Имат ли партиите политически програми?

Имат ли партиите политически програми?

© Цветелина Белутова, КапиталОнзи ден водих неочакван разговор на политическа тематика. Говорейки с мой приятел, млад и буден гражданин, стигнахме до въпроса за кого ще гласуваме. За себе си той каза, че все още не е решил, защото чака да се появяват в интернет и последните политически програми, за да може да вземе своето решение. Пределно ясно е, че минимална част от гласуващите взимат своето решение по този начин, но все пак, нека сравним политическите програми и платформи на водещите партии.


Програмата на ГЕРБ – по-слаба от 2009-та


Докато повечето от другите партии проявяват известна активност в това да направят своите програми достъпни за малцината проявяващи интерес към тях, то при ГЕРБ подобно желание отсъства. В действителност на уебстраницата на партията все още седи програмата за изборите от 2009-та година, а новата програма е напълно недостижима чрез партийния сайт. До каква степен това е нарочно действие или следствие на недоглеждане, е трудно да се каже, но е причина за кратък коментар на програмата, по която, на теория, обществото ни беше водено в последните 4 години.
Програмата от 2009-та на ГЕРБ беше професионално изготвена, с добре формулирани цели и мерки насочени предимно към икономическия растеж и работата с еврофондове и вероятно ще остане в историята като една от най-добрите политически платформи. За съжаление управленския мандат на ГЕРБ не демонстрира следване на програмния документ, особено в неговата икономическа част. От тук следва въпросът до каква степен може да се вярва на програмата за тези избори?


Все пак, разглеждайки Програма 2013 първо впечатление прави, че в нея сравнително лесно откроимият акцент са малките и средни предприятия и усвояването на евросредства. Големият дефицит е липсата на конкретика по ключови въпроси, както и звучащите твърде пожелателно реформи. Така например програмата на ГЕРБ гордо обещава "намаляване наполовина на всички административни срокове и регулаторни режими" без да обяснява по какъв начин това ще се случи или пък защо не се случи през последните четири години.


В крайна сметка програмата на ГЕРБ печели от това, че има ясно откроими акценти, но губи поради липсата на убедителност и наличието на сериозни противоречия между нея и политиките водени през последните години. Не става ясно защо швейцарското правило за преизчисляване на пенсиите е част от програмата, но беше премахнато в предния парламент, не става ясно защо ще бъде приет нов закон за предучилищното и училищното образование през евентуален нов мандат, след като досега четири години беше бавен, не става ясно и как ще бъдат правени държавните плащания към бизнеса в по-кратки срокове, след като последните години тенденцията беше държавата да задържа финансовите средства от реалния сектор.


Единствената надежда за програмата на ГЕРБ остава, че след като през 2009-та програмата беше добра, а управлението лошо, през 2013-та може да се случи обратното.


БСП – социални цели и никакво обяснение за инструментите за постигането им


От гледна точка на реалистичността програмата на БСП е безспорно най-разочароваща. Силно впечатление прави, че изцяло отсъства дори и повърхностно обяснение за това как ще бъдат постигнати управленските цели на партията, което унищожава почти всяка възможност социалистическата програма да бъде възприета като правдоподобна.


В частта със социалните политики програмата не отговаря на стандартите на съвременните социалистически партии в Европа – твърде ангажирана е с раздуване на социалните разходи в областите на образованието, здравеопазването и борбата с бедността и твърде малко заинтересувана от възможностите за подпомагане на икономически растеж чрез държавна намеса. Това е изцяло в асинхрон със съвременните леви партии в Европа, които акцентират в програмите си изцяло на увеличаване на данъчните задължения и използване на преразпределените пари за икономически растеж.


В частта с данъчните задължения програмата на БСП става напълно противоречаща си – според нея най-бедните 1 млн. българи трябва да бъдат освободени от данък върху дохода, като за сметка на това получаващите повече от 4 500 лв. на месец граждани, трябва да бъдат допълнително натоварени с данъчна тежест. За доходите по средата трябва да остане данък от 10%. Подобна мярка, разбира се, ще доведе до срив в приходите от данък върху доходите и ще направи напълно невъзможно увеличаването на държавните харчове в други области.


В този смисъл програмата на БСП би следвало да бъде класифицирана като популистка и нерелевантна по две основни причини – първо, напълно нереалистична и неизпълнима е, и второ, не отговаря дори и на минималните стандарти за програма на съвременна лява партия в Европа.


Движение "България на гражданите" – добри идеи, но липса на фокус


Програмата на "България на гражданите" прави впечатление с това, че има най-ясни подредба и вътрешна логика. На първо място цялата програма е разделена на три стълба, напомняйки на типичния за европейските институции начин на мислене, и на второ програмата следва неотлъчно вътрешната си логика да отбелязва проблем, цел и политическо решение. За тези две малко или повече иновативни решения програмата на "България на гражданите" заслужава добра оценка.


Основният дефицит на програмния документ е пълната липса на фокус. В кратката презентационна версия се наблюдават близо 200 политически мерки, които са в пъти повече спрямо програмите на другите партии и унищожават възможността читателя да разбере какви всъщност са приоритетите на ДБГ. Допълнително сериозна забележка към програмата е липсата на конкретика в голяма част от тези 200 политически мерки. Така например да вземем политическата мярка:

 • "промени, насочени към по-лесно свикване на референдуми и по-голяма тежест на резултатите от тях"
Значително по-добре щеше да бъде, ако авторите на програмата бяха конкретизирали промените – колко по-лесно свикване на референдуми и колко по-голяма тежест от тях?  
Програмата на "България на гражданите" все пак изглежда като правена с добри намерения и известна доза професионализъм. Въпреки че видимо принципът е бил "дайте да дадем", програмата печели поради това, че е единствената с ясна вътрешна логика.


Програмата на "Атака" – абсолютният авангард на предизборната екстравагантност


"Планът Сидеров срещу колониалното робство" е ударното заглавие на предизборната програма на "Атака". Във внушителните 150 илюстрирани страници планът разгръща своята визия за начина, по който България може да бъде освободена от колониалното робство. Продължавайки творчеството на Волен Сидеров като автор на книги с конспиративна насоченост, програмният документ на "Атака" е в еднаква степен плашещ и нереалистичен.


Предвид значителния обем е трудно да бъдат откроени основните акценти, но следвайки логиката на името му, явно фокусът пада върху национализацията на големите предприятия с небългарска собственост, скъсване на споразуменията с МВФ и Световната банка и въвеждане на необлагаем доход от 700 лв. на член на семейство. При всички положения "Планът Сидеров" зашеметява с конспиративната си фантасмагоричност, но също така се отличава с ударност и конкретика, която липсва в повечето други програмни документи. Плашещото е, че атакистите са се справили по-добре от всички други партии и в други направления – така например "Планът Сидеров" има и своя аудио версия, която може да бъде чута и гледана в сайтовете за видеосподеляне, а визуалното оформление на самия програмен документ му придава сериозен емоционален заряд.


Въпреки плашещият популизъм и нереалистично на програмния документ, той все пак безспорно печели първо място за емоционалната си зареденост и сила. Особено жалкото е, че по отношение на политическите програми, както и изобщо в обществено-политическия живот, в последните месеци единствено национал-популистката "Атака" успява да демонстрира някаква форма на политически лидерство и да спечели от това.


 Програмата на ДСБ-БДФ – най-сериозният политически документ


Програмата на ДСБ-БДФ прави впечатление като най-професионално подготвената от разгледаните. Повечето предложени мерки са ясно дефинирани и изглеждат напълно реалистични. За разлика от практически всички други разгледани програмни документи програмата на ДСБ-БДФ има ясен фокус – бизнесът, малките и средни предприятия и данъчната политика.


Така например някои от най-симпатичните мерки за честност в икономическия живот на страната са законовото премахване на възможността в обществените поръчки да се поставят високи изисквания за предишните проекти на кандидатстващите фирми и улесняването на стартирането на бизнес чрез въвеждането на обобщена процедура за това.


Въпреки като цяло доброто впечатление, което програмата на ДСБ прави, трябва да бъдат отбелязани и някои сериозни дефицити. На първо място противно на общия тон на професионализъм и политическа точност, съществуват някои откровено популистки или конфликтни пасажи. Така например реформите в данъчната система започват с идеята, че е необходимо въвеждането на необлагаем минимум върху доходите равняващи се на минималната заплата, която идея, между другото, освен в програмата на ДСБ, присъства само в тази на БСП, и завършва с това, че е необходима нова законодателна уредба за определяне на нови осигурителни минимални прагове по браншове. Казано по друг начин в началото на данъчната реформа се предвижда минималната заплата да не бъде облагана с данък, а впоследствие става ясно, че чрез въвеждането на нови браншови прагове практически значително ще бъдат намалени лицата осигуряващи се на такава. Допълнително въвеждането на необлагаем минимум ще създаде хаос в системата и по никакъв начин не е модерна дясна мярка.


Ако трябва дефицитите в програмата да бъдат обобщени, то може да се каже, че нейният основен минус е овехтялостта – въпреки че прави впечатление на най-професионално подготвената, програмата на ДСБ-БДФ все още изглежда като програма на Консерваторите от 80-те години.


Програмата на "Зелените" – с граждански контрол, но без икономическа визия


Трябва да призная, че подходих с най-силен интерес точно към програмата на "Зелените", вярвайки, че тя може в най-голяма степен да отговори, както на коректните, така и на не толкова коректните искания на протестиращите от преди няколко месеца. Очакванията ми се потвърдиха само частично.


Положителното в програмния документ под надслов "Има различна политика!", е добре развитата и практически изпълнима част с гражданския контрол. Засилване на значението на гражданските референдуми, мерки за прозрачно управление и някои антикорупционни мерки са акцент в зелената програма. В това направление, като цяло, "Зелените" предлагат конкретни и изпълними мерки, за които може да се очаква да доведат до сравнително бърз практически резултат.


От друга страна голям проблем в програмата е липсата на кохерентна икономическа визия и предлагането на разпокъсани мерки свързани със "зелената икономика", някои от които са свръх-левеещи (70% от енергийните мощности да се покриват от семейни, малки кооперативни или комунални инсталации) или икономически необосновими (35-40% възобновяеми мощности в енергийната система до 2025 г.).


Въпреки прекаления ляв уклон на "Зелените", програмата им определено има характер и изглежда написана с желание и хъс. Би било удачно в следващи програмни документи да бъде представен по-ясен план за устойчивото икономическо развитие на страната.


Програми 2013 в сравнителен план


Открояват се няколко много интересни тенденции. На първо място програмите на двете най-големи партии – ГЕРБ и БСП, са най-безинтересни и по всичко личи, правени с най-малко желание. Трудно е да преценя дали малките партии са отделили повече внимание, защото за тях са по-важни малкото гласове, които могат да бъдат спечелени от предизборните документи, или големите са се стремили да напишат по-неясни програми, за да не трябва да спазват конкретни обещания, но по всичко личи, че в програмно отношение заявките на ГЕРБ и БСП са неясни, популистки и нереалистични. Допълнително програмата на БСП по никакъв начин не отговаря на днешната лява идеология, в чиито основен фокус стои справедливото общество и растящата икономика.


От другата страна стоят програмите на по-малките партии – "Атака", ДСБ, ДБГ и "Зелените". И в четирите програми видимо е вложена много енергия. Докато програмата на "Атака" е откровено фантасмагорична и популистка, то ДСБ и ДБГ са направили доста стилни и разбираеми документи – този на ДСБ е една идея по-сериозен, по-формален и по-реалистичен, макар и доста овехтял, докато този на ДБГ е по-иновативен, по-интересен и по-одухотворен, въпреки липсата на фокус. "Зелената" програма блести със своята точност, фокусираност и конкретика, но губи с нереалистичността и практическата неизпълнимост на някои от мерките си.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (122)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 647 Неутрално

  ......Програмата на ДСБ-БДФ – най-сериозният политически документ....

  Заповядайте на СИНИЯ ПРОЛЕТЕН КОНЦЕРТ, организиран от Коалиция Демократи за силна България и Български демократически форум!

  10 май, петък, в Борисовата градина на Лятната естрада (в близост до стадион "Българска армия".

  Чакаме ви в 18.00 часа да закрием заедно предизборната кампания и да си пожелаем успех!

  Водещи: Владимир Карамазов и Ани Пападопулу

  Участват: Богдана Карадочева, Васил Петров, Васко Кръпката и Подуене блус бенд.

 2. 2 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2339 Неутрално

  Компромати до дупка е програмата на БСП. Да завлачим всички на дъното ама да не стане тяхното!

  Заглавие в Дневник: ДБ са килимчето на което БСП стъпи за да се върне на власт
 3. 3 Профил на Земляк
  Земляк
  Рейтинг: 701 Неутрално

  До коментар [#1] от "МОНИ56":

  И тука ли!!!! Омръзнахте бе!!!! Ако съм на модератора веднага бих те изтрил!!!!

  „Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato“
 4. 4 Профил на baxter
  baxter
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Предполагам, че на професионализма много малко хора ще се доверят, главно в градовете и сред по образованите.Твърдите електорати ще си гласуват партийно, а плаващите ще бъдат голямата изненада.Националистите ще увеличат присъствието си в парламента и в това ще се състои наказателния вот на гражданите. Напълно вероятно е да изпаднем след изборите в тежка политическа криза, съчетана с икономическа дестабилизация.

 5. 5 Профил на jorram
  jorram
  Рейтинг: 221 Неутрално

  От кога свръх леви са разпределените и децентрализирани енергийни мощности? Лява е планираната и централизирана икономика, а не обратното.

 6. 6 Профил на nikero
  nikero
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#4] от "baxter":

  За мен е загадка, откъде толкова много набъбнаха желаещите да гласуват за Янето. Дали са наясно, че на практика ще дадат гласа си на ГЕРБ?

 7. 7 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 914 Неутрално

  Основният недостатък на всички програми е, че говорят как ще подпомагат бизнеса да произвежда.

  Бизнесът има достатъчно производствени мощности. Всяко второ действащо предприятие в България може да увеличи производството си стига да има пазар. Следователно програмите трябваше да са фокусирани върху това, как да се осигури пазар за БГ производството.

  Вътрешен - чрез повишаване на на доходите на най-бедната част от населението, която няма да похарчи увеличението за джипки и яхти, а за стоки от първа необходимост, които по правило са родно производство.

  Външен - чрез популяризиране на характерните за страната качествени стоки - храни и напитки, облекла и обувки и т.н., и чрез осигуряване на контакти и пазарна информация.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 8. 8 Профил на sisiliya6
  sisiliya6
  Рейтинг: 701 Неутрално

  ,,Имат ли партиите политически програми?,,

  Имат лични анбиции и политически въображения !

 9. 9 Профил на V.Iliev
  V.Iliev
  Рейтинг: 434 Весело

  Като няма потребители на качествени политически програми, няма смисъл да се произвеждат

 10. 10 Профил на Цензуриран от антибългари.
  Цензуриран от антибългари.
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Точно за "политически" не знам. Не знам точно какъв смисъл се слага в тая дума.
  Иначе програмата на всяка една партия я знаем. Тя е една единствена - докопване до кокала и яко крадене.

 11. 11 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#5] от "jorram":

  А вие кога ще разберете, че БСП няма нищо общо с левите партии! Плосък данък. Премахване на необлагаемия минимум. Увеличаване на социалното неравенство. Достигане на разпределение на БВП между труд и капитал 33:67 при 50:50 средно за ЕС. Увеличаване на коефициентът на социално неравенство над този в САЩ.

  В сравнение със Станише,в Рейгън е не ястреб а жълтоклюно патенце.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 12. 12 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 647 Неутрално

  [quote#7:"tribiri"]Бизнесът има достатъчно производствени мощности[/quote]

  Важно доверието на предприемачите.
  От него зависи добрият бизнес климат. Той прави кредитите по-достъпни, лихвите по-ниски, увеличава инвестициите, които са моторите на растежа.
  Само им трябват пари за още някоя машинка и за оборотни средства. За това трябва да се дава лесно безлихвен кредит от държавната банка.

 13. 13 Профил на Euronymous
  Euronymous
  Рейтинг: 971 Неутрално

  Подай лопатата е най-добрата !!!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  From the depths of Norway , take out your crop pain and feel the true evil !
 14. 14 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#12] от "МОНИ56":

  А кой да плаща лихвата по тези безлихвени кредити?! Очевидно данъкоплатецът, а той в по-голяма степен е този, който живее, като си продава труда, отколкото този, който живее от капитала си.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 15. 15 Профил на baxter
  baxter
  Рейтинг: 648 Неутрално

  [quote#6:"nikero"]За мен е загадка, откъде толкова много набъбнаха желаещите да гласуват за Янето. Дали са наясно, че на практика ще дадат гласа си на ГЕРБ? [/quote]

  Лаладжиите обикновено викат силно, за да бъдат чути от максимално много хора. А шарани колкото си щеш в България.

 16. 16 Профил на keko2
  keko2
  Рейтинг: 454 Весело

  Изследването е проведено между 2 и 7 май. Теренът завърши преди 2 дни, заяви шефът на Сова Харис Васил Тончев. 1200 души са анкетирани. Интервюто е фейс ту фейс по домовете, което е стандартната процедура за добро изследване.

  Извадката е представителна.

  63% от хората с право на глас смятат да гласуват, като значителна част не са решили за кого да гласуват, обясни Васил Тончев.

  4-процентната бариера е 140 000 гласа при тази активност, обясни Тончев и даде тези резултати:

  ГЕРБ 20,9%

  БСП 20,4%

  ДПС 5,2%

  Атака 4%

  РЗС 2,4%

  СДС 2,3%

  ВМРО БНД 1,1%

  ДБГ 2,4%

  ДСБ и БДФ 1,7%

  НФСБ 1%

 17. 17 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 647 Неутрално

  [quote#14:"tribiri"]А кой да плаща лихвата по тези безлихвени кредити?! [/quote]

  Никой-може да Няма лихви !
  Персоналът е малък, , надзорниците работят в МФ и не получават възнаграждения и.....
  Това е Държавна банка и не е създадена да прави печалби!

 18. 18 Профил на keko2
  keko2
  Рейтинг: 454 Весело

  Анкета
  За коя политическа сила ще гласуване на 12 май?
  Изследването е проведено между 2 и 7 май. Теренът завърши преди 2 дни, заяви шефът на Сова Харис Васил Тончев. 1200 души са анкетирани. Интервюто е фейс ту фейс по домовете, което е стандартната процедура за добро изследване.
  Извадката е представителна.
  63% от хората с право на глас смятат да гласуват, като значителна част не са решили за кого да гласуват, обясни Васил Тончев.
  4-процентната бариера е 140 000 гласа при тази активност, обясни Тончев и даде тези резултати:
  ГЕРБ 20,9%
  БСП 20,4%
  ДПС 5,2%
  Атака 4%
  РЗС 2,4%
  СДС 2,3%
  ВМРО БНД 1,1%
  ДБГ 2,4%
  ДСБ и БДФ 1,7%
  НФСБ 1%

 19. 19 Профил на TED (moderator är en faggot)
  TED (moderator är en faggot)
  Рейтинг: 597 Неутрално

  ..."За себе си той каза, че все още не е решил, защото чака да се появяват в интернет и последните политически програми, за да може да вземе своето решение."


  Ама има ли още такива "слепци" които вярват на програми или автора се прави на интересен?! Със стари курви, поредният до болка познат стар бардак.

  Да не би да му има нещо на човека, че да не знае какви мизерии са сътворили БСП, ДПС, ГЕРБ, бивши царисти и т.н!

 20. 20 Профил на zlobar
  zlobar
  Рейтинг: 434 Весело

  Добър анализ на политическите програми, въпреки че те са се превърнали в рекламни клишета.


  До коментар [#17] от "МОНИ56":

  Ще сринеш банковия сектор с тези идея. После пък държавата трябва да налива едни милиарди да спасява търговските банки- за справки САЩ.

 21. 21 Профил на lo_ridah
  lo_ridah
  Рейтинг: 751 Неутрално

  До коментар [#17] от "МОНИ56":

  Сори май френд ама няма такъв филм

  Eff U Greta
 22. 22 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#17] от "МОНИ56":

  Самите пари струват пари! Ако държавата има едни пари, които може да даде на безлихвен кредит, алтернативата е да погаси с тях примерно външен или вътрешен дълг, по който плаща лихви. Следователно данълкоплатците ще трябва да платят лихвите по непогасения дълг.
  Освен това дори и при безлихвени кредити поне 1-2 от 100 ще станат лоши кредити и поне 1-2% от кредитите няма да бъдат събрани. Тези 1-2% пак ще трябва да ги плаща данъкоплатецът.
  Освен това има 2 държани банки в страната - БНБ и ББР. БНБ внася по няколко десетки милиона в хазната под формата на дивидент от превишението на приходите си над разходите (те не му викат печалба).
  ББР е платила 1.1 милион данък печалба и 8 милиона дивиденти. Ако те не вкарват тези пари в хазната, пак ще трябва да го компенсират данъкоплатците.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 23. 23 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1162 Неутрално

  [quote#8:"sisiliya6"]Имат лични анбиции и политически въображения ![/quote]

  Политиката е професия като всяка друга.Странно защо амбицията и въображението са допустими във всеки бизнес а тук не!Всеки морук,който гледа две кокошки и едно прасе,на сън да го бутнеш,е винаги готов твърдо да заяви че всички политици си гледат само собствения интерес.Като че ли едната кокошка и половината прасе е нарекъл за бедните и онеправданите.

 24. 24 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 647 Неутрално

  [quote#20:"zlobar"]Ще сринеш банковия сектор с тези идея.[/quote]

  Не четете достатъчно...Това не е моя идея, а реално съществуваща банка с бюджетни пари, създадена именно за тази цел -подпомагане на малкия и среден бизнес!!!. Аз предлагам работата им да се увеличи и ускори /достъп на повече малки бизнесмени /кредити до 200-300 хиляди лева например/ да са ниски или никакви лихвите...

  http://www.bbr.bg/bg/bulgarian-development-bank.html

 25. 25 Профил на gorodetski
  gorodetski
  Рейтинг: 714 Неутрално

  В програмата на БСП има фрази от типа "Да пречупим гръбнака на престъпността", които са copy/paste от програмата на Жан Виденов в онези години.

  Правете си изводите...

 26. 26 Профил на lo_ridah
  lo_ridah
  Рейтинг: 751 Неутрално

  До коментар [#24] от "МОНИ56":

  Е да, ама и там цената на кредита е 7-8%.
  Ниска лихва е едно, никаква лихва е друго

  До коментар [#25] от "gorodetski":
  Ахаха то и цветанов от него е копирал смело

  Eff U Greta
 27. 27 Профил на peshkobg
  peshkobg
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Поредният опит за политическо шантажиране от редакцията на Дневник. Спестете си анализите и просто напишете - ГЛАСУВАЙТЕ ЗА КОСТОВ!
  Дневник, моля Ви! Спрете пропагандата, губите сериозните читатели така! Костов няма да направи правителство, защото има лоша политическа ИСТОРИЯ (която няма нищо общо с програмата му)! Хайде след 12-ти дано влезете в релси!

 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 29 Профил на baxter
  baxter
  Рейтинг: 648 Неутрално

  [quote#12:"МОНИ56"]Само им трябват пари за още някоя машинка и за оборотни средства. За това трябва да се дава лесно безлихвен кредит от държавната банка.
  [/quote]

  Аз бих предложила друго. Пет годишен гратисен период, през който се плаща само разумна лихва. Предполага се че едно работещо предприятие през този период ще се стабилизира и ще в състояние вече да изплаща спокойно главницата.А безлихвените кредити са в ислямските банки, там където работят петролни пари и механизмите са други.

 30. 30 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1509 Неутрално

  До коментар [#27] от "peshkobg":

  Те правят анализ на програмите и той е доста точен. Ти не си ги чел, и затова написаното ти звучи неразбираемо, като пропаганда.
  За съжаление, фактите са наистина точно такива и това го виждаме и от кампанията - за пръв път нямаме политически дебат на лидерите. Защото двете главни партии очевидно не го искат - те нямат политики, те спорят по между си единствено с компромати и със заяждания на безпринципна основа.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 31. 31 Профил на fh11
  fh11
  Рейтинг: 492 Неутрално

  Програмата на ДСБ-БДФ – най-сериозният политически документ!
  Който умее да чете, тук се спира и избира.

 32. 32 Профил на Wizard
  Wizard
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Четох из основи програмата на Движение "България на гражданите" и категорично мисля, че заслужават подкрепа. Още повече, че всички са се обеденили да ги плюят, а и "социолозите" им дават някакви смешни проценти. Аз имам друга социология, която е отвратена от сегашната простотия и липса на алтернатива в дясно, освен Движение БГ.

  Never underestimate the power of stupid people in large groups!
 33. 33 Профил на peshkobg
  peshkobg
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#30] от "Тони!":

  Тони, той може добре да представя нещата като за дясно-мислещ. Мен неговата политика не ми е чужда, аз не я подкрепям. Но дори и да излага всички истини и полуистини на света, аз винаги ще имам едно наум за човека, който продаваше българските предприятия за комисионни.
  Освен това - не всеки, който казва истината е искрен!
  Костов е едър бизнесмен с безкрайни апетити. Това е присъщият му психологически портрет.
  Наскоро гледах негова "лекция" в университет във Варна. Общото впечатление, което остави бе - самодоволен хитрец. Лъжеше младите и нищо неразбиращи опулени гости, занимаваше ги с тези "истини", като прескачаше да обсъжда годините на своето управление. Говореше за политика на заетостта, за кризата и безработицата, след като той частично носи вината за тези моменти.
  Който помни 98, 99, когато изчезнаха предприятията - той ще кимне в съгласие. Костов = приватизационен динозавър. Това е лоша политическа история.

 34. 34 Профил на zlobar
  zlobar
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#24] от "МОНИ56":


  [quote#17:"МОНИ56"]Няма лихви[/quote]
  Това имах в предвид. Без лихви - всеки ще се нареди на опашка за тези кредити и ТБ ще увяхнат.
  [quote#24:"МОНИ56"]реално съществуваща банка с бюджетни пари[/quote]
  дали
  http://www.bbr.bg/assets/files/the%20Bank/fin_bg/2013/BDB%20Consolidated%20FS%202012.pdf

 35. 35 Профил на lo_ridah
  lo_ridah
  Рейтинг: 751 Неутрално

  До коментар [#33] от "peshkobg":

  Изреди моля фирмите в които Иван Костов има пряко или косвено участие.
  После аз ще ти изредя само фирмите в които Бойко Борисов има пряко участие. Че ако трябва да изпиша и тези, в които играе с подставени лица - приятели, "ортаци" и т.н. ще ми трябва отделен форум. А че някой са презследвани от Интерпол е детайл от пейзажа.

  Eff U Greta
 36. 36 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 703 Неутрално

  До коментар [#24] от "МОНИ56":
  Имаше детска игра на счупен телефон. Докато се научиш да преразказваш, първо давай директен линк!?

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 37. 37 Профил на svejarov
  svejarov
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Най-разумната и изпълнима програма имат Движение България на гражданите.Те имат голямо количество експерти зад тази програма.Заслужават подкрепа.

 38. 38 Профил на lo_ridah
  lo_ridah
  Рейтинг: 751 Неутрално

  До коментар [#37] от "svejarov":

  За мен най-разумната и адекватна към настоящата ситуация програма има ДСБ-БДФ. Всеки ключов проблем има предложено конкретно и постижимо решение. Няма празни приказки, няма пожелания, няма конспиративни теории.
  И най-вече програмата е подготвена е не просто от хора-експерти, а от хора-експерти, които вече са вадили държавата от криза.
  Моят глас е за тях.

  Eff U Greta
 39. 39 Профил на mnogosamkrasiva
  mnogosamkrasiva
  Рейтинг: 482 Неутрално

  ГЕРБ имат политическа програма. Много добра при това. Ще продължат с изграждането на магистралите, с реформите в здравеопазването и образованието, ще пуснат електронното правителство. Всички това беше започнато от Борисов, Цветанов, Павлова, Московски. Сега ще имаме втори мандат и България ще тръгне напред!

  Винаги нося нож... в случай, че някой ми предложи торта
 40. 40 Профил на lo_ridah
  lo_ridah
  Рейтинг: 751 Весело

  До коментар [#39] от "mnogosamkrasiva":

  А ще продължат ли със затриването на малкия бизнес и пускането на държавни поръчки с предизвестен победител ?
  В смисъл, щом ще продължават както са я карали до сега ?

  Eff U Greta
 41. 41 Профил на Хипчо
  Хипчо
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Ясно е, че трябва да гласуваме за ДСБ.

  ВОДА, ПОВЕЧЕ ВОДА!
 42. 42 Профил на mnogosamkrasiva
  mnogosamkrasiva
  Рейтинг: 482 Неутрално

  До коментар [#40] от "lo_ridah":

  Затриване ли?! Не знам дали си видял, но и извън България ситуацията е кофти. Просто започна една криза, която ще продължи години, десетилетия. Малките предприята, за да успеят, трябва да се предприемчиви, да се учат на новото. Знаеш ли какво е да отвориш фирма в САЩ, работата е 24 часа 7 дни в седмицата. Българите НЕ са научени да работят. В това съм се убедила напълно.

  Винаги нося нож... в случай, че някой ми предложи торта
 43. 43 Профил на stefan_kozirov
  stefan_kozirov
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Аз съм десен човек и не виждам нормална партия в дясното политическо пространство, освен тази на Меглена Кунева и на Движение "България на гражданите". На господин Костов му видяхме програмата - за 12 години, от 2 милиона избиратели електоралната подкрепа се сви до каляска (каруца) хора. В този ред на мисли - изобщо не ми го хвалете. Знам, че сега ще ме нацъкате с минуси, но истината е една. Поне за мен. А доколкото виждам и за 1/3 от населението на България. Това категорично е непростимо и като цяло господин Костов, с цялото ми уважение, заслужава това да му е последната кампания, с ръка на сърцето да кажа - добра. Като за последно. Едно голямо жалко!

 44. 44 Профил на peshkobg
  peshkobg
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#35] от "lo_ridah":

  Не става дума за пряко участие. Иван Костов има бизнес с "комисионна" дейност. Така действа и Доган. Тяхната роля е била посредством властта, която им делегира право и законност да успяват да "предоставят" на трети лица части от (или целите) държавни предприятия и собствености, като за услугата прибират такса. Това е тънка посредническа роля.

  Стремежът на Костов за власт е тъкмо с цел да разкара пречките, спъващи тази дейност. Той е оратор-костюмар и разчита на езика и на визията си. Той не е управител на фирми с хиляди работници, нито произвежда или пласира продукти. Него пазарът не го интересува, стига да е освободен от регулации и чуждо наблюдение, за да може да си има клиенти.

  Веднъж получил подкрепата на "народа", един такъв бизнесмен, винаги ще може да се оправдае със закон, разпоредба или ще изрече чуствена пледоария, с което ще защити действията си.

  П.П. Казват, че Златни Пясъци са целите на Костов. Не е вярно! Той е главно действащо лице в преотстъпването на курорта на някакъв си Славчо, но Костов не притежава нищо, освен авоари. Никой политик няма право да притежава прекалено много имот и да менажира фирми. Това е страшно проклятие и голям риск.

 45. 45 Профил на lo_ridah
  lo_ridah
  Рейтинг: 751 Неутрално

  До коментар [#42] от "mnogosamkrasiva":

  Не само знам, ами съм и работил в САЩ.
  Но не само в САЩ, навсякъде трябва да се работи.
  Проблема е друг. Само се сети за "търга" за пасатите на парламента. Че беше достатъчно широко разгласен пример. А такива подобни има хиляди във всички общини.
  Няма как да стимулираш бизнеса да работи, като всякакви възможности са предварително разпределени за "свои" фирми.
  И така както си свил пазара, така и смяташ да го товариш с още данъци и осигуровки. Е как да стане ?
  Стига плашихте хората, кризата няма да продължи десетилетия. Но много ви се иска, защото е удобно оправдание зад което си криете некадърността.

  Eff U Greta
 46. 46 Профил на СВОБОДЕН
  СВОБОДЕН
  Рейтинг: 534 Неутрално

  ПРОГРАМАТА Е ; ГЛАСУВАЙТЕ НИ ПОПОВЕЧКО ,

  ПО ПОВЕЧКО ПАРИЧКИ / СУБСИДИЯ .!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ХАЙДЕ ,БУДАЛИ ,БЕГОМ КЪМ УРНИТЕ , !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  СВОБОДЕН
 47. 47 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1892 Неутрално

  Този автор сериозно ли мисли, че хората вече вярват и четат политическите програми? След "Сполуката" на БСП довела ни до Виденовата зима? Или "800 дни" на Симо Горският? След непрекъснатите обещания на Дянков че тя кризата вече аха да си отиде само още една година да устискаме?

  Другите дори не им помня имената вече но общото е, че грам не беше изпълнено от обещаното. Тя Европа се чуди как да оцелее тук партиите ни ръсят светлото бъдеще на килограми. Има ли човек с малко гънки в главата да повярва на това?

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 48. 48 Профил на mnogosamkrasiva
  mnogosamkrasiva
  Рейтинг: 482 Неутрално

  До коментар [#45] от "lo_ridah":

  Познавам хора с частни фирми, които се справят добре. Не казвам, че всичко е цветя и рози, но не е и толкова страшно, колкото го изкарват червенягите. Просто след 45 години българите НЕ работят и не са научени да работят и да се борят. Пример - приятелка търси да назначи жена на работа за 650 лв. заплата. Не е много, но е с възможност за повишаване до 1000 следващите месеци. 3 месеца не може да намери. Идват някакви пикли, казват - това не е за мен и си тръгват. Ето това е българинът! И трябва да се научи, че не всичко му е даром и не е достатъчно да си пилиш ноктите в офиса, за да ти дадат заплата.

  Винаги нося нож... в случай, че някой ми предложи торта
 49. 49 Профил на todoriadis
  todoriadis
  Рейтинг: 381 Гневно

  Това са ПРЕДСРОЧНИ избори. Предишното правителство падна в резултат на протести. Протестите искаха промяна на статуквото. Сега прогнозите са партиите на статуквото да влязат в парламента. Партиите на статуквото не са се пречистили, не са се променили - само малко са избързали с писането на програмите си,тоест претупали са ги, може би. Защо им четем изобщо програмите? Не ги ли знаем как действат - нали са ни управлявали??? Защо протестирахме, а сега ще дадем властта на същите хора??? Няма логика в това, няма... Апелът ми е към всички, които още се колебаят: ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ПРОМЯНА! Единствената стойностна партия, която не е била в стария парламент, но е с шансове да влезе в новия, е Движение България на гражданите. Задраскайте 33 в бюлетината, дайте ни шанс да се спасим!

 50. 50 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  "Програмата на ДСБ-БДФ прави впечатление като най-професионално подготвената от разгледаните. Повечето предложени мерки са ясно дефинирани и изглеждат напълно реалистични."

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 51. 51 Профил на wallenstein
  wallenstein
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Правилно българският избирател не чете политически програми, защото те биха имали смисъл само, ако се изпълняваха или най малкото би имало някаква санкция, ако не се изпълняваха!

 52. 52 Профил на peshkobg
  peshkobg
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#49] от "todoriadis":

  Тодориадис, моля те, кометирай в ДАРИК. Там е на Пръмова сайта. Тук едва ли ще ти обърнат внимание.

 53. 53 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1892 Неутрално

  [quote#49:"todoriadis"]Единствеата стойностна партия, която не е била в стария парламент, но е с шансове да влезе в новия, е Движение България на гражданите.[/quote]
  Пълна с провалени политици от старите партии. Вие сериозно ли ни мислите за толкова късопаметни да не помним кои бяха тези които са начело в тази партия? Или за толкова глупави да се хванем за кухи партийни лозунги?

  Все пак цели 23 г ни пробутваха тези изтъркани номера, понаучихме нещо. Постигате обратен ефект с такива кухи призиви, измислете нещо по-ново, по-умно. Само потвърждавате мнението ми, че всичко читаво отдавна се махна от тези партии и останаха хитрите лисици горе и кухите кратуни долу. Вече почвам да се прозявам от скука.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 54. 54 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 854 Весело

  За да управляваш, трябва да спечелиш изборите, това става като накараш "електоралните единици" да гласуват за тебе.....
  Програмата никак не е важна, електоратът не чете, важни са обилното поливане с помия, наливането на парета на правилните "места" и "правилните" лозунги.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 55. 55 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 854 Весело

  До коментар [#49] от "todoriadis":

  Ти наистина ли вярваш че тези стари изхабени муцуни, ведно с лидерката си която не познава България, могат да направят нещо полезно за България?
  Какво направи Лидерката Пръмова за АЕЦ Козлодуй, за акцизите вече знаем......

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 56. 56 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 846 Весело

  [quote#27:"peshkobg"]Спестете си анализите и просто напишете - ГЛАСУВАЙТЕ ЗА КОСТОВ! [/quote]
  -Хем ще е по-евтино за редакцията-няма да плаща хонорари на автора.Хем вестникът може да претендира да получи пари от ДСБ за "платена реклама". Ама парите дошли "на момента" не са винаги за предпочитане.Не винаги "Ден-година храни",понякога може и обратното.

 57. 57 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#33] от "peshkobg":
  За мен 98, 99 година бяха годините на стабилизирането на лева, и укрепването на фирмите.Да, укрепване на фирмите, стабилизиране на банковата система, рядко увеличение на заплатите, пенсиите и покупателната способност на гражданите.
  Френд, приватизацията не е мръсна дума. В богатите държави почти няма държавни предприятия, и нормално е губещите предприятия, неплащащи заплати, осигуровки и данъци да се затварят. Освен това при държавната икономика магазините бяха ПРАЗНИ!

 58. 58 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Към 57
  да се чете: "рязко увеличение на зплатите"

 59. 59 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 846 Неутрално

  [quote#24:"МОНИ56"] /достъп на повече малки бизнесмени /кредити до 200-300 хиляди лева например/ да са ниски или никакви лихвите... [/quote]

  -С никакви лихви-никога!По-ниски от пазарните може и то при определени условия и гаранции за връщане на кредита.

 60. 60 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#54] от "boby1945":
  Прав си Боби, много по-важно за политическите сили, и прислужващите им медии бе да накарат оглупелия електорат да гласува за посочените от тях.
  Тъжното е, че електоратът продължава да оглупява, и от цяла Европа гледат на нас като изкопаеми, фосили.

 61. 61 Профил на ThePuppetMaster
  ThePuppetMaster
  Рейтинг: 431 Неутрално


  Истината е че герберите форсираха изборите за да СПЕЧЕЛЯТ ПАК С ИЗМАМА и повечето полит. формации нямаха време да работят по програмите си а също и за една НОРМАЛНА ИЗБОРНА КАМПАНИЯ....НО ИДВА И ВИДОВДЕН...ЩЕ ИМА И ВТОРИ ИЗБОРИ!


  "Those who are ready to sacrifice liberty for security, deserve neither!" Benjamin Franklin. За плоските мозъци - плосък данък!
 62. 62 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 593 Неутрално

  Благодаря на автора, че си е направил труда да прочете програмите на партиите. Отбелязвам, че двете разумни програми са на ДСБ и ДБГ. Простотиите от форума, че трябва да гласуваме за "най-малкото зло", да не гласуваме изобщо, и от тоя род ги подминавам. Време е за промяна и за разум в българската политика! Ето един интересен сайт, който и на миналите избори беше полезен:

  http://www.glasovoditel.eu/

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 63. 63 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 846 Любопитно

  [quote#11:"tribiri"]БСП няма нищо общо с левите партии! [/quote]

  -В условията на капитализъм,единствените истински "леви" и опозиционни партии са комунистическите.Само те искат смяна на социално-икономическата система на обществото.В капиталистическите условия социалистическите и социалдемократическите партии са само лявата страна на съществуващото единно цяло,на което десните са другата страна.Ама без тези два вида/страни на "една и съща монета"/ не може ефективно да се управлява статуквото на капитализма и да се осъществява буржоазната власт.Както за да вижда и да слуша "на фокус" човек се нуждае от две очи и две уши.Друг е въпросът какво вижда и чува и дали е доволен от това.

 64. 64 Профил на Хесапов
  Хесапов
  Рейтинг: 427 Неутрално

  Всички говорят за "дървено желязо"!
  Или трябва да се поддържа предприемничеството на всяка цена, или ядачите - цигани, пенсионери и безработни! Трето няма, а нашите партии обещават да режат от чужда "баница" за да тъпчат чужди гърла! ...и естествено да остане и за раздавачите.
  Всяка мярка минават разбира се, руските гъзолизци като "Атака" и БСП! Внимавайте с тях щото си е таковало онаковата!!!

  Герой на нашето време
 65. 65 Профил на СВОБОДЕН
  СВОБОДЕН
  Рейтинг: 534 Неутрално

  НОВИ И НОВИ И НОВИ ХРАНЕНИЦИ НА ГЪРБА НА НОРМАЛНИТЕ БЪЛГАРИ .
  БОЙКОТ БЪЛГАРИ .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  НЕ ГИ УЛЕСНЯВАЙТЕ . НЕКА СЕ ПОИЗМЪЧАТ.

  ОТГОВОРЕТЕ СИ ЗАЩО .???

  СЕ ПЕЧАТАТ И ВНАСЯТ ТРОЙНО ПОВЕЧЕ БЮЛЕТИНИ ОТ БРОЯ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ И КАКВО СТАВА С НЕИЗПОЛЗВАНИТЕ ПРИ 30 - 40 % ГЛАСУВАЛИ.????

  ЗАЩО СА ВПИСАНИ ВСИЧКИ ДАННИ И САМО ЕДИН ПОДПИС ТЕ ПРАВИ ГЛАСУВАЛ .???

  И ЗАЩО НЕ БЕШЕ НАПРАВЕНА НЕВЪЗМОЖНА ФАЛШИФИКАЦИЯТА С КОЕТО СТАВАТ НЕНУЖНИ ВСИЧКИ ТИЯ МАНЕВРИ С КОМИСИИ НАБЛЮДАТЕЛИ , КОТРОЛЬОРИ ,БОРДОВЕ , ВСЕ ЛАПАЧИ НА НАРОДНАТА ПАРА .

  НЕ ИМ СЕ ВРЪЗВАЙТЕ ,НЕ УЧАСТВАЙТЕ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО "ИЗБОРИ" ,ЗА ДА ВИ КАЗВАТ ЧЕ СТЕ ГИ ИЗБРАЛИ ,СЛЕД КАТО НЕ СТЕ .

  НЯМА ЗНАЧЕНИЕ КАКВА БЮЛЕТИНА ЩЕ ПУСНЕТЕ .
  ТЕ СА СЕ НАРЕДИЛИ ВЕЧЕ .

  НАЛИ ЗНАЕТЕ ЧЕ ПАРИЧКИ ЩЕ ТЕКАТ И КЪМ "ЗАГУБИЛИТЕ" .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ГУБЯТ САМО НОРМАЛНИТЕ БЪЛГАРИ .

  БОЙКОТ БЪЛГАРИ ,ВСЕКИ ПОДИС ИМ ГЛАСУВА ДОХОД ОТ ВАШИЯ ДЖОБ ,МИЛИОНИ .!!!!!!!!!!!!!!!! БЪЛГАРИНО СЪБУДИ СЕ.!!!!!!!!!

  СВОБОДЕН
 66. 66 Профил на 1984
  1984
  Рейтинг: 511 Неутрално

  комустите правят бунтовете, за да могат да си построят Белене и техните олигарси да си крадат, за да им плащат

  BG e мини империя на злото.
 67. 67 Профил на Медий
  Медий
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Нямат програми но имат пари за купуване на гласове на килограми.

  I'm addicted to the truth.
 68. 68 Профил на jorram
  jorram
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#11] от "tribiri":

  А това пък какво общо има с моя въпрос? Говоря за програмата на Зелените, не за БСП.

 69. 69 Профил на objective
  objective
  Рейтинг: 665 Любопитно

  Кои са най- важните качества, които е нужно да притежава един ползотворен за народа си държавник ? Воля за отстояване националния интерес, морал, професионални познания, управленски умения, способност „да чува” обществото, характер да довежда плановете си до успешен край, цивилизованост ! За съжаление, нито един от предлаганите ни на предизборния пазар политици не притежава целия набор от тия качества. Отсъствието на което и да е от тях (без първите две !) е минус, но ЛИПСАТА НА БОЛЯ ЗА ОТСТОЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕРЕС И МОРАЛ, ТИПИЧНИ ЗА БСП, ДПС И АТАКА, Е РАВНО НА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА ! Вече знаем, че програмните коалиционни правителства при такава разнолика политическа карта са правителства на колективната безотговорност и корупция ! Да не говорим, когато зад тях стои кликата на БСП ! Затова дано имаме късмет, ГЕРБ отново да успее да състави самостоятелно правителство !

 70. 70 Профил на ludnal
  ludnal
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Девизите на партиите са не недоизречени обещания, а закани към гражданите:
  "Имаме воля!" - за какво, за още полицейщина?
  "Да върнем България на хората!" от БСП. Ако целта е България да е на хората, то девизът трябва да е: "Да дадем България на хората!". България досега никога не е била на хората. Беше на БСП, стана на ГЕРБ, сега БСП искат да СИ Я ВЪРНАТ.
  А, по въпросът за НОРМАЛНОСТТА на България на гражданите - причината, в България монополите - и държавни и частни да правят кавото си искат е залегнало в законодателството на страната още когато Меглена Кунева беше Комисар занимаващ се с правата на потребителите. От тогава са всички "Общи условия" и на ЕРП-тата, и на НЕК и на телекомуникационните компании и на всички други монополи. Защо когато имаше власт да направи държавата нормална, Меглена Кунева допусна да се узакони ненормалността?

 71. 71 Профил на peshkobg
  peshkobg
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#57] от "shumkar":

  Прочети за схемите с РМД, които не ги е измислил Костов, но с удоволствие е приложил в стократна сила по времето на своето управление.
  Ето ти текст от Капитал - http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/1998/05/30/244811_spornata_rabotnichesko-menidjurska_privatizaciia/
  Ето и текст от НСИ - http://www.nsi.bg/publications/New-Private2004.pdf

  Ако вържеш нещата, ще ти стане ясно какво е правил Костов и какво означава приватизацията за лева. Събрано в едно изречение: Приватизацията довежда до фалита на най-големите български компании, като прехвърля преди това собствеността им (само срещу 10% недоказана и полувнесена сума) на мними управители и бордове на директори, за да могат да разпродадат останките и да се изметат. СДС тогава промениха закона, за да могат НЕ само дългогодишните и признатите, а и току що назначените отгоре мениджъри да могат да изкупуват дял в препдриятието (често 51%). Как това заздравява лева - не го приемам за твърдение.

  Ето и още една статия от Капитал, как се придобива БГА БАЛКАН за да фалира по-късно:
  http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2000/06/23/203671_kare_advokati_durjat_26_ot_balkan/

  Изобщо много интересни неща пазят в архива на Капитал, само дето трябва да ги поизчистят, ако желаят да съхранят реномето на тогавашния Иван Костов.

 72. 72 Профил на choss
  choss
  Рейтинг: 610 Неутрално

  До коментар [#39] от "mnogosamkrasiva":
  [quote#39:"mnogosamkrasiva"]ГЕРБ имат политическа програма.... Ще продължат с изграждането на магистралите, с реформите в здравеопазването и образованието, ще пуснат електронното правителство...... Сега ще имаме втори мандат и България ще тръгне напред![/quote]
  Може би си красива, но това не те прави умна, дори напротив, много си проста. Да очакваш от хора, които през 2009 г. са имали добра програма, но са реализирали некадърно и престъпно управление и са довели страната до ръба на пропастта, че сега, дори без да си направят труда да напишат нова програма, ще направят нещо добро за народа и бизнеса, говори за глупост и простотия или за платен агитатор.
  Изграждането на магистрали и рехабилитацията на пътната инфраструктура е ЗАДЪЛЖЕНИЕ на всяко правителство и не е елемент от управленска програма. Работата на управляващите е да създават предпоставки за развитието на бизнеса и предприемачеството, от чиито успехи зависи повишаването на жизнения стандарт и благосъстоянието на хората. Ето това е единствения критерий за успешна политика и добро управление. В това отношение ГЕРБ са пълен провал и не заслужават втори мандат. Единствено правителството на ОДС, начело с Иван Костов, водеше политика в интерес на бизнеса. Тогава се появиха над 600000 фирми - малки, средни, големи, България стратегически се преориентира на запад към ЕС и хората виждаха пред себе си перспектива. Днес няма нито растеж, нито перспективи. Затова, ако искаме отново България да поеме по пътя на икономическия растеж, на 12.05. ще гласуваме за ДСБ-БДФ с бюлетина № 27.

 73. 73 Профил на choss
  choss
  Рейтинг: 610 Неутрално

  До коментар [#44] от "peshkobg":
  [quote#44:"peshkobg"].....Костов не притежава нищо, освен авоари. Никой политик няма право да притежава прекалено много имот и да менажира фирми.[/quote]
  Остава да ни посочиш банковите сметки и сумите на авоарите.

 74. 74 Профил на mi6kro
  mi6kro
  Рейтинг: 387 Неутрално

  Защо програмата на Коалиция за България се разглежда само от страна на БСП ?

  В самата коалиция нима няма други партии, съответно други влияния при вземането на бъдещи управленски решения.

  Местан да се извини за "РИТОРИЧЕСКИ" ! #236 едно-мандатни региона за страната + 4 едно-мандатни района за чужбина
 75. 75 Профил на kranush
  kranush
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Програмата на ДБГ е най професионална и реалистична. Няма голяма конкретика, защото би станала много дълга и повечето хора нямаше да я четат. За това смятам ДБГ за единствената алтернатива в дясното пространство на предстоящите избори.

 76. 76 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1227 Неутрално

  Програмата на Герб:..." защо швейцарското правило за преизчисляване на пенсиите е част от програмата, но беше премахнато в предния парламент, не става ясно защо ще бъде приет нов закон за предучилищното и училищното образование през евентуален нов мандат, след като досега четири години беше бавен, не става ясно и как ще бъдат правени държавните плащания към бизнеса в по-кратки срокове, след като последните години тенденцията беше държавата да задържа финансовите средства от реалния сектор".....Причината е простичка - Герб имитираха и сега имитират предизборно желание за промени, целта им беше и е да задържат статуквото, устройващо олигархията и монополите, да пазят фаворизираното МВР, което се е превърнало в свещена каста и разбира се да се обогатяват. При това състояние на безвремие, всеки средно интелигентен българин, може да изпълнява длъжността министър....

 77. 77 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1227 Весело

  [quote#75:"kranush"]ДБГ за единствената алтернатива в дясното пространство[/quote]

  Начело с Кукунева и Дани Бой - НЕ!

 78. 78 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1227 Неутрално

  [quote#27:"peshkobg"]Дневник, моля Ви! Спрете пропагандата[/quote]

  Че кой те кара да четеш, бе Пешке?! 100 пъти съм писал на вас герберасите, че си губите времето на този форум....Никой няма да си промени възгледите заради вашата тъпа пропаганда.

 79. 79 Профил на choss
  choss
  Рейтинг: 610 Неутрално

  До коментар [#42] от "mnogosamkrasiva":
  [quote#42:"mnogosamkrasiva"..... Не знам дали си видял, но и извън България ситуацията е кофти. Просто започна една криза, която ще продължи години, десетилетия.[/quote]
  Това ти твърдение показва некомпетентност и неразбиране по въпроса. Препоръчвам ти да прочетеш статията, всъщност лекцията на Костов, изнесена преди месец в Софийския университет - "Кризата в Европа, кризата в България / има я качена на сайта на ДСБ /. Там е направен точен и задълбочен анализ и на двете. За Костов и неговия екип да изведе България от сегашната "криза" е като детска игра за професионалисти. Затова и в прав текст заявява, ако ДСБ са в управлението първите положителни резултати ще се усетят до 4-6 месеца, а до 12 месеца икономиката на страната ще е в растеж. Това, което за Костов е детска игра, за съжаление за останалите кандидат премиери е непреодолим проблем.
  На 12.05- за ДСБ$БДФ с № 27. Там е спасението.

 80. 80 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 854 Весело

  До коментар [#71] от "peshkobg":

  Проблемите не са в схемите и прилагането им а в стратегията и получения краен резултат.
  В резултат на урбулешкото раздържавяване, приватизиране и направо загробване на предприятия като почнеш от ФД (Земята в реални граници и Ликвидационни съвети), и минеш през Лостов (Държавата лош стопанин) се загубиха стратегически за хората в България направление, в резултата на което храните които яде бедноватия българин са 85% от внос и безработицата е къде 450 000 души.....
  И това е по-малкия проблем.
  По големият е че оправянето на ситуацията след номерата на рестипуто-седерастите е че в страната НЯМА ресурс (хора, пари и време) за оправяне поради ред причини, основното е политическата система на пралментарна република, където водещото е да влезеш в парламента, а затова се иска да "раздаваш" лесносмилаеми за електоралните единици лозунги, и да управляваш чрез демагогия и двойни стандарти, щото следващите избори са след 4 години .......
  Така че излизане от кризата за България не се вижда в далечината....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 81. 81 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#71] от "peshkobg":
  Досега всеки един кабинет по някакъв начин се е облагодетелствал (това се случва дори и в Германия). Престъплението е ако се погазва закона. Фактът че мениджърският екип се включва в приватизационния процес само по себе си не е престъпление, особено ако са успели да привлекат външни инвеститори.
  А примерът с БГА Балкан е малко изтъркан. Компанията бе дефакто бе фалирала (с над 150 млн долара загуби), и вместо да бъде обявена във фалит, бе приватизирана, което бе за нея един шанс. Но явно е била осъдена. Оттогава много други авиокомпании фалираха, включ. и много по-силната "Малев".
  Когато даваш оценка за Костов, или за кой да е друг, добре е да се направи паралел с предишните. А преди Костов бяха Луканов (лукановата зима), Попов (за бога братя не....), Ф. Димитров (управлява 14 месеца), Беров (с бащата на приватизацията, който нищо не приватизира и мафията), Виденов (фалитът на пирамидите и на банките, трицифрената инфлация).
  Съжалявам, но Костов остана в новата история със силния лев, стабилните доходи, нормализирането на живота, и бясната истерия на лайняните медии, които се въздържаха единствено да не го псуват на майка.

 82. 82 Профил на svejarov
  svejarov
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#38] от "lo_ridah": Аз пък избрах единствената нормална партия в дясното пространство №33 Движение българия на гражданите с изпълнимата програма и неопетнените политици.

 83. 83 Профил на peshkobg
  peshkobg
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#81] от "shumkar":

  Давам оценка единствено на Костов, защото Дневник е медия, която го прехвалва. Не съм доволен от нито една управляваща партия досега, така че всяка оценка, която давам ще е отрицателна. Не мога да изтъкна никой, но се оглеждам за такива.

 84. 84 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#83] от "peshkobg":
  А кого искаш да възхвалява "Дневник"? Може би мадридско-московския далавераджия Симеон, или титана на реформите на нова България Борисов?
  Не може просто ей така да критикуваш, защото и ти се си родил в тази държава, която избра за премиер един помпиер и ритнитопковец. И в която националистите ближат задника на Путин.

 85. 85 Профил на choss
  choss
  Рейтинг: 610 Неутрално

  До коментар [#82] от "svejarov":
  Един малък щрих за "дясното" на ДБГ и нормалността на "неопетнените" ѝ лидери.
  http://vbox7.com/play:1b48c67f

 86. 86 Профил на svejarov
  svejarov
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#85] от "choss":

  Даниел Вълчев много ерудиран човек.Единственият министър на образованието направил реформа и до днес учителите помнят и споделят за добро -това е най-голямото увеличение на заплатите на учителите от всички съвременни правителства.

 87. 87 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 676 Неутрално

  До коментар [#80] от "boby1945":
  Боби, остави това т.нар. "урбулешка приватизация". Напротив, приватизацията БЕЗКРАЙНО закъсня, тя трябваше да започне още през 1990г., кога стартира н Чехия, Словакия, Унгария и Полша. Идеята за приватизацията е не само, че държавата е лош стопанин, а най-вече разпродаване на предприятия във влошено финансово състояния, а не практически фалирали. Така, както се получи през 1998г., и Балкан, и Кремиковци бяха пред фалит, не бе розово положението даже и на Нефтохим.
  Чия е вината, че се чакаха 8-9 години за да се скапят напълно предприятията?
  Някои чугуни обичат да говорят - на държавата можеше да ги стабилизира, без да си дават сметка, че държавата сме ние, които плащама данъци като малоумни за този дето духа.

 88. 88 Профил на peshkobg
  peshkobg
  Рейтинг: 381 Неутрално

  До коментар [#84] от "shumkar":

  Много добър въпрос! Чуй се само какво питаш! Кого да възхвалява една медия?

  Защо и е на една медия да възхвалява, след като може да прави обективни анализи без политическа привързаност. Вижда се, че не може. Всичко това трябва да го правим ние в низвергнатата коментаторска част под статиите.

  Специално по случая ДСБ, трябва да признаеш, че Икономедия открито и прикрито поддържат Костов. Интересно, когато утре се окаже, че ДСБ не съберат достатъчните 4% - какви ли статии ще почнат да се появяват? Дали ще има заглавия от рода на: "Българите сами си го набутаха", "Мъката продължава" или направо "ДСБ прощават на народа за грешката му".

 89. 89 Профил на Polusa
  Polusa
  Рейтинг: 594 Неутрално

  Всички партии участвали в изборите, нямат поне по един представител в парламента, ЗАЩО? Не им е разрешено и сами да създадат правителство.
  БОЙКОТ, МАФИЯТА СИ ИМА ДЪРЖАВА!

  Истина, Енергия и Мотивация на Сила, която Градим за България, не е Материя и не е Емоция!
 90. 90 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1227 Гневно

  [quote#44:"peshkobg"] Иван Костов има бизнес с "комисионна" дейност.[/quote]

  Имаше един, който бяхте нарекли мистър 10%. С това прозвище си почина. Дали не е отнесъл парите в гроба си?!

 91. 91 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 854 Весело

  До коментар [#87] от "historama":

  Не се изказвай неподготвен със стари седерстки лозунги!
  Огледай се наоколо, ослушай се и тогава се плякай във форума....
  Няма нищо лошо в това че не разбираш от икономика, той и ЛОСТОВ и БАТ БАМ не разбират като гледаш резултатите за икономиката на страната днес....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 92. 92 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1227 Неутрално

  [quote#87:"historama"] приватизацията БЕЗКРАЙНО закъсня, тя трябваше да започне още през 1990г.[/quote]

  Разбира се, но до 1996 г. другарите наливаха, че разливаха пари във фалирали предприятия!? После обвиниха Костов, че ги продал на ниска цена. Като че ли имаше навалица за банкрутирали предприятия, произвеждали преди това продукция за непретенциозния съветски пазар?!

 93. 93 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1227 Весело

  [quote#88:"peshkobg"]ДСБ не съберат достатъчните 4% - какви ли статии ще почнат да се появяват[/quote]

  Плачете на чужд гроб!?

 94. 94 Профил на атанас
  атанас
  Рейтинг: 2792 Неутрално

  [quote#22:"tribiri"]Освен това дори и при безлихвени кредити поне 1-2 от 100 ще станат лоши кредити и поне 1-2% от кредитите няма да бъдат събрани. [/quote]
  Реално статистиката по цял свят в момент без криза е при старт на нов бизнес 50-60% от фирмите да фалират до втората си година. Затова и няма банка за нов бизнес без история да даде кредит без някакво обезпечение(т.е. да те накара да си ипотекираш апартамента) или държавна гаранция, че данъкоплатците ще платят масрафа ти, затова и лихвите за стартиращи бизнеси са огромни.

  Не са нужни безлихвени заеми- чиновници с одобрението им изкривяват пазара и само се генерира корупция. Нужна е среда, в която за старт просто не са ти нужни ни толкова много пари, ни толкова време за лицензи, издаване на разрешителни, напасване с разни изисквания и т.н. Ако за заведение в двора ти днес са нужни примерно 50000лв, то първите започнали такъв бизнес през 90те го почваха с 2 маси в гаража и примерно 5000лв. Същото е за почти всяка дейност- козметици и фризьори, монтьори, дребни бакалии и т.н. Дали на един стартиращ бизнес му е по-лесно примерно(Цитирам написано от друг форумец наскоро.):

  - лесен старт почти без разрешителни и бавене в куп ведомства. Който се развие, ще си оправи офиса или кафенето с времето, но защо да дава куп пари в началото? Защо трябва да има бариера, която просто да пречи да влиза на пазара дребна конкуренция на големите играчи?

  - до определен оборот- патентен данък без разни осигуровки, усложнено счетоводство, наказателна отговорност и глоби като за фирми с милиони оборот и т.н. Първите месеци 150лв само за осигуровки всеки месец, купуване на касов апарат, пари за счетоводство са си огромна тежест за човек, който може да не изкарва още и по 200лв и трябва да налива във фирмата.

  - работеща съдебна система, наказания за корупция. Не може чиновници да минават на хайки и да баламосват с цел да им се пусне рушвет, данъчни да скачат да изнудват с глоби. Пример отскоро- РЦЗ тръгват на проверки в стоматологични кабинети за амбулаторни дневници и налагат глоби за липса на такива. По закон от няколко години амбулаторни дневници не се изисква да се водят, а самата РЦЗ е останала синекурна структура без никакви права за проверки и глоби. Но... Всеки ли ще е прочел всички закони, та да знае, че просто едни лелки с отмиращи функции и безсмислени щатове на доизживяване са решили ей така да напълнят малко джобовете си? Всеки ли при такава проверка ще пита адвокат дали да плати акт или подкуп? Просто трябва провинили се чиновници да бъдат глобявани, уволнявани и при тежки провинения да лежат по затворите.

  - не наливане на пари в безсмислени програми, а ниски данъци, да се оправи образователната система- много хора излизат без никакви умения да се оправят в работата, та камо ли сами да организират бизнес. Цялостна промяна на финансиране(да е свързано с успеха), оценяване(не да минат всички среднисти, но 50% да са практически неграмотни, не 10000 висшисти с 0 знания).

  - идеи като тези на ДСБ за ЗОП да няма тежки изисквания за предишни поръчки. За боядисване на кабинет в община защо да е нужна фирма с 10 000 000 оборот за ремонти на общини за миналата година и коя ще е всъщност фирмата- любимец? Развитие на регистър по ЗОП с всички документи- от предложение, през оферти, договори, та до фактура и приемателен протокол за всяко нещо, залагане в ЗОП на следене на пазарните цени с тези към държавата- не може нещо да струва в магазин на дребно 1лв, а държавата да плаща 5лв на избрани, но да не купува от дребни фирми на нормалната пазарна цена, както е сега.

  Изброявам си аз реално нужни неща вместо кредити за фирми или финансиране по програми, какво ни трябва, за да работим спокойно, вместо да дават, но да убиват бизнеса, но всъщност ми е ясно, че никоя партия няма да развие истинската дясна програма за развитие. Прекалено нарушава статуквото и цялата идея на политиците за ролята на властта, към която се стремят, а и би значила спиране на притока на пари към партийните каси.

 95. 95 Профил на Анализатор - ДЕМОКРАЦИЯТА Е КАЧЕСТВО НА ИЗБОРА!
  Анализатор - ДЕМОКРАЦИЯТА Е КАЧЕСТВО НА ИЗБОРА!
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Ето как комуноидите от БСП купуват цигански гласове:
  http://m.youtube.com/#/watch?feature=player_embedded&v=qKED0WTVNNU&desktop_uri=/watch?feature=player_embedded&v=qKED0WTVNNU
  Необяснимо защо BTV e отказала да излъчи този автентичен видеозапис.

  Банването в Дневник противоречи на текстове от Конституцията и Хартата за правата на човека
 96. 96 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 488 Весело

  Уеко е забравено да се публикува в статията програма на партия, извън тези които са тъпкани със старите политически курви...Чудя се що ли?

  Много е вероятно, целта да е хората да си мислят, че само гнусната петорка са "алтернативите".

  Което е хубавото - поради тези причини не е разгледана и "програмата" на РЗС-то

  мурзилка
 97. 97 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 1663 Весело

  До коментар [#31] от "fh11":

  Също пише че програмите на БКП и ДСБ много си приличали в някои аспекти

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 98. 98 Профил на lo_ridah
  lo_ridah
  Рейтинг: 751 Весело

  До коментар [#86] от "svejarov":

  Хахахахаха а учителите знаят ли ?

  Eff U Greta
 99. 99 Профил на stoicho2
  stoicho2
  Рейтинг: 594 Неутрално

  До коментар [#4] от "baxter":

  Какво значение имат разни изсмукани от пръстите програми като няма гаранция че ще ги изпълнят. Наслушахме се 20 и кусур години от хубави програми. Нещо да се е променило? Гражданските организации точно на това трябва да обръщат внимание-на гаранцията че определена програма ще се изпълни.Иначе всичко е алабалистика. Всички плямпотят,че ще повишат заетостта и доходите. Щели да привлекат чужди инвестиции. Нима успешните западни страни разчитат чужди компании да им повишат доходите? Естествено че не. Просто е да се разбере, че чуждите компании, които изнасят печалбите си в чужбина НИКОГА няма да повишат доходите до европейските на работещите в техните фирми.Защото просто няма да дойдат у нас. Те идват или за евтината работна ръка или и за да изсмукват природните богатства. Така че тези които разчитат че чуждите инвестиции ще ни направят с европейски доходи просто ЛЪЖАТ най-безобразно. Изходът е като този за удавника. Стимулиране на нашите компании да внедряват българско ноу-хау. Саво така икономиката ни може бързо да тръгне напред. Вижте азиатските"тигри". Нека някой да посочи немска фирма с 100% немски капитал да внедрява, примерно, във Франция. Защо ли? Заради ниските доходи ли или заради французойките? Има такива фирми, но те не са заради зниското заплащане, а просто са със смесени капитали.

 100. 100 Профил на anmah
  anmah
  Рейтинг: 381 Весело

  Не си правете труда да четете програми - никой не ги изпълнява.
  Те не са сериозни, защото са само рекламни изделия. Като:
  -Избери новия...
  -Довери се на...
  -Всички...избират...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK