За разплод: Жените според предизборните програми

За разплод: Жените според предизборните програми

© Юлия ЛазароваАнализът е препубликуван от "Тоест".


Жените съставляват повече от половината население на България - 51,5%. Как политическите субекти, които имат шансове да влязат в следващия парламент, си представят мястото им в обществото? Какви са техните позиции (и имат ли изобщо такива) по теми като адекватното представяне на жените в политиката, равноправието на работното място, недопускането на дискриминация по полов признак, превенцията на насилието, основано на пола, правото на аборт? Какво място отреждат те на жената в семейството?


Частичен отговор на тези въпроси може да се получи след анализ на предизборните програми и платформи. Частичен, защото не всички партии и коалиции, които се борят за място в следващия парламент, имат публикувана програма или платформа на сайта си.
При този анализ си поставям няколко ограничения.


Първо, концентрирам се само върху партиите и коалициите, които според различни предизборни проучвания имат шанс да влязат в следващия парламент. Целта на това ограничение е резултатът от анализа да е медийна статия, а не академичен доклад.


Второ, разглеждам само официално публикувани политически програми и платформи, а не позиции на политически лидери, медийни публикации и пр. Защото те може да са казани в определен контекст и да не изразяват официалното становище на партията или коалицията.


Трето, концентрирам се само върху програми и платформи за парламентарните избори през 2021 г. Причината за това е, че се случва политическите субекти да променят позицията си по дадена тема, понякога и на 180 градуса. Достатъчно е да си припомним, че преди скандала за Истанбулската конвенция БСП подкрепяше този документ на Съвета на Европа.


Как ще гласуваме на 4 април - всички важни въпроси и срокове и последите прогнози - четете тук


Цитатите от програмните документи ще бъдат представени без редакционна намеса.


Жените според ГЕРБ/СДС: Неизвестно какво и майки


С какви политики по отношение на жените ще се ангажира управляващата в момента партия ГЕРБ? Отговор на този въпрос, за съжаление, няма. Към редакционното приключване на броя, близо три седмици преди парламентарните избори, ГЕРБ няма актуална предизборна програма, публикувана на сайта си. Там последната програма е от изборите за Европейски парламент през 2019 г.


Коалиционният партньор СДС има кратка платформа за приоритетите си в 45-тото Народно събрание. В нея думите "жена" и "пол" не се споменават. Единственото, което има отношение към жените в качеството им на майки, се намира на последното седмо място в раздела "Политика по доходите":


СДС ще работи за това, през 2-та година от майчинството паричното обезщетение да се определя в размер на 80 на сто от брутното трудово възнаграждение за последните 24 месеца.


Когато се говори за майчинство, се предполага, че то засяга само майките, не и бащите. По тази логика според СДС само от майките се очаква да останат вкъщи и да гледат децата си през първите им две години.


Жените според "БСП за България": Майки


За предстоящите избори БСП е публикувала подробна платформа от 30 страници на сайта си.


От една лява партия е логично да се очаква да застъпва идеите за равенство на жените на работното място и в политиката. Нищо такова не може да се види обаче в платформата на БСП.


За "столетницата" жените са политическа тема единствено доколкото са майки, които имат нужда от пари. В раздела за социалната политика има предложения в този контекст. Предвижда се увеличаване на сумата за майчинство до размера на минималната работна заплата. От тази мярка се очаква да се възползват "60 000 майки". От БСП предлагат да се увеличи и еднократната помощ за "майки студентки". Очевидно социалистите дори не си представят, че е възможно и някои бащи да искат да излязат в родителски отпуск или че е възможно да има например самотни бащи студенти.


Освен БСП в коалицията "БСП за България" влизат "Комунистическа партия на България", "Нова Зора", Политически клуб "Екогласност" и Политически клуб "Тракия". Нито една от тези партии няма актуална политическа програма на сайта си.


Жените според "Има такъв народ": Млади майки студентки със свръхестествени способности


В предизборната програма на "Има такъв народ" за жени също не се говори, а майките се споменават веднъж в раздела "Социална политика":


Осигуряване за майчинство на редовните студенти до 25-годишна възраст с взети изпити от държавата.


Освен че жените са приоритет на "Има такъв народ" само доколкото са майки и редовни студентки до 25-годишна възраст, които си вземат изпитите, към тях има и други условия. Средствата за тях се предвиждат в контекста на осигуряването на "подкрепа за семействата на пълнолетни родители с активни осигурителни вноски за 8-часов работен ден за първо, второ и трето дете".


В България държавата поема здравните осигуровки на студентите до 26-годишна възраст, но за да се осигуряват за труд на пълен работен ден, те трябва и да работят на пълен работен ден. Така че ако една жена е под 25 години, пълнолетна, редовна студентка е, работи по 8 часа на ден и в същото време гледа дете, може да се възползва от предложената мярка на "Има такъв народ".


Всъщност има и още едно условие - майката да е биологична, а не осиновителка. "Има такъв народ" възприема подхода на ВМРО за фаворизиране на биологичните родители. Предлаганите от тях промени целят "по-лесно отглеждане на деца в биологично семейство".


Жените според ДПС: Terra incognita


Дали и какви политики, свързани с жените, ще защитава ДПС в следващия парламент, за съжаление, няма как да знаем. На сайта на Движението е публикуван преамбюл към предизборната програма, както и основните ѝ приоритети. В този кратък документ не става дума за нищо, свързано с жени.


Жените според "Демократична България - Обединение": Майки и жертви на насилие


"Демократична България" обединява партиите "Демократи за силна България", "Да, България" и "Зелено движение". Коалицията има обща предизборна програма. В нея жените присъстват по два начина - като жертви на домашно насилие и с детеродните си функции.


В раздела "Сигурност и обществен ред" се споменава домашното насилие в контекста на битовата престъпност:


Разширяване периметъра на действие и търсене на максимално експертно и финансово обезпечаване за работа по програми с жертви на престъпления, домашно насилие и наркотици и др.


Разделът, посветен на социалната политика, включва част конкретно за насилието над жени и деца:


Ще подобрим и разширим обхвата на услугите за осигуряване на закрила на децата и жените жертви на насилие, като ще акцентираме и върху превенцията.


От една страна, в програмата на "Демократична България" се признава наличието на домашно насилие в България, както и фактът, че то е преобладаващо над жени и деца. От друга страна обаче,


насилието над жени се тематизира като форма на битовата престъпност, а не като насилие, основано на пола.


В предизборната програма на ДБ не се говори за майки, но жените присъстват - било като част от семейство, било с детеродните си способности. В частта за социалната политика има и предложения за семействата с репродуктивни проблеми и бременните жени:


Ще разработим механизми за поемане от НЗОК на лечението и инвитро процедурите за всички семейства с репродуктивни проблеми. Ще предложим и въведем общовалидни високи стандарти в пренаталната грижа и грижата за бременните жени.


Репродуктивното здраве се споменава и в раздела "Демографска политика":


Поемане от НЗОК на всички необходими репродуктивни процедури, както и на пълния пакет медицински услуги, касаещ женското здраве.


Защо от ДБ са загрижени само за женското здраве, а не и за мъжкото? Вярно е, че от социалнозначими заболявания, като рак на маточната шийка, страдат жените (без да броим трансхората). Заболявания на простатата обаче, включително злокачествени, не са рядкост при мъжете. Освен това продължителността на живота на мъжете е по-ниска от тази на жените. Отговорът на този въпрос е, че в случая


под "женско здраве" се има предвид репродуктивното здраве,


иначе това предложение нямаше да е част от демографската политика. Тоест жените трябва да са здрави, за да раждат. Не че няма и мъже с репродуктивни проблеми, но за безплодието традиционно се обвиняват жените.


Жените според "Изправи се! Мутри вън!": Казва ли ти някой?


"Изправи се! Мутри вън!" е коалиция между "Изправи се.БГ", "Отровното трио", Движение "България на гражданите", "Движение 21" и "Волт". Коалицията няма общ сайт и обща програма. Други коалиции, например "ГЕРБ - СДС" и "БСП за България", също нямат, но при тях е ясно коя партия е водещата. Това не може да се каже за "Изправи се! Мутри вън!", чиито съставни части имат различни мнения по редица въпроси.


От всички партии в коалицията само "Изправи се.БГ" има нещо като актуална предизборна програма - 70 мерки за осъществяване в 45-тото Народно събрание. Никоя от тях не се отнася до жените.


Жените според ВМРО: Затворени в семейството майки


Едно от методологическите ограничения на тази статия е да се анализират само предизборни програми, разработени конкретно за предстоящите избори. Трудността при ВМРО е, че не може еднозначно да се установи кое от всичко, публикувано на сайта им, е предизборната им програма. А "войводите" твърдят, че имат такава и че в нея "българската жена, семейството и неговата съвременна идентичност" са приоритет.


Този акцент не е изненадващ, като се има предвид, че в листите си ВМРО са поканили представители на ултраконсервативната религиозна организация с "патриотичното" име "РОД Интернешънъл", която имаше дейно участие в кампаниите срещу Истанбулската конвенция, Стратегията за детето и Закона за социалните услуги. А тези кампании успяха да наложат дневния ред на ВМРО. Така че РОД и ВМРО са двете страни на една и съща монета.


В сайта на ВМРО има два недатирани програмни документа. Единият се нарича "Програма", другият - Демографска програма "България 2050". Може би по този начин от партията демонстрират, че не мислят "на дребно", а хоризонтът им се простира далеч отвъд следващия парламентарен мандат.


В документа "Програма" не се говори за жени или за майки. Единствената препратка към темата е свързана с демографската програма на партията, ключова политика в която са "икономически стимули за младите образовани семейства да имат деца и лечение на безплодието". Дотук разбираме, че и ВМРО като "Демократична България" ще осигурява лечение за безплодието. И като "Има такъв народ" иска родителите да са образовани. От партията акцентират върху демографията, защото смятат, че "демографската катастрофа е най-сериозната заплаха за България". Така ВМРО на практика свежда политиката до демографията.


В демографската програма на ВМРО вече става дума за жени, и то не за какви да е жени, а за "българки":


Едва 16 % от българките искат да имат само едно дете, 70 % желаят 2, а 12 % - 3 или повече деца. Факт е, че много жени са отложили своите раждания поради липса на ясна перспектива както за своята реализация в България, така и за реализацията на своите деца. Държавата трябва да работи за подпомагане на демографската компенсация. Целта на българската демографска политика трябва да е насочена към групата жени, които искат да имат две деца. [Акцентът е на ВМРО - б.р.]


Според националистическата партия най-важно е да се раждат деца, което те наричат "пронаталистична политика". Но за да е възможна тя, мястото на жените в обществото трябва да се промени:


Това изисква обаче преразглеждане и преоценяване на ролята и статута на жената в семейството, на нейните цели и интереси в икономическия и социален живот.


Тоест ролята, статусът и целите и интересите на жената трябва да се сведат до това тя да бъде майка, а не да има други претенции, които да пречат на тази нейна роля. Ако може - да се премахнат и разводите, които според ВМРО са причина за кризата на "българското семейство".


В демографската програма не се говори директно против абортите, но се правят внушения, които могат да се интерпретират и в този дух, например:


Необходимо е така да се промени цялото репродуктивно поведение и култура на властта и населението, за да може обществото да осъзнае полезността на децата и в количествено отношение да повиши техния брой.


Да обобщим. Това, което искат основните политически субекти у нас за жените, е


да раждат деца, да си ги гледат и в най-добрия случай - да не бъдат бити.


В началото на 20-те години на ХХI век политическото разбиране за жените у нас не просто не е съвременно, ами е предмодерно. Като изключим изискването жените да са образовани, но то е не за друго, а за да се ограничи социалната подкрепа за жените без образование, които според господстващите у нас стереотипи са от ромски произход. На жената у нас ѝ се дава дори висше образование да учи, разбира се, ако роди още като студентка. Какво би могла да прави една жена с образованието си, ако единствената ѝ социална роля е да бъде майка? Освен да си учи детето вкъщи, няма какво.


ВМРО изговаря тази представа за жената най-директно. Останалите политически партии, чиито програми присъстват в този анализ, вероятно не желаят толкова ограничена роля за жената. Просто другите ѝ възможни роли - професионални, политически и пр. - не са им политически приоритет. Дори тогава, когато се ръководят от жени. И систематично избягват всичко, което на английски се превежда с gender. Равенството между половете не е тема, а актуален в много страни въпрос като правото на полово самоопределение у нас е табу.


ВМРО е на прага да влезе в следващия парламент. Но в известен смисъл партията вече е спечелила. Защото е успяла да наложи дневния си ред по начин, по който никой политически субект да не смее да ѝ противоречи, и да подчини другите партии да възпроизвеждат нейната реторика от страх да не кажат нещо "непопулярно" и "да не загубят избиратели".


От това особено потърпевши са жените (и децата, които не са тема на тази публикация). Щетите ще се забелязват толкова повече, колкото повече приоритетите, засягащи жените, се превръщат в действащи политики.


Може ли да бъде друго? Може, ако някой политически субект се сети, че работата на политиката е да отстоява интересите на определени социални групи, а не да изговаря това, което си мисли, че хората искат да чуят. А повече от половината избиратели са жени. Поне докато в България жените имат право на глас. Защото то не е нужно, ако от жената се иска единствено да ражда деца.


Всичко най-важно за предстоящите избори - в специалната рубрика на "Дневник".


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (181)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 2 Профил на save_knforest
  save_knforest
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Ами с такива "водещи политици"-толкоз. Има един цитат "Не е лошо да си дЕдо, кофти е да спиш с баби", помните ли кой ги изрече тия слова?

 3. 3 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1220 Неутрално

  С голям зор стигнах до заключението:
  ”Може ли да бъде друго? Може, ако някой политически субект се сети, че работата на политиката е да отстоява интересите на определени социални групи...”

  Политикът трябвало да отстоява правата на жените и ЛБТИГФАПСУ? Туй ше да е от скоро...
  Щото досега ни учеха, че политика трябва да отстоява правата на ВСИЧКИ граждани, не само на определена група. Явно не съм в час с либерал билшевишката политическа мотивация и цели.
  Благодаря на аФторката за ограмотяването.

 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5124 Неутрално

  До коментар [#4] от "lz2":

  Разшифровай го и ще разбереш. Пък и той се извини публично. Помниш ли герберче?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 6. 6 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1919 Неутрално

  Поредната либерастка статия.България е на второ място в ЕС по брой жени на управленски позиции.Повечето жени са заети с трудова дейност и жена домакиня е изключително рядко явление в България. За разлика от Западна Европа.
  Същевременно сме държавата с най-бързо намаляващо население в света, с изключително ниска раждаемост, като що се отнася до българският етнос,то раждаемостта е катастрофално ниска-в София коефициентът на плодовитост е 1,28,а в сливенските села 2,81.
  И въпреки това се критикуват партиите, че искат да насърчат раждаемостта.

 7. 7 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2790 Весело

  Тази статия е като Мирча и краставицата - кога Мирча требе разказУва за 'сите зеленчуци, а дори е забравил и за краставицата. Нищо не разбрахме за жените в предизборните програми, 'щото и авторО нищо не казА.

  Жените са граждани на република България, а там деление по пол няма - такова има само в руските православни чутури и при джендърите - ма те са едни и същи, боса им сал друг.

 8. 8 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 906 Неутрално

  Жените са просто инструмент за поддържане на крехко мъжко его. Да ви таковам в мъжете. Срам.

 9. 9 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4511 Весело

  ...”Политикът трябвало да отстоява правата на жените и ЛБТИГФАПСУ? .
  —цитат от коментар 3 на Котаракът на Шрьодингер


  Пак не си разбрал. То дори и тези са след "Истинската религия". Те винаги са първи с всички обгрижвания. Чак след това идват тъмнокожи които са от религията и са с неустановен пол....или някакъв пол различен от Мъж или Жена.
  Според новите "норми" на политкоректност, бели хетеросексуални хора (такива като Адам и Ева) са последна дупка на кавала и ще имат някакви права само ако останат излишни след раздаването на останалите "по висши" индивиди. 😂

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 10. 10 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5124 Неутрално

  До коментар [#6] от "Мусаши":

  А може би ако можеха да са домакини като етноса щяха да раздат доста повече и българките.
  Замислял ли си се?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 11. 11 Профил на kilgore
  kilgore
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Майчинството е единственото нещо, в което жените и мъжете не могат да са равни и затова е нормално да се говори изрично за него в платформите на партиите. Законът предвижда възможнотта бащата да ползва бащинството, та не знам защо трябва и в предизборната платформа някой да го пише.
  Във всичко освен майчинството се прилага презумцията за равенство и написаното важи за двата пола, а ако авторката много настоява, и за останалите 22, с които аз, да благодаря на Бога, не съм много наясно,
  Освен това, да обвързваш майчинството с разплод, е просто провокация за интересно заглавие.

  'It's not wise to violate rules until you know how to observe them' - T.S. Eliot, interview with The Paris Review (Issue 21, 1959)
 12. 12 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1919 Неутрално

  До коментар [#6] от "Мусаши":А може би ако можеха да са домакини като етноса щяха да раздат доста повече и българките.Замислял ли си се?
  —цитат от коментар 10 на КМЕТ В СЯНКА


  Естествено, че е така. Само че за либерастите най-големият грях за една жена е да ражда деца и да бъде домакиня. Виж и статията как е озаглавена За разплод".Приравняват майките с добитък.

 13. 13 Профил на Ronald Reagan
  Ronald Reagan
  Рейтинг: 940 Неутрално

  Излиза , че всичко останало в предизборните програми, доколкото ги има е за мъжете 🥴! Освен това жените не са социална група. Що се отнася до нарушени човешки права би трябвало се разглеждат конкретни случаи и как те се съотнасят към съответната социална група. Българките имат много задръжки по отношение на раждането , дори някои от тях са направо притеснителни.

  agent
 14. 14 Профил на Green Day
  Green Day
  Рейтинг: 1042 Неутрално

  "Очевидно социалистите дори не си представят, че е възможно и някои бащи да искат да излязат в родителски отпуск или че е възможно да има например самотни бащи студенти"

  Комунисти, сър, дори не си представят, че може да има самотни бащи гейове негри студенти.

 15. 15 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2977 Разстроено

  При циганите жените наистина са за разплод още преди да са навършили пълнолетие но това е тема табу за такива "феминистки" като авторката която се е заела с програмата на ВМРО за насърчаване раждаемостта на българите която катастрофално пада!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 16. 16 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2790 Весело

  До коментар [#12] от "Мусаши":

  То затова падна християнството, че жените не искаха да са виновни по рождение и виновни до смърт и само като добитък за разплод да живеят, че в оня свят, ако го има, да са вече равни с мъжете. И тежкия печат на тази религия още го има при мъжете. Това да се делят на майки и татковци пред закона е оскърбително - всички трябва да са равни там, както е в цивилизацията - където всеки се натиска, дори плюещия равенството между мъже и жени. Лошото е че днес нЕкви комуненца, подковани от изток, предалгат още по-голямо деление - не само по биологичен пол, ами и по социален, сериозна заплаха за цивилизацията - дано преболедува.

 17. 17 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3930 Неутрално

  Само не разбрах, какво точно иска авторката. Не ѝ харесва да е жена? Иска да кърти въглища в забоя? Не иска да ражда деца и да ги гледа в къщи? Че, кой ѝ пречи? Прави си операция за смяна на пола и става мъж. После само да не се оплаква, че не я признават за жена.

 18. 18 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1852 Неутрално

  До коментар [#4] от "lz2":Разшифровай го и ще разбереш. Пък и той се извини публично. Помниш ли герберче?
  —цитат от коментар 5 на КМЕТ В СЯНКА


  Не съм никакво герберче!Просто ГЕРБ в момента е единствената преграда срещу мафията ви да превземе властта и затова ги поддържам! Ако се появи по-добра партия, която да ни предпазва по-добре от комунистическите ви мераци, за нея ще съм! Пей си интернационала и си ближи следизборните рани!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 19. 19 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1919 Неутрално

  "Очевидно социалистите дори не си представят, че е възможно и някои бащи да искат да излязат в родителски отпуск или че е възможно да има например самотни бащи студенти"Комунисти, сър, дори не си представят, че може да има самотни бащи гейове негри студенти.
  —цитат от коментар 14 на Green Day


  Самотен баща студент звучи като дървено желязо.Освен в редки случаи ако майката на детето е починала.

 20. 20 Профил на the_flea
  the_flea
  Рейтинг: 1130 Неутрално

  "Да обобщим. Това, което искат основните политически субекти у нас за жените, е

  да раждат деца, да си ги гледат и в най-добрия случай - да не бъдат бити........"


  Ако оставим авторката да избира, ще трябва мъжете да раждат....

  Истината НЕ Е въпрос на гледна точка! Истината е истинна! А е А!
 21. 21 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1852 Неутрално

  [quote#19:"Мусаши"][/quote]

  Не се занимавай с неолиберални тролове! Те са от 75-тия пол на охлювите.

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 22. 22 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3776 Весело

  Само дето популациите с предмодерно разбиране за жените успешно се размножават или поне възпроизвеждат, а твърде модерните популации измират и са принудени да си докарват изостанали мигрантки да им сменят памперсите на старини...

 23. 23 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3360 Неутрално

  "Тоест" майчинството се приема за разплод?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 24. 24 Профил на Bornagain
  Bornagain
  Рейтинг: 504 Неутрално

  Авторката е стар случай на социална неадекватност плюс стремеж към това д асе представя за стенд ъп феминистка в американси вариант, т.е. обикновена истеричка, типично по женски.

  Свободата, Санчо...
 25. 25 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Към авторката - а как наричаме жени, които обичат да си лягат с мъже, но после си абортират децата?
  Еманципирани може би? И ПКП като втори по власт човек в държавата ( над премиера по Конституция) модел за подражание ли е?

 26. 26 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2198 Неутрално

  С голям зор стигнах до заключението:”Може ли да бъде друго? Може, ако някой политически субект се сети, че работата на политиката е да отстоява интересите на определени социални групи...”Политикът трябвало да отстоява правата на жените и ЛБТИГФАПСУ? Туй ше да е от скоро...Щото досега ни учеха, че политика трябва да отстоява правата на ВСИЧКИ граждани, не само на определена група. Явно не съм в час с либерал билшевишката политическа мотивация и цели.Благодаря на аФторката за ограмотяването.
  —цитат от коментар 3 на Котаракът на Шрьодингер


  +++ но целта е ГРЕВИО. Това ще баде новия Коминтерн, който ще командва света!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 27. 27 Профил на oak17621787
  oak17621787
  Рейтинг: 206 Неутрално

  Изключително слаба статия, буквално не се разбира какво иска авторката. Поне е казала по лоша дума за всяка една партия, всички ги е третирала поравно.🤣🤣🤣

 28. 28 Профил на ywr53649513
  ywr53649513
  Рейтинг: 18 Неутрално

  И защо според грантаджиите жените требва да са упоменати изрично в програмите, освен като майки? Като се каже "граждани", "българи", "народ" и пр. не се ли подразбира и жените? Докога ще се делим по полове? Нали са равни и единственото, което ги отличава, е че раждат - ами да се наслаждават на равенството и майчинството си.

 29. 29 Профил на majorman
  majorman
  Рейтинг: 917 Любопитно

  Назрява денят, в който феминистките ще заведат иск срещу природата за това, че е дала възможноост да раждат само на тях. Това е не само дискриминационно, но и срамно (явно, по някаква причина).


  И язък, че държавата им отпуска средства да си гледат децата! Няма ли да е по-добре държавата да им гледа децата в инкубатор, за да могат жените веднага да се върнат на работа и да докажат как са по-добри от мъжете във всяка една сфера на живота?

  We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
 30. 30 Профил на Венко
  Венко
  Рейтинг: 71 Неутрално

  Идиоти, сър. Така се пише статия, когато търсиш под вола теле.

  1. Жените в България по никакъв начин не са били дискриминирани за последните 100 г. До някъде и заради комунизма - чудовищната индустриализация принуди жените да работят наравно с мъжете.

  2. Колко пъти авторката прочете в предизборните програми думата "мъж"? Вероятно нито един път. По нейната логика, партиите няма да направят нищо в интерес на мъжете.

  3. Предизборните програми са насочени към всички граждани на Република България. Ако някой групи граждани са споменати конкретно в програмата, това е във връзка с някаква привилегия. Привилегията води до неравенство, а нали се борим за равенство?

 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 32. 32 Профил на doq021005444
  doq021005444
  Рейтинг: 34 Неутрално

  До коментар [#23] от "дерибеев":

  "Тоест" майчинството се приема за разплод?"

  ++++++++++++++
  Браво! Най точния коментар към статията.
  В "цивилилилизованите" страни до 50 те години, жените нямат право на глас. И след това започва "истинската" иснория на човечеството.

 33. 33 Профил на Иван
  Иван
  Рейтинг: 1436 Неутрално

  Тъпа статия , да не би за мъжете да има отделно в програмите. Това деление на мъже , жени, педали , черни бели е леко казано излишно и дискриминационно.

  Не съм нито американофил, нито русофил- те са родоотстъпници и подлоги на чужди държави.Аз съм българофил!
 34. 34 Профил на doq021005444
  doq021005444
  Рейтинг: 34 Неутрално

  До коментар [#29] от "majorman":

  Да ги гледа в инкубатор добре, но ако започне и да ги създава в инкубатор, тогава жените ще изчезнат. Естествен подбор!

  Абе....., айде - само някоя друга циганка да остане - за " зор заман" .

 35. 35 Профил на Венко
  Венко
  Рейтинг: 71 Неутрално

  Авторката пише тази статия днес, защото навремето майка и е била заплодена. Иначе тя днес нямаше да съществува и да пише подобни пасквили.

 36. 36 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 918 Неутрално

  Когато се говори за репродуктивна способност на нацията се има предвид единствено броят на жените в детеродна възраст (между 19 и 45 годишна възраст). Да принизяваш жените- майки и изобщо жените като инструмент за разплод е не само вулгарно селяндурско, но и престъпно. Да създаваш семейство (не "приятелства"), да създаваш и отглеждаш деца е единственото, което заслужава и заради, което си заслужава да работиш, да живееш, което ти осмисля живота.

 37. 37 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1632 Неутрално

  Не знам в България как е сега.
  В Текас - и вероятно в цяла Америка - жената може да удари съпруга с прахосмукачката по главата, той да извика полиция, да си извади медицинско свидетелство и нетния резултат ще бъде, че ТОЙ ще трябва да напусне къщата и жената ще вземе половината от собствеността му.
  Знам го защото се случи на мой познат преди няколко години.
  За какво равенство на половете, по дяволите, говориме ?!
  Кога мъжете ще могат да използват като аргумент "тя постоянно беше нещастна и потисната и правеше скандали за всичко и това потискаше и мен и децата"?
  Кога сексапилното облекло и поведение на жена в офиса ще бъдат основание за преследване от друг, освен от колежките, които си го оценяват съвсем точно?
  Какви равни права какви пет лева?!

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 38. 38 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4373 Любопитно

  "Почина президентът на Танзания, който отричаше COVID-19"

  От статията излиза, че партията / коалицията, която е най-загрижена за българските жени е ДБ. Българските избирателки да имат това в предвид при избора си.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 39. 39 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4373 Весело

  "За разплод: Жените според предизборните програми" *

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 40. 40 Профил на ywr53649513
  ywr53649513
  Рейтинг: 18 Неутрално

  Ами тогава да впишат в програмите и по нещо за мъжете като осеменители, ако ще им олекне на феминистките и НПО-вски души и ще спрат да врескат!

 41. 41 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2136 Неутрално

  Изключителен материал, който неволно показва че в българското общество отношението към мъжа е само като към работно добиче —> на него не се гледа като на баща, съпруг, родител, който би желал да прекарва повече време с децата си. От него се очаква и изисква да е ”работният вол” в семейството ...
  Много добър анализ разкриващ липсата на внимание към бащата и съпруга от обществото.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 42. 42 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4271 Неутрално

  " Едва 16 % от българките искат да имат само едно дете, 70 % желаят 2, а 12 % - 3 или повече деца"


  Защо желанието на жената да бъде майка, трябва да се коментира по този жалък начин - да бъдела " за разплод" ? На мъжете по тази логика само като на бикове за разплод ли трябва да се гледа ? Много тенденциозни и примитивни внушения се правят, а и обидни и за двата пола........

 43. 43 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3776 Весело

  До коментар [#42] от "samoedin":

  Е, да ама авторката е от третия джендър!

 44. 44 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1083 Любопитно

  Не знам в България как е сега.В Текас - и вероятно в цяла Америка - жената може да удари съпруга с прахосмукачката по главата, той да извика полиция, да си извади медицинско свидетелство и нетния резултат ще бъде, че ТОЙ ще трябва да напусне къщата и жената ще вземе половината от собствеността му.Знам го защото се случи на мой познат преди няколко години.За какво равенство на половете, по дяволите, говориме ?!Кога мъжете ще могат да използват като аргумент "тя постоянно беше нещастна и потисната и правеше скандали за всичко и това потискаше и мен и децата"?Кога сексапилното облекло и поведение на жена в офиса ще бъдат основание за преследване от друг, освен от колежките, които си го оценяват съвсем точно?Какви равни права какви пет лева?!
  —цитат от коментар 37 на Боби Колев


  Пхах, и колко години ти отне достигането до това велико прозрение?

  Ми там, в либерастко-джендърския рай, е така - ако си от мъжки пол и относително бял, имаш право да плащаш и да си натискаш парцалите.
  И да цАлуваш крадени маратонки...

  Знанието е сила, информацията - власт
 45. 45 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1083 Весело

  "Почина президентът на Танзания, който отричаше COVID-19"От статията излиза, че партията / коалицията, която е най-загрижена за българските жени е ДБ. Българските избирателки да имат това в предвид при избора си.
  —цитат от коментар 38 на Иво


  Това е по-нескопосано даже и от статията.
  Авторката поне е взела някой лефффффффф.....

  Знанието е сила, информацията - власт
 46. 46 Профил на Apophenia
  Apophenia
  Рейтинг: 2630 Неутрално

  На всички им е ясно че тези партии са сдружения с икономически интереси, не се интерсуват от провеждане на политики, програмите им са проформа, никой не възнамерява да ги изпълнява, следва се популизъм, като единствена политика

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 47. 47 Профил на fpyyh
  fpyyh
  Рейтинг: 2256 Неутрално

  Щеше да е по-полезно, ако имаше някакво очакване от програмите - т.е. да се каже - проблемите пред жените в България през 2021 са - продаване като деца в ромските общности, домашното насилие при всички общности, дискриминацията при наемане на жени в детеродна възраст. Сигурно има и други, аз тези съм забелязвал и след това да анализира кой какво ще прави за тези проблеми. Така представено, без да започваш от това, което трябва да се реши, ами може да няма никакви проблеми, затова да не се споменават изрично.

  Допълнително и качеството на програмите е изключително ниско или липсващо, така че всяка една проблемна тема би могла да се тълкува по този начин - енергийни политики, корупция, защита на околната среда и т.н.

  за да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
 48. 48 Профил на LudLustrator
  LudLustrator
  Рейтинг: 334 Неутрално

  Ей няма равенство и това си е...поне 20% от мъжете да можеха да раждат, а то нито един няма забременял, но не се отчайвайте опитите в Анадола и гей обществото продължават!!!

 49. 49 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2915 Неутрално

  Ааа! Ко! Не! :)

  Добре бе аз не можем да разберем тея като авторката след като не се размножават как им се увеличава броя. :)

 50. 50 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3198 Неутрално

  Заглавието е отвратително, статията няма да прочета.
  Никой не третира жените, като субекти за разплод. Точно обратното, жените се насърчават да си гледат първо кариерата, после да мислят за семейство.

  Любовта ще спаси света!!!
 51. 51 Профил на jtf57549525
  jtf57549525
  Рейтинг: 10 Неутрално

  Колко много тънкопишковци коментират само...все едно някой го интересува какво пишат. За щастие светът си се върти.

 52. 52 Профил на ruse_island
  ruse_island
  Рейтинг: 584 Неутрално

  Добре де, формиране на специални политики, било предизборно или реално, по отношение на жените /извън биологичната им роля на майка/, не е ли деление на хората по полов признак? И в крайна сметка такова деление ОК ли е или не? Имам да кажем принципно либерални възгледи, както се казва за протокола...

 53. 53 Профил на Шоршо
  Шоршо
  Рейтинг: 1096 Неутрално

  Поредните феминистки глупости, тази е от тези, които не искат да имат деца, защото не била за разплод. Еми в такъв случай си гледай 6-те котки и си свиркай бе, не е голяма загуба за човечеството.

 54. 54 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1640 Неутрално

  Само опростачена жена с образование може да напише такава статия. Самовнушението явно й е дошло в повече или просто разлайва кучетата по най-помиярски начин.

 55. 55 Профил на Родолюбец
  Родолюбец
  Рейтинг: 824 Весело

  До коментар [#4] от "lz2":Разшифровай го и ще разбереш. Пък и той се извини публично. Помниш ли герберче?
  —цитат от коментар 5 на КМЕТ В СЯНКА


  Я да опитаме до го разшифроваме:
  - Прост това е ясно
  - Кмет(ска)
  - Пу**ка това в народопсихологията се "разшифрова" като Вид Мъжки Характер

  61. Ниkoй въ Бългapckoтo Княжecтвo нe мoжe ни дa kупувa, нитo дa пpoдaвa чeлoвeчeckи cъщecтвa. Вcekoй poбъ oт kakъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcka тepитopия.
 56. 56 Профил на Родолюбец
  Родолюбец
  Рейтинг: 824 Весело

  Самотен баща студент звучи като дървено желязо.Освен в редки случаи ако майката на детето е починала.
  —цитат от коментар 19 на Мусаши

  В съвременния свят много по-често е явлението:
  "мама" забегнала с някой по-богат чичко или батко.

  61. Ниkoй въ Бългapckoтo Княжecтвo нe мoжe ни дa kупувa, нитo дa пpoдaвa чeлoвeчeckи cъщecтвa. Вcekoй poбъ oт kakъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcka тepитopия.
 57. 57 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1665 Неутрално

  До коментар [#53] от "Шоршо":

  Не бе човек:
  https://bilitis.org/kuiar-blic-svetla-encheva/
  Работата е ясна.

  Panta rhei....
 58. 58 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3930 Любопитно

  До коментар [#18] от "lz2":

  От коя мафия ни пази? СИК,? ВИС,? ТИМ? От шиши и Доган? От калинките в администрацията? От корупцията?

 59. 59 Профил на pkh07609293
  pkh07609293
  Рейтинг: 58 Неутрално

  До коментар [#14] от "Green Day":

  Еиииииииии.........Скоро така не съм се смяла.😅
  И вие колко случаи на самотни бащи негри, студенти, че и гейове познавате? Нещо ги пресилвате нещата май......по - полека с дрогата.
  Дайте един....едничък пример ако обичате.....

 60. 60 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1665 Неутрално

  "А повече от половината избиратели са жени. "

  Моля се моята съпруга да не прочете 2262-те думи на тази/това нещо което си е позволило да напише този грозен, гаден, отвратителен текст.
  Защото сега е в "онзи период" и съответно реакциите са доста по-емоционални.
  Тогава авторката/автора/авторчето ще разбере точно откъде изгрява слънцето.

  Panta rhei....
 61. 61 Профил на Максим
  Максим
  Рейтинг: 692 Неутрално

  Пълни глупости, тотално в синхрон с модерното ултралевичарство. Даже не искам да скролвам до горе да видя кой го е писал това, но се басирам, че е войнстваща феминистка и SJW; леко понапълняваща, леко минаваща 40те, добре образована... Поради които причини започва да се чуди защо сега, като съм толкова готина, не се върти целият свят около мен? Как смеят да не ме споменат изрично в програмите си тези ултразакостенели, крайно непрогресивни партии в тази скапана държава! О, да можех само да гласувам за Камала! Говорят за майчинство! Колко ретро, това е толкова тъпо - секс с другия пол, при това без аборт - направо средновековно! О, Джо, о, Килъри, моля ви, забележете в каква помияна яма на Балканите съм се родила.
  И т.н.

  Sic transit gloria mundi...
 62. 62 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2920 Неутрално

  А защо авторката не направи анализ колко жени и от кои партии и коалиции са на избираеми позиции в листите и въобще какъв процент са жените там?
  Да не се окаже, че в "по-изостаналите" като модерно мислене партии има повече жени.
  Какво им трябва на жените като помощ от държавата:
  1. Общински детски ясли и градини за всички желаещи родители. И противно на разните популизми, тези детски градини да не са безплатни или с ниски такси, а да осигуряват по-качествени грижи в по-малки групи. Есстествено, на някои родители ще се наложи да плащат повече.
  2. Гъвкаво работно време за родителите на деца до 12 години навсякъде, където е възможно.
  3. Може да се помисли за някаква помощ за плащане на наем по времето, когато майката е в майчинство през втората и третата година, ако семейството живее под наем, който е над определена сума.
  Системно неходещите на училище деца да бъдат извеждани от семействата им и настанявани в приемни семейства или интернати, за да получат поне средно образование. Може да се помисли за по-високи стипендии за студентите от семейства с ниски доходи.
  Това за интернатите са се сетили още във Викторианска Англия. Прибирали са всички скитащи и безпризорни деца да ги изучат и да им дадат професия. По-умните са ставали и учители или гувернантки.
  Естествени днес не може да се прилага насилие, но формата за интергация в обществото чрез образование може да се приложи и днес.
  Разните либерали ще пледират за по-високи помощи на семействата без доходи, но по-този начин безделничеството и манталитетът на гетото само се възпроизвежда.

 63. 63 Профил на Плеядска прашинка
  Плеядска прашинка
  Рейтинг: 326 Весело

  Оооо май гад, гайс, оооо май пусикат

  “Only psychos and shamans create their own reality” http://stilettofem.livejournal.com/208207.html
 64. 64 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1436 Неутрално

  обикновено кариеристките , дето не искат да ги ползват ''за разплод'', завършват активния си живот с някой импотентен чичак на семейни начала , много виагра или сами с двайсе котки и характер на нервна лелка в климакс , която другите едва понасят .

 65. 65 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1436 Неутрално

  До коментар [#57] от "Molossian":

  лиз-близ говори за правата на жените хахахахахаха

 66. 66 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 1060 Неутрално

  Незная дали авторката се смята за феминист или застъпник на правата на "сексуалните малцинства", но текстът е по-обиден за жените. Единствено жената може да бъде майка, а да имаш деца е щастие. Не е разплод.
  Вулгарен текст, който съдържа замаскиран сексизъм. Не се шегувам. Ако госпожата не смята себе си достойна да бъде майка (за да не е обект за "разплод") нека не простира омразата към самата себе си като жена върху другите жени.
  Какво можем да прочетем между редовете? Че в "идеологията" на авторката има есно разграничение между половете, и всяка жена, която има деца е жертва... Интересно авторката дали е родена от жена или е продукт на пъпкуване.
  Крайно време е джендър-идеолозите да осъзнаят един простичък факт: обществото е съвкупност от различни хора - както някакъв процент хомосексуални, така и огромен процент хетеросексуални мъже и ЖЕНИ, както някакъв процент престъпници и насилници, мъже и ЖЕНИ, така и огромен процент благородни и добри мъже и ЖЕНИ.
  Неможе сексуалното предпочитание да се разглежда едва лине като нравствена ценност. Педерастията не е нищо по-различно от избор на сексуален обект. Това неможе да носи (или отнема, разбирасе) граждански права.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 67. 67 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1665 Неутрално

  [Интересно авторката дали е родена от жена или е продукт на пъпкуване.
  До коментар [#66] от "olexander":

  Па може да е раждана от дупе?
  Де да занеш.


  Panta rhei....
 68. 68 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 1060 Весело

  До коментар [#46] от "GMO VACCINES CHEMICALS":

  Прав си. С особена тежест думите ти са валидни за партии, които едва прескачат изборния праг. Такива "партии" могат да се разглеждат наистина като сдружения със стопанска цел :) Ясно им е че от тях нищо няма да зависи. Могат да си бръщолевят всичко.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 69. 69 Профил на evtimvz
  evtimvz
  Рейтинг: 894 Неутрално

  Колкото и да не ви се иска единствените хуманоиди, които са отговорни за износването на плода, са женските индивиди. Затова те трябва да изпълняват и такива функции. За съжаление, родител №2 (по всяка вероятност от мъжки пол) не става за инкубатор.

 70. 70 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1665 Неутрално

  До коментар [#65] от "pavur":

  Няма нищо лошо да е лиз-близ. Обаче проблема е че така написан текста тя обижда всички жени и ги приравнява до една от системите в човешкия организъм.
  А това е омерзително.
  Личи си омразата, която струи от всяка нейна дума, такова същество не притежава никаква емпатия.

  Panta rhei....
 71. 71 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2920 Неутрално

  До коментар [#64] от "pavur":

  Говориш пълни глупости. Жените с кариера, които познавам имат семейства и деца.
  И обратното, от тези, които са останали сами голяма част не са постигнали нищо особено в професията си или в бизнеса.

 72. 72 Профил на voodoo_child
  voodoo_child
  Рейтинг: 1383 Весело

  "Светла Енчева
  Социоложка, журналистка, активистка в областта на човешките права, блогърка. Стои зад сайта Genderland. Свири несистемно на бас. Най-добре се справя като свободен електрон. Вярва, че думите не отразяват, а променят реалността."
  😂
  Който каквото сам си направи, друг не може да му направи.

 73. 73 Профил на Michael Jordan
  Michael Jordan
  Рейтинг: 1136 Неутрално

  Не си уважават жените,
  но си уважават колите.

 74. 74 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2920 Неутрално

  До коментар [#17] от "Vlado Nikolov":

  Предполагам, че на много малко жени им харесва да са жени. Просто нямаме друг избор.

 75. 75 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2465 Неутрално

  Само не успях да разбера какво е общото между жените и правото на полово самоопределение. Жените (и мъжете разбира се) по дефиниция са определени биологично и отделно са се определили сами полово и затова се възприемат като жени и нямат проблем с идентичността си. Проблем с половото определение имат някаква малка бройка трансгендъри. И понеже е малка е логично масовите партиида нямат специално отношение към тях, точно както не споменават всякакви други психични отклонения в програмите си.

 76. 76 Профил на Шоршо
  Шоршо
  Рейтинг: 1096 Неутрално

  До коментар [#53] от "Шоршо":Не бе човек:https://bilitis.org/kuiar-blic-svetla-encheva/ Работата е ясна.
  —цитат от коментар 57 на Molossian


  Мерси за линка, това беше първото което ми мина през главата, ама си помислих, че това би било абсолютното клише. А то се оказало, че е точно това.... Ужас!

 77. 77 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2506 Неутрално

  А те много и за това не стават

 78. 78 Профил на libretto
  libretto
  Рейтинг: 887 Весело

  Ах, каква прогресивно-феминистко-либерална статия, съвсем в духа на новото време и новите умствени капацитети!

  Но едно ми стана забавно - колко нежно и предпазливо само се пише за дпс - тера инкогнита :) :) :). Сакън, да не се клати етническото равновесие и да не се засегнат нечии нежни мултикулти чувства и после да има обвинения в ксенофобия и расизъм!

  Единствената партия, чийто електорат в по-голямата си част вярва, че жената ТРЯБВА да ражда и да гледа децата и къщата основно - и нито дума или намек за това!

  Браво Светле! Ти си една достойна феминистка, която естествено никога нама да направи някоя акция пред турско, пакинастанско, арабско... посолства - ами не е безопасно, а и не е политкоректно.

  Но естествено, традиционните партии могат да се обвиняват в каквото си поискаш - лесно, безопасно и доходно.
  Направо на човек да му се доповръща от напудрените захаросани феминистки, каращи на соево лате и нпо-издръжка.

  Let's Go, Brandon! 😁😁😁
 79. 79 Профил на voodoo_child
  voodoo_child
  Рейтинг: 1383 Весело

  Да анализираме определението на авторката за себе си, самопредставила се под черта, че "най-добре се справя като свободен електрон".
  В разговорния език това е 1) безцелно щуращ се, завеян. Значи не е имала предвид този смисъл, няма как "да се справяш добре" без цел и посока. В по-дълбокия сленг - свободен електрон е лице, което търси партньор за секс. И тук чичо Юнг би рекъл, че самоопределянето й е избило от подсъзнателно равнище.
  Ако пък самата тя, без да е наясно с физиката на елементарните частици, а ползва терминологията от келешлък, то ето й кратък ограмотителен текст: свободният електрон е нещо малко и с отрицателен заряд , на което са му турили тапа на валентните връзки.
  Като така това е една циркулираща точка, загубена в безкрая, която се шмуга от храсталак в храсталак, фърчи от шутове насам натам , докато нечия гравитация не му опъне тирантите и не го абсорбира някое тежко ядро, халосвайки го със свеж набор протони.
  Нека си избере идентичност.

 80. 80 Профил на Lou
  Lou
  Рейтинг: 1865 Неутрално

  Авторката на този материал очевидно е заклета феминистка. В България официално няма малцинства - нито етнически, нито религиозни, нито образователни, нито полови. Всички български граждани се третират еднакво според наредбите и законите. Но явно авторката страстно желае да се създаде "женско малцинство" (представляващо 51% от населението!), което да получи допълнителни права и привилегии до постигането на жадувания амазонски Матриархат!

  Живеем в едно свободно и ракрепостено общество, в което всеки човек има възможност да се развива според спобностите си. Обществените нормии огранчения вече са почти сринати. Вярно е, че все още се срещат някои закостенели патриархални разбирания, но те са основно при по-традиционните и затворени общества като помаци, цигани и т.н. Срещат се и случаи на домашно насилие, които обаче се подхранват и от самите жени, нежелаещи да се обадят в полицията или да напуснат мъжа си насилник. Като цяло тези случаи не са масови. Не всяка жена е бита от мъжа си и не всяка жена е робиня на мъжа си, както е в някои други държави в Близкия изток.

  Но извън тези изключения, обществото е разкрепостено. Разлика между мъже и жени няма, освен в строго обособени професии. Например един мъж няма да го вземат за продавач на дамски дрехи в мола, както и една жена няма да я вземат за миньор или шлосер-заварчик в завод. Тук навлизаме в приетите от обществото необходими норми. Най-важната особеност на жените е, че единствено те могат да раждат деца. Логично, тяхната роля на майки, които отглеждат, възпитават и се грижат за бъдещото поколение е огромна. Това не означава, че след изтчането на 2-годишното майчинство те са задължени цял живот да стоят до печката, бащата само да си пие ракията. Но заблудени феминистки като авторката Енчева така го разбира. Аз, с колкото жени съм говорил, колкото жени съм слушал по телевизията, всичко казват едно и също - най-голямата им мечта е да станат майки. Не съм чул или видял нито една жена, която да каже, че не желае да има деца. Е, явно съм грешал - има и малко число такива жени и Енчева е една от тях. Ще посъветвам госпожата, ако все още е в родилна възраст, да си направи една медицинска интервенция за прекъсване на тръбите, че току виж случайно забременяла... Такава трагедия ще бъде за нея.

  В нашето съвременно общество жените са призвани да бъдат и работещи, и учещи, и майки. За някои това е трудно, за други е привилегия. Затова първите си остават цял живот до печката, гледат децата и работят професия "домакиня". Вторите взимат образование, гледат децата, работят и напредват в кариерата си. Кой как може. Но има и трета категория жени - емоционално неспособни да се примирят с пола си, неспособни да завържат нормална и стабилна семейна връзка с мъж. Неспособни да създадат семейство. Такива жени се израждат в тежки феминистки и започват да плюят по всичко живо - по мъжете /мъжемразство/, по другите жени /завист/ и по цялото общество /търсене на виновник са собствените житейски несполуки/. Госпожа Енчева към кой от трите вида се причислява лично?

  СССР - родина на всички безотечественици! При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното! Всеки кооператор - прасе, всеки комунист - две! Всички комунисти - под земята! 25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР! Който не познава Сибир, той не познава СССР! Да живее 10-ти септември - ден на народната милиция - единствената опора на народната власт! До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
 81. 81 Профил на nigel
  nigel
  Рейтинг: 1033 Весело

  До коментар [#53] от "Шоршо":Не бе човек:https://bilitis.org/kuiar-blic-svetla-encheva/ Работата е ясна.
  —цитат от коментар 57 на Molossian


  Е, с това трябваше да се започне, да не си губим времето да я коментираме.

 82. 82 Профил на PavelCZ
  PavelCZ
  Рейтинг: 1897 Неутрално

  От цитираните в статията материали се разбира, че българската политика е изостанала, а от коментарите - че си я заслужаваме такава.
  Жената, както и мъжът - трябва да имат право да избират какво искат в живота си и никой няма право да им вменява какво да искат. Работата на политиците е да защитят възможността за избор на всеки, ане да им вменяват роли. Т.е. ако една жена реши да е майка и домакиня - добре, но ако реши да прави кариера и да е бездетна или само с едно дете - пак добре. Така и един мъж - дали да е предимно баща или предимно да напредва в кариерата. В семейството тези неща трябва да се решават с консенсус. Никой от двамата няма право да вменява на другия нищо. Ии е добре да са се разбрали преди брака, яе после стават сакатлъци.

  E PLVRIBVS VNVM
 83. 83 Профил на block
  block
  Рейтинг: 825 Неутрално

  Щото досега ни учеха, че политика трябва да отстоява правата на ВСИЧКИ граждани, не само на определена група. Явно не съм в час с либерал билшевишката политическа мотивация и цели.Благодаря на аФторката за ограмотяването.
  —цитат от коментар 3 на Котаракът на Шрьодингер


  Всъщност политиците трябва да отстояват исканията на СВОИТЕ избиратели. То не може на всички едновременно, имахме си такъв грижовен родител от правешки произход дето се грижеше за всички и си имаше съответния прякор. Едни избиратели искат едно, други избиратели друго и съответните им избраници би трябвало да се грижат за исканията на своите избиратели. А вече измежду избраниците трябва да се нагласи общо политиката така, че да няма чак толкова драми и недоволни.

 84. 84 Профил на Чубрица
  Чубрица
  Рейтинг: 465 Неутрално

  Според мен би било хубаво да се въведе професия домакин/домакиня, която да включва отглеждането на деца. Да бъде заплатена, и да е със съответните осигуровки. Мъжът или жената да имат възможност да си стоят вкъщи, АКО ИСКАТ.
  Даже защо не и мъжът и жената заедно? Примерно, ако и двамата искат да са домакини, работата да се счита за половин работен ден, заплатата да се дели на две, и ако искат да могат да започнат друга работа също на половин работен ден. Хем да имаш време (и пари) за децата и домакинството, хем да си упражняваш професията, че даже да имаш и време за хоби. Според мен ще е много хубаво да има професия домакин/домакиня.

 85. 85 Профил на block
  block
  Рейтинг: 825 Неутрално

  Според мен недоволството на авторката е предизвикано от това, че жените като група избиратели се разглеждат в контекста на раждания и да не бъдат бити. Все едно само това им е отредила съдбата. Та така.... то ако разглеждат мъжете в тези програми единствено като лостове за борба с демографската криза и кажат - който мъж не се задоми и няма 300 деца ще плаща незнам си колко допълнителен данък, ми и аз ще съм недоволен, че ме разглеждат в този аспект.

 86. 86 Профил на voodoo_child
  voodoo_child
  Рейтинг: 1383 Весело

  До коментар [#51] от "jtf57549525":Колко много тънкопишковци коментират само...все едно някой го интересува какво пишат. За щастие светът си се върти."

  За щастие светът се върти, Енчева, без да си мери пишките. На друг принцип се върти. Не му и пречи, ако някои си запълвате времето между живота и смъртта с органи.

 87. 87 Профил на libretto
  libretto
  Рейтинг: 887 Неутрално

  Т.е. ако една жена реши да е майка и домакиня - добре, но ако реши да прави кариера и да е бездетна или само с едно дете - пак добре. Така и един мъж - дали да е предимно баща или предимно да напредва в кариерата. В семейството тези неща трябва да се решават с консенсус. Никой от двамата няма право да вменява на другия нищо. Ии е добре да са се разбрали преди брака, яе после стават сакатлъци.
  —цитат от коментар 82 на PavelCZ


  Ми не, според "амализатори" като Енчева, ако една жена е решила да ражда и да инвестира няколко години в отглеждането на едно дете(едно от най-трудните и отговорни неща на света), то това е неосъзнато подтисничество и тя е жертва.

  Не ми е ясно, Енчева за толкова тъпи ли смята някои жени? Явно е така.
  В нашето семейство периодично ролите се сменят. В момента жена ми работо - вече 2 години - а аз малко работя от вкъщи и се занимавам повече с домакинството. Преди това около 6 години жена ми роди и гледа 2 деца, а аз ходих на работа. В момента в който някой иска нещата да се променят, ще го направим.
  Но предполагам и тук ще се намери кусур - неофеминистката глупост е безкрайна.

  Let's Go, Brandon! 😁😁😁
 88. 88 Профил на block
  block
  Рейтинг: 825 Неутрално

  И въпреки това се критикуват партиите, че искат да насърчат раждаемостта.
  —цитат от коментар 6 на Мусаши


  тя раждаемостта с няколко детски надбавки не се вдига. ето ако младо семейство иска да си има дете трябва да има икономическа стабилност, хоризонт за развитие, нормална среда за децата - детски градини, училища (за безумията в образованието - отделно), там паркове, градинки, да не говорим за здравеопазване. А разни кухи нормативни документи и гръмки лозунги няма как да убедят хората, че България е чудесно място за раждане и отглеждане на дете. Ми не е чудесно място. Въобще решението едно семейство да си има дете или деца си е много лично и зависи от купища предпоставки. Когато липсват тези предпоставки няма какво разни вемерота да се пънат да говорят глупости по телевизията и да се прокарват мнения, че едва ли не раждането на дете е някакъв дълг към българския народ. Естествено, че всеки човек както всяко живо същество има инстинкт за продължаване на вида и при подходящи условия вида процъфтява. Или се мести там където условията са подходящи. То само със сочене с пръст не става.

 89. 89 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2020 Весело

  За разплод: Жените според предизборните програми
  **********************************************************************

  Едно ЛГБТИ-същество публично нарича майчинството "разплод". И си позволява да говори от името на жените?
  Забавно: насладете се на ЛГБТИ-представите за уважение към човешката сексуалност!

  Мараба, С-ДС доносници!
 90. 90 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2020 Весело

  Авторката на този материал очевидно е заклета феминистка.
  —цитат от коментар 80 на Lou


  Не, не е феминистка, феминистките са жени.
  Съществото е ЛГБТИ.

  Мараба, С-ДС доносници!
 91. 91 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1100 Неутрално

  Според мен да не се споменават жените,кактоикойтои да билоколективен признак, е правилна стратегия.Изключение следва да се допуска само за децата,поради специфичния им статут ,основно липсата или ограничената им дееспособност и произлизащата от това нужда да се регламентират механизми за защита на интересите им и упражняването на правата им.Жените са точно толкова граждани,данъкоплатци,кредитори,длъжници,ищци,ответници,работници,работодатели,държавни служители,магистрати и т.н ,колкото и мъжете .А за насилието,товае насилие и е недопостимо ,като всяко насилие и следва да се пресича своевременно и пешително.кактои да се наказват извършителите.И това е сериозенпроблем на българското правои правна доктрина.И като механизми за преотвратяване на вероятно насилие,и като въможности за самоотбрана,и като наказателна политика по отношение на насилствените престъпления.

 92. 92 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2920 Весело

  До коментар [#84] от "Чубрица":

  Е, има едно малцинство, където и двамата са "домакини", т.е. въобще не работят.
  За тях ли става дума?

 93. 93 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 2416 Весело

  Не са виновни партиите, Господ като е гонил Адам и Ева от рая им казал "Ходете и се плодете!"

 94. 94 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2411 Неутрално

  Жените, според НПО-тата, "жертви" и грантаджийки!

 95. 95 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1919 Неутрално

  [quote#88:"block"][/quote]

  И да не би в България да няма паркове, детски градини и детско здравеопазване?Или икономическа стабилност и перспектива за развитие?Който е образован и не го мързи и н България може да се развива и да получи добри доходи.А и не само образованите-имам познат шофьор с 3000 лв заплата и то прави само курсове в България.

 96. 96 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2790 Весело

  До коментар [#73] от "Michael Jordan":

  Все се пробва да римува,
  но римуването му не струва.

 97. 97 Профил на wvk19677913
  wvk19677913
  Рейтинг: 208 Неутрално

  Аз не разбрах сега, ако някой нищо не каже за жените - проблем, ако каже нещо, то е по темата майчинств - проблем, ако се каже, че те са предимно жертва на домашно насилие - проблем, ако се говори за специфично за жените здравеопазване - пак проблем, щото то било за разплод.
  Какво точно трябваше да има в програмите на партиите? (изключвам фашистите от вмро)

 98. 98 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 1060 Весело

  До коментар [#79] от "voodoo_child":
  Добър анализ :)

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 99. 99 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2790 Весело

  До коментар [#86] от "voodoo_child":

  Не му обръщайте внимание - за неговото Фи и на магарето е тънък.

 100. 100 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 1060 Весело

  До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":
  Абе кмете, статията е побликувана в 06:35, твоя коментар е от 06:37... Първи пост от първа смяна или последен от нощната?

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK