Ръст на заплатите и по-малко данъчно бреме – на какво залагат партиите предизборно

Ръст на заплатите и по-малко данъчно бреме – на какво залагат партиите предизборно

© Надежда ЧипеваПовишение както на средната, така и на минималната работна заплата, продължаващ ръст на заплащането в ключови сектори като образование и здравеопазване. Намаление на данъчната тежест, ваучери за туризъм подобно на тези за храна, въвеждане на електронно правителство.


Такива обещания слагат на масата политическите партии, които ще се борят за вота на избирателите в началото на април. Записаното в икономическите им програми показва, че знаят какви са проблемите, имат рецепта или лечение за почти всички, но в общия случай не се разбира откъде ще бъдат покрити посочените разходи, колко е реалистично да има бързи промени и често хоризонтът да бъдат изпълнени съвпада с края на мандата. В някои програми са ползвани стари шаблони с дългогодишни теми не точно от първостепенна важност.


Продължаващата вече втора година епидемия дава основание на партиите да се упражнят и върху потенциални антикризисни мерки с временно действие.
"Дневник" систематизира конкретни икономически идеи от предизборните програми на партиите, които според социологическите анкети имат шанс да формират бъдещия парламент.


ДПС нямат публикувана програма на сайта си, а само програмна декларация, в която обещават "ускорен, догонващ, иновативен икономически растеж". Там е цитиран и кандитатът за депутат Йордан Цонев, който казва, че платформата им е 75 страници и приоритетите са зелена икономика, дигатализация и високи технологии и обещават "европейски доходи".


Заплатите - нагоре, нагоре


Не че някой очаква в предизборна програма да се говори за намаление на доходите, но в условия на продължаваща епидемия с неясен край и при положение че размерът на средната заплата на практика не зависи от политиците, записаните суми не изглеждат подкрепени. Някои от тях надхвърлят с немалко постигнатото към момента равнище, което е малко под 1500 за страната в края на 2020 г.


"Демократична България", която предлага някои много конкретни и кратко формулирани идеи, предвижда повишаване на средната работна заплата до 2400 лв. до края на мандата на управление, а с 50% увеличение в същия срок на заплатите на работещите в стратегически важните и най-засегнати от ковид кризата сектори.


Всичко, което трябва да знаете за изборите, четете тук.


Настоящите управляващи от ГЕРБ се ангажират с 1000 лв. размер на минималната заплата, която след няколко години поред административно увеличение достигна 650 лв. в момента. За средната заплата се прави прогноза за достигане до 2 хил. лв. Посочените размери се очакват "при екстраполация на съществуващите тенденции и комплексно прилагане" на записаните в програмата политики. И двете суми в документа са обявени в евро, което подкрепя прогнозата на управляващите, че България най-вероятно ще приеме еврото през 2024 г., което засега не е гарантирано.


БСП предвижда да се въведе прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата, което в момента става по административен път и поради това е обект на чести критики от страна на работодателите.


ВМРО достига най-далеч в обещанията за размера на средната работна заплата, като залага в края на мандата тя да бъде 2500 лв. Минималната работна заплата ще бъде увеличавана всяка година по формула като процент от средната по сектори и региони, пише още в програмата си настоящият партньор на управляващите. Освен това залага продължаващ ръст на заплатите на учители и лекари.


Мантрата необлагаем минимум


Повечето партии с изключение на ГЕРБ залагат в програмите си въвеждане на необлагаем минимум, като по този начин очевидно се борят за вниманието на хората с ниски доходи, за които и 10% плосък данък са проблем. Икономистите неведнъж са посочвали в годините, че дефиницията на този вид облагане не изключва да има необлагаем минимум. Друг е въпросът какво ще означава той за бюджета.


БСП, при чието управление бе въведен плоският данък, при който не бе предвиден необлагаем минимум, също продължава да настоява за премахването му. В програмата й необлагаемият минимум е заложен като част от въвеждане на семейно подоходно облагане, при което отглеждащите деца да разполагат с освободени от данък върху дохода 500 лв. месечно за всяко дете. Партията предлага и хората с доходи до 3600 лв. месечно да продължат да се облагат с 10% върху дохода, а тези с над тази сума - с по-висок процент. Левицата освен това обещава намалени ставки на ДДС за храни и лекарства, без да посочва детайли - какъв процент и за кои и как това ще се отрази на приходите в бюджета и как те ще бъдат компенсирани.


ГЕРБ не предвижда промяна в основните данъци, иска да запази плоския данък и не смята да добавя необлагаем минимум. В програмата се аргументира с това, че ако тази система бъде премахната, за доходите между 1000 и 2000 лв. ще трябва да се сложи ставка, над два пъти по-висока от настоящата - от 22%, а това ще натовари хората, които имат най-голям принос за създаването на БВП. Партията на Борисов продължава да лансира тезата, че при общините може да остава част от данъка върху общия доход, но ако те си определят такъв налог в допълнение на съществуващият.


Настоящият партньор в управлението ВМРО също залага на елементи от семейното подоходно облагане като посочва, че приетите за тази година данъчни облекчения заради епидемията от по 400 лв. за отглеждане на дете не само ще продължат да действат (за сравнение до миналата година те бяха по 20 лв. и то при определен доход на домакинството - б. а.) и дори ще растат до 600 лв. на дете. Освен това се предлага отпадане на данъка върху дивидентите, а облагането на едноличните търговци да намалее от 15% на 10%. Предвижда се още и ДДС в туризма да стане 9%. В момента такава ставка е приложима само за част от услугите в сектора. Също така за разлика от ГЕРБ предлага 2 процентни пункта от приходите от данък общ доход за физическите лица да остават в общината, където е генериран доходът на съответния човек.


"Демократична България" е записала в програмата си намаляване на данък общ доход за хората с ниски доходи с въвеждане на необлагаем минимум от 500 лв. Освен това тя предлага и няколко стъпки, които са встрани от общия поток.


Сред тях са освобождаване от данъци и осигуровки за 3 години на всички стартъпи за иновации в областта на високите технологии, отговарящи на целите на Плана за възстановяване и устойчивост.


А също подкрепа на домакинствата за подмяна на конвенционалните автомобили с електрически - еднократна финансова помощ от 5000 лева, които да дойдат по линия на Плана за възстановяване и устойчивост. Фирмите за таксиметрови превози, за куриерски услуги и други с градски и междуградски транспортни услуги да бъдат подкрепени за подмяна на фирмените им автопаркове чрез комбинация от гарантирана лизингова схема и еднократна помощ от 5000 лв. за автомобил за до 200 автомобила. Финансова обезпеченост от "Плана за възстановяване и устойчивост" и "Зеления пакт". Записана е и подкрепа на домакинствата за подмяна на стари, неефективни и замърсяващи устройства за отопление с електрически термопомпи в размер на до 3000 лева на домакинство.

Ръст на заплатите и по-малко данъчно бреме – на какво залагат партиите предизборно

© Георги Кожухаров


Програмата на "Има такъв народ" на Слави Трифонов предвижда също въвеждане на необлагаем минимум и семейно подоходно облагане при запазване 10% ставка върху доходите. Както и отмяна на облагането на лихви по депозитите.


Електронно правителство. Пак!


За последните 20 години доста се изписа и изговори за въвеждането на електронното правителство, бяха похарчени и немалко пари, но направеното е нищожно. Епидемията показа само част от несвършената работа на поредица от правителства, 3 от които на премиера Бойко Борисов.


Сега ГЕРБ отново залага на електронизация и дигитализация като отчита за свършени елементи, които под натиска на епидемията бяха задействани и разработени в зачатък - създаването на електронна здравно досие, електронна рецепта (не всички лекари могат да изписват) и електронно направление (само за PCR тест). В предизборната програма се залага, че до 2023 г. се очаква всички лекари, стоматолози и фармацевти да могат да вписват всичко електронно - прегледи, рецепти, лечение.


Говори се и за мащабно дигитализиране на услугите за бизнеса и на всички регистри. "За да имаме ускоряване в дигитализацията на предприятията и в ползването на облачни услуги и големи бази данни, ще подкрепим навлизането в страната на водещите световни технологични компании за разгръщане на платформите им в полза на бизнеса", обясняват те. Залагат и на това все повече хора да се сдобият с електронен подпис, за да могат за ползват електронните услуги. В програмата обещават още безхартиена община и унифициране на услугите по места, за да няма произволни изисквания към гражданите.


А до 2023 г. гражданите и фирмите ще трябва да могат да заведат дело онлайн, включително без да се представят документите за завеждането на делото на хартиен носител.


Темата е акцент в програмата и на "Демократична България", която посочва, че финалната цел е България да има работещо електронно управление и реформирана администрация, при която процесите са преструктурирани, дигитализирани, прозрачни и ефективни. Също всички ключови регистри да са дигитализирани, а 100% от административните услуги да се предоставят по електронен път. Както и всички публични интерфейси да са в постоянна системна свързаност при високи нива на киберсигурност.


БСП също не остава без дигитализация в програмата си като е направила дълъг списък с електронни регистри, които предвижда да създаде, ако получи властта - електронен поземлен регистър, за да се реши проблемът с т. нар. бели петна, собствениците на които нищо не ги правят. А също единен данъчен регистър, в който срещу името на всеки да стои имуществото му, доходите и помощите от държавата, ако получава такива. Така, според левицата, ще се избегне източването на париз за подкрепа на хора, които нямат нужда от нея. Също се предвижда и електронна здравна карта и досие. Няма посочени срокове за всичко това.


"Има такъв народ" също излиза с план за приоритетно въвеждане на критично важни е-услуги - електронно здравно досие, електронна рецепта, управление на социалните плащания като записва срок между 2 и 4 г.


"Изправи се. Мутри вън!" дори говорят за шоково въвеждане на електронно управление и премахване на всички гишета с чиновници по цялата централна, териториална и местна администрация.


Как да се излезе от кризата


Разнообразието в предизборните програми този път идва по линия на продължаващата епидемия и нуждата от подкрепа за редица бизнеси, страдащи от ограниченията и хора, загубили работата си в резултат на това.


В рамките на усилията икономиката да устои на ударите на здравната и икономическа криза, ще стартират две нови процедури по механизма REACT-EU за хоризонтална подкрепа със стойност общо над 200 млн. лв., обявяват управляващите от ГЕРБ. Обявяват и продължаване на двете програми на Българската банка за развитие - за подкрепа с безлихвени кредити за наети и самоосигуряващи се и за гаранции в полза на търговските банки, които да предоставят облекчения, включително осигуряване на ликвидност, намалени обезпечения, намаляване на годишния лихвен процент и др.


В програмата на "Демократична България" е записана еднократна финансова помощ от 3 хил. лева на човек по Плана за възстановяване и устойчивост на всички от затворени бизнеси. Освен това помощна мярка 80/20 за всички средни предприятия и 90/10 за всички микро и малки предприятия. Предлага се още БНБ и Българската банка за развитие съвместно да разработят пакет от законодателни, финансови и регулаторни мерки за разсрочване и облекчаване на дълговото бреме на засегнатите от пандемията фирми, както и за запазване на достъпа им до нови кредити. Мярката е за срок от 3 години и ще обхване фирмите, които преди това са били изрядни платци.


"Изправи се. Мутри вън!" смятат, че е нужно намаляване със 75% на патентния данък до възстановяване на икономиката, временно освобождаване от данъци на сектори и производства като стимулираща мярка, отмяна на някои данъци и такса смет за фирми без дейност или при силно намалени обороти до излизане от икономическата криза, намаляване на данъчната тежест в частта данък върху ЕТ, данък върху застрахователни премии, данък върху доход от лихви и срочни банкови депозити и дори въвеждане на такса върху сделките с луксозни стоки.


ВМРО предлага създаване на гаранционен фонд с петгодишен период на действие за вноските по кредитите на микрофирми и физически лица, възползвали се от кредитния мораториум. А също антикризисно увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС от 50 хил. лв. лева на 150 хил. лева за период от 3 календарни години.


"Изправи се. Мутри вън!" също предлага повишаване на прага за задължителна регистрация по ДДС на 200 хил. лв. и запазване на доброволната регистрация по ДДС като облекчение за микро- и малкия бизнес.


И "Има такъв народ" предвижда повишаване на прага за регистрация за данъка.


И някои екзотични идеи


След като с мотив, че пандемията не е време за това, управляващите предложиха за пореден път да се отложи паспортизацията на сградите в предизборната програма е записала пак същото - осигуряване на бюджетни средства за подпомагане на процеса на паспортизация на сградите - кандидатстване през общините. Освен това ГЕРБ предвижда въвеждане на механизъм за справедлива пазарна оценка на имотите, така че данъците да имат връзка с тях, а не с данъчната оценка, която често няма общо с пазарната.


Управляващите предвиждат сред многобройните изписани страници и подкрепа за "сребърната икономика (55+)", в която са заложени стимули за работодатели и хора в пенсионна или предпенсионна възраст за редовна или алтернативна гъвкава заетост, предприемачество, обучения по дигитални умения и др.


Не на последно място санирането остава приоритет като този път в него се предлага да влязат и еднофамилните сгради.


"Има такъв народ" предвижда след години на прехвърляне, без особен резултат, на пътната агенция между министерството на транспорта и това на регионалното развитие в първото да се създаде специална структура, която да отговаря цялостно за пътищата. Хората на Трифонов предлагат също да се създаде общ комуникационен център на летище "София", с връзки между метрото, жп инфраструктурата, градския и извънградския автобусен транспорт и държавната пътна инфраструктура. А също изготвяне на маркетингова и рекламна стратегия за развитие на Дунавски регион като туристически, част от общ продукт със страните от поречието на р. Дунав - Унгария, Румъния, Сърбия, Словакия, Австрия като чрез него се създаде заетост в региона.


Въпреки че управляващите, част от които са ВМРО, приеха, макар и спорен закон за десетгодишната абсолютна давност, сега ВМРО е записала проект да частния фалит в програмата си. Той е подкрепен и от проект, който да защитава хората от колекторските агенции.


Няколко партии, сред които БСП, предлагат туристически ваучери, подобни на тези за храна. Идеята избуя с епидемията, когато туристическият бранш, който загуби интереса на много българи през последните години заради влошеното качество на услугите и презастрояването, пострада от ограниченията заради пандемията. Левицата не влиза в конкретика, но това прави ВМРО - ваучери на стойност 100 лв. за почивка в български курорти за всеки български пенсионер, работещ, студент и ученик. В момента подобна схема действа за работещите на първа линия с вируса.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK