Предизборните идеи за правосъдието - радикални, някои и осъществими

Главният прокурор Иван Гешев на изслушване в парламента, чийто мандат изтича

© Юлия Лазарова

Главният прокурор Иван Гешев на изслушване в парламента, чийто мандат изтичаАко партиите наистина смятат да изпълнят заявените си преди изборите намерения, то най-сериозните промени изглежда ще трябва да бъдат извършени в сферата на правосъдието. Нещо повече - ако осъществят намеренията си сегашните опозиционни политически сили в новия парламент, свършено е със спецпрокуратурата и спецсъда. В официалните предизборни програми на партиите с шанс да влязат в бъдещия парламент - с изключение на ГЕРБ и ДПС, изрично е записано, че искат закриване именно на специализираните съд и прокуратура.


Иначе казано - ако ГЕРБ и ДПС не могат да сформират мнозинство, което да блокира намерението на останалите, то съдбата на спецструктурите ще бъде ключова интрига в публичното и в скритото пазарене на парламентарните партии, доколкото запазването им е залогът и за оцеляването на сегашния (двоен) стандарт в наказателното преследване на престъпленията по високите етажи на властта, с което е натоварена спецпрокуратурата. Интригата се подсилва от лекотата, с която могат да бъдат закрити спецструктурите - не е необходима промяна на конституцията, а само да се "пипне" Законът за съдебната власт, с допълнение в който те бяха създадени преди 10 години.


Другите съществени идеи включват широк набор от промени, за повечето от които всички признават, че е необходима промяна на конституцията, а за някои и Велико народно събрание. Като се започне от управлението на съдебната власт чрез промени в сформирането на Висшия съдебен съвет, промени в статута, мандата, назначаването, освобождаването и носенето на отговорност от главния прокурор и се стигне до извеждането на прокуратурата от съдебната власт (идея само на "Има такъв народ").
"Дневник" опита да систематизира според конкретиката им предизборните идеи на партиите, които според социологическите анкети имат шанс да формират бъдещия парламент.


По-подробно са разработени и мотивирани идеите - с различни акценти - в програмите на Демократична България и донякъде БСП (в раздел "Върховенство на правото"); най-радикалните и със срокове за изпълнение, но и най-спорни според експерти са в програмата на "Има такъв народ"; а най-пестеливи и неконкретни са ДПС - едно единствено изречение, което гласи, че ДПС е за "върховенство на закона - гарантиране правата и свободите на всеки български гражданин, независимост на властите, свобода на информацията и медиите, пълен синхрон със законодателството на ЕС".


ГЕРБ, която в последните работни седмици на този парламент, прокара идеята за специалния прокурор за разследване на главния прокурор, сега в предизборната си програма пишат, че "ще предложат механизъм за разследване на главния прокурор и заместниците му да бъде установен с разпоредби в конституцията". Иначе реформата в правосъдието според ГЕРБ (раздел "Върховенство на закона) означавала "продължаване и надграждане на усилията за ефективно правосъдие".


Закриване на спецсъда и спецпрокуратурата


искат БСП, Демократична България, "Има такъв народ", "Изправи се! Мутри вън!", ВМРО, тоест всички без ГЕРБ и ДПС. Не всички посочват мотиви. В уточнение БСП казва, че е "за пресичане на противоконституционния стремеж за утвърждаване на извънреден съд и гарантиране на еднаквост в процедурите и предвидимост в резултатите на всеки процес".


"Изправи се! Мутри вън" и ВМРО (в раздел "Правосъдие и борба с корупцията) посочват закриване на спецсъдилищата без да споменават спецпрокуратурата, но доколкото прокуратурите са към съдилищата, според експерти може да се подразбират и двете структури.


Как ще гласуваме на 4 април - четете тук


Ирония е, че за премахване на специализираните прокуратура и съд се обявява и новата партия "Републиканци за България" на Цветан Цветанов - идеолог и техен политически родител през 2010 г., а сега без притеснение поемащ ролята на екзекутор на рожбата си. Посочва черно на бяло и безапелационен мотив: "В настоящия си вид специализираното наказателно правосъдие е инструмент за разправа на "силните на деня" с политическите им опоненти, поради което трябва да бъде премахнато."


Преструктуриране на ВСС, намаляване или премахване на парламентарната квота


посочват ГЕРБ, Демократична България, "Има такъв народ", "Изправи се! Мутри вън!". Партията на Бойко Борисов предлага идеи, за които признава, че изискват промени в конституцията, и заявява, че ще търси консенсус за тази цел, без да коментира защо не ги е предложила при предишните изменения на основния закон или в последния си мандат.


Прокурорите да не участват в избора на председатели на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС), както съдиите няма да участват в избора на главен прокурор. Това ще стане като се премахне пленумът на ВСС и се раздели на два отделни съвета - Съвет на съдиите и Съвет на прокурорите и следователите. И още - да се намали квотата в Съвета на съдиите, избирана от Народното събрание, за да "няма спекулации, че политиците кадруват". Плюс създаване на два отделни инспектората в съдебната система - един за съдиите и друг за прокурорите и следователите, предлага още ГЕРБ.


(В момента ВСС се състои от 25 кадровици, включващи и тримата големи - председателите на ВКС и ВАС и главния прокурор, които са членове по право, а останалите 22-ма са избират от цялата съдебна власт и от парламента - по 11 души.)


Демократична България се обявява за намаляване на състава на ВСС на 15 души и да се редуцира парламентарната квота до 5-има членове от 15-членния орган. Осем членове на ВСС да се избират пряко от съдиите, като представляват различните нива на съдебната система, а председателите на ВКС и ВАС са членове по право, както и сега.


"Изправи се! Мутри вън!" се обявява за незабавно разпускане на сегашния ВСС заедно с цяла редица регулаторни органи. И за намаляване на парламентарната квота при новоучредения орган на 5 души.


"Има такъв народ" пък отхвърля изобщо парламентарната квота.


БСП няма конкретни идеи за ВСС, а предложения за други промени (вижте по-долу), с които слага най-вече диагноза на статуквото, обобщавайки, че "отговарят на справедливия протест на българските граждани срещу политическото влияние върху съдебната система, чийто резултат са практическата недосегаемост на висши длъжностни лица, слабите резултати в борбата с корупцията и двойният стандарт в работата на прокуратурата".


Изваждане на прокуратурата от съдебната власт и пряк избор на главен прокурор


иска "Има такъв народ". Тези идеи на партията на Слави Трифонов са най-радикалните в предизборните платформи и поне първата не може да бъде осъществена без Велико народно събрание. От това предложение произтича и коренна промяна в управлението на съдебната власт, която ще се състои само от съдилищата - затова да се управлява от съдийски съвет, а прокуратурата - от прокурорски съвет.


Отчетност и контрол на главния прокурор, промяна на избирането му


искат Демократична България, БСП.


ДБ предлага главният прокурор да се избира от парламента с мнозинство три пети (144 от депутатите) по предложение на министъра на правосъдието и намаляване ва мандата му на 5 години.


ДБ е за "изграждане на прокуратурата като самостоятелна независима институция" (макар и част от съдебната власт), като "кариерните и дисциплинарните правомощия по отношение на прокурорите се осъществяват от Прокурорски съвет в състав 11 членове: 4 от тях избирани от прокурорите, 5 избрани от парламента (представители на различни юридически професии и организации), главният прокурор (по право), министърът на правосъдието (по право). Може да се подразбира, че този прокурорски съвет е орган различен от ВСС.


Освобождаване (импийчмънт) на главния прокурор да става по инициатива на министъра на правосъдието или една пета от народните представители, като се поддържа от парламента с мнозинство от 140 народни представители. А окончателното решение да се взема от Конституционния съд или президента.


БСП не се задълбочава в механизми за избиране и освобождаване на главния прокурор, не обсъжда и промени на конституцията, а говори най-общо за "вписване на институцията главен прокурор на републиката в демократичните стандарти, важащи за всяка държавна институция, а именно - легитимност при избора, контрол над правомощията, отчетност и отговорност за дейността". И настоява конкретно само за "налагане съдебен контрол върху актове на главния прокурор", без да изяснява кои актове има предвид.


Право на индивидуална жалба до Конституционния съд


има в програмите на всички партии. Те са включили към раздела за правосъдие правата на гражданите и във всички програми фигурира въвеждане на индивидуалната жалба до Конституионния съд като гаранция за защита на конституционните права. От ДБ предлагат и долустоящите съдебни инстании да могат да се обръщат към КС когато конкретни съдебни спорове го налагат, а не само върховните. За да не се претовари КС, ДБ излизат с идея за "филтри", които да конкретизират случаите, в които гражданите да могат да ползват конституционната юрисдикция.


Лична и имуществена отговорност от длъжностни лица при нарушаване на основни права


предлага БСП. Става дума за т. нар. регресна отговорност. Това означава искът за понесени щети от граждани или юридически лица да се заплаща от съответното длъжностно лице, чиито действия са причинили щетите, а не от бюджета.


Засилване на ролята на Министерството на правосъдието


- това се откроява отчетливо в програмата на БСП с искането да стане "основен център, инициатор и автор на необходимите реформи, както и последователен изпълнител на дългосрочни стратегии в областта на наказателната политика".


Да се изгради Съвет по криминологични изследвания към Министерството на правосъдието, чиято работа "да е задължителна основа за концепции за наказателна политика и изменения на наказателните закони", предлага още БСП. Такъв съвет имаше преди време към прокуратурата и неговите изследвания служеха донякъде за експертна база на законодателството, но беше премахнат.


Да стане задължително търсенето на становищата на Съвета по законодателство по всички проекти за промени на конституцията и законите. Да стане задължително обсъждането на законопроектите, внасяни от депутати, както е задължително за внасяните от Минисгерския съвет, "за да не се допускат лобистки и корупционни текстове", казва също БСП.


Като отделни акценти в програмите на всички партии се забелязват и "бързина и справедливост" на съдебните процеси (ВМРО), гарантиран достъп до правосъдие, включително чрез регулиране на съдебните такси и триинстанционно производсто по граждански дела без преценка на ВКС (ВМРО), разширяване правото на Висшия адвокатски съвет и Омбудсмана за сезиране на КС (БСП).


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (53)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Oliver
  Oliver
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Докато политиците назначават прокурори, прокурорите няма да закачат политиците.

 2. 2 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 1872 Неутрално

  Закриване на спецсъда и спецпрокуратурата

  искат БСП, Демократична България, "Има такъв народ", "Изправи се! Мутри вън!", ВМРО тоест всички без ГЕРБ и ДПС.
  ________________________________________________________

  Естествено, че първо БСП и ДБ са рамо до рамо, и второ така се защитават големите корупционни схеми на олигархията!

 3. 3 Профил на ggot
  ggot
  Рейтинг: 1260 Неутрално

  Персонална смяна на всички в съдебната система.

 4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4615 Неутрално

  До коментар [#2] от "Dariya Koleva":

  Ти пък какво разбоираш точно от правораздавателна система? Това не ти е казана в родното място.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 5. 5 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4615 Неутрално

  До коментар [#3] от "ggot":

  Реподбор и детектор на лъжата на 6 месеца.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 6. 6 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 950 Неутрално

  Основните усилия трябва да са за извеждане на групите зависими от ДПС от съдебната власт. Лошото е, че ДПС пак се очертават като трета политическа сила, техния единствен стремеж е да са на страната на силния и ще влияят пряко на възможностите за формиране на правителство или за нови избори.

 7. 7 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4125 Весело

  Закриване на спецсъда и спецпрокуратуратаискат БСП, Демократична България, "Има такъв народ", "Изправи се! Мутри вън!", ВМРО тоест всички без ГЕРБ и ДПС. ________________________________________________________ Естествено, че първо БСП и ДБ са рамо до рамо, и второ така се защитават големите корупционни схеми на олигархията!
  —цитат от коментар 2 на Dariya Koleva


  И ТИ пишеш за олигархия като се има предвид, че си денонощно тук да защитаваш ГЕРБ и Пожарникаря???
  То си е вярно, че твоята партия е изтъкана от наглеци ама това твойто е дори по-голяма наглост или си сляпа..но и в двата случая си забавна с простотията си😂

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 8. 8 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 798 Неутрално

  ГЕРБ + ДПС = ВНЛ. Все пак, там са господарите на Борисов - Пеевски и Доган.
  Не му разрешиха да си подаде оставката :))) Голям мъжага е

 9. 9 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 1872 Неутрално

  Да стане задължително обсъждането на законопроектите, внасяни от депутати, както е задължително за внасяните от Минисгерския съвет, "за да не се допускат лобистки и корупционни текстове", казва също БСП.
  __________________________________________________________

  А как ще прекъсне БСП да приема закони като Ванко 1?

  Аз бих казала като си остане в опозиция,където може да служи като коректив на управляващите!

 10. 10 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 1872 Неутрално

  Персонална смяна на всички в съдебната система.
  —цитат от коментар 3 на ggot


  Без ЛУСТРАЦИЯ в съдебната система прокурорите ще са винаги виновни!

  Полша е направила такава веднага след промените и според колегата ми поляк Полша сега няма проблеми. Освен това Полша има специални звена в прокуратураъта, които дебнат за корупция на всички нива, но явно тук подобни звена, като спецсъд и прокуратура, са неудобни за определени олигарси!

 11. 11 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1701 Неутрално

  Закриване на спецсъда и спецпрокуратуратаискат БСП, Демократична България, "Има такъв народ", "Изправи се! Мутри вън!", ВМРО тоест всички без ГЕРБ и ДПС. ________________________________________________________ Естествено, че първо БСП и ДБ са рамо до рамо, и второ така се защитават големите корупционни схеми на олигархията!
  —цитат от коментар 2 на Dariya Koleva


  Госпожо по-интересно кой до този момент защитаваше интересите на корпулентния и корпулентните. От десет години корупцията си съществува и процъфтява. Хайде по-скромно с обобщенията.

  SHADOWS of SOFIA
 12. 12 Профил на Niko Kostantinov
  Niko Kostantinov
  Рейтинг: 231 Неутрално

  До коментар [#2] от "Dariya Koleva":

  Естествено, че първо БСП и ДБ са рамо до рамо, и второ така се защитават големите корупционни схеми на олигархията!
  __________________________________________
  По интересното е, че рамо до рамо са Герб и ДПС, срещу всички останали

 13. 13 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4615 Неутрално

  До коментар [#10] от "Dariya Koleva":

  Я да те питам(знаеш защо)- Какво е необходимо- ремонт или ново строителство на правораздавателната система???

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 14. 14 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 1872 Неутрално

  Някои се чудят защо имаме малко чужди инвестиции на големи инвеститори?

  Една от причините е нивото на съдебната система, според оценките на Стопанска камара на Германия.

  Как един голям външен инвеститор ще получи право, ако някоя българска фирма е ответник заради например недоставени навреме компоненти? Много искахме да имаме завод на Фолксваген в България, ама немците не са прости, при големи инвестиции се анализират всички аспекти.

 15. 15 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4615 Неутрално

  До коментар [#14] от "Dariya Koleva":

  Вашето гърбаво право е правото на осемте джуджета. И френския посланик ви каза в прав текст за гнилите ви ябълки.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 16. 16 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4125 Весело

  Някои се чудят защо имаме малко чужди инвестиции на големи инвеститори?Една от причините е нивото на съдебната система, според оценките на Стопанска камара на Германия. Как един голям външен инвеститор ще получи право, ако някоя българска фирма е ответник заради например недоставени навреме компоненти? Много искахме да имаме завод на Фолксваген в България, ама немците не са прости, при големи инвестиции се анализират всички аспекти.
  —цитат от коментар 14 на Dariya Koleva


  Като например корупцията която е явно изразена сред всички водещи държавни структури започващи от правителството на ГЕРБ и Бойко Борисов😂

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 17. 17 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1701 Неутрално

  Някои се чудят защо имаме малко чужди инвестиции на големи инвеститори?Една от причините е нивото на съдебната система, според оценките на Стопанска камара на Германия. Как един голям външен инвеститор ще получи право, ако някоя българска фирма е ответник заради например недоставени навреме компоненти? Много искахме да имаме завод на Фолксваген в България, ама немците не са прости, при големи инвестиции се анализират всички аспекти.
  —цитат от коментар 14 на Dariya Koleva


  Точно така. И тук идва логичния въпрос , защо за тези дванадесет години с мнозинство в парламента герб не промени законодателството .Вероятно или не са имали желание. Още по-вероятно е чуждите инвеститори да пречат за развитието на група хора , като ги поставят в конкурентна среда.

  SHADOWS of SOFIA
 18. 18 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 1872 Весело

  Като например корупцията която е явно изразена сред всички водещи държавни структури започващи от правителството на ГЕРБ и Бойко Борисов😂
  —цитат от коментар 16 на padrino


  Падрино, дай пример само за една корупционна схема, така на ангро всеки може да твърди, че сестра ти е знаеш каква, а ти после дори да нямаш сестра си оставаш наклепан с мръсотия!

  Та първо дай пример и после говори за корупция, съгласен?

 19. 19 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4615 Неутрално

  До коментар [#18] от "Dariya Koleva":

  Любимия ти тунел Витиня.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 20. 20 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4125 Весело

  [quote#18:"Dariya Koleva"][/quote]

  Ама ти наистина си сляпа и глуха...😱

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4615 Неутрално

  До коментар [#20] от "padrino":

  Самият факт, че не отговаря на въпросите доказва каква е и по какви опорки пише.
  Както го е написал великия Джон Стайнбек още през 1937-ма година.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 23. 23 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1701 Неутрално

  До коментар [#20] от "padrino":Самият факт, че не отговаря на въпросите доказва каква е и по какви опорки пише. Както го е написал великия Джон Стайнбек още през 1937-ма година.
  —цитат от коментар 22 на КМЕТ В СЯНКА


  Не ти ли напомня на Кучкова? Само дето по-малко се заби.

  SHADOWS of SOFIA
 24. 24 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4615 Неутрално

  До коментар [#23] от "Hepo":

  Калъпът е един. С 200!!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 25. 25 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 662 Неутрално

  Закриване на спецсъда и спецпрокуратуратаискат БСП, Демократична България, "Има такъв народ", "Изправи се! Мутри вън!", ВМРО тоест всички без ГЕРБ и ДПС. ________________________________________________________ Естествено, че първо БСП и ДБ са рамо до рамо, и второ така се защитават големите корупционни схеми на олигархията!
  —цитат от коментар 2 на Dariya Koleva


  Изпадаш в лееекинко противоречие - за първото място по брой олигарси спорят ГЕРБ и ДПС. На трето място са БСП. Къде слагаш в общия кюп ДБ и кога те са защитавали олигарси? Големите корупционни схеми ги правят най-вече тези които са на власт защото имат възможност да ги правят. Е? ГЕРБ са на власт от 2009-та, а ДПС (задкулисно) много по-отдавна. Абсурдно е да твърдиш, че ДБ защитават ГЕРБ и ДПС!

 26. 26 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 662 Неутрално

  [quote#10:"Dariya Koleva"][/quote]

  А знаеш ли в програмите на кои политически сили е залегнала лустрацията?

 27. 27 Профил на t5eyes
  t5eyes
  Рейтинг: 633 Неутрално

  реалността е друга в бълхария
  простаци, простаци, овце на протест-разходка
  нищо не се променя докато наистина гробавите постигнат стратегията: чували, чували
  след което преврат, извършен от простаци с цел грабене и изтребване

  завъртял се илия, пак в тия

  свят, спри да се кланяш на богинята Кали
 28. 28 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 662 Неутрално

  Някои се чудят защо имаме малко чужди инвестиции на големи инвеститори?Една от причините е нивото на съдебната система, според оценките на Стопанска камара на Германия. Как един голям външен инвеститор ще получи право, ако някоя българска фирма е ответник заради например недоставени навреме компоненти? Много искахме да имаме завод на Фолксваген в България, ама немците не са прости, при големи инвестиции се анализират всички аспекти.
  —цитат от коментар 14 на Dariya Koleva


  Браво! Тоз път разсъждаваш като нормален човек. Ще припомня, че още през 2015-та 11 посланици на чужди държави с общ инвестиционен портфейл от над 20 млрд. $ пуснаха открито писмо до НС, МС, до медиите и лично до премиера Борисов. В това писмо тези посланици предупредиха, че ако не се възстанови върховенството на закона тук, ако не се справим с корупцията ПО ВИСОКИТЕ ЕТАЖИ НА ВЛАСТТА (!!!) в България, те започват първо да пренасочват инвестициите си другаде и второ - ако трендът продължава да изтеглят активите си от България (въпреки неизбежните загуби) каквото и да им струва това. Ще припомня, че това не са случайни държави а САЩ, Япония, Великобритания, Франция, Нидерландия, Южна Корея....

 29. 29 Профил на crq15625101
  crq15625101
  Рейтинг: 30 Неутрално

  Някакво си колониално марионетъчно правителство какво можело да обещае ?! Нищо съществено , понеже не то задава правилата и посоката !

 30. 30 Профил на ggot
  ggot
  Рейтинг: 1260 Неутрално

  На такива като Калпакчиев трябваше да им бъдат спряни заплатите от българските данъкоплатци и да си получават заплатите от БХК

 31. 31 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 662 Неутрално

  Та първо дай пример и после говори за корупция, съгласен?
  —цитат от коментар 18 на Dariya Koleva  [quote#18:"Dariya Koleva"]
  —цитат от коментар 20 на padrino
  Ама ти наистина си сляпа и глуха...😱[/quote]

  Дария, нищо лично, ама ако искаш някой да те взима на сериозно - дръж се прилично и не се прави на паднала от Луната. За кражбите на бизнеси хич ли не си чувала? Изгледай трите серии на филма на АКФ "Осемте джуджета". За държавните фирми не си ли чувала? Чрез тях правителството на ГЕРБ формално заобикаля ЗОП и раздава милиарди на посочените от Бойко Борисов "бизнесмени". И това е обществена информация, което ще рече, че "...ама това не е вярно..." не върви. ГЕРБ правят вече корупция на открито, вече не се крият даже и от медиите. Превзели са цялата държава с всичките и институции и не им пука от нищо. Това, че от 2009-та (откакто ГЕРБ са управляваща партия) всички "мазни" обществени поръчки се раздават на свои (приближени на властта) хора, а над 30% от тях на фирми свързани с Делян Пеевски не си ли го чувала? По едно разследване на европейските "Зелени" по-късно потвърдено с числа и от ЕЦБ у нас, в България ВСЯКА ГОДИНА (след 2009) между 10 млрд. лева и 10 млрд. € отиват в "правилните" джобове вместо в държавният бюджет. Най-близките ни партньори от ЕС и и НАТО вече изоставиха учтивия тон и ни ругаят като крайно корумпирана страна, а ти задаваш абсурдни въпроси. На коя планета живееш, Дария?

 32. 32 Профил на ruse_island
  ruse_island
  Рейтинг: 539 Неутрално

  Естествено, че първо БСП и ДБ са рамо до рамо, и второ така се защитават големите корупционни схеми на олигархията!
  —цитат от коментар 2 на Dariya Koleva


  Винаги ме тръшва от смях абсурдността на тезата, че олигархията разчита на извънпарламентарна опозиционна партия за осъществяване на корупционните си олигархични мераци. Хахах, не е истина просто...

 33. 33 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4890 Неутрално

  До коментар [#7] от "padrino":

  "И ТИ пишеш за олигархия като се има предвид, че си денонощно тук да защитаваш ГЕРБ и Пожарникаря???"

  За тях има "добри" и "лоши" олигарси! (както веднъж се изпусна да напише hamiltonf)! Много от тях дори не разбират значението на думата "олигарх" и не виждат връзката на олигархията с властта! Те не разбират, че няма как властта да е невинна, а да има виновни олигарси! Мисленето е трудна работа!

 34. 34 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4890 Неутрално

  До коментар [#14] от "Dariya Koleva":

  "Как един голям външен инвеститор ще получи право, ако някоя българска фирма е ответник заради например недоставени навреме компоненти?"

  Дано поне ти разбираш това, което си написала!

 35. 35 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4890 Неутрално

  До коментар [#18] от "Dariya Koleva":

  "Падрино, дай пример само за една корупционна схема, така на ангро всеки може да твърди, че сестра ти е знаеш каква, а ти после дори да нямаш сестра си оставаш наклепан с мръсотия!"

  Може ли аз да дам пример?

  Пример: Законът за хазарта, който позволява да се избира каква такса да се плаща на държавата! Това е примерът за корупция!

  Ти наистина ли вярваш, че Горанов не е забелязал липсата в бюджцета на едни 700 милиона лева? И така в продължение на ПЕТ години! Ти наистина ли вярваш, че Севда е ходела при Божков всеки месец само за да му отказва?

 36. 36 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 662 Неутрално
 37. 37 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 975 Неутрално

  Славчо & Сценаристи искат пряк избор на главен прокурор?! Пряк избор? Какво да каже човек, освен че простотиите ще се задълбочат.

 38. 38 Профил на Полковник Паликъщов
  Полковник Паликъщов
  Рейтинг: 2527 Весело

  Като например корупцията която е явно изразена сред всички водещи държавни структури започващи от правителството на ГЕРБ и Бойко Борисов😂
  —цитат от коментар 16 на padrino


  Педелино, дай една доказана корупция мушморок!

  Ако нямаш кюти си в некое шотландско село и недей да спамиш.

  Медиите са виновни за 112 място на Репортери без граница!
 39. 39 Профил на Полковник Паликъщов
  Полковник Паликъщов
  Рейтинг: 2527 Весело

  [quote#18:"Dariya Koleva"]
  —цитат от коментар 36 на petyo9
  Ето един щрих:https://frognews.bg/novini/hapvane-piivane-milioni-vaksini-ili-kaptagon.html [/quote]

  Жабите са пример за жива пропаганда! Там няма една добросъвестна статия!

  Медиите са виновни за 112 място на Репортери без граница!
 40. 40 Профил на Полковник Паликъщов
  Полковник Паликъщов
  Рейтинг: 2527 Весело

  Като например корупцията която е явно изразена сред всички водещи държавни структури започващи от правителството на ГЕРБ и Бойко Борисов😂
  —цитат от коментар 16 на padrino
  Падрино, дай пример само за една корупционна схема, така на ангро всеки може да твърди, че сестра ти е знаеш каква, а ти после дори да нямаш сестра си оставаш наклепан с мръсотия!

  Та първо дай пример и после говори за корупция, съгласен?
  —цитат от коментар 18 на Dariya Koleva


  Нямат половин доказан пример, ама на принципа една лъжа като се каже сто пъти белки стане истина!

  Медиите са виновни за 112 място на Репортери без граница!
 41. 41 Профил на wqc45512416
  wqc45512416
  Рейтинг: 273 Неутрално

  Герб и ортаците от ДПС ще се борят със зъби и нокти да няма никакъв контрол. Също като с видеонаблюдението на изборите. Вредните партии се надушват.

 42. 42 Профил на abc
  abc
  Рейтинг: 730 Неутрално

  А кой ще предложи съдебен контрол на отказите на прокуратурата да образува производства по някои скучаи като:"ало, Ваньо", "Мата Хари" ," Нае.. х ги с двеста" , самотна вила и магазинче в Барселона, и т. н.? Или след реформи отново ще се оставим един каскет или една цаца да решават?

 43. 43 Профил на Al Tikvone
  Al Tikvone
  Рейтинг: 363 Неутрално

  Моника Маковей: "Ако изчистиш съдебната система, тя ще изчисти всичко друго"

  Because they're afraid that there's more to reality than they have confronted. That there are doors that they're afraid to go in, and they don't want us to go in there either, because if we go in we might learn something that they don't know. And that makes us a little out of their control. Ken Kesey
 44. 44 Профил на Matrix
  Matrix
  Рейтинг: 254 Неутрално

  До коментар [#23] от "Hepo":

  Мен ми напомня на оная отвратителна лесбойка - Непукистка
  Но тази е по малко злобна, щото не и се е налагало да става обратна и съответно да мрази света

  Живеем в държава, в която Венета Райкова е написала повече книги, отколкото министър-председателят е прочел...
 45. 45 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 662 Неутрално

  [quote#40:"Полковник Паликъщов"][/quote]

  Колкото и поста да напишеш - все тая като пишеш нелепици и абсурди. Е, за теб, в личен план може би не - ако ти плащат на бройка постове...

 46. 46 Профил на Roumen Stoilov
  Roumen Stoilov
  Рейтинг: 694 Неутрално

  В цялата съдебна система няма случайни лица. Дори най-отдалечените от преки зависимости са лоялни на същите. Леят се празни предизборни приказки от кандидат лобисти.

 47. 47 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7307 Неутрално

  Гл. Прокурор трябва да осъществява само административно ръководство, както председателят на ВКС и да няма друго влияние върху прокурорите, нито да се бърка в делата им.

 48. 48 Профил на kakva_e_istinata
  kakva_e_istinata
  Рейтинг: 94 Неутрално

  До коментар [#15] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Не ви ли омръзна да тиражирате тези прословути "Осем джуджета"? Точно пък за този самозабравил се дърт перверзник Илия сте се загрижили дето скочи на семейството си, на родния си син Явор един прекрасен и точен мъж, този любител на непълнолетни момиченца прахосващ парите на семейството си по малки лолитки иначе радетел за морал и честност. Потърсил помощ моля ти се от мутрите, а после прокуратурата му била виновна моля ти се. То бива да сте заблудени, но това вашето направо бие всякакви рекорди. Взели му бизнеса! Пълна гавра, на която ви подгласяте.

  В спора се ражда истината!
 49. 49 Профил на Billy Pilgrim
  Billy Pilgrim
  Рейтинг: 1744 Неутрално

  Дневник, има още една партия дето колкото и да я крият по медиите, все пак се оказа че дори манипулираните социологически проучвания не можаха да я скрият и се наложи да я допуснат до официалните дебати в основните медии. Става въпрос за единствената дето родната прокуратура искаше да забрани. Та въпроса ми е защо не ни написахте какво предлага и тази партия ами налагате само обичайните играчи?

 50. 50 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 2328 Весело

  До коментар [#37] от "Мърмор":

  На Станиславчо сценаристите са в ДС.

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 51. 51 Профил на rdb41527334
  rdb41527334
  Рейтинг: 888 Неутрално

  Ако беше успял опита за ВНС можеше и избираем главен прокурор да си имаме. Ама шанс...

 52. 52 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5684 Любопитно

  До коментар [#11] от "Hepo": "От десет години корупцията си съществува и процъфтява. Хайде по-скромно с обобщенията."
  ?????
  От десет години насам корупцията, която винаги е била неразделна част от управлението на България, продължава да си съществува и процъфтява.
  Хайде по-скромно с обобщенията.
  С две думи: корупцията не извира от джипката.
  Джипката е за гараж, но поне го направете качествено, а не с бабешко реване на пропагандни клишета и литературни метафори.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 53. 53 Профил на Полковник Паликъщов
  Полковник Паликъщов
  Рейтинг: 2527 Неутрално

  До коментар [#15] от "КМЕТ В СЯНКА":Не ви ли омръзна да тиражирате тези прословути "Осем джуджета"? Точно пък за този самозабравил се дърт перверзник Илия сте се загрижили дето скочи на семейството си, на родния си син Явор един прекрасен и точен мъж, този любител на непълнолетни момиченца прахосващ парите на семейството си по малки лолитки иначе радетел за морал и честност. Потърсил помощ моля ти се от мутрите, а после прокуратурата му била виновна моля ти се. То бива да сте заблудени, но това вашето направо бие всякакви рекорди. Взели му бизнеса! Пълна гавра, на която ви подгласяте.
  —цитат от коментар 48 на Kakva_e_istinata


  Няма да спрат, в списокот с опорките е, но ти правилно си написал:

  ''Потърсил помощ моля ти се от мутрите, а после прокуратурата му била виновна моля ти се. ''

  Медиите са виновни за 112 място на Репортери без граница!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK