Ръст на заплатите и по-малко данъчно бреме – на какво залагат партиите предизборно

Ръст на заплатите и по-малко данъчно бреме – на какво залагат партиите предизборно

© Надежда ЧипеваПовишение както на средната, така и на минималната работна заплата, продължаващ ръст на заплащането в ключови сектори като образование и здравеопазване. Намаление на данъчната тежест, ваучери за туризъм подобно на тези за храна, въвеждане на електронно правителство.


Такива обещания слагат на масата политическите партии, които ще се борят за вота на избирателите в началото на април. Записаното в икономическите им програми показва, че знаят какви са проблемите, имат рецепта или лечение за почти всички, но в общия случай не се разбира откъде ще бъдат покрити посочените разходи, колко е реалистично да има бързи промени и често хоризонтът да бъдат изпълнени съвпада с края на мандата. В някои програми са ползвани стари шаблони с дългогодишни теми не точно от първостепенна важност.


Продължаващата вече втора година епидемия дава основание на партиите да се упражнят и върху потенциални антикризисни мерки с временно действие.
"Дневник" систематизира конкретни икономически идеи от предизборните програми на партиите, които според социологическите анкети имат шанс да формират бъдещия парламент.


ДПС нямат публикувана програма на сайта си, а само програмна декларация, в която обещават "ускорен, догонващ, иновативен икономически растеж". Там е цитиран и кандитатът за депутат Йордан Цонев, който казва, че платформата им е 75 страници и приоритетите са зелена икономика, дигатализация и високи технологии и обещават "европейски доходи".


Заплатите - нагоре, нагоре


Не че някой очаква в предизборна програма да се говори за намаление на доходите, но в условия на продължаваща епидемия с неясен край и при положение че размерът на средната заплата на практика не зависи от политиците, записаните суми не изглеждат подкрепени. Някои от тях надхвърлят с немалко постигнатото към момента равнище, което е малко под 1500 за страната в края на 2020 г.


"Демократична България", която предлага някои много конкретни и кратко формулирани идеи, предвижда повишаване на средната работна заплата до 2400 лв. до края на мандата на управление, а с 50% увеличение в същия срок на заплатите на работещите в стратегически важните и най-засегнати от ковид кризата сектори.


Всичко, което трябва да знаете за изборите, четете тук.


Настоящите управляващи от ГЕРБ се ангажират с 1000 лв. размер на минималната заплата, която след няколко години поред административно увеличение достигна 650 лв. в момента. За средната заплата се прави прогноза за достигане до 2 хил. лв. Посочените размери се очакват "при екстраполация на съществуващите тенденции и комплексно прилагане" на записаните в програмата политики. И двете суми в документа са обявени в евро, което подкрепя прогнозата на управляващите, че България най-вероятно ще приеме еврото през 2024 г., което засега не е гарантирано.


БСП предвижда да се въведе прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата, което в момента става по административен път и поради това е обект на чести критики от страна на работодателите.


ВМРО достига най-далеч в обещанията за размера на средната работна заплата, като залага в края на мандата тя да бъде 2500 лв. Минималната работна заплата ще бъде увеличавана всяка година по формула като процент от средната по сектори и региони, пише още в програмата си настоящият партньор на управляващите. Освен това залага продължаващ ръст на заплатите на учители и лекари.


Мантрата необлагаем минимум


Повечето партии с изключение на ГЕРБ залагат в програмите си въвеждане на необлагаем минимум, като по този начин очевидно се борят за вниманието на хората с ниски доходи, за които и 10% плосък данък са проблем. Икономистите неведнъж са посочвали в годините, че дефиницията на този вид облагане не изключва да има необлагаем минимум. Друг е въпросът какво ще означава той за бюджета.


БСП, при чието управление бе въведен плоският данък, при който не бе предвиден необлагаем минимум, също продължава да настоява за премахването му. В програмата й необлагаемият минимум е заложен като част от въвеждане на семейно подоходно облагане, при което отглеждащите деца да разполагат с освободени от данък върху дохода 500 лв. месечно за всяко дете. Партията предлага и хората с доходи до 3600 лв. месечно да продължат да се облагат с 10% върху дохода, а тези с над тази сума - с по-висок процент. Левицата освен това обещава намалени ставки на ДДС за храни и лекарства, без да посочва детайли - какъв процент и за кои и как това ще се отрази на приходите в бюджета и как те ще бъдат компенсирани.


ГЕРБ не предвижда промяна в основните данъци, иска да запази плоския данък и не смята да добавя необлагаем минимум. В програмата се аргументира с това, че ако тази система бъде премахната, за доходите между 1000 и 2000 лв. ще трябва да се сложи ставка, над два пъти по-висока от настоящата - от 22%, а това ще натовари хората, които имат най-голям принос за създаването на БВП. Партията на Борисов продължава да лансира тезата, че при общините може да остава част от данъка върху общия доход, но ако те си определят такъв налог в допълнение на съществуващият.


Настоящият партньор в управлението ВМРО също залага на елементи от семейното подоходно облагане като посочва, че приетите за тази година данъчни облекчения заради епидемията от по 400 лв. за отглеждане на дете не само ще продължат да действат (за сравнение до миналата година те бяха по 20 лв. и то при определен доход на домакинството - б. а.) и дори ще растат до 600 лв. на дете. Освен това се предлага отпадане на данъка върху дивидентите, а облагането на едноличните търговци да намалее от 15% на 10%. Предвижда се още и ДДС в туризма да стане 9%. В момента такава ставка е приложима само за част от услугите в сектора. Също така за разлика от ГЕРБ предлага 2 процентни пункта от приходите от данък общ доход за физическите лица да остават в общината, където е генериран доходът на съответния човек.


"Демократична България" е записала в програмата си намаляване на данък общ доход за хората с ниски доходи с въвеждане на необлагаем минимум от 500 лв. Освен това тя предлага и няколко стъпки, които са встрани от общия поток.


Сред тях са освобождаване от данъци и осигуровки за 3 години на всички стартъпи за иновации в областта на високите технологии, отговарящи на целите на Плана за възстановяване и устойчивост.


А също подкрепа на домакинствата за подмяна на конвенционалните автомобили с електрически - еднократна финансова помощ от 5000 лева, които да дойдат по линия на Плана за възстановяване и устойчивост. Фирмите за таксиметрови превози, за куриерски услуги и други с градски и междуградски транспортни услуги да бъдат подкрепени за подмяна на фирмените им автопаркове чрез комбинация от гарантирана лизингова схема и еднократна помощ от 5000 лв. за автомобил за до 200 автомобила. Финансова обезпеченост от "Плана за възстановяване и устойчивост" и "Зеления пакт". Записана е и подкрепа на домакинствата за подмяна на стари, неефективни и замърсяващи устройства за отопление с електрически термопомпи в размер на до 3000 лева на домакинство.

Ръст на заплатите и по-малко данъчно бреме – на какво залагат партиите предизборно

© Георги Кожухаров


Програмата на "Има такъв народ" на Слави Трифонов предвижда също въвеждане на необлагаем минимум и семейно подоходно облагане при запазване 10% ставка върху доходите. Както и отмяна на облагането на лихви по депозитите.


Електронно правителство. Пак!


За последните 20 години доста се изписа и изговори за въвеждането на електронното правителство, бяха похарчени и немалко пари, но направеното е нищожно. Епидемията показа само част от несвършената работа на поредица от правителства, 3 от които на премиера Бойко Борисов.


Сега ГЕРБ отново залага на електронизация и дигитализация като отчита за свършени елементи, които под натиска на епидемията бяха задействани и разработени в зачатък - създаването на електронна здравно досие, електронна рецепта (не всички лекари могат да изписват) и електронно направление (само за PCR тест). В предизборната програма се залага, че до 2023 г. се очаква всички лекари, стоматолози и фармацевти да могат да вписват всичко електронно - прегледи, рецепти, лечение.


Говори се и за мащабно дигитализиране на услугите за бизнеса и на всички регистри. "За да имаме ускоряване в дигитализацията на предприятията и в ползването на облачни услуги и големи бази данни, ще подкрепим навлизането в страната на водещите световни технологични компании за разгръщане на платформите им в полза на бизнеса", обясняват те. Залагат и на това все повече хора да се сдобият с електронен подпис, за да могат за ползват електронните услуги. В програмата обещават още безхартиена община и унифициране на услугите по места, за да няма произволни изисквания към гражданите.


А до 2023 г. гражданите и фирмите ще трябва да могат да заведат дело онлайн, включително без да се представят документите за завеждането на делото на хартиен носител.


Темата е акцент в програмата и на "Демократична България", която посочва, че финалната цел е България да има работещо електронно управление и реформирана администрация, при която процесите са преструктурирани, дигитализирани, прозрачни и ефективни. Също всички ключови регистри да са дигитализирани, а 100% от административните услуги да се предоставят по електронен път. Както и всички публични интерфейси да са в постоянна системна свързаност при високи нива на киберсигурност.


БСП също не остава без дигитализация в програмата си като е направила дълъг списък с електронни регистри, които предвижда да създаде, ако получи властта - електронен поземлен регистър, за да се реши проблемът с т. нар. бели петна, собствениците на които нищо не ги правят. А също единен данъчен регистър, в който срещу името на всеки да стои имуществото му, доходите и помощите от държавата, ако получава такива. Така, според левицата, ще се избегне източването на париз за подкрепа на хора, които нямат нужда от нея. Също се предвижда и електронна здравна карта и досие. Няма посочени срокове за всичко това.


"Има такъв народ" също излиза с план за приоритетно въвеждане на критично важни е-услуги - електронно здравно досие, електронна рецепта, управление на социалните плащания като записва срок между 2 и 4 г.


"Изправи се. Мутри вън!" дори говорят за шоково въвеждане на електронно управление и премахване на всички гишета с чиновници по цялата централна, териториална и местна администрация.


Как да се излезе от кризата


Разнообразието в предизборните програми този път идва по линия на продължаващата епидемия и нуждата от подкрепа за редица бизнеси, страдащи от ограниченията и хора, загубили работата си в резултат на това.


В рамките на усилията икономиката да устои на ударите на здравната и икономическа криза, ще стартират две нови процедури по механизма REACT-EU за хоризонтална подкрепа със стойност общо над 200 млн. лв., обявяват управляващите от ГЕРБ. Обявяват и продължаване на двете програми на Българската банка за развитие - за подкрепа с безлихвени кредити за наети и самоосигуряващи се и за гаранции в полза на търговските банки, които да предоставят облекчения, включително осигуряване на ликвидност, намалени обезпечения, намаляване на годишния лихвен процент и др.


В програмата на "Демократична България" е записана еднократна финансова помощ от 3 хил. лева на човек по Плана за възстановяване и устойчивост на всички от затворени бизнеси. Освен това помощна мярка 80/20 за всички средни предприятия и 90/10 за всички микро и малки предприятия. Предлага се още БНБ и Българската банка за развитие съвместно да разработят пакет от законодателни, финансови и регулаторни мерки за разсрочване и облекчаване на дълговото бреме на засегнатите от пандемията фирми, както и за запазване на достъпа им до нови кредити. Мярката е за срок от 3 години и ще обхване фирмите, които преди това са били изрядни платци.


"Изправи се. Мутри вън!" смятат, че е нужно намаляване със 75% на патентния данък до възстановяване на икономиката, временно освобождаване от данъци на сектори и производства като стимулираща мярка, отмяна на някои данъци и такса смет за фирми без дейност или при силно намалени обороти до излизане от икономическата криза, намаляване на данъчната тежест в частта данък върху ЕТ, данък върху застрахователни премии, данък върху доход от лихви и срочни банкови депозити и дори въвеждане на такса върху сделките с луксозни стоки.


ВМРО предлага създаване на гаранционен фонд с петгодишен период на действие за вноските по кредитите на микрофирми и физически лица, възползвали се от кредитния мораториум. А също антикризисно увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС от 50 хил. лв. лева на 150 хил. лева за период от 3 календарни години.


"Изправи се. Мутри вън!" също предлага повишаване на прага за задължителна регистрация по ДДС на 200 хил. лв. и запазване на доброволната регистрация по ДДС като облекчение за микро- и малкия бизнес.


И "Има такъв народ" предвижда повишаване на прага за регистрация за данъка.


И някои екзотични идеи


След като с мотив, че пандемията не е време за това, управляващите предложиха за пореден път да се отложи паспортизацията на сградите в предизборната програма е записала пак същото - осигуряване на бюджетни средства за подпомагане на процеса на паспортизация на сградите - кандидатстване през общините. Освен това ГЕРБ предвижда въвеждане на механизъм за справедлива пазарна оценка на имотите, така че данъците да имат връзка с тях, а не с данъчната оценка, която често няма общо с пазарната.


Управляващите предвиждат сред многобройните изписани страници и подкрепа за "сребърната икономика (55+)", в която са заложени стимули за работодатели и хора в пенсионна или предпенсионна възраст за редовна или алтернативна гъвкава заетост, предприемачество, обучения по дигитални умения и др.


Не на последно място санирането остава приоритет като този път в него се предлага да влязат и еднофамилните сгради.


"Има такъв народ" предвижда след години на прехвърляне, без особен резултат, на пътната агенция между министерството на транспорта и това на регионалното развитие в първото да се създаде специална структура, която да отговаря цялостно за пътищата. Хората на Трифонов предлагат също да се създаде общ комуникационен център на летище "София", с връзки между метрото, жп инфраструктурата, градския и извънградския автобусен транспорт и държавната пътна инфраструктура. А също изготвяне на маркетингова и рекламна стратегия за развитие на Дунавски регион като туристически, част от общ продукт със страните от поречието на р. Дунав - Унгария, Румъния, Сърбия, Словакия, Австрия като чрез него се създаде заетост в региона.


Въпреки че управляващите, част от които са ВМРО, приеха, макар и спорен закон за десетгодишната абсолютна давност, сега ВМРО е записала проект да частния фалит в програмата си. Той е подкрепен и от проект, който да защитава хората от колекторските агенции.


Няколко партии, сред които БСП, предлагат туристически ваучери, подобни на тези за храна. Идеята избуя с епидемията, когато туристическият бранш, който загуби интереса на много българи през последните години заради влошеното качество на услугите и презастрояването, пострада от ограниченията заради пандемията. Левицата не влиза в конкретика, но това прави ВМРО - ваучери на стойност 100 лв. за почивка в български курорти за всеки български пенсионер, работещ, студент и ученик. В момента подобна схема действа за работещите на първа линия с вируса.

Коментари (71)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Младолик Мъдрец
  Младолик Мъдрец
  Рейтинг: 81 Неутрално

  Партията (БСП) предлага и хората с доходи до 3600 лв. месечно да продължат да се облагат с 10% върху дохода, а тези с над тази сума - с по-висок процент.
  ++++
  С което ще удари в джоба почти всички в ИТ сферата. Хубаво е партиите да си казват предварително, така определено едни хора няма да гласуват за тях.

 2. 2 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 956 Неутрално

  Единствено Демократична България предприе действия срещу мафията на Пеевски-Доган-Борисов. Единствено ДБ нямат агенти на ДС в листата си.
  Нямам съмнения за кого ще гласувам.

 3. 3 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 989 Неутрално

  Ако имаше изискване за попълване на Декларации за обещанията и наказателна отговорност за неспазването им, щеше да е чудесно.

 4. 4 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2852 Весело

  "въвеждане на електронно правителство" - пак! Дали за днешните хора, сраснали се със смарт телефоните, това е нещото, което партиите все още считат за голямо постижение? Нещо елементарно, което ще изчисти всички неработещи, мързеливи, партийни калинки, се прокламира от всички, а така и не се прави именно заради взаимовръзките между същите тези радетели за прозрачност, честно и отговорно отношение към работа, хора, държава. Иначе когато има вече и обявени стойности на минимални заплати, прагове, данъци, отстъпки, значи още не е ясна посоката. Има ли цел, с развитието и, с налагането, с плодовете и ще дойдат от само себе си и справедливите данъци, и възможности, и гаранции за добър живот на всички. Но, важното е да има "програми", коя от коя по-НЕвъзможна. Не само заради ДИГИтализацията.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 5. 5 Профил на Младолик Мъдрец
  Младолик Мъдрец
  Рейтинг: 81 Неутрално

  Ако имаше изискване за попълване на Декларации за обещанията и наказателна отговорност за неспазването им, щеше да е чудесно.
  —цитат от коментар 3 на Lazarus


  Няма как да се случи. Всички партии казват, че това което обещават е само ако имат пълно мнозинство. С което си измиват ръцете предварително.

 6. 6 Профил на Драгомир Дончев
  Драгомир Дончев
  Рейтинг: 244 Неутрално

  40 години "свободни", "демократични" "избори" - 40 години едно и също. Кого лъжем вече? Света? ЕС? Себе си? И аз не знам

 7. 7 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 1034 Неутрално

  "Демократична България", която предлага някои много конкретни и кратко формулирани идеи, предвижда повишаване на средната работна заплата до 2400 лв. до края на мандата на управление
  _____________________________________________________

  Това си е жив популизъм, особено като се знае, че бизнесът трябва да ги плаща!

  ДБ как ще го направят? Със закон или ще увещават фирмите да дигат заплатите?

 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 9. 9 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2541 Неутрално

  Добро утро, българи! Как сте, пихте ли кафе? Искам всеки от вас да си напише на едно листче 3 начина, за да гарантира кефлийското настроение на Доган на 04.04 вечерта. Например:

  1) ще гласувам за ГЕРБ
  2) ще гласувам за ВМРО
  3) няма да гласувам, защото ""ако голйемити са ришили да на плякат в дупитата, то със или бйез гласуванйе, тйе ША НА плякат! Ицу Риформата и Дългия нищо няма да направят, щото няма да им дадат!"

  За трети път правителството на промяната е изрисувано. ПП+ИТН+ДБ +БСП. Първите две два шанса бяха проиграни от политическите тролове от ИТН.
 10. 10 Профил на papunqk
  papunqk
  Рейтинг: 893 Разстроено

  " Записаното в икономическите им програми, показва, че знаят какви са проблемите, имат рецепта или лечение за почти всички, но в общия случай не се разбира откъде ще бъдат покрити посочените разходи, колко е реалистично да има бързи промени и често хоризонтът да бъдат изпълнени съвпада с края на мандата. В някои програми са ползвани стари шаблони с дългогодишни теми не точно от първостепенна важност."
  А това с електронното правителство всеки път ни го дават, а не се прави НИЩО. Важното е да се обещава: здраво, нереалистично, галещи ухото програми.

 11. 11 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4351 Весело

  "ваучери за туризъм подобно на тези за храна, въвеждане на електронно правителство."

  Пак ваучери ще се раздават, за да се спасяват нашите хора и бизнеси, плюс...ще се организират юбилеи за 10 годишнината от идеята за Работещо Електронно правителство за което се похарчиха милиони и все още го няма
  😂😂😂😂

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 12. 12 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2203 Любопитно
 13. 13 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 989 Неутрално

  "Хубава" разходна част. Да видим сега приходната. А, няма?! Има, има, в държавата има много пари, но на тъмно. Задача номер едно - законност и изсветляване на икономиката. В противен случай няма да има нито пезета, нито мезета. С крадене просперитет не се постига. Просперитетът идва със законност, дисциплина и целеви приоритети. Който иска да гласува за обещания!

 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 15. 15 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 1682 Весело

  "Никой не може да ти даде толкова, колкото АЗ мога да ти обещая"...

  "Големият проблем на цитатите в интернет е, че повечето хора вярват в тяхната автентичност." Иван Вазов
 16. 16 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1709 Неутрално

  Ако някой сериозно се уповава на онова, което така наречените "политически партии" обещават преди избори има много сериозен проблем...!

 17. 17 Профил на Шоршо
  Шоршо
  Рейтинг: 874 Неутрално

  Партиите залагат предизборно на лъжи, както винаги!

 18. 17 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1792 Весело

  ...Ох леле,щели били да обещавали ....30 години ги хрантутим тея тюф-леци,за да бъдем най-бедната и на-изчезващата нация на плантата Земя...

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 20. 20 Профил на Самодива
  Самодива
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Единствено Демократична България предприе действия срещу мафията на Пеевски-Доган-Борисов. Единствено ДБ нямат агенти на ДС в листата си. Нямам съмнения за кого ще гласувам.
  —цитат от коментар 2 на Dark


  Атанас Атанасов не е ли в листите?

 21. 21 Профил на hifi_hifi
  hifi_hifi
  Рейтинг: 327 Неутрално

  Че как се вдигат доходи в частния сектор бе. Това е пазарна икономика, търсене и предлагане. В някои сектори заплатите се вдигнаха точно поради тази причина, а не поради гениални идеи на партиите.
  Единствено могат да влияят на заплатите на държавните служители и чрез тях да има натиск към частните, ама като стане непосилно за частния сектор да плаща и фалира, няма да има кой да да внася и за държаните.
  Изхода е намаляване на държаната администрация с поне 20-30%.

 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 23. 23 Профил на Шоршо
  Шоршо
  Рейтинг: 874 Неутрално

  Истината е, че доходите на народонаселението ще падат, защото поради "пандемията" маса бизнеси затвориха и/или фалираха и много хора останаха без работа и в момента предлагането на работна ръка превишава търсенето, проста микроикономика учи се в първи курс. Ама това не пречи да обещават каквото си поискат, а материала да вярва.

 24. 24 Профил на Шоршо
  Шоршо
  Рейтинг: 874 Неутрално

  Истината е, че доходите на народонаселението ще падат, защото поради "пандемията" маса бизнеси затвориха и/или фалираха и много хора останаха без работа и в момента предлагането на работна ръка превишава търсенето, проста микроикономика учи се в първи курс. Ама това не пречи да обещават каквото си поискат, а материала да вярва.

 25. 25 Профил на ggot
  ggot
  Рейтинг: 1334 Неутрално

  Олигархия и роби на ниски заплати, това е модела засега

 26. 26 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2964 Неутрално

  До коментар [#21] от "hifi_hifi":

  "... Изхода е намаляване на държаната администрация с поне 20-30%. ..."!

  Не, че не е възможно, но как си го представяш това? Особено за София. Да изчистят 30 процента от щата на министерства и агенции. Ами то, половината София ще остане безработна!

  Бивш tww09306483.
 27. 27 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2943 Неутрално

  "Записаното в икономическите им програми показва, че знаят какви са проблемите, имат рецепта или лечение за почти всички, но в общия случай не се разбира откъде ще бъдат покрити посочените разходи, колко е реалистично да има бързи промени и често хоризонтът да бъдат изпълнени съвпада с края на мандата. В някои програми са ползвани стари шаблони с дългогодишни теми не точно от първостепенна важност."
  *
  Че рецептата им една и съща: повече разходи. Хеле пък БСП какви обещания сипе! Дайте да натоварим тези специалисти, които още не са духнали с двойно и тройно по-високи данъци за да раздадем парите на по-бедните. Ако направят сметка колко хора получават над 3600 лева може да се окаже, че на тях трябва да им въведат не двойна, а тройна тарифа на данъците над тази сума.
  Въобще пълна безмозъчност. Единственото хубаво, което БСП направи по времето на тройната коалиция беше плоският данък, сега са на път да го отменят.

 28. 28 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1674 Неутрално

  А некой нещо за 800 дни и за кредити по 5000 лева не е ли казал? Тия се сетиха за дедо цар и почнаха с неговите номера. Нема му нищо на данъчното бреме и на заплатите. Данъците са ОК , заплатите също не са толкова зле колкото си мисли средно-статистическия мързеливец. Правосъдието и спазването на законите е това, което се нуждае от незабавно подобрение, както и функционирането на държавата, защото...извинявайте, не може да са нанесени в кадастъра незаконни павилиони и ток да убива хората по улиците, не може да се строи безогледно кой където си иска, не може да се паркира кой където си иска ако щете, не може прокуратурата да си арестува кой когато си иска, да скалъпва обвинения, да огласява СРСта в медиите, да очерня хората без процес, да се приемат откровено глупави закони, за които не всеки здравомислещ човек без да е юрист, е ясно, че няма как да се приложат или че са противоконституционни ето това са реалните проблеми на страната а не данъците и заплатите.

 29. 29 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2964 Неутрално

  До коментар [#7] от "Dariya Koleva":

  Аха...! Когато ДБ обещава е популизъм. Когато ГЕРБ обещава не е популизъм, а? :)))
  Особено на тема електронно управление ГЕРБ станаха нарицателно за лъжливи обещания. :)))

  Бивш tww09306483.
 30. 30 Профил на Полковник Паликъщов
  Полковник Паликъщов
  Рейтинг: 3774 Весело

  За да има ръст н заплатите, трябва да има пари!
  А парите идват от местно производството или от чуждестранните инвеститори!
  —цитат от коментар 19 на Рим


  Ти като всеки ДБ-ар дори не знаеш, че заплатите зависят само от ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ на ТРУДА.

  И Мъск да инвестира в България ако вместо бачкане си чешите оная работа пари нема да има!

  ДБ: Време е да спечелим България
 31. 31 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1674 Неутрално

  До коментар [#7] от "Dariya Koleva":

  Начини има, това, че за някои хора са непонятни е друг въпрос. Отделен въпрос е обаче какво от това? Дедо цар обеща увеличение на доходите и го изпълни, доходите на хората бяха от порядъка на 200-300 лева, ама дали това нямаше да стане и без него и подобри ли се живота от това и добре ли беше за държавата е друг въпрос

 32. 32 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 838 Неутрално

  Единствено Демократична България предприе действия срещу мафията на Пеевски-Доган-Борисов. Единствено ДБ нямат агенти на ДС в листата си. Нямам съмнения за кого ще гласувам.
  —цитат от коментар 2 на Dark


  ДБ нямат агенти в листите си,но не са единствените.Има още една партия без агенти в листите си,без деца и внуци на АБФК,както и без роднини на членове на ЦК но БКП.

 33. 33 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 838 Неутрално

  Обещавайте,каквото се сетите,правете,каквото Ви кажат!Чл. 69 от конституцията Ви пази.

 34. 34 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1792 Неутрално

  Необяснимо беше увеличението на заплатите на служителите които се издържат от държавния бюджет.
  От къде ше дойдат тези пари бе сладури мамини?
  Сума ти фирми замразиха дейност.
  От къде пари?...
  Я споделете.

 35. 35 Профил на Nelumbo
  Nelumbo
  Рейтинг: 683 Любопитно

  ''сребърната икономика (55+)''

  Колко пари влязоха в Сребърния фонд, за всичките ви години управление, ГЕРБ?

 36. 36 Профил на chepokalipsis
  chepokalipsis
  Рейтинг: 598 Неутрално

  Но никой не предлага децентрализация и стимулиране на фирми, които не са на територията на София. Нека след 10г София е 2млн, а всичко останало да е има няма 3. И на тия избори ще се рисуват фалоси по бюлетината.

 37. 37 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1674 Неутрално

  До коментар [#24] от "Шоршо":

  Истината е, че си написал куп глупости. Резултатите от пандемията ги усещаме сега. Предполага се, че за мандата за който се гласува, пандемията ще свърши и ще има много капитал който очаква да влезе в икономиката както и много хора, гладни за печалби. Тоест ще се очаква бурно възстановяване и разбира се повишена инфлация , която още не е възстановила дисбалансите от 2008ма.

 38. 38 Профил на kapitalcho
  kapitalcho
  Рейтинг: 428 Неутрално

  До коментар [#7] от "Dariya Koleva":

  Не е толкова далече от изпълнение.
  Става с икономически ръст и по добър бизнес климат.
  За справка виж колко са заплатите 2010 и виж колко са 2020(десет години по късно).

 39. 39 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2369 Весело

  А парите идват от местно производството или от чуждестранните инвеститори!
  —цитат от коментар 19 на Рим


  Чуждестранните инвеститори са като извънземните = всички приказват за тях, ама никой не ги е виждал :-)
  Относно местното производство .... може ли по бройки какво сме произвели : компютри, телевизори, мотокари, телфери, химически торове .... там където винаги сме били най-силни .!.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 40. 40 Профил на Deadpudding
  Deadpudding
  Рейтинг: 1097 Неутрално

  До коментар [#19] от "Рим":

  Тук бъркаш, корупцията до голяма степен се дължи на шуробаджанащина, позната в развитите страни като непотизъм. Проблема е изцяло в манталитета на българина и няма партия която да иска реална промяна. Но виж има много партии които успешно или не си правят маркетинг, че ще борят корупцията. А реално не е нищо повече от " стани да седна". В момента в който някой изготви сериозен документ от поне 500 страници за развитие на страната в следващите 50 години и описана стратегия за следващите още 150 тогава ще вЕрвам. Като задължително условие е този документ да включва сериозна образователна реформа и структурни промени които да сведат корупцията до минимум. Естествено соц реотаните трябва да се сменят с нови, задължително и едно такова решение следва да бъде направено само и единствено за бедния ни балкански манталитет.

  Good shitposting and proper banter guaranteed !! No refunds !
 41. 41 Профил на mudslide
  mudslide
  Рейтинг: 12 Весело

  Всички програми са написани от най-обикновени популисти.

 42. 42 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2373 Неутрално

  Повече заплати и по-малко данъци!!!?
  То затуй вече никой не вярва на обещания.

 43. 43 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2943 Неутрално

  Как пък нито една партия не се сети да предложи изработване на обща стратегия за развитие на държавата, нещо като програма, която да се изпълнява от всички, които са на власт, независимо от партийната окраска?
  В друг случай президентът би бил естественият обединител в подобна инициятива, но не и този президент. Ситуацията е патова, както се казва в шахмата. Няма полезен ход.

 44. 44 Профил на lcp01393483
  lcp01393483
  Рейтинг: 324 Неутрално

  Другари,
  Обещавайте, всичко ще дадем, само да се докопаме до властта един път!
  Да се нахраним, като хората и ние.
  След това отново ще обещаваме светло бъдеще в бъдеще време.
  Това поне го можем, с тоя девиз управлявахме 45 години!

 45. 45 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2377 Неутрално

  ''сребърната икономика (55+)''Колко пари влязоха в Сребърния фонд, за всичките ви години управление, ГЕРБ?
  —цитат от коментар 35 на Nelumbo


  Не мога да кажа, но колкото и да са влезли, КОЛЕГА, вече са извадени оттам и употребени от гербаджиите!
  Ама и Вие питате за едни неща, дето не са за питане.

 46. 46 Профил на Младолик Мъдрец
  Младолик Мъдрец
  Рейтинг: 81 Неутрално

  компютри, телевизори, мотокари, телфери, химически торове .... там където винаги сме били най-силни .!.
  —цитат от коментар 39 на dark'star


  ахахахахахааххаа
  Скъпа тъмна звездичка, България никога не е била силна в производството на компютри, телевизори или мотокари. Най-вече, заради качеството.
  Ако желаете България да биде силна в производството на химически торове, моля, споделете в кой град/село/околност живеете, за да се построи там завод и да се радвате директно на ползите от химическата промишленост.
  Ако смятате, че Девня трябва да бъде такава околност, да ви припомня - през соца беше наричана с милото 'Долината на Смъртта'. Причината става много ясна, ако отидете там за 2-3 часа и подишате чист, девненски въздух (това за ония времена).

 47. 47 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4653 Неутрално

  До коментар [#2] от "Dark":

  "Нямам съмнения за кого ще гласувам."

  И аз!

 48. 48 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2377 Неутрално

  До коментар [#46] от "Младолик Мъдрец":
  "Ако желаете България да биде силна в производството на химически торове, моля, споделете в кой град/село/околност живеете, за да се построи там завод и да се радвате директно на ползите от химическата промишленост.
  Ако смятате, че Девня трябва да бъде такава околност, да ви припомня - през соца беше наричана с милото 'Долината на Смъртта'. "

  По това време новородените с малформации /уродства/ бяха 10%.
  Може би и Тъмната звездичка да се е родил тогава в "Долината".
  На такова приличат постингите МУ!

 49. 49 Профил на vzoran
  vzoran
  Рейтинг: 416 Неутрално

  Крайно време е да се въведе необлагаем минимум и подоходно облагане, в комбинация с облекчения за деца.
  Отделно нарастване на корпоротавния данък и намаляване на осигурителната тежест така че двете да са балансирани.

 50. 50 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4653 Неутрално

  До коментар [#7] от "Dariya Koleva":

  "ДБ как ще го направят? Със закон или ще увещават фирмите да дигат заплатите?"

  Няма нужда от закон! Достатъчно е драстично намаляване на кражбите!

 51. 51 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1792 Весело

  До коментар [#44] от "lcp01393483":

  😂👍🏻👍🏻👍🏻

 52. 52 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2369 Неутрално

  До коментар [#46] от "Младолик Мъдрец":

  момче младо голобрадо , плещиш небивалици като ваксиниран
  :-) НРБ заливаше с техника половината свят и беше сила
  ... а аз съм работил 31 години в химически завод = не на мен тия лъжи

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 53. 53 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7176 Неутрално

  ГЕРБса най-несъстоятелни в обещанията. 10 години управляват, ако са искали, знаели и можели, всичко това щеше да се случи. Три пъти им дават шанс избирателите, те искат и четвърти. Както каза онзи ден Харизанов, те не са обещавали да правят реформи. Те не знаят и как се правят реформи, затова нямат място в управлението на страната. Единственото, което могат добре е да крадат и присвояват. Затова няма и инвестиции в страната, а три пъти повече капитали през последните години са се изнесли от България. Инвеститорите не търсят ниски данъци и евтина работна ръка, за защита на бизнеса и правосъдие. А с това най добре ще се справят от ДБ. За тях ще гласувам, направете го и вие.

 54. 54 Профил на Billy Pilgrim
  Billy Pilgrim
  Рейтинг: 2125 Неутрално

  Не знам защо постоянно я дъвчат тази средна заплата когато тя няма никакво значение. Колкото и да е висока при положение че 80 процента от хората в държавата получават под средната стойностите и губят всякакъв смисъл. Една ИТ индустрия и една шепа мениджъри на по 10-15 хиляди лева заплата вдигат средната, но това не променя живота на хората в държавата. Важно е колко ще е минималната и колко близо е средната до минималната. И е важно да има нулево данъчно облагане за хората получаващи най-ниските заплати, както във всяка нормална държава.

 55. 55 Профил на Billy Pilgrim
  Billy Pilgrim
  Рейтинг: 2125 Неутрално

  До коментар [#37] от "uq":

  "Предполага се, че за мандата за който се гласува, пандемията ще свърши и ще има..."

  Балжени са верующите, само че кое ви дава основания да смятате че "пандемията" ще свърши след като вече една година "мерки" не промениха нищо и в момента сме на изходна позиция и се говори за още локдауни по целия свят? Чакаме нови щамове, аз вече знам за 3-4 случаи на ваксинирани дето са с коронавирус и т.н. Единственото спасение от пандемията е да дойдат политици, които да я прекратят и това е защото нямаме пандемия ами имаме пЛандемия. Помнете че пандемията е в медийните студия и в устата на политиците, в реалния живот това което хората усещат са резултата от "мерките" а не от пандемията. Мерките съсипаха живота, здравето и психиката на хората, мерките задръстиха болниците с хора, които нямат нужда от болниците и не остана място за реално нуждаещите се, мерките пречат на хората да изкарват дохода си, мерките пречат на хора с други заболявания да получат адекватна медицинска помощ. А от партиите дето ни ги промотират в основните медии всички са за това да има "мерки".

 56. 56 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2377 Неутрално

  До коментар [#46] от "Младолик Мъдрец":момче младо голобрадо , плещиш небивалици като ваксиниран:-) НРБ заливаше с техника половината свят и беше сила ... а аз съм работил 31 години в химически завод = не на мен тия лъжи
  —цитат от коментар 52 на dark'star


  Вярвам ти за 31 години в химията. Това не остава без последствия.
  Виж за половината свят – това го е имало само във в. Работническо дело!
  Там имаше всичко – успехи, високи заплати, пълни хладилници, доволна работническо-селска класа!
  Както писа един "съветски писател" каза по време на "Перестройката"- Виктор Розов - не дефектни продукти, ние бяхме заливани от ОКЕАН от дефектна продукция!!!
  Аз на В. Розов ли да вярвам или на 31 години работил в "голямата химия"?
  А ние бяхме отличници в "усвояването на съветския опит"!
  Хайде сега пак ми кажи как сме заливали половината свят с - - - - - - - - - попълни по желание с "продуктите"!

 57. 57 Профил на Вилдирас Владиленов
  Вилдирас Владиленов
  Рейтинг: 2464 Неутрално

  До коментар [#1] от "Младолик Мъдрец":

  Еми, знаят си електората, те програми не ядат :), както каза бай Таню от страниците на "Дума"
  https://www.duma.bg/nikoy-ne-yade-kompyutarni-programi-n208763

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 58. 58 Профил на lcp01393483
  lcp01393483
  Рейтинг: 324 Неутрално

  До коментар [#52] от "dark'star":

  Уважаеми,
  много години работих в завод за мотокари.
  Много пресилено пишеш "заливахме" света с техника.
  Какво заливане , като всеки месец започвахме работа след 10-15 число, а до тогава ни караха да играем карти, но да сме там, ако дойдат части?!
  След 10-15 число от месеца започвахме работа на " юруш ".
  Нямаше никаква почивка дори в събота и неделя, а през седмицата всеки ден извънредо по 2-3 часа.
  При това положение за качество въобще не може да се говори.

  Идва приемчик от ГДР - избира и пробва от готовата продукция, след няколко месеца, започват рекламации.
  Идва приемчик от Чехия, Полша и Унгария - същата история.
  Накрая идва приемчик от СССР и взема всичко, но след него заминава група хора от завода с части и ремонтира всичко.

  Ето това беше прехвалената българска техника, с която сме "заливали" света.
  При соца измислихме лозунга- българско, значи високопоставено!
  Високо поставено да не се пипа, защото бързо се разваля!

 59. 59 Профил на Вилдирас Владиленов
  Вилдирас Владиленов
  Рейтинг: 2464 Неутрално

  До коментар [#58] от "lcp01393483":

  Средата на 80 посетихме завод за мотокари :) беше пълна разруха и упадък. Изглеждаше все едно не е инвестиран лев от три-четири петилетки :)
  Имаха и роботизирано електрокаркарче :) Зад него вървеше работник, който го буташе на завоите :)

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 60. 60 Профил на Младолик Мъдрец
  Младолик Мъдрец
  Рейтинг: 81 Неутрално

  До коментар [#1] от "Младолик Мъдрец":Еми, знаят си електората, те програми не ядат :), както каза бай Таню от страниците на "Дума"https://www.duma.bg/nikoy-ne-yade-kompyutarni-programi-n208763
  —цитат от коментар 57 на GMO VACCINES CHEMICALS


  Точно този тип в тази статия е един чудесен пример за 'що за експерти имат в БСП'. Вярвам, че заедно с Р.Гечев, ще постигнат дори по големи успехи от Виденово време, ако се докопат до власт. :)))

 61. 61 Профил на Младолик Мъдрец
  Младолик Мъдрец
  Рейтинг: 81 Неутрално

  До коментар [#46] от "Младолик Мъдрец":момче младо голобрадо , плещиш небивалици като ваксиниран:-) НРБ заливаше с техника половината свят и беше сила ... а аз съм работил 31 години в химически завод = не на мен тия лъжи
  —цитат от коментар 52 на dark'star


  Благодаря за момчето, бях такъв преди има-няма 3000 години.
  То и Китай заливаше половината свят с боклуци, по това време.
  Химическите (и не само) бяха екологично бедствие по онова време, не виждам причина да не бъдат и сега.
  Например, земята около Кремиковци е трайно натровена до поне 30 см дълбочина. Според докладите, половината менделеева таблица може да се намери в пръстта.
  Докладите показват и наличие на тежки метали около 7-8 пъти над нормата.
  Онази простотия в Радомир пък е работила с 30% възвръщаемост. Тоест, 70% загуби.
  Това е прехвалената соц промишленост - екологично бедствие, работа на загуба или накратко - пълна щета.

 62. 62 Профил на andreas_hofer
  andreas_hofer
  Рейтинг: 1143 Любопитно

  Да не забравяме старата мъдрост, че най-много се лъже след лов и преди избори. Това и наблюдаваме в момента. От щедри до по-щедри обещания за ловене на повече шарани, а след изборите, то е ясно, старата песен на нов глас - джипки, суджуци, чекмеджета с петстотиневрови банкноти, апартаментчета с лични асансьори и големи тераси, къщи за гости построени с еврофондове и партийни субсидии... Общо взето, репертоарът го знаете, няма какво да изреждам всички трикове на политическия ни елит.

  Комунизмът и неговите мутации са проклятието на съвременна България
 63. 63 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 1957 Весело

  Никой не може да ви да даде туй дето аз ще ви обещая! Смеех. Явно не са се свършили балъците. Нека да видим колко балъка има още в България.

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 64. 64 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 1957 Весело

  До коментар [#2] от "Dark":

  Даа бе. Затуй:
  Гласувайте за ДБ за да изберете Радев, Нинова и Трифонов! Неа майтап.

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 65. 65 Профил на Dark Avenger alias Дечо Пора
  Dark Avenger alias Дечо Пора
  Рейтинг: 1357 Весело

  алю, за пълни чекмеджета данЪци не се плащат, нали тъй !
  и кой ще ви напълни чекмеджетата, ако не ....вашия Мато Харизаноф !
  затова: уйпичайте си акЪла на 04.04, защото има още многооо за ....

  Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein
 66. 66 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 1957 Весело

  До коментар [#9] от "cinik":

  Моето листче:
  Ще зласувам за ДБ за да изберем БКП!
  Ще бъдем русофоби за да защитаваме и избираме русофили на дондуков 2!

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 67. 67 Профил на Zlatomir Radev
  Zlatomir Radev
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Аз и много мои приятели и близки ще гласуваме за ПП "Възраждане"! Начина по който се изказват, идеологията им и действията им в последните години напълно съвпадат с нашите виждания за родната ни държава! Жалко, че медийното внимание, което получават е почти никакво и хората не са запознати с тях. Ако човек иска да ги проучи трябва сам да търси информация (в ютуб Костадин Костадинов има голям набор от клипове). Дано хората не вярват сляпо на платените медии, които ги набедиха в какви ли не глупости, все пак всички мразеха Герб, но вярваха на техните репортажи и "проучвания" (напишете в гугъл "Васко, защо се наведе?"), което е изключително противоречиво... И моля ви, не си мислете че агитирам хората да гласуват за тях, гласувайте за когото си поискате, но ако не сте доволни от управлението до момента, изберете нещо различни от партиите, които сме свикнали да гледаме през последните 20- 30 години. България има нужда от висока избирателна активност на 4-ти! Повярвайте в себе си и гласувайте!

 68. 68 Профил на Вилдирас Владиленов
  Вилдирас Владиленов
  Рейтинг: 2464 Неутрално

  До коментар [#67] от "Zlatomir Radev":

  сигурен съм че се подписваш под това
  "Един ден цялата русофобска паплач ще отговаря пред съда за престъпленията си срещу България и българите. Ние от "Възраждане" ще се погрижим за това. Ще почнем от най-видните грантояди и отцеругатели и ще стигнем до последния интернет трол, продаващ Родината си за 2 долара на час. Гарантирам, че никого няма да пропуснем."

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 69. 69 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 1034 Любопитно

  Ти като всеки ДБ-ар дори не знаеш, че заплатите зависят само от ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ на ТРУДА.

  И Мъск да инвестира в България ако вместо бачкане си чешите оная работа пари нема да има!
  —цитат от коментар 30 на Полковник Паликъщов


  Не искат да те разберат?

  Особено на строителни обекти в България почти половината не бачкат, 2 пият кафе и пушат, 2 си водят сладък мухабед и 2 млади се замерват с малки камъчета. Останалите 4 се подпират на лопатите.

  Все съм си мислела с какво си изкарват заплатите? После мрънкат, че малко им плащали!

 70. 70 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 3935 Неутрално

  Лъжи на килограми- типично за предизборна агитация!

 71. 71 Профил на Pandipool
  Pandipool
  Рейтинг: 546 Неутрално

  Господата другари от БСП тотално не разбират за какво става дума. Този плешивия може ли да каже колко са хората с над 3600лв месечен доход. Предполагам си мисли, че и бизнесмените се осигуряват на 5-10к, ама бърка жестоко. Това е удар главно по средната класа, ИТ сектора и хора от финансовия бранш. Абсолютен кретен.

  Ниските данъци и разходи за персонал са една добра предпоставка за привличане на инвестиции. Точно тези инвестиции, които последните 5 години намаляха драстично. Добре е да си зададат въпроса защо намаляват и какво спира чуждестранните инвеститори от отварянето на офиси, заводи и услуги на наша територия.
  Може би е нещо свързано и с корупцията? Може би..

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK