ВАС отхвърли решението на ЦИК за наблюдателите на "България без цензура" (обновена)

За да коментирате, да оценявате или да докладвате коментар, трябва да влезете в профила си или да се регистрирате. Вход | Регистрация
За да коментирате, да оценявате или да докладвате коментар, влезте в профила си.
Коментари (19)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 1445 Неутрално

  А какви са аргументите на ВАС?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 2. 2 Профил на brutester
  brutester
  Рейтинг: 567 Весело

  Предполагам, че всичко е законно в "добрия" Изборен Кодекс на Маяма Нолова

  <-- Пътен знак Г1: Движение само направо след знака
 3. 3 Профил на S.P.Q.R.
  S.P.Q.R.
  Рейтинг: 409 Гневно

  съдилищата и прокуратурата са истинската бърлога на комунистическия звяр.
  това змийско гнездо трябва да бъде разчистено след 25 години издевателства над България!

  zenrus.ru
 4. 4 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 925 Неутрално

  Споко, това не означава, че ВАС е разрешил - върнал е за ново разглеждане, без задължителни указания ...

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 5. 5 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2530 Неутрално

  ВАС- Върховен Апарат за Саморазправа с антикомунистите!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 6. 6 Профил на Kalin
  Kalin
  Рейтинг: 524 Весело

  след подобни новини как да не поиска човек да се откаже от булгаристанското си гражданство?

  it comes from inside, just listen ...
 7. 7 Профил на albert v. dicey
  albert v. dicey
  Рейтинг: 409 Неутрално

  РЕШЕНИЕ

  № 10765
  София, 09/04/2014

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на четвърти септември две хиляди и четиринадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  НИНА ДОКТОРОВА
  ЧЛЕНОВЕ:
  ГАЛИНА МАТЕЙСКА
  СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ
  при секретар Татяна Щерева
  и с участието
  на прокурора
  изслуша докладваното
  от съдията ГАЛИНА МАТЕЙСКА
  по адм. дело № 11028/2014. Document Link Icon


  Производството пред Върховния административен съд (ВАС) е с правно основание чл. 58 от Изборния кодекс (ИК) във връзка с чл. 132, ал. 2, т. 8 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
  Образувано е по постъпила ЖАЛБА от СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА”, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх” 25А, представлявано от председателя на УС – Мария Олева Календерска, чрез Иван Костадинов Гебрелиев – юрисконсулт, против Решение № 809 – НС от 29.08.2014 г. на Централна избирателна комисия, с което е отхвърлен проект на решение за регистрация на сдружението за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 година. Жалбоподателят счита, че решението следва да бъде отменено поради съществено нарушение на административнопроизводствени правила, противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона. В жалбата са развити обстойни съображения за така заявените пороци. В случай, че бъде отменено процесното решение, жалбоподателят моли да бъде постановено решение за регистрация или алтернативно, преписката да бъде върната на Централната избирателна комисия със задължителни указания по правилното тълкуване и прилагането на закона и указания за регистрация на сдружение „Гражданско сдружение България без цензура” за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 година. В открито съдебно заседание пред ВАС жалбоподателят, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата и моли да бъде уважена.
  Ответникът - Централна избирателна комисия (ЦИК), гр. София, не заявява становище.
  Настоящият тричленен състав на ВАС – Четвърто отделение намира, че жалбата на СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА”, гр. София, е подадена от надлежно упълномощено лице и в тридневния срок по чл. 58, ал. 1 от ИК, поради което е процесуално допустима.
  Разгледана по същество, се явява основателна.
  С решение № 809 - НС от 29 август 2014 г., на основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия ОТХВЪРЛЯ предложения проект на решение за регистрация на сдружение „Гражданско сдружение България без цензура” за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 година.
  В решението е отразено, че при проведеното гласуване „ЗА” предложения проект гласуват поименно посочени двама от членовете на ЦИК, а „ПРОТИВ” гласуват поименно посочени десет от членовете, и тъй като предложения проект не е събрал необходимото мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите членове на ЦИК, е налице решение за отхвърляне на проекта.
  Така постановеното от ЦИК решение е незаконосъобразно.
  На първо място следва да се посочи, че ЦИК е била сезирана със ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на българска неправителствена организация, която ще участва с наблюдатели на изборите за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г. (образец Приложение № 28-НС от изборните книжа), подадено от Сдружение „Гражданско сдружение България без цензура”. Условията и реда за регистрацията на наблюдателите е регламентирана в Глава шеста от Изборния кодекс (ИК) и това правомощие на ЦИК попада в хипотезата на чл. 57, ал. 1, т. 14 от ИК, а не в хипотезата на чл. 57, ал. 1, т. 26. Затова погрешно в правното основание за издаване на обжалваното решение е цитиран чл. 73 от ИК, който касае постановяване на решения при разглеждане на жалби, тоест при оспорване на решения на районните избирателни комисии (РИК) пред ЦИК, какъвто не е настоящия случай.
  Видно от административната преписка, към заявлението на Сдружение „Гражданско сдружение България без цензура” с вх. № 4 / 28.08.2014 г. са били приложени всички необходими документи съгласно изискванията на чл. 112 от ИК. Предложеният за регистрация брой на наблюдателите – 3 лица, не надвишава броя на избирателните секции, поради което няма нарушение на изискването на чл. 111, ал. 3 и 4 от ИК във връзка с чл. 112, ал. 7 от ИК. Извършена е предварителна проверка в „Информационно обслужване” АД, при която е установено, че всичките три лица от Списъка на изрично упълномощените представители на сдружението имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като наблюдатели от други организации и не са регистрирани като анкетьори.
  Централната избирателна комисия е независим държавен орган, като членовете й се назначават по предложение на парламентарно представените партии и коалиции и при определени условия и от партии и коалиции, които не са парламентарно представени. След назначаването на ЦИК, нейните членове, включително председателя, заместник-председателите и секретаря следва да се откъснат от зависимостта на своите партийни предложители и следва да действат като независими и неутрални членове на един колективен административен орган, на когото е възложена отговорността за подготовката и произвеждането на законосъобразни и честни избори.
  Решенията, които ЦИК постановява са решения на колективния орган като цяло, а не решение на отделен неин член, на когото е възложено да проучи случая и да бъде докладчик по преписката. Затова, когато ЦИК използва израза в диспозитива на решението, че „отхвърля предложения проект на решение”, на практика няма постановено решение по конкретната жалба, сигнал, заявление и др. Действително разпоредбата на чл. 53, ал. 4 от ИК (дословно възпроизведена от отменения Изборен кодекс – чл. 20, ал. 2 след изм. в ДВ, бр. 17/21.02.2013 г.) регламентира, че когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство (което е две трети от присъстващите членове), се смята, че е налице решение за отхвърляне. Законодателят обаче не е прецизирал какво точно се отхвърля. Тази празнота на закона не води до извода, че се отхвърля предложения от докладчика проект за решение, а е логично да се отхвърли жалбата, сигнала, направеното в заявлението искане и т.н. според конкретния случай. Липсата на мнозинство две трети от присъстващите членове на практика трябва да е изключение, а не правило в работата на ЦИК, каквато тенденция се забелязва напоследък. Освен това следва да се има предвид, че с отхвърлянето на предложения проект за решение не се разрешава никакъв въпрос, а казусът се прехвърля за разрешаване от Върховния административен съд. ВАС от своя страна не може да реши въпроса по същество, когато в Изборния кодекс е предвидена специална компетентност на ЦИК и естеството на спора не позволява решаването от съда. Точно такъв се явява и настоящия случай. Недопустимо е ВАС да изземе правомощието на ЦИК да регистрира неправителствени организации, които желаят да участват с изрично упълномощени представители като наблюдатели в изборите, да регистрира наблюдатели и да им издава удостоверения.
  Не на последно място следва да се посочи, че от обжалваното решение № 809 - НС от 29 август 2014 г. не може да се установи какви са мотивите на ЦИК да постанови отхвърлителен диспозитив, тоест да не събере необходимото мнозинство две трети от присъстващите членове. Видно от протокол № 95 от заседание на ЦИК, проведено на 29 август 2014 година, са правени обсъждания и разисквания, но няма конкретно посочена правна норма, която да е нарушена, за да може ВАС да провери законосъобразността (не целесъобразността) на съображенията.
  Изложеното до тук налага решение № 809 - НС от 29 август 2014 г. да бъде отменено и преписката да се върне на ЦИК за ново разглеждане на заявлението на Сдружение „Гражданско сдружение България без цензура” с вх. № 4 / 28.08.2014 година, при което, изпълнявайки правомощията си, регламентирани в разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 14; чл. 112, ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от ИК, да постанови решение, в което да изложи фактически и правни основания за издаване на административния акт в съответствие с чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК.
  Воден от горното и на основание чл. 58, ал. 3 от Изборния кодекс, Върховният административен съд - Четвърто отделение,

  РЕШИ:


  ОТМЕНЯ решение № 809 - НС от 29 август 2014 г. на Централната избирателна комисия, с което се отхвърля предложения проект на решение за регистрация на Сдружение „Гражданско сдружение България без цензура” за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 година.
  ВРЪЩА преписката на Централната избирателна комисия за произнасяне по Заявление с вх. № 4 / 28.08.2014 г. на Сдружение „Гражданско сдружение България без цензура”, съобразно с изложените в настоящото решение мотиви.
  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


  Вярно с оригинала,
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  /п/ Нина Докторова
  секретар:
  ЧЛЕНОВЕ:
  /п/ Галина Матейска
  /п/ Светослав Славов
  Г.М.

  Government is the great fiction through which everybody endeavors to live at the expense of everybody else.
 8. 8 Профил на mathilda
  mathilda
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Е, явно решението на ЦИК не е било съвсем изрядно.

 9. 9 Профил на ARRI
  ARRI
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Не вервам гюбрето да влезе у НС...Колкото и наблюдатели да изкара на изборите, ша гледа парламента през крив и сварен макарон...Мое мнение...не съм социолог, но така ми се струва....

  Плащат ми от швейцарското посолство да пропагандирам ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ! Признавам, че трол-я в тяхна полза с/у 5 франка на пост!
 10. 10 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3308 Любопитно

  Защо регистрираха наблюдателите на ДПС? И те са политически зависими.

 11. 11 Профил на BlueWater
  BlueWater
  Рейтинг: 1040 Весело

  До коментар [#7] от "albert v. dicey":

  Благодаря ви за цитата на решението.

  Според съда ЦИК трябва да обоснове по-добре решението си за отхвърляне на регистрацията и не казва дали то е правилно или не защото не е в неговата компетенция.

 12. 12 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1090 Неутрално

  За кого играе съдийската мафия??? Риторичен въпрос...

  Няма шики-мики.
 13. 13 Профил на anitamihaylova
  anitamihaylova
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Да видим в крайна сметка ще бъде решението им на финала!

 14. 14 Профил на pavaroti
  pavaroti
  Рейтинг: 180 Неутрално

  Щом не е било законно, много ясно, че ще го отхвърлят. В ЦИК първо трябваше да прочетат закона, пък после да вземат решения.

 15. 15 Профил на Безименен
  Безименен
  Рейтинг: 1441 Разстроено

  цик, ако иска да е справедлив, със същия аргумент трябва да откаже регистрацията на всяко НПО.

  Времето е наркотик, много от него убива.
 16. 16 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 1012 Весело

  До коментар [#1] от "Храбър":

  Питаш "А какви са аргументите на ВАС? А какви са аргументите на ВАС? "?!?

  Радио Ереван отговаря: РУШВЕТ!!!

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 17. 17 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 1012 Неутрално

  До коментар [#3] от "S.P.Q.R.":

  А дано, ама надали

  П.С. ПАК не може да се цитират коментари в отговор на тях

  ДНЕВНИК, КАКЪВ Е КЯРЪТ?!? Икономийка в сървъра? А той не се ли претоварва от таззи цъфваща реклама на "Детски Капитал" която НИКОЙ не я отваря съзнателно), АМ?!?

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 18. 18 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 1012 Неутрално

  До коментар [#9] от "ARRI":

  Казваш "Не вервам гюбрето да влезе у НС...Колкото и наблюдатели да изкара на изборите, ша гледа парламента през крив и сварен макарон...Мое мнение...не съм социолог, но така ми се струва.... Не вервам гюбрето да влезе у НС...Колкото и наблюдатели да изкара на изборите, ша гледа парламента през крив и сварен макарон...Мое мнение...не съм социолог, но така ми се струва.... "

  На гюбрето (МНОГО удачна дефиниция) му е през оная работа дали BG WC влиза в НС, той е евродепутат. Ама другият мошеник, Ковачки, яхна неговата инерция от евро'вота , и го финансира, белким ТОЙ се шмугне в НС.

  Този Ковачки "няма пари" да плаща вОвреме заплатите на миньорите си, и на тези в мрежата "Европа". Ама има пари да финансира онуй гюбре от BG WC .

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 19. 19 Профил на katyamatya
  katyamatya
  Рейтинг: 409 Неутрално

  ЦИК ще кажат ли нещо или рязко ще замлъкнат?

За да коментирате, да оценявате или да докладвате коментар, трябва да влезете в профила си или да се регистрирате. Вход | Регистрация
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK