Време за (обещаване на) реформи в здравната система

Карикатура на Иван Кутузов от юни 2010г.

© Иван Кутузов

Карикатура на Иван Кутузов от юни 2010г.Три и половина години (и повече) експерти и "експерти" ни казваха колко дефекти има здравната ни система. Сега имат време за предизборно надпреварване с идеи накъде да продължи реформата в нея. Днес идеите са или поне трябва да са много по-отговорни – зад тях застават политически партии с ангажимента да ги реализират.


Ще се опитам да систематизирам някои от обсъжданите проблеми. Ще прегледам и някои от възможните решения – само като отправна точка за оценка на предложените "на пазаря" идеи. А като оценяваме идеите, ще може по-лесно да оценим и предлагащите ги партии.


Приходите...
Един от най-често срещаните призиви е за "увеличаване на приходите в системата". И се правят сравнения с други системи, в които приходите са 6-8-10 и повече процента от Брутния вътрешен продукт на съответната държава. Тук се пропуска фактът, че делът на разходите за труд в здравните системи в тези страни, представлява 60-70% от всички разходи, докато у нас този дял е под 50%, поради значително по-ниските заплати.


И най-важното – каквото и да е увеличението, няма да е достатъчно ефективно, без да се решат редица други структурни и функционални проблеми. Ето някои от тях.


1. Здравно-осигурителната система да стане наистина солидарна


Замислена като солидарна, тя определено не е. Защото една седма от населението ни или (около) един милион граждани не участват в нея, каквито и да са причините за това. Има само две алтернативни решения:


А) Решителен отказ от пълноценно медицинско обслужване на неосигурените. Или – те да получават безплатно задължителната спешна помощ, родилна помощ, профилактика, известен обем първична, но не и всички останали видове помощ.


Подобно решение неминуемо води до разделяне на обществото по някакъв признак и едва ли е политически издържано.


Б) Упражняване на законно съобразена принуда за включване на всички граждани в солидарната система.


Един от начините за такава принуда може да бъде следния – раздаване на на сегашните неосигурени на някакъв вид поименни ваучери. Срещу представянето им, държавата ще превежда на Касата определената минимална здравна осигуровка /МРЗ/.


Пример


8 % от 310 лв. МРЗ са около 300 лв. годишна здравна вноска на човек или общо са около 300 млн. лв. годишно. Държавният бюджет превежда на Касата тези 300 млн. лв. (Бюджетът понастоящем плаща част от тези пари пряко на болниците за лечението на неосигурените).


Външно това изглежда само нова бюрокрация и преместване на пари от бюджет в бюджет. Но ще се получат следните полезни ефекти:


- Касата най-после ще започне да получава пари за всички здравно-осигурени български граждани и съответно ще има увеличение на бюджета си.


- Неосигурените досега, ще се се почустват включени в системата и (може би) поне с малко ще повишат отговорността си към нея.


И най-вече – държавата може да планира редица следващи мерки свързани с ваучерите – примерно:


- постепенно въвеждане на самоучастие в заплащането на ваучерите;


- задължително включване на получаващите в образователни, профилактични и пр. програми, вкл. и в такива за семейно планиране и т.н.;


Могат да се обмислят и редица други изисквания, съобразени с Конституцията, като основната идея да бъде – "включване срещу задължения".

Време за (обещаване на) реформи в здравната система

© Надежда Чипева, Капитал


2. Ограничаване на броя на болничните легла


Три милиарда лева за здравната система са рекорд, както са рекорд и близо 2 млрд. лева отделяни за болничната помощ. Но и 1.6 милиона пациенти в болниците ни годишно са също рекорд. Някои разчети сочат, че увеличаване на пациентите със същия темп ще доведе до парадоксални величини само след няколко години.


Причините са много и различни, но две от тях заслужават специално внимание:


а) Работата на първичната помощ – ще я разгледам отделно


б) Големият брой болнични легла.


По всички сравнителни данни близо 45,000 болнични легла у нас са много. След като веднъж са разкрити, на тях трябва да има пациенти. А запълненото легло води до по-високи разходи. Някои от тези разходи не водят до желания медицински резултат или са неефективни. Такова е лечението в малки общински болници, с недостатъчно апаратура и недоквалифициран персонал. В доста случаи се налага то да се продължи в големите областни и/или университетски болници – със загуба на време, с нови разходи и пр. Има и друго – редица общински болници генерират преразходи (всъщност загуби), които се заплащат от здравния бюджет – т.е. от нас.


Решението: безмилостно и безусловно закриване на част от болничните легла. Очевидно е, че това ще са някои от малките общински болници. Тук вече е голямото изкуство на здравният мениджмънт – предлагане на работещи алтернативи на населението, гравитиращо около закритата общинска болница. Дали това ще е бърз, надежден и работещ 24/365 медицински транспорт, дали ще е медицински център, осигуряващ 24 часа безотказна и квалифицирана помощ или нещо друго, това са конкретни решения, за които тук далеч не е мястото за обсъждане. Важното е алтернативите да са реално работещи – и то далеч преди реалното закриване на дадената болница.


Има разбира се и морални и емоционални моменти. Дадена общинска болница е част от историята и имиджа на даден град. И не е лесно да се посегне на тази история. Тук са необходими многопланови и компетентни дискусии, подкрепени с безусловни икономически аргументи – доколко населението е съгласно да заплаща няколко милиона лева годишно за функционирането на болницата си и точно какво очаква да получи "срещу" тях.


Има и възможно следствие: поява на "опашки" от чакащи за постъпване за планово лечение в болниците. Тези опашки (с продължителност по няколко месеца) са една от емблемите на богатата здравна система на Великобритания. Значи – ако са добре организирани и контролирани, те не са принципна заплаха за системата ни – особено ако тя стане малко по-богата.


Тук е и един друг въпрос - за съществуването и финансирането на частните болници. Детайлни разчети трябва да покажат – на здравния мениджмънт и на всички нас, и то регион по регион, следното:


а) Къде частните болници служат като допълнение на публичната болнична помощ и като така трябва да са напълно финансирани от Касата.


б) Къде частните болници са просто конкуренция на публичната болнична помощ. Тук вече са необходими други решения, съобразени с икономическата логика. Ако частните болници (в даден сектор) предлагат по-качествено и по-ефективно лечение от публичните, част от ресурса на Касата може да се насочи към тях. И това, докато публичната помощ в този сектор стане достатъчно ефективна, или пък се прекрати поради неефективност.


В резултат – публичният сектор ще трябва да се научи да работи в конкурентна среда, като започне да се бори за привличане на всеки отделен пациент (и на "неговите" пари) с качество и с медицинска ефективност.


Държавата от своя страна, трябва да детайлизира съществуващата Национална здравна карта и да я направи работещ инструмент за ежегодно и перспективно планиране на цялата леглова база на страната.

Време за (обещаване на) реформи в здравната система

© Цветелина Белутова, Капитал


3. Въвеждане на "Диагностично-свързани групи"


Прословутите "клинични пътеки" (КП) бяха въведени аварийно, понеже навремето четири години цял институт, специално създаден за да разработи "Диагностично-свързани групи" /ДСГ/, не можа да се справи. Дефектите на КП са обсъждани многократно, както и предимствата на ДСГ. ДСГ имат обаче едно друго предимство, което не е достатъчно подчертавано – прозрачността и оттук - съпоставимостта им.


ДСГ са отдавна внедрени в доста развити държави. Отделните ДС групи имат "относителни тегла" (ОТ), които определят (най-общо) колко пъти една операция "поставяне на стент" (например) е по-скъпа от "процедури върху апендикс". И най-вече защо: поради различен разход на труд, различна квалификация и цена на труда, различни консумативи, различен престой и пр. и пр. И когато се види, че дадено ОТ в Германия (САЩ, Сингапур, другаде) е толкова, то лесно може да сравни със същото ОТ у нас и да се направят съответни изводи. И така реално ще могат да се съпоставят съответните видове разходи у нас, с тези по света.


Когато всичко това стане, изведнъж ще престанат:


а) всякакви приказки за недо/пре/хипер/ултра и пр. финансиране на сегашните КП, респ. на бъдещите ДСГ.


б) всякакви опити на разнообразни лобита да влияят върху цените на едни или други ДСГ.


И на тази база ще се развие истинска болнична икономика, която ще се базира на реално изчислени и отчетени разходи, както по света, така и у нас. И всички дискусии ще станат по същество – с икономически аргументи, а не по любителски виждания и с политически пристрастия.


4. Повишаване на ефективността на първичната помощ


Общопрактикуващите лекари са около 5 000 и на тях първи изплакваме болките си. Добре – а по-нататък:


- хапчета и "ела да те видя след 10 дни";


- направления: за изследване, за консултация при специалист, за болница;


Първо - за направленията за изследване и за специалист, които винаги не достигат. Всяко направление струва на Касата (т.е. на нас, осигурените - пари). И за това по широкия свят, където също има някакъв вид "каси", има лимити. Повтарям – има лимити. Лимитите са различни: брой полагащи се на пациент изследвания или консултации годишно (в зависимост от заболяване, възраст и пр.), обща годишна сума на пациент за изследвания и за специалисти или по някакви други критерии. Важното е, че лимити съществуват, те са включени в писания или неписан договор, който осигуреният сключва със съответната "каса" и са широко популяризирани.


Тук някъде е и въпросът за единствената ни Каса. Лично аз съм скептичен, че наличието на много "каси" ще създаде така желаната конкуренция между тях. Например – една "каса" няма да има никакви лимити, друга ще предлага по-високи равнища на лимитите от сегашната, а трета – трето? Но това е отделен въпрос извън сегашната тема.


Второ – за направленията за болница. Известно е, че значителна част от заболяванията могат да се лекуват амбулаторно – в дома на пациента. За това трябва да има определен минимум санитарни условия и определен комплекс медицински грижи: например – посещения на медицинска сестра, лекарски визитации, безплатни медикаменти и пр.


Пита се кой общопрактикуващ лекар ще си рискува времето и медицинския авторитет, за да извършва подобно амбулаторно лечение, вместо просто да напише "направление за болнично лечение"? И най-вече – защо? Подобни въпроси се задават от медицинският мениджмънт в цял свят и в отговор има създадени зашеметяващо количество реално работещи практики. Визирам само една от тях:


Един ден болничен престой струва минимум 100 лв. За един ден амбулаторно лечение ОПЛ получава 30-60 лв. хонорар, пациентът – 20 лв. за медикаментите, а болницата "икономисва" между 20 и 50 лв. за пациент на ден. С 1000 леглодни по-малко, малка болница би икономисала 20-50 000 лв. годишно, а голяма - в много пъти повече.


Общата идея е – първичната помощ да е максимално ефективна и силно стимулирана, за задържа потреблението на скъпата за обществото болнична помощ.

Време за (обещаване на) реформи в здравната система

© Анелия Николова


5. Профилактиката (темата е много сериозна, за да пиша след нея популярното "глупако")


Няма лекар, който да не може да изнесе лекция за нуждата и за ползата от профилактиката. И няма по-запусната област от нея в здравната ни система – и далеч извън нейните предели.


Пояснявам, като вземам за пример прословутото "училищно здравеопазване". Отнася се за около 600 000 деца на съответната възраст.


Тук въпросът далеч не е има ли медицинска сестра/или лекар за спешна помощ в училището, а за много по-важни неща:


А. Събиране и детайлен анализ на данните за здравния статус на децата, получени при есенните медицински прегледи (друг въпрос е как и от кого те се извършват и кой последващо съхранява данните).


Б. Изготвяне на полицеви и на по-групови предписания – диети, режим на труд и почивка, физически натоварвания и пр. и пр.


И оттук започва най-важното – полицевата част от тези предписания трябва да се връчи срещу подпис на родителите на всяко дете. И да се архивира - за евентуален контрол на поведението на родителите.


Не медицинската част от тези предписания трябва да се постави на видно място на бюрото на местния кмет. От него пък зависи наличието на детски площадки, велоалеи, туристически пътеки, плувни басеини и пр. и пр. Пак от него зависи организацията на храненето в училищните лавки и столове и намирането на треньори по плуване, да кажем.


Така кметовете ще имат още едно поле за благородно състезание помежду си – кой какво е осигурил на "подведомствените" си деца. А пък от родителите зависи дали ще си изберат кмет, който да ги подпомага в осигуряването на профилактичен режим на децата им. Сложно става, нали? Особено ако вместо само да се иска "някой да даде", се налага И проява на личен ангажимент и участие.


По-нагоре – в министерства и ведомства, трябва да отидат препоръките за натовареността на учениците, за дневния им режим, за храненето им и за тежестта на раниците, да кажем.


6. Оптимизиране на заплатите на медицинския персонал


Умишлено не пиша "повишаване", а "оптимизиране" и ето защо. Верно е, че заплатите на лекари и сестри у нас са ниски и част от тях търсят по-високи в по-богатите държави. Но това е и световно явление – лекари пък от по-богати европейски държави поглеждат зад Океана. На наша си пък почва нещата изглеждат странно.


Първо – че лекарите са лошо платени е факт, само че слабо подкрепен с конкретни доказателства. Аз поне не съм видял в медия фиш на болничен лекар, в който да са отразени: щатната заплата, както и всички видове доплащания – от Каса, за дежурства, на разположение и пр. и пр. Второ – и по-важно. Чува се тук-там за високи и много високи трудови възнаграждения на водещи български лекари – дори до 5-цифрени суми. За това също няма никакви доказателства – както много други неща и това е една от търговските тайни, ревниво пазени в публичните ни по статут болници.


Ако тази търговска тайна отпадне и всички трудови доходи на лекарите станат публично достояние, ще се постигнат няколко полезни следствия:


- ще стане ясно как обществото заплаща труда на лекарите ни – по видове болници, по видове специалности, по видове труд и пр. Така ще се получи по-пълна представа за това заплащане и то ще може да се съпостави с това на други отговорни професионалисти у нас – учители, университетски преподаватели, учени, магистрати, военни, полицаи и пр. и пр. А на базата на съпоставката, ще могат да се планират и необходими промени


- ще станат ясни вътрешните дис/пропорции в това заплащане – пак по видове болници, по различни специалности и пр. и националният здравен мениджмънт ще може да вземе мерки за оптимизация.


Естествено, всичко гореказано се отнася и до медицинските сестри – една незаслужено рядко-обсъждана професия.

Кадър от протеста в защита на закритата болница в Девин пред Министерския съвет през октомври 2012г.

© Юлия Лазарова

Кадър от протеста в защита на закритата болница в Девин пред Министерския съвет през октомври 2012г.


7. Преформулиране на статута на публичните болници


Болницата е икономически обект. За всеки лекуван пациент се влагат ресурси – това е себестойността на лечение. За осигурените пациенти болницата получава цена от Касата. Във всеки отделен случай получената цена е различна от себестойността. Ако себестойността е по-висока от цената, болницата губи, ако е обратно – печели. Болницата получава пари и от: Министерството на здравеопазването (МЗ), частно заплащащи пациенти, наеми. Болницата губи пари от лечение на здравно неосигурени пациенти и от други незаплатени дейности.


Накрая на всеки период се изяснява крайният финансов резултат на болницата. Тя е регистрирана като търговско дружество в Търговския закон (ТЗ). Значи:


А. Болницата може да генерира печалба


Възникват обаче четири икономически въпроса:


1. В счетоводния език на болницата терминът "печалба" не съществува. Използват се евфемизмите "превишаване на приходите над разходите" и "счетоводна печалба". Защо се счита за непривично и даже неприлично болниците да генерират печалби?


2. Ако наличието на печалба се приеме за нормална икономическа реалност, то тя трябва ли да се облага с данък "печалба"?


3. Има ли регламент за какво да се използва тази печалба. Примерно – х % за бонуси, у % за закупуване на машини, апарати и пр., z % за квалификация на персонала и пр.?


4. И новопоявилия се днес въпрос – може ли и трябва ли държавата да иззема част от тази печалба? И по какъв регламент?


Възникват и два неикономически въпроса:


1. Няма ли ръководството на болницата да се устреми към "трупането на печалба" и в този си стремеж да:


- Снижи до опасно ниски нива себестойността на лечение на пациентите – като доставя евтини медикаменти и консумативи, влошава качеството на храната, намали персонала и съответно – качеството на грижите и пр. и пр.?


- Засили стопанската дейност – отдава под наем важни елементи на болницата, извършва и немедицински дейности и пр.?


- Започне да събира такси, хонорари и други суми от пациенти извън равнища приети като етични?


2. Морално ли е "генерирането на печалби" от медицинско заведение имащо функция да "произвежда здраве"?


Б. Болницата може да регистрира и загуба


Тук има други два въпроса:


1. Болницата може ли да фалира?


Болницата е важно социално заведение. Тя осигурява помощ на определено население, част от която е животоспасяваща. Така на практика болниците са елемент на националната сигурност. Поради това не може да се мисли за фалит (прекратяване на дейността им) по образеца на обикновените търговски дружества. Но това не е указано в ТЗ.


2. Кой всъщност е принципалът? На теория това е държавата – за държавните болници, общините – за общинските и държавата и общините в определена пропорция – за тези със смесена собственост. Практиката е по-сложна. Дадена общинска болница трупа задължения. Общината не иска или не може да ги плати. МЗ отговаря за цялостното медицинско обслужване в страната и в края на краищата заплаща задълженията на болницата.


Болницата безспорно е икономически обект, но по много характеристики се различава от обикновеното търговско дружество. Следователно, трябва да се внесат определени корекции и допълнения в ТЗ по отношение на статута на болниците. Болниците или изобщо трябва да се изключат от обсега на ТЗ, или да се разработи нов, специфичен за тях нормативен акт. И заедно с това да се реши еднозначно въпросът с множеството принципали и тяхната отговорност.

Искания от февруарския протест на лекари пред здравната каса

© Надежда Чипева, Капитал

Искания от февруарския протест на лекари пред здравната каса


8. Прозрачност на болничната икономика


Става въпрос за:


Първо – за детайлно изчисляване на всички видове болнични разходи и икономически индикатори: "разход на един пациент", "- на един леглоден", " - на едно изследване" и пр. и пр. Второ – за отчитане на всички тези видове разходи. Трето – за пълно публикуване на тези разходи – перо по перо, звено по звено, болница по болница в националната здравна статистика – достъпна за всеки български гражданин.


Но – понастоящем болниците като търговски дружества са задължени да публикуват само най-общи данни по баланса си. Информация от горния вид се счита за търговска тайна и не подлежи на публикуване.


Защо да се публикува – какви са ползите?


1. Подобна информация е необходима за Касата. Нейните експерти са непрекъснато под "огъня" на упреци за недостигащи пари по тази или онази КП. Реалната себестойност на лечението по всяка КП, във всички болници, ще покаже: ситуацията, причините за нея, тенденциите в миналите периоди, прогнози за бъдещи периоди. И дискусиите ще се базират на реални данни, а не на съсловни интереси или политически убеждения.


Абсолютно същото се отнася и за новоразработващия се "инструмент" – ДСГ.


2. Почти всеки отделен лев заплатен в болница, е публичен – постъпва от Касата или от МЗ. Значи именно гражданите ще знаят за какво конкретно се изхарчват тези над 2 милиарда лева.


3. Различните контролни органи ще разполагат с ясна картина на болничните разходи, в която едва ли не автоматично (а защо не и он-лайн) ще изпъкват величини отличаващи се от средните. И минималните, и максималните могат да бъдат обект на проверка и анализ.


4. Ако макро-мениджмънта на здравната система (Каса, Министерство и др.) констатира, че през първите няколко месеца на календарната година дадена болница губи, то ще има достатъчно време за реакция, преди да са натрупани значителни задължения.


5. Публикуването на подобна детайлна информация освен "осведомителен", би имало и значителен "профилактичен ефект". Когато един мениджър знае, че средните разходи, включително и за изследване на кръв, графия или за изпиране на килограм пране в неговата болница се публикуват, изкушението да направи някакво нарушение би било значително по-малко. А би се породила и здравословна конкуренция – за намаляването на някои разходи.


* *
Очертах само някои от проблемите, по които може и трябва да се води дискусия и да се състезават идеи за решаването им. Разбира се, освен тях има и редица други – бих ги нарекъл фундаментални проблеми.


Това са например: въвеждане и на персонални здравни сметки – в допълнение към (или като алтернатива на) солидарния модел, регламентиране на повече от една здравни каси, по-добро синхронизиране на здравната система със социалната такава, вкл. и усъвършенстване на работата на ТЕЛК, усъвършенстване на макро- и микро-икономическото управление на болниците, в това число и въвеждане на национално планиране на разпределението и снабдяването с медицинска апаратура и пр. и пр.


По скромната ми оценка, за решаването на тези фундаментални проблеми се изисква широко политическо съгласие, базирано на резултати от научни изследвания, на обширни и сериозни експертни дискусии, а защо не и на референдуми.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (57)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 4u4o
  4u4o
  Рейтинг: 1179 Неутрално

  Партията, която направи здравната реформа, ще се самоубие.
  Толкова издълбоко трябва да се реже и мерките са толкова непопулярни, че просто не виждам коя партия ще се навие да направи нещо сериозно.

 2. 2 Профил на http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  Рейтинг: 671 Неутрално

  въобще не им вярвам. искам лични здравни партиди.

 3. 3 Профил на l1
  l1
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Докото всеки министър председател може да бръкне в пенсионата здравно осигурителната системи добро не ни чака само ще отчитаме броя на мъртвите за да имат политико -олигарсите пари за харчене така щедро предоставени от народа.

 4. 4 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2014 Неутрално

  Кадър от протеста в защита на закритата болница в Девин пред Министерския съвет през октомври 2012г.
  ________________
  Закритата болница в Девин е показателен пример какво става като слушат чуждестранни "икономически съветници" и тук никой не влиза в затвора за безхаберие и кражби !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 5. 5 Профил на Maslara
  Maslara
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Здравеопазването и образованието са двата най-нереформирани сектора, а взимат най-голям дял от бюджета. Там трябва да се реже до кокал. Всички корумпирани и/или живуркащи чиновници трябва да се изолират от системата!

 6. 6 Профил на КУМЧО ВЪЛЧО
  КУМЧО ВЪЛЧО
  Рейтинг: 560 Неутрално

  Ръст на индустрията и намаляване на мършата. В това е решението. За това се изисква силна държава, която се управлява от българи на българска, а не на чужда държавна служба.

  "Казвам ви, че ако тия млъкнат, камъните ще завикат".
 7. 7 Профил на КУМЧО ВЪЛЧО
  КУМЧО ВЪЛЧО
  Рейтинг: 560 Неутрално

  [quote#2:"Дива селянка"]искам лични здравни партиди.[/quote]
  Искаш лична здравна партида, но когато се окажеш ялова, да имаш достъп до общественото осеменяване. Или пък ти е минало времето, за семе и жътва.

  "Казвам ви, че ако тия млъкнат, камъните ще завикат".
 8. 8 Профил на zlobar
  zlobar
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#2] от "Дива селянка":

  и аз искам, но някой от който зависи това решение не иска- защо ли?

  Не знам кой е Проф. Божимир Давидов, но доста странни идеи. Дано да не зависят от този човек реформи в здравеопазването.

 9. 9 Профил на http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  Рейтинг: 671 Неутрално

  До коментар [#7] от "КУМЧО ВЪЛЧО":

  Ти не ми бери гайлето. Аз от поглед прифащам дет се вика.Здрав ген -селски.Пък и храната ни еко -та и бебетата са еко.

 10. 10 Профил на КУМЧО ВЪЛЧО
  КУМЧО ВЪЛЧО
  Рейтинг: 560 Неутрално

  [quote#5:"Maslara"]най-нереформирани сектора[/quote]
  Най- нереформирани са онези сектори, които се реформират, за да папкат реформаторите.

  "Казвам ви, че ако тия млъкнат, камъните ще завикат".
 11. 11 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 671 Неутрално

  Случаят на Станислава Христова, която се чуди как да събере 40 000 лв., за да живее, далеч не е изключение. За съжаление голяма част от медицинските изделия, които са животоспасяващи за болните хора, не се заплащат от касата или държавата.
  137 000 вида са консумативите, които се използват в медицината у нас, според данните на Изпълнителната агенция по лекарствата. В бройката са включени от конци за операция, през реактиви за лабораторните изследвания, ушиватели и ортопедични стави, до сърдечни клапи и ендоваскуларни стентове. Огромна част от тези изделия не е ясно от кого се плащат.
  Каква точно сума вадят пациентите от джоба си всяка година за медицински консумативи - никой не знае. Според лекарите общо за тях се харчат между 600 млн. и 1 млрд. лв. на година. Единственият начин пациентите да са спокойни, когато се разболеят, е здравната система да има ясни ангажименти към финансирането на скъпите медицински консумативи, или поне към тези, от които зависи животът ни.

 12. 12 Профил на http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  http://www.vbox7.com/play:84a74fb2e3
  Рейтинг: 671 Неутрално

  [quote#8:"zlobar"]и аз искам, но някой от който зависи това решение не иска- защо ли? [/quote]
  Щото няма да могат да ровят с черпака без да ги гепя.Даже и с капкомер ще им е трудно да ме обират тогава..

 13. 13 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 671 Неутрално

  Здравната каса беше създадена като обществена институция за потребителите на здравно осигуряване, не само за пациентите, но и за хората, които плащат здравни осигуровки, но не ги ползват, защото парите им отиват за заплащане на здравни услуги за други хора.
  Още в самото начало на своето създаване НЗОК беше това, за което днес всички говорят - имаше квота на гражданите, на представителите на обществото, като тази квота се гарантираше чрез представителите на общините и на общинските съвети. Имаше 54 представители в Общото събрание, имаше много по-добро представителство, институцията беше наистина със заявка да бъде обществена и максимално много хора, които имат отношение към здравеопазването, да участват във вземането на решения.

 14. 14 Профил на инж. Филип
  инж. Филип
  Рейтинг: 461 Неутрално

  9. И накрая отиваш и си плащаш, щото доктора тука няма да седи, а ще избяга в чужбина. А ако не си плащаш ще избяга и пак няма да има здравеопазване.

  Гледам доста народ се ориентира към летищата днешно време. Пожелавам им успех!
 15. 15 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1037 Весело

  Според мен единствения начин да започнат някакви съществени реформи в здравеопазването, образованието и други важни обществени сектори е ПУБЛИЧНОСТ и ДЕТАЙЛНОСТ на изразходването на пари в тези сектори.

 16. 16 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 671 Неутрално

  Балансите в здравеопазването във времето се нарушиха, касата се одържави, на практика стана придатък на държавата. След 2001 г. беше много силно манипулирана от Министерството на здравеопазването, през последните години - много силно от Министерството на финансите, директорът се избира от Народното събрание, т.е. изцяло политическо назначение, изцяло продукт на мнозинството.
  Всичко това са много сериозни проблеми, които за хората изглеждат далечни, но всъщност, ако те искат да има справедливост, ако искат да получат здравната услуга, за която са платили и да не им се налага да плащат допълнително двойно-тройно и четворно, ако хората искат да спре даряването с есемеси на пари за лечение и да получават това, за което плащат трябва да започнем именно от там - от начина, по който е конструирана системата - система, която е силно политически зависима, система, в която държавата определя всичко, система, в която министърът на здравеопазването може да определи къде да отидат парите, а не смисълът, не нуждата, система, в която министърът на финансите може да национализира за една нощ 10-годишните спестявания на българските граждани – такава система не може да произведе обществено полезен продукт.

 17. 17 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 671 Неутрално

  Тази година договарянето на здравната каса с фирмите за стойностите на медицинските изделия не само че не смъква цените им, но дори ги оскъпява в пъти.
  За предизвестения край на търговете за тези изделия се знае от януари. За него предупреждаваха директори на болници, национални консултанти, пациенти и кой ли не. Само ръководството на касата уверяваше, че едва ли не ще удари санитарния минимум на цените.
  Хубавото е, че методиката, по която вървят преговорите, се обжалва в Комисията за защита на конкуренцията. Защото, ако предложените солени тарифи станат факт, тази година касата ще трябва да плати поне 4 пъти повече за консумативи. А някои критерии са така написани, че победителят да е точно определена фирма.

  За всичко това здравната каса мълчи. Сякаш се разплаща със свои средства. Сякаш законът е отредил да разходва парите на осигурените по възможно най-неефективния и тъмен начин!!

 18. 18 Профил на КУМЧО ВЪЛЧО
  КУМЧО ВЪЛЧО
  Рейтинг: 560 Неутрално

  [quote#13:"БОРБА С МАФИЯТА, ЗА ДОБРУВАНЕТО НА НАРОДА С 27 !"]НЗОК беше[/quote]
  Беше защото разполагаше с парите от здравните осигуровки. След ГЕРБ обаче НЗОК не разполага с тези пари. С тях се разпорежда министъра на финансите, обслужвайки политически интереси. Може би " вид плащане 111111 " ти говори нещо. Всичко е добре подредено за крадене от общественото социално осигуряване. И от пенсии и от здраве. Личните осигуровки са за партийно ползване. Освен това, като четеш, ще установиш, че в 111111 не внасят гарантираните крадци.

  "Казвам ви, че ако тия млъкнат, камъните ще завикат".
 19. 19 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1855 Любопитно

  Ами нека да е солидарна. Цените на лечението са като в чужбина (няма да се дотират болници, и лекарите няма да бягат), болните ще си плащат 30-тина % от лечението, а държавата ще додава останалото. Уловката е, че първо болния ще трябва да си внесе неговото, а после идва онова с додаването. Който иска да се застрахова здравно, който иска да внася във фонд, който иска да комбинира, който си прецени да си къта парите в банка или в буркани... Хем и източването на касата ще намалее (защото частните застрахователи и фондове ще следят за излишно лечение), хем няма да се занимават едни инспектори (и да получават едни заплати) с проверка на здравни осигуровки, хем ще има справедливост, защото всеки болен ще си е платил процентите от лечението...
  В японско така правят, и не протестират.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 20. 20 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 808 Неутрално

  [quote#1:"4u4o"]Партията, която направи здравната реформа, ще се самоубие. [/quote]

  +++В това няма никакво съмнение.А колкото по-голяма е една партия,толкова по-малко е склонна на самоубийство.

 21. Не желая солидарна осигурителна система,а индивидуални осигурителни / и наследяеми/ сметки.Не искам с моите пари да се лекуват търтеи и да се хранят крадци от държавната администрация.Всичко друго по темата е замазване на очите на избирателя...

  Боли ме от овчедушието на хората...
 22. 22 Профил на LegalEagle
  LegalEagle
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Цитат: А) Решителен отказ от пълноценно медицинско обслужване на неосигурените. Или – те да получават безплатно задължителната спешна помощ, родилна помощ, профилактика, известен обем първична, но не и всички останали видове помощ.

  Ха-ха. Ами сега да не би да има пълноценно медицинско обслужване, г-н професоре? Освен това авторът звучи като като сталинист - има човек има проблем, няма човек... А защо да не отидеш и просто да си платиш и да не робуваш на вашата непоправима здравна система?

 23. 23 Профил на www
  www
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Защо когато лекар пише за здравната реформа винаги почва с парите. Лъжа е, че у нас има само 1 милон неосигурени. Всъщност у нас има само малко повече от 2 милиона които плащат! защото другите получават по право. Това прави здравната осигуровка данък върху трудовите доходи! Да са иска повече солидарност от това е безумно, а и след като повечето приходи в здравната система така или иначе идват от другите данъци е очевидно, че здравното осигуряване в този се вид не работи и никакви закани и принуди няма да променят това. Още нещо - иска ми се поне един експерт от системата да пресметне приблизително дела на заплащането под масата в системата както и % на фалшивите хоспитализации. Съвсем очевадно е, че у нас няма 1,6 милиона болнични пациенти и това е основната причина за недостига на пари! Докато медицинското съсловие издига в култ измамата и печалбарството да говорим за здравеопазване е меко казано неуместно.

 24. 24 Профил на Forest
  Forest
  Рейтинг: 1149 Неутрално

  има само един начин здравеопазването в България да се подобри - да излезне държавнта от него. всичко друго е илюзия.
  на първо време трябва да се закрие държавната здравна каса. от там нататак всички проблеми ще се решат от само себе си на пазарен принцип - ниските заплати, многото болници, високите цени на лекарствата.

  Истината ни прави свободни.
 25. 25 Профил на Горгона Медуза
  Горгона Медуза
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Реформите в здравната система са толкова добри, колкото и реформите в останалите сфери, само дето в единия случай те уморяват бавно и мъчително, пък в другия бързо и мъчително.

 26. 26 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1598 Весело

  $$$ Решението: безмилостно и безусловно закриване на част от болничните легла. $$$ -длйф,цй кд ийдйрсйд

  [quote#5:"Maslara"]Здравеопазането и образованието са двата най-нереформирани сектора, а взимат най-голям дял от бюджета. Там трябва да се реже до кокал. [/quote]

  Пълна скръб, пичове, които и да сте.....
  Единият иска БЕЗМИЛОСТНО, а другият иска да РЕЖЕ ДО КОКАЛ. Ставата за месари.
  Много добре, но така се действа срещу враг, на бойното поле, във война до пълно унищожение. Вие кого и какво искате да победите?
  Мисленето, мисленетоо .... хомо сапиенс!
  Но виждам особената ви напористос и веднага ви предлагам от моите "играчки". Моят бизнесът също трябва да върви. Гарантирам ви пълно постигане не безмилостност и резня.
  И като направите безмилостна резня, надявам се все пак да ви е останало население. За да ви продам още...

  P.S. Явно това е нивото на дясното у нас. Все пак вестникът е десен. Имам предложение към собственика: сложете и едно настроение "парверзно-жестоко". Да си имам дума с такива индивиди.

 27. 27 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 886 Весело

  До коментар [#24] от "Forrest Gump":

  Поредния глупав лозунг, "Държавата да излезе от...." Тя Държавата вече "излезе" от земеделието и хранителната промишленост и затова ядем 85% вносна храна, "излезе" и от индустрията и затова 450000 са без работа, за младежката безработица да не говорим...

  Така че преди да "излизаш", погледни първо през вратата..... да не "излезеш" в никадето....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 28. 28 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1037 Весело

  [quote#24:"Forrest Gump"]има само един начин здравеопазването в България да се подобри - да излезне държавнта от него. всичко друго е илюзия.[/quote]Нима!
  В САЩ е точно така. Те харчат 20% от БВП за здраве и въпреки това казват, че обслужването е по-лошо от това в много европейски страни с държавно здравеопазване.

 29. 29 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 886 Весело

  Глупавите рЕформи на седерастията в областта на здравеопазването доведоха до днешната криза....
  От кризата, както е представена от автора, излизане няма....
  Да се надяваме, че бърка и сигурно бърка!!!
  Най-мабкото щото си представя здравеопазването като "бизнес", нещо като "здравните работници" на Тато, нещо като продаване на кебабчета..... нещо, като нищо!!!!

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 30. 30 Профил на WD
  WD
  Рейтинг: 454 Неутрално

  Нашето здравеопазване е учудващо добро за мизерните средства, които се отделят. Оттук нататък има два пътя - значително повишаване на заплащането на лекари и сестри за да отговаря на нивото на здравните грижи или осезаемо снижаване на качеството при запазване на сегашното нива на финансиране.

 31. 31 Профил на darki80
  darki80
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Страшно много ми се иска тази реформа поне да тръгне. Уви, през последните години се забелязва едно истинско целенасочено съсипване на здравната система. Без съмнение има някаква цел всичко това. Политиците, медиите правят всичко възможно, за да очернят лекарите. След години ще сърбаме тази попара.

 32. 32 Профил на WD
  WD
  Рейтинг: 454 Неутрално

  Колкото до многото хоспитализации, многото болници, големите разходи и т.н. - на 100 000 души население Австрия има 27 000 лекувани в болница, България и Германия - по 23 000.
  На 100 000 души ние имаме 661 легла, Франция - 642, Полша - 658, Австрия - 762, Унгария - 718, Германия - 824.
  За разходите по - у нас се отделят (публични и частни средства) - 6,9 % от БВП; Австрия - 10,4%; Германия 11,1%; Франция - 11,6%. Като абсолютни числа пък просто няма база за сравнение.

 33. 33 Профил на pastor
  pastor
  Рейтинг: 726 Неутрално

  "- Неосигурените досега, ще се се почустват включени в системата и (може би) поне с малко ще повишат отговорността си към нея."
  След този популизъм не ми се четеше по-вече!
  Какво по-добро включване от сегашното! Куче с кокал ще плашим!
  Истинското решение е чисто дясно - който плаща, той поръчва музиката!
  Демонополизация на касата.
  Лични партиди
  Животозастраховането като отделен стълб в здравеопазването.
  Градация на услугите в зависимост от постъпленията за тях.
  Непопулярен, но необходим ход!
  Замазването и размиването на проблема не води до неговото разрешаване!

  pastor
 34. 34 Профил на mi6kro
  mi6kro
  Рейтинг: 400 Неутрално

  Дневник, струва ми се, че вече съм чел тази статия.

  До коментар [#33] от "pastor":

  С личните партиди не се ли плаща за неща, които я ползваш, я не ползваш ?

  Дали КЗК ще разбере когато частните фондове се разберат консумативите и лекарствените препарати да "не" са по-скъпи от реалната им себестойност ?

  Местан да се извини за "РИТОРИЧЕСКИ" ! #236 едно-мандатни региона за страната + 4 едно-мандатни района за чужбина
 35. 35 Профил на sushi
  sushi
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Основният проблем професоре е, че приемате болниците като стопански субект т.е. съществуват за да печелят. ДА АМА НЕ!!! Основното предназначение на болницата и единствено оправданото и' съществуване е ДА ЛЕКУВА! Докато поставяте печалбата пред лечението няма да има нито пари, нито добро обслужване, даже няма да има и доктори. Какво става сега- малко на брой "стари пушки" печалбарстват за сметка на пациентите и за сметка на младите доктори. Те просто са обсебили всичко и младите като постоят година-две разбират ,че няма оправия и заминават. Лекарския състав остарява и намалява. качеството отива все по-надолу. Хората виждат, че и със застраховка пак трябва да си доплащат и то неоправдано високо за процедури, лекарства, консомативи... Виждат , че на тях гледат не като на пациенти , а като на бройка, като на ходещ портфейл. Това дава отлив на пациенти. От доста време ние сме по тази спирала надолу.
  Та, така професоре, първо се разберете какви сте - лекари или търговци. Ако сте търговци/подобно на американската система/ тогава не говорете за лечение на българите. Това обслужване не е здравна система, а е просто покупко-прогажба.
  ПП. Важи и за образованието. Делигираните бюджети съсипаха качеството. Печалба при държавно образование и здравеопазване не е задължително. Целите са съвсем други.

 36. 36 Профил на Нина Цачева
  Нина Цачева
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Да се отдели болничната от извънболничната помощ! Тук е проблемът !

 37. 37 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1505 Неутрално

  Има една по-хубава статия на професора : Проф. Божимир Давидов:' Стига социализъм в здравната система'
  http://www.slkbg.net/archive/novini/307612380-prof-bozhimir-davidov-stiga-socializam-v-zdravnata-sistema/

  Тази е малко омекотена...
  Само не съм съгласен за малките болници. Слава Богу съм в друг сектор , та не може никой да ме обвини в конфликт на интереси защитавайки малките болници. Не е нормално една пневмония да се лекува на 90 км от населеното място на пациента. Не е нормално за един апендицит също да се бие 100 км. Не става дума за селища с 1000 души , а за градове с 10 000-20 000 души , които остават без какъвто и да е стационар. Така ли е в Германия. Не не. Една малка болница има определен обем дейност с която се справя много добре. Там трансплантации няма да правят , но един куп заболявания няма да стигат до централните. Когато нямаш обаче детско и АГ отделение , деца повръщат в Бърза Помощ и още 90 км по завоите, а родилки раждат по пътя. Това са фактите и в момента. На мен от 22 г стаж в последните 2 години вече втори път ми се налага да водя раждане в дома на пациентки и това не е нормално в XXI век. Това за висококачествената помощ в 10 големи болници прокарвани от правителството е грандиозен блъф. За всички е ясно, че това са икономии на средства нямащи нищо общо с медицинската целесъобразност. Спешната Помощ по малките градове е пробита отвсякъде , а отговорността за здравето на пациентите се прехвърля на този 'до който стигнат' В СМП на малките градове не се правят рентгенографии при травми дори на деца, пациентите чакат понеделника, не се викат консултанти за остър корем също за деца, терапията се свежда до съвета 'обадете се на личния лекар'. Никой не иска излишни структури и соц-разточителство, обаче не се подвеждайте по уж високите стандарти , които щели да се осигурят с централизиране на здравеопазването, защото утре и на по-големите болници в София ще кажат ,че са излишни, щото пациентите ще се превеждат във Виена при още по-големи специалисти...
  Централизацията на здравните грижи само в областните центрове означава само едно -правим икономии, а вие там в периферията се оправяйте както можете, а ако се оправите да не забравите да гласувате за нас, нали така, айде със здраве и Господ да ви помага...

  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
 38. 38 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1505 Неутрално

  До коментар [#23] от "www":

  Да беше проверил първо ,че проф. Божимир Давидов е ИКОНОМИСТ , а не лекар ...

  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
 39. 39 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1598 Любопитно

  [quote#37:"Dr_Doolittle"]Централзацията на здравните грижи само в областните центрове означава само едно -правим икономии, а вие там в периферията се оправяйте както можете, а ако се оправите да не забравите да гласувате за нас, нали така, айде със здраве и Господ да ви помага... [/quote]

  +++++++++++++++++++++++++++++++

  Най-вече - "ДА НЕ ЗАБРАВИТЕ ДА ГЛАСУВАТЕ ЗА НАС...".
  МАЛТУСИАНЦИ!
  Но на такива и изборните им резултати се поддават на малтусианско обяснение.

 40. 40 Профил на Lady V
  Lady V
  Рейтинг: 450 Любопитно  До коментар [#39] от "AzDebil":

  През 1798 Малтус публикува своето "Есе за законите на населението”. Според него, ако не се ограничи, човечеството върви към демографска катастрофа, защото населението се увеличава в геометрична прогресия, докато средствата за изхранването му - в аритметична. Според него това, което държи населението под контрол са нещастия (войни, епидемии, глад и болести), морални ограничения и поквара (към които той включва убийства, предпазване от забременяване и хомосексуалност). РАЗБИРА СЕ ,ЗАЩО НЕ...,КАКВО ЛИ НЕ ИЗЖИВЯ НАРОДЪТ НИ. (*не държа тон,това е просто навик.)

  Ангелите я наричат небесна радост, дяволите я наричат адска мъка, хората я наричат Любов
 41. 41 Профил на Lady V
  Lady V
  Рейтинг: 450 Разстроено


  До коментар [#39] от "AzDebil":
  Това вече е безумие и жестокост!

  Ангелите я наричат небесна радост, дяволите я наричат адска мъка, хората я наричат Любов
 42. 42 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1505 Неутрално

  До коментар [#35] от "sushi":

  И като трябва да лекува ,трябва да фалира ли ? Или не те интересува ,че болниците трупат дългове стига да те лекуват безплатно. Това е егоизмът на първия ял и облизал лъжицата , пък тези след него да ядат с пръсти и к'вото намерят във фалиралата болница

  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
 43. 43 Профил на Lady V
  Lady V
  Рейтинг: 450 Любопитно

  До коментар [#39] от "AzDebil":

  Днес май си ядосан?

  Ангелите я наричат небесна радост, дяволите я наричат адска мъка, хората я наричат Любов
 44. 44 Профил на Noname
  Noname
  Рейтинг: 617 Неутрално

  Такъв анализ трябва да започне с какви са проблемите в здравната система, а според участниците в системата проблемите са различни. Очевидно за лекарите проблемите са финансови, но за пациентите са качеството на здравната услуга! Продължаваме да четем някакви анализи, които слагат лекарите в центъра на здравната реформа. Презумпцията продължава да бъде че пациентите съществуват заради лекарите, а не обратното...

 45. 45 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1552 Неутрално

  Много сериозен анализ.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 46. 46 Профил на goblenka
  goblenka
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Не ми трябва обещание! Може да мълчат, но ако направят нещо добро, аз ще разбера!

  goblenka
 47. 47 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1391 Гневно

  Колега, най-напред ще цитирам една история от древна Гърция. Царят на Атина пратил при царя на Спарта пратеник да го убеди нещо си. Оня държал няколко часова реч.
  Накрая царят на Спарта, който придремал за кратко, му казал следното:
  - Началото забравих, поради което не разбрах средата. Колкото до края, съвсем не съм съгласен с него.
  В цялата тая словесна диария не видях предложен отговор на най важния въпрос:
  КАКВО ПРЕДЛАГАТЕ ДА СЕ НАПРАВИ ЗА ДА СЕ СПРЕ ИЗТОЧВАНЕТО НА КАСАТА?
  И ДА СЕ ВЪРНАТ В НЕЯ ИЗЧЕЗНАЛИТЕ 2 МИЛИАРДА?
  Защото, ако те си бяха на мястото, разговорът щеше да е съвсем друг.
  Сега, по точки, (ама не всичките, щотъо няма нито време нито търпение)
  Относно болничните легла. Като ще се намаляват, не е ли редно да започнете най-напред от нароилите се частни болници, с които е претъпкана София и през немалко от които просто се препират пари? Защо и Министерство и Каса така безотговорно и безотказано сключват договори с тях при първо поискване? Аз знам отговора, ама искам да го чуя от вас. Защото побеснявам от идеята, да оставите хората от градчета и селца като Девин и околия без болица, за да направи тати на дети от Горно Нанандолнище болница в София, за да си има. Има такива случаи.
  За профилактиката, глупако! Темата е токова сериозна, че не мога да не ви титулувам, защото скривате по най-циничен начин, че при сегашното състояние и отношение на Касата към лекарите, профилактика и статистика, няма и не може да има! В медицинските документи масово се пишат лъжливи диагнози, за да може пациентът да бъде лекуван по някакъв начин. Да, на много места се пишат и за да вземат повече пари от касата, но основната причина е да могат хората да бъдат лекувани, без да плащат непосилни за тях цени.
  И още, това за което пишете в училищата търябва да се извършва само и единствено от лекари. Сестрите не могат да се справят с него.
  И най-накрая - лекарските заплати и фишовете.
  МИ няма да видите разбивки, колега. И вие прекрасно знаете защо. Защото по закон, 40% от цената на клиничните пътеки, трябва да се изплати на МЕДИЦИНСКИЯ персонал под формата на заплати, разпределени по правилник разработен от медицинския съвет на съответната болница. Кажете ми ЕДНА поне, в която закона да се спазва, че вдигна паметник на директора ѝ!
  Законът масово се гази, парите се разпределят с едноличното решение на директорите по тяхно усмотрение и в размер много по-малък от предвидения защото от тези 40% се покриват не само заплатите на немедицинския персонал, но и други разходи, които нямам как да бъдат платени от недофинансираните пътеки, а Лекарският съюз и профсъюзите мълчат като биен г.з.
  Е затова няма и да видите документ.
  Айде да почнем оттам, а за другите неща да разглаголстваме после.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 48. 48 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1391 Гневно

  P.S. Щото иначе вярно ще излезе това което се говори - То добре беше на професор, ами на лекар отиде ли?

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 49. 49 Профил на malart
  malart
  Рейтинг: 759 Неутрално

  Профилактиката е панацеята, ама понеже там няма евтини политически дивиденти и е по-дългосрочна политика никой от късогледите паразити в политиката няма да си мръдне пръста в тази област. Здрави и прави деца - здрави и прави зрели хора, които не се лекуват от високо къвно, диабет, сърце на по 35-40 години. Ама така ще намалеят приходите на аптеките, няма консумация на лекарства. Значи няма интерес, няма "растеж" на бизнеса. Няма интерес хората да са здрави.

  malart.blog.bg
 50. 50 Профил на radev1950
  radev1950
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Нито дума за фармацията- този източник на корумпиране на лекари и аптекари от което страдат пациентите.Десетки пъти съм виждал пласьорите на фармацията как разговарят с лекари и как предлагат персонални бонуси.

 51. 51 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1855 Весело

  [quote#20:"vjacho"]Партията, която направи здравната реформа, ще се самоубие. - цитат на коментар #1 от “4u4o”

  +++В това няма никакво съмнение.А колкото по-голяма е една партия,толкова по-малко е склонна на самоубийство.[/quote]

  Трябват ни повечко партии-камикадзета. Една за здравната система, една за пенсионната, една за енергетиката, една за електронният докоментооборот в държавната машина, една за правосъдната система, една за...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 52. 52 Профил на slow_sink
  slow_sink
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Много навремена и добра статия третираща въпросите в здравеопазването = И по-точно въпросите на болничното здравеопазването
  Липсва един елемент а именно заплащането на екипите работещи в анестезиология-реанимационата и интензивна дейност л
  Разглеждането на финансирането на заплатите на персонала-
  лекари-сестри и санитари е изключително важен защото точно този сектор на практика определя в голяма степен хараутера на всяка болница Т=Е дали в нея ще има голяма хир= деиност - тавтологична - и т=н Или ще се занимава предимно с гръдно и коремна хирургия - неврологии и урология и т=н=
  Заощото тази деиност е отговорна скъпа а може би най-скъпата в една болница -като ресурс - в крайна сметка финализира работата на една хирургия в по общ порядък И АГ секторите и хирургията в детската ранна възрас с
  редицата вродени болест и т-н Тук се отнасят и случаите на дедицата диагностични приоми свисок риск за болния - които макар и не хирург- изискват интензивна намеса от страна на анест=-реанимац- екипи и т= н
  Казвам това заощото до сега тази деиност веднъж се плащаше от МНЗ сега от ЗК или пък --
  Но факта е един- Парите за тези отделения бйха намалени почти с 50%= от ЗК= Това стана като се въведоха цени на дейностите в Интз= Оптд= в строго фиксиран вид дейности 9 или 10 броя на ден= Това е Извън тях други присъщи дейности не са обект на финансиране-

  Господи дайми смирение и пуслошание
 53. 53 Профил на goblenka
  goblenka
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#52] от "slow_sink":

  Едно ще ти кажа: докато социалните сфери са преместени в търговския сектор, никоя реформа няма да ги направи добре работещи! Говоря преди всичко за образование и здравеопазване! Ще ми се да добавя и култура!

  goblenka
 54. 54 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1855 Неутрално

  До коментар [#53] от "goblenka":
  Ами Хипократ (онзи същия с клетвата) препоръчва на учениците си, първо да си вземат парите, а после да лекуват болните, защото като оздравеели, пациентите почти винаги забравяли да си плащат... Та търговията и социалните са си свързани. Проблема идва, когато това се забрави и политиците го ударят на популизъм без финансово покритие.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 55. 55 Профил на goblenka
  goblenka
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#54] от "gost22":

  Нееее... От Хипократ до днес е минало много време! Би трябвало да се развием. Човешкият живот, респективно, човешкото здраве не са и не е допустимо да бъдат стока! За това и не трябва да са в една зона с търговията, макар да имат много допирни точки. Вярно е, че лекарствата, апаратурата, самите сгради, консумативите, труда на медиците и помощния персонал струват пари, но, който е решил да се занимава с тази работа не трябва да си поставя високи материални цели, а духовни и морални. Също, както творците не мислят първо какво ще спечелят от творбата си, а изживяват катарзис и удовлетворение, докато я сътворяват. С пълно съзнание, към тези хуманитарни дейности, здравеопазване, образование, култура, добавям и екология, защото от нея зависи всичко останало. Та, тия неща хем са много скъпи, хем не са стока и предмет на търговия. За това и трябва да са основните пера, които да се захранват от нашите данъци. Прибавяме и подкрепата за онези, които не могат да покрият базовият стандарт за самостоятелен живот. Това е. Всички останали сфери не бива да разчитат на бюджетно финансиране. Те са бизнеси и трябва да трупат капитали за собствениците си и да попълват хазната. Трудът също е бизнес. Трябва да се научим да управляваме и търгуваме със знанията, уменията и физическата си сила. Просто е, но никъде не се прилага такава схема на обществено и държавно устройство. Може би, защото не е угодно на мнозинството. Не знам! И тук ще имам много опоненти, много минуси. Ако се замислите, ще проумеете, че има неща, които сме получили, без да сме ги заслужили, още при раждането си. Получили сме ги като кредит, който трябва да изплатим и с които нямаме право да търгуваме. Това са нашите живот, среда / социална, територия, по-късно - професионална / които не просто трябва да поддържаме и експлоатираме, а да поддържаме и облагородяваме. Наши са си наученото, опита, професионалното израстване, бизнес натрупванията, политическото и социално израстване. На края, когато ни изпращат, това остава като наследство. С това ще ни запомнят.

  goblenka
 56. 56 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1855 Неутрално

  [quote#55:"goblenka"] За това и трябва да са основните пера, които да се захранват от нашите данъци.[/quote]
  То така, ама данъците са "две риби", чакащите на тях са "цяла сватба" хора... Математика му е основата на социалното, като на търговията — няма как да раздаваш това, дето го нямаш.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 57. 57 Профил на goblenka
  goblenka
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#56] от "gost22":

  Така е. Никой не е Христос, та да нахрани с две риби цяла сватба, или да превърне водата във вино. Но... Има много причини за това, да се множат многото нуждаещи се от социална подкрепа. И, както за много неща и тук има възможности за успешна превенция и работа за трайно изваждане на много хора от такава ситуация. Защо не се работи ефективно в тази посока, не знам. На въпроса ми към сегашният соц. министър, ако и да получих пространен отговор по същество, не бях доволна. Центърът не беше върху трайно решение на проблемите, а към постигане на краткосрочни, временни резултати, и веднага след това, неизбежно ще последва бум на социални нужди, фалити, отнемане и на последната материална опора на много хора. Докато центърът не се постави на място, а се търси само козметичен ефект, ще имаме нужда от чудесата на Христос! И, понеже не сме Христос, нуждите от чудеса ще висят не задоволени, а недоволството ще расте, до като премине критичната точка и повлече системата долу! Този сценарии е пред очите на всички до сега управлявали. Защо го пренебрегват? На какво разчитат? Особено сега, след като ясно са видели, че критичната точка е премината- не знам.

  goblenka
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK