Кой точно управлява България

Наложи се модел на управление, станал популярен като "ГЕРБ плюс патерици".

© Надежда Чипева, Капитал

Наложи се модел на управление, станал популярен като "ГЕРБ плюс патерици".



Анализът е препубликуван от "Дойче веле".


Кой управлява България през последните четири години? Отговорът на този въпрос изглежда лесен - управляваха ГЕРБ и "Обединените патриоти" (ОП). След напускането на "Атака" обаче ГЕРБ и ОП изпаднаха във формално малцинство. Затова се наложи модел на управление, станал популярен като "ГЕРБ плюс патерици", като някои от тези помагачи бяха официални (самите ОП), а други ("Воля", ДПС и независими депутати) бяха неофициални или "скрити" коалиционни партньори.


Всички тези термини - "патерици", "скрити коалиционни партньори" и т.н., са журналистически квалификации и затова е време да се направи по-систематичен анализ на ролята на въпросните партии в управленското мнозинство. Защото всяка една от тях има специфична функция за запазването на кабинета "Борисов 3".




1. Партии, подкрепящи ГЕРБ за бюджета и при вот на недоверие (ОП, "Воля", независими депутати)


Най-видимата подкрепа за едно парламентарно мнозинство е при гласуването в негова полза при вот на недоверие, при приемането на бюджета и при смяна на министри. ОП, разбира се, като формален коалиционен партньор на ГЕРБ винаги подкрепяха управлението при тези гласувания. ДПС пък внимаваха винаги да са против ГЕРБ при такива гласувания: само веднъж индиректно са ги подкрепили, осигурявайки кворум при смяната на министър Порожанов през май 2019 г.


Математиката показва, че инцидентна подкрепа за създаването на мнозинство по тези въпроси е идвала от "Воля" и "независимите депутати" - тоест, тези депутати от "Атака", които напуснаха мнозинството.


Парламентарната игра е сложна - понякога е достатъчно помагачите да не гласуват "за" вот на недоверие и така да гарантират, че опозицията няма да събере гласовете, необходими за сваляне на кабинета. А понякога е необходимо просто да осигурят кворум за взимане на решение. Но така или иначе без тяхното съдействие управление "Борисов 3" изобщо не би могло да има.


Особено интересен беше казусът, при който "Воля" подкрепи ГЕРБ за внасянето на проект за нова конституция (без Веселин Марешки да го е чел, по неговите думи). Макар формално това да не беше вот на недоверие, без задействането на плана "Велико народно събрание" третият кабинет на Борисов едва ли щеше да оцелее през септември 2020 г.


2. Партии, подкрепящи ГЕРБ при отхвърляне на вето на президента (ОП, ДПС, "Воля", независими депутати)


Ветото на президента обикновено засяга най-важните и най-оспорваните законодателни проекти. През последните четири години президентът Радев използваше този инструмент много интензивно. ОП, официалният партньор на ГЕРБ, отново е бил най-лоялен при отхвърлянето на вето на президента, за което са необходими поне 121 гласа.


Но на помощ системно е идвало и ДПС: за периода 2017-2020 ДПС 15 пъти е гласувало с ГЕРБ за отхвърляне на вето на президента и 9 пъти не е подкрепило Борисовата партия. В деветте случая, в които ДПС не подкрепя отхвърлянето, ГЕРБ и Патриотите са разчитали на "Воля" или независимите, за да достигнат заветните 121 гласа.


3. Партии, подкрепящи ГЕРБ за ключови законопроекти (ОП, ДПС, Воля, независими депутати)


Основната работа на парламентарното мнозинство е, разбира се, да приема закони. "Кове" закони е добър израз за 44-то Народно събрание, защото голяма част от законодателния продукт изглежда като произведен с тъп и тежък инструмент.


Как ще гласуваме на 4 април - всички важни въпроси и срокове и последите прогнози - четете тук


Но шегата настрана - в "коването" на законодателството виждаме доста интересни тенденции. ДПС изглежда плътно интегрирано в управляващото мнозинство при приемането на най-важните законодателни инициативи на ГЕРБ. Има и случаи, в които ГЕРБ подкрепят знакови законодателни инициативи на ДПС, като например по въпросите за "вторичното разграбване" на КТБ и за медиите - законопроекти, изготвени от емблематичните за ДПС депутати Делян Пеевски и Йордан Цонев.


А в най-куриозните случаи ГЕРБ и ДПС дори са формирали мнозинство и без ОП, какъвто е например случаят при разрешаването на неограниченото корпоративно финансиране на партиите.


ДПС подкрепя систематично ГЕРБ в следните сфери: антикорупционно законодателство, съдебна система, служби, разузнаване, банкова несъстоятелност, митници, енергетика, устройство на Черноморското крайбрежие. Също така ДПС често гласува заедно с ГЕРБ в електоралната област, а във финансирането на партиите направо подпомогна ГЕРБ да лиши БСП от финансиране преди местните избори от 2019. (Виж в приложението долу конкретни законопроекти, по които ГЕРБ и ДПС са гласували заедно.)


Обикновено от Движението твърдят, че подкрепата им за законопроекти на ГЕРБ се дължи на закрилата, която ДПС оказва на евроатлантическите ценности. И наистина: има някои гласувания, които могат да бъдат обяснени като ценностно натоварени - ратификацията на договора за F-16 и промени в закона за вероизповеданията например. Но по много други законопроекти ДПС оказва подкрепа в ресурсно-разпределителни области, в които ценностите са основно материални. Оказва подкрепа дори при партизански борби в електоралната сфера и партийното финансиране.


Каквато и да е политическата интерпретация на това поведение, факт е, че законодателно ДПС участва в мнозинството системно, а не инцидентно.


4. Партии, подкрепящи ГЕРБ при назначаването на членове на основните регулатори и агенции (ДПС, ОП, "Воля")


Парламентът има важна роля при назначаването на членове на независими регулаторни органи и агенции (ВСС, КЗК, СЕМ, КПКОНПИ и т.н.). В някои от тези органи всички парламентарни партии си разпределят местата по вътрешни квоти, съобразно парламентарната им тежест. Такива са казусите с ВСС, ЦИК, КЗД (антидискриминационния орган).


Дори и в регулатори обаче, където опозицията не получава съразмерна квота, ДПС успява да се сдобие с назначения най-вече заради подкрепа от страна на ГЕРБ. ДПС пък системно подкрепя кандидати на ГЕРБ за ръководители на дадения регулатор (като БСП остава в опозиция).


Такива са гласуванията за КПКОНПИ, СЕМ, Комисията за финансов надзор (КФН) и Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Особено показателен е казусът КРС, по който ГЕРБ и ДПС гласуват и избират членове на регулатора срещу опозиция от БСП и ОП.


5. Парламентарен контрол


Ето колко са, според официалната статистика на парламента, въпросите към министри, зададени от различните парламентарни групи в периода 2018-2019: БСП - 1934, ГЕРБ - 211, ОП - 134, ДПС - 76, "Воля" - 42.


Тези числа са показателни за това, че ДПС и "Воля" не могат да бъдат считани за опозиция, която използва активно инструментите за парламентарен контрол върху управляващите. Тези две партии са задали дори по-малко въпроси от ОП, които са официалният коалиционен партньор на ГЕРБ.


Моделът


В заключение може да се каже, че през последните четири години сме имали управление на малцинството от ГЕРБ и ОП със системната подкрепа на ДПС, "Воля" и независимите депутати от "Атака". "Воля" и независимите са имали функцията да осигуряват управлението при вот на недоверие, регистриране за кворум, смяна на министри и гласувания на бюджета. ДПС пък са оказвали системна подкрепа в законодателната сфера, при отхвърляне на вето на президента, при назначаването на членове на агенции и регулатори и при парламентарен контрол.


Ето това е прецизното формулиране на модела, познат като "ГЕРБ плюс патерици".


*****


Неизчерпателен списък на законопроекти, по които ДПС подкрепя ГЕРБ:


Икономически закони:


ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност (2018)


Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (2018)


ЗИД на Закона за митниците (2018)


ЗИД на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (2018)


ЗИД на Закона за обществените поръчки (2018)


Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (2018)


ЗИД на Закона за енергетиката (2018)


Закон за изменение на търговския закон (2018)


ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права (2018)


ЗИД на Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения (2018)


ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане (2018)


ЗИД на Закона за опазване на околната среда (2018)


Закон за държавната собственост (2019)


Закон за устройство на Черноморското крайбрежие (2019)


ЗИД на Закон за банкова несъстоятелност (2019)


Закон за енергетиката (2020)


ЗИД на Закон за регистър БУЛСТАТ (2020)


Съдебна власт и служби:


ЗИД на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (2018)


Закон за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (2018)


ЗИД на Закона за съдебната власт (2018)


ЗИД на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (2018)


Закон за защита на класифицираната информация (2018)


ЗИД на Закон за военното разузнаване (2019)


ЗИД на Закон за съдебната власт (2020)


Доклад за дейността на КПКОНПИ за 2019 година (2020)


Доклад за дейността на прокуратурата по прилагане на закона ян.-авг. 2020


ЗИД за Закон за съдебната власт (2020)


ЗИД за МВР (2020)


Геополитика и европейски ценности:


ЗИД на Закона за отбраната и въоръжените сили на РБ (2018)


ЗИД на Закона за вероизповеданията (2018)


Закон за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (2019)


ЗИД на Закон за вероизповеданията (задължения на мюфтийството) (2019)


Електорално законодателство и партийно финансиране:


ЗИД на Закон за политическите партии (2019)


Закон за изменение на държавния бюджет (партийни субсидии) (2019)


ЗИД на Изборния кодекс (машинно гласуване) (2019)


ЗИД на Изборния кодекс (преференциално гласуване) (2019)


ЗИД на Изборния кодекс (2020)


Всичко най-важно за предстоящите избори - в специалната рубрика на "Дневник".


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (112)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 1060 Неутрално

  Отговорът е лесен: около 3, 4 организирани групи на бившата ДС, навлезли на различни нива в трите власти, но работещи основно задкулисно, изработващи партийни проекти и налагащи координирано грижливо изработена партийна структура.

 2. 2 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 1060 Неутрално

  Горното продължаващо 31 години.

 3. 3 Профил на Zizu
  Zizu
  Рейтинг: 1092 Весело

  Мъка...
  Да не знаете кой управлява...
  И тея тръгнали на избори...

  Машини прости, народ неук.
 4. 4 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3930 Неутрално

  Извън България някой би ли казал, че е булгар със самочувствие?

 5. 5 Профил на Niko Kostantinov
  Niko Kostantinov
  Рейтинг: 448 Неутрално

  Добре Смислов,мислиш ли, че всичко това което показваш не го знаем? В този парламент само Бесепарите са опозиция. Все пак статията му е по-добра от предните, използвал е лесно достъпни материали(цифри) и не е дал свобода на мисълта си:)

 6. 6 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3147 Весело

  Ние никога не сме управлявали и няма да управляваме заедно с ДПС.....
  Мдааа, корабчета плуват.

 7. 7 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2481 Неутрално

  Който и да ни управлява вече 30 г. ни врътка на руска ролетка.

 8. 8 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3930 Неутрално

  До 5 от "Niko Kostantinov":

  Ако БСП бе опозиция, щеше ли да има ламаринени реактори за АЕЦ 670 млн евро, фалит на КТБ за 4 млрд лв, и турско-руски-балкански потоци за по 3-4 млрд?

 9. 9 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3147 Весело

  До коментар [#3] от "Zizu":

  А, знаем, знаем, а и Смилов го е написал простичко и ясно, и числа е привел като доказателства, а когато числата говорят....

 10. 10 Профил на Dark
  Dark
  Рейтинг: 1834 Неутрално

  Управляват я интересите на Доган и Пеевски.
  Ако не ги е срам българските патриоти да оставят тия двамата да ни мачкат като едно време, нека не гласуват.
  Аз ще отида да гласувам на всяка цена.

 11. 11 Профил на Dark
  Dark
  Рейтинг: 1834 Неутрално

  Управляват я интересите на Доган и Пеевски.
  Ако не ги е срам българските патриоти да оставят тия двамата да ни мачкат като едно време, нека не гласуват.
  Аз ще отида да гласувам на всяка цена.

 12. 12 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2199 Неутрално

  Данеле,

  Който и да управлява в момента, управлява много добре! Дано да не доживяваме пак да вземете властта и за пореден път да фалирате България!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 13. 13 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1192 Неутрално

  ДПС е българското Хизбулла - етническа престъпна група, която овладява държавата.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 14. 14 Профил на save_knforest
  save_knforest
  Рейтинг: 857 Весело

  - Алоо, деловодството на Мин. съвет ли е?
  - Не, господине тук е деловодството на Народното събрание!
  - Аааа, абе и на Вас да Ви ...мамата!

  Горе-долу това е положението под формата на ре-стартиран виц с политическа окраска.

 15. 15 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3588 Неутрално

  Въпросът е кого точно не допускат да управлява България

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 16. 16 Профил на nij50393132
  nij50393132
  Рейтинг: 1498 Неутрално

  Ама как без БСП, тия такъв театър играеха в 44 НС, че е достоен за Оскар. По неграмотно НС не е имало в историята ни изобщо. По оценка на Държавната Агенция за оценка на работата на НС към самото НС (имало и такова животно, на което плащаме) над 80% от законите са брак.
  44 НС завършва със 7% доверие - по ниско от Жан Виденовото и Орешарски!
  Гордост за Борисов и компания.

 17. 17 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 921 Неутрално

  От гореописаното е видно че ДПС е незаобиколим фактор. Това е, бих казал, доста тъжно.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 18. 18 Профил на Tzar Vova Josei-ki
  Tzar Vova Josei-ki
  Рейтинг: 2642 Весело

  Еееее......
  Боко каза че Доган иска да го опушка; сега пък партньори в опоскването на Държавата!
  Защо не вярвате на Боко, бе!
  Вива Боко! Строителя на Съвременна България!
  (Или поне на магистрали за еднократна употреба!)

 19. 19 Профил на nij50393132
  nij50393132
  Рейтинг: 1498 Неутрално

  До коментар [#8] от "historama":

  Не е като да не си прав, но самоварите и КТБ не са заслуга на 44 НС. А за БСП какво да се каже и те обрачи от фирми хранят, как да са опозиция, нали ще им резнат кранчето. Емблематичен пример е 20 млн за дупката във Варна на Гергов. Киро Добрев е с една камара ВЕЦ-ове, а се опъна, а му ги спряха. Мърша, до мърша

 20. 20 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 5080 Весело

  Елементарно е Уотсън , знаем за повече от четири и по-малко от осем десетилетия.......

 21. 21 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 5080 Весело

  Елементарно е Уотсън , знаем за повече от четири и по-малко от осем десетилетия.......

 22. 22 Профил на Tzar Vova Josei-ki
  Tzar Vova Josei-ki
  Рейтинг: 2642 Неутрално

  До коментар [#12] от "lz2":

  Да! БСП трябва да се държи настрана от Властта, но Боковия ГЕРБ е много крадлив, бе!
  ГЕРБ трябва да отива при НДСВ!

 23. 23 Профил на Тошо Кучев
  Тошо Кучев
  Рейтинг: 749 Неутрално

  Управляват е 2-3 посолства.Спускат указанията а народните избраници изпълняват.💋

  Много съм прост
 24. 24 Профил на Niko Kostantinov
  Niko Kostantinov
  Рейтинг: 448 Неутрално

  До коментар [#8] от "historama":
  Ако БСП бе опозиция, щеше ли да има ламаринени реактори за АЕЦ 670 млн евро, фалит на КТБ за 4 млрд лв, и турско-руски-балкански потоци за по 3-4 млрд?
  __________________________________________
  Не искаш ли прекалено много от БСП:)
  Ако и на нещата свързани с Рассия бяха опозиция, щяха да те затруднят за кой да гласуваш:)

 25. 25 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4724 Весело

  Отговорът се съдържа в първата думичка на заглавието "КОЙ"😂

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 26. 26 Профил на nij50393132
  nij50393132
  Рейтинг: 1498 Неутрално

  Проблемът е, че ГЕРБ са авторитарна партия, който овладее лидера, владее партията и управлението. На Доган му дойде дюшеш тая работа, остави ги да обират недоволството, даже се и изгаври с тях, но си прокара каквото искаше. Явно за нещо ББ му се опъна през 2020 и хоп изкочи аудио, снимки и видео. И Бибитко стана послушен и му минаха мислите за оставка.

 27. 27 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2168 Весело

  Ех Смилов Смилов, каквото и да напишеш си оставаш Смилов!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 28. 28 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2199 Неутрално

  До коментар [#12] от "lz2":Да! БСП трябва да се държи настрана от Властта, но Боковия ГЕРБ е много крадлив, бе!ГЕРБ трябва да отива при НДСВ!
  —цитат от коментар 22 на Tzar Vova Josei-ki


  И какво е откраднал тоя "крадлив ГЕРБ"?! Ама не общи приказки ами конкретно! Пък за ходенето при НДСВ забрави! Дори ГЕРБ хипотетично да избезне, ДеБъ болшевиките пак няма да видите власт!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 29. 29 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 1980 Разстроено

  Партиите от сегашния парламент управляват заедно - истинска опозиция няма.
  Само някои партии се правят, че са такива (опозиционни), но като им погледнеш депутатите - ченге, доносник, калинка, ПКП, ченге, доносник, калинка, ПДП ....
  с произход ДС и милицията. Отнася се и за управляващите.

  Там почти няма честни хора, но както виждам - каните се отново да ги изберете. Честито!

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 30. 30 Профил на nij50393132
  nij50393132
  Рейтинг: 1498 Неутрално

  Какво бил откраднал ГЕРБ, абе алоу това в чекмеджето от закуски ли е спестено?

 31. 31 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3626 Неутрално

  Язък за усилията на троловете герберски и парите похарчени за тях. Ясно се вижда, че ГЕРБ и ДПС управляват зареди. По - точно, шиши командва, Доган дърпа конците, а Боко и сие козируват и изпълняват. Явно и германците вече не харесват вожда, щом DW пуска такава статия.

 32. 32 Профил на Tzar Vova Josei-ki
  Tzar Vova Josei-ki
  Рейтинг: 2642 Любопитно

  До коментар [#28] от "lz2":


  ДеБъ болшевиките пак няма да видите власт!
  —цитат от коментар 28 на lz2


  Ако пък можеш да дефинираш това "болшевики" шапка ти свалям!
  А кражбите от ГЕРБ...
  С колко диоптъра си?
  Какво става с герберския Кмет на Созопол - Панайот Рейзи?

 33. 33 Профил на truly
  truly
  Рейтинг: 1127 Неутрално

  До коментар [#11] от "Dark":

  Кои са българските патриоти? Ако говорим за Каракачанов, той е по-активен в разграбването и от депесарите.

 34. 34 Профил на Bornagain
  Bornagain
  Рейтинг: 1332 Неутрално

  Кой точно управлява България
  ========================================================
  Държавният департамент на САЩ.

  Свободата, Санчо...
 35. 35 Профил на truly
  truly
  Рейтинг: 1127 Неутрално

  До коментар [#34] от "Bornagain":

  А твоят Вова стои отстрани и си мълчи, нали? Затова поколения българи ще продължават да му плащат тръбите и самоварите.

 36. 36 Профил на Bornagain
  Bornagain
  Рейтинг: 1332 Неутрално

  Извън България някой би ли казал, че е булгар със самочувствие?
  —цитат от коментар 4 на historama


  Ти се срамуваш че си българин а не американец ли?

  Свободата, Санчо...
 37. 37 Профил на Bornagain
  Bornagain
  Рейтинг: 1332 Неутрално

  До коментар [#34] от "Bornagain":А твоят Вова стои отстрани и си мълчи, нали? Затова поколения българи ще продължават да му плащат тръбите и самоварите.
  —цитат от коментар 35 на truly

  Кой е моят Вова? Да нямамш някаква натраплива невроза на тема Вова? Не че си единствен но взимай мерки, разхждай се на чист въздух, чети, събирай се с притяели.

  Свободата, Санчо...
 38. 38 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2761 Весело

  Ние никога не сме управлявали и няма да управляваме заедно с ДПС.....Мдааа, корабчета плуват.
  —цитат от коментар 6 на boevbisser


  Ами, строго погледнато е така. Истината е, че ДПС управлява с (чрез) тях.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 39. 39 Профил на dma12587967
  dma12587967
  Рейтинг: 1190 Неутрално

  Добре е, че Дневник остава независим по време на предизборната кампания.
  Дава трибуна на всички .....
  ... на всички плюещи.

 40. 40 Профил на truly
  truly
  Рейтинг: 1127 Неутрално

  До коментар [#37] от "Bornagain":

  Ако не съм единствен, значи се замисли. Русофилите и американофилите светвате отдалеч.

 41. 41 Профил на Bornagain
  Bornagain
  Рейтинг: 1332 Неутрално

  До коментар [#37] от "Bornagain":Ако не съм единствен, значи се замисли. Русофилите и американофилите светвате отдалеч.
  —цитат от коментар 40 на truly

  Не си едиствен с мания че руски шпиони всеки ден ни гледат двата съветски изтребителя. Друг евъпросът че тази мания е дирижирана отвъд океана.

  Свободата, Санчо...
 42. 42 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1173 Весело

  Извън България някой би ли казал, че е булгар със самочувствие?
  —цитат от коментар 4 на historama


  Аз.
  И ме уважават навсякъде, защото съм отишъл там не като мияч на задници, а като специалист, постигнал доста в родната си страна, и тамошните специалисти го оценяват.
  А който няма самочувствие за две стотинки, защото осъзнава, че става само за обслужващ персонал, нека реве жално по форумите.

  Знанието е сила, информацията - власт
 43. 43 Профил на clarkv622
  clarkv622
  Рейтинг: 1046 Неутрално

  ГЕРБ плюс патерици
  ==
  Не видях умнокрасивите да са изброени като патерици. Къса памет, или избирателна такава.

  България е на 111 място по свобода на словото. Ако дневник се откаже от грантовете ще се изкачим до 110
 44. 44 Профил на Bornagain
  Bornagain
  Рейтинг: 1332 Неутрално

  И ме уважават навсякъде, защото съм отишъл там не като мияч на задници,
  —цитат от коментар 42 на pag

  Тук не можеше ли да се гордееш ами трябваше да ходиш някъде?

  Свободата, Санчо...
 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 46. 46 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 1215 Неутрално

  От един министър, вече бивш, чух фразата "ДПС е универсален паразаит". Е, управлението на ГЕРБ е коалиция на универсални паразити. Едни искат "такса спокойствие" и пълнят нощните шкафчета с пачки и кюлчета, други продават паспорти, трети са кацнали върху резерва от години и т.н. Наистина ни управлява ОП, само че в смисъл на "организирана престъпност".

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 47. 47 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1980 Неутрално

  Явно според автора е по-добре България да се упрвлява от БСП, ИТН и мутрите (ако прескочат бариерата)!?

 48. 48 Профил на PisnaMi
  PisnaMi
  Рейтинг: 1984 Любопитно

  Смилов, наистина ли вярваш, че някоя от партиите има съществена роля за стратегическите решения в държавата?

 49. 49 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1173 Весело

  [quote#44:"Bornagain"][/quote]

  Ходя "там" в командировки да върша висококвалифицирани дейности и обучения, не съм емигрант, така че няма нужда да подскачаш.
  И да, "тук" също имам самочувствие.

  Знанието е сила, информацията - власт
 50. 50 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3769 Неутрално

  Новата цел на либералите е да ни настроят срещу ДПС.

  Любовта ще спаси света!!!
 51. 51 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1173 Весело

  Днес направо се оливате с цъкачката на плюсове на "правилните" коментатори и минуси не "неправилните" такива.
  Ето така в отделно взет форум лилявите почват да си повярват, че ще получат конституционно мнозинство, а на изборите - пак изненада.
  Смешно е....

  Знанието е сила, информацията - власт
 52. 52 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 1348 Неутрално

  Добре Смислов,мислиш ли, че всичко това което показваш не го знаем? В този парламент само Бесепарите са опозиция.
  —цитат от коментар 5 на Niko Kostantinov


  Наивно се заблуждаваш, колега. БСП са не по-лош партньор на ГЕРБ от ДПС. Бойко Борисов и Курнелия се джавкат само като видят микрофон и камера. Но това е само за пред лапнишараните. Да поддържат имидж на парламентарна опозиция. А иначе, предполагам като излезе следващият материал на г-н Смилов ще видиш в колко гласувания на лобистки закони ГЕРБ и БСП дрижно, ръка за ръка са гласували. А пак за пред лапнишараните Курнелия пуска безобидни вотове на недоверие с предизвестен резултат - които със сигурност няма да минат. Ако БСП бяха опозиция и то такава която иска ГЕРБ да падне от власт (по техните декларации) можеха с едно действие да го свалят още миналото лято. Ако бяха оставили ГЕРБ без кворум на НС оставката на правителството би била неизбежна. За това бяха призовавани стотици пъти както от авторитетни политици и интелектуалци, така и от "Отровното Трио", но БСП се правеха на слепи глухи за тези призиви. Оставането им вътре в парламента беше явна подкрепа за ГЕРБ и маските им паднаха. Никаква опозиция не са!

 53. 53 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 4688 Неутрално

  Отговорът е лесен: около 3, 4 организирани групи на бившата ДС, навлезли на различни нива в трите власти, но работещи основно задкулисно, изработващи партийни проекти и налагащи координирано грижливо изработена партийна структура.
  —цитат от коментар 1 на Lazarus


  И си имат определена медийна подкрепа!

 54. 54 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 4688 Неутрално

  БСП са не по-лош партньор на ГЕРБ от ДПС.
  —цитат от коментар 52 на petyo9


  Никога БСП не са били добро управление за България, техният модел е корупционен, те си имат червени олигарси, създадени от БКП.

  Столетницата е добра само като маргинална опозиция!

 55. 55 Профил на Ruse_Island
  Ruse_Island
  Рейтинг: 1246 Неутрално

  Изборът на Гешев беше лакмуса, кой е опозиция и несистемен и кой-статуквото.

 56. 56 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 2864 Неутрално

  Абе, ясно е, че авторът е на страната на тези, които доста време са извън управлението.

  Еретик
 57. 57 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7962 Неутрално

  А Марешки се разхожда по телевизиите да обяснява, как той е бил единствената опозиция в парламента и е чист и неопетнен. Какво излиза сега, винаги е подкрепял правителството, иначе отдавна трябваше да е в затвора.

 58. 58 Профил на SerenaLipuma
  SerenaLipuma
  Рейтинг: 997 Неутрално

  До коментар [#4] от "historama":
  Да. Много са.

 59. 59 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8020 Любопитно

  И всички партии и коалиции да се обединят - не могат да съставят мнозинство без ГЕРБ или БСП !!!

  [email protected]
 60. 60 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8020 Любопитно

  Ако ГЕРБ спечелят, президентът е наистина длъжен да даде мандата на кандидат за министър-председател, посочен от тях, и няма право на избор.

  [email protected]
 61. 61 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 4688 Неутрално

  Неизчерпателен списък на законопроекти, по които ДПС подкрепя ГЕРБ:
  ______________________________________________________________

  Какво иска авторът да ни внуши с дългия списък?

  Естествено причината е, че законите са резултат на видяни пролуки в тях или се прави подобрение на стар закон или се регулират нови неща в нов закон.

  Това, че ДПС подкрепят описаните закони, може само да означава, че законите са добре подготвени от ГЕРБ! Точка!

 62. 62 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 3081 Неутрално

  До коментар [#51] от "pag":

  Оня със скриптовете пуска генератора под всяка статия за ДБ и за изборите. Въвел е списъци с никове и праска плюсове или минуси според ника. Даже си публикува и скрипта все едно е извършил кой знае какво геройство.
  Ако напишеш "проба" пак ще ти сложи 50 минуса.
  Иначе как Стюпи ще се сдобива с толкова плюсове? Кога е било при нормални условия без манипулация?

 63. 63 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4140 Неутрално

  Извън България някой би ли казал, че е булгар със самочувствие?
  —цитат от коментар 4 на historama


  Когато бай Ганю се е удрял в гърдите и се е хвалил че е булгар, министър председател на България е бил Стамболов , признат в цяла Европа за велик държавник , успял да спаси България от попълзновенията на Руската империя да я погълне и да я направи руска провинция.

 64. 64 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4140 Неутрално

  Ние никога не сме управлявали и няма да управляваме заедно с ДПС.....Мдааа, корабчета плуват.
  —цитат от коментар 6 на boevbisser


  Единствен , който не е управлявал с ДПС е Костов.

 65. 65 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 3081 Неутрално

  До коментар [#59] от "karabastun":

  Точно!
  Затова се съмнявам, че извънпарламентарната опозиция крои задкулисни планове за общо правителство с БСП.

 66. 66 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3418 Неутрално

  Тоз пък Смилов, как може да не знае? Ми парите, кой друг?

 67. 67 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4140 Неутрално

  До коментар [#11] от "Dark":
  "Управляват я интересите на Доган и Пеевски.
  Ако не ги е срам българските патриоти да оставят тия двамата да ни мачкат като едно време, нека не гласуват."

  Доган и Пеевски представят руските интереси у нас. Понеже българските "патрЕоти" също представят руските интереси у нас , затова те си затваряха очите пред очевидната за всички колаборация между ГЕРБ и ДПС. Професионалните патрЕоти, които бяха коалиционни партньори на ГЕРБ са срам за истинските български патриоти.

 68. 68 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4140 Весело

  Новата цел на либералите е да ни настроят срещу ДПС.
  —цитат от коментар 50 на hope


  Не ги е срам! Права си , че "Любовта ще спаси света!!!" с леки корекции. Любовта към ДПС ще спаси България. Нали това искаш да кажеш?

 69. 69 Профил на Kik
  Kik
  Рейтинг: 460 Неутрално

  Добре Смислов,мислиш ли, че всичко това което показваш не го знаем? В този парламент само Бесепарите са опозиция. Все пак статията му е по-добра от предните, използвал е лесно достъпни материали(цифри) и не е дал свобода на мисълта си:)
  —цитат от коментар 5 на Niko Kostantinov


  Дори за БСП е много трудно да се каже дали са опозиция или патерица. Също изглежда овладяна от ГЕРБ.

 70. 70 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 905 Неутрално

  Пука им на Политбюро на ЦК на БКП кой ще управлява собствеността им.Важното е,че успяха да си гарантират владеенето върху цялата територия.За управление винаги ще си намерят хора.На тези избори най-много да разберем дали от тяхна гледна точка Борисов се е справил добре.Нашата гледна точка е без значение.

 71. 71 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4140 Весело

  До коментар [#5] от "Niko Kostantinov":
  "В този парламент само Бесепарите са опозиция. "

  В този парламент няма истинска опозиция. Опозицията на БСП е бутафорна.

 72. 72 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3717 Неутрално

  Благодарение на тоталната неадекватност, бзйганьовското си нахалство, интересчийство, крадливост и клиентелизъм, ГЕРБ стигнаха до положението съвсем да се ошушкат от електорат.
  Не патерици, не бастуни или каквито и да е инвалидни колички биха им помогнали да останат на власт.
  Ако бяха напуснали властта миналото лято, сега може би щяха да имат поне уста да приказват.
  Но не..е..е!
  Страхът да не изгубят властта окончателно, ги направи да вършат глупост след глупост. Да не говорим, че това уплашено хвърляне от една крайност ( от биене у гърдите и пуешко дуене до уплашено покриване от очите на избирателите) ги доведе до шизофренно говорене и мислене.
  А това никак не убягна от погледа на избирателя и сега са по-скоро за подигравка.
  И обикновените хора хич не им прощават.
  Няма да им простят и пред избирателните урни.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 73. 73 Профил на НЕ на ГЕРБ БСП
  НЕ на ГЕРБ БСП
  Рейтинг: 299 Любопитно

  Мафията

  ГЕРБ ДПС ВМРО НФСБ ВОЛЯ

 74. 74 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3717 Весело

  Добре Смислов,мислиш ли, че всичко това което показваш не го знаем? В този парламент само Бесепарите са опозиция. Все пак статията му е по-добра от предните, използвал е лесно достъпни материали(цифри) и не е дал свобода на мисълта си:)
  —цитат от коментар 5 на Niko Kostantinov


  Май не схващаш каква глупотевина си изръсил!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 75. 75 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 3019 Неутрално

  Убавото е че все по-малко неща зависят от управляващите, а още по-хубавото е че не правят много глупости като други партии. :)

 76. 76 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1173 Весело

  До коментар [#51] от "pag":Оня със скриптовете пуска генератора под всяка статия за ДБ и за изборите. Въвел е списъци с никове и праска плюсове или минуси според ника. Даже си публикува и скрипта все едно е извършил кой знае какво геройство. Ако напишеш "проба" пак ще ти сложи 50 минуса. Иначе как Стюпи ще се сдобива с толкова плюсове? Кога е било при нормални условия без манипулация?
  —цитат от коментар 62 на pamela


  Това казвам и аз, смешни са.

  Знанието е сила, информацията - власт
 77. 77 Профил на НЕ на ГЕРБ БСП
  НЕ на ГЕРБ БСП
  Рейтинг: 299 Весело

  До коментар [#59] от "karabastun":

  Да пратим ГЕРБ и БСП на бунището


 78. 78 Профил на Go Go
  Go Go
  Рейтинг: 1044 Весело

  Кой точно управлява царството? Всъщност по важният въпрос е кой го управлява неточно. И отговорът е един: Тези дето се надяват да крадат безнаказано и след изборите...

  73! Go Go
 79. 79 Профил на Lou
  Lou
  Рейтинг: 2074 Неутрално

  Самата Конституция превръща България в тоталитарна държава и дава благодатна почва за корупция.

  На теория България е Парламентарна република, заради което Председателят на Парламента е най-висшият в държавата. Парламентът одобрява Правителството, оглавявяно по традиция от лидера на мнозинството. Но решенията на Парламента се взимат с мнозинство от доминиращата управляваща коалиция или партия. Същата партия с избира Председател на Парламента, който е подчинен на лидера си в партията - избраният Премиер. Което автоматично превръща този партиен лидер в диктатор, докато поддържа мнозинството си в Парламента. Единствената спирачка е ветото на Президента. Но това вето се отменя с обикновено мнозинство. Реално един лидер има само една трудност, за да стане едноличен тиранин - да събере 121 гласа , за да бъде избран. После е спокоен, че с мнозинството си и властовите лостове може да си осигурява подкрепа и от други партии - чрез политическа търговия.

  Точно тази гнила система е причината вече 30+ години да не успеем да излезем от киреча. Само с 3 промени в Конституцията може да се създаде баланс. Първата - Министерски съвет да има право с 50%+1 мнозинство да сваля Премиера от власт. Втората - Председателят на Парламента винаги да се избира от опозиционна партия. За да може да контролира Правителството. Третата - ветото на Президента да се отменя с 2/3 мнозинство, а не с обикновено.

  С тези три промени де факто авторитарният Премиер ще бъде контролиран и няма да може да си разиграва коня.

  И за да съм отчетлив, ще дам пример - Премиерът Борисов не се е явявал в Парламента от година и нещо. Не е отговарял на въпроси. Държи се като началник на Парламента, а не като избран и подлежащ на отчет към този Парламент. Госпожа ПКП го крие. Постоянно отказва да го извика, измисля си оправдания - той бил зает, бил в провинцията, бил в чужбина... Но всички знаем, че не тя контролира него, а той контролира нея.

  СССР - родина на всички безотечественици! При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното! Всеки кооператор - прасе, всеки комунист - две! Всички комунисти - под земята! 25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР! Който не познава Сибир, той не познава СССР! Да живее 10-ти септември - ден на народната милиция - единствената опора на народната власт! До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
 80. 80 Профил на Kakva_e_istinata
  Kakva_e_istinata
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Бих попитал най-добронамерено и без абсолютно никакви лоши помисли г-н Смилов: При евентуално бъдещо правителство управляващо се с мандата на ДБ би ли нарекъл всички подкрепящи това правителство "патерици"и "скрити коалиционни партньори"?

  В спора се ражда истината!
 81. 81 Профил на НЕ на ГЕРБ БСП
  НЕ на ГЕРБ БСП
  Рейтинг: 299 Весело

  България трябва да е Президентска Република

  Президента да се избира както сега директно от народа
  Да си слага министрите

  Да НЯМА позиция Министър-Председател

  Мнозинството в Парламента да приема законите.
  Президента може да има но може и да НЯМА мнозинство в Парламента

 82. 82 Профил на Герберска Мутра
  Герберска Мутра
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#80] от "Kakva_e_istinata":

  Напълно си прав! Има национална отговорност и когато управляващите имат смислени и важни за държавата предложения другите партии трябва да ги подкрепят. Политика не може да се води само на инат. Интересно ми е какво си мисли другаря Смислов че ще се случи в следващия парламент дори ако ДБ влезе с 5% и всички ще пасуват ще върнат мандата и ще оставят ДБ да направи правителство и ще подкрепят тяхната програма и ще станат патерици на ДБ ? И дори да е така, както ще пишем ако ДПС или БСП или ГЕРБ ги подкрепят (щото все някой трябва да гласува за тяхното правителство и прекарване на закони, щото 5% не стигат за това) - ХИ се продаде и влезе в съхлащятелстово или тогава ще обърнем палачинката и ще тръбим колко е вожда велик е обедил другите да го следват във светлото бъдеще.

 83. 83 Профил на Kakva_e_istinata
  Kakva_e_istinata
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#35] от "truly":

  Самоварите определено са си негови, но видно от изказването ти за огромно твое съжаление тръбите са собственост на България!

  В спора се ражда истината!
 84. 84 Профил на Forrest Gump
  Forrest Gump
  Рейтинг: 1527 Неутрално

  нещо повече, ГЕРБ управлява по този начин (с патерици) и дефакто с парламентарно малцинство не само в този парламент, но и в предишните два. във всеки парламент има една такава формация (уж опозицонна) като Атака, Яне Янев, Бареков, ВМРО, Воля, която с малко прескача бариерата и бързо се разпада като нейни депутати стават "независими" или изцяло започват да гласуват заедно с ГЕРБ.
  също така тези патерици са по-скоро производни на Сараите и вкарани в парламента от ДПС, за да не е явна коалицията с ГЕРБ. ДПС няма нужда от повече гласове на изборите и прелива купен и контролиран вот към тях. достатъчно е ДПС да купят 40-50,000 гласа за тях, положителното отразяване в Пеевските медии също помага.
  гледаме този цирк вече 10 години с различни артисти в поддържащи роли, но публиката не загрява, а медиите също услужливо подпомагат театъра.

  Истината ни прави свободни.
 85. 85 Профил на faraon
  faraon
  Рейтинг: 658 Неутрално

  Управляват ни хората с много пари, които най-безцеремонно могат да купят всичко. Управлява ни ЕС и САЩ.

 86. 86 Профил на faraon
  faraon
  Рейтинг: 658 Неутрално

  Управляват ни хората с много пари, които най-безцеремонно могат да купят всичко. Управлява ни ЕС и САЩ.

 87. 87 Профил на Daria
  Daria
  Рейтинг: 1065 Неутрално

  В България се управлява отвън.

 88. 88 Профил на knu201006282
  knu201006282
  Рейтинг: 282 Неутрално

  Ода за Бойко : Бойко от всичко разбира. Вожда пред нищо не спира. Всеки проблем ще реши. Никога Той не греши. Бойко признат е спортист : Каратист тенисист, футболист. Доктор на пожарникарските науки. Не е като някои неуки. От сега и занапред Бойко е езиковед. Изборите нашият месия все печели ги на вересия. Личният му лекар - Лъчо вече е доцент. Бойко пък се цели ... в бъдещ президент . Автор: Георги Илиев Митев. София (2014). Потърпевш от милицията , военните, полицията, медиците, институции и граждани. Трето поколение репресиран.

 89. 89 Профил на fkm26555709
  fkm26555709
  Рейтинг: 825 Любопитно

  Има ли нещо , по което българския капитализъм да се отличава от този в Путинистан? Мутризация, голямо социално разделение , изобилие от ДС "предприемачи" навсякъде... Дистанциране и враждебност към Европа ...

 90. 90 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8020 Любопитно

  От целия изборен процес остава факта, че само Бойко Борисов ще си избира съуправленци за мнозинство и правителство.

  [email protected]
 91. 91 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8020 Любопитно

  Изборът е богат – от възможните четири партии – ГЕРБ, БСП, ДПС и „Има такъв народ“ до още четири възможни по-малки партии – ВМРО, Демократична България, НФСБ-Воля и „Изправи се!Мутри вън!“.

  [email protected]
 92. 92 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8020 Любопитно

  Не виждам кой от гореизброените ще се откаже от коалиционна формула за спасяване на страната от кризата.

  [email protected]
 93. 93 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8020 Любопитно

  Не виждам кой от гореизброените ще се откаже от коалиционна формула за спасяване на страната от кризата.

  [email protected]
 94. 94 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 3272 Неутрално

  До коментар [#1] от "Lazarus":

  Как може така брутално да се говори.

 95. 95 Профил на Milko
  Milko
  Рейтинг: 681 Неутрално

  Матросовците на пик бг и ГРОБ пак са се развихрили. 🤣

 96. 96 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3942 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Задълбочени разследователски изследвания разкриха
  "Кой точно управлява България" вчера:
  не е фасадата, а задкулисие от долни етажи.

  Хора, мислете за днешния ден, за утре.
  Мандати напред.
  Националите идат.
  Парламентарни избори.

  "Демокрация за България" за Европейска и Демократична България
  "Републиканци за България" Единомислещи
  "Демократи за Отговорност, Свобода и Достойнство" Единомислещи
  "Изправи се.бг" за оправяне ММ и имиджа на Републиката.

  Все автентични Партиотични сили.
  За България просперираща членка в ЕС и НАТО.
  За приобщаване на НАТО в Македония, в ЕС.
  За отчуждаване последните анти Български анти Евро
  анти Македонски... анти Западни остатъци.

 97. 97 Профил на Lou
  Lou
  Рейтинг: 2074 Неутрално

  До коментар [#81] от "НЕ на ГЕРБ БСП":

  Идеята за Президентска република се дъвчи отдавна, но ние сме дефакто такава, макар "Президентът" да е просто партиен лидер, контролиращ Изпълнителната и Законодателната власти.

  Но да кажем, че подобно нещо се реализира. За да има прозрачност в управлението, трябва да има контрол и баланс. Кой ще контролира този Президент и неговите дела? Как ще се осигури баланс в системата така, че да не се окажат всички властови лостове в ръцете на един човек?

  В момента имаме няколко примера за подобни Президентски републики - САЩ, Франция, Турция и Русия. В САЩ Президентът се контролира от Сената и Конгреса. Той не може да направи нито една реформа без одобрение на съответния законодателен орган. Фъв Франция има управляващ Президент и законодателен Парламент. Но та мима силно общество, което не оставя Президентът да злоупотребява.

  И стигаме до Русия и Турция. В Русия след промени в конституцията Презизентът държи абсолютно всички властови лостове и няма институция, която да го контролира. Нямо никакъв баланс. Затова всеки ден ставаме свидетели на издивателтва и съдебни фарсове. Реално Президентът е цар. От Бога спуснат и само Бога може да си го прибере... В Турция по същия начин - Президентът държи всички лостове и може да уволнява и назначава всеки - от съдията, през университетския преподавател, редактора на телевизията, та чак до генералите в Армията. Няма орган, няма институция, която да го контролира. Затова и Турция се превърна в един голям батак последните години.

  Дадох 4 примера - два положителни и два отрицателни за Президентска република. Ако ние я въведем, на кой от тях ще заприличаме?

  СССР - родина на всички безотечественици! При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното! Всеки кооператор - прасе, всеки комунист - две! Всички комунисти - под земята! 25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР! Който не познава Сибир, той не познава СССР! Да живее 10-ти септември - ден на народната милиция - единствената опора на народната власт! До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
 98. 98 Профил на Roi
  Roi
  Рейтинг: 311 Неутрално

  Добрутро Маро... След 04.04 пак отначало - няма отърване!

 99. 99 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 1348 Неутрално

  Никога БСП не са били добро управление за България, техният модел е корупционен, те си имат червени олигарси, създадени от БКП.
  —цитат от коментар 54 на Dariya Koleva


  В това което пишеш не виждам какво на ГЕРБ е по-различно от това на БСП. Разликата между Бойко Борисов и Курнелия Нинова е че Курнелия Нинова никога не е била член на БКП. Но иначе и на двете партии моделът е корупционен, а и няма как да е другояче тъй като и двете партии произхождат от БКП. Куриозно но факт - в централното ръководство на БКП има по-малко на брой доносници на ДС отколкото в централното ръководство на ГЕРБ. Същото е положението и в ПГ съответно на БСП и на ГЕРБ. Куриозно е че в ПГ на ГЕРБ има повече бивши членове на БКП отколкото в ПГ на БСП.

 100. 100 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 1348 Неутрално

  Бих попитал най-добронамерено и без абсолютно никакви лоши помисли г-н Смилов: При евентуално бъдещо правителство управляващо се с мандата на ДБ би ли нарекъл всички подкрепящи това правителство "патерици"и "скрити коалиционни партньори"?
  —цитат от коментар 80 на Kakva_e_istinata


  Разликата е огромна. ДПС, БСП, ОП, ВОЛЯ и т.н. официално изповядват едни ценности и намерения, но зад кулисите (скрито) работят за своите "врагове". Затова са "скрити коалиционни партньори". От другата страна на барикадата ДБ ще поиска на светло, пред всички, пред целият български народ подкрепа за конкретни политики и няма да има нищо скрито-покрито. Подкрепа не от партийните централи и ръководства на другите партии, а ще провокира съвестта на всеки един народен представител - да подкрепи ДБ по конкретните политики за да я има и утре България и техните деца също да живеят в една демократична и добре уредена държава.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK