Иван Костов: И като опозиция можем да предпазим страната от безобразия

Председателят на ДСБ Иван Костов

© Юлия Лазарова

Председателят на ДСБ Иван Костов"Дневник" публикува серия от интервюта с представители на основните политически партии, които имат шанс да влязат в парламента, както и тези, чиято политика вълнува читателите. Потърсихме лидерите на ГЕРБ, БСП, ДПС, "Атака", "Движение България на гражданите", ДСБ и "Зелените".


Продължаваме с председателя на "Демократи за силна България" и бивш министър-председател (1997 - 2001) Иван Костов.


Интервюто е взето преди бившият земеделски министър Мирослав Найденов да обвини Цветан Цветанов, че е използвал МВР, за да подслушва и контролира всички министри от кабинета "Борисов".
Едно от посланията на кампанията ви е, че знаете как да изкарате България от кризата, защото вече сте го правили. За разлика от кризата през 1997 г., която беше икономическа, тази е политическа - който и да вземе властта, не би се ползвал с достатъчна подкрепа, за да може да прилага непопулярни мерки без сериозни последствия. Какво трябва да направи бъдещата управляваща партия, която и да е тя, за да изкара България от кризата в тази ситуация?


- Трябва да търси широко съгласие за антикризисните мерки, включително да е готова да оттегли от политиците си от управлението и да го остави в ръцете на експерти, които да изпълнят план за действие за излизане от кризата.


Разчитате в голяма степен и във "Фейсбук" кампанията си на послания, които са свързани с Вашето управление от 1997 до 2001 г.


- Разбира се. Това е съвсем нормално.


Но има разлики между 1997 г. и 2013 г.


- Но ситуацията не е много различна в сравнение с 1990 г. През 1990 г. пак нямаше политическа алтернатива и имаше парламент, който пак излъчи правителство с широко съгласие, което стартира реформите в България. Аз имах честта да съм финансов министър и основен двигател на реформите, които се извършиха тогава. Така че аз познавам тази практика, тя в България не е чужда.


Какво се крие зад трите ключови думи в кампанията ви - "доходи, работа, сигурност"?


- Това са 81 политики, изведени само в предната част на кампанията. Те са свързани с анализ на ситуацията и са адресирани на всяка стъпка към конкретен проблем. Пример: проблем първи - свиването, изчезването на пазара. Тежък проблем, който изхвърли много фирми от пазара и ги замрази. Има цял комплекс от мерки за това. Включително с данъчни облекчения, със специални условия за започване на бизнеса, с кодекс за малкия бизнес, който трябва да опрости процедурата.


След това пазарът се възстановява, като се елиминира нелоялната конкуренция по няколко линии. Основно - чрез злоупотребите с господстващо положение, чрез контрабандния мост на т.нар. контрабандно карго, и от сивия сектор, който, като не плаща и укрива данъци и не декларира доходи, е много по-конкурентоспособен. Така че в тези три посоки са много ясни политиките, които трябва да бъдат предприети. Те могат да дадат ефект за три месеца, примерно Хайде, без сивия сектор, останалите мерки срещу контрабандния внос, който между другото е елиминирал огромна част от пазар в България. Пазарът на чорапи е зает от контрабандно карго 88%! От 50 млн. чифта само 6 млн. се произвеждат в България.


Наблюдава се лек спад на сивата икономика през последните години.


- Би било много добре, но аз говоря за нещо много сериозно в случая. Като имате предвид, че българските животновъди, производителите на плодове и зеленчуци са изтласкани почти изцяло от пазара, можете да си представите за какви загубени пазари и възможности става въпрос. Много често това е станало с контрабанден внос.


И третото, което може да върне пазара обратно и да му позволи да се разширява, е противодействието на корупцията, по-точно - на заграбването на прекомерна политическа власт, както беше при социализма, от централните и местни власти. Това връщане към социализма, правото на дискреция на политици и местни администратори по отношение на бизнеса и на обикновените хора, е придобило огромни, бедствени размери.


И аз давам един пример, който върви в кампанията - 183 хиляди фирми в България имат само един зает. Само един! Той се инструктира и изпълнява 29 изисквания на инспекцията по труда. И подлежи на контрол, и води книга за себе си. Можете да си представите докъде е докаран бизнесът. И това са малките неща. Обществените поръчки - манипулирани, прибиране на европейски фондове от една шепа арендатори, а не от десетки хиляди фермерски семейства. Това е цялостно явление. И то може да бъде решено с противодействащи мерки.


Следващите две много важни неща, които решават проблемите на българската икономика, са възстановяване на инвестиционната дейност и нова политика за образование срещу безработицата. Това са най-мощните инструменти, с които разполага държавата, за да възстанови икономиката, без да се дават напразни обещания.


Всичко това е насочено към бизнеса и това е нормално. Но трите ви основни послания звучат по-скоро социално, отколкото като насочени към бизнеса.


- "Доходи, работа и сигурност" звучат като икономически послания. Няма по-икономическо послание от работа и от заетост. Не са социални. Звучат социално в условията на масово обедняване на хората и растяща безработица. Затова звучат, иначе те са си чисто икономически. Ако няма обедняване, да се говори за повишаване на доходите - това вече се нарича повишаване на благосъстоянието. Просто се променя знакът на разсъждението.


Същото е с работата - над определено ниво на заетост започва да се говори за повече добавена стойност, за растеж на заплатите и т.н. Но нормалните въпроси до такава степен са изтласкани от много тежките явления, че наистина всичко е придобило социална окраска.


Иван Костов: И като опозиция можем да предпазим страната от безобразия

© Юлия Лазарова


Има ли сред партиите, които се очертава да влязат в парламента, такава, която би могла да осъществи политики за излизане от кризата?


- Аз съм запознат с мнението на икономическите наблюдатели, които констатираха с притеснение, че почти всички партии направиха ляв завой, тръгвайки да посрещат популистки точно тези тежки проблеми на хората с обещания. Ние в програмата си нямаме нито едно обещание. Имаме само решения. Казваме проблема и му даваме решение.


И все пак никой не пипа ниските данъци.


- Данъчната система в страната стана изключително тежка по няколко причини. Ако се атакуват тези причини, тогава тя може да остане в общи линии непроменена, само с леки корекции. Корекциите, които предлагаме, връщат живота на малките фирми и на самонаетите. Знаете, че самонаетите са спаднали с около 150 хиляди души в сравнение с 2008 г. Как се връщат тези хора в стопанския живот? Ето мерките.


Първо - широко въвеждане на патентния данък така, както беше замислено първоначално, без тези сложни допълнителни условия за облагането с него, с които е обрасла администрацията. Така много хора в семейния бизнес ще плащат патентен данък.


Второ, намаляване на данъка на едноличните търговци от 15 на 10%. Всъщност третирането им като физически лица, тези хора, които едва свързват двата края, ще остави едни 5% в тях, което за тях може да са достатъчно пари.


И накрая - въвеждането на необлагаем минимум под плоския данък е в състояние да остави пак там, в тези сектори, при самонаетите и семейния бизнес около 10% от сумата, когато те взимат минималните доходи.


Другото, което задължително трябва да се направи, е минималните осигурителни прагове по професии да се разгледат по посока на намаление. Не може шивачките да бъдат третирани с праг, приблизително равен на средната работна заплата, както го въведоха през есента на миналата година. Което приспа и двете най-големи шивашки предприятия в София.


И още - да се направят минималните осигурителни доходи на заетите в зависимост от професията, но и от мястото. Може ли да искаш от самонает във Видин да плаща същото, което и в София? Не е редно. Нужен е по-гъвкав механизъм, ако искаме да му дадем простор, за да работи. Това означава сумарно около 300 - 350 милиона държавата да остави точно на определено място с идеята да възстанови бизнеса по места.


И ако намалим бюрократичните процедури и властта на администрацията, както ние сме се заканили, с 90 на сто, това означава една огромна част от санкциите да паднат и да не се плащат от фирмите или да бъдат редуцирани в зависимост от степента на нарушението. По инспекцията на труда, за която говорих, има санкция от 15 хиляди лв. - представяте ли си какво означава за един едноличен търговец санкция от 5 хиляди лв.?


90 на сто е съвсем изпълнимо. Огромна част от тази бумащина, която се иска от фирмите, я имат самите власти. Те ги карат само да ходят да я вадят отново и отново и да си я разнасят помежду си, ние сме им станали нещо като пощальони или като служители на самата администрация. Превърнали сме се в придатък на администрацията. Аз самият още не съм си отписал наследствения имот и сега два района в София ме облагат с данък. А ги питах - не можете ли да се обадите и да кажете, че този имот е при вас вече и да го отпишат? Не може! Защо? Той не може да се клонира. Хора дори могат да се клонират, но имотът е един. Защо общината не го отпише?


За да могат да бъдат приложени всички тези мерки, все пак е необходимо участие в изпълнителната власт. Ако имате малка парламентарна група, това трудно може да стане. Готови ли сте да влезете в коалиции, за да имате възможност след изборите да участвате в кабинет?


- Ние ще бъдем готови да подкрепим правителство, ако то има воля и решителност да приложи антикризисни политики.


В много програми има такива аспекти.


- Няма. Има много малко такива. Има много говорене и няма истински кураж да се приложат антикризисни политики. Ще дам пример от нещо, което не докоснахме - образование срещу безработица.


Кой е центърът на българското училище? Училището ли е най-важно? Учителите? Ученикът, родителите? Отговорът е: ученикът, който е покрил общообразователните изисквания на матура. Така трябва да бъде. Ако това стане, веднага се закриват над 110 такива училища, в които няма достатъчно ученици, и се пестят 230 милиона. Ето ви милионите, които искахме да оставим на малкия и семеен бизнес и на самонаетите.


Това е трудно осъществимо, защото ще срещне съпротивата на ДПС, на БСП, ще почнат да си късат ризите и да си скубят косите колко несправедливо и несоциално е това, защото там, в тези 100 училища има няколкостотин учители, които нямат работа. И заради тях българското училище няма да постави в центъра на своя интерес ученика, способен да покрие общодържавните изисквания. Това са трудни реформи!


А съпротива от страна на ГЕРБ?


- И от страна на ГЕРБ. От страна на всеки популист. Не гледайки интересите на тези деца, които са най-важни от всичко, а гледайки други неща - в някакво населено място да има училище. Сега кръстосвам страната и виждам в колко населени места няма училища. Няма, защото няма ученици! Те правят училището. Т.е., искаме решителни и смели мерки.


Каква би била вашата роля в парламента, ако няма кого да подкрепите за тези мерки?


- Ще бъдем опозиция. Защото няма да излезем от кризата! Много е просто.


Ще имате ли достатъчно важна роля, когато отново стоите като опозиция?


- Ние като опозиция успяхме да спрем АЕЦ "Белене", така че може и да предпазим страната от големи безобразия и да помогнем да се намерят решения на ключови въпроси. Защото имаме гигантски опит и защото имаме авторитета на хора, които са изкарвали България от кризата. Никой друг не може да твърди за себе си, че е бил в екип или начело на екип, който е вадил България от криза! Никой!


Каква е Вашата позиция спрямо друга партия, която е на границата на влизане в бъдещия парламент - "Движение България на гражданите"?


- Също извърши ляв завой, и то сериозен. Но няма да коментирам програмата на госпожа Кунева, само цитирам Дани Каназирева от Пловдив, която ми обясни причините за напускане - това е лява програма, ние сме десни хора. Тя го каза и публично.


Каква е ролята на "Български демократически форум" във вашата коалиция?


- "Български демократически форум" винаги е бил част от десните, от Съюза на демократичните сили, като коалиционен партньор или участник. Винаги е бил част от тази идея. Това, че оставаме заедно с тях като последни бранители на синята кауза, според мен показва качествата на хората, които, макар и не много, са с твърдост, с характер, със свойството да обичат България самоотвержено, което за съжаление го няма в българските политици. Патриоти са, истински, твърди, сигурни хора, когато става въпрос за защита на неприкосновеността на живота, на имотите на хората, на земите и т.н.


Имаше много версии около разпада на евентуалната коалиция със "Синьо единство". Каква е вашата?


- Коалицията не се е разпаднала, просто не се яви на избори. Няма развод, това са преувеличени неща. Едните отиват на избори, другите чакат да продължим проекта си за обединение след изборите на 12 май. Аз приемам, че, както те казаха, "ние не сме се създали, за да отидем на избори, а за да бъдем заедно". Но в крайна сметка някой трябва да се яви на избори. Ние не можем да не се явим на изборите, а и нямаме желание, защото си браним каузата. Браним си програмата.


А как си обяснявате ниската подкрепа за бившия Ви партньор СДС?


- Ако се откажеш сам от собственото си управление, какво можеш да очакваш? Как можеш да се откажеш от собственото си управление и да твърдиш, че си същият? Ако ти се откажеш от това, което си направил, и започваш да го наричаш "провал на прехода", криминален преход, с всички думи, с които го кръщава ГЕРБ, няма как това да се уважава от хората. Това си е чисто предателство. Иначе са подкрепяли това управление, искали са да се върне земята, да няма комунисти...


Иван Костов: И като опозиция можем да предпазим страната от безобразия

© Юлия Лазарова


Какво би било по-лошо за страната - управление на ГЕРБ или на БСП и коалиция?


- То е едно и също. Управление на ГЕРБ и коалиция и на БСП и коалиция ще свършат след няколко месеца. Един човек го каза хубаво във въпрос към мен - "Г-н Костов, обяснете ми, защо Бойко Борисов не успя да реши въпроса с монополите, с цените на тока през февруари, а ще го реши през май? Какво се е случило между февруари и май, че той да реши този въпрос", и да спре кризата, бих допълнил аз. И някой се обади от присъстващите: ще прочете много книги. Но не е само до книги, наистина е нужна компетентност и решителост. Не е проста работа да се изведе България от кризата. А българите намразват този, който ги вади от кризата.


Те намразват и тези, които не ги вадят от кризата. Намразват всеки, който е бил във властта.


- Най-много намразват този, който ги спасява. Това съм го установил със собствената си кожа. Защото мерките са сурови и болезнени. И колкото повече се отлагат, толкова по-болезнени стават. Това говорехме ние през 1996 г. - "не правите реформи, ще стане много зле". Така говорехме и на Андрей Луканов, и той отлагаше и отлагаше, докато не станат мерките толкова сурови и толкова жестоки, че на два пъти унищожиха българските спестявания - 1990 - 1991 г. и 1996 г.


И сега проблемът е сериозен! Какво ще се случи, ако българските производители на електроенергия бъдат пуснати на свободна конкуренция? Ако започнат да се борят истински да продадат електроенергия, да бъдат резервна мощност или да бъдат студена мощност? Какво ще се случи с всички, ако се изпълни европейската директива, че НЕК не може да прави микс, а трябва да пуска в мрежата всеки, който е намерил пазар? Т.е., да даде достъп срещу заплащане на всеки производител? Това решава радикално проблема с тока, унищожава българската енергийна мафия, праща всички злоупотребяващи с господстващо положение в ъгъла.


Големите проблеми там са свързани с доходите, защото цената на тока няма как да пада.


- Така твърдят либертарианците. Това е и вярно, и невярно в една съществена част. Това е техният спомен от годините на подема, пък и те не знаят как се получиха те - между 2001 - 2008 г. Тогава бързо растящите доходи осигуряваха възможност да се разширява пазара, дори в условия на започваща да се появява злоупотреба с господстващо положение. Така е! Ако много бързо растат доходите, те имат свойството да не правят толкова болезнена нелоялната конкуренция. Тогава не се усеща даже злоупотребяващата администрация.


Но ние сме в криза. Как да растат доходите? От 2008 до 2013 г. ние още не сме достигнали нивото от преди кризата. За какво говорим? Какви растящи доходи? Откъде? Физическите обеми на стоки и услуги са по-ниски, отколкото през 2008 г.


Но има ли въобще причина цената на тока въобще да пада в близко бъдеще?


- В условия на криза цените падат. Защо паднаха цените на жилищата? На офисите? Наемите? Защо паднаха цените на телекомуникационните услуги? Цели отрасли в години на криза се преструктурират, намаляват разходите, защо това да не е валидно за електроенергията, при положение, че вървим към енергоспестяващ икономически растеж? Два пъти и половина скок от 2001 г. досега на БВП, с 8% повишаване на консумацията на електроенергия.


Не може да се дават такива полуверни и в същинската си част неверни към мястото и датата твърдения. Откъде да пораснат?


Последно - за момента - от това, което сте видели и като програми, и като кампания, не виждате партньор в бъдещия парламент.


- Виждам фалшив ляв завой у всички. Тези хора не са толкова глупави, не са некомпетентни, те говорят глупости за пред избирателите. Например АЕЦ "Белене". Вече се видя, че това е глупост. Но те говорят тези неща, за да спечелят доверието на избирателите. Но в изборния ден всички тези обещания ще отидат в коша.


Подозирам дълбока неискреност и лицемерие в българските политици. Това се нарича политика в България, за съжаление. Някои го наричат лява политика, други - ляв завой, а всъщност просто се говори за пред избирателите, на които трудно може да се каже истината.


Какво ще прави ДСБ и какво ще правите лично Вие, в случай, че не влезете в следващия парламент?


- Такива разсъждения не съм си позволявал. И не си позволявам, защото много добре знам какво означават. Ако лидерът започне да се занимава с тези разсъждения, да си върви вкъщи и да си оправя градината.


Един коментар за скандала с подслушването?


- То не вълнува хората. Не ги засяга, защото интересите им не достигат тези сфери. "След като подслушват политиците, политиците да се оправят." Не е техен проблем. Техният проблем е - няма работа, няма доходи. Тъжно е, че българинът не е чувствителен към посягането на човешките му права и на свободата, но той е толкова притиснат от другите неща, че в момента това не му е приоритет. Станишев силно ще надцени свойствата на тази кампания, ако заложи на нея.


Това ще се отрази не толкова на изборите, а на тези публицисти, които бранят едната или другата страна. Едните ще се окуражат повече, ще вложат повече патос, а другите ще си замълчат - тези, които казват, че Цветанов е невинен, ще се замислят, ако прокуратурата изкара още нещо. Но това не е фактор в кампанията, който да си струва обсъждането. Нито един въпрос за подслушването не съм получил по време на срещите си с хората. По това съдя.

Иван Костов: И като опозиция можем да предпазим страната от безобразия

© Юлия Лазарова


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (331)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на KМЕТ НА МНОГО СЕЛА
  KМЕТ НА МНОГО СЕЛА
  Рейтинг: 419 Любопитно

  В политиката може да се издържи дълго, ако си безочлив и разчиташ на късата човешка памет.”
  Оставете ме на мира, не мога да се занимавам с политика, защото съм в една фирма на КНСБ. Искам да работя за пари. Ако се занимавам с политика, ще остана гол.”
  Иван Костов


 2. 2 Профил на sandr0
  sandr0
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Иван Костов е човека,който може да извади България от блатото в което се намира!!!!

  "Съветската империя на злото ,трябва да бъде окончателно ликвидирана"
 3. 3 Профил на КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  Рейтинг: 763 Неутрално

  Никой друг не може да твърди за себе си, че е бил в екип или начело на екип, който е вадил България от криза! Никой!
  ====================================
  Иване, помагай за добруването на народа!

  Глупостта е дар божи, но с него не трябва да се злоупотребява. /Ото фон Бисмарк/
 4. 4 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2117 Неутрално

  [quote#2:"sandr0"]Иван Костов е човека,който може да извади България от блатото в което се намира!!!! [/quote]

  Той себе си не може да извади, България ли ще извади! Най-много от блато, да я вкара в тресавище, и после да го приватизира, по своя си начин.

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 5. 5 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2104 Неутрално

  [quote#2:"sandr0"]Иван Костов е човека,който може да извади България от блатото в което се намира!!!![/quote]
  В блатото за което има големи заслуги. Бих казал решаващи защото именно той даде възможност на олигархията да придобие икономическата си мощ с приватизацията проведена по неговото време, на ДС агентурата да остане неразкрита и на престъпниците ограбили спестяванията на хората да останат ненаказани. И настани в България руските интереси с монополиста Лукойл.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 6. 6 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2982 Неутрално

  Най-големите безобразия на които още им сърбаме попарата ги измисли Костов!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 7. 7 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2405 Весело

  Ясно! Е не можахме да живеем добре, но поне ще сме предпазени от безобразия. Сърдечно благодарим!

  Заглавие в Дневник: "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" Е ГОТОВА ДА УПРАВЛЯВА С БСП" (ЛЪЖИТЕ БЯХА ДОТУК)
 8. 8 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1318 Неутрално

  Иван Костов: И като опозиция можем да предпазим страната от безобразия
  ..........
  Най-сигурно ще я предпазим, ако болшевишката патерица на БКП остане извън Парламента. Влизането на жълтите павета за кръжочници от ДСБ - строго забранено.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 9. 9 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2405 Неутрално

  До коментар [#3] от "КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ":

  [quote#3:"КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ"]Иване, помагай за добруването на народа! [/quote]

  Когато Иван беше на власт друга песен пеехте вие комунистите. Сефа станахте много великодушни и толерантни. Йезуити ниедни!

  Заглавие в Дневник: "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" Е ГОТОВА ДА УПРАВЛЯВА С БСП" (ЛЪЖИТЕ БЯХА ДОТУК)
 10. 10 Профил на kokobo
  kokobo
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Извън парламента да пази ,който иска. Политически труп .

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 11. 11 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2736 Весело

  Прекалено високо мнение има за партията си която като извънпарламентарна опозиция може да оказва някакво влияние на официалната политика.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 12. 12 Профил на marquis
  marquis
  Рейтинг: 583 Неутрално

  4% от 50% са доста народ, Костов. В РБ няма 135 хиляди интелигентни хора, които да гласуват точно за теб, т.е. няма да си опозиция, а мълчалив милионер, говорещ с теменужки.

  "Vernunft wird unsinn, wohltat plage."
 13. 13 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1271 Неутрално

  И двеста такива интервюта, идващи като потвърждение на спокойната и разумна дясна политика, която е необходима на България, няма да са достатъчни на лявомислещите чакащи наготово някой да ги оправи. Колко кризи трябва да се случат на гърба ви, за да стане ясно, че държавната администрация и монополите (а то е едно и също нещо) трябва да бъдат ограничавани до максимум, за да дишат хората, които произвеждат? Колко кризи трябва да понесем, за да стане ясно, че комунистическата по своите корени олигархия не трябва да управлява? ...Хайде сега платените позитанци, плюйте на воля "мангала от Драгалевци", кажете си урока за Балкан и Марица-изток, но не очаквам по същество да кажете нищо смислено като идеи за измъкване на България и всички работещи от тресавището на комунистическите експерименти, от хватката на бюрократите, от схемите на мошениците.

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 14. 14 Профил на Chernomorski
  Chernomorski
  Рейтинг: 590 Неутрално

  Това интервю трябва да си го копират всички политици и четящите избиратели! Искрено, много точно и прагматично!
  Само един истински лидер може да говори така - знаейки, че може да изгори, но е готов да влезе в битката!

 15. 15 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1299 Неутрално

  Един разумен и способен човек и държавник, който може доста да помогне.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 16. 16 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1271 Неутрално

  Критиците на Костов нямат смислени аргументи.
  Но са като кучето на Павлов - яростен лай само при споменаването му - никога не съм попадал на спокоен разговор с агрументи.
  Постоянни са до клише в едно - начинът на нападане.
  Или го нападат лично, или нападат капитализма.
  Комуната толкова си може - фабрично заложено ограничение в "мисленето".

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 17. 17 Профил на nikero
  nikero
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Прекалено високото самочувствие на Иван Костов ми идва вповече.

 18. 18 Профил на galio
  galio
  Рейтинг: 636 Весело

  До коментар [#15] от "virtual_brain":

  там е работата, че вече сме го виждали на кого помага.

  https://www.youtube.com/watch?v=-vMgXV26PQM
 19. 19 Профил на fh11
  fh11
  Рейтинг: 479 Неутрално

  "Какво би било по-лошо за страната - управление на ГЕРБ или на БСП и коалиция?

  - То е едно и също."
  Колко пъти трябва да се каже, за да разберат герберските комсомолци, че не са алтернатива на БСП? Те всъщност, въобще не са алтернатива.

 20. 20 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1163 Неутрално

  tl; dr

  партия "пълна драма"

 21. 21 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2117 Неутрално

  [quote#15:"virtual_brain"]Един разумен и способен човек и държавник, който може доста да помогне. [/quote]

  Много разумен, разбира се! Не той сключи договорите за Марица 1 и 3 , и сега не плащаме двойна цена на тока, не той продаде Нефтохим на руснаците и сега не търпим монопола им, не той раздаде горските и ловни стопанства и цената на дървения материал се качи тройно, не той продаде предприятия за 30 мрд за 1 мрд.Не той е правил договорки преди изборите с комунистите, и после ги направи горди собственици на тай-апетитните предприятия! Да живее др.Костов!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 22. 22 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 695 Весело

  До коментар [#12] от "marquis":Защо няма да е опозиция? Той ще е извънпарламентарна опозиция.

 23. 23 Профил на Тъмносин вирусоносител
  Тъмносин вирусоносител
  Рейтинг: 740 Неутрално

  До коментар [#2] от "sandr0":

  Ама от блатото "Кипър" нема вадене...

  Изгоре си човека ...

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 24. 24 Профил на Тъмносин вирусоносител
  Тъмносин вирусоносител
  Рейтинг: 740 Неутрално

  До коментар [#17] от "nikero":

  На 98,2% от гласуващите също...

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 25. 25 Профил на kepler
  kepler
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Прав си Костов , само че няма вече да си опозиция, защото милиони години природата ни е учила че трябва да избираме силните лидери, а не разумните им патерици.
  Това точно е подсъзнателен , ако щеш примитивен избор и няма как да бъде променено за еволюционния миг в който се намираме.

 26. 26 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 2016 Весело

  Ей затова го уважавам Костов...далновиден политик е...знае си, че ще бъде извънпарламентарна опозиция

 27. 27 Профил на Тъмносин вирусоносител
  Тъмносин вирусоносител
  Рейтинг: 740 Весело

  До коментар [#3] от "КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ":

  Да тъпчеш пари в кипърски офшорки също помага за добруването на народа...

  Ама там най-вероятно гориш...

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 28. 28 Профил на Тъмносин вирусоносител
  Тъмносин вирусоносител
  Рейтинг: 740 Весело


  Костов е супер...

  Затова ще гласувам за него с бюлетина №15...

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 29. 29 Профил на buran
  buran
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Аз имах честта да съм финансов министър и основен двигател на реформите, които се извършиха тогава...

  Защо така небрежно пропуска аферата Сапио?

  http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BE

 30. 30 Профил на graoveca
  graoveca
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Както един от малкото хора, който винаги е наясно със ситуацията в държавата и икономиката. Ще видим... Проблемът е, че едно време му скроиха шапката същите, дето и сега я кроят преди изборите на ББ. Същите хора, същите методи... Костов уби дете и т.н..... трактористи, таксиджии и др. подобни

  И.П. пред бТВ.: ..Както всички знаят, от доста години вече работим заедно с „А за Б“,... може би в момента е най-големият донор в България..
 31. 31
  marquis
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 32. 32 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3454 Неутрално

  [quote#2:"sandr0"]Иван Костов е човека,който може да извади България от блатото в което се намира!!!! [/quote]

  Радвам се, че мислиш така, защото го е правил веднъж, но много хора отказват да си спомнят.

  Не знам дали си обърнал внимание, че докато повечето "политици" говорят с лозунги и празнословия, той говори с факти, анализи, прогнози и решения.

  Разбира се, за лумпените, подкрепящи Боко и Волен, това е трудно разбираема материя - къде-къде по лесно е да се крещи "Циганите вън!" и "На колене пред Бойко"...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 33. 33 Профил на Тъмносин вирусоносител
  Тъмносин вирусоносител
  Рейтинг: 740 Весело


  Лекичко, фино и издалече Костов се подготвя за втория си партизански период...

  Остава само на 13.05. да спусне до структурите окръжно за въоръжена борба...

  Иво Инджев - вербуван на 8.07.83г. от ст.л-т Иван Димовски. Регистриран на 12.11.83г.
 34. 34 Профил на петро
  петро
  Рейтинг: 531 Неутрално

  "Иван Костов: И като опозиция можем да предпазим страната от безобразия"
  ====
  Мислиш в комбина с БКП(широки социалисти).

  Но най-напред трябва да хванеш леваци, като мене едно време, да те вкарат в парламента!

 35. 35 Профил на gotze
  gotze
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Мисля ,че всички псевдообразовани драскачи и политици трябва да млъкнат .

 36. 36 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 1204 Неутрално

  Костов причината за липсата на гласуване за ДСБ е заради моралния ти облик. Кога ще кажеш защо смени ти министрите си/ за корупция/ , за какво събраха службите данни относно всеки от тях и защо да е лошо да кажеш истината- нали ги смени, нали уж си постъпил честно. Защо пазиш
  мълчание. Проблема е, че ти си шизофреник. Искаш/ като БСП/ оставка на правителството на България/ 4 месеца преди редовни избори/, получаваш оставка и после правиш обратен завой- Защо дадоха оставка, отиваме в ръцете на БСП и ДПС. Трябваше да защитиш демократичния ред в държавата, защото обратното знаеш, че е пагубно. Но ти си игра на лидер. Лидер партия, която не може да прави политика защото няма да е управляваща и не е основна опозиция. И стига с тая глупост за открити и закрити фирми и за фирми с един човек. Това прилича на говор подходящ за Кунева. Предпочитаната форма за търговска дейност е еоод, а хиляди фирми са правят заради една сделка, която един път става, стотини пъти не става. Не знам дали знаеш, но едно физическо лице може са има няколко фирми. После да ги закрие. После да има пак няколко.

 37. 37 Профил на Вени Г.
  Вени Г.
  Рейтинг: 1047 Неутрално

  Костов пак е прав. И пак е класа над останалитеи. Джуджета пред титан. А най ще се шашвнат джуджетата, когато вшдят, че титанът сам се оттегли в полза на бъдищия титан. Засега само пускам трейлър. Аре скъсайте се да гадаете.

  Най-добрият аргумент против демокрацията е 5-минутен разговор с избирател - Уинстън Чърчил
 38. 38 Профил на петро
  петро
  Рейтинг: 531 Неутрално

  До коментар [#13] от "Торбеш":

  -На колко си години и какви ти са отношенията с родителите ти?
  -Каква литература обичаш да четеш?
  -Обичаш ли фантастиката?
  -Ако работиш, какви са ти отношенията с колегите ти?
  -Имаш ли си момиче?
  -пиеш ли и колко?
  -за цигарите няма да питам.
  и ............. 39. 39 Профил на gotze
  gotze
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#36] от "grayeagle":

  Мисля ,че всички псевдообразовани драскачи и политици трябва да млъкнат .

 40. 40 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1703 Неутрално

  Няма какво да се добави. Жалко, че на повечето матрял мозъка му е по-къс от многофункционалния нокът на малкия пръст.

 41. 41 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#37] от "Вени Г.":
  Гледай по-малка заличка да наемеш за филмчето, че останахте един файтон хорица..

 42. 42 Профил на Вени Г.
  Вени Г.
  Рейтинг: 1047 Неутрално

  [quote#37:"Вени Г."]че титанът сам се оттегли в полза на бъдищия титан[/quote]
  Титанът Аамет се оттегли сам, не ли?

  А преди него Първанов се оттегли, не ли? И макар че се лъжеше, чуе се оттегля само формално, разбра, че формалното означава, че реално те оттеглят с як шут - не ли?

  П.П. "Не ли" ми е любим лаф на д-р Тони Филипов

  Най-добрият аргумент против демокрацията е 5-минутен разговор с избирател - Уинстън Чърчил
 43. 43 Профил на Нощен ястреб
  Нощен ястреб
  Рейтинг: 479 Неутрално

  [quote#2:"sandr0"]Иван Костов е човека,който може да извади България от блатото в което се намира!!!![/quote]
  Точно затова толкова го мразят! Блатото, както се знае, е идеалната среда за всякакви мракобесници.

 44. 44 Профил на dun
  dun
  Рейтинг: 586 Неутрално

  До коментар [#6] от "comandante":

  който твърди подобно нещо заслужава "да сърба попарата" на парламент след парламент съставен от необразовани пионки както се случва от 2001 насам...

 45. 45 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1316 Весело

  Костов е единственото дясно в момента. Явно затова са се разтресли рано сутрин почитателите на бъдещата тройна ламя.

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 46. 46 Профил на Нощен ястреб
  Нощен ястреб
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#41] от "squid":

  Ботев:
  "Свестните у нас считат за луди,
  глупецът вредом всеки почита:
  "Богат е", казва, пък го не пита
  колко е души изгорил живи,
  сироти колко той е ограбил
  и пред олтарят бога измамил
  с молитви, с клетви, с думи лъжливи.
  И на обществен тоя мъчител
  и поп, и черква с вяра слугуват;
  нему се кланя дивак учител,
  и с вестникарин зайдно мъдруват,"

 47. 47 Профил на Нощен ястреб
  Нощен ястреб
  Рейтинг: 479 Любопитно

  [quote#17:"nikero"]Прекалено високото самочувствие на Иван Костов ми идва вповече.[/quote]
  Друго си е "скромността" на Тиквун, нали?

 48. 48 Профил на dun
  dun
  Рейтинг: 586 Неутрално

  До коментар [#31] от "marquis":

  ее, така пророкувате от 2005 и все сме си с парламентарно предствителство (за разлика от кьорфишеци като НДСВ, например)

  знаеш ли защо е така - защото електората на ДСБ са най-вече хора които знаят какво искат и как да го постигнат!

  каквото хубаво се е случило в България след 89-та е извоювано и наложено именно от тези хора...

 49. 49 Профил на Dehumanizer
  Dehumanizer
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Спокоен, начетен и компетентен. Нищо общо с възпитаниците на ВИФ и милиционерските школи, изтъпанени от господарите си за "политици".

  «Высокоэффективная экономика при отсутствии реальных политических и гражданских свобод - хрустальная российская мечта.»
 50. 50 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  [quote#49:"Dehumanizer"]Спокоен, начетен и компетентен. [/quote]
  Изведнъж се сетих за Бойко Борисов след тези думи..

 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 52. 52 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1211 Разстроено

  До коментар [#28] от "Tigalta":
  Затова ще гласувам за него с бюлетина №15... "

  -Много ми е жал за тебе,но каквото човек сам си направи,никой не може да му го стори.

 53. 53 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Не създавайте илюзорната представа, че Костов и компания били мразени от комунистите. Възможно е да е така, но само в известен смисъл. Да стопиш подкрепа от над 50% до под 4% е негово величествено постижение - на Костов.
  Основната причина за това е, че Костов не търпи около себе си мислещи хора.

  The best way out is always through Robert Frost
 54. 54 Профил на Здравко Здравков
  Здравко Здравков
  Рейтинг: 590 Неутрално

  Можете вие...в опозиция всички много силни.

 55. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 56. 56 Профил на Сотир Методиев Пеевски
  Сотир Методиев Пеевски
  Рейтинг: 479 Разстроено

  С всичките му недостатъци Костов е единствения смислен политик на родната политическа сцена в момента / не съм му фен, ама хич /. По броя гласове, които ще получи на предстоящите избори ДСБ може да се съди за посоката на движение на държавата в следващите няколко години....За съжаление, очаквам навалицата да реши да копа още надолу, надолу, надолу, водена от "колоси" като ББ и Цв.Цв., Станишев, Кунева, Сидеров.....МЪКА!

  "ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕЛИТ" в БГ - ПРЕСТЪПНИ ГРУПИРОВКИ, МАСКИРАНИ КАТО "ПАРТИИ"
 57. 57 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  [quote#56:"mlu666"]очаквам навалицата да реши да копа още надолу, надолу, надолу, водена от "колоси" като ББ [/quote]
  Вън от всякакво съмнение! факт!

 58. 58 Профил на svilen_k
  svilen_k
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Ужас! Безобразие! По-скоро трябва да предпази България от теб! Автентичната десница остава СДС! Ти си харчи пенсията!

 59. 59 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 635 Неутрално

  Намерихме пътя за трайно излизане от кризата едва след реформите през 1997-2001 г. Вследствие на тях три поредни кабинета изкараха пълните си мандати, докато от Освобождението до комунистическия режим са два. Постигнахме 10 годишен непрекъснат икономически растеж без външни заеми, което не се е случвало в историята ни. Освободените пазари, заедно с приватизацията, връщането на земята и имотите и събудената предприемаческа инициатива привлякоха големи инвестиции.

 60. 60 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 635 Неутрално

  Нерешените кризи разбиват обществото и икономиката, блокират и трите власти. Гражданите протестират не само срещу провалите, но и срещу лошото управление, защото и двете обричат страната на фалит и крайна бедност. Това показва не само нашия, а и световния опит. Общата причина за кризите и нестабилността е неспособността за реформи.

 61. 61 Профил на lo_ridah
  lo_ridah
  Рейтинг: 738 Гневно

  [quote#36:"grayeagle"]И стига с тая глупост за открити и закрити фирми[/quote]
  Я се разходи до местното бюро по труда да обясниш на безработните каква точно глупост е.

  Eff U Greta
 62. 62 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 635 Неутрално

  В периода 1997-2005 г. нашите избори повлияваха положително и едновременно както доверието на гражданите, така и това на бизнеса. В 2009-та доверието на избирателите и на бизнеса се разминаха напълно. И настъпи третата политическа криза.

 63. 63 Профил на galio
  galio
  Рейтинг: 636 Весело

  До коментар [#21] от "lz2":

  а колко минуси събра, не е истина ...

  а че Костов започна театъра, е просто ФАКТ.

  наистина не разбирам костовистите на 30 и повече години - на мен годините с Костов на власт ми бяха най-гладните години в живота ми!

  https://www.youtube.com/watch?v=-vMgXV26PQM
 64. 64 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 635 Неутрално

  Предстоящите избори едва ли могат да възстановят доверието и бизнес климата на равнището отпреди икономическата криза. ГЕРБ и Тройната коалиция, които изглеждат носители на доверие са виновни за днешната криза. Затова въпросът е може ли парламентът сам да възстанови доверието?
  Може, ако намери начин да приложи решителни антикризисни политики на реформи, защото те водят до политическа стабилизация, до растеж на заетостта и доходите.

 65. 65 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2982 Неутрално

  [quote#44:"dun"]който твърди подобно нещо заслужава "да сърба попарата" на парламент след парламент съставен от необразовани пионки както се случва от 2001 насам...
  [/quote]
  Това е твърдение в стил :
  "който сърба попара заслужава и да духа супа"!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 66. 66 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 635 Неутрално

  Антикризисни политики провеждат редица европейски страни, но те решават различни от нашите проблеми. Ние нямаме фискални дефицити, голям дълг, не спасяваме от фалити големи банки и финансови институции. Нашата антикризисна политика трябва да постигне:
  - повишаване на доходите и създаване на работни места от предприемаческа инициатива, а не от държавата;
  - възстановяване на сигурното функциониране на солидарните системи на обществото ни, които да предпазят хората от все по-масова бедност;
  - гарантиран достъп до качествено здравеопазване и образование и предпазване на пенсиите и социални плащания от обезценяване;
  - върховенство на закона, а не на политиците и чиновниците.

 67. 67 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 635 Неутрално

  Антикризисните политики не са достатъчни. Необходимо е още широка подкрепа за тях. Европейската практика показва, че ако са налице, парламентът може да постигне политическа стабилизация. Политиките и подкрепата няма да ни извадят от кризата. Шанс за успех има само достатъчната политическа смелост и решителност.
  Без всички тези условия ни очаква политическа нестабилност, която е крачка към нов управленски провал.

 68. 68 Профил на Офицер от ФСБ /на Цветан Василев водещ/
  Офицер от ФСБ /на Цветан Василев водещ/
  Рейтинг: 556 Неутрално

  Другара Иван Костов от Кременчуг и МАсква, най здравата и преданна патерица на БКП-БСП(КК)!

 69. 69 Профил на Нощен ястреб
  Нощен ястреб
  Рейтинг: 479 Неутрално

  [quote#63:"galio"] на мен годините с Костов на власт ми бяха най-гладните години в живота ми![/quote]
  Е, как успя???

 70. 70 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 1752 Гневно

  [quote#17:"nikero"]Прекалено високото самочувствие на Иван Костов ми идва вповече.[/quote]
  До коментар [#17] от "nikero":

  Като си толкова критичен към Костов, я ми кажи как би се отнесъл към човек който казва:
  "Аз направих ..."
  "Аз построих ..."
  "Аз дадох ..."
  и т.н. да не продължавам.
  Какъв е този човек? Какво му е самочувствието?

  За Боко говоря - твоя човек от Банско, будиста. Сети ли се?
  И не се опитвай да омаловажаваш Костов. Той е единствения политик в България, който знае как може да я спаси от кризата и МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИ.

  Костов - ДА с бюлетина 27.

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 71. 71 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 695 Неутрално

  [quote#59:"moni56"]Намерихме пътя за трайно излизане от кризата едва след реформите през 1997-2001 г. [/quote]
  Нещо си се объркал. Оная "криза" бе създадена и използвана от превратаджиите и С/ДС. От международните институции бе наложен рамков хомот на щенията им във вид на "валутен борд" и постоянни проверки няколко години. Затова излязохме от кризата. Но превратаджиите и С/ДСарите си останаха във властта. А Костов е и един от тях. Затова без да се премахне тяхното влияние няма да излезем от сегашната криза.

 72. 72 Профил на galio
  galio
  Рейтинг: 636 Разстроено

  До коментар [#69] от "Нощен ястреб":

  да ги оцелея ли? бях ученик, не съм имал разходи. и двамата ми родители имаха работа. всичките спестявания на баба ми заминаха в канала.

  този човек говори разумно, да. но вече имам опит с него, който ми е достатъчен.

  вие като го харесвате, си го вземете у вас.

  тия всичките месии са ни оправяли вече, време е да се взимаме в ръце и ако не стане да си ставаме турска, румънска или еврейска провонция, както си ни гласят.

  не знам дали си давате сметка, но не успяваме вече близо 800 години да си направим държава.

  https://www.youtube.com/watch?v=-vMgXV26PQM
 73. 73 Профил на marquis
  marquis
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#48] от "dun":

  Доста надценяващо възможностите на ДСБ изказване, господине. Избори 2009 година Ви добутаха до парламента, защото бяхте в коалиция със СДС - абривиатура (въпреки изпразненото и от съдържание партийно тяло на тези букви), която събира гласовете на разни, не много в час, възползвали се от "синята идея" представители в централните градски части. В момента този сценарий е нереализуем, а НДСВ в групата на примерите, че не сте като тях е, меко казано, безсмислен ход да обосновете какво не сте. "Царят" си е "продукт" на Костов(кукловодите му) и неговото лично късогледство, самият т.н. цар и комунистческо-просташкият му конгломерат, наричан партия е естественото продължение на сДС, разклонение на БСП, ДПС, дори ГЕРБ, както и почти всички злокачествени образувания от политическия зверилник в РБ.

  "Vernunft wird unsinn, wohltat plage."
 74. 74 Профил на Ще върнем България в Европа
  Ще върнем България в Европа
  Рейтинг: 1470 Неутрално

  До коментар [#21] от "lz2":

  Не ти е лесно и на теб да пишеш за споразумения подписани със запазване на държавен дял 49% и 42%, все едно, че те не са се изпарили в следващото управление, за което Борисов спечели две депутатски места в по следващото, а то от своя страна назначи Ангел Семерджиев, разследван за конфликт на интереси, оставен от твоите безконтролно да регулира в своя полза и т.н.

 75. 75 Профил на lyubopitka2
  lyubopitka2
  Рейтинг: 0 Неутрално

  чиче, ти въобще не си в час какво се случва по света и у нас, как може хората да ти гласуват дори 3 процента?

 76. 76 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 988 Неутрално

  [quote#1:"КМЕТ В СЯНКА"]В политиката може да се издържи дълго, ако си безочлив и разчиташ на късата човешка памет[/quote]
  [quote#5:"Fred"]блатото за което има големи заслуги. Бих казал решаващи[/quote]
  Цитирам, като съзнателно не посочвам името на политика.
  Някой форумец може ли да посочи български политик, който не отговаря на заложеното в горните два цитата? Честно, без цветна мъгла и без зомби казуистика.

 77. 77 Профил на Нощен ястреб
  Нощен ястреб
  Рейтинг: 479 Неутрално

  [quote#72:"galio"]бях ученик, не съм имал разходи. и двамата ми родители имаха работа. всичките спестявания на баба ми заминаха в канала. [/quote]
  За спестяванията на баба ти можеш да благодариш на Луканов и Виденов. Не знам защо приписвате изпразването на банките на Костов.
  Аз съм на 44 и по времето на Костов работех и парите ми стигаха за много повече неща, отколкото по друго време.

 78. 78 Профил на penchoo
  penchoo
  Рейтинг: 479 Неутрално

  [quote#53:"Realistka"]Основната причина за това е, че Костов не търпи около себе си мислещи хора.[/quote]

  Основната причина е, че Костов не търпи около себе си НЕмислещи хора жадни за постове и власт!

 79. 79 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1316 Разстроено

  Костов, а от теб кой ще ни пази?

  Пенсионирай се, не се излагай повече! Стана троянски кон на БСП!

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 80. 80 Профил на Sion с 27,Дневник , амнистия по изборите?
  Sion с 27,Дневник , амнистия по изборите?
  Рейтинг: 1152 Неутрално

  Обичан , мразен , Костов си остава част от съвременната история на България.Човека , който ни изкара от кризата на комунистите и положи началото на истинската пазарна икономика.Човека , който постави България на пътя на ЕС и НАТО.Ако не бе , сега щяхме да сме Беларус на Балканите.И това във времена , когато едни лепеха лепенки на СИК и ИПОН , а други манифестираха в подкрепа на Милошевич.Къса ни е паметта , затова още много ще страдаме под управлението на комунисти и псевдопророци.Жалко за нас , на за Костов.

  "Някои хора цял живот отстояват правото си да нямат собствени убеждения."
 81. 81 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1054 Любопитно

  На този вече вярва ли му някой освен няколкото будали от файтона

 82. 82
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 83. 83 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1316 Любопитно

  До коментар [#63] от "galio":
  А Виденов да помниш, или комунетата сте си били сити при него, да?

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 84. 84 Профил на phill11
  phill11
  Рейтинг: 471 Неутрално

  На 13.05 Костов трябва да поеме отговорноста за поредния си провал!
  Всякакви други сценарии отдавна са изчерпани, избирателите които оттеглиха подкрепата си за лицето Костов изискват това.
  Костов , опитай се поне веднъж да бъдеш мъж, едва ли ще ти се получи, но поне се опитай!

 85. 85 Профил на Sion с 27,Дневник , амнистия по изборите?
  Sion с 27,Дневник , амнистия по изборите?
  Рейтинг: 1152 Неутрално

  [quote#81:"shileto"]На този вече вярва ли му някой освен няколкото будали от файтона[/quote]
  Вярвайте на Боцко Тиквата от Банкя.Той ще ви върне така желаните комунистически времена , с всичките им мракобесни екстри.

  "Някои хора цял живот отстояват правото си да нямат собствени убеждения."
 86. 86 Профил на galio
  galio
  Рейтинг: 636 Весело

  До коментар [#77] от "Нощен ястреб":

  асоциация. като кучетата на Павлов - чуя ли "Костов" и ми се свива стомаха.

  и вие не сте по-различни - като ви светнат червената лампа, натискате синьото копче. и понеже сините копчета са няколко, влизате в шизофрении.

  бетер червените бабички сте, ТОЧНО толкова сте зомбирани.

  и аз сега съм по-добре от всякога, но не е БЛАГОДАРЕНИЕ, а ВЪПРЕКИ герберастията. затова и на тия избори ще им посоча вратата.

  https://www.youtube.com/watch?v=-vMgXV26PQM
 87. 87 Профил на djudjanka
  djudjanka
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#80] от "Sion,С бюлетина 27 за нормална държава!":
  +++++++++++++++

  ДАНСwithme .... ОСТАВКА на мафията! Стига вече!!!
 88. 88 Профил на Ще върнем България в Европа
  Ще върнем България в Европа
  Рейтинг: 1470 Весело

  [quote#79:"Курт Деликуртев"]

  Костов, а от теб кой ще ни пази? [/quote]
  Нашата полиция е достатъчна гаранция. Дадена с гордост.

 89. 89 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1211 Неутрално

  Има логика в това, което казва Иван Костов и имено поради това трябва да бъде в Парламента!!!!

 90. 90 Профил на galio
  galio
  Рейтинг: 636 Весело

  До коментар [#83] от "ПАВЛА":

  аз пък те харесвам и няма да ти отговоря подобаващо

  и ще помоля да не ме наричаш така повече.

  https://www.youtube.com/watch?v=-vMgXV26PQM
 91. 91
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 92. 92 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1316 Весело

  [quote#82:"Лято"]Измисли нещо умно, гениално, божествено за своя народ и той да благоденства.[/quote]

  Шегуваш ли се? Костов и благоденствие!

  Иван по-добре да каже колко милиона загуби в Кипър, щото се появи името Мина Костова в един списък! А журналистите що не смеят да го попитат?

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 93. 93
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 94. 94 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1316 Весело

  Когато простаци са на власт , когато мутри управляват , имам чувството , че и голяма част от народа- гражданите !!?/ - оглупяват и спират да мислят :)
  При това , нямаме ЗАТЪПЯВАНЕ продължило с десетилетия , като преди 1989 година, а САМО няколко години ...:)
  ЗАТЪПЯВАНЕ и "ослепяване" - това ние проблема ..Един примитив дрънка глупости из държавата, дава автографи ,самонадеян надут ,празен пуяк и ..креопостните му гласуват :)
  ..............
  http://news.ibox.bg/news/id_1041754399

  BIG AL
 95. 95 Профил на heavymetal
  heavymetal
  Рейтинг: 426 Неутрално

  [quote#56:"mlu666"]С всичките му недостатъци Костов е единствения смислен политик на родната политическа сцена в момента / не съм му фен, ама хич /[/quote]
  Поздравления! Ето това ни е липсвало винаги - разумен, а не емоционален избор!

  Who Is John Galt?
 96. 96 Профил на Мирабела Катрова
  Мирабела Катрова
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Който мисли, че знае всичко, не знае нищо.

 97. 97 Профил на Shkembechorba
  Shkembechorba
  Рейтинг: 430 Весело

  Много ги е страх комунистите от Костов, щото ги натика в миша дупка, когато беше премиер. Наложи се да викат царя на помощ, за да го свалят от власт. Това обяснява злобата им по всички фронтове.

 98. 98 Профил на dun
  dun
  Рейтинг: 586 Неутрално

  До коментар [#73] от "marquis":

  изказването не е за възможностите на ДСБ и екипа около Костов - те са доказани отдавна...

  изказването е по-скоро за възможностите на българската нация когато дойде време за избори!

  смятам примера за НДСВ за съвсем адекватен дори и затова че е метастаза на ДС - повечето политически формации в България са метастази на ДС и поради това са обречени само на едно - да обслужват икономическите интереси на ДС при липса на каквато и да е политическа визия. Заради това са и обречени на изчезване щом изпълнят мимолетната си функция на бушон...

  ...за разлика от ДСБ !

  напълно е нормално в сегашната конюктура ДСБ да заемат такава малка ниша от политическия спектър

  напълно е нормално също така в сегашната конюктура България да е най-бедния член на ЕС и държавата с най-нещастните хора

  господине, ако не виждате връзката между тези два факта ще продължавате да се лутате в недоумение защо живеете в една държава - фарс

  аз, от своя страна, когато съм си сложил подписа за учредяването на ДСБ съм казал че не правя партия за два мандата, а за 100 год. според мен дори стана по-добре че хората които дойдоха в ДСБ заради "двата мандата" се разбягаха заради "по-добри полит. преспективи". според мен самостоятелното явяване на избори, независимо от резултата, ще има полезен ефект и вътре в партията

  ДС и обслужващите ги полит. форми могат да забавят развитието, но за щастие не могат да го спрат! от всеки гражданин на България обаче, в зависимост от избора му, зависи темпото с което това да се случва

 99. 99 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  При всичките си недостатъци , всеки ги има ,Костов пак предлага и говори умни неща ..Който е бил предприемач, СВОБОДЕН човек , той знае , за какво става дума ..
  Всичко , което предлага е реално и прагматично, осъществимо..даже мога и да го допълня , но друг път..
  И за патентния данък е прав -един ЕТ иначе плаща 200-300 лева за счетоводство , и за наемане на един безработен- и ликвидиране на безработицата - по добре ли един безработен да лежи на гърба надържавата или да МУ намалиш данъка - и да започне работа и т.н...

  BIG AL
 100. 100 Профил на anihilator_jack
  anihilator_jack
  Рейтинг: 569 Неутрално

  "То не вълнува хората. Не ги засяга, защото интересите им не достигат тези сфери. "След като подслушват политиците, политиците да се оправят." Не е техен проблем. Техният проблем е - няма работа, няма доходи. Тъжно е, че българинът не е чувствителен към посягането на човешките му права и на свободата, но той е толкова притиснат от другите неща, че в момента това не му е приоритет. Станишев силно ще надцени свойствата на тази кампания, ако заложи на нея.

  Това ще се отрази не толкова на изборите, а на тези публицисти, които бранят едната или другата страна. Едните ще се окуражат повече, ще вложат повече патос, а другите ще си замълчат - тези, които казват, че Цветанов е невинен, ще се замислят, ако прокуратурата изкара още нещо. Но това не е фактор в кампанията, който да си струва обсъждането. Нито един въпрос за подслушването не съм получил по време на срещите си с хората. По това съдя."
  -------------------------------
  Дано да е така, защото наистина ще е жалко ако за пореден път изборите се решат от разни ченгеджийници вместо от икономическите програми на партиите.

  Veritas odium parit obsequim amicos
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK