Кажете едно "Добре е!" - как партиите се борят за гласа на днешните и бъдещите пенсионери

Пенсионерите в България са 2.1 млн. души и това са една трета от избирателите, при това най-дисциплинираната част от тях.

© Цветелина Белутова

Пенсионерите в България са 2.1 млн. души и това са една трета от избирателите, при това най-дисциплинираната част от тях.Взимате ли 50 лева към пенсиите? Да? Е, кажете едно "Добре е!"


Фразата е на премиера и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов и е изречена през септември 2020 г. на среща с жители на родопското село Грашево. Това е вторият месец, в който кабинетът отпуска по 50 лв. на пенсионер независимо от размера на пенсията и другите му доходи - практика, обяснена с компенсация за неудобствата на коронавирусната пандемия. Обявена като временна мярка, тя периодически се удължава, засега до април 2021 г. - месецът на парламентарните избори.

Досега доплащането е струвало на бюджета по над 100 млн. месечно или близо 1 млрд. лв. общо. Нищо за момента не е казано за май - месецът, в който се пада Великден. За този празник пенсионерите с най-ниски пенсии (до прага на бедност) получават също по 50 лв. на човек по традиция, наложена в годините с бюджетен излишък.


Става дума за над 2.1 млн. души, които са и гласоподаватели и очакват яснота какво ще замени "50-те лв. от Бойко", които вече са наместили в бюджетите си. А те не са големи - по данни на Националния осигурителен институт (НОИ) средната пенсия е 437 лв. при това като се включи надбавката от 50 лв. По данни на НОИ за 2020 г. всеки пети пенсионер е получавал до 250 лв. месечно. Други 300 хил. се вместват в диапазона 250-300 лв. Така излиза, че една трета от пенсионерите са живеели доскоро с пенсии под 300 лв. (от 1 януари 2021 г. минималната пенсия е 300 лв. плюс, засега, 50 лв. заради коронакризата - бел. ред.). За сравнение - пенсионерите с над 1000 лв., които също получават надбавката, са малко под 93 хил. души.
Всичко, което трябва да знаете за изборите - четете тук
Сравнение на икономическите програми четете тук.
Как партиите си представят съдебната реформа четете тук


Освен тези над 2 млн. души, които по всеобщо мнение са и най-дисциплинираните избиратели, предлаганите от партиите пенсионни промени засягат много по-широк кръг хора, на които пенсионирането предстои в по-близко или по-далечно бъдеще. Особено чувствително е 50+ поколението, чието оттегляне от активна работа приближава, а възможностите да промени нещо за себе си дотогава, не са неизброими.


Какво увеличение се предлага


Ако се съди по предизборните документи, публикувани в сайтовете на партиите, за които социологическите проучвания допускат влизане в парламента, в сегашната бюджетна ситуация, при която за изплащането на пенсии са необходими по 11 млрд. лв. годишно, най-щедра програма предлагат БСП, която традиционно разчита на широка подкрепа от избирателите - пенсионери, "Изправи се! Мутри вън" (доколкото може да се съди по публикувана декларация на партньорска мрежа "Изправи се" на Мая Манолова, която също е бивш кадър на БСП), както и ВМРО. И трите политически формации предлагат преизчисляване на пенсиите с по-висок осигурителен доход.


Единствено БСП е конкретна - идеята на социалистите, защитавана още при приемането на бюджета за 2021 г., е всички пенсии да се преизчислят с осигурителния доход от 2017 г., тоест 10 г. след предишното преизчисляване, извършено отново при управление на тяхната партия. От левицата пресмятат, че за това са необходими около 800 млн. лв. годишно, тоест по-малко, отколкото сега излиза изплащането на по 50 "на калпак".


ВМРО заявява готовност да работи за повишаване на средната пенсия за страната до 700 лв. "Ще настояваме за преизчисление на пенсиите на всички българи, които имат изискуемия трудов стаж", се казва в програмата на партията на Красимир Каракачанов. В бюджета за тази година, съставен и с негово участие, средната пенсия е 489 лв.


По данни на НОИ за 2020 г. всеки пети пенсионер е получавал до 250 лв. месечно. Други 300 хил. се вместват в диапазона 250-300 лв.

© Юлия Лазарова

По данни на НОИ за 2020 г. всеки пети пенсионер е получавал до 250 лв. месечно. Други 300 хил. се вместват в диапазона 250-300 лв.


В декларацията на групата около Манолова се дава заявка за "преизчисляване и увеличаване на пенсиите" без да се влиза в подробности.


"Има такъв народ" гарантира, ако спечели, "жизнен минимум над прага на бедността за пенсионерите с доход под 70% от минималната работна заплата" (към днешна дата това означава 455 лв. при минимална заплата в момента от 650 лв.). Отделно е записано, че ще има "актуализация на пенсиите всеки мандат", но без повече детайли.


ГЕРБ, като управлявала в последните 10 г. партия, набляга на вече свършеното - увеличението на минималната пенсия от 2017 г. до 2021 г. от 175.7 лв. на 300 лв. или номинално със 70 лв. (инфлацията за периода е 10%, т.е. реалното увеличение е по-малко). Както и на отпусканите 50-левови надбавки за всички пенсионери.


ДПС не е качило цялостната програма на сайта си, а в публикувания преамбюл единствено се констатира, че България продължава да е най-бедната страна в ЕС 14 години след началото на членството си. Не е очертана обаче насока, в която материалното положение на пенсионерите ще се промени и те ще започнат да успяват да покриват основните си нужди, ако ДПС е в управлението.


Предизборното обещание на "Демократична България" е средната пенсия да надхвърли 1000 лв. преди края на това десетилетие, но обвързано с "реформи в системата, в пазара на труда и в икономиката".


Ще има ли цялостна реформа


Цялостна реформа на сега функциониращата пенсионната система, чиито основи са поставени в началото на века, предлага, освен "Демократична България", и "Има такъв народ". И двете формации, чийто електорат е от по-млади групи избиратели, залагат на развитие на втория и третия стълб на пенсионната система, давайки повече перспективи и надграждане към солидарния модел, по който става пенсионирането сега.


Някои партии са фокусирани върху развитието на пенсионния модел в по-далечна перспектива, което засяга по-младите поколения.

© Юлия Лазарова

Някои партии са фокусирани върху развитието на пенсионния модел в по-далечна перспектива, което засяга по-младите поколения.


Формацията на Слави Трифонов обещава да започне пенсионната реформа до две години от началото на мандата като целите ѝ ще са "намаляване на дефицита, неравенствата в условията на пенсиониране и злоупотребите". Не се говори, че дефицитът (над 6 млрд. лв. в момента) ще се свива чрез увеличаване на осигурителните вноски. Изрично се обръща внимание, че голяма част от злоупотребите са свързани с инвалидните пенсии.


"Има такъв народ" обещава "по-добро управление на капиталовия фонд (2, 3, 4 стълб) с цел повишена реална доходност и повече прозрачност на управлението му". Намерението е да се премахне таксата за вноска във втори стълб и да се набележат мерки за по-гъвкаво, по-прозрачно и по-доходно управление на средствата в него. Освен това партията смята, че е вноските към втория стълб трябва да се увеличат при постигане на средна реална доходност над 3% като в рамките на 15 г. се постигне съотношение 50/50 за двата стълба.


Хората на Слави Трифонов не са против тавана на осигурителния доход, който ощетява най-високодоходните групи, но искат да го обвържат със средната работна заплата.


С констатацията, че хората не са убедени, че пенсионната система може да им осигури прилични доходи, когато остареят, "Демократична България" определя като първостепенна задача на реформата си връщането на увереността, че "всеки добросъвестен гражданин ще посрещне старините си достойно и справедливо".


Програмата на коалицията в тази област включва укрепване на втория и развитие на третия стълб и подкрепа на Сребърния фонд чрез целия размер на бюджетния излишък, както и чрез листване на 10-20% от капитала на държавните компании на борсата.


ГЕРБ също заявява, че е ориентирана към "пенсионна система за бъдещето". Партията на Бойко Борисов декларира, че ще надгражда сегашния пенсионен модел чрез "регламентиране на възможности за участие в осигурителната система на работещите в т.нар. "икономика на платформите"; въвеждане на възможности самоосигуряващите се доброволно да се осигуряват в частни схеми срещу безработица и въвеждане на стимули за доброволно пенсионно осигуряване в частни схеми".


"Изправи се, мутри вън" пък обещава ревизия на НОИ и политиките, за които той плаща. Ако формацията спечели, ще има ревизия и на Сребърния фонд, който би следвало да гарантира устойчивостта на пенсионната система. Той е създаден през 2006 г., но до днес е натрупал едва 3.3 млрд. лв., депозирани в БНБ.


Кой и кога ще се пенсионира


Ако се съди по публикуваните предизборни документи на фаворитите на социолозите, увеличението на изискванията за осигурителен стаж и навършени години ще продължи, както е заложено с промените в Кодекса за социално осигуряване от 2016 г. Такъв текст е записан изрично в програмата на ГЕРБ, а повечето от останалите партии и коалиции не споменават темата, от което пък се разбира, че приемат тези правила.


Единствено "Демократична България" отбелязва, че изискванията за натрупан стаж и възраст, които се завишават непрекъснато, правят пенсионирането за хора с гъвкаво работно време практически невъзможно, както става невъзможно и ползването на продължителни неплатени отпуски. В програмата на коалицията се казва, че е "крайно време е да има пряка зависимост между възрастта за пенсиониране и натрупаните в системата пенсионни вноски - критерият за пенсиониране не може да се базира на остарели понятия като стаж".


"Има такъв народ" споменава по тази тема единствено за "намаляване на разликите във възрастта за пенсиониране", вероятно имайки предвид различните изисквания за пенсиониране за полагалите труд от различни категории.

Според сегашния график възрастта за пенсиониране на мъжете до 2029 г. трябва да достигне 65 г. с 40 г. осигурителен стаж. За жените графикът е разтеглен до 2037 г., когато ще се пенсионират също на 65 г. с 37 г. стаж.


Как партиите си представят нуждите на възрастните


Крайната бедност на голяма част от пенсионерите в България задължава партиите да обещават и повече социални услуги и придобивки. . Ето как политиците си представят най-належащите нужди на своите родители:


Кажете едно "Добре е!" - как партиите се борят за гласа на днешните и бъдещите пенсионери

© Юлия Лазарова


ГЕРБ предлага пенсионерските клубове да станат клубове по интереси, а в специални дигитални клубове възрастните хора да придобиват дигитална грамотност. Обещава се наблюдаване на социалния и здравния статус на живеещите в отдалечени райони чрез телеасистенция, а разходите за очила и зъбни протези да се покриват от държавата.


Според ВМРО защитата на правата и интересите на възрастните хора се нуждае от изработката на специален закон. Този нормативен акт ще гарантира социално подпомагане за всички, чиято пенсия е под линията на бедност (369 лв. през тази година). За бедните пенсионери и хронично болните ще има и ваучери на стойност 70 лв. на месец. Отделно по 100 лв. като ваучери ще се дават за почивка в българските курорти.


"Има такъв народ" обещава увеличаване на материалната подкрепа до 70% от минималната работна заплата чрез ваучери за хранителни продукти, лекарства, енергия.


"Демократична България" предлага грижата към хората с увреждания, хронично болните и възрастните да се организира по изцяло нов начин - като самостоятелен осигурителен риск със самостоятелен бюджет и автономно функционираща система за предоставяне на услуги. "Целта на системата за дългосрочна грижа, която предлагаме, е да осигури подходяща помощ на нуждаещите се лица, гарантираща достоен живот, без това да е свързано с непосилна финансова тежест за самите тях и семействата им", пише в програмата на коалицията.


БСП, чието мото е "С грижа за хората", също е идентифицирала необходимостта от създаване и развитие на социални предприятия, но смята, че те трябва да са държавни.


Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK