профил на christofor
  christofor
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Дневник, оправете поне "Недействителните бюлетините" → "Недействителните бюлетини".

 4. 4 Профил на Вождът Бял Полуовес
  Вождът Бял Полуовес
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Тези са много „компетентни“...но в други области.
  Хайде холан!Няма какво да си отваряме устите!
  И те са от „чистофайниците“-перат,центрофугират,сушат и прибират на топло...като Баба Мравка-за зимата!

 5. 5 Профил на charlyb
  charlyb
  Рейтинг: 827 Неутрално

  Действително некомпетентността беше в основата на формалните нарушения, които бяха повсеместни. Но има и нещо друго - това е големият процент купени гласове, които доведоха до един факт, който не знам защо се премълчава. От лични наблюдения, аз останах с впечатлението, че голяма част от тези хора се явиха за гласуване в много секции в края на изборния ден и именно те доведоха до бъркотията на маса места.

  Протестите ще стимулират управляващите да започнат реформи – протестират нереформираните, онези които смучат от държавата!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK