Кажете едно "Добре е!" - как партиите се борят за гласа на днешните и бъдещите пенсионери

Пенсионерите в България са 2.1 млн. души и това са една трета от избирателите, при това най-дисциплинираната част от тях.

© Цветелина Белутова

Пенсионерите в България са 2.1 млн. души и това са една трета от избирателите, при това най-дисциплинираната част от тях.Взимате ли 50 лева към пенсиите? Да? Е, кажете едно "Добре е!"


Фразата е на премиера и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов и е изречена през септември 2020 г. на среща с жители на родопското село Грашево. Това е вторият месец, в който кабинетът отпуска по 50 лв. на пенсионер независимо от размера на пенсията и другите му доходи - практика, обяснена с компенсация за неудобствата на коронавирусната пандемия. Обявена като временна мярка, тя периодически се удължава, засега до април 2021 г. - месецът на парламентарните избори.

Досега доплащането е струвало на бюджета по над 100 млн. месечно или близо 1 млрд. лв. общо. Нищо за момента не е казано за май - месецът, в който се пада Великден. За този празник пенсионерите с най-ниски пенсии (до прага на бедност) получават също по 50 лв. на човек по традиция, наложена в годините с бюджетен излишък.


Става дума за над 2.1 млн. души, които са и гласоподаватели и очакват яснота какво ще замени "50-те лв. от Бойко", които вече са наместили в бюджетите си. А те не са големи - по данни на Националния осигурителен институт (НОИ) средната пенсия е 437 лв. при това като се включи надбавката от 50 лв. По данни на НОИ за 2020 г. всеки пети пенсионер е получавал до 250 лв. месечно. Други 300 хил. се вместват в диапазона 250-300 лв. Така излиза, че една трета от пенсионерите са живеели доскоро с пенсии под 300 лв. (от 1 януари 2021 г. минималната пенсия е 300 лв. плюс, засега, 50 лв. заради коронакризата - бел. ред.). За сравнение - пенсионерите с над 1000 лв., които също получават надбавката, са малко под 93 хил. души.
Всичко, което трябва да знаете за изборите - четете тук
Сравнение на икономическите програми четете тук.
Как партиите си представят съдебната реформа четете тук


Освен тези над 2 млн. души, които по всеобщо мнение са и най-дисциплинираните избиратели, предлаганите от партиите пенсионни промени засягат много по-широк кръг хора, на които пенсионирането предстои в по-близко или по-далечно бъдеще. Особено чувствително е 50+ поколението, чието оттегляне от активна работа приближава, а възможностите да промени нещо за себе си дотогава, не са неизброими.


Какво увеличение се предлага


Ако се съди по предизборните документи, публикувани в сайтовете на партиите, за които социологическите проучвания допускат влизане в парламента, в сегашната бюджетна ситуация, при която за изплащането на пенсии са необходими по 11 млрд. лв. годишно, най-щедра програма предлагат БСП, която традиционно разчита на широка подкрепа от избирателите - пенсионери, "Изправи се! Мутри вън" (доколкото може да се съди по публикувана декларация на партньорска мрежа "Изправи се" на Мая Манолова, която също е бивш кадър на БСП), както и ВМРО. И трите политически формации предлагат преизчисляване на пенсиите с по-висок осигурителен доход.


Единствено БСП е конкретна - идеята на социалистите, защитавана още при приемането на бюджета за 2021 г., е всички пенсии да се преизчислят с осигурителния доход от 2017 г., тоест 10 г. след предишното преизчисляване, извършено отново при управление на тяхната партия. От левицата пресмятат, че за това са необходими около 800 млн. лв. годишно, тоест по-малко, отколкото сега излиза изплащането на по 50 "на калпак".


ВМРО заявява готовност да работи за повишаване на средната пенсия за страната до 700 лв. "Ще настояваме за преизчисление на пенсиите на всички българи, които имат изискуемия трудов стаж", се казва в програмата на партията на Красимир Каракачанов. В бюджета за тази година, съставен и с негово участие, средната пенсия е 489 лв.


По данни на НОИ за 2020 г. всеки пети пенсионер е получавал до 250 лв. месечно. Други 300 хил. се вместват в диапазона 250-300 лв.

© Юлия Лазарова

По данни на НОИ за 2020 г. всеки пети пенсионер е получавал до 250 лв. месечно. Други 300 хил. се вместват в диапазона 250-300 лв.


В декларацията на групата около Манолова се дава заявка за "преизчисляване и увеличаване на пенсиите" без да се влиза в подробности.


"Има такъв народ" гарантира, ако спечели, "жизнен минимум над прага на бедността за пенсионерите с доход под 70% от минималната работна заплата" (към днешна дата това означава 455 лв. при минимална заплата в момента от 650 лв.). Отделно е записано, че ще има "актуализация на пенсиите всеки мандат", но без повече детайли.


ГЕРБ, като управлявала в последните 10 г. партия, набляга на вече свършеното - увеличението на минималната пенсия от 2017 г. до 2021 г. от 175.7 лв. на 300 лв. или номинално със 70 лв. (инфлацията за периода е 10%, т.е. реалното увеличение е по-малко). Както и на отпусканите 50-левови надбавки за всички пенсионери.


ДПС не е качило цялостната програма на сайта си, а в публикувания преамбюл единствено се констатира, че България продължава да е най-бедната страна в ЕС 14 години след началото на членството си. Не е очертана обаче насока, в която материалното положение на пенсионерите ще се промени и те ще започнат да успяват да покриват основните си нужди, ако ДПС е в управлението.


Предизборното обещание на "Демократична България" е средната пенсия да надхвърли 1000 лв. преди края на това десетилетие, но обвързано с "реформи в системата, в пазара на труда и в икономиката".


Ще има ли цялостна реформа


Цялостна реформа на сега функциониращата пенсионната система, чиито основи са поставени в началото на века, предлага, освен "Демократична България", и "Има такъв народ". И двете формации, чийто електорат е от по-млади групи избиратели, залагат на развитие на втория и третия стълб на пенсионната система, давайки повече перспективи и надграждане към солидарния модел, по който става пенсионирането сега.


Някои партии са фокусирани върху развитието на пенсионния модел в по-далечна перспектива, което засяга по-младите поколения.

© Юлия Лазарова

Някои партии са фокусирани върху развитието на пенсионния модел в по-далечна перспектива, което засяга по-младите поколения.


Формацията на Слави Трифонов обещава да започне пенсионната реформа до две години от началото на мандата като целите ѝ ще са "намаляване на дефицита, неравенствата в условията на пенсиониране и злоупотребите". Не се говори, че дефицитът (над 6 млрд. лв. в момента) ще се свива чрез увеличаване на осигурителните вноски. Изрично се обръща внимание, че голяма част от злоупотребите са свързани с инвалидните пенсии.


"Има такъв народ" обещава "по-добро управление на капиталовия фонд (2, 3, 4 стълб) с цел повишена реална доходност и повече прозрачност на управлението му". Намерението е да се премахне таксата за вноска във втори стълб и да се набележат мерки за по-гъвкаво, по-прозрачно и по-доходно управление на средствата в него. Освен това партията смята, че е вноските към втория стълб трябва да се увеличат при постигане на средна реална доходност над 3% като в рамките на 15 г. се постигне съотношение 50/50 за двата стълба.


Хората на Слави Трифонов не са против тавана на осигурителния доход, който ощетява най-високодоходните групи, но искат да го обвържат със средната работна заплата.


С констатацията, че хората не са убедени, че пенсионната система може да им осигури прилични доходи, когато остареят, "Демократична България" определя като първостепенна задача на реформата си връщането на увереността, че "всеки добросъвестен гражданин ще посрещне старините си достойно и справедливо".


Програмата на коалицията в тази област включва укрепване на втория и развитие на третия стълб и подкрепа на Сребърния фонд чрез целия размер на бюджетния излишък, както и чрез листване на 10-20% от капитала на държавните компании на борсата.


ГЕРБ също заявява, че е ориентирана към "пенсионна система за бъдещето". Партията на Бойко Борисов декларира, че ще надгражда сегашния пенсионен модел чрез "регламентиране на възможности за участие в осигурителната система на работещите в т.нар. "икономика на платформите"; въвеждане на възможности самоосигуряващите се доброволно да се осигуряват в частни схеми срещу безработица и въвеждане на стимули за доброволно пенсионно осигуряване в частни схеми".


"Изправи се, мутри вън" пък обещава ревизия на НОИ и политиките, за които той плаща. Ако формацията спечели, ще има ревизия и на Сребърния фонд, който би следвало да гарантира устойчивостта на пенсионната система. Той е създаден през 2006 г., но до днес е натрупал едва 3.3 млрд. лв., депозирани в БНБ.


Кой и кога ще се пенсионира


Ако се съди по публикуваните предизборни документи на фаворитите на социолозите, увеличението на изискванията за осигурителен стаж и навършени години ще продължи, както е заложено с промените в Кодекса за социално осигуряване от 2016 г. Такъв текст е записан изрично в програмата на ГЕРБ, а повечето от останалите партии и коалиции не споменават темата, от което пък се разбира, че приемат тези правила.


Единствено "Демократична България" отбелязва, че изискванията за натрупан стаж и възраст, които се завишават непрекъснато, правят пенсионирането за хора с гъвкаво работно време практически невъзможно, както става невъзможно и ползването на продължителни неплатени отпуски. В програмата на коалицията се казва, че е "крайно време е да има пряка зависимост между възрастта за пенсиониране и натрупаните в системата пенсионни вноски - критерият за пенсиониране не може да се базира на остарели понятия като стаж".


"Има такъв народ" споменава по тази тема единствено за "намаляване на разликите във възрастта за пенсиониране", вероятно имайки предвид различните изисквания за пенсиониране за полагалите труд от различни категории.

Според сегашния график възрастта за пенсиониране на мъжете до 2029 г. трябва да достигне 65 г. с 40 г. осигурителен стаж. За жените графикът е разтеглен до 2037 г., когато ще се пенсионират също на 65 г. с 37 г. стаж.


Как партиите си представят нуждите на възрастните


Крайната бедност на голяма част от пенсионерите в България задължава партиите да обещават и повече социални услуги и придобивки. . Ето как политиците си представят най-належащите нужди на своите родители:


Кажете едно "Добре е!" - как партиите се борят за гласа на днешните и бъдещите пенсионери

© Юлия Лазарова


ГЕРБ предлага пенсионерските клубове да станат клубове по интереси, а в специални дигитални клубове възрастните хора да придобиват дигитална грамотност. Обещава се наблюдаване на социалния и здравния статус на живеещите в отдалечени райони чрез телеасистенция, а разходите за очила и зъбни протези да се покриват от държавата.


Според ВМРО защитата на правата и интересите на възрастните хора се нуждае от изработката на специален закон. Този нормативен акт ще гарантира социално подпомагане за всички, чиято пенсия е под линията на бедност (369 лв. през тази година). За бедните пенсионери и хронично болните ще има и ваучери на стойност 70 лв. на месец. Отделно по 100 лв. като ваучери ще се дават за почивка в българските курорти.


"Има такъв народ" обещава увеличаване на материалната подкрепа до 70% от минималната работна заплата чрез ваучери за хранителни продукти, лекарства, енергия.


"Демократична България" предлага грижата към хората с увреждания, хронично болните и възрастните да се организира по изцяло нов начин - като самостоятелен осигурителен риск със самостоятелен бюджет и автономно функционираща система за предоставяне на услуги. "Целта на системата за дългосрочна грижа, която предлагаме, е да осигури подходяща помощ на нуждаещите се лица, гарантираща достоен живот, без това да е свързано с непосилна финансова тежест за самите тях и семействата им", пише в програмата на коалицията.


БСП, чието мото е "С грижа за хората", също е идентифицирала необходимостта от създаване и развитие на социални предприятия, но смята, че те трябва да са държавни.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (45)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Съдебна Реформа Сега
  Съдебна Реформа Сега
  Рейтинг: 11 Весело

  Стига с тия дъртаци, деца трябват на България !

 2. 2 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 920 Неутрално

  Много пенсионер, много електорат = много лъжи. Слаби Трифонов да обясни първо защо се скри от предизборни дебати. Демократична България са единствените с реалистично изказване.

 3. 3 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2174 Весело

  Добре е, ами, как да не е добре? Ей на, вече сме на първо място по смъртност. Значи, българският модел работи!

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 4. 4 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2532 Неутрално

  Добро утро, българи! Как сте, пихте ли кафе? Аааа, хубаво, щом сте пили! Хайде сега, всеки от вас да седне и да помисли какво да направи, за да осигури кефлийското настроение на Доган на 04.04 вечерта. Какво ще кажете за идеята, да повтаряте като развален грамофон следното:

  1) "Бате, германците много ги огънаха, страх ги е да използват Deutschland über alles. У нас поне си имаме политическа сила, която си казва директно България над всичко!"

 5. 5 Профил на Manol Nedyalkov
  Manol Nedyalkov
  Рейтинг: 582 Неутрално

  От това, което прочетох, не е добре.

 6. 6 Профил на goofy
  goofy
  Рейтинг: 355 Неутрално

  Всичко е от видно по-видно. Не само Буци се крие, ами и ТВ дебатите се провеждат във формати по поръчка на ГЕРБ. Борисов мишката го отписваме, но защо не видим дебат между Томислав Дончев/Тома Биков с Атанас Атанасов/Христо Иванов? За жените им Дариткова/Караянчева/Сачева пък дори да не говорим как ще бъдат изпепепелни от Татяна Дончева/Антоанета Цонева. Добре ли е?

 7. 7 Профил на Rational
  Rational
  Рейтинг: 888 Неутрално

  ДПС, с тяхната програма от една страница, явно работят да печелят гласове по друг начин?!

  Хубаво си помислете дали няколко месеца по 50 лв. си струват още 4 години да ни вземат за стадо балъци, докато си пълнят шкафчето.

 8. 8 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2992 Неутрално

  Атанасов, Иванов, Цонева? Дебат? Та те дори във форуми/ФБ не допускат коментари ти ги даваш за пример?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 9. 9 Профил на papunqk
  papunqk
  Рейтинг: 993 Неутрално

  Всички са щедри на обещания. А след изборите ще кажат защо не могат да се изпълнят програмите си.. Познато. Заложили са капаните за наивници.

 10. 10 Профил на ggot
  ggot
  Рейтинг: 1322 Неутрално

  "Единствено БСП е конкретна"

  БСП с това име Коалиция за България губеше поне 5% на изборите и точно пенсионерите бяха от тези, които се объркваха. Сега за разлика от другите партии не наблягат на номера в бюлетинът, може би, за да няма пак любимец 13, но и от това губят

 11. 11 Профил на vagabond66
  vagabond66
  Рейтинг: 1877 Весело

  До коментар [#1] от "НЕ на ГЕРБ БСП":


  Стига с тия дъртаци, деца трябват на България !
  —цитат от коментар 1 на НЕ на ГЕРБ БСП


  Е тя статията е за дъртите!
  Ако ги питат за децата
  там ще се развихрят по "детската" тема!
  Ако някой ги осветли, че нямаме деца,
  ще му отговорят в стил бай Тошо;
  "И деца ще ви направим"!

 12. 12 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1646 Неутрално

  Бъдещите пенсионери ще го ....ме!!!
  Внасящите осигуровки стават все по-малко и който доживее до пенсия ще вземе едно нищо...!

 13. 13 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2391 Гневно

  1-ви, ясно е, че се шегуваш, но такава шега е неразбираема за "дъртаците" по понятни причини- възраст, болести, самота...... и затова ББ си позволява също като теб да се шегува с тях, искайки да го славословят за 50-те лева, които всички останали им сънародници дават, а той си приписва "заслуга"...... Такива шеги само говорят за деградацията на цялото ни общество, защото на възрастните дължим съществуванието си, а бъдещето на самите нас!

 14. 14 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2508 Неутрално

  Благодарение на топлите грижи на Партията и Народното правителство половината от българските пенсионери получават минималната пенсия. Ура другари!

 15. 15 Профил на Al Tikvone
  Al Tikvone
  Рейтинг: 421 Неутрално

  Атанасов, Иванов, Цонева? Дебат? Та те дори във форуми/ФБ не допускат коментари ти ги даваш за пример?
  До коментар [#8] от "дерибеев":

  Да не забравяме , че първия репресиран политик със изрична забрана от вожда да пише във Фейсбук е Барни Кирилов. За сметка на това му дадоха да пише нова конституция

  Because they're afraid that there's more to reality than they have confronted. That there are doors that they're afraid to go in, and they don't want us to go in there either, because if we go in we might learn something that they don't know. And that makes us a little out of their control. Ken Kesey
 16. 16 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 2081 Неутрално

  Никой не казва нищо за тавана на пенсиите...имам познати които казват че са ощетени да издържат двама безработни роми...

 17. 17 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 3005 Неутрално

  "Ще има ли цялостна реформа?"

  Цялостна реформа на това нещо не може да има. Начи то трябва да колабира от собствената си тежест, за да се разбере, че не работи.

  А и политиците не искат да правят реформи в този сектор, щото няма да могат да дават по 50 лв предизборно. :)

 18. 18 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2974 Неутрално

  Вместо да купи ваксини за 186 млн. лв. Бойко Борисов прахоса 972 млн. лв. за да купи гласовете на пенсионерите с по 50 лв. на калпак на месец (и за най-ниските, и за най-високите пенсии). Като ги нагласяше според очакваната дата на изборите.

  Пенсионерите в никакъв случай не трябва да гласуват за ГЕРБ за да не слагат на душата си греха на Бойко Борисов да ги остави - тях и цяла България без ваксини.

  А и градската мълва говори, че ако остане на власт Бойко Борисов ще прибере от пенсионерите обратно раздадените по 50 лв. - както са ги превели всеки месец така щели да ги удържат. А е добре известно в България каквото не се е чудо само това не е станало.

 19. 19 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1574 Весело

  Вервам само на БСП!!! Само те с дрогаря Румен Гечев са способни да направят минималната пенция 10 000 лв.
  Всички останали са аматьори, обещаващи средна пенция около 1 000 лв.

 20. 20 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2974 Неутрално

  До коментар [#16] от "BiGman1":

  Понятието "таван на пенсиите" както и унизителното понятие "минимална пенсия" ще отпаднат само когато пенсиите бъдат преизчислени по едни и същи правила.

  Това никога няма да се случи ако ГЕРБ останат на власт - за Бойко Борисов единственото важно е да "дава" подаяния от прозореца на джипката.

  Не може да осигури достойни пенсии един недостоен човек.

 21. 21 Профил на diq55699032
  diq55699032
  Рейтинг: 1655 Неутрално

  Предизборното обещание на "Демократична България" е средната пенсия да надхвърли 1000 лв. преди края на това десетилетие, но обвързано с "реформи в системата, в пазара на труда и в икономиката".

  Малко е.

  Ние мислехе ДемБъл да ни управлява поне до края на столетието.

  09-06-20 - Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители . 13-05-19 - Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости. 24-01-21 - Атанас Атанасов: Нямам нито една забележка към Радев. 01-09-21 - Кирил Петков: С две ръце гласувам за президента Радев. 30-10-21 - Ген. Атанасов: Не виждам грешки в Стойчо Кацаров.
 22. 22 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2391 Любопитно

  Е........добре би било, щом се говори за пенсии и обещания, да си припомним и казаното от ББ, че на пенсионерите е достатъчно да им осигури кофичката кисело мляко и ....хлебеца, а пък колко години минаха оттогава и все си е на власт......въпросът се свежда до 50-те лева и достойнството, което очевидно не е пресъщо на пенсионерите......мисля, че този път няма да са достатъчни.

 23. 23 Профил на hrx16647690
  hrx16647690
  Рейтинг: 816 Неутрално

  Предизборното обещание на "Демократична България" е средната пенсия да надхвърли 1000 лв. преди края на това десетилетие, но обвързано с "реформи в системата, в пазара на труда и в икономиката".Малко е.Ние мислехе ДемБъл да ни управлява поне до края на столетието.
  —цитат от коментар 21 на diq55699032


  Значи ДемБъл ще продължи с обещанията си
  средната пенсия да надхвърли 1000 лв до края на столетието.

  До коментар [#21] от "diq55699032":

 24. 24 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 943 Весело

  Пейсе добре.....кой дава сто и пейсе?

 25. 25 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2896 Любопитно

  Бай Х май подцени пенсионерите , техният глас се оказа по-евтин от гласа на някои гета и калинки. Пенсионерите са стари ,но не са глупави и могат да смятат

 26. 26 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2974 Неутрално

  До коментар [#25] от "hodounski":

  Бай Х май подцени пенсионерите , техният глас се оказа по-евтин от гласа на някои гета и калинки. Пенсионерите са стари ,но не са глупави и могат да смятат
  —цитат от коментар 25 на hodounski


  Да, можем да смятаме. И сме сметнали, че ако пенсиите бъдат преизчислени така както са отпуснати пенсиите през декември 2020 г. за същия коефициент и осигурителен стаж пенсията на съпругата ми (минимална в момента) и моята ще станат с 265 лв. по-високи. А Бойко Борисов ни "дава" - той ще ми дава на мене! - 100 лв. за да купи гласовете ни. Ама няма да стане - виждаме, че нищо не ни дава, а даже при това "даване" прибира само от нас двамата по 165 лв. на месец. Видяхме и къде отиват - за пачки и кюлчета в чекмеджето му!

 27. 27 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2528 Неутрално

  "Демократична България" - средната пенсия да надхвърли 1000 лв. преди края на това десетилетие, но обвързано с "реформи в системата, в пазара на труда и в икономиката".

  Най-точно!
  Защото е обвързано с реформи в системата, в пазара на труда и в икономиката.

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 28. 28 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2851 Неутрално

  Истината е, че всеки трябва да се погрижи сам за доходите си след пенсиониране. Защото ако разчита на държавата със сигурност няма да е добре. Дори и ако е с висока пенсия доходите му ще спаднат драстично. Затова влагайте в имоти, земи и акции да ви носят ренти и дивиденти.
  За съжаление малко хора, работили в България ще имат прилични частни пенсии.
  Най-справедливо е пенсиите да се преизчисляват периодично пропорционално спрямо средния осигурителен доход, защото сега старите пенсии чувствително изостават.
  Наличието на минималната и максимална пенсия е контрапродуктивно, защото не стимулира хората да се осигуряват върху по-високи доходи.

 29. 29 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2974 Неутрално

  До коментар [#28] от "pamela":

  Моите почитания, "pamela".

 30. 30
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 31. 31 Профил на n_kukaleva
  n_kukaleva
  Рейтинг: 723 Неутрално

  От коментарите по-горе ми остава горчив вкус - излиза че за едни 50 лв.едни "дъртаци" ще решат изборите. А не е точно така, замислете се че днешните пенсионери са същите хора, които преди 30 години избраха истинския път за България. Така че помислете още веднъж, когато решите да наречете възрастните хора "дъртаци"! Между тях са и вашите родители, близки, съмишленици.

 32. 32 Профил на marksman
  marksman
  Рейтинг: 394 Неутрално

  Пенсионната реформа е горещ картоф в повечето страни в Европа. У нас никой няма да има смелостта да я разбута. Над 2 млн. пенсионери при 6 и нещо население.
  Но манипулациите и пр акциите са грозни номера особено преди избори.

  ?Ало телевизиите колко мъртви ви трябват за реклама ЕКСКЛУЗИВНО или БУКВАЛНО
 33. 33 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 943 Неутрално

  линията (прага) на бедност за 2021 г. мисля е определен в размер на смешните 369 лв...... при още по смешните "очаквания" за 0,1% инфлация ........ и след като определиха прага на бедност на 369 лв. недоразуменията гласуваха 300 лв. минимална пенсия...... 150 евро (5 евро на ден- 60% от издръжката на едно куче в приют ) ......тотален геноцид към пенсионерите и възрастните хора, обричайки ги на мизерия. После се чудим защо хората ровят по кофите с боклук......... няма нито една партия която в програмата си да е заложила реално актуализиране на "линията (прага) на бедност".......... до нива поне 800 лв. ........ но иначе тези политически измекяри се скъсаха да говорят глупости за едни 50 лв. ...........

 34. 34 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 622 Весело

  Много пенсионер, много електорат = много лъжи. Слаби Трифонов да обясни първо защо се скри от предизборни дебати. Демократична България са единствените с реалистично изказване.
  —цитат от коментар 2 на Dark


  А, по ИЗКАЗВАНИЯТА те наистина са много добри. Боку и другите герберя в това ич ги няма. Те предпочитат да ПОКАЗВАТ. Но докато Боку строи непрекъснато - метро, магистрали; санира домовете на хората, ИЦЕТО ОБЕЩАВА, че в БЪДЕЩЕ време ЩЕ построи ПИЛОН НА РОСЕНЕЦ.

  Но разбира се, ВЛАСТТА ТРЯБВА ДА Я ДАДЕМ НА ИЦЕТО, ЗАЩОТО СЕ Е ИЗКАЗАЛ ПРАВИЛНО.

  И една малка подробност за дискурсите. Думата, заради която непрекъснато критикуват Борисов, защото той наистина я казва непрекъснато, е "ДАВАМ". Думата, която непрекъснато, ама наистина непрекъснато чуваме от ИЦЕТО, думата, с която ще го запомнят, е "ИСКАМ".

  Та - не е свикнал да дава Ицето. Свикнал е да си иска. И да му дават.

  Ма не са така всички от ДБ де, да не си помислите! Повечето сами си вземат. Като например оная ДБ кметица, дето обра парите за храна на болните пенсионери.

  Що се отнася до реализма на едните и другите, то реалистичните очаквания на ИЦЕТО през лятото бяха, че може би сега, още сега, в следващите секунди, Боку, от много акъл, ще си хвърли оставката и ИЦЕТО веднага ще бъде избран за премиер.

  В момента реалистичните очаквания на ДБ са, че понеже я минат бариерата, я не, и власт не им се полага, те все пак ще я вземат - С ВРЪЗКИ, както при соц-а. Радев ще им я даде, защото стоящите зад него руснаци знаят, кой е истинският представител на интересите им в България.

  Та - има на чий РЕАЛИЗЪМ да разчитат пенсионерите в България, има и още как!

 35. 35 Профил на ykv43523606
  ykv43523606
  Рейтинг: 731 Неутрално

  Единствено Българско лято имат реален модел за разбиване на мафията, другите са пунти мари пак

 36. 36 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 622 Весело

  До коментар [#26] от "Един препатил":

  Ми моята пенсия при Боку стана със 700 лева по-висока, не с жалките 265, дето ти, като дайбългарист, ги ОБЕЩАВАШ, щото то нали сватба... не бе, избори беше, идват... Така че не е до тези жалки 50 лева, дето ви се изприщиха устата да ги споменувате... Над 50% са това...

  Е, то аз и на 6000 лева ще се зарадвам, но ако ми ги обещаеш, със сигурност няма да гласувам за теб.

 37. 37 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 943 Неутрално

  """""Става дума за над 2.1 млн. души, които са и гласоподаватели и очакват яснота какво ще замени "50-те лв. от Бойко""""......... мисля, че пълно неразбиране има на проблема от автора ........не е въпроса "какво ще замени "50-те лв. от Бойко"....... Проблема е до какво положение докараха 2.1 млн. души с неадекватната си политика ..... https://www.emag.bg/suha-hrana-za-kucheta-royal-canin-maxi-adult-15-kg-332050/pd/D80WK3MBM/
  даааааа........ и как никой не се сети да направи аналогия на пенсионера с куче ????? и как никой не написа, че жизненият стандарт на средно европейско псе е два пъти по висок от този на бг. пенсионер....... и нещо много интересно: за миналата кризисна 2020 г. продажбите на храна за домашни любимци е записала 10% ръст и е с най-добро представяне........ в България!......по отчети на Nestle......а според някой дори с 24%......... https://www.investor.bg/novini/346/a/prihodite-na-nestle-rastat-zaradi-skoka-v-tyrseneto-na-hrani-za-domashni-liubimci-322271/

 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 39. 39 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 5112 Неутрално

  Единствено Българско лято имат реален модел за разбиване на мафията, другите са пунти мари пак
  —цитат от коментар 35 на ykv43523606


  Мафията да разбие себе си? Вероятно знаят как, но едва ли ще го направят.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 41. 41 Профил на wkk57607068
  wkk57607068
  Рейтинг: 744 Неутрално

  Любовта на ГЕРБ към хората над 60 години можете да видите (в сайта на МОН) в проект за решение на Министерски съвет за преждевременно пенсиониране на университетски преподаватели. Хвала.

 42. 42 Профил на jikev
  jikev
  Рейтинг: 13 Неутрално

  Имам болен пенсионер у дома. Докато беше здрав, бе редовен участник в пенсионерските мероприятя организирани от пенсионерски клуб.
  В стаята му редовно звучат руски маршове и частушки.
  От как е болен иска да му купувам вестник и не какъв да е, а само "Русия сеГодня".
  Не иска да ползва комп и интернет...
  Разбирате ли какво промиване на мозъци става дума в тия "клубове", за почти без пари... На най-ревностните избиратели!
  Как няма да ни управляват само Путинофили?

 43. 43 Профил на canuck99
  canuck99
  Рейтинг: 589 Неутрално

  Много полезна статия да се види как различните партии виждат бъдещето на нацията, че иначе е много трудно да се намерят и сравнят идеите им. А за тези на които темата за пенсиите не е интересна да почакат някоя и друга година.

 44. 44 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 622 Весело

  До коментар [#43] от "canuck99":

  За разлика от асфалта, идеите се ядат. Между другото, колкото по-малко реален опит има човек; колкото по-малко работа е свършил, толкова повече са му идеите, какво ще направи един ден. Реалността филтрира. Практическата дейност, като част от същата тази реалност - и тя.

  Идеите на Ицето имат тази характерна особеност, че не стават за нищо. Имат и друга характерна особеност - очаква се някой друг да му ги реализира. Добре ще е да го попитат, има ли идея да насити пазара с български плодове и зеленчуци. Щото тя тази идея иска яко копане, па и разни други селскостопански работи...

  Даже и идеите, с какво точно да навреди на България, та да се разбере колко лошо управлява Боку, и вместо него Ицето да си изберат, не си ги реализира сам, а ходи ДА СЕ ЖАЛВА пред чужди медии и посолства.

  Ако един ден, не дай си боже, случайно влезе във властта, ще я напусне обиден, че той такива хубави идеи си имал, а те взели, че не му ги реализирали!

 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK