Димитър Димитров, политолог: Абсурдно е партиите да се надяват на предимство с промени в избирателната система

Димитър Димитров

© Юлия Лазарова

Димитър ДимитровВ отговор на въпроси от читатели "Дневник" се обърна към специалиста по избирателни системи Димитър Димитров, за да разясни методиката за определяне на изборните резултати.


Димитър Димитров е политолог, преподава избори и избирателни системи и електорална социология в Софийския университет. Участвал е като експерт в консултациите по сега действащия Изборен кодекс, в изготвянето на експертно решение за активната изборна регистрация, както и в множество изследвания на изборите в България от 1990 г. насам. Член е и на Изборния борд към Министерския съвет.


Какъв е основният принцип, по който получените гласове на парламентарните избори се преобразуват в мандати? Как се отразяват постоянните промени в методиката на изчисляването на резултатите?
- Като цяло важната част на алгоритъма за определяне на изборните резултати остава непроменена от 1990 г. Това е добър признак на устойчивост. Състои се от една първа стъпка в алгоритъма, в която разпределението на мандатите в парламента става в национален избирателен район, или на национално равнище, както обичайно се определя. Така 240 места се разпределят на базата на гласовете, подадени за партиите, преминали бариерата от 4% от действителните бюлетини. Всичко това става в една стъпка и това е важно, защото придава устойчивост на системата за разпределение на местата.


Обратният механизъм, предлаган от БСП през 1991 г., е да се изчисляват резултатите в отделните 31 многомандатни избирателни района. Предложената тогава система и методика дори носи името на бъдещия премиер Жан Виденов. И е солидарно отхвърлена от всички останали участници. Всъщност група математици, най-вероятно водени от академик Благовест Сендов, предлагат първата стъпка да бъде на национално равнище, за да бъде това разпределение възможно най- устойчиво. Цената на тази устойчивост е локалната диспропорция на районно равнище. В районите няма съответствие между дяловете гласове и дяловете места. Съответствие би било възможно при равномерно представяне на листите по райони, т.е., няма партии, по-силни само в дадени райони на страната. Освен това общият брой на мандатите в отделните райони по конституция е пропорционален на дяловете население в районите, а мандатите се разпределят на база действителните гласове, подадени за листи, преодолели бариерата.


Т.е., националният избирателен район придава стабилност на изборния резултат. Предпазва ли той изборите от манипулации?


- В известна степен. Докато има такъв район, 10-те процента, които една партия е получила на изборите, казват, че тя ще получи 24 места в парламента. И да си купи партията 1000 гласа, процентът ѝ ще стане 10.1 и нищо няма да се промени. Когато обаче се правят 31 разпределения за всеки район, не 1000, а и 500 гласа могат да бъдат определящи, за да спечелите един мандат. Определящото значение на малък брой гласове ще принуди партиите да се занимават приоритетно с "добиването" им. С всички възможни средства и на всяка цена.


За националния район - до 2009 г. се използваше един относително сложен метод, таблица с делители "Д'Онт". Сложен в сравнение с въведената квота "Хеър", или метод на най-големия остатък, който позволява изчисляване на коляно. Така не е необходимо депутатите да се запознават с някакви енигми като "Д'Онт", достатъчно е да седнат и да си умножат броя гласове по 240 и да ги разделят на всички гласове, подадени за партии над 4%, и така ще получат приблизително резултата си. Могат да си го направят вкъщи, няма нужда да питат никого. Не, че няма десет калкулатора за "Д'Онт" в интернет. Но те предпочитат да могат да го направят на ръка и се чувстват по-сигурни.


Принципът е прост - броят гласове, който една партия е получила, се умножава по 240 и се дели на броя гласове, подадени за всички партии, прехвърлили 4-процентовата бариера. Така се разпределят повечето места. Тъй като при делението не се получават цели числа, разпределените мандати са малко по-малко от 240. Останалите няколко места се разпределят според размера на остатъците - първо мандат взима партията, който има най-голям неоползотворен остатък, след това - тази с втори по размер и т.н., докато се достигнат 240 места.


По-простият - и приблизителен - начин е, като се вземе процентът - имате 20% от гласовете за партиите над 4%, умножавате по 240 и го делите на 100. И така получавате 48 депутати, ако имате точно 20%. Ако имате малко повече или малко по-малко, резултатът ще зависи както от остатъка, така и от остатъците на другите партии - вашият може да остане неразпределен. Затова се казва, че структурата на остатъците, която е съвършено случайна, е от значение за крайния резултат, при условие, че разпределените чрез остатъци мандати са определящи за образуването на мнозинства. В реални разпределения у нас разликата между 120 и 121 мандата ще зависи от случайната структура на остатъците.


На практика изборният резултат е това, което се прави на първата стъпка - разпределението на мандатите по партии или коалиции.


Кой спечели и кой изгуби от въвеждането на квота "Хеър"?


- През 2009 г. вкарването на квота "Хеър" размества едно място. Изчисленията показват, че благодарение на метода на най-големия остатък РЗС е получила едно място допълнително за сметка на ГЕРБ.


Освен това, ако нямаше мажоритарен елемент, БСП щеше да има 6 мандата повече, сините - 2, Атака - 3 и т.н., а ГЕРБ - 11 по-малко. Промяната на избирателната система беше решение, взето от БСП, когато те си мислеха, че ще са първа партия. В последните три седмици на кампанията тогава нагласите се обръщат, съответно предимствата получава ГЕРБ. Добре е когато се пишат правила, те да имат универсална приложимост, и доколкото е възможно, да не са продукт на политическия контекст и производна от него калкулация. На практика последният състав на парламента беше производна на грешните стратегии на БСП.


При всички положения обаче идеята да променяш избирателната система, за да си създадеш едно малко и условно предимство, е абсурдна. Тя прилича на депутата от ГЕРБ, който носеше чувал с бюлетини при последния местен вот - не променя съществено изхода от изборите, но резилът остава. И всичко това - за да покажеш съпричастност с партията.


Димитър Димитров, политолог: Абсурдно е партиите да се надяват на предимство с промени в избирателната система

© Юлия Лазарова


Разпределението на мандатите в национален район е първата стъпка. Какво следва?


- Освен националния, в България има и 31 многомандатни района, а партиите имат листа за всеки от тях. Тази комбинация от национален район и многомандатни райони отчасти се дължи на това, че 1991 г. всеобщо лоби на всички провинциални депутати колективно настояваше да няма национална листа. Те се чувстваха безсилни да се преборят с парашутистите, които партийните централи в София биха спуснали. Затова искаха да има регистрация по места. Така се стигна до този компромис.


Но когато няма национална листа (партиите да подреждат в една листа кандидатите си от 1 до 480, или колкото позволява законът), се появява проблем. След първоначалното разпределение на мандатите, се налага те да бъдат "върнати" по райони, където също да бъдат разпределени пропорционално на база на националния резултат на партиите. Грубо казано, мандатите трябва да се "напъхат" в районите в зависимост от броя места във всеки от тях. Това е втората стъпка.


Местата в районите обаче се определят от броя на населението по справка от НСИ. Затова и след последното национално преброяване на големите градове се падат повече мандати от преди, като така са отразени промените в демографската структура.


Така местата, които се полагат на един район според броя на населението, не съответстват на местата, които получават в него партиите на база действителните гласове на изборите. На места се получават излишъци, а на други – незаети мандати. Стига се до т.нар. локална несправедливост, заради която една партия печели повече гласове в един район, но вкарва в парламента депутати от друг.


Колко мандата ще трябва да се разместят, зависи от това колко локални партии има. А ДПС и ДСБ през 2005 събират почти две трети от гласовете си в по 5 района. И при наличието на две такива локални партии разпределенията по райони са много различни, силно се отклоняват от националното, средно разпределение.


И така, 1990 г. методиката е била разработена така, че разместванията да стават в рамките на партийните листи между районите. Т.е., ако БСП получи мандат по-малко в София, ще получи един повече другаде. Нещо повече - методиката на втората стъпка на практика засяга най-вече най-голямата или големите партии. Обикновено те имат механизми, с които да компенсират разочарованите си кандидат-депутати. Едни стават областни управители, други биват издърпани в изпълнителната власт. Оттогава е и правилото, че един кандидат от партия може да води две листи - като допълнителна гаранция за знаковите политици и допълнителна гъвкавост при компенсирането на конкретни кандидати, засегнати от разместванията по райони.


През 2005 г. например бяха разместени 28 мандата. Заради двете локални партии стана така, че в 23-и МИР – София - "Коалиция за България" получи най-много - 6 мандата от примерно 12 на втора стъпка, но при разместването 5 от тези 6 мандата трябваше да бъдат взети от други места - Видин, Ямбол и т.н. Обръщам внимание, че заради националния район това не променя изборния резултат - общият брой депутати на "Коалиция за България" си остава един и същ. Тогава се надигна ужасен вой - че това не е справедливо, че не може да бъде вярно. Въпреки че всички тези кандидати от "Коалиция за България" бяха компенсирани от партията при съставяне на екипите на изпълнителната власт.


Тогава можеше по много прост начин да бъдат защитени например половината от получените местата и изкривяванията да не бъдат толкова драстични като в 23-и район. Просто трябваше да се допълни съществуващата методика, за да се избегнат подобни драстични размествания.


Димитър Димитров, политолог: Абсурдно е партиите да се надяват на предимство с промени в избирателната система

© Юлия Лазарова


Вместо това беше решено изцяло да се промени методиката - и беше обърната политическата логика. През 2009 г. се вкара една междинна стъпка, с която на практика големите партии бяха защитени. Тя се нарича "редукция на местата на свръхразпределение". Така разместванията засегнаха малките партии - ДПС, "Атака", "Синята коалиция" и РЗС. Всъщност РЗС е спечелила само 4 мандата там, където има гласове, а останалите 7 са по разни остатъци - и отново принципът на тези остатъци е съвършено случаен.


При това колкото е по-малка партията, като въпросната РЗС, толкова е по-случаен е принципът. Накрая последното място за РЗС се напъхва във Видин, където партията е спечелила 2100 гласа, тъй като тези размествания се правят стъпка по стъпка и винаги има едно последно. 2100 гласа - в България и кметове на села биват избрани с повече гласове!


Което води до следното - вече е трудно прогнозирането на районите, в които малките партии ще получат мандати. Механизмите за образуване на мнозинства стават съвсем различни. През 90-те години малките партии са били в състояние да планират така своите номинации, че да могат да създадат хомогенна или надеждна група. Те знаят, че няма да получат 31 мандата и няма да вкарат по 1 във всички райони. Ако имат 15, трябва да си изберат 15-те района, в които евентуално ще получат мандати, за да сложат в тях своите компетентни хора, лидери и т.н. Само че не се знае кои са 15-те! Като се свика поредният състав на Народното събрание, попадналите там народни представители по силата на случайните разпределения по остатъци неизбежно се ориентират към групата от всякакви зависимо-независими, които се местят напред-назад и помагат да се създаде мнозинство. Така тези 7 от общо 11 депутати на РЗС в парламента са напълно наясно, че този път е кацнало птиче на рамото им, но следващия път никой не знае какво ще бъде разпределението, още повече, сега вече имаме нова методика...


Паралелно с това, следвайки логиката "Имаме воля, но нямаме срам", ГЕРБ написаха такива правила за разпределение на партийната субсидия, че на практика депутатът, попаднал по волята на случайно разпределение на остатъци в парламента, всъщност получава правото да контролира дял от партийната субсидия, при това немалък - и той се старае да се позиционира така, че да оползотвори адекватно тези около 200 хил. лв., които мандатът носи със себе си.


Същевременно въвеждането на 31 мажоритарно избирани кандидати позволи всеки, който успее да си открадне малко мнозинство, да влезе в парламента. Така стигаме до класическия пример в Шумен, където мажоритарното мнозинство е спечелено с 266 гласа, но пък има 3220 недействителни гласа, за които никой не знае кой как ги е произвел в 302 секции. Но пък относителното мнозинство е спечелено. Въвеждането на мажоритарни кандидати беше посегателство върху "котвата" на стабилността на избирателната ни система - консенсуса около националния избирателен район.


И накрая - през 2009г. падна контролът върху гласуването в чужбина и то "избуя" до 150 хиляди гласа.


И като извадите от 240 депутати 7 за гласовете в чужбина и 31 мажоритарни, виждате, че началното съгласие, че ще има първа, най-устойчива стъпка на разпределението на национално ниво, вече е ерозирало.


Каква е ситуацията в момента?


- Добре е, че с приемането на Изборния кодекс правилата се върнаха към устойчивата първа стъпка и бяха премахнати мажоритарните 31 мандата. Отново ще изчисляваме разпределението на 240 мандати между всички действителни гласове за партии и коалиции, преминали 4-те процента, в национален избирателен район, като използваме квота "Хеър".


Сегашната методика има друга особеност. Ще настъпват размествания само вътре в многомандатните райони, които обаче ще бъдат видими - между мандатите, които са получени или разпределени по остатъци между партиите и коалициите в самия район.


След първата стъпка се прави разпределение на мандатите във всеки район отново при използване на квота "Хеър" и, когато е необходимо, при използване на остатъци. Тъй като броят на получените мандати от една листа по райони на втора стъпка ще бъде по-голямо или по-малко от числото на разпределените за нея мандати на първа стъпка, ще се извърши разместване в рамките на района. Методиката предвижда разместванията да стават само между мандати, получени по правилото на най-големия остатък. Т.е., мандат, разпределен на втора стъпка чрез остатък, може да бъде взет от една партия и даден на друга, ако първата на втора стъпка е получила повече от определените за нея мандати, а втората е получила по-малко. В новия алгоритъм локалната несправедливост ще бъде нагледно илюстрирана с премествания на мандати между различни листи. В общия случай очаквам остатъците на малките партии да изместват остатъците на големите в рамките на отделните райони.


Димитър Димитров, политолог: Абсурдно е партиите да се надяват на предимство с промени в избирателната система

© Юлия Лазарова


Т.е., ако аз гласувам за малка партия в София, няма вероятност този глас да отиде някъде...


- Никъде няма да отиде. Ще остане на място и ако малката партия трябва да измести мандат, разпределен за голяма, Вашият глас би бил много полезен. Принципната разлика с алгоритъма от 90-те години е, че ще стане много явно кой от кого в рамките на района е взел място. Към 1991 г. съществуваше общо съгласие, че е добре разместванията в района да се избягват, защото излишно покачват напрежението. Относително непрозрачна, изначалната схема е по-приемлива и защото дори и да са ощетени кандидати, докато те са от водещата листа, всеки индивидуално може да бъде компенсиран ex post.


В новата методика може да се стигне и до гранични случаи, в които числата няма да позволят да се получи крайно разпределение. Ще се наложи ЦИК да определи резултата чрез свое решение, спазвайки разпределението на първа стъпка.


Фактът, че на три последователни гласувания имаме три различни методики, говори за дефицит на устойчивост на изборните правила. Редно е методиката да бъде подробно разписана в изборния закон, а не да зависи от решение на ЦИК.


Какво се случва с "гласовете" на негласувалите?


- За определяне на изборния резултат се използват само гласовете, подадени за листи, преминали бариерата. Недействителните бюлетини, както и бюлетините, подадени за листи, които не са преодолели бариерата остават "не-утилизирани". Разбира се, възможно е изборът да е обоснован и от мотива партията да получи бюджетно финансиране. Подобна подкрепа може да бъда мотивирана от желанието партията да съществува като организация в следващия мандат, за да търси своя шанс на изборите, след като той изтече.


Как Ви звучи идеята за задължително гласуване?


- Няма как да го реализираме, ако имаме "един милион" гласоподаватели в чужбина. Ако искаме да задължим някого да гласува, трябва да му осигурим възможност. Как ще стане това? Всеки ще носи бележка, че не е в България, за да не гласува?


В Италия изборния закон определя гласуването като граждански дълг. Което, между впрочем, вдигна активността с едва 2%, тъй като негласуването не се санкционира..


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (28)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 3. 3 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2284 Неутрално

  Абе трябваше поне един път да направим мажоритарни избори и да изгоним БСП-то. Какво ще правят на мажоритарни избори със 17%? Да ама като влязат в парламента всеки почва да мисли за собствения интерес и пропорционалните избори най ги устройват. Коалиция за запазване на депутатския стол му се вика.

  ТОВА КОЕТО ХРИСТО И РАДАН НЕ МОЖАХА ДА ГО СВЪРШАТ С ГЕРБ СЕГА ЩЕ ГО ПРОБВАТ 5 ГОДИНИ ПО-КЪСНО С БСП, СЛАВИ ТРИФОНОВ И МАЯ МАНОЛОВА. НАСЛУКА.
 4. 4 Профил на чобанмахала
  чобанмахала
  Рейтинг: 681 Неутрално

  В края на мандата на ВНС "елитите" на прехода се разбраха и отрязаха мажоритарните избори за народни представители. Така те,"елитите" и тези зад и над тях, получиха пълния контрол върху парламента, а оттам и върху цялата власт в страната. Спускат удобни за тях парашутисти в листите и ни дават право на "избор". Избор без избор. Затова България сега не е парламентарна, а "премиерска" република. А за да се променят нещата е нужна промяна на начина на избор на народните представители- на мажоритарен принцип - в 240 избирателни едномандатни района в два тура. Само тогава партиите няма да са сигурни в резултата си до преброяването на последната бюлетина и общите приказки няма да валидни,а на първо място ще е личността на кандидата, а след това партийната програма.Тогава и самата програма няма да е листче или книга с пожелания, а кратка и ясна- това ще правим,това няма.

 5. 5 Профил на Mного нерви ве ...?
  Mного нерви ве ...?
  Рейтинг: 360 Любопитно

  Как може мажоритарни избори да са добри за Франция, а в България бягат партиите като дявол от тамян от тях?

  Всичкото чудо за три дни, както беше през 2008 година!!
 6. 6 Профил на peshkobg
  peshkobg
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Тук става въпрос са системата на изборите, къде те отвя с анти-герберизъм.
  Не знам за тази система "Хеър", но съм сигурен как големите партии на деня ще се ползват от системата за разпределение на гласовете - "Халифакс". Предлага повече сигурност и стабилност на изборните резултати!

 7. 7 Профил на Батков-вън
  Батков-вън
  Рейтинг: 482 Неутрално

  До коментар [#3] от "emil":

  На мажоритарни избори със 17% може да спечелиш повече места даже. Всъщност при мажоритарни избори само герб, бсп и дпс ще са в парламента. Ти това ли искаш?

 8. 8 Профил на stephan
  stephan
  Рейтинг: 425 Неутрално

  "И накрая - през 2009г. падна контролът върху гласуването в чужбина и то "избуя" до 150 хиляди гласа."

  Това просто не е вярно. Никакъв контрол не е паднал. Просто в чужбина има все повече и повече български граждани. И те далеч не са само в Турция.
  От тези 156 000 гласа, 88 000 са в Турция, другите близо 70 000 гласа са от Европа и САЩ.
  Сега, след промените в изборния кодекс, гласуването в чужбина ще бъде образцово - присъствие на представутели на държавата във всяка секционна избирателна комисия, разбира се присъствие на представители на партиите, сканиране на изборния протокол и списъци незбавно след края на изборния ден и изпращането им по мейла в ЦИК.
  Така, най-накрая ще се разбере, че не - никой не фалшифицира изборите в чужбина.
  Прогноза : гласували в чужбина идващата неделя : 180-200 хиляди.
  Да, те са проблем математически сщото носят мандати, които трябва да се "напъхат" някъде в страната.
  Проблемът е разрешим лесно - създаване на отделен избирателен район чужбина.

 9. 9 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1086 Неутрално

  От всичко това разбрах, че методиката е безумно сложна. Моята система е много по-проста:

  1. Разделя се броят на населението на броят на мандатите и се вижда колко гласа "тежи" един депутат.
  2. Партиите представят депутатски листи и се гласува за национална листа. С цветна или номерирана бюлетина без разни шашми с кръстчета. Влизат толкова депутати колкото гласове е събрала партията.
  3. За непопълнените места поради негласували, невалидни гласове и други 2 варианта - А. Остават непопълнени т.е. редуцира се броят на депутатите /и без това са много/. Б. разпределят се на лотариен принцип според ЕГН-то така ще бъдат представени и тези които не са партийни симпатизанти.

  Ще видите как мигновено ще изчистят избирателните списъци от мъртвите души защото им вдигат "тежестта" на депутатското място.

  И едно допълнение - право на глас да имат само тези които са живели минимум половината от мандата в България. След като е избрал да живее навън той няма право да определя как да се управляват останалите тук. Така ще се реши и въпросът с изселилите се турци.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 10. 10 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1478 Неутрално

  ГЕРБ са постъпили адски тъпо с премахването на мажоритарната квота. Ум царува, ум робува, ум патки пасе. Когато си тъп, то е завинаги.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 11. 11 Профил на olivia7
  olivia7
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Ами интересно стана...Толкова малка държава, с толкова много кандидати за власт, с рекорден брой мандати на стари муцуни в политиката, с безумно сложна система за гласуване и в крайна сметка ......некакъв нормален избор. Толкова е предсказуемо всичко, вече никой не може да ни изненада-дори и отрицателно-толкова добре си ги знаем всички, кой какво може. Мисля, обаче, че е крайно време да дадем възможност на РЗС да се изявят- да видим дали наистина ще унищожат корупцията из основи и дали ще има социална справедливост, която по принцип се изключва от законите на демокрацията.....Аз ще ги текствам щото са единствените, които евентуално могат да ме изненадат.....Другите всички ги знам какво могат.

 12. 12 Профил на gavrilov
  gavrilov
  Рейтинг: 478 Неутрално

  Интервю с добро начало и изключително слаб край. Димитров, изплаших те е от това, което казвате ли? Хайде да ви допълним.

  Т.е., ако аз гласувам за малка партия в София, няма вероятност този глас да отиде някъде...

  - Ще се случи следното: ако преди можеше да се случи с моя глас в София за РЗС да изберем депутат на РЗС във Видин, сега с моя глас за РЗС в София, ще се избере депутат на БСП в София. А пък на друго място, примерно във Видин, с гласа ви за БСП ще бъде избран депутат на РЗС.

  Заключението е пълна непридвидимост на местата на малките партии (казано е в статията).

  За методиката: пълна катастрофа. Димитров не е в час изглежда, защото казва че " в някои гранични случаи" методиката не работи. Така мислеха много хора преди месец. Днес вече знаем, че при напълно реалистични изборни резултати изборната методика НЕ РАБОТИ, при това без значение дали малко ще променим изборните резултати. Математиците говорят в този случай за "устойчивост" на поведението на системата. Катастрофата е устойчива и неизбежна, при определено стечение на обстоятелствата.

 13. 13 Профил на Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Много математика има в изборите(статията). На първо четене, не ми се получи да я схвана в дълбочина.

  Да мразиш е сериозно занимание. Имаш ли толкова време, да се "забавляваш" с това ?!?
 14. 14 Профил на olivia7
  olivia7
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Абе много сложност, много нещо....А в крайна сметка това са насионални избори...така де, като влизат депутати не влизат по райони на избиране, а по партийни уговорки. На 100% съм сигурна- кой ще ти следи коя партия колко процента има в Каспичан.....Аз все си мисля, че РЗс имаха най-добро покритие за тия избори - и идеологически и географско.

 15. 15 Профил на СВОБОДЕН
  СВОБОДЕН
  Рейтинг: 510 Неутрално

  ДО ПРЕЗИДЕНТА ,ПАРЛАМЕНТА ,НАРОДА 05/03/2013 - 14:17 САМО АКО НАПРАВЯТ НЕВЪЗМОЖНА ПОДМЯНАТА НА РЕЗУЛТАТА В КOМИСИИТЕ ,ЩЕ ГЛАСУВАМЕ.,ТОВА МОЖЕ ДА СТАНЕ КАТО :
  БЮЛЕТИНИТЕ СА С НОМЕРА ВПИСАНИ В ПРОТОКОЛА , КОЙТО СЪЩО Е С НОМЕР , ВПИСАН В ОБЩ. ПРОТОКОЛ , А НЕГОВИЯТ ВПИСАН В ЦЕНТРАЛНИЯТ И 100% - на ОТЧЕТНОСТ. САМОВПИСВАНЕ НА ДАННИТЕ СИ В ПАРАЛЕЛЕН СПИСЪК НА ГЛАСУВАЛИТЕ. БЮЛЕТИНА КАТО ТОТО ФИШ . СЕКТОР 1. ИЗБИРАШ ПАРТИЯ , СЕК. 2, ЛИЧНОСТ БЕЗ % . СЕК . 3 . НЕЗАВИСИМИ - ГРАЖДАНСКА ЛИСТА - НАЦИОНАЛНА . ВЛИЗАТ САМО ИЗБРАНИТЕ , БЕЗ РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕГЛАСУВАЛИТЕ. Т. Е. 50 % , 120 ДЕПУТАТИ. ТОВА Е. АМА НЕМА ДА ГО ПОЗВОЛЯТ. ТАКА ЧЕ , БОЙКОТ БЪЛГAРИ.!!!!!!!!!!!!!!!!

  В БЪЛГАРИЯ НИКОЙ , НИКОГА , НИКОГО НЕ Е ИЗБИРАЛ И ТАКА ЩЕ БЪДЕ ДОКАТО ПАЛИМ СЕБЕ СИ.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  СВОБОДЕН
 16. 16 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 1274 Неутрално

  Пздравления за статията!

  I Want To Believe
 17. 17 Профил на Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Рейтинг: 1240 Неутрално

  [quote#8:"stephan"]Да, те са проблем математически сщото носят мандати, които трябва да се "напъхат" някъде в страната.
  Проблемът е разрешим лесно - създаване на отделен избирателен район чужбина.
  [/quote]
  И турците да си вкарат спокойно още десетина депутата за ДПС? Защото там се гласува под строй, за разлика от другите места.

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 18. 18 Профил на СВОБОДЕН
  СВОБОДЕН
  Рейтинг: 510 Неутрално

  ЧУХТЕ ЛИ ПЛАЧЪТ НА МАЯ-кът НА БСП.

  ГЕРБ ОКУПИРАХА КОМИСИИТЕ.

  МОЖЕШЕ ДА НАПРАВИТЕ НЕВЪЗМОЖНА ФАЛШИФИКАЦИЯТА , ЦИВРЕТЕ СЕГА.

  САМО С БОЙКОТ МОЖЕМ ДА СЕ БОРИМ.

  ИНДИЙЦИТЕ ТАКА СА ПРОГОНИЛИ ОКУПАТОРА ,ДА ОПИТАМЕ.

  ВИЖТЕ КОИ ВИ МОЛЯТ . ГЛАСУВАЙТЕ .!!!!!!!!!!!!!

  ЧАКАЩИТЕ СУБСИДИЙКАТА + НАД 10 БОНА ДОХОДИ. НЕ ГЛУПЕЙТЕ ,ЧАКАТ ВАШИТЕ ПАРИЧКИ ВЪРВЯЩИ С ПОДПИСА ВИ.!!!!!!!!!!!!!!!

  СВОБОДЕН
 19. 19 Профил на jilieff
  jilieff
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Интересна статия, но можеше да се направи малко по-достъпна за тези, които не са 'в час' с избирателните системи.

  Един чичко казваше "Избирателни системи без обяснителни графики са кръгла нула."

 20. 20 Профил на СВОБОДЕН
  СВОБОДЕН
  Рейтинг: 510 Неутрално

  РЕЗУЛТАТА СЕ ФАЛШИФИЦИРА И ДЕЦАТА ГО ЗНАЯТ.
  УЧАСТИЕТО НА ДПС - ЧУЖДЕНЦИТЕ ,ПРАВИ НЕВЪЗМОЖЕН НОРМАЛНИЯТ ИЗБОР.
  КОЙ НЯМА ДА УПРАВЛЯВА - УЙДИСВА НА БОРБАТА ИМ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА НАЦ. МАЛЦИНСТВО ,ДУАЛИСТИЧНА БЪЛГАРИЯ .
  БЪЛГАРИТЕ ЩЕ УЧИТЕ ТУРСКИ .
  ТЕ СА КОИТО СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ НА 100 % ОТ ФАЛШИФИКАЦИЯТА ,ЗАЩОТО НИКОЙ НЕ ГИ КОНТРОЛИРА.
  ПРОСТО КУПУВАТ ПОДПИСИТЕ НА ПРАЗЕН ПРОТОКОЛ.
  РАСТЕЖА ИМ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ СЕ ДЪЛЖИ НА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ФАЛШИФИКАЦИЯТА.
  ИМА ЛИ КАКВО ДА ИЗБИРАТЕ ,ОТ НАС НЕ ЗАВИСИ НИЩО . БОЙКОТ БЪЛГАРИ ,ПОСЛЕ .......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  СВОБОДЕН
 21. 21 Профил на Медий
  Медий
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Докато тия партийки са ве парламента промяна на изборният закон няма да има. Ест. че им е изгоден и няма да го променят. Освен за още по-лошо.

  I'm addicted to the truth.
 22. 22 Профил на nando
  nando
  Рейтинг: 521 Неутрално

  [quote#19:"Ilieffъ"]Интересна статия, но можеше да се направи малко по-достъпна за тези, които не са 'в час' с избирателните системи. [/quote]

  този е така - говори си някакви неща, ама според мен и той не е наясно! Всичко е една мешавица, в която се провират именно продажните и подкупните. Дано имаме чиста мажоритарна система, че нещата да се опростят!

 23. 23 Профил на markovsky
  markovsky
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Да подкрепим Яне Янев с бюлетина номер 17, за да може РЗС да реализира идеите си!

 24. 24 Профил на MC Hammer
  MC Hammer
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Дядка, бедна ти е фантазията на какво се надяват партиите!

  ДА ВИ ЕБА МАЙКАТА ПРОСТА, ПРОДАЖНИ, ЖАЛКИ ГЪЗОБЛИЗЦИ !!!
 25. 25 Профил на dorn
  dorn
  Рейтинг: 862 Неутрално

  [quote#7:"Батков-вън"]Всъщост при мажоритарни избори само герб, бсп и дпс ще са в парламента[/quote]
  При мажоритарни избори в парламента може да има депутати от 240 партии.

 26. 26 Профил на goblenka
  goblenka
  Рейтинг: 624 Неутрално

  На този етап не може да се променя изборният закон. Може в следващите 4 години, ако съумеем да си излъчим стабилен Парламент. Този закон има пропуски, или по-право, трябва да се актуализира, защото... Отразявал демографските промени. Аз казвам, че ги стимулира. Многото депутати от големите градове, за сметка на малките води до лобиране и решения в полза на тия градове. При слабата финансова де централизация, това допълнително изсмуква ресурсите на малките и води до обезлюдяване! Много е важно, спешно е и е възможно, нещата да се обърнат! Няма как да се промени изборният закон сега, но има възможност чрез парламентарно решение да се даде пълна финансова независимост на общините. Те пък трябва да дадат такава на селата. Знаете, че сега, един не малък % от местните данъци и такси отиват в държавната хазна. В последните години останалата сума в общинските бюджети беше многократно орязвана. Общините изпитват остър финансов дефицит и не могат да си реализират програмите. А, името " местни данъци и такси" губи смисъл. Да не говорим пък, какви възможности има един селски кмет. Никакви! Той просто получава пари за заплати и да плати задълженията кметството за ток, вода и интернет. Нуждата от капиталови и социални разходи не е задоволена, дори частично. Моли се за помощ да запълни дупките по улиците, за почистване на сняг, за читалищна дейност... За всичко! Трябва да се върне животът в запустелите и запустяващи райони, но с тези закони няма как да стане! А, хазната се пълни с данъци, акцзи, мита, които се плащат от всички, независимо къде е адресът им. Не е редно да слага ръка и на парите на общините.

  goblenka
 27. 27 Профил на bozkata
  bozkata
  Рейтинг: 367 Весело

  И социалистът Оланд спасяваше Франция миналата година. Питайте ги сега французите какво мислят за "спасението", сладурани мили!

 28. 28 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1592 Неутрално

  Те се надяват на първо място да прибират с пълни шепи в собствения си джоб.

  Предразсъдъците са за ограничените.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK