Избори и фолклорна икономика

Избори и фолклорна икономика

© Георги Кожухаров"Една от любопитните задачи на икономиката е да показва на хората колко малко те в действителност знаят за онова, което те си въобразяват, че могат да определят и управляват."
Фридрих фон Хайек, "Фаталната самонадеяност", 1988


По някакво странно съвпадение един ден след изборите в България в университета в Касел ще се проведе първата в Европа конференция по фолклорна икономика. За съжаление няма време да се състави съответстващ на академичните стандарти анализ на предизборната реторика у нас. Би се получило доста забавно и поучително четиво, подходящо за обучение на студенти.

Фолклорната икономика може да се определи като наивно обяснение на света, което вижда в стопанството разпределение, а не създаване на доход и не схваща елементарното положение, че един доход, преди да бъде преразпределен, би трябвало да бъде произведен*.


Липса на памет


Паметта е увяхваща незабравка, казва Кузма Прудков – известен персонаж от средата на ХIХ век.  Основен механизъм на забравата е схващането post hoc, ergo propter hoc. Историческата недостоверност, вярата, че след като нещо се е случило след предишните избори, то е по причина на тези избори, е най-елементарният похват на икономическите послания. Той позволява както да се присвояват, така и да се приписват стопански роли на определени правителство.


Очевидно е, че правителството на ГЕРБ не е създател на магистралите, доколкото ги има. Но кандидатите за народни избранници от тази партия и техният водач внушават на народа, че това е тяхна персонална заслуга. Елементарна истина е, че правителството няма собствени ресурси и че само временно разполага със средствата, събрани от населението, и ги разпределя по доста несъвършен начин. Разликата между правителствата е само в степените на несъвършенство. Тези степени са видни от проверките на Сметната палата. Картината е известна от анализите на ИПИ на нейните доклади**.

Изразходване на средства на данъкоплатците, квалифицирано като "успех" или "неуспех" по години <br />

© ИПИ

Изразходване на средства на данъкоплатците, квалифицирано като "успех" или "неуспех" по години 


На пръв поглед изглежда, че несъвършенствата в разполагането с парите на другите са най-малко при ГЕРБ. Но информацията е по доклади, които се отнасят за минали периоди, а причините за неефективността са общо взето типични за всички управления (значителен дял на преразпределението през бюджета, търговия с влияние, липса на съревнование и непрозрачност на държавните поръчки). На това отгоре прегледът за 2011 и 2012г. още не е завършен.Прегледът на ИПИ е публикуван поне двадесет пъти в основните вестници и телевизии, но никой не го помни. По всичко изглежда обаче, че реториката на ГЕРБ за "ние" и "аз", които "построихме" магистралите и "помогнахме" на зачеването на бебета в епруветка, ще им изиграе лоша шега.


Фолкът наистина вярва, че правителството бе приватизирало държавния бюджет***.


Липса на връзка с реалността


За да ти повярват в избирателната кампания, трябва да излъжеш или поне да смениш тълкуванията на случващото се.


Затова пък изглеждат достоверни посланията, че за последните четири години страната преживява "най-страшната" криза, "един милион са обеднели", "100 хиляди малки и средни предприятия са фалирали" и "безработните са се увеличили с 400 хиляди".


Елементарната справка в статистиката (например на ЕБВР, ако някой не вярва на НСИ) показва, че спадът на БВП през 1990 г. е 9,1%, през 1991 – 11,7%, през 1992 – 7,3%, през 1996 – 9,4% и през 1997 – 5,6%. През 2009 г. той не достига дори скромните по българските исторически измерения 5% от БВП и ще бъде компенсиран с нарастването на националния доход от 2010 докъм средата-края 2013 г. Естествено статистиката на БВП е много неудобен за предизборни цели показател: той осреднява, неразбираем е дори за учещите икономика и не доказва голямата драма. Но все пак сочи, че имало и по-страшни кризи. В преживяването на кризата наивните избиратели обикновено повтарят онова, което чуват от политиците.


Обедняването е следващият трик. Този милион изглежда появил се от нищото. Изглежда, става дума за методика на ОИСР и Евростат за пресмятане на т.нар. относителна бедност или риск от бедност, т.е. процента семейства с общ комбиниран доход под осреднен 60-процентен доход за страната. Този индекс е удобен, защото никой не го разбира, по пък източникът е авторитетен и не показва съотношението към средата на 90-те.


Но дори тук няма откъде възникне въпросният милион. В момента (т.е. 2011 г., за когато са данните) в такъв риск е 30% от населението на България****. За периода 2009-2011 г. увеличението на хората в тази група е от 2,6 процентни пункта, а от началото на измерването (2000 г.) най-голямото влошаване на този показател е от 2005 към 2006 г. – с 8,1 процентни пункта, което обаче най-вероятно се дължи на смяна на методологията от началото на 2006, което прави двата периода – преди и след 2006 г. - несравними. През 2007 г. също има относително значима промяна в показателя (влошаване с 5,4 пункта), което може да се отдаде на първоначално адаптиране към новата методологията. Ако се погледнат двата подпериода, до 2005 и от 2008 насам, не се наблюдават резки колебания в този показател, като промените са съпоставими с тези в другите страни.


Важно е да се знае, че след 2005 г. ефектът на нарастване на доходите е следствие на нарастването на доходите поради развитието на пазара на недвижимост, чуждестранните инвестиции е ефектът от присъединяване към ЕС.  Но тези процеси започват преди мандата на съответното правителство.  Проблемите с безработицата и доходите след 2009 г. са плод на спада в чуждестранните инвестиции и на свиването на търговията с недвижими имоти.


Задачата на твърдението за обедняване на населението не се вижда от пръв поглед, но е проста.  То позволява да се обозначи врагът – предишното управление, а също и да се обещае съществено увеличаване на доходите, например от 40%. Това обещание е може би единственото, което има вероятност да се изпълни, ако след изборите не се предприемат неразумни политики, защото по принцип заплатите в България растат с положителен темп всяка година, дори през кризисната 2009 г., като в годините на висок икономически растеж техният ръст превишаваше 10%.


По е интересно сравнението с бедността в средата на 90-те. По методиката на Световната банка (2 щатски долара на човек на ден) в началото на 1997 г. бедните в България са 36% от населението, а през 2013 г. – 2,8%. Но за тази методика профсъюзите твърдят, че била примитивна и била подходяща за измерване на процесите в Зимбабве. Точно за това и става дума: в онези години България наистина е страна от третия свят и затова все още изглежда зле в сравнение със страните от ЕС.


Иначе данните на НСИ за средните приходи и разходи на човек от домакинството за периода 2009 – 2012 г. сочат, че приходите винаги са били повече от разходите, че средните доходи се увеличават в реално изражение и че съотношението приходи-разходи остава практически постоянно (и дори малко се подобрява през последната година).


Още по-подвеждащо звучат твърденията за фалит на малкия бизнес. Тук причините са няколко.

 • Първо, продажбите спадат, хората пестят повече и потребяват по-малко. 
 •  
 • Второ, това е така, защото намалява достъпът до чуждестранни спестявания (т.нар. чуждестранни инвестиции) и опериращите в страна предприятия няма кому да продават и съответно свиват производството или им се налага да търсят външни пазари, а това е трудно. Най-големите загуби на малките предприятия идват от проблемите на големите предприятия. Например ликвидацията на "Кремиковци" създава стресова ситуация за около 420 фирми, а също и за НЕК (18% от продажбите) и БДЖ (20% от превоза на товари).  Или друг пример: нарочената за виновна за проблемите на енергетиката "американска" ТЕЦ "Марица-изток 1" има 720 доставчици на стоки и услуги (70-80 на сто от тях малки и средни предприятия); ако бъде ограничена дейността на тази централа, рискът е и за тези предприятия, и за мините (28% от разходите на ТЕЦ-а).
 •  
 • Трето, около 90 000 фирми не са се пререгистрирали в срок според изискванията на закона, а не са фалирали. Ако са фалирали 10 хиляди, този дял е относително малък в сравнение с фалитите на малки и средни фирми в ЕС, а и навсякъде по света.
 •  
 • Четвърто, едва тук идва ролята на предишното правителството: може да се предполага с голяма доза вероятност, че разходите за спазване на законовите изисквания и за работа с правителството са се увеличили. Но никой в България не ги е мерил точно от 2001 г., когато това направи ИПИ. Все пак тези разходи вероятно са се увеличили поради следните фактори: повишаването на минималните осигурителни прагове, ръста на МРЗ, разпространението на колективните трудови договори върху цели отрасли, новите трудности за освобождаване на работна сила в пенсионна възраст, безсмислено милиционерския подход към инспекциите и сезонната заетост, учредяването на агенцията по храните и много други безсмислени политики.
Растящото равнище на безработицата се обяснява с вече посочените причини: намаляването на чуждестранните инвестиции, проблемите на оставащите без работа работодатели и безсмислената политика на пазара на труда и в сферата на образованието.


Фаталната самонадеяност


Фолклорната икономика не позволява да се видят стимулите на хората и фирмите за създаване на доход. Тя вижда решението в преразпределението на вече създадения доход.


Пълна самонадеяност, да не кажа друга дума, е например възгледът, че безработицата ще намалее вследствие на активните мероприятия на правителството по създаване на работни места.  Най-малкото защото доходът, с който ще бъдат финансирана тази заетост, първо трябва да бъде иззет от някого и защото онези, от които той бива изземван (около 1,8 милиона български граждани), ще имат по-малко стимули да създават богатство.


Участниците в предизборната кампания усилено насаждат завист към българските граждани с доходи над средните. Пресата и медиите постоянно им помагат в това начинание. Част от кандидатите за народни избраници експлоатират тази завист и обещават да изземат по-голяма част от дохода на получаващите над 3 000 лева на месец. Ако тази промяна в данъчното законодателство бъде направена, ефектът най-вероятно ще отрицателен: по-заможните или ще скрият част от дохода, или ще го изнесат от страната, или ще ограничат дейността си. А по-незаможните? Те ще имат по-малко стимули да работят по-добре и за по-високо заплащане поради социалната несправедливост на прогресивното данъчно облагане.


Остава красивите идеи на българските политически партии да се финансират с пари на германските, холандските и други данъкоплатци. Чиста илюзия е, че това може да стане. В крайна сметка европейските трансфери са по-скоро неефективни. Разходите на българската икономика за получаването им са повече от реалните субсидии, тъй като те отлагат инвестиции поради очакването за помощи и защото разходите по получаването им са изцяло за сметка на неуспелите местни кандидати за европейски пари за българското село. На това отгоре максимално възможната сума е около 1/20 от преразпределението през държавния бюджет, а вероятната реално достъпна сума е под 1/40 от това разпределение.


В контекста на всички тези факти и стопански отношения фолклорната икономика позволява и на кандидатите, и на избирателите да не губят ентусиазъм по пътя към следващия провал на българската стопанска политика.


*Най-пълното описание на фолклорната икономика е дадено от проф. Пол Рубин в едноименната му статия в Southern Economic Journal 2003, 70(1), 157-171. Тя ще бъде преведена на български в края на май в списание "Публични политики" на Софийския университет.  
**Виж пълния текст на тези анализи тук.
*** В съответствие с докладите на Сметната палата и измерването на усещанeто за корупция от Прозрачност без граници и Центъра за изследване на демокрацията показват незадоволително състояние, но не и драматична разлика между отделните правителства за последните 8-9 години.
**** http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc250&plugin=0


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (47)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Нощен ястреб
  Нощен ястреб
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Глупости на търкалета.

 2. 2 Профил на Къти
  Къти
  Рейтинг: 572 Неутрално

  По-добре да бяхте пуснали някое ново записче, а не тази безмислица?

  Всичко, за пресъпленията на ядрената мафия единствено и само тук: http://gikotev.blog.bg
 3. 3 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 623 Неутрално

  Графиката е показателна!

 4. 4 Профил на nsu16354744
  nsu16354744
  Рейтинг: 411 Неутрално

  [quote#0:"Дн"]"Една от любопитните задачи на икономиката е да показва на хората

  колко малко те в действителност знаят за онова,

  което те си въобразяват, че могат да определят и управляват."

  Фридрих фон Хайек, Фаталната самонадеяност, 1988.[/quote]

  ще Допълня с една мисъл на Джордж Сорос :

  [quote#0:"Джордж Сорос"]"Колко повече се влошава една ситуация, толкова по-малко е необходимо, за да се подобри и толкова по-голяма е печалбата."[/quote]

  както се казва - всичко е под Контрол

  Печалбите вървят със Загуби -
  първи братовчедки са

 5. 5 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2354 Неутрално

  "Участниците в предизборната кампания усилено насаждат завист към българските граждани с доходи над средните. Пресата и медиите постоянно им помагат в това начинание. Част от кандидатите за народни избранници експлоатират тази завист и обещават да изземат по-голяма част от дохода на получаващите над 3 000 лева на месец."

  И най-страшното е, че това хваща дикиш. Некадърният за нищо лумпен би предпочел всички да са бедни като него, вместо той да се понапъне и да изкара някой честен лев. А популистите са го усетили и искат да закопаят държавата във вечна бедност, вместо да стимулират кадърните и успелите.

  Както е казал Чърчил, "Най-силният аргумент срещу демокрацията е един 5-минутен разговор със среден гласоподавател."

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 6. 6 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 623 Неутрално

  [quote#5:"Norman Granz"]И най-страшното е, че това хваща дикиш. Некадърният за нищо лумпен би предпочел [/quote]

  - Колкото по-голяма е една лъжа, толкова по-лесно ще и повярват.
  - Никой не пита победителя дали е говорил истината, или не.
  - Човек вярва на това, което му се иска.

 7. 7 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 983 Неутрално

  Вместо конкретика, тоя път забихме във философията. И любимия въпрос на даскалиците "какво е искал да каже автора, деца".

  Няма шики-мики.
 8. 8 Профил на Музар
  Музар
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  http://goo.gl/LYaSU
  OffNews: Деница Сачева: Хартиената финансова стабилност изкара хората на улицата

  "И въобще начинът, по който се мисли за парите в България трябва да бъде тотално сменен, защото до този момент постоянно само ни се обяснява как трябва да се спести, как трябва да се правят икономии, как трябва през цялото време да мислим за общата финансова стабилност, но всъщност никой не се грижи за ликвидността на фирмите. Когато парите спрат да се движат, каква е тази финансова стабилност? Тя ще остане само на документи, само на хартия. Хартиената финансова стабилност изкара хората на улицата. Това е нещо, за което всеки бъдещ политик, който се занимава с тези въпроси, би трябвало да си дава сметка."

  Гласът на разума е тих, но не се успокоява, докато не бъде чут." Бъдещето на една илюзия" Зигмунд Фройд
 9. 9 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 983 Весело

  До коментар [#5] от "Norman Granz":

  Е нали това било разликата между едните и другите. Едни се борят да няма богати. А другите викат "странно, ние пък искаме да няма бедни".

  Няма шики-мики.
 10. 10 Профил на Салмонела
  Салмонела
  Рейтинг: 1240 Гневно

  Моят интелект явно не е на нивото на този материал, защото аз се чувствам като профан пред сложността на фолклорната икономика.

  Аман от поръчкова журналистика!!!

  УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!!!
 11. 11 Профил на Станислав Генов
  Станислав Генов
  Рейтинг: 598 Неутрално

  До коментар [#5] от "Norman Granz": Абсолютно точно. Аз дори смятам, че проблемът в момента не е свързан с бедност, а по-скоро с черна завист дето мори бая народ. От там им идва и неудовлетворението ама вместо да се позамислят и понапънат наи-лесно е да припишат собствения си провал на системата, другите, времето, конюнктурата, държавата, Европейския съюз и пр. В крайна сметка излиза че в БГ е срамно да си заможен, т.е. да си средна класа, което е върхът на глупостта.

 12. 12 Профил на Γαλλα
  Γαλλα
  Рейтинг: 1291 Любопитно

  Бих казала, че науката за Икономиката не е за всеки, в същност, тя е за малцина...лошо и вредно е, случайно попаднали хора във властта, да мислят, че са фактор, които би променил колелото на живота...

  Писна ми от цирк, на път съм да умрЪ от смях...
 13. 13 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 623 Неутрално

  [quote#11:"Стан"]проблемът в момента не е свързан с бедност, а по-скоро с черна завист дето мори бая народ.[/quote]

  Да извеждаме само завистта е крайно неточно-причините винаги са комплексни.
  На всеки може да се случи да остане без работа и да сбърка в бизнеса!И тогава животът ти става съвсем друг...

 14. 14 Профил на Captain Shakespeare
  Captain Shakespeare
  Рейтинг: 526 Разстроено

  Много думи, малко статистика ... и на края НИЩО!
  Така и не става ясно, какво иска да каже Красен Станчев, защото е "забравил" за кризата, която се вихри по света.
  РЕЗИЛ!

  Правильно говорил Гоголь "В России две беды — дураки и дороги" причём первых ну очень много!!
 15. 15 Профил на Станислав Генов
  Станислав Генов
  Рейтинг: 598 Неутрално

  До коментар [#13] от "БОРБА С МАФИЯТА, ЗА ДОБРУВАНЕТО НА НАРОДА С 27 !": така е, но имах предвид светоусещането на българина. няма друго обяснение за тоталния негативизъм. по усещане за щастие сме на едно ниво с Хаити, а не може да се каже, че живеем като хаитяни.

 16. 16 Профил на йотата
  йотата
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Айде сега по същия възпитано фризиран начин да обяснят и за тенденциите в коефициента Джини в разглеждания период и какво се случва с редовността на плащанията в реалните производства и какво в семействата на работниците в реалните производства със забавени плащания.
  Както и тенденциите в раждаемостта, детското недохранване, продължителността на живота в добро здраве.
  Могат да продължат и с малкичък анализ на финансовите резултати на банките, фармациите, веригите на едро и арендаторите.
  Или с тенденциите на износ на работни места и добавена стойност извън страната.
  И какво се случи в строителството дето уж било давало хляб на милиони и затова трябвали магистрали.
  Ако пък наистина им пука, и не манипулират нарочно - нека да изанализират какво се случва и по райони - не да ми се плъзгат в изкривената заради София картина на национално ниво.
  Ако пък изанализират правилно и загубите заради офшорстването - цена няма да имат.
  И да - България продължава да е извън третия свят щото има системи за пренос на електричество и доставка на вода до домовете. МА тия системи почват да се клатят, де; да видим докога ще устискат да ни държат носа над водата.

  Българин. Изчезващ вид. Заради липса на държава.
 17. 17 Профил на aboto
  aboto
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Според НЦИОМ в следващият парламмент ще влязат ГЕРБ,БСП,ДПС и АТАКА.
  И се получава нещо много гадно.
  Първото е ГЕРБ и АТАКА гадно,но все пак БЪЛГАРСКО.
  Другото е трагедия.Циганина от БСП става брат и ще гласува за АТАКА.Атакиста ще се побратими с турчина Мюмюн и циганина Асан.Турчина ще разнася плакати на Волен Сидеров и на тези от възродителния процес.Тези от БСП са всеядни,те си гонят Белене и паричките на всяка цена.
  Въпроса е към останалите гласоподаватели?
  Българското ли ще изберат или смахнатия гювеч.Защото от разпилян вот ще спечели най-вече гювеча.

 18. 18 Профил на ivodor.atanassov@abv.bg
  [email protected]
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Красен Станчев ни казва , общо взето, че не сме чак толкова зле колкото изглежда и няма никаква нужда от форма на солидарност и отговорност на хората с по-високи доходи под формата на данъци.
  Проблема е, че без хора няма икономика! Прогресивния данък се практикува в много проспериращи европейки държави и това не ги е направило нито по-мързеливи, нито са се изнесли от страните си.

  Заговори, за да те видя!
 19. 19 Профил на Gaetano Scirea
  Gaetano Scirea
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Човек само като прочете четвъртата точка на Станчев и разбира, че този тип е мнооооого заблуден! Всъщност винаги е бил такъв!

  Non ho un brutto carattere, e' la gente che mi rompe i coglioni:)
 20. 20 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3211 Весело

  Ама ги е отофтал Красен Станчев, малиййй!
  Дали нарочно, та да е политкоректен, дали без да иска се е оплел в калчищата - все тая.

  Колкото до самата фолклорна икономика ... емчи ... тайзи монетка си има две страни.
  Едната е тая, дето я придърпва тук за пеша Красен - ниво "баба Вуна" и как я зарибяват.
  Обаче има и друга страна - че тази фолклорна икономика си влияе пряко върху "действителната икономика".
  Ако някой си мисли, че обществените нагласи не влияят ... е, да си вярва. Стига да си вади хляба с писане на хвърчащи доклади и статии, че иначе гладен ще ходи, ако е в реалния бизнес ...

 21. 21 Профил на ИНВЕСТИТОР
  ИНВЕСТИТОР
  Рейтинг: 719 Гневно

  Утрепа въ господин Станчев кату с парен чук вас сичкити бе кумуняги десбари мигленчувци атакисти депесари сволочи дембелствашти На ви сегъ ваштъ леля вмирисънъ НИ Е ВИНОВНУ ПАРВИТИЛСТВУТУ НА ГОСПОДИН БОЙКУ БОРИСОВ
  Сичкуту беднуст е ут придишнити келемет дету сти краднали ут бизнесъ двайсе години у димукрациятъ Па што спретнахти преврата на ГОСПОДИН БОРИСОВ вмирисъни бедняци кой ви плати мангизити МА нема гжу майстуръ помияри Ш спичели ГОСПОДИН БОРИСОБ па с бухалкътъ у тиквити ше ви ги избими теа напъни дъ крадети у тбизнес вмирисъни бачкатури

 22. 22 Профил на Мирабела Катрова
  Мирабела Катрова
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Толкова правителства отчитат "дейност" през годините, а благосъстоянието на народа - aucun changement....

 23. 23 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 688 Весело

  Бля-бля на неолибералният комсомол!?

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 24. 24 Профил на Elan Morin
  Elan Morin
  Рейтинг: 734 Неутрално

  [quote#1:"Нощен ястреб No27"]Глупости на търкалета.[/quote]
  Има няколко успешни попадения, но като цяло "глупости на търкалета" е добро определение за горната статия. Дори да са чели Хайек малко са разбрали. Да не говорим, че очевидно се опитват да сложат политиката извън икономиката, а това, поне в днешна България, е невъзможно.

 25. 25 Профил на papadok
  papadok
  Рейтинг: 572 Неутрално

  [quote#23:"Geoimg"]
  Бля-бля на неолибералният комсомол!?

  Обедняването?Толкова ли не могат да анализират причините?Българската икономика не беше готова за ЕС.Отварянето на пазарите се оказа пагубно:огромен внос на хран.и нехран .продукти, за които нр се плащат мита и ДДС,Така внесените стоки убиха българското производство с неконкурентите си привилегии,а и то не беше конкурентноспособно.В селското стопанство бълг.производители получават многократно по-ниски субсидии и това ги изхвърля от пазара.У нас има по високи лихви по кредитите.Масовото навлизане на големите чужди вериги доуби българския производител.Уби се и животновъдството-внасяха се меса ор веригите от военновременните запаси на Запада на ниски цени.Стигнахме дотам,че се внасяха мартеници и църковни свещи от Китай.Е,как да сме богати?Когато се появиха навремето първите японски транзистори в Германия,по евтини от немските,немеца даваше повече пари но купуваше Грундиг,Сименс-и защитаваше собствения си производител и работни места.Така че-купувайте български стоки,даже и да са малко по скъпи!Така ще си помогнем само.

 26. 26 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 939 Неутрално

  Фолкът -население или народ се казва на български!
  Иначе-казаното в статията е вярно и е приятна изненада от философ

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 27. 27 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 939 Неутрално

  Цитат:..."По е интересно сравнението с бедността в средата на 90-те. По методиката на Световната банка (2 щатски долара на човек на ден) в началото на 1997 г. бедните в България са 36% от населението, а през 2013 г. – 2,8%. "...-сега, 2013г огромен % от парите отиват за ток и парно*! *дори да не се ползва!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 28. 28 Профил на heavymetal
  heavymetal
  Рейтинг: 418 Неутрално

  "Иначе данните на НСИ за средните приходи и разходи на човек от домакинството за периода 2009 – 2012 г. сочат, че приходите винаги са били повече от разходите"
  Това беше фундаментално откритие! И как бихме оцелели 3 години, ако беше обратното?

  Who Is John Galt?
 29. 29 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 939 Неутрално

  Цитат:"...Част от кандидатите за народни избраници експлоатират тази завист и обещават да изземат по-голяма част от дохода на получаващите над 3 000 лева на месец."...-данъци като в бананова рпублика-и всичко останало съответстващо-образование като в бананова република, здравеопазване като в бананова република, пътища като в бананова република, администрация и корупция като в бананова република, и разбира се правосъдие-по-лошо от бананова република! Концесии, като в бананова република! Инвестиции, изгодни само за инвестиращия-като в бананова република! Всезнаещи и всеможещи политици, но само на думи... пак като в бананова република!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 30. 30 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 939 Неутрално

  Цитат:"...А по-незаможните? Те ще имат по-малко стимули да работят по-добре и за по-високо заплащане поради социалната несправедливост на прогресивното данъчно облагане...."
  1)Дали ще има къде в банановата република да си намерят каквато и да е било работа за каквито и да е било пари?
  "Незаможните" са над 50% от населението и се наричат бедни, освен ако не наричаме черното-'сиво" за да не звучи толкова плашещо!
  "социалната несправедливост прогресивното данъчно облагане"- как е в Сащ, бе другарю бивш АОНСУ-вец? А в Германия, Франция, Белгия, Швейцария, Швеция, абе навсякъде без бъл ария, румънията, Русия и Кипър! Каква добра компания само!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 31. 31 Профил на Elan Morin
  Elan Morin
  Рейтинг: 734 Неутрално

  [quote#27:"~песимист с бедна фантазия"]огромен % от парите отиват за ток и парно*![/quote]
  Това при едно обективно проучване трябва да го оставим настрана. По цял свят хората, които не могат да си позволят комуналните услуги вседствие на промяна на статуса на техния кватл се местят в друг, по достъпен. Но тук хората просто отказват да го направят. И чакат -- я по-добро бъдеще, я някой да им даде няколко апартамента в замяна на притежавания имот, я помощ от държавата. Но винаги -- повече, отколкото реално може да струва самия имот.

 32. 32 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 939 Неутрално

  Цитат:
  "...Участниците в предизборната кампания усилено насаждат завист към българските граждани с доходи над средните. ..." - Франция, наши дни-ноходи над 1 млн евро на година се облагат със 75% данъци! Каква е Франция? Развита и богата? А каква е бъл ария? И защо е такава? На първо място заради корупцията и безнаказаността! На второ място защото на 'елита' на бъл ария така му изнася! И не на последно място, защото 23 години слушахме и изпълнявахме единствено съвети спонсорирани от англо-саксония! Англо-саксонски съвети, несъобразени с местните реланости.

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 33. 33 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 939 Неутрално

  Цитат:
  ''...Остава красивите идеи на българските политически партии да се финансират с пари на германските, холандските и други данъкоплатци..."-от как сме в ЕС евро пари се получават почти единствено от приближени до властта фирми! Защо? Управляващите насочват парите към тях, за да получат %! Понякога твърде висок % от евро поарите се дават като подкуп!
  При липса на състезателно начало с тези пари се създават някакви работни места у нас, но голяма част от парите директно си заминават за Швейцария, Кипър. о-в Ман или други незнайни офшорни места! И как няма да е така! Поне парите за подкупа отлитат директно в офшорни банкови сметки!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 34. 34 Профил на pentcho
  pentcho
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Всичко е правилно, сатията е напълно верна. Изводът е, че трябва да се бачка. Проблемът е, че българите това не го могат. Имам предвид високо организиран, високоефективен, напрегнат, смислен и съобразен с условията труд.
  Българите могат да пият ракийка със салатка (туршийка), да си замезват с кебапченца и да заглеждат жените на ближните си.
  А бачкането не им се отдава. И затова ще си останат такива, каквито са сега.

 35. 35 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 939 Гневно

  До коментар [#31] от "Elan Morin":
  [quote#31:"Elan Morin"]По цял свят хората, които не могат да си позволят комуналните услуги вседствие на промяна на статуса на техния кватл се местят в друг, по достъпен. Но тук хората просто отказват да го направят[/quote]-парно се плаща и в Люлин, и в Обеля и в центъра! Дори да не го ползваш!

  Но се сещам за 3 квартала в благополучната ни столица, където не се плаща за парно-Бакърена фабрика, Малашевци и Орландовци!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 36. 36 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 939 Неутрално

  [quote#31:"Elan Morin"]огромен % от парите отиват за ток и парно*!- цитат на коментар #27

  Това при едно обективно проучване трябва да го оставим настрана.[/quote]-да оставим на страна, че милиони хора в тая държава не са в състояние да си плащат сметките!? Сметки, които им се налагат дори ако не ползват т.нар. 'услуга' ''топлофикация''?! И разбира се такова проучване, което отговаря на твоите разбирания, а не на реалностите се нарича-как? [quote#31:"Elan Morin"]обективно[/quote] Разбира се! Само че в кавички! Които някой просто е забравил да сложи!
  И то цялата статия такава-не се наричат нещата с истинските им имена, щото спонсора на Кр. Ст. не дава!
  А се говори за:"...по-малко заможните..." сякаш сме във Франция, Швейцария или в страната на приказките на царя на популизма Бойко Методиев Борисов!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 37. 37 Профил на Elan Morin
  Elan Morin
  Рейтинг: 734 Неутрално

  До коментар [#36] от "~песимист с бедна фантазия":

  Съгласен съм с тебе, проблемът на статията, обаче, е, че се опитва да разграничи икономиката от политиката. И то точно тук, и то точно сега.

  Отделно от политиката, факт е и манталитетът на голяма част от хората. А ако не беше беше този манталитет насърчаван от медиите, то отдавна да се е променил. Просто тук по всевъзможни начини и на всички нива се борим с нормалните икономически проблеми, но не ги преборваме, а ги ползваме за оправдание за собствените ни несгоди.

 38. 38 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2078 Любопитно

  [quote#3:"БОРБА С МАФИЯТА, ЗА ДОБРУВАНЕТО НА НАРОДА С 27 !"]Графиката е показателна! [/quote]
  За какво по-точно е показателна? За липсата на памет у автора, за липсата на връзка с реалността или за фаталната му самонадеяност?
  [quote#12:"Γαλλα"]Бих казала, че науката за Икономиката не е за всеки, в същност, тя е за малцина...[/quote] Това не беше ли казано за "науката" Магия? Всички се опитват да бъдат чаровници, но малко стават за магьосници. Последно ваторът какъв се явава - икономист, философ или само прост политолъжец?

  [quote#34:"pentcho"]Всичко е правилно, сатията е напълно верна. Изводът е, че трябва да се бачка[/quote] И как да се бачка? С писането на глуповати анализи като автора или само с дялкането на камъни, чек.. и др. непотребни неща?

 39. 39 Профил на Nyama Znachenie
  Nyama Znachenie
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Нека пазарният идиот да опита да поживее година с 310 лв на месец на човек (както живее половината население на България), или даже с 560 лв на месец (както живее 80% от населението)
  и после да ни сподели отново "прозренията" си.

 40. 40 Профил на атанас
  атанас
  Рейтинг: 1096 Неутрално

  [quote#25:"papadok"]Отварянето на пазарите се оказа пагубно:огромен внос на хран.и нехран .продукти, за които нр се плащат мита и ДДС,[/quote]
  Чак пък ДДС да не се плаща... И на полските картофи плащаш чинно ДДС. Проблемът е съвсем друг- чуждата стока е субсидирана или идва от големи концерни. Българинът трябва да купи същите машини, същите торове, същите семена, да ползва транспорт с акцизи като немците(за горивата) или скъпа като немската енергия(пак основно през акцизи), купува материали внос, но на цени далеч над тези, които може да си осигури примерно Нивея за по влакова композиция суровина всеки месец, докато нашият ще внесе един ТИР за това време. Това се натрупва, веригите ползват договорите си със западняците за високи отстъпки, защото продават в цял ЕС. Накрая нормално да няма как да се продава българско- себестойността му и при ниски заплати е висока, а населението ни напук на всичко е и с ниска производителност- на една и съща машина немец ще произведе и 5-6 пъти повече продукция, а иди обясни, че само от тази разлика може заплата да е и 20 пъти по-висока, защото при нашата норма се покриват стойност на машини и сгради едва, а при немската тези разходи са минали и вече има 20 пъти повече пари горница. При субсидираната стока е още по-зле- полски фермер получава примерно по 0.5 евро на кило картофи субсидия и може да държи цена от 0.05 евро на килограм. Нашият производител търси 0.3 евро, ама вече кой да му купи стоката? Той продава 6 пъти по-скъпо от поляка, който е напомпан от бюджета, а едва търси как да свърже двата края и да изкара средно по 200-300лв месечно горница от продукцията за една година.

  Как да искаме да се оправим? Всеки мисли как ще "направи" нещо с държавни пари- Станишев тръгва с идеи за работни места покрай Белене, но не казва какво е токът да стане примерно три пъти по-скъп и пак да има опасност да фалира НЕК или да са нужни куп държавни заеми пак платени от народа заради идеята лобита да оползотворят едни десетки милиарди. Щели да създават заетост с програми за младите... Вярно? Защо не да образоват младите? Никой не казва как да работим и да успяваме от това, че държавата харчи по-малко, а народът благоденства с повече доходи покрай повече работа. ГЕРБ са ясни- съсипия пореди некадърност и корупция над тази и на тройната. Атака? Същите, ама с идеи за национализация. ДСБ хвърлят идеи за стимулиране на бизнеса, ама същите вече нямат грам шанс, бяха първи подръжници на ГЕРБ доскоро, а на всичкото отгоре и са толкова десни, че да искат социална справедливост през по-високи данъци и да плюят плоския данък. СДС са умрели, а и лицата им са битер калинките на ГЕРБ. И всички в това цялото мислят най-вече как да преразпределят държавни пари и нищо повече. Стимул за бизнеса е:

  - тотална промяна на образованието и да почнат да излизат читави кадри. Тук е пълно мълчание.

  - работещи съд и полиция, осъдени за корупция, съответно по-нисък "данък корупция" и по-малко лобиране за монополи

  - по-малко разрешителни режими, декларации(В ТР предаваш същите данни като в НАП, но имаш срок, чакаш на опашки и плащаш такси, нали?)

  - съкращаване на излишните(поне 30-40%) от администрацията и МВР

  и т.н.

 41. 41 Профил на seekingman
  seekingman
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Съгласен до голяма степен със статията. Защо трябва да се разглежда солидарността само като изземване на доход от работещите и създаващи такъв хора и разпределението му от правителството. Имуществените данъци в България са около 7 пъти по-ниски от тези в останалите страни! 7 пъти – в България около 0.15%, останалия свят около 1%. Имуществените данъци лесно се администрират и събират и не могат да бъдат скрити. Няма как някой да си скрие апартамента или колата. Какво по социално от това някой, който има имущество да плаща данък за това и за поддръжката на инфраструктурата около него? Това е една от основните причини инфраструктурата да е в такова окаяно състояние. Ползването на парите от тези данъци би създало достатъчно работни места за не дотам квалифицирана работна сила – например строителни работници.
  Само в България имаме такъв феномен – социално слаб пенсионер със собствено жилище в центъра на София.

 42. 42 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2078 Любопитно

  [quote#40:"атанас"]Проблемт е съвсем друг- чуждата стока е субсидирана или идва от големи концерни.[/quote]
  Македонските ябълки как са субсидирани или са произведени от голям коцерн? А кюстендилските череши, обрани от "предприемчиви мургави бизнесмени" и продадени на "национално-отговорни";, "честни" бизнесмени, които пък прихванали в повече ДДС отколкото платили? Или това е "фолклорна" икономика за има-няма 20 млрд. лв.?

 43. 43 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2078 Любопитно

  [quote#41:"seekingman"]Това е една от основните причини инфраструктурата да е в такова окаяно състояние. Ползването на парите от тези данъци би създало достатъчно работни места за не дотам квалифицирана работна сила [/quote]
  Сигурен ли сте? Дали по-основна причина не се явява некачественото планиране (задръстването на квартали и кръстовища с неразчетени бизнес-сгради) и посредствено изпълнение (асфалтирането например)? Каква е гаранцията, че събраните пари няма да отидат за поредното "Богати Вайпер" вместо за заплати или квалификация на работниците или дори за нова по-ефективна техника?

 44. 44 Профил на Lelja Agatha
  Lelja Agatha
  Рейтинг: 521 Разстроено

  [quote#11:"Стан"] В крайна сметка излиза че в БГ е срамно да си заможен,[/quote]
  Това не е от вчера. Само в православието бедността е достойнство и "по-скоро камила ще мине през иглени уши, отколкото богаташ да влезе в рая". Както и няма успяла православна държава. (За съжаление)

 45. 45 Профил на seekingman
  seekingman
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#43] от "wanderer":
  Ами по тази логика въобще да не събираме данъци, щото могат да отидат за поредното "Богати Вайпер".

 46. 46 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2078 Неутрално

  До коментар [#45] от "seekingman":

  Данъци трябва да се събират. Най-малкото за да се знае кой за каква собственост отговаря и в какъв размер държавата да му "оказва услуга" ("обслужването" е по кУрифеите от ИПИ). Въпросът е в разпределението и начинът на използване на данъците. Ако в квартала Х са събрани 100 млн. лв. данък-сгради и такса смет, а в квартала У - 10 млн. лв., в задачата се пита защо за инфраструктурата на квартал У са похарчени 200 млн. лв., а за квартал Х - 1 млн. лв. за кърпене на асфалт, а дупките станали кратери. Дали заради прокарване на път от никъде за никъде (мостът, дето свързва задръстването на Младост 1 със задръстването на Младост 2), но ще бъдат "усвоени" едни 100 млн. лв. от "наша" фирма? Или защото някой с "фатална самонадеяност" е решил да си построи вила в пустощта, а държавата требе да се погрижи за луксозна инфраструктура около вилата му. Зер нали е фатален.

 47. 47 Профил на seekingman
  seekingman
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Данък сгради и такса смет са две различни неще. Съгласен съм, че такса смет не трябва да зависи от данъчната оценка на имота а от реално „произведената“ смет и разходите по нейната обработка. Примери за това по света много – в Бавария, дори се достъпа до бараката със сметка е с ключ за всеки обитател.
  За данък сгради – данъка трябва да зависи от данъчната оценка, като данъчната оценка зависи от околната инфраструктура. Например близостта до метро трябва да вдига данъчната оценка. Как да се определя данъчната оценка – по света има много обективни методи. При нас трябва да се прави и променя всяка година. Оттам да се променя и данъка.
  Също трябва да се вдигне значително и данъка за МПС, като се въведе платено паркиране навсякъде. Това също е световна практика.
  Заради сирахомилството и криворазбраната солидарност сме на това положение!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK